HP ProClip 535494
28 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 535494
535494 Hållare med lås För kabelanslutning. För Apple original Lightning-till-USB-kabel. Med kulled. 2 nycklar
ingår.
Denna hållare för kabelanslutning används när du vill ha din iPad fastlåst och ändå lättåtkomlig. Hållaren är
krocktestad och godkänd för användning på Brodits nackstödsfäste.
Hållaren kan, i kombination med en Apple-kabel, användas för att ladda din iPad. Först monterar du fast kabeln i
hållaren, sedan ansluts kabeln automatiskt till din iPad varje gång du sätter den i hållaren.
OBS! Kabel ingår ej.
Hållaren för kabelanslutning kan användas i kombination med Apple original Lightning-till-USB-kabel (Apple art.
nr. MD818ZM/A).
Hållaren är perfekt även för butiken eller på mässan - överallt där du vill använda din iPad utan att den enkelt kan
flyttas. Hållaren är tillverkad av extra kraftig plast och är utrustad med ett lås. För att ta bort iPaden ur hållaren
krävs en nyckel, två nycklar ingår. Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika
reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad
position.
Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage.
ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner
och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra
stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens
instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en
sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter
och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana
monteringar.
En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar
att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.
Crash Test film!
EAN: 7320285354944
Artikel nr 535494 passar till:
Apple iPad New 4th Gen
1 (3)
Apple iPad New with Retina (Lightning Connector)
2 (3)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera
monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren
över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva fast hållaren på monteringsplattan. Dra åt
skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
2. Placera kabelns kontakt i hålet på hållarens sida. Pressa försiktigt nedåt och framåt så att kontakten går förbi
spärren in i hålet. Pressa tills du hör/känner att kontakten snäpper fast i hållaren.
3. Skjut försiktigt enheten i sidled in i hållaren. Placera låset på hållarens vänstra utskjutande del genom att
pressa på det i sidled. Tryck in knappen för att låsa. Lås upp låset med den medsända nyckeln. Ta bort låset
genom att dra det i sidled bort från hållaren. Skjut försiktigt enheten i sidled ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad. Skifta mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.
3 (3)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement