Brodit 511653 holder
6 mars, 2015, www.brodit.se, © 2015 Brodit AB
Produkt 511653
511653 Passiv hållare med kulled
Med din Samsung i en hållare monterad i bilen har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Trafiksäkert, snyggt och
bekvämt! Du kan ansluta exempelvis en laddkabel till Samsung när den sitter i hållaren.
Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt
mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta Samsung i
hållaren, och att ta den med sig när man lämnar bilen.
Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage.
ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner
och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra
stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens
instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en
sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter
och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana
monteringar.
En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar
att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.
EAN: 7320285116535
Artikel nr 511653 passar till:
Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T800
Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven,
bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren
dras fast mot kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren och pressa framåt på enhetens överdel så att
den snäpper fast i hållaren. Att ta bort enheten ur hållaren: Pressa uppåt på hållarens överdel och dra enhetens
överdel ut ur hållaren först, sedan kan du lyfta enheten upp/ut från hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement