User Manual
XL-serien
Brugervejledning
Copyright
Copyright © 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne
publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem
eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken
elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden
forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.
Anssvarsfraskrivelse
BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller
underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed
eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten
til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens
indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer
om sådanne revideringer eller ændringer.
Præstation uden flimren kan være relateret til eksterne faktorer som f.eks. dårlig kabelkvalitet,
ustabil strømforsyning, signalforstyrrelse eller dårlig jordforbindelse, og er ikke begrænset til
ovennævnte eksterne faktorer. (Gælder kun for modeller uden flimren.)
Sikkerhed omkring strøm
Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor.
• AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen.
• Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør
installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå.
• Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du
ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler
eller det lokale strømselskab.
• Et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G,
0,75mm2 skal bruges.
Pleje og rengøring
• Rengøring. Træk altid monitorens ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør
LCD-monitorens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker,
spraydåser og rengøringsmidler til glas.
• Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres
eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller anden
varmekilde, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation.
• Skub aldrig genstande, og spild aldrig væske, af nogen slags, ind i produktet.
2
Servicering
Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig
for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfornævnte misbrug eller ulykker, som
f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service.
BenQ ecoFACTS
BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its
aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision
with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory
requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no
efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of
material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products.
BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure
that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at
http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and
achievements.
3
Indhold
Copyright ......................................................................................................................................2
Anssvarsfraskrivelse ....................................................................................................................2
Sikkerhed omkring strøm ..........................................................................................................2
Introduktion ..................................................................................................................................6
Få mere at vide om din monitor ..............................................................................................8
Set forfra ...................................................................................................................................................... 8
Set bagfra...................................................................................................................................................... 8
Input- og outputporte ............................................................................................................................... 9
Forbindelse ................................................................................................................................................ 10
Sådan monteres din monitors hardware ............................................................................ 12
Sådan afmonterer du foden og basen .................................................................................................. 19
Justering af monitorens højde ............................................................................................................... 21
Justering af visningsvinkel........................................................................................................................ 22
Drejning af monitoren ............................................................................................................................ 23
Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt ................................................................................... 25
Få mest ud af din BenQ monitor .......................................................................................... 26
Sådan installeres monitoren på en ny computer .............................................................................. 27
Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer ......................................................... 28
Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) ...................................................................... 29
Sådan installeres på systemer med Windows 7 ................................................................................ 30
Sådan justeres din monitor .................................................................................................... 31
Kontrolpanelet.......................................................................................................................................... 31
S Switch ...................................................................................................................................................... 32
Grundlæggende brug af menu ............................................................................................................... 33
Startkonfiguration, til at spille spil ved 144 Hz ................................................................................. 35
Billedoptimering ....................................................................................................................................... 37
Tilpasning af genvejsknapper.................................................................................................................. 37
Konfiguration af din egen spiltilstand ................................................................................................... 38
Anvender automatisk en egnet spiltilstand ........................................................................................ 38
Hvis du ønsker flere spiltilstande, skal du hente Game Mode Loader ........................................ 39
Justering af displaytilstand....................................................................................................................... 39
Sådan bruges smartskalering.................................................................................................................. 39
Brug af tilstanden Øjeblikkelig .............................................................................................................. 40
Aktivering af VESA standard DisplayPort adaptiv-synk (kun udvalgte modeller)...................... 40
Avanceret styring af din monitor fra Display Pilot ........................................................................... 41
Navigering i hovedmenuen ..................................................................................................... 42
Game Settings (Indstillinger for spil)-menu ........................................................................................ 43
Picture (Billede) menu ............................................................................................................................ 46
Display (Skærm) menu ............................................................................................................................ 49
System menu ............................................................................................................................................. 53
4
Fejlfinding ....................................................................................................................................57
FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål)......................................................................................................... 57
Har du brug for mere hjælp? ................................................................................................................. 59
Introduktion
Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller
beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet.
BenQ LCD-monitor
Skærmfod
Monitorfod
S Switch (Swift Switch)
Hurtig start guide
Cd-rom
Elledning
(Billedet viser muligvis et anderledes
produkt, end det, der sælges i dit område)
6
Introduktion
USB-kabel
Videokabel: D-Sub
(Valgfrit tilbehør)
Videokabel: DVI-D-dobbelt link
Videokabel: HDMI
(Valgfrit tilbehør)
Videokabel: DP
(Valgfrit tilbehør)
Beskyttelsesdæksel
• Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og
produkt, der sælges i din region. Pakkens indhold er underlagt ændringer uden varsel. Du kan købe de kabler
separat, der ikke leveres med produktet.
• Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere
monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under
transport.
Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn.
Introduktion
7
Få mere at vide om din monitor
Set forfra
1. Kontrolknapper
2. Tænd/sluk-knap
1
2
Set bagfra
3
4
5
8
Få mere at vide om din monitor
3. Håndtag
4. Input- og outputporte (varierer
efter model, se Input- og
outputporte på side 9)
5. Åbning til en Kensington-lås
6. VESA-montering, frigørelsesknap
7. Krog til hovedtelefon
8. USB-port x 2 (downstream;
tilslutning til USB-enheder)
9. Hovedtelefonstik
10. Mikrofonstik
11. Kabelstyringshul
6
7
8
9
10
11
• Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen.
• Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område.
Input- og outputporte
Tilgængelige input- og outputporte kan være anderledes, afhængigt af den købte model. Se
dokumentet Specifikation på den medfølgende cd for detaljerede oplysninger.
XL2430
1
23 4 5
6
7 8 9
XL2730
1
23
6
7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AC-strøm indgangsstik
Mic-In-stik
S Switch-stik
DisplayPort-stik
D-Sub-stik
DVI-D-stik (*)
HDMI-2 (1.4)-stik (*)
(XL2430) HDMI-1 (1.4)-stik
(XL2730) HDMI-1 (2.0)-stik (**)
9. USB-port (upstream; tilslutning til
pc'en)
4 5 9
• *: (For XL2730Z) Understøtter op til 2560 x 1440 @ 60 Hz.
• **: (For XL2730Z) Understøtter op til 2560 x 1440 @ 144 Hz.
• HDMI-1 (2.0) fungerer kun med kompatible grafikkort og enheder.
Der kan opstå problemer med kompatibilitet når HDMI-1 (2.0) indgangsporten har ledende kontakt med en
HDMI 1.4 udgangsport.
Få mere at vide om din monitor
9
Forbindelse
Følgende stiktegning er kun ment som reference. Du kan købe de kabler separat, der ikke
leveres med produktet.
Se side 14 - 17 for at se detaljerede forbindelsesmetoder.
XL2430
10
Få mere at vide om din monitor
XL2730
(HDMI 1.4)
(HDMI 2.0)
Få mere at vide om din monitor
11
Sådan monteres din monitors hardware
• Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter.
Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det.
• Følgende tegning er kun ment som reference. Placeringen og tilgængeligheden af input- og outputstik kan være
anderledes, afhængigt af den købte model.
1. Fastgør monitorfod.
Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en
hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien.
Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og
kontrolknapper.
Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt,
åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt
underlag som f. eks. emballage til monitoren.
Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt
nedad, på en flad, ren overflade med blødt
underlag.
Ret holderensarmenfod ind med skærmen ( ), og
skub dem sammen, indtil de klikker og låser på
plads (
).
1
2
Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen.
Sørg for at pilemærket på enden af foden er rettet
ind med pilmærket på skærmen.
Open
Open
12
Sådan monteres din monitors hardware
Lock
Lock
Drej basen mod uret, indtil den ikke kan drejes
længere.
Open
Lock
Open
Lock
Lock
Lock
Open
Lock
Lock
Open
Løft fingerskruelåget (
fingerskruen som vist (
), og fastspænd
1
). Skub låget tilbage.
Lock
Sæt forsigtigt foden og basen ned.
2
Lock
Open
Lock
Open
Forsøg forsigtigt at foden og basen fra hinanden
igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt.
Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og
anbring den på en flad overflade på dens fod.
Flyt monitoren ved at holde i håndtaget nederst på fodens
base på samme tid som vist. Du kan beskytte monitoren
med det medfølgende beskyttelsesdæksel.
Sådan monteres din monitors hardware
13
Måske vil du justere højden på skærmens stativ. Se
Justering af monitorens højde på side 21 for at få
flere oplysninger.
Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en
passende vinkel, således at du får færrest uønskede
refleksioner fra andre lyskilder.
2. Tilslut PC video-kablet.
Enten
Sådan tilsluttes D-Sub-kablet
Tilslut stikket fra D-Sub kablet (enden uden
ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den
anden ende af kablet (enden med ferritfiltret) til
computerens videostik.
Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at
stikkene tilfældigt falder ud under brug.
Sådan tilsluttes DVI-D-dobbelt linkkablet
Tilslut stikket fra DVI-D-dobbelt linkkablet til
skærmens videostik. Tilslut den anden ende af
kablet (enden med ferritfiltret) til computerens
videostik.
Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at
stikkene tilfældigt falder ud under brug.
14
Sådan monteres din monitors hardware
Eller
Sådan tilsluttes HDMI-kablet
Eller
Sæt stikket på HDMI-kablet i HDMI-porten på
monitoren. Sæt den anden ende af kablet i
HDMI-porten i en digital output-enhed.
Sådan tilsluttes DP-kablet
Eller
Tilslut stikket fra DP-kablet til monitorens videostik.
Tilslut den anden ende af kablet til computerens
videostik.
Hvis du har mere end en videooverførselsmetode, skal du
måske tage billedkvaliteten for hvert videokabel i betragtning,
før du opretter forbindelsen.
- Bedre kvalitet: HDMI / DVI-D / DP
- God kvalitet: D-Sub
De videokabler, der følger med pakken, og stikillustrationerne
til højre kan være forskellige, afhængigt af det produkt, der
leveres i dit område.
3. Tilslut S Switch til monitoren.
Tilslut S Switch til S Switch-stik bag på monitoren.
Og placer S Switch korrekt på monitorens base.
Sådan monteres din monitors hardware
15
4. Tilslut headset.
Tilslut hovedtelefonstikket fra headsettet til
hovedtelefonstikket på venstre side af monitoren.
Tilslut lydkablet til computeren og monitoren (via
Mic-In-stikket på bagsiden). Tilslut derefter
mikrofonstikket på headsettet til mikrofonstikket
på venstre side af monitoren.
Hovetelefonstikket fungerer kun når lydkilden er HDMI eller
DisplayPort.
Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket i
venstre side af skærmen.
5. Sådan bruges krogen til hovedtelefonen.
Skub for at udløse krogen til hovedtelefonen, der
sidder på venstre side af monitoren (
derefter krogen til hovedtelefonen ud (
). Træk
1
).
2
Du kan eventuelt lade headsettet hænge på krogen
til hovedtelefonen.
Den maksimale belastning for krogen til hovedtelefonen er
400g.
16
Sådan monteres din monitors hardware
6. Tilslut USB-enheder.
Tilslut USB-kablet mellem pc'en og monitoren (via
upstream USB-porten bagpå). Denne upstream
USB-port transmitterer data mellem pc'en og
USB-enhederne, der er sluttet til monitoren.
TV OUT
SDIF-OUT
PDIF-OUT
Tilslut USB-enhederne via andre USB-porte
(downstream) på monitoren. Disse downstream
USB-porte transmitterer data mellem de tilsluttede
USB-enheder og upstream porten.
Se billede til højre.
7. Tilslut elledningen til monitoren.
Sæt den ene ende af elledningen ind i stikket,
kaldet
bag på monitoren. Tilslut ikke den
anden ende af elledningen endnu.
8. Organiser kablerne.
9. Tilslut elledningen og tænd for strømmen.
Sæt den anden ende af elledningen ind i
stikkontakten og tænd for den.
Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der
sælges i dit område.
Sådan monteres din monitors hardware
17
Tænd for monitoren ved at trykke på
tænd/sluk-knappen på monitoren.
Tænd også for computeren, og følg instruktionerne
i Få mest ud af din BenQ monitor på side 26 når du
installerer monitorens software.
Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge
computerens strømstyringsfunktion.
Når monitoren er tændt må den ikke tildækkes med det
beskyttende dækken og du må ikke blokere
ventileringshullerne, da det kan overophede monitoren.
18
Sådan monteres din monitors hardware
Sådan afmonterer du foden og basen
1. Forbered monitoren og området.
Sluk for monitoren og for strømmen inden du
trækker elledningen ud af stikket. Sluk for
computeren inden du tager monitorens signalkabel
ud af stikket.
Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt,
åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt
underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet,
inden du lægger monitoren (med skærmen vendt
nedad) på den flade, rene flade med det bløde
underlag.
Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis
skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en
hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller
beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at
skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord,
da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper.
2. Fjern monitorens fod.
Løft fingerskruelåget (
som vist (
1
), og frigør fingerskruen
Lock
).
2
Lock
Open
Lock
Open
Drej basen med uret, indtil den ikke kan drejes
længere.
Lock
Open
Lock
Lock
Open
Open
Lock
Open
Lock
Lock
Sådan monteres din monitors hardware
19
Og afmonter så basen fra foden.
Håndter foden forsigtigt. Undgå at tage foden af
justeringsskalaen, da det kan forårsage beskadigelse.
Lock
Open
Lock
Open
3. Fjern monitorens holder.
Mens du trykker og holder på knappen til frigørelse
20
af VESA-monteringen (
), skal du afmontere
foden fra monitoren (
og
Sådan monteres din monitors hardware
).
3
1
2
Justering af monitorens højde
1. For at justere monitorhøjden skal du holde i både
venstre og højre side af monitoren for at sænke
monitoren eller løfte den op til den ønskede højde.
2. Der findes en justeringsskala på monitorens holder,
der hjælper med at huske din foretrukne højde for
monitoren. Flyt markeringen på skalaen til den
indstillede højde på monitorens fod.
• Undgår at placere hænder på den øverste og nederste del af
højdejusteringsfoden eller nederst på monitoren, da stigende
eller faldende monitor kan medføre personskader. Hold børn
væk fra skærmen, når du udfører denne operation.
• Hvis skærmen er drejet til liggende tilstand, og der ønskes højdejustering, skal de bemærkes,
at bredskærmsformatet vil forhindre skærmen i at blive sænket til minimumshøjden.
Sådan monteres din monitors hardware
21
Justering af visningsvinkel
Du kan positionere skærmen til den ønskede vinkel med monitorens funktioner til vipning,
drejning og højdejustering. Se produktets specifikationer for detaljer.
Vip monitoren
Vip monitoren forsigtigt. Skalaen øverst på søjlen
hjælper med at huske din foretrukne vinkel for
vippet.
Drej monitoren
1. Drej monitoren mod venstre eller højre, efter
ønske.
2. Drej justeringsskalaen på monitorens fod.
Målingsintervallet er 10 grader, og du kan udføre
justeringer indenfor den mulige drejningsvinkel.
Sørg for, at pilen på bunden af foden er rettet
ind med pilen på skalaen. Det hjælper med at
huske din foretrukne drejningsvinkel.
1
2
22
Sådan monteres din monitors hardware
Drejning af monitoren
1. Drej visningen.
Inden du drejer skærmen rundt til liggende visning, skal visningen drejes 90 grader.
Hvis du ønsker at have Auto Pivot (Drej automatisk)-funktionen, der sørger for, at
skærmbilledet automatisk roteres med skærmen, skal du installere Display Pilot-softwaren fra
gaming.benq.com eller en cd. For aktivering skal du gå til System > Other Setting (Andre
indstillinger) > Auto Pivot Sensor (Sensor til automatisk drejning) og vælge ON (Til).
Du kan alternativt højreklikke på skrivebordet og vælg Screen resolution (Skærmopløsning)
fra genvejsmenuen. Vælg Portrait (Stående) under Orientation (Retning), og anvend
indstillingen.
Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmretningen.
Der henvises til hjælpedokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger.
2. Træk monitoren helt op og vip den.
Løft forsigtigt skærmen op, og udvid den til maksimalt
udvidet position. Vip monitoren.
Monitoren skal være lodret udvidet, således at den kan dreje fra
landskab til portræt tilstand.
3. Drej monitoren 90 grader med uret, som vist i
illustrationen.
90
For at undgå, at LCD-skærmens kant støder mod monitorens fod
under drejningen, skal monitoren vippes og trækkes op til den
højeste position, inden du begynder at dreje skærmen. Du skal
også sikre, at der ikke er forhindringer rundt om skærmen, og at
der er nok plads til kabler.
Sådan monteres din monitors hardware
23
4. Juster monitoren til den ønskede visningsvinkel.
Se Justering af visningsvinkel på side 22 for at få
flere oplysninger.
24
Sådan monteres din monitors hardware
Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt
LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver
mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du
begynder installationen af vægmonteringssættet.
De maksimale mål for den VESA-monteringsbøjle, der er kompatibel med din monitor er 125 mm x 125 mm.
Sikkerhedsforanstaltninger:
• Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade.
• Sikre, at væggen er stærk nok til at kunne understøtte monitorens vægt.
• Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren.
1. Fjern monitorens fod.
Fjern monitorens holder, som beskrevet i Sådan
afmonterer du foden og basen på side 19.
2. Fjern skruerne på bagdækslet.
Løsn skruer på bagdækslet med en
stjerneskruetrækker. Det anbefales at bruge en
skruetrækker med magnetisk hoved, så du ikke
mister skruerne.
Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i
fremtiden, skal du gemme monitorens holder og skruerne et
sikkert sted til fremtidig brug.
3. Følg vejledningen til det
vægmonteringsbeslag, du købte, for at
fuldføre installationen.
Sådan monteres din monitors hardware
25
Få mest ud af din BenQ monitor
For at få mest ud af din nye BenQ LCD-fladskærmsmonitor i farve skal du installere
driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM
(Cd til BenQ LCD-monitor).
Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer hvilken
proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt.
Forholdene relaterer til, hvilken version af Micrsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din
monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en
monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en
driversoftware til en monitor) med en nyere monitor.
I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet
monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller forskellige) hardware, og starte
guiden Ny hardware fundet.
Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt
skal du klikke på knappen Har diskette/cd, lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til
BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger
yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation
eller en opgradering (af eksisterende installation):
• Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 27.
• Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 28.
• Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som
administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware.
Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets
sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer.
• Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag
på skærmen.
26
Få mest ud af din BenQ monitor
Sådan installeres monitoren på en ny computer
Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til
BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret
tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug
tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den.
Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor
tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet
følge instruktionerne i Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer.
1. Følg instruktionerne i Sådan monteres din monitors hardware på side 12.
Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor, og starte guiden Ny
hardware fundet. Følg promptene, indtil de viser indstillingen Installer
hardwareenhedens driver.
2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.
3. Marker afkrydsningsfeltet Søg efter en egnet driver for min enhed, og klik på Næste.
4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på
Næste.
5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på Næste.
6. Klik på Udfør.
7. Genstart computeren.
Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel.
Drivere
Egnede modeller
XL2430T
XL2430T / XL2430TE
XL2730
XL2730Z / XL2730ZE
Få mest ud af din BenQ monitor
27
Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer
Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende
monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet
kompatibel med Windows 8.1, Windows 8 og Windows 7 operativsystemer (OS).
Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men
på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke
garantere, at den fungerer på disse systemer.
Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf)
på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade
Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning.
Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider
dig gennem valget af filen samt installationsprocessen.
Se:
• Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) på side 29.
• Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side 30.
28
Få mest ud af din BenQ monitor
Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1)
1. Åben Egenskaber for skærm.
Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen eller tryk på tasterne Windows + C på
tastaturet for at åbne linjen Charm (Symbol). Gå til Indstillinger, Kontrolpanel, Enheder
og printere og højreklik på din monitors navn fra menuen.
Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og
printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen.
Vælg Egenskaber fra menuen.
Klik på fanen Hardware.
Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber.
Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver.
Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.
I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for
driversoftware.
8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\BenQ_LCD\Driver\ (hvor d er
bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller
"E:" eller "F:" osv.
9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste.
Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer.
10. Tryk på Luk.
Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren.
Få mest ud af din BenQ monitor
29
Sådan installeres på systemer med Windows 7
1. Åben Egenskaber for skærm.
Gå til Start, Kontrolpanel, Hardware og lyd, Enheder og printere og højreklik på din
monitors navn fra menuen.
Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og
printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen.
2. Vælg Egenskaber fra menuen.
3.
4.
5.
6.
7.
Klik på fanen Hardware.
Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber.
Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver.
Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev.
I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for
driversoftware.
8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\BenQ_LCD\Driver\ (hvor d er
bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet).
Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller
"E:" eller "F:" osv.
9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste.
Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer.
10. Tryk på Luk.
Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren.
30
Få mest ud af din BenQ monitor
Sådan justeres din monitor
Kontrolpanelet
Der er adgang til alle OSD (On Screen Display)-menuer via kontrolknapperne.
1
2
Nr.
Navn
Beskrivelse
1.
Kontrolknapper
Giver adgang til funktioner eller menuemner, vist på skærmen,
lige ved siden af hver knap.
2.
Tænd/sluk-knap
Tænder eller slukker for strømmen.
Sådan justeres din monitor
31
S Switch
Bortset fra kontrolknapperne er S Switch og en hurtig måde at kontrollere og få adgang til
OSD-menuerne.
Du skal tilslutte S Switch til monitoren før brug. Følg instruktionerne i Tilslut S Switch til monitoren. på side 15.
1
2
6
3
5
4
Nr.
Navn
Funktion
1.
Returknappen
• Går tilbage til den forrige menu.
• Til at afslutte OSD-menuen.
• Tryk og hold ned i 5 sekunder for at skifte til Standard (Picture
Mode (Billedtilstand)).
2.
Hjul
• Til justering af Forøgelse/Sænkning.
• Ruller Op/Ned i en menu.
• Vælger menupunkt ved at trykke én gang.
32
3.
Gamer1
(Spiller1)-knap
• Tryk for at skifte til Gamer1 (Spiller1) (Picture Mode
(Billedtilstand)).
• Tryk og hold i 5 sekunder for at gemme de tilpassede
skærmindstillinger for Gamer1 (Spiller1).
4.
Gamer2
(Spiller2)-knap
• Tryk for at skifte til Gamer2 (Spiller2) (Picture Mode
(Billedtilstand)).
• Tryk og hold i 5 sekunder for at gemme de tilpassede
skærmindstillinger for Gamer2 (Spiller2).
5.
Gamer3
(Spiller3)-knap
• Tryk for at skifte til Gamer3 (Spiller3) (Picture Mode
(Billedtilstand)).
• Tryk og hold i 5 sekunder for at gemme de tilpassede
skærmindstillinger for Gamer3 (Spiller3).
Sådan justeres din monitor
Nr.
6.
Navn
Auto Mode
(Automatisk
tilstand)-knap
Funktion
Tryk for at slå Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand) til eller
fra.
Hvis du vil aktivere Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand) skal du se
Anvender automatisk en egnet spiltilstand på side 38.
S Switch er designet eksklusivt til BenQ LCD Monitor XL30-serien. Tilslut den ikke til andre enheder med
USB-porte.
Grundlæggende brug af menu
Du kan bruge OSD-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor.
1
2
Black eQualizer
Blur Reduction
Picture Mode
Menu
Exit
4
3
Black eQualizer
Blur Reduction
Picture Mode
Menu
Exit
1. Tryk på en af kontrolknapperne. Tryk alternativt på hjulet eller returknappen på S Switch.
2. Genvejsmenuen vises. De øverste tre kontrolknapper kan brugerdefineres og er
designerede til bestemte funktioner.
3. Vælg Menu for at få adgang til hovedmenuen.
4. I hovedemnuen skal du følge ikonerne ved siden af kontrolknapperne for at udføre
indstillinger eller vælge. Se Navigering i hovedmenuen på side 42 for yderligere oplysninger
om menuvalgmuligheder.
Sådan justeres din monitor
33
Nr.
OSD i
genvejsmenu
OSD-ikon i
hovedmenu
Funktion
Custom Key 1
(Brugerdefineret
tast 1)
• Som standard er tasten en genvejstast til Black
eQualizer. Hvis du vil ændre
standardindstillingerne, se Tilpasning af
genvejsknapper på side 37.
• Til justering Op/Forøgelse.
Custom Key 2
(Brugerdefineret
tast 2)
• Som standard er tasten en genvejstast til Blur
Reduction (reduktion af uskarpheder fra
bevægelse). Hvis du vil ændre
standardindstillingerne, se Tilpasning af
genvejsknapper på side 37.
• Til justering af Ned/Sænkning.
Custom Key 3
(Brugerdefineret
tast 3)
/
• Som standard er tasten en genvejstast til Picture
Mode (Billedtilstand). Hvis du vil ændre
standardindstillingerne, se Tilpasning af
genvejsknapper på side 37.
• Åbner undermenuer.
• Vælger menuemner.
Menu
• Aktiverer hovedmenuen.
• Går tilbage til den forrige menu.
Exit (Afslut)
Til at afslutte OSD-menuen.
• OSD = On Screen Display.
Genvejstasterne fungerer kun, når hovedmenuen ikke aktuelt vises. Genvejstasternes display forsvinder efter
nogle få sekunder uden aktivitet.
• For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder.
34
Sådan justeres din monitor
Startkonfiguration, til at spille spil ved 144 Hz
Du kan optimere skærmen, så den forbedrer din oplevelse af spil. Du kan begynde med de
følgende indstillinger.
1. Indstil skærmens opdateringshastighed til 144 Hertz (144 Hz).
a. Højreklik på skrivebordet og vælg Skærmopløsning. Klik på Avancerede indstillinger.
Under fanen Computerskærm ændrer du skærmens opdateringshastighed til 144 Hertz.
Klik på Anvend og Ja for at bekræfte ændringen.
Sådan justeres din monitor
35
Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmens
opdateringshastighed. Der henvises til Hjælp-dokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger.
b. Gå til spillets konfigurationsmenu og ændr billedhastigheden eller skærmens
opdateringshastighed til 144 Hz. Der henvises til Hjælp-dokumentet, der fulgte med dit
spil, hvor der er flere oplysninger.
Hvis du vil kontrollere, om skærmens opdateringshastighed er ændret, skal du vælge Menu
fra skærmens hurtigtastmenu, og gå til System og Information (Oplysninger).
Opdateringshastigheden i Current Resolution (Aktuel opløsning) skal være 144 Hz.
Hvis 144 Hz ikke findes i dine menuer, skal du kontrollere følgende:
• Sørg for, at HDMI 2.0-kablet eller DisplayPort-kablet er tilsluttet korrekt til din computer og monitor.
• Sørg for, at din GPU understøtter 144 Hz.
• Sørg for, at dit spil understøtter 144 Hz.
2. Vælg en passende spiltilstand for dit spil. FPS er til FPS-spil, og RTS er til RTS-spil. Hvis du
ønsker flere spiltilstande, skal du hente Game Mode Loader. Se Hvis du ønsker flere
spiltilstande, skal du hente Game Mode Loader på side 39.
3. Justering af lysstyrke på displayet. Se Brightness (Lysstyrke) på side 47.
4. Juster lysstyrken for de mørke skygger med Black eQualizer. Se Black eQualizer på
side 44.
5. Justering af monitorens højde. Se Justering af monitorens højde på side 21.
36
Sådan justeres din monitor
Billedoptimering
Standard billedtilstanden er FPS1, der er disignet til FPS spil. Hvis du foretrækker andre billedtilstande, skal du gå
til Picture (Billede) og ændre indstillingen i Picture Mode (Billedtilstand).
Den nemmeste måde at opnå en optimal visning fra et analogt (D-Sub) input er ved at bruge
knapfunktionen Auto Adjustment (Automatisk justering). Gå til Display (Skærm),
Geometry (Geometri) og Auto Adjustment (Automatisk justering) for at optimere det viste
billede til skærmen.
Når du tilslutter et digitalt output med et digitalt (DVI, HDMI eller DP)-kabel til din monitor, deaktiveres
funktionen Auto Adjustment (Automatisk justering), da monitoren automatisk viser det bedste billede.
Kontroller, at det tilsluttede grafikkort på din computer er indstillet til monitorens native opløsning når du bruger
knapfunktionen Auto Adjustment (Automatisk justering).
Hvis du ønsker det, kan du altid justere skærmens geometriske indstillinger manuelt vha. de
geometriske menuemner. Som en hjælp har BenQ lavet en skærmtest, du kan bruge til at
kontrollere visningen af skærmens farve, gråtoneskala og og linjernes.
1. Kør testprogrammet auto.exe fra cd'en. Du kan også bruge et andet billede, som f. eks. dit
operativsystems skrivebord. Vi anbefaler dog, at du bruger auto.exe. Når du kører
auto.exe, vises der et testmønster.
2. Tryk på en af kontrolknapperne eller hjulel eller returknappen på S Switch for at vise
genvejsmenuen. Vælg Menu for at få adgang til hovedmenuen.
3. Gå til Display (Skærm), Geometry (Geometri) og Auto Adjustment (Automatisk
justering).
4. Hvis du bemærker vertikal støj (ligesom en gardineffekt - flimrende, vertikale linjer), vælg
Pixel Clock (Pixel ur) og juster monitoren indtil støjen forsvinder.
5. Hvis du bemærker horisontal støj, vælg Phase (Fase) og juster monitoren indtil støjen
forsvinder.
Tilpasning af genvejsknapper
De øverste 3 kontrolknapper (også kaldet brugerdefinerede knapper) fungerer som
genvejsknappern, der giver direkte adgang til forudindstillede funktioner. Du kan ændre
standard indstillingen og designere andre funktioner til disse knapper.
1. Tryk på en af kontrolknapperne eller hjulel eller returknappen på S Switch for at vise
genvejsmenuen.
2. Vælg Menu for at få adgang til hovedmenuen.
3. Gå til System og Custom Key (Brugerdefineret tast).
4. Vælg den brugerdefinerede knap, du vil ændre.
5. I undermenuen vælger du en funktion, der kan fås adgang til via denne knap. Der vises en
pop-op-menu om, at konfigurationen er fuldført.
Sådan justeres din monitor
37
Konfiguration af din egen spiltilstand
Der er flere forudindstillede billedtilstande på din monitor, der er egnede til spil. For at opfylde
dine behov kan du ændre og gemme de relaterede egenskaber for skærm og hurtigt skifte til din
egen spiltilstand.
1. Juster de relaterede, tilgængelige indstillinger i forskellige OSD-menuer.
2. Når du er færdig med at indstille, gå til Game Settings (Indstillinger for spil) og Save
Settings (Gem indstillinger) og gem som en af spiltilstandene.
Tryk og hold alternativt på spiltilstandsknapperne (med etiket 1~3) på S Switch for at
gemme en af spiltilstandene.
3. Hvis du vil skifte til din spiltilstand – når som helst – skal du gå til Picture (Billede) og
Picture Mode (Billedtilstand) og vælge den spiltilstand, du gemte i trin 2. Din foretrukne
egenskab for skærm anvendes.
Tryk alternativt på en af spiltilstandsknapperne (afhængigt af dine indstillinger i trin 2) på
S Switch for hurtigt at skifte til den ønskede spiltilstand.
BenQ viser mere optimerede spiltilstande på webstedet. Hvis du foretrækker at bruge disse indstillinger, henvises
der til Hvis du ønsker flere spiltilstande, skal du hente Game Mode Loader på side 39.
Anvender automatisk en egnet spiltilstand
Når spiltilstanden er indstillet kan du vælge, om du vil vælge en ønsket tilstand manuelt, eller
bruge funktionen Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand) og vente på, at der automatisk
anvendes en egnet tilstand.
Aktivering af funktionen Automatisk spiltilstand
1. Start Display Pilot-software (installeret fra gaming.benq.com eller cd, hvis softwaren er
inkluderet).
2. Gå til Game (Spil) > Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand) og marker for at
aktivere Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand).
3. Opsæt egnede spiltilstande for specifikke spil.
Når du har startet et spil, anvendes der en egnet spiltilstand, afhængigt af, hvilken type spil du
spiller.
Deaktiver ikke Display Pilot hvis du ønsker at bruge funktionen Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand).
Deaktivering af funktionen Automatisk spiltilstand
Du kan deaktivere funktionen Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand) på en af følgende
måder:
• Tryk på knappen Auto Mode (Automatisk tilstand) på S Switch.
• Vælg OFF (FRA) i Game Settings (Indstillinger for spil) > Auto Game Mode (Automatisk
spiltilstand) på din monitor.
• Fjern markeringen for Activate (Aktiver) i Game (Spil) > Auto Game Mode (Automatisk
spiltilstand) i Display Pilot.
38
Sådan justeres din monitor
Hvis du ønsker flere spiltilstande, skal du hente Game Mode
Loader
I stedet for at tilpasse dine egne skærmindstillinger, kan du hente spiltilstandene gennem
Display Port-softwaren og anvende indstillingerne direkte.
1. Start Display Pilot-software (installeret fra gaming.benq.com eller cd, hvis softwaren er
inkluderet).
2. Vælg Game (Spil) > Game Mode Loader.
3. Klik på Check Now (Kontroller nu) for at kontrollere for nye spiltilstande.
4. Hvis du vil bruge de hentede spiltilstande, skal du vælge en fra rullelisten og klikke på
Apply (Anvend).
Der kræves internetforbindelse til denne handling.
Justering af displaytilstand
Hvis du vil vise billeder med et skærmforhold, der er anderledes end monitorens
skærmforhold, og størrlser andre end skærmstørrelsen, kan du justere monitorens
displaytilstand. Se specifikationerne på cd'en for skærmforhold og skærmstørrelser på
monitoren.
1. Tryk på en af kontrolknapperne eller hjulet eller returknappen på S Switch for at vise
genvejsmenuen, og tryk på Menu for at få adgang til hovedmenuen.
2. Gå til Display (Skærm) og Display Mode (Displaytilstand).
3. Vælg en egnet displaytilstand. Indstillingen træder straks i kraft.
Skift først til den ønskede displaytilstand og følg instruktionernen i Sådan bruges smartskalering på side 39 for at
justere displaystørrelsen, så den helt præcist passer til dine behov.
Sådan bruges smartskalering
Du kan tilpasse størrelsen af displayet med Smart Scaling (Smartskalering).
1. Gå til Display (Skærm) og Smart Scaling (Smartskalering).
2. Juster værdien.
• Hvis en af de brugerdefinerede knapper er forudindstillet til Smart Scaling (Smartskalering), kan du trykke på
den brugerdefinerede knap for at justere værdien direkte.
• Din visning kan blive ustabil midlertidigt, når størrelsen ændres. Det er et normalt fænomen og bør ikke anses
for at være en produktionsdefekt.
• For yderligere oplysninger om Smart Scaling (Smartskalering), gå til Smart Scaling (Smartskalering) på
side 51.
Sådan justeres din monitor
39
Brug af tilstanden Øjeblikkelig
Når du spiller spil, kan du forkorte inputforsinkelse ved at aktivere Instant Mode (Tilstanden
Øjeblikkelig).
1. Gå til Game Settings (Indstilligner for spil) og Instant Mode (Tilstanden Øjeblikkelig).
2. Vælg On (Til).
Aktivering af VESA standard DisplayPort adaptiv-synk
(kun udvalgte modeller)
En skærm med VESA standard adaptiv-synk vil ikke længere opleve udrivning, stammen og
rysten under spil.
1. Brug en kompatibel grafikbehandlingsenhed (GPU) med den forestående driver. Bekræft,
hvilke teknologier der understøttes, ved at gå til www.AMD.com.
2. Sørg for, at der oprettes forbindelse med DisplayPort. Se Sådan tilsluttes DP-kablet på
side 15 for at få flere oplysninger.
Hvis du har spørgsmål om adaptiv-synk’s ydeevne henvises til www.AMD.com.
40
Sådan justeres din monitor
Avanceret styring af din monitor fra Display Pilot
Din monitor kan forbedres med Display Pilot, en software, der giver grundlæggende
styringsfunktioner for skærmen, såvel som avancerede instillinger og funktioner for spil.
Display Pilot-softwaren kan hentes på gaming.benq.com eller cd. Hent og installer softwaren,
så du kan nyde de følgende hovedfunktioner i Display Pilot. Hvis du vil vide mere om
softwaren skal du gå til System > Indstillinger > Brugervejledning i Display Pilot.
• Styring af OSD-menuerne.
• Opsætning af Auto Game Mode (Automatisk spiltilstand). Hvis du vil aktivere Auto Game
Mode (Automatisk spiltilstand) skal du se Anvender automatisk en egnet spiltilstand på
side 38.
• Eksporter/importer farve- og spilindstillinger fra din monitor til en anden kompatibel
spilmonitor. Gå til Game (Spil) > Game Mode To Go (Nem spiltilstand) hvis du vil bruge
den.
• Få adgang til flere spiltilstande via Game Mode Loader. Gå til Game (Spil) > Game Mode
Loader hvis du vil bruge den.
Understøttede operativsystemer: Windows 7, Windows 8, og Windows 8.1.
Sådan justeres din monitor
41
Navigering i hovedmenuen
Du kan bruge OSD (On Screen Display) -menuen til at justere alle indstillingerne på din
monitor.
Tryk på en af kontrolknapperne eller hjulel eller returknappen på S Switch for at vise
genvejsmenuen. Vælg Menu for at få adgang til hovedmenuen. Se Grundlæggende brug af menu
på side 33 for yderligere oplysninger.
Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og
indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er
tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner
vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.
OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område. Se Language (Sprog) på side
54 under System og Indstillinger for OSD for yderligere oplysninger.
Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu:
• Game Settings (Indstillinger for spil)-menu på side 43
• Picture (Billede) menu på side 46
• Display (Skærm) menu på side 49
• System menu på side 53
42
Navigering i hovedmenuen
Game Settings (Indstillinger for spil)-menu
Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og
indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er
tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner
vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.
Mode: FPS1
Game Settings
Blur Reduction
Off
Picture
Black eQualizer
On
Display
Color Vibrance
Intensity
System
Low Blue Light
Area
Instanet Mode
Auto Game Mode
Save Settings
1. Vælg Menu fra genvejsmenuen.
2. Brug
eller
til at vælge Game Settings (Indstillinger for spil).
3. Vælg
til at gå til en undermenu og brug derefter
menuemne.
4. Brug
eller
til at udføre justeringer, eller brug
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg
6. For at afslutte menuen, vælg
eller
til at vælge et
til at vælge.
.
.
Navigering i hovedmenuen
43
Emne
Blur
Reduction
(Reduktion af
uskarpheder
fra bevægelse)
Funktion
Område
Reducerer uskarpheder fra bevægelse i spil eller under
afspilning af video.
Bemærk virkningen af funktionen Blur Reduction efter den er
aktiveret.
- Lysstyrken er sænket.
- Flimmer-fri er deaktiveret.
- Blur Reduction er deaktiveret når adaptiv-synk variabel
opdateringshastighed er aktiveret.
OFF (FRA)
Deaktiverer reduktion af uskarpheder fra
bevægelse.
ON (TIL)
Aktiverer reduktion af uskarpheder fra
bevægelse.
Intensity
Forbedrer reduktion af uskarpheder fra
(Intensitet) bevægelse.
1 til 25
Skærmens lysstyrke ændres med intensiteten af
Blur Reduction.
Area
(Område)
Black
eQualizer
Fastlægger, hvor den bedste ydeevne for
reduktion af uskarpheder fra bevægelse er.
0 til 100
Fremhæver de mørke toner ved at øge lysstyrken under at 0 til 20
ændre de lyse toner.
Hvis billedet er for lyst eller er næsten helt uden mørke toner, vil
justering af værdien Black eQualizer muligvis ikke ændre
billedet.
Color
Vibrance
(Farvetone)
Har forskellige sæt med farveindstillinger. Efter du har
0 til 20
anvendt et sæt kan du justere nogle af farveindstillingerne i
de tilsvarende menuer.
Low Blue
Light
Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, 0 til 10
for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt
lys.
Des højere værdien er, des mere er det blå lys reduceret.
Instant Mode
(Tilstanden
Øjeblikkelig)
Juster billedbehandlingen for at formindske
inputforsinkelse. Du kan få en realtidsoplevelse, mens du
spiller spil.
Hvis du vil optimere billedkvaliteten, skal du deaktivere Instant
Mode (Tilstanden Øjeblikkelig), hvis kilden er interlaced video.
Kontroller opløsningen på videokilden ved at gå til System og
Information (Oplysninger) op skærmen.
44
Navigering i hovedmenuen
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
Emne
Funktion
Område
Auto Game
Mode
(Automatisk
spiltilstand)
Aktiverer funktionen Auto Game Mode (Automatisk
spiltilstand), der detekterer det startede spil og
automatisk anvender en passende spiltilstand.
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
Save
Settings
(Gem
indstillinger)
Gemmer et nyt sæt brugerdefinerede egenskaber for
skærm.
• Gamer1
(Spiller1)
• Gamer2
Se Konfiguration af din egen spiltilstand på side 38 for
oplysninger om anvendelse af spiltilstanden.
(Spiller2)
• Gamer3
(Spiller3)
Navigering i hovedmenuen
45
Picture (Billede) menu
Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og
indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er
tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner
vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.
Mode: FPS1
Game Settings
Picture Mode
FPS1
Picture
Brightness
FPS2
Display
Contrast
RTS
System
Sharpness
Gamer1
Gamma
Gamer2
Color Temperature
Gamer3
AMA
Movie
DynamicContrast
Standard
1. Vælg Menu fra genvejsmenuen.
2. Brug
eller
til at vælge Picture (Billede).
3. Vælg
til at gå til en undermenu og brug derefter
menuemne.
4. Brug
eller
til at udføre justeringer, eller brug
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg
6. For at afslutte menuen, vælg
Emne
Picture Mode
(Billedtilstand)
eller
til at vælge et
til at vælge.
.
.
Funktion
Til valg af en billedtilstand, der er bedst egnet til den
type billeder, der vises på skærmen.
Standardindstillingen er FPS1. Ændr indstillingen hvis det
er nødvendigt.
FPS1
FPS2
RTS
46
Navigering i hovedmenuen
Til afspilning af FPS (First Person
Shooting) spil.
Til afspilning af RTS (Real-time
strategy) spil.
Område
Emne
Funktion
Gamer1
(Spiller1)
Gamer2
(Spiller2)
Gamer3
(Spiller3)
Område
Anvender brugerdefinerede
egenskaber for skærm.
For yderligere oplysninger om
konfiguration af spiltilstand, se
Konfiguration af din egen spiltilstand på
side 38.
Movie
(Film)
Til visning af videoer.
Standard
Til basale pc-programmer.
Brightness
(Lysstyrke)
Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer.
0 til 100
Contrast
(Kontrast)
Justerer graden af forskel mellem mørke og lys.
0 til 100
Sharpness
(Skarphed)
Justerer klarheden og synligheden af emnernes
kanter i billedet.
1 til 10
Gamma
Justerer tonens luminans. Standardværdien er 3
(standardværdien for Windows).
•1
•2
•3
•4
•5
Color
Normal
Temperature
(Farvetemperatur)
Gør det muligt at vise video og
stillfotografier i naturlige farver. Dette
er den fabriksindstillede standardfarve.
Bluish
(Blålig)
Giver billedet en kølig nuance, og er
fabriksindstillet til pc-industriens
standard hvide farve.
Reddish
(Rødlig)
Giver billedet en varm nuance, og er
fabriksindstillet til avispapirs standard
hvide farve.
User
Define
(Brugerdefinér)
Blanding af de primære farver, rød,
• R (0 til 100)
grøn og blå, kan ændres, således at
• G (0 til 100)
billedets farvenuance ændres. Gå til de
• B (0 til 100)
efterfølgende menuer R (rød), G
(grøn) og B (blå) for at ændre
indstillingerne.
Hvis en eller flere af farverne mindskes,
reduceres dens respektive påvirkning
på billedets farvenuance. (F. eks. hvis du
reducerer det blå niveau, får billedet
gradvist en gul nuance. Hvis du
reducerer grøn, får billedet en magenta
nuance.)
Navigering i hovedmenuen
47
Emne
48
Funktion
Område
AMA
Forbedrer svartiden for grå niveauer på et
LCD-panel.
• OFF (FRA)
• High (Høj)
• Premium
DynamicContrast
Funktionen registrerer automatisk fordelingen af
visuelle input-signaler og skaber derefter den
optimale kontrast.
0 til 5
Senseye Demo
(Prøvevisning)
Viser en forhåndsvisning af skærmbillederne under
• ON (TIL)
den valgte tilstand fra Billedtilstand. Skærmen deles
• OFF (FRA)
op i to vinduer. Det venstre vindue viser billeder i
standardtilstand mens det højre vindue viser billeder
i den specificerede tilstand.
Reset Color
(Nulstil farve)
Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til
fabriksindstillingerne.
Navigering i hovedmenuen
• YES (JA)
• NO (NEJ)
Display (Skærm) menu
Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og
indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er
tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner
vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.
Mode: FPS1
Game Settings
Input
DVI
Picture
Display Mode
DisplayPort
Display
Smart Scaling
HDMI 1
System
HDMI RGB Range
HDMI 2
Overscan
D-Sub
Geometry
1. Vælg Menu fra genvejsmenuen.
2. Brug
eller
til at vælge Display (Skærm).
3. Vælg
til at gå til en undermenu og brug derefter
menuemne.
4. Brug
eller
til at udføre justeringer, eller brug
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg
6. For at afslutte menuen, vælg
Emne
Input
eller
til at vælge et
til at vælge.
.
.
Funktion
Bruges til at ændre inputtet, så det passer til dit
videokabels tilslutningstype.
Område
• DVI
• DisplayPort
• HDMI 1
• HDMI 2
• D-Sub
Navigering i hovedmenuen
49
Emne
Funktion
Display Mode
Denne funktion giver mulighed for at vise andre
(Displaytilstand) skærmforhold end 16:9 uden geometrisk
forvrængning.
Indstillingerne under Display Mode (Displaytilstand)
ændres, afhængigt af inputsignalets kilder.
(kun for XL2430) Når indgangssignalet er på 144 Hz, er det
kun Full (Fuld), der er tilgængelig.
Afhængigt af dit valg af Picture Mode (Billedtilstand) er
forskellige valgmuligheder for Display Mode
(Displaytilstand) forudindstillet. Ændr indstillingen hvis
det er nødvendigt.
Full (Fuld)
Skalerer inputbilledet, så det fylder
skærmen. Ideelt til billeder i
16:9-forholdet.
Aspect
(Aspekt)
Inputbilledet vises uden geometrisk
forvrængning, således at det fylder så
meget af skærmen som muligt.
1:1
Viser inputbilledet i den native
opløsning uden skalering.
17" (4:3)
Viser inputbilledet, som om det er en
17 tommer skærm med
4:3-skærmforhold.
19" (4:3)
Viser inputbilledet, som om det er en
19 tommer skærm med
4:3-skærmforhold.
19" (5:4)
Viser inputbilledet, som om det er en
19 tommer skærm med
5:4-skærmforhold.
(kun for
XL2730)
19"W (16:10) Viser inputbilledet, som om det er en
19 tommers bredskærm med
16:10-skærmforhold.
21,5" (16:9)
Viser inputbilledet, som om det er en
21,5 tommer skærm med
16:9-skærmforhold.
22"W (16:10) Viser inputbilledet, som om det er en
22 tommers bredskærm med
16:10-skærmforhold.
23"W (16:9)
50
Navigering i hovedmenuen
Viser inputbilledet, som om det er en
23 tommers bredskærm med
16:9-skærmforhold.
Område
Emne
Funktion
23,6"W
(16:9)
(kun for
XL2730)
24"W (16:9)
(kun for
XL2730)
Område
Viser inputbilledet, som om det er en
23,6 tommers bredskærm med
16:9-skærmforhold.
Viser inputbilledet, som om det er en
24 tommers bredskærm med
16:9-skærmforhold.
Smart Scaling
Juster displaystørrelsen, så den bedst passer til dine
(Smartskalering) behov.
0 til 100
Ikke tilgængelig, når Display Mode (Displaytilstand) er
indstillet til Full (Fuld) eller Aspect (Aspekt). De andre
tilstande (undtagen 1:1) kan gemmes med deres sidste
skalaindstillinger, så der er hurtig adgang til dem igen.
Hvis Display Mode (Displaytilstanden) er 1:1 (og
opløsningen for inputkilden er lavere end 1920 x 1080),
gemmes de sidste 3 skaleringsindstillinger (i forskellige
opløsninger for inputkilden) til nem adgang.
HDMI RGB PC
Range (Område
for HDMI RGB
pc)
Bestemmer farveskalaernes område. Vælg en
indstilling, der stemmer overens med
RGB-områdeindstillingen på den tilsluttede
HDMI-enhed.
• RGB (0 til 255)
• RGB (16 til 235)
Overscan
Forstørrer inputbilledet en smule. Brug denne
funktion til at skjule irriterende støj, hvis det findes
rundt om billedet.
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
Er kun tilgængelig når inputkilden er HDMI, DP, eller D-Sub
(VGA, konverteret fra Component).
Navigering i hovedmenuen
51
Emne
Geometry
(Geometri)
Funktion
Område
Auto
Adjustment
(Automatisk
justering)
Optimerer og justerer automatisk
skærmens indstillinger for dig.
H. position
Justerer skærmbilledets horisontale
position.
0 til 100
V. position
Justerer skærmbilledets vertikale
position.
0 til 100
Pixel Clock
(Pixel ur)
Justerer frekvens-timing for pixel ur
for at synkronisere med det analoge
videoinputsignal.
Se også: Billedoptimering på side 37.
0 til 100
Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.
Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.
Phase (Fase) Justerer fase-timing for pixel ur for at
synkronisere med det analoge
videoinputsignal.
Se også: Billedoptimering på side 37.
Gælder ikke for et digitalt Inputsignal.
52
Navigering i hovedmenuen
0 til 63
System menu
Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og
indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Og knapper, der ikke er
tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner
vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen.
Mode: FPS1
Game Settings
Headphone
Language
5 Sec.
Picture
OSD Settings
Display Time
10 Sec.
Display
Custom Key 1
OSD Lock
15 Sec.
System
Custom Key 2
20 Sec.
Custom Key 3
25 Sec.
Information
30 Sec.
Other Settings
Reset All
1. Vælg Menu fra genvejsmenuen.
2. Brug
eller
til at vælge System.
3. Vælg
til at gå til en undermenu og brug derefter
menuemne.
4. Brug
eller
til at udføre justeringer, eller brug
5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg
6. For at afslutte menuen, vælg
Emne
Headphone
(Hovedtelefon)
eller
til at vælge et
til at vælge.
.
.
Funktion
Volume
(Lydstyrke)
Justerer lydstyrken.
Mute (Slå lyd
fra)
Slår lyden fra for lydinputtet.
Område
0 til 100
Navigering i hovedmenuen
53
Emne
Funktion
OSD Settings
Language
(Indstillinger for (Sprog)
OSD)
Indstiller OSD-menuens sprog.
Sprogindstillingerne, der vises på dit
OSD, kan være forskellige fra dem, vist
til højre, afhængigt af hvilket produkt
der forhandles i dit område.
Område
• English
• Français
• Deutsch
• Italiano
• Español
• Polski
• Česky
• Magyar
• Serbo-croatia
• Română
• Nederlands
• Русский
• Svenska
• Português
• 日本語
• 繁體中文
• 简体中文
Display Time
(Visningstid)
Justerer, hvor lang tid OSD-menuen
vises.
OSD Lock
(OSD-lås)
Forhindrer, at alle monitorens
indstillinger ændres tilfældigt. Når
denne funktion er aktiveret, er alle
kontrolfunktioner og genvejstaster til
OSD deaktiverede.
For at oplåse OSD-knapperne skal du
trykke og holde en knap nede i 10
sekunder.
54
Navigering i hovedmenuen
• 5 Sec. (5 sek.)
• 10 Sec. (10 sek.)
• 15 Sec. (15 sek.)
• 20 Sec. (20 sek.)
• 25 Sec. (25 sek.)
• 30 Sec. (30 sek.)
Emne
Funktion
Custom Key 1
Custom Key
Indstil de funktioner, der er adgang til
(Brugerdefineret (Brugerdefineret med den brugerdefinerede tast 1.
tast 1)
tast)
Custom Key 2
Indstil de funktioner, der er adgang til
(Brugerdefineret med den brugerdefinerede tast 2.
tast 2)
Custom Key 3
Indstil de funktioner, der er adgang til
(Brugerdefineret med den brugerdefinerede tast 3.
tast 3)
Område
• Black eQualizer
• Blur Reduction
• Color Vibrance
(Farvetone)
• Low Blue Light
• Contrast
(Kontrast)
• Volume
(Lydstyrke)
• Mute (Slå lyd fra)
• Input
• Brightness
(Lysstyrke)
• Picture Mode
(Billedtilstand)
• Display Mode
(Displaytilstand)
• Auto Game Mode
(Automatisk
spiltilstand)
Information
(Oplysninger)
Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger.
• Model Name
(Navn på model)
• Input
• Current
Resolution
(Aktuel
opløsning)
• Optimum
Resolution
(Optimal
opløsning) (bedst
for monitoren)
Navigering i hovedmenuen
55
Emne
Other Setting
(Andre
indstillinger)
Funktion
Område
Resolution
Notice
(Meddelelse om
opløsning)
Indstiller, om meddelelsen om
opløsning skal vise den anbefalede
opløsning når monitoren detekterer
en ny enhed.
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
Buzzer
(Summer)
Tænder/slukker for
tonekontrolknapperne.
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
Input Auto
Switch
(Automatisk
skift for input)
Indstiller til automatisk detektering af • ON (TIL)
den tilgængelige inputkilde.
• OFF (FRA)
Auto Pivot
Sensor (Sensor
til automatisk
drejning)
Indstiller skærmen, så den drejer med • ON (TIL)
monitoren.
• OFF (FRA)
Auto Power Off
(Automatisk
slukning)
Indstiller, hvornår monitoren slukkes • OFF (FRA)
automatisk i strømbesparelsestilstand. • 10min.
• 20min.
• 30min.
LED Indicator
(LED-indikator)
Bestemmer LED-indikatorens
lysstyrke.
• OFF (FRA)
• Medium (Mellem)
• High (Høj)
DDC/CI
Giver mulighed for at konfigurere
monitorens indstillinger gennem
softwaren på computeren.
• ON (TIL)
• OFF (FRA)
DDC/CI, der er en forkortet form af
Display Data Channel/Command
Interface, blev udviklet af Video
Electronics Standards Association
(VESA). DDC/CI-kapacitet giver
mulighed for, at monitorens
kontrolfunktioner kan sendes via
softwaren til fjerndiagnostik.
Reset All
(Nulstil alle)
56
Nulstilller alle indstillinger for tilstande, farver og
geometri til fabrikkens standardindstillinger.
Navigering i hovedmenuen
• YES (JA)
• NO (NEJ)
Fejlfinding
FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål)
Billedet har en forkert farve.
• Standard Picture Mode (Billedtilstand) er FPS1, der er disignet til FPS spil. Hvis du
foretrækker andre billedtilstande, skal du gå til Picture (Billede) og ændre indstillingen i
Picture Mode (Billedtilstand).
• Hvis billedet har et gult, blåt eller lyserødt udseende, skal du gå til Picture (Billede) og
Reset Color (Nulstil farve) og så vælge YES (JA) for at nulstille farveindstillingerne til
fabriksstandarderne.
Hvis billedet stadig ikke er korrekt, og OSD også har en forkert farve, betyder det, at en af de
tre primære farver mangler i signalinputtet. Kontroller signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er
bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support.
Billedet er uskarpt.
• Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens
opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og
foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
• Hvis der bruges et VGA-forlængerkabel, skal forlængerkablet fjernes inden testen udføres. Er
billedet klart nu? Hvis ikke, skal billedet optimeres ved at gennemgå vejledningerne i afsnittet
"Adjusting the refresh rate" (Justering af opdateringshastighed) på hyperlinket
"Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning). Det er normalt,
at der opstår uskarphed pga. tab under ledning af strøm i forlængerkabler. Du kan mindske
disse tab ved at bruge en forlængerledning med bedre ledeevne eller med en indbygget
booster.
Forekommer der kun uskarphed ved opløsninger lavere end den native (maksimale) opløsning?
Læs vejledningerne på hyperlinket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af
skærmens opløsning) på cd'en. Vælg den native opløsning.
Man kan se pixelfejl.
En blandt flere pixels er permant sort, en blandt flere pixels er permanet hvid, en eller flere
pixels er permanent rød, grøn, blå eller en anden farve.
• Rengør LCD-skærmen.
• Sluk for monitoren, og tænd den igen.
• De pixels, der permanent er til eller fra, er en naturlig defekt, der opstår i LCD-teknologi.
Fejlfinding
57
Hvis LED-indikatoren er hvid eller orange.
• Hvis LED’en lyser fast hvid, er der tændt for monitoren.
• Hvis LED lyser grønt, og meddelelsen Out of Range (Uden for område) vises på skærmen,
betyder det, at du bruger en displaytilstand, som monitoren ikke understøtter, og du skal
ændre indstillingen til en understøttet tilstand. Gennemlæs afsnittet "Preset display
modes" (Forudindstillede displaytilstande) på hyperlinket "Adjusting the Screen
Resolution" (Justering af skærmens opløsning).
• Hvis LED lyser orange, er strømstyringsfunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig knap på
computerens tastatur eller flyt musen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere signalkablets
tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den
nødvendige support.
• Kontroller stikkontakten, strømforsyningen og netafbryderen, hvis LED'en er slukket.
Der kan ses svage skygger på det statiske billede, der vises på skærmen.
• Aktiver strømstyringsfunktionen, og indstil din computer og monitor til at gå i dvaletilstand
"mindre strømforbrug", når de ikke er aktivt i brug.
• Brug en pauseskærm til at forhindre, at det samme billede vises på skærmen i lang tid på.
Billedet er forvrænget, blinker eller flimrer.
Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens
opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og
foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
Monitoren kører med dens indbyggede opløsning, men billedet er stadig forvrænget.
Billeder, fra forskellige inputkilder kan vises forvrængede eller udstrakte på monitoren, når den
kører med dens indbyggede opløsning. Du kan opnå den optimale displayydelse for hver type
inputkilde ved at bruge funktionen Display Mode (Displaytilstand) til at indstillle et korrekt
skærmforhold for inputkilderne. Se Display Mode (Displaytilstand) på side 50 for yderligere
oplysninger.
Billedet vises i en retning.
Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens
opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og
foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger.
Der er ikke adgang til OSD-kontrolfunktionerne.
For at låse OSD-knapperne op, når de er forudindstillede til at låses, skal du trykke og holde
nede på en knap i 10 sekunder.
58
Fejlfinding
Der kommer ingen lyd fra de tilsluttede, eksterne højtalere.
• Fjern hovedtelefonen (hvis hovedtelefonen er sluttet til monitoren).
• Kontroller, om Line Out er tilsluttet korrekt.
• Hvis de eksterne højtalere er USB-drevne, skal du kontrollere, om USB-forbindelsen er
korrekt.
• Hæv lydstyrken (lydstyrken er muligvis slået fra eller skruet helt ned) for de eksterne
højtalere.
Har du brug for mere hjælp?
Hvis du stadig har problemer efter du har gennemgået denne vejledning, skal du kontakte
salgsstedet, eller du kan sende os en e-mail på: [email protected]
Fejlfinding
59
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement