1. funkcje
English
CAUTIONS:
OBS!
This appliance contains a laser system
and is classified as a “CLASS 1 LASER
PRODUCT“. To use this model properly, read
this Owner’s Manual carefully and keep this
manual for your future reference. In case of
any trouble with this player, please contact
your nearest “AUTHORIZED service station”.
To prevent direct exposure to the laser beam,
do not try to open the enclosure.
Apparaten innehåller laserkomponenten som
avger laserstrålning överstigande gränsen för
laserklass 1.
VAROITUS
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä
silmille vaarallista lasersäteilyä.
!CAUTION
65 mm
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS
OR PERFORMANCE OF PROCEDURES
OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE
530-1710kHz
OWNER’S MANUAL MAY RESULT
IN 87.9-107.9MHz
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
65 mm
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED
OPERATION.
65 mm
THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.
65 mm
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
ADVARSEL.
MW 531-1602kH
FM 87.5-108MH
LW 153-279kHz
03 2120
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
65 mm
This product includes tec
cannot be used or distrib
CLARION CO.,LTD.
7-2,SHINTOSHIN,CHUO-KU,SAITAMA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN
MANUFACTURED:
URF
Denne mærking er anbragt udvendigt på
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder,
at der anvendes laserstråler af svageste
65 mm
klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig
stråling.
530-1710kHz
87.9-107.9MHz
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL
mm
APPARATER MED65 LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som
advarer
URF
imod at foretage sådanne indgreb i apparatet,
at man kan komme til at udsaætte sig for
laserstråling.
CHINA
PN:127070006874
TX-1062B-A
TX-1073E-B
65 mm
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED
OPERATION.
THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.
CHINA
PN:127070006821
TX-1073E-A
65 mm
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
MW 531-1602kH
FM 87.5-108MH
LW 153-279kHz
03 2120
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
65 mm
This product includes tec
cannot be used or distrib
CLARION CO.,LTD.
7-2,SHINTOSHIN,CHUO-KU,SAITAMA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN
MANUFACTURED:
CHINA
PN:127070006834
TX-1061B-A
87.9-107.9MHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.
530-1710
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED
OPERATION.
65 mm
TX-1072E-B
65 mm
65 mm
530-1710kHz
CHINA
PN:127070006887
TX-1072E-A
65 mm
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
THIS DEVICE COMPLIE
OPERATION IS SUBJEC
(1)THIS DEVICE MAY N
(2)THIS DEVICE MUST
INCLUDING INTERFER
OPERATION.
03 2120
65 mm
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
This product includes tec
cannot be used or distrib
CLARION CO.,LTD.
7-2,SHINTOSHIN,CHUO
CLARION CO.,LTD.
7-2,SHINTOSHIN,CHUO-KU,SAITAMA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN
MANUFACTURED:
MANUFACTURED:
URF
CHINA
PN:127070006827
TX-1063B-A
530-1710kHz
87.9-107.9MHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR CHAPTER I
SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
CLARION CO.,LTD.
7-2,SHINTOSHIN,CHUO-KU,SAITAMA-SHI,SAITAMA-KEN,JAPAN
MANUFACTURED:
URF
UR
TX-10**B-A
65 mm
MW 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
LW 153-279kHz
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1)THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND
(2)THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED
OPERATION.
65 mm
CHINA
PN:127070006849
TX-1074E-A
65 mm
1
THIS DEVICE COMPLIE
SUBCHAPTER J APPLIC
65 mm
MW 531-1602kH
FM 87.5-108MH
LW 153-279kHz
03 2120
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and
cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
65 mm
This product includes tec
cannot be used or distrib
Spis treści
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu firmy Clarion.
•Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do obsługi
urządzenia.
•Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej karty gwarancyjnej i przechowywanie jej w
bezpiecznym miejscu razem z niniejszą instrukcją.
1. FUNKCJE........................................................................................................................... 3
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI................................................................................................... 4
Panel przedni / Informacje ogólne...................................................................................... 4
Zdejmowanie panelu DCP.................................................................................................. 5
Zakładanie panelu.............................................................................................................. 5
Przechowywanie panelu w pudełku................................................................................... 5
3. ELEMENTY STERUJĄCE.................................................................................................. 6
Panel sterowania................................................................................................................ 6
Nazwy przycisków.............................................................................................................. 6
4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM........... 7
Obchodzenie się z płytami................................................................................................. 7
5. OBSŁUGA........................................................................................................................... 8
Podstawy obsługi............................................................................................................... 8
Konfiguracja systemu......................................................................................................... 9
Ustawienia dźwięku............................................................................................................ 9
Obsługa radia................................................................................................................... 10
Obsługa RDS................................................................................................................... 11
Obsługa CD/MP3/WMA.................................................................................................... 12
Obsługa wejścia pomocniczego (AUX)............................................................................ 14
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................................. 15
7. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW.............................................................................................. 16
8. SPECYFIKACJE............................................................................................................... 17
9. PRZEWODNIK INSTALACJI/PODŁĄCZANIA................................................................. 18
Polski
2
1. FUNKCJE
Odtwarzacz MP3/WMA z wyświetlaczem ID3-TAG
Panel przedni z dodatkowym wejściem i 2-kanałowym wyjściem RCA z układem
sterowania subwoofera
B EAT-EQ z parametrycznym korektorem trójpasmowym oraz dynamicznym
wzmocnieniem tonów niskich MAGNA BASS EX
Możliwość rozszerzenia
Rozbudowa funkcji audio
Wzmacniacz 2-kanałowy
Polski
3
Uwaga:
Elementy wymienione na zewnątrz ramek
to produkty ogólnie dostępne na rynku.
Odtwarzacz przenośny
(połączenie za pomocą
wtyczki AUX IN Jack)
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE
Dla własnego bezpieczeństwa kierowcy nie wolno obsługiwać elementów sterujących podczas prowadzenia
pojazdu.
Ponadto, podczas jazdy należy utrzymywać głośność na poziomie umożliwiającym usłyszenie dźwięków z
zewnątrz pojazdu.
1. Kiedy wewnątrz samochodu jest bardzo
zimno, a odtwarzacz zostanie użyty zaraz
po włączeniu ogrzewania, na płycie lub
na elementach optycznych odtwarzacza
może skroplić się para wodna i poprawne
odtwarzanie może być niemożliwe. Jeśli
na płycie pojawi się para wodna, należy
ją zetrzeć miękką ściereczką. Jeśli
para wodna skropli się na optycznych
elementach odtwarzacza, nie należy go
używać przez około godzinę. Skroplona
wilgoć wyparuje, pozwalając na normalne
korzystanie z urządzenia.
2. Jazda po bardzo nierównej nawierzchni,
powodującej znaczne drgania, może
powodować przerywanie dźwięku.
3. Urządzenie zawiera mechanizm
precyzyjny. Nawet w przypadku
wystąpienia problemów, nie wolno
otwierać obudowy, demontować
urządzenia, ani smarować części
obrotowych.
Panel przedni / Informacje
ogólne
Aby zapewnić długie użytkowanie urządzenia,
przeczytaj uważnie następujące ostrzeżenia.
• Chroń urządzenie przed płynami, np.
napojami, wodą z parasola itp. Płyn
może uszkodzić wewnętrzne obwody
elektroniczne.
• Nie wolno w żaden sposób demontować
lub modyfikować urządzenia. W
przeciwnym wypadku może dojść do jego
uszkodzenia.
• Uważaj by nie dotknąć wyświetlacza
zapalonym papierosem. Może
to spowodować uszkodzenie lub
odkształcenie obudowy.
• Jeśli wystąpi problem z urządzeniem,
należy je oddać do kontroli w punkcie
zakupu.
Czyszczenie obudowy
Polski
• Przy pomocy miękkiej i suchej ściereczki
delikatnie zetrzyj zabrudzenia.
• W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń, zwilż miękką ściereczkę
niewielką ilością neutralnego detergentu
rozpuszczonego w wodzie, a następnie
delikatnie zetrzyj zabrudzenia, po czym
wytrzyj urządzenie ponownie suchą
ściereczką.
• Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika,
środka do czyszczenia tapicerki itp.,
ponieważ takie substancje mogą uszkodzić
obudowę lub spowodować odchodzenie
farby. Ponadto, pozostawienie produktów
gumowych lub z tworzyw sztucznych w
styczności z obudową na długi okres może
spowodować powstanie śladów.
4
Zdejmowanie panelu DCP
Panel sterowania można odłączyć w celu
zapobiegania kradzieży. Po odłączeniu panelu
przechowuj go w pudełku na panel DCP
(zdejmowany panel sterowania), aby chronić
go przed zarysowaniem.
Zalecamy zabieranie zdejmowanego panelu
ze sobą podczas wychodzenia z samochodu.
1.Wciśnij przycisk [SRC / ] (przez 1 sek.),
aby wyłączyć zasilanie.
2.W ciśnij głęboko przycisk [OPEN], aby
odblokować panel.
3.Przytrzymując zwolnioną część boczną,
wyjmij panel.
Zakładanie panelu
1.Przytrzymaj panel w taki sposób, aby jego
przednia ścianka była skierowana w twoją
stronę. Wstaw prawy bok panelu w uchwyt
panelu DCP.
2.Wciśnij lewą stronę zdejmowanego panelu,
aż się zablokuje.
Przechowywanie panelu w pudełku
Przytrzymaj panel w sposób pokazany na
poniższym rysunku, a następnie włóż go do
obudowy.
Polski
Z d e j m owa ny
panel DCP
P u d e ł ko n a
panel DCP
Uwaga:
Jeśli zdejmowany panel jest zabrudzony,
zetrzyj zabrudzenia miękką i suchą
ściereczką.
5
PRZESTROGA
•Uderzenia mogą łatwo uszkodzić panel.
Po odłączeniu panelu, uważaj by go nie
upuścić ani nie narażać na silne uderzenia.
•Gdy przycisk [OPEN] został wciśnięty
i p a n e l j e s t o d b l o kowa ny, w i b r a c j e
samochodu mogą spowodować upadek
panelu.
•Złącze łączące jednostkę źródłową ze
zdejmowanym panelem sterowania to
niezwykle ważna część. Uważaj, by jej
nie uszkodzić, naciskając ją paznokciami,
wkrętakiem, itp.
3. ELEMENTY STERUJĄCE
Panel sterowania
[MENU] [PS/AS]
Fessura di inserimento del disco
[
]
E
TA
[
,
]
[OPEN]
[BAND]
[SRC/ ]
[VOLUME]
[SOUND]
Presa AUX
[1~6]
[TA]
[D]
Nazwy przycisków
Przycisk [SRC / ]
• Zasilanie / Przełączanie źródła dźwięku
Przycisk [BAND]
•Wybór pasma tunera
Przycisk [MENU]
• Tryb MP3/WMA – Funkcja wyszukiwania.
• Tryb CD – Brak funkcji.
• Tryb RADIO – wybór PTY
• Tryb AUX – Brak funkcji.
Przycisk [ ]
•Wciśnij, aby wysunąć płytę.
Przycisk [Open]
• Odblokowanie panelu przedniego.
Przycisk [PS / AS]
•Odtwarzanie początkowych fragmentów /
Skanowanie stacji zapisanych w pamięci
•Automatyczny zapis w pamięci (długie
wciśnięcie)
Przycisk [SOUND]
• Ustawienia korektora dźwięku
Przycisk [TA]
• Informacje o ruchu drogowym
Przyciski [1~6]
• Przycisk [1]: Odtwarzanie początkowych
fragmentów / Stacja pod pozycją pamięci nr
1.
•Przycisk [2]: owtarzanie odtwarzania /
Stacja pod pozycją pamięci nr 2.
•Przycisk [3]: Odtwarzanie w kolejności
losowej / Stacja pod pozycją pamięci nr 3.
•Przycisk [4]: O d t w a r z a n i e / P a u z a /
Odtwarzanie pierwszego utworu (długie
wciśnięcie) / Stacja pod pozycją pamięci nr
4.
•Przycisk [5]: Poprzedni folder / Stacja pod
pozycją pamięci nr 5.
10 utworów wstecz (długie wciśnięcie)
•Przycisk [6]: Następny folder / Stacja pod
pozycją pamięci nr 6.
10 utworów do przodu (długie wciśnięcie)
Polski
Przyciski [
,
]
•Poprzedni / następny utwór
•Szukaj (długie wciśnięcie)
Pokrętło [VOLUME]
•Regulacja poziomu głośności / Potwierdź
(wciśnięcie)
Przycisk [D]
• Przełącznik wyświetlacza
• Konfiguracja systemu (długie wciśnięcie)
6
4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
OBCHODZENIA SIĘ Z URZĄDZENIEM
Obchodzenie się z płytami
Obchodzenie się z płytą
• Nowe płyty mogą mieć nieznacznie szorstkie
krawędzie. W przypadku użycia takiej płyty,
odtwarzacz może nie działać lub dźwięk
może przerywać. Przy pomocy długopisu
lub podobnego przedmiotu należy usunąć
wszelkie nierówności z krawędzi płyty.
Długopis
Szorstkie krawędzie
Polski
7
• Nigdy nie przyklejaj etykiet ani naklejek
na powierzchni płyty ani nie pisz po niej
ołówkiem ani długopisem.
• Nigdy nie odtwarzaj płyt z taśmą
celofanową, klejem lub inną lepką
substancją ani z odklejającymi się
naklejkami. Próba odtworzenia takiej
płyty może uniemożliwić wyjęcie płyty
z odtwarzacza lub spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie używaj płyt, które są wyraźnie
zarysowane, odkształcone, pęknięte itp.
Korzystanie z tego rodzaju płyt może
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie
lub uszkodzenie urządzenia.
• Aby wyjąć płytę z pudełka, wciśnij środek
pudełka i wyjmij płytę, trzymając ją ostrożnie
za krawędzie.
• Nie używaj dostępnych w sprzedaży
arkuszy chroniących płyty ani płyt
wyposażonych w stabilizatory itp., ponieważ
mogą one spowodować uszkodzenie płyty
lub uszkodzić wewnętrzny mechanizm
urządzenia.
Przechowywanie
• Nie narażać płyt na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani gorąca.
• Nie narażać płyt na nadmierną wilgotność
lub zapylenie.
• Nie narażać płyt na bezpośrednie działanie
gorąca z urządzeń grzewczych.
Czyszczenie
• Aby usunąć kurz i odciski palców, używając
miękkiej ściereczki wycieraj płytę ruchami po
linii prostej od środka płyty do jej krawędzi.
• Do czyszczenia płyt nie stosować żadnych
rozpuszczalników, takich jak dostępne
w sprzedaży środki czyszczące, środki
antystatyczne w sprayu lub rozcieńczalnik.
• Po użyciu specjalnego środka do
czyszczenia płyt, należy odczekać,
aż płyta całkowicie wyschnie przed jej
odtworzeniem.
O płytach
• Nigdy nie wyłączaj zasilania ani nie
wyciągaj odtwarzacza z samochodu, jeśli w
odtwarzaczu znajduje się płyta.

PRZESTROGA
Ze względów bezpieczeństwa, kierowca
nie powinien nigdy wkładać lub wyjmować
płyty podczas jazdy.
5. OBSŁUGA
Podstawy obsługi
Uwaga:
•Podczas czytania tego rozdziału należy
korzystać z ilustracji zamieszczonych w
punkcie „3. ELEMENTY STERUJĄCE”.

PRZESTROGA
Kiedy to urządzenie jest włączone,
uruchomienie i zatrzymanie silnika przy
głośności ustawionej na maksimum może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Zachowaj ostrożność podczas regulacji
głośności.
Włączanie/wyłączanie
Uwagi:
• Przed włączeniem urządzenia uruchom
silnik.
• Uważaj by nie używać tego urządzenia
przez długi czas przy wyłączonym
silniku. Może to spowodować całkowite
rozładowanie akumulatora pojazdu,
uniemożliwiające uruchomienie silnika.
Poza tym, spowoduje to skrócenie
żywotności akumulatora pojazdu.
1. Włącz silnik. Przycisk zasilania/pokrętło na
urządzeniu podświetli się.

Silnik WŁ.
pozycja
Przekręć pokrętło [VOLUME] na panelu
przednim.
Zakres regulacji głośności wynosi od 0 do 40.

PRZESTROGA
Podczas jazdy należy utrzymywać
głośność na poziomie umożliwiającym
usłyszenie dźwięków z zewnątrz pojazdu.
Wybór źródła odtwarzania
Wciskaj na panelu przednim przycisk [SRC
/ ] raz za razem, aby wybrać źródło
odtwarzanego dźwięku.
Uwagi:
• Wybór źródła odtwarzanego dźwięku
oznacza równocześnie wybór określonego
trybu pracy, takiego jak DISC, RADIO i
AUX.
Wyświetlenie czasu systemowego
Wciśnij przycisk [D] na panelu przednim, aby
przełączać wyświetlane informacje pomiędzy
informacjami RDS, czasem systemowym i
źródłem odtwarzania.
RESET
Uwaga:
* Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje
wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, tytułów itp.
Polski
2. Wciśnij przycisk [SRC / ] na panelu
przednim, aby przełączyć urządzenie w
tryb gotowości. Po włączeniu zasilania
urządzenie przełączy się do ostatniego
stanu sprzed wyłączenia.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [SRC / ] na
panelu przednim, aby wyłączyć zasilanie.
Regulacja głośności
Wyświetlanie czasu zegarowego (CT)
• Wyświetlany czas zegarowy opiera się o
dane CT (ang. clock time) z sygnału RDS.

RESET
8
Konfiguracja systemu
W dowolnym trybie, wciśnij i przytrzymaj
przycisk [D] aby przejść do konfiguracji
,
], aby
systemu. Wciskaj przyciski [
wybrać opcje; obracaj pokrętłem [VOLUME],
aby ustawić głośność.
AF: ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać AF
ON lub OFF.
REG: ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
REG ON lub OFF.
DX/LO (tryb RADIO)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
odtwarzanie stacji lokalnych lub odległych w
trybie RADIO.
• LO: odbierane są tylko stacje, których
sygnał jest silny.
• DX: odbierane są również stacje, których
sygnał jest słaby.
AUX SENS (tryb AUX)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
jedno z ustawień czułości wejścia audio AUX
LOW (niska), MID (średnia) lub HIGH (wysoka)
w trybie AUX.
SCRN SVR (Wygaszacz ekranu): ON/OFF
(Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
SCRN SVR (wygaszacz ekranu) ON lub OFF.
Polski
SCROLL (Przewijanie): ON/OFF (Wł./Wył.)
Dotyczy informacji o utworze dłuższych niż
rozmiar panelu wyświetlacza:
K i e d y f u n kc j a S C RO L L j e s t w ł ą c zo n a ,
informacje ID3 TAG będą wyświetlane kolejno,
np.: TRACK (ścieżka) -> FOLDER (folder) ->
FILE (plik) -> ALBUM (album) -> TITLE (tytuł)
-> ARTIST (artysta) -> TRACK (ścieżka) ->...
Gdy funkcja SCROLL jest ustawiona na OFF
(wył.), na ekranie LCD wyświetlany jest tylko
jeden wybrany rodzaj informacji ID3 TAG.
Domyślnie wyświetlany jest TRACK (utwór),
ale naciskając przycisk [BAND] można zmienić
to ustawienie.
DIMMER (regulacja jasności wyświetlacza):
ON/OFF (Wł./Wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
DIMMER (regulacja jasności wyświetlacza)
ON lub OFF.
• ON: regulacja jasności wyświetlacza działa,
kiedy zostanie włączona lampka wewnątrz
pojazdu.
• OFF: jasność wyświetlacza jest zawsze
maksymalna, niezależnie od lampki wewnątrz
pojazdu.
REAR/S-W
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
REAR (tylne) lub S-WOOFER (SUBWOOFER).
TEL-SW
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
MUTE (wyciszanie), ON (wł.) lub OFF (wył.).
• MUTE:
W czasie rozmów telefonicznych głośnik
urządzenia jest wyciszony.
• OFF (wył.):
Urządzenie pracuje normalnie, nawet gdy
używany jest telefon komórkowy.
• ON (wł.):
Głośnik podłączony do urządzenia może być
wykorzystywany w celu prowadzenia rozmowy
telefonicznej.
*Wykorzystując głośnik samochodowy do
prowadzenia rozmów telefonicznych, poziom
głośności można regulować za pomocą
pokrętła [VOLUME].
BEEP: ON/OFF (sygnał dźwiękowy wł./wył.)
Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
sygnał dźwiękowy ON lub OFF.
Ustawienia dźwięku
9
Wciśnij przycisk [SOUND], aby przejść do
trybu ustawień korektora dźwięku. Pierwsze
naciśnięcie powoduje wyświetlenie bieżącego
ustawienia korektora. Przekręcanie pokrętła
[VOLUME] powoduje przełączanie gotowych
ustawień korektora BEAT EQ w następującej
kolejności:
OFF (wył.) -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE
-> CUSTOM
Za pomocą pokrętła [VOLUME] (głośność)
wybierz opcję CUSTOM (niestandardowe),
następnie wciśnij pokrętło [VOLUME]. Za
pomocą przycisku [
] lub [
], wybierz
jedno z ustawień: BAS-G -> BAS-F -> BAS-Q
-> MID-G -> MID-F -> MID-Q -> TRE-G
-> TRE-F, następnie obracając pokrętło
[VOLUME] ustaw żądaną wartość.
BAS-G / MID-G / TRE-G: (-7)- (+7)
BAS-F: 60 / 80 / 100 / 200
BAS-Q: 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0
Ustawienia dźwięku
MID-F: 500 / 1K / 1.5K / 2.5K
MID-Q: 0.5 / 0.75 / 1.00 / 1.25
TRE-F: 10.0K / 12.5K / 15.0K / 17.5K
,
Wciśnij przycisk [SOUND], a następnie [
], aby wybrać ustawienia użytkownika
(USER), dotyczące następujących
parametrów:
BALANCE (balans) -> FADER (tłumienie)
-> M-B EX -> LPF (filtr dolnoprzepustowy)
Obsługa radia
Wybierz tuner jako źródło odtwarzania
Naciskaj przycisk [SRC / ] raz lub więcej
razy, aby przejść do trybu RADIO.
Wybierz pasmo radiowe
Naciskaj przycisk [BAND] na panelu, aby
wybrać pasmo spośród FM1, FM2, FM3, MW
i LW.
Ręczne wyszukiwanie stacji
Podczas ręcznego wyszukiwania stacji,
częstotliwość zmienia się etapami.
Wciśnij przycisk [
]/[
] na panelu, aby
wyszukać stację o odpowiednio wyższej/
niższej częstotliwości.
Automatyczne wyszukiwanie stacji
Wciśnij i przytrzymaj przyciski [
]/[
]
na panelu, aby wyszukać stację o odpowiednio
wyższej/niższej częstotliwości.
Aby zatrzymać wyszukiwanie, powtórz
powyższą czynność lub wciśnij dowolny inny
przycisk, do którego przypisana jest funkcja
radia.
Uwaga:
Skanowanie stacji zapisanych w
pamięci
Funkcja skanowania stacji zapisanych w
pamięci pozwala na wyszukiwanie stacji w
kolejności, w której są zapisane. Funkcja
jest przydatna, gdy wyszukiwana jest stacja
zapisana w pamięci.
1. Wciśnij przycisk [PS/AS].
2.Gdy wybrana stacja zostanie ustawiona,
ponownie wciśnij przycisk [PS/AS], aby
kontynuować odbieranie tej stacji.
Uwaga:
•Uważaj, aby nie przytrzymywać przycisku
[PS/AS] przez 1 sekundę lub dłużej,
ponieważ powoduje to włączenie funkcji
automatycznego zapisywania w pamięci
– urządzenie rozpocznie zapamiętywanie
stacji.
Automatyczne zapisywanie w pamięci
Tylko stacje o wystarczającej sile sygnału
zostaną wykryte i zapisane w pamięci.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [PS/AS] (1
sekundę), aby rozpocząć automatyczne
wyszukiwanie stacji.
Aby zatrzymać automatyczne wyszukiwanie
stacji, wciśnij dowolny inny przycisk, do
którego przypisano funkcję radia.
Uwagi:
1. Po zapisaniu nowej stacji, poprzednio
zapamiętane stacje będą usuwane.
2. Urządzenie obsługuje 5 pasm: FM1, FM2,
FM3, MW, LW. W przypadku pasm FM3,
MW i LW, stacje mogą być zapamiętywane
za pomocą funkcji AS. Dla każdego pasma
może zostać zapamiętane 6 stacji, co
oznacza, że urządzenie CZ101E/CZ101ER/
CZ101EG może zapamiętać maksymalnie
30 stacji.
Ręczne zapisywanie w pamięci
Jeśli wyszukana została żądana stacja
radiowa, wciśnij i przytrzymaj przycisk
numeryczny 1-6, aby zapisać ją w pamięci.
Polski
Po odebraniu sygnału stacji, wyszukiwanie
zostaje zatrzymane i urządzenie odtwarza
sygnał tej stacji radiowej.
-> S-W VOL (głośność subwoofera), obracaj
pokrętłem [VOLUME], aby wybrać wartość.
BALANCE (balans): LEFT (lewy) 1-7->
CENTER (środek) -> RIGHT (prawy) 1-7
FA D E R ( t ł u m i e n i e ) : F R O N T ( p r z ó d )
1-7->CENTER (środek) ->REAR (tył) 1-7
M-BEX: ON/OFF (Wł./Wył.)
LPF (filtr dolnoprzepustowy):
THROUGH/80/120/160
SUBW VOL (głośność subwoofera): (-6)-(+6)
Przywoływanie stacji zapisanych w
pamięci
Wciśnij przycisk numeryczny od 1 do 6 na
panelu, aby wybrać stację zapisaną pod daną
pozycją pamięci.
Lokalne wyszukiwanie stacji
Kiedy lokalne wyszukiwanie (LOCAL) jest
włączone, odbierać można tylko stacje
radiowe o silnym sygnale.
10
Obsługa radia
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję LOCAL
(lokalne stacje), wciśnij i przytrzymaj przycisk
[D] na panelu przednim, a następnie naciskaj
przycisk [
] raz za razem, aż wyświetli się
wskaźnik LO lub DX, a następnie przekręć
pokrętło [VOLUME], aby wybrać tryb odbioru
stacji lokalnych lub odległych.
Uwaga:
Liczba możliwych do odbioru stacji radiowych
spada, gdy tryb lokalnego wyszukiwania jest
włączony.
Obsługa RDS
RDS (Radio Data System)
U r z ą d z e n i e ko r z y s t a z w b u d o wa n e g o
dekodera sygnału RDS obsługującego stacje
nadające dane zapisane w systemie „Radio
Data System”.
Aby skorzystać z funkcji „Radio Data System”,
należy ustawiać radio na pasmo FM.
Funkcja AF
Funkcja AF przełącza radio na alternatywne
c z ę s t o t l i wo ś c i t e j s a m e j s t a c j i w c e l u
utrzymania optymalnego odbioru.
* Domyślne ustawienie fabryczne to ON (wł.).
1.Przejdź do konfiguracji systemu, długo
wciskając przycisk [D].
2.Wciśnij przycisk [
] lub [
], aby wybrać
„AF”.
3.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
• AF ON (wł.):
Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „AF”,
funkcja AF zostaje włączona.
• AF OFF (wył.):
Wskaźnik „AF” na wyświetlaczu gaśnie,
funkcja AF zostaje wyłączona.
Funkcja REG (program regionalny)
Polski
Kiedy funkcja REG jest włączona, odbiór
programów regionalnych jest optymalny. Kiedy
ta funkcja jest wyłączona, jeśli podczas jazdy
zmieni się obszar stacji regionalnej, radio
przełączy się na stację regionalną z nowego
regionu.
* Domyślne ustawienie fabryczne to ON (wł.).
Uwagi:
•Ta f u n kc j a j e s t w y ł ą c z o n a p o d c z a s
odbierania stacji ogólnokrajowej, np.
Programu 1.
•Ustawienie funkcji REG na ON (Włączona)/
OFF (Wyłączona) jest aktywne tylko przy
włączonej funkcji AF.
1.Przejdź do konfiguracji systemu, długo
wciskając przycisk [D].
] lub [
], aby wybrać
2.Wciśnij przycisk [
„REG”.
11
3.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
Ręczne wyszukiwanie regionalnej
stacji w tej samej sieci
a funkcja działa, gdy funkcja AF jest ustawiona
T
na ON (Włączona), a funkcja REG na OFF
(Wyłączona).
Uwaga:
• T
ej funkcji można używać podczas
odbierania regionalnego programu z tej
samej sieci.
TA (ang. Traffic Announcement komunikaty o ruchu drogowym)
W trybie gotowości do odbioru komunikatów
o ruchu drogowym, jeśli rozpocznie się
nadawanie komunikatu o ruchu drogowym,
radio przełączy się na odbiór tego komunikatu,
niezależnie od wybranego aktualnie
trybu pracy. Stacje nadające programy o
ruchu drogowym (TP) mogą również być
wyszukiwane automatycznie.
*Funkcja może być używana wyłącznie, kiedy
na wyświetlaczu świeci się symbol „TP”.
Kiedy świeci się symbol „TP”, oznacza to,
że stacja działająca w trybie „Radio Data
System” nadaje programy na temat ruchu
drogowego.
Ustawienie tr ybu gotowości odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Po wciśnięciu przycisku [TA], symbol „TA”
zaświeci się na wyświetlaczu, a urządzenie
zostaje przełączone w tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym (TA),
aż do momentu odbioru takiego komunikatu.
Kiedy rozpocznie się nadawanie komunikatu o
ruchu drogowym, na wyświetlaczu pojawi się
„TRAF INF”. Wciśnięcie przycisku [TA] podczas
odbioru komunikatu o ruchu drogowym
powoduje anulowanie odbioru komunikatu i
przełączenie urządzenia w tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym (TA).
Obsługa RDS
Anulowanie trybu gotowości odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Gdy na wyświetlaczu świeci się wskaźnik
„ TA ” , w c i ś n i j p r z y c i s k [ TA ] . „ TA ” n a
wyświetlaczu gaśnie i tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym (TA)
zostaje wyłączony.
PTY (ang. Programme Type –
rodzaj programu)
Ta funkcja pozwala na słuchanie programów
wybranego typu, nawet jeśli wybrany jest inny
tryb pracy urządzenia niż radio.
*W niektórych krajach funkcja PTY nie jest
obsługiwana przez stacje radiowe.
*W t r y b i e g o t o w o ś c i d o o d b i o r u
komunikatów o ruchu drogowym (TA),
stacje TP mają wyższy priorytet od stacji
PTY.
Wybór rodzaju programu (PTY)
Wciśnij przycisk [MENU], a następnie obracaj
pokrętło [VOLUME], aby wybrać typ PTY,
wciśnij pokrętło [VOLUME], aby rozpocząć
wyszukiwanie.
Obsługa CD/MP3/WMA
To urządzenie może odtwarzać
pliki MP3/WMA
Uwagi:
• W
przypadku odtwarzania pliku WMA z
aktywną funkcją cyfrowego zarządzania
p r awa m i a u t o r s k i m i ( D i g i t a l R i g h t s
Management - cyfrowe zarządzanie
prawami autorskimi), dźwięk nie jest
wyprowadzany.
Aby wyłączyć funkcję DRM (Digital Rights
Management - cyfrowe zarządzanie
prawami autorskimi)
W przypadku korzystania z oprogramowania
Windows Media Player 9/10/11, kliknij
Narzędzia -> Opcje -> zakładka Zgraj
muzykę, a następnie w jej ustawieniach, usuń
zaznaczenie pozycji Kopiuj muzykę chronioną.
Następnie zgraj pliki ponownie.
Osobiście utworzonych plików WMA używa
się na własną odpowiedzialność.
Dostępne częstotliwości próbkowania i
wartości przepływności
1.MP3: częstotliwość próbkowania 8 kHz­48
kHz, przepływność 8 kbps-320 kbps /VBR
(zmienna)
2. WMA: przepływność 8 kbps-320 kbps
Rozszerzenia plików
1.Zawsze dodawa j roz sze r ze n i e p l i k u
„.MP3” lub „.WMA” do plików MP3 i WMA,
korzystając ze znaków jednobajtowych.
Jeśli doda się inne rozszerzenia, niż
podane powyżej lub zapomni się dodać
rozszerzenie, plików nie będzie można
odtworzyć.
Format logiczny (System plików)
1.Po d c z a s z a p i s y w a n i a p l i k ó w M P 3 /
WMA na płycie CD-R lub CD-RW, jako
format oprogramowania do zapisywania
należy wybrać ISO9660 poziomu 1 lub
2, Joliet, bądź Romeo lub Apple ISO.
Jeśli płyta zostanie nagrana w innym
formacie, normalne odtwarzanie może być
niemożliwe.
2.N a z w y f o l d e r ó w i p l i k ó w m o g ą b y ć
wyświetlane jako tytuły podczas
odtwarzania plików MP3/WMA, ale tytuł
może składać się z maksymalnie 32
jednobitowych liter alfabetu i cyfr (wliczając
rozszerzenie).
3.Nie nadawaj plikom nazw takich, jak nazwa
folderu, w którym się znajdują.
Polski
Ostrzeżenia dotyczące tworzenia
plików MP3/WMA
2.Pliki nie zawierające danych MP3/WMA
nie będą odtwarzane. Próba odtworzenia
plików nie zawierających danych MP3/
WMA spowoduje, że będą one odtwarzane
bezgłośnie.
*P
o d c za s o d t wa r za n i a p l i k ó w V B R ,
wyświetlany czas odtwarzania może różnić
się od rzeczywistego.
*P
odczas odtwarzania plików MP3/WMA
można zauważyć cichy szum pomiędzy
utworami.
Struktura folderów
Odtwarzanie płyt zawierających foldery o
ponad 8 poziomach struktury jest niemożliwe.
Liczba plików lub folderów
1.Urządzenie rozpoznaje do 999 plików w
jednym folderze.
Urządzenie może odtwarzać do 999 plików.
2.Utwory są odtwarzane w kolejności ich
12
Obsługa CD/MP3/WMA
nagrywania na płycie. (Utwory mogą nie
być zawsze odtwarzane w kolejności, w
jakiej były wyświetlone na komputerze PC.)
3.M o g ą w ys t ę p owa ć p ew n e s z u my w
zależności od rodzaju oprogramowania
ko d u j ą c e g o s t o s o wa n e g o p o d c z a s
nagrywania.
Funkcja wysuwania płyty
Wciśnij przycisk [
Uwagi:
], aby wysunąć płytę.
•Wciśnięcie płyty CD na siłę w szczelinę
odtwarzacza przed rozpoczęciem
automatycznego wsuwania płyty może
spowodować jej uszkodzenie.
•J e ś l i p ł y t a C D ( 1 2 c m ) z o s t a n i e
pozostawiona w pozycji wysuniętej przez
15 sekund, zostanie a u t o m a t yc z n i e
wsunięta do urządzenia (funkcja
automatycznego wsuwania).
Odtwarzanie płyty już włożonej do
urządzenia
Wciśnij przycisk [SRC / ], aby wybrać tryb
CD/ MP3/WMA.
Kiedy urządzenie przełączy się w tryb CD/
MP3/WMA, odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Wyświetlanie tytułów CD
To urządzenie może wyświetlać dane o
tytułach utworów z płyt typu MP3/WMA.
Kiedy funkcja SCROLL (przewijanie) jest
wyłączona, wciśnij przycisk [BAND], aby
zmienić wyświetlenie tytułu.
Płyta MP3/WMA
Ścieżka -> Folder -> Nazwa pliku -> Album ->
Tytuł -> Artysta -> Ścieżka ...
Uwagi:
•J e ś l i p ł y t a M P 3 / W M A n i e z a w i e r a
znaczników (TAGów), na wyświetlaczu
pojawi się „NO TITLE” (brak tytułu).
•Dla tagów wyświetlane są tylko znaki ASCII.
Wybór utworu
Następny utwór
1.Wciśnij przycisk [
], aby przejść do
początku następnego utworu.
2.Każde naciśnięcie przycisku [
] powoduje
przejście do początku następnego utworu.
3.W przypadku płyt MP3/WMA, wciśnij i
przytrzymaj przycisk [6] (przez 1 sek.), aby
przejść do przodu o 10 utworów.
Uwagi:
Poprzedni utwór
1.Wciśnij przycisk [
], aby cofnąć się do
początku bieżącego utworu.
2.Wciśnij przycisk [
] dwa razy, aby cofnąć
się do początku poprzedniego utworu.
3.W przypadku płyt MP3/WMA, wciśnij i
przytrzymaj przycisk [5] (przez 1 sek.), aby
cofnąć się o 10 utworów.
oraz płyty CD-ROM nie mogą być
odtwarzane w tym urządzeniu.
•Odtwarzanie niektórych płyt CD-R/CD-RW
może być niemożliwe.
Przewijanie do przodu
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [
].
Przewijanie do tyłu
Wciśnij i przytrzymaj przycisk [
].
* W przypadku płyt MP3/WMA rozpoczęcie
w ysz u k i wa n i a i p r ze ł ą c za n i e u t wo r ó w
rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem.
Po n a d t o, p o d c za s o d t wa r za n i a m o g ą
występować błędy.
Wkładanie płyty CD
łóż pły tę CD do środka SZCZELINY
W
PŁYTY zadrukowaną stroną do góry. Po
włożeniu odtwarzanie płyty CD rozpocznie się
automatycznie.
Polski
•Nigdy nie wkładaj żadnych ciał obcych w
SZCZELINĘ PŁYTY.
•Jeśli włożenie płyty CD jest utrudnione, w
mechanizmie urządzenia może znajdować
się inna płyta CD lub urządzenie może
wymagać naprawy.
•P ł y t y o z n a c z o n e z n a k i e m
lub
TEXT
Wstrzymywanie odtwarzania
1.Naciśnij przycisk [ 4 ], aby wstrzymać
odtwarzanie.
“Na wyświetlaczu pojawi się „PAUSE”
(pauza).
2.Aby wznowić odtwarzanie pły ty CD,
13
ponownie wciśnij przycisk [ 4 ].
Przewijanie do przodu/Przewijanie
do tyłu
Wybór folderu
Ta funkcja pozwala na wybranie folderu
zawierającego pliki MP3/WMA i rozpoczęcie
odtwarzania od pierwszego utworu w folderze.
1. Wciśnij przycisk [ 5 ] lub [ 6 ].
Wciśnij przycisk [ 6 ], aby przejść do
Obsługa CD/MP3/WMA
następnego folderu. Wciśnij przycisk [ 5 ],
aby przejść do poprzedniego folderu.
2.Aby wybrać utwór, wciśnij przycisk [
] lub
].
[
Funkcja wyszukiwania
1.Wciśnij przycisk [MENU], aby przejść do
trybu FOLD SCH (wyszukiwanie folderami).
Wciśnij przycisk [VOLUME], aby przejść do
trybu wyszukiwania według listy folderów.
2.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
folder.
3.Wciśnij przycisk [VOLUME], aby przejść
do trybu wyszukiwania według listy plików.
Lista utworów zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu.
4.Obracaj pokrętłem [VOLUME], aby wybrać
utwór.
5.Wciśnij pokrętło [VOLUME], aby rozpocząć
odtwarzanie.
*W przypadku odtwarzania plików MP3
/ WMA, funkcja jest wykonywana dla
bieżącego folderu.
Odtwarzanie pierwszego utworu
Funkcja umożliwia odtwarzanie pierwszego
utworu zapisanego na płycie CD. Wciśnij i
przytrzymaj przycisk [ 4 ] (przez 1 sek.), aby
rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu
(ścieżka nr 1) na płycie.
*W przypadku plików MP3/WMA, odtwarzana
będzie pierwszy utwór znajdujący się w
bieżącym folderze.
Inne funkcje odtwarzania
Powtarzanie odtwarzania
Ta f u n k c j a p o z w a l a n a p o w t a r z a n i e
odtwarzania bieżącego utworu lub
powtarzanie odtwarzania utworów z
bieżącego folderu MP3/ WMA.
CD:
1.Wciśnij przycisk [ 2 ] raz lub więcej razy,
aż na wyświetlaczu pojawi się „RPT ON”
(powtarzanie wł.), aby włączyć powtarzanie
odtwarzania.
2.Naciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem,
aż na wyświetlaczu pojawi się „RPT
OFF” (powtarzanie wył.), aby wyłączyć
powtarzanie odtwarzania.
MP3/WMA:
1.Wciśnij przycisk [ 2 ] raz lub więcej razy,
aż na wyświetlaczu pojawi się „TRACK
RPT” (powtarzenie utworu), aby włączyć
powtarzanie odtwarzania, zaświeci się
segment „RPT” (powtarzanie).
2.W p r z y p a d k u p l i k ó w M P 3 / W M A ,
naciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem, aż
na wyświetlaczu pojawi się „FOLDER
RPT” (powtarzanie folderu), aby włączyć
powtarzanie odtwarzania folderu.
3.Wciskaj przycisk [ 2 ] raz za razem,
aż na wyświetlaczu pojawi się „RPT
OFF” (powtarzanie wył.), aby wyłączyć
powtarzanie odtwarzania, segment „RPT”
(powtarzanie) zgaśnie.
Odtwarzanie losowe
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie wszystkich
utworów nagranych na płycie w losowej
kolejności.
Wciśnij przycisk [ 3 ], aby włączyć
odtwarzanie w kolejności losowej.
Polski
Odtwarzanie początkowych fragmentów
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie pierwszych
10 sekund wszystkich utworów nagranych na
płycie.
Wciśnij przycisk [ 1 ], aby włączyć
odtwarzanie początkowych fragmentów.
Obsługa wejścia pomocniczego (AUX)
Wciśnij przycisk [SRC /
] na panelu, aby
wybrać wejście „AUX”.
We j ś c i e A U X s ł u ż y d o p o d ł ą c z e n i a
zewnętrznych odtwarzaczy dźwięku przez
wtyczkę 3,5 mm do wejścia audio na panelu
przednim.
U s t aw i e n i e c z u ł o ś c i we j ś c i a
pomocniczego (AUX)
1.Wciśnij i przytrzymaj przycisk [D] (przez 1
sek.).
2.Przekręć pokrętło [VOLUME], aby wybrać
„AUX SENS”.
3.J e ż e l i p o z i o m m o c y w y j ś c i o w e j
podłączonego odtwarzacza zewnętrznego
jest „HIGH” (wysoki), przekręć pokrętło
[VOLUME], aby wybrać „LOW” (niski). Jeżeli
poziom mocy wyjściowej jest ustawiony na
„LOW” (niski), wybierz „HIGH” (wysoki).
14
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OGÓLNE
Problem
Włączenie
urządzenia jest
niemożliwe.
Przyczyna
Przepalony bezpiecznik
urządzenia.
Przepalony bezpiecznik
akumulatora samochodu.
Włączenie
urządzenia jest
niemożliwe.
Po naciśnięciu
przycisku nic
się nie dzieje.
Błąd mikroprocesora
spowodowany zakłóceniami
itp.
Wyświetlacz
nie jest
skalibrowany.
Błędne podłączenie wyjść
audio.
Brak dźwięku/
słaby dźwięk.
Ustawiono zbyt niski poziom
głośności.
Polski
Błędna
praca funkcji
wyciszania
telefonu.
Urządzenie
resetuje się
po wyłączeniu
silnika.
15
Wymień bezpiecznik na nowy o takich
samych parametrach.
Wyłącz zasilanie i zdejmij panel.
Wciśnij przycisk [RESET] cienkim
narzędziem.
Uwaga:
Kiedy przycisk [RESET] jest wciśnięty,
wyłącz zasilanie z akumulatora stacyjką.*
* Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje
wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, tytułów itp.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Zwiększ głośność.
Uszkodzone głośniki.
Wymień głośniki.
Przewody głośników stykają
się z metalową częścią
samochodu.
Zaizoluj wszystkie połączenia przewodowe
głośników.
Silnie zmieniony balans
głośności.
Zastosowano niestandardową
płytę.
Słaba jakość
dźwięku lub
zniekształcony
dźwięk.
Działanie naprawcze
Wymień bezpiecznik na nowy o takich
samych parametrach.
Moc głośników
niedopasowana do
urządzenia.
Błędne połączenia.
Ustaw balans kanałów na położenie
środkowe.
Użyj standardowej płyty.
Wymień głośniki.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Zwarcie głośników.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Przewód wyłączenia dźwięku
„MUTE” jest uziemiony.
Sprawdź przewód MUTE i popraw go w
razie potrzeby.
Błędne połączenie pomiędzy
ACC a BATT.
Sprawdź okablowanie i popraw je w razie
potrzeby.
Odtwarzacz płyt
Problem
Przyczyna
Nie można
włożyć płyty.
Dźwięk przerywa
lub słychać
zakłócenia.
Po pierwszym
włączeniu
urządzenia jakość
dźwięku jest
słaba.
Działanie naprawcze
W odtwarzaczu znajduje się już
inna płyta.
Wyjmij płytę przed włożeniem nowej.
We wnętrzu urządzenia znajduje
się jakiś przedmiot.
Wyjmij go ze środka urządzenia.
Płyta CD jest zabrudzona.
Wyczyść płytę CD miękką ściereczką.
Płyta CD jest poważnie
zarysowana lub wyszczerbiona.
Odtwarzaj wyłącznie płyty nie
posiadające zarysowań.
Kropelki wody mogą tworzyć
się wewnątrz urządzenia, jeśli
samochód jest zaparkowany w
wilgotnym miejscu.
Zaczekaj około 1 godzinę do
wyschnięcia przed ponownym
włączeniem zasilania.
7. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
W razie wystąpienia błędu, wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów.
Należy wykonać opisane poniżej działania, aby rozwiązać problem.
Wyświetlacz
ERROR 3
(błąd 3)
ERROR 5
(błąd 5)
Przyczyna
Płyta została włożona
nieprawidłowo.
Działanie naprawcze
Wyjmij płytę i włóż ją prawidłowo.
Włożona została płyta, której format
Spróbuj włożyć inną płytę.
nie jest obsługiwany.
Mechanizm kieszeni płyty nie działa.
Skontaktuj się ze sprzedawcą
urządzenia.
Polski
W przypadku wyświetlenia innego komunikatu błędu, niż opisane powyżej, należy wcisnąć
przycisk [RESET]. Jeżeli problem występuje nadal, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować
się ze sprzedawcą.
*Wciśnięcie przycisku [RESET] powoduje wyzerowanie pamięci częstotliwości stacji
radiowych, tytułów itp.
16
8. SPECYFIKACJE
Tuner FM
Ogólne
Zakres częstotliwości: 87,5-108,0 MHz
Czułość użytkowa: 8 dBμ
Odpowiedź częstotliwościowa: 30 Hz-15 kHz
Separacja stereo: 30 dB (1 kHz)
Współczynnik sygnał/zakłócenia: >55 dB
Napięcie źródła zasilania:
14,4 V DC (dozwolone od 10,8 do 15,6 V),
uziemienie ujemne
Napięcie wyjściowe przedwzmacniaczy:
2,0 V (tryb odtwarzania CD: 1 kHz, 0 dB,
obciążenie 10 k )
Bezpiecznik: 15 A
Rozmiary jednostki głównej:
Szerokosć 188 mm × Wysokość 58 mm ×
Głębokość 190 mm
Masa jednostki głównej: 1,30 kg
Tuner MW
Zakres częstotliwości: 531-1602 kHz
Czułość użytkowa (S/N=20 dB): 30 dBμ
Tuner LW
Zakres częstotliwości: 153-279 kHz
Czułość użytkowa (S/N=20 dB): 30 dBμ
Odtwarzacz CD
System: system płyt cyfrowych audio
Odpowiedź częstotliwościowa: 20 Hz-20 kHz
Współczynnik sygnał/zakłócenia: >94 dB
Całkowite odkształcenie harmoniczne: poniżej 0,1%
(1 kHz)
Separacja kanałów: >60 dB
Tryb MP3/WMA
Częstotliwość próbkowania MP3: 8 kHz do 48 kHz
Przepływność MP3: 8 kbps do 320 kbps / zmienna
częstotliwość próbkowania (VBR)
Przepływność WMA: 8 kbps do 320 kbps
Format logiczny: ISO9660 poziom 1, 2
System plików Joliet lub Romeo
Polski
Wzmacniacz dźwięku
Maksymalna moc wyjściowa:
180 W (45 W x 4)
Impedancja głośników: 4 (dozwolona od 4 do 8
Wejście
Czułość wejścia audio:
Wysoka: 320 mV (przy wyjściu 1V)
Średnia: 650 mV (przy wyjściu 1V)
Niska: 1,3V (przy wyjściu 1V)
(impedancja wejściowa 10 k lub więcej)
Poziom wejścia Aux: ≤2 V
17
)
Uwagi:
•Specyfikacje i wygląd podlegają zmianie
bez uprzedzenia, z uwagi na wprowadzanie
ulepszeń.
9. PRZEWODNIK INSTALACJI/
PODŁĄCZANIA
SPIS TREŚCI
1) Zanim rozpoczniesz................................................................ 18
2) Zawartość opakowania........................................................... 18
3) Ogólne środki ostrożności...................................................... 18
4) Środki ostrożności dotyczące instalacji.................................. 19
5) Instalacja jednostki źródłowej................................................. 19
6) Demontaż jednostki źródłowej................................................ 21
7) Okablowanie i złącza.............................................................. 22
8) Podłączanie akcesoriów......................................................... 23
1) Zanim rozpoczniesz
1.Ten zestaw jest przeznaczony wyłącznie do
użytkowania w samochodach z zasilaniem
elektrycznym o napięciu 12 V z uziemieniem
ujemnym.
2.Należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
3.Pamiętaj, by odłączyć zacisk akumulatora przed
rozpoczęciem instalacji. Pozwoli to zapobiec
zwarciom podczas instalacji. (Rysunek 1)
Akumulator
samochodowy
Rysunek 1
2) Zawartość opakowania
Klucz w kształcie L................................ 2
Złącze przewodów................................ 1
Pudełko na panel DCP.......................... 1
Instrukcja obsługi.................................. 1
Karta gwarancyjna................................ 1
Śruba specjalna (blokada panelu
przedniego)........................................... 1
Polski
Jednostka źródłowa.............................. 1
Panel przedni........................................ 1
Obramowanie....................................... 1
Uchwyt montażowy............................... 1
Śruba specjalna (M4x42)...................... 1
Śruby M5x6 mm.................................... 4
Pokrywka gumowa................................ 1
3) Ogólne środki ostrożności
1.Nie otwieraj obudowy jednostki
głównej. W środku nie ma żadnych
części, które mógłby naprawić
użytkownik. Jeśli podczas instalacji
upuścisz coś do wnętrza urządzenia,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym centrum serwisowym
Clarion.
2.Do czyszczenia obudowy używaj
miękkiej i suchej ściereczki. Nie
należy używać twardych ściereczek,
rozcieńczalników, benzyny, alkoholu itp.
Aby usunąć uporczywe zabrudzenia,
można nawilżyć ściereczkę zimną lub
ciepłą wodą i delikatnie wyczyścić
urządzenie.
18
4) Środki ostrożności dotyczące instalacji
1.Przygotuj wszystkie elementy
wymagane do instalacji jednostki
źródłowej przed rozpoczęciem
instalacji.
2.Zainstaluj urządzenie w zakresie
do 30° od płaszczyzny poziomej.
(Rysunek 2)
3.Jeśli konieczne jest wykonanie prac
dotyczących karoserii, samochodu, np.
wywiercenie otworów, należy najpierw
skonsultować się ze sprzedawcą
samochodu.
4.Do instalacji należy użyć śrub
dołączonych do zestawu.
Użycie innych śrub może spowodować
uszkodzenia. (Rysunek 3)
Podwozie
Podwozie
Uszkodzenie
Maks. 30˚
Maks. 6 mm (śruba M5)
Rysunek 2
Rysunek 3
5) Instalacja jednostki źródłowej
1.Umieść uchwyt montażowy w desce rozdzielczej, wkrętakiem zegnij wszystkie
blokady uchwytu montażowego do środka, a następnie zabezpiecz blokadę.
2.Podłącz przewody zgodnie z informacjami w rozdziale 7.
3.Włóż urządzenie źródłowe w uchwyt montażowy, aż do jego zablokowania.
4.Uważaj na górę i spód zewnętrznego obramowania otworu i zamontuj je tak, aby
wszystkie haki były zablokowane.
Polski
Uwagi:
1.W niektórych modelach samochodów w celu uzyskania poprawnej instalacji
konieczne jest zastosowanie specjalnych zestawów montażowych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów
Clarion.
2.Zamontuj dobrze przednią blokadę, aby uniemożliwić poluzowanie się jednostki
źródłowej.
• Rozmiary otworu w desce rozdzielczej
Otwór
19
53 mm
(182 mm)
Uwagi dotyczące instalacji
1. Przed rozpoczęciem instalacji, proszę
sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane
poprawnie i czy urządzenie działa normalnie.
Błędne połączenie może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
2. Należy stosować jedynie akcesoria
przeznaczone dla tego urządzenia.
Zastosowanie innych nieoryginalnych
akcesoriów może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
3. Przed rozpoczęciem instalacji proszę
przymocować wszystkie kable zasilania.
4. NIE INSTALOWAĆ urządzenia w
pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze,
aby zapobiec uszkodzeniu części
elektronicznych i elektrycznych, takich jak
głowica lasera.
5. Zamontuj urządzenie poziomo.
Zainstalowanie urządzenia odchylonego
o więcej niż 30 stopni od poziomu może
spowodować jego gorszą pracę.
6. Aby uniknąć powstania iskry elektrycznej,
podłącz najpierw biegun dodatni, a potem
Deska rozdzielcza
biegun ujemny.
7. NIE ZASŁANIAĆ otworu wentylacyjnego
w obudowie urządzenia, ponieważ w
przeciwnym wypadku uniemożliwi to
odpowiednie rozpraszanie ciepła z
urządzenia i może prowadzić do jego
uszkodzenia.
Instalacja urządzenia
Metoda A
1. Włóż uchwyt montażowy w deskę
rozdzielczą, wybierz odpowiednie płytki
montażowe w zależności od szerokości
szczeliny i zegnij płytki montażowe na
zewnątrz wkrętakiem w celu zamocowania
uchwytu montażowego.
2. Wkręć 1 śrubę M4×42 w otwór z tyłu
urządzenia i nałóż gumową osłonę na
śrubę. (patrz rysunek poniżej)
3. Wsuń urządzenie w uchwyt, aż usłyszysz
kliknięcie.
Wkrętak
Gumowa osłona
Specjalna śruba
Polski
Uchwyt montażowy
20
6) Demontaż jednostki źródłowej
Metoda B
Rozmontuj obramowanie
1. Wciśnij obramowanie po prawej stronie i
wyjmij prawą część.
M5x6
2. Przesuń pierścień w lewą stronę i wyjmij
lewą część.
Rama montażowa
Deska rozdzielcza
1. Włóż urządzenie bezpośrednio w kieszeń
w desce rozdzielczej.
2. Włóż śruby stożkowe M5×6 przez otwory w
ramie montażowej w otwory w urządzeniu
źródłowym i dokręć je po obu stronach.
Instalacja obramowania
Przymocuj obramowanie wokół panelu
przedniego.
Demontaż jednostki
1. Wyłącz zasilanie.
2. Zdejmij panel.
3. Wymontuj obramowanie.
4.W ł ó ż k l u c ze d o d e m o n t a ż u , a ż s i ę
zablokują, a następnie wyciągnij
urządzenie.
5. Odłącz wszystkie przewody.
Polski
21
7) Okablowanie i złącza
Czarny Biały
Czarny
Czarny
Czerwony
Tylne wyjście audio (prawe) /
Wyjście subwoofera 2
Czarny
SWC
Końcówka przy
kierownicy
Tylne wyjście audio (lewe) /
Wyjście subwoofera 1
Wzmacniacz 2-kanałowy
Bezpiecznik 15A
(czarny)
Antena
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
Polski
1
2
3
4
5
6
7
8
Patrz następna strona
22
A
16
14
12
10
8
6
4
2
1
3
5
7
Tylny prawy Przedni prawy Przedni lewy +
Tylny lewy +
2
4
6
8
Pilot AMP
ACC +
Uziemienie
C
15
13
11
9
7
5
3
1
Lokalizacja
B
Tylny prawy +
1
3
5
7
Przedni prawy +
Przedni lewy Tylny lewy Oświetlenie
2
4
6
8
Wyciszenie telefonu
Akumulator +
Złącze A
Funkcja
Złącze B
Wyciszenie telefonu/Brązowy
Tylny prawy (+)/Fioletowy
Tylny prawy (-)/Fioletowy z czarnym paskiem
Przedni prawy (+) / Szary
Akumulator 12 V(+)/Żółty
Przedni prawy (-)/Szary z czarnym paskiem
Pilot Wł./niebieski z białym paskiem
Przedni lewy (+)/Biały
Oświetlenie/Pomarańczowy z białym paskiem
Przedni lewy (-)/Biały z czarnym paskiem
ACC+/Czerwony
Tylny lewy (+)/Zielony
Uziemienie/Czarny
Tylny lewy (-)/Zielony z czarnym paskiem
Żółty
Czerwony
Żółty
Czerwony
Dla samochodów marki VW i Audi: Zmień okablowanie w sposób jak pokazano powyżej.
Polski
8) Podłączanie akcesoriów
•Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza
Zewnętrzny wzmacniacz można podłączyć przez 2-kanałowe wyjścia RCA. D
opilnuj, by złącza nie były uziemione ani zwarte, aby zapobiec uszkodzeniu
urządzenia.
23
English:
Español:
Declaration of conformity
Declaración de conformidad
We Clarion declares that this model CZ101E is
following the provision of Directive 1999/5/EC with
the essential requirements and the other relevant
regulations.
Clarion declara que este modelo CZ101E cumple
con los requisitos esenciales y otras disposiciones
aplicables descritos en la Directiva 1999/5/CE.
Svenska:
Français:
Intyg om överensstämmelse
Déclaration de conformité
Nous, Clarion, déclarons que ce modèle CZ101E
est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE.
Härmed intygar Clarion att denna modell CZ101E
uppfyller kraven i direktiv 1999/5/EG gällande
väsentliga egenskaper och övriga relevanta
bestämmelser.
Polski:
Deutsch:
Deklaracja zgodności
Konformitätserklärung
Wir, Clarion, erklären, dass dieses Modell CZ101E
den Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG im
Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen und
andere relevante Bestimmungen entspricht.
Firma Clarion niniejszym oświadcza, że model
CZ101E jest zgodny z istotnymi wymogami oraz
innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/WE
Ελληνικά:
Italiano:
Δήλωση συμμόρφωσης
Dichiarazione di conformità
Clarion dichiara che il presente modello CZ101E
è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/
CE.
Nederlands:
Conformiteitsverklaring
Clarion verklaart dat het model CZ101E in
overeenstemming is met de essentiële eisen en
andere relevante voorschriften van de bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EC.
Εμείς στην Clarion δηλώνουμε ότι αυτό το μοντέλο
CZ101E τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
σχετικά με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τους άλλους
σχετικούς κανονισμούς.
Italy
Dichiarazione di conformità:
Io mandatario nell’ UE: Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670
Custines, Francia Dichiaro che il prodotto
CZ101E è conforme al DM 28-08-1995
ottemperando alle prescrizioni dei DM
25-06-1985 e DM 27-08-1987.
Ministerial authorization FI DM 27-08-1987 nº of
protocol: 0053639 date 13/07/2010
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, FRANCE (Γαλλία)
Clarion Co., Ltd.
All Rights Reserved. Copyright © 2010: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China
Stampato in Cina / Gedrukt in China / Impreso en China
Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκtυpώθηκe stην Κίνa
PN: 127075002837
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising