הוראות הפעלה למכשיר הדפסת גם תוויות ד P- Touch 1000

הוראות הפעלה למכשיר הדפסת גם תוויות ד P- Touch 1000
‫כללי בטיחות כלליים‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫הוראות הפעלה‬
‫למכשיר הדפסת‬
‫תוויות דגם‬
‫‪P-Touch 1000‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫‪LN9799001‬‬
‫●‬
‫הכרת המכשיר‬
‫●‬
‫באמצעות מכשיר זה‪ ,‬ניתן ליצור תוויות עבור כל יישום‪ .‬בחרו מבין מגוון המסגרות‪ ,‬גדלי התווים‬
‫והסגנונות על מנת לעצב תוויות אישיות יפות‪ .‬בנוסף‪ ,‬מגוון קלטות הסרט הזמינות מאפשר‬
‫להדפיס תוויות בגדלים שונים ובצבעים מלהיבים‪.‬‬
‫קראו מדריך זה בקפידה לפני התחלת השימוש במכשיר‪ ,‬ושמרו את המדריך במקום נגיש לצורך‬
‫שימוש עתידי‪.‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫חברת‬
‫אנו‬
‫‪LTD‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫השתמשו אך ורק בסרטי ‪ Brother TZ‬במכשיר זה‪ .‬אין להשתמש בסרטים שאינם‬
‫‪.‬‬
‫מסומנים בסמל‬
‫אין למשוך את הסרט המוזן למכשיר‪ ,‬משום שהדבר עלול לגרום לקלטת הסרט‬
‫לנזק‪.‬‬
‫אין לנסות לחתוך את הסרט בזמן הדפסה או הזנה משום שהדבר יגרום לנזק לסרט‪.‬‬
‫אין לנקות את המכשיר עם אלכוהול או ממסים אורגניים אחרים‪ .‬השתמשו אך ורק במטלית‬
‫רכה ויבשה‪.‬‬
‫הוציאו את הסוללות ונתקו את מתאם זרם החילופין אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר‬
‫למשך זמן רב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אספקת החשמל מנותקת למשך יותר משלוש דקות‪ ,‬כל הטקסט המוצג‬
‫בתצוגה וכל קבצי הטקסט השמורים בזיכרון ימחקו‪ .‬השפה והגדרות המכשיר‬
‫ימחקו גם הן‪.‬‬
‫אין להכניס למכשיר חפצים זרים או להניח עליו חפצים כבדים‪.‬‬
‫אין לחשוף את המכשיר לטמפרטורות גבוהות או ללחות גבוהה‪ .‬אין להשאיר את המכשיר על‬
‫לוח המחוונים או בחלק האחורי של רכב‪.‬‬
‫הימנעו מלהשאיר את המכשיר במקומות מאובקים במיוחד‪ .‬הרחיקו את המכשיר מאור‬
‫שמש ישיר ומגשם‪.‬‬
‫אין להשאיר חפצי גומי או ויניל על גבי המכשיר למשך זמן רב‪ ,‬משום שהם עלולים להשאיר‬
‫עליו כתמים‪.‬‬
‫אין לגעת במנגנון ראש ההדפסה‪ .‬אם נגעתם בראש ההדפסה‪ ,‬נקו אותו מייד עם מטלית‬
‫רכה )לדוגמה‪ ,‬קיסם עם ראש צמר גפן( על מנת להימנע מנזק מתמשך‪.‬‬
‫על מנת להימנע מפציעות‪ ,‬אין לגעת בקצה יחידת החיתוך‪.‬‬
‫השתמשו אך ורק במתאם זרם החילופין שתוכנן במיוחד עבור מכשיר זה‪ .‬ייתכן כי‬
‫שימוש במתאם אחר יבטל את האחריות‪.‬‬
‫צרו קשר עם חנות של ‪ Brother‬לצורך פרטים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הסירו את הכיסוי האחורי על ידי לחיצה על החלק המחוספס בראש המכשיר‪.‬‬
‫אם הוכנסה כבר למכשיר קלטת סרט‪ ,‬הסירו אותה על ידי משיכתה מעלה‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם‬
‫ישנן סוללות במכשיר‪ ,‬הוציאו אותן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬הכניסו שש סוללות אלקלין בגודל ‪ (LR03) AAA‬חדשות‪ ,‬וודאו כי הקטבים שלהן מכוונים‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫החליפו את כל ששת הסוללות ביחד בסוללות חדשות לחלוטין תמיד‪.‬‬
‫‪ .2 2‬הכניסו קלטת סרט‪ ,‬וודאו כי היא נתפסת במקום‪.‬‬
‫● ודאו כי קצה הסרט נכנס מתחת למובילי הסרט‪.‬‬
‫● הסירו את לשונית הנייר כאשר אתם מכניסים קלטת‬
‫סרט חדשה‪.‬‬
‫● אם סרט הדיו רופף‪ ,‬סובבו את הגלגל המשונן עם‬
‫האצבע בכיוון החץ שעל גבי קלטת הסרט‪.‬‬
‫● השתמשו אך ורק בקלטות סרט ‪ Brother TZ‬עבור מכשיר זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חברו את הכיסוי האחורי על ידי הכנסת שני הווים בתחתית לתוך‬
‫החריצים שבמכשיר‪ ,‬ואחר כך לחצו את הכיסוי האחורי מטה עד שהוא נתפס‬
‫במקום‪.‬‬
‫לאחר שהכנסתם את קלטת הסרט‪ ,‬הזינו את הסרט )ראו את הפרק "הזנה"( פעם‬
‫אחת‪ ,‬ואחר כך לחצו את ידית יחידת החיתוך פנימה על מנת לחתוך את הסרט‪.‬‬
‫מתאם זרם חילופי אופציונלי )דגם ‪(G1/G‬‬
‫‪1‬‬
‫הכניסו את התקע של כבל המתאם למחבר המתאם‬
‫בתחתית המכשיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הכניסו את התקע לשקע חשמל סטנדרטי קרוב‪.‬‬
‫מפרט טכני‬
‫‪BROTHERS INDUSTRIES‬‬
‫‪Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japan ,111‬‬
‫מצהירים כי מערכת הדפסת התוויות ‪ PT-1000‬תואמת‬
‫‪EN 55022: 1998 Class B‬‬
‫‪:EMC‬‬
‫‪EN 55024: 1998‬‬
‫●‬
‫אספקת חשמל וקלטות סרט‬
‫למסמכים הנורמטיביים הבאים‪:‬‬
‫‪ 108‬מ"מ )רוחב( ‪ 196 X‬מ"מ )עומק( ‪ 55 X‬מ"מ )גובה(‬
‫ממדים‪:‬‬
‫‪ 335‬גרם )בלי סוללות וקלטות סרט(‬
‫משקל‪:‬‬
‫‪ 6‬סוללות אלקלין בגודל ‪ (LR03) AAA‬או מתאם זרם חילופי‬
‫אספקת חשמל‪:‬‬
‫אפוציונלי‬
‫)דגם ‪(G1/G‬‬
‫קלטות ‪Brother TZ‬‬
‫קלטות סרט‪:‬‬
‫‪ 6‬מ"מ‪ 9/‬מ"מ‪ 12/‬מ"מ )רוחב(‬
‫יחידת חיתוך‪:‬‬
‫‪) TC-5‬חילוף(‬
‫ותואמת להוראות תקן התאימות האלקטרומגנטית ‪) 89/336/EEC‬כפי שתוקן על ידי‬
‫התקנים ‪ 91/263/EEC‬ו‪ .(92/31/EEC‬מתאם זרם החילופין האופציונלי תואם גם לתקן‬
‫‪ EN 60950‬ולהוראות תקן המתח הנמוך ‪.73/23/EEC‬‬
‫הנפיק על ידי‪:‬‬
‫חברת ‪BROTHER INDUSTRIES, LTD‬‬
‫‪P & S company‬‬
‫יחידת חיתוך )חילוף(‬
‫אם להב החיתוך נעשה כהה לאחר שימושים חוזרים‪ ,‬ולא ניתן לחתוך את‬
‫הסרט באופן חלק‪ ,‬החליפו את הלהב ביחידת חיתוך חדשה )מספר פריט‪:‬‬
‫‪ ,(TC-5‬הניתנת לרכישה בחנות מוסמכת של ‪.Brother‬‬
‫‪.Development DIV‬‬
‫מקלדת ותצוגת‬
‫התחלת השימוש‬
‫‪LCD‬‬
‫‪1‬‬
‫יצירת טקסט‬
‫מעבר בין אותיות‪%‬עברית‪%/%‬אותיות‪%‬קטנות‪/‬גדולות‬
‫הפעילו את המכשיר‪.‬‬
‫חברו את המכשיר למקור חשמל על ידי הכנסת שש סוללות בגודל ‪ AAA‬או חיבור‬
‫‪.‬‬
‫מתאם זרם החילופין האופציונלי‪ ,‬ואחר כך לחצו על הלחצן‬
‫‪2‬‬
‫מחווני‬
‫גודל‪2/2‬סגנון‬
‫קבעו את השפה )עברית‪/‬אנגלית(‬
‫אותיות גדולות‬
‫‪LCD‬‬
‫בחרו שפה באמצעות הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬ואחר כך לחצו על הלחצן‬
‫יצירת טקסט עם שתי שורות‬
‫הזיזו את הסמן להתחלת השורה השנייה‪ ,‬ולחצו על הלחצןן‬
‫‪HEBREW‬‬
‫סמן‬
‫בדקו את התצוגה ולחצו על הלחצן‬
‫‪3‬‬
‫אותיות גדולות‪/‬קטנות‬
‫לחצן הפעלה‬
‫לחצן הדפסה‬
‫לחצן אישור‬
‫תצוגת ה"‪ LCD‬מציגה שורה אחת של ‪ 8‬תווים‪ .‬הטקסט המוזן יכול להיות‬
‫באורך של עד ל"‪ 55‬תווים‪.‬‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫●‬
‫על מנת להפעיל‪/‬לכבות את המכשיר‪.‬‬
‫לחצו על הלחצן‬
‫המכשיר מכובה אוטומטית אם לא לוחצים על לחצן במשך ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫●‬
‫הזנת אותיות מודגשות‬
‫עיצוב תוויות‬
‫אותיות מודגשות‬
‫קביעת הגופן‬
‫אות‬
‫‪/‬‬
‫(‬
‫‪/‬‬
‫‪OKLAHOMA‬‬
‫)‬
‫‪/‬‬
‫(‬
‫גודל ‪3‬‬
‫‪/‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫● ניתן להציג את התווים גם על ידי לחיצה על הלחצן )(‪.()/‬‬
‫● על מנת לעבור לקבוצת האותיות הבאה‪ ,‬לחצו על הלחצן )(‪.‬‬
‫● על מנת לעבור לקבוצת אותיות אחרת‪ ,‬לחצו על לחצן התו של הקבוצה‪.‬‬
‫)‬
‫‪/‬‬
‫‪) SHADOW‬צל(‬
‫‪) OUTLINE‬קו חיצוני(‬
‫‪) MIRROR‬מראה(‬
‫הערות‪:‬‬
‫(‬
‫ניתן לצפות בטקסט לפני ההדפסה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪) BOLD‬מובלט(‬
‫●‬
‫איור ‪1‬‬
‫)הזינו וחתכו(‬
‫(‬
‫)‬
‫‪/‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪FULL‬‬
‫‪ 25‬מ"מ‬
‫‪LCD‬‬
‫)‬
‫(‬
‫אורך‬
‫קלטות וידאו‬
‫‪ 140‬מ"מ‬
‫‪"FD 3.5‬‬
‫דיסקטים ‪ 3.5‬אינץ'‬
‫‪ 68‬מ"מ‬
‫‪CD CASE‬‬
‫תקליטורים‬
‫‪ 100‬מ"מ‬
‫‪FILE TAB‬‬
‫לשונית קובץ‬
‫‪ 70‬מ"מ‬
‫‪AUDIO‬‬
‫קלטות שמע‬
‫‪ 89‬מ"מ‬
‫‪VIDEO 8‬‬
‫קלטות וידאו ‪ 8‬מ"מ )‪ 92 (Video 8‬מ"מ‬
‫)‬
‫מחיקה‬
‫(‬
‫כל הטקסט וההגדרות ימחקו‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫זיכרון‬
‫(‬
‫ניתן לשמור עד ל‪ 9‬קבצי טקסט בהם אתם משתמשים באופן תדיר ולשחזר אותם על מנת ליצור תוויות‬
‫מהר יותר ובנוחות‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫)הזינו וחתכו(‬
‫‪ERROR‬‬
‫התרחשה שגיאה‪.‬‬
‫‪BATTERY‬‬
‫הסוללות חלשות‪.‬‬
‫‪BATTERY‬‬
‫הסוללות מרוקנות‪.‬‬
‫‪FULL‬‬
‫הזנתם כבר את המספר המרבי של התווים )‪ ,(55‬או שהזיכרון מלא‪.‬‬
‫‪LONG TXT‬‬
‫אורך הטקסט חורג מאורך התווית שנבחר‪.‬‬
‫שחזור‪:‬‬
‫)‬
‫(‬
‫ניתן להדפיס עד ל‪ 9‬עותקים מכל תווית‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪/‬‬
‫בעיה‬
‫התצוגה נשארת ריקה לאחר הפעלת‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫מחיקה‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫)‬
‫●‬
‫●‬
‫כאשר הזיכרון מלא‪ ,‬מחקו קובץ אחד או יותר‪ ,‬ואחר כך שמרו את הקובץ החדש‪.‬‬
‫ניתן לבחור מספר קובץ גם על ידי לחיצה על לחצן הספרה המתאים )‪.(9 — 1‬‬
‫קיצורי תכונות‬
‫(‬
‫ניתן להספיק עותקים רבים של אותו הטקסט‪ ,‬ולהגדיל מספר רצוי ב‪ 1‬לאחר הדפסת כל תווית‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬הדפסת עותקים של תווית המכילה מספר סידורי )‪ ,0124 ,0123‬ו‪.(0125‬‬
‫‪/‬‬
‫)‬
‫רשימת הודעות שגיאה‬
‫‪/‬‬
‫אפשרות הדפסה‪/‬הדפסה חוזרת‬
‫‪/‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫חתכו לאורך הנקודות המודפסות )‪ (:‬עם מספרים‪ ,‬כך שהטקסט יהיה ממורכז התווית‪.‬‬
‫תצוגת‬
‫‪/‬‬
‫שימוש‬
‫‪VCR VHS‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫יש למקם את הסמן במקום הרצוי ללשונית‪.‬‬
‫לחצן‬
‫תצוגת‬
‫‪LCD‬‬
‫‪/‬‬
‫‪FONT‬‬
‫‪STYLE‬‬
‫גודל תווים‬
‫סגנון הדפסה‬
‫‪UNDL/FRM‬‬
‫‪TAB‬‬
‫‪TAB LEN‬‬
‫‪LENGTH‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫הערה‪:‬‬
‫תכונה‬
‫גופן תווים‬
‫‪SIZE‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫● המספר האחרון שמודפס חייב להיות גדול מהמספר שנבחר בטקסט‪ ,‬אחרת תופיע ההודעה‬
‫‪) ERROR‬שגיאה(‪.‬‬
‫● כאשר קובעים את רווח הסרט לאפשרות ‪ ,CHAIN‬הזינו את הסרט לפני השימוש ביחידת‬
‫החיתוך )ראו את הפרקים "הזנה"‪"/‬הדפסה"(‪ ,‬אחרת ייתכן כי חלק מהטקסט‬
‫ייחתך‪ .‬אין לנסות למשוך את הסרט משום שהדבר עלול לגרום לנזק לקלטת הסרט‪.‬‬
‫● כאשר קובעים את רווח הסרט לאפשרות ‪ ,NARROW/HALF/FULL‬חתכו לאורך הנקודות‬
‫המודפסות )‪ (:‬עם מספרים על מנת להפריד את התוויות‪.‬‬
‫) ‪...‬‬
‫המכשיר אינו מדפיס‪ ,‬או שהתווים‬
‫המודפסים מטושטשים‪.‬‬
‫(‬
‫בנוסף לשלבים הבסיסים בחיפוש תכונה‪ ,‬מכשיר זה כולל גם קיצורי תכונות כך שניתן לעבור בקלות‬
‫ועל לחצן הקיצור מהטבלה הבאה‪ .‬על מנת לאשר‪,‬‬
‫לתכונה מועדפת על ידי לחיצה על הלחצן‬
‫)או שוב על לחצן הקיצור(‪.‬‬
‫לחצו על הלחצן‬
‫‪/‬‬
‫ההגדרה ‪) FULL‬מלא(‪) HALF/‬חצי(‪) NARROW/‬צר( מיועדת להותרת רווחים שווים משני צדי‬
‫הטקסט‪.‬‬
‫‪ 4‬מ"מ‬
‫ניתן לבחור את אורך התווית מבין שש תבניות על מנת ליצור תוויות לשימושים שונים‪.‬‬
‫שמירה‪:‬‬
‫אפשרות הדפסה‪/‬מספור‬
‫(‬
‫(‬
‫‪) I+SHADOW‬אלכסון ‪ +‬צל(‬
‫הערות‪:‬‬
‫● כאשר קובעים את רווח הסרט לאפשרות ‪ ,CHAIN‬הזינו את הסרט לפני השימוש ביחידת‬
‫החיתוך )ראו את הפרקים "הזנה"‪"/‬הדפסה"(‪ ,‬אחרת ייתכן כי חלק מהטקסט‬
‫ייחתך‪ .‬אין לנסות למשוך את הסרט משום שהדבר עלול לגרום לנזק לקלטת הסרט‪.‬‬
‫● כאשר קובעים את רווח הסרט לאפשרות ‪ ,NARROWØHALFØFULL‬חתכו לאורך הנקודות‬
‫המודפסות )‪ (:‬עם מספריים על מנת להפריד את התוויות‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫● על מנת לחתוך את התווית‪ ,‬לחצו את ידית חיתוך הסרט בפינה הימנית העליונה של‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫● על מנת למנוע נזק למכשיר‪ ,‬אין לנסות לחתוך את הסרט בזמן שמופיעה ההודעה "‪"PRINT‬‬
‫או "‪."FEED‬‬
‫)‬
‫השימוש בתכונת בתבנית אוטומטיות‬
‫הערה‪:‬‬
‫לא ניתן להשתמש בקו תחתון או במסגרת בטקסטים בסגנון ‪.VERTICAL‬‬
‫‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לקבוע את האורך גם באמצעות הזנה עם לחצני הספרות‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫הדפסה‬
‫‪ 4‬מ"מ‬
‫‪) WOODEN‬עץ(‬
‫‪) NORMAL‬רגיל(‬
‫איור ‪2‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 25‬מ"מ‬
‫‪) BANNER‬כרזה(‬
‫‪/‬‬
‫‪) ITALIC‬אלכסון(‬
‫‪) VERTICAL‬אנכי(‬
‫‪/‬‬
‫‪ 12‬מ"מ ‪ 12‬מ"מ‬
‫‪) ROUND‬עגול(‬
‫קביעת אורך לשונית )‪ 100 — 0‬מ"מ(‬
‫ההגדרה ‪) CHAIN‬שרשרת( מיועדת ליצירת יותר מעותק אחד מהטקסט‪ ,‬עם רווח מינימלי‬
‫)איור ‪ .(1‬ניתן גם ליצור תווית המכילה טקסט במספר סגנונות‪ :‬הדפיסו טקסט בסגנון אחד‪,‬‬
‫ולפני ההזנה הזינו טקסט נוסף בסגנון אחר )איור ‪.(2‬‬
‫הערה‪ :‬הזינו את הסרט לפני השימוש ביחידת החיתוך )ראו את הפרקים "הזנה"‪"/‬הדפסה"(‪,‬‬
‫אחרת ייתכן כי חלק מהטקסט ייחתך‪ .‬אין לנסות למשוך את הסרט משום שהדבר‬
‫עלול לגרום לנזק לקלטת הסרט‪.‬‬
‫‪CHAIN‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫● תצוגת ה‪ LCD‬מציגה את כל הטקסט ואת אורך התווית )מ"מ‪/‬אינץ'(‪ ,‬ואחר כך חוזרת‬
‫לטקסט הרגיל‪.‬‬
‫● ניתן להציג רק טקסט‪ ,‬ולא גופן‪ ,‬סגנון‪ ,‬גודל‪ ,‬קו תחתון‪ ,‬מסגרת או מאפיינים נוספים‪.‬‬
‫‪NARROW‬‬
‫‪) UNDL‬קו תחתון(‬
‫‪/‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫● ניתן לקבוע את האורך גם באמצעות הזנה עם לחצני הספרות‪.‬‬
‫● על מנת לחזור למצב ‪ ,AUTO‬לחצו על כל לחצן אלפביתי או על הלחצן‬
‫‪) OFF‬כבוי(‬
‫(‬
‫טקסט בשתי שורות מודפס בסגנון ‪ ,NORMAL‬ללא קשר להגדרה‪.‬‬
‫השתמשו בסרט שקוף כאשר אתם משתמשים בסגנון ‪ ,MIRROR‬כך שהתווית ייראו‬
‫מהצד השני כאשר תדביקו אותן על זכוכיות‪ ,‬חלונות או משטחים שקופים אחרים‪.‬‬
‫●‬
‫הדפסה‬
‫(‬
‫‪/‬‬
‫‪) I+OUTLINE‬אלכסון‪+‬קו חיצוני( ‪) I+BOLD‬אלכסון מובלט(‬
‫‪HALF‬‬
‫‪/‬‬
‫גודל ‪4‬‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫)‬
‫קביעת אורך תווית )‪ 300 — 40/AUTO‬מ"מ(‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫קביעת הסגנון‬
‫ניתן גם לגלול בין התווים בכל קבוצה על ידי מספר לחיצות על לחצן התו המתאים של‬
‫רווח סרט‬
‫)‬
‫(‬
‫ניתן ליצור תוויות מיושרות על ידי קביעת לשוניות‪.‬‬
‫דוגמה‪ :‬קביעת לשונית בין "‪ "abc‬ל"‪."d‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫● טקסט עם שתי שורות מודפס בגודל ‪ ,SIZE1‬ללא קשר להגדרה‪.‬‬
‫● בסרטים ברוחב ‪ 6‬מ"מ ניתן להשתמש בגדלים ‪ SIZE1 ,AUTO‬ו‪ SIZE2‬בלבד‪.‬‬
‫)‬
‫קבוצה‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫● ניתן להציג את הסמלים גם על ידי לחיצה על הלחצן‬
‫● על מנת לעבור לקבוצה הבאה‪ ,‬לחצו על הלחצן )(‪.‬‬
‫● על מנת לעבור לקבוצה אחרת‪ ,‬לחצו על לחצן התו של הקבוצה‪.‬‬
‫● ניתן גם לגלול בין הסמלים בכל קבוצה על ידי מספר לחיצות על לחצן התו המתאים של הקבוצה‪.‬‬
‫תמונת תווית לשונית‬
‫)‬
‫סמלים‬
‫סמלים‬
‫‪.‬‬
‫קביעת לשונית )‪(Tab‬‬
‫האפשרות ‪ AUTO‬מתאימה את גודל הטקסט לרוחב הסרט באופן אוטומטי‪.‬‬
‫גודל ‪3‬‬
‫גודל ‪2‬‬
‫גודל ‪1‬‬
‫הזנה )הזנת סרט(‬
‫‪(.‬‬
‫קבוצה‬
‫‪.‬‬
‫על מנת למחוק ערכים שהוזנו‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫על מנת לאפס את ההגדרות‪ ,‬כבו את המכשיר ואחר כך‪ ,‬בזמן לחיצה על הלחצנים‬
‫על מנת להפעיל את המכשיר שוב‪ .‬שחררו את‬
‫‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫ו‬
‫‪.‬‬
‫ו‬
‫הלחצנים‬
‫‪) VINE‬גפן(‬
‫קביעת הגודל‬
‫הצגת טקסט לפני הדפסה‬
‫‪.‬‬
‫קביעת קו תחתון‪/‬מסגרת‬
‫)‬
‫‪HELSINKI‬‬
‫●‬
‫הזנת סמלים‬
‫‪) .‬על מנת לבטל‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫הערות‪:‬‬
‫● על מנת לבטל פעולות‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫לחצן רווח‬
‫אות‬
‫תמונות התוויות‬
‫הערות‪:‬‬
‫● ניתן להציג את השפות ואת היחידות גם על ידי לחיצה על לחצן הספרות המתאים )‪.(3 — 1‬‬
‫● התווים המודגשים הזמינים תלויים בהגדרת השפה‪.‬‬
‫לחצן סמלים‬
‫אותיות מודגשות‬
‫‪(.‬‬
‫תצוגה‬
‫‪ ,‬ואחר כך לחצו על הלחצן‬
‫בדקו את התצוגה ולחצו על הלחצן‬
‫לחצני תווים‬
‫לחצן!החלפת שפה‪/‬‬
‫אותיות גדולות‪/‬‬
‫אותיות!קטנות‬
‫הערה‪ :‬השתמשו בסרט בעובי של ‪ 9‬מ"מ או ‪ 12‬מ"מ עבור טקסט עם שתי שורות‪.‬‬
‫קבעו את היחידות )מ"מ‪/‬אינץ'(‬
‫בחרו יחידה באמצעות הלחצן‬
‫לחצני ספרות‪/‬‬
‫קיצורי תכונות‬
‫לחצן מחיקה‬
‫‪) .‬על מנת לבטל‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫קו תחתון‪/‬מסגרת‬
‫לחצן כיוונים‬
‫לחצן תכונה‬
‫אותיות קטנות‬
‫קו תחתון‪/‬מסגרת‬
‫קביעת לשונית‬
‫אורך לשונית‬
‫אורך תווית‬
‫לחצן‬
‫תצוגת‬
‫‪LCD‬‬
‫‪A/F‬‬
‫‪MEMORY‬‬
‫‪CLEAR‬‬
‫‪MARGIN‬‬
‫‪PRINT OP‬‬
‫‪PREVIEW‬‬
‫‪FEED‬‬
‫תכונה‬
‫תבנית אוטומטית‬
‫זיכרון‬
‫מחיקת טקסט‪+‬סגנון‬
‫רווח סרט‬
‫הדפסה חוזרת‪/‬מספור‬
‫הצגה לפני הדפסה‬
‫הזנת סרט‬
‫האפשרות ‪ PRINT OP‬כוללת שתי תכונות‪ :‬הדפסה חוזרת ומספור‪.‬‬
‫על מנת להציג לפני הדפסה‪/‬להזין‬
‫עבור הצגה לפני הדפסה והזנת סרט‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫לאחר שתצוגת ה‪ LCD‬מופיעה‪.‬‬
‫ניתן גם לעיין בטבלה בגב המכשיר‪.‬‬
‫התווים המודפסים אינם בצורה נכונה‪.‬‬
‫מופיע סרט עם פסים‪.‬‬
‫הזיכרון נמחק‪ ,‬מבלי שמחקתם אותו‪.‬‬
‫פס אופקי ריק מופיע לאורך התווית‬
‫המודפסת‪.‬‬
‫המכשיר "ננעל" )לדוגמה‪ ,‬לא קורה דבר‬
‫כאשר לוחצים על לחצן‪ ,‬למרות‬
‫שהמכשיר מופעל(‪.‬‬
‫פתרון‬
‫ודאו כי הסוללות הוכנסו כהלכה‪.‬‬
‫אם הסוללות חלשות‪ ,‬החליפו אותן‪.‬‬
‫ודאו כי מתאם זרם החילופין חובר כהלכה‪.‬‬
‫ודאו כי קלטת הסרט הוכנסה כהלכה‪.‬‬
‫אם קלטת הסרט ריקה‪ ,‬החליפו אותה‪.‬‬
‫ודאו כי גודל התווים מתאים לרוחב הסרט‬
‫שבשימוש‪.‬‬
‫אם הסוללות חלשות‪ ,‬החליפו אותן‪.‬‬
‫קלטת הסרט ריקה‪ .‬החליפו אותה‪.‬‬
‫ייתכן כי הסוללות ריקות‪ .‬החליפו אותן‪.‬‬
‫ייתכן כי יש קצת אבק על ראש ההדפסה‪ .‬הסירו‬
‫את קלטת הסרט והשתמשו בקיסם עם צמר גפן‬
‫על מנת לנגב בעדינות את ראש ההדפסה‬
‫בתנועות עולות ויורדות‪.‬‬
‫ניתן לנקות את ראש ההדפסה באופן קל יותר אם‬
‫משתמשים בקלטת ניקוי ראש ההדפסה‬
‫האופציונלית )‪.(TZ-CL3‬‬
‫כבו את המכשיר ואחר כך‪ ,‬בזמן לחיצה על‬
‫על מנת‬
‫ו ‪ ,‬לחצו על הלחצן‬
‫הלחצנים‬
‫להפעיל את המכשיר שוב‪ .‬שחררו את הלחצנים‬
‫ו ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הטקסט והתבניות בתצוגה וכל קבצי‬
‫הטקסט שמורים בזיכרון נמחקים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הגדרות‬
‫השפה והיחידות מאופסות‪.‬‬
GENERAL PRECAUTIONS
1OOO
English
USER’S GUIDE
www.P-touch.com
LN9799001
Printed in China
INTRODUCTION
With your PT-1000, you can create labels for any application. Select from the many frames, character
sizes and styles to design beautiful custom labels. In addition, the variety of tape cartridges available
allows you to print labels with different widths and exciting colours.
Read this manual carefully before starting and keep the manual in a handy place for future reference.
POWER SUPPLY & TAPE CASSETTES
• Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have
the
mark.
• Do not pull on the tape being fed from the P-touch, otherwise the tape cassette
may be damaged.
• Do not attempt to cut the tape while printing or feeding since this will damage the tape.
• Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Only use a soft, dry
cloth.
• Remove the batteries and disconnect the AC adapter if you do not intend to use the
machine for an extended period of time.
Note: If power is disconnected for more than three minutes, all text shown in the display and any text files stored in the memory will be lost. Language and unit
settings will also be cleared.
• Do not put any foreign objects into or heavy objects on the machine.
• Do not expose the machine to extremely high temperatures or high humidity. Never
leave it on the dashboard or in the back of your car.
• Avoid using the machine in extremely dusty places. Keep it out of both direct sunlight
and rain.
• Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time, otherwise the machine may be stained.
• Do not touch the print head mechanism. If the head is touched, clean it immediately
with a soft wipe (e.g. a cotton swab) to avoid permanent damage.
• To avoid injuries, do not touch the cutter's edge.
• Use only the AC adapter designed exclusively for this machine. Use of any other adapter may void the warranty.
• Please contact your Brother dealer for details.
Declaration of Conformity
We
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
1-1-1, Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japan
declare that the Labelling System PT-1000 conforms with the following normative documents:
EMC:
EN 55022: 1998 Class B
EN 55024: 1998
and follows the provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended
by 91/263/EEC and 92/31/EEC). The optional AC adapter also conforms with EN 60950 and follows the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC.
Issued by: BROTHER INDUSTRIES, LTD.
P & S company
Development DIV.
Tape cassette:
Cutter unit:
Remove the back cover by pressing in the rough area at the top end of the machine.
If a tape cassette is already installed, remove it by pulling it straight up. Also, if batteries are
already installed, remove them.
b-1
b-2
c
108 mm (W) ✕ 196 mm (D) ✕ 55 mm (H)
335 g (without batteries and tape cassette)
Six AAA size alkaline batteries (LR03) or optional AC adapter
(model G/G1)
Brother TZ tape
6 mm / 9 mm / 12 mm (width)
TC-5 (replacement)
Insert six new AAA-size (LR03) alkaline batteries, making sure that their poles point in
the correct directions.
Always replace all six batteries at the same time using brand new ones.
Print head
Insert a tape cassette, making sure that it
snaps into place.
• Make sure that the end of the tape feeds under
the tape guides.
• Be sure to remove the paper tab when installing a new tape cassette.
• If the ink ribbon is loose, use your finger to
wind the toothed wheel in the direction of the
arrow on the cassette.
• Use only Brother TZ tapes with this machine.
Tape cutter lever
Cutter unit
Attach the back cover by inserting the two hooks at the bottom into the slots on the
machine, then pushing down firmly on the cover until it snaps into place.
After you have installed the tape, feed the tape (see FEEDING) once and then push in the
tape cutter lever to cut the tape.
Optional AC adapter (model G/G1)
a
Insert the plug on the adapter cord into the
adapter jack on the bottom end of the
machine.
b
SPECIFICATIONS
Dimensions:
Weight:
Power supply:
a
Insert the plug into the nearest standard
electrical outlet.
Tape exit slot
Cutter unit (replacement)
If the cutter blade becomes blunt after repetitive use and the tape can not be cut cleanly, replace with new cutter unit (stock no. TC-5) by obtaining from an authorized brother dealer.
KEYBOARD & LCD
GETTING STARTED
a
MAKING TEXT
Start your machine
Supply power by using six AAA batteries or the optional AC adapter,
b
LCD indicators
and then press a.
"
Set the language (English/French/German)
Upper case
Lower case
ABC
abc
ABC
abc
Size
Choose a language with b and press e.
Upper case/Lower case
Switching UPPER CASE/LOWER CASE
j
Making TWO LINE TEXT
Cursor
Move the cursor to where the second line starts and press e.
Check the display and press e. (To cancel, press d.)
Function
Style
Underline/Frame
c
Print key
Power key
NOTE:
Use either 9 mm or 12 mm wide tape for two line texts.
Display
Label image
Set the unit (mm/inch)
ABC
DEF
Cursor key
Function key
Entering SYMBOLS
Choose a unit with b and press e.
Enter key
Num keys/Function shortcuts
"
Backspace key
Check the display and press e. (To cancel, press d.)
The LCD shows one row of 8 characters; however,
the text that you enter can be up to 55 characters in length.
responding Num keys (1-3).
Power On/Off
Press a to turn on/off the machine.
The machine automatically turns off if no key is pressed
within 5 minutes.
Entering ACCENTED CHARACTERS
"
g
Letter
>E
>b
Accented characters
Letter
Accented characters
"
c
HELSINKI
D
d
E
e
I
i
L
l
N
n
O
o
s
T
t
( f +1 )
Setting FONT
C
S
Symbols
Group
A
F
B
G
C
H
D
I
>e
Symbols
E
NOTE:
•
•
•
•
You can also display the symbols by pressing h / b.
To go to the next group, press h.
To skip to a different group, press the corresponding character key of the group.
You can also scroll the symbols in each group by pressing the corresponding character
key of the group repeatedly.
DESIGNING LABELS
a
r
>b
>e
A
R
NOTE:
• To cancel operations, press d.
• To delete entries backward, press d.
• To initialize the settings, turn off the machine and then while holding down f and d, press a to turn the machine back on.
Finally, release f and d.
Caps key
Space key
Accent key
Symbol key
>B
Group
NOTE: • You can also display the languages and units by pressing the corCharacter keys
h
f>f/b
>e>f/b
>e
OKLAHOMA
"
f>f/b
>e>f/b
OFF
UNDL (Underline)
ROUND
BANNER
WOODEN
VINE
>e
NOTE:
f>f/b
>e>f/b
>e
AUTO automatically adjusts the text size according to the tape width.
SIZE1
SIZE2
SIZE3
NOTE:
Setting STYLE
Y
y
"
Z
z
(f+5)
Setting TAB
NORMAL
abc
>e>f/b
BOLD
OUTLINE
>e
SHADOW
NOTE: • You can also display the characters by pressing g / b.
• To go to the next letter group, press g.
b
> f > f/b
>e
Label image
(f+3)
f>f/b
>e>b
>e
• You can also select the length by entering the length with Num keys.
• To return to AUTO, press any alphabet key or i.
(f+8)
You can choose label length from six formats to create labels for various applications.
No underline or frame is set to texts in VERTICAL style.
"
• Two line texts are printed in SIZE1 regardless of the setting.
• Only AUTO, SIZE1 and SIZE2 can be used on 6mm tapes.
u
f > f/b
(f + 7 )
"
f>f/b
>e>f/b
>e
You can make aligned texts by setting tabs.
SIZE5
U
"
Using AUTO FORMAT
Example: To set a tab between “abc” and “d”
SIZE4
Setting LABEL LENGTH (AUTO/40 - 300mm)
NOTE:
(f+2)
Setting SIZE
"
(f + 4 )
Setting UNDERLINE/FRAME
ITALIC
I+BOLD (ITALIC + BOLD)
I+OUTL (ITALIC + OUTLINE)
I+SHADOW (ITALIC + SHADOW)
VERTICAL
MIRROR
Application
VCR VHS
3.5" Floppy Disk
CD
Length
LCD
Application
Length
140mm FILE TAB
File Tab
68mm
AUDIO
Audio Cassette
100mm VIDEO 8 VCR 8mm (Video 8)
70mm
89mm
92mm
d
(f +0 )
To CLEAR
Tab
NOTE:
LCD
VCR VHS
FD 3.5"
CD CASE
The cursor should be positioned where you set a tab.
All text and settings will be cleared.
(f + 6 )
Setting TAB LENGTH (0 - 100mm)
"
f > f/b
NOTE:
You can also select the length by entering the length with Num keys.
>e>b
"
f > f/b
>e
>e
• To skip to a different letter group, press the corresponding character key.
• You can also scroll the characters in each letter group by pressing
NOTE:
the corresponding character key repeatedly.
CHAIN is for printing more than 1 copy of a label with minimum margin
<e.g. 1>. You can also create a label containing texts in various styles; print
a text in one style, and before feeding, enter the second text in another style
<e.g. 2>.
PRINTING
(f+c)
TEXT PREVIEW
NOTE:
You can preview the text before printing.
"
NOTE:
f > f/b
FEED THE TAPE BEFORE USING THE CUTTER (see FEEDING/PRINTING). Otherwise
A PART OF THE TEXT MAY BE CUT OFF. Do not try to pull the tape since this may
damage the tape cassette.
CHAIN
<e.g. 1>
>e
• The LCD shows the whole text and the label length (mm/inch), then returns to the original
text.
• Only the text can be previewed, but not the font, style, size, underline/frame or any additional features.
(f+i)
f > f/b
ABC
ABC
ABC
You can store up to 9 frequently used text files and recall them to create labels more
quickly and easily.
"
f > f/b
"
(feed & cut)
(f+,)
Print Option/REPEAT PRINTING
You can print up to 9 copies of each label.
f/b
"
NOTE:
c
• To cut off the label, push in the tape cutter lever on the upper-right corner of the machine.
• To prevent damage to the tape, do not try to cut while the message PRINT or FEED is
displayed.
(f+.)
TAPE MARGIN
"
f>f/b
>e>f/b
>e
f > f/b
> e > f/b
> f/b
>
>e
"
f/b
"
25mm
Cut along the printed dots (:) with scissors so the text is centred in the label.
HALF
NARROW
25mm
12mm
12mm
4mm 4mm
(f+,)
You can print many copies of the same text while increasing a selected number by 1 after each label is printed.
Example: To print copies of a label containing a serial number (0123, 0124 and 0125)
b
f/b
FULL/HALF/NARROW is for leaving equal margins on both sides of the text.
NOTE:
FULL
• When the tape margin is set to CHAIN, FEED THE TAPE BEFORE USING THE CUTTER
(see FEEDING/PRINTING). Otherwise A PART OF THE TEXT MAY BE CUT OFF. Do
not try to pull the tape since this may damage the tape cassette.
• When the tape margin is set to FULL/HALF/NARROW, cut along the printed dots (:) with
scissors to separate the labels.
Print Option/NUMBERING
"
NOTE:
>e
>b
>e
>e
>b
>e
>e
>b
>e
An error occurred.
BATTERY
The batteries are weak.
BATTERY
The batteries are empty.
FULL
The maximum number of characters (55 characters)
have already been entered or the memory is full.
LONG TXT
The text length exceeds the selected label length.
To RECALL;
f/b
NOTE:
PRINTING
>e>
ERROR
TROUBLESHOOTING
To DELETE;
e
NOTE:
ERROR MESSAGE LIST
To STORE;
ABC
DEF
(feed & cut)
"
>e
MEMORY (F+9)
<e.g. 2>
ABC
FEEDING (TAPE FEED)
"
• Two line texts are printed in NORMAL regardless of the setting.
• Use clear tape in MIRROR, so the labels appear on the other side when stuck on glass,
windows or other transparent surfaces.
> f > f/b
>e
>e>
> f/b
• When the memory is full, delete one or more files and then store the new file.
• You can also choose a file number by pressing the corresponding Num key (1-9).
FUNCTION SHORTCUTS (F+...)
In addition to the basic steps to search for a function, PT-1000 provides you with function
shortcuts so you can easily jump to a frequently used function just by pressing f and the
shortcut key shown in the table below. To confirm, press e (or the shortcut key again).
Key LCD message
1
2
3
4
>e
5
• The last number that will be printed must be larger than the number selected in the text,
otherwise the message ERROR appears.
• When the tape margin is set to CHAIN, FEED THE TAPE BEFORE USING THE CUTTER
(see FEEDING/PRINTING). Otherwise A PART OF THE TEXT MAY BE CUT OFF. Do
not try to pull the tape since this may damage the tape cassette.
• When the tape margin is set to FULL/HALF/NARROW, cut along the printed dots (:) with
scissors to separate the labels.
7
6
FONT
SIZE
STYLE
UNDL/FRM
TAB
TAB LEN
LENGTH
NOTE:
NOTE:
Function
Character font
Character size
Print style
Underline/Frame
Tab setting
Tab length
Label length
Key LCD message
8
9
0
.
,
c
i
A/F
MEMORY
CLEAR
MARGIN
PRINT OP
PREVIEW
FEED
Function
Auto Format
Memory
Clear text + style
Tape margin
Repeat/Numbering
Text preview
Tape feed
• PRINT OP contains two functions, REPEAT PRINTING and NUMBERING.
• For PREVIEW and FEED, press e to preview/feed after the LCD message appears.
You can also refer to the chart indicated on the back of the machine.
Problem
Solution
The display stays blank after you
have turned on the machine.
• Check that the batteries are correctly inserted.
• If the batteries are weak, replace them.
• Check that the adapter is correctly connected.
The machine does not print, or the
printed characters are blurred.
• Check that the tape cassette has been inserted
correctly.
• If the tape cassette is empty, replace it.
• Check that the character size is appropriate for the
width of the tape that is used.
The printed characters are not
formed properly.
• If the batteries are weak, replace them.
Striped tape appears.
• The tape cassette is empty. Replace it.
The memory has cleared on its own.
• The batteries may be weak. Replace them.
A blank horizontal line appears
through the printed label.
• There may be some dust on the print head.
Remove the tape cassette and use a dry cotton
swab to gently wipe the print head with an up-anddown motion.
• The print head can be cleaned more easily if the
optional print head cleaning cassette (TZ-CL3) is
used.
The machine has “locked up” (i.e.,
nothing happens when a key is
pressed, even though the machine is
on).
• Turn off the machine, and then while holding down
f and d, press a to turn the machine back
on. Finally, release f and d.
Note: The text and formats in the display and all
text files stored in the memory are erased.
Also, the language and unit settings will be
cleared.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement