HP LaserJet Pro MFP M125 M126 M127 M128 User Guide

HP LaserJet Pro MFP M125 M126 M127 M128 User Guide
LASERJET PRO MFP
Gebruikershandleiding
M125-126
M125-126
M127-128
M127-128
HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127,
M128
Gebruikershandleiding
Copyright en licentie
Handelsmerken
© Copyright 2015 HP Development Company,
L.P.
Adobe®, Acrobat® en PostScript® zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
Verveelvoudiging, bewerking en vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming zijn verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.
De informatie in dit document kan zonder
vooraankondiging worden gewijzigd.
De enige garantie voor producten en services
van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke producten
en services wordt geleverd. Niets in deze
verklaring mag worden opgevat als een
aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of redactionele fouten of
weglatingen in deze verklaring.
Edition 1, 11/2015
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken
van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de
VS en andere landen/regio's. iPod is een
handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod is
uitsluitend bedoeld voor legaal of door de
rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel
geen muziek.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is
van de eigenaar en door HP Company onder
licentie wordt gebruikt.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP en
Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.
Inhoudsopgave
1 Inleiding ....................................................................................................................................................... 1
Apparaatvergelijking ............................................................................................................................................. 2
Onderdelen van het apparaat ................................................................................................................................ 4
Vooraanzicht van apparaat ................................................................................................................. 4
Achteraanzicht van apparaat .............................................................................................................. 5
Overzicht bedieningspaneel .................................................................................................................................. 6
M125a, M125r, M125ra, M126a .......................................................................................................... 6
M125nw, M125rnw, M126nw .............................................................................................................. 7
M127fn, M127fs, M128fn, M127fp, M128fp ....................................................................................... 8
M127fw en M128fw ............................................................................................................................. 9
Beginscherm bedieningspaneel (alleen aanraakscherm) ................................................................ 10
2 Papierladen ................................................................................................................................................ 13
Ondersteunde papiersoorten en -formaten ....................................................................................................... 14
Ondersteunde papierformaten ......................................................................................................... 14
Ondersteunde papiersoorten ............................................................................................................ 14
Materiaal in de invoerlade plaatsen .................................................................................................................... 16
Lade aanpassen voor kleine papierformaten ................................................................................... 17
3 Afdrukken ................................................................................................................................................... 21
Afdruktaken (Windows) ....................................................................................................................................... 22
Afdrukken (Windows) ........................................................................................................................ 22
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) ................................................................................ 22
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ............................................................................. 24
De papiersoort selecteren (Windows) .............................................................................................. 26
Aanvullende informatie over afdrukken .......................................................................................... 28
Afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................................................................... 29
Afdrukken (Mac OS X) ........................................................................................................................ 29
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ................................................................................ 29
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ............................................................................. 30
Papiersoort selecteren (Mac OS X) ................................................................................................... 30
NLWW
iii
Aanvullende informatie over afdrukken .......................................................................................... 31
Afdrukken via internet ......................................................................................................................................... 32
HP ePrint ............................................................................................................................................ 32
HP ePrint-software ........................................................................................................................... 33
AirPrint ............................................................................................................................................... 33
HP Wireless Direct-afdrukken instellen .............................................................................................................. 34
4 Kopiëren ..................................................................................................................................................... 35
Een kopie maken ................................................................................................................................................. 36
Dubbelzijdig kopiëren (duplex) ........................................................................................................................... 37
Kopieerkwaliteit optimaliseren ........................................................................................................................... 38
De licht- of donkerheidsgraad voor kopieën aanpassen (alleen LED-bedieningspaneel) ................................ 39
Kopieën vergroten of verkleinen (alleen LED-bedieningspaneel) ..................................................................... 40
5 Scan ........................................................................................................................................................... 41
Scannen via de HP Scan-software (Windows) .................................................................................................... 42
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X) .................................................................................................... 43
6 Faxen ......................................................................................................................................................... 45
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax ............................................................................................ 46
Het apparaat aansluiten ................................................................................................................... 46
Het apparaat configureren ............................................................................................................... 46
Tijd, datum en kopregel voor fax configureren ............................................................. 47
Bedieningspaneel ......................................................................................... 47
HP Wizard Fax instellen (Windows) .............................................................. 48
Een zelfstandig faxapparaat configureren .................................................................... 48
Configureren voor een antwoordapparaat .................................................................... 49
Configureren voor een extra toestel .............................................................................. 50
De HP Fax-software installeren (Windows, optioneel) .................................................................... 51
Een fax versturen ................................................................................................................................................ 52
Een fax versturen door op het bedieningspaneel handmatig te kiezen .......................................... 52
Een fax versturen met gebruik van de HP-software (Windows) ...................................................... 53
Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen ......................................................................................... 54
Snelkiesnummers maken en bewerken ........................................................................................... 54
Snelkiesnummers verwijderen ......................................................................................................... 54
7 Het apparaat beheren .................................................................................................................................. 57
Het verbindingstype van het apparaat wijzigen (Windows) ............................................................................... 58
Toepassingen van HP Webservices gebruiken (alleen modellen met aanraakscherm) .................................... 59
HP Device Toolbox (Windows) ............................................................................................................................. 60
iv
NLWW
HP Utility voor Mac OS X ...................................................................................................................................... 62
HP Utility openen ............................................................................................................................... 62
Functies van HP Utility ...................................................................................................................... 62
Functies voor productbeveiliging ........................................................................................................................ 64
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ................................................................. 64
Het apparaat vergrendelen ............................................................................................................... 65
Besparingsinstellingen ........................................................................................................................................ 66
Afdrukken met EconoMode ............................................................................................................... 66
De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na configureren ....................................... 66
Het bericht Cartridge bijna leeg of Cartridge vrijwel leeg wordt weergegeven op het bedieningspaneel
van het apparaat ................................................................................................................................................. 68
Instellingen voor Vrijwel leeg in- of uitschakelen ............................................................................ 68
De tonercartridge vervangen .............................................................................................................................. 70
8 Problemen oplossen .................................................................................................................................... 73
Help-systeem op het bedieningspaneel (alleen modellen met aanraakscherm) .............................................. 74
Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen LED-model) ............................................................... 75
Informatiepagina’s afdrukken ............................................................................................................................ 78
Configuratiepagina ............................................................................................................................ 78
Pagina Status benodigdheden .......................................................................................................... 78
De fabrieksinstellingen herstellen ...................................................................................................................... 80
Problemen met papierinvoer of -storingen oplossen ........................................................................................ 81
Het apparaat pakt geen papier op .................................................................................................... 81
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op ................................................................................. 81
Frequente of terugkerende papierstoringen ................................................................................... 81
Papierstoringen voorkomen ............................................................................................................. 83
Vastgelopen papier uit de uitvoerlade verwijderen ........................................................................................... 84
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen ........................................................................... 87
Storingen verhelpen in de uitvoerbak ................................................................................................................. 90
Storingen verhelpen in de documentinvoer ....................................................................................................... 93
De afdrukkwaliteit verbeteren ............................................................................................................................ 95
Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma .......................................................................... 95
De papiersoort voor de afdruktaak instellen ................................................................................... 95
De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................................. 95
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X) ............................................. 95
De status van de tonercartridge controleren ................................................................................... 96
Een reinigingspagina afdrukken ....................................................................................................... 96
Tonercartridge controleren op beschadigingen ............................................................................... 97
Papier en afdrukomgeving controleren ........................................................................................... 97
Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ............................................ 97
Omgeving van het product controleren ......................................................................... 98
NLWW
v
EconoMode-instellingen controleren ............................................................................................... 98
Kopieer- en scankwaliteit verbeteren ................................................................................................................. 99
Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ............................... 99
Papierinstellingen controleren ......................................................................................................... 99
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ..................................................................................... 100
Rand-tot-rand kopiëren .................................................................................................................. 100
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 101
Beeldkwaliteit fax verbeteren ........................................................................................................................... 102
De glasplaat van de scanner controleren op vuil ........................................................................... 102
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren ................................................... 102
De instelling voor licht/donker controleren ................................................................................... 103
Instellingen voor foutcorrectie controleren ................................................................................... 103
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................................... 104
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen .................................... 104
Naar een ander faxapparaat verzenden ......................................................................................... 105
Faxapparaat van de afzender controleren ..................................................................................... 105
Problemen met bekabelde netwerken oplossen .............................................................................................. 106
Slechte fysieke verbinding .............................................................................................................. 106
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ..................................... 106
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................................................... 106
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het
netwerk ........................................................................................................................................... 107
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ....................... 107
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ........................................................ 107
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ................................ 107
Problemen met draadloze netwerken oplossen .............................................................................................. 108
Controlelijst draadloze verbinding ................................................................................................. 108
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie ..................................................................................................................................... 109
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd ....................................................................................................................... 109
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het apparaat is
verplaatst ........................................................................................................................................ 109
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat .................... 109
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding wordt
gemaakt met een virtueel privénetwerk ........................................................................................ 110
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken ................................. 110
Het draadloos netwerk functioneert niet ....................................................................................... 110
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .................................................................................. 110
Storing op een draadloos netwerk verminderen ........................................................................... 111
Faxproblemen oplossen .................................................................................................................................... 112
De hardware-installatie controleren .............................................................................................. 112
vi
NLWW
Faxberichten worden langzaam verstuurd .................................................................................... 113
De faxkwaliteit is matig .................................................................................................................. 114
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt ........................................................ 115
9 Onderdelen, benodigdheden en accessoires ................................................................................................. 117
Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .................................................................................... 118
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ........................................................................................................... 119
Accessoires ........................................................................................................................................................ 120
Index ........................................................................................................................................................... 121
NLWW
vii
viii
NLWW
1
Inleiding
●
Apparaatvergelijking
●
Onderdelen van het apparaat
●
Overzicht bedieningspaneel
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
1
Apparaatvergelijking
M125a, M125r,
M125ra, M126a
Papierverwerking
M125nw,
M125rnw,
M126nw
M127fn, M127fs,
M128fn
M 127fp, M128fp
M 127fw, M128fw
Invoerlade (150
vel)
Standaarduitvoerbak (100 vel)
Verlengstuk voor
kort
afdrukmateriaal
Ondersteunde
besturingssystem
en
Windows XP, 32bits
Windows Vista,
32-bits en 64-bits
Windows 7, 32bits en 64-bits
Windows 8, 32bits en 64-bits
Windows 2003
Server (32-bits en
64-bits), alleen
print- en
scandrivers
Windows 2008
Server (32-bits en
64-bits), alleen
print- en
scandrivers
Windows 2012
Server, alleen
print- en
scandrivers
Mac OS X v10.6.8
en later
Ondersteunde printerdrivers
De HP PCLms-printerdriver is op de cd in
de verpakking meegeleverd als de
standaardprinterdriver.
Connectiviteit
Snelle USB 2.0
10/100/1000
Ethernet LANaansluiting
Aansluiting voor
draadloos netwerk
Geheugen
2
128 MB RAM
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
M125a, M125r,
M125ra, M126a
Display van het
bedieningspaneel
M125nw,
M125rnw,
M126nw
M127fn, M127fs,
M128fn
M 127fp, M128fp
M 127fw, M128fw
2-regelige LCD
Grafisch kleurentouchscreen
2-cijferige LED
Afdrukken
Drukt 20 pagina's
per minuut (ppm)
af op papier van
A4-formaat en 21
ppm op papier van
Letter-formaat
Kopiëren
Flatbedscanner
ondersteunt
papier met
maximaal A4- of
Letter-formaat
Documentinvoer
Kopieert met 300
dots per inch (dpi)
Scan
Scanresolutie tot
1200 dpi
Scant in kleur
Faxen
V.34 met twee
RJ-11 faxpoorten
Handset
NLWW
Apparaatvergelijking
3
Onderdelen van het apparaat
Vooraanzicht van apparaat
1
2
6
3
5
4
4
7
1
Uitvoerbak
2
Scanner
3
Aan-uitknop
4
Bedieningspaneel (komt omhoog voor beter zicht en type verschilt per model)
5
Invoerlade
6
Documentinvoer
7
Verlengstuk voor kort afdrukmateriaal
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
Achteraanzicht van apparaat
1
2
3
4
5
6
NLWW
1
Sleuf voor beveiligingsvergrendeling met kabel
2
Snelle USB 2.0
3
Ethernet-poort
4
Netsnoeraansluiting
5
Faxaansluiting voor het aansluiten van het telefoonsnoer op het apparaat
6
Telefoonuitgang voor het aansluiten van een extra toestel, antwoordapparaat of ander apparaat
Onderdelen van het apparaat
5
Overzicht bedieningspaneel
●
M125a, M125r, M125ra, M126a
●
M125nw, M125rnw, M126nw
●
M127fn, M127fs, M128fn, M127fp, M128fp
●
M127fw en M128fw
●
Beginscherm bedieningspaneel (alleen aanraakscherm)
M125a, M125r, M125ra, M126a
2
1
3 4 5
6
7
11 10 9
6
8
1
LED-display
Toont het aantal exemplaren, de donkerheidsgraad en het verkleinings- of vergrotingspercentage
van de kopieën. Op het display worden ook foutcodes weergeven als er problemen zijn die uw
aandacht vragen.
2
Pijl omhoog en pijl omlaag
Hiermee verhoogt of verlaagt u het aantal kopieën en de donkerte of het verkleinings- of
vergrotingspercentage van de kopieën.
●
Aantal exemplaren: Druk korter dan een seconde op de knoppen om de instellingen met 1
stap te verhogen of te verlagen. Houd de knoppen een seconde of langer ingedrukt om de
instellingen met 10 stappen te verhogen of te verlagen.
●
Donkerheidsgraad van kopieën: Druk korter dan een seconde op de knoppen om de
instellingen met 1 stap te verhogen of te verlagen. Houd de knoppen een seconde of langer
ingedrukt om de maximale of minimale waarde te verhogen of te verlagen.
●
Verkleinings- of vergrotingspercentage van kopieën: Druk de knoppen korter dan een
seconde in om de instellingen met 10% te verhogen of te verlagen. Houd de knoppen een
seconde of langer ingedrukt om de instellingen met 100% te verhogen of te verlagen.
3
Lampje Kopie verkleinen/
vergroten
Dit lampje geeft aan dat de functie voor verkleinen of vergroten actief is.
4
Lampje Kopie donkerder/lichter
Dit lampje geeft aan dat de functie voor donkerder/lichter afdrukken actief is.
5
Lampje Aantal kopieën
Dit lampje geeft aan dat de functie voor het instellen van het aantal kopieën actief is.
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
6
Instellingenknop
Met deze knop schakelt u tussen de instellingen voor het aantal exemplaren, de donkerte en het
afdrukformaat voor elke taak. De standaardoptie is het aantal kopieën. Als u een
standaardinstelling voor alle taken wilt wijzigen, gaat u naar de gewenste instelling en houd u de
knop gedurende drie seconden ingedrukt. Wanneer het lampje knippert, past u de instelling aan.
Druk nogmaals op deze knop om de instelling op te slaan.
7
Knop Kopiëren starten
Hiermee start u een kopieertaak.
8
Knop Annuleren
Hiermee annuleert u de huidige taak of de laatste instelling die u hebt gewijzigd. Wanneer het
apparaat zich in de status Klaar bevindt, kunt u op deze knop drukken om de
standaardkopieerinstellingen te resetten.
9
Statuslampje Tonerniveau
geeft aan dat het tonerniveau in de printcartridge laag is.
10
Attentielampje
geeft aan dat er een probleem is met het apparaat.
11
Klaar-lampje
geeft aan dat het apparaat klaar is of een taak verwerkt.
M125nw, M125rnw, M126nw
3
2
1
4
5
6
13
7
12
11
10
9
8
1
Knop Draadloos
Draadloos inschakelen/uitschakelen
2
Knop Instellingen
Opent het menu Instellingen
3
Knop Pijl naar links
Beweegt de cursor naar links of bladert door menuopties
4
Knop OK
Bevestigt een instelling of geeft aan dat een bewerking kan worden gestart
5
Knop Pijl naar rechts
Beweegt de cursor naar rechts of bladert door menuopties
6
Aan-uitknop
Schakelt het apparaat in of uit
7
Knop Annuleren
Wist instellingen, annuleert de huidige taak of sluit het huidige menu af
NLWW
Overzicht bedieningspaneel
7
8
Knop Kopieerinstellingen
Opent het menu Kopieerinstellingen
9
Knop Lichter/donkerder
Past de donkerte voor de huidige kopieertaak aan
10
Knop Aantal exemplaren
Stelt het aantal exemplaren in
11
Knop Terug
U gaat terug naar het vorige scherm
12
Knop Kopiëren starten
Start een kopieertaak
13
Knop ePrint
Opent het menu Webservices
M127fn, M127fs, M128fn, M127fp, M128fp
3
2
1
4
5
6
15
14
7
13
8
12 11
10
9
8
1
Knop Faxen starten
Start een faxtaak
2
Knop Instellingen
Opent het menu Instellingen
3
Knop Pijl naar links
Beweegt de cursor naar links of bladert door menuopties
4
Knop OK
Bevestigt een instelling of geeft aan dat een bewerking kan worden gestart
5
Knop Pijl naar rechts
Beweegt de cursor naar rechts of bladert door menuopties
6
Aan-uitknop
Schakelt het apparaat in of uit
7
Knop Annuleren
Wist instellingen, annuleert de huidige taak of sluit het huidige menu af
8
Knop Kopieerinstellingen
Opent het menu Kopieerinstellingen
9
Knop Lichter/donkerder
Past de donkerte voor de huidige kopieertaak aan
10
Knop Aantal exemplaren
Stelt het aantal exemplaren in
11
Knop Terug
U gaat terug naar het vorige scherm
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
12
Knop Kopiëren starten
Start een kopieertaak
13
Knop ePrint
Opent het menu Webservices
14
Numeriek toetsenblok
Gebruik het toetsenblok om faxnummers in te voeren of menuopties te selecteren
15
Knop Faxnummer opnieuw kiezen
Kiest het nummer dat voor de vorige faxtaak is gebruikt, opnieuw
M127fw en M128fw
1
9
2
8
3
7
4
5
6
1
Aanraakscherm
Biedt toegang tot apparaatfuncties en geeft de huidige apparaatstatus aan
2
Help-knop en -lampje
Biedt toegang tot het Help-systeem op het bedieningspaneel
3
Aan-uitknop
Schakelt het apparaat in of uit
4
Knop Pijl naar rechts
Beweegt de cursor naar rechts of brengt u naar het volgende scherm
OPMERKING:
gebruikt.
5
Knop Annuleren
Wist instellingen, annuleert de huidige taak of sluit het huidige scherm
OPMERKING:
gebruikt.
6
Terug-knop en -lampje
Deze knop licht alleen op als deze functie op het huidige scherm kan worden
U gaat terug naar het vorige scherm
OPMERKING:
gebruikt.
NLWW
Deze knop licht alleen op als deze functie op het huidige scherm kan worden
Deze knop licht alleen op als deze functie op het huidige scherm kan worden
Overzicht bedieningspaneel
9
7
Knop Pijl naar links
Beweegt de cursor naar links of brengt u naar het vorige scherm
OPMERKING:
gebruikt.
Deze knop licht alleen op als deze functie op het huidige scherm kan worden
8
Beginscherm-knop en -lampje
Brengt u naar het beginscherm
9
Draadloos-lampje
Geeft aan dat het draadloze netwerk is ingeschakeld. Het lampje knippert wanneer het apparaat
een verbinding tot stand brengt met het draadloze netwerk.
Beginscherm bedieningspaneel (alleen aanraakscherm)
Het beginscherm biedt toegang tot apparaatfuncties en geeft de huidige apparaatstatus weer.
OPMERKING: Afhankelijk van de apparaatconfiguratie kunnen de beschikbare functies op het beginscherm
variëren. Bij sommige talen heeft het scherm mogelijk ook een andere indeling.
1
2
3
4
5
6
7
10
9
8
1
Knop voor Webservices
Biedt snelle toegang tot de onlineservices van HP, zoals HP ePrint
2
Knop Instellingen
Opent het menu Instellingen
3
Knop Draadloos
Biedt toegang tot het menu Draadloos en informatie over de status van het draadloze netwerk
OPMERKING: Als u bent aangesloten op een draadloos netwerk, wordt dit pictogram vervangen
door balkjes die de signaalsterkte aangeven.
10
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
4
Netwerkknop
Biedt toegang tot instellingen voor en informatie over het netwerk
OPMERKING:
netwerk.
Deze knop wordt alleen weergegeven als het apparaat is aangesloten op een
5
Informatieknop
Biedt informatie over de apparaatstatus
6
Knop Benodigdheden
Biedt informatie over de status van benodigdheden
7
Knop Apps
Geeft toegang tot het menu Apps om direct af te drukken vanuit bepaalde webtoepassingen
8
Apparaatstatus
Biedt informatie over de algemene status van het apparaat
9
Knop Faxen
Biedt toegang tot de faxfunctie
10
Knop Kopiëren
Biedt toegang tot de kopieerfunctie
NLWW
Overzicht bedieningspaneel
11
12
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
2
Papierladen
●
Ondersteunde papiersoorten en -formaten
●
Materiaal in de invoerlade plaatsen
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
13
Ondersteunde papiersoorten en -formaten
●
Ondersteunde papierformaten
●
Ondersteunde papiersoorten
Ondersteunde papierformaten
OPMERKING: Voor de beste resultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de
printerdriver voordat u gaat afdrukken.
Grootte
Afmetingen
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Briefkaart (JIS)
100 x 148 mm
Dubbele briefkaart (JIS)
200 x 148 mm
16K
184 x 260 mm
16K
195 x 270 mm
16K
197 x 273 mm
8,5 x 13
216 x 330 mm
Envelop #10
105 x 241 mm
Monarch-envelop
98 x 191 mm
Envelop B5
176 x 250 mm
Envelop C5
162 x 229 mm
Envelop DL
110 x 220 mm
Aangepast
76 x 127 mm tot 216 x 356 mm
Ondersteunde papiersoorten
OPMERKING: Voor de beste resultaten selecteert u het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in de
printerdriver voordat u gaat afdrukken.
14
●
Gewoon
●
HP EcoSMART Lite
●
Licht 60-74 g
Hoofdstuk 2 Papierladen
NLWW
NLWW
●
Middengewicht 96–110 g
●
Zwaar 111–130 g
●
Extra zwaar 131–175 g
●
Transparant voor monochroomlaser
●
Etiketten
●
Briefhoofd
●
Voorbedrukt
●
Geperforeerd
●
Kleur
●
Ruw
●
Bankpost
●
Kringloop
●
Envelop
●
Velijnpapier
Ondersteunde papiersoorten en -formaten
15
Materiaal in de invoerlade plaatsen
OPMERKING: Wanneer u nieuw papier toevoegt, verwijder dan al het papier uit de invoerlade en leg de
stapel recht. Waaier het papier niet uit. Zo voorkomt u dat meerdere vellen papier tegelijkertijd in het
apparaat worden ingevoerd en loopt u minder risico dat papier vastloopt.
1.
Plaats het papier met de afdrukzijde naar boven
en de bovenrand als eerste in de invoerlade.
De afdrukstand van het papier in de lade verschilt
afhankelijk van het type afdruktaak. Zie Tabel
2-1 Afdrukstand van het papier in invoerlade
op pagina 17 voor meer informatie.
2.
16
Schuif de papiergeleiders goed tegen het papier
aan.
Hoofdstuk 2 Papierladen
NLWW
Tabel 2-1 Afdrukstand van het papier in invoerlade
Papiersoort
Duplexmodus
Papier plaatsen
Voorbedrukt of briefhoofdpapier
Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig
afdrukken
Afdrukzijde boven
Enkelzijdig afdrukken of dubbelzijdig
afdrukken
Afdrukzijde boven
Enkelzijdig afdrukken
Afdrukzijde boven
Geperforeerd
Enveloppen
Bovenrand eerst in het product
Gaten aan de linkerkant van het product
Bovenrand aan de rechterkant van de lade, frankeerzijde als
laatste in het apparaat
Lade aanpassen voor kleine papierformaten
Als u afdrukt op materiaal dat korter is dan 185 mm, gebruikt u het verlengstuk voor kort afdrukmateriaal
om de invoerlade aan te passen.
NLWW
Materiaal in de invoerlade plaatsen
17
18
1.
Neem het verlengstuk voor kort afdrukmateriaal
uit de opbergsleuf aan de rechterkant van het
invoergebied.
2.
Bevestig het hulpstuk aan de
papierlengtegeleider op de invoerlade.
3.
Plaats papier in de lade en schuif vervolgens de
geleiders goed tegen het papier aan.
Hoofdstuk 2 Papierladen
NLWW
4.
Druk het papier in het apparaat tot het niet
verder kan en schuif vervolgens de
papierlengtegeleider zo dat het verlengstuk het
papier ondersteunt.
5.
Wanneer het afdrukken op kort papier is voltooid,
verwijdert u het verlengstuk voor kort papier uit
de invoerlade en plaatst u het in de opbergsleuf.
NLWW
Materiaal in de invoerlade plaatsen
19
20
Hoofdstuk 2 Papierladen
NLWW
3
Afdrukken
●
Afdruktaken (Windows)
●
Afdruktaken (Mac OS X)
●
Afdrukken via internet
●
HP Wireless Direct-afdrukken instellen
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
21
Afdruktaken (Windows)
●
Afdrukken (Windows)
●
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows)
●
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows)
●
De papiersoort selecteren (Windows)
●
Aanvullende informatie over afdrukken
Afdrukken (Windows)
De volgende procedure beschrijft het standaardafdrukproces voor Windows.
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat in de lijst met printers en klik of tik vervolgens op de knop Eigenschappen of
Voorkeuren om de printerdriver te openen.
OPMERKING: De naam van de knop verschilt per softwareprogramma.
3.
Klik of tik op de tabbladen in de printerdriver om de beschikbare opties te configureren.
4.
Klik of tik op de knop OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Afdrukken. Geef op dit scherm het
aantal af te drukken exemplaren op.
5.
Klik of tik op de knop OK om de taak af te drukken.
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows)
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat in de lijst met printers en
klik of tik vervolgens op de knop Eigenschappen
of Voorkeuren om de printerdriver te openen.
OPMERKING: De naam van de knop verschilt
per softwareprogramma.
22
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
3.
Klik of tik op het tabblad Indeling.
4.
Selecteer de gewenste duplexoptie in de
vervolgkeuzelijst Afdrukken aan beide zijden,
handmatig en klik of tik vervolgens op de knop
OK.
5.
Klik of tik in het dialoogvenster Afdrukken op de
knop OK om de taak af te drukken. Het apparaat
zal de eerste zijde van alle pagina's van het
document als eerste afdrukken.
NLWW
Afdruktaken (Windows)
23
6.
Haal de bedrukte stapel uit de uitvoerbak en
plaats die met de bedrukte zijde omlaag en de
bovenrand als eerste in de invoerlade.
7.
Klik of tik op de computer op de knop OK om de
tweede zijde van de taak af te drukken.
8.
Druk of tik, wanneer u hierom wordt gevraagd, op
de juiste knop op het bedieningspaneel om door
te gaan.
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows)
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat in de lijst met printers en
klik of tik vervolgens op de knop Eigenschappen
of Voorkeuren om de printerdriver te openen.
OPMERKING: De naam van de knop verschilt
per softwareprogramma.
24
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
3.
Klik of tik op het tabblad Indeling.
4.
Selecteer de juiste Afdrukstand in de
vervolgkeuzelijst.
5.
Selecteer het juiste aantal pagina's per vel in de
vervolgkeuzelijst Pagina's per vel en klik of tik
op de knop Geavanceerd.
NLWW
Afdruktaken (Windows)
25
6.
Selecteer de juiste optie in de vervolgkeuzelijst
Indeling pagina's per vel.
7.
Selecteer de juiste optie Paginaranden in de
vervolgkeuzelijst, klik of tik op de knop OK om
het dialoogvenster Geavanceerde opties te
sluiten en klik of tik vervolgens op de knop OK
om het dialoogvenster Eigenschappen of
Voorkeuren te sluiten.
8.
Klik of tik in het dialoogvenster Afdrukken op de
knop OK om de taak af te drukken.
De papiersoort selecteren (Windows)
1.
26
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
2.
Selecteer het apparaat in de lijst met printers en
klik of tik vervolgens op de knop Eigenschappen
of Voorkeuren om de printerdriver te openen.
OPMERKING: De naam van de knop verschilt
per softwareprogramma.
3.
Klik of tik op het tabblad Papier/Kwaliteit.
NLWW
Afdruktaken (Windows)
27
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Media: de juiste
papiersoort en klik of tik vervolgens op de knop
OK om het dialoogvenster Eigenschappen of
Voorkeuren te sluiten.
5.
Klik in het dialoogvenster Afdrukken op de knop
OK om de taak af te drukken.
Aanvullende informatie over afdrukken
Ga naar www.hp.com/support voor de ondersteuningswebsite voor dit apparaat en voor meer informatie
over het uitvoeren van bepaalde afdruktaken, zoals:
28
●
Het papierformaat selecteren
●
De afdrukstand selecteren
●
Een brochure maken
●
De kwaliteitsinstellingen selecteren
●
Paginaranden selecteren
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
Afdruktaken (Mac OS X)
●
Afdrukken (Mac OS X)
●
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X)
●
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X)
●
Papiersoort selecteren (Mac OS X)
●
Aanvullende informatie over afdrukken
Afdrukken (Mac OS X)
De volgende procedure beschrijft het standaardafdrukproces voor Mac OS X.
1.
Klik op de optie Afdrukken in het menu Bestand.
2.
Selecteer het apparaat in het menu Printer.
3.
Open de vervolgkeuzelijst van het menu of klik op Details weergeven en selecteer andere menu's om
de afdrukinstellingen aan te passen.
4.
Klik op de knop Afdrukken.
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X)
OPMERKING: Deze functie is beschikbaar als u de HP-printerdriver installeert. Mogelijk is de functie niet
beschikbaar als u AirPrint gebruikt.
NLWW
1.
Klik op het menu Bestand en vervolgens op de optie Afdrukken.
2.
Selecteer het apparaat in het menu Printer.
3.
Open de vervolgkeuzelijst in het menu of klik op Details weergeven en klik vervolgens op het menu
Handmatig dubbelzijdig.
4.
Klik op het vak Handmatig dubbelzijdig en selecteer een bindoptie.
5.
Klik op de knop Afdrukken. Het apparaat zal de eerste zijde van alle pagina's van het document als
eerste afdrukken.
Afdruktaken (Mac OS X)
29
6.
Haal de bedrukte stapel uit de uitvoerbak en plaats die met de bedrukte zijde omlaag en de bovenrand
als eerste in de invoerlade.
7.
Klik op de computer op de knop Doorgaan om de tweede zijde af te drukken.
8.
Raak, wanneer u hierom wordt gevraagd, de desbetreffende knop op het bedieningspaneel aan om door
te gaan.
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X)
1.
Klik op de optie Afdrukken in het menu Bestand.
2.
Selecteer het apparaat in het menu Printer.
3.
Open de vervolgkeuzelijst van het menu of klik op Details weergeven en klik vervolgens op het menu
Lay-out.
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Pagina's per vel het aantal pagina's dat u op elk vel wilt afdrukken.
5.
Selecteer in het gedeelte Lay-outrichting de volgorde en positie van de pagina's op het vel.
6.
Selecteer in het menu Randen het soort rand dat u rond elke pagina op het vel wilt afdrukken.
7.
Klik op de knop Afdrukken.
Papiersoort selecteren (Mac OS X)
30
1.
Klik op de optie Afdrukken in het menu Bestand.
2.
Selecteer het apparaat in het menu Printer.
3.
Open de vervolgkeuzelijst van het menu of klik op Details weergeven en klik vervolgens op het menu
Afwerking.
4.
Selecteer een papiersoort in de vervolgkeuzelijst Papiersoort.
5.
Klik op de knop Afdrukken.
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
Aanvullende informatie over afdrukken
Ga naar www.hp.com/support voor de ondersteuningswebsite voor dit apparaat en voor meer informatie
over het uitvoeren van bepaalde afdruktaken, zoals:
NLWW
●
Afdruksnelkoppelingen of voorinstellingen maken en gebruiken
●
Het papierformaat selecteren of een aangepast papierformaat gebruiken
●
De afdrukstand selecteren
●
Een brochure maken
●
Een document schalen zodat het past op een bepaald papierformaat
●
De eerste of laatste pagina's van het document op ander papier afdrukken
●
Watermerken op een document afdrukken
Afdruktaken (Mac OS X)
31
Afdrukken via internet
Er zijn verscheidene opties beschikbaar voor afdrukken op afstand via internet.
HP ePrint
Gebruik HP ePrint om documenten af te drukken door ze als e-mailbijlage vanaf een willekeurig apparaat met
een e-mailfunctie naar het e-mailadres van het apparaat te sturen.
Voor het gebruik van HP ePrint moet het apparaat aan deze eisen voldoen:
●
Het apparaat moet zijn verbonden met een vast of draadloos netwerk en over een internetverbinding
beschikken.
●
HP Webservices moet zijn ingeschakeld op het apparaat en het apparaat moet zijn geregistreerd bij HP
Connected.
LCD-bedieningspaneel
1.
Zoek het IP-adres van het apparaat.
a.
Druk op de knop Instellingen
b.
Open de volgende menu's:
●
Netwerk instellen
●
IP-adres weergeven
op het bedieningspaneel van het apparaat.
2.
Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de
adresregel van de webbrowser op de computer.
3.
Klik op het tabblad HP Webservices op de geïntegreerde webserver van HP en klik op Inschakelen.
Het apparaat schakelt Webservices in en drukt vervolgens een informatiepagina af.
Op de informatiepagina staat de printercode die u gebruikt om uw HP-product bij HP Connected te
registreren.
4.
Ga naar www.hpconnected.com om een HP ePrint-account te maken en voltooi het
installatieproces.
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
aan.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Webservices
2.
Raak de knop Webservices inschakelen aan. Het apparaat schakelt Webservices in en drukt
vervolgens een informatiepagina af.
Op de informatiepagina staat de printercode die u gebruikt om uw HP-product bij HP Connected te
registreren.
3.
Ga naar www.hpconnected.com om een HP ePrint-account te maken en voltooi het
installatieproces.
Ga voor meer informatie naar www.hp.com/support om extra informatie voor uw apparaat te bekijken.
32
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
HP ePrint-software
Met de HP ePrint-software kunt u vanaf een desktop of laptop gemakkelijk afdrukken naar een apparaat met
HP ePrint-functionaliteit. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kiest u in uw toepassing de optie
Afdrukken en selecteert u vervolgens HP ePrint in de lijst met geïnstalleerde printers. Met deze software
kunt u gemakkelijk de apparaten met HP ePrint-functionaliteit vinden die zijn geregistreerd bij uw
Connected-account. Het HP-doelapparaat kan op uw bureau staan of op een externe locatie, zoals in een
andere vestiging of waar dan ook ter wereld.
In Windows biedt de HP ePrint-software ook ondersteuning voor de traditionele vorm van afdrukken, waarbij
er vanaf een IP-adres rechtstreeks wordt afgedrukt naar een lokale PostScript®-printer in het netwerk.
Ga naar www.hp.com/go/eprintsoftware als u drivers wilt downloaden of meer informatie wilt lezen.
OPMERKING: De HP ePrint-software voor Mac is een PDF-workflowprogramma en technisch gezien geen
printerdriver. HP ePrint-software voor de Mac biedt alleen ondersteuning voor afdrukpaden via HP Connected
en niet voor het rechtstreeks afdrukken naar lokale netwerkprinters.
AirPrint
Direct afdrukken met AirPrint van Apple wordt ondersteund op iOS 4.2 en later. Gebruik AirPrint om direct op
het apparaat af te drukken vanaf een iPad, iPhone (3GS of later), of iPod touch (derde generatie of later) in de
volgende toepassingen:
●
Mail
●
Foto's
●
Safari
●
iBooks
●
Externe toepassingen selecteren.
U kunt AirPrint alleen gebruiken als het apparaat is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk als waarmee
het Apple-apparaat is verbonden. Ga voor meer informatie over het gebruik van AirPrint en welke HPapparaten compatibel zijn met AirPrint naar www.hp.com/go/airprint.
OPMERKING: AirPrint ondersteunt geen USB-verbindingen. AirPrint biedt de mobiele functionaliteit Alleen
afdrukken. AirPrint ondersteunt geen scannen.
NLWW
Afdrukken via internet
33
HP Wireless Direct-afdrukken instellen
OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar op draadloze modellen en u dient mogelijk de
apparaatfirmware bij te werken om deze functie te gebruiken.
De functie HP Wireless Direct-afdrukken maakt het mogelijk om vanaf een draadloos mobiel apparaat direct
op een HP Wireless Direct-product af te drukken zonder eerst verbinding te maken met een bestaand
netwerk of met internet. Gebruik HP Wireless Direct om draadloos af te drukken vanaf de volgende
apparaten:
●
iPhone, iPad of iTouch met Apple AirPrint of de mobiele HP ePrint app
●
Mobiele apparaten met Android of Symbian met de toepassing HP ePrint Home & Biz
●
Elke voor Wi-Fi geschikte computer met besturingssysteem.
Ga voor meer informatie over HP Wireless Direct naar www.hp.com/go/wirelessprinting en klik op HP
Wireless Direct.
Voer de volgende stappen uit om het HP Wireless Direct in te stellen vanaf het bedieningspaneel.
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op het bedieningspaneel op de knop OK om de menu's te openen.
2.
Open de volgende menu's:
3.
●
Netwerk instellen
●
Menu Draadloos
●
Wireless Direct
Selecteer de optie Aan en druk op de knop OK. Het apparaat slaat de instellingen op en gaat terug naar
het menu Wireless Direct-instellingen.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Draadloos
2.
Open de volgende menu's:
3.
34
●
Menu Draadloos
●
Wireless Direct-instellingen
●
Aan/uit
aan.
Raak de menuoptie Aan aan. Het apparaat slaat de instellingen op en gaat terug naar het menu Wireless
Direct-instellingen.
Hoofdstuk 3 Afdrukken
NLWW
4
Kopiëren
●
Een kopie maken
●
Dubbelzijdig kopiëren (duplex)
●
Kopieerkwaliteit optimaliseren
●
De licht- of donkerheidsgraad voor kopieën aanpassen (alleen LED-bedieningspaneel)
●
Kopieën vergroten of verkleinen (alleen LED-bedieningspaneel)
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
35
Een kopie maken
LED-bedieningspaneel
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Druk op de knop Instellingen
4.
Druk op de pijlknoppen om het aantal exemplaren te wijzigen.
5.
Druk op de knop Kopiëren starten
en zorg ervoor dat het lampje Aantal kopieën
brandt.
om het kopiëren te starten.
LCD-bedieningspaneel
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Druk op het bedieningspaneel op de knop Aantal exemplaren
4.
Geef het aantal exemplaren op.
5.
Druk op de knop Kopiëren starten
.
om het kopiëren te starten.
Touchbedieningspaneel
36
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Kopiëren aan.
4.
Raak de pijlknoppen aan om het aantal exemplaren te wijzigen of raak het weergegeven nummer aan
en geef het aantal exemplaren op.
5.
Raak de knop Kopiëren starten aan om het kopiëren te starten.
Hoofdstuk 4 Kopiëren
NLWW
Dubbelzijdig kopiëren (duplex)
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Start de kopieertaak.
LED- en LCD-bedieningspaneel: Druk op de knop Kopiëren starten
van het apparaat
●
Touchbedieningspaneel: Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Kopiëren
aan.
4.
Haal de afgedrukte pagina uit de uitvoerbak en plaats die met de bedrukte zijde omlaag en de
bovenrand eerst in de invoerlade.
5.
Draai het originele document op de glasplaat van de scanner om de tweede zijde te kopiëren.
6.
Start de kopieertaak.
7.
NLWW
op het bedieningspaneel
●
op het bedieningspaneel
●
LED- en LCD-bedieningspaneel: Druk op de knop Kopiëren starten
van het apparaat
●
Touchbedieningspaneel: Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Kopiëren
aan.
Herhaal deze procedure tot u alle pagina's hebt gekopieerd.
Dubbelzijdig kopiëren (duplex)
37
Kopieerkwaliteit optimaliseren
De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar:
●
Automatische selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt.
●
Gemengd: Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
●
Tekst: Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan. Dit is de
standaardinstelling voor Kopie optimaliseren.
●
Afbeelding: Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit afbeeldingen bestaan.
LED-bedieningspaneel
1.
Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.
2.
Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.
3.
Klik op het tabblad Systemen op Kopieerinstellingen.
LCD-bedieningspaneel
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Druk op de knop Kopieermenu
4.
Open het menu Optimaliseren.
5.
Gebruik de pijlknoppen om door de opties te bladeren en druk vervolgens op de knop OK om de
gewenste optie te selecteren.
6.
Druk op de knop Kopiëren starten
op het bedieningspaneel van het apparaat.
om het kopiëren te starten.
Touchbedieningspaneel
38
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Kopiëren aan.
4.
Raak de knop Instellingen aan, blader vervolgens naar de knop Optimaliseren en raak deze aan.
5.
Raak de pijlknoppen aan om door de opties te bladeren en raak vervolgens een optie aan om deze te
selecteren.
6.
Raak de knop Kopiëren starten aan om het kopiëren te starten.
Hoofdstuk 4 Kopiëren
NLWW
De licht- of donkerheidsgraad voor kopieën aanpassen (alleen
LED-bedieningspaneel)
1.
Druk herhaaldelijk op de knop Instellingen
lampje Lichter/donkerder brandt.
op het bedieningspaneel van het product totdat het
2.
Gebruik de pijlknoppen om de instelling Lichter/donkerder te verhogen of verlagen.
OPMERKING: Na twee minuten wordt de standaardwaarde opnieuw ingesteld.
NLWW
De licht- of donkerheidsgraad voor kopieën aanpassen (alleen LED-bedieningspaneel)
39
Kopieën vergroten of verkleinen (alleen LED-bedieningspaneel)
40
1.
Leg het document op de scannerglasplaat.
2.
Druk herhaaldelijk op de knop Instellingen
lampje Verkleinen/vergroten brandt.
3.
Druk op de pijl omhoog om de kopie te vergroten of op de pijl omlaag om de kopie te verkleinen.
4.
Druk op de knop Kopiëren starten
Hoofdstuk 4 Kopiëren
op het bedieningspaneel van het product totdat het
om het kopiëren te starten.
NLWW
5
Scan
●
Scannen via de HP Scan-software (Windows)
●
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X)
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
41
Scannen via de HP Scan-software (Windows)
Gebruik de HP Scan-software om te beginnen met scannen via software op uw computer. U kunt de gescande
afbeelding als een bestand opslaan of naar een andere softwaretoepassing versturen.
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
OPMERKING: Voor de beste resultaten plaatst u klein papier (letter, A4 of kleiner) met de lange zijde
van het papier langs de linkerkant van de glasplaat van de scanner.
2.
Klik op Starten en vervolgens op Programma's (of Alle programma's in Windows XP).
3.
Klik op HP en selecteer vervolgens uw product.
4.
Klik op HP Scan, selecteer een scansnelkoppeling en pas desgewenst de instellingen aan.
5.
Klik op Scan.
OPMERKING: Klik op Geavanceerde instellingen voor toegang tot meer opties.
Klik op Nieuwe snelkoppeling maken om een set met aangepaste instellingen te maken en deze op te slaan
in de lijst met snelkoppelingen.
42
Hoofdstuk 5 Scan
NLWW
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X)
Gebruik de HP Scan-software om te beginnen met scannen via software op uw computer.
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
OPMERKING: Voor de beste resultaten plaatst u klein papier (letter, A4 of kleiner) met de lange zijde
van het papier langs de linkerkant van de glasplaat van de scanner.
NLWW
2.
Open HP Scan, in de map HP in de map Programma's.
3.
Volg de aanwijzingen op het scherm om het document te scannen.
4.
Klik nadat alle pagina's zijn gescand op de knop Gereed om de pagina's als een bestand op te slaan.
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X)
43
44
Hoofdstuk 5 Scan
NLWW
6
Faxen
●
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax
●
Een fax versturen
●
Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
45
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax
●
Het apparaat aansluiten
●
Het apparaat configureren
●
De HP Fax-software installeren (Windows, optioneel)
Het apparaat aansluiten
Het product is een analoog apparaat. U wordt aanbevolen het product op een vaste analoge telefoonlijn aan
te sluiten.
OPMERKING: In bepaalde landen/regio's is mogelijk een adapter vereist voor gebruik van het meegeleverde
telefoonsnoer.
1.
Sluit het telefoonsnoer aan op de faxaansluiting
op het apparaat en op de telefoonaansluiting
in de muur.
2.
(Optioneel) U kunt een antwoordapparaat of
extra toestel aansluiten door de rubberstekker
uit de telefoonaansluiting
op het apparaat
naar beneden te trekken. Sluit een ander
telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting op
het apparaat en op de aansluiting op het
antwoordapparaat of extra toestel.
Het apparaat configureren
De configuratie van het apparaat verschilt, afhankelijk van of u het instelt voor een zelfstandig faxapparaat,
met een antwoordapparaat of met een extra toestel.
46
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
OPMERKING: Het configureren van instellingen voor tijd, datum en kopregel van de fax is vereist om de
faxfunctie te gebruiken.
●
Tijd, datum en kopregel voor fax configureren
●
Een zelfstandig faxapparaat configureren
●
Configureren voor een antwoordapparaat
●
Configureren voor een extra toestel
Tijd, datum en kopregel voor fax configureren
U hebt deze instellingen mogelijk geconfigureerd tijdens het installeren van de software. U kunt deze
instellingen op elk gewenst moment configureren via het bedieningspaneel van het apparaat of de HP Wizard
Fax instellen.
●
Bedieningspaneel
●
HP Wizard Fax instellen (Windows)
Bedieningspaneel
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Systeeminstellingen en selecteer vervolgens Tijd/Datum.
3.
Selecteer de 12- of 24-uursklok.
4.
Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
5.
Selecteer datumnotatie.
6.
Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
7.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Faxkopregel.
8.
Gebruik het toetsenblok om uw faxnummer in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor het faxnummer is 20.
9.
Gebruik het toetsenblok om de naam of kopregel van uw bedrijf in te voeren en druk vervolgens op de
knop OK.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor de kopregel van de fax is 40.
Touchbedieningspaneel
NLWW
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Basisinstellingen.
3.
Selecteer Tijd/Datum.
4.
Selecteer de 12- of 24-uursklok.
5.
Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan.
aan.
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax
47
6.
Selecteer datumnotatie.
7.
Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan.
8.
Selecteer Faxkopregel.
9.
Gebruik het toetsenblok om uw faxnummer in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor het faxnummer is 20.
10. Gebruik het toetsenblok om de naam of kopregel van uw bedrijf in te voeren en raak vervolgens de knop
OK aan.
Om speciale tekens die niet op het standaard toetsenblok aanwezig zijn, in te voeren, raakt u de knop
@#$ aan om een toetsenblok met speciale tekens te openen.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor de kopregel van de fax is 40.
HP Wizard Fax instellen (Windows)
1.
Klik op Start en vervolgens op Programma's.
2.
Klik achtereenvolgens op HP, de naam van het apparaat en de Wizard Fax instellen.
3.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de faxinstellingen te configureren.
Een zelfstandig faxapparaat configureren
U kunt het apparaat als zelfstandig faxapparaat gebruiken zonder het op een computer of een netwerk aan
te sluiten.
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Systeeminstellingen en selecteer vervolgens Tijd/Datum.
3.
Selecteer de 12- of 24-uursklok.
4.
Gebruik het toetsenblok om de huidige tijd in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
5.
Selecteer datumnotatie.
6.
Gebruik het toetsenblok om de huidige datum in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
7.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Faxkopregel.
8.
Gebruik het toetsenblok om uw faxnummer in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor het faxnummer is 20.
9.
Gebruik het toetsenblok om de naam of kopregel van uw bedrijf in te voeren en druk vervolgens op de
knop OK.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor de kopregel van de fax is 40.
48
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
Touchbedieningspaneel
1.
Selecteer Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Hulpprogramma fax instellen.
3.
Volg de aanwijzingen op het scherm en selecteer het juiste antwoord op elke vraag.
in het beginscherm van het bedieningspaneel.
OPMERKING: Het maximumaantal tekens voor het faxnummer is 20. Het maximumaantal tekens voor
de kopregel van de fax is 40.
Configureren voor een antwoordapparaat
Als u een antwoordapparaat op het apparaat aansluit, moet u de instellingen Aantal belsignalen en
Antwoordmodus voor het apparaat configureren. Volg deze stappen om het apparaat te configureren:
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Instellingen ontv. fax.
3.
Selecteer Aantal belsignalen.
4.
Stel de instelling voor het aantal belsignalen op het product in op minstens één belsignaal meer dan het
aantal belsignalen dat op het antwoordapparaat is ingesteld. Gebruik het toetsenblok om het aantal
belsignalen in te voeren en druk vervolgens op de knop OK.
5.
Druk op de knop Terug
6.
Selecteer Antwoordmodus.
7.
Selecteer TAM en druk vervolgens op de knop OK.
om terug te keren naar het menu Instellingen ontv. fax.
Met deze instelling luistert het apparaat naar faxtonen nadat het antwoordapparaat de oproep heeft
beantwoord. Het apparaat beantwoordt een oproep als er faxtonen worden gedetecteerd.
Touchbedieningspaneel
1.
Selecteer Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Basisinstellingen.
3.
Selecteer Aantal belsignalen.
4.
Stel de instelling voor het aantal belsignalen op het product in op minstens één belsignaal meer dan het
aantal belsignalen dat op het antwoordapparaat is ingesteld. Gebruik het toetsenblok om het aantal
belsignalen in te voeren en raak vervolgens de knop OK aan.
5.
Selecteer Terug
6.
Selecteer Antwoordmodus.
7.
Selecteer TAM en raak vervolgens de knop OK aan.
in het beginscherm van het bedieningspaneel.
om terug te gaan naar het menu Basisinstellingen.
Met deze instelling luistert het apparaat naar faxtonen nadat het antwoordapparaat de oproep heeft
beantwoord. Het apparaat beantwoordt een oproep als er faxtonen worden gedetecteerd.
NLWW
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax
49
Configureren voor een extra toestel
Als u een extra toestel aansluit op het apparaat, moet u enkele faxinstellingen voor het apparaat wijzigen om
met deze configuratie te werken. Volg deze stappen om het apparaat te configureren:
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Instellingen ontv. fax.
3.
Selecteer Extra toestel.
4.
Controleer of de optie Aan is ingeschakeld.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u het product de opdracht geven om de inkomende
faxoproep te beantwoorden door achtereenvolgens op de telefoontoetsen 1-2-3 te drukken. Schakel
deze instelling alleen uit als u gebruikmaakt van pulskiezen of als uw telefoonmaatschappij deze
service ook biedt. De service van de telefoonmaatschappij functioneert niet als deze conflicten oplevert
met het product.
om terug te keren naar het menu Instellingen ontv. fax.
5.
Druk op de knop Terug
6.
Selecteer Antwoordmodus.
7.
Selecteer Fax/Tel en druk vervolgens op de knop OK.
Met deze instelling beantwoordt het apparaat oproepen automatisch en bepaalt het of de oproep een
telefoongesprek of faxoproep is. Als het om een faxoproep gaat, behandelt het apparaat de oproep als
inkomende fax. Gaat het om een telefoongesprek, dan waarschuwt een hoorbare beltoon u dat er een
inkomend telefoongesprek is.
8.
Druk op de knop Terug
9.
Selecteer Beltijd fax/tel.
om terug te keren naar het menu Instellingen ontv. fax.
10. Stel in na hoeveel seconden het hoorbare fax-/belsignaal moet ophouden om een inkomend gesprek te
melden en druk vervolgens op de knop OK.
Touchbedieningspaneel
1.
Selecteer Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
3.
Selecteer Extra toestel.
4.
Controleer of de optie Aan is ingeschakeld.
in het beginscherm van het bedieningspaneel.
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u het product de opdracht geven om de inkomende
faxoproep te beantwoorden door achtereenvolgens op de telefoontoetsen 1-2-3 te drukken. Schakel
deze instelling alleen uit als u gebruikmaakt van pulskiezen of als uw telefoonmaatschappij deze
service ook biedt. De service van de telefoonmaatschappij functioneert niet als deze conflicten oplevert
met het product.
50
om terug te keren naar het menu Fax instellen.
5.
Selecteer twee keer Terug
6.
Selecteer Basisinstellingen en selecteer vervolgens Antwoordmodus.
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
7.
Selecteer Fax/Tel.
Met deze instelling beantwoordt het apparaat oproepen automatisch en bepaalt het of de oproep een
telefoongesprek of faxoproep is. Als het om een faxoproep gaat, behandelt het apparaat de oproep als
inkomende fax. Gaat het om een telefoongesprek, dan waarschuwt een hoorbare beltoon u dat er een
inkomend telefoongesprek is.
8.
Selecteer twee keer Terug
9.
Selecteer Geavanceerde instellingen en selecteer vervolgens Beltijd fax/tel.
om terug te keren naar het menu Fax instellen.
10. Stel in na hoeveel seconden het hoorbare fax-/belsignaal moet ophouden om een inkomend gesprek te
melden.
De HP Fax-software installeren (Windows, optioneel)
Met de HP Fax-software kunt u elektronische documenten vanaf een computer faxen als u aan de volgende
vereisten voldoet:
●
Het apparaat is rechtstreeks op de computer aangesloten of op een netwerk waarmee de computer
verbonden is.
●
De software bij het product is op de computer geïnstalleerd.
●
Het besturingssysteem van de computer wordt door het apparaat ondersteund.
OPMERKING: De HP Fax-software die bij dit apparaat wordt geleverd, is het enige pc-faxprogramma
dat met het apparaat werkt. Het apparaat is niet compatibel met faxsoftware die wordt geproduceerd
door andere fabrikanten.
Als de HP Fax-software niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de software met een van de volgende
methoden installeren.
●
Software-cd: Plaats de software-cd die bij uw HP-apparaat is geleverd in de computer en volg de
instructies op het scherm.
●
Downloaden van internet: Ga naar www.hp.com/support, klik op Drivers & Software en volg de
instructies op het scherm om de nieuwste HP-software te downloaden.
OPMERKING: Wanneer het installatieprogramma u hierom vraagt, dient u HP Fax-software te selecteren
als een van de te installeren softwareonderdelen.
NLWW
Het apparaat aansluiten en configureren voor fax
51
Een fax versturen
●
Een fax versturen door op het bedieningspaneel handmatig te kiezen
●
Een fax versturen met gebruik van de HP-software (Windows)
VOORZICHTIG: Gebruik geen originelen met correctietape, correctievloeistof, paperclips of nietjes om
schade aan het product te voorkomen. Plaats ook geen foto's en kleine of dunne originelen in de
documentinvoer.
Een fax versturen door op het bedieningspaneel handmatig te kiezen
LCD-bedieningspaneel
1.
Plaats het document.
●
Als u een origineel op de glasplaat van de scanner legt, plaatst u het met de bedrukte zijde naar
beneden in de linkerbovenhoek.
●
Als u meerdere pagina's in de documentinvoer legt, plaatst u de pagina's met de afdrukzijde naar
boven en schuift u vervolgens de papiergeleiders goed tegen het papier aan.
OPMERKING: Als er zich gelijktijdig documenten in de documentinvoer en op de glasplaat
bevinden, verwerkt het apparaat het document in de documentinvoer en niet dat op de glasplaat.
2.
Gebruik op het bedieningspaneel van het apparaat het toetsenblok om het faxnummer in te voeren.
OPMERKING: Wanneer u toegangscodes, creditcards of telefoonkaarten wilt gebruiken, dient u het
faxnummer handmatig te kiezen zodat u pauzes en kiescodes kunt invoeren. Wanneer u een fax naar
een internationale bestemming wilt versturen, kiest u handmatig zodat u pauzes en internationale
toegangsnummers kunt invoeren. U kunt geen snelkiesnummers met toegangscodes, creditcards,
telefoonkaarten of voor internationale bestemmingen gebruiken.
3.
Druk op de knop Faxen starten (
). De faxtaak wordt gestart.
OPMERKING: Als u vanaf de glasplaat van de scanner faxt en uw document bevat meerdere pagina's,
volgt u de aanwijzingen op het bedieningspaneel om te bevestigen en aanvullende pagina's te plaatsen.
Touchbedieningspaneel
1.
Plaats het document.
●
Als u een origineel op de glasplaat van de scanner legt, plaatst u het met de bedrukte zijde naar
beneden in de linkerbovenhoek.
●
Als u meerdere pagina's in de documentinvoer legt, plaatst u de pagina's met de afdrukzijde naar
boven en schuift u vervolgens de papiergeleiders goed tegen het papier aan.
OPMERKING: Als er zich gelijktijdig documenten in de documentinvoer en op de glasplaat
bevinden, verwerkt het apparaat het document in de documentinvoer en niet dat op de glasplaat.
52
2.
Selecteer in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Faxen.
3.
Voer het faxnummer in met het toetsenblok.
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
OPMERKING: Wanneer u toegangscodes, creditcards of telefoonkaarten wilt gebruiken, dient u het
faxnummer handmatig te kiezen zodat u pauzes en kiescodes kunt invoeren. Wanneer u een fax naar
een internationale bestemming wilt versturen, kiest u handmatig zodat u pauzes en internationale
toegangsnummers kunt invoeren. U kunt geen snelkiesnummers met toegangscodes, creditcards,
telefoonkaarten of voor internationale bestemmingen gebruiken.
4.
Selecteer Faxen starten.
OPMERKING: Als u vanaf de glasplaat van de scanner faxt en uw document bevat meerdere pagina's,
volgt u de aanwijzingen op het bedieningspaneel om te bevestigen en aanvullende pagina's te plaatsen.
Een fax versturen met gebruik van de HP-software (Windows)
1.
Plaats het document.
●
Als u een origineel op de glasplaat van de scanner legt, plaatst u het met de bedrukte zijde naar
beneden in de linkerbovenhoek.
●
Als u meerdere pagina's in de documentinvoer legt, plaatst u de pagina's met de afdrukzijde naar
boven en schuift u vervolgens de papiergeleiders goed tegen het papier aan.
OPMERKING: Als er zich gelijktijdig documenten in de documentinvoer en op de glasplaat
bevinden, verwerkt het apparaat het document in de documentinvoer en niet dat op de glasplaat.
NLWW
2.
Klik op Start, klik op Programma's (of Alle programma's in Windows XP) en klik vervolgens op HP.
3.
Klik op de apparaatnaam en vervolgens op HP Fax verzenden. De faxsoftware wordt geopend.
4.
Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.
5.
Klik op Nu verzenden.
Een fax versturen
53
Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen
U kunt vaak gekozen faxnummers opslaan (maximaal 100) als snelkiesnummers.
●
Snelkiesnummers maken en bewerken
●
Snelkiesnummers verwijderen
Snelkiesnummers maken en bewerken
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Faxboek.
3.
Selecteer Toevoegen/Bewerken.
4.
Selecteer een niet-toegewezen nummer voor de nieuwe vermelding en druk vervolgens op de knop OK.
5.
Gebruik het toetsenblok om het faxnummer voor de vermelding in te voeren en druk op de knop OK.
6.
Gebruik het toetsenblok om een naam voor de vermelding in te voeren en druk op de knop OK.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Faxen aan.
2.
Selecteer het Faxmenu en selecteer vervolgens Faxboekinstellingen.
3.
Selecteer Individuele instellingen.
4.
Selecteer een niet-toegewezen nummer in de lijst.
5.
Gebruik het toetsenblok om een naam voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan.
6.
Gebruik het toetsenblok om het faxnummer voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan.
Snelkiesnummers verwijderen
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Faxboek.
3.
Selecteer Verwijderen.
4.
Selecteer de vermelding die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop OK.
OPMERKING: Als u alle snelkiesnummers wilt verwijderen, selecteert u Alles verwijderen.
Touchbedieningspaneel
54
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Faxen aan.
2.
Selecteer het Faxmenu en selecteer vervolgens Faxboekinstellingen.
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
3.
Selecteer Vermelding verwijderen.
4.
Selecteer de vermelding die u wilt verwijderen en raak vervolgens de knop OK aan.
OPMERKING: Als u alle snelkiesnummers wilt verwijderen, selecteert u Alle vermeldingen verwijderen.
NLWW
Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen
55
56
Hoofdstuk 6 Faxen
NLWW
7
Het apparaat beheren
●
Het verbindingstype van het apparaat wijzigen (Windows)
●
Toepassingen van HP Webservices gebruiken (alleen modellen met aanraakscherm)
●
HP Device Toolbox (Windows)
●
HP Utility voor Mac OS X
●
Functies voor productbeveiliging
●
Besparingsinstellingen
●
Het bericht Cartridge bijna leeg of Cartridge vrijwel leeg wordt weergegeven op het bedieningspaneel
van het apparaat
●
De tonercartridge vervangen
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
57
Het verbindingstype van het apparaat wijzigen (Windows)
Indien u het apparaat niet hoeft te gebruiken en u de manier waarop het is aangesloten wilt wijzigen, kunt u
de snelkoppeling Uw HP apparaat opnieuw configureren op uw computer gebruiken om de verbinding in te
wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld het apparaat opnieuw configureren om een ander draadloos adres te
gebruiken, verbinding te maken met een bekabeld of een draadloos netwerk of over te schakelen van een
netwerkverbinding naar een USB-verbinding. U kunt de configuratie wijzigen zonder de apparaat-cd-rom te
plaatsen. Nadat u het type verbinding heeft geselecteerd dat u wilt instellen, gaat het programma
rechtstreeks naar dat gedeelte van de installatieprocedure dat moet worden aangepast.
58
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
Toepassingen van HP Webservices gebruiken (alleen modellen
met aanraakscherm)
Er zijn verschillende innovatieve toepassingen beschikbaar voor dit apparaat, die u rechtstreeks van internet
kunt downloaden. Voor meer informatie en om deze toepassingen te downloaden gaat u naar de
HP Connected-website op www.hpconnected.com.
Als u deze functie wilt gebruiken, dient het apparaat te zijn aangesloten op een computer of netwerk met
internetverbinding. HP-webservices dient te zijn ingeschakeld op het apparaat.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Webservices
2.
Raak de knop Webservices inschakelen aan.
aan.
Nadat u een toepassing vanaf de HP Connected-website hebt gedownload, is deze beschikbaar in het
menu Apps in het bedieningspaneel van het apparaat. Dit proces schakelt zowel de HP Webservices als
het menu Apps in.
NLWW
Toepassingen van HP Webservices gebruiken (alleen modellen met aanraakscherm)
59
HP Device Toolbox (Windows)
Gebruik de HP Device Toolbox voor Windows om de status van het apparaat te controleren of om
apparaatinstellingen op uw computer weer te geven of te wijzigen. Met dit hulpmiddel opent u de
geïntegreerde webserver van HP.
OPMERKING: Dit hulpprogramma is alleen beschikbaar als u tijdens de installatie van het apparaat een
volledige installatie hebt uitgevoerd. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van hoe
het apparaat is aangesloten.
60
1.
Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.
2.
Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.
Tabblad of gebied
Omschrijving
Het tabblad Home
●
Hier vindt u informatie over het
product, de status en de
configuratie.
Apparaatstatus: Toont de status van het apparaat en het geschatte percentage
resterende levensduur van benodigdheden van HP.
●
Status benodigdheden: Toont de geschatte resterende levensduur van benodigdheden
van HP in procenten. De werkelijke resterende levensduur van benodigdheden kan
variëren. Zorg dat u vervangende benodigdheden hebt die u kunt plaatsen wanneer de
afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft alleen te worden vervangen, als de
afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is.
●
Apparaatconfiguratie: Hier vindt u informatie die op de configuratiepagina van het
product wordt weergegeven.
●
Netwerkoverzicht: Hier vindt u informatie over de netwerkconfiguratiepagina van het
product.
●
Rapporten: Hiermee drukt u de door het apparaat gegenereerde configuratiepagina en
statuspagina voor benodigdheden af.
●
Logbestand: Hierin staan alle apparaatgebeurtenissen en -fouten.
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
Tabblad of gebied
Omschrijving
Tabblad Systeem
●
Apparaatgegevens: Biedt basisinformatie over het apparaat en het bedrijf.
Hiermee kunt u het product vanaf uw
computer configureren.
●
Papierinstell.: Hiermee wijzigt u de standaardpapierverwerkingsinstellingen van het
apparaat.
●
Afdrukkwaliteit: Hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor de afdrukkwaliteit van
het apparaat.
●
EcoSMART Console: Hiermee wijzigt u de standaardtijden voor het activeren van de
sluimermodus of automatische uitschakeling. Tevens configureert u hiermee de
gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het apparaat opnieuw wordt geactiveerd.
●
Papiersoorten: Hiermee kunt u afdrukmodi configureren die overeenkomen met de door
het apparaat geaccepteerde papiersoorten.
●
Systeeminstellingen: Hiermee wijzigt u de standaardsysteeminstellingen van het
apparaat.
●
Service: Hiermee voert u de schoonmaakprocedure van het apparaat uit.
●
Opslaan en herstellen: Hier kunt u de huidige instellingen voor het product opslaan in
een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde instellingen in een ander
product te laden of de instellingen op een later tijdstip te herstellen op dit product.
●
Beheer: Hiermee kunt u het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen. En
hiermee schakelt u apparaatfuncties in en uit.
OPMERKING: Het tabblad Systeem kan met een wachtwoord worden beveiligd. Als dit
apparaat op een netwerk is aangesloten, moet u eerst contact opnemen met de
systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt.
Tabblad Afdrukken
Hiermee kunt u
standaardafdrukinstellingen
wijzigen vanaf uw computer.
Tabblad Fax
Tabblad Netwerk
Hiermee kunt u netwerkinstellingen
wijzigen vanaf uw computer.
Tabblad HP Web Services
NLWW
Afdrukken: Hier kunt u de standaardafdrukinstellingen van het product wijzigen, zoals het
aantal exemplaren en de afdrukstand. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het
bedieningspaneel.
●
Telefoonboek: Hiermee kunt u nummers aan het telefoonboek voor de fax toevoegen of
verwijderen.
●
Lijst ongewenste faxen: Hiermee blokkeert u faxnummers die geen faxen naar het
apparaat mogen sturen.
●
Faxactiviteitenlog: Hiermee bekijkt u de recente faxactiviteiten van het apparaat.
Op dit tabblad kunnen netwerkbeheerders de netwerkgerelateerde instellingen voor de
printer beheren wanneer deze op een IP-netwerk is aangesloten. Hiermee kan ook de
netwerkbeheerder de Wireless Direct-functie instellen. Dit tabblad verschijnt niet als het
product rechtstreeks op een computer is aangesloten.
Gebruik dit tabblad om verschillende webgebaseerde hulpprogramma's in te stellen en te
gebruiken.
HP Device Toolbox (Windows)
61
HP Utility voor Mac OS X
Gebruik de HP Utility voor Mac OS X om apparaatinstellingen weer te geven of te wijzigen vanaf uw computer.
U kunt gebruikmaken van de HP Utility als het apparaat beschikt over een USB-kabel of als het is aangesloten
op een TCP/IP-netwerk.
HP Utility openen
Open de Finder en klik achtereenvolgens op Toepassingen, HP en HP Utility.
Als HP Utility niet in de lijst staat, gebruikt u de volgende procedure om het te openen:
1.
Open het menu Apple op de computer, klik op het menu Systeemvoorkeuren en vervolgens op het
pictogram Afdrukken en faxen of het pictogram Afdrukken en scannen.
2.
Selecteer het apparaat aan de linkerzijde van het scherm.
3.
Klik op de knop Opties en benodigdheden.
4.
Klik op het tabblad Utility.
5.
Klik op de knop Printer Utility openen.
Functies van HP Utility
De HP Utility-werkbalk bevindt zich boven aan elke pagina. De werkbalk bevat de volgende items:
●
Apparaten: Klik op deze knop om Mac-producten die zijn gevonden door de HP Utility, weer te geven of
te verbergen in het menu Printers aan de linkerzijde van het scherm.
●
Alle instellingen: Klik op deze knop om terug te keren naar de hoofdpagina van de HP Utility.
●
HP-ondersteuning: Klik op deze knop om een browser te openen en naar de HP-ondersteuningspagina
voor het product te gaan.
●
Benodigdheden: Klik op deze knop om de HP SureSupply-website te openen.
●
Registratie: Klik op deze knop om de registratiepagina van HP te openen.
●
Recycling: Klik op deze knop om de website van het HP Planet Partners-recyclingprogramma te
openen.
HP Utility bestaat uit pagina's die u kunt openen door in de lijst Alle instellingen te klikken. In de volgende
tabel staat beschreven welke taken u kunt uitvoeren met HP Utility.
62
Menu
Item
Omschrijving
Informatie en ondersteuning
Status benodigdheden
Hiermee wordt de status van de apparaatbenodigdheden
weergegeven en ziet u koppelingen om online benodigdheden te
bestellen.
Apparaatgegevens
Hiermee wordt informatie over het huidige geselecteerde
apparaat weergegeven, waaronder de service-id van het apparaat
(indien toegewezen), de firmwareversie (FW-versie), het
serienummer en het IP-adres.
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
Menu
Item
Omschrijving
Bestand uploaden
Brengt bestanden over van de computer naar het apparaat. U
kunt de volgende bestandstypen uploaden:
●
HP LaserJet Printer Command Language (.prn)
●
Portable Document Format (.pdf)
●
Text (.txt)
HP Connected
Hiermee hebt u toegang tot de HP Connected-website.
Informatie
Berichtencentrum
Hier worden fouten weergegeven die in het apparaat zijn
opgetreden.
Printerinstellingen
Automatisch uitschakelen
Hiermee configureert u apparaten voor automatische
uitschakeling na een bepaalde periode van inactiviteit. U kunt het
aantal minuten instellen waarna het apparaat wordt
uitgeschakeld.
Netwerkinstellingen
Hiermee configureert u de netwerkinstellingen, zoals de IPv4instellingen IPv6-instellingen, Bonjour-instellingen en andere
instellingen.
Beheer van benodigdheden
Hiermee configureert u wat het apparaat moet doen wanneer
benodigdheden het einde van de geschatte levensduur naderen.
Configuratie van laden
Hiermee wijzigt u het papierformaat en de papiersoort voor elke
lade.
Aanvullende instellingen
Hiermee opent u de geïntegreerde webserver van HP (EWS) voor
het apparaat.
OPMERKING:
Faxinstellingen
NLWW
USB-verbindingen worden niet ondersteund.
Basisfaxinstellingen:
Instellen van de velden in de faxkopregel en configureren hoe het
apparaat inkomende oproepen beantwoordt.
Ongewenste faxberichten
blokkeren
Bewaren van faxnummers die u wilt blokkeren.
Fax doorsturen
Het product zo instellen dat de inkomende faxberichten naar een
ander nummer worden verstuurd.
Faxlogboeken
De logboeken van alle faxen bekijken.
Faxsnelkiesnummers
Faxnummers toevoegen aan de snelkieslijst.
HP Utility voor Mac OS X
63
Functies voor productbeveiliging
Het apparaat ondersteunt beveiligingsstandaarden en aanbevolen protocollen om het apparaat te
beveiligen, belangrijke gegevens op uw netwerk te beschermen en het beheer en onderhoud van het
apparaat te vereenvoudigen.
Ga naar www.hp.com/go/secureprinting voor gedetailleerde informatie over de beveiligde beeldbewerkingsen afdrukoplossingen van HP. Op deze website vindt u koppelingen naar witboeken en documenten met
veelgestelde vragen over beveiligingsfuncties.
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen
Gebruik de geïntegreerde webserver om een wachtwoord in te stellen of om een bestaand wachtwoord voor
een apparaat in een netwerk te wijzigen.
LCD-bedieningspaneel
1.
2.
Zoek het IP-adres van het apparaat.
a.
Druk op de knop Instellingen
b.
Open de volgende menu's:
●
Netwerk instellen
●
IP-adres weergeven
op het bedieningspaneel van het apparaat.
Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de
adresregel van uw webbrowser.
OPMERKING: U heeft ook toegang tot de geïntegreerde webserver van HP via de HP Device Toolbox
voor Windows of de HP Utility voor Mac OS X.
3.
Klik op het tabblad Systeem en klik vervolgens op de koppeling Productbeveiliging.
OPMERKING: Als er eerder een wachtwoord is ingesteld, krijgt u het verzoek dit wachtwoord in te
voeren. Voer het wachtwoord in en klik op de knop Toepassen.
4.
Voer het nieuwe wachtwoord in in het vak Nieuw wachtwoord en het vak Wachtwoord bevestigen.
5.
Klik onder aan het venster op de knop Toepassen om het wachtwoord op te slaan.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak de knop Netwerk
in het beginscherm van het bedieningspaneel aan om het IP-adres van het
apparaat te zoeken.
2.
Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de
adresregel van uw webbrowser.
OPMERKING: U heeft ook toegang tot de geïntegreerde webserver van HP via de HP Device Toolbox
voor Windows of de HP Utility voor Mac OS X.
3.
64
Klik op het tabblad Systeem en klik vervolgens op de koppeling Productbeveiliging.
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
OPMERKING: Als er eerder een wachtwoord is ingesteld, krijgt u het verzoek dit wachtwoord in te
voeren. Voer het wachtwoord in en klik op de knop Toepassen.
4.
Voer het nieuwe wachtwoord in in het vak Nieuw wachtwoord en het vak Wachtwoord bevestigen.
5.
Klik onder aan het venster op de knop Toepassen om het wachtwoord op te slaan.
Het apparaat vergrendelen
1.
U kunt een beveiligingskabel aan de sleuf op de
achterkant van het product bevestigen.
NLWW
Functies voor productbeveiliging
65
Besparingsinstellingen
●
Afdrukken met EconoMode
●
De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na configureren
Afdrukken met EconoMode
Dit product beschikt over de optie EconoMode, waarmee u conceptversies van documenten kunt afdrukken.
Door EconoMode te gebruiken, verbruikt u minder toner. De afdrukkwaliteit kan in EconoMode echter minder
zijn.
HP raadt doorlopend gebruik van de EconoMode af. Als de EconoMode voortdurend wordt gebruikt, is het
mogelijk dat de toner langer meegaat dan de mechanische onderdelen van de tonercartridge. Als de
afdrukkwaliteit slechter wordt en niet meer acceptabel is, is het verstandig de tonercartridge te vervangen.
OPMERKING: Als deze optie niet beschikbaar is in uw printdriver, kunt u deze instellen met de
HP geïntegreerde webserver.
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop Eigenschappen of Voorkeuren.
3.
Klik op het tabblad Papier/Kwaliteit.
4.
Klik op het selectievakje EconoMode.
De instelling Sluimermodus/automatisch uitschakelen na configureren
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
3.
op het bedieningspaneel van het apparaat.
●
Systeeminstellingen
●
Energie-instellingen
●
Sluimermodus/automatisch uitschakelen na
Gebruik de pijlknoppen om de tijd voor Sluimermodus/automatisch uitschakelen na te selecteren, en
druk vervolgens op de knop OK.
OPMERKING: De standaardwaarde is 15 minuten.
4.
Het apparaat wordt automatisch opnieuw geactiveerd wanneer het taken ontvangt of wanneer u op een
knop drukt op het bedieningspaneel. U kunt de gebeurtenissen aanpassen die ervoor zorgen dat het
apparaat weer wordt geactiveerd. Open de volgende menu's:
●
Systeeminstellingen
●
Energie-instellingen
●
Gebeurtenissen voor activeren/automatisch inschakelen
Als u een activeringsgebeurtenis wilt uitschakelen, selecteert u de gebeurtenis en vervolgens de optie
Nee.
66
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
3.
●
Systeeminstellingen
●
Energie-instellingen
●
Sluimermodus/automatisch uitschakelen na
aan.
Selecteer de tijd voor Sluimermodus/automatisch uitschakelen na.
OPMERKING: De standaardwaarde is 15 minuten.
4.
Het apparaat wordt automatisch opnieuw geactiveerd wanneer het taken ontvangt of wanneer u het
scherm van het bedieningspaneel aanraakt. U kunt de gebeurtenissen aanpassen die ervoor zorgen dat
het apparaat weer wordt geactiveerd. Open de volgende menu's:
●
Systeeminstellingen
●
Energie-instellingen
●
Gebeurtenissen voor activeren/automatisch inschakelen
Als u een activeringsgebeurtenis wilt uitschakelen, selecteert u de gebeurtenis en vervolgens de optie
Nee.
NLWW
Besparingsinstellingen
67
Het bericht Cartridge bijna leeg of Cartridge vrijwel leeg wordt
weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat
Het bericht Cartridge bijna leeg of Cartridge vrijwel leeg wordt weergegeven op het bedieningspaneel van
het apparaat en het apparaat drukt niet af.
OPMERKING: Waarschuwingen en indicatoren voor het tonerniveau bieden uitsluitend schattingen voor
planningsdoeleinden. Wanneer een indicator een laag tonerniveau aanduidt, zorg dan dat u een vervangende
cartridge hebt om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft pas cartridges te vervangen als de
afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
Zodra een tonercartridge van HP de status Vrijwel leeg heeft, is de Premium Protection Warranty van HP niet
langer van toepassing op deze tonercartridge.
U kunt de manier aanpassen waarop het apparaat reageert wanneer benodigdheden bijna leeg zijn. U hoeft
deze instellingen niet opnieuw te configureren wanneer u een nieuwe tonercartridge of afbeeldingsdrum
plaatst.
Instellingen voor Vrijwel leeg in- of uitschakelen
U kunt de standaardinstellingen op elk gewenst moment in- of uitschakelen en u hoeft deze niet opnieuw in
te schakelen wanneer u een nieuwe tonercartridge installeert.
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
3.
op het bedieningspaneel van het apparaat.
●
Systeeminstellingen
●
Instellingen benodigdheden
●
Zwarte cartridge
●
Instelling voor vrijwel leeg
Selecteer een van de volgende opties en druk vervolgens op de knop OK:
●
Selecteer de optie Stoppen als u wilt instellen dat het apparaat stopt met afdrukken tot u de
tonercartridge hebt vervangen.
●
Selecteer de optie Vragen als u wilt instellen dat het apparaat stopt met afdrukken en u vraagt de
tonercartridge te vervangen. U kunt het bericht ter kennisgeving aannemen en doorgaan met
afdrukken.
●
Selecteer de optie Doorgaan als u wilt dat het apparaat u waarschuwt wanneer een tonercartridge
vrijwel leeg is, maar wel doorgaat met afdrukken.
Touchbedieningspaneel
68
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
aan.
NLWW
3.
●
Systeeminstellingen
●
Instellingen benodigdheden
●
Zwarte cartridge
●
Instelling voor vrijwel leeg
Voer een van de volgende handelingen uit:
●
Selecteer de optie Stoppen als u wilt instellen dat het apparaat stopt met afdrukken tot u de
tonercartridge hebt vervangen.
●
Selecteer de optie Vragen als u wilt instellen dat het apparaat stopt met afdrukken en u vraagt de
tonercartridge te vervangen. U kunt het bericht ter kennisgeving aannemen en doorgaan met
afdrukken.
●
Selecteer de optie Doorgaan als u wilt dat het apparaat u waarschuwt wanneer een tonercartridge
vrijwel leeg is, maar wel doorgaat met afdrukken.
Wanneer de optie Stoppen is ingesteld op het apparaat, bestaat het risico dat faxen niet worden afgedrukt
nadat de nieuwe cartridge is geïnstalleerd. Dit gebeurt wanneer het apparaat, toen het was uitgeschakeld,
meer faxen heeft ontvangen dan in het geheugen passen.
Wanneer op apparaten met fax de optie Vragen is ingesteld, bestaat het risico dat faxen niet worden
afgedrukt nadat de nieuwe cartridge is geïnstalleerd. Dit gebeurt wanneer het apparaat, toen het wachtte op
een reactie op de melding, meer faxen heeft ontvangen dan in het geheugen passen.
Zodra een tonercartridge van HP de status Vrijwel leeg heeft, is de Premium Protection Warranty van HP niet
langer van toepassing op deze tonercartridge. Wanneer een tonercartridge van HP vrijwel leeg is en de optie
Doorgaan is geselecteerd, worden afdrukgebreken of cartridgeproblemen volgens de garantieverklaring van
HP niet beschouwd als materiaal- of fabricagefouten in de tonercartridge.
NLWW
Het bericht Cartridge bijna leeg of Cartridge vrijwel leeg wordt weergegeven op het bedieningspaneel van
het apparaat
69
De tonercartridge vervangen
Wanneer het einde van de levensduur van een tonercartridge nadert, wordt u gevraagd een vervangende
cartridge te bestellen. U kunt met de huidige cartridge blijven afdrukken totdat de afdrukkwaliteit niet meer
acceptabel is, zelfs na het opnieuw verdelen van de toner.
70
1.
Open de scannereenheid.
2.
Open de bovenklep.
3.
Verwijder de tonercartridge.
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
4.
Neem de nieuwe tonercartridge uit de zak. Plaats
de gebruikte tonercartridge in de zak voor
recycling.
5.
Pak beide uiteinden van de tonercartridge vast en
verdeel de toner in de cartridge door voorzichtig
heen en weer te schudden.
VOORZICHTIG: Raak de pendel of het oppervlak
van de roller niet aan.
6.
Buig het lipje aan de linkerkant van de cartridge
totdat het loskomt. Trek aan het lipje tot alle
tape van de cartridge is verwijderd. Het lipje en
de tape zijn geschikt voor recycling. Bewaar deze
dus in de verpakking van de cartridge.
NLWW
De tonercartridge vervangen
71
72
7.
Lijn de tonercartridge uit met de sporen in het
apparaat en druk de cartridge stevig op zijn
plaats.
8.
Sluit de bovenste klep.
9.
Sluit de scannereenheid.
Hoofdstuk 7 Het apparaat beheren
NLWW
8
Problemen oplossen
●
Help-systeem op het bedieningspaneel (alleen modellen met aanraakscherm)
●
Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen LED-model)
●
Informatiepagina’s afdrukken
●
De fabrieksinstellingen herstellen
●
Problemen met papierinvoer of -storingen oplossen
●
Vastgelopen papier uit de uitvoerlade verwijderen
●
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen
●
Storingen verhelpen in de uitvoerbak
●
Storingen verhelpen in de documentinvoer
●
De afdrukkwaliteit verbeteren
●
Kopieer- en scankwaliteit verbeteren
●
Beeldkwaliteit fax verbeteren
●
Problemen met bekabelde netwerken oplossen
●
Problemen met draadloze netwerken oplossen
●
Faxproblemen oplossen
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
73
Help-systeem op het bedieningspaneel (alleen modellen met
aanraakscherm)
Het apparaat heeft een ingebouwd Help-systeem dat uitleg geeft over het gebruik van elk scherm. U opent
het Help-systeem door de knop Help in de rechterbovenhoek van het scherm aan te raken.
Voor sommige schermen opent Help een algemeen menu waarin kan worden gezocht naar specifieke
onderwerpen. U kunt door de menustructuur bladeren door het aanraken van de menuknoppen.
In sommige Help-schermen worden animaties weergegeven die u helpen bij het doorlopen van procedures,
bijvoorbeeld het verhelpen van papierstoringen.
Voor schermen met instellingen voor afzonderlijke taken opent Help een onderwerp dat de opties voor dat
scherm uitlegt.
Als er een fout of waarschuwing op het apparaat wordt gegeven, raakt u de knop Help aan om een bericht
weer te geven waarin het probleem wordt beschreven. In dat bericht staan ook instructies voor het oplossen
van het probleem.
74
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen LEDmodel)
Als er problemen zijn die uw aandacht vragen, wordt op het scherm van het bedieningspaneel een foutcode
weergegeven.
Tabel 8-1 Legenda van de statuslampjes
Symbool voor "lampje uit"
Symbool voor "lampje aan"
Symbool voor "lampje knippert"
Tabel 8-2 Patronen van lampjes op het bedieningspaneel
Status van lampje
NLWW
Foutmelding
Status van het product
Actie
Alle lampjes zijn uit.
Het product is uitgeschakeld of
bevindt zich in de
energiebesparingsmodus.
Druk op de aan-uitknop om het
apparaat aan te zetten.
Het Klaar-lampje en het
waarschuwingslampje
knipperen.
De statuslampjes branden
beurtelings tijdens de
initialisatie van de formatter en
op het moment dat het
apparaat een reinigingspagina
verwerkt.
Er is geen actie vereist. Wacht
tot het initialiseren is voltooid.
Het apparaat moet de status
Klaar krijgen zodra de
initialisatie is voltooid.
Het gereedlampje brandt.
Het apparaat heeft de status
Klaar.
Er is geen actie vereist. Het
apparaat is gereed voor een
afdruktaak.
Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen LED-model)
75
Tabel 8-2 Patronen van lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)
Status van lampje
Foutmelding
Status van het product
Actie
Het apparaat ontvangt of
verwerkt gegevens.
Er is geen actie vereist. Het
apparaat ontvangt of verwerkt
momenteel een afdruktaak.
E0
Er is papier vastgelopen in het
apparaat.
Verwijder het vastgelopen
papier.
E1
De invoerlade is leeg.
Plaats papier in de lade.
E2
Een klep is open.
Controleer of de klep van de
printcartridge volledig is
gesloten.
E4
De tonercartridge is vrijwel
leeg.
Druk op de knop Start kopie om
door te gaan of vervang de
tonercartridge.
E5
De tonercartridge is vrijwel
leeg.
Vervang de tonercartridge.
H0
Het apparaat bevindt zich in de
modus voor handmatige
invoer.
Plaats papier van het juiste
type en formaat in de
invoerlade. Druk op de knop
Start kopie om door te gaan.
H1
Het apparaat is bezig met de
verwerking van een
handmatige dubbelzijdige taak.
Plaats de pagina's in de
invoerlade om de tweede zijde
te bedrukken. Druk op de knop
Start kopie om door te gaan.
E3
De printcartridge ontbreekt of
is niet juist geplaatst.
Installeer de printcartridge.
Het Klaar-lampje knippert.
Het waarschuwingslampje
knippert.
Het waarschuwingslampje en
het tonerlampje knipperen.
76
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Tabel 8-2 Patronen van lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)
Status van lampje
Foutmelding
Het tonerlampje brandt.
Het waarschuwingslampje en
het Klaar-lampje zijn aan.
E6
E7
E8
Status van het product
Actie
De printcartridge heeft het
einde van de geschatte
gebruiksduur bereikt. Zodra
een onderdeel deze status
bereikt, geldt de Premium
Protection Warranty van HP
niet meer voor dat onderdeel.
U hoeft de printcartridge nu
nog niet te vervangen, tenzij de
afdrukkwaliteit niet meer
voldoet.
Er is een kritieke fout
opgetreden. Het apparaat kan
zichzelf niet herstellen.
1.
Schakel het apparaat uit
of koppel het netsnoer los
van het apparaat.
2.
Wacht 30 seconden en
schakel het apparaat in of
sluit het netsnoer weer op
het apparaat aan.
3.
Wacht tot het apparaat is
geïnitialiseerd.
E9
Als het probleem aanhoudt,
neemt u contact op met de
klantenondersteuning van HP.
NLWW
Betekenis van lampjes op het bedieningspaneel (alleen LED-model)
77
Informatiepagina’s afdrukken
Informatiepagina's bevinden zich in het geheugen van het product. Met behulp van deze pagina's kunt u
problemen met het product onderzoeken en oplossen.
Configuratiepagina
De configuratiepagina bevat de huidige instellingen en eigenschappen van het product. en bevat daarnaast
een statusrapport. U kunt op de volgende manier een configuratiepagina afdrukken:
LED-bedieningspaneel
1.
Houd de knop Annuleren
ingedrukt.
2.
Laat de knop Annuleren
op het bedieningspaneel van het product langer dan 10 seconden
los.
LCD-bedieningspaneel
.
1.
Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de knop Instellingen
2.
Open het menu Rapporten.
3.
Gebruik de pijlknoppen om Configuratierapport te selecteren en druk op de knop OK om het rapport af
te drukken.
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Raak het menu Rapporten aan.
3.
Raak de knop Configuratierapport aan.
aan.
Pagina Status benodigdheden
LED-bedieningspaneel
1.
Houd de knop Annuleren
ingedrukt.
2.
Laat de knop Annuleren
op het bedieningspaneel van het product langer dan 10 seconden
los.
De pagina Status benodigdheden wordt na de configuratiepagina afgedrukt.
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
3.
78
●
rapporten
●
Status benodigdheden
op het bedieningspaneel van het apparaat.
Selecteer met de pijlknoppen de Statuspagina voor benodigdheden en druk vervolgens op de knop OK.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
NLWW
aan.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Benodigdheden
2.
Raak de knop Rapport aan om de statuspagina voor benodigdheden af te drukken.
Informatiepagina’s afdrukken
79
De fabrieksinstellingen herstellen
Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle apparaat- en netwerkinstellingen weer op de
fabriekswaarden ingesteld. De paginateller, het ladeformaat en de taal worden niet opnieuw ingesteld. Volg
onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.
VOORZICHTIG: Wanneer u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen gewijzigd in de
standaardwaarden. Ook worden in het geheugen opgeslagen pagina's verwijderd.
LCD-bedieningspaneel
.
1.
Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de knop Instellingen
2.
Open het menu Service.
3.
Selecteer de optie Standaardwaarden herstellen en raak vervolgens de knop OK aan.
Het product wordt automatisch opnieuw opgestart.
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Raak het menu Service aan.
3.
Selecteer de optie Standaardwaarden herstellen en raak vervolgens de knop OK aan.
aan.
Het product wordt automatisch opnieuw opgestart.
80
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Problemen met papierinvoer of -storingen oplossen
Als het apparaat terugkerende problemen met papierinvoer of -storingen heeft, kunt u met de volgende
informatie het aantal gebeurtenissen verminderen.
Het apparaat pakt geen papier op
Als het apparaat geen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.
1.
Open het apparaat en verwijder eventuele vastgelopen vellen papier.
2.
Plaats papier met het juiste formaat in de lade.
3.
Controleer of het papierformaat en de papiersoort correct zijn ingesteld op het bedieningspaneel van
het apparaat.
4.
Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Pas de geleiders aan
tot de juiste inspringing in de lade.
5.
Controleer op het bedieningspaneel of het apparaat wacht op een bevestiging om het papier handmatig
in te voeren. Plaats papier en ga verder met afdrukken.
6.
De oppakrol en het scheidingskussen kunnen verontreinigd zijn.
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op
Als het apparaat meerdere vellen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.
1.
Verwijder de stapel papier uit de lade, buig de stapel, draai deze 180 graden en draai hem vervolgens
ondersteboven. Waaier het papier niet uit. Plaats de stapel papier terug in de lade.
2.
Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
3.
Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een
ander pak.
4.
Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te
verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5.
Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Pas de geleiders aan
tot de juiste inspringing in de lade.
6.
Zorg ervoor dat de omgeving van de printer binnen de specificaties valt.
Frequente of terugkerende papierstoringen
Volg deze stappen om problemen met frequente papierstoringen op te lossen. Als de eerste stap het
probleem niet oplost, gaat u verder met de volgende stap totdat u het probleem hebt opgelost.
NLWW
1.
Als het papier vastloopt in het apparaat, verhelp dan de storing en druk een configuratiepagina af om
het product te testen.
2.
Controleer op het bedieningspaneel van het product of de lade voor het juiste papierformaat en de
juiste papiersoort is geconfigureerd. Pas de papierinstellingen indien nodig aan.
3.
Schakel het apparaat gedurende 30 seconden uit en schakel het vervolgens weer in.
4.
Druk een reinigingspagina af om overtollige toner uit de binnenkant van het apparaat te verwijderen.
Problemen met papierinvoer of -storingen oplossen
81
LED-bedieningspaneel
a.
Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.
b.
Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.
c.
Klik op het tabblad Systemen op Service.
LCD-bedieningspaneel
.
a.
Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de knop Instellingen
b.
Open het menu Service.
c.
Selecteer met de pijlknoppen de optie Reinigingsmodus en druk vervolgens op de knop OK.
De printer drukt de eerste zijde af. Vervolgens wordt u gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te
verwijderen en in dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen. Wacht tot het proces is voltooid.
Gooi de afgedrukte pagina weg.
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
a.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
b.
Raak het menu Service aan.
c.
Raak de knop Reinigingspagina aan.
d.
Plaats gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd.
e.
Raak de knop OK aan om het reinigen te starten.
aan.
De printer drukt de eerste zijde af. Vervolgens wordt u gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te
verwijderen en in dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen. Wacht tot het proces is voltooid.
Gooi de afgedrukte pagina weg.
5.
Druk een configuratiepagina af om het apparaat te testen.
LED-bedieningspaneel
a.
Houd de knop Annuleren
b.
Laat de knop Annuleren
ingedrukt totdat het Klaar-lampje
begint te knipperen.
los.
LCD-bedieningspaneel
a.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
b.
Raak het menu Rapporten aan.
c.
Raak de knop Configuratierapport aan.
aan.
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm
82
a.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
b.
Raak het menu Rapporten aan.
c.
Raak de knop Configuratierapport aan.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
aan.
NLWW
Als geen van deze stappen het probleem oplost, moet het apparaat wellicht worden nagekeken. Neem
contact op met klantenondersteuning van HP.
Papierstoringen voorkomen
Probeer de volgende oplossingen om papierstoringen te voorkomen.
NLWW
1.
Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
2.
Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een
ander pak.
3.
Gebruik geen papier waarop al eerder is afgedrukt of gekopieerd.
4.
Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te
verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5.
Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de geleiders
tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.
6.
Plaats de lade goed in het apparaat.
7.
Gebruik de handmatige invoer wanneer u afdrukt op zwaar of geperforeerd papier, of papier met reliëf
en voer de vellen een voor een in.
8.
Controleer of de lade correct is ingesteld voor de papiersoort en het papierformaat.
9.
Zorg ervoor dat de omgeving van de printer binnen de specificaties valt.
Problemen met papierinvoer of -storingen oplossen
83
Vastgelopen papier uit de uitvoerlade verwijderen
Een melding Storing in lade 1. Verhelp de storing en druk op [OK] wordt op het bedieningspaneel van het
apparaat weergegeven.
84
1.
Verwijder los papier uit de invoerlade.
2.
Open de scannereenheid.
3.
Open de bovenklep.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
4.
Verwijder de tonercartridge.
5.
Verwijder vastgelopen papier dat zichtbaar is in
het gebied van de invoerlade. Verwijder het
vastgelopen papier met beide handen om
scheuren te voorkomen.
6.
Verwijder vastgelopen papier in het gebied van
de tonercartridge.
NLWW
Vastgelopen papier uit de uitvoerlade verwijderen
85
86
7.
Plaats de tonercartridge terug.
8.
Sluit de bovenste klep.
9.
Sluit de scannereenheid.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen
Een melding Storing in cartridgegebied wordt op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven.
1.
Open de scannereenheid.
2.
Open de bovenklep.
3.
Verwijder de tonercartridge.
NLWW
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen
87
88
4.
Verwijder vastgelopen papier in het gebied van
de tonercartridge. Verwijder het vastgelopen
papier met beide handen om scheuren te
voorkomen.
5.
Plaats de tonercartridge terug.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
6.
Sluit de bovenste klep.
7.
Sluit de scannereenheid.
NLWW
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen
89
Storingen verhelpen in de uitvoerbak
Een melding Storing in uitvoerbak wordt op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven.
90
1.
Open de scannereenheid.
2.
Open de bovenklep.
3.
Verwijder vastgelopen papier in het gebied van
de uitvoerbak. Verwijder het vastgelopen papier
met beide handen om scheuren te voorkomen.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
4.
Verwijder de tonercartridge.
5.
Verwijder vastgelopen papier in het gebied van
de tonercartridge.
6.
Plaats de tonercartridge terug.
NLWW
Storingen verhelpen in de uitvoerbak
91
92
7.
Sluit de bovenste klep.
8.
Sluit de scannereenheid.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Storingen verhelpen in de documentinvoer
Een melding Storing in documentinvoer wordt op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven.
1.
Verwijder het losse papier uit de invoerlade van
de documentinvoer.
2.
Verwijder vastgelopen papier dat zichtbaar is in
het gebied van de invoerlade. Verwijder het
vastgelopen papier met beide handen om
scheuren te voorkomen.
3.
Til de invoerlade van de documentinvoer
omhoog.
4.
Til de klep voor toegang tot de storing in de
documentinvoer omhoog.
NLWW
Storingen verhelpen in de documentinvoer
93
94
5.
Verwijder vastgelopen papier.
6.
Sluit de klep voor toegang tot de storing.
7.
Sluit de documentinvoerlade.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
De afdrukkwaliteit verbeteren
●
Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma
●
De papiersoort voor de afdruktaak instellen
●
De status van de tonercartridge controleren
●
Een reinigingspagina afdrukken
●
Tonercartridge controleren op beschadigingen
●
Papier en afdrukomgeving controleren
●
EconoMode-instellingen controleren
Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma
Probeer af te drukken vanuit een ander softwareprogramma. Als de pagina correct wordt afgedrukt, ligt het
probleem bij het programma dat u gebruikt om het document af te drukken.
De papiersoort voor de afdruktaak instellen
Controleer de instelling voor de papiersoort indien u afdrukt vanuit een softwareprogramma en de pagina's
een van de volgende problemen hebben:
●
veegvlekken
●
vage afdruk
●
donkere afdruk
●
omgekruld papier
●
verpreide tonerstippen
●
losse toner
●
kleine gebieden zonder toner
De instelling voor de papiersoort controleren (Windows)
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop Eigenschappen of Voorkeuren.
3.
Klik op het tabblad Papier/Kwaliteit.
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Media: de juiste papiersoort.
5.
Klik op de knop OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten. Klik in het
dialoogvenster Afdrukken op de knop OK om de taak af te drukken.
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X)
NLWW
1.
Klik op het menu Bestand en vervolgens op de optie Afdrukken.
2.
Selecteer het apparaat in het menu Printer.
De afdrukkwaliteit verbeteren
95
3.
Het menu Exemplaren & pagina's wordt standaard weergegeven door de printerdriver. Open de
vervolgkeuzelijst van het menu en klik op het menu Afwerking.
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Afdrukmateriaal een papiersoort.
5.
Klik op de knop Afdrukken.
De status van de tonercartridge controleren
LED-bedieningspaneel
▲
Het statuslampje Tonerniveau
geeft aan dat het tonerniveau in de printcartridge zeer laag is.
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
3.
●
rapporten
●
Status benodigdheden
op het bedieningspaneel van het apparaat.
Selecteer met de pijlknoppen de Statuspagina voor benodigdheden en druk vervolgens op de knop OK.
Touchbedieningspaneel
aan.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Benodigdheden
2.
Raak de knop Rapport aan om de statuspagina voor benodigdheden af te drukken.
Op de pagina Status benodigdheden vindt u de volgende informatie:
●
Geschatte resterende levensduur van de cartridge in procenten
●
Geschat aantal resterende pagina's
●
Onderdeelnummers van HP tonercartridges
●
Aantal afgedrukte pagina's
Een reinigingspagina afdrukken
LED-bedieningspaneel
96
1.
Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.
2.
Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.
3.
Klik op het tabblad Systemen op Service.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
LCD-bedieningspaneel
.
1.
Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de knop Instellingen
2.
Open het menu Service.
3.
Selecteer met de pijlknoppen de optie Reinigingsmodus en druk vervolgens op de knop OK.
De printer drukt de eerste zijde af. Vervolgens wordt u gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te
verwijderen en in dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi
de afgedrukte pagina weg.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Raak het menu Service aan.
3.
Raak de knop Reinigingspagina aan.
4.
Plaats gewoon papier of A4-papier wanneer dit wordt gevraagd.
5.
Raak de knop OK aan om het reinigen te starten.
aan.
De printer drukt de eerste zijde af. Vervolgens wordt u gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te
verwijderen en in dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi
de afgedrukte pagina weg.
Tonercartridge controleren op beschadigingen
1.
Verwijder de tonercartridge uit het apparaat en controleer of de verzegeling is verwijderd.
2.
Pak beide uiteinden van de tonercartridge vast en verdeel de toner in de cartridge door voorzichtig heen
en weer te schudden.
3.
Controleer of de geheugenchip is beschadigd.
4.
Controleer het oppervlak van de afbeeldingsdrum op de tonercartridge.
VOORZICHTIG: Raak de rol (afbeeldingsdrum) op de cartridge niet aan. Vingerafdrukken op de
afbeeldingsdrum kunnen problemen geven met de afdrukkwaliteit.
5.
●
Vervang de tonercartridge als zich krassen, vingerafdrukken of andere beschadigingen op de
afbeeldingsdrum bevinden.
●
Als de afbeeldingsdrum niet is beschadigd, schudt u de tonercartridge een paar keer licht en
installeert u deze vervolgens opnieuw.
Druk enkele pagina's af om te zien of deze stappen het probleem hebben opgelost.
Papier en afdrukomgeving controleren
Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP
Gebruik ander papier als zich een van de volgende problemen voordoet:
NLWW
●
De afdruk is te licht of op sommige plekken vervaagd.
●
Er bevinden zich tonervlekken op de afgedrukte pagina's.
De afdrukkwaliteit verbeteren
97
●
Op de afgedrukte pagina's is toner uitgelopen.
●
De afgedrukte tekens zijn misvormd.
●
Afgedrukte pagina's zijn gekruld.
Gebruik altijd papier van een type en gewicht dat door dit apparaat wordt ondersteund. Volg deze richtlijnen
wanneer u het papier selecteert:
●
Gebruik papier van goede kwaliteit en dat vrij is van sneden, inkepingen, scheuren, vlekken, losse
deeltjes, stof, kreukels, gaten, nietjes en gekrulde of verbogen randen.
●
Gebruik papier waarop nog nooit is afgedrukt.
●
Gebruik papier dat is ontworpen voor laserprinters. Gebruik geen papier dat alleen is geschikt is voor
inkjetprinters.
●
Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak. Gladder papier zorgt over het algemeen voor een beter
afdrukresultaat.
Omgeving van het product controleren
Controleer of het apparaat wordt gebruikt binnen de omgevingsspecificaties die zijn opgenomen in de
garantiebepalingen en de wettelijke mededelingen voor het product.
EconoMode-instellingen controleren
HP raadt doorlopend gebruik van de EconoMode af. Als de EconoMode voortdurend wordt gebruikt, is het
mogelijk dat de toner langer meegaat dan de mechanische onderdelen van de tonercartridge. Als de
afdrukkwaliteit slechter wordt en niet meer acceptabel is, is het verstandig de tonercartridge te vervangen.
Voer de volgende stappen uit als de hele pagina te donker of te licht is.
1.
Selecteer de afdrukoptie vanuit het programma.
2.
Selecteer het apparaat en klik vervolgens op de knop Eigenschappen of Voorkeuren.
3.
Klik op het tabblad Papier/Kwaliteit en zoek vervolgens het gebied Kwaliteitsinstellingen.
4.
98
●
Selecteer de instelling EconoMode als de hele pagina te donker is.
●
Selecteer de instelling FastRes 1200 als de hele pagina te licht is.
Klik op de knop OK om het dialoogvenster Documenteigenschappen te sluiten. Klik in het
dialoogvenster Afdrukken op de knop OK om de taak af te drukken.
Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Kopieer- en scankwaliteit verbeteren
Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten
In de loop der tijd kunnen zich vuilrestjes verzamelen op de scannerglasplaat en de witte plastic achterplaat
waardoor de afdrukkwaliteit kan teruglopen. Volg de onderstaande procedure om de scanner te reinigen.
1.
Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2.
Open het deksel van de scanner.
3.
Reinig de scannerglasplaat en de witte plastic achterplaat onder het deksel van de scanner met een
zachte doek of een spons die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of
tetrachloorkoolstof op enig deel van het apparaat omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
Plaats geen vloeistof direct op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het apparaat lekken en dit
beschadigen.
4.
Droog de scannerglasplaat en de witte plastic onderdelen met een zeemleren spons of cellulosespons
om vlekken te voorkomen.
5.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
Papierinstellingen controleren
LED-bedieningspaneel
1.
Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.
2.
Klik op uw HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.
3.
Klik op het tabblad Systemen op Papierinstellingen.
LCD-bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
●
Systeeminstellingen
●
Papierinstellingen
op het bedieningspaneel van het apparaat.
3.
Selecteer Def. papierformaat.
4.
Selecteer de naam van het papierformaat in de invoerlade en druk vervolgens op de knop OK.
5.
Selecteer Def. papiersoort.
6.
Selecteer de naam van de papiersoort in de invoerlade en druk vervolgens op de knop OK.
Touchbedieningspaneel
NLWW
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Open de volgende menu's:
aan.
Kopieer- en scankwaliteit verbeteren
99
●
Systeeminstellingen
●
Papierinstellingen
3.
Selecteer de optie Papierformaat en raak vervolgens de naam van het papierformaat in de invoerlade
aan.
4.
Selecteer de optie Papiersoort en raak vervolgens de naam van de papiersoort in de invoerlade aan.
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen
De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar:
●
Automatische selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van de kopie niet erg belangrijk vindt.
●
Gemengd: Gebruik deze instelling voor documenten met zowel tekst als afbeeldingen.
●
Tekst: Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit tekst bestaan. Dit is de
standaardinstelling voor Kopie optimaliseren.
●
Afbeelding: Gebruik deze instelling voor documenten die voornamelijk uit afbeeldingen bestaan.
LCD-bedieningspaneel
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Druk op de knop Kopieermenu
3.
Selecteer het menu Optimaliseren.
4.
Gebruik de pijlknoppen om door de opties te bladeren en druk vervolgens op de knop OK om een optie
te selecteren.
5.
Raak de knop Kopiëren starten
op het bedieningspaneel van het apparaat.
aan om het kopiëren te starten.
Touchbedieningspaneel
1.
Plaats het document op de glasplaat van de scanner volgens de indicatoren op het apparaat.
2.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Kopiëren aan.
3.
Raak de knop Instellingen aan, blader vervolgens naar de knop Optimaliseren en raak deze aan. Raak de
pijlknoppen aan om door de opties te bladeren en raak vervolgens een optie aan om deze te selecteren.
4.
Raak de knop Kopiëren starten aan om het kopiëren te starten.
Rand-tot-rand kopiëren
Het apparaat kan niet volledig van rand tot rand afdrukken. Er is een niet-afdrukbare rand van 4 mm rondom
de pagina.
Aanwijzingen voor het afdrukken of scannen van documenten met afgekapte randen (zonder marges):
●
Wanneer het origineel kleiner is dan het uitvoerformaat, plaatst u het origineel op 4 mm uit de hoek die
wordt aangegeven met het pictogram op de scanner. Kopieer of scan opnieuw in deze positie.
●
Wanneer het origineel het gewenste uitvoerformaat heeft, gebruikt u de functie Vergroten/verkleinen
om de afbeelding te verkleinen zodat de kopie niet wordt bijgesneden.
100 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen
Als de documentinvoer problemen geeft met de verwerking van papier, zoals vastlopen of verwerken van
meerdere vellen papier tegelijk, maak dan de documentinvoerrollen en het scheidingskussen schoon.
1.
Til de invoerlade van de documentinvoer
omhoog.
2.
Gebruik een vochtige, pluisvrije doek om de beide
oppakrollen en het scheidingskussen schoon te
vegen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen,
aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of
tetrachloorkoolstof op enig deel van het
apparaat omdat deze het apparaat kunnen
beschadigen. Plaats geen vloeistof direct op de
glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het
apparaat lekken en dit beschadigen.
3.
Sluit de documentinvoerlade.
NLWW
Kopieer- en scankwaliteit verbeteren 101
Beeldkwaliteit fax verbeteren
●
De glasplaat van de scanner controleren op vuil
●
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren
●
De instelling voor licht/donker controleren
●
Instellingen voor foutcorrectie controleren
●
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren
●
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen
●
Naar een ander faxapparaat verzenden
●
Faxapparaat van de afzender controleren
De glasplaat van de scanner controleren op vuil
In de loop der tijd kunnen zich vuilrestjes verzamelen op de scannerglasplaat en de witte plastic achterplaat
waardoor de afdrukkwaliteit kan teruglopen. Volg de onderstaande procedure om de scanner te reinigen.
1.
Druk op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2.
Open het deksel van de scanner.
3.
Reinig de scannerglasplaat, de strip van de documentinvoer en de witte plastic achterplaat met een
zachte doek of spons die is bevochtigd met een niet-agressief reinigingsmiddel.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of
tetrachloorkoolstof op enig deel van het apparaat omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
Plaats geen vloeistof direct op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het apparaat lekken en dit
beschadigen.
4.
Droog de scannerglasplaat en de witte plastic onderdelen met een zeemleren spons of cellulosespons
om vlekken te voorkomen.
5.
Sluit de klep van de scanner.
6.
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen.
3.
Selecteer Faxverzending instellen en selecteer vervolgens Def. resolutie.
4.
Selecteer de gewenste resolutie-instelling en druk vervolgens op de knop OK.
102 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen.
3.
Selecteer Geavanceerde instellingen en selecteer vervolgens Faxresolutie.
4.
Selecteer de gewenste resolutie-instelling en raak vervolgens de knop OK aan.
aan.
De instelling voor licht/donker controleren
Als de faxuitvoer te licht of te donker is, controleer dan de instelling voor licht/donker om zeker te zijn dat
deze geschikt is voor de faxtaak.
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen.
3.
Selecteer Faxverzending instellen en selecteer Def. licht/donker.
4.
Pas de instelling voor uw faxtaak aan en druk vervolgens op de knop OK.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
3.
Selecteer Lichter/Donkerder en pas dan de instelling voor uw faxtaak aan.
aan.
Instellingen voor foutcorrectie controleren
Gewoonlijk worden de signalen van de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax
gecontroleerd. Wanneer er tijdens de verzending een fout optreedt en de instelling voor foutcorrectie is Aan,
dan kan het apparaat u vragen een deel van de fax opnieuw te verzenden. De fabrieksinstelling voor
foutcorrectie is Aan.
Schakel foutcorrectie uit als u problemen ondervindt met het verzenden of ontvangen van faxen en als u
bereid bent om fouten in de verzending te accepteren. Het kan handig zijn de foutcorrectie uit te schakelen
als u probeert een fax naar het buitenland te verzenden of als u een fax uit het buitenland ontvangt, of
wanneer u gebruikmaakt van een satelliettelefoonverbinding.
LCD-bedieningspaneel
NLWW
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Alle faxen.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Aan.
op het bedieningspaneel van het apparaat.
Beeldkwaliteit fax verbeteren 103
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxservice.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Aan.
aan.
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren
Als de faxtaak buiten de pagina is afgedrukt, schakel dan de functie Aanpassen aan paginagrootte in vanaf
het bedieningspaneel.
OPMERKING: Zorg dat de instelling voor het standaardpapierformaat overeenkomt met het papierformaat
dat in de lade is geplaatst.
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Ontv. fax instellen.
3.
Selecteer Aanpassen aan pagina en selecteer vervolgens Aan.
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
3.
Selecteer Aanpassen aan pagina en selecteer vervolgens Aan.
aan.
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen
Als de documentinvoer problemen geeft met de verwerking van papier, zoals vastlopen of verwerken van
meerdere vellen papier tegelijk, maak dan de documentinvoerrollen en het scheidingskussen schoon.
1.
Til de invoerlade van de documentinvoer
omhoog.
104 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
2.
Gebruik een vochtige, pluisvrije doek om de beide
oppakrollen en het scheidingskussen schoon te
vegen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen schuurmiddelen,
aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of
tetrachloorkoolstof op enig deel van het
apparaat omdat deze het apparaat kunnen
beschadigen. Plaats geen vloeistof direct op de
glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het
apparaat lekken en dit beschadigen.
3.
Sluit de documentinvoerlade.
Naar een ander faxapparaat verzenden
Verzend de faxtaak naar een ander faxapparaat om na te gaan of een ander apparaat de faxtaak wel correct
ontvangt.
●
Als een ander faxapparaat de fax succesvol ontvangt, controleer dan de verbinding en instellingen op
het oorspronkelijke ontvangende faxapparaat.
●
Als een ander faxapparaat de fax niet succesvol ontvangt, controleer dan de faxinstellingen op uw
apparaat. Als het faxen nog steeds niet lukt, is er mogelijk interferentie op de telefoonlijn. Probeer de
fax later opnieuw te verzenden.
Faxapparaat van de afzender controleren
Vraag de afzender om de contrastinstelling op het verzendende faxapparaat donkerder te zetten en de fax
vervolgens opnieuw te verzenden.
Als de afdrukkwaliteit van de ontvangen fax nog steeds slecht is, controleer dan de faxinstellingen op uw
apparaat.
NLWW
Beeldkwaliteit fax verbeteren 105
Problemen met bekabelde netwerken oplossen
Controleer de volgende items om na te gaan of het apparaat met het netwerk communiceert. Druk voordat u
begint een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel van het apparaat en zoek het IP-adres van het
apparaat op deze pagina.
●
Slechte fysieke verbinding
●
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat
●
De computer kan niet met het apparaat communiceren
●
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor het netwerk
●
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen
●
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld
●
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist
OPMERKING: HP ondersteunt geen peer-to-peer netwerken, aangezien dit een functie is van Microsoftbesturingssystemen en niet van de printerdrivers van HP. Ga oor meer informatie naar Microsoft op
www.microsoft.com.
Slechte fysieke verbinding
1.
Controleer of het apparaat met een kabel van de juiste lengte is aangesloten op de juiste netwerkpoort.
2.
Controleer of de kabels stevig zijn bevestigd.
3.
Controleer aan de achterzijde van het apparaat of er twee lampjes branden bij de
netwerkpoortaansluiting: oranje geeft activiteit aan, groen de koppelingsstatus.
4.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u een andere kabel of poort op de hub.
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat
1.
Ga naar de printereigenschappen en klik op het tabblad Poorten. Controleer of het huidige IP-adres van
het apparaat is geselecteerd. Het IP-adres van het apparaat wordt weergegeven op de
configuratiepagina.
2.
Als u het apparaat hebt geïnstalleerd met de standaard TCP/IP-poort van HP, schakelt u het vakje Altijd
afdrukken naar dit apparaat, zelfs als het IP-adres verandert in.
3.
Als u het apparaat hebt geïnstalleerd met een standaard TCP/IP-poort van Microsoft, gebruikt u de
hostnaam in plaats van het IP-adres.
4.
Als het IP-adres juist is, verwijdert u het apparaat en voegt u het opnieuw toe.
De computer kan niet met het apparaat communiceren
1.
Test de netwerkcommunicatie door een ping-opdracht uit te voeren op het netwerk.
106 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
a.
Open een opdrachtregel op uw computer. In Windows: klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
vervolgens cmd en druk op Enter.
b.
Typ ping, gevolgd door het IP-adres voor uw apparaat.
In Mac: open het netwerkhulpprogramma en typ het IP-adres in het juiste veld in het paneel Ping.
c.
2.
Het netwerk functioneert als er op het scherm retourtijden worden weergegeven.
Als de ping-opdracht is mislukt, controleer dan of de netwerkhubs zijn ingeschakeld en controleer
vervolgens of de netwerkinstellingen, het apparaat en de computer allemaal voor hetzelfde netwerk
zijn geconfigureerd.
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen
voor het netwerk
Het wordt aanbevolen om deze in te stellen op de automatische modus (de standaardinstelling). Wanneer u
deze instellingen wijzigt, dient u deze ook voor uw netwerk te wijzigen.
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen
Controleer of nieuwe softwareprogramma's juist zijn geïnstalleerd en de juiste printerdriver gebruiken.
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld
1.
Controleer de instellingen van de netwerkdrivers, printerdrivers en netwerkomleiding.
2.
Controleer of het besturingssysteem juist is geconfigureerd.
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist
NLWW
1.
Controleer op de configuratiepagina de status van het netwerkprotocol. Schakel het protocol indien
nodig in.
2.
Configureer de netwerkinstellingen zo nodig opnieuw.
Problemen met bekabelde netwerken oplossen 107
Problemen met draadloze netwerken oplossen
●
Controlelijst draadloze verbinding
●
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze configuratie
●
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van derden
geïnstalleerd
●
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het apparaat is verplaatst
●
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat
●
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding wordt gemaakt met
een virtueel privénetwerk
●
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken
●
Het draadloos netwerk functioneert niet
●
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren
●
Storing op een draadloos netwerk verminderen
Controlelijst draadloze verbinding
●
Zorg dat de netwerkkabel niet is aangesloten.
●
Controleer of het apparaat en de draadloze router zijn ingeschakeld en van stroom worden voorzien.
Controleer ook of de draadloze zender van het apparaat is ingeschakeld.
●
Controleer of de naam van het draadloze netwerk (SSID) juist is. Druk de configuratiepagina af om de
naam van het draadloze netwerk (SSID) te bepalen. Voer de draadloze installatie opnieuw uit als u niet
zeker weet of de naam van het draadloze netwerk (SSID) juist is.
●
Bij beveiligde netwerken controleert u of de beveiligingsinformatie juist is. Voer de draadloze installatie
opnieuw uit als de beveiligingsinformatie niet juist is.
●
Probeer toegang te krijgen tot andere computers op het draadloos netwerk als het draadloos netwerk
niet goed functioneert. Probeer verbinding te maken met internet via een draadloze verbinding als het
netwerk toegang heeft tot internet.
●
De coderingsmethode (AES of TKIP) voor het apparaat is hetzelfde als die voor het draadloze
toegangspunt (op netwerken met WPA-beveiliging).
●
Controleer of het apparaat zich binnen het bereik van het draadloze netwerk bevindt. Bij de meeste
netwerken dient het apparaat zich binnen 30 m van het draadloze toegangspunt (draadloze router) te
bevinden.
●
Zorg dat het draadloze signaal niet wordt geblokkeerd door obstakels. Verwijder grote metalen
objecten tussen het toegangspunt en het apparaat. Controleer of er geen pilaren, muren of draagbalken
van metaal of beton tussen het apparaat en het draadloos toegangspunt staan.
●
Zorg dat het apparaat niet in de buurt staat van elektronische apparaten die het draadloze signaal
kunnen storen. Apparaten die het draadloos signaal kunnen storen, zijn onder andere motoren,
draadloze telefoons, beveiligingscamera's, andere draadloze netwerken en bepaalde Bluetoothapparaten.
●
Controleer of de printerdriver op de computer is geïnstalleerd.
108 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
●
Controleer of u de juiste printerpoort hebt geselecteerd.
●
Controleer of de computer en het apparaat op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten.
●
Controleer voor Mac OS X of de draadloze router ondersteuning biedt voor Bonjour.
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie
1.
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en gereed is.
2.
Schakel firewalls van derden uit op uw computer.
3.
Controleer of het draadloos netwerk goed werkt.
4.
Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op.
5.
Controleer of u de HP geïntegreerde webserver kunt openen vanaf een computer op het netwerk.
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall
van derden geïnstalleerd
1.
Werk de firewall bij met de meest recente update van de fabrikant.
2.
Als de firewall tijdens het installeren van het apparaat of tijdens het afdrukken om uw toestemming
vraagt, dient u deze te geven voor het uitvoeren van de programma's.
3.
Schakel de firewall tijdelijk uit en installeer het draadloos apparaat vervolgens op de computer. Schakel
de firewall in wanneer de installatie is voltooid.
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het
apparaat is verplaatst
1.
Controleer of de router of het apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk waarmee uw computer is
verbonden.
2.
Druk een configuratiepagina af.
3.
Vergelijk de naam van het draadloze netwerk (SSID) op de configuratiepagina met de SSID in de
printerconfiguratie op uw computer.
4.
Als de nummers niet hetzelfde zijn, zijn de apparaten niet aangesloten op hetzelfde netwerk.
Configureer de draadloze instellingen voor het apparaat opnieuw.
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat
NLWW
1.
Controleer of de andere computers zich binnen het draadloos bereik bevinden en dat er geen obstakels
zijn die het signaal blokkeren. Voor de meeste netwerken ligt het draadloos bereik op maximaal 30 m
van het draadloos toegangspunt.
2.
Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en gereed is.
3.
Schakel firewalls van derden uit op uw computer.
4.
Controleer of het draadloos netwerk goed werkt.
5.
Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op.
Problemen met draadloze netwerken oplossen 109
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding
wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk
●
U kunt niet gelijktijdig met een virtueel privénetwerk en andere netwerken verbonden zijn.
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken
●
Controleer of de draadloze router is ingeschakeld en de stroomtoevoer functioneert.
●
Het netwerk is mogelijk verborgen. U kunt echter gewoon verbinding maken met een verborgen
netwerk.
Het draadloos netwerk functioneert niet
1.
Zorg dat de netwerkkabel niet is aangesloten.
2.
Om te controleren of de verbinding met het netwerk is verbroken, dient u andere apparaten op het
netwerk aan te sluiten.
3.
Test de netwerkcommunicatie door een ping-opdracht uit te voeren op het netwerk.
a.
Open een opdrachtregel op uw computer. In Windows: klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en
druk vervolgens op Enter.
b.
Typ ping, gevolgd door het IP-adres van de router.
In Mac: open het netwerkhulpprogramma en typ het IP-adres in het juiste veld in het paneel Ping.
c.
4.
Het netwerk functioneert als er op het scherm retourtijden worden weergegeven.
Controleer of de router of het apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk waarmee de computer is
verbonden.
a.
Druk een configuratiepagina af.
b.
Vergelijk de naam van het draadloze netwerk (SSID) op het configuratierapport met de SSID in de
printerconfiguratie op de computer.
c.
Als de nummers niet hetzelfde zijn, zijn de apparaten niet aangesloten op hetzelfde netwerk.
Configureer de draadloze instellingen voor het apparaat opnieuw.
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren
Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat kunt u een diagnose uitvoeren die u informatie geeft over de
instellingen van het draadloze netwerk.
LCD-bedieningspaneel
op het bedieningspaneel van het apparaat.
1.
Druk op de knop Instellingen
2.
Selecteer Netwerkinstellingen en selecteer vervolgens Menu Draadloos.
3.
Selecteer Netwerktest en druk vervolgens op de knop OK. Het apparaat drukt een testpagina af met de
resultaten van de diagnose.
110 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen
2.
Selecteer Netwerkinstellingen en selecteer vervolgens Menu Draadloos.
3.
Selecteer Netwerktest uitvoeren. Het apparaat drukt een testpagina af met de resultaten van de
diagnose.
aan.
Storing op een draadloos netwerk verminderen
Met de volgende tips kunt u storing op een draadloos netwerk verminderen:
NLWW
●
Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote metalen voorwerpen zoals dossierkasten en
andere elektromagnetische apparaten zoals magnetrons en draadloze telefoons. Deze voorwerpen
kunnen radiosignalen verstoren.
●
Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote stenen gebouwen en andere soorten gebouwen.
Deze objecten kunnen radiogolven absorberen en de signaalsterkte verlagen.
●
Plaats de draadloze router op een centrale locatie in het zicht van de draadloze apparaten op het
netwerk.
Problemen met draadloze netwerken oplossen 111
Faxproblemen oplossen
●
De hardware-installatie controleren
●
Faxberichten worden langzaam verstuurd
●
De faxkwaliteit is matig
●
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt
De hardware-installatie controleren
●
Er zijn diverse oplossingen mogelijk. Probeer na elke aanbevolen oplossing opnieuw te faxen om te
controleren of het probleem is opgelost.
●
Voor de beste resultaten tijdens het oplossen van faxproblemen, controleert u of de lijn van het
apparaat rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten. Koppel alle andere
apparaten die op het apparaat zijn aangesloten los.
1.
Controleer of het telefoonsnoer op de juiste aansluiting aan de achterkant van het apparaat is
aangesloten.
2.
Controleer de telefoonlijn door de faxtest uit te voeren:
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
op het bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxtest
uitvoeren. Het faxtestrapport wordt afgedrukt.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
2.
Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxservice.
3.
Selecteer Faxtest uitvoeren. Het faxtestrapport wordt
afgedrukt.
Het rapport bevat de volgende mogelijke resultaten:
3.
●
Gelukt: Het rapport bevat alle huidige faxinstellingen.
●
Mislukt: Het rapport geeft de aard van de fout aan en bevat suggesties voor het oplossen van de
kwestie.
Controleer of de firmware van het apparaat up-to-date is:
a.
Ga naar www.hp.com/support.
b.
Klik op Drivers & Software, typ uw productnummer in het venster en klik vervolgens op Zoeken.
Klik indien nodig op uw model in een lijst met vergelijkbare producten.
De pagina Software & drivers downloaden wordt geopend.
c.
Selecteer uw besturingssysteem in het vervolgkeuzemenu en klik op Volgende.
d.
Klik op het plusteken naast Firmware en klik vervolgens op Updateprogramma HP LaserJet
Firmware.
e.
Klik op Downloaden.
112 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
f.
Als het downloaden is voltooid, volgt u de instructies op het scherm om het hulpprogramma te
installeren en uit te voeren.
Het hulpprogramma controleert op firmware-updates voor uw HP-product. Als er updates worden
gevonden, installeert het hulpprogramma de beschikbare update.
g.
4.
Probeer na het voltooien van de firmware-updates de fax opnieuw te verzenden.
Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software.
Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit.
5.
Controleer of de telefoonlijn een analoog faxapparaat ondersteunt.
OPMERKING: HP-producten zijn speciaal bestemd voor traditionele analoge telefoondiensten.
6.
●
Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider
voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn.
●
Als u gebruikmaakt van een VoIP-service, wijzigt u via het bedieningspaneel de Faxsnelheid in
Slow(V.29). Vraag uw serviceprovider of faxen wordt ondersteund en vraag naar de aanbevolen
snelheid van de faxmodem. Bij sommige bedrijven is een adapter vereist.
●
Als u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding naar het
apparaat is voorzien van een filter. Neem contact op met de DSL-serviceprovider of schaf een DSLfilter aan als u er geen hebt. Als er al een DSL-filter is geplaatst, dient u een ander filter te
proberen, want dit filter kan defect zijn.
Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de hierna volgende gedeelten voor meer gedetailleerde
informatie.
Faxberichten worden langzaam verstuurd
Het apparaat heeft last van een telefoonlijnverbinding van slechte kwaliteit.
●
Probeer de fax opnieuw te versturen wanneer de telefoonlijnverbinding is verbeterd.
●
Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt.
●
Gebruik wit printpapier voor het origineel. Gebruik geen gekleurd papier zoals grijs, geel of roze papier.
●
Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk.
●
Instelling voor Foutcorrectie uitschakelen.
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
op het bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Alle
faxen.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Uit.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
2.
Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxservice.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Uit.
OPMERKING: Als u de optie Foutcorrectie uitschakelt, neemt de beeldkwaliteit mogelijk af.
●
NLWW
Verhoog de instelling voor Faxsnelheid.
Faxproblemen oplossen 113
LCD-bedieningspaneel
●
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Alle
faxen.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Geavanceerde instellingen.
Selecteer Faxsnelheid en selecteer vervolgens de juiste
instelling.
3.
Selecteer Faxsnelheid en selecteer vervolgens de juiste
instelling.
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
3.
op het bedieningspaneel
Stel de faxinstellingen op het bedieningspaneel in op een lagere resolutie.
OPMERKING: Het verzenden van faxen met een hogere resolutie kan langer duren dan het verzenden
van faxen met een lagere resolutie.
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Faxverzending instellen.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Geavanceerde instellingen.
Selecteer Def. resolutie en selecteer vervolgens de
juiste instelling.
3.
Selecteer Faxresolutie en selecteer vervolgens de juiste
instelling.
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
3.
op het bedieningspaneel
De faxkwaliteit is matig
De fax is onscherp of te licht.
●
Stel een hogere faxresolutie voor het versturen van faxberichten in. De ingestelde resolutie heeft geen
invloed op ontvangen faxberichten.
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Faxverzending instellen.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Geavanceerde instellingen.
Selecteer Def. resolutie en selecteer vervolgens de
juiste instelling.
3.
Selecteer Faxresolutie en selecteer vervolgens de juiste
instelling.
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
3.
op het bedieningspaneel
OPMERKING: Als u de resolutie verhoogt, wordt de verzendsnelheid trager.
●
Schakel de optie Foutcorrectie in via het bedieningspaneel.
114 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
op het bedieningspaneel
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Alle
faxen.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Aan.
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
2.
Selecteer Service en selecteer vervolgens Faxservice.
3.
Selecteer Foutcorrectie en selecteer vervolgens Aan.
●
Controleer de tonercartridges en vervang deze indien nodig.
●
Vraag de afzender om de contrastinstelling op het verzendende faxapparaat donkerder te zetten en de
fax vervolgens opnieuw te verzenden.
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt
●
Stel de instelling Standaard papierformaat in. Faxberichten worden op één formaat papier afgedrukt op
basis van de instellingen voor Standaard papierformaat.
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
Selecteer Systeeminstellingen en selecteer vervolgens
Papierinstellingen.
2.
Selecteer Systeeminstellingen en selecteer vervolgens
Papierinstellingen.
Selecteer Def. papierformaat en selecteer de juiste
instelling.
3.
Selecteer Papierformaat en selecteer vervolgens de
juiste instelling.
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
3.
op het bedieningspaneel
●
Stel de papiersoort en het papierformaat voor de lade in die wordt gebruikt voor faxberichten.
●
Schakel de instelling Aanpassen aan pagina in zodat langere faxen kunnen worden afgedrukt op papier
van Letter- of A4-formaat.
LCD-bedieningspaneel
Touchbedieningspaneel
1.
Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de
knop Instellingen
aan.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens Ontv.
fax instellen.
2.
Selecteer Fax instellen en selecteer vervolgens
Geavanceerde instellingen.
Selecteer Aanpassen aan pagina en selecteer
vervolgens Aan.
3.
Selecteer Aanpassen aan pagina en selecteer vervolgens
Aan.
1.
Druk op de knop Instellingen
van het apparaat.
2.
3.
op het bedieningspaneel
OPMERKING: Als de instelling Aanpassen aan pagina is uitgeschakeld en het Standaard papierformaat is
ingesteld op Letter, dan wordt een faxbericht dat oorspronkelijk was gedrukt op papierformaat Legal
afgedrukt op twee pagina's.
NLWW
Faxproblemen oplossen 115
116 Hoofdstuk 8 Problemen oplossen
NLWW
9
Onderdelen, benodigdheden en accessoires
●
Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen
●
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant
●
Accessoires
Ga naar www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/
support/ljMFPM127series, of www.hp.com/support/ljMFPM128series voor de uitgebreide Help van HP voor
uw apparaat:
●
Los problemen op.
●
Download software-updates.
●
Praat mee op ondersteuningsforums.
●
Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften.
U kunt ook naar www.hp.com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP.
NLWW
117
Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen
Originele HP tonercartridges en papier
www.hp.com/go/suresupply
Originele onderdelen of accessoires van HP bestellen
www.hp.com/buy/parts
Bestellen via service- of ondersteuningsproviders
Neem contact op met een erkend service- of ondersteuningspunt van
HP.
118 Hoofdstuk 9 Onderdelen, benodigdheden en accessoires
NLWW
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant
De volgende onderdelen voor zelfreparatie zijn beschikbaar voor uw apparaat.
●
Onderdelen die zijn gemarkeerd met Verplicht kunnen door de klant zelf worden geïnstalleerd. U kunt
de reparatie ook laten uitvoeren door servicemedewerkers van HP maar dan worden kosten in rekening
gebracht. Voor deze onderdelen wordt onder uw HP-productgarantie geen ondersteuning ter plekke of
reparatie in de werkplaats aangeboden.
●
Onderdelen die zijn gemarkeerd met Optioneel kunnen tijdens de garantieperiode van het apparaat op
uw verzoek zonder bijkomende kosten worden geïnstalleerd door servicemedewerkers van HP.
Item
Omschrijving
Instructies voor zelf vervangen
Nummer
HP-tonercartridge 83A
Vervangende tonercartridge
Verplicht
CF283A
HP-tonercartridge 88A
Vervangende tonercartridge voor
alleen China en India
Verplicht
CC388A
Kit oppakrol
Vervangende oppakrol voor de
invoerlade
Verplicht
CZ172-65001
Kit scheidingskussen
Vervangend scheidingskussen
voor de invoerlade
Verplicht
CZ172-65010
Kit papierinvoerlade
Vervangende invoerlade
Verplicht
CZ172-65011
Verlengkit voor kort
afdrukmateriaal
Vervangend verlengstuk kort
afdrukmateriaal voor invoerlade
Verplicht
CZ172-65012
Kit telefoonhandset voor China
Vervangende handset voor
faxmodellen China
Verplicht
CZ185-65001
Kit telefoonhandset voor Rusland
Vervangende handset voor
faxmodellen Rusland
Verplicht
CZ185-65010
NLWW
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant 119
Accessoires
Item
Omschrijving
Nummer
USB-kabel
Standaard USB-compatibele aansluitkabel
van 2 meter
C6518A
120 Hoofdstuk 9 Onderdelen, benodigdheden en accessoires
NLWW
Index
A
aan/uit-knop, locatie 4
aantal exemplaren, wijzigen 36
accessoires
bestellen 118
onderdeelnummers 120
afdrukken op beide zijden
instellingen (Windows) 22
afdrukkwaliteit
verbeteren 95
afdrukmateriaal
ondersteunde formaten 14
AirPrint 33
Apps, menu 59
artikelnummers
bestellen 119
B
bakken, uitvoer
locatie 4
bedieningspaneel
beginscherm 10
help 74
knoppen en lampjes 6
locatie 4
patronen LED-lampjes 75
Beginscherm, bedieningspaneel 10
benodigdheden
bestellen 118
drempelinstellingen voor bijna
leeg 68
gebruik wanneer onderdeel bijna
leeg is 68
onderdeelnummers 119
status weergeven met HP Utility
voor Mac 62
tonercartridge vervangen 70
NLWW
bestellen
benodigdheden en accessoires
118
C
cartridge
vervangen 70
configuratiepagina
afdrukken 78
controlelijst
draadloze verbinding
108
D
documentinvoer 37
dubbelzijdige documenten
kopiëren 37
draadloos netwerk
problemen oplossen 108
draadloos netwerk, storing 111
drivers
papiersoorten 14
dubbelzijdig 37
dubbelzijdig afdrukken
instellingen (Windows) 22
Mac 29
dubbelzijdig kopiëren 37
duplex afdrukken
Mac 29
duplex afdrukken (dubbelzijdig)
instellingen (Windows) 22
E
EconoMode-ininstellingen 66
EconoMode-instellingen 98
energiezuinige instellingen 66
etiketten
afdrukken (Windows) 26
F
fabrieksinstellingen herstellen 80
G
geheugen
meegeleverd 2
geïntegreerde webserver
openen 64
wachtwoord wijzigen 64
geïntegreerde webserver van HP
openen 64
glasplaat, reinigen 99
H
hardware-installatie
problemen met fax oplossen
112
help, bedieningspaneel 74
herstellen, fabrieksinstellingen 80
hoofdschakelaar, locatie 4
HP Device Toolbox, gebruiken 60
HP ePrint 32
HP ePrint-software 33
HP Scan-software (Mac) 43
HP Scan-software (Windows) 42
HP Utility 62
HP Utility, Mac 62
HP Utility voor Mac
Bonjour 62
functies 62
HP Webservices
inschakelen 59
toepassingen 59
HP Wireless Direct-afdrukken 34
I
instellingen
herstellen, fabrieksinstellingen
80
Index 121
interfacepoorten
locatie 5
invoerlade
afdrukstand 17
K
kleppen, locatie 4
kopieerkwaliteit
verbeteren 99
kopiëren
dubbelzijdige documenten 37
één exemplaar 36
kwaliteit aanpassen 38
meerdere exemplaren 36
optimaliseren voor tekst of
afbeeldingen 100
papierformaat en -soort
instellen 99
randen van documenten 100
kopiëren, dubbelzijdig 37
L
lade 1
papier plaatsen 16
laden
locatie 4
meegeleverde 2
M
Macintosh
HP Utility 62
meerdere pagina's per vel
afdrukken (Mac) 30
afdrukken (Windows) 24
N
netwerk
wachtwoord instellen 64
wachtwoord wijzigen 64
netwerken 2
apparaat installeren 58
netwerkinstallatie 58
O
onderdeelnummers
onderhoudskits 119
zelfreparatie, klant 119
onderhoudskits
onderdeelnummers 119
ondersteund afdrukmateriaal 14
122 Index
ondersteunde besturingssystemen
2
online help, bedieningspaneel 74
P
pagina's per minuut 2
pagina's per vel
selecteren (Mac) 30
selecteren (Windows) 24
papier
bestellen 118
ondersteunde formaten 14
ondersteunde soorten 14
selecteren 97
storingen 83
papierinvoer, problemen
oplossen 81
papiersoorten
selecteren (Mac) 30
Papiersoorten
selecteren (Windows) 26
probleemoplossing
LED-foutcodes 75
pagina Configuratie 78
pagina Status benodigdheden
78
patronen LED-lampjes 75
problemen met fax oplossen
hardware-installatie 112
problemen oplossen
bekabeld netwerk 106
draadloos netwerk 108
faxen 112
netwerkproblemen 106
papierinvoer 81
storingen 83
R
reinigen
glasplaat 99
papierbaan 96
S
scankwaliteit
verbeteren 99
scannen
via HP Scan-software (Mac) 43
via HP Scan-software
(Windows) 42
scanner
glasplaat reinigen 99
sluimervertraging
instelling 66
software
HP Utility 62
speciaal papier
afdrukken (Windows) 26
standaardinstellingen, herstellen
80
status
beginscherm, bedieningspaneel
10
HP Utility, Mac 62
LED-lampjes op het
bedieningspaneel 75
status benodigdheden
controleren 96
statuspagina benodigdheden
afdrukken 78, 96
storingen
oorzaken van 83
T
toepassingen
downloaden 59
toner
resterende hoeveelheid 96
tonercartridge
controleren op beschadigingen
97
drempelinstellingen voor bijna
leeg 68
gebruik wanneer cartridge bijna
leeg is 68
vervangen 70
transparanten
afdrukken (Windows) 26
U
uitvoerbak
locatie 4
V
vergrendelen
apparaat 65
vervangen, tonercartridge
voedingsaansluiting
locatie 5
70
W
webserver
wachtwoord wijzigen 64
NLWW
Webservices
inschakelen 59
toepassingen 59
Z
zelfreparatie, klant
onderdeelnummers 119
NLWW
Index 123
124 Index
NLWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising