Brugermanual
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
1
INDHOLD
Indhold
2
Om systemet
3
Tilslutningsdiagram
4-5
Kvikstartguide
6-7
System
8-9
Lydindstillinger
10
Navigation
11
DAB
12-13
Video - HDMI
14
Video - DVBT
15-16
Video - AV In
17
Medier - USB/SD
18-22
Filoverførsel
23-24
Info/Opdatering
25
Tekniske specifikationer
26
AUDI A3 MIB PLATFORM
ABOUT
Adaptiv
Adaptiv er et nyt brand som opgraderer bilens originale skærm
med iGO navigation og omfattende multimedie. Et plug and play interface som
hurtigt kan monteres og som tilføjer iGO Navigation, Bluetooth, USB/SD og AUXindgang, samt understøttelse af et eftermonteret bakkamera til bilens originale
skærm.
Adaptiv udvidelsesmoduler: Man kan udvide med DAB+ radiomodul (ADV-DAB),
DVB-T tuner (ADV-DVBT) som også vil kunne kontrolleres via den originale skærm,
samt et HDMI / USB modul (ADV-HDMI).
Alle features undtaget navigation betjenes via den originale roterende fjernbetjening. Den medleverede touchpad til montering i kopholder anvendes til iGO
navigation.
Applikation
Audi A3 2012> med 5.8” QVGA farvedisplay.
Kittet Inkluderer
Adaptiv Interface, LVDS In/Out kabler, vognspecifikit ledningsnet, AV In kabel og
Touchpad for navigationsbetjening.
Før installationen
Læs denne manual grundigt før du starter på installationen. Teknisk baggrund
er nødvendig for installationen og derfor skal installation foretages af autoriseret
forhandler eller Adaptiv forhandler.
Teknisk Support
AS Marketing ApS er tilgængelig for teknisk support for at besvare eventuelle
spørgsmål eller give råd ved eventuelt problem. Send en e-mail til
mail@asmarketing.dk med dine spørgsmål eller eventuel fejlbeskrivelse.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
3
MONTERINGSDIAGRAM
4
AUDI A3 MIB PLATFORM
1.
2.
3.
4.
Afmonter den originale hovedenhed og kobl det store Fakra Quadlock stik fra (A).
Kobl den lyserød LVDS konnektor (B) fra bagpå den orginale enhed..
Tilslut nu denne lyserøde LVDS til lyserød “LVDS OUT” på Adaptiv interfacet..
Tlslut det medleverede LVDS kabel (C) til den lyserøde LVDS IN bagpå OE enheden,
tilslut nu den anden ende af kablet til “LVDS IN” på Adaptiv interfacet.
5. Tilslut nu eventuelle ekstra moduler: DAB, HDMI, DVBT (ekstratilbehør).
6. Tilslut nu den 24-polede strøm/højttaler konnektor (D) til Adaptiv
interfacet, forbind han Fakra konnektoren (E) til den originale hoveenhed, tilslut
hun Fakra konnektoren (F) til Fakra hanstikket (A) som blev afmonteret i trin 1.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
5
KVIKSTARTGUIDE
1. Før du bruger Adaptiv produktet, skal du sørge for,
at Aux In er valgt på din den originale hovedenhed.
Dette gør det muligt Adaptiv produktet at bruge Aux In
kilde til sin brede vifte af multimedie indgange.
2. For at aktivere dit Adaptiv produkt, så tryk og hold
på MENU knappen på din originale roterende fjernbetjening i midterkonsollet. Skærmen vil skifte til
Adaptiv startskærmen.
3. Hovedmenu - Brug den roterende knap for at scrolle
til venstre til System ikonet. Tryk ned på den roterende
fjernbetjening for at vælge System.
6
AUDI A3 MIB PLATFORM
KVIKSTARTGUIDE
4. Scroll ned til Language for at vælge ønsket sprog.
Vælg nu Dansk.
5. Scroll nu opad og vælg Media In og kontroller at
Adaptiv er valgt under Media In.
6. For at forlade Adaptiv og returnere til menuen for
den originale, så anvend den roterende fjernbetjening
til at vælge ‘CAR’ ikonet på Adaptiv startskærmen.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
7
SYSTEM
I Systemmenuen er det muligt at tilpasse til dine
behov og vælge forskellige undermenuer.
Video in Motion aktivering
Aktiverer/deaktiverer videoafspilning ved køretøjsbevægelse (deaktiveret som standard). Det er førerens
eget ansvar at følge loven for dette. Aktivering er ikke tilladt i
mange lande herunder Danmark.
Aktivering af eftermonteret bakkamera
Adaptiv interface understøtter tilslutning af et eftermoteret
bakkamera til den originale skærm. Denne
feature er slået fra og skal kun aktiveres såfremt der er
monteret et eftermarkedskamera. Hvis bilen har
originalt kamere, så vil det fungere som normalt.
Media In (Medier)
Dette gør det muligt at skifte mellem Adaptiv eller (Car) bilen
som lydkilde. Når du bruger Adaptiv, så skal Adaptiv være
valgt i listen af muligheder. Ønsker du at anvende en
lydkilde fra bilens radio, så vælg Car.
Navi stemme
Her kan du vælge om du vil have lyden i venstre
forreste, højre eller begge for navigationslyd.
HDMI Input
Vælg enten Apple og Android enhed. Vær opmærksom på
at HDMI modulet (ADV-HDMI) er ekstratilbehør og de kabler
som skal bruges til telefonen ikke medfølger, men skal købes
separat.
Farver
Her kan man vælge farvetema. Standard er rød/hvid.
8
AUDI A3 MIB PLATFORM
SYSTEM
Sprog
Her kan du vælge Adaptiv systemsprog.
Standardindstilling er engelsk, men dansk kan vælges.
Video Input
Her kan du ændre Lysstyrke/Kontrast for AV In billedet.
Opdatering af iGO navigationskortdata
Denne smarte funktion gør det muligt at opdatere kortmaterialet på SD kortet i Adaptiv modulet uden afmontering. Denne
feature tillader at kortmaterialet kan kopieres fra navigation SD
kortet til egen USB nøgle for opdatering via en computer og
Naviextras program. Når kortmaterialet er opdateret på USB
nøglen så skal man i bilen nu overføre fra USB nøglen til SD kortet i
Adaptiv modulet.
Navi sti
Vælg mappedestination for navigationsopdatering.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
9
LYDINDSTILLINGER
I lydinstillingsmenuen er det muligt at vælge individuel lydstyrke for
de forskellige Adaptiv kilder. Når man skifter kilde, så vil lydstyrken
automatisk blive justeret til det brugerdefinerede niveau.
Hvis bjælken er i 0 position, så svarer det lydstyrken for hovedlydstyrke. Flyt bjælken til det ønskede niveau.
10
AUDI A3 MIB PLATFORM
NAVIGATION
Før anvendelse
For at kunne anvende iGO Navigation så skal SD-kortet med kortmateriale være isat Navi slottet på Adaptiv interfacet og GPS
antennen skal være tilsluttet og være placeret korrekt.
Navigationen anvender iGO Primo software. Se venligst i iGO Primo
brugermanual for detaljer om anvendelse af navigationsfeaturen.
Se venligst på www.adaptiv-multimedia.com for flere detaljer.
Start af iGO Navigation
Scroll til navigation ikonet
på Adaptiv startskærmen. Når
navigation er valgt, så skal du anvende den medleverede Touchpad for betjening af Navigation features. Touchpad kan bruges til
at flytte cursor rundt på skærmen. Tryk på den for at vælge.
Forlad Navigation (med stemmeguide akitveret)
Tryk på den returknappen
på bilens roterende fjernbetjening.
Afslut Navigation
Tryk på
ikonet på iGO startskærmen.
Startskærm for navigation
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
11
DAB DIGITAL RADIO
Før anvendelse
Kontroller at ADV-DAB modulet (ekstratilbehør) er tilsluttet til
Adaptiv interfacet og DAB antennen er tilsluttet. Kontroller at
vippekontakt på ADV-DAB modulet er i On position, som så leverer
5V spænding til den aktive DAB antenne.
Valg af DAB kilde
Scroll til DAB ikonet
på Adaptiv startskærmen.
Søgning efter stationer
Første gang DAB vælges, så skal du søge efter tilgængelige
DAB stationer. Tryk på Scan ikonet
. Eter søgning, så vil den
først tilgængelige station blive afspillet og blive vist i displayet.
Scan (søgning)
Nuværende stationsinfo
Stationsliste
Ensemble visning
Alfabestik
visning
12
AUDI A3 MIB PLATFORM
DAB DIGITAL RADIO
Gemme stationer i hukommelsen
For at gemme et forvalg, så find frem til den ønskede radiostation. Når du har tunet og scrollet frem til stationen, så tryk og
hold på den roterende knap for at gemme stationen. Navnet
på stationen vil blive vist nederst på genvejen. Det er muligt at
gemme 10 forvalg.
Stationsforvalg display
Stationsliste display
Radiostation infodisplay
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
13
VIDEO - HDMI
Før anvendelse
Kontroller at ADV-HDMI modulet (ekstratilbehør) er tilsluttet til
Adaptiv interfacet. ADV-HDMI modulet er leveret med
HDMI hunstik, som gør det muligt at forbinde Apple/Android
enheder med HDMI udgang (kabler ikke inkluderet).
Valg af HDMI kilde
g vælg med den
Scroll til Video på Adaptiv startskærmen og
.
roterende betjening. Vælg HDMI ikonet
Afspilning
HDMI kilden gør det muligt at afspille multimedie fra mange Apple/
Android enheder. Styring og valg af indhold gøres fra selve den
eksterne enhed.
Forlad HDMI
Tryk på returknappen
14
på den originale betjeningsenhed.
AUDI A3 MIB PLATFORM
VIDEO - DVBT TV (FREE TO AIR KANALER)
Før anvendelse
Kontroller at ADV-DVBT modulet (ekstratilbehør) er tilsluttet til
Adaptiv interfacet og TV antennerne er tilsluttet.
Valg af TV kilde
Scroll til Video på Adaptiv startskærmen og vælg TV ikonet
med den den originale roterende fjernbetjening.
Scanning
a du søge efter tilgængelige
Når TV vælges første gang, så sskal
stationer. Tryk på Scan ikonet
som er på nederste
menubar på anden menuside.
Tilbage / venstre
Fremad / højre
Opad
Nedad
Vælg
Kanalsøgning
Tilbage
Kanal
Information
Optagefunktion
(kræver USB nøgle
isat DVBT Tuner)
Systemindstillingsmenu
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
15
VIDEO - DVBT TV
Forlad TV funktion
Tryk på returknappen
16
på den originale fjernbetjening.
AUDI A3 MIB PLATFORM
VIDEO - AV INDGANG
AV In featuren muliggør tilslutning af audio/video input af enhver
enhed med komposit udgang (Aux L, Aux R og Video). Betjening
via den tilsluttede enhed.
Valg af AV In
Scroll til Video på Adaptiv startskærmen. Vælg AV In ikonet
på Adaptiv startskærmen.
Forlad AV In
Tryk på returknaooen
på den originale fjernbetjening.
Input for bakkamera (eftermarkedskamera)
Det medleverede AV In kabel inkluderer også en mulighed for at
tilslutte et eftermarkedsbakkamera, som i så fald skal aktivereres i
menuen for systemindstillinger.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
17
MEDIER - USB/SD
Betjening og features er de samme
som ved anvendelse af USB eller SD.
Supportede filformater
Nedenstående formater er kompatible :
Audio
- MP3
- AAC
- FLAC
- APE
Video
- MPEG
- AVI
- FLV
- WMV
- MP4
- MKV
- OGM
Image
- JPEG
- PNG
- GIF
Valg af USB/SD kilde
Kontroller at USB eller SD kort er sat i Adaptiv interfacets
Multimedia eller HDMI modul. Scroll til Media på Adaptiv
startskærmen. Vælg USB ikonet
eller SD ikonet
.
USB/SD afspilning
USB/SD afspilningsskærm
18
AUDI A3 MIB PLATFORM
MEDIER - USB/SD
Oversigt over ikoner
Forrige nummer
Næste nummer
Afspil (Play) / Pause
Gentag
Vælg en gang for at gentage
Vælg to gange for at gentage/loop.
Shuffle
Tilfældig afspilning af numre.
Playlist
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
19
MEDIER - USB/SD
Åbn musikfiler på USB/SD medier
Åbn videofiler på USB/SD medier
Åbn billedefiler på USB/SD medier
Åbn mapper på USB/SD medier (mappestruktur)
Afspilning af videofil
Kontrol - videoafspilning
20
Forrige
Næste
Afspil / Pause
Stop
Hurtig fremad
Tilbage til forrige menu
AUDI A3 MIB PLATFORM
MEDIER - USB & SD KORT
Billeder - Menu
Billeder som er gemt på SD-kort eller USB enhed kan blive
vist som Adaptiv enhedens startbillede.
Alle understøttede filformater kan anvendes. For at gør dette, så tryk
på ikonet i nederste venstre hjørne, som vist på billedet.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
21
MEDIA - USB & SD CARD OPERATION
Det valgte billede er gemt som startskærm. Dette bekræftes af det
grønne ikon som vist på billedet over.
Såfremt du ønsker at slette startbillede, Så tryk i nederste venstre
hjørne som vist på billedet øverst.
Et rødt symbol kommer frem for at bekræfte at billedet blev slettet
som billede for startskærmen.
Mappestruktur Menu
Vælg en mappe. Såfremt mappen har en undermappe så kan den
også vælges fra denne menuside.
22
AUDI A3 MIB PLATFORM
FILOVERFØRSEL
Denne funktion overførsel af filer mellem en USB
memory stick og et SD kort.
Valg af filoverførsel
Scroll til System på Adaptiv startskærmen. Vælg File ikonet.
Filer kan kopieres til/fra et SD kort isat i
‘Medie SD’ slottet og også en USB memory stick isat i
‘Multimedia’ USB porten.
Vælg de ønskede filer og bruge “kopier” og “sæt ind” funktionerne til
flytte filer mellem to hukommelsesenheder.
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
23
FILOVERFØRSEL
Filoverførsel kontrol
Kopier
Sæt ind
Vælg alle filer
Slet valgte fil
Tilbage til hovedmenu
24
AUDI A3 MIB PLATFORM
INFO/UPDATE
Opdatering af din enhed
Den nuværende softwareversion vises ved at klikke på Info ikonet.
I tilfælde af henvendelse til support, så noter altid dette nummer
først.
Skulle din enhed have behov for softwareopdatering, så skal man
gemme opdateringsfilen på en USB nøgle og tislutte denne til
Adaptiv interfacets ‘Multimedia’ USB indgang eller alternativt USB
indgangen på HDMI modulet
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
25
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Strøm / funktion
Forsyning
Strømforbrug (drift)
Standbyforbrug
Driftstempeatur
12V
2A
7.5mA
-20c - +80c
LCD
Opløsning
400 x 240 / 800 x 480
Input
Video Input
1 x RCA (AV)
1 x bakkamera (V)
1 x HDMI (ADV-HDMI)
Bemærk: HDMI indgang er
ekstratilbehør.
DAB
TV (free to air)
USB
SD
26
1 x DAB (ADV-DAB)
Ekstratilbehør
1 x TV (ADV-DVBT)
Ekstratilbehør
1 x Multimedie
1 x Navigation
1 x Multimedie
AUDI A3 MIB PLATFORM
WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM
27
28
AUDI A3 MIB PLATFORM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising