3M Ranger™ Pressure Infusor 14500, 120V-ENG-B , Model 145 Operating instructions

3M Ranger™ Pressure Infusor 14500, 120V-ENG-B , Model 145 Operating instructions
3
Ranger™
Pressure Infusor
Model 145
Operator’s Manual
Magyar
285
Tartalomjegyzék
1. rész: Műszaki szerviz és rendelés������������������������������������������������������������
Szerviz � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
USA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Rendelés� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
USA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Helyes használat és karbantartás � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Amikor műszaki segítségért hív bennünket � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Szervizelés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
2. rész: Bevezetés������������������������������������������������������������������������������
Felhasználási javallatok� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Jelmagyarázat: � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
A figyelmeztető jelzések következményeinek magyarázata� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Termékleírás � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Infúziós pumpapanel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
3. rész: Használati utasítás���������������������������������������������������������������������
Az infúziós pumpa csatlakoztatása az infúziós állványhoz � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Töltse be és helyezze nyomás alá az infúziós készüléket � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
A folyadéktasak cseréje � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
4. rész: Hibaelhárítás���������������������������������������������������������������������������
Készenlét/bekapcsolt állapot � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Infúziós pumpa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
5. rész: Karbantartás és tárolás�����������������������������������������������������������������
A Ranger infúziós pumpa tisztítása� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Az egység külső részének tisztítása � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Tárolás � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
6. rész: Műszaki adatok������������������������������������������������������������������������
Fizikai tulajdonságok � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Elektromos jellemzők � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Teljesítményjellemzők � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
202041B
289
289
289
289
289
289
289
289
291
291
291
292
294
295
297
297
298
298
299
299
300
301
301
301
301
303
303
303
304
Műszaki szerviz és rendelés
289
1. rész: Műszaki szerviz és rendelés
Szerviz és rendelés
USA
TEL.: +1-800-228-3957
Helyes használat és karbantartás
Ha az alábbi események közül bármelyik bekövetkezik, a 3M nem vállal felelősséget a Ranger infúziós pumpa megbízhatóságáért,
teljesítőképességéért vagy biztonságosságáért.
• Módosítások és javítások elvégzése szakképzetlen személyzet által.
• A berendezést nem a használati utasításban vagy a karbantartási útmutatóban leírt módon használták.
• Az egységet olyan környezetben helyezik üzembe, mely nem tesz eleget az elektromos és földelési követelményeknek.
Amikor műszaki segítségért hív bennünket
Amikor telefonon keres meg minket, be kell majd diktálnia az egység sorozatszámát. A sorozatszám az infúziós pumpa hátulján található
címkén látható.
Szervizelés
Minden javítást kizárólag az 3M Health Care a 3M vállalat vagy egy felhatalmazott szervizszakember végezhet el. Szervizinformációért
hívja a 3M Health Care technikai szolgálatát a következő telefonszámokon: 800-228-3957. Az Amerikai Egyesült Államokon
kívüli felhasználók lépjenek kapcsolatba a 3M Health Care képviselőjével.
202041B
290
Műszaki szerviz és rendelés
Bevezetés291
2. rész: Bevezetés
Felhasználási javallatok
A 3M™ Ranger™ infúziós pumpát arra tervezték, hogy nyomást gyakoroljon az iv. oldatos tasakokra, amikor gyors folyadékinfúzió
szükséges.
Jelmagyarázat:
A következő jelzések jelenhetnek meg a termék címkéjén vagy külső csomagolás:
A gyártás ideje
Gyártó
Védőföldelés
Egyszer használatos
Figyelem! Lásd a használati utasításokat
Áramütés veszélye áll fenn
Latexmentes
Ez a rendszer a 2002/96/EK számú európai WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló) irányelv hatálya alá esik.
Ennek a terméknek elektromos és elektronikus alkotóelemei vannak, és tilos szokványos hulladékgyűjtőbe
dobni. Kérjük, olvassa el az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi
irányelveket.
Steril. A sterilizálás etilén-oxiddal történt.
VAC
V
202041B
Defibrillációbiztos, BF típusú alkatrész
Váltakozó áramú feszültség (AC)
292Bevezetés
Egyenpotenciálú dugasszal ellátott (földelt) vezető, amely nem azonos a védőföldelésű vagy a csillagponti
vezetővel, közvetlen csatlakozást biztosít az elektromos berendezés és az elektromos berendezés kiegyenlítő
gyűjtősíne között. A követelményekért olvassa el a következőt: IEC 60601-1; 2005.
V IGYÁZAT! Használja fel újra, hogy megelőzze a környezetszennyezést.
Ez a termék újrafelhasználható részekből épül fel. Az újrafelhasználással kapcsolatos információkért, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi 3M szervizközponttal.
Biztosíték
A figyelmeztető jelzések következményeinek magyarázata
FIGYELEM: VIGYÁZAT: Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely közepes fokú vagy enyhébb sérülésekhez vezethet, ha nem
kerülik el.
MEGJEGYZÉS: Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem kerülik el.
Olyan helyzetre utal, amely csupán anyagi kárt okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉSEK:
1. A Ranger infúziós pumpa 145-ös modelljét úgy tervezték, hogy kizárólag a 90068/90124-es infúziós pumpa iv. állvánnyal/bázissal
lehessen használni az eszköz felborulásának vagy sérülésének megelőzése érdekében.
2. Soha ne infundáljon folyadékot, ha az légbuborékok vannak az infúziós csőben, mivel az légembóliához vezethet.
3. A veszélyes feszültséggel és tűzzel kapcsolatos kockázat csökkentése érdekében:
• mindig tartsa a tápkábelt látható és elérhető helyen. A tápkábelen lévő dugasz szétkapcsoló eszközként szolgál. A fali aljzat
olyan közel legyen, amennyire praktikus és legyen könnyen elérhető.
• kizárólag olyan tápkábelt használjon, amit ehhez a termékhez előírtak, és az adott országban hitelesítettek.
• óvja a tápkábelt a nedvességtől.
• ne használja az infúziós pumpát, ha maga a készülék, a tápkábel vagy egyéb más alkatrész sérült. Lépjen kapcsolatba a
3M Health Care műszaki szakembereivel a következő számon: 1-800-228-3957.
• ezt a berendezést kizárólag olyan hálózathoz lehet csatlakoztatni, amelyik földelve van.
4. A biológiai veszélyek kockázatának csökkentése érdekében mindig fertőtlenítsen, mielőtt elküldené az infúziós pumpát a
szervizszakembereknek vagy mielőtt ártalmatlanítaná.
5. A balesetek elkerülése érdekében, a tápkábel segítségével ne mozgassa az eszköz.
6. A balesetek elkerülése érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem akadt a görgőkbe a készülék mozgatásakor.
Bevezetés293
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. A talajtól az infúziós pumpa bázisáig ne legyen nagyobb a távolság, mint 142 cm, így megelőzhetjük, hogy a készülék felboruljon.
2. Ezt a terméket kizárólag nyomással történő infundálásra tervezték.
3. Ne sterilizálja az infúziós pumpát.
4. A környezetszennyezéssel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében kövesse az előírt szabályokat, amikor ezt az eszközt vagy
bármely elektronikus alkatrészét ártalmatlanítja.
5. Ne merítse az infúziós pumpát tisztító- vagy fertőtlenítőoldatokba. Az egység nem folyadékbiztos.
6. Ne tisztítsa az infúziós pumpát oldószerekkel. Ez ugyanis károsíthatja a burkolatot, címkét vagy a belső alkatrészeket.
7. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg az infúziós pumpa tápkábele, amikor az infúziós állványt egyéb eszközökhöz csatlakoztatja.
MEGJEGYZÉSEK
1. A szövetségi (Amerikai Egyesült Államok) törvények értelmében ez az eszköz csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember
által vagy rendelvényére értékesíthető.
2. A Ranger infúziós pumpa megfelel az orvosi elektromos interferenciával kapcsolatos követelményeknek. Ha rádió interferencia lép fel
más készülékekkel, használjon másik hálózati csatlakozót.
3. Annak érdekében, hogy a Ranger infúziós pumpát megbízható földelésű aljzathoz csatlakoztassa, használja a „Hospital Only”,
„Hospital Grade” feliratú vagy az igazoltan megbízhatóan földelt kimeneteket.
4. A Ranger infúziós pumpa sérülését a következőképpen kerülheti el:
• ne merítse a Ranger infúziós pumpát vagy annak alkatrészeit, kiegészítőit semmilyen folyadékba, illetve ne hajtson végre
semmiféle sterilizációs eljárást azokon.
• az infúziós pumpa tisztításához ne használjon oldószert, mint például az aceton vagy a hígító; kerülje a durva tisztítószereket.
• az infúziós pumpa külsejét puha ronggyal és tiszta vízzel vagy enyhe, minden célra használható vagy nem dörzsölő hatású
tisztítóval tisztítsa.
202041B
294Bevezetés
Termékleírás
A Ranger infúziós pumpát együtt használhatja a Ranger vér-/folyadékmelegítő-egységgel, standard és gyors áramlású eldobható
készületekkel, a Ranger irrigációs melegítőegységgel és az irrigációs melegítőkészletekkel1. Az infúziós készülékhez 250 ml–1000 ml-es
oldatos tasakot használjon. Az infúziós pumpa maximálisan 300 Hgmm-es folyadéknyomás kifejtésére képes.
Megjegyzés: Az oldat nyomása a Ranger infúziós pumpában függ a felület méretétől és az oldatos tasak térfogatától is. A nyomás
ellenőrzéséhez olvassa el a Karbantartási útmutatót (210393-as rész).
A Ranger infúziós pumpának nincs egyedi felhasználóhoz állítható vezérlése. A fémujjakat csúsztassa el az iv. oldatos tasak mögött, és
nyomja neki az infúziós pumpa belsejében lévő felfújható belsőnek.
Amikor az infúziós készülék egy külső áramforráshoz kapcsolódik és a főkapcsoló be van kapcsolva, az infúziós pumpa bekapcsoló
gombjának megnyomása felfújja a felfújható belsőt, és fenntartja a vérre és az oldatos tasakra gyakorolt nyomást.
Az infúziós pumpa főkapcsolójának kikapcsolásával a belső leereszt. Akkor kapcsolja ki a főkapcsolót, amikor az infúziós pumpa nincs
használatban.
Főkapcsoló
Tápfeszültség modul
1
Maximum 1 literes oldatos tasakot használjon, amikor a Ranger infúziós pumpát Ranger irrigációs folyadékmelegítővel használja.
Bevezetés295
Infúziós pumpapanel
Az infúziós pumpapanel jeleníti meg a készülék állapotát. Az infúziós pumpa működésjelzője borostyánsárgán világít (készenlét), amikor
a főkapcsoló be van kapcsolva, és az infúziós pumpa készen áll a bekapcsolásra. A zölden világító LED azt jelenti, hogy az infúziós készülék
be van kapcsolva. Az infúziós pumpa nyomás alá helyezésekor, illetve a nyomás megvonásakor ellenőrizze, hogy az infúziós készülék ajtaja
csukva és zárva van-e, majd nyomja meg az infúziós pumpa bekapcsoló gombját. Minden egyes infúziós pumpát egymástól függetlenül
lehet működtetni.
Infúziós pumpa áramellátása
az egység nem kap
tápfeszültséget
készenlét
A bekapcsoló gomb jelzője tájékoztatja a
felhasználót az infúziós pumpák állapotáról.
Nem jelez a LED, ha az egység nincs
áramforráshoz csatlakoztatva, ha nincs
bekapcsolva vagy ha a rendszerben valami
hiba lépett fel. További információkért lásd
„“4. rész: Hibaelhárítás” a 299. oldalon.
A borostyánsárga jelző tájékoztatja a
felhasználót arról, hogy az infúziós pumpa
készenléti állapotban van, és készen áll
a bekapcsolásra.
202041B
BE
A zölden világító LED arról tájékoztatja
a felhasználót, hogy az infúziós készülék
nyomás alatt van.
296Bevezetés
„High” (Magas)
„In Range” (Tartományi érték)
„Low” (Alacsony):
Vizuális és hallható riasztás: A „High” (Magas) borostyánsárga LED világít, és egy hallható
riasztás tájékoztatja a felhasználót akkor, amikor az infúziós pumpa belsője 330 Hgmm fölött
van. A vizuális jelző és a riasztás addig folytatódik, amíg a nyomás 330 Hgmm fölött marad.
Amennyiben „High” (Magas) jelzést tapasztal, az infúziós kamrát ki kell kapcsolni az infúziós
készülék főkapcsolójával. Azonnal függessze fel az infúziós kamra használatát, és lépjen
kapcsolatba 3M Health Care műszaki szakembereivel javításért és szervizelésért.
Kizárólag vizuális jelzés: Az „In Range” (Tartományi érték) zölden villog, amikor a nyomás
növekedik az infúziós pumpában. Amennyiben a nyomás céltartománya 230–330 Hgmm között
van, a jelző folyamatosan zölden világít.
Vizuális és hallható riasztás: A „Low” (Alacsony) borostyánsárga LED világít, és egy
hallható riasztás tájékoztatja a felhasználót akkor, amikor az infúziós pumpa belsője nem éri el
a 230 Hgmm-t kb. 30 mp alatt, valamint a nyomás 230 Hgmm alá csökkent a használat közben.
Használati utasítás
297
3. rész: Használati utasítás
Az infúziós pumpa csatlakoztatása az infúziós állványhoz
1. Helyezze az infúziós pumpa 145-ös modelljét egy 90068/90142-es modellű infúziós pumpa iv. állványra/bázisra az alábbi ábra
szerint.
Vigyázat: A talajtól az infúziós pumpa bázisáig ne legyen nagyobb a távolság, mint 142 cm, így megelőzhetjük, hogy a készülék felboruljon.
2. Húzza meg erősen a fogókat az infúziós készülék hátulján, és szorítsa a gombcsavarokat addig, amíg az infúziós készülék stabil nem lesz.
3. A mellékelt tépőzáras szíjak segítségével rögzítse a tápkábelt az iv. állvány alsó részéhez.
202041B
298
Használati utasítás
Töltse be és helyezze nyomás alá az infúziós készüléket
1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt elektromos aljzatba.
2. Az infúziós pumpa alsó részén található főkapcsolóval kapcsolja be az egységet.
3. Távolítson el minden felesleges levegőt az iv. oldatos tasakból és töltse fel.
4. Nyissa ki az infúziós pumpa ajtaját.
5. Csúsztassa az oldatos tasakot az infúziós pumpa aljához úgy, hogy a tasak teljesen a fémujjakon belül essen.
Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy az oldatos tasak nyílása és a tű az infúziós pumpa ujjai alá lóg.
6. Zárja és csukja be az infúziós pumpa ajtaját.
7. Nyomja meg az infúziós pumpa bekapcsoló gombját az infúziós pumpa vezérlőpanelén. Ezzel a megfelelő nyomáskamra bekapcsol.
Megjegyzés: Az infúziós pumpát csak akkor tudja bekapcsolni, amikor a feszültségjelző borostyánsárgán világít. A zöld jelzés azt jelenti,
hogy az infúziós pumpa be van kapcsolva.
8. Amint az infúziós pumpa „In Range” (Tartományi érték) állapotba kerül, nyissa ki szorítókat az áramlás megkezdéséhez.
A folyadéktasak cseréje
1. Nyomja meg az infúziós pumpa gombját az infúziós pumpa vezérlőpanelén. Ezzel a megfelelő nyomáskamra kikapcsol.
2. Zárja be a csíptetős szorítókat a csöveken.
3. Nyissa ki az infúziós pumpa ajtaját, és távolítsa el az oldatos tasakot.
4. Vegye ki a tűt a használt oldatos tasakból.
5. Távolítsa el a levegőt az új oldatos tasakból.
6. Szúrja be a tűt az új iv. tasak nyílásába.
7. Nyomja az infúziós pumpa nyomópumpáját a maradék levegő eltávolításához, majd csúsztassa a tasakot az infúziós pumpa aljához
úgy, hogy a tasak teljesen a fémujjakon belül essen.
Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy az oldatos tasak nyílása és a tű az infúziós pumpa ujjai alá lóg.
8. Zárja és csukja be az infúziós pumpa ajtaját.
9. Nyomja meg az infúziós pumpa bekapcsoló gombját az infúziós pumpa vezérlőpanelén. Ezzel a megfelelő nyomáskamra bekapcsol.
Megjegyzés: Az infúziós pumpát csak akkor tudja bekapcsolni, amikor a feszültségjelző borostyánsárgán világít. A zöld jelzés azt jelenti,
hogy az infúziós pumpa be van kapcsolva.
10. Amint az infúziós pumpa „In Range” (Tartományi érték) állapotba kerül, nyissa ki szorítókat, hogy a folyadék áramlása visszatérjen
az új tasakból.
Hibaelhárítás299
4. rész: Hibaelhárítás
A Ranger infúziós pumpa minden javítási munkálatát, kalibrációját és szervizelését szakképzett, orvosi eszközök szervizelésében járatos
szakembernek kell elvégeznie. Minden javítást és karbantartást a gyártó által közölt utasításoknak megfelelően kell végrehajtani. További
műszaki segítségért forduljon a 3M Patient Warminghoz.
Készenlét/bekapcsolt állapot
Állapot
Ok
Megoldás
Az infúziós pumpa vezérlőpanelén
semmi sem világít, ha a főkapcsoló
be van kapcsolva.
Az egység a modul feszültségbemenetéhez
van csatlakoztatva vagy a tápkábel nincs
csatlakoztatva egy megfelelően földelt
aljzatba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel
csatlakoztatva van az infúziós pumpa árambemeneti
moduljához. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
infúziós pumpa egy megfelelően földelt aljzathoz van
csatlakoztatva.
Az egység meghibásodott.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal.
Az egység a modul feszültségbemenetéhez
van csatlakoztatva vagy a tápkábel nincs
csatlakoztatva egy megfelelően földelt
aljzatba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel
csatlakoztatva van az infúziós pumpa árambemeneti
moduljához. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
infúziós pumpa egy megfelelően földelt aljzathoz van
csatlakoztatva.
Az egység nincs bekapcsolva.
Az infúziós pumpa alsó részén található főkapcsolóval
kapcsolja be az egységet.
A LED-világítás kiégett.
Nyomja meg az infúziós pumpa bekapcsoló gombját,
majd ha az egység megfelelően működik, folytassa
a használatot. Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai
technikussal miután a LED-et kicserélték.
Az egység meghibásodott.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal.
Az egység a modul feszültségbemenetéhez
van csatlakoztatva vagy a tápkábel nincs
csatlakoztatva egy megfelelően földelt
aljzatba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel
csatlakoztatva van az infúziós pumpa árambemeneti
moduljához. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
infúziós pumpa egy megfelelően földelt aljzathoz van
csatlakoztatva.
Az egység nincs bekapcsolva.
Az infúziós pumpa alsó részén található főkapcsolóval
kapcsolja be az egységet.
A LED-világítás(ok) kiégett/kiégtek.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal.
Az egység meghibásodott.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal.
A feszültségjelző LED-ek nem
világítanak.
Az állapotjelzők („Low”
(Alacsony), „In Range”
(Tartományi érték) és/vagy
„High” (Magas)) nem világítanak
akkor, amikor az infúziós pumpa
bekapcsoló gombja be van nyomva.
202041B
300Hibaelhárítás
Infúziós pumpa
Állapot
Ok
Megoldás
Az infúziós pumpa nem
működik.
Az egység a modul feszültségbemenetéhez
van csatlakoztatva vagy a tápkábel nincs
csatlakoztatva egy megfelelően földelt aljzatba.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel
csatlakoztatva van az infúziós pumpa árambemeneti
moduljához. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
infúziós pumpa egy megfelelően földelt aljzathoz van
csatlakoztatva.
Az egység nincs bekapcsolva.
Az infúziós pumpa alsó részén található főkapcsolóval
kapcsolja be az egységet.
Egységhiba.
Szakítsa meg az egység használatát. Lépjen kapcsolatba
egy orvosbiológiai technikussal.
Az infúziós pumpa belsője kilazult vagy kezd
leválni.
Csatlakoztassa újra a belsőt a hüvelykujja segítségével
úgy, hogy az egyik oldal illeszkedjen a belső nyílásába
a belső tartókarimájába, és húzza a megfelelő pozícióba.
Lehetséges, hogy az infúziós pumpa ajtaja nincs
becsukva és megfelelően bezárva.
Zárja és csukja be az infúziós pumpa ajtaját.
A tapasztalt nyomás 230 Hgmm alá zuhant.
Folytassa az infundálást, vagy használja az infúziós
pumpa másik oldalát. Lépjen kapcsolatba egy
orvosbiológiai technikussal a használat után.
„High” (Magas) jelző
(egyszínű borostyánsárga
vizuális jelzés és hallható
riasztás).
A nyomás 330 Hgmm fölött van.
Szakítsa meg az infúziós pumpa kamrájának
működését. Használja az infúziós pumpa másik oldalát.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal
a használat után.
Az oldat szivárog.
A tasak nincs elég rendesen átszúrva.
Szúrja át rendesen a tasakot.
A belső nem ereszt le a
nyomás megszüntetése
után.
Egységhiba.
Lépjen kapcsolatba egy orvosbiológiai technikussal
a használat után.
„Low” (Alacsony) jelző
(egyszínű borostyánsárga
vizuális jelzés és hallható
riasztás).
Karbantartás és tárolás
301
5. rész: Karbantartás és tárolás
A Ranger infúziós pumpa tisztítása
Tisztítsa meg a Ranger infúziós pumpát annyira, amennyire szükségesnek találja vagy kövesse az intézményi protokollt.
Az egység külső részének tisztítása
1. Húzza ki a Ranger infúziós pumpát a tápforrásból.
2. Törölgesse át az egység külső részét langyos, szappanos vízzel, nem dörzsölő hatású tisztítóoldattal, hígított fertőtlenítőoldattal
vagy hideg sterilizálószerrel. Ne használjon dörzsölő hatású anyagokat. Lépjen kapcsolatba a 3M Patient Warming műszaki
szakembereivel, ha tudni szeretné az elfogadott tisztítószerek teljes listáját.
3. Puha, száraz ronggyal törölje át.
Óvintézkedések
• Ne merítse az infúziós pumpát tisztító- vagy fertőtlenítőoldatokba. Az egység nem folyadékbiztos.
• Ne tisztítsa az infúziós pumpát oldószerekkel. Ez ugyanis károsíthatja a burkolatot, címkét vagy a belső alkatrészeket.
Tárolás
Minden alkatrészt lefedve, hűvös, száraz helyen tárolja, amikor éppen nincsenek használatban. Vigyázzon, nehogy leessen és megsérüljön az
egység.
202041B
302
Karbantartás és tárolás
Műszaki adatok
303
6. rész: Műszaki adatok
Fizikai tulajdonságok
Méret
40 cm magas
51 cm széles, 20 cm mély
Súly
kb. 7,7 kg
Felhelyezés
Kettős szorítás
Osztályozás
Az IEC 60601-1 irányelvek szerint a következő osztályba sorolandó: 1-es osztály, BF típusú, hagyományos berendezés.
Medical Equipmen t 24RL
Az Underwriters Laboratories Inc. kizárólag áramütés, tűz és mechanikus kockázat szerint osztályozta, az UL 60601-1 és
a Canadian/CSA C22.2, No. 601.1 szabványok értelmében.
Tárolási és szállítási hőmérséklet
–20 °C–45 °C
Minden alkatrészt hűvös, száraz helyen tárolja, amikor éppen nincsenek használatban.
Elektromos jellemzők
Kóboráram
A kóboráram tekintetében megfelel az UL 60601-1 és az IEC 60601-1 előírásainak.
Tápkábel
4,6 m
A készülék névleges paraméterei
110–120 VAC, 50/60 Hz, 1 A
220–240 VAC, 50/60 Hz, 0,8 A
Biztosíték
1 A (110–120 VAC)
0,8 A (220–240 VAC)
202041B
304
Műszaki adatok
Teljesítményjellemzők
Működtetési nyomás
Határérték: 300 Hgmm
Megjegyzés:
• A nyomásrendszer „In Range” (Tartományi érték) módban van akkor, amikor az infúziós pumpa belsője 230 Hgmm
(alacsony) és 330 Hgmm (magas) közötti értékre van felfújva. Amennyiben a nyomás 230 Hgmm alá esik több mint
30 másodpercre, a „Low” (Alacsony) borostyánsárga jelző fog világítani és egy hallható riasztást fog érzékelni. A „High”
(Magas) borostyánsárga LED világít, és egy hallható riasztás tájékoztatja a felhasználót akkor, amikor az infúziós pumpa
belsője 330 Hgmm fölött van.
• A kimenő folyadéknyomás változhat a felület méretétől és az oldatos tasak térfogatától függően is.
Made in the USA of globally sourced material by 3M Health Care.
3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada. Ranger and the Bair Hugger logo are trademarks of
Arizant Healthcare Inc., used under license in Canada. ©2013 Arizant Healthcare Inc. All rights reserved.
Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare professional.
3M Deutschland GmbH, Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germany
3M Health Care, 2510 Conway Ave., St. Paul, MN 55144 USA
TEL 800-228-3957 | www.rangerfluidwarming.com
202041B 07/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement