veiligheidsvoorschriften 2 3 4
Lees deze handleiding goed door en houd u
aan veiligheidsvoorschriften. De ontwikkelaar
is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade
of verwondingen door het niet opvolgen van de
veiligheidsvoorschriften.
Algemeen gebruik
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJKE INFORMATIE!
NL
De Deeper is een gadget die gebruik maakt van
sonartechnologie. De functie van de gadget is het vinden van
vissen. De Deeper is geen stand-alone apparaat. Het moet
aan een smartphone, tablet, of een soortgelijk apparaat
aangesloten worden. De volgende veiligheidsvoorschriften
moeten worden nageleefd:
Gebruik altijd een sterke hengel en dito visdraad als u de
gadget uitwerpt. Controleer altijd of de primaire afsluiting
heel en dicht is voordat u de gadget onderdompelt.
Gebruik de gadget alleen waarvoor deze bedoeld is, zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing.
Haal de gadget niet uit elkaar. Breng geen wijzigingen
aan bij de gadget of de accesoires, uitgezonderd simpele
onderhoudswerkzaamheden.
De gadget niet te ruw behandelen, erop stappen, er
tegenaan trappen, doorboren, of gooien, behalve als u
hem uitwerpt in diep genoeg water.
Stel de gadget niet bloot aan mechanische belasting,
vibraties, of schokken die niet onder normaal gebruik
vallen.
Gebruik de gadget niet als deze zichtbare schade heeft, als
de hoofdafdichting versleten is of niet goed sluit. Het kan
dan zijn dat de gadget dan niet meer waterdicht is.
Gebruik de gadget niet als deze rammelt of als u water
hoort klotsen bij het schudden.
Dompel de gadget niet onder in water.
2
Werp de gadget niet uit in een gebied waar iemand
gewond kan raken, of waar het beschadigd kan raken
of iets anders kan beschadigen. Dit geldt vooral voor
binnenlokaties.
Als u een boot navigeert, vertrouw dan niet op de
dieptemeter om te voorkomen dat u vastloopt.
Vertrouw niet op de ‘Kaart’ functie van de applicatie om
botsingen te voorkomen als u een boot navigeert of een
auto bestuurt.
Houd de Deeper en alle onderdelen en accessoires,
inclusief de verpakking, uit het bereik van kinderen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Accu informatie
Dit gadget gebruikt een lithium-ion-accu die tot 300 keer
opgeladen kan worden, afhankelijk van hoe de gadget
gebruikt wordt. U kunt de accuduur verlengen door deze
niet bloot te stellen aan extreme temperaturen. Extreme
kou verkort de accuduur aanzienlijk. Herlaad uw accu elke
2 maanden, ook als u hem langere tijd niet gebruikt. De
accu zal na verloop van tijd vervangen moeten worden. U
kunt uw Deeper hiervoor naar de klantenservice sturen. De
gegevens vindt u onder het kopje Garantie en Onderhoud
in de gebruiksaanwijzing. Verkeerd gebruik van de accu kan
gevaarlijk zijn. De volgende veiligheidsvoorschriften moeten
worden nageleefd:
Probeer de accu niet te verwijderen of te vervangen.
Stel de gadget niet bloot aan temperaturen onder -20 of
boven 40 graden Celsius.
Laat de gadget op een warme dag niet in een geparkeerde
auto achter.
3
Stel de gadget niet te lang bloot aan zonlicht als deze niet
ondergedompeld is.
Gooi de accu niet in het vuur.
Gebruik de accu niet als deze vloeistoffen lekt of geuren
afgeeft. Pas op dat u de vloeistoffen niet op uw huid of in
uw ogen krijgt. Als dit toch gebeurt, was dan de plek goed
schoon met koud water en raadpleeg uw dokter als u er
last van blijft houden, of als er andere syptomen optreden.
Opladen
Gebruik alleen de accu die met de Deeper geleverd wordt.
Laat een volle accu niet te lang aan de oplader zitten, dit kan
de levensduur van de accu verkorten. De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door een
ander merk oplader.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het
opladen is.
Bedek het apparaat of de oplader niet tijdens opladen.
Hierdoor kan overhitting onstaan.
Gebruik de oplader niet als deze beschadigd is.
Gebruik de oplader niet als deze rookt of een vreemde
geur afgeeft. Gebeurt dit tijdens het opladen, haal
dan onmiddellijk maar voorzichtig de stekker uit het
stopcontact en koppel de oplader los van het apparaat.
Controleer de oplader altijd op schade voor gebruik.
Houd het apparaat altijd droog. Controleer voor het
opladen of de USB-aansluiting droog is.
4
WEEE-richtlijn
Het WEEE-symbool op de verpakking betekent dat het
product niet met het overige huishoudafval weggegooid
mag worden. U moet zich op verantwoordelijke wijze van
het product ontdoen, bij voorkeur door recycling. Voor
meer informatie over hoe u zich van het product kunt
ontdoen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
afvalverkwerkingsbedrijf, de gemeente, of bij de winkel waar
u het product heeft gekocht.
FCC-reglementen
het apparaat aan en uit te zetten, wordt u aangeraden het
volgende te doen:
- Verstel of verplaats de antenne.
- Zet het apparaat en de ontvanger verder uit elkaar.
- Sluit het apparaat op een ander stopcontact aan dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of raadpleeg een ervaren
radio- of tv-technicus.
BLUETOOTH-Reglementen
Instructies
De Deeper wordt geleverd met een draadloze adapter met
het FCC ID: OA3-RN41N
De draadloze adapter van dit apparaat voldoet aan de eisen
zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Er zijn twee
voorwaarden aan verbonden:
1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken, en 2)
het apparaat dient alle storingen te accepteren, ook als dit
de werking van het apparaat hindert.
De draadloze adapter die met dit apparaat geleverd wordt
is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal
toestel van Klasse B, overeenkomstig met deel 15 van
het FCC-reglement. Deze normen zijn opgesteld om
een redelijke bescherming te bieden tegen gevaarlijke
storingen in bewoonde gebieden. Dit apparaat genereert
en gebruikt radiogolven en kan, als het niet volgens
de instructies wordt gebruikt en geïnstalleerd, leiden
tot storingen in de radiocommunicatie. Geen enkele
installatie biedt echter de garantie dat er nooit storingen
zullen optreden. Als het apparaat storingen veroorzaakt
bij radio- of televisieontvangst, wat men kan zien door
De interne BLUETOOTH-technologie bevindt zich op de
2,4 GHz frequentieband, en is ontworpen voor draadloze
communicatie tussen apparaten met de BLUETOOTHfunctie. In sommige situaties of omgevingen is het gebruik
van draadloze BLUETOOTH-technologie beperkt tot de
eigenaar van een gebouw, of de verantwoordelijken van
een organisatie, zoals aan boord van een vliegtuig, in
ziekenhuizen, of een andere omgeving waar interferenties
met andere apparaten een risico vormen.
Als u niet zeker weet welke regels er gelden in een bepaalde
organisatie of omgeving, wordt u aangeraden om eerst te
vragen of u de BLUETOOTH aan mag zetten. Raadpleeg uw
dokter of de fabrikant van uw medische apparaten zoals
pacemakers, hoorapparaten, etc. voor eventuele restricties op
het gebruik van draadloze BLUETOOTH technologie.
5
6
Juridische informatie
© 2014 Friday Lab, UAB. Octrooi aangevraagd. Alle rechten
voorbehouden.
‘Deeper’ en ‘Friday Lab’ zijn handelsmerken van Friday Lab,
UAB. Deze handelsmerken mogen niet gebruikt worden
zonder de toestemming van Friday Lab, UAB.
Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder
toestemming van Friday Lab, UAB.
Friday Lab, UAB behoudt zich het recht voor om de
informatie in dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van
dergelijke merken door Friday Lab, UAB gebeurt onder
licentie van Bluetooth SIG.
Android, Google Play, Google Maps, Google logo en
Google+ zijn geregistreerde handelsmerken van Google
Inc. zoals geregistreerd in de VS en andere landen.
Andere (geregistreerde) handelsmerken en handelsnamen
in dit document of de bijgeleverde brochure zijn alleen
voor identificatie en instructie, en zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
Apple, iPhone, iPad en iPod zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple inc. zoals geregistreerd in de
VS en andere landen. App Store is een servicemerk van
Apple inc. «Geschikt voor iPhone» en «Geschikt voor iPad»
betekenen dat deze elektronische accesoires specifiek
ontwikkeld zijn voor gebruik met respectievelijk de
iPhone en de iPad. De accesoires zijn gecertificeerd door
de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatienormen
van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit
apparaat, en of het voldoet aan de veiligheidsnormen. Let
erop dat het gebruik van dit accesoire met de iPhone of
iPad de draadloze verbinding kan beïnvloeden.
iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van
Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie
gebruikt.
7
www.buydeeper.com
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement