Brodit ProClip 532304
28 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 532304
532304 Aktiv hållare för fast installation Med kulled. Med laddboxen integrerad i hållaren.
Med din betalterminal i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Den aktiva hållaren är
monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Med ciggkontakt, 12/24 Volt.
Laddningen ansluts automatiskt när terminalen sätts i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285323049
Artikel nr 532304 passar till:
VeriFone VX 680
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa
den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren. Pressa enhetens överdel framåt på
plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel framåt. När enheten går fri, lyft den
ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement