Gebruiksaanwijzing EBM5045HIG Inbouw Combi
EBM5045HIG
Inbouw Combi Magnetron-Oven
Gebruiksaanwijzing
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 1 van 28
Algemene voorschriften
1. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK
Deze handleiding maakt een integraal onderdeel uit van het
apparaat. het dient in tact te blijven en binnen handbereik
gedurende de gehele levenscyclus van het apparaat.
Het is belangrijk om deze handleiding en alle aanwijzingen
zorgvuldig te lezen voordat u het apparaat gebruikt. De installatie
moet door bevoegde personen worden uitgevoerd in
overeenstemming met de geldende regelgeving. Dit apparaat is
bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voldoet aan de Europese
richtlijnen die momenteel van kracht zijn. Het apparaat is
gebouwd voor het uitvoeren van de volgende functies: het koken
van voedsel; het wordt beschouwd als ongeschikt voor elk ander
gebruik.The fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
ander gebruik van het apparaat dan hierboven is aangegeven.
LAAT GEEN GEWICHT OP DE DEUR STEUNEN EN
GA NIET ZITTEN OP DE GEOPENDE DEUR VAN HET
APPARAAT.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT DIENT U ALLE BESCHERMENDE
FOLIE VAN DE BINNENKANT EN DE BUITENKANT TE
VERWIJDEREN.
LET OP DAT ER GEEN VOORWERPEN VASTZITTEN
TUSSEN DE DEUR VAN DE OVEN.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 2 van 28
Algemene voorschriften
HET APPARAAT WORDT ERG HEET TIJDENS HET
GEBRUIK. GESCHIKTE HITTEBESTENDIGE
HANDSCHOENEN DIENEN TE WORDEN GEDRAGEN
TIJDENS ALLE HANDELINGEN MET HET APPARAAT.
GEBRUIK GEEN METALEN SPONSJES OF
SCHERPE SCHRAPERS OMDAT DEZE HET
OPPERVLAK ZULLEN BESCHADIGEN.GEBRUIK
NORMALE, NIET-SCHURENDE PRODUCTEN EN
EEN HOUTEN OF PLASTIC HULPMIDDEL, ALS DIT
NODIG IS. GOED NASPOELEN EN AFDROGEN
MET EEN MICROVEZELDOEKJE.LAAT GEEN
RESTANTEN OF SUIKERHOUDEND VOEDSEL
(ZOALS JAM) LATEN VASTKOEKEN IN DE OVEN.
ALS HET TE LANG IS BLIJVEN ZITTEN, KAN DIT
DE EMAILLE AFWERKING VAN DE OVEN
BESCHADIGEN.
GEBRUIK GEEN AFGESLOTEN DOZEN OF BAKJES IN
HET APPARAAT. TIJDENS HET KOKEN KAN OVERDRUK
ONTSTAAN IN DE VERPAKKINGEN WAT KAN LEIDEN
TOT EEN EXPLOSIEGEVAAR.
LAAT HET APPARAAT NIET ONBEHEERD TIJDENS HET
KOOKPROCES WAAR VETTEN EN OLIE WORDT
GEBRUIKT. VETTEN EN OLIE KUNNEN VLAM VATTEN.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 3 van 28
Algemene voorschriften
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
- WAARSCHUWING: als het apparaat in de combi-functie wordt
gebruikt, mogen kinderen de oven alleen gebruiken onder
toezicht van volwassenen in verband met de opgewekte
temperaturen.
- WAARSCHUWING: als de deur of de deurafdichtingen
beschadigd zijn, mag deoven niet worden gebruikt totdat het
door een hiervoor gekwalificeerde persoon is gerepareerd.
- WAARSCHUWING: het is gevaarlijk voor iemand anders dan
een specialist om service- of reparatiewerk te verrichten waarbij
de afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen
blootstelling aan microgolven.
- WAARSCHUWING: vloeibare en andere levensmiddelen
mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking
aangezien deze kan exploderen.
- WAARSCHUWING: Laat kinderen alleen de oven gebruiken
zonder toezicht als ze adequate instructies hebben gehad
zodat het kind in staat is om de oven op een veilige manier
te gebruiken en de gevaren van verkeerd gebruik begrijpt.
- Gebruik alleen keukengerei wat geschikt is voor gebruik in de
magnetron.
- Bij het verwarmen van voedsel in kunststof of papieren
verpakkingen, dient de oven in de gaten te worden gehouden in
verband met de mogelijkheid van een ontsteking.
- Als er rook wordt waargenomen, apparaat uitschakelen en de
stekker uit het stopcontact halen. De deur gesloten houden
om eventuele vlammen te doven.
- In de magnetron verwarmen van vloeistoffen kan leiden tot
een vertraagd opborrelen als het kookpunt wordt bereikt.
Weest voorzichtig met verplaatsing van de verpakking.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 4 van 28
Algemene voorschriften
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
- De inhoud van zuigflessen en glazen potjes moeten voor
het opdienen eerst worden geroerd of geschud en de
temperatuur gecontroleerd om brandwonden te
voorkomen.
- Eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren mogen niet
worden verwarmd in de magnetron omdat ze kunnen
exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt.
- Wanneer het apparaat niet goed schoon is kan dit leiden tot
beschadiging van de oppervlakken wat van invloed is op de
levensduur van het apparaat en mogelijk tot gevaarlijke situaties
kan leiden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of
gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze
persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige
manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke
gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
Reinigings- en onderhouds- werkzaamheden mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht enniet door
kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
De oven dient regelmatig te worden gereinigd en voedselresten
te worden verwijderd.
Kinderen jonger dan 8 jaar dienen bij het apparaat te worden
weggehouden tenzij ze constant onder toezicht staan. Jonge
kinderen uit de buurt houden.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 5 van 28
Algemene voorschriften
RADIO STORING
De magnetron kan storingen veroorzaken aan uw radio, tv, of
soortgelijke apparatuur. Als interferentie optreedt, kan dit worden
opgeheven of verminderd door de volgende procedures.
a. Reinig de deur en het afdichtingsoppervlak van de oven.
b. Zet de radio, televisie, enz. zo ver mogelijk weg van uw
magnetron-oven als mogelijk is.
c. Gebruik een goed geïnstalleerde antenne voor uw radio, tv, enz. om
een sterk ontvangstsignaal te krijgen.
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Hieronder zijn, zoals voor alle apparaten, bepaalde regels
en veiligheidsinstructies te volgen om ervoor te zorgen dat
u verzekerd bent van de topprestaties van deze oven:
1. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als u de oven gebruikt.
2. Gebruik de oven voor geen andere reden dan om voedsel te
bereiden. Dus niet voor het drogen van kleren, papieren of wat
voor andere zaken die geen voedsel zijn en ook niet voor
sterilisatie doeleinden.
3. Gebruik de oven niet als hij leeg is. Dit kan de oven beschadigen.
4. Gebruik de ovenruimte niet voor enige vorm van opslag, zoals
voor papieren, kookboeken e.d.
5. Kook geen voedsel wat is omgeven door een omhulling, zoals
eierdooiers, aardappelen, kippenlevertjes etc. voordat u ze eerst
meerdere keren heeft ingeprikt met een vork.
6. Voeg geen voorwerpen in de openingen aan de buitenkant van het
apparaat.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 6 van 28
Algemene voorschriften
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
7. Verwijder nooit delen van de oven, zoals de voetjes,
koppelingstuk, schroeven etc.
8. Kook geen voedsel rechtstreeks op het glazen draaiplateau.
Plaats het voedsel in of op speciaal hiervoor geschikt keukengerei
voordat u het in de oven plaatst.
9. BELANGRIJK - NIET IN DE MAGNETRON-OVEN TE
GEBRUIKEN KOOKGEREI
Gebruik geen metalen pannen of schalen met metalen
handvatten.
Gebruik niets met een metalen bekleding.
Gebruik geen met papier bedekte draadsluitingen om plastic
zakjes.
Gebruik geen melamine schalen. Zij bevatten een materiaal
wat magnetronenergie absorbeert.
Dit kan ervoor zorgen dat de schalen gaan breken of zwart
worden en dit vertraagt het kookproces.
Gebruik geen Centura servies. Het glazuur is niet geschikt
voor gebruik in de magnetron. Afgesloten kopjes met
handvatten van Corelle Livingware moet niet worden
gebruikt.
Kook niet in een houder met een beperkte opening, zoals
een popflesje of een slaolieflesje, deze kunnen
exploderen als ze in een magnetron worden opgewarmd.
Gebruik geen normale vlees- of suikerthermometers. Er zijn
speciale thermometers beschikbaar voor koken met
magnetrons. Deze mogen worden gebruikt.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 7 van 28
General instructions
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
10. Magnetron keukengerei mag alleen worden gebruikt
overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
11. Probeer geen voedsel te frituren in deze oven.
12. Denk eraan dat een magnetron-oven alleen de vloeistof in
een houder verwarmt in plaats van de houder zelf. Zelfs al
is het deksel van een houder niet heet als u het aanraakt
wanneer u het uit de oven verwijderd, denk er dan aan dat
het voedsel/de vloeistof dezelfde hoeveelheid stoom en

spetters zal vrijgeven wanneer het deksel wordt verwijderd
bij conventioneel koken.
13. Test altijd zelf de temperatuur van gekookt voedsel vooral als u
voedsel/vloeistof verwarmt of kookt voor babies. Het is
raadzaam om nooit voedsel/vloeistof rechtstreeks uit de oven te
consumeren maar laat het gedurende een paar minuten staan
en roer het voedsel/de vloeistof om de warmte gelijkmatig te
verdelen.
14. Voedsel wat een mix van vet en water bevat, zoals
bouillon, dient nog 30-60 seconden in de oven te blijven
staan nadat het kookproces is uitgeschakeld. Dit dient om
het mengsel te laten bezinken en te voorkomen dat het gaat
borrelen als er een lepel in het voedsel/de vloeistof wordt
geplaatst of er een bouillonblokje wordt toegevoegd.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 8 van 28
Algemene voorschriften
ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
15. Bij de voorbereiding/het koken van voedsel/vloeistof dient
u niet te vergeten dat er bepaalde voedingsmiddelen zijn,
zoals Kerstmispudding, jam en gehakt die zeer snel
opwarmen. Bij het verwarmen of koken van voedingsmiddelen
met een hoog vet- of suikergehalte moet u geen plastic
containers gebruiken.
16. Kookgerei kan heet worden als gevolg van de warmte doe
wordt overgedragen door het verhitte voedsel. Dit geldt vooral
als plastic folie de bovenkant en de handvatten van het
kookgerei heeft afgedekt. Pannenlappen kunnen nodig zijn om
het kookgerei te kunnen vastpakken.
17. Om het risico van brand in de ovenruimte te verminderen:
a. Het eten niet te gaar laten worden. Hou de magnetron
goed in de gaten als papier, plastic of andere brandbare
materialen in de oven worden geplaatst om het koken te
vergemakkelijken.
b. Verwijder draadsluitingen van zakken voordat u de zakken
in de oven plaatst.
c. Mocht het zo zijn dat materiaal in de oven vlam vat, de
deur van de oven gesloten houden, de oven uitzetten
door de stekker uit het stopcontact te halen of door de
zekering eruit te draaien of via de stroomonderbreker.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 9 van 28
Algemene voorschriften
2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
RAADPLEEG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE
VEILIGHEIDSNORMEN VOOR DE FUNCTIES VAN
ELEKTRISCHE OF GAS-APPARATEN EN
VENTILATIESYSTEMEN. IN UW BELANG EN VOOR UW
VEILIGHEID HEEFT DE WET BEPAALD DAT DE INSTALLATIE EN
HET ONDERHOUD VAN ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
MOET WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGD PERSONEEL
IN OVEREENSTEMMING MET DE VAN KRACHT ZIJNDE
REGELS. ONZE ERKENDE INSTALLATEURS GARANDEREN
GOED UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN. GAS- OF
ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DOOR
DESKUNDIG PERSONEEL WORDEN LOSGEKOPPELD.
CONTROLEER VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT
OP HET ELEKTRICITEITSNET DE GEGEVENS VAN HET
TYPEPLAATJE MET DE GEGEVENS VAN UW
STROOMNET.
VOORDAT U INSTALLATIE OF ONDERHOUDSWERK
VERRICHT AAN HET APPARAAT, DIENT U ER ZEKER
VAN TE ZIJN DAT HET APPARAAT NIET IS
AANGESLOTEN AAN HET ELEKTRICITEITSNET.
DE STEKKER DIE WORDT AANGESLOTEN OP DE
VOEDINGSKABEL EN HET STOPCONTACT MOET VAN
HETZELFDE TYPE ZIJN EN VOLDOEN AAN DE
GELDENDE VOORSCHRIFTEN. HET STOPCONTACT
MOET BEREIKBAAR ZIJN NADAT HET APPARAAT IS
INGEBOUWD. DE STEKKER NOOIT UIT HET
STOPCONTACT HALEN DOOR AAN HET SNOER TE
TREKKEN.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 10 van 28
Algemene voorschriften
ALS DE VOEDINGSKABEL IS BESCHADIGD,
ONMIDDELIJK CONTACT OPNEMEN MET DE
TECHNISCHE SERVICE DIENST EN ZIJ ZULLEN DE
KABEL VERVANGEN.
HET IS VERPLICHT VOOR ALLE ELEKTRISCHE
APPARATUUR OM TE WORDEN GEAARD VOLGENS DE
DOOR VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VASTGESTELDE
METHODEN.
ONMIDDELLIJK NA DE INSTALLATIE EEN KORTE
INSPECTIETEST UITVOEREN, VOLG HIERBIJ DE
ONDERSTAANDE INSTRUCTIES. MOCHT HET
APPARAAT NIET FUNCTIONEREN, DE STEKKER UIT
HET STOPCONTACT TREKKEN EN HET
DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM
BELLEN.
NOOIT PROBEREN OM HET APPARAAT ZELF TE
REPAREREN.
NOOIT ONTVLAMBARE VOORWERPEN IN DE OVEN
PLAATSEN: ALS DEZE PER ONGELUK IS
INGESCHAKELD, KAN DIT BRAND VEROORZAKEN.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 11 van 28
Algemene voorschriften
TIJDENS HET GEBRUIK WORDT HET APPARAAT ERG
HEET. ZORG ERVOOR DAT U DE
VERWARMINGSELEMENTEN IN DE OVEN NIET
AANRAAKT.
DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR
PERSONEN (INCLUSIEF KINDEREN) MET
VERMINDERDE LICHAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF
GEESTELIJKE VERMOGENS OF GEBREK AAN
ERVARING IN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE
APPARATEN, TENZIJ ZE ONDER TOEZICHT STAAN VAN
OF INSTRUCTIES KRIJGEN DOOR VOLWASSENEN DIE
VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HUN VEILIGHEID.
LAAT KINDEREN NOOIT IN DE BUURT KOMEN ALS
HET APPARAAT IN WERKING IS OF MET HET
APPARAAT SPELEN.
STEEK GEEN PUNTIGE METALEN VOORWERPEN
(BESTEK OF GEREEDSCHAPPEN) IN DE SPLETEN VAN
HET APPARAAT.
GEBRUIK GEEN STOOMREINIGER VOOR HET
SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT. DE STOOM
KAN BIJ DE ELEKTRONICA KOMEN, HET
BESCHADIGEN EN KORTSLUITING VEROORZAKEN.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 12 van 28
Algemene voorschriften
DIT APPARAAT NIET AANPASSEN.
GEBRUIK GEEN SPRAY-PRODUCTEN IN DE BUURT
VAN HET APPARAAT ALS HET IN GEBRUIK IS.
GEBRUIK GEEN SPRAY-PRODUCTEN ALS HET
APPARAAT NOG HEET IS.
ALS DE OPPERVLAKKEN NOG ZEER HEET ZIJN
TIJDENS HET KOKEN, GEEN WATER DIRECT OP DE
LADEN GIETEN. DE STOOM KAN ERNSTIGE
BRANDWONDEN VEROORZAKEN EN GEEMAILLEERDE
OPPERVLAKKEN BESCHADIGEN.
ALLE KOOKACTIVITEITEN MOETEN PLAATSVINDEN MET
EEN GESLOTEN OVENDEUR.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade aan personen of zaken veroorzaakt door het
niet in acht nemen van de bovenstaande instructies,
door
het onklaar maken van een deel van het apparaat

of door het gebruik van niet-originele onderdelen.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 13 van 28
Richtlijnen voor afvalverwijdering
3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU
3.1 Onze verantwoordelijkheid voor het milieu
Overeenkomstig de richtlijnen 2002/95 / EG, 2002/96 / EG en 2003/108 / EG
betreffende de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparaten, alsmede op de verwerking van afval,
geeft het symbool van de doorkruisde vuilnisbak aan dat een product aan het
eind van zijn levensduur het gescheiden moet worden ingezameld van ander
afval. Daarom moet de gebruiker het product, dat het einde van zijn levensduur
heeft bereikt, overhandigen aan de speciale inzamelingscentra voor elektrisch
en elektronisch afval, of het terugleveren aan de verkoper bij de aanschaf van
een soortgelijk product, op een één voor één basis. Een adequate
gedifferentieerde inzameling voor de verdere toezending van het ontmantelde
product voor recycling, verwerking en ecologisch compatibele verwerking
draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de
gezondheid en bevordert het recyclen van de samengestelde materialen van
het apparaat. Illegale verkoop van het product door de gebruiker zal leiden tot
de toepassing van administratieve straffen.
Het product bevat geen stoffen in dusdanige hoeveelheden dat ze als
een gevaar voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, in
overeenstemming met de geldende Europese Richtlijnen.
3.2 Uw verantwoordelijkheid voor het milieu
De verpakking van onze producten is gemaakt van niet-vervuilende materialen,
die daarom verenigbaar zijn met het milieu en recyclebaar. Gelieve te helpen
door het correct verwijderen van de verpakking. U kunt de adressen van
inzameling-, recycling en verwijderingscentra verkrijgen bij uw verkoper of via
de bevoegde locale organisaties.
Gooi de verpakking of een deel erval niet weg en laat het niet onbeheerd
achter. Het kan een verstikkingsgevaar vormen voor kinderen, vooral de
plastic zakjes.
Uw oude apparaat moet ook correct worden afgevoerd.
Important: lever het apparaat in bij de plaatselijke dienst die bevoegd is
voor de inzameling van elektrische apparaten die niet meer in gebruik zijn. Een
correcte verwijdering zorgt voor een slimme terugwinning van waardevolle
materialen.
Voordat het apparaat wordt afgevoerd is het belangrijk om deuren uit het
apparaat te verwijderen en planken in dezelfde positie te laten zitten als
tijdens het gebruik om ervoor te zorgen dat kinderen niet per ongeluk
opgesloten raken tijdens het spelen. Ook moet de stroomkabel worden
doorgesneden en worden verwijderd samen met de stekker.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 14 van 28
Technische productgegevens
Typenummer:
EBM5045HIG
Nominale spanning/
frequentie:
230V~50HZ
Grill vermogen:
Magnetron vermogen:
1500W
1000W
Convectie:
Capaciteit:
1400W
35L
Afmeting product:
595mm(W)X547 .5
mm(D)X455mm(H)
Afmeting ovenruimte:
Gewicht:
420mm(W)X395mm(D)X210mm(H)
37 KG
GEBRUIK VAN DE OVEN
Voordat u het apparaat gebruikt
Verwijder eventuele etiketten (afgezien van het technische typeplaatje) van
de schalen, lekbakken en de ovenruimte.
Verwijder eventuele beschermende folie van de buitenkant of binnenkant van
het apparaat, met inbegrip van de accessoires, zoals schalen, lekbakken, de
pizzaplaat of de onderplaat.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt verwijdert u alle
accessoires uit de ovenruimte en wast deze zoals is aangegeven in het
gedeelte REINIGING EN ONDERHOUD.
Verwarm het apparaat tot de maximale temperatuur om eventuele resten van
het fabricageproces te verwijderen die het voedsel zouden kunnen beïnvloeden
met een onaangename geur.
Zorg ervoor dat er minstens 5 cm zit tussen de oven en eromheen
aanwezige voorwerpen als de oven in gebruik is.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 15 van 28
Instructies voor de gebruiker
4. OMSCHRIJVING APPARAAT
4.1 Bedieningspaneel/Omschrijving knoppen
▄
Ontdooien
▄
Automatisch/Handmatig
▄
Licht/Magnetron
Ontdooien
▄
Stoom
▄
Temperatuur
▄
Gewicht
▄
Start/Reset
▄
Wekker
▄
Kinderslot
Klok
▄
Functies symbolen
Grill
Magnetron
EBM5045HIG
Combinatie
Combinatie
Grill + Convectie
Grill + Magnetron
Combinatie
Magnetron + Convectie
Ontdooien
Automatisch/Handmatig
Klok
Start
Wekker
Kinderslot
Gewicht
Versie NL 07/2015
Pagina 16 van 28
Instructies voor de gebruiker
4.2 Constructie tekening
Bedieningspaneel
Handgreep
Deur
Grillplaat
Grillrooster
4.3 Uitleg schermweergave
Wanneer de stroom is ingeschakeld van de oven vertoont het scherm de demonstratie-stand en de
symbolen beginnen te knipperen van links naar rechts en van boven naar beneden in een frequentie
van 2 Herz.
Als u een functie heeft geselecteerd en de functie is nog niet gestart, zal het symbool gaan knipperen
in een frequentie van 2 Herz. Totdat de functie start zal het symbool blijven branden.
Tijdens een demonstratie-stand, standby-stand, instelprocedure of als het kookproces is beëindigd,
en u geen enkele toets indrukt binnen 3 minuten tijd, gaat de schermweergave terug naar de
standby-stand en de LCD- verlichting gaat uit. Druk daarna op elke willekeurige knop en de LCDverlichting gaat weer aan.
Tijdens het kookproces blijft de LCD-achtergrondverlichting branden.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 17 van 28
Instructies voor de gebruiker
5. GEBRUIK VAN DE OVEN
5.1 Beschrijving van de functies
5.2.1 Instellen kooktijd
Instellen kooktijd/temperatuur: gebruik time “ + ” of “ - ” om de kooktijd in te stellen van
0-3 minuten: elke toetsaanraking zijn 10 seconden
3-10 minuten: elke toetsaanraking zijn 30 seconden
10-30 minuten: elke toetsaanraking is 1 minuut
30-60 minuten: elke toetsaanraking is 2 minuten.
Druk time“ + ” of “ - ” gedurende 1,5 seconden, de instelling wordt automatisch verhoogd
of verlaagd.
5.2.2 Klokfunctie
In de standby-stand, druk “klok/timer” toets en het urendeel knippert
;druk time +” of “-” om
uren in te stellen, druk dan op toets “"clock/timer”, uren instelling is goed nu. Minutendeel
instellen, druk time “+” of “-” om minuten in te stellen, druk “clock/timer” toets om tijdinstelling te
beëindigen.
blijft branden en “:” knippert.
Nadat de klok is ingesteld, kunt u de instelling aanpassen met de stappen zoals hierboven is
aangegeven. Klokinstelling is 24 uren.
Tijdens het werkproces kunt u de “Clock/Timer” controleren.
5.2.3 Klok/timer en wekkerfunctie
Om de timer in te stellen: druk “clock/timer” toets, en time “+” of “-” toets om uren in te stellen. Druk
“clock/timer” en timer “+” of “-” om minuten in te stellen; druk dan op “start/reset” toets,
licht op
en de instelling is gereed.
Tijdens de "clock/timer" wekkerfunctie knippert
.
Als de ingestelde “timer/clock” start, zoemt de klok 10 keer.
5.2.4 Ingestelde kooktijd (klok ingesteld)
Als u de gewenste tijd heeft ingesteld, drukt u op de “clock/timer” toets en time “+” of “-” om de uren
in te stellen. Druk op “clock/timer”, en dan time “+” of “-” om de minuten in te stellen. Afhankelijk
van wat u wilt bereiden kiest u de kookfunctie (warmtekracht, tijd). Druk “start/reset” de
gereserveerde kookinstelling begint, de gereserveerde tijd begint met koken als er 2 keer een
piepgeluid komt (reserveren van magnetron, grill, combi-functie en auto/handmatig.
Tijdens het instellingsproces
knippert. Na instelling ok,
blijft branden.
5.2.4 Magnetron functie
a. Handmatig koken met magnetron
Magnetron kracht====>>instellen kooktijd====>>Starten
Druk"
" toets, scherm toont "P100", "
" knippert, magnetronsterkte op 100% zetten.
Druk “
” toets, druk “P70,P50,P10, DEF, G-1, G-2, C-1, C-2, C-3,......P100” voor tonen van de
cyclus. Kies de gewenste sterkte. Kies de aanpassingstoets om de kooktijd aan te passen.
"
" begint te knipperen, druk op "start/reset", "
" blijft branden, en "
" gaat uit. Het
kookproces start.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 18 van 28
Instructies voor de gebruiker
5. GEBRUIK VAN DE OVEN
5.1 Beschrijving van de functies
5.2.4 Magnetron functie
Maximale kooktijd is 60 minuten: magnetronsterkte zoals in de tabel hieronder:
Cyclusduurt 22 seconden.
Magnetronsterkte
LCD scherm
LCD scherm
(Tijd/cyclus)
(Bovenregel)
(Onderregel)
100%(22/22)
P100
Kooktijd
70%(16/22)
P70
Kooktijd
50%(12/22)
P50
Kooktijd
30%(8/22)
P30
Kooktijd
10%(4/22)
P10
Kooktijd
b. Snel koken
Tijdens standby-stand, druk “Start/Reset” en kies 100% magnetronsterkte, tijd is 1 minuut voor snel
koken.Druk “Start/Reset” om terug te keren naar de standby-stand.
Tijdens standby-stand, druk "time" "+/-” om de kooktijd in te voeren, en het magnetronsymbool
begint te knipperen, druk “Start/Reset”, de magnetronfunctie begint met 100% sterkte te
koken en het magnetronsymbool blijft branden.
c. Beveiligingsinstelling
Normale werkwijze:
Als de oppervlaktetemperatuur van de magnetron hoger of gelijk is aan 135 ć ± 10 ć, stopt de
magnetron met haar werking. Ovenverlichting, ventilator en de motor werken nog wel. Als de
oppervlaktetemperatuur van de magnetron minder dan of gelijk is aan 75 ć ± 10 ć, gaat de
magnetron weer verder met haar taak.
Abnormale werkwijze:
Wanneer een weerstand kortsluiting heeft of geen contact maakt, ziet u "ERR1" op het scherm en de
oven piept 5 keer. De oven gaat terug naar de standby-stand nadat er een goede weerstand is
geplaatst.
Als een weerstand kortsluiting heeft of geen contact maakt doordat er geen
oppervlaktetemperatuur van de magnetron kan worden waargenomen ( zoals bij een slechte
werking van het apparaat), stopt de magnetron-oven of de grillfunctie na 20 minuten te hebben
gewerkt, en het scherm toont "ERR2" en de oven piept 5 keer. Ovenverlichting en de ventilator
blijven nog 1 minuut werken (is 1 minuut warmte-afkoeling). Totdat er een goede weerstand is
geplaatst, gaat de magnetron-oven terug naar de standby-stand (0:00).
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 19 van 28
Instructies voor de gebruiker
5. GEBRUIK VAN DE OVEN
Tijdens standby-stand druk op “
” toets, scherm toont “DEF”,
symbool knippert, druk op
” begint te knipperen, druk “Start/Reset” om
"time" “+/-” om het kookgewicht in te stellen, “g” “
het te laten werken,
gaat branden
"g" gaat uit.
Maximaal ontdooigewicht: 2000 gram
Ontdooisterkte en tijdrelatie: "T" is ontdooitijd.
Tijd
Magnetron sterkte
Tijd/cyclus
Stap1
Stap2
Stap3
1/4T
1/4T
1/2T
50%
30%
10%
12/22
8/22
4/22
Lijst ontdooitijd, gewichtseenheid: grammen
Gewichtsweergave
op scherm
Tijd T
Gewichtsweergave
op scherm
Tijd T
100
2’30”
1100
21’30’’
200
4’00’’
1200
24’00’’
300
1300
25’00’’
400
6’30’’
7’30’’
1400
27’00’’
500
10’30’’
1500
28’00’’
600
11’30’’
1600
30’00’’
700
12’20’’
1700
31’00’’
800
15’30’’
1800
34’30’’
900
18’00’’
1900
35’30’’
1000
20’00’’
2000
37’30’’
LET OP: de gegevens als ontdooisterkte en tijd zijn het resultaat van de gegevens van de
geteste hoeveelheden voedsel.
5.2.6 Grill Functie
a. Druk op de
toets, totdat G-1 wordt getoond, het grill symbool begint te knipperen,
druk dan op de
toets, G-2 wordt getoond, geef gegevens kooktijd,
begint te
knipperen, druk op "Start/Reset" om te beginnen met koken en het grill symbool blijft
branden,
gaat uit.
Grill
EBM5045HIG
Vermogen
LCD bovenregel
LCD onderregel
Grill 1 85%(25/30)
G-1
Kooktijd
Grill 2 50%(15/30)
G-2
Kooktijd
Versie NL 07/2015
Pagina 20 van 28
Instructies voor de gebruiker
b. xx/xx is de combinatie van looptijd en periode van sterkte-instelling, bijvoorbeeld bij 25/30
is de 30 seconden de looptijd en 25 seconden de periode van de sterkte-instelling.
c. Tijdens de grill functie, als de grill tijd op de helft is, piept de oven 2 keer als herinnering om het
voedsel om te draaien, het kookproces pauzeert hierbij. Na het omdraaien van het voedsel en het
sluiten van de ovendeur pauzeert het apparaat nog 1 minuut en vervolgt dan het kookproces. Of,
na het omdraaien van het voedsel, kan de gebruiker op de "start/reset" toets drukken om met het
koken te gaan beginnen.
d. Als de kooktijd langer is dan 10 minuten, stopt de grill met werken halverwege en gedurende
de laatste 30 seconden (alleen de grillfunctie is gestopt, de oververlichting en de ventilatorfunctie
werken nog wel).
e. G-1: instelling langer dan 30 minuten, dan verschuift het na 30 minuten naar grill instelling G-2.
5.2.6 Combi-functie
a, Druk op “
” toets tot scherm “C-1” toont, combinatiefunctie symbool begint te knipperen,
druk dan op “
”,het scherm toont “C-2”, kooktijd inbrengen, druk op “Start/Reset” toets om
met koken te beginnen. Combinatiefunctie symbool blijft branden. Toets “
” gaat uit.
Instelling
Magnetron+
convectie
Grill+
convectie
Magnetron+
Grill
scherm
C-1
C-2
C-3
Magnetron
sterkte
25/60=40%
/
18/33=55%
Grill
sterkte
Convectie
sterkte
/
230 C
25/60=50%
230 C
15/33=45 %
/
Toelichting
3 minuten voorverwarmen, dan
magnetron+convectie werking
3 minuten voorverwarmen, dan
grill+convectie werking
Magnetron+grill werking
Opmerking: xx/xx is de combinatie tijd/cyclus, bijvoorbeeld connection time/cycle,18/33 is
een werkingcyclus van 33 seconden waarbij de sterkte-instelling 18 seconden werkt.
b. Als de temperatuur van de hete lucht
convectie te werken.
230 C heeft bereikt in een cyclus, stopt de
、
c. Als de kooktijd langer is dan 10 minuten, werkt de laatste、
30 seconden
de magnetron-grill
convectie niet meer (alleen de magnetron, grill en convectiefunctie stopt, maar de
ovenverlichting en de ventilator blijven werken).
5.2.6 Auto Menu Functie
a. Automatische menu-instelling voor: rijst, groente, brood, vlees, vis en kip.
b. Tijdens standby-stand druk op "
" toets, "
" knippert, scherm toont “A-1”, druk om and
”A-2” op scherm getoond te krijgen, geef kookgewicht aan, "
" "g" knippert, druk op
"Start/Reset" toets, apparaat begint met kookproces, "
" blijft branden, "
" "g" gaat uit.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 21 van 28
Instructies voor de gebruiker
Soort menu:
Normaal Menu LCD (onderregel)
LCD (bovenregel)
gewicht
Autom.verwarmen
Aardappelen
gewicht
Vlees
gewicht
Pizza
gewicht
Vis
gewicht
Kip
gewicht
Menu kooktijd (gewicht: g)
A-1
Autom.verwarmen
A-2
Aardappelen
A-3
Vlees
100%magnetron
C-2 kracht
C-1 kracht
C-2 kracht
Gewicht
Gewicht
Tijd
Gewicht
Tijd
100
25"
200
9’30”
100
5’00”
100
5’30”
200
55"
300
11’35”
200
6’30”
200
7’15”
300
1'20"
400
12’55”
300
8’30”
300
9’25”
400
1'55"
500
15’00”
400
10’00”
400
11’19”
500
2'30"
600
18’00”
500
11’30”
500
13’03”
600
3'00"
700
20’00”
600
13’00”
600
15’02”
800
5'10"
900
22’00”
800
15’30”
800
17’30”
1000
7'00"
1100
24’00”
1000
18’ 00”
1000
19’15”
1200
8'30"
1300
26’30”
1200
20’ 00”
28’00”
1400
22’ 00”
1600
25’ 00”
1800
26’ 30”
2000
28’ 00”
1500
A-6
Kip
A-5
Vis
80%magnetron
Gewicht
EBM5045HIG
Gewicht
A-4
Pizza
Tijd
C-2 kracht
Gewicht
Tijd
200
3'30"
200
11'30"
300
4'45"
400
15'00"
400
5'30"
600
20'20"
500
7'00"
800
25'30"
600
8'30"
1000
30'00"
800
10'30"
1200
32'30"
1000
11'00"
1400
35'00"
1200
13'00"
1600
38'30"
1400
15'00"
1800
41'30"
1600
17'00"
2000
47'00"
Versie NL 07/2015
Tijd
Tijd
Pagina 22 van 28
Instructies voor de gebruiker
6. Convectie koken
1. Deze oven kan worden gebruikt als een convectie-oven en kan worden geprogrammeerd
voor een gewenste temperatuurinstelling van: 230 ℃ 、210℃、190℃、170℃、150℃.
2. Convectie functie
Druk op de "
" toets om de temperatuur in te stellen op " 230℃ ", symbool van de
convectiefunctie knippert. U kunt nu de tijd instellen.
"
" symbool brandt, druk op "Start/Reset" toets om het programma te laten werken.
De convectie symbool brandt.
"
" symbool uit, apparaat kookt met convectiefunctie. Het verwarmingselement werkt,
maar als het programma de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat de motor op halve
kracht werken. Het verwarmingselement stopt. Als de temperatuur in de oven is gedaald
met 5℃ ,gaat het verwarmingselement weer werken. Deze cyclus herhaalt zich
steeds.
3. Convectietijd 30 minuten of meer, convectiefunctie laatste minuut uit (maar de
ovenverlichting, het draaiplateau en de motor blijven werken).
4. Langste tijdinstelling convectie koken 90 minuten.
5. Opwarmfunctie
Tijdens standby-stand druk “230℃” "Convectie" symbool, druk "
" toets.
U kunt nu uit temperaturen 210℃、190℃ 、170℃、150℃ kiezen. Druk "Start/Reset"
toets, Convectie toets gaat branden, het ventilatorsymbool begint te draaien,de oven
gaat werken. Als het de ingestelde temperatuur heeft bereikt, stopt de oven met
werken, u hoort 2 pieptonen. De oven gaat terug naar de standby-stand, herinnert de
gebruiker eraan om de deur te openen en het voedsel in de oven te stoppen. De oven
gaat koken.
6. Langste voorverwarmingstijd is 30 minuten.
7. Geen normale werking apparaat
Bij een probleem met een weerstand als gevolg van kortsluiting of geen contact,
verschijnt na het drukken van "Start/Reset" in het scherm "FAIL" gedurende 5
seconden. De oven piept 5 keer. De oven gaat terug naar de standby-stand, toont in
het scherm"0:00" (beveiligde instelling).
Als er geen kortsluiting is van een weerstand, maar de oventemperatuur is niet correct
(ander probleem met apparaat), wordt het programma tot 40 minuten afgewerkt. De PCBcontrol weerstand gaat 30 seconden aan, draait na 90 seconden de ingestelde cyclus uit.
De ventilator gebruikt alle energie tot het apparaat klaar is.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 23 van 28
Instructies voor de gebruiker
7. Kinderslot
In de standby-stand van de oven druk tegelijk op “time+” en “time-” gedurende 2
seconden,
licht op en daarna zijn alle toetsen niet meer te gebruiken. Dit kan
voorkomen dat uw kind zich bezeerd aan het apparaat. Druk weer tegelijk op “time+”
en “time-” gedurende 2 seconden,
licht gaat uit, kinderslot is ontgrendeld,
licht
gaat uit en apparaat is terug in de standby-stand.
8. Pauze/Annuleerfunctie
a. Tijdens open deur
Druk op “Start/Reset” om het koken te laten stoppen en terug te gaan naar de
standby-stand.
b. Tijdens gesloten deur:
1. Na instellen functie ok, druk “Start/Reset” om met koken te beginnen.
2. Als het koken pauzeert, druk “Start/Reset” om door te gaan met koken.
3. Tijdens het koken, druk “Start/Reset” om te pauzeren.
4. Tijdens het instellen, druk “Start/Reset” om terug te gaan naar de standby-stand.
9. REINIGING EN ONDERHOUD
GEBRUIK NOOIT EEN STOOMREINIGER VOOR HET SCHOON
MAKEN VAN HET APPARAAT
Reinigen van roestvrijstaal
Om roestvrijstaal in goede conditie te houden dient het regelmatig te worden
gereinigd, na gebruik van de oven. Laat het eerst goed afkoelen.
Glazen afwerking buitenkant apparaat
Om de glazen oppervlakken in goede conditie te houden dienen ze regelmatig, na
elk gebruik van de oven, te worden gereinigd. Laat het eerst goed afkoelen.
Dagelijkse reiniging
Voor het reinigen en behoud van de oppervlakken dient u uitsluitend speciale
producten te gebruiken die geen schuurmiddelen of zuren op chloorbasis bevatten.
Hoe te gebruiken: giet het product op een vochtig doekje en neem het oppervlak
hiermee af. Goed afspoelen en afdrogen met een microvezeldoekje.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 24 van 28
Instructies voor de gebruiker
Voedselvlekken of restanten
Gebruik geen metalen sponsjes of scherpe schrapers omdat deze het oppervlak
zullen beschadigen.
Gebruik normale, niet-schurende producten en een houten of plastic
hulpmiddel, als dit nodig is. Goed naspoelen en afdrogen met een
microvezeldoekje.
Laat geen restanten of suikerhoudend voedsel (zoals jam) laten vastkoeken in
de oven. Als het te lang is blijven zitten, kan dit de emaille afwerking van de
oven beschadigen.
Reinigen van het glas van de magnetrondeur
Het glas in de magnetrondeur dient altijd goed schoon te worden gehouden.
Gebruik hiervoor vochtopnemende keukenrollen. Verwijder hardnekkig vuil met
een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel.
Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om het glas te
reinigen (zoals poederhoudende producten, ovenreinigingssprays,
vlekkenverwijderaars en metalen schuursponsjes).
Gebruik ook geen ruwe of schurende materialen of scherpe metalen schrapers
om het glas van de ovendeur te reinigen aangezien deze krassen kunnen
veroorzaken op het glasoppervlak.
Reinigen van de binnenkant van de oven
U houdt de oven het beste in vorm door het regelmatig te reinigen, nadat u het eerst
heeft laten afkoelen.
Haal eerst alle uitneembare delen uit de oven.
Reinig de zijrails van de oven met heet water en een niet-schurend reinigingsmiddel.
Naspoelen en droog maken.
ONDERHOUD VAN UW MAGNETRON-OVEN
1.Zet de oven uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
2.Hou de binnenkant van de oven schoon. Als spetters of gemorste vloeistof aan de binnenwanden van
de magnetron komen te zitten, deze afnemen met een vochtige doek. Het gebruik van sterke reinigers of
schuurmiddelen wordt niet aanbevolen.
3.De buitenkant van de oven dient met een vochtige doek te worden gereinigd. Om schade aan de
werkende onderdelen in de oven te voorkomen, dient er geen water door de ventilatieopeningen naar
binnen te sijpelen.
4.Laat het bedieningspaneel niet nat worden. Reinigen met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen
aggressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of spray-reinigers op het bedieningspaneel.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 25 van 28
Instructies voor de gebruiker
5.Als stoom zich ophoopt aan de binnenkant of aan de buitenkant van de ovendeur, afnemen met een
zachte doek. Dit kan voorkomen als de magnetron-oven werkt tijdens een hoge luchtvochtigheid. Dit
is onder geen enkele omstandigheid een teken dat het apparaat niet goed functioneert.
6.Het is soms nodig om het glazen draaiplateau uit het apparaat te halen voor reiniging. Was het
draaiplateau in een warm sopje of in een afwasmachine.
7.De loopring en de bodem van de magnetron dienen regelmatig te worden gereinigd om overmatig lawaai
te voorkomen. Veeg de bodem af met een mild reinigingsmiddel, water of vensterreiniger en droog het
af. De loopring kan worden afgewassen in een lauw sopje of in de vaatwasser.
Kookluchtjes die zijn ontstaan tijdens het regelmatig gebruik van de magnetron tasten de bodem van de
magnetron of de wieltjes van de loopring niet aan.
Als de loopring wordt verwijderd uit de magnetron voor een reinigingsbeurt dient u ervoor te zorgen dat
het daarna weer correct wordt teruggeplaatst in de magnetron.
8.Verwijder vieze geurtjes uit de magnetron door een kopje water te mengen het het sap en de schil
van een citroen en dit in een diepe magnetronveilige schaal te doen. Deze schaal 5 minuten in de
werkende magnetron plaatsen. Daarna goed afvegen en afnemen met een droge doek.
9.Als het lampjekapot is dient u contact op te nemen met de dealer om het te laten vervangen.
9. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT
Gebruik nooit de ovendeur om de oven op zijn plaats te krijgen bij de montage in
het meubel. Voorkom dat u teveel druk zet op de ovendeur als deze is geopend.
Wij adviseren dat u bij het monteren van het apparaat de hulp heeft van een tweede
persoon.
De oven is ontworpen om in elk meubelstuk te kunnen worden geplaatst mits dit
hittebestendig is. De figuur hieronder toont de algemene afmetingen van het apparaat.
-578
568
-578
568
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
Pagina 26 van 28
Instructies voor de installateur
Open de ovendeur en bevestig de oven in de keukenunit met behulp van de
4 schroeven. Zie de tekening hierboven.
SCHEMATISCHE TEKENING
(GEOPENDE DEUR, KOOKSTAND UIT-POSITIE)
Besturing
SWA: PRIMAIRE VERGRENDELSCHAKELAAR
SWB: SECUNDAIRE VERGRENDELSCHAKELAAR
SWC: MONITOR VERGRENDELSCHAKELAAR
* CIRCUIT KAN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.
EBM5045HIG
Versie NL 07/2015
L : LAMP
FM: VENTILATORMOTOR
TM: DRAAIPLATEAU-MOTOR
H : VERWARMER
CM: CONVECTIE-MOTOR
Pagina 27 van 28
GARANTIEBEPALINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van
het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt
getoond, samen met de originele aankoopnota.
Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of
onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste
spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de
garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door
ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie
schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat,
thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4
genoemde onderdelen.
De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons
volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten
die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en
zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de
voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd,
zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden
uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of
onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.
EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname
van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder
deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
a. de voorrijdkosten
b. het arbeidsloon
c. alle vervangen onderdelen.
Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd.
De toeslag voor zaterdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag
voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%.
Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname
van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.
Voor service:
Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: [email protected]
Naam/adres/woonplaats koper:
.................................................................................................................................................................……………………………
……………………………………….……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.....................................................................…..................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………..
Importeur:
EBM5045HIG
DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244
Fax 0314 – 378232
E-mail: [email protected]
Versie NL 07/2015
Pagina 28 van 28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement