7" splitscreen tft lcd kleuren monitor

7" splitscreen tft lcd kleuren monitor
Installatie & Gebruikershandleiding
7" SPLITSCREEN
TFT LCD KLEUREN
MONITOR
(MULTIPLE DISPLAY MODE)
Model: MXN7000
* model en specificatie wijzigingen in deze handleiding voorbehouden.
Eigenaar registratie
Het model en serienummer staan vermeld op de achterzijde van de MXN7000 monitor.
Noteer het serie nummer op de hiervoor bestemde ruimte onder deze tekst en geef model
en serie nummer door wanneer contact heeft met uw dealer over dit product.
Model No.:
Serie No.:
MXN 7000
Waarschuwing!
Voorkom elektrische schokken, houd de behuizing van dit systeem gesloten en laat
eventuele service uitvoeren door geautoriseerd personeel via de leverancier van uw
systeem.
2
INHOUDSOPGAVE
TFT LCD MONITOR (MXN7000)
CONTROL BOX (MXN7000C)
Kenmerken------------------------------------------------
4
Tips--------------------------------------------------------
5
Bediening-------------------------------------------------
6-16
Installatie van de Monitor------------------------------
17
Installatie van de Control Box-------------------------
18
Aansluiting------------------------------------------------
19
Specificatie-----------------------------------------------
20-21
3
KENMERKEN
Speciaal ontworpen voor diverse mobiele toepassingen zoals zijzicht,
achterzicht, of algemeen zicht op vrachtwagens, campers, shovels,
loaders, vorkheftrucks, etc.
Hoge resolutie 7" TFT LCD scherm, geschikt voor kleur of zwart-wit
weergave
On Screen Display
Rubber coating op de behuizing
Dit product is geschikt voor voertuigen met een voedingsspanning van
10V tot 32V DC
PAL/NTSC selecteerbaar
4 camera inputs, 1 A/V input, 1 A/V output
Multiple Display Mode (volledig beeld, 2 beelden tegelijkertijd, 3 beelden
tegelijkertijd, of 4 beelden tegelijkertijd)
Automatische AAN-schakeling (mogelijk d.m.v. 5 onafhankelijke
prioriteits stuurdraden via richtingaanwijzer, achteruitrijverlichting etc.)
Afstandmarkering via On Screen Display, indien gewenst.
AUTOSCAN functie
Automatische dag/nacht sensor
Ingebouwde speaker.
Spatwater dicht, IP64 (alleen MXN7000 TFT LCD)
4
TIPS
TFT LCD Kleuren Monitor
Veiligheid
- Sluit de MXN7000 uitsluitend aan op 10V tot 32V DC
- Is er vuil, stof of vloeistof in de behuizing terecht gekomen, zet de monitor dan uit en
breng het systeem weg voor onderzoek door geautoriseerd personeel via uw dealer
voordat u het systeem weer in gebruik neemt.
Installatie
- Installeer de monitor op een plaats waar deze niet wordt blootgesteld aan direct
zonlicht, overvloedig stof, mechanische trillingen en/of schokken.
- De monitor is spatwater bestendig maar niet volledig waterdicht!!
- Staat het voertuig waarin de MXN7000 is ingebouwd geparkeerd in de zon en is de
binnentemperatuur erg hoog opgelopen, geef deze dan even de tijd om af te koelen
voordat u de MXN7000 activeert.
Schoonmaken
- Zorg dat er geen stroom op de monitor staat wanneer u het schoonmaakt.
Gebruik een licht vochtig zacht doekje en indien nodig een een mild
schoonmaakmiddel! Gebruik nooit sterk oplossende middelen zoals thinner
of wasbenzine daar deze de coating op de behuizing kunnen beschadigen!
5
BEDIENING
SENSOR
SPEAKER
5 4
3
BRACKET
RAIL
2 1
INPUT CABLE
1. POWER
STAND-BY (klaar voor gebruik)
- Wanneer het rode licht brand is de monitor Stand-by
- Pas nadat het contactslot is uitgezet is verbruikt dit
systeem geen stroom meer!
POWER-ON (AAN)
- Druk op de Power knop om de monitor AAN te zetten.
- Zodra de monitor AAN staat zullen de bedieningsknoppen groen
oplichten.
- Druk nogmaals op de Power knop om de monitor weer in de
Stand- By* positie te zetten.
Let op!
* Indien de monitor reeds Automatisch is AAN-geschakeld via een prioriteits
schakeling, dan kan de monitor niet handmatig in de Standby positie worden
gezet en zal eerst de prioriteits schakeling moeten worden beeindigd.
2.
-/+
knoppen
Gebruik de - / + knoppen om het speakervolume
aan te passen.
Gebruik de - / + knoppen tevens om de te wijzigen
instellingen te selecteren nadat het On Screen
Menu geactiveerd is.
6
BEDIENING
3. UP/DNknoppen (Omhoog/Omlaag)
Gebruik de UP/DN knoppen om opwaarts of neerwaarts
door het On Screen Menu door te navigeren, nadat
eerst het het Menu zichtbaar geworden is.
DN
Gebruik de UP/DN knoppen tevens om een optionele
TILT camera te bedienen.
- Gebruik de UP knop om de optionele TILT camera
opwaarts te bewegen.
- Gebruik de DN knop om de optionele TILT camera
neerwaarts te bewegen.
UP
4. SOURCE knop (videobron selectie)
Gebruik de SOURCE knop om de gewenste video-bron*
te selecteren.
(CAM1
CAM2
CAM3
CAM4
AUX
SPLIT2
SPLIT3
SPLIT4)
SOURCE
* Op het OSD (On Screen Display) is af te lezen welk beeld
wordt weergegeven.
5. MENU knop
Sneltoets functie
- Druk kort op de MENU knop om Brightness (helderheid), Contrast,
of Color (kleur) aan te kunnen passen.
(Bij een NTSC configuratie is het ook mogelijk om de Tint aan
te passen).
Short Key
(less than 0.5sec)
CO NT RA ST
41
-
COLOR
48
+
COLOR
32
-
CONTRAST
BRIGHT
R
TINT
41
G
+
BRIGHT
Ch ange the level
-
MENU
+
MENU
PAL MODE
NTSC MODE
TINT
7
BEDIENING
SET UP MENU
- Druk de Menu knop in en houd deze een aantal seconden ingedrukt totdat
het SETUP MENU (On Screen Display) wordt weergegeven.
- Als er geen instellingen worden gewijzigd zal het SETUP MENU na
7 seconden weer verdwijnen.
Indrukken om in het menu te
zoeken
-SETUP MENU1. CAMERA SORT
2. NORMAL/MIRROR
3. TRIGGER MODE
4. SCREEN SPLIT
5. CAMERA NAME
6. SCALE MODE
7. AUTO SCAN
8. ADVANCED MENU
SOURCE
Indrukken om te selecteren
Indrukken om het menu te
verlaten
(camera type)
Selecteer
Camera Sort
Indrukken om in het menu te
zoeken
1. CAMERA SORT
CAM1: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
CAM2: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
CAM3: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
SOURCE
Indrukken om volgend menu te
selecteren
Indrukken om de camera te
selecteren
(de juiste keuze is hier zeer
belangrijk, daar een verkeerde
instelling schade aan
uw systeem kan veroorzaken!)
Indrukken om het menu te
verlaten
(normaal-/spiegelbeeld per camera)
Selecteer
Normal/Mirror
Indrukken om in het menu te
zoeken
2. NORMAL/MIRROR
CAM1: [NORMAL, MIRROR]
CAM2: [NORMAL, MIRROR]
CAM3: [NORMAL, MIRROR]
CAM4: [NORMAL, MIRROR]
SOURCE
Indrukken om volgend menu te
selecteren
Indrukken om het beeld te
selecteren
Indrukken om het menu te
verlaten
8
BEDIENING
(automatische AAN-schakel modus)
Selecteer
Trigger Mode
Indrukken om in het menu te
zoeken
3. TRIGGER MODE
TRIGGER SOURCE
TIRGGER DELAY
SOURCE
Indrukken om te selecteren
Indrukken om het menu te
verlaten
Selecteer
Trigger Source
(automatisch AAN te schakelen kanaal)
Indrukken om in het menu te
zoeken
TRIGGER1:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER2:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER3:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER4:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER5:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
SOURCE
Indrukken om volgend menu
te selecteren
Indrukken om de trigger source
(video bron) te selecteren
Indrukken om het menu te
verlaten
Selecteer
Trigger Delay
(UIT-schakelvertragingstijd)
Indrukken om in het menu te
zoeken
TRIGGER1: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER2: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER3: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER4: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER5: [ 0 ~20 sec ]
SOURCE
Indrukken om volgend menu te
selecteren
Indrukken om de Trigger
delay time
(UIT-schakelvertragingstijd)
aan te passen
Indrukken om het menu te
verlaten
9
BEDIENING
(gedeeld beeld modus)
Indrukken om in het menu te
zoeken
4. SCREEN SPLIT
Selecteer
Screen Split
SPLIT 2
SPLIT 3
SPLIT 4
SOURCE
Indrukken om te selecteren
Indrukken om het menu te
verlaten
(de 2 camera's die tegelijkertijd beeld
moeten kunnen weergeven)
Selecteer
Split 2
Indrukken om in het menu te
zoeken
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
AUDIO : [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE
Indrukken om volgend menu te
selecteren
Indrukken om de camera te
selecteren
Indrukken om de 2 gewenste
camera's te selecteren
oor zowel source (bron) 1
en source (bron) 2
Selecteer 1 van beide camera's
voor de weergave van de
udio functie
Indrukken om het menu te
verlaten
(de 3 camera's die tegelijkertijd beeld
moeten kunnen weergeven
Selecteer
Split 3
Indrukken om in het menu te
zoeken
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
Indrukken om volgend menu te
selecteren
SOURCE3: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
AUDIO
: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE
Indrukken om de 3 gewenste
camera's te selecteren
voor zowel source (bron) 1,
source (bron) 2 en voor
source (bron) 3
Selecteer 1 van de 3 camera's
voor de weergave van
audio functie
Indrukken om het menu te
verlaten
10
BEDIENING
(de 4 camera's die tegelijkertijd beeld
moeten kunnen weergeven)
Selecteer
Split 4
Indrukken om in het menu te
zoeken
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
Indrukken om volgend menu
te selecteren
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE3: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
SOURCE4: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
AUDIO
SOURCE
: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
Indrukken om de camera te
selecteren
Indrukken om de 4 gewenste
camera's te Selecteren voor
zowel source (bron) 1,
source (bron) 2, source
(bron) 3 en voorsource (bron) 4
Selecteer 1 van de 4 camera's
voor de weergave van audio
functie
Indrukken om het menu te
verlaten
(camera naam)
Selecteer
Camera name
Indrukken om in het menu te
zoeken
5. CAMERA NAME
CAM1:
CAM2:
CAM3:
CAM4:
[CAM1
[CAM2
[CAM3
[CAM4
]
]
]
]
SOURCE
Indrukken om het volgende
karakter/letter te selecteren
Indrukken om een karakter
/letter te wijzigen
Indrukken om het menu te
verlaten
(afstandsmarkering tijdens automatische
AAN-schakeling)
Selecteer
Scale mode
Indrukken om in het menu te
zoeken
6. SCALE MODE
CAM1: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM2: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM3: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM4: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
SCALE 1
SCALE 2
SOURCE
Indrukken om volgend menu te
selecteren
Indrukken om de Scale Mode
(afstandsmarkering)
Indrukken om het menu te
verlaten
11
BEDIENING
(afstandsmarkering keuze mogelijkheid 1)
Selecteer
Scale 1
1.2
Indrukken om naar de
volgende Scale
(afstandsmarkering) te gaan
1.2
3.4
3.4
5.6
5.6
Indrukken om de Scale 1
afstand naar wens aan te
passen (Meet deze afstand
achter het voertuig)
Indrukken om het menu te
verlaten
(afstandsmarkering keuze mogelijkheid 2)
Selecteer
Scale 2
1.2
Indrukken om naar de
volgende Scale
(afstandsmarkering)
te gaan
1.2
3.4
5.6
3.4
Indrukken om de Scale 2
afstand naar wens aan te
passen (Meet deze afstand
achter het voertuig)
5.6
Indrukken om het menu te
verlaten
Selecteer
'AUTO SCAN ‘
Indrukken om in het menu te
7. AUTO SCAN
AUTO SCAN: [ON, OFF]
AUTO SCAN DELAY
SOURCE
Indrukken om het menu
te selecteren
Indrukken om de 'SCAN MODE'
te selecteren
Indrukken om het menu te verlaten
Selecteer
'AUTO SCAN DELAY '
Indrukken om in het menu te
SCAN CAM1: [0~20SEC]
SCAN CAM2: [0~20SEC]
SCAN CAM3: [0~20SEC]
SCAN CAM4: [0~20SEC]
SCAN A U X : [0~20SEC]
SCAN SPLIT2: [0~20SEC]
SCAN SPLIT3: [0~20SEC]
SCAN SPLIT4: [0~20SEC]
Indrukken om 'SCAN TIME' af te stellen
Indrukken om het menu te verlaten
12
BEDIENING
Indrukken om in het menu te zoeken
Selecteer
'ADVANCED
MENU '
1.DISPLAY: [FULL, NORMAL]
2.UP/DOWN: [UP,DOWN]
3.LEFT/RIGH: [LEFT, RIGHT]
4.VIDEO FORMAT: [NTSC,PAL]
5.DAY/NIGHT CONTROL
6.RESET
7.AUTO POWER: [ON,OFF]
8.LANGUAGE:[ENGLISH,DEUTSCH]
9.SPEED SWITCH
SOURCE
Indrukken om het menu te selecteren
Indrukken om optie in te stellen
Indrukken om het menu te verlaten
Selecteer
'DAY/NIGHT CONTROL '
Indrukken om in het menu te zoeken
DAY/NIGHT:[ON,OFF]
DAY/NIGHT LEVEL;[0~60]
DAY/NIGHT BRIGHT;[0~48]
SOURCE
Selecteer
'SPEED SWITCH '
Indrukken om het menu te selecteren
Indrukken om optie in te stellen
SPEED SWITCH:[ON,OFF]
DISPLAY CH:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4
AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
Indrukken om het menu te verlaten
SUBMENU UITLEG
1. Type Camera
- Op de CA1, CA2 en CA3 ingang van de controlbox kunnen diverse camera
types worden aangelsoten (de juiste selectie in het On Screen Menu is
zeer belangrijk):
NORMAL
(normaal: geen verwarmingsfunctie en/of gemotoriseerde
shutter functie)
SHUTTER (gemotoriseerde shutter voor de lens)
TILT
(op- en neer beweegbaar) camera.
- Op de CA4 ingang van de controlbox kan alleen een NORMAL camera worden
aangesloten!*
*LET OP!
Een camera die niet overeenstemt met de keuze instelling in het menu
kan schade aan het systeem veroorzaken (zie ook pagina 8: CAMERA SORT)
13
BEDIENING
2. NORMAL/MIRROR (normaal beeld /spiegel beeld)
- Het beeld van CAM1 t/m CAM4 kan via het Advanced Menu (LEFT/RIGHT) als
Normaal of als Spiegelbeeld worden weergegeven.
3. Trigger mode (automatische AAN-schakel instelling)
3.1 Trigger source (AAN te schakelen camera kanaal)
- Er kunnen 5 Trigger signalen worden geselecteerd uit alle videobronnen
( CA1, CA2,- CA3, CA4, AUX, SPLIT2, SPLIT3, SPLIT4)
- Het beeld van de geselecteerde bron zal automatisch worden weergegeven
zodra de betreffende trigger (prioriteits draad) spanning krijgt.
3.2Trigger delay (UIT-schakelvertragingstijd / pulse overbrugging)
- Alle Triggers kunnen naar keuze individueel worden ingesteld op een
UIT-schakelvertraging van 0 tot 20 seconden.
Prioriteit bij gelijktijdige spanning: Trigger1 heeft de allerhoogste prioriteit,
Trigger2 heeft de op 1 na hoogste prioriteit, Trigger3 heeft de op 2 na hoogste
prioriteit, Trigger4 heeft de op 1 na laagste prioriteit, Trigger5 heeft de laagste
prioriteit.
4. Multiple Display Mode (gedeeld beeldscherm functie)
- Deze functie maakt weergave van meerdere camera's tegelijkertijd mogelijk.
- SPLIT2 (2 camerabeelden tegelijkertijd)
- SPLIT3 (3 camerabeelden tegelijkertijd)
- SPLIT4 (4 camerabeelden tegelijkertijd)
* Tijdens een gedeeld beeldscherm kan er slechts 1 camera worden
geselecteerd voor de audio functie
5. Camera naam
- Voor iedere camera kan een willekeurige naam worden ingevoerd die op het
OSD (On Screen Display) zichtbaar is zodra deze camera geselecteerd wordt.
6. Scale mode (afstandsmarkering)
- Alleen tijdens een automatische AAN-schakeling van CAM1
t/m CAM4 kunnen er diverse afstandsmarkeringen worden
weergegeven: SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4 & OFF
(uitgeschakeld)
- Schaalverdelingen SCALE1 en SCALE2 kunnen naar wens
worden aangepast
* De Scale Mode is een afstandsmarkering over het camerabeeld
heen om beter te afstand van obstakels en/of het overig verkeer
te kunnen bepalen.
14
BEDIENING
7. Auto Scan (automatisch verspringende beelden)
De automatische scan tijd kan worden ingesteld van 0 tot
20 seconden per camera.
8. Advanced Menu (voor geavanceerde instellingen)
8.1Display (beeldweergave)
- De MXN7000 kan de beelden naar keuze als breedbeeld (16:9) weergeven
of als normaal beeld (4:3)
FULL (breedbeeld)
- De beeldverhouding is 16:9
NORMAL (normaal beeld)
- De beeldverhouding is 4:3
F UL L w eerg ave
NO RMAL w eerg ave
8.2 UP / DOWN (boven / onder)
- Het beeld in de MXN7000 kan via het On Screen Menu 180 graden worden
geroteerd
8.3 LEFT / RIGHT (links / rechts)
- Spiegelbeeld of Normaalbeeld
15
BEDIENING
8.4 VIDEO FORMAT (type videosignaal)
- NTSC of PAL kan worden geselecteerd
8.5 DAY / NIGHT CONTROL (dag/nacht stand)
- De automatische DAY/NIGHT control kan aan AAN (ON) of UIT (OFF) worden
gezet. Staat deze functie aan dan zal de monitor zich automatisch aan de
lichtomstandigheden aanpassen.
- DAY/NIGHT LEVEL: met deze functie kunt u de gevoeligheid van de DAY/NIGHT
- CONTROL afstellen.
- DAY/NIGHT BRIGHT: met deze functie kunt u de gewenste helderheid van de
MXN7000 instellen die deze moet hebben tijdens de nacht-schakeling.
8.6 RESET
- Terug naar fabrieksinstellingen (= standaard instellingen bij levering)
8.7 AUTO POWER
De AUTO POWER kan AAN (ON) of UIT (OFF) worden gezet.
- Staat deze functie aan, dan zal er bij het inschakelen van het contactslot
van het voertuig automatisch beeld verschijnen in de MXN7000 TFT LCD monitor.
- Staat deze functie uit, dan zal de MXN7000 TFT LCD monitor bij het inschakelen
van het contactslot van het voertuig in de Stand-by positie komen te staan.
8.8 TAAL
-Er kan een taal worden geselecteerd via het OSD-menu [ENGELS, DUITS].
8.9 SPEEDSWITCH (SNELHEIDSSCHAKELING)
- Wanneer het voertuig vooruit beweegt met een snelheid van max.
27 km/u (59 Hz), wordt de geselecteerde camera automatisch AAN gezet.
- Wanneer het voertuig vooruit beweegt met een snelheid hoger
dan 33 km/u (72 Hz), wordt de geselecteerde camera automatisch UIT gezet.
9. DAY / NIGHT SENSOR (dag/nacht sensor)
De ingebouwde CDS sensor aan de voorzijde van de
MXN7000 vangt de lichtinval op en activeert de
dag/nacht stand.
SETUP MENU VERGRENDELING AAN/UIT FUNCTIE (LOCK ON / OFF)
* Het SETUP MENU (waarin de instellingen van de MXN7000 gewijzigd kunnen worden) kan worden
vergrendeld om te voorkomen dat niet-geauthorsiseerde personen deze instellingen wijzigen.
LOCK ON (Vergrendeling AAN):
Wanneer u gedurende Stand-by status 10 seconden op de MENU knop drukt dan verschijnt "LOCK ON"
in het beeldscherm; nu is het SETUP MENU vergrendeld.
Wanneer het SETUP MENU vergrendeld is, dan is het nog wel mogelijk om de instellingen
BRIGHTNESS, CONTRAST en VOLUME aan te passen; andere wijzigingen in het SETUP MENU
zijn niet mogelijk tijdens de LOCK ON status.
LOCK OFF (Vergrendeling UIT):
Wanneer het SETUP MENU vergrendeld is en u drukt gedurende Stand-by status 10 seconden op de
MENU knop dan verschijnt "LOCK OFF" in het beeldscherm. Nu is het mogelijk om alle instellingen van
de MXN7000 in het SETUP MENU te wijzigen.
16
INSTALLATIE VAN DE MXN7000 TFT LCD MONITOR
Installeer de monitor op een ondergrond die ten minste 5 Kg draagkracht heeft.
Maak de installatieplaats vuil en vetvrij (zorg dat de ondergrond droog is voor
installatie!)
Verwijder de beschermfolie van de onderkant van de montagebracket.
Plak de bracket op de gekozen plaats en fixeer deze stevig met de bijgeleverde
schroefjes.
Bevestiging op dashbord, e.d.
Bevestiging aan het plafond
Bepaal de zichthoek vanaf de bestuurderspositie naar de monitor en draai
de vleugelmoer van de montagebracket stevig aan.
Bevestiging aan
het plafond
Bevestiging op dashboard, e.d.
17
INSTALLATIE VAN DE MXN7000C CONTROLBOX
Installeer de controlbox op een ondergrond die ten minste 5 Kg
draagkracht heeft.
Fixeer de controlbox met de bijgeleverde schroefjes volgens
onderstaande tekening
Bevestiging op de vloer, achter het dashboard, e.d.
Trekontlasting
Bevestig de trekontlasting met de bijgeleverde shroefjes,
nadat de camera kabels op de MXN7000C controlbox zijn
aangesloten.
Audio Output
Video Output
Monitor kabel
Audio Input
Video Input
Camera Input
CA1
CA2
CA3
CA4
Voedingaansluiting / Prioriteits aansluitingen
18
AANSLUITING
MXN7000 MO NI T O R
A
V
A
MONITOR
V
AV-IN
AV-OUT
MXN7000C
CO NT RO L BO X
MXN7000C
CA1
CA2
CA3
CA4
POWER
INPUT
DC10V~32V
CAMERA (Optioneel)
* Shutter / Tilt / Normal camera
VOEDINGSDRADEN / PRIORITEITSDRADEN OVERZICHT
REF #
19
DRAADKLEUR
OMSCHRIJVING
1
ORANJE
SNELHEIDSPULS (TACHOGRAAF)
2
BLAUW
TRIGGER 3
3
GEEL
TRIGGER 4
4
ZWART
MASSA
5
BRUIN
TRIGGER 5
6
WIT
TRIGGER 2
7
GROEN
TRIGGER 1
8
ROOD
DC-SPANNING (10 - 32 V)
SPECIFICATIE
MXN7000 TFT LCD MONITOR
Voeding:
12V DC (via bijbehorende MXN7000C controlbox)
Verbruik:
Max. 10 Watt
Video systeem:
NTSC, PAL standaard
Synchronisatie:
Intern
LCD formaat:
7" (diagonaal gemeten)
Zichthoek:
Boven: 50 , Onder: 70 , Links: 70 , Rechts: 70
Resolutie:
1440(B) x 234(H)
On Screen Menu:
Helderheid, Contrast, Kleur, Tint (alleen bij NTSC),
Volume Beeldweergave, Autoscan,
Automatische AAN-schakeling,
Afstandsmarkering, etc. , Speed switch
Kleuren configuratie:
R.G.B.
Dag / nacht stand:
Automatisch door ingebouwde
(instelbaar via On Screen Menu)
Centrale connector:
13-polig, DIN
Speaker:
Max. 0.2 Watt
Coating:
Zwart, rubber
Werkt bij:
-10 C ~ + 50 C
Spatwaterdicht:
IP54 (niet volledig waterdicht!)
Schokbestendig:
4G
Afmeting:
197 x 138 x 32.2 (LxBxD)
Gewicht:
Ca. 1Kg
Bijgeleverde accessoires:
Montage bracket (1)
Zakje schroefjes (1)
Handleiding
(1)
Zonneklep
(1)
20
SPECIFICATIE
MXN7000C CONTROLBOX
Voeding:
10~32V DC
Verbruik:
Max. 24 Watt
Video systeem:
NTSC, PAL standaard
Synchronisatie:
Intern
Video Input:
5 kanaals (4 x 4-pin mini DIN, 1 x RCA:
1Vp-p 75 )
1 x RCA (Composite Video 1Vp-p 75 )
Video Output:
Audio Output:
1 x RCA (150mV RMS, 47K)
Behuizing:
Metaal
Werkt bij:
-10 C ~ + 50 C
Gebruik:
Alleen voor binnen gebruik
Schokbestendig:
4G
Afmeting:
154 x 105 x 28 (LxBxH)
Gewicht:
Ca. 1Kg
Bijgeleverde accessoires:
Voedingskabel
(1)
Zakje schroefjes (1)
Trekontlasting
21
(2)
* PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP WELL.
OWNER'S MANUAL
7" TFT LCD COLOR
All Round Vision Monitor
(MULTIPLE DISPLAY MODE)
Model: MXN7000
* Design and Specifications are subject to change without notice.
INDEX
TFT LCD MONITOR (MXN7000)
CONTROL BOX (MXN7000C)
FEATURES ----------------------------------------------------------------------- 26
SUGGESTIONS ----------------------------------------------------------------- 27
OPERATIONS ------------------------------------------------------------------- 28 ~38
INSTALLATION OF MONTIOR (MXN7000) ------------------------------- 39
INSTALLATION OF CONTROL BOX (MXN7000C) -------------------- 40
SYSTEM CONNECTIONS ---------------------------------------------------- 41
SPECIFICATIONS --------------------------------------------------------------- 42~43
25
FEATURES
MXN7000 (7" TFT LCD monitor) is especially designed
as automotive all round vision system.
High Resolution 7 "TFT LCD panel
Free Input Voltage (DC 10V ~ DC 32V)
NTSC / PAL Compatibility
4 Camera Inputs & 1 AV Input
Multiple Display Mode (Single, Split, Triple, Quad)
Automatic Picture Display (5 Triggering functions)
Auto Scanning function
Automatic Brightness Sensor (DAY/NIGHT)
Built-in Speaker
OSD (On Screen Display)
Rain-Proof IP64 (MXN7000 monitor only)
26
SUGGESTIONS
TFT LCD Color Monitor
Safety
- Use only DC 10V to 32V.
- In case that dust or liquid was soaked into the case, please turn off power and
consult the experienced technician before using.
Installation
- Do not install the unit in an extremely hot or humid place
(radiator, air duct, etc.) or in a place subject to direct sunlight, excessive dust,
mechanical vibration or shock.
- The monitor is rainproof, but not completely waterproof.
- If your vehicle has been parked in direct sun light resulting in a considerable
rise in temperature inside the vehicle, allow the unit to cool off before operating.
General cleaning infor mation
- Clean the unit with a slightly damp soft cloth. Use a mild household detergent.
Never use strong solvents such as thinner or benzine as they might damage
the finish of the unit.
27
OPERATIONS
SENSOR
SPEAKER
5 4
3
BRACKET
RAIL
2 1
INPUT CABLE
1. POWER
STAND-BY mode
- When Red LED is turned on, it indicates the power is applied
and it is on stand-by mode.
- The monitor is not turned off until the ignition key is at off
position.
POWER-ON mode
- Press POWER button to turn the monitor on.
- When the monitor is on, all buttons are backlit (Green LED).
- Press POWER button to turn the monitor into stand-By.
* When the trigger signal is activated, the selected source's
image will be displayed on the monitor screen automatically.
(Please refer to TRIGGER MODE in SETUP MENU for
further information)
2.
-/+
Use + / - button to adjust speaker volume.
- Press -to decrease speaker volume.
- Press + to increase speaker volume.
Use + / - button to select the content in
SETUP MENU mode.
28
OPERATIONS
3. UP/DN
Use UP/ DN button to adjust TILT (PAN) camera position.
- Press UP button to adjust TILT (PAN) camera position upward.
- Press DN button to adjust TILT (PAN) camera position
downward.
DN
*Available only TILT (PAN) camera is connected)
UP
Use UP/ DN button to search the lists in SETUP
MENU mode.
4. SOURCE
Use SOURCE button to select the display image.
SOURCE
(CAM1
CAM2
CAM3
CAM4
AUX
SPLIT2
SPLIT3
SPLIT4)
* OSD indicate which image is displayed on the screen.
5. MENU
HOT KEY Function
- Press MENU button to adjust Bright, Contrast, Color, Tint
(Available at NTSC system only).
Short Key
(less than 0.5sec)
CO NT RA ST
41
-
COLOR
48
+
COLOR
32
-
CONTRAST
BRIGHT
R
TINT
41
G
+
BRIGHT
Ch ange the level
-
MENU
+
MENU
PAL MODE
NTSC MODE
TINT
29
OPERATIONS
SET UP MENU
- PRESS MENU BUTTON FOR A WHILE (OVER 1 SEC.) TO ENTER
SETUP MENU.
- SELECTABLE OSD MENU DISAPPEARS WITHIN 7 SECONDS IF
THERE IS NO NEW INPUT SIGN
PRESS TO SEARCH MENU
-SETUP MEN U1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CAME RA SORT
NORMA L/MI RR OR
TRI GGER MODE
SC RE EN SPL IT
CAME RA NAME
SC AL E MODE
AU TO SCAN
ADVANCE D MEN U
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO EXIT THE MENU
PRESS TO SEARCH MENU
SELECT
'CAMERA SORT'
1. CAMERA SORT
CAM1: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
CAM2: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
CAM3: [NORMAL,SHUTTER, PAN/TILT]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SELECT THE
"CAMERA"
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'NORMAL/
MIRROR'
PRESS TO SEARCH MENU
2. NORMAL/MIRROR
CAM1: [NORMAL, MIRROR]
CAM2: [NORMAL, MIRROR]
CAM3: [NORMAL, MIRROR]
CAM4: [NORMAL, MIRROR]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SELECT THE
"IMAGE"
PRESS TO EXIT THE MENU
30
OPERATIONS
PRESS TO SEARCH MENU
SELECT
'TRIGGER MODE '
3. TRIGGER MODE
TRIGGER SOURCE
TIRGGER DELAY
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'TRIGGER SORUCE '
PRESS TO SEARCH MENU
TRIGGER1:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER2:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER3:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER4:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
TRIGGER5:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SELECT THE
"TRIGGER SOURCE"
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'TRIGGER DELAY '
PRESS TO SEARCH MENU
TRIGGER1: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER2: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER3: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER4: [ 0 ~20 sec ]
TRIGGER5: [ 0 ~20 sec ]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO ADJUST
"TRIGGER DELAY TIME"
PRESS TO EXIT THE MENU
31
OPERATIONS
PRESS TO SEARCH MENU
4. SCREEN SPLIT
SELECT
'SCREEN SPLIT '
SPLIT 2
SPLIT 3
SPLIT 4
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO EXIT THE MENU
PRESS TO SEARCH MENU
SELECT
' SPLIT 2 '
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
AUDIO : [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SE LECT THE
"CAME RA"
SELECT TWO CA ME RAS FO R
DU AL IMA GE DI SPLY
SELECT ONE CA ME RA FO R
AUDIO FU NCTION .
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
' SPLIT 3 '
PRESS TO SEARCH MENU
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE3: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
AUDIO
: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SE LECT THE
"CAME RA"
SELECT THREE CA ME RAS FO R
TRIPLE IMA GE DI SPLY
SELECT ONE CA ME RA FO R
AUDIO FU NCTION .
PRESS TO EXIT THE MENU
32
OPERATIONS
SOURCE1: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SELECT
' SPLIT 4 '
PRESS TO SEARCH MENU
SOURCE2: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
SOURCE3: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
SOURCE4: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4,OFF]
SOURCE
AUDIO
PRESS TO SELECT THE MENU
: [CAM1,CAM2,CAM3,CAM4]
PRESS TO SELECT THE
"CAMERA"
SELECT FOUR CAMERAS FOR
QUAD IMAGE DISPLY
SELECT ONE CAMERA FOR
AUDIO FUNCTION.
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'CAMERA NAME '
PRESS TO SEARCH MENU
5. CAMERA NAME
CAM1:
CAM2:
CAM3:
CAM4:
[CAM1
[CAM2
[CAM3
[CAM4
]
]
]
]
PRESS TO SELECT THE MENU
SOURCE
PRESS TO MOVE NEXT LETTER
PRESS TO SELECT THE
"CHARACTER"
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
' SCALE MODE '
PRESS TO SEARCH MENU
6. SCALE MODE
CAM1: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM2: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM3: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
CAM4: [OFF, SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE4]
SCALE 1
SCALE 2
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SELECT THE
"SCALE MODE "
PRESS TO EXIT THE MENU
33
OPERATIONS
PRESS TO MOVE NEXT SCALE
SELECT
' SCALE 1 '
1.2
1.2
3.4
3.4
5.6
5.6
PRESS TO ADJUST
"SCALE DISTANCE"
PRESS TO EXIT THE MENU
PRESS TO MOVE NEXT SCALE
SELECT
' SCALE 2 '
1.2
1.2
3.4
5.6
3.4
5.6
PRESS TO ADJUST
"SCALE DISTANCE"
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'AUTO SCAN '
PRESS TO SEARCH MENU
7. AUTO SCAN
AUTO SCAN: [ON, OFF]
AUTO SCAN DELAY
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO SELECT THE
"SCAN MODE"
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'AUTO SCAN DELAY '
PRESS TO SEARCH MENU
SCAN CAM1: [0~20SEC]
SCAN CAM2: [0~20SEC]
SCAN CAM3: [0~20SEC]
SCAN CAM4: [0~20SEC]
SCAN A U X : [0~20SEC]
SCAN SPLIT2: [0~20SEC]
SCAN SPLIT3: [0~20SEC]
SCAN SPLIT4: [0~20SEC]
PRESS TO ADJUST
"SCAN TIME”
PRESS TO EXIT THE MENU
34
OPERATIONS
PRESS TO SEARCH MENU
SELECT
'ADVANCED
MENU '
1.DISPLAY: [FULL, NORMAL]
2.UP/DOWN: [UP,DOWN]
3.LEFT/RIGH: [LEFT, RIGHT]
4.VIDEO FORMAT: [NTSC,PAL]
5.DAY/NIGHT CONTROL
6.RESET
7.AUTO POWER: [ON,OFF]
8.LANGUAGE:[ENGLISH,DEUTSCH]
9.SPEED SWITCH
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO MAKE OPTION
SETTING
PRESS TO EXIT THE MENU
SELECT
'DAY/NIGHT CONTROL '
PRESS TO SEARCH MENU
DAY/NIGHT:[ON,OFF]
DAY/NIGHT LEVEL;[0~60]
DAY/NIGHT BRIGHT;[0~48]
SOURCE
PRESS TO SELECT THE MENU
PRESS TO MAKE OPTION
SELECT
'SPEED SWITCH '
SETTING
SPEED SWITCH:[ON,OFF]
DISPLAY CH:[CAM1,CAM2,CAM3,CAM4
AUX,SPLIT2,SPLIT3,SPLIT4]
PRESS TO EXIT THE MENU
SUBMENU EXPLANATIONS
1. CAMERA SORT
- Different types of camera (NORMAL, SHUTTER, TILT / PAN) can be
connected to CA1~CA3.
- CA 4 is only available with NORMAL CAMERA.
CAUTION !
- Wrong camera connections may cause the defect of unit.
2. NORMAL/MIRROR
- Camera's Normal / Mirror image can be switched (CAM1 ~ CAM4).
35
OPERATIONS
3. TRIGGER MODE
3.1 TRIGGER SOURCE
- 5 Trigger signals can be connected and each trigger source (CAM1,
CAM2, CAM3, CAM4, AUX, SPLIT2, SPLIT3, SPLIT4) can be selected.
- When the trigger signal is activated, the selected source's image will be
- displayed on the monitor screen.
3.2 TRIGGER DELAY
- Each trigger's delay time can be adjusted from 0 sec to 20 sec.
* TRIGGER PRIORITY: TRIGGER1 > TRIGGER 2 > TRIGGER 3 >
TRIGGER 4 >TRIGGER 5
4. SCREEN SPLIT
- Multiple Images can be displayed.
- SPLIT 2 (DUAL SCREEN DISPLAY)
- SPLIT 3 (TRIPLE SCREEN DISPLAY)
- SPLIT 4 (QUAD SCREEN DISPLAY)
* Only one audio function can be used.
5. CAMERA NAME
- Each camera can be named and selected camera name is displayed
via OSD.
6. SCALE MODE
- Different scale modes (SCALE1, SCALE2, SCALE3, SCALE 4, OFF) can
be selected at CA1 ~ CA4.
- SCALE 1, SCALE 2 can be adjusted.
- When the trigger signal is activated, the selected scale is displayed on
the monitor screen.
* This is the just electrical scale that is measuring distance from the
vehicles.
7. AUTO SCAN
- The auto scanning time of each camera can be adjusted (0 ~ 20 sec).
36
OPERATIONS
8. ADVANCED MENU
8.1 DISPLAY
- MXN7000 can display the image in the ratio of 16:9 or 4:3.
FULL
NORMAL
- Display the image in
the ratio of 16:9.
- Display the image on
the screen in the ratio of 4:3.
NO RMAL DI SPL AY
F UL L DI SPL AY
8.2 UP/DOWN
- Converted image display (top and bottom)
8.3 LEFT/RIGHT
- Converted image display (right and left)
37
OPERATIONS
8.4 VIDEO FORMAT
- NTSC or PAL system can be selectable.
8.5 DAY/NIGHT CONTROL
- DAY/NIGHT : Select DAY/NIGHT ON/OFF
- DAY/NIGHT LEVEL: Adjust the sensitive of DAY/NIGHT LEVEL.
- DAY/NIGHT BRIGHT: Adjust the BRIGHTNESS level.
8.6 RESET
- Return to Factory Setting (DEFAULT).
8.7 AUTO POWER
- When "ON" is selected, turning the ignition key on leads the monitor to
POWER-ON mode.
- When "OFF" is selected, turning the ignition key on leads the monitor to
STAND-BY mode.
8.8 LANGUAGE
- Language can be selected via OSD menu [ENGLISH,DEUTSCH].
8.9 SPEED SWITCH
- When the vehicle is moving forward with a speed up to 27Km/h(59Hz),
the selected camera is ON automatically .
- When the vehicle is moving forward with a speed over 33Km/h(72Hz),
the selected camera is OFF automatically.
9. DAY/NIGHT SENSOR
Automatic Brightness Control
- The brightness of the monitor is adjusted automatically
with the CDS accordingly to the circumstance.
SETUP MENU LOCK ON / OFF FUNCTION
* The SETUP MENU (which enables to adjust the internal settings of the MXN7000) can
be locked as prevention for unauthorized persons.
LOCK ON:
When you press the MENU button for 10 seconds in Stand-by mode and "LOCK ON"
appears on the screen then the SETUP MENU is locked.
When SETUP MENU is locked then the user is still able to adjust BRIGHTNESS,
CONTRAST and VOLUME; entering other parts of the SETUP MENU is not possible in the
LOCK ON mode.
LOCK OFF:
In case the SETUP MENU is locked and you press the MENU button for 10 seconds in
Stand-by mode again then
"LOCK OFF" appears on the screen. Now the user is able to adjust all settings of the
MXN7000 via the SETUP MENU.
38
INSTALLATION OF TFT LCD MONITOR
Install the monitor on a place which can stand more weight
than 5Kg (10.1b).
- Clean the place before installation.
- Remove the protective paper covering the bottom of the bracket.
- Stick the provided bracket on the surface and fix it firmly with the screws.
Mounting on the floor,
console, etc.
Mounting on the ceiling
- Adjust the angle of the monitor and fasten the handle screws strongly.
Mounting on
the ceiling
Mounting on the floor,
console, etc.
39
INSTALLATION OF CONTROL BOX
Install the Control Box on the place which can stand more
weight than 5Kgs(10.1b).
Fix the control box with the provided screws as the drawings
below.
Mounting on the floor, console, etc.
Bracket Jack
Fix the bracket jack with provided screws after
connecting the cameras.
Audio Output
Video Output
Monitor Connecter
Cable
Audio Input
Video Input
Camera Input
CA1
CA2
CA3
CA4
Power / Trigger Input
40
SYSTEM CONNECTIONS
MXN7000 MO NI T O R
A
V
A
MONITOR
V
AV-IN
AV-OUT
MXN7000C
CO NT RO L BO X
MXN7000C
CA1
CA2
CA3
CA4
POWER
INPUT
DC10V~32V
CAMERA (Not supplied)
* Shutter / Tilt / Normal camera
POWER/TRIGGER WIRE FUNCTIONS
REF #
41
WIRE COLOR
DESCRIPTION
1
ORANGE
SPEED PULSE(TACHOGRAPH)
2
BLUE
TRIGGER 3
3
YELLOW
TRIGGER 4
4
BLACK
GROUND
5
BROWN
TRIGGER 5
6
WHITE
TRIGGER 2
7
GREEN
TRIGGER 1
8
RED
POWER IN DC (10 TO 32V)
SPECIFICATIONS
MONITOR (MXN7000)
Power input
Power cons.
Video system
Sync. System
LCD panel size
Field of view
Screen size
Resolution
Auto dimmer
Color configuration
Auto con./bright.
O.S.D control
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Power connecter
Speaker
Finish
Operating temp.
DC 12V(from control box)
Max 10 Watt.
NTSC, PAL standard signal
Internal
7 inch diagonal color
Top: 5 0 , Bottom: 7 0 , Left: 70 , Right 70
7.0 inch (Digonal)
1440(W) X 234(H)
Auto selectable
R.G.B. Stripe
Day & Night sensor
Bright, Contrast, Color, Tint(NTSC System Only),
Image Select, auto scan time, scale on/off, Speed switch
: 13p Large Din connector
: Approx. 40 x 20mm, impedance:8 , 0.2 watt max.
: Black (Heat resistant-ABS)
: -10 C ~ +50 C(14 F ~ 122 F)
Storage temperature
Ambient condition
Vibration
Dimensions
:
:
:
:
Weight
Supplied acc'y
-25 C ~ +80 C(-13 F ~176 F)
Indoor use only (Rain-Proof IP 54)
4G
197(W) X 138(H) X 32.2 (D) mm
7.75(W) X 5.43(H) X 1.3(D) inch
: Approx. 1.0kg
: Mounting bracket
(1)
(1)
Screw Kits
(1)
Instruction manual
(1)
Sun Visor
42
SPECIFICATIONS
CONTROL BOX (MXN7000C)
Power input
Power cons.
Video system
Sync. System
Video input
Audio input
Video output
Audio output
Case material
Operating temp.
:
:
:
:
:
:
Storage temperature
Ambient condition
Vibration
Dimensions
:
:
:
:
Weight
Supplied acc'y
:
:
:
:
DC 10V~32V (Car battery)
Max. 24 Watt.
NTSC, PAL standard signal
Internal
5 CH (4 mini DIN, 1 RCA), Composite, 1Vp-p 75
5 CH (4 mini DIN, 1 RCA)
1 RCA, Composite video signal, 1Vp-p 75
1 RCA, 150mV RMS, 47K
S teel
-10 C ~ +50 C(14 F ~ 122 F)
-25 C ~ +80 C(-13 F ~176 F)
Indoor use only
4G
154(W) X 105 (D) X 28(H) mm
6.06 (W) X 4.13(D) X 1.1(H) inch
: Approx. 1.0kg
: Power cord 2m
(1)
Screw kits
(1)
Bracket jack
(2)
* Design and specifications are subject to change without notice.
43
THIS SYMBOL MEANS DO NOT DISPOSE OF
AS MUNICIPAL WASTE.
RE-USE OR RECYCLE WHEREVER POSSIBLE.
ELECTRICAL / ELECTRONIC COMPONENTS MAY
CONTAIN SUBSTANCES WHICH ARE HARMFUL TO
THE ENVIRONMENT.
FOR ENVIRONMENTALLY SOUND METHODS OF
DISPOSAL, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL
GOVERNMENT AUTHORITY.
printed in korea
6MNSECL7H1-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement