LG | F12U2QDN0 | Datasheet | LG F12U2QDN0 washing machine

Tabella dei consumi
Scheda di prodotto_Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione
LG
Marchio
Modello
F14U2T/QDN(W)(0~9) F12U2T/QDN(W)(0~9) F10U2T/QDN(W)(0~9)
kg
8/7
8/7
8/7
A+++
A+++
A+++
No
No
No
117/104
117/104
117/104
kWh/
anno
- Programma cotone standard 60°C a pieno carico
0.65/0.58
0.65/0.58
0.65/0.58
- Programma cotone standard 60°C a carico parziale
0.43/0.40
0.43/0.40
0.43/0.40
- Programma cotone standard 40°C a carico parziale
0.37/0.36
0.37/0.36
0.37/0.36
kWh
kWh
kWh
0,45
0,45
0,45
9000/8500
9000/8500
9000/8500
B
B
B
1400
1200
1000
rpm
51
53
53
%
Capacità in kg di cotone
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso
consumo) a G (alto consumo)
'Marchio UE di qualità ecologica ('ecolabel') ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno.
(Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a
40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di
spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla
modalità di utilizzo della lavabiancheria)
Consumo di energia per ciclo
Consumo energetico ponderato in modo spento e in modo "left-on".
Consumo di acqua in litri/anno (Basato su 220 cicli di lavaggio
cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il
consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo
dell'apparecchio)
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G
(efficienza minima) ad A (efficienza massima).
Velocità massima di centrifuga raggiunta (Valore minimo fra il
programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il
cotone standard 40°C a metà carico)
litri/
anno
Il 'Cotone ampio a 60°C' a carico pieno e parziale ed il 'Cotone ampio a 40°C' a carico parziale sono i
programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda,
questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti
in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale.
La durata del programma
- Programma cotone standard 60°C a pieno carico
275/275
275/275
275/275
min.
- Programma cotone standard 60°C a carico parziale
221/201
221/201
221/201
min.
- Programma cotone standard 60°C a carico parziale
216/196
216/196
216/196
min.
10
min.
La durata del modo "left-on" (Tl). (Misurato sul programma
cotone standard a 60°C pieno carico.)
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio / Rumore in dB(A) re 1
pW in centrifuga.
10
10
52 (Lavaggio)
52 (Lavaggio)
52 (Lavaggio) dB(A)
73 (Centrifuga) 72 (Centrifuga) 72 (Centrifuga) dB(A)
Free-Standing
39
Dane eksploatacyjne
Karta produktu_Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010
LG
Nazwa dostawcy lub znak towarowy
I
y
F14 U2T/QDN(W)(0~9) F12U2T/QDN(W)(0~9) F10U2T/QDN(W)(0~9)
8/7
8/7
8/7
A+++
A+++
A+++
Nie
Nie
Nie
117/104
117/104
117/104
kWh
/ rok
- Standardowy program bawełna 60 °C przy pełnym załadowaniu
0.65/0.58
0.65/0.58
0.65/0.58
kWh
- Standardowy program bawełna 60 °C przy częściowym załadowaniu
0.43/0.40
0.43/0.40
0.43/0.40
kWh
- Standardowy program bawełna 40 °C przy częściowym załadowaniu
0.37/0.36
0.37/0.36
0.37/0.36
kWh
0,45
0,45
0,45
W
9000/8500
9000/8500
9000/8500
litry
/ rok
B
B
B
1400
1200
1000
rpm
51
53
53
%
Pojemność znamionowa w kg
Klasa efektywności energetycznej
Przyznano "oznakowanie ekologiczne UE" zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 66/2010
Ważone roczne zużycie energii ( AEC ) w litrach rocznie na podstawie 220
standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin
bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu
oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie
energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
kg
Zużycie energii
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania
Ważone roczne zużycie wody ( AWC ) w litrach rocznie na podstawie
220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin
bawełnianych w 60°C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu.
Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania
urządzenia
Klasa efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność)
do A (największa efektywność)
Maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego
programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym
załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin
bawełnianych w 40°C przy częściowym załadowaniu, w zależności od
tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa
uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin
bawełnianych w 60°C przy pełnym załadowaniu lub standardowego
programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym
załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa
"Bawełna duże 60°C/ 40°C" stanowią standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie.
Są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej efektywnymi programami
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Czas programu
- Standardowy program bawełna 60°C przy pełnym załadowaniu
275/275
275/275
275/275
min.
- Standardowy program baweŁna 60 °C przy częściowym załadowaniu
221/201
221/201
221/201
min.
- Standardowy program bawełna 40°C przy częściowym załadowaniu
216/196
216/196
216/196
min.
10
10
10
min.
52 (Pranie)
52 (Pranie)
52 (Pranie)
dB(A)
Czas trwania trybu czuwania ( Tl)
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i
wirowania, w przypadku standardowego programu prania tkanin
bawełnianych w 60°C przy pełnym załadowaniu, wyrażony w dB( A ) re
1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej
73 (Wirowanie) 72 (Wirowanie) 72 (Wirowanie) dB(A)
Wolnostojący
39
Download PDF

advertising