Samsung | UE40D5005 | Sådan indstilles dit Samsung TV til digital TV på DVB-T eller DVB-C

Sådan indstilles dit Samsung TV til digital TV på DVB-T eller DVB-C
Denne guide tager udgangspunkt i, at TV’et allerede har kørt igennem opstartsvejledningen,
og at TV’et har været forsøgt opsat. Husk at tilslutte TV’et til TV-antenne eller antennestik. TVantenner har ofte tilsluttet (eller indbygget) en 5 volt forstærker – sørg for at strømmen er
tilsluttet denne forstærker.
1. Tryk på ”menu” knappen og vælg menuen ”Antenne”
2. Under menuen ”Antenne” vælg menupunktet ”Antenne”
3. Vælg derefter om du modtager dit signal via TV-antenne (luft) eller via Kabel-TV
(kabel). Gå derefter tilbage til ”antenne menuen”
4. Vælg menupunktet ”land” og vælg ”Andre”. Hvis du bliver spurgt om en kode, så er
denne ”0000”. Gå derefter tilbage til ”antenne menuen”
5. Vælg ”Automatisk søgning” og vælg ”automatisk Søgning”
6. Vælg om den automatisk søgning skal foregå på TV-antenne (luft) eller på Kabel-TV
(kabel). Marker punktet digital under henholdsvis luft eller kabel.
7. Hvis du har valgt digital TV via ”luft” så tryk på ”søg” knappen nederst på siden. TV’et
søger og finder nu alle digital kanaler via TV-antenne
8. Hvis du har valgt digital TV via ”Kabel” så skal du i stedet for trykke på knappen
”næste” og læse videre
9. Der skal udfyldes nogle flere oplysninger, før TV’et kan finde kanalerne. Når du trykker
på ”søg” knappen, så fremkommer der en menu, hvor man skal vælge søgetilstand med
mere.
10. Under søgetilstand vælges ”hurtig”
11. Under netværk vælges ”manuel” og der skal indtastes et netværksid (se nederst på
siden) under punktet Netværks-ID.
12. YouSees netværks-ID er f.eks. 100 og det skal derfor indtastes ”00100” – med to nuller
foran selve ID’et. Ved Stofa er Netværks-ID’et ”00000”
13. Under ”frekvens” angives frekvensen” – på YouSee er den f.eks. 143000 mens den er
346000 hos Stofa.
14. Under ”modulation” vælges ”64 QAM”
15. Under ”Symbolfrekvens” vælges ”6875” på YouSee og ”6900” på Stofa.
16. Tryk på Søg knappen og alle TV-kanaler findes derefter.
Hvis TV-kanalerne ikke ligger i den rækkefølge, som du ønsker, så kan du oprette en
”favoritliste” – læs i brugervejledningen hvordan dette indstilles.
TEKNISK DATA PÅ DVB-C (KABEL)
YouSee
Netværksid 100
Frekvens 143000 kHz
Symbolrate 6875
Modulation 64
Stofa
Netværks-ID: 0
Frekvens: 346000 kHz
Symbol rate: 6900 KS
Modulation: 64 QAM
Andre udbydere af KabelTV på DVB-C
Kontakt din udbyder
Download PDF

advertising