Brodit ProClip 511611
27 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 511611
511611 Passiv hållare med kulled Passar handdator med standardbatteri och stort batteri.
Med din handdator i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållare till handdatorer
är monterade på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta
handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till handdatorn när den
sitter i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285116115
Artikel nr 511611 passar till:
Toughshield R750
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att kulleden passar. Skruva fast hållaren på monteringsplattan.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement