Brodit ProClip 530534
28 januari, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 530534
530534 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med kulled.
Med din handdator i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Den aktiva hållaren är
monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Med ciggkontakt, 12/24 Volt.
Laddningen ansluts automatiskt när handdatorn sätts i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285305342
Artikel nr 530534 passar till:
Honeywell Dolphin 60S
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven så att hållaren
sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren Pressa enhetens överdel framåt,
pressa samtidigt enheten nedåt på plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Pressa hållarens överdel
framåt. När enheten går fri, lyft upp den ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement