Brodit ProClip 511612

Brodit ProClip 511612
27 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 511612
511612 Passiv hållare med kulled
Med din handdator i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Hållare till handdatorer
är monterade på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Det är enkelt att sätta
handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Du kan ansluta t ex en laddkabel till handdatorn när den
sitter i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285116122
Artikel nr 511612 passar till:
Adyen Shuttle
iZettle Chip & PIN Reader
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven,
bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren
dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå
kan vinklas.
3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren Pressa enhetens överdel framåt,
pressa samtidigt enheten nedåt på plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel
framåt. När enheten går fri, lyft upp den ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement