Brodit 511002 holder

Brodit 511002 holder
6 mars, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 511002
511002 Passiv hållare med kulled
Med din enhet i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållaren är monterad på en
kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta enhet i hållaren, och att
ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till enheten när den sitter i hållaren. Monteras på ProClip
Monteringsplattform.
EAN: 7320285110021
Artikel nr 511002 passar till:
Ingenico i7910
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven,
bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren
dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå
kan vinklas.
3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren. Pressa enhetens överdel framåt på
plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel framåt. När enheten går fri, lyft den
ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement