Samsung | SV-435X | Användarmanual

RX-V463_G-cv.fm Page 1 Friday, January 11, 2008 10:21 AM
G
Karcher
Kendo
Kenwood
National
NEC
1048
1000, 1001, 1007,
1011, 1043, 1051
Neckermann
1043, 1046
NEI
1046
Nesco
1050
Nikko
1003
Noblex
1002, 1014
Nokia
1043, 1047
Nordmende
1043
Oceanic
1042, 1043
Okano
1044
Olympus
1004
Optimus
1003, 1008
Orion
1012, 1013, 1044,
1065
Orson
1042
Osaki
1042, 1045, 1050
Otto Versand 1046
Palladium
1043, 1045, 1050
Panasonic
1004, 1020, 1034,
1040, 1048, 1054,
1072
Pathe Marconi 1043
Penney
1010, 1014
Pentax
1010, 1049
Perdio
1042
Philco
1004, 1051
Philips
1004, 1025, 1033,
1046, 1056, 1057,
1059, 1062, 1063
Philips Magnavox
1018
Phonola
1046
Pilot
1003
Pioneer
1011, 1046
Prinz
1042
Profex
1050
Profitronic
1014
Proline
1042
Proscan
1009
Prosonic
1044
Protec
1006
Pye
1046, 1056
Quarter
1001
Quartz
1001, 1047
Quasar
1004, 1035
Quelle
1042, 1046, 1047
Radio Shack
1003
Radio Shack/Realistic
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008
Radiola
1046
Radix
1003
Randex
1003
RCA
1002, 1004, 1009,
1010, 1014, 1015,
1022, 1032
Realistic
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008
Rex
1043
RFT
1046
Roadstar
1045, 1050, 1066
Saba
1043
Saisho
1044, 1050
Salora
1047
Samsung
1002, 1014, 1021,
1027, 1052, 1068,
1070
Sanky
1008
Sansui
1007, 1011, 1013,
1043
Sanyo
1001, 1002, 1014,
1047
SBR
1046
Schaub Lorenz 1042, 1043, 1047
Schneider
1042, 1044, 1045,
1046, 1050
Scott
1012
Sears
1001, 1003, 1004,
1010
SEG
1050
SEI-Sinudyne 1046
Seleco
1043
Sentron
1050
Sharp
1008, 1023, 1028,
1053, 1073
Shintom
1006, 1047, 1050
Shivaki
1045
Shogun
1002, 1014
Siemens
1045, 1047
Signature 2000 1008
Silva
1045
Singer
1004, 1006
Sinudyne
1046
Sontec
1045
Sony
1016, 1019, 1055,
1060, 1064, 1074
STS
1004, 1010
Sunkai
1044
© 2008
YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY. LTD. LEVEL 1, 99 QUEENSBRIDGE STREET, SOUTHBANK, VIC 3006, AUSTRALIA
Black process 45.0° 240.0 LPI
Sunstar
Suntronic
Sunwood
Sylvania
1042
1042
1050
1004, 1005, 1031,
1041
Symphonic
1005
Taisho
1044
Tandy
1001
Tashiko
1003, 1042
Tatung
1007, 1042, 1043,
1046, 1066
TCM
1044, 1048
Teac
1005, 1007
Technics
1004, 1048
Teknika
1003, 1004, 1005
Teleavia
1043
Telefunken
1043
Tenosal
1050
Tensai
1042, 1045, 1050
Tevion
1044, 1048
Thomson
1043, 1058
Thorn
1043, 1047
TMK
1002, 1014
Tokai
1045, 1050
Tonsai
1050
Toshiba
1013, 1024, 1029,
1043, 1046, 1066,
1075
Totevision
1002, 1003, 1014
Towada
1050
Towika
1050
Uher
1045
Unitech
1002, 1014
Universum
1042, 1045, 1046
Vector Research 1000
Video Concepts 1000
Videon
1044, 1048
Videosonic
1002, 1014
Wards
1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1008,
1010, 1014
Weltblick
1045
White Westinghouse
1013
XR-1000
1004, 1005, 1006
Yamaha
1000, 1001, 1007
Yamishi
1050
Yokan
1050
Yoko
1045, 1050
Zenith
1013, 1026, 1037
All rights reserved.
Printed in China
WN25730
RX-V463
1046
1044
1000, 1001, 1007,
1011, 1043
KLH
1006
Kodak
1003, 1004
Korpel
1050
Leyco
1050
LG
1003, 1042, 1045,
1071
Lifetec
1044, 1048
Lloyd's
1005
Loewe
1048
Loewe Opta
1045, 1046
Logik
1006, 1050
Luxor
1047
LXI
1003
M Electronic 1042
Magnasonic
1047
Magnavox
1004, 1018, 1033
Magnin
1003, 1014
Manesth
1050
Marantz
1000, 1001, 1004,
1046, 1051
Marta
1003
Matsui
1044, 1045
Matsushita
1004
Mediator
1046
Medion
1044, 1048
MEI
1004
Memorex
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008,
1013, 1014, 1042,
1045, 1047
Memphis
1050
Metz
1048
MGA
1014
MGN Technology
1002, 1014
Micromaxx
1044, 1048
Microstar
1044, 1048
Migros
1042
Minolta
1010
Mitsubishi
1011, 1042, 1046
Montgomery Ward
1008
Motorola
1004, 1008
MTC
1002, 1014
Multitech
1002, 1005, 1006,
1042, 1046, 1050
Murphy
1042
RX-V463
AV Receiver
Ampli-tuner audio-vidéo
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Observera: Läs detta innan enheten tas i bruk.
1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största
möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen nära till
hands för framtida referens.
2 Installera denna ljudanläggning på ett väl ventilerat, svalt,
torrt, rent ställe, och håll den borta från ställen som utsätts för
solsken, värmekällor, vibrationer, damm, fukt och/eller kyla.
Lämna ett fritt utrymme på minst 30 cm ovanför enheten,
minst 20 cm på höger och vänster sida och minst 20 cm på
baksidan.
3 Placera enheten på behörigt avstånd från andra elapparater,
motorer, transformatorer och annat som kan orsaka
störningar.
4 Utsätt inte enheten för hastiga temperaturväxlingar och
placera den inte på ett ställe där luftfuktigheten är hög (t.ex.
nära en luftfuktare) då fuktbildning i enheten skapar risk för
brand, elstötar, skador på enheten eller personskador.
5 Placera inte enheten på ett ställe där främmande föremål kan
tränga in i den eller där den kan utsättas för droppar eller
vattenstänk. Placera aldrig det följande ovanpå enheten:
– Övriga apparater då sådana kan orsaka skador och/eller
missfärgning av enhetens hölje.
– Brännbara föremål (t.ex. stearinljus) då sådana skapar
risk för brand, skador på enheten och/eller personskador.
– Vätskebehållare som kan falla och spilla vätska över
enheten, vilket skapar risk för elstötar och/eller skador på
enheten.
6 Täck aldrig över enheten med en tidning, duk, gardin el.dyl.
då detta skapar risk för överhettning. En alltför hög
temperatur inuti enheten kan leda till brand, skador på enheten
och/eller personskador.
7 Anslut inte enheten till ett vägguttag förrän samtliga övriga
anslutningar slutförts.
8 Använd aldrig enheten vänd upp och ned. Detta kan leda till
överhettning som orsakar skador.
9 Hantera inte tangenter, reglage och kablar onödigt hårdhänt.
10 Fatta tag i själva kontakten när nätkabeln kopplas bort från
vägguttaget; dra aldrig i kabeln.
11 Använd aldrig några kemiska lösningar för rengöring då dessa
kan skada ytbehandlingen. Använd en ren, torr trasa.
12 Använd endast den spänning som står angiven på enheten.
Anslutning till en strömkälla med högre spänning än den
angivna kan orsaka brand, skador på enheten och/eller
personskador. Yamaha åtar sig inget ansvar för skador
beroende på att enheten används med en spänning utöver den
angivna.
13 Koppla bort nätkabeln från vägguttaget för att undvika skador
p.g.a. blixtnedslag om ett åskväder uppstår.
14 Försöka aldrig att utföra egna reparationer. Kontakta en
kvalificerad tekniker från Yamaha om servicebehov
föreligger. Du får inte under några omständigheter ta av
höljet.
15 Koppla bort nätkabeln från vägguttaget om enheten inte ska
användas under en längre tid (t.ex. under semestern).
16 Installera denna enhet nära ett vägguttag och där
stickkontakten lätt kan kommas åt.
17 Läs avsnittet “Felsökning” om vanligt förekommande
driftsproblem innan du förutsätter att enheten är söndrig.
Sv
18 Innan enheten flyttas ska du trycka på ASTANDBY/ON för
att ställa den i beredskapsläge och sedan koppla bort
nätkabeln från vägguttaget.
19 VOLTAGE SELECTOR
(Endast modell till Asien och allmän modell)
VOLTAGE SELECTOR (spänningsomkopplare) på denna
enhets bakpanel måste ställas in på den lokala nätspänningen
FÖRE anslutning till nätuttaget. Spänningarna är:
Modell till Asien ........ 220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
Allmän modell
...................... 110/120/220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
20 Utsätt inte batterierna för kraftig värme från exempelvis
solljus, eld eller liknande.
21 För hög ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka
hörselförlust.
VARNING
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN ELLER
FUKT DÅ DETTA SKAPAR RISK FÖR BRAND
ELLER ELSTÖTAR.
Så länge den här enheten är ansluten till vägguttaget, är
den inte bortkopplad från nätströmmen, även om
enheten stängs av med C STANDBY/ON. Enheten är
konstruerad för att förbruka en mycket liten mängd
ström i detta tillstånd.
OBSERVERA
Apparaten kopplas inte bort från växelströmskällan
(nätet) så länge som den är ansluten till vägguttaget,
även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt,
sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t
endt – også selvom der or slukket på apparatets
afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita
koko laitetta verkosta.
Den här symbolmarkeringen
överensstämmer med EU-direktivet
2002/96/EC
Den här symbolmarkeringen innebär att
elektrisk och elektronisk utrustning, när
de tjänat ut, ska kastas bort avskiljt från
hushållsavfallet.
Följ gällande lokala regler och kasta inte
bort dina gamla produkter tillsammans
med ditt vanliga hushållsavfall.
Innehåll
Egenskaper ............................................................. 2
Förberedelser ......................................................... 3
Vägledning för snabbstart .................................... 4
Visning av radiodatasystem-information ................ 46
Val av radiodatasystem-programtyp
(funktionen PTY SEEK) .................................... 47
Användning av datatjänsten för information
om andra kanaler (EON) .................................... 48
Använda en USB-minnesenhet eller en bärbar
USB-ljudspelare ................................................49
Uppspelningsmanövrering ...................................... 49
Användning av iPod™ .........................................51
Manövrering av en iPod™-spelare ......................... 51
FÖRBEREDELSER
Anslutningar .......................................................... 9
Användning av menyn AUTO SETUP ................... 24
GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING
Val av önskad SCENE-mall ................................... 28
Skapande av egenhändigt anpassade SCENE-mallar ..... 31
Användning av fjärrkontrollen till SCENE-funktionen ..... 32
Avspelning ............................................................ 33
Ljudfältsprogram ............................................... 38
Beskrivningar av ljudfältsprogram ......................... 38
Användning av ljudfunktioner ........................... 41
Återgivning av högkvalitativt ljud .......................... 41
Justering av tonkvalitet ........................................... 41
Justering av högtalarnivåer ..................................... 41
Val av nattlyssningsläge ......................................... 42
FM/AM-mottagning ............................................ 43
Användning av menyn SET MENU ....................... 56
1 SOUND MENU ................................................... 57
2 INPUT MENU ..................................................... 62
3 OPTION MENU .................................................. 64
Fjärrkontrollsfunktioner .....................................67
Manövrering av receivern,
en TV eller andra komponenter .......................... 67
Inställning av in fjärrkontrollkoder ......................... 69
Avancerad inställning ..........................................70
YTTERLIGARE INFORMATION
Felsökning .............................................................71
Ordlista ..................................................................81
Tekniska data .......................................................83
Index ......................................................................84
APPENDIX
(i siliter av denna bruksanvisning)
Frontpanelen.............................................................i
Fjärrkontrollen....................................................... ii
Lista över fjärrstyrningskoder............................. iii
Angående denna bruksanvisning
• y indikerar tips för användningen.
• Vissa funktioner kan utföras genom att använda antingen
knapparna på frontpanelen eller de på fjärrkontrollen. I de fall där
knapparnas namn på frontpanelen respektive fjärrkontrollen skiljer
sig åt anges namnen på fjärrkontrollens knappar inom parentes.
• Denna bruksanvisning är tryckt före tillverkningen av produkten.
Utförande och tekniska data kan delvis ändras på grund av
förbättringar etc. I händelse det skulle finnas några skillnader
mellan bruksanvisningen och produkten, har produkten företräde.
• “A SPEAKERS” or “5DVD” (exempel) anger namn på
delar och reglage på frontpanelen eller fjärrkontrollen. Vi
hänvisar till det bifogade bladet eller till sidorna i slutet av
denna bruksanvisning angående placeringen av varje del.
• Symbolen “☞” med sidnummer är en hänvisning till
motsvarande referenssida (-sidor).
1 Sv
Svenska
Automatisk stationsinställning ................................ 43
Manuell stationsinställning ..................................... 43
Automatisk förinställning ....................................... 44
Manuell förinställning ............................................ 44
Ställa in en förinställd station ................................. 45
Utbyte av förvalsstation .......................................... 45
SET MENU ...........................................................55
APPENDIX
Grundläggande manövrering .................................. 33
Val av ljudingångar (AUDIO SELECT) ................ 34
Val av MULTI CH INPUT-komponent ................. 34
Visning av receiverns aktuella status på en videomonitor ... 35
Ljudåtergivning via hörlurar ................................... 35
Snabbdämpning av ljudet ....................................... 35
Återgivning av videobilder som bakgrund till ljudåtergivning .... 36
Visning av information om ingångskälla ................ 36
Användning av insomningstimern .......................... 37
AVANCERAD ANVÄNDNING
YTTERLIGARE
INFORMATION
Val av SCENE-mallar ......................................... 28
Inspelning ..............................................................54
AVANCERAD
ANVÄNDNING
Optimering av högtalarinställningar enligt
lyssningsrummet .............................................. 24
Parning mellan Bluetooth™-adapter och
Bluetooth™-komponent ..................................... 53
Uppspelning på en Bluetooth™-komponent .......... 53
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
Bakpanelen ............................................................... 9
Placering av högtalare ............................................. 10
Anslutning av högtalare .......................................... 11
Information om jack och kabelkontakter ................ 13
Information gällande HDMI™ ............................... 14
Ljud- och videosignalflöde ..................................... 14
Anslutning av videokomponenter ........................... 15
Anslutning av andra komponenter .......................... 16
Anslutning av ljudkomponenter ............................. 18
Anslutning av Yamaha:s universella iPod™dockningsstation eller Bluetooth™-adapter ....... 19
Användning av VIDEO AUX-jacken på framsidan .... 19
Anslutning av FM- och AM-antennerna ................. 20
Anslutning av nätkabeln för strömförsörjning ........ 20
Hur strömmen slås på och av .................................. 21
Frontpanelens display ............................................. 22
Användning av Bluetooth™-komponenter ........53
FÖRBEREDELSER
Förberedelse: Kontrollera delarna ............................ 4
Steg 1: Installera högtalarna ..................................... 5
Steg 2: Anslut DVD-spelaren och övriga komponenter .... 6
Steg 3: Tryck på knappen SCENE 1 ......................... 7
Olika saker att göra med ljudprocessorn .................. 8
Radiodatasytem-mottagning
(gäller endast modeller till Europa, inkl. Ryssland) ...46
INLEDNING
INLEDNING
Egenskaper
Egenskaper
Inbyggd 5-kanals effektförstärkare
HDMI (Högdefinitions multimediagränssnitt)
◆ Minimum uteffekt RMS
◆ HDMI-gränssnitt för standardvideo, förhöjd video eller
högdefinitionsvideo (inkluderar överföring av
1080p-videosignaler) liksom flerkanaligt digitalt ljud
[Modeller till USA och Kanada]
(1 kHz, 0,9% övertonsdistorsion, 8 Ω)
105 W/kanal
[Övriga modeller]
(1 kHz, 0,9% övertonsdistorsion, 6 Ω)
105 W/kanal
SCENE-valsfunktion
DOCK-kontakt
◆ DOCK-koppling för anslutning av Yamaha:s universella
iPod-dockningsstation (t.ex. YDS-10, som säljs separat) eller
Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som säljs separat)
USB-funktioner
◆ Förinställda SCENE-mallar för olika situationer
◆ Egenhändig SCENE-mallsanpassning
◆ USB port för att ansluta en USB-minnesenhet eller en bärbar
USB-ljudspelare
◆ MP3-, WMA- och WAV-kapacitet
Dekodrar och DSP-kretsar
Andra egenskaper
◆ Patentskyddad Yamaha-teknik för skapande av flerkanaligt
surroundljud
◆ Compressed Music Enhancer-läge
◆ Dolby Digital-dekoder
◆ Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II-dekoder
◆ DTS-dekoder
◆ Virtual CINEMA DSP
◆ SILENT CINEMA™
Radiomottagare
◆ FM/AM-mottagning
◆ Radiodatasystem-mottagning (gäller endast modell till
Europa)
Tillverkad på Dolby Laboratories licens.
“Dolby”, “Pro Logic”, och dubbel-D-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
◆ YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) för
automatiska högtalarinställningar
◆ 192-kHz/24-bitars D/A-omvandlare
◆ DIRECT-läge för ett högkvalitativt ljud för alla källor
◆ 6 extra ingångar för separat flerkanalig inmatning
◆ OSD-menyer (bildskärmsvisning) för optimal anpassning av
receivern till aktuell AV-anläggning
◆ Möjlighet till in- och utmatning av komponentvideosignaler
(3 uppsättningar COMPONENT VIDEO IN-ingångar och 1
uppsättning MONITOR OUT-utgångar)
◆ In/utgångar för optiska och koaxiala digitala ljudsignaler
◆ Insomningstimer
◆ Nattlyssningslägen för film och musik
◆ iPod-manövreringskapacitet
◆ Fjärrkontroll med förinställda fjärrstyrningskoder
“DTS” och “DTS Digital Surround” är registrerade varumärken
som tillhör DTS, Inc.
Bluetooth™
Bluetooth är ett registrerat varumärke tillhörigt Bluetooth SIG
och används av Yamaha i enlighet med ett licensavtal.
“SILENT CINEMA” är ett varumärke som tillhör Yamaha
Corporation.
iPod™
“iPod” är ett varumärke som tillhör Apple, Inc., registrerat i USA
och andra länder.
2 Sv
“HDMI”, logotypen “HDMI” och “High-Definition Multimedia
Interface” är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC.
Förberedelser
Förberedelser
■ Medföljande tillbehör
■ Isättning av batterier i fjärrkontrollen
❏
❏
❏
❏
❏
1
Fjärrkontroll
Batterier (2) (AAA, R03, UM-4)
Optimeringsmikrofon
AM-ramantenn
FM-inomhusantenn
INLEDNING
Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen.
3
2
■ VOLTAGE SELECTOR
(Gäller endast modell till Asien och
General-modell)
Observera
Nätspänningsväljaren VOLTAGE SELECTOR på
receiverns baksida måste ställas in på den lokala
nätspänningen INNAN nätkabeln ansluts till ett
nätuttag. Felaktig inställning av nätspänningsväljaren
VOLTAGE SELECTOR kan medföra skada på
receivern och orsaka brandfara.
Använd en platt skruvmejsel till att vrida
nätspänningsväljaren VOLTAGE SELECTOR medeller moturs till korrekt läge.
Spänningarna är de följande:
Modell till Asien
..................... 220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
General-modell
........ 110/120/220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
VOLTAGE
SELECTOR
230240V
Spänningsindikering
1
Ta bort locket till batterifacket.
2
Sätt i de två medföljande batterierna (AA,
R03, UM-4) i enlighet med polmarkeringarna
(+ och –) inuti batterifacket.
3
Sätt på locket till batterifacket igen.
Anmärkningar
• Byt ut samtliga batterier, om fjärrkontrollens räckvidd för
manövrering har blivit märkbart kortare.
• Använd inte ett gammalt och ett nytt batteri tillsammans.
• Använd inte olika typer av batterier (t.ex. alkaliska batterier och
manganbatterier) tillsammans. Läs noga vad som står på
batteriförpackningen, eftersom dessa olika typer av batterier
kan ha samma form och färg.
• Gör dig av med batterierna omedelbart om de skulle ha läckt.
Undvik att vidröra det ämne som har läckt ut, och försök
undvika att det kommer i kontakt med kläder etc. Rengör
batterifacket noggrant innan nya batterier isätts.
• Kasta inte batterier tillsammans med vanliga sopor, utan avyttra
dem i enlighet med lokala bestämmelser.
• Om det inte sitter några batterier i fjärrkontrollen i mer än
2 minuter, eller om förbrukade batterier får sitta kvar i
fjärrkontrollen, kan det hända att innehållet i minnet försvinner.
Sätt i nya batterier och ställ in fjärrstyrningskoden, om minnet
har raderats.
Svenska
3 Sv
Vägledning för snabbstart
Vägledning för snabbstart
Följ anvisningarna i följande steg för att på enklaste sätt
göra hembioanläggningen klar för DVD-filmvisning.
Förberedelse: Kontrollera delarna
Förbered följande artiklar.
Videomonitor
Höger
fronthögtalare
Subwoofer
Vänster
fronthögtalare
Höger
surroundhögtalare
1. Två surroundhögtalare
2. Mitthögtalare
Mitthögtalare
DVD-spelare
❏ Aktiv subwoofer .....................................x 1
Välj en aktiv subwoofer försedd med en
RCA-ingång.
Vänster
surroundhögtalare
Steg 1: Installera högtalarna
☞ s. 5
Steg 2: Anslut DVD-spelaren och
övriga komponenter
☞ s. 6
Steg 3: Tryck på knappen SCENE 1
☞ s. 7
Njut av DVD-uppspelning!
4 Sv
❏ Högtalare
❏ Framhögtalare ....................................x 2
❏ Mitthögtalare ......................................x 1
❏ Surroundhögtalare ............................x 2
Välj magnetiskt avskärmade högtalare.
Högtalaranläggningen måste bestå av minst två
framhögtalare. Behovet av andra högtalare har
följande prioritet:
❏ Högtalarkabel .........................................x 5
❏ Subwooferkabel ......................................x 1
Välj en enkanalig RCA-kabel.
❏ DVD-spelare ............................................x 1
Välj en DVD-spelare försedd med koaxial digital
ljudutgång och kompositvideoutgång.
❏ Videomonitor ...........................................x 1
Välj en TV-monitor, videomonitor eller projektor
försedd med en kompositvideoingång.
❏ Videokabel ..............................................x 2
Välj en kompositvideokabel med RCA-kontakter.
❏ Koaxial digital ljudkabel ........................x 1
Vägledning för snabbstart
Se till att vänster kanal (L), höger kanal (R), “+” (röd)
och “–” (svart) ansluts rätt.
Steg 1: Installera högtalarna
Fram- och mitthögtalare
Placera högtalarna i rummet och anslut dem till receivern.
INLEDNING
SPEAKERS
COAXIAL
OPTICAL
DVD
DVD IN1
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
CD
2
3
1
OUT
HDMI
DVD
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PB
PR
Y
DOCK
PR
PB
Lossa
ANTENNA
DTV/CBL
Y
För in
Dra åt
AM
DVR
R SURROUND L
GND
VIDEO
VIDEO
MONITOR OUT
FM
75
UNBAL.
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
L
CENTER
R
SUB
WOOFER
R
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
IN
DVD
DTV/CBL
OUT
DVR
FRONT
CD
AUDIO
SURROUND
CENTER
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
R FRONT A
L
R FRONT B L
OUTPUT
1
Placera ut högtalarna och subwoofern i
rummet.
2
Anslut högtalarkablarna till varje högtalare.
Till mitthögtalaren
Till höger
framhögtalare
Till vänster
framhögtalare
Surroundhögtalare
Kablarna har olika färger och former. Ibland har de
en rand, ett spår eller en upphöjd kant. Anslut kabeln
med ränder (spår etc.) till den positiva ingången “+”
(röd) på respektive högtalare. Anslut den enfärgade
kabeln till de negativa kontakterna “–” (svarta).
3
Anslut varje högtalarkabel till respektive
högtalarutgång på receivern.
1
2
3
4
1 Se till att varken receivern eller subwoofern är
ansluten till något nätuttag.
2 Tvinna ihop de blottade trådarna på högtalarkablarna
för att förhindra kortslutningar.
3 Låt inga blottade trådar i högtalarkablarna komma i
kontakt med varandra.
4 Låt inga blottade trådar i högtalarkablarna komma i
kontakt med någon metalldel på receivern.
Till höger
surroundhögtalare
4
Till vänster
surroundhögtalare
Anslut subwooferkabeln till ingången på
subwoofern och till utgången SUBWOOFER
OUTPUT på receivern.
Subwoofer
AV-receiver
Subwooferkabel
5 Sv
Svenska
SUBWOOFER
OUTPUT-jack
Ingång
Vägledning för snabbstart
Steg 2: Anslut DVD-spelaren och
övriga komponenter
3
SPEAKERS
COAXIAL
DTV/CBL
DTV/CBL
CD
CD
2
3
1
OUT
HDMI
DOCK
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
DVD
PR
PB
Y
AV-receiver
Videomonitor
OPTICAL
OPTICAL
DVD
DTV/CBL IN2
DVD IN1
Anslut videokabeln till videoingången på
videomonitorn och till utgången VIDEO
MONITOR OUT på receivern.
PR
PB
ANTENNA
DTV/CBL
Y
AM
DVR
R SURROUND L
GND
VIDEO
VIDEO
VIDEO
MONITOR OUT
FM
75
UNBAL.
DVD
DTV/CBL
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
L
CENTER
R
SUB
WOOFER
R
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
IN
OUT
FRONT
CD
DVR
AUDIO
SURROUND
CENTER
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
R FRONT A
L
R FRONT B
L
OUTPUT
Se till att varken receivern eller
DVD-spelaren är ansluten till något
nätuttag.
1
Anslut den koaxiala digitala ljudkabeln till
den koaxiala digitala ljudutgången på
DVD-spelaren och till ingången DVD DIGITAL
INPUT COAXIAL på receivern.
DVD-spelare
AV-receiver
Videoingång
Videokabel
4
VIDEO MONITOR
OUT-jack
Anslut nätkablarna från receivern och övriga
komponenter till lämpliga nätuttag.
■ För ytterligare anslutningar
• Användning av andra
högtalarkombinationer
☞ s. 11
• Anslutning av videokomponenter
☞ s. 15
• Anslutning av en DVD-spelare
☞ s. 16
• Anslutning av en DVD-brännare
☞ s. 17
• Anslutning av en digitalbox
☞ s. 17
• Anslutning av en CD-spelare och en
CD-brännare/MD-spelare
☞ s. 18
• Anslutning av en multiformatspelare eller
en extern dekoder
☞ s. 18
Koaxial digital
ljudutgång
• Anslutning av en Yamaha
iPod/Bluetooth-dockningsstation
Koaxial digital ljudkabel
DVD DIGITAL INPUT
COAXIAL-jack
2
Anslut videokabeln till
kompositvideoutgången på DVD-spelaren
och till ingången DVD VIDEO på receivern.
DVD-spelare
AV-receiver
Kompositvideoutgång
Videokabel
6 Sv
☞ s. 19
• Användning av VIDEO AUX-jacken på
framsidan
☞ s. 19
DVD VIDEO-jack
• Anslutning av en FM/AM-antenn
☞ s. 20
• Användning av USB-porten på framsidan
☞ s. 49
Vägledning för snabbstart
Steg 3: Tryck på knappen SCENE 1
Slå på videomonitorn och välj sedan
receivern som källa med hjälp av
videomonitorns ingångsväljare.
2
Tryck på Q SCENE 1.
Receivern slås på. “DVD Viewing” visas på
frontpanelens display och receivern ställs automatiskt
in i optimalt tillstånd för DVD-uppspelning.
Genom att bara trycka på en SCENE-knapp är det möjligt
att slå på receivern och återkalla en viss källa och ett visst
ljudfältsprogram i enlighet med den SCENE-mall som har
tilldelats den aktuella SCENE-knappen. SCENE-mallarna
består av kombinationer av ingångskällor och
ljudfältsprogram.
y
Efter anslutning av en Yamaha-produkt som kan hantera
SCENE-styrsignaler kan receivern automatiskt aktivera
komponenten ifråga och starta uppspelning. Vi hänvisar till
bruksanvisningen till DVD-spelaren för närmare information.
■ Grundinställd tilldelning av
SCENE-mallar
Grundinställd
SCENE-knapp
y
Indikatorn på den valda SCENE-knappen lyser medan läget
SCENE är inkopplat på receivern.
3
4
INLEDNING
1
■ Angående SCENE-funktionen
Starta uppspelning av önskad DVD-skiva på
spelaren.
Namn på och beskrivning av
SCENE-mall
SCENE
1
DVD Movie Viewing
– ingångskälla: DVD
– ljudfältsprogram: Movie Dramatic
För återgivning av en film på ansluten
DVD-spelare.
SCENE
2
Music Disc Listening
– ingångskälla: DVD
– ljudfältsprogram: 2ch Stereo
För återgivning av en musikskiva på ansluten
DVD-spelare.
SCENE
3
TV Viewing *1
– ingångskälla: DTV/CBL
– ljudfältsprogram: STRAIGHT
För återgivning av ett TV-program.
SCENE
4
Radio Listening *2, *3, *4
– ingångskälla: TUNER
– ljudfältsprogram: 5ch Enhancer
För återgivning av ett musikprogram från en
FM-radiostation.
Vrid på IVOLUME för att justera volymen.
Anmärkning
*1
Anmärkning
Vid ändring av ingångskälla eller ljudfältsprogram avaktiveras
SCENE-läget.
En kabel-TV eller en satellitmottagare måste vara ansluten till
receivern. Se sidan 17 angående detaljer.
*2 Medföljande FM- och AM-antenner måste vara anslutna till
receivern. Se sidan 20 angående detaljer.
*3 Önskad radiostation måste ställas in i förväg. Se sidorna 43 till
45 angående stationsinställning.
*4 Rikta in den anslutna AM-ramantennen eller flytta änden på
FM-inomhusantennen tills mottagningskvaliteten blir så bra
som möjligt.
y
Den SCENE-mapp som tilldelats en viss SCENE-knapp kan
ändras. Se sidan 28 angående detaljer.
Svenska
7 Sv
Vägledning för snabbstart
■ Efter användning av receivern ...
Tryck på A STANDBY/ON på frontpanelen för
att ställa receivern i beredskapsläget.
Olika saker att göra med
ljudprocessorn
■ Anpassa SCENE-mallarna
• Användning av olika SCENE-mallar ☞ s. 28
• Skapande av egenhändigt anpassade
SCENE-mallar
☞ s. 31
■ Använda olika ingångskällor
• Grundläggande reglage på receivern
☞ s. 33
• Lyssning till FM/AM-radioprogram ☞ s. 43
• Användning av en bärbar USB-enhet med
receivern
☞ s. 49
Receivern ställs i beredskapsläget. I beredskapsläget
konsumerar receivern en liten mängd ström för att kunna
ta emot infraröda signaler från fjärrkontrollen. Slå på
receivern medan den står i beredskapsläget genom att
trycka på A STANDBY/ON (eller G POWER). Se
sidan 21 angående detaljer.
• Användning av en iPod-spelare med
receivern
☞ s. 51
• Användning av Bluetooth-komponenter
med receivern
☞ s. 53
■ Använda olika ljudfunktioner
• Användning av olika ljudfältsprogram
☞ s. 38
• Användning av läget för ett direktutmatat,
högkvalitativt ljud
☞ s. 41
• Egenhändig anpassning av
ljudfältsprogrammen
☞ s. 40
■ Ändra parametrarna på receivern
• Automatisk optimering av
högtalarparametrarna enligt
lyssningsrummet (AUTO SETUP)
☞ s. 24
• Manuell justering av olika parametrar på
receivern
☞ s. 55
• Inställning av fjärrkontrollen
☞ s. 67
• Justering av avancerade parametrar
☞ s. 70
■ Använda övriga funktioner
Automatisk avslagning av receivern
8 Sv
☞ s. 37
Anslutningar
Anslutningar
Bakpanelen
1
2
3
4
5
6
FÖRBEREDELSER
SPEAKERS
COAXIAL
OPTICAL
DVD
DVD IN1
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
DVD
CD
2
1
OUT
HDMI
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
DOCK
PR
PB
ANTENNA
DTV/CBL
Y
AM
DVR
R SURROUND L
GND
MONITOR OUT
VIDEO
FM
75
UNBAL.
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
L
R
R
CENTER
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
OUT
IN
DVD
DTV/CBL
DVR
SUB
WOOFER
FRONT
CD
AUDIO
SURROUND
MULTI CH INPUT
7
8
9
Namn
CENTER
SUB
WOOFER
R FRONT A
L
R FRONT B
L
OUTPUT
0 A
Sida
1
HDMI-jack
14
2
DIGITAL INPUT-jack
13
3
COMPONENT VIDEO-jack
13
4
DOCK-kontakt
19
5
Högtalarkontakter
11
6
VOLTAGE SELECTOR
(Gäller endast modell till Asien och
General-modell)
3
7
AUDIO-jack
13
8
VIDEO-jack
13
9
MULTI CH INPUT-jack
18
0
SUBWOOFER OUTPUT-jack
11
A
ANTENNA-kontakter
20
Svenska
9 Sv
Anslutningar
Placering av högtalare
Illustrationerna nedan visar den högtalaruppställning vi rekommenderar. Denna uppställning kan användas för CINEMA
DSP och flerkanaliga ljudkällor.
FL
C
FR
FR
SW
FL
30˚
C
SL
SR
SR
60˚
SL
80˚
SR
SL
Vänster och höger framhögtalare (FL och FR)
Framhögtalarna används för huvudljudet plus effektljuden. Placera dessa högtalare på lika stort avstånd från den ideala
lyssningsplatsen. Avståndet från de båda högtalare till vardera sidan av videomonitorn ska vara detsamma.
Mitthögtalare (C)
Mitthögtalaren är för mittkanalens ljud (dialog, sång etc.). Om det av någon anledning inte skulle passa att ha en
mitthögtalare går det att klara sig utan en. Men det bästa resultatet erhåller man dock med ett fullständigt system.
Vänster och höger surroundhögtalare (SL och SR)
Surroundhögtalarna används för effekt- och surroundljud.
Subwoofer (SW)
Användning av en subwoofer med en inbyggd förstärkare, till exempel Yamaha Active Servo Processing Subwoofer
System, är effektivt inte bara för förstärkning av basfrekvenserna från en eller alla kanaler, utan också för naturtrogen
ljudåtergivning via den LFE-kanal (lågfrekvenseffekt) som förekommer i Dolby Digital- och DTS-källor. Placeringen av
subwoofern är inte så kritisk, eftersom låga basljud inte är riktningskänsliga. Det är dock bättre att placera subwoofern
nära framhögtalarna. Vrid den en aning in mot rummets mitt för att minska väggreflektioner.
10 Sv
Anslutningar
Anslutning av högtalare
Se till att vänster kanal (L), höger kanal (R), “+” (röd) och “–” (svart) ansluts rätt. Om anslutningarna är felaktiga kan
receivern inte återge ingångskällorna korrekt.
Surroundhögtalare
Höger Vänster
FÖRBEREDELSER
Observera
• Kontrollera före anslutning av högtalare att nätkabelns stickkontakt inte är ansluten till något nätuttag.
• Låt inga blottade trådar i högtalarkablarna komma i kontakt med varandra eller med någon metalldel på receivern.
Det kan skada receivern och/eller högtalarna. Om högtalarkablarnas trådar kortsluts visas meddelandet
“CHECK SP WIRES” på frontpanelens display vid påslagning av receivern.
• Använd magnetiskt avskärmade högtalare. Om denna typ av högtalare ändå ger upphov till störningar på
bildskärmen, så placera högtalarna längre bort från bildskärmen.
SPEAKERS
COAXIAL
OPTICAL
DVD
DVD IN1
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
DVD
CD
2
1
OUT
HDMI
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
DOCK
PR
PB
ANTENNA
DTV/CBL
Y
AM
DVR
R SURROUND L
GND
VIDEO
VIDEO
MONITOR OUT
FM
75
UNBAL.
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
L
R
R
CENTER
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
OUT
IN
DVD
DTV/CBL
AUDIO
DVR
CD
SUB
WOOFER
FRONT
SURROUND
CENTER
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
R FRONT A
L
R FRONT B
L
OUTPUT
FRONT B-kontakter
Anslut alternativa framhögtalare
(FRONT B) hit.
Mitthögtalare
Subwoofer
Höger
Vänster
Framhögtalare
(FRONT A)
Svenska
11 Sv
Anslutningar
■ Före anslutning till högtalarutgångarna
SPEAKERS
En högtalarkabel består i själva verket av ett par isolerade
kablar som löper sida vid sida. Kablar har olika färger och
former. De kan ha en rand, ett spår eller upphöjda kanter.
Anslut kabeln med ränder (spår etc.) till de positiva utoch ingångarna “+” (röda) på receivern respektive
högtalaren. Anslut den enfärgade kabeln till de negativa
kontakterna “–” (svarta).
Skala bort cirka 10 mm av isoleringen från änden
av varje högtalarkabel och tvinna sedan ihop de
blottade trådarna för att förhindra kortslutningar.
10 mm
■ Anslutning till högtalarutgångarna
SPEAKER
2
1
Röd: positiv (+)
Svart: negativ (–)
3
1
Lossa på knoppen.
2
För in den blottade delen av högtalarkabeln i
hålet på högtalarutgången.
3
Dra åt knoppen för att fästa kabeln.
Anslutning av banankontakt
(gäller ej modeller till Europa, inkl. Ryssland,
och Asien, inkl. Korea)
En banankontakt är en enkelpolig elektrisk
anslutningskontakt ofta använd för högtalaranslutning.
Dra först åt knoppen och skjut sedan in banankontakten så
långt det går i respektive högtalarutgång.
Bananstift
12 Sv
Anslutningar
Information om jack och kabelkontakter
Välj en lämplig typ av ljud- och/eller videoanslutning i enlighet med de jack som förekommer på de källkomponenter
som ska anslutas.
Ljudjack och kabelkontakter
DIGITAL AUDIO
R
COAXIAL
OPTICAL
(vit)
(röd)
(brandgul)
L
R
C
AUDIO
Vänster och höger Koaxial digital
analoga
ljudkabelkontakt
ljudkabelkontakter
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
VIDEO
(gul)
(röd)
(blå)
(grön)
O
V
PR
PB
Y
Optisk digital
ljudkabelkontakt
Kompositvideokabelkontakt
FÖRBEREDELSER
DIGITAL AUDIO
L
Videojack och kabelkontakter
Komponentvideokabelkontakt
■ Ljudjack
■ Videojack
Receivern har tre typer av ljudjack. Vilken typ av
anslutning som ska göras beror på vilka ljudjack som finns
på de andra komponenterna.
Receivern har två typer av videojack. Vilken typ av
anslutning som bör göras beror på vilka ingångar som
finns på din videomonitor.
AUDIO-jack
Använd dessa för vanliga analoga ljudsignaler överförda
via vänster och höger analoga ljudkablar. Anslut röda
kontakter till de högra jacken och vita kontakter till de
vänstra jacken.
VIDEO-jack
Använd dessa för vanliga kompositvideosignaler
överförda via kompositvideokablar.
DIGITAL AUDIO COAXIAL-jack
Använd detta för digitala ljudsignaler överförda via en
koaxial digital ljudkabel.
DIGITAL AUDIO OPTICAL-jack
Använd dessa för digitala ljudsignaler överförda via
optiska digitala ljudkablar.
Anmärkningar
• Du kan använda de digitala ingångarna för att mata in PCM-,
Dolby Digital- och DTS-bitflöden. Optiska ingångar är
kompatibla med digitala signaler med upp till 96 kHz
samplingsfrekvens.
• Receivern hanterar digitala och analoga signaler separat.
Ljudsignaler som matas in via de digitala ingångarna matas
därför inte ut via de analoga utgångarna AUDIO OUT (REC).
COMPONENT VIDEO-jack
Använd dessa för komponentvideosignaler, uppdelade i
luminanssignaler (Y) och krominanssignaler (PB, PR)
överförda via separata ledningar i komponentvideokablar.
Videosignalflöde för MONITOR OUT
Ingång
COMPONENT
VIDEO
PR PB Y
Utgång
(MONITOR OUT)
PR PB Y
VIDEO
Anmärkning
OSD-signaler matas inte ut via utgången DVR OUT (REC).
Svenska
13 Sv
Anslutningar
Information gällande HDMI™
■ HDMI-kompatibilitet med receivern
Ljudsignaltyper
Ljudsignalformat
Kompatibla
HDMI-komponenter
2-kanals linjära
PCM-signaler
2-kanaligt, 32-192 kHz,
16/20/24 bitar
CD, DVD-Video,
DVD-Audio etc.
Flerkanals linjära
PCM-signaler
8-kanaligt, 32-192 kHz,
16/20/24 bitar
DVD-Audio etc.
Bitströmssignaler
Dolby Digital, DTS
DVD-Video etc.
■ HDMI-jack och -kabelkontakt
HDMI
HDMI-kabelkontakt
Receiverns HDMI-gränssnitt är baserat på följande
standarder:
• HDMI Version 1.2a (High-Definition Multimedia
Interface Specification Version 1.2a) licensierat av
HDMI Licensing, LLC.
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection
System) licensierat av Digital Content Protection, LLC.
Anmärkningar
• Vid uppspelning av CPPM-kopieringsskyddat DVD-ljud kan
det, beroende på typen av DVD-spelare, hända att video- och
ljudsignaler inte matas ut.
• Receivern är inte kompatibel med HDCP-inkompatibla HDMIeller DVI-komponenter.
• Ett eventuellt problem gällande HDMI-anslutning kan
kontrolleras (se sid. 36).
y
• Vi rekommenderar användning av en HDMI-kabel som är
kortare än 5 meter och försedd med HDMI-logotypen.
• Använd en omvandlingskabel (HDMI-jack ↔ DVI-D-jack) till
att ansluta receivern till en DVI-komponent.
Anmärkningar
• Var noga med att inte koppla loss eller ansluta kabeln eller slå av
strömmen till HDMI-komponenter anslutna till utgången HDMI
OUT på receivern medan överföring av data pågår. Om detta
görs kan det avbryta uppspelningen eller orsaka störningar.
• Ljudsignaler som matas in via andra ingångar än HDMI IN
DVD eller HDMI IN DTV/CBL på receivern kan inte matas ut
digitalt via utgången HDMI OUT.
• Om strömmen till en videomonitor ansluten till utgången HDMI
OUT via en DVI-anslutning slås av, så kan det hända att
receivern inte lyckas upprätta en anslutning till komponenten.
Ljud- och videosignalflöde
■ Ljudsignalflöde
Ingång
■ Videosignalflöde
Utgång
Ingång
HDMI
HDMI
AUDIO
COMPONENT
VIDEO
Digital utmatning
VIDEO
Analog utmatning
Anmärkningar
• Såväl 2-kanaliga signaler som flerkanaliga PCM-, Dolby
Digital- och DTS-signaler som matas in via ingångarna HDMI
IN DVD eller HDMI IN DTV/CBL kan matas ut via HDMI
OUT-utgången endast när “SUPPORT AUDIO” är inställt på
“Other” (se sid. 61).
• Ljudsignaler som matas in via ingångarna HDMI IN matas inte
ut via utgångarna AUDIO.
14 Sv
Igenom
Utgång
Anslutningar
Anslutning av videokomponenter
Anslut TV:n (eller projektorn) till utgången HDMI OUT,
utgångarna COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
eller utgången VIDEO MONITOR OUT på receivern.
Anmärkningar
Se till att varken receivern eller andra
komponenter är anslutna till något
nätuttag.
y
Det är möjligt att välja återgivning av HDMI-ljudsignaler från
receivern eller från någon annan HDMI-komponent ansluten till
utgången HDMI OUT på receivern. Använd parametern
“SUPPORT AUDIO” på menyn “SOUND MENU” till att välja
önskad komponent för återgivning av HDMI-ljudsignaler
(se sid. 61).
COAXIAL
OPTICAL
DVD
VD IN1
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
DVD
CD
2
1
OUT
HDMI
FÖRBEREDELSER
• Vissa videomonitorer anslutna till receivern via en
DVI-anslutning kan inte identifiera inmatade
HDMI-ljud/videosignaler, när de står i strömberedskap. I sådant
fall blinkar indikeringen HDMI oregelbundet.
• Efter HDMI-anslutning av en TV-monitor eller en projektor
visas inga bildskärmsmenyer. Anslut i detta fall TV-monitorn
eller projektorn via en komponent- eller
kompositvideoanslutning.
• Anslut källkomponenten till ingången HDMI IN DVD eller
HDMI IN DTV/CBL för att videobilder ska kunna visas på en
videomonitor ansluten till utgången HDMI OUT.
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PB
PR
Y
PR
PB
DTV/CBL
Y
DVR
MONITOR OUT
VIDEO
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
CENTER
R
D/ OUT
-R (REC)
IN
DVD
DTV/CBL
OUT
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
PR
HDMI in
WO
FRONT
CD
DVR
AUDIO
PB
Komponentvideo in
OUTPUT
Y
V
Video in
TV (eller projektor)
anger rekommenderade anslutningar
anger alternativa anslutningar
Svenska
15 Sv
Anslutningar
Anslutning av andra komponenter
Anmärkningar
Se till att varken receivern eller andra
komponenter är anslutna till något
nätuttag.
• Var noga med att göra samma typ av videoanslutningar som de
som gjorts för TV:n (se sid. 15).
• Om en annan komponent än den som vid förinställning tilldelats
en DIGITAL INPUT-ingång ska anslutas digitalt, så välj
lämplig inställning för “OPTICAL IN” eller “COAXIAL IN” i
“INPUT ASSIGNMENT” (se sid. 62).
■ Anslutning av en DVD-spelare
DVD-spelare
HDMI ut
Komponentvideo ut
Koaxial ut
Audio ut
Video ut
R
V
L
PR
C
COAXIAL
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
DVD
CD
2
1
OUT
HDMI
Y
OPTICAL
DVD
DVD IN1
PB
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
PR
PB
DTV/CBL
Y
DVR
VIDEO
VIDEO
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR OUT
MONITOR
OUT
L
L
R
R
CENTER
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
IN
DVD
DTV/CBL
AUDIO
OUT
DVR
CD
WO
FRONT
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
OUTPUT
anger rekommenderade anslutningar
anger alternativa anslutningar
(En för videoanslutning och en för ljudanslutning)
16 Sv
Anslutningar
■ Anslutning av en DVD-brännare, en PVR-box eller en videobandspelare
DVD
DVD IN1
DTV/CBL IN2
DTV/CBL
CD
2
1
OUT
HDMI
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
DVD
PB
PR
Y
PR
DTV/CBL
Y
PB
DVR
MONITOR OUT
VIDEO
VIDEO
DVD
IN
DTV/CBL
MONITOR
OUT
DVR OUT
L
L
R
R
CENTER
DVD
DTV/CBL
OUT
WO
FRONT
CD
DVR
AUDIO
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
OUTPUT
V
L
R
R
PR
PB
Y
Video in
Audio in
Audio ut
V
FÖRBEREDELSER
IN
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
L
Komponentvideo ut
Video ut
DVD-brännare,
PVR-box eller
videobandspelare
■ Anslutning av en digitalbox
Satellitmottagare,
kabel-TV-mottagare eller HDTV-dekoder
HDMI ut
Komponentvideo ut
Optisk ut
Audio ut
Video ut
L
V
R
O
PR
COAXIAL
DTV/CBL
DVD
CD
2
1
OUT
HDMI
Y
OPTICAL
DVD
DTV/CBL IN2
DVD IN1
PB
3
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PR
PB
Y
PB
PR
DTV/CBL
Y
DVR
VIDEO
VIDEO
DVD
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR OUT
MONITOR
OUT
L
anger rekommenderade
anslutningar
L
CENTER
R
R
IN
DVD
DTV/CBL
AUDIO
OUT
DVR
CD
WO
FRONT
SURROUND
SUB
WOOFER
MULTI CH INPUT
OUTPUT
anger alternativa anslutningar
(En för videoanslutning och en
för ljudanslutning)
17 Sv
Svenska
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
Anslutningar
Anslutning av ljudkomponenter
Anslut ljudkomponenter enligt följande.
■ Anslutning av en CD-spelare och en
CD-brännare/MD-spelare
Se till att varken receivern eller andra
komponenter är anslutna till något
nätuttag.
Anmärkningar
• Efter både analog och digital anslutning av en CD-spelare
prioriteras signaler som matas in via den digitala ingången
DIGITAL INPUT.
• Om en annan komponent än den som vid förinställning tilldelats
respektive DIGITAL INPUT-ingång ska anslutas digitalt, så
välj lämplig inställning i “INPUT ASSIGNMENT” (se sid. 62).
anger rekommenderade anslutningar
anger alternativa anslutningar
COAXIAL
OPTICAL
DVD
DVD IN1
DTV/CBL IN2
DVD
VIDEO
VIDEO
R
3
2
DIGITAL INPUT
COMPONENT VIDEO
PR
L
CD
DTV/CBL
1
OUT
HDMI
PB
Y
PR
O
MONITOR OUT
Audio in
Optisk ut
DVD
L
DTV/CBL
IN
DVR OUT
MONITOR
OUT
L
L
R
R
L
R
R
CD-brännare eller
MD-spelare
Audio ut
IN
MD/ OUT
(PLAY) CD-R (REC)
IN
DVD
DTV/CBL
Audio ut
OUT
CD
DVR
AUDIO
FRONT
SURROUND
W
CD-spelare
MULTI CH INPU
■ Anslutning av en multiformatspelare eller en extern dekoder
Receivern är utrustad med 6 extra ingångar (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER och SUBWOOFER) för separat
flerkanalig inmatning av signaler från en multiformatspelare, extern dekoder eller ljudprocessor. Anslut utgångarna på
multiformatspelaren eller den externa dekodern till MULTI CH INPUT-ingångarna. Se till att vänster och höger utgångar
kopplas in rätt till vänster och höger ingångar för framkanalerna och surroundkanalerna.
Anmärkningar
• När en komponent ansluten till ingångarna MULTI CH INPUT väljs som ingångskälla (se sid. 34) stänger receivern automatiskt av
den digitala ljudfältsprocessorn med följden att det inte går att välja ljudfältsprogram.
• Receivern omdirigerar inte signaler som matas in via MULTI CH INPUT-ingångarna för att jämka för saknade högtalare. Vi
rekommenderar att ett 5.1-kanals högtalarsystem ansluts, innan denna funktion används.
CENTER
L
R
SUB
FRONT
SURROUND
WOOFER
MULTI CH INPUT
R
L
R
Multiformatspelare/
extern dekoder
18 Sv
Center ut
Surround ut
Front ut
Subwoofer ut
L
Anslutningar
Anslutning av Yamaha:s universella
iPod™-dockningsstation eller
Bluetooth™-adapter
Se till att varken receivern eller andra
komponenter är anslutna till något
nätuttag.
Användning av VIDEO AUX-jacken
på framsidan
Använd ingångarna VIDEO AUX på frontpanelen till att
ansluta en spelkonsol eller en videokamera till receivern.
Observera
Se till att sänka volymen på receivern och övriga
komponenter innan några anslutningar påbörjas.
• Välj “V-AUX” som ingångskälla för att återge källsignaler som
matas in via dessa ingångar.
• Vid inmatning av ljudsignaler via AUDIO-ingångarna och
DOCK-kopplingen på baksidan prioriteras insignaler i följande
ordning:
1. DOCK
2. AUDIO
FÖRBEREDELSER
Anmärkningar
Receivern har en DOCK-koppling på baksidan för
anslutning av Yamaha:s universella iPod-dockningsstation
(t.ex. YDS-10, som säljs separat) eller Bluetooth-adapter
(t.ex. YBA-10, som säljs separat). Anslut Yamaha:s
universella iPod-dockningsstation eller Bluetooth-adapter
till DOCK-kopplingen på baksidan av receivern med hjälp
av den för dockningsstationen särskilt avsedda kabeln.
VOLUME
STANDBY/
ON
OPTIMIZER MIC
EDIT
PRESET/TUNING
BAND
l
A/B/C/D/E
PRESET/TUNING/CH
h
MEMORY
TUNING AUTO/MAN'L
SCENE
1
l
DOCK
PB
DTV/CBL
Y
DVR
PHONES
SPEAKERS
A/B/OFF
PROGRAM
2
3
STRAIGHT
DIRECT
4
h
l
TONE CONTROL
INPUT
VIDEO AUX
h
AUDIO SELECT
VIDEO
L
AUDIO
USB
R
ANTENNA
EFFECT
SILENT CINEMA
AM
GND
VIDEO AUX
Yamaha Universell
iPod-dockningsstation eller
Bluetooth-adapter
Videoutgång
VIDEO
L
V
L
AUDIO
R
R
Ljudutgång
Spelkonsol eller
videokamera
Svenska
19 Sv
Anslutningar
Anslutning av kabeln till AM-ramantennen
Anslutning av FM- och
AM-antennerna
Öppna klämspaken
För in
Stäng klämspaken
Både en FM- och en AM-inomhusantenn följer med
receivern. Anslut respektive antenn till de avsedda
antenningångarna. I de flesta fall ska dessa antenner ge
tillräcklig signalstyrka.
y
Vi hänvisar kolumnen till höger angående anslutning av
medföljande AM-ramantenn.
Anmärkningar
• AM-ramantennen bör placeras på avstånd från receivern.
• AM-ramantennen bör alltid vara ansluten, även om en
AM-utomhusantenn också ansluts till receivern.
• En ordentligt uppsatt utomhusantenn ger klarare mottagning än
en antenn för inomhusbruk. Anslut en utomhusantenn, om
mottagningskvaliteten är dålig. Rådgör med närmaste
auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter angående
utomhusantenner.
y
Kabeln till AM-ramantennen har ingen polaritet, så det
spelar ingen roll vilken ände som ansluts till ingången AM
respektive GND.
Hopsättning av medföljande AM-ramantenn
AM-utomhusantenn
Dra ut en 5 till 10 meter
lång plastöverdragen
ledning utomhus via ett
fönster.
AM-ramantenn
(medföljer)
FM-inomhusantenn
(medföljer)
Anmärkning
Typen av medföljande AM-ramantenn varierar beroende på
modell.
Anslutning av nätkabeln för
strömförsörjning
DOCK
ANTENNA
L
AM
GND
Anslut nätkabeln till ett nätuttag, när alla övriga
anslutningar är klara.
FM
75
UNBAL.
SUB
WOOFER
CENTER
PUT
(Modell till USA)
Jordning (GND-kontakt)
GND-kontakten bör anslutas till en god jordningspunkt för att
erhålla största möjliga säkerhet och minsta möjliga interferens.
En metallstake nedstucken i fuktig mark erbjuder en god
jordningspunkt.
Nätkabel
20 Sv
Anslutningar
Hur strömmen slås på och av
■ Påslagning av receivern
Tryck på A STANDBY/ON (eller G POWER) för
att slå på receivern.
y
När receivern slås på dröjer det 4 till 5 sekunder innan något ljud
kan återges.
FÖRBEREDELSER
■ Med denna knapp ställs receivern i
beredskapsläge
Tryck på A STANDBY/ON (eller H STANDBY)
för att ställa receivern i beredskapsläget.
I beredskapsläget konsumerar receivern en liten mängd
ström för att kunna ta emot infraröda signaler från
fjärrkontrollen.
Svenska
21 Sv
Anslutningar
Frontpanelens display
2
1
DVR
MULTI CH
3
V-AUX
DOCK
USB
q DIGITAL
q PL
SP
AB
4
DTV/CBL
DVD
5
MD/CD-R
ENHANCER
6
CD
7
TUNER
VOL.
YPAO MEMORY
VIRTUAL AUTO TUNED STEREO MUTE
SLEEP PTY HOLD PS PTY RT CT EON
SILENT CINEMA
ft
ms
dB
PCM
8
9
0 A
B
C
D
E
dB
LFE
L C R
SL
SR
F
1 Indikatorn HDMI
Visas medan signaler från vald ingångskälla matas in via
någon av ingångarna HDMI IN (se sid. 14).
6 Indikeringar för radiomottagning
Visas under pågående FM- eller AM-mottagning på
receivern (se sidorna 43 till 45).
2 Indikatorn DOCK
• Visas medan en iPod-spelare är placerad i en universell
Yamaha iPod-dockningsstation (t.ex. YDS-10, säljs
separat) ansluten till kopplingen DOCK på receivern
(se sid. 19) och V-AUX är valt som ingångskälla.
• Blinkar under pågående parning av en ansluten
Yamaha Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som säljs
separat) och en Bluetooth-komponent (se sid. 53) eller
medan Bluetooth-adaptern söker efter
Bluetooth-komponenten (se sid. 53).
• Visas medan en ansluten Yamaha Bluetooth-adapter är
ansluten till en Bluetooth-komponent (se sid. 19).
7 Indikeringar för ljudavstängning (MUTE) och
volymnivå (VOLUME)
• Indikeringen MUTE blinkar medan
ljudavstängningsfunktionen MUTE är inkopplad
(se sid. 35).
• Här visas aktuell volymnivå.
3 Indikatorn ENHANCER
Visas medan läget Compressed Music Enhancer är valt
(se sid. 38).
4 Indikatorer för ingångskälla
Motsvarande markör visas för att ange vilken ingångskälla
som är vald för tillfället.
5 Indikatorn YPAO
Visas vid körning av autoinställningen “AUTO SETUP”
och medan “AUTO SETUP”-inställda högtalare används
utan ändring (se sid. 24).
22 Sv
8 Indikatorn PCM
Denna indikator tänds när receivern återger digitala
ljudsignaler i PCM (pulskodmodulering).
9 Indikeringar för dekodrar
Motsvarande indikator lyser när någon av receiverns
dekodrar arbetar.
0 Hörlursindikering
Visas medan ett par hörlurar är anslutna (se sid. 35).
A Indikatorerna SP A B
Dessa indikatorer tänds i enlighet med vilken uppsättning
framhögtalare som har kopplats in (se sid. 33).
SP A: FRONT A-högtalarna är inkopplade.
SP B: FRONT B-högtalarna är inkopplade.
Anslutningar
B Indikatorn CINEMA DSP
Denna indikering visas vid val av ett CINEMA
DSP-ljudfältsprogram (se sid. 39).
■ Användning av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen sänder riktade infraröda strålar.
Se till att rikta fjärrkontrollen direkt mot
fjärrkontrollsensorn på receivern vid manövrering.
Indikatorn VIRTUAL
Denna indikator tänds när Virtual CINEMA DSP
används (se sid. 39).
Indikatorn SILENT CINEMA
Denna indikator tänds när hörlurar ansluts och ett
ljudfältsprogram väljs (se sid. 39).
30º
FÖRBEREDELSER
Cirka 6 m
30º
C Visningsfält för diverse information
På denna display visas namnet på aktuellt ljudfält och
annan information vid justering eller ändring av
inställningar.
D Indikatorn SLEEP
Visas medan insomningstimern är inkopplad (se sid. 37).
E Indikeringar för RDS-mottagning (gäller
endast modeller till Europa, inkl. Ryssland)
PTY HOLD
Visas vid sökning efter radiodatasystem-stationer i
PTY SEEK-läget.
PS, PTY, RT och CT
Visas i enlighet med valt visningsläge för
radiodatasystem-mottagning.
EON
Visas vid mottagning av EON-datatjänster.
F Indikeringar för ingångskanaler och högtalare
LFE
L C R
SL
SR
LFE-indikering
Indikatorer för ingångskanaler
1 Fönster för infraröda signaler
Infraröda styrsignaler matas ut från detta fönster. Rikta
detta fönster mot den komponent som ska manövreras.
y
se sid. 69 angående inställning av fjärrkontrollkoder för andra
komponenter.
Anmärkningar
• Spill inte vatten eller andra vätskor på fjärrkontrollen.
• Tappa inte fjärrkontrollen.
• Fjärrkontrollen ska inte läggas eller förvaras på platser där
följande förhållanden råder:
– hög luftfuktighet, som t.ex. nära ett bad
– platser med höga temperaturer, som t.ex. nära ett
värmeelement eller en kamin
– platser där det är mycket kallt
– mycket dammigt
Indikatorer för ingångskanaler
• Kanalkomponenterna i gällande digital insignal
indikeras här.
• Visas eller blinkar i enlighet med högtalarnas
inställningar medan receivern genomför
automatisk inställning (se sid. 24) eller inställning
av högtalarnivåer enligt “SP LEVEL” (se sid. 59).
Svenska
23 Sv
Optimering av högtalarinställningar enligt lyssningsrummet
Optimering av högtalarinställningar enligt lyssningsrummet
Receivern använder en teknik kallad YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer), som gör att man slipper
besväret med att lyssna sig fram till önskad högtalarinställning. Denna teknik uppnår automatiskt ytterst precisa
ljudinställningar. Den medföljande optimeringsmikrofonen fångar upp och receivern analyserar det ljud som högtalarna
återger i det faktiska lyssningsrummet.
Användning av menyn
AUTO SETUP
2
Anmärkningar
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till OPTIMIZER
MIC-uttaget på frontpanelen.
OPTIMIZER MIC
• Observera att det är normalt att höga testtoner matas ut under
pågående “AUTO SETUP”-inställning.
• Se till att det är så tyst som möjligt i rummet medan “AUTO
SETUP”-inställning pågår för att så bra resultat som möjligt ska
kunna uppnås. Om det förekommer för mycket omgivande
störningar, kan det hända att slutresultatet inte blir lyckat.
TUNING AUTO/MAN'L
VIDEO AUX
VIDEO
L
AUDIO
USB
R
AUDIO SELECT
y
“AUTO SETUP”-inställning kan utföras med hjälp av
systemmenyn på bildskärmen eller med hjälp av frontpanelens
display. I denna bruksanvisning beskrivs “AUTO
SETUP”-inställningen med hjälp av bilder på bildskärmsmenyn.
1
Optimerings
mikrofon
Följande meny visas på bildskärmen.
Kontrollera följande punkter.
AUTO SETUP
Anmärkning
SETUP;;;;;;;AUTO
. START
Gå igenom följande kontrollpunkter, innan automatisk
inställning påbörjas.
❏
VOLUME
MIN
MAX
3
p
❏
Högtalarna är korrekt anslutna.
Inga hörlurar är anslutna till receivern.
Receivern och videomonitorn är påslagna.
Receivern är vald som videokälla på
videomonitorn.
En ansluten subwoofer är påslagen och volymen
inställd på ungefär halv volymnivå (eller strax
under).
Reglagen för övergångsfrekvens på en ansluten
subwoofer är inställda på maximal nivå.
p
❏
❏
❏
❏
Automatic
Processing
of all item
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Start
Placera optimeringsmikrofonen på en jämn
och plan yta på den normala
lyssningsplatsen, med mikrofonhuvudet vänt
uppåt.
Optimeringsmikrofon
CROSSOVER
HIGH CUT
MIN
MAX
Reglage på en subwoofer (exempel)
❏
❏
24 Sv
FRONT A-högtalarna väljs som
framhögtalaruppsättning (se sid. 33).
Rummet ät tillräckligt tyst.
y
Det rekommenderas att ett stativ (etc.) används till att fästa
optimeringsmikrofonen på samma höjd som öronen skulle vara
när du sitter på lyssningsplatsen. Den medföljande skruven på ett
stativ (etc.) kan användas till att fästa optimeringsmikrofonen på
ett stativ (etc.).
Optimering av högtalarinställningar enligt lyssningsrummet
4
Kontrollera att “SETUP” är inställt på “AUTO”
och att pekaren pekar på “START”.
y
Följande inställningsmetoder kan också väljas. Tryck i så
fall på 7 k för att välja “SETUP”, tryck på 7 l / h för att
välja något av följande alternativ och välj sedan “START”.
Anmärkning
“RELOAD” eller “UNDO” är endast tillgängligt efter att
“AUTO SETUP”-inställning har utförts och resultatet har
bekräftats.
5
Tryck på 7 n för att välja “START” och tryck
sedan på 7 ENTER för att starta
inställningen.
Följande meddelande visas på bildskärmen.
NOTICE
Tryck på 7 ENTER för att starta
inställningen.
Autoinställningen startar på receivern. Höga testtoner
återges via varje högtalare medan autoinställningen
pågår. När alla poster är inställda visas resultatet på
bildskärmen.
Anmärkningar
• Utför ingen manövrering på receivern under pågående
autoinställning.
• Vi rekommerar att rummet lämnas tomt medan
autoinställningen pågår. Det tar ungefär 3 minuter för
receivern att slutföra autoinställningen.
Receivern utför följande kontroller:
FÖRBEREDELSER
Alternativ: AUTO, RELOAD, UNDO, DEFAULT
• Välj “AUTO” för att utföra hela
“AUTO SETUP”-inställningen.
• Välj “RELOAD” för att återkalla den senaste
“AUTO SETUP”-inställningen och åsidosätta de
tidigare inställningarna.
• Välj “UNDO” för att upphäva den senaste
“AUTO SETUP”-inställningen och återställa de
tidigare inställningarna.
• Välj “DEFAULT” för att återställa
“AUTO SETUP”-parametrarna till ursprungliga
fabriksinställningar.
6
Högtalaranslutningar/volymnivå
WIRING/LEVEL
Kontrollerar vad för slags högtalare som är anslutna
och varje högtalares polaritet. Kontrollerar också och
ställer in volymnivån för varje högtalare.
Högtalaravstånd
DISTANCE
Kontrollerar avståndet från lyssningsplatsen till varje
högtalare och ställer in tajmningen för varje kanal.
Högtalarstorlek
SIZE
Kontrollerar frekvensåtergivningen för varje
högtalare och ställer in lämplig övergångsfrekvens
för varje kanal.
Loudtesttonesare
output.
Pleasekeepquiet
orleavetheroom.
Press[ENTER]
Innan nästa åtgärd utförs
Efter att nästa åtgärd har utförts inleder receivern den
automatiska inställningen. Var tyst och flytta till den
vägg där inga högtalare förekommer för att uppnå
noggrannare mätningar. Vi rekommerar att rummet
lämnas tomt medan den automatiska inställningen
pågår.
Svenska
25 Sv
Optimering av högtalarinställningar enligt lyssningsrummet
Visningen ändras enligt följande.
7
Tryck på 7 k och 7 ENTER för att ta fram en
detaljerad lista över inställningsresultaten.
8
Tryck upprepade gånger på 7 l / h för att
bläddra igenom de olika
inställningsresultaten.
AUTO SETUP
SETUP;;;;;;;AUTO
. START
p
p
Automatic
Processing
of all item
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Start
Resultat av
högtalarinställningar
AUTO SETUP
Resultat av
högtalaravstånd från
lyssningsplatsen
INITIALIZING
. WIRING/LEVEL
DISTANCE
SIZE
[
WAITING;;;
;;;;;;;;;;
[]:Exit
Resultat av
högtalarstorlek
AUTO SETUP
RESULT
SP :
3/2/0.1
DIST: 3.2/3.5m
LVL :
-2/+2dB
. >SET
CANCEL
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
Resultat av högtalarnas
utnivåer
Resultaten visas under “RESULT” enligt följande.
y
Om resultatet inte är tillfredsställande eller om enskilda
parametrar önskas ändras, så välj “MANUAL SETUP” för
att utföra manuella inställningar (se sid. 55).
Antal högtalare
SP
Antalet högtalare anslutna till receivern visas i följande
ordning:
Fram/Bak/Subwoofer
Högtalaravstånd DIST
Högtalaravståndet från lyssningsplatsen visas i följande
ordning:
Avstånd till närmaste högtalare/Avstånd till bortersta
högtalare
Högtalarnivå LVL
Högtalarnas utnivåer visas i följande ordning:
Lägst utnivå för högtalare/Högst utnivå för högtalare
Anmärkningar
• Om “E-9:INTERNAL ERROR” visas under pågående testning,
så börja om från och med punkt 4.
• Efter val av “RELOAD” i punkt 4 matas inga testtoner ut.
• Om ett fel uppstår medan “AUTO SETUP” pågår kopplas
inställningen ur varpå ett felmeddelande visas på skärmen. För
närmare information, se “Om en felmeddelandeskärm visas” på
sidan 27.
• Om receivern identifierar ett tänkbart problem under pågående
“AUTO SETUP”-inställning, så visas indikeringen
“WARNING” och antalet varningsmeddelanden (se sid. 27).
26 Sv
Anmärkning
De avstånd som anges i resultatet “DISTANCE” kan vara
längre än det faktiska avståndet beroende på högtalarnas
karaktär.
9
Tryck på 7 ENTER för att återgå till
resultatvisningen.
AUTO SETUP
. RESULT
SP :
3/2/0.1
DIST: 3.2/3.5m
LVL :
-2/+2dB
CANCEL
>SET
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Detail
Optimering av högtalarinställningar enligt lyssningsrummet
10
11
Tryck på 7 n och tryck sedan på 7 l / h för
att välja “SET” eller “CANCEL”.
Alternativ: SET, CANCEL
• Välj “SET” för att bekräfta resultaten av
“AUTO SETUP”.
• Välj “CANCEL” för att upphäva resultaten av
“AUTO SETUP”.
Om receivern identifierar tänkbara problem medan
“AUTO SETUP”-inställningen pågår, så visas
“WARNING” i resultatvisningen. Kontrollera
varningsmeddelandena för att korrigera
högtalarinställningarna.
Anmärkning
Varningar skiljer sig från fel på så sätt att “AUTO
SETUP”-inställningen inte upphävs vid en varning.
1
SET MENU
TOP MENU
. ;AUTO SETUP
;MANUAL SETUP
.A;SIGNAL INFO
Kontrollera att pekaren pekar på “WARNING”
och tryck sedan på 7 ENTER för att få fram
detaljerad information gällande varningen.
Siffran till höger om “WARNING” anger antalet
varningsmeddelanden.
FÖRBEREDELSER
Tryck på 7 ENTER för att bekräfta valet.
Den översta “SET MENU”-menyn visas på
bildskärmen.
■ Om “WARNING” visas
AUTO SETUP
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
12
Tryck på K MENU för att gå ur
“SET MENU”-menyn.
13
Koppla loss optimeringsmikrofonen från
receivern.
Optimeringsmikrofonen är känslig för värme. Håll
den borta från direkt solljus och lägg den inte ovanpå
receivern.
. WARNING(2)
RESULT
SP :
3/2/0.1
DIST: 3.2/3.5m
LVL :
-2/+2dB
CANCEL
>SET
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Detail
2
Tryck upprepade gånger på 7 l / h för att
bläddra igenom de olika
varningsvisningarna.
WARNING
y
W-1:OUT OF PHASE
Reverse channel
AAAAFLAAAAA--AAACENTER
AAAASLAAAAA---
Om högtalare, högtalarplaceringar eller utformningen av
lyssningsrummet ändras, så utför “AUTO SETUP”-inställningen
igen för att avpassa systemet på nytt.
[ ]/[ ]:Select
[ENTER]:Return
■ Om en felmeddelandeskärm visas
y
Tryck på 7 k / n / l / h till att välja “RETRY”
eller “EXIT” och tryck sedan på 7 ENTER.
Exemplet som visas nedan gäller när “E-8:USER
CANCEL” visas på bildskärmen.
• För detaljer kring varje varningsmeddelande hänvisar vi
till avsnittet “AUTO SETUP” i kapitlet “Felsökning” på
sidan 75.
• När ett visst varningsmeddelande inte gäller motsvarande
högtalare visas istället “– –”.
ERROR
. E-8:USER CANCEL
Can't detect
signal at MIC
>RETRY
3
Tryck på 7 ENTER för att återgå till
resultatvisningen.
EXIT
[ ]/[ ]:Select
[ENTER]:Enter
Alternativ: RETRY, EXIT
• Välj “RETRY” för att göra om
“AUTO SETUP”-inställningen.
• Välj “EXIT” för att lämna
“AUTO SETUP”-inställningen.
Svenska
27 Sv
VAL AV SCENE-MALLAR
Val av SCENE-mallar
Receivern erbjuder 16 förinställda SCENE-mallar för
användning av receivern i olika situationer. Vid
ursprunglig fabriksinställning är följande SCENE-mappar
tilldelade varje SCENE-knapp:
2
Tryck på O INPUT l / h (eller tryck på
4 AMP och sedan på 7l / h) för att välja
önskad mall.
SCENE 1: DVD Movie Viewing
SCENE 2: Music Disc Listening
SCENE 3: TV Viewing
SCENE 4: Radio Listening
l
INPUT
h
Frontpanelen
För att använda andra SCENE-mallar kan önskade
SCENE-mallar väljas från SCENE-mallsbiblioteket och
tilldelas åt de valda SCENE-knapparna på frontpanelen
och fjärrkontrollen.
eller
AMP
ENTER
Välj önskad SCENE-mallar
Fjärrkontroll
1
Tilldela
SCENE-mappen
åt
SCENE-knappen
SCENE-mallsbibliotek
(tänkt bild)
Val av önskad SCENE-mall
1
DVD Viewing
3
Tryck en gång till på knappen Q SCENE
(eller 5 SCENE) för att bekräfta valet.
Den valda SCENE-mallen är tilldelad åt den aktuella
knappen.
1
Tryck in och håll önskad QSCENE-knapp
(eller 5 SCENE-knapp) intryckt i 3 sekunder.
Indikatorn på den valda SCENE-knappen på
frontpanelen börjar blinka och namnet på den
SCENE-mall som för närvarande är tilldelad visas på
frontpanelens display.
3 sekunder
3 sekunder
eller
1
Frontpanelen
1
Fjärrkontroll
1
Blinkar
DVD MovieView
28 Sv
Frontpanelen
eller
1
Fjärrkontroll
Anmärkning
Efter att önskade SCENE-mallar har tilldelats åt motsvarande
SCENE-knappar behöver kanske ingångskällan för
SCENE-mallen ställas in på fjärrkontrollen. Se sidan 32 angående
detaljer.
Val av SCENE-mallar
■ Vilken SCENE-mall är lämplig att välja?
Vilken källa ska spelas
upp?
Videokällor
(DVD-video,
inspelad video)
Vilken komponent ska
användas för uppspelning?
DVD
SCENE-mappar
Grundinställda
SCENE-knappar
DVD Viewing
DVD Movie Viewing
1
DVD Live Viewing
Musikskivor
(CD, SACD eller DVD-Audio)
DVR
DVR Viewing
DVD
Disc Hi-fi Listening
Music Disc Listening
2
Disc Listening
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
CD
CD Hi-fi Listening
CD Listening
CD Music Listening
Radioprogram
TUNER (FM/AM)
Radio Listening
iPod-spelare eller
Bluetooth-komponent
DOCK
Dock Listening
USB-minnesenhet
eller bärbar
USB-ljudspelare
USB
USB Audio Listening
TV-program
DTV/CBL
TV Viewing
4
3
TV Sports Viewing
Videospel
V-AUX*
Game Playing
Anmärkning
* När en iPod-spelare är ansluten till Yamaha:s universella iPod-dockningsstation eller en Bluetooth-komponent är ansluten till en
Bluetooth-adapter återger receivern källjud som matas in via DOCK-kopplingen.
y
29 Sv
Svenska
Egenhändigt utformade SCENE-mallar kan skapas genom att redigera förinställda SCENE-mallar. Se sidan 31 angående detaljer.
Val av SCENE-mallar
■ Beskrivning av förinställda SCENE-mallar
Illustrationerna av SCENE-knappar i följande tabell anger grundinställningens tilldelning av SCENE-knappar.
SCENE-mall
Ingångskälla
Återgivningsläge
Egenskaper
DVD Viewing
DVD
STRAIGHT
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av allmänt innehåll
på DVD-spelaren.
DVD Movie Viewing
DVD
MOVIE
Movie Dramatic
DVD Live Viewing
DVD
MUSIC
Pop/Rock
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av videomaterial
med livemusik på DVD-spelaren.
DVR Viewing
DVR
MOVIE
Movie Dramatic
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av filmer på den
digitala videobandspelaren.
Disc Hi-fi Listening
DVD
DIRECT
Music Disc
Listening
DVD
STEREO
2ch Stereo
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av musikskivor på
DVD-spelaren.
Disc Listening
DVD
STEREO
5ch Stereo
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av musikkällor som
bakgrundsmusik på DVD-spelaren.
CD Hi-fi Listening
CD
DIRECT
CD Listening
CD
STEREO
5ch Stereo
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av musikskivor som
bakgrundsmusik på CD-spelaren.
CD Music Listening
CD
STEREO
2ch Stereo
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av musikkällor på
CD-spelaren.
Radio Listening
TUNER
MUSIC ENHANCER Välj denna SCENE-mall för lyssning till FM- eller
AM-radioprogram.
5ch Enhancer
DOCK
MUSIC ENHANCER Välj denna SCENE-mall för återgivning av musik från en
iPod-spelare stationerad i Yamaha:s universella
5ch Enhancer
Välj denna SCENE-mall för uppspelning av filmer på
DVD-spelaren.
1
Välj denna SCENE-mall för att erhålla naturtrogen
ljudåtergivning från musikskivor på DVD-spelaren.
2
Välj denna SCENE-mall för att erhålla naturtrogen
ljudåtergivning från musikskivor på CD-spelaren.
4
1
Dock Listening
iPod-dockningsstation eller en Bluetooth-komponent ansluten
till en Bluetooth-adapter.
USB Audio
Listening
USB
TV Viewing
DTV/CBL
STRAIGHT
Välj denna SCENE-mall för återgivning av allmäna program
på ansluten TV.
TV Sports Viewing
DTV/CBL
ENTERTAINMENT
TV Sports
Välj denna SCENE-mall för återgivning av sportprogram på
ansluten TV.
Game Playing
V-AUX
ENTERTAINMENT
Game
Välj denna SCENE-mall för spelning av TV-spel.
MUSIC ENHANCER Välj denna SCENE-mall för återgivning av musik från en
USB-minnesenhet eller en bärbar USB-ljudspelare.
5ch Enhancer
3
1
30 Sv
Val av SCENE-mallar
Skapande av egenhändigt
anpassade SCENE-mallar
3
Egenhändigt anpassade SCENE-mallar kan skapas för
varje SCENE-knapp. De 16 förinställda SCENE-mallarna
kan användas som referensmallar vid skapande av egna
SCENE-mallar.
• INPUT:
• MODE:
Använd denna funktion till att anpassa förinställda
SCENE-mallar efter eget behov.
Anpassa SCENE-mallen
efter eget önskemål.
SCENE : DVD Viewing
SCENE : DVD Viewing
INPUT : DVD
4
SCENE-mallsbibliotek
(tänkt bild)
Tryck en gång till på knappen 5 SCENE för
att bekräfta ändringen.
1
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
Källkomponenten
Aktiva ljudfältsprogram, läget
STRAIGHT eller DIRECT
(se sidorna 39 och 41)
• NIGHT:
Inställningen av nattlyssningsläge
(se sid. 42)
− SYSTEM: Behåller nuvarande
nattlyssningsläge.
− CINEMA: Ställer in nattlyssningsläget på läget
CINEMA.
− MUSIC: Ställer in nattlyssningsläget på läget
MUSIC.
■ Egenhändig anpassning av förinställda
SCENE-mallar
Välj en SCENE-mall
Tryck på 4 AMP och därefter på 7 k / n för
att välja önskad SCENE-mallsparameter och
tryck sedan på 7 l / h för att välja önskat
parametervärde.
Följande parametrar kan ändras för en SCENE-mall:
1
Tilldela mallen åt
SCENE-knappen
y
En asterisk (*) visas intill namnet på den egenhändigt anpassade
SCENE-mallen.
Anmärkningar
1
Slå på videomonitorn som är ansluten till
receivern.
2
Tryck in och håll önskad 5 SCENE-knapp
intryckt i 3 sekunder.
Menyn för anpassning av SCENE-mall visas på
videomonitorn.
1
3 sekunder
Anmärkning
Om den SCENE-mall som ska anpassas inte är tilldelad åt
någon av 5 SCENE-knapparna, så tryck på 4 AMP och
tryck sedan upprepade gånger på 7l / h för att återkalla
önskad SCENE-mall på menyn.
• Efter att önskade SCENE-mallar har tilldelats åt motsvarande
5 SCENE-knappar behöver kanske ingångskällan för
SCENE-mallen ställas in på fjärrkontrollen. Se sidan 32
angående detaljer.
• En anpassad 5 SCENE-mall kan skapas för varje
SCENE-knapp. Om en ny anpassad SCENE-mall skapas för en
knapp, så skrivs den gamla SCENE-mallen över av den nya.
• En nyskapad mall är endast tillgänglig för den tilldelade
5 SCENE-knappen.
■ Ändring av namn på SCENE-mallar
31 Sv
Svenska
Välj namnet på SCENE-mallen i punkt 3 under
“Egenhändig anpassning av förinställda
SCENE-mallar” och tryck sedan på 7 ENTER.
• Tryck på 7k / n för att välja önskat tecken.
• Tryck på 7l / h för att placera understrecket “_”
under mellanrummet eller önskat tecken.
• Tryck på 8 RETURN för att annullera det nya
namnet.
• Tryck på 7 ENTER för att bekräfta det nya namnet.
Val av SCENE-mallar
Användning av fjärrkontrollen till SCENE-funktionen
■ Manövrering av källkomponenter i
SCENE-läget
Både receivern och källkomponenten (ingångskällan) kan
manövreras med hjälp av fjärrkontrollen. Korrekt
fjärrstyrningskod måste i förväg ställas in för varje
ingångskälla (se sid. 69).
1
Tryck på önskad 5 SCENE-knapp på
fjärrkontrollen.
2
Tryck på lämpliga knappar inom området
märkt * nedan för att manövrera
källkomponenten för vald SCENE-mall.
*
POWER
POWER
STANDBY
POWER
TV
AV
USB
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
B
D
C
AMP
TV INPUT
TV MUTE
1
2
TV CH
TV VOL
SCENE
3
4
SCENE-knappar
SRCH MODE
VOLUME
MENU
BAND LEVEL
TITLE
ENTER
DISPLAY
RETURN
MEMORY
REC
FREQ/TEXT
EON
MODE - PTY SEEK - START
l
PROG h
1
2
3
4
STRAIGHT
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
ENHANCER SUR. DECODE
7
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
10
8
SLEEP
ENT
Anmärkning
*
Dessa knappar styr aktuell källkomponent. Se sidan 68
angående detaljer kring funktionen för varje knapp.
32 Sv
■ Inställning av ingångskälla för den
anpassade SCENE-mallen på
fjärrkontrollen
Efter att ingångskällan för vald SCENE-mall har
anpassats måste ingångskällan för SCENE-mallen ställas
in på fjärrkontrollen för att den aktuella källkomponenten
ska kunna manövreras korrekt.
Tryck in och håll knappen 5 SCENE och önskad
ingångsväljare intryckt (3) i tre sekunder.
y
Tryck en gång till på knappen 5 SCENE för att manövrera
källkomponenten.
AVSPELNING
Avspelning
Observera
Utomordentlig försiktighet ska iakttas vid uppspelning
av CD-skivor kodade i DTS. Om CD kodad i DTS
spelas upp på CD-spelare som inte är kompatibel med
DTS, återges endast oönskat brus som kan skada
högtalarna. Kontrollera huruvida CD-spelaren stöder
CD-skivor kodade i DTS. Kontrollera även
ljudutmatningsnivån för CD-spelaren innan några
CD-skivor kodade i DTS spelas upp.
Grundläggande manövrering
1
3
Tryck upprepade gånger på J SPEAKERS
för att välja de framhögtalare som ska
användas.
Motsvarande högtalarindikeringar visas på
frontpanelens display.
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h
(eller tryck på någon av ingångsväljarna (3))
för att välja önskad ingångskälla.
Namnet på den för tillfället valda ingångskällan visas
på frontpanelens display i några sekunder.
Tillgängliga ingångskällor
MULTI CH
DVR
V-AUX
DTV/CBL
DVD
MD/CD-R
CD
TUNER
USB
INPUT:DVD
För tillfället vald ingångskälla
Vrid på volymreglaget I VOLUME
(eller tryck på L VOLUME +/–) för att ställa
in önskad volymnivå.
6
Tryck upprepade gånger på L PROGRAM l / h
(eller tryck på 4 AMP och därefter upprepade
gånger påA PROG l / h) för att välja önskat
ljudfältsprogram.
Namnet på valt ljudfältsprogram visas på
frontpanelens display.
Se sidan 38 för information om ljudfältsprogram.
Movie Dramatic
För närvarande valt surroundfältsprogram
Anmärkningar
• Välj ett ljudfältsprogram på grundval av vad som ger en god
lyssningsupplevelse, inte bara utifrån själva
programbeteckningen.
• Vid val av en ingångskälla väljer receivern automatiskt det
ljudfältsprogram som senast användes med den aktuella
ingångskällan.
• Ljudfältsprogram kan inte väljas medan en komponent ansluten
till ingångarna MULTI CH INPUT är vald som ingångskälla
(se sid. 34).
• Vid inmatning av PCM-signaler med en samplingsfrekvens på
över 48 kHz ställs läget “STRAIGHT” automatiskt in på
receivern (se sid. 39).
• För framtagning av information om för tillfället vald
ingångskälla på bildskärmen se sid. 36 angående detaljer.
■ En snabbguide till innehåll
När du vill ...
4
Starta uppspelning på vald komponent eller
ställ in en radiostation.
• Vi hänvisar till källkomponentens bruksanvisning.
• Se sidan 43 för närmare information om
FM/AM-stationsinställning.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
2
Slå på videomonitorn som är ansluten till
receivern.
5
Se
sidan
41
justera tonkvaliteten för framhögtalarna
41
ändra parametrar för ljudfältsprogram
40
lyssna till källor med ett brett dynamikomfång på
natten
42
använda hörlurar
35
välja en dekoder för återgivning från ljudkällor
39
automatiskt ställa receivern i beredskapsläge
37
33 Sv
Svenska
Återgivning av högkvalitativt ljud
Avspelning
Val av ljudingångar
(AUDIO SELECT)
Val av MULTI CH
INPUT-komponent
Receivern har en mängd olika ingångar. Använd denna
funktion (ljudingångsval) till att växla mellan ingångar,
när fler än en ingång är tilldelad åt samma ingångskälla.
y
• Vi rekommenderar inställningen “AUTO” för ljudingångsval i
de flesta fall.
• Med hjälp av inställningen “AUDIO SELECT” på menyn
“OPTION MENU” (se sid. 65) är det möjligt att ställa in ett
ljudingångsval som grundinställning.
Tryck upprepade gånger på PAUDIO SELECT
(eller på 4 AMP och sedan E AUDIO SEL) för
att välja önskad inställning för ljudingångsval.
Tillgängliga ingångskällor
MULTI CH
DVR
V-AUX
DTV/CBL
DVD
MD/CD-R
CD
TUNER
USB
A.SEL:AUTO
Nu gällande inställning för ljudingångsval
AUDIO SELECT
Funktion
AUTO
Väljer automatiskt insignaler i följande
ordning:
(1) HDMI
(2) Digitala signaler
(3) Analoga signaler
HDMI
Endast HDMI-signaler väljs. Om inga
HDMI-signaler matas in, så matas inget
ljud ut.
COAX/OPT
Endast digitala signaler väljs. Om inga
signaler matas in, så matas inget ljud ut.
ANALOG
Väljer endast analoga signaler. Om inga
analoga signaler matas in, matas inget ljud
ut.
Anmärkning
Denna funktion är inte tillgänglig, om ingen digital ingång
(OPTICAL, COAXIAL eller HDMI) har tilldelats. Vidare kan
HDMI inte väljas som inställning för ljudingångsval, om inte
ingången HDMI IN DVD eller HDMI IN DTV/CBL används.
Använd “INPUT ASSIGNMENT” på menyn “INPUT MENU”
till att omfördela respektive ingångar (se sid. 62).
34 Sv
Använd denna funktion till att välja den komponent som
är ansluten till ingångarna MULTI CH INPUT som
ingångskälla (se sid. 18).
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h
(eller tryck på 4 AMP och därefter på D MULTI
CH IN) för att välja MULTI CH.
Meddelandet “MULTI CH” visas på frontpanelens
display.
y
Använd menyn “MULTI CH SET” under menyn “INPUT
MENU” till att ställa in parametrarna för MULTI CH INPUT
(se sid. 63).
Anmärkning
Inmatade signaler förstärks och matas ut direkt utan någon
ljudbehandling. Därför är det inte möjligt att aktivera
ljudfältsprogram, nattlyssningsläget etc. medan MULTI CH är
valt som ingångskälla.
Avspelning
Visning av receiverns aktuella
status på en videomonitor
Du kan visa statusinformation för denna enhet på en
videomonitor.
1
Slå på videomonitorn som är ansluten till
receivern.
2
Tryck på M DISPLAY.
Aktuell status visas på bildskärmen.
Ljudåtergivning via hörlurar
Anslut ett par hörlurar med en analog ljudkabel
med stereokontakt till utgången PHONES på
framsidan.
y
Parametern “OSD-AMP” på menyn “OPTION MENU” kan
användas till att välja hur länge aktuell status ska visas på
bildskärmen (se sid. 64).
y
Anmärkning
Anmärkningar
OSD-signaler matas inte ut via DVR VIDEO OUT-utgångarna
och spelas därför inte in.
• Efter anslutning av hörlurar matas inga signaler ut via
högtalarutgångarna.
• Alla Dolby Digital- och DTS-ljudsignaler mixas ner till vänster
och höger hörlurskanal.
Vid val av ett ljudfältsprogram aktiveras läget SILENT CINEMA
automatiskt (se sid. 39).
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
STATUSVOL:-40dB
DVDMovieViewing
MOVIE
MovieSpacious
INPUT:DVD
A.SEL:HDMI
NIGHT:CINEMA(MID)
[DISPLAY]:STATUSOFF
Snabbdämpning av ljudet
Tryck på I MUTE för att snabbdämpa ljudet.
Tryck en gång till på I MUTE för att återgå till
tidigare volymnivå.
y
• Normal ljudutmatning kan också kopplas in igen genom att
vrida på I VOLUME eller trycka på LVOLUME +/–.
• Önskad dämpningsnivå kan ställas in med hjälp av parametern
“MUTE TYPE” i “SOUND MENU” (se sid. 60).
• Indikeringen MUTE blinkar på frontpanelens display medan
snabbdämpning av ljudet är inkopplat och slocknar från
displayen när normal ljudutmatning kopplas in igen.
Svenska
35 Sv
Avspelning
Återgivning av videobilder som
bakgrund till ljudåtergivning
Du kan kombinera en videobild från en videokälla med ljud från
en ljudkälla. Du kan till exempel lyssna på klassisk musik medan
du tittar på vackra naturscener från videokällan på videomonitorn.
■ Ljudinformation
Information
FORMAT
Signalformat. När receivern inte kan identifiera
någon digital signal kopplas den automatiskt om
till analog inmatning.
SAMPLING
Detta anger antalet samplingar per sekund som
tas från en kontinuerlig signal för att skapa en
separat signal.
CHANNEL
Detta anger hur många källkanaler som ingår i
insignalen (fram/surround/LFE). Till exempel
visas ett flerkanaligt ljudspår med
3 framkanaler, 2 surroundkanaler och LFE som
“3/2/0.1”.
BITRATE
Detta anger hur många bitar per sekund som
passerar en viss punkt.
FLAG
Detta anger flaggdata kodat i DTS-, Dolby
Digital- eller PCM-signaler som signalerar till
receivern att automatiskt växla dekodrar.
Tryck på ingångsväljarna på fjärrkontrollen (3) för
att välja en videokälla och därefter en ljudkälla.
USB
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
Ljudkällor
Videokällor
Beskrivning
V-AUX
y
• Det är även möjligt att välja “MULTI CH” som ljudkälla
(se sid. 34). Tryck på 4 AMP och sedan på D MULTI CH IN.
• Ställ in parametern “BGV” på menyn “MULTI CH SET” på
önskat alternativ för att välja en ingångskälla som
grundinställning för visning av bakgrundsbilder för MULTI CH
INPUT-källor (se sid. 63).
Anmärkning
“–––” visas när receivern inte kan visa motsvarande information.
■ Videoinformation
Information
Visning av information om
ingångskälla
Format, samplingsfrekvens, kanal, bithastighet och flaggdata
för aktuell insignal kan kontrolleras på ansluten bildskärm.
1
Tryck på 4 AMP och sedan på K MENU.
Den översta “SET MENU”-menyn visas på bildskärmen.
SET MENU
Beskrivning
HDMI SIGNAL
Typ på källans videosignaler och de
videosignaler som matas ut via utgången
HDMI OUT på receivern.
HDMI RES.
Upplösningen på HDMI-signaler som
matas in eller ut via HDMI
IN/OUT-uttagen på denna enhet.
HDMI ERROR
Felmeddelande gällande HDMI-källor eller
anslutna HDMI-komponenter. Vi hänvisar
till “HDMI-fel och meddelande” angående
detaljer.
(endast när fel
identifierats)
TOP MENU
. ;AUTO SETUP
;MANUAL SETUP
.A;SIGNAL INFO
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
Anmärkning
“–––” visas när receivern inte kan visa motsvarande information.
HDMI-fel och meddelande
2
Tryck lämpligt antal gånger på 7 n för att
välja “SIGNAL INFO” och tryck därefter på
7 ENTER.
Ljudinformation angående aktuell ingångskälla visas
på bildskärmsmenyn.
3
Tryck på 7 l / h för att växla mellan visning
av ljudinformation och videoinformation.
4
Tryck en gång till på K MENU för att gå ur
menyn “SET MENU”.
36 Sv
Meddelande
Orsak
DEVICE OVER
Antalet anslutna HDMI-komponenter
överskrider maximalt antal.
HDCP ERROR
HDCP-verifiering misslyckades.
OUT OF RES.
Ansluten monitor är inte kompatibel med
upplösningen i inmatade videosignaler.
Avspelning
Användning av insomningstimern
Använd denna funktion för att automatiskt ställa receivern
i beredskapsläget efter en viss tid.
Tryck på 4 AMP och sedan upprepade gånger på
R SLEEP för att ställa in tidslängden.
Varje gång du trycker på R SLEEP ändras frontpanelens
display på det sätt som visas nedan.
SLEEP 120min
SLEEP OFF
SLEEP 30min
SLEEP 90min
SLEEP 60min
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
Indikeringen SLEEP blinkar under pågående ändring av
tidslängden för insomningstimern. När insomningstimern
har ställts in visas indikeringen SLEEP på frontpanelens
display samtidigt som visningen återgår till det valda
ljudfältsprogrammet.
y
• Koppla ur insomningstimern genom att trycka på 4 AMP och
sedan trycka upprepade gånger på R SLEEP tills “SLEEP
OFF” visas på frontpanelens display.
• Insomningstimerns inställning kan också kopplas ur genom att
trycka på A STANDBY/ON (eller H STANDBY), så att
receivern ställs i beredskapsläget.
Svenska
37 Sv
LJUDFÄLTSPROGRAM
Ljudfältsprogram
Receivern är försedd med en mångfald precisa digitala
dekodrar som gör att du kan lyssna på flerkanalig
uppspelning från nästan vilken stereokälla eller
flerkanalig ljudkälla som helst.
Tryck på L PROGRAM l / h (eller tryck på
4 AMP och därefter upprepade gånger på
A PROG l / h).
Namnet på valt ljudfältsprogram visas på frontpanelens
display.
Anmärkningar
• Vid val av en ingångskälla väljer receivern automatiskt det
ljudfältsprogram som senast användes med den aktuella
ingångskällan.
• Ljudfältsprogram kan inte väljas medan en komponent ansluten
till ingångarna MULTI CH INPUT är vald som ingångskälla
(se sid. 34).
• Vid inmatning av PCM-signaler med en samplingsfrekvens på
över 48 kHz ställs läget “STRAIGHT” automatiskt in på
receivern (se sid. 39).
y
Välj ett ljudfältsprogram på grundval av vad som ger en god
lyssningsupplevelse, inte bara utifrån själva
programbeteckningen.
Beskrivningar av ljudfältsprogram
Kategori
MUSIC
ENTERTAINMENT
MOVIE
STEREO
MUSIC
ENHANCER
Program
Egenskaper
Pop/Rock
CINEMA DSP-behandling. Detta program erbjuder bilden av en levande pop-, rock- och
jazzkonsert. Ljudfältet återskapar rymden i ett stort tält med betoning på livligheten i sång på
scenen liksom soloinstrument och taktslagen i rytminstrument.
Hall
CINEMA DSP-behandling. Detta ljudfält lämpar sig för klassisk musik och orkestermusik.
Programmet använder sig av data insamlade från en stor konserthall i München. Det
erbjuder en mäktig atmosfär med fin och vacker efterklang.
Jazz
CINEMA DSP-behandling. Detta ljudfält lämpar sig för jazz- och fusionmusik. Det
använder sig av data insamlade från en känd jazzklubb i New York. Det erbjuder en klar
efterklang.
Game
CINEMA DSP-behandling. Dynamiska och spännande ljudeffekter kan erhållas vid
spelning av TV-spel. Programmet ger känslan av ett djupt och tredimensionellt omgivande
ljud vid spelning av spel och erbjuder biografliknande omgivande ljudeffekter vid
uppspelning av filmscener.
TV Sports
CINEMA DSP-behandling. Det är möjligt att lyssna till sportsändningar i stereo och se
underhållningsprogram med en levande ljudmiljö. Vid sportsändningar hörs
kommentatorers och presentatörers röster tydligt från mitten medan publikljudet och
atmosfären runt arenan sprids inom ett behagligt omfång,så att en känsla av att själv befinna
sig på arenan erhålls.
Movie Spacious
CINEMA DSP-behandling. Detta ljudfält lämpar sig för filmer med betoning på
spektakulära ljudeffekter och passar utmärkt för visning på en bredbildsskärm. Programmet
återger ett brett dynamikområde, från minimala ljudeffekter till kraftfulla ljud.
Movie Dramatic
CINEMA DSP-behandling. Detta ljudfält lämpar sig även för filmer med betoning på
tredimensionella ljudeffekter. Det begränsar efterklangen i måttlig utsträckning, men återger
ljudeffekter och bakgrundsmusik på ett mjukt, tredimensionellt sätt med tydlighet och
centrering av röster som medelpunkter.
2ch Stereo
Mixar ner flerkanaliga källor till 2 kanaler eller återger 2-kanalskällor som de är.
5ch Stereo
CINEMA DSP-behandling. Med detta program utvidgas lyssningsplatsens område. Detta är
ett ljudfält som lämpar sig för bakgrunddsmusik på fester.
2ch Enhancer
5ch Enhancer
Välj dessa program för att återge komprimeringsartefakter (t.ex. med formatet MP3) som
2-kanaligt eller 5-kanaligt stereoljud. Detta program förhöjer lyssningsupplevelsen genom
att återgenerera den saknade harmoniken i en komprimeringsartefakt.
Anmärkning
Ljudfältsprogrammen i receivern är återskapelser av verkliga akustiska miljöer, skapade genom noggranna mätningar gjorda i den
faktiska konsertsalen, musikarenan, biosalongen etc. Man kan därför lägga märke till variationer i styrkan på de reflektioner som
kommer från olika håll.
38 Sv
Ljudfältsprogram
■ Återgivning av 2-kanaligt källjud med
hjälp av standarddekodrar
Signaler som matas in från 2-kanaliga källor kan även
återges via flera kanaler.
Tryck på 4 AMP och därefter upprepade gånger
på OSUR. DECODE för att välja en dekoder.
Det går att välja bland följande dekodrar beroende på
typen av källa som spelas upp och egna preferenser.
Dekoder
Funktioner
Dolby Pro Logic-behandling för
vilken källa som helst
PLII Movie
Dolby Pro Logic II-behandling för
filmkällor
PLII Music
Dolby Pro Logic II-behandling för
musikkällor
PLII Game
Dolby Pro Logic II-behandling för
spelkällor
Virtual CINEMA DSP ger möjlighet att lyssna på
CINEMA DSP-program utan surroundhögtalare genom
skapande av virtuella högtalare.
Om “SUR. L/R SP” ställs in på “NONE” (se sid. 58), så
aktiveras Virtual CINEMA DSP automatiskt närhelst ett
CINEMA DSP-program väljs (se sid. 38).
Anmärkning
Virtual CINEMA DSP aktiveras inte, även om “SUR. L/R SP” är
inställt på “NONE” (se sid. 58), i följande fall:
– när “5ch Stereo” (se sid. 38) är valt.
– när hörlurar är anslutna till hörlursutgången PHONES.
■ Lyssning till flerkanaliga källor och
ljudfältsprogram via hörlurar
(SILENT CINEMA)
Med SILENT CINEMA är det möjligt att lyssna till
flerkanaligt musik- eller filmljud, bl.a. från Dolby Digitaloch DTS-källor, genom vanliga hörlurar. SILENT
CINEMA aktiveras automatiskt närhelst ett par hörlurar
ansluts till hörlursutgången PHONES vid ljudåtergivning
med CINEMA DSP-ljudfältsprogram (förutom 5ch
Stereo) (se sid. 38). När detta aktiveras tänds SILENT
CINEMA-indikatorn på frontpanelens display.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
Pro Logic
■ Användning av ljudfältsprogram utan
surroundhögtalare
(Virtual CINEMA DSP)
■ Obehandlad återgivning av
ingångskällor
(läge för rak avkodning)
Medan läget “STRAIGHT” är inkopplat på receivern
avkodas flerkanaliga källor rakt in i lämpliga kanaler utan
någon ytterligare effektbehandling. 2-kanaliga
stereokällor återges endast via vänster och höger
framhögtalare.
Tryck på M STRAIGHT (eller tryck på 4 AMP
och därefter på B STRAIGHT) för att välja
“STRAIGHT”.
Avaktivera läget “STRAIGHT” genom att på
M STRAIGHT (eller på 4 AMP och sedan på
B STRAIGHT) igen, så att “STRAIGHT” på
frontpanelens display slocknar.
Svenska
39 Sv
Ljudfältsprogram
■ Redigering av ljudfältsparametrar
y
De fabriksinställda parametrarna erbjuder ljud av god
kvalitet. Även om du inte behöver ändra de ursprungliga
inställningarna, så kan du ändra vissa av parametrarna så
att de bättre passar ingångskällan eller ditt eget
lyssningsrum.
För Pop/Rock, Hall, Jazz, Game, TV Sports, Movie
Spacious och Movie Dramatic:
1
2
Tryck under pågående ljuåtergivning från en
källa på 4 AMP och sedan på
QPARAMETER.
Tryck på 7k / n för att välja den parameter
som ska ändras.
Ursprungsinställningen av varje parameter anges med fetstil.
DSP-nivå DSP LEVEL
Funktion:
Effektnivån justeras.
Alternativ:
MIN, MID, MAX
För 2ch Enhancer och 5ch Enhancer:
Effektnivå EFFECT LEVEL
Funktion:
Effektnivån justeras.
Alternativ:
LOW, HIGH
För Pro Logic II Music:
3
Tryck på 7l / h för att ändra
parametervärdet.
Anmärkning
Parametervärden kan inte ändras medan “MEMORY GUARD”
på menyn “OPTION MENU” är inställt på “ON” (se sid. 64).
Panorama PANORAMA
Funktion:
Stereosignaler matas ut till både
surroundhögtalarna och framhögtalarna
för att skapa en omslutande effekt.
Alternativ:
OFF, ON
Dimension DIMENSION
Funktion:
Ljudfältet justeras gradvis mot antingen
främre eller bakre delen av rummet.
Justerbart område:
–3 (bakåt) till +3 (framåt). Ursprunglig
inställning är STD (standard).
Mittbredd CT WIDTH
Funktion:
Mittbilden från alla tre främre högtalare
justeras i varierande grad. Ett högre
värde justerar mittbilden mot vänster och
höger framhögtalare.
Justerbart område:
0 (mittkanalens ljud återges endast via
mitthögtalaren) till 7 (mittkanalens ljud
återges endast via vänster och höger
framhögtalare). Ursprunglig inställning
är 3.
40 Sv
ANVÄNDNING AV LJUDFUNKTIONER
Användning av ljudfunktioner
Återgivning av högkvalitativt ljud
Justering av högtalarnivåer
Använd läget DIRECT till att njuta av ett högkvalitativt
ljud från vald källa. Medan läget DIRECT är inkopplat
återger receivern ljudet från vald källa via så få kretsar
som möjligt.
Du kan justera utnivån för varje högtalare medan du
lyssnar på en musikkälla. Detta kan även göras vid
inmatning från en källa via ingångarna MULTI CH
INPUT.
Tryck på NDIRECT (eller tryck på 4 AMP och
därefter på C DIRECT) för att välja “DIRECT”.
Anmärkning
Denna operation åsidosätter nivåjusteringar som gjorts i
“AUTO SETUP” (se sid. 24) och “SP LEVEL” (se sid. 59).
Anmärkningar
• Inställningar av “TONE CONTROL” och “SOUND MENU”
(se sid. 57) (förutom inställningar av högtalarnivåer) gäller inte.
• Frontpanelens display avbländas automatiskt.
1
Tryck på 4 AMP, sedan på 6 LEVEL på
fjärrkontrollen och därefter på 7 k / n för att
välja den högtalare som ska justeras.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
y
Medan läget DIRECT är aktiverat slås frontpanelens display på
tillfälligt när en manövrering utförs.
Visning
Justering av tonkvalitet
Använd denna funktion till att ändra bas- och
diskantbalansen i kanalerna för vänster/höger
framhögtalare.
y
Justeringar för högtalare och hörlurar lagras var för sig.
1
2
Tryck upprepade gånger på K TONE
CONTROL för att välja
högfrekvensåtergivningen (TREBLE) eller
lågfrekvensåtergivningen (BASS).
Tryck upprepade gånger på
L PROGRAM l / h för att justera
högfrekvensåtergivningen (TREBLE) eller
lågfrekvensåtergivningen (BASS).
FRONT L
Vänster fronthögtalare
FRONT R
Höger fronthögtalare
CENTER
Mitthögtalare
SWFR
Subwoofer
SUR. L
Vänster surroundhögtalare
SUR. R
Höger surroundhögtalare
y
• Tillgängliga högtalarkanaler varierar beroende på
högtalarnas inställningar.
• Om en ansluten videomonitor är påslagen visas
justeringsmenyn “SPEAKER LEVEL” på videomonitorn.
2
Tryck på 7 l / h för att ändra högtalarens
utnivå.
• Tryck på 7 h för att höja värdet.
• Tryck på 7 l för att sänka värdet.
• Justerbart område: –10 dB till +10 dB
3
Tryck på 6 LEVEL för att lämna menyn för
justering av högtalarnivåer.
Anmärkningar
• Om hög- eller lågfrekvensljudet höjs eller sänks till en extrem
nivå kan det hända att surroundhögtalarnas tonkvalitet inte
matchar.
• TONE CONTROL har ingen verkan medan läget DIRECT är
inkopplat på receivern eller medan MULTI CH är valt som
ingångskälla.
Justerad högtalare
Svenska
41 Sv
Användning av ljudfunktioner
Val av nattlyssningsläge
Nattlyssningslägena är utformade för att förbättra
lyssningsbarheten på lägre volymnivåer eller sent på
kvällen.
1
Tryck på 4 AMP och därefter upprepade
gånger på P NIGHT för att välja
“NIGHT:CINEMA” eller “NIGHT:MUSIC”.
Alternativ: NIGHT:CINEMA, NIGHT:MUSIC, OFF
• Välj “NIGHT:CINEMA” när du tittar på filmer för
att minska dynamikområdet i filmens ljudspår och
för att göra det lättare att höra dialogen på lägre
volymnivåer.
• Välj “NIGHT:MUSIC” när du lyssnar på
musikkällor för att bibehålla en lättlyssnad nivå för
alla ljud.
• Välj “OFF” om du inte vill använda denna
funktion.
y
När ett nattlyssningsläge har valts visas indikeringen
NIGHT på frontpanelens display.
2
Tryck på 7 l / h för att justera effektnivån
medan “NIGHT:CINEMA” eller
“NIGHT:MUSIC” visas på frontpanelens
display.
Effect.Lvl:MID
Alternativ: MIN, MID, MAX
• Välj “MIN” för minimal kompression.
• Välj “MID” för standard kompression.
• Välj “MAX” för maximal kompression.
y
Justeringar för “NIGHT:CINEMA” och “NIGHT:MUSIC”
lagras var för sig.
Anmärkningar
• Nattlyssningslägena kan inte användas i följande fall:
– när läget DIRECT (se sid. 41) är valt.
– när den komponent som är ansluten till ingångarna MULTI
CH INPUT är vald som ingångskälla (se sid. 34).
– när hörlurar är anslutna till hörlursutgången PHONES.
• Det kan hända att nattlyssningslägena fungerar olika effektivt
beroende på ingångskällan och vilka inställningar för
surroundljudet som gäller.
42 Sv
FM/AM-MOTTAGNING
FM/AM-mottagning
Två inställningsmetoder förekommer: automatisk och manuell. Den automatiska stationsinställningen är effektiv när
stationernas signaler är starka och det inte finns någon interferens. Om signalen från den station som du vill ställa in är
svag, kan du ställa in den manuellt. Det är också möjligt att använda automatisk eller manuell förinställning för att lagra
upp till 40 stationer.
Automatisk stationsinställning
Den automatiska stationsinställningen är effektiv när
stationernas signaler är starka och det inte finns någon
interferens.
Manuell stationsinställning
Om de mottagna signalen från en viss önskad station är
svag, så prova att ställa in den manuellt.
Anmärkning
1
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h,
så att “TUNER” visas på frontpanelens
display.
Tryck på C BAND för att välja frekvensband
(FM eller AM).
3
Tryck på H TUNING AUTO/MAN’L så att
AUTO-indikatorn tänds på frontpanelens
display.
Tänds
1
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h,
så att “TUNER” visas på frontpanelens
display.
2
Tryck på C BAND för att välja frekvensband
(FM eller AM).
3
Tryck på H TUNING AUTO/MAN’L så att
AUTO-indikatorn släcks på frontpanelens
display.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
2
När en FM-station ställs in manuellt ändras mottagningssättet
automatiskt till mono för att förbättra signalkvaliteten.
AUTO
AFM 88.90MHz
AFM 88.90MHz
Inget kolon (:)
Om ett kolon (:) visas på frontpanelens display är
automatisk stationsinställning inte möjlig. Tryck i så
fall på B PRESET/TUNING, så att kolonet (:)
slocknar.
4
Tryck på EPRESET/TUNING/CH l / h en
gång för att påbörja den automatiska
stationsinställningen.
När receivern har ställt in en station visas
indikeringen TUNED och frekvensen för den station
som tas emot på frontpanelens display.
Inget kolon (:)
Om ett kolon (:) visas på frontpanelens display är
manuell stationsinställning inte möjlig. Tryck i så fall
på B PRESET/TUNING, så att kolonet (:) slocknar.
4
Tryck på EPRESET/TUNING/CH l / h för
att ställa in den önskade stationen manuellt.
y
Håll knappen intryckt för att fortsätta sökningen.
Tänds
TUNED
AFM 88.90MHz
Svenska
43 Sv
FM/AM-mottagning
Automatisk förinställning
Automatisk förinställning kan användas till att lagra upp
till 40 FM-station med stark signalstyrka (A1 till E8:
8 stationer i var och en av de 5 förvalsstationsgrupperna) i
ordningsföljd. Du kan sedan enkelt ställa in en förinställd
station genom att välja stationens förvalsnummer.
1
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h,
så att “TUNER” visas på frontpanelens
display.
2
Tryck på C BAND för att välja “FM” som
frekvensband.
3
Tryck in och håll F MEMORY intryckt i mer
än 3 sekunder.
Förvalsnumret såväl som MEMORY- och
AUTO-indikeringarna blinkar. Efter cirka 5 sekunder
börjar sedan den automatiska förinställningen, från
den för tillfället inställda frekvensen mot högre
frekvenser.
Manuell förinställning
Det är också möjligt att lagra upp till 40 stationer
(A1 till E8: 8 stationer i var och en av de
5 förvalsstationsgrupperna) manuellt i minnet.
1
Ställ in en station automatiskt eller manuellt.
Se sidan 43 angående anvisningar om hur man ställer
in en station.
2
Tryck på F MEMORY.
Indikeringen MEMORY blinkar i cirka 30 sekunder
på frontpanelens display.
3
Tryck upprepade gånger på D A/B/C/D/E och
E PRESET/TUNING/CH l / h för att välja
önskad förvalsgrupp (A1 till E8) medan
indikeringen MEMORY blinkar.
Kontrollera att kolonet (:) visas på frontpanelens
display.
Blinkar
Blinkar
MEMORY
A3:FM 88.90MHz
MEMORY
AUTO
A1:FM 88.90MHz
Förvalsgrupp och Kolon (:)
förvalsnummer
Blinkar
När den automatiska förinställningen är avslutad
visar frontpanelens display frekvensen för den sist
förinställda stationen.
y
Förvalsgruppen och det förvalsnummer under vilket den först
inställda stationen ska lagras kan väljas genom att trycka på
D A/B/C/D/E och sedan på E PRESET/TUNING/CH l / h.
4
Tryck på F MEMORY medan indikeringen
MEMORY blinkar.
Stationens frekvensband och frekvens visas på
frontpanelens display tillsammans med den
förvalsgrupp och det förvalsnummer du har valt.
TUNED
Anmärkningar
• Alla lagrade stationsdata som finns under ett förvalsnummer
raderas om du lagrar en ny station under samma
förvalsnummer.
• Endast FM-stationer med tillräckligt stark signal lagras
automatiskt av den automatiska förinställningen. Om en station
som ska ställas in har en svag signal måste den ställas in och
lagras manuellt enligt anvisningarna under “Manuell
förinställning” på denna sida.
• Endast Radiodatasystem-stationer lagras automatiskt med hjälp
av automatisk förinställning (gäller endast modeller till Europa,
inkl. Ryssland).
44 Sv
A1:FM 88.90MHz
Stationen på displayen har lagrats som A1.
Anmärkningar
• Alla lagrade stationsdata som finns under ett förvalsnummer
raderas om du lagrar en ny station under samma
förvalsnummer.
• Mottagningsläget (stereo eller mono) lagras tillsammans med
stationens frekvens.
FM/AM-mottagning
Ställa in en förinställd station
Önskad station kan ställas in genom att helt enkelt välja
den förvalsgrupp och det förvalsnummer under vilket
stationen har lagrats.
y
Tryck på 3 TUNER för att välja “TUNER” som ingångskälla,
när denna manövrering utförs med fjärrkontrollen.
1
2
Tryck upprepade gånger på D A/B/C/D/E
(eller 7 A/B/C/D/E l / h) för att välja önskad
förvalsgrupp (A till E).
Bokstaven för förvalsgruppen visas på frontpanelens
display och ändras varje gång du trycker på knappen.
Utbyte av förvalsstation
Det är möjligt att byta ut tilldelningen av förval mellan två
förinställda stationer mot varandra. I exemplet nedan
beskrivs tillvägagångssättet för att byta ut förvalsstation
“E1” mot “A5”.
1
Välj förvalsstationen “E1” med hjälp av
knapparna D A/B/C/D/E och
EPRESET/TUNING/CH l / h.
Vi hänvisar till “Ställa in en förinställd station” på
denna sida.
2
Tryck in och håll B PRESET/TUNING
intryckt i mer än 3 sekunder.
“E1” och indikeringen MEMORY blinkar på
frontpanelens display.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
Tryck på EPRESET/TUNING/CH l / h
(eller 7 PRESET/CH k / n) för att välja
önskat förvalsnummer (1 till 8).
Förvalsgruppen och förvalsnumret visas på
frontpanelens display tillsammans med stationens
frekvensband och frekvens.
Blinkar
MEMORY
E1:FM 88.90MHz
E1:FM 88.90MHz
Blinkar
y
Önskat förvalsnummer (1 till 8) kan direktväljas genom att trycka
på motsvarande sifferknapp på fjärrkontrollen.
3
Välj förvalsstationen “A5” med hjälp av
knapparna D A/B/C/D/E och
EPRESET/TUNING/CH l / h.
“A5” och indikeringen MEMORY blinkar på
frontpanelens display.
Blinkar
MEMORY
A5:FM 88.90MHz
Blinkar
4
Tryck på B PRESET/TUNING igen.
“EXCHANGE E1–A5” visas på frontpanelens
display och tilldelningen av de två förvalsstationerna
har bytts ut.
Svenska
45 Sv
RADIODATASYTEM-MOTTAGNING (GÄLLER ENDAST MODELLER TILL EUROPA, INKL. RYSSLAND)
Radiodatasytem-mottagning
(gäller endast modeller till Europa, inkl. Ryssland)
Radiodatasystem är ett system för dataöverföring som används av FM-stationer i många länder. Receivern kan ta emot
diverse radiodatasystem-data, såsom PS (stationsnamn), PTY (programtyp), RT (radiotext), CT (aktuell tid) och EON
(information om andra kanaler) vid mottagning av radiodatasystem-sändande stationer.
Visning av
radiodatasystem-information
Använd denna funktion till att kontrollera 4 typer av
radiodatasystem-information på displayen: PS
(stationsnamn), PTY (programtyp), RT (radiotext) och CT
(aktuell tid). Motsvarande indikeringar visas på
frontpanelens display.
Anmärkningar
• Ett radiodatasystem-visningsläge kan endast väljas medan
motsvarande radiodatasystem-indikering visas på frontpanelens
display. Det kan dröja en stund innan receivern har tagit emot
samtliga radiodatasystem-data från en viss station.
• Endast de tillgängliga radiodatasystem-visningslägen som
erbjuds av aktuell station kan väljas.
• Om de signaler som tas emot inte är tillräckligt starka kan det
hända att receivern inte kan utnyttja de radiodatasystem-data
som sänds. Särskilt läget “RT” kräver en stor mängd data och är
kanske inte tillgängligt trots att övriga
radiodatasystem-visningslägen är tillgängliga.
• Om mottagningsförhållandena är dåliga, så tryck på
H TUNING AUTO/MAN’L på frontpanelen så att indikeringen
AUTO på frontpanelens display slocknar.
• Om signalstyrkan försvagas av yttre störningar under
mottagningen av radiodatasystem-data, så kan det hända att
mottagningen plötsligt bryts och att meddelandet “...WAIT”
visas på frontpanelens display.
• Medan läget “RT” är valt kan receivern visa tillgänglig
programinformation med upp till 64 alfanumeriska tecken,
inklusive å, ä och ö. Otillgängliga tecken visas som “_”
(understreck).
• Om mottagningen bryts medan läget “CT” är valt, så visas
meddelandet “CT WAIT” på frontpanelens display.
46 Sv
1
Ställ in önskad radiodatasystem-station.
• Vi rekommenderar användning av automatisk
förinställning till att ställa in
radiodatasystem-stationer med (se sid. 44).
• Funktionen PTY SEEK kan också användas till att
välja en önskad förinställd radiodatasystem-station.
2
Tryck lämpligt antal gånger på
0 FREQ/TEXT på fjärrkontrollen för att välja
önskat läge för radiodatasystem-visning.
PS
PTY
RT
CT
Frekvensvisning
• Välj “PS” för visning av namnet på det
radiodatasystem-program som tas emot för
tillfället.
• Välj “PTY” för visning av vilken typ av
radiodatasystem-program som tas emot för
tillfället.
• Välj “RT” för visning av information om det
radiodatasystem-program som tas emot för
tillfället.
• Välj “CT” för visning av aktuell tid.
Radiodatasytem-mottagning (gäller endast modeller till Europa, inkl. Ryssland)
Val av radiodatasystem-programtyp
(funktionen PTY SEEK)
Använd denna funktion till att välja önskat radioprogram
enligt programtyp bland alla förinställda
radiodatasystem-stationer.
3
Tryck på 7 PRESET/CH k / n på
fjärrkontrollen för att välja önskad
programtyp.
Namnet på vald programtyp visas på frontpanelens
display.
y
Använd automatisk förinställning till att förinställa
radiodatasystem-stationer (se sid. 44).
Tryck på 3 TUNER på fjärrkontrollen för att
välja “TUNER” som ingångskälla.
2
Tryck på 0PTY SEEK MODE på
fjärrkontrollen för att ställa receivern i PTY
SEEK-läget.
Namnet på programtypen, eller “NEWS”, blinkar på
frontpanelens display.
NEWS
Tänds
Programtyp
Beskrivning
NEWS
Nyheter
AFFAIRS
Aktualiteter
INFO
Allmän information
SPORT
Sport
EDUCATE
Utbildning
DRAMA
Teater
CULTURE
Kultur
SCIENCE
Vetenskap
VARIED
Lättare underhållning
POP M
Populärmusik
ROCK M
Rockmusik
M.O.R. M
Lättlyssnad musik
LIGHT M
Lättare klassisk musik
CLASSICS
Seriös klassisk musik
OTHER M
Annan musik
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
1
POP M
Blinkar
y
Koppla ur PTY SEEK-läget genom att trycka en gång till på
0PTY SEEK MODE på fjärrkontrollen.
Svenska
47 Sv
Radiodatasytem-mottagning (gäller endast modeller till Europa, inkl. Ryssland)
4
Tryck på 0PTY SEEK START på
fjärrkontrollen för att börja söka igenom alla
förinställda radiodatasystem-stationer som
finns tillgängliga.
Namnet på den valda programtypen blinkar och
indikeringen PTY HOLD visas på frontpanelens
display medan sökningen efter stationer pågår på
receivern.
POP M
PTY HOLD
Blinkar
Tänds
y
Avbryt sökningen efter stationer genom att trycka en gång
till på 0PTY SEEK START på fjärrkontrollen.
Anmärkningar
• Sökningen efter stationer avbryts när receivern påträffar
en station som sänder ett program enligt vald programtyp.
• Om en påträffad station inte är den station som önskas, så
tryck en gång till på 0PTY SEEK START för att
återuppta sökning efter en annan station som sänder ett
program enligt samma programtyp.
Användning av datatjänsten för
information om andra kanaler (EON)
Använd denna funktion till att ta emot datatjänsten EON
(information om andra kanaler) från radiodatasystemets
stationsnät. Efter att någon av de
4 radiodatasystem-programtyperna (NEWS, AFFAIRS,
INFO eller SPORT) har valts söker receivern under en
viss tidslängd automatiskt efter alla tillgängliga
förvalsstationer som är programmerade att sända
EON-datatjänsten för vald programtyp. När den
programenliga EON-datatjänsten startar växlar receivern
automatiskt över till den lokala station som sänder den
aktuella EON-datatjänsten och växlar sedan tillbaka till
den nationella stationen när EON-datatjänstens sändning
är slut.
Anmärkningar
• Denna funktion kan endast användas när EON-datatjänsten
finns tillgänglig.
• Indikeringen EON visas endast på frontpanelens display när
EON-datatjänsten tas emot från en radiodatasystem-station.
1
Ställ in önskad radiodatasystem-station.
2
Kontrollera att indikeringen EON visas på
frontpanelens display.
Om indikeringen EON inte visas på frontpanelens
display, så ställ in en annan radiodatasystem-station
som får indikeringen EON att visas.
EON
3
Tryck lämpligt antal gånger på 0 EON på
fjärrkontrollen för att välja en av de 4
radiodatasystem-programtyperna (NEWS,
AFFAIRS, INFO eller SPORT).
Namnet på vald programtyp visas på frontpanelens
display.
NEWS
Tänds
y
Koppla ur EON-funktionen genom att trycka upprepade
gånger på 0 EON på fjärrkontrollen tills namnet på
programtypen slocknar och “EON OFF” visas på
frontpanelens display.
48 Sv
ANVÄNDA EN USB-MINNESENHET ELLER EN BÄRBAR USB-LJUDSPELARE
Använda en USB-minnesenhet eller en bärbar USB-ljudspelare
Använd denna funktion för att njuta av WAV (endast PCM-format), MP3 och WMA-filer sparade på din
USB-minnesenhet eller bärbar USB-ljudspelare ansluten till USB-porten på frontpanelen på denna enhet.
■ USB-enheter som stöds
Uppspelningsmanövrering
Receivern stöder USB-masslagringsenheter
(utom USB-hårddiskenheter) som använder sig av
formatet FAT16 eller FAT32.
Följ anvisningarna nedan för att lyssna till musik från en
USB-minnesenhet eller en bärbar USB-ljudspelare.
Anmärkningar
1
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h
(eller tryck på 3 USB) för att välja USB.
Markören till vänster om indikeringen USB visas på
frontpanelens display och innehållet som tidigare
spelades upp spelas upp automatiskt.
Tänds
MULTI CH
■ Anslutning av en USB-minnesenhet eller
en bärbar USB-ljudspelare
Anslut en USB-kabel till en USB-port på en
USB-minnesenhet eller en bärbar
USB-ljudspelare och till portenUSB på receiverns
framsida.
2
BAND
l
A/B/C/D/E
PRESET/TUNING/CH
h
MEMORY
SILENT CINEMA
SPEAKERS
A/B/OFF
TONE CONTROL
PROGRAM
2
3
STRAIGHT
DIRECT
h
TUNING AUTO/MAN'L
4
l
INPUT
VIDEO AUX
h
AUDIO SELECT
VIDEO
L
AUDIO
DVD
MD/CD-R
USB
Root
Ellis Margellis
Frankie Zipper
Hall in Call
Jackie Pastarius
Jmiel
Jean-Luc Ponta
Jim Hallo
SCENE
1
l
PHONES
DTV/CBL
CD
TUNER
Tryck på M DISPLAY för att ta fram den
översta USB-fillistan.
USB-fillistan visas på bildskärmen.
OPTIMIZER MIC
EDIT
PRESET/TUNING
V-AUX
INPUT:USB
VOLUME
STANDBY/
ON
DVR
USB
USB
R
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
• Endast den första partitionen (upp till 32 GB) visas på
bildskärmen. Du kan inte välja filer i andra partitioner.
• Upp till 8 nivåer av kataloger och 500 musikfiler per katalog
tillåts.
• En del apparater fungerar inte ordentligt även om de uppfyller
kraven.
• En del WAV, MP3 och WMA-filer kan inte spelas upp eller låter
dåligt vid uppspelning.
>
>
>
>
>
>
>
EFFECT
1/7
USB
USB-minnesenhet
eller bärbar
USB-ljudspelare
y
• “i” i högra hörnet på varje menyrad indikerar att det finns
en undermeny tillgänlig i nästa menynivå.
• Om receivern finns i översta katalogen, så visas “Root”
bredvid “USB”.
Svenska
49 Sv
Använda en USB-minnesenhet eller en bärbar USB-ljudspelare
3
4
Tryck på 7 k / n / l / h på fjärrkontrollen för
att välja önskad fil.
• Tryck på 7 k / n för att välja önskad fil/mapp.
• Tryck på 7 ENTER eller 7 h för att öppna vald
mapp.
• Tryck på 7 l för att återgå till föregående
mappnivå.
Tryck på 7 ENTER starta uppspelning av
vald fil.
y
• Du kan använda 9 b / a för att hoppa bakåt/framåt och
9 h / s för att starta/stoppa uppspelning oberoende av
menyn i bildskärmsmenyn.
• Du kan ange inställningar för upprepning och slumpvis
uppspelningsläge genom att använda parametrarna
“USB PLAY STYLE” i “OPTION MENU” (se sid. 66).
• Önskat visningssätt på frontpanelens display kan väljas med
hjälp av “FL SCROLL” på menyn “OPTION MENU”
(se sid. 64).
■ Funktioner för visning av
spelinformation
USB
[Play]
[1]
[2]
[3]
.
[4]
00:00
All
FrankieZipper
Made-to-orderaaaaaAA
;RoadtoIndiaaaAAAA
[5]
[6]
[7]
.A
[1] Namn på artist
[2] Namn på album
[3] Namn på låt
[4] Förfluten tid
Anmärkning
Om förfluten tid överstiger “99:59”, så visas “--:--” istället
för tiden.
[5] Ikonen
(uppspelning)
[6] Ikonerna
All
1
(repetera allt) och
(enkel repetering)
Om “REPEAT” under “USB PLAY STYLE” på menyn
“OPTION MENU” (se sid. 66) är inställt på “OFF”, så visas
ingen ikon i övre högra hörnet under pågående uppspelning
av filer eller mappar.
[7] Ikonen
(slumpvis uppspelning)
Om “SHUFFLE” under “USB PLAY STYLE” på menyn
“OPTION MENU” (se sid. 66) är inställt på “OFF”, så visas
ingen ikon i övre högra hörnet under pågående uppspelning
av filer eller mappar.
50 Sv
ANVÄNDNING AV IPOD™
Användning av iPod™
Efter att en iPod-spelare har stationerats i en universell Yamaha iPod-dockningsstation (t.ex. YDS-10, säljs separat),
ansluten till kopplingen DOCK på receivern (se sid. 19), kan uppspelning av iPod-spelaren manövreras med hjälp av den
medföljande fjärrkontrollen. Dessutom kan läget Compressed Music Enhancer på receivern användas till att förbättra
ljudkvaliteten för de komprimeringsertefakter (t.ex. med formatet MP3) som lagrats i iPod-spelaren (se sid. 19).
Anmärkningar
• Endast iPod (Click and Wheel), iPod nano och iPod mini stöds.
• En del funktioner är kanske inte kompatibla beroende på modell eller version på programvaran för din iPod.
y
Manövrering av en iPod™-spelare
Du kan kontrollera din iPod när “V-AUX” är valt som ingångskälla. Manövrering av din iPod kan göras med hjälp av
bildskärmsmenyn på denna enhet (meny bläddringsläge) eller utan den (enkelt fjärrläge).
■ Manövrering med fjärrkontrollen
Tryck på 3 V-AUX/DOCK, innan följande åtgärder utförs.
Knapp
7 ENTER
Funktion
■ Att kontrollera iPod i enkelt fjärrläge
Du kan utföra grundläggande manövrer för din iPod
(spela, stanna, hoppa etc.) genom att använda den
medföljande fjärrkontrollen utan hjälp av
bildskärmsmenyn på denna enhet.
Efterföljande meny
y
k
Meny upp
n
Meny ner
l
Föregående meny
• Det är möjligt att visa foton eller videoklipp lagrade i en
ansluten iPod-spelare (gäller endast vissa modeller).
• Manövrering kan även utföras med hjälp av reglagen på
iPod-spelaren.
h
Efterföljande meny
9 ll
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
• För en komplett lista över statusmeddelanden som visas på frontpanelens display och på bildskärmen hänvisas till avsnittet “iPod” i
kapitlet “Felsökning” på sidan 78.
• När en iPod-spelare placeras i en universell Yamaha iPod-dockningsstation påbörjar receivern signalöverföring med iPod-spelaren.
• När anslutningen mellan iPod-spelaren och receivern är klar visas meddelandet “iPod connected” tillsammans med indikeringen
DOCK på frontpanelens display.
• Endast de analoga ljud- och videosignalerna från en iPod-spelare matas in via kopplingen DOCK. De analoga ljudsignalerna kan
matas ut via de analoga utgångarna AUDIO OUT (REC) för inspelning.
Sökning bakåt (håll intryckt)
hh
Sökning framåt (håll intryckt)
b
Hoppa bakåt
a
Hoppa framåt
e
Paus (menybläddringsläge)
Uppspelning/paus (enkelt fjärrläge)
p
Uppspelning (menybläddringsläge)
Uppspelning/paus (enkelt fjärrläge)
K MENU
Föregående meny
M DISPLAY
Visning
Svenska
51 Sv
Användning av iPod™
■ iPod-manövrering i
menybläddringsläget
Avancerad manövrering av iPod-spelaren kan utföras med
hjälp av medföljande fjärrkontroll efter att receivern och
en monitor har anslutits via en VIDEO-anslutning. Låtar
lagrade i iPod-spelaren kan bläddras igenom på
bildskärmsmenyerna. Vidare kan inställningar för
iPod-spelaren ändras eller justeras enligt egna preferenser.
y
• Namnet på den låt som spelas upp visas också på frontpanelens
display i enlighet med parametern “FL SCROLL” på menyn
“OPTION MENU” (se sid. 64).
• “OSD-SOURCE” på menyn “OPTION MENU” kan användas
till att välja hur länge iPod-menyn och spelinformation ska
visas på bildskärmen (se sid. 64).
Anmärkningar
• Manövrering kan inte utföras med hjälp av reglagen på
iPod-spelaren.
• Yamaha-loggan visas i teckenfönstret på iPod-spelaren.
• Vissa tecken kan inte visas i frontpanelens display eller i
bildskärmsmenyn på denna enhet. Dessa tecken ersätts med
understrykningar “_”.
• “Settings”-parametrarna kan endast ändras eller justeras på
bildskärmen. Tryck upprepade gånger på 7 ENTER för att
bläddra mellan parameterinställningarna “Settings”.
• Foton eller videoklipp som finns lagrade i iPod-spelaren kan
inte bläddras fram med hjälp av bildskärmsmenyn. Använd
enkelt fjärrläge till att visa foton eller videoklipp lagrade på
iPod-spelaren.
1
Tryck på 3 V-AUX/DOCK och sedan på
M DISPLAY.
Följande meny visas på bildskärmen.
iPod
Playlists
Artists
Albums
Songs
Genres
Composers
Settings
2
y
När “Shuffle” har ställts in i något annat läge än “Off ” visas
“
” längst upp till höger medan låtar eller album håller på att
blandas om.
Repeterad uppspelning Repeat
Använd denna funktion till att ställa in receivern för
repetering av en låt eller flera låtar i följd.
Alternativ: Off, One, All
• Välj “Off ” för att koppla ur denna funktion.
• Välj “One” för repetering av en och samma låt.
• Välj “All” för repetering av flera låtar i följd.
y
När “Repeat” har ställts in i något annat läge än “Off ” visas “
>
>
>
>
>
>
>
1
”
eller “ ” längst upp till höger medan en eller flera låtar håller på
att repeteras.
All
■ Funktioner för visning av
spelinformation
[1]
iPod[Play]
1/9
FrankieZipper
Made-to-order
RoadtoIndia
||;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0:51-7:44
All
[2]
[3]
[4]
[5]
Top
Använd 7 k / n / l / h till att navigera på
iPod-menyn och tryck sedan på 7 ENTER
för att starta uppspelning av vald låt.
Alternativ: Playlists (spellistor), Artists (artister),
Albums (album), Songs (låtar),
Genres (genrer), Composers (kompositörer),
Settings (inställningar)
• Playlists > Songs
• Artists > Albums > Songs
• Albums > Songs
• Songs
• Genres > Artists > Albums > Songs
• Composers > Albums > Songs
• Settings > Shuffle, Repeat
52 Sv
Slumpvis uppspelning Shuffle
Använd denna funktion till att ställa in receivern för
uppspelning av låtar eller album i slumpvis ordning.
Alternativ: Off, Songs, Albums
• Välj “Off ” för att koppla ur denna funktion.
• Välj “Songs” för slumpvis uppspelning av låtar.
• Välj “Albums” för slumpvis uppspelning av album.
[6]
[1]
Uppspelningsstatus
[2]
Spårnummer/totalt antal spår
[3]
Artistnamn
[4]
Låttitel
[5]
Förloppsmätare
[6]
Förfluten tid
[7]
Ikoner för slumpvis och repeterad
uppspelning
[8]
[9]
[7]
[8]
[9]
[10]
(uppspelning),
(paus),
(sökning framåt) och
(sökning bakåt)
Namn på album
[10] Återstående tid
ANVÄNDNING AV BLUETOOTH™-KOMPONENTER
Användning av Bluetooth™-komponenter
En Yamaha Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som säljs separat) kan anslutas till kopplingen DOCK på receivern för
återgivning av musikinnehåll lagrat i en Bluetooth-komponent (t.ex. en bärbar musikspelare), utan att
Bluetooth-komponenten ifråga behöver anslutas direkt till receivern. “Parning” måste i förväg utföras mellan ansluten
Bluetooth-adapter och aktuell Bluetooth-komponent.
Parning mellan Bluetooth™-adapter
och Bluetooth™-komponent
Parning måste utföras när en Bluetooth-komponent för första
gången ska användas med en Bluetooth-adapter ansluten till
receivern eller om parningsdatat har raderats. Med “parning”
menas den manövrering som utförs när en Bluetooth-komponent
registreras för Bluetooth-kommunikation.
Anmärkning
Om Bluetooth-adaptern inte är ansluten till kopplingen
DOCK på receivern, så visas “No BT adapter” på
frontpanelens display.
Kontrollera att Bluetooth-komponenten
identifierar Bluetooth-adaptern.
Om Bluetooth-komponenten identifierar
Bluetooth-adaptern, så visas “YBA-10 YAMAHA”
(exempel) på listan över Bluetooth-enheter.
5
Välj Bluetooth-adaptern på listan över
Bluetooth-enheter och mata sedan in
lösenkoden “0000” på
Bluetooth-komponenten.
Efter att parningen har lyckats visas meddelandet
“Completed” på frontpanelens display.
y
• Parningen behöver bara utföras första gången en
Bluetooth-komponent ska användas med en Bluetooth-adapter.
• Parning kräver manövrering av receivern liksom av den andra
komponenten med vilken Bluetooth-kommunikation ska
upprättas. Vid behov hänvisas till bruksanvisningen till den
andra komponenten.
Två parningsmetoder förekommer: Parning genom
användning av “START PAIRING” på menyn “SET
MENU” och snabbparning.
■ Parning genom användning av “SET MENU”.
Anmärkning
Använd denna metod för att utföra parning med hjälp av
en videomonitor. Välj “START PAIRING” i “INPUT
MENU” för detaljer. Se sidan 62 angående detaljer.
En Yamaha Bluetooth-adapter kan vara parad med upp till åtta
Bluetooth-komponenter. Om en lyckad parning av en nionde
komponent utförs och parningsdatat registreras, så raderas
parningsdatat för den komponent som varit oanvänd längst.
GRUNDLÄGGANDE
MANÖVRERING
4
■ Snabbparning
Av säkerhetsskäl är manövrering för parning tidsbegränsad till
8 minuter. Samtliga anvisningar bör läsas igenom och förstås
till fullo innan manövreringen påbörjas.
Tryck upprepade gånger på OINPUT l / h
(eller tryck på 3V-AUX/DOCK) för att välja
“V-AUX” som ingångskälla.
2
Slå på den Bluetooth-komponent som ska
paras.
3
Tryck in och håll CBAND (eller 6BAND)
intryckt i 3 sekunder.
När Bluetooth-adaptern har påbörjat parning visas
meddelandet “Searching...” tillfälligt på displayen.
Medan Bluetooth-adapter är i parningsläget blinkar
indikeringen DOCK på frontpanelens display.
y
Tryck en gång till på CBAND (eller 6BAND) för att
avbryta parning.
1
Tryck upprepade gånger på OINPUT l / h
(eller tryck på 3V-AUX/DOCK) för att välja
“V-AUX” som ingångskälla.
2
Starta uppspelning på
Bluetooth-komponenten.
När den anslutna Bluetooth-adaptern identifierar
Bluetooth-komponenten ifråga visas “BT connected”
och indikeringen DOCK på frontpanelens display.
y
• Vid tryckning på 7 ENTER söker den anslutna
Bluetooth-adaptern upp och ansluter till den senast anslutna
Bluetooth-komponenten. Om Bluetooth-adaptern inte kan hitta
någon Bluetooth-komponent, så visas meddelandet “Not found”
på frontpanelens display.
• Tryck på 8 RETURN för att koppla bort Bluetooth-adaptern
från Bluetooth-komponenten.
53 Sv
Svenska
1
Uppspelning på en
Bluetooth™-komponent
INSPELNING
Inspelning
Inställningar för inspelning och andra operationer utförs från inspelningskomponenterna. Vi hänvisar till
bruksanvisningarna till dessa komponenter.
Anmärkningar
• Medan receivern står i beredskapsläget går det inte att spela in mellan andra komponenter som är anslutna till receivern.
• Inställningarna av TONE CONTROL (se sid. 41) och VOLUME, högtalarnivåer (se sid. 41) och ljudfältsprogram (se sid. 38) påverkar
inte inspelningsresultatet.
• Inspelning kan inte göras från en källa ansluten till MULTI CH INPUT-ingångarna på receivern.
• Digitala signaler som matas in via ingångarna DIGITAL INPUT matas inte ut via de analoga utgångarna AUDIO OUT (REC) för
inspelning. Därför är det inte möjligt att spela in från en källkomponent som är ansluten enbart för överföring av digitala signaler.
• En given ingångskälla matas inte ut från samma OUT (REC)-kanal.
• Analoga ljudsignaler som matas in via kopplingen DOCK kan matas ut via de analoga utgångarna AUDIO OUT (REC) för inspelning.
• Låt en inspelningskomponent som har anslutits till receivern vara påslagen medan receivern används. Om komponenten ifråga slås av
kan det medföra att receivern orsakar störningar i ljud från andra komponenter.
• Kontrollera de upphovsrättsliga lagarna i ditt land för inspelning från CD-skivor, radio etc. Att spela in upphovsrättsskyddat material
kan bryta mot lagen om upphovsrätt.
y
Gör en provinspelning innan du startar den faktiska inspelningen.
Om du spelar upp en videokälla som använder förvrängda eller kodade signaler för att förhindra kopiering, kan det
hända att själva bilden får störningar på grund av dessa signaler.
1
Slå på alla anslutna komponenter.
2
Tryck upprepade gånger på O INPUT l / h
(eller tryck på någon av ingångsväljarna (3))
för att välja den källkomponent varifrån
inspelning ska ske.
54 Sv
3
Starta uppspelning på vald källkomponent
eller ställ in en radiostation.
4
Starta inspelningen på
inspelningskomponenten.
SET MENU
SET MENU
Följande parametrar i “SET MENU” kan användas för att justera olika slags systeminställningar och specialanpassa det
sätt på vilket receivern ska arbeta. Ändra ursprungsinställningarna (som visas i fet stil under varje parameter) så att de
möter de särskilda krav som ditt lyssningsrum har.
■ Autoinställning AUTO SETUP
Använd denna funktion till att ställa in högtalar- och systemparametrar automatiskt (se sid. 24).
■ Manuella inställningar
MANUAL SETUP
Använd denna funktion till att ställa in högtalar- och systemparametrar manuellt.
Ljudmeny 1 SOUND MENU
Parameter
Egenskaper
Sida
För att välja storlek på varje högtalare, högtalare för utmatning av lågfrekvenssignaler,
övergångsfrekvens och placeringen av framhögtalare anslutna till högtalarutgångarna
FRONT B.
57
B)SP LEVEL
För att justera utnivån för varje högtalare.
59
C)SP DISTANCE
För att justera fördröjningstiden för varje högtalare.
59
D)CENTER GEQ
För att justera tonkvaliteten för mitthögtalaren.
60
E)LFE LEVEL
För att ange utnivån för LFE-kanalen för Dolby Digital- eller DTS-signaler.
60
F)DYNAMIC RANGE
För att ange dynamikområdet i Dolby Digital- eller DTS-signaler.
60
G)AUDIO SET
För att justera dämpningsnivå, ljudfördröjning, maximal volymnivå och inledande
volymnivå.
60
H)HDMI SET
Väljer huruvida HDMI-ljudsignaler ska återges via receivern eller via en annan
HDMI-komponent ansluten till utgången HDMI OUT.
61
AVANCERAD
ANVÄNDNING
A)SPEAKER SET
Ingångsmeny 2 INPUT MENU
Parameter
Egenskaper
Sida
A)INPUT ASSIGNMENT
För att tilldela ingångarna på receivern i enlighet med den komponent som ska användas.
62
B)INPUT RENAME
För att ändra beteckningen för ingångskällan.
62
C)VOLUME TRIM
För att justera den utgående volymen för varje ingångskälla.
63
D)DECODER MODE
För att välja dekoderläge för källor anslutna till ingångarna DIGITAL INPUT på receiverns
baksida.
63
E)MULTI CH SET
För att välja videokälla för återgivning som bakgrund till källjud som matas in via
flerkanalsingångarna MULTI CH INPUT.
63
Svenska
55 Sv
SET MENU
Alternativmeny 3 OPTION MENU
Parameter
Egenskaper
Sida
A)DISPLAY SET
För att justera ljusstyrkan på frontpanelens display och välja hur iPod-information ska
visas.
64
B)MEMORY GUARD
För att låsa parametrar för ljudfältsprogram och andra “SET MENU”-inställningar.
64
C)AUDIO SELECT
För att ange den grundinställning för ljudingångsval som ska gälla för ingångskällor
anslutna till ingångarna DIGITAL INPUT när strömmen till receivern slås på.
65
D)PARAM. INI
För att återställa parametrar för en grupp av ljudfältsprogram.
65
E)BLUETOOTH SET
Parar en ansluten Yamaha Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som säljs separat) med en
Bluetooth-komponent (se sid. 53).
65
F)USB PLAY STYLE
För att välja uppspelningsstil för en USB-källa.
66
■ Signalinformation SIGNAL INFO
Använd denna funktion till att kontrollera ljudsignalsinformation (se sid. 36).
Användning av menyn SET MENU
3
Använd fjärrkontrollen till att ta fram och justera varje
parameter.
y
;MANUAL SETUP
Du kan ändra “SET MENU”-parametrarna medan receivern
återger ljud.
1
4
Tryck på 7 k / n / l / h och 7 ENTER för att
välja och ändra en parameter.
• Tryck på 7 k / n för att välja önskad meny eller
parameter.
• Tryck på 7 l / h för att ändra parametervärdet.
• Tryck på 7 ENTER för att ta fram den valda
menyn eller bekräfta parametern.
• Tryck på 8 RETURN för att gå tillbaka till
föregående menynivå.
5
Tryck på K MENU för att gå ur
“SET MENU”-menyn.
TOPAMENU
. ;AUTO SETUP
.A;MANUAL SETUP
;SIGNAL INFO
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
Tryck på 7 k / n för att välja
“MANUAL SETUP”.
SET MENU
TOPAMENU
;AUTO SETUP
.A;MANUAL SETUP
;SIGNAL INFO
56 Sv
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
p
Tryck på 4 AMP och sedan på K MENU för
att ta fram menyn “SET MENU”.
Den översta “SET MENU”-menyn visas på
bildskärmen.
. 1 SOUND MENU
2 INPUT MENU
3 OPTION MENU
SET MENU
2
Tryck på 7 ENTER för att öppna
“MANUAL SETUP”.
Menyn “MANUAL SETUP” visas på bildskärmen.
SET MENU
1 SOUND MENU
Använd denna meny till att manuellt justera alla typer av
högtalarinställningar eller för att kompensera för
fördröjning vid videosignalbehandling när
LCD-monitorer eller projektorer används.
;MANUAL SETUP
Diametern på en högtalares baselement är minst
16 cm: stor
Diametern på en högtalares baselement är under
16 cm: liten
Framhögtalare FRONT SP
Alternativ: SMALL, LARGE
;MANUAL SETUP
1 SOUND MENU
1/2
1 SOUND MENU
2/2
1 SOUND MENU
. F)DYNAMIC RANGE
G)AUDIO SET
H)HDMI SET
A)SPEAKER SET
FRONT SP
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
p
p
. A)SPEAKER SET
B)SP LEVEL
C)SP DISTANCE
D)CENTER GEQ
E)LFE LEVEL
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
SMALL
■ Högtalarinställningar A)SPEAKER SET
Använd denna funktion till att manuellt justera alla
högtalarinställningar.
FRONT B-högtalarinställning FRONT B
Använd denna funktion till att välja var de framhögtalare
som har anslutits till högtalarutgångarna FRONT B är
placerade.
Alternativ: FRONT, ZONE B
1 SOUND MENU
När framhögtalarna är stora
Välj “LARGE” (stora).
När framhögtalarna är små
Välj “SMALL” (små).
Anmärkning
Medan “LFE/BASS OUT” är inställt på “FRONT” (se sid. 58) är
det endast möjligt att välja “LARGE” för “FRONT SP”. Om
“FRONT SP” i förväg har ställts in på något annat värde än
“LARGE”, så ändrar receivern automatiskt värdet till “LARGE”.
FRONT B;;;;FRONT
Mitthögtalare CENTER SP
Alternativ: NONE, SML, LRG
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Select
1 SOUND MENU
• Välj “FRONT” för att koppla in eller ur SPEAKERS A
och B, när högtalarna anslutna till högtalarutgångarna
FRONT B står uppställda i huvudrummet.
• Välj “ZONE B”, när högtalarna anslutna till
högtalarutgångarna FRONT B är placerade i en annan
zon. Om SPEAKERS A kopplas ur och SPEAKERS B
kopplas in, så dämpas ljudåtergivningen via samtliga
högtalare i huvudrummet, inklusive subwoofern,
medan ljud från receivern endast matas ut via
högtalarutgångarna FRONT B.
Anmärkningar
• Om ett par hörlurar ansluts till hörlursutgången PHONES på
receivern medan “FRONT B” är inställt på “ZONE B”, så
återges ljud via både hörlurarna och FRONT B-högtalarna.
• Om ett DSP-program väljs medan “FRONT B” är inställt på
“ZONE B”, så kopplas läget Virtual CINEMA DSP automatiskt
in på receivern (se sid. 39).
AVANCERAD
ANVÄNDNING
A)SPEAKER SET
>LARGE
A)SPEAKER SET
CENTER SP
NONE >SML
LRG
När mitthögtalaren är stor
Välj “LRG” (stora).
När mitthögtalaren är liten
Välj “SML” (små).
När ingen mitthögtalare ska användas
Välj “NONE” (ingen). Mittenkanalssignaler styrs till
vänster och höger framhögtalare.
Svenska
57 Sv
SET MENU
Vänster/höger surroundhögtalare
Alternativ: NONE, SML, LRG
SUR. L/R SP
1 SOUND MENU
A)SPEAKER SET
SUR. L/R SP
NONE >SML
Övergång CROSS OVER
Använd denna funktion till att välja en övergångsfrekvens
för alla högtalare inställda på “SML” (eller “SMALL”) i
“SPEAKER SET” (se sidorna 57). Alla frekvenser som är
lägre än den valda frekvensen skickas till subwoofern eller
framhögtalarna, beroende på inställningen av “LFE/BASS
OUT” i “SPEAKER SET” (se sidorna 57).
Alternativ: 40Hz, 60Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz,
120Hz, 160Hz, 200Hz
LRG
1 SOUND MENU
När surroundhögtalarna är stora
Välj “LRG” (stora).
När surroundhögtalarna är små
Välj “SML” (små).
När inga surroundhögtalare ska användas
Välj “NONE” (ingen). Receivern ställs i läget Virtual
CINEMA DSP (se sid. 39).
LFE-bas ut LFE/BASS OUT
Använd denna funktion till att välja högtalare för
återgivning av LFE-ljud (lågfrekvenseffekter) och
lågfrekventa signaler.
Alternativ: SWFR, FRNT, BOTH
A)SPEAKER SET
CROSSOVER
FREQ;;;80Hz
Subwooferfas SUBWOOFER PHASE
Använd denna funktion till att ändra fasen för subwoofern,
om basljudet är för svagt eller otydligt.
Alternativ: NORMAL, REVERSE
1 SOUND MENU
A)SPEAKER SET
SUBWOOFER PHASE
1 SOUND MENU
A)SPEAKER SET
LFE/BASS OUT
SWFR FRNT>BOTH
När en subwoofer är ansluten till receivern och
ett naturligt basljud önskas
Välj “SWFR” (subwoofer). LFE-signaler, lisom
lågfrekventa signaler för andra högtalare inställda på
“SML” (eller “SMALL”) styrs till subwoofern.
När en subwoofer är ansluten till receivern och
ett rikt basljud önskas
Välj “BOTH” (båda). Lågfrekventa signaler från
samtliga källor återges via subwoofern. LFE-signaler,
lisom lågfrekventa signaler för andra högtalare
inställda på “SML” (eller “SMALL”) styrs till
subwoofern. Lågfrekventa signaler i vänster och höger
framkanaler styrs till vänster och höger framkanaler
och subwoofern, oberoende av aktuell inställning av
“FRONT SP” (se sid. 57).
När ingen subwoofer används
Välj “FRNT” (fram). LFE-signaler, lågfrekventa
signaler i höger och vänster framkanaler samt
lågfrekventa signaler för andra högtalare inställda på
“SML” (eller “SMALL”) styrs alla till vänster och
höger framhögtalare, oberoende av aktuell
“FRONT SP”- inställning (se sid. 57).
58 Sv
>NORMAL
REVERSE
• Välj “NORMAL” om du inte vill kasta om fasen för
subwoofern.
• Välj “REVERSE” för att kasta om fasen för
subwoofern.
SET MENU
■ Högtalarnivå B)SP LEVEL
Använd denna funktion till att manuellt ställa in utnivån
för varje högtalare.
Justerbart område: –10 till +10 dB
Inställningssteg: 1 dB
Ursprunglig inställning: 0 dB
1 SOUND MENU
1 SOUND MENU
B)SP LEVEL
1/2
-__________+
. FR.L
FR.R
CNTR
SWFR
B)SP LEVEL
2/2
-__________+
.SUR.L
SUR.R
■ Högtalaravstånd C)SP DISTANCE
Använd denna funktion till att manuellt ställa in avståndet
till varje högtalare samt den fördröjning som ska gälla för
respektive kanal. Det idealiska är om varje högtalare står
på samma avstånd från den huvudsakliga
lyssningsplatsen. Detta är dock inte möjligt i de flesta
hem. En viss tidsfördröjning måste därför tillämpas på
ljudet från varje högtalare så att alla ljud når fram till
lyssningsplatsen samtidigt.
1 SOUND MENU
C)SP DISTANCE
Vänster fronthögtalare
FR.R
Höger fronthögtalare
CNTR
Mitthögtalare
SWFR
Subwoofer
SUR.L
Vänster surroundhögtalare
SUR.R
Höger surroundhögtalare
Tillgängliga högtalarkanaler varierar beroende på högtalarnas
inställningar.
Enhet UNIT
Alternativ: meters (m), feet (ft)
Ursprunglig inställning:
[Modeller till USA och Kanada]: feet (ft)
[Övriga modeller]: meters (m)
• Välj “meters” för att ställa in högtalaravstånden i
meter.
• Välj “feet” för att ställa in högtalaravstånden i fot.
Högtalaravstånd
Justerbart område: 0,30 till 24,00 m (1.0 till 80.0 ft)
Inställningssteg: 0,10 m (0.5 ft)
Ursprunglig inställning:
FRONT L/FRONT R/SWFR: 3,00 m (10.0 ft)
CENTER: 2,60 m (8.5 ft)
SUR. L/SUR. R: 2,40 m (8.0 ft)
SP DISTANCE
AVANCERAD
ANVÄNDNING
Anmärkning
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Adjust
p
FR.L
2/2
. SUR. L;;;;;2.40m
SUR. R;;;;;2.40m
p
p
Justerad högtalare
C)SP DISTANCE
. UNIT;;;;;;meters
FRONT L;;;;3.00m
FRONT R;;;;3.00m
CENTER;;;;;2.60m
SWFR;;;;;;;3.00m
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Adjust
p
SP LEVEL
1 SOUND MENU
1/2
Justerad högtalare
FRONT L
Vänster fronthögtalare
FRONT R
Höger fronthögtalare
CENTER
Mitthögtalare
SWFR
Subwoofer
SUR. L
Vänster surroundhögtalare
SUR. R
Höger surroundhögtalare
Anmärkning
Tillgängliga högtalarkanaler varierar beroende på högtalarnas
inställningar.
Svenska
59 Sv
SET MENU
■ Equalizer för mitthögtalare
■ Dynamikområde F)DYNAMIC RANGE
D)CENTER GEQ
Använd denna funktion till att justera den inbyggda
grafiska equalizern med 5 frekvensband (100Hz, 300Hz,
1kHz, 3kHz och 10kHz) för mittkanalen, så att
tonkvaliteten för mitthögtalaren matchar den för
framhögtalarna. Du kan göra justeringar medan du lyssnar
på den för tillfället valda källkomponenten eller en testton.
Använd denna funktion till att välja vilken grad av
kompression av dynamikområdet som ska användas för
högtalarna eller hörlurarna. Denna inställning har bara
verkan medan receivern avkodar Dolby Digital- eller
DTS-signaler.
Justerbart område: –6,0 till +6,0 dB
Inställningssteg: 0,5 dB
Ursprunglig inställning: 0 dB
1 SOUND MENU
F)DYNAMIC RANGE
. SPEAKER;;;;;;MAX
HEADPHONE;;;;MAX
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
p
p
D)CENTER GEQ
TEST >OFF ON
. 100Hz ;;;;;;
300Hz ;;;;;;
1kHz ;;;;;;
3kHz ;;;;;;
10kHz ;;;;;;
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Adjust
Testton TEST
Använd denna funktion till att utföra inställningar för
“CENTER GEQ” medan en testton matas ut.
Alternativ: OFF, ON
• Välj “OFF” för att stänga av testtoner och mata ut ljud
från den för tillfället valda källkomponenten.
• Välj “ON” för att mata ut testtoner via mitthögtalaren
och vänster framhögtalare.
■ Nivå för lågfrekvenseffekt E)LFE LEVEL
E)LFE LEVEL
. SPEAKER;;;;;;0dB
HEADPHONE;;;;0dB
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Adjust
Högtalare SPEAKER
För justering av högtalar-LFE-nivå.
Hörlurar HEADPHONE
För justering av hörlurs-LFE-nivå.
Anmärkning
Beroende på inställningarna av “LFE/BASS OUT” (se sid. 58)
kan det hända att vissa signaler inte matas ut via utgången
SUBWOOFER OUTPUT.
60 Sv
Hörlurar HEADPHONE
För justering av hörlurskompression.
Alternativ: MIN, STD, MAX
• Välj “MIN” (minimal) om du regelbundet lyssnar på
låga volymnivåer.
• Välj “STD” (standard) för allmänt bruk.
• Välj “MAX” (maximal) för att bibehålla största
möjliga dynamikområde.
■ Ljudinställningar G)AUDIO SET
Använd denna funktion till att justera receiverns samlade
ljudinställningar.
1 SOUND MENU
G)AUDIO SET
. MUTE TYPE;;;FULL
A.DELAY;;;;;;0ms
MAX VOL.;;;+16dB
INIT.VOL.;;;;OFF
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Select
p
1 SOUND MENU
Högtalare SPEAKER
För justering av högtalarkompression.
p
Använd denna funktion till att justera utnivån för
LFE-kanalen (lågfrekvenseffekt) i enlighet med
kapaciteten hos subwoofern eller hörlurarna. LFE-kanalen
bär specialeffekter med låg frekvens som bara är tillagda i
vissa scener. Denna inställning påverkar ljudet när
inmatade signaler innehåller en LFE-kanal.
Justerbart område: –20 till 0 dB
Inställningssteg: 1 dB
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Adjust
1 SOUND MENU
Typ av snabbdämpning MUTE TYPE
Använd denna funktion till att justera hur pass mycket
dämpningfunktionen ska sänka volymen (se sid. 35).
Alternativ: FULL, –20dB
• Välj “FULL” för att få ljudet att stängas av helt.
• Välj “–20dB” för att sänka aktuell volymnivå med
20 dB.
Ljudfördröjning A.DELAY
Använd denna funktion till att fördröja ljudutmatningen
och synkronisera den med videobilden. Detta kan vara
nödvändigt när vissa LCD-monitorer eller projektorer
används.
Justerbart område: 0 till 160 ms
Inställningssteg: 1 ms
SET MENU
Maximal volym MAX VOL.
Använd denna funktion till att ställa in maximal
volymnivå. Denna funktion kan användas för att undvika
oväntat högt ljud av misstag. Det ursprungliga
volymomfånget är till exempel –80 dB till +16 dB. Om
“MAX VOL.” då ställs in på –5 dB, så blir
volymomfånget istället –80 dB till –5 dB.
■ HDMI-inställning H)HDMI SET
Använd denna funktion till att välja önskad komponent för
återgivning av HDMI-ljudsignaler.
1 SOUND MENU
H)HDMI SET
SUPPORT AUDIO:
RX-V463
Justerbart område: –30 dB till +10 dB, +16 dB
Inställningssteg: 5 dB
[p]/[[]:Select
[ENTER]:Return
Anmärkning
“MAX VOL.”-inställningen har prioritet över “Initial
Volume”-inställningen. Om exempelvis “INIT.VOL.” är inställt
på –20 dB och “MAX VOL.” är inställt på –30 dB, så ställs
volymnivån automatiskt in på –30 dB när strömmen till receivern
slås på nästa gång.
Initialvolym INIT.VOL.
Använd denna funktion till att ställa in den volymnivå
som ska gälla när strömmen till receivern slås på.
Alternativ: OFF, MUTE, –80 dB till +16 dB
Inställningssteg: 1 dB
Stöd ljud SUPPORT AUDIO
Använd denna funktion till att välja huruvida
HDMI-ljudsignaler ska återges via receivern eller via
någon annan HDMI-komponent ansluten till utgången
HDMI OUT på baksidan av receivern.
Alternativ
RX-V463
HDMI-ljudsignaler återges med receivern.
HDMI-ljudsignaler som matas in via en
HDMI-ingång på receivern matas in ut till den
HDMI-komponent som är ansluten till utgången
HDMI OUT på baksidan av receivern.
Other
HDMI-ljudsignaler återges från en annan
HDMI-komponent ansluten till utgången HDMI
OUT.
Anmärkning
“MAX VOL.”-inställningen har prioritet över
“INIT.VOL.”-inställningen.
Funktioner
• Receivern överför ljud- och videosignaler som matas in via en
HDMI-ingång till HDMI-utgången endast så länge receivern är
påslagen, även om “SUPPORT AUDIO” är intällt på “Other”.
• Tillgängliga ljud/videosignaler beror på den anslutna
videomonitorns specifikationer. Vi hänvisar till
bruksanvisningen till varje ansluten komponent.
AVANCERAD
ANVÄNDNING
Anmärkningar
Svenska
61 Sv
SET MENU
2 INPUT MENU
Använd denna meny till att omfördela ingångar, välja
dekoderläge eller ändra beteckningen på en ingångskälla.
För HDMI-utgångarna 1 och 2
HDMI IN [1]
HDMI IN [2]
Alternativ:(1) DVD, DTV/CBL, V-AUX, DVR
(2) DVD, DTV/CBL, V-AUX, DVR
;MANUAL SETUP
2 INPUT MENU
2 INPUT MENU
A)INPUT ASSIGNMENT
HDMI IN
. [IN1];;; DVD
( DVD
)
[IN2];;;DTV/CBL
(DTV/CBL )
p
p
. A)INPUT ASSIGNMENT
B)INPUT RENAME
C)VOLUME TRIM
D)DECODER MODE
E)MULTI CH SET
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
[p]/[[]:Select
■ Tilldelning av ingångar
A)INPUT ASSIGNMENT
Använd denna funktion till att tilldela ingångar i enlighet
med den komponent som ska användas, om de
ursprungliga inställningarna på receivern inte motsvarar
behoven. Ändra följande parametrar för att omfördela de
respektive in/utgångarna och därigenom kunna anslutna
fler komponenter.
När ingångarna väl har omfördelats är det möjligt att välja
motsvarande komponent med hjälp av väljaren OINPUT
l / h (eller ingångsväljarna (3)).
Använd denna funktion till att ändra den beteckning på
ingångskällan som visas på OSD-menyn och på
frontpanelens display.
2 INPUT MENU
B)INPUT RENAME
DVD
Tryck på lämplig ingångsväljare (3) eller
D MULTI CH IN för att välja den
ingångskälla vars beteckning ska ändras.
USB
A)INPUT ASSIGNMENT
COAXIAL IN
DVD
DVD
p
1
2 INPUT MENU
. (1);;;;;
(
-> DVD
[p]/[[]:Position
[ ]/[ ]:Chara.
p
För COAXIAL INPUT-jack 1
COAXIAL IN (1)
Alternativ:(1) CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL,
V-AUX, DVR
■ Namnändring av ingångar B)INPUT RENAME
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
)
eller
MULTI CH IN
[p]/[[]:Select
V-AUX/DOCK
För OPTICAL INPUT-utgångarna 2 och 3
OPTICAL IN (2)
OPTICAL IN (3)
Alternativ:(2) CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL,
V-AUX, DVR
(3) CD, MD/CD-R, DVD, DTV/CBL,
V-AUX, DVR
2 INPUT MENU
A)INPUT ASSIGNMENT
OPTICAL IN
. (2);;;;;DTV/CBL
(DTV/CBL )
(3);;;;;
CD
(
CD
)
[p]/[[]:Select
Anmärkning
En viss post kan inte väljas mer än en gång.
62 Sv
2
Tryck på 4 AMP och därefter på 7 l / h på
fjärrkontrollen för att placera understrecket
“_” under det mellanrum eller tecken som
ska ändras.
3
Tryck på 7 k / n för att välja det tecken du vill
använda och tryck sedan på 7 l / h för att
flytta till nästa mellanrum.
Anmärkningar
• Du kan använda 8 tecken som mest för varje ingång.
• Tryck på 7 n för att ändra tecknen i följande ordning,
eller tryck på 7k för att gå i omvänd ordning:
A till Z, ett mellanslag, 0 till 9, ett mellanslag, a till z, ett
mellanslag, symboler (#, *, –, + etc.)
SET MENU
4
Upprepa punkterna 1 till och med 3 för att
namnändra varje källa.
5
Tryck på 7 ENTER för att gå ur “INPUT
RENAME”-menyn.
■ Volymtrimning C)VOLUME TRIM
Använd denna funktion till att ställa in lämplig volymnivå
för varje källa. Med hjälp av denna funktion är det möjligt
att skapa en balanserad ljudnivå från olika ingångskällor
för att undvika plötslig volymförändring vid byte av
ingångskälla.
Alternativ:CD, MD/CD-R, TUNER, DVD, DTV/CBL,
V-AUX, DVR, DOCK, USB, MULTI CH
Justerbart område: –6,0 till +6,0 dB
Inställningssteg: 1,0 dB
Ursprunglig inställning: 0,0 dB
2 INPUT MENU
Prioriteringsinställning för DTS-dekoder
Alternativ: AUTO, DTS
• Välj “AUTO” för att låta receivern automatiskt
identifiera insignalstyper och välja lämpligt
inmatningsläge.
• Välj “DTS” för uppspelning av en DTS-CD-skiva.
■ Inställning för flerkanalsinmatning
E)MULTI CH SET
2 INPUT MENU
E)MULTI CH SET
BGV;;;;;;;;;LAST
[p]/[[]:Select
Bakgrundsvideo BGV
Använd denna funktion till att välja önskad videokälla för
återgivning som bakgrund till källjud som matas in via
flerkanalsingångarna MULTI CH INPUT.
Alternativ:DVD, DTV/CBL, V-AUX, DVR, LAST
C)VOLUME TRIM
DVD
DVD
;;;;;0.0dB
y
Välj “LAST” för att få receivern att automatiskt välja den senast
valda videokällan som källa för bakgrundsvideo.
[p]/[[]:Adjust
[RETURN]:Exit
AVANCERAD
ANVÄNDNING
Anmärkning
Värdet för DOCK kan endast ändras medan en iPod-spelare är
stationerad i en universal Yamaha-dockningsstation ansluten till
receivern.
■ Dekoderläge D)DECODER MODE
2 INPUT MENU
D)DECODER MODE
.
>AUTO
CD
DVD
DTV/CBL
LAST
;;;;AUTO
;;;;AUTO
;;;;AUTO
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Select
Läge för dekoderval
Använd denna funktion till att välja grundinställning av
dekoderläge för ingångskällor anslutna till DIGITAL
INPUT-ingångarna, när strömmen till receivern slås på.
Alternativ: AUTO, LAST
Svenska
• Välj “AUTO” för att låta denna enhet automatiskt
identifiera typen av insignal och välja lämplig
dekoderläge.
• Välj “LAST” för att låta receivern automatiskt välja det
senast använda dekoderläget för den anslutna
ingångskällan.
63 Sv
SET MENU
3 OPTION MENU
Använd denna meny till att justera valfria
systemparametrar.
;MANUAL SETUP
;MANUAL SETUP
3 OPTION MENU
1/2
3 OPTION MENU
2/2
. F)USB PLAY STYLE
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
p
p
. A)DISPLAY SET
B)MEMORY GUARD
C)AUDIO SELECT
D)PARAM. INI
E)BLUETOOTH SET
[ ]/[ ]:Up/Down
[ENTER]:Enter
■ Displayinställningar A)DISPLAY SET
3 OPTION MENU
A)DISPLAY SET
p
p
. DIMMER;;;;;;;;;0
FL SCROLL;;;CONT
OSD SHIFT;;;;;;0
OSD-SOURCE;;;30s
OSD-AMP;;;;;;30s
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Select
Dimmer DIMMER
Använd denna funktion till att justera ljusstyrkan hos
frontpanelens display.
Justerbart område: –4 till 0
Inställningssteg: 1
• Tryck på 7 l för att göra belysningen i frontpanelens
display svagare.
• Tryck på 7 h för att göra belysningen i frontpanelens
display starkare.
Rullning på frontpanelens display FL SCROLL
Använd denna funktion till att ställa in huruvida
information (t.ex. låttitel eller kanalnamn) på
frontpanelens display ska visas oavbrutet eller med de
första 14 alfanumeriska tecknen efter att alla tecken har
rullats fram en gång, när “DOCK” är valt som
ingångskälla.
Alternativ: CONT, ONCE
• Välj “CONT” för framrullande visning av
manövreringsstatus på frontpanelens display.
• Välj “ONCE” för stillastående visning av
manövreringsstatus på frontpanelens display av de
första 14 alfanumeriska tecken efter en rullning av alla
tecken en gång.
OSD flyttning OSD SHIFT
Använd denna funktion till att justera den vertikala
positionen för OSD.
Justerbart område: –5 (nedåt) till +5 (uppåt)
Inställningssteg: 1
Ursprunglig inställning: 0
• Tryck på 7 l för att sänka positionen för OSD.
• Tryck på 7 h för att höja positionen för OSD.
64 Sv
Tidslängd för bildskärmsvisning av källfunktion
OSD-SOURCE
Använd denna funktion till att iPod-menyn ska visas på
bildskärmen efter att en viss manövrering har utförts.
Alternativ: ON, 10s, 30s
• Välj “ON” för att visa bildskärmsmenyn oavbrutet
under en manövrering.
• Välj “10s” för att få bildskärmsmenyn att avbrytas
10 sekunder efter en viss manövrer.
• Välj “30s” för att få bildskärmsmenyn att avbrytas
30 sekunder efter en viss manövrer.
Tidslängd för bildskärmsvisning av
förstärkarfunktion
OSD-AMP
Använd denna funktion till att ställa in hur länge aktuell
status ska visas efter att en viss manövrering har utförts.
Alternativ: ON, 10s, 30s
• Välj “ON” för att visa bildskärmsmenyn oavbrutet
under en manöver.
• Välj “10s” för att få bildskärmsmenyn att avbrytas
10 sekunder efter en viss manövrer.
• Välj “30s” för att få bildskärmsmenyn att avbrytas
30 sekunder efter en viss manövrer.
■ Minnesskydd B)MEMORY GUARD
Använd detta för att förhindra oavsiktliga ändringar av
DSP-programs parametervärden och andra
systeminställningar.
Alternativ: OFF, ON
3 OPTION MENU
B)MEMORY
>OFF
GUARD
ON
[p]/[[]:Select
• Välj “OFF” för att koppla ur funktionen
“MEMORY GUARD”.
• Välj “ON” för att skydda:
– parametrar för ljudfältsprogram
– alla “SET MENU”-poster
– alla högtalarnivåer
– SCENE-mallsparametrar
Anmärkning
Medan “MEMORY GUARD” är inställt på “ON” går det inte att
välja och justera någon annan “SET MENU”-post.
SET MENU
■ Ljudval C)AUDIO SELECT
Använd denna funktion till att ange den grundinställning
för ljudingångsval som ska gälla för ingångskällorna när
strömmen till receivern slås på.
Alternativ: AUTO, LAST
■ Bluetooth -inställning E)BLUETOOTH SET
3 OPTION MENU
E)BLUETOOTH SET
. START PAIRING
3 OPTION MENU
C)AUDIO SELECT
>AUTO
LAST
[p]/[[]:Select
• Välj “AUTO” för att låta receivern automatiskt
identifiera typen av insignaler och välja lämpligt
inmatningsläge.
• Välj “LAST” för att låta receivern automatiskt välja
den senast använda inmatningsläget för den anslutna
ingångskällan (se sid. 34).
■ Initiering av parametrar D)PARAM. INI
Använd denna funktion till att återställa alla parametrar
för ljudfältsprogram till de ursprungliga
fabriksinställningarna.
Alternativ:NO, YES
[ENTER]:Enter
Använd denna funktion till att starta parning av en
ansluten Yamaha Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som
säljs separat) med en Bluetooth-komponent. Vi hänvisar
till “Parning mellan Bluetooth™-adapter och
Bluetooth™-komponent” på sidan 53 angående detaljer
kring parning.
Av säkerhetsskäl är manövrering för parning
tidsbegränsad till 8 minuter. Samtliga anvisningar bör
läsas igenom och förstås till fullo innan manövreringen
påbörjas.
1
Tryck på 7 ENTER för att starta parning.
Ansluten Bluetooth-adapter börjar söka efter
Bluetooth-komponenter. “Searching...” visas på
videomonitorn.
2
Kontrollera att Bluetooth-komponenten
identifierar Bluetooth-adaptern.
Om Bluetooth-komponenten identifierar
Bluetooth-adaptern, så visas “YBA-10
YAMAHA”(exempel) på listan över
Bluetooth-enheter.
3
Välj Bluetooth-adaptern på listan över
Bluetooth-enheter och mata sedan in
lösenkoden “0000” på
Bluetooth-komponenten.
Så fort receivern har lyckats fullborda parning visas
“Pairing completed” på displayen.
3 OPTION MENU
>NO
YES
[p]/[[]:Select
[ENTER]:Return
• Välj “NO” för att avbryta parameteråterställningen och
återgå till föregående meny.
• Välj “YES” och tryck på 7 ENTER för att återställa
samtliga ljudfältsparametrar till ursprungliga
fabriksinställningar.
Anmärkningar
• När ljudfältsparametrarna väl har återställts går det inte att
automatiskt återgå till de tidigare parameterinställningarna.
• Det går inte att initiera individuella ljudfältsprogram separat.
• Om “MEMORY GUARD” är inställt på “ON” går det inte att
initiera några grupper av ljudfältsprogram.
AVANCERAD
ANVÄNDNING
D)PARAM. INI
y
Tryck på 8 RETURN för att lämna “START PAIRING”
för att avbryta parning.
4
Tryck på 8RETURN för att gå ur
“START PAIRING”-menyn.
Anmärkningar
• Om ansluten Bluetooth-adaptern inte kan hitta någon
Bluetooth-komponent, så visas meddelandet “Not found”.
• Om ingen Bluetooth-adapter är ansluten till receivern, så visas
“No BT adapter”.
Svenska
65 Sv
SET MENU
■ USB-uppspelningsstilar F)USB PLAY STYLE
Använd denna funktion för att justera uppspelningsstil i
enlighet med ditt tycke. Det är möjligt att spela upp filer i
slumpvis ordning eller att repetera en viss fil eller flera
filer i följd.
3 OPTION MENU
F)USB PLAY STYLE
. REPEAT.......OFF
SHUFFLE......OFF
p
p
[ ]/[ ]:Up/Down
[p]/[[]:Select
Repeterad uppspelning REPEAT
Använd denna funktion till att ställa in receivern för
repetering av en fil eller flera filer i följd.
Alternativ: OFF, SINGLE, ALL
• Välj “OFF” för att koppla ur denna funktion.
• Välj “SINGLE” för repetering av en och samma fil.
• Välj “ALL” för repetering av flera filer i följd.
Slumpvis uppspelning SHUFFLE
Använd denna funktion till att ställa in receivern för
uppspelning av filer eller mappar i slumpvis ordning.
Alternativ: OFF, ON
• Välj “OFF” för att koppla ur denna funktion.
• Välj “ON” för slumpvis uppspelning av filer eller
mappar.
66 Sv
Fjärrkontrollsfunktioner
Fjärrkontrollsfunktioner
Förutom till manövrering av receivern kan fjärrkontrollen användas till att manövrera andra AV-komponenter tillverkade
av Yamaha och andra tillverkare. För att kunna manövrera en TV eller andra komponenter måste korrekt
fjärrstyrningskod ställas in för varje ingångskälla (se sid. 69).
Manövrering av receivern, en TV eller andra komponenter
■ Manövrering av receivern
Tryck på 4 AMP för att manövrera receivern.
POWER
POWER
STANDBY
POWER
TV
AV
USB
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
C
D
AMP
TV INPUT
TV MUTE
Tryck på 3 DTV/CBL för att manövrera en TV. För att
kunna manövrera en TV måste korrekt fjärrstyrningskod
ställas in för DTV/CBL (se sid. 69).
*1
DTV/CBL
TV VOL
AMP
SCENE
1
2
BAND LEVEL
TITLE
POWER
POWER
STANDBY
POWER
TV
AV
USB
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
TV CH
DVR
V-AUX/DOCK
■ Manövrering av en TV
3
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
D
AMP
TV INPUT
TV MUTE
1
2
TV CH
*1
TV VOL
4
SCENE
VOLUME
MENU
BAND LEVEL
TITLE
3
4
VOLUME
MENU
ENTER
ENTER
DISPLAY
RETURN
MEMORY
*2
REC
DISPLAY
RETURN
MEMORY
REC
FREQ/TEXT
PROG h
MODE - PTY SEEK - START
2
3
4
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
7
8
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
*2
ENHANCER SUR. DECODE
1
STRAIGHT
10
FREQ/TEXT
SLEEP
ENT
EON
MODE - PTY SEEK - START
l
PROG h
1
2
3
4
STRAIGHT
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
ENHANCER SUR. DECODE
7
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
AVANCERAD
ANVÄNDNING
l
EON
10
8
SLEEP
ENT
Anmärkningar
*1
Dessa knappar kan alltid användas till manövrering av
receivern.
*2 Dessa knappar kan användas till manövrering av receivern
endast efter intryckning av 4 AMP.
Anmärkningar
*1
Dessa knappar kan alltid användas till manövrering av en TV,
oberoende av om 3 DTV/CBL tryckts in eller ej.
Fjärrkontroll
*2
Digital TV/Kabel-TV
TV POWER
Denna knapp slår på eller av strömmen.
TV CH +/–
Dessa knappar ändrar kanalnumret.
TV VOL +/–
Med dessa knappar höjer eller sänker
man volymnivån.
TV INPUT
Denna knapp ändrar ingångskällan.
TV MUTE
Denna knapp snabbdämpar ljudet.
Dessa knappar kan användas till manövrering av en TV endast
efter intryckning av 3 DTV/CBL. Vi hänvisar till kolumnen
“Digital TV/Kabel-TV” på sidan 68 angående detaljer.
Mer än en TV kan manövreras genom att ställa in lämplig
fjärrstyrningskod för vilken ingångsväljare som helst utom
3 DTV/CBL. I sådant fall kan de markerade knapparna ovan
(*1 och *2) användas efter tryckning på aktuell ingångsväljare.
67 Sv
Svenska
y
Fjärrkontrollsfunktioner
■ Styrning av andra komponenter
Tryck på lämplig ingångsväljare (3) eller på någon av
knapparna A till D för att manövrera en annan komponent.
Korrekt fjärrstyrningskod måste i förväg ställas in för
varje ingångskälla (se sid. 69). Följande tabell visar
funktionerna för de olika knappar som används till att
manövrera andra komponenter som tilldelats åt respektive
ingångsväljare. Notera att vissa knappar kanske inte styr
den valda komponenten på rätt sätt.
[1]
[2]
POWER
POWER
TV
AV
USB
STANDBY
POWER
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
D
AMP
TV INPUT
TV MUTE
TV CH
BAND LEVEL
TITLE
[3]
[4]
MENU
VOLUME
[7]
ENTER
RETURN
MEMORY
[8]
DISPLAY
REC
y
• Fjärrkontrollen har 13 lägen (inmatningsområden) för
manövrering av komponenter, vilket betyder att fjärrkontrollen
kan användas till att manövrera 13 olika komponenter.
• Efter tryckning på en knapp för alternativt
komponentmanövreringsområde (A till D) kan önskad komponent
manövreras utan att ingångskällan på receivern behöver ändras.
[5]
TV VOL
SCENE
1
2
3
4
FREQ/TEXT
[6]
EON
MODE - PTY SEEK - START
l
PROG h
1
2
3
4
STRAIGHT
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
7
ENHANCER SUR. DECODE
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
10
DVD-spelare/
brännare
VCR
Digital
TV/Kabel-TV
LD-spelare
CD-spelare
MD-inspelare/
CD-brännare
[1] AV POWER
Strömpåslag *1
Strömpåslag *1
Strömpåslag *2
Strömpåslag *1
Strömpåslag *1
Strömpåslag *1
[2] TITLE
Titel
Fjärrkontroll
8
SLEEP
ENT
[9]
Tuner
Band
[3] PRESET/CH k
Upp
Videokanal upp
Upp
Förvalsstation
upp (1-8)/
stationsfrekvens
upp
PRESET/CH n
Ner
Videokanal ner
Ner
Förvalsstation
ner (1-8)/
stationsfrekvens
ner
A/B/C/D/E l
Vänster
Vänster
Förvalsstation
ner (A-E)
A/B/C/D/E h
Höger
Höger
Förvalsstation
upp (A-E)
ENTER
Mata in
Mata in
Stopp
[4] RETURN
Gå tillbaka
Gå tillbaka
[5] REC
Skivval (spelare)
Insp. (inspelare)
Insp.
Inspelning *2
p
Uppspelning
Uppspelning
Uppspelning *2
w
Sökning bakåt
Sökning bakåt
f
Sökning framåt
e
Paus
b
Hoppa bakåt
a
s
[6] 1-9, 0, +10
Minne
Hoppa mellan
skivor
Insp.
Uppspelning
Uppspelning
Uppspelning
Sökning bakåt *2
Sökning bakåt
Sökning bakåt
Sökning bakåt
Sökning framåt
Sökning framåt *2
Sökning framåt
Sökning framåt
Sökning framåt
Paus
Paus *2
Paus
Paus
Paus
Hoppa bakåt
Överhoppning
bakåt *2
Hoppa bakåt
Hoppa bakåt
Hoppa bakåt
Ljudprogram ner
Hoppa framåt
Hoppa framåt
Överhoppning
framåt *2
Hoppa framåt
Hoppa framåt
Hoppa framåt
Ljudprogram upp
Stopp
Stopp
Stopp *2
Stopp
Stopp
Stopp
Sifferknappar
Sifferknappar
Sifferknappar
Sifferknappar
Sifferknappar
Sifferknappar
Information
Förvalsstationer
(1-8)
[7] MENU
Meny
[8] DISPLAY
Visning
Visning
Visning
Visning
Visning
Visning
Visning
[9] ENT
Titel/Index
Mata in
Mata in
Kapitel/tid
Index
Index
Mata in
Meny
Sökläge
Anmärkningar
*1
*2
Denna knapp kan endast användas när den aktuella komponentens egen fjärrkontroll är försedd med en POWER-strömbrytare.
Dessa knappar kan användas till att manövrera en DVD-brännare endast efter att korrekt fjärrstyrningskod för DVR har ställts in (se sid. 69).
68 Sv
Fjärrkontrollsfunktioner
Inställning av in fjärrkontrollkoder
1
Du kan styra andra komponenter genom att ställa in den
fjärrkontrollkod som behövs. För en komplett lista över
tillgängliga fjärrstyrningskoder hänvisas till “Lista över
fjärrstyrningskoder” i slutet av denna bruksanvisning.
Förvalda inställningar för fjärrkontrollkoder
Ingångskälla
Komponentkategori
Tillverkare
Förvald
kod
Tryck in och håll lämplig ingångsväljare (3)
på fjärrkontrollen intryckt för att välja det
ingångsområde som ska ställas in och tryck
samtidigt in strömbrytaren 2 AV POWER i
över tre sekunder.
USB
A
B
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
D
POWER
AV
CD
CD
Yamaha
5013
MD/CD-R
CD-R
Yamaha
5001
TUNER
TUNER
Yamaha
5007
DVD
DVD
Yamaha
2000
DTV/CBL
—
—
—
V-AUX
TUNER
Yamaha
5011
DVR
DVR
Yamaha
2011
USB
TUNER
Yamaha
5012
A
TUNER
Yamaha
5009
Anmärkningar
B
TUNER
Yamaha
5017
C
TUNER
Yamaha
5009
D
TUNER
Yamaha
5017
• Om tillverkaren av komponenten har flera koder än en kod får
du prova en i taget tills du hittar den rätta.
• Om ingen knapp trycks in inom 30 sekunder i punkt 2, så
avbryts inställningsprocessen. Upprepa i så fall
inställningsprocessen från början.
Tryck i 3 sekunder
I intryckt läge
2
Tryck på sifferknapparna (0 till 9) (F) för att
mata in den fyrsiffriga fjärrstyrningskoden
för den komponent som ska användas.
Om inställningen lyckas visas “RemoteSetup OK”
och om den inte lyckas visas “RemoteSetup NG” på
frontpanelens display.
AVANCERAD
ANVÄNDNING
Anmärkning
Det kan hända att du inte kan styra din Yamaha-komponent även
om en fjärrkontrollkod för Yamaha från början är inställd såsom
anges ovan. Ställ i så fall in en annan fjärrkontrollkod för
Yamaha.
Svenska
69 Sv
Avancerad inställning
Avancerad inställning
Receivern har ett antal extra menyer, som visas på
frontpanelens display. Menyn för avancerade inställningar
erbjuder ytterligare parametrar som kan justeras för att
anpassa receivern enligt egna önskemål. Ändra
ursprungsinställningarna (som visas i fet stil under varje
parameter) så att de möter de särskilda krav som ditt
lyssningsrum har.
Anmärkningar
• Endast reglagen ASTANDBY/ON, L PROGRAM l / h
och M STRAIGHT kan användas medan menyn för avancerade
inställningar är framtagen.
• Inga andra manövreringar kan utföras under pågående
användning av menyn för avancerade inställningar.
• Menyn för avancerade inställningar är endast tillgänglig på
frontpanelens display.
1
Tryck på A STANDBY/ON för att ställa
receivern i beredskapsläget.
2
Tryck in och håll K TONE CONTROL
intryckt och tryck sedan på A STANDBY/ON
för att slå på receivern.
Receivern slås på och menyn för avancerade
inställningar visas på frontpanelens display.
3
Tryck på L PROGRAM l / h för att välja
den parameter som ska justeras.
Beteckningen på vald parameter visas på
frontpanelens display.
4
Tryck upprepade gånger på M STRAIGHT
för att ändra den valda
parameterinställningen.
5
Tryck på A STANDBY/ON för att bekräfta
valet och ställa receivern i beredskapsläget.
y
Gjorda inställningar börja gälla nästa gång receivern slås på.
70 Sv
■ Stationssökningssteg TU
(Gäller endast modell till Asien och
General-modell)
Använd denna funktion till att ställa in
stationssökningssteget i enlighet med den
frekvensintervall som gäller i det område där receivern
används.
Alternativ: AM10/FM100, AM9/FM50
• Välj “AM10/FM100” för Nord-, Central- och
Sydamerika.
• Välj “AM9/FM50” för alla andra områden.
■ Initialisering INIT.
Använd denna funktion till att återställa alla parametrar på
receivern till de ursprungliga fabriksinställningarna
(se sid. 80).
Alternativ: CANCEL, RESET
• Välj “CANCEL” för att inte återställa några parametrar
på receivern.
• Välj “RESET” för att återställa parametrarna.
Anmärkningar
• Denna inställning återställer samtliga parametrar på receivern,
inklusive parametrarna på menyn “SET MENU”. Parametrarna
på menyn för avancerade inställningar återställs emellertid inte.
• De ursprungliga fabriksinställningarna aktiveras nästa gång
receivern slås på.
Felsökning
Felsökning
Gå igenom tabellen nedan, om receivern inte tycks fungera korrekt. Om aktuellt problem inte finns upptaget i tabellen
nedan, eller om det inte kan lösas med hjälp av anvisningarna i felsökningstabellen, så slå av receivern, koppla loss
nätkabeln och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter.
■ Allmänt
Problem
Receivern slås inte på
eller ställs i
beredskapsläget kort
efter att strömmen
har slagits på.
Inget ljud.
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Anslut nätkabeln ordentligt.
—
Skyddskretsen har aktiverats.
Se till att alla anslutningar av högtalare på receivern
och på alla högtalarna är korrekta samt att
ledningarna för samtliga anslutningar inte vidrör
något annat än sina respektive in/utgångar.
11
Receivern har utsatts för en kraftig yttre
elstöt (t.ex. ett blixtnedslag eller kraftig
statisk elektricitet).
Ställ receivern i beredskapsläget, koppla loss
nätkabeln, anslut nätkabeln igen efter 30 sekunder
och använd sedan receivern normalt.
—
Felaktiga kabelanslutningar för insignaler
eller utsignaler.
Anslut kablarna ordentligt. Om problemet kvarstår,
kan det bero på defekta kablar.
13-18
Inget lämpligt ljudingångsval har ställts
in.
Ställ in lämpligt ljudingångsval.
34
Ljudingångsvalet är inställt på “HDMI”,
“COAX/OPT” eller “ANALOG”.
Ställ in ljudingångsvalet på “AUTO”.
34
Ljudingångsvalet är inställt på
“ANALOG” vid ljudåtergivning från en
Dolby Digital- eller DTS-kodad källa.
Ställ in ljudingångsvalet på “AUTO” eller
“COAX/OPT”.
34
Ingen tillämpbar ingångskälla har valts.
Välj en tillämpbar ingångskälla med hjälp av
O INPUT l/h (eller ingångsväljarna (3)).
33
Högtalaranslutningarna är inte ordentligt
gjorda.
Rätta till anslutningarna.
11
Framhögtalarna som ska användas har inte
valts rätt.
Välj framhögtalarna med hjälp av väljaren
J SPEAKERS.
33
Volymen är nerskruvad.
Vrid upp volymen.
—
Ljudet är dämpat.
Tryck på I MUTE eller L VOLUME +/– för att
återställa ljudutmatningen och reglera därefter
volymen.
35
Signaler som inte kan återges av receivern
matas in från en källkomponent,
exempelvis från en cd-romskiva.
Spela upp en källa vars signaler kan återges av
receivern.
—
De HDMI-komponenter som är anslutna
till receivern stöder inte de standarder som
gäller för HDCP-kopieringsskydd.
Anslut HDMI-komponenter som stöder de standarder
som gäller för HDCP-kopieringsskydd.
14
“SUPPORT AUDIO” är inställt på
“Other” och inga “HDMI”-ljudsignaler
återges med receivern.
Ställ in “SUPPORT AUDIO” på “RX-V463” i
“MANUAL SETUP”.
61
YTTERLIGARE
INFORMATION
Nätkabeln är inte ansluten eller
stickkontakten är inte ordentligt isatt.
Svenska
71 Sv
Felsökning
Problem
Ljudet upphör
plötsligt.
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Skyddskretsen har aktiverats på grund av
kortslutning etc.
Kontrollera att högtalarledningarna inte är i kontakt
med varandra, och slå sedan på receivern igen.
—
Insomningstimern har stängt av receivern.
Slå på receivern och spela sedan upp källan igen.
—
Ljudet är dämpat.
Tryck på I MUTE eller L VOLUME +/– för att
koppla in ljudutmatning igen.
35
Ljud återges endast
via högtalaren på en
sida.
Felaktiga kabelanslutningar.
Anslut kablarna ordentligt. Om problemet kvarstår,
kan det bero på defekta kablar.
Inställningar i “SP LEVEL” är felaktiga.
Justera “SP LEVEL”-inställningarna.
41
Endast
mitthögtalaren matar
ut påtagligt ljud.
När en enkanalig källa spelas med ett
CINEMA DSP-program, riktas
källsignalen till mittkanalen, och
framhögtalarna och surroundhögtalarna
matar ut effektljud.
Detta tyder inte på något fel.
—
Inget ljud hörs från
mitthögtalaren.
“CENTER SP” i “SPEAKER SET” är
inställt på “NONE”.
Ställ in “CENTER SP” på “SML” eller “LRG”.
57
Vissa ljudfältsprogram återger inget ljud
via mitthögtalaren.
Försök med ett annat ljudfältsprogram.
38
“SUR. L/R SP” i “SPEAKER SET” är
inställt på “NONE”.
Ställ in “SUR. L/R SP” på “SML” eller “LRG”.
58
Receivern står i läget “STRAIGHT” och
en enkanalig källa spelas upp.
Tryck på B STRAIGHT, så att “STRAIGHT” på
frontpanelens display slocknar.
39
Inget ljud återges via
mitt- eller
surroundhögtalare
medan FRONT
B-högtalarna är
inkopplade.
“FRONT B” i “SPEAKER SET” är
inställt på “ZONE B”.
Ställ in “FRONT B” på “FRONT”.
57
Inget ljud hörs från
subwoofern.
“LFE/BASS OUT” i “SPEAKER SET” är
inställt på “FRNT” när en Dolby Digitaleller DTS-signal spelas.
Ställ in “LFE/BASS OUT” på “SWFR” eller
“BOTH”.
58
“LFE/BASS OUT” i “SPEAKER SET” är
inställt på “SWFR” eller “FRNT” vid
uppspelning av en 2-kanalig källa.
Ställ in “LFE/BASS OUT” på “SWFR” eller
“BOTH”.
58
Källan innehåller inga lågfrekventa
bassignaler.
Detta tyder inte på något fel.
—
Inget ljud hörs från
surroundhögtalarna.
72 Sv
11-18
Felsökning
Åtgärd
Se
sidan
Problem
Orsak
Dolby Digital- eller
DTS-källor kan inte
avspelas. (Dolby
Digital eller
DTS-indikatorn på
frontpanelens display
tänds inte.)
Den anslutna komponenten är inte inställd
för att mata ut digitala Dolby Digital- eller
DTS-signaler.
Utför en lämplig inställning genom att följa
anvisningarna i bruksanvisningen till komponenten.
—
Ljudingångsvalet är inställt på
“ANALOG”.
Ställ in ljudingångsvalet på “AUTO”.
34
Ett brummande ljud
kan höras.
Felaktiga kabelanslutningar.
Anslut ljudkablarna ordentligt. Om problemet
kvarstår, kan det bero på defekta kablar.
—
Volymnivån kan inte
höjas, eller ljudet är
förvrängt.
Ett försök att ställa in en högre volymnivå
än maximal volymnivå görs.
Ändra inställningen “MAX VOL.”.
61
Den komponent som är ansluten till
AUDIO OUT (REC)-utgångarna på
receivern är avstängd.
Slå på strömmen till komponenten.
—
Ljudeffekten kan inte
spelas in.
Det går inte att spela in ljudeffekten med
någon inspelningskomponent.
Detta tyder inte på något fel.
—
En viss källa kan inte
spelas in med en
analog komponent
ansluten till AUDIO
OUT
(REC)-utgångarna.
Källkomponenten är inte ansluten till de
analoga AUDIO IN-uttagen på denna
enhet.
Anslut källkomponenten till de analoga AUDIO
IN-ingångarna.
Ljudfältsparametrarn
a och vissa andra
inställningar på
receivern kan inte
ändras.
“MEMORY GUARD” i “OPTION
MENU” är inställt på “ON”.
Ställ in “MEMORY GUARD” på “OFF”.
64
Receivern fungerar
inte som den ska.
Den interna mikrodatorn har låsts av en
yttre elektrisk stöt (som t.ex. blixtnedslag
eller kraftig statisk elektricitet) eller på
grund av att strömförsörjningen har för låg
spänning.
Koppla loss nätkabeln från nätuttaget och anslut den
sedan igen efter ungefär 30 sekunder.
—
Inget ljud hörs från en
ansluten
HDMI-komponent.
HDMI-komponenten medger inte
flerkanaliga ljudsignaler.
Omvandla de flerkanaliga ljudsignalerna till
2-kanaliga ljudsignaler vid källkomponenten, t.ex. en
DVD-spelare.
—
Meddelandet “CHECK
SP WIRES” visas på
frontpanelens
display.
Högtalarkablar har kortslutits.
Se till att alla högtalarkablar är korrekt anslutna.
11
Det förekommer
störningar från digital
utrustning eller
radiofrekvensutrustnin.
Receivern står för nära den digitala
utrustningen eller
högfrekvensutrustningen.
Flytta receivern längre bort från sådan utrustning.
—
Bilden har störningar.
Videokällan använder förvrängda eller
kodade signaler för att förhindra
kopiering.
Detta tyder inte på något fel.
—
Receivern ställs
plötsligt i
strömberedskap.
Temperaturen inuti receivern är för hög
och skyddskretsen mot överhettning har
aktiverats.
Vänta cirka 1 timme på att receivern ska svalna och
slå sedan på den igen.
—
14, 18
YTTERLIGARE
INFORMATION
Svenska
73 Sv
Felsökning
■ Tuner
Problem
FM-mottagning i stereo
är brusig.
FM
AM
74 Sv
Orsak
Karakteristiken hos FM-sändningar i
stereo kan orsaka detta problem när
sändaren är för långt bort eller
antennsignalen är för svag.
Åtgärd
Se
sidan
Kontrollera antennanslutningarna.
20
Försök med att använda en riktad FM-antenn
av hög kvalitet.
—
Använd metoden för manuell
stationsinställning.
43
Distorsion förekommer
och det går inte att få en
klar mottagning ens
med en bra FM-antenn.
Flervägs interferensstörningar
förekommer.
Justera antennens position för att eliminera
flervägs interferens.
—
Önskad station kan inte
ställas in med metoden
för automatisk
stationsinställning.
Signalen är för svag.
Använd en riktad FM-antenn av hög kvalitet.
—
Använd metoden för manuell
stationsinställning.
43
Tidigare förinställda
stationer kan inte
längre ställas in.
Receivern har varit urkopplad under
en lång period.
Lagra förvalsstationer på nytt.
44
Önskad station kan inte
ställas in med metoden
för automatisk
stationsinställning.
Signalen är svag, eller så är
antennanslutningen dålig.
Se till att AM-ramantennen är ordentligt
ansluten och rikta den för bästa mottagning.
—
Använd metoden för manuell
stationsinställning.
43
Det förekommer hela
tiden knastrande eller
visslande ljud.
Störningar kan uppstå på grund av
åskväder, lysrörsbelysning, motorer,
termostater och andra elektriska
apparater.
Använd en utomhusantenn och en
jordledning. Det hjälper till en viss del, men
det är svårt att få bort allt brus.
—
Det förekommer
surrande och vinande
ljud.
En TV-apparat används i närheten.
Flytta receivern längre bort från TV:n.
—
Felsökning
■ AUTO SETUP
Före AUTO SETUP-inställning
Felmeddelande
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Connect MIC!
Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till OPTIMIZER
MIC-uttaget på frontpanelen.
24
Unplug HP!
Ett par hörlurar är anslutna.
Koppla ur hörlurarna.
—
Under pågående AUTO SETUP-inställning
Felmeddelande
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
E-1:NO FRONT SP
Inga signaler för vänster/höger framkanal
upptäcks.
Kontrollera anslutningarna av
vänster/höger framhögtalare.
11
E-2:NO SUR.SP
Inga signaler för surroundkanalen upptäcks.
Kontrollera anslutningarna av
surroundhögtalarna.
11
E-4:NOISY
Bakgrundsstörningarna är för höga.
Prova att utföra “AUTO
SETUP”-inställningen i en tyst miljö.
—
Stäng av störande elapparater, såsom
luftkonditionerare, eller flytta bort dem från
optimeringsmikrofonen.
—
E-6:NO MIC
Optimeringsmikrofonen kopplades loss
under pågående “AUTO
SETUP”-inställning.
Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
mikrofoningången OPTIMIZER MIC på
frontpanelen.
24
E-7:NO SIGNAL
Optimeringsmikrofonen igenkänner inga
testtoner.
Kontrollera mikrofoninställningen.
24
Kontrollera anslutningarna av högtalarna
och deras placering.
10, 11,
24
“AUTO SETUP”-inställningen kopplades
ur på grund av annan manövrering.
Utför “AUTO SETUP”-inställningen på
nytt.
24
E-9:INTERNAL ERROR
Ett internt fel har uppstått.
Utför “AUTO SETUP”-inställningen på
nytt.
24
YTTERLIGARE
INFORMATION
E-8:USER CANCEL
Svenska
75 Sv
Felsökning
Efter AUTO SETUP
Varningsmeddelande
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
W-1:OUT OF PHASE
Högtalarpolariteten är inkorrekt. Detta
meddelande kan visas beroende på
högtalarna även då högtalarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera högtalaranslutningarna så att
polariteten (+ eller –) är korrekt.
12
W-2:OVER 24m (80ft)
Avståndet mellan den närmaste högtalaren
och högtalaren längst bort ligger utanför
justerbart område.
Flytta högtalaren närmare lyssningsplatsen.
—
W-3:LEVEL ERROR
För stor skillnad i volymnivån mellan olika
högtalare. (Ingen nivåkorrigering sker.)
Om “SWFR:TOO LOUD” eller
“SWFR:TOO LOW” visas, så justera den
utgående volymen för subwoofern.
24, 59
Ändra uppställningen av högtalarna så att
alla högtalarna står på platser med liknande
förhållanden.
—
Kontrollera högtalaranslutningarna.
11
Använd högtalare av samstämmig kvalitet.
—
Anmärkningar
• Om “ERROR”- eller “WARNING”-skärmen visas, så kontrollera orsaken till problemet och utför sedan
“AUTO SETUP”-inställningen på nytt.
• Om varningsmeddelandet “W-1”, “W-2” eller “W-3” visas betyder det att korrigeringar har gjorts, men att de kanske inte är optimala.
• Om felmeddelandet “E-9” visas upprepade gånger, så kontakta ett kvalificerat Yamaha-servicecenter.
76 Sv
Felsökning
■ USB
Orsak
Musikfilerna och
katalogerna på
USB-enheten kan inte
visas.
Musikfilerna och katalogerna är placerade
utanför FAT-området.
Placera musikfilerna och mapparna i FAT-området.
—
Du försöker blädrda igenom katalognivåer
lägre än 8 nivåer eller en katalog med mer
än 500 filer.
Modifiera datastrukturen på din USB-enhet.
—
USB-enheten är av annan klass än USB
masslagrings USB minnesenhet eller
bärbar USB-ljudspelare.
Receivern kan endast identifiera
USB-masslagringsklassade USB-minnesenheter
(utom USB-hårddiskenheter) och bärbara
USB-ljudspelare. Notera vidare att den inte kan
upptäcka vissa USB-enheter även om de är sådana
som beskrivs ovan.
49
En del enheter upptäcks enklare om de sätts i denna
enhet innan den slås på.
21
Slå av och på denna enhet igen.
21
USB-enheten kan inte
upptäckas.
“Disconnected” visas
när en USB-enhet är
ansluten.
Statusmeddelande
Disconnected
Access error
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Din USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare har kopplats ur från
USB-porten på denna enhet.
Kontrollera anslutningen mellan denna enhet och din
USB-minnesenhet eller bärbar USB-ljudspelare.
—
Det är ett problem med signalvägen från
din USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare till denna enhet.
Stäng av denna enhet och återanslut
USB-minnesenheten eller bärbar USB-ljudspelare till
USB-porten på denna enhet.
49
Försök återställa din USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare.
—
Denna enhet kan inte nå din
USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare.
Försök en annan USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare.
—
Det är ett problem med signalvägen från
din USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare till denna enhet.
Stäng av denna enhet och återanslut
USB-minnesenheten eller bärbar USB-ljudspelare till
USB-porten på denna enhet.
49
Försök återställa din USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare.
—
Försök en annan USB-minnesenhet eller bärbar
USB-ljudspelare.
—
Ingen varierad data identifieras.
YTTERLIGARE
INFORMATION
Unable to play
Denna enhet kände igen USB-enheten
som en otillåten enhet.
Åtgärd
Se
sidan
Problem
Svenska
77 Sv
Felsökning
■ iPod
Anmärkning
Om ett överföringsfel har inträffat utan att något statusmeddelande visas på frontpanelens display eller på bildskärmen, så kontrollera
anslutningen till iPod-spelaren (se sid. 19).
Statusmeddelande
Loading...
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Receivern håller just på att identifiera
anslutningen till en iPod-spelare.
Receivern håller just på att hämta låtlistor
från en iPod-spelare.
Connect error
Ett problem med signalvägen från en
iPod-spelare till receivern förekommer.
Slå av receivern och gör om anslutningen av den
universella Yamaha iPod-dockningsstationen till
DOCK-kopplingen på receivern.
19
Prova att återställa iPod-spelaren.
—
Endast iPod (Click and Wheel), iPod nano och iPod
mini stöds.
—
Unknown iPod
Den iPod-spelare som används stöds inte
av receivern.
iPod connected
En iPod-spelare är korrekt stationerad i en
universell Yamaha iPod-dockningsstation
(YDS-10, som säljs separat) ansluten till
kopplingen DOCK på receivern och
anslutningen mellan iPod-spelaren och
receivern är fullbordad.
Disconnected
En iPod-spelare har tagits ur en universell
Yamaha iPod-dockningsstation (YDS-10,
som säljs separat) ansluten till kopplingen
DOCK på receivern.
Stationera iPod-spelaren i den universella Yamaha
iPod-dockningsstationen (YDS-10, som säljs separat)
ansluten till kopplingen DOCK på receivern igen.
19
Unable to play
Receivern kan inte spela upp de låtar som
finns lagrade i iPod-spelaren.
Kontrollera att de låtar som finns lagrade i
iPod-spelaren är spelbara.
—
Lagra andra spelbara musikfiler i iPod-spelaren.
—
78 Sv
Felsökning
■ Bluetooth
Statusmeddelande
Searching...
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
Parning av en Bluetooth-adapter och en
Bluetooth-komponent pågår.
Upprättande av anslutning mellan en
Bluetooth-adapter och en
Bluetooth-komponent pågår.
Completed
Parning har fullbordats.
Canceled
Parning har avbrutits.
BT connected
En anslutning mellan en Yamaha
Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som
säljs separat) och en
Bluetooth-komponent har upprättats.
Disconnected
En Bluetooth-komponent har kopplats
loss från en ansluten Yamaha
Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10, som
säljs separat).
No BT adapter
Ingen Bluetooth-adapter är ansluten till
kopplingen DOCK.
Anslut en Yamaha Bluetooth-adapter (t.ex. YBA-10,
som säljs separat) till kopplingen DOCK.
19
YTTERLIGARE
INFORMATION
Svenska
79 Sv
Felsökning
■ Fjärrkontrollen
Problem
Fjärrkontrollen kan
inte användas eller
fungerar dåligt.
Orsak
Åtgärd
Se
sidan
För långt avstånd eller fel vinkel.
Fjärrkontrollen fungerar inom ett längsta avstånd på
6 m och i högst 30 graders vinkel från frontpanelen.
23
Fjärrkontrollsensorn på receivern utsätts
för direkt solljus eller stark belysning
(från ett lysrör av invertertyp etc.).
Ställ receivern på ett annat ställe.
—
Batterierna är svaga.
Byt ut alla batterierna.
3
Fjärrstyrningskoden är inte korrekt
inställd.
Ställ in fjärrstyrningskoden korrekt med hjälp av
“Lista över fjärrstyrningskoder” i slutet av denna
bruksanvisning.
69
Prova att ställa in en annan kod för samma tillverkare
med hjälp av “Lista över fjärrstyrningskoder” i slutet
av denna bruksanvisning.
69
Även om fjärrstyrningskoden är korrekt
inställd, så finns det vissa modeller som
inte reagerar på fjärrkontrollen.
■ Återställning av receivern
Använd denna funktion till att återställa alla parametrar på
receivern till de ursprungliga fabriksinställningarna.
1
Tryck på A STANDBY/ON på frontpanelen
för att ställa receivern i beredskapsläget.
2
Tryck in och håll K TONE CONTROL
intryckt och tryck sedan på A STANDBY/ON
för att slå på receivern.
Menyn för avancerade inställningar visas på
frontpanelens display.
3
Tryck på L PROGRAM l/h för att välja
“INIT.”.
4
Tryck lämpligt antal gånger på
M STRAIGHT för att välja “RESET”.
Välj “CANCEL” för att avbryta den pågående
återställningen utan att göra några ändringar.
5
Tryck på A STANDBY/ON för att bekräfta
valet och ställa receivern i beredskapsläget.
80 Sv
Anmärkningar
• Dessa åtgärder återställer helt och hållet samtliga parametrar på
receivern, inklusive de på menyn “SET MENU”. Parametrarna
på menyn för avancerade inställningar återställs emellertid inte.
• De ursprungliga fabriksinställningarna aktiveras nästa gång
receivern slås på.
y
Tryck upprepade gånger på M STRAIGHT för att välja
“CANCEL” och tryck sedan på A STANDBY/ON för att när
som helst avbryta återställningsproceduren utan att göra några
ändringar.
Ordlista
Ordlista
■ CINEMA DSP
■ Dolby Pro Logic II
Eftersom systemen Dolby Surround och DTS
ursprungligen utformades för att användas i biografer
kommer deras effekt bäst till sin rätt i en biografsalong
med många högtalare, utformad för akustiska effekter.
Eftersom förhållandena i ett hem vad gäller rumsstorlek,
väggmaterial, antal högtalare och så vidare kan kan vara
mycket varierande är det oundvikligt att det finns
skillnader i det ljud som kan höras. Baserat på en stor
mängd faktiskt uppmätta data använder Yamaha CINEMA
DSP en ljudfältsteknik utvecklad av Yamaha för att
kombinera systemen Dolby Pro Logic, Dolby Digital och
DTS i syfte att återskapa den audiovisuella upplevelsen i
en biograf i lyssningsrummet hemma.
Dolby Pro Logic II är en förbättrad teknik för att avkoda
det stora antalet existerande Dolby Surround-källor.
Denna nya teknik möjliggör separat 5-kanals uppspelning
med 2 vänster och höger framkanaler, 1 mittkanal och
2 vänster och höger surroundkanaler, i stället för endast
1 surroundkanal för konventionell Pro Logic-teknik. Tre
olika lägen finns tillgängliga: “läget Music” för
musikkällor, “läget Movie” för filmkällor och “läget
Game” för spelkällor.
■ Komponentvideosignal
Med systemet för komponentvideosignaler separeras
videosignalen i Y-signaler för luminans (ljustäthet) och
PB- och PR-signaler för krominans (färgvärde). Färger kan
återges mer naturtroget med detta system eftersom var och
en av dessa signaler är oberoende av varandra.
Komponentsignalen kallas även för
“färgskillnadssignalen”, eftersom luminanssignalen är
borttagen från färgsignalen. En monitor med
komponentingångar krävs för att kunna mata ut
komponentsignaler.
■ Sammansatt videosignal
■ Dolby Digital
■ DTS Digital Surround
DTS digital surround utvecklades för att ersätta de
analoga ljudspåren i filmer med ett 5.1-kanaligt digitalt
ljudspår, och det blir allt vanligare i biografer över hela
världen. Det hemmabiosystem som DTS, Inc. har
utvecklat gör att du hemma kan kunna njuta av det djup i
ljudet och den naturliga rumsliga framställning som DTS
digital surround ger. Detta system erbjuder ett nästan helt
distorsionsfritt 5.1-kanalsljud (tekniskt uttryckt via totalt
5.1 kanaler: vänster/höger kanaler och mittkanalen,
2 surroundkanaler och en LFE 0.1-kanal för subwoofern).
Svenska
Dolby Digital är ett digitalt surroundljudsystem som ger
dig fullständigt oberoende flerkanaligt ljud. Med
3 framkanaler (vänster/höger fram och mitt) och
2 surroundstereokanaler erbjuder Dolby Digital 5
fullbands ljudkanaler. Med en extra kanal speciellt för
baseffekter, kallad LFE (lågfrekvenseffekt) har systemet
totalt 5.1 kanaler (LFE räknas som 0.1 kanal). Genom att
använda tvåkanalig stereo för surroundhögtalarna går det
att få mer exakta rörliga ljudeffekter och
surroundljudsmiljöer än med Dolby Surround. Det breda
dynamikområdet från högsta till lägsta volym, som återges
av de 5 fullbandskanalerna, och den exakta ljudorientering
som skapas genom digital ljudbehandling erbjuder
lyssnaren spänning och realism som saknar motstycke.
Med receivern kan alla ljudmiljöer från mono och upp till
en 5.1-kanalig konfigurering väljas fritt för att du ska få ut
mesta möjliga av produkten.
Dolby Surround använder ett 4-kanaligt analogt
inspelningssystem för att återge realistiska och dynamiska
ljudeffekter: 2 vänster och höger framkanaler (stereo), en
mittkanal för dialog (mono) och en surroundkanal för
speciella ljudeffekter (mono). Surroundkanalen återger
ljud inom ett smalt frekvensområde. Dolby Surround
används i stor omfattning för nästan alla videoband och
laserskivor och även i många TV- och kabelsändningar.
Den Dolby Pro Logic-dekoder som är inbyggd i receivern
använder ett digitalt signalbehandlingssystem som
automatiskt stabiliserar volymen på var och en av
kanalerna för att förstärka rörliga ljudeffekter och
ljudriktning.
YTTERLIGARE
INFORMATION
I systemet med komponentvideosignaler består
videosignalen av tre grundelement för videobilden: färg,
ljusstyrka och synkroniseringsdata. En
kompositvideoutgång på en videokomponent sänder dessa
tre element i kombination.
■ Dolby Surround
81 Sv
Ordlista
■ HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är det
första okomprimerade, helt digitala ljud/videogränssnittet
med industristöd. Genom att erbjuda ett gränssnitt mellan
vilken källa som helst (t.ex. en digitalbox eller en
AV-receiver) och en ljud/videomonitor (t.ex. en
digital-TV) stöder HDMI överföring av standard, utvidgad
eller högdefinitions video samt flerkanaligt digitalt ljud
via en enda kabel. HDMI kan överföra alla ATSC
HDTV-standarder, stöder 8-kanaligt digitalt ljud och har
en bandbredd med extra utrymme för framtida
förbättringar och krav.
Vid användning i kombination med HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection) erbjuder
HDMI ett säkert ljud/videogränssnitt som motsvarar
säkerhetskraven för innehållsleverantörer och
systemoperatörer. För ytterligare information om HDMI,
besök HDMI:s webbplats på “http://www.hdmi.org/”.
■ LFE 0.1-kanal
Denna kanal återger lågfrekventa signaler.
Frekvensområdet för denna kanal är från 20 Hz till
120 Hz. Denna kanal räknas som 0.1 eftersom den bara
driver igenom ett lågfrekvensområde, jämfört med det
fulla frekvensområde som återges av de andra 5 kanalerna
i Dolby Digital eller DTS 5.1-kanalssystem.
■ MP3
En an ljudkomprimeringsmetoderna som används av
MPEG. Den använder sig av en komprimeringsmetod som
inte kan återställas, vilket erhåller hög komprimeringsgrad
genom att tunna ut datan hos för det mänskliga örat knappt
hörbara ljudsekvenser. Det sägs att den klarar av att
komprimera datamängden till ungefär 1/11 (128 kbps)
medan den bibehåller motsvarande ljudkvalite som hos en
musik CD.
■ PCM (Linjär PCM)
Linjär PCM är ett signalformat i vilket en analog
ljudsignal digitaliseras, spelas in och överförs utan att
använda någon kompression. Detta används som en metod
för inspelning av CD-skivor och DVD-ljudskivor.
PCM-systemet använder en teknik för att sampla analoga
signaler i mycket korta tidsenheter. Begreppet står för
“Pulse Code Modulation” (pulskodmodulering), där den
analoga signalen kodas som pulser och moduleras sedan
för inspelning.
82 Sv
■ Samplingsfrekvens och antal
kvantiserade bitar
Vid digitalisering av en analog ljudsignal kallas det antal
gånger per sekund som signalen samplas (läses in) för
samplingsfrekvens, medan graden av finhet vid
omvandlingen av ljudnivån till ett numeriskt värde kallas
för antal kvantiserade bitar. De frekvensområden som kan
spelas upp bestäms utifrån samplingsvärdet, medan
dynamikområdet som motsvarar ljudnivåskillnanden
bestäms av antalet kvantiserade bitar. I princip gäller att ju
högre samplingsfrekvensen är, desto bredare
frekvensområden kan spelas upp, och ju högre antalet
kvantiserade bitar är, desto finare kan ljudnivån återges.
■ SILENT CINEMA
Yamaha har utvecklat en DSP-algoritm för naturliga,
realistiska ljudeffekter i hörlurar. Parametrar för hörlurar
har ställts in för varje ljudfält, så att en precis
framställning av alla ljudfältsprogram ska kunna avnjutas
med hörlurar.
■ Virtual CINEMA DSP
Yamaha har utvecklat en algoritm för Virtual CINEMA
DSP som gör att du kan erhålla DSP-ljudfältens
surroundeffekter även utan några surroundhögtalare
genom att virtuella surroundhögtalare används. Det är till
och med möjligt att lyssna med Virtual CINEMA DSP
med ett minimalt system bestående av två högtalare utan
någon mitthögtalare.
■ WAV
Windows standard musikformat, som anger metoden för
inspelning den digitala datan erhållern genom att
konvertera ljudsignaler. Den specifierar inte
komprimerings- (kodnings-) metoden så en önskad
komprimeringsmetod kan användas med den. I
gundinställning är den kompatibel med PCM-metod
(ingen komprimering) och en del komprimeringsmetoder
inklusive metoden ADPCM.
■ WMA
En ljudkomprimeringsmetod utvecklad av Microsoft
Corporation. Den använder sig av en
komprimeringsmetod som inte kan återställas, vilket
erhåller hög komprimeringsgrad genom att tunna ut datan
hos för det mänskliga örat knappt hörbara ljudsekvenser.
Det sägs att den klarar av att komprimera datamängden till
ungefär 1/22 (64 kbps) medan den bibehåller motsvarande
ljudkvalite som hos en musik CD.
Tekniska data
Tekniska data
LJUDDELEN
• Minimum uteffekt RMS för fram, mitt, surround
[Modeller till USA och Kanada]
1 kHz, 0,9% övertonsdistorsion, 8 Ω ............................... 105 W
[Övriga modeller]
1 kHz, 0,9% övertonsdistorsion, 6 Ω ............................... 105 W
• Signalnivå
Komposit ......................................................................1 Vt-t/75 Ω
Komponentvideosignal ..... 1 Vt-t/75 Ω (Y), 0,7 Vt-t/75 Ω (PB/PR)
• Signalbrusförhållande ............................................. 50 dB eller mer
• Maximal innivå...................................................... 1,5 Vt-t eller mer
• Maximal effekt för fram, mitt och surround (JEITA)
[Modeller till Kina, Korea och övriga Asien samt General-modell]
1 kHz, 10% övertonsdistorsion, 6 Ω ................................ 130 W
• Frekvensåtergivning (MONITOR OUT)
Komponentsignal ................................... 5 Hz till 60 MHz, –3 dB
• Dynamisk effekt
[Modeller till USA och Kanada]
(IHF, 8/6/4/2 Ω) ............................................ 90/110/130/150 W
[Övriga modeller]
(IHF, 6/4/2 Ω) .................................................... 100/110/125 W
• Mottagningsområde
[Modeller till USA och Kanada] .................... 87,5 till 107,9 MHz
[Modell till Asien och General-modell]
............................................... 87,5/87,50 till 108,0/108,00 MHz
[Övriga modeller] ....................................... 87,50 till 108,00 MHz
FM-DELEN
• Dynamic Headroom [Modeller till USA och Kanada]
8 Ω .................................................................................... 0.27 dB
• 50 dB ljuddämpningskänslighet (IHF, 100 % modulering)
Mono ................................................................. 2,8 µV (20,2 dBf)
• Maximal insignal
CD etc. Effekt på, 1 kHz, 0,5 % övertonsdistorsion
............................................................................ 2,0 V eller mer
• Signalbrusförhållande (IHF)
Mono/stereo ............................................................... 73 dB/70 dB
• Frekvensåtergivning
CD etc. till vänster/höger fram ............ 10 Hz till 100 kHz, –3 dB
• Övertonsdistorsion
[Modeller till USA och Kanada]
(1 kHz, 45 W, vänster/höger fram, 8 Ω ) ..... 0,06% eller mindre
[Övriga modeller]
(1 kHz, 50 W, vänster/höger fram, 6 Ω ) ..... 0,06% eller mindre
• Signalbrusförhållande (IHF-A nätverk)
CD (200 mV) till vänster/höger fram, effekt av ....98 dB eller mer
CD (250 mV) till vänster/höger fram, effekt av
...........................................................................100 dB eller mer
• Restbrus (IHF-A nätverk)
Vänster/höger fram ....................................... 150 µV eller mindre
• Tonkontroll (Vänster/Höger fram)
BASS förstärkt/avskuren ...................................... ±10 dB/100 Hz
TREBLE förstärkt/avskuren ................................. ±10 dB/20 kHz
• Märkeffekt/impedans för hörlursutgång .................. 400 mV/470 Ω
• Ingångskänslighet/ingångsimpedans
CD etc. .................................................................. 200 mV/47 kΩ
MULTI CH INPUT ............................................... 200 mV/47 kΩ
• Utnivå/utgångsimpedans
AUDIO OUT (REC) ............................................ 200 mV/1,2 kΩ
SUBWOOFER OUTPUT ............................................ 4 V/1,2 kΩ
• Filterkurva (fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
Högpassfilter
(FRONT SP, CENTER SP, SUR. L/R SP:
SMALL/SML) ......................................................... 12 dB/oktav
Lågpassfilter (Subwoofer) ......................................... 24 dB/oktav
VIDEODELEN
• Antenningång (obalanserad) .................................................... 75 Ω
AM-DELEN
• Mottagningsområde
[Modeller till USA och Kanada] ....................... 530 till 1710 kHz
[Modell till Asien och General-modell]
......................................................... 530/531 till 1710/1611 kHz
[Övriga modeller] .............................................. 531 till 1611 kHz
ALLMÄNT
• Strömförsörjning
[Modeller till Europa, inkl. Ryssland]
........................................................... 230 V nätspänning, 50 Hz
[Modeller till USA och Kanada] ......... 120 V nätspänning, 60 Hz
[Modell till Australien] ....................... 240 V nätspänning, 50 Hz
[Modell till Korea] .............................. 220 V nätspänning, 60 Hz
[Modell till Kina] ................................ 220 V nätspänning, 50 Hz
[Modell till Asien] ........... 220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
[General-modell]
......................... 110/120/220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
• Effektförbrukning
[Modeller till USA och Kanada] ........................... 240 W/320 VA
[Övriga modeller] ............................................................... 240 W
YTTERLIGARE
INFORMATION
• Kanalseparation (1 kHz/10 kHz)
CD etc. (5,1 kΩ, kortsluten) till vänster/höger fram
................................................................. 60 dB/45 dB eller mer
• Övertonsdistorsion (1 kHz)
Mono/stereo ................................................................. 0,5%/0,5%
• Effektförbrukning i beredskapsläge ....................................... 0,8 W
• Maximal effektförbrukning
[Gäller endast modell till Asien och General-modell]
5 kanaler, 10% övertonsdistorsion ..................................... 440 W
• Yttermått (b x h x d)......................................... 435 x 151 x 352 mm
• Vikt ......................................................................................... 8,5 kg
* Tekniska data är föremål för ändringar utan föregående
meddelande.
Svenska
• Videosignaltyp (grå bakgrund)
[Modeller till USA, Kanada och Korea samt General-modell]
.......................................................................................... NTSC
[Övriga modeller] .................................................................. PAL
83 Sv
INDEX
Index
■
Numerics
1 SOUND MENU, Manuella inställningar .... 55
2 INPUT MENU, Manuella inställningar .... 55
2ch Enhancer, Ljudfältsprogram .......... 38
2ch Stereo, Ljudfältsprogram .............. 38
3 OPTION MENU ............................... 64
3 OPTION MENU, Manuella inställningar .... 56
5ch Enhancer, Ljudfältsprogram .......... 38
5ch Stereo, Ljudfältsprogram .............. 38
■
A
A)DISPLAY SET, Alternativmeny ..... 64
A)INPUT ASSIGNMENT, Ingångsmeny ... 62
A)SPEAKER SET, Ljudmeny ............. 57
A.DELAY, Ljudinställningar .............. 60
AFFAIRS, Radiodatasystem-programtyp ... 47
Aktuell tid, Radiodatasystem-information ... 46
Alternativmeny, Manuella inställningar ..... 56
AM-mottagning ................................... 43
Anslutning av AM-antenn ................... 20
Anslutning av digitalbox ...................... 17
Anslutning av DVD-brännare .............. 17
Anslutning av DVD-spelare ................. 16
Anslutning av extern dekoder .............. 18
Anslutning av FM-antenn .................... 20
Anslutning av multiformatspelare ....... 18
Anslutning av PVR-box ....................... 17
Anslutning av videobandspelare .......... 17
Anslutning till högtalarutgångarna
FRONT A ........................................ 12
Anslutning, AM-antenn ....................... 20
Anslutning, CD-brännare ..................... 18
Anslutning, CD-spelare ....................... 18
Anslutning, digitalboxar ...................... 17
Anslutning, DVD-brännare .................. 17
Anslutning, DVD-spelare .................... 16
Anslutning, extern dekoder .................. 18
Anslutning, FM-antenn ........................ 20
Anslutning, HDMI ............................... 14
Anslutning, Ljudkomponenter ............. 18
Anslutning, MD-spelare ....................... 18
Anslutning, multiformatspelare ........... 18
Anslutning, nätkabel ............................ 20
Anslutning, PVR-box ........................... 17
Anslutning, universell Yamaha
iPod-dockningsstation ..................... 19
Anslutning, videobandspelare .............. 17
Anslutning, Videokomponenter ........... 15
Antal högtalare ..................................... 26
Antal högtalare, Resultat av
autoinställning ................................. 26
Användning av USB-minnesenhet,
Användning av bärbar USB-ljudspelare .... 49
Återställning av receivern .................... 80
AUDIO SELECT ................................. 34
AUDIO-jack ......................................... 13
AUTO SETUP ..................................... 24
AUTO SETUP, Felmeddelande ........... 75
Automatisk förinställning,
FM/AM-mottagning ........................ 44
84 Sv
Automatisk stationsinställning,
FM/AM-mottagning .........................43
Avslagning av strömmen .....................21
■
B
B)INPUT RENAME, Ingångsmeny ....62
B)MEMORY GUARD, Alternativmeny ...64
B)SPEAKER LEVEL, Ljudmeny ........59
Bakgrundsvideo, Inställning för
flerkanalsinmatning .........................63
BGV, Inställning för flerkanalsinmatning ....63
Bluetooth-inställning, alternativmeny ....65
BT connected, Bluetooth
statusmeddelande .............................79
■
C
C)AUDIO SELECT, Alternativmeny ...65
C)SP DISTANCE, Ljudmeny ..............59
C)VOLUME TRIM, Ingångsmeny ......63
Canceled, Felsökning ...........................79
CD-brännare, Anslutning .....................18
CD-spelare, Anslutning ........................18
CENTER SP, Högtalarinställningar .....57
CLASSICS,
Radiodatasystem-programtyp ..........47
COAXIAL IN (1), Tilldelning av ingångar ....62
COAXIAL INPUT-jack .......................62
Completed, Bluetooth statusmeddelande ...79
COMPONENT VIDEO-jack ...............13
Connect error, statusmeddelande för
“iPod-manövrering ...........................78
Connect MIC!,
Felmeddelande för autoinställning ....75
CROSSOVER, Högtalarinställningar ....58
CT WIDTH, Ljudfältsparameter ..........40
CT, Radiodatasystem-information .......46
CULTURE, Radiodatasystem-programtyp ...47
■
D
D)CENTER GEQ, Ljudmeny ..............60
D)DECODER MODE, Ingångsmeny ....63
D)PARAM. INI, Alternativmeny .........65
Datatjänst för information om andra kanaler,
Radiodatasystem-mottagning ..................48
Dekoderläge, Ingångsmeny ..................63
DIGITAL AUDIO COAXIAL-jack .....13
DIGITAL AUDIO OPTICAL-jack ......13
DIMENSION, Ljudfältsparameter .......40
Dimension, Ljudfältsparameter ............40
DIMMER, Displayinställningar ...........64
Dimmer, Displayinställningar ..............64
DIRECT ...............................................41
Disconnected,
Bluetooth statusmeddelande ............79
Disconnected, statusmeddelande för
iPod-manövrering ............................78
Displayinställningar, Alternativmeny ....64
DIST .....................................................26
DIST, Resultat av autoinställning ........26
DISTANCE ..........................................25
DISTANCE, Autoinställning .............. 25
DRAMA, Radiodatasystem-programtyp ... 47
DSP LEVEL, Ljudfältsparameter ........ 40
DSP-nivå, Ljudfältsparameter ............. 40
Dynamikområde, Ljudmeny ................ 60
■
E
E)LFE LEVEL, Ljudmeny .................. 60
E)MULTI CH SET, Ingångsmeny ...... 63
E-1:NO FRONT SP,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-2:NO SURR.SP,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-4:NOISY,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-6:NO MIC,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-7:NO SIGNAL,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-8:USER CANCEL,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
E-9:INTERNAL ERROR,
Felmeddelande för autoinställning .... 75
EDUCATE,
Radiodatasystem-programtyp ......... 47
Effektnivå, Ljudfältsparameter ............ 40
Enhet, Högtalaravstånd ....................... 59
Enkelt fjärrläge, iPod-manövrering ..... 51
EON-datatjänst,
Radiodatasystem-mottagning .......... 48
Equalizer för mitthögtalare, Ljudmeny .... 60
■
F
F)DYNAMIC RANGE, Ljudmeny ..... 60
Fabriksförval, Avancerad inställning .... 70
Felsökning ........................................... 71
Fjärrkontrollen, Felsökning ................. 80
FL SCROLL, Displayinställningar ...... 64
Flerkanaligt källjud via hörlurar .......... 39
FM-antenn ........................................... 20
FM-mottagning .................................... 43
Fönster för infraröda signaler,
Fjärrkontroll .................................... 23
Förinställda SCENE-mappar ............... 30
Framhögtalare, Högtalarinställningar ..... 57
FRONT B, Högtalarinställningar ........ 57
FRONT B-högtalarinställning,
Högtalarinställningar ....................... 57
FRONT SP, Högtalarinställningar ...... 57
Frontpanelens display .......................... 22
■
G
G)AUDIO SET, Ljudmeny ................. 60
Games, Ljudfältsprogram .................... 38
■
H
H)HDMI SET, Ljudmeny .................... 61
Hall, Ljudfältsprogram ........................ 38
HDMI, anslutning ................................ 14
HDMI-inställning, Ljudmeny .............. 61
HEADPHONE, Dynamikområde ........ 60
Index
HEADPHONE,
Nivå för lågfrekvenseffekt ............... 60
Högtalaranslutningar ............................ 25
Högtalaranslutningar, Autoinställning ..... 25
Högtalaranslutningar/volymnivå,
Autoinställning ................................ 25
Högtalaravstånd ............................. 25, 26
Högtalaravstånd, Autoinställning ........ 25
Högtalaravstånd, Högtalaravstånd ....... 59
Högtalaravstånd, Ljudmeny ................. 59
Högtalaravstånd, Resultat av
autoinställning ................................. 26
Högtalare, Dynamikområde ................. 60
Högtalare, Nivå för lågfrekvenseffekt ... 60
Högtalarinställningar, Ljudmeny ......... 57
Högtalarnivå ......................................... 26
Högtalarnivå, Ljudmeny ...................... 59
Högtalarnivå, Resultat av autoinställning .... 26
Högtalarstorlek ..................................... 25
Högtalarstorlek, Autoinställning .......... 25
Hörlurar ................................................ 35
Hörlurar, Dynamikområde ................... 60
Hörlurar, Nivå för lågfrekvenseffekt ... 60
Hörlursindikator ................................... 22
■
I
■
J
Jazz, Ljudfältsprogram .........................38
Justering av högtalarnivåer ..................41
Justering av tonkvalitet ........................41
■
L
Läge för dekoderval, Dekoderläge .......63
LFE/bas ut, Högtalarinställningar ........58
LFE/BASS OUT, Högtalarinställningar ...58
LIGHT M, Radiodatasystem-programtyp ...47
Ljuddämpning ......................................35
Ljudfältsprogram via hörlurar ..............39
Ljudfördröjning, Ljudinställningar ......60
Ljudinformation ...................................36
Ljudinställningar, Ljudmeny ................60
Ljudjack ................................................13
Ljudkomponenter, Anslutning .............18
Ljudmeny, manuell inställning .............55
Ljudsignalflöde ....................................14
Ljudval, Alternativmeny ......................65
Loading..., statusmeddelande för
iPod-manövrering ............................78
LVL ......................................................26
LVL, Resultat av autoinställning .........26
■
M
M.O.R. M, Radiodatasystem-programtyp ....47
Manövrering av andra komponenter
med fjärrkontroll ..............................68
Manövrering av andra komponenter,
Fjärrkontroll .....................................68
Manövrering av en TV .........................67
Manövrering av receivern, Fjärrkontroll ....67
Manövrering för USB-uppspelning ......49
MANUAL SETUP, SET MENU .........55
Manuell förinställning,
FM/AM-mottagning .........................44
Manuell stationsinställning,
FM/AM-mottagning .........................43
Manuella inställningar, SET MENU ....55
MAX VOL., Ljudinställningar .............61
Maximal volym, Ljudinställningar .......61
MD-spelare, Anslutning .......................18
Menybläddringsläge, iPod-manövrering ....52
Minnesskydd, Alternativmeny .............64
Mittbredd, Ljudfältsparameter .............40
Mitthögtalare, Högtalarinställningar ....57
Movie Dramatic, Ljudfältsprogram .....38
Movie Spacious, Ljudfältsprogram ......38
MULTI CH INPUT-komponentval ......34
MUTE ..................................................35
MUTE TYPE, Ljudinställningar ..........60
■
N
■
O
OPTICAL IN (2) ................................. 62
OPTICAL IN (2), Tilldelning av ingångar .... 62
OPTICAL IN (3), Tilldelning av ingångar .... 62
Optimering av högtalarinställningar .... 24
Optimeringsmikrofon .......................... 24
Optimeringsmikrofon, Autoinställning .... 24
OPTIMIZER MIC-jack, Autoinställning .... 24
OSD flyttning, Displayinställningar .... 64
OSD SHIFT, Displayinställningar ....... 64
OSD-AMP, Displayinställningar ......... 64
OSD-SOURCE, visningsinställningar .... 64
OTHER M, Radiodatasystem-programtyp ... 47
Övergång, Högtalarinställningar ......... 58
■
P
PANORAMA, Ljudfältsparameter ...... 40
Panorama, Ljudfältsparameter ............. 40
Påslagning av strömmen ...................... 21
PHONES-jack ...................................... 35
PLII Game ........................................... 39
PLII Movie .......................................... 39
PLII Music ........................................... 39
POP M, Radiodatasystem-programtyp ... 47
Pop/Rock, Ljudfältsprogram ............... 38
PRESET, Avancerad inställning ......... 70
Prioriteringsinställning för DTS-dekoder,
dekoderläge ....................................... 63
Pro Logic ............................................. 39
Programtyp,
Radiodatasystem-information ......... 46
PS, Radiodatasystem-information ....... 46
PTY SEEK-läge,
Radiodatasystem-mottagning .......... 47
PTY, Radiodatasystem-information .... 46
■
R
Radiodatasystem-mottagning .............. 46
Radiomottagare (FM/AM), Felsökning .... 74
Radiotext, Radiodatasystem-information .... 46
Rak ....................................................... 39
Rent hi-fi-ljud ...................................... 41
Repeterad uppspelning ........................ 52
Repeterad uppspelning, iPod-manövrering ... 52
ROCK M, Radiodatasystem-programtyp ... 47
RT, Radiodatasystem-information ...... 46
Rullning på frontpanelens display,
Displayinställningar ........................ 64
■
S
SCENE 1 ............................................... 7
SCIENCE, Radiodatasystem-programtyp .... 47
Searching..., Bluetooth statusmeddelande .... 79
SET MENU ......................................... 55
SILENT CINEMA ............................... 39
SIZE ..................................................... 25
SIZE, Autoinställning .......................... 25
Skapande av egna SCENE-mallar ....... 31
Slumpvis uppspelning, iPod-manövrering .... 52
SP ......................................................... 26
SP, Resultat av autoinställning ............ 26
85 Sv
Svenska
Namnändring av ingångar, Ingångsmeny ....62
Namnändring, SCENE-mapp ...............31
Nätkabel, Anslutning ............................20
Nattlyssningsläge .................................42
NEWS, Radiodatasystem-programtyp ...47
Nivå för lågfrekvenseffekt, Ljudmeny ...60
Nivåindikator för VOLUME ................22
No BT Adapter,
Bluetooth statusmeddelande ............ 79
YTTERLIGARE
INFORMATION
Indikatorer för dekodrar ....................... 22
Indikatorer för ingångskälla ................. 22
Indikatorer för ingångskanaler ............. 23
Indikatorerna SP A B ........................... 22
Indikatorn CINEMA DSP .................... 23
Indikatorn CT ....................................... 23
Indikatorn DOCK ................................ 22
Indikatorn ENHANCER ...................... 22
Indikatorn EON .................................... 23
Indikatorn HDMI ................................. 22
Indikatorn MUTE ................................ 22
Indikatorn PCM ................................... 22
Indikatorn PS ....................................... 23
Indikatorn PTY .................................... 23
Indikatorn PTY HOLD ........................ 23
Indikatorn Radio Data System ............. 23
Indikatorn RT ....................................... 23
Indikatorn SILENT CINEMA ............. 23
Indikatorn SLEEP ................................ 23
Indikatorn VIRTUAL .......................... 23
Indikatorn YPAO ................................. 22
Indikeringar för ingångskanaler och
högtalare .......................................... 23
Indikeringar för radiomottagning ......... 22
INFO, Radiodatasystem-programtyp ... 47
Ingångsmeny, Manuella inställningar .... 55
INI.VOL., Ljudinställningar ................ 61
Initialvolym, Ljudinställningar ............ 61
Initiering av parametrar, Alternativmeny .... 65
Insomningstimer .................................. 37
Inställning av in fjärrkontrollkoder ...... 69
Inställning av ingångskälla för
SCENE-mall, Fjärrkontroll .............. 32
Inställning för flerkanalsinmatning,
Ingångsmeny .................................... 63
iPod connected, statusmeddelande för
iPod-manövrering ............................ 78
iPod-användning .................................. 51
iPod-manövrering, statusmeddelande ....78
Index
SPEAKER, Dynamikområde ............... 60
SPEAKER, Nivå för lågfrekvenseffekt ... 60
SPORT, Radiodatasystem-programtyp ... 47
Stationsnamn,
Radiodatasystem-information .......... 46
Stationssökningssteg,
Avancerad inställning ...................... 70
Stödljud, HDMI-inställning ................. 61
STRAIGHT .......................................... 39
SUBWOOFER PHASE,
Högtalarinställningar ....................... 58
Subwooferfas, Högtalarinställningar ... 58
SUPPORT AUDIO, HDMI-inställning ... 61
SUR. L/R SP, Högtalarinställningar .... 58
■
T
Tekniska data ....................................... 83
TEST, Equalizer för mitthögtalare ....... 60
Testton, Equalizer för mitthögtalare .... 60
Tidslängd för bildskärmsvisning av
förstärkarfunktion,
Displayinställningar ......................... 64
Tidslängd för bildskärmsvisning av
källfunktion, Displayinställningar .... 64
Tilldelning av COAXIAL INPUT-jack,
Tilldelning av ingångar ...................... 62
Tilldelning av ingångar, Ingångsmeny ..... 62
Tilldelning av OPTICAL INPUT-jack,
Tilldelning av ingångar ..................... 62
TU, avancerade inställningar ............... 70
TV Sports, Ljudfältsprogram ............... 38
■
VIDEO-jack .........................................13
Videojack .............................................13
Videokällor i bakgrunden .....................36
Videokomponenter, Anslutning ...........15
Videosignalflöde ..................................14
Virtual CINEMA DSP .........................39
Visning av aktuell status ......................35
Visning av information om ingångskälla ....36
Visning av spelinformation,
iPod-manövrering ............................52
Visning av spelinformation,
USB-manövrering ............................50
Visningsfält för diverse information ....23
VOLTAGE SELECTOR ........................3
Volymtrimning, Ingångsmeny .............63
■
W
W-1:OUT OF PHASE,
Felmeddelande för autoinställning ....76
W-2:DISTANCE ERROR,
Felmeddelande för autoinställning ....76
W-3:LEVEL ERROR,
Felmeddelande för autoinställning ....76
WIRING/LEVEL .................................25
WIRING/LEVEL, Autoinställning ......25
■
Y
Yamaha Parametric Room Acoustic
Optimizer .........................................24
YPAO ...................................................24
YPAO (Yamaha Parametric Room
Acoustic Optimizer) .........................24
U
Unable to play, statusmeddelande för
iPod-manövrering ............................ 78
UNIT, Högtalaravstånd ........................ 59
Universell Yamaha iPoddockningsstation, anslutning ........... 19
Unknown iPod, statusmeddelande för
iPod-manövrering ............................ 78
Unplug HP!, Felmeddelande för
autoinställning ................................. 75
Uppspelning av videokällor i bakgrunden .... 36
USB, Felsökning .................................. 77
USB-uppspelningsstilar ....................... 66
Utbyte av förvalsstation,
FM/AM-mottagning ........................ 45
Utbyte, Förvalsstation,
FM/AM-mottagning ........................ 45
■
V
Val av förvalsstation, FM/AM-mottagning ... 45
Val av ljudingångar .............................. 34
Val av SCENE-mall ............................. 28
Val, förvalsstation, FM/AM-mottagning ... 45
Val, ljudingångar ................................. 34
Val, MULTI CH INPUT-komponent ... 34
Val, Radiodatasystem-programtyp ...... 47
Val, SCENE-ma ................................... 28
Vänster/höger surroundhögtalare,
Högtalarinställningar ....................... 58
VARIED, Radiodatasystem-programtyp ... 47
VIDEO AUX-jack, Frontpanelen ........ 19
Videoinformation ................................. 36
86 Sv
“A SPEAKERS” eller “5 DVD”
(exempel) anger namn på delar och
reglage på frontpanelen eller
fjärrkontrollen. Vi hänvisar till det
bifogade bladet eller till sidorna i
slutet av denna bruksanvisning
angående placeringen av varje del.
Begränsad garanti inom EES-området och Schweiz
Tack för att du har valt en produkt från Yamaha. Var god kontakta återförsäljaren av produkten, om din Yamaha-produkt av någon oförutsedd anledning
kräver garantiservice. Var god kontakta Yamahas representantkontor i ditt land, om något problem uppstår. Fullständig information återfinns på vår
webbplats (http://www.yamaha-hifi.com/ eller http://www.yamaha-uk.com/ för boende i Storbritannien).
Produkten garanteras vara felfri när det gäller utförande och material i en period på två år från ursprungligt inköpsdatum. Yamaha åtar sig att, i enlighet med
nedanstående villkor, reparera, eller efter eget gottfinnande byta ut, en felaktig produkt eller någon av dess delar, utan att debitera för delar eller arbete.
Yamaha förbehåller sig rätten att byta ut en produkt mot en av liknande typ och/eller värde och skick, då en viss modell har upphört eller anses oekonomisk
att reparera.
Villkor
1. Ursprunglig faktura eller ursprungligt försäljningskvitto (där inköpsdatum, produktkod och återförsäljarens namn står angivet) MÅSTE följa med den
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
felaktiga produkten, tillsammans med uppgifter om aktuellt fel. I avsaknad av ett tydligt bevis på inköp förbehåller sig Yamaha rätten att vägra erbjuda
avgiftsfri service och produkten kan då komma att återsändas på kundens bekostnad.
Produkten MÅSTE vara köpt av en AUKTORISERAD Yamaha-återförsäljare i ett EES-land eller Schweiz.
Produkten får inte ha blivit utsatt för någon modifiering eller förändring, såvida inte skriftligt tillstånd för detta erhållits av Yamaha.
Denna garanti inkluderar ej följande:
a. Periodiskt underhåll och reparation eller utbyte av delar på grund av normal förslitning.
b. Skada orsakad av:
(1) Reparation utförd av kunden själv eller av en icke-auktoriserad tredje part.
(2) Bristfällig emballering eller ovarsam hantering under transporten av produkten från kunden. Observera att det är kundens ansvar att se till att
produkten är ordentligt emballerad, när produkten sänds in för reparation.
(3) Felaktig användning, inklusive men ej begränsat till (a) underlåtenhet att använda produkten för dess normala syfte eller i enlighet med Yamahas
anvisningar för korrekt användning, underhåll och förvaring och (b) installation eller användning av produkten på ett sätt som är oförenligt med
de tekniska eller säkerhetsmässiga normer som gäller i det land där produkten används.
(4) Olycka, åska, vatten, brand, dålig ventilation, batteriläckage eller någonting annat utanför Yamahas kontroll.
(5) Fel på det system som denna produkt införlivas i och/eller inkompatibilitet med tredje parts produkter.
(6) Användning av en produkt importerad till ett EES-land och/eller Schweiz, ej av Yamaha, där den produkten inte är i överensstämmelse med de
tekniska eller säkerhetsmässiga normer som gäller i användarlandet och/eller med standardspecifikationen för en produkt såld av Yamaha i EESområdet och/eller Schweiz.
(7) Produkter utan audiovisuell anknytning.
(Produkter föremål för “Yamaha AV Guarantee Statement” definieras på vår webbplats: http://www.yamaha-hifi.com/ eller
http://www.yamaha-uk.com/ för boende i Storbritannien.)
Om garantin skiljer sig åt mellan inköpslandet och användarlandet för produkten, så ska den garanti som gäller i användarlandet tillämpas.
Yamaha kan ej hållas ansvarigt för några förluster eller skador, vare sig direkta, indirekta eller av annat slag, utom reparationen eller utbytet av
produkten.
Se till att säkerhetskopiera eventuella egna inställningar eller data, eftersom Yamaha inte kan hållas ansvarigt för några ändringar eller förluster av
sådana inställningar eller data.
Denna garanti påverkar ej konsumentens lagstadgade rättigheter enligt gällande nationella lagar eller konsumentens rättigheter gentemot återförsäljaren,
vilka uppkommit genom gällande försäljnings/köpekontrakt.
Svenska
87 Sv
■
Front panel/Face avant/Frontblende/Frontpanelen/Voorpaneel/
Фронтальная панель
A
B
C
D
E
F GH
I
VOLUME
STANDBY
/ON
OPTIMIZER MIC
EDIT
PRESET/TUNING
BAND
l PRESET/TUNING/CH h
A/B/C/D/E
MEMORY
TUNING AUTO/MAN'L
SCENE
1
l
PHONES
SPEAKERS
A/B/OFF
PROGRAM
TONE CONTROL
3
4
l
STRAIGHT
INPUT
DIRECT
VIDEO AUX
h
AUDIO SELECT
EFFECT
SILENT CINEMA
J
i
2
h
K
L
M N
O
P Q
VIDEO
L
AUDIO
USB
R
■
Remote control/Boîtier de télécommande/Fernbedienung/Fjärrkontrollen/
Afstandsbediening/Пульт ДУ
1
2
3
POWER
POWER
TV
AV
USB
STANDBY
POWER
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
D
AMP
TV INPUT
TV MUTE
G
H
I
TV CH
J
TV VOL
4
SCENE
5
6
1
2
BAND LEVEL
TITLE
7
8
3
4
VOLUME
MENU
L
ENTER
DISPLAY
RETURN
MEMORY
K
M
REC
9
0
l
EON
PROG h
MODE - PTY SEEK - START
ENHANCER SUR. DECODE
1
2
3
4
STRAIGHT
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
7
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
10
8
SLEEP
ENT
N
O
P
Q
R
APPENDIX
A
B
C
D
E
F
FREQ/TEXT
ii
List of remote control codes
Liste des codes de commande
Liste der Fernbedienungscodes
Lista över fjärrstyrningskoder
Lijst met afstandsbedieningscodes
Список кодов дистанционного управления
Blu-ray player
Samsung
2137
CD player
Yamaha
5000, 5013
CD Recorder
Yamaha
5001
DVD
Acoustic Solutions
2078
Aiwa
2055, 2100
Akai
2096
Akura
2076
Alba
2078, 2086
Apex
2027, 2049
Awa
2078
Axion
2078
Brainwave
2096
Brandt
2073, 2085
Broksonic
2060
Bush
2075, 2078, 2112
Centrex
2077
Classic
2078
Clatronic
2075
Coby
2078
C-Tech
2074
CyberHome
2025, 2079, 2091
Daewoo
2092, 2098
Dansai
2096
Daytek
2080, 2089
DEC
2075
Denon
2030, 2102, 2103
Denver
2075, 2076
Diamond
2074
DK Digital
2094
Dual
2078
D-Vision
2096
DVX
2074
Elta
2096
Euroline
2096
Funai
2052, 2058
Global Solutions2074
Global Sphere 2074
Goodmans
2075, 2077, 2078
Grundig
2077, 2098
H&B
2075
Haaz
2074
HE
2078
Hitachi
2032, 2072
Home Electronics
2078
Innovation
2072
Irradio
2134
JDB
2078
JVC
2033, 2045, 2053,
2073, 2099
Kenwood
2030, 2097
Kingavon
2075
Koda
2075
Lawson
2074
iii
Lenco
LG
Lifetec
Limit
LogicLab
Luxor
Magnavox
Magnum
MBO
Medion
Micromaxx
Micromedia
Microstar
Mitsubishi
Mizuda
Mustek
Naiko
Onkyo
Orava
P&B
Pacific
Panasonic
2075
2084, 2087
2072
2074
2074
2077
2037, 2073, 2075
2072
2078
2072
2072
2073
2072
2035
2075
2078
2077
2073, 2135
2075
2075
2074
2030, 2040, 2054,
2057, 2105, 2110
Philips
2019, 2026, 2046,
2073, 2081, 2090
Pioneer
2036, 2082
Proline
2077
Provision
2075
RCA
2031, 2042, 2050,
2051
Red Star
2076
Reoc
2074
Roadstar
2075, 2078, 2086
Rowa
2077
Saba
2085
Sabaki
2074
Samsung
2032, 2041, 2104,
2113
Sansui
2074
Sanyo
2095
ScanMagic
2078
Scientific Labs 2074
Scott
2088
SEG
2074, 2086
Sharp
2034, 2043, 2059,
2093, 2106
Silva
2076
Singer
2074
Skymaster
2074, 2078
Skyworth
2076
SM Electronic 2074, 2078
Sony
2028, 2029, 2039,
2083, 2107
Soundmaster
2074
Soundmax
2074
Standard
2074
Star Cluster
2074
Starmedia
2075
Supervision
2074, 2078
Sylvania
2052, 2058
Synn
2074
TCM
2072
Teac
2074
Tec
Technics
Technika
Technosonic
Tevion
Thomson
Tokai
Toshiba
United
Voxson
Wharfedale
Xlogic
Yakumo
Yamada
Yamaha
Yukai
Zenith
2076
2030
2096
2096
2072, 2074
2085, 2109
2076
2026, 2044, 2048,
2056, 2073, 2108,
2111
2078
2078
2074
2074
2077
2077
2000, 2001, 2003,
2030, 2101
2078
2038, 2047, 2073
DVD Recorder
Apex
JVC
LG
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Sony
Toshiba
Yamaha
Yukai
2024
2070
2071
2020, 2065, 2066,
2067
2019, 2061, 2062,
2063
2021
2018
2022, 2064
2068
2023
2069
DVD/LD
Pioneer
2036
DVD/VCR
JVC
LG
Panasonic
Philips
RCA
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Zenith
1017, 2045
1071, 2087
1020, 1072, 2040,
2105
1025
1022, 2042
1021, 2041, 2104
1023, 1073, 2043,
2106
1019, 1074, 2039,
2107
1024, 1075, 2044,
2108
1026, 2047
DVD-DVR
Panasonic
Pioneer
Samsung
Toshiba
2067
2114
2115
2068
2132
2132
2132
2123, 2128, 2129,
2133
DISH Network 2126, 2127
Dishpro
2126
Echostar
2126, 2127
Expressvu
2126
Gateway
2132
GOI
2126
Hewlett Packard 2132
Hitachi
2008
Howard Computers
2132
HTS
2126
Hughes
2123, 2128
Humax
2123
Hush
2132
iBUYPOWER 2132
JVC
2126, 2127
Linksys
2132
Media Center PC
2132
Microsoft
2132
Mind
2132
Niveus Media 2132
Northgate
2132
Panasonic
2015, 2016, 2017,
2120
Philips
2117, 2121, 2123,
2128
Pioneer
2012, 2013, 2014
Proscan
2129
RCA
2116, 2124, 2129,
2133
ReplayTV
2118, 2119, 2120
Sharp
2009, 2010
Sonic Blue
2119, 2120
Sony
2005, 2006, 2007,
2122, 2130, 2131,
2132
Stack 10
2132
Stack 9
2132
Systemax
2132
Tagar Systems 2132
Tivo
2116, 2121, 2122,
2123, 2130, 2131
Toshiba
2004, 2125, 2132
Touch
2132
UltimateTV
2133
Viewsonic
2132
Voodoo
2132
Yamaha
2011
ZT Group
2132
HD DVD
Toshiba
2132
2136
iPod
Yamaha
DVR
ABS
Alienware
CyberPower
Dell
DIRECTV
5011
LD player
Yamaha
2002
MD
Yamaha
5002, 5003, 5004
TAPE DECK
Yamaha
5005, 5006
TUNER
Yamaha
5007, 5008, 5009,
5010, 5012, 5014,
5015, 5016, 5017,
5018
TV
Acer
Acme
Acura
ADA
ADC
Admiral
Dantax
Daytron
De Graaf
Decca
0217
0060, 0061, 0208
0210
0204, 0207, 0213,
0217
Desmet
0213, 0217
Diamond
0200
Dimensia
0057
Dixi
0208, 0213, 0217
DTS
0208
Dual
0207, 0215, 0216
Dual-Tec
0207, 0208, 0215
Dumont
0060, 0127, 0205,
0207
Durabrand
0126
Dux
0217
Dynatron
0213, 0217
Elbe
0203, 0204, 0212,
0218
Elbe-Sharp
0204
Elcit
0204, 0205
ELECTRO TECH
0208
Electroband
0059
Electrohome
0059, 0060, 0061
Elin
0200, 0207, 0213,
0217
Elite
0209, 0213, 0218
Elman
0215
Elta
0200, 0208
Emerson
0060, 0061, 0062,
0064, 0128, 0205
Envision
0060, 0061
Erres
0213, 0217
ESA
0080
Etron
0208
Euro-Feel
0206
Euroline
0217
Euroman
0200
Euromann
0206, 0207, 0213
Europhon
0200, 0204, 0207,
0213, 0215
Fenner
0208
Ferguson
0212, 0217, 0226
Fidelity
0200, 0207, 0210
Finlandia
0210
Finlux
0204, 0205, 0207,
0213, 0215, 0217
Firstline
0200, 0207, 0208,
0213, 0214
Fisher
0064, 0127, 0128,
0205, 0207, 0215
Flint
0213, 0218
Formenti
0200, 0205, 0207,
0215, 0217
Formenti-Phoenix
0200
Fortress
0205
Frontech
0206, 0208, 0210,
0211, 0214
Fujitsu
0023, 0024, 0025,
0088, 0127
Funai
0033, 0034, 0035,
0036, 0037, 0062,
0206
Futuretech
0062
Gateway
0094
GBC
0208, 0215, 0218
GE
0057, 0060, 0061,
0122, 0147
GEC
0204, 0207, 0211,
0213, 0217
Geloso
0208, 0210, 0215
General Technic 0208
Genexxa
Gibralter
GoldHand
GoldStar
Goodmans
GPM
Graetz
Granada
Grandin
Grundig
Grunpy
Halifax
Hallmark
Hampton
Hanseatic
Hantarex
Harvard
HCM
Hifivox
Higashi
Hinari
Hisawa
Hitachi
Hornyphon
Hoshai
Huanyu
Hygashi
Hyper
Hypson
ICE
ICeS
IMA
Imperial
Indiana
Infinity
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Interbuy
Interfunk
International
Intervision
Irradio
Isukai
ITC
ITS
0209, 0211, 0213,
0218
0060
0200
0060, 0061, 0127,
0128, 0200, 0201,
0207, 0208, 0210,
0213, 0214, 0215,
0217
0171, 0201, 0204,
0206, 0208, 0213,
0217, 0240
0209, 0218
0211
0204, 0207, 0210,
0213, 0217
0208, 0209, 0217
0128, 0130, 0222,
0236, 0255
0062
0200, 0206, 0207
0060, 0061
0200, 0207
0203, 0207, 0208,
0213, 0215, 0217
0204, 0208
0062
0206, 0207, 0208,
0218
0216
0200
0208, 0209, 0213,
0217, 0218
0209, 0218
0006, 0014, 0015,
0016, 0042, 0060,
0061, 0095, 0105,
0127, 0156, 0179,
0180, 0204, 0207,
0210, 0211, 0215,
0216, 0251
0213
0209, 0218
0200, 0207
0200, 0207
0200, 0207, 0208,
0214, 0215
0206, 0207, 0213,
0217
0127, 0200, 0206,
0207, 0208, 0209,
0213, 0218
0200, 0218
0062
0211, 0213, 0214,
0215
0213, 0217
0063
0211
0208
0201, 0204, 0207,
0208, 0209, 0213,
0217, 0218
0206, 0208
0208, 0214
0205, 0211, 0213,
0214, 0216, 0217
0200
0206, 0207, 0218
0201, 0208, 0209,
0213, 0217, 0218
0209, 0218
0207, 0215
0200, 0209, 0213,
0218
iv
APPENDIX
0093
0207
0208
0255
0206
0058, 0205, 0206,
0210, 0211
Adyson
0200, 0207
Agashi
0200
Agazi
0206
AGB
0204
Aiko
0127, 0200, 0207,
0208
Aiwa
0028, 0139, 0229,
0237
Akai
0059, 0065, 0127,
0129, 0130, 0200,
0204, 0208, 0209,
0213, 0217, 0218,
0255
Akiba
0209, 0218
Akura
0206, 0209, 0218
Alaron
0200
Alba
0200, 0207, 0208,
0209, 0217, 0218
ALBIRAL
0212
Allstar
0213
Amplivision
0207
Amstrad
0204, 0206, 0208,
0209, 0218
Amtron
0062
Anam
0208
Anam National 0062
Anglo
0208
Anitech
0206, 0208
Ansonic
0203, 0208
AOC
0060, 0061
Apex
0118, 0122, 0132
Arc en Ciel
0216
Arcam
0200
Arcam Delta
0207
Aristona
0213, 0217
ASA
0205, 0211
Asberg
0213
Astra
0208
Asuka
0200, 0206, 0207,
0209, 0218
Atlantic
0200, 0207, 0213,
0217
Atori
0208
Audiosonic
0207, 0208, 0209,
0213, 0216, 0217,
0218
AudioTon
0207
Audiovox
0062
Autovox
0205, 0206, 0207
Awa
0200
Baird
0216
Bang & Olufsen 0205
Basic Line
0208, 0209, 0213,
0218
Bastide
0207
Baur
0217
Beko
0228
Belcor
0060
Bell & Howell 0058, 0064
Benq
0081
Beon
0213, 0217
Bestar
0213
Binatone
0207
Black Star
0214
Blaupunkt
0255
Blue Sky
0209, 0218
Bondstec
0214
Boots
0207
Bradford
0062
Brandt
0216, 0226
Brionvega
0205, 0213, 0217
Britannia
0200, 0207
Brockwood
0060
Broksonic
0138
Bruns
0205
BSR
0215
BTC
0209, 0218
Bush
0177, 0208, 0209,
0210, 0213, 0215,
0216, 0217, 0218,
0230, 0237
Candle
0060, 0061
Capsonic
0206
Cascade
0208
Cathay
0213, 0217
CCE
0127
Celebrity
0059
Centurion
0213, 0217
Century
0205
CGE
0214, 0215
Cimline
0208, 0218
Citizen
0060, 0061, 0062,
0064
City
0208
Clarivox
0212, 0217
Clatronic
0206, 0207, 0208,
0209, 0213, 0214,
0218
CMS
0200
Colortyme
0060, 0061
Concerto
0060, 0061
Concorde
0208
Condor
0200, 0207, 0213
Contec
0200, 0207, 0208
Contec/Cony 0062
Continental Edison
0216
Cosmel
0208
Craig
0062
Crosley
0205, 0214, 0215
Crown
0062, 0063, 0128,
0208, 0213, 0217
CS Electronics 0200, 0207, 0209,
0214, 0218
CTC
0214
Curtis Mathes 0057, 0060, 0061,
0064, 0065
CXC
0062
Cybertron
0209, 0218
Daewoo
0060, 0061, 0120,
0127, 0155, 0193,
0200, 0207, 0208,
0213, 0218, 0238
Dainichi
0200, 0209, 0218
Dansai
0200, 0206, 0213,
0217
ITT
ITV
JBL
JC Penney
JCB
Jensen
JVC
0129, 0208, 0211
0208, 0217
0063
0057, 0060, 0061
0059
0060, 0061
0017, 0018, 0019,
0108, 0136, 0153,
0178, 0190, 0213,
0218
Kaisui
0200, 0207, 0208,
0209, 0218
Kamosonic
0207
Kamp
0200, 0207
Kapsch
0211
Karcher
0207, 0208, 0212,
0217
Kawasho
0059, 0060, 0061,
0200
Kendo
0128, 0210
Kennedy
0215
Kenwood
0060, 0061
Kingsley
0200, 0207
Kloss Novabeam
0062
Kneissel
0203
Kolster
0213
Konka
0209, 0218
Korpel
0213, 0217
Korting
0205
Koyoda
0208
KTV
0062, 0127, 0207
Kyoto
0200, 0212
Lenco
0208
Lenoir
0207, 0208
Lesa
0214
Leyco
0206, 0213, 0217
LG
0016, 0038, 0039,
0127, 0128, 0157,
0158, 0163, 0164,
0166, 0188, 0189,
0200, 0201, 0207,
0208, 0210, 0213,
0214, 0215, 0217
Liesenk
0217
Life
0206, 0208
Lifetec
0206, 0208, 0218
Loewe
0063, 0128, 0203,
0204, 0223, 0227
Loewe Opta
0205, 0213, 0217
Logik
0058
Luma
0210, 0217
Lumatron
0210, 0213, 0217
Lux May
0213
Luxman
0060, 0061
Luxor
0201, 0207, 0210
LXI
0057, 0061, 0063,
0064
Magnadyne
0204, 0205, 0214,
0215, 0217
Magnafon
0200, 0204, 0207
Magnavox
0060, 0061, 0063,
0102, 0103, 0150
Magnum
0206, 0208
Majestic
0058
Mandor
0206
Manesth
0206, 0207, 0213,
0217
Marantz
0060, 0061, 0063,
0090, 0213, 0217
Marelli
0205
Mark
0200, 0213, 0217
Matsui
0204, 0207, 0208,
0210, 0213, 0217
Mediator
0213, 0217
v
Medion
Megatron
Melectronic
0206, 0208
0061
0200, 0207, 0208,
0211, 0213, 0216,
0217
Memorex
0058, 0061, 0064,
0208
Memphis
0208
Metz
0205
MGA
0060, 0061
Micromaxx
0206, 0208
Microstar
0206, 0208
Minerva
0204
Minoka
0213
Mitsubishi
0006, 0015, 0016,
0048, 0060, 0061,
0104, 0112, 0113,
0125, 0205, 0213
Mivar
0200, 0201, 0202,
0203, 0204, 0207
Montgomery Ward
0058
MTC
0060, 0061, 0128,
0200
Multi System 0217
Multitech
0062, 0127, 0128,
0200, 0207, 0208,
0210, 0214, 0215,
0217
Murphy
0200, 0207
NAD
0061
Naonis
0210
NEC
0026, 0053, 0060,
0061, 0096, 0127
Neckermann
0205, 0207, 0210,
0213, 0217, 0255
NEI
0213, 0217
Nesco
0214
NET-TV
0082, 0101
New Tech
0208, 0213
New World
0209, 0218
Nicamagic
0200, 0207
Nikkai
0200, 0206, 0207,
0209, 0213, 0217,
0218
Nikko
0061
Nobliko
0200, 0207
Nogamatic
0216
Nokia
0129, 0211
Nordmende
0205, 0211, 0213,
0216
Nordvision
0217
Oceanic
0211
Olevia
0084
ONCEAS
0207
Onwa
0062, 0218
Orbit
0213
Orion
0126, 0204, 0208,
0213, 0217, 0235
Orline
0218
Orsowe
0204
Osaki
0127, 0206, 0207,
0209, 0218
Osio
0201
Oso
0209, 0218
Osume
0218
Otto Versand 0204, 0207, 0213,
0215, 0216, 0217,
0255
Pael
0200, 0207
Palladium
0207
Panama
0200, 0206, 0207,
0208
Panasonic
0006, 0007, 0063,
0073, 0074, 0097,
0110, 0114, 0137,
0141, 0151, 0162,
0165, 0186, 0204,
0211, 0244, 0245,
0246, 0254
Pathe Cinema 0200, 0203, 0207,
0212, 0215
Pathe Marconi 0212, 0216
Pausa
0208
Perdio
0200
Philco
0060, 0061, 0063,
0128, 0205, 0214,
0215
Philharmonic 0207
Philips
0040, 0060, 0063,
0072, 0115, 0116,
0124, 0130, 0150,
0175, 0184, 0187,
0205, 0207, 0213,
0215, 0217, 0220,
0221, 0232, 0233,
0252, 0253
Philips Magnavox
0124
Phoenix
0200, 0205, 0213,
0217
Phonola
0200, 0205, 0213,
0217
Pilot
0060
Pioneer
0012, 0013, 0060,
0061, 0098, 0109,
0117, 0128, 0181,
0182, 0194, 0195,
0211, 0213, 0216,
0217, 0250
Plantron
0206, 0213
Polaroid
0075
Poppy
0208
Portland
0060, 0061
Prandoni-Prince 0204, 0210
Precision
0207
Prima
0208, 0211
Profex
0208
Profi-Tronic
0213
Proline
0213
Proscan
0057
Prosonic
0200, 0207, 0217
Protech
0206, 0207, 0208,
0213, 0214, 0215,
0217
Proton
0060, 0061
Provision
0217
Pulsar
0060
Pye
0213, 0217
Pymi
0208
Quasar
0152, 0214
Quelle
0201, 0206, 0207,
0213, 0214, 0215,
0217
Radialva
0218
Radio Shack
0064
Radio Shack/Realistic
0057, 0060, 0061,
0062, 0064
Radiola
0213, 0217
Radiomarelli
0204, 0205, 0214
Radiotone
0213
RCA
0057, 0060, 0061,
0091, 0133, 0135,
0147, 0149
Realistic
0064
Revox
0213, 0217
Rex
0206, 0210, 0211
RFT
Rhapsody
R-Line
Roadstar
0203, 0205
0200
0213, 0217
0206, 0208, 0209,
0218, 0237
Robotron
0205
Rowa
0200
RTF
0205
Saba
0204, 0205, 0211,
0216
saccs
0212
Saisho
0204, 0206, 0207,
0208
Salora
0201, 0204, 0210,
0211, 0215
Sambers
0204
Sampo
0060, 0061, 0083,
0101
Samsung
0029, 0030, 0031,
0032, 0044, 0045,
0046, 0047, 0060,
0061, 0065, 0068,
0069, 0071, 0079,
0087, 0127, 0128,
0130, 0144, 0160,
0161, 0170, 0176,
0183, 0185, 0200,
0201, 0206, 0207,
0208, 0213, 0217,
0239, 0241, 0242,
0243
Sandra
0200, 0207
Sansui
0123, 0126, 0213
Sanyo
0020, 0021, 0022,
0049, 0060, 0064,
0127, 0128, 0200,
0203, 0207, 0215
SBR
0217
SCHAUB LORENTZ
0211
Schneider
0207, 0209, 0213,
0215, 0216, 0217,
0218
Scotch
0061
Scott
0060, 0061, 0062
Sears
0057, 0060, 0061,
0064
SEG
0200, 0206, 0207,
0214, 0215, 0217
SEI
0204
SEI-Sinudyne 0204, 0205, 0211
Seleco
0210, 0211, 0215
Sencora
0208
Sentra
0218
Serino
0200
Sharp
0009, 0010, 0011,
0060, 0061, 0066,
0070, 0087, 0111,
0143, 0145, 0167,
0168, 0169, 0198,
0204, 0224, 0247,
0248, 0249
Shogun
0060
Siarem
0204, 0205, 0215
Sicatel
0212
Siemens
0255
Sierra
0213
Signature
0058
Silva
0200
Singer
0205, 0214, 0215
Sinudyne
0204, 0205, 0215,
0217
Skantic
0211
Solavox
0211
Sonoko
Uher
Ultravox
0211, 0213
0200, 0205, 0207,
0214, 0215
United
0217
Universum
0127, 0128, 0129,
0201, 0206, 0213,
0214, 0215, 0217
Univox
0212
Vestel
0210, 0211, 0213,
0214, 0215, 0217
Vexa
0208, 0217
Victor
0213
VIDEOLOGIC 0200
Videologique 0200, 0207, 0209,
0218
Videosat
0214
VideoSystem 0213
Videotechnic 0200
Vidtech
0060, 0061
Viewsonic
0076, 0077, 0092,
0099, 0172, 0173
Visiola
0200, 0207
Vision
0213
Vortec
0213, 0217
Voxson
0205, 0210, 0211,
0213
Waltham
0207, 0212
Wards
0057, 0058, 0060,
0061, 0063
Watson
0213, 0217, 0218
Watt Radio
0200, 0207, 0212,
0215
Wega
0205
Weltblick
0213, 0217
Weston
0215
White Westinghouse
0200, 0207, 0217
Yamaha
0000, 0001, 0002,
0003, 0004, 0005,
0060, 0061
Yamishi
0218
Yoko
0200, 0206, 0207,
0208, 0209, 0213,
0217, 0218
Yorx
0209, 0218
Zanussi
0210
Zenith
0058, 0060, 0100,
0105, 0119, 0121,
0154
TV/DVD
Aiwa
Apex
Broksonic
Bush
JVC
Panasonic
RCA
Sylvania
Thomson
Toshiba
0139, 2055
0132, 2049
0138, 2060
0230, 2112
0136, 2053
0137, 0254, 2054,
2110
0133, 0135, 2050,
2051
0134, 2052
0226, 2109
0131, 0231, 2048,
2111
TV/DVD/VCR
Panasonic
Samsung
Sharp
Sylvania
Toshiba
0141, 1040, 2057
0241, 1070, 2113
0143, 1028, 2059
0142, 1041, 2058
0140, 1029, 2056
TV/VCR
Aiwa
Bush
0237, 1066
0237, 1066
Daewoo
GE
Goodmans
Grundig
Hitachi
JVC
Magnavox
Orion
Panasonic
Philips
Quasar
RCA
Roadstar
Samsung
Sharp
Sony
Sylvania
Tatung
Toshiba
Zenith
0155, 0238, 1038,
1067
0147, 1030
0240, 1069
0236, 1062
0156, 1039
0153, 1036
0150, 1033
0235, 1065
0151, 1034
0150, 0232, 0233,
1033, 1062, 1063
0152, 1035
0149, 1032
0237, 1066
0144, 0239, 1027,
1068
0145, 1028
0234, 1064
0148, 1031
0237, 1066
0146, 0237, 1029,
1066
0154, 1037
VCR
Admiral
Adventura
Aiwa
1008, 1013
1005
1005, 1042, 1043,
1044, 1066
Akai
1007, 1043
Akiba
1050
Akura
1043, 1050
Alba
1044, 1050
American High 1004
Amstrad
1042
Anitech
1050
ASA
1045, 1046
Asha
1002, 1014
Asuka
1042, 1045, 1046,
1050
Audio Dynamics1000
Audiovox
1003
Baird
1042, 1043, 1047
Basic Line
1044, 1050
Baur
1046
Beaumark
1002, 1014
Bell & Howell 1001
Blaupunkt
1046, 1048
Broksonic
1012, 1013
Bush
1044, 1050, 1066
Calix
1003
Candle
1002, 1003
Canon
1004
CCE
1006
CGE
1042, 1043
Cimline
1044, 1050
Citizen
1002, 1003
Colortyme
1000
Colt
1006
Craig
1002, 1003, 1006,
1014
Crown
1050
Curtis Mathes 1000, 1002, 1004,
1009
Cybernex
1002, 1014
Daewoo
1005, 1038, 1061,
1067
Dansai
1050
Dantax
1044
DBX
1000
De Graaf
1046, 1049
Decca
1042, 1043, 1046
Denon
1010
Dimensia
1009
Dual
Dumont
1043, 1046
1042, 1046, 1047,
1049
Dynatech
1005
Electrohome
1003
Electrophonic 1003
Elta
1050
Emerson
1003, 1004, 1005,
1012, 1013
Etzuko
1050
Ferguson
1043
Fidelity
1042
Finlandia
1046, 1047, 1049
Finlux
1042, 1043, 1046,
1047, 1049
FIRST LINE 1044, 1045, 1049,
1050
Fisher
1001, 1047
Flint
1044
Formenti/Phoenix
1046
Fuji
1004
Fujitsu
1042
Funai
1005, 1042
Galaxy
1042
Garrard
1005
GBC
1050
GE
1002, 1004, 1009,
1014, 1030
GEC
1046
Geloso
1050
General Technic 1044, 1048
Go Video
1014
GoldHand
1050
Goldstar
1000, 1003, 1042,
1045
Goodmans
1042, 1045, 1050,
1069
Gradiente
1005
Graetz
1043, 1047
Granada
1046, 1047, 1049
Grandin
1042, 1045, 1050
Grundig
1046, 1050, 1062
Hanseatic
1045, 1046
Harley Davidson1005
Harman/Kardon 1000
Harwood
1006
HCM
1050
Headquarter
1001
Hinari
1044, 1050
Hisawa
1044
Hitachi
1007, 1010, 1039,
1042, 1043, 1046,
1049
Hughes Network Systems
1010
Hypson
1044, 1050
Imperial
1042
Inno Hit
1046, 1050
Innovation
1044, 1048
Instant Replay 1004
Interbuy
1045
Interfunk
1046, 1047
Intervision
1042
Irradio
1045, 1050
ITT
1043, 1047
ITV
1045
JC Penney
1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1006
JCL
1004
Jensen
1007
JVC
1000, 1001, 1007,
1011, 1017, 1036,
1043
Kaisui
1050
vi
APPENDIX
0206, 0207, 0208,
0213, 0217
Sonolor
0211
Sontec
0213, 0217
Sony
0041, 0059, 0067,
0085, 0086, 0174,
0196, 0199, 0208,
0219, 0234
Sound & Vision 0209, 0218
Soundesign
0060, 0061, 0062
Soundwave
0213, 0217
SSS
0060, 0062
Standard
0207, 0208, 0209,
0213, 0218
Starlight
0217
Starlite
0062
Stenway
0218
Stern
0210, 0211
Sunkai
0208, 0218
Sunwood
0208, 0213
Superla
0200, 0204, 0207
SuperTech
0200
Supra
0208
Supreme
0059
Susumu
0209
Sutron
0208
Sydney
0200, 0207
Sylvania
0060, 0061, 0063,
0080, 0134, 0142,
0148
Symphonic
0062, 0080
Sysline
0217
Sytong
0200
Tandy
0127, 0207, 0209,
0211, 0218
Tashiko
0200, 0207, 0210
Tatung
0127, 0204, 0207,
0213, 0217, 0237
TCM
0206, 0208
Teac
0127
Tec
0207, 0208, 0214,
0215
Techwood
0060, 0061
Teknika
0058, 0060, 0061,
0062
Teleavia
0216
Telecor
0218
Telefunken
0065, 0213, 0216
Telegazi
0218
Teletech
0208, 0214, 0217
Teleton
0207
Televideon
0200
Tensai
0208, 0209, 0213,
0218
Tesmet
0213
Tevion
0206, 0208
Texet
0200, 0207
Thomson
0191, 0192, 0207,
0213, 0216, 0226
Thorn
0212, 0217
TMK
0060, 0061
Tokai
0213
Tokyo
0200, 0207
Toshiba
0027, 0043, 0053,
0054, 0064, 0078,
0089, 0090, 0106,
0107, 0127, 0131,
0140, 0146, 0159,
0197, 0225, 0231,
0237
Towada
0211, 0215
Transtec
0200
Trident
0204
Tristar
0218
Triumph
0204
RX-V463_G-cv.fm Page 1 Friday, January 11, 2008 10:21 AM
G
Karcher
Kendo
Kenwood
National
NEC
1048
1000, 1001, 1007,
1011, 1043, 1051
Neckermann
1043, 1046
NEI
1046
Nesco
1050
Nikko
1003
Noblex
1002, 1014
Nokia
1043, 1047
Nordmende
1043
Oceanic
1042, 1043
Okano
1044
Olympus
1004
Optimus
1003, 1008
Orion
1012, 1013, 1044,
1065
Orson
1042
Osaki
1042, 1045, 1050
Otto Versand 1046
Palladium
1043, 1045, 1050
Panasonic
1004, 1020, 1034,
1040, 1048, 1054,
1072
Pathe Marconi 1043
Penney
1010, 1014
Pentax
1010, 1049
Perdio
1042
Philco
1004, 1051
Philips
1004, 1025, 1033,
1046, 1056, 1057,
1059, 1062, 1063
Philips Magnavox
1018
Phonola
1046
Pilot
1003
Pioneer
1011, 1046
Prinz
1042
Profex
1050
Profitronic
1014
Proline
1042
Proscan
1009
Prosonic
1044
Protec
1006
Pye
1046, 1056
Quarter
1001
Quartz
1001, 1047
Quasar
1004, 1035
Quelle
1042, 1046, 1047
Radio Shack
1003
Radio Shack/Realistic
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008
Radiola
1046
Radix
1003
Randex
1003
RCA
1002, 1004, 1009,
1010, 1014, 1015,
1022, 1032
Realistic
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008
Rex
1043
RFT
1046
Roadstar
1045, 1050, 1066
Saba
1043
Saisho
1044, 1050
Salora
1047
Samsung
1002, 1014, 1021,
1027, 1052, 1068,
1070
Sanky
1008
Sansui
1007, 1011, 1013,
1043
Sanyo
1001, 1002, 1014,
1047
SBR
1046
Schaub Lorenz 1042, 1043, 1047
Schneider
1042, 1044, 1045,
1046, 1050
Scott
1012
Sears
1001, 1003, 1004,
1010
SEG
1050
SEI-Sinudyne 1046
Seleco
1043
Sentron
1050
Sharp
1008, 1023, 1028,
1053, 1073
Shintom
1006, 1047, 1050
Shivaki
1045
Shogun
1002, 1014
Siemens
1045, 1047
Signature 2000 1008
Silva
1045
Singer
1004, 1006
Sinudyne
1046
Sontec
1045
Sony
1016, 1019, 1055,
1060, 1064, 1074
STS
1004, 1010
Sunkai
1044
© 2008
YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY. LTD. LEVEL 1, 99 QUEENSBRIDGE STREET, SOUTHBANK, VIC 3006, AUSTRALIA
Black process 45.0° 240.0 LPI
Sunstar
Suntronic
Sunwood
Sylvania
1042
1042
1050
1004, 1005, 1031,
1041
Symphonic
1005
Taisho
1044
Tandy
1001
Tashiko
1003, 1042
Tatung
1007, 1042, 1043,
1046, 1066
TCM
1044, 1048
Teac
1005, 1007
Technics
1004, 1048
Teknika
1003, 1004, 1005
Teleavia
1043
Telefunken
1043
Tenosal
1050
Tensai
1042, 1045, 1050
Tevion
1044, 1048
Thomson
1043, 1058
Thorn
1043, 1047
TMK
1002, 1014
Tokai
1045, 1050
Tonsai
1050
Toshiba
1013, 1024, 1029,
1043, 1046, 1066,
1075
Totevision
1002, 1003, 1014
Towada
1050
Towika
1050
Uher
1045
Unitech
1002, 1014
Universum
1042, 1045, 1046
Vector Research 1000
Video Concepts 1000
Videon
1044, 1048
Videosonic
1002, 1014
Wards
1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1008,
1010, 1014
Weltblick
1045
White Westinghouse
1013
XR-1000
1004, 1005, 1006
Yamaha
1000, 1001, 1007
Yamishi
1050
Yokan
1050
Yoko
1045, 1050
Zenith
1013, 1026, 1037
All rights reserved.
Printed in China
WN25730
RX-V463
1046
1044
1000, 1001, 1007,
1011, 1043
KLH
1006
Kodak
1003, 1004
Korpel
1050
Leyco
1050
LG
1003, 1042, 1045,
1071
Lifetec
1044, 1048
Lloyd's
1005
Loewe
1048
Loewe Opta
1045, 1046
Logik
1006, 1050
Luxor
1047
LXI
1003
M Electronic 1042
Magnasonic
1047
Magnavox
1004, 1018, 1033
Magnin
1003, 1014
Manesth
1050
Marantz
1000, 1001, 1004,
1046, 1051
Marta
1003
Matsui
1044, 1045
Matsushita
1004
Mediator
1046
Medion
1044, 1048
MEI
1004
Memorex
1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1008,
1013, 1014, 1042,
1045, 1047
Memphis
1050
Metz
1048
MGA
1014
MGN Technology
1002, 1014
Micromaxx
1044, 1048
Microstar
1044, 1048
Migros
1042
Minolta
1010
Mitsubishi
1011, 1042, 1046
Montgomery Ward
1008
Motorola
1004, 1008
MTC
1002, 1014
Multitech
1002, 1005, 1006,
1042, 1046, 1050
Murphy
1042
RX-V463
AV Receiver
Ampli-tuner audio-vidéo
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
00_Sheet_RX-V463_EX.book Page 1 Monday, January 7, 2008 5:26 PM
RTKAGLEF
RX-V463
The circled numbers and alphabets correspond to those in the Owner’s Manual.
Les nombres et lettres dans un cercle correspondent à ceux du mode d’emploi.
Die umkreisten Zahlen und Buchstaben entsprechen denen in der Bedienungsanleitung.
Inringade nummer och bokstäver motsvarar de som anges i bruksanvisningen.
I manuali e le lettere dell’alfabeto corrispondono a quelli nel Manuale di istruzioni.
Los números y las letras en el interior de círculos se corresponden con aquellos del manual de instrucciones.
De omcirkelde cijfers en letters corresponderen met die in de Gebruiksaanwijzing.
Цифры и буквы в кружках относятся к цифрам и буквам в Инструкции по эксплуатации.
带圆圈的数字和文字与说明书中的同类数字和文字相对应。
원 번호 및 원 알파벳은 사용 설명서 안의 표기와 일치합니다 .
■ Front panel/Face avant/Frontblende/Frontpanelen/Pannello anteriore/Panel delantero/Voorpaneel/
Фронтальная панель/ 前部面板 / 전변 패널
A
B
C
D
E
F
GH
I
VOLUME
STANDBY
/ON
OPTIMIZER MIC
EDIT
PRESET/TUNING
BAND
l PRESET/TUNING/CH h
A/B/C/D/E
MEMORY
TUNING AUTO/MAN'L
SCENE
1
l
PHONES
SPEAKERS
A/B/OFF
PROGRAM
TONE CONTROL
3
STRAIGHT
DIRECT
h
4
l
INPUT
VIDEO AUX
h
VIDEO
AUDIO SELECT
EFFECT
SILENT CINEMA
J
Black process 45.0° 240.0 LPI
2
K
L
M
N
O
P
Q
L
AUDIO
USB
R
00_Sheet_RX-V463_EX.book Page i Monday, January 7, 2008 5:26 PM
■ Remote control/Boîtier de télécommande/Fernbedienung/Fjärrkontrollen/
Telecomando/Mando a distancia/Afstandsbediening/Пульт ДУ/ 遥控器 /
리모콘
1
2
3
POWER
POWER
TV
AV
USB
STANDBY
POWER
A
B
MUTE
CD
MD/CD-R
TUNER
DVD
DTV/CBL
DVR
V-AUX/DOCK
C
D
AMP
TV INPUT
TV MUTE
1
2
G
H
I
TV CH
J
TV VOL
4
SCENE
5
6
BAND LEVEL
TITLE
7
8
3
4
VOLUME
MENU
L
ENTER
DISPLAY
RETURN
MEMORY
K
M
REC
9
0
A
B
C
D
E
F
FREQ/TEXT
l
EON
PROG h
MODE - PTY SEEK - START
ENHANCER SUR. DECODE
1
2
3
4
STRAIGHT
DIRECT
NIGHT
PARAMETER
5
6
7
MULTI CH IN AUDIO SEL
9
0
10
8
SLEEP
ENT
N
O
P
Q
R
Printed in China
Black process 45.0° 240.0 LPI
WN26200
Download PDF

advertising