เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz รุ่น 2005B

เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz รุ่น 2005B
www.measuretronix.com
สารบัญ
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง..................1-5
เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับ....................6
อิเล็กทรอนิกส์โหลด...........................7
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น........8-15
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง................16
เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF..................16
แคลมป์มิเตอร์...................................17
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป..............18-19
อะนาลอกออสซิลโลสโคป.........20-25
เครื่องนับความถี่....................................26
เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม......................27
เครื่องทดสอบไฟฟ้า..............................28
เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่............29
เครื่องทดสอบอุปกรณ์ RLC.............30-31
เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ........32
เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์ค.................33
เครื่องทดสอบสภาพแวดล้อม................34
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น...................35
pH มิเตอร์..............................................36
บ
ริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า BK Precision ที่มีสินค้าคุณภาพมากมายให้เลือกใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการ
อุตสาหกรรมการผลิตวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ตลอดจนในภาคการศึกษาโดยเฉพาะในตลาดการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างให้การยอมรับ
เครื่องมือของ BK Precision ว่าเหมาะสมกับการใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งด้านความทนทาน ความแม่นยำเชื่อถือได้ และที่สำคัญคือ
ราคาที่ประหยัด
ที่เมเชอร์โทรนิกซ์เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านการฝึกฝนและการอบรมการซ่อมจากบริษัทผู้ผลิต ทำให้ฝ่ายบริการของเมเชอร์โทรนิกซ์สามารถ
จัดการกับปัญหาที่เกิด กั บ สิ น ค้ า ไม่ ว ่ า รู ป แบบใดพร้ อ มทั ้ ง สต๊ อ กอะไหล่ ท ี ่ ม ี ม ากพอสำหรั บ การ
รองรับการบริการเครื่องมือของ BK Precision ที่จำหน่ายโดยเมเชอร์โทรนิกซ์ได้อย่างทัน
ความต้องการ
รวมถึงการตรวจสอบเครื่องใหม่ทุกเครื่องก่อนนำส่งเพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะ
ได้รับสินค้าที่ทำงานได้ตามที่ต้องการ
ที่เมเชอร์โทรนิกซ์ มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Lab) เพื่อบริการสำหรับลูกค้า
ที่ต้องการใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) เพื่อใช้ในระบบ ISO 9000 ทั้งด้าน
ไฟฟ้าและอุณหภูมิ
หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือของ BK Precision ไม่ว่าเรื่องใด วิศวกรฝ่ายขาย
ของเรามีคำตอบให้เสมอ เพียงโทร หรือ email ไปยังที่อยู่ข้างล่าง เราพร้อมจะบริการท่านเสมอ
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-1000 0-2514-1234 FAX 0-2514-0001
www.measuretronix.com email [email protected]
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียวแบบโปรแกรมได้
รุ่น 9120A, 9121A, 9124
Specifications
9120A
OutputRatings
(0°C~40°C)
LoadRegulation
±(%ofoutput+offset)
LineRegulation
±(%ofoutput+offset)
Programmingresolution
Readback/Meterresolution
·
·
·
·
·
·
·
·
·
จอแสดงผลความละเอียดสูง
มีริปเปิ้ลและสัญญาณรบกวนต่ำ
เสถียรภาพทางอุณหภูมิดีมาก
ตอบสนองต่อทรานสเซียนต์ได้เร็วมาก (<20ms)
รองรับคำสั่ง SCPI
มีขั้วต่อทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
สอบเทียบได้โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
ขนาดกระทัดรัดสำหรับวางบนโต๊ะหรือเข้าแร็กได้ (ขนาด 3U x ½ U)
ทำงานในโหมด List ได้ เพื่อเพิ่มความสามารถของเครื่อง ดาวน์โหลดและ
ทำคำสั่งตามลำดับได้จากความจำถาวรในเครื่อง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุทแบบโปรแกรมได้
รุ่น 9130
Frontpanel
settingresolution
Programmingaccuracy,
12months(25°C±5°C)
±(%ofoutput+offset)
Readback/Meteraccuracy
12months(25°C±5°C)
±(%ofoutput+offset)
Ripple&Noise
(20Hz~20MHz)
Temperaturecoefficient,
(0°C~40°C)
±(%ofoutput+offset)
Readback temperature
coefficient,
±(% of output+offset)
DVM Accuracy
DVM Resolution
Milliohm Meter
State Storage Memory
Operating Temperature
Storage Temperature
Power Requirements
Weight
Dimensions
models
9124
9121A
0 ~32V
0~3A
0 ~20V
0~5A
<0.01%+2mV
<0.05%+1mA
<0.01%+1mV
<0.05%+0.1mA
0.1mV
0.1mA
0.1mV
0.1mV
0.01mA
0.05mA
0.5mV
0.1mA
<0.03%+3mV
<0.05%+2mA
0~72V
0~1.2A
<0.01%+2mV
<0.05%+0.3mA
<0.01%+1mV
≤ 0.05%+0.05mA
0.1mV
0.05mA
0.5mV
0.01mA
2mV
0.1mA
≤ 0.03%+6mV
≤ 0.05%+1mA
<0.02%+3mV
<0.05%+2mA
≤ 0.02%+5mV
≤ 0.05%+1mA
≤ 4mVp-p
≤ 3mVp-p
3mArms
3mArms
<0.02%+3mV
<0.05%+2mA
≤ 5mVp-p
3mArms
≤ 0.02%+5mV
<0.05%+0.5mA
<0.02%+3mV
<0.05%+2mA
≤ 0.02%+5mV
≤ 0.05%+0.5mA
0~12V range: 0.02%+2mV
0~50V range: 0.02%+3mV
0~12V range: 0.1mV
0~50V range: 1mV
Accuracy:0.1%(forVoltageandCurrent>=10%ofFS)
Accuracy:0.3%(forVoltageandCurrent>=3%ofFS)
50 user configurable memory locations
0 to 40 °C, <75% R.H.
-20 to 70 °C, <85% R.H
115V/220VAC ± 10%, 47 to 63Hz
19.8 lbs, (9 kg)
8.45in(W) x 3.8in(H) x 13.9in(D)
214.5mm(W) x 88.2mm (H) x 354.6mm (D)
One Year Warranty
Accessories
Supplied: User manual, line cord, RS232 communication cable, Software Installation disk
Optional: IT-E132 USB communication cable, IT-E151 rack mount kit,TL 5A (5A test leads), TL 30
(30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
Specifications
model
9130
Voltage
Output Ratings
Load Regulation
±(% of output+offset)
Line Regulation
±(% of output+offset)
Programming Resolution
Readback Resolution
Programming Accuracy
12 month, (at 25°C ± 5°C)
±(% of output+offset)
0 ~ 30V (Ch1 & Ch2)
C urrent
0 ~ 3A (Ch1 & Ch2)
0 ~ 5V (CH3)
0 ~ 3A (CH3)
≤ 0.01% + 3mV
≤ 0.01% + 3mA
≤ 0.01% + 3mV
≤ 0.1% + 3mA
1mV
1mV
1mA
1mA
≤ 0.03% + 10mV
≤ 0.1% +5mA
≤ 0.03% + 10mV
≤ 0.1% +5mA
≤ 0.03%+10mV
≤ 0.1%+5mA
≤ 0.03%+10mV
≤ 0.1%+5mA
Readback Accuracy
12 month, (at 25°C ± 5°C)
±(% of output+offset)
Temperature Coefficient
· เหมือนมีเครื่องจ่ายไฟ 3 เครื่องแยกกันอย่างเด็ดขาด ทั้งการควบคุมและโปรแกรม
และทางไฟฟ้า (Fully Isolated)
· แสดงผลและปรับแต่งแรงดันและกระแสเอาต์พุทสำหรับทั้ง 3 ช่องได้พร้อมกัน
· ต่อเอาท์พุททั้ง 3 ช่องร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่น : สามารถต่อ 2 ช่องหรือทั้ง 3
ช่องขนานกันได้
· มีค่าความเสถียรและเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
· ขนาดเล็กกระทัดรัด (ยืดเข้าแร็กได้ขนาด 2U x 1/2U)
· รองรับคำสั่ง SCPI สื่อสารโดยผ่านทางสาย USB มาตรฐานหรือสาย RS232
· มีระบบปัองกันแรงดันเกินและอุณหภูมิเกิน
· ควบคุมการเปิด/ปิดการจ่ายเอาต์พุทได้
· แถมซอฟต์แวร์จำลองส่วนควบคุมที่หน้าเครื่อง และสร้างสำดับการทดสอบอย่างง่ายได้
· มีความจำ 50 ตำแหน่ง บันทึกและอ่านค่ากลับมาได้
· สอบเทียบโดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
(0°C ~ 40°C)
±(% of output+offset)
Readback Temperature
Coefficient
±(% of output+offset)
Tracking Accuracy
Series Operation
Tracking Accuracy
Parallel Operation
Ripple
≤ 0.05%+10mA
≤ 0.02%+5mV
≤ 1mVrms/3mVp-p
≤ 0.1%+20mA
Noise
G eneral
≤ 3mVrms
State Storage Memory
Timer
50 memory location
Resolution: 1s, Range: 1s~999999s
Weight
19.8 lbs. (9kg)
Dimensions (W x H x D)
3.45" x 3.8" x 13.9"
214.5mm x 88.2mm x 354.6mm
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: User manual, line cord, USB communication cable, software installation disk
OPTIONAL: RS232 interface cable IT-E131,TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply
test lead kit)
1
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียว
รุ่น 1710A, 1711A, 1715A, 1730A และ 1735A
Specifications
1710A
Output Voltage
Output Current
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียว
รุ่น 1740B, 1743B, 1746B, 1744A และ 1745A
0-60 V
2-Analog
0-32V
0-64V
±2.5%
±2.5%
Ammeter Range
High Range
Low Range
0-1.04 A
0-0.26 A
0-2.2 A
0-0.55 A
Ammeter Accuracy
± 2.5%
Overload Protection
± 2.5%
2-Analog
0-9.999 A (red)
-± (0.5% rdg +
9 digits)
0-3.2 A
0-0.53 A
Dual 4-digit LED
0-32V
0-99.99V (green)
± (0.5% rdg +
9 digits)
±2.5%
0-9.999 A (red)
-± (0.5% rdg +
9 digits)
±2.5%
120/220 VAC ±10%, 50/60 Hz
70W
210W
Operating Temperature
210W
180W
180W
32° to 104°F (0˚ to 40˚C), < 75% R.H.
Storage Temperature
5° to 158°F (-15° to +70°C), < 85% R.H.
Dimensions (HxWxD)
6.2 x 5.5 x 12.5" (158 x 140 x 318 mm)
8 lbs.(3.6 kg)
12 lbs.(5.4 kg)
12 lbs.(5.4 kg)
10.5 lbs.(4.7 kg)
Accessories
10.5 lbs.(4.7 kg)
One Year Warranty
SUPPLIED: Line Cord, Manual
OPTIONAL: TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
Specifications
1710A
Output Voltage
Output Current
0-30 V
0-1A
1711A
1715A
0-60 V
0-60 V
0-30 V
0-3 A
5% to 100%
< 0.2% + 3mA
< 0.2% + 3mA
< 3mArms
2-Analog
0-32V
2-Analog
0-64V
±2.5%
±2.5%
Ammeter Range
High Range
Low Range
0-1.04 A
0-0.26 A
0-2.2 A
0-0.55 A
Ammeter Accuracy
± 2.5%
± 2.5%
Dual 4-digit LED
0-99.99V (green)
± (0.5% rdg +
9 digits)
2-Analog
0-32V
0-9.999 A (red)
-± (0.5% rdg +
9 digits)
0-3.2 A
0-0.53 A
±2.5%
±2.5%
Dual 4-digit LED
0-99.99V (green)
± (0.5% rdg +
9 digits)
0-9.999 A (red)
-± (0.5% rdg +
9 digits)
Current limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit
Power Requirements
120/220 VAC ±10%, 50/60 Hz
70W
Operating Temperature
210W
210W
180W
180W
32° to 104°F (0˚ to 40˚C), < 75% R.H.
Storage Temperature
5° to 158°F (-15° to +70°C), < 85% R.H.
Dimensions (HxWxD)
Weight
0-30 V
< 0.01% + 3 mV
< 0.01% + 3 mV
< 100 µs
< 1mV rms
< 300 ppm/˚C
Constant Current
Operation
Adjustable Current Limit
Current Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load
Current Ripple
Power Consumption
models
1735A
1730A
0-2 A
Constant Voltage
Operation
Voltage Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load (no load - full load)
Recovery Time
Ripple & Noise
Temperature Coefficient
Overload Protection
2
Dual 4-digit LED
0-99.99V (green)
± (0.5% rdg +
9 digits)
Current limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit
Power Requirements
Voltmeter Accuracy
มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายรุ่น
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
การทำงานเชื่อถือได้ และทนทาน
ทำงานต่อเนื่องที่โหลดเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
0-30 V
5% to 100%
2-Analog
Weight
0-30 V
0-3 A
< 0.2% + 3mA
< 0.2% + 3mA
< 3mArms
Metering
Type
Voltmeter Range
·
·
·
·
·
·
·
·
0-60 V
Constant Current
Operation
Adjustable Current Limit
Current Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load
Current Ripple
Power Consumption
models
1735A
1730A
0-2 A
< 0.01% + 3 mV
< 0.01% + 3 mV
< 100 µs
< 1mV rms
< 300 ppm/˚C
Voltmeter Accuracy
มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายรุ่น
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
การทำงานเชื่อถือได้และทนทาน
ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ
ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
มีเรกูเลชั่นดีเยี่ยม
ริปเปิ้ลต่ำมาก
ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันความถ่ี
แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
ได้รับการรับรองจาก UL ในรุ่น 1710A, 1711A, 1715A, 1730A และ 1735A
1715A
Constant Voltage
Operation
Voltage Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load (no load - full load)
Recovery Time
Ripple & Noise
Temperature Coefficient
Metering
Type
Voltmeter Range
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
0-30 V
0-1A
1711A
6.2 x 5.5 x 12.5" (158 x 140 x 318 mm)
8 lbs.(3.6 kg)
12 lbs.(5.4 kg)
12 lbs.(5.4 kg)
Accessories
SUPPLIED: Line Cord, Manual
OPTIONAL: TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
· ริปเปิ้ลต่ำมาก
· ทำงานได้ทั้งแบบกระแสคงที่หรือแรงดันคงที่
· แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน
10.5 lbs.(4.7 kg)
10.5 lbs.(4.7 kg)
One Year Warranty
เครื่องจ่
เครืา่อยไฟกระแสตรง
งจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุท
รุ่น 1760A, 1761
Specifications
1760A
1761
1652
models
1651A
Output Voltage
0-30V (A & B)
4-6.5 V (C)
0-35V (A & B)
2-6.5 V (C)
0-24 V (A&B)
Fixed 5V output
Output Current
0-2A (A & B)
5A (C)
0-3A (A & B)
5A (C)
0-500 mA (A&B)
Fixed Supply <4 A
Constant Voltage Operation
Voltage Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load
Recovery Time
Ripple & Noise
(5Hz to 1MHz)
Temperature Coefficient
≤ 0.01% +3 mV (A&B)
≤ 10 mV (C)
≤ 0.01% +3 mV (A&B)
≤ 10 mV (C)
≤ 0.01% +3 mV (A&B)
≤ 5 mV for line Fixed supply
≤ 0.01% +3 mV (A&B)
≤ 50 mV (Fixed)
100µs
≤ 1mVrms
≤ 1mVrms
(≤ 5mVrms for fixed output)
≤ 300 ppm°C
Constant Current Operation
5% to 100% (A&B)
Adjustable Current Limit
· ให้เอาต์พุทขนาด 0-30VDC, 2A 2 เอาต์พุท
แยกจากกัน และให้เอาต์พุทขนาด 4-6.5VDC, 5A 1 เอาต์พุท
(1760A)
· ให้เอาต์พุทขนาด 0-35VDC, 3A 1 เอาต์พุท
แยกจากกันและให้เอาต์พุทขนาด 2-6.5VDC, 5A 1 เอาต์พุท
(1761)
· เลือกให้เอาต์พุทภาค 30V ขนานหรืออนุกรมกันได้
· ปรับกระแสคงที่ได้ที่ภาค 30V
· แสดงผลด้วย LED 4 หลัก 2 ชุด สำหรับอ่านค่าแรงดัน
หรือกระแสของทั้ง 3 เอาต์พุท
· Variable Tracking ที่เอาตพุท B และ Track ที่เอาต์พุท A ที่
5-10%
Current Regulation
Line (120VAC ±10%)
Load
Current Ripple
Metering
Display
Voltmeter Range
Voltmeter Accuracy
Ammeter Range
Ammeter Accuracy
Overload Protection
Power Requirements
Power Consumption
Operating Temperature
Storage Temperature
Dimensions (H x W x D)
Weight
Accessories
SUPPLIED
OPTIONAL
≤ 0.2% + 3mA
≤ 0.2% + 3 mA
≤ 0.2% + 6 mA
≤ 0.2% + 3mA
≤ 3 mA rms
2 digital 4 digit LED
2 digital 3 digit LED
2 Analog
0-99.99 V (A & B)
0-99.9 V (A & B)
0 to 25 V
0-99.99 V (C)
± (0.5% rdg + 9 digits)
± (0.5% rdg + 2 digits)
2.5% of full scale
0-9.999 A
0-9.99 A
0 to 600 mA
± (0.5% rdg + 2 digits)
± (0.5% rdg + 2 digits)
2.5% of full scale
Current limiting, Reverse polarity, overvoltage, Short circuit
108-132 VAC 60 Hz,120/220/230/240/ VAC, ±10%, 50/60 Hz version available
350 W
165 W
0° to 40°C ≤ 85% R.H.
-15° to 70°C ≤ 85% R.H.
5.7 x 10.5 x 15"
5.5 x 11.75 x 10.975"
(145 x 267 x 381 mm)
(140 x 298 x 264 mm)
21 lbs (9.5 kg)
10.5 lbs (4.8 kg)
One Year Warranty
One Year Warranty
Instruction Manual, Spare Fuse
Instruction Manual, Line Cord
Line Cord
Test Leads TL-5(3 pairs), Spare Fuse
TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุท ขนาดกระทัดรัด
รุ่น 1652, 1651A
·
·
·
·
·
·
·
ให้เอาต์พุท 0-24VDC 2 เอาต์พุท (0.5A)
ให้เอาต์พุทเดียวที่ 5VDC คงที่ (4A)
ทำงานแยกอิสระหรือแบบ Tracking ได้
ปรับการจำกัดกระแสได้
ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องได้ที่อัตราจ่ายกำลังที่กำหนด
ป้องกันการลัดวงจร, แรงดันเกิน, และการกลับขั้ว
ต่อเอาต์พุทในแบบอนุกรมหรือกระแสเพื่อให้แรงดันหรือกระแสสูงขึ้นได้
3
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงกำลังสูงแบบสวิตชิ่ง
รุ่น VSP 2050 (20VDC/50A)
VSP 4030 (40VDC/30A)
VSP 6020 (60VDC/20A)
VSP 12010 (120VDC/10A)
· ควบคุมแรงดันเอาต์พุทได้โดย :
1. โดยผู้ใช้ โดยปรับลูกปิดที่หน้าเครื่อง และแสดงผลด้วย LED
2. โดยการควบคุมระยะไหลผ่าน RS232 หรือ GPIB
3. โดยอะนาลอกรีโมตเซนซิ่ง ซึ่งจะคงค่าแรงดันที่ต้องการ ณ
ขนาดโหลดที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ
·
·
·
·
มีขนาเอาต์พุท 20V, 40V, 60V หรือ 120V ให้เลือกที่กำลัง 1.2 กิโลวัตต์
ขนาดกระทัดรัด 1U (1.75 นิ้ว คูณ 19 นิ้ว ตามขนาดแร็กมาตรฐาน)
ต่อร่วมกันได้ถึง 9 Unit ให้กำลังงานสูงสุดถึง 10 กิโลวัตต์
ระบบระบายอากาศจากด้านหน้าผ่านไปยังด้านหลัง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
แม้ติดตั้งซ้อนกันหลายชั้น
Specifications
VSP6020*
VSP2050*
VSP4030*
models
VSP12010*
Output Specification
Power
1.2KW
1.2KW
1.2KW
1.2KW
Output Voltage
0–60V
0–20V
0–40V
0–120V
Output Current
0–20A
0–50A
0–30A
0–10A
Ripple rms. (10Hz to 1MHz)
≤ 10mV
≤ 15mV
≤ 10mV
≤ 20mV
Noise (10Hz to 20MHz)
≤ 45mVpp
≤ 45mVpp
≤ 45mVpp
≤ 45mVpp
Programming Resolution(Digital Interface), LSB (not LED displays)
Voltage
20 mV
10 mV
10 mV
100 mV
Current
10 mA
20 mA
10 mA
10 mA
Output Programming Accuracy(Analog Programming 0 To 5v & 0 To 10)
Voltage
0.5 % of F. S. ± 1 Digit (spec. for all VSP models)
Current
0.5 % of F. S. ± 1 Digit (spec. for all VSP models)
Meter Accuracy
Voltage
+/- 0.2% of F.S. +/- 3 Digit. (spec. for all VSP models)
Current
+/- 0.2% of F.S. +/- 3 Digit. (spec. for all VSP models)
Regulation
CV Line Regulation
0.1 % of F.S (spec. for all VSP models)
CC Line Regulation
0.1 % of F.S (spec. for all VSP models)
CV Load Regulation
0.1 % of F.S (spec. for all VSP models)
CC Load Regulation
0.1 % of F.S (spec. for all VSP models)
Output Specification
Stability
0.05%
Efficiency
80% Minimum
Transient Response
250 microseconds for load change from 40% to 90%
Mode Of Operation
Local Mode
Through front panel potentiometer for voltage, current and over voltage and Push switch for Output ON/ OFF control.
Remote Mode
Interface Analog programming of voltage and current.
Voltage
0 - 5 volts or 0 – 10 volts for output voltage and current, selection through DIP-switch.
Resistance
0 – 4.85k ohms from 0 to full-scale level.
Digital Interface
RS-232 / GPIB
Protections
Over voltage protection
Programmable through POT in local mode and through digital interface in remote mode.
Over temperature protection
Through 90 °C. Thermal switch on heat sink.
Input specifications
Mains Input Range
Input Frequency
Input Power Factor
Inrush Current
Operating Environment
Temperature
Relative Humidity
Storage Temperature
Warm-up Time
Safety Standards
EMI Filtering
Safety Class
Mechanical Specifications
Weight (approx.)
Dimensions (WxHxD)
Dimensions with rubber feet
Accessories
4
95Vac to 264Vac.
47 To 63 Hz
0.99 On Full Load At Nominal Input.
Limited By NTC
0 - 50°C
< 80% rh – non condensing
- 20°C. to + 70°C.
15 minutes.
EN55022 Class-A
EN60950
13.7lbs. (6.2 KG.)
19 x 1.75 x 18" (483 x 44.5 x 457mm)
19 x 2.13 x 20" (483 x 54 x 457mm)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction Manual
OPTIONAL (for all models):TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับค่าได้
รุ่น 1785B, 1786B, 1787B และ 1788
Specifications
1785B
·
·
·
·
·
·
·
โปรแกรมเอาต์พุทได้ 16 ขนาด โดยผู้ใช้
มีสวิตซ์ควบคุมเอาต์พุท ON/OFF
แสดงผลด้วยความละเอียด 10mV/10mA
สอบเทียบได้โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
มีริปเปิ้ลและสัญญาณรบกวนต่ำ
มีค่าความเสถียรต่ออุณหภูมิดีมาก
แถมสายเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ฟรี
เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้ GPIB
รุ่น 1770
Output (DC)
Output Current (Amp.)
Metering Accuracy
Ripple & Noise (RMS)
Line Regulation
Load Regulation
RS-232
Operating Voltage
Dimension (WxHxD)
Weight
Display
1787B
models
1788
0 - 18V
0 - 5A
0 - 30V
0 - 60V
0-32V
0 - 3A
0 - 1.5A
0-6A
+(0.5% + 2 digits)
1mV
0.02% + 5mV
0.02% + 5mV
Option
“120V, 60Hz (or on request 220 - 240V)”
“8.07 x 4.53 x 10.63”” (205 x 115 x 270 mm)”
11lbs. (5Kg)
LED Voltmeter & Ampmeter
Accessories
One Year Warranty
®
SUPPLIED: User Manual, Serial Cable, Windows
& DOS Software, Line Cord
OPTIONAL: TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply test lead kit)
Specifications
1770
DC Output MAX Ratings
Voltage
Current
0-17.5V; 0-35V
0-6A; 0-3A
Programming Resolution
Voltage
Current
OVP
10mV
2mA
200mV
Programming Accuracy
Voltage
Current
OVP
Line Regulation (120V ±10%)
· ให้ค่าความละเอียดในการโปรแกรมและความแม่นยำสูงมาก
· ซอฟต์แวร์ของระบบช่วยให้การสอบเทียบโดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
แม่นยำและรวดเร็ว
· ส่วนแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ อ่านง่ายในระยะไกล
1786B
Load Regulation
Ripple & Noise
Operating Voltage
Dimensions (W x H x D)
Weight
Display
Accessories
model
0.05% +2 LSB
0.15% +5 LSB
2.4% +0.3V
0.001%
0.001% + 1mV
1mVrms
110 - 120VAC, 220 - 230VAC
8.4 x 5.2 15.7 (213 x 132 x 398mm)
18lbs. (8.1kg)
4 digit alphanumeric LCD
One Year Warranty
SUPPLIED: User Manual, Line Cord
OPTIONAL: TL 5A (5A test leads), TL 30 (30A test leads), TLPS (Power supply
test lead kit)
5
เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับ
เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้แบบ Isolate
รุ่น 1653A
·
·
·
·
ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC (มีรุ่นที่เป็น 220V ด้วย)
ให้เอาต์พุทต่อเนื่อง 2A
แสดงผลค่าแรงดันหรือกระแสได้
ภายในเป็นหม้อแปลงแบบ Isolate เพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อใช้จ่ายไฟ
ให้กับเครื่องซ่อม ที่มีแชลซีต่อตรงกับไฟบ้าน
รุ่น 1655A
·
·
·
·
·
·
ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC (มีรุ่นที่เป็น 220V ด้วย)
จ่ายเอาต์พุทได้ 3A ต่อเนื่อง, 4A ชั่วขณะ
มีวงจรควบคุมอุณหภูมิหัวแร้งด้วย
ส่วนแสดงผลบอกค่าการรั่วไหลได้ด้วย
ป้องกันการใช้โหลดเกินด้วยเซอร์กิตเบรคเกอร์
แสดงผลค่าการรั่วไหลของ V, A, VA
Specifications
models
1653A
Voltage Adjustment Range
Output Isolation
Current Range
Maximum Current (Isolated)
Peak Current (inrush)
Voltage/Current Sensing
Meter Scale
Leakage
Metering
Meter Accuracy
Soldering Iron Temp. Control
Power Requirements
Dimensions
(HxWxD)
Weight
2A continuous (0-130V)
3A continuous, 4A intermittent (0-130V)
N/A
30A max.
(inrush limited to one cycle at30A)
Sine wave average, calibrated in RMS
0-150 VAC
0 - 150VAC
0-2 VAC
0- 240VA (voltage set at 120)
0 - 5000 µA
(expanded in 100 - 500 µA portion,
compressed to 5mA full scale)
3 1/2" overrange protected
4 1/2 multicolor scales, overrange protected
±5% of full scale
±5% of full scale(volts and current)
±5% at 500µA(leakage)
70 - 99% of power line (100W max.)
120 VAC ±10%, 60 Hz
120 VAC ±10%, 60 Hz
300VA at Maximum Output
600VA at Maximum Output
5.5 x 6.5 x 10.5"
10.5 x 5.7 x 12"
(140 x 165 x 267 mm)
(267 x 145 x 305 mm)
12 lbs. (5.5 kg)
22 lbs. (10 kg )
Accessories
6
1655A
0-150 VAC with input at 120VAC
Leakage less than 0.1mA (25°C, 50% RH)
0 - 2A
0 - 3A
SUPPLIED: Instruction Manual, Line Cord
One Year Warranty
อิเล็กทรอนิกส์โหลด
อิเล็กทรอนิกส์โหลดกระแสตรงโปรแกรมได้ขนาด 300-2400W
ซีรีส์ 8500 8510 และ 8520
Specifications
Input rating(0 ~ 40°C)
Load Regulation
ซีรีส์ 8520
2400W
ซีรีส์ 8510
600W-1200W
CV Mode Regulation
CC Mode Regulation
CR Mode Regulation
Input Current≥ FS 10%
Input Voltage≥ FS 10%
CW Mode Regulation
Input Current ≥ FS 10%
Input Voltage ≥ FS 10%
Current Measurement
Voltage Measurement
ซีรีส์ 8500
300W
Model#
Power
Operating Voltage
8500
300 W
0.1 - 120 V
Rated C urrent
30 A
8502
300 W
0.1 - 500 V
15 A
8510
600 W
0.1 - 120 V
120 A
8512
600 W
0.1 - 500 V
30 A
8514
1200 W
0.1 - 120 V
240 A
8518
1200 W
0.1 - 60 V
240 A
8520
2400 W
0.1 - 120 V
240 A
8522
2400 W
0.1 - 500 V
120 A
8524
5000 W
0.1 - 60 V
240 A
8526
5000 W
0.1 - 500 V
120 A
model
8500
Power Measurement
Input Current≥ FS 10%
Input Voltage≥ FS 10%
Voltage
0 to 120V
C urrent
1mA to 30A
Power
300W
Range
Accuracy
Resolution
0-18V
0-120V
0-3A
0-30A
1.5-18V
1.5-120V
0-3A
0-30A
±(0.05%+0.02%FS)
±(0.05%+0.025%FS)
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
±(0.05%+0.02%FS)
±(0.05%+0.025%FS)
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
1mV
10mV
0.1mA
1mA
1mV
10mV
0.1mA
1mA
0.1-10
Ω
10-99Ω
100-999Ω
1K-4KΩ
0-100W
100-300W
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.8%FS)
±(1%+0.1%FS)
±(1%+0.1%FS)
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1mW
10mW
0-3A
0-30A
1.5-18V
1.5-120V
0-100W
100-300W
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
±(0.02%+0.02%FS)
±(0.02%+0.025%FS)
±(1%+0.1%FS)
±(1%+0.1%FS)
0.1mA
1mA
1mV
10mV
1mW
10mW
G eneral
Battery testing function
Input
Max measurement capacity
Resolution
Timer range
Transition Mode
Range of Frequency
Frequency error rate
Weight
0.8-120V/500V
999A/H
10mA
1~60000sec
0.1Hz-1kHz
<0.5%
11.6lb. (5.25kg)
One Year Warranty
Accessories
SUPPLIED: Instruction manual, software & communication cable IT-E131
OPTIONAL: USB interface kit IT-E132, rack mount IT-E151
Specifications
Input rating(0 ~ 40°C)
Voltage
0 to 120V
Current
1mA to 120A
Power
600W
Range
Accuracy
0-18V
0-120V
0-12A
0-120A
0.1-18V
0.1-120V
0-12A
0-120A
±(0.05%+0.02%FS)
±(0.05%+0.025%FS)
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
±(0.05%+0.02%FS)
±(0.05%+0.025%FS)
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
CR Mode Regulation
Input Current≥ FS 10%
Input Voltage≥ FS 10%
0.1-10
Ω
10-99Ω
100-999Ω
1K-4KΩ
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.3%FS)
±(1%+0.8%FS)
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
CW Mode Regulation
Input Current≥ FS 10%
Input Voltage≥ FS 10%
0-100W
100-600W
±(1%+0.1%FS)
±(1%+0.1%FS)
1mW
100mW
Current Measurement
0-12A
0-120A
±(0.1%+0.1%FS)
±(0.2%+0.15%FS)
1mA
10mA
Voltage Measurement
0-18V
0-120V
±(0.02%+0.02%FS)
1mV
±(0.02%+0.025%FS) 10mV
Load Regulation
· ควบคุมกระแสคงที่ (CC), ความต้านทาน (CR), แรงดันคงที่ (CV) และควบคุมกำลังคงที่ (CP)
· ย่านแรงดันและกระแสที่ทำงานกว้าง 0 ถึง 500V, 0 ถึง 240A (สูงสุด 5000 วัตต์)
· แรงดันทำงานต่ำเพียง < 0.1V และความต้านทานอินพุทต่ำเพียง 5mΩ (รุ่น 8518)
ช่วยให้โหลดดึงกระแสได้สูงที่แรงดันต่ำ เหมาะกับงานทดสอบเซลเชื้อเพลิงหรือเซลแสงอาทิตย์
· มีให้เลือกหลายรุ่นจนถึง 500V สำหรับงานแรงดันสูง
· สามารถกำเนิดทรานสเซียนต์จำลองได้
· ทดสอบการลัดวงจรได้
· มีโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ความละเอียดสูง (0.1mA/1mV) อยู่ภายใน (รุ่น 8500 และ 8502)
· จอแสดงผลใหญ่ สว่าง ชัดจน (เทคโนโลยี VFD)
· ระบบป้องกันสมบูรณ์แบบ ป้องกันกระแสเกิน, แรงดันเกิน, กำลังเกิน, อุณหภูมิเกิน
· สายเปลี่ยน RS232 เป็น TTL และซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· ทำงานในโหมด list ได้
· มีโหมดทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อหาค่า A/hr ของแบตเตอรี่ โดยปรับค่าแรงดันสุดท้ายได้
· ทริกเกอร์ที่ยืดหยุ่น : สามารถสร้างเหตุการณ์สำหรับการทริกได้จากปุ่มควบคุมที่หน้าปัด
· มีเซนเซอร์ระยะไกลเพื่อชดเชยแรงดันที่ตกคร่อมในสายเนื่องจากกระแสสูง
· บันทึกค่าการปรับตั้งได้ 25 แบบ
· ใช้พัดลมระบายความร้อนที่ควบคุมโดย Thermostatic เงียบและแม่นยำ
· ทุกรุ่นประกอบเข้าในแร็กมาตรฐานได้ เฉพาะรุ่น 300W และ 600W ออกแบบสำหรับตั้งโต๊ะ
model
8510
CV Mode Regulation
CC Mode Regulation
Power Measurement
Input Current ≥ FS 10%
Input Voltage ≥ FS 10%
G eneral
Battery testing function
Input
Max measurement capacity
Resolution
Timer range
Transition Mode
Range of Frequency
Frequency error rate
Weight
Accessories
0-100W
100-600W
Resolution
±(1%+0.1%FS)
±(1%+0.1%FS)
1mV
10mV
1mA
10mA
1mV
10mV
0.1mA
1mA
1mW
100mW
0.8-120V
999A/H
10mA
1~60000sec
0.1Hz-1kHz
<0.5%
30.8lb. (14kg)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction manual, software & communication cable IT-E131
OPTIONAL: USB interface kit IT-E132, rack mount IT-E151
7
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
รุ่น 4084AWG และ 4086AWG
·
·
·
·
เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณเกรดห้องทดลอง
สามารถสังเคราะห์สัญญาณและทำ Arbitary ได้
สัญญาณที่กำเนิดมีความบริสุทธิ์สูง ความเพี้ยนต่ำ
สร้างความถี่ซายน์ได้สูงถึง 80MHz (รุ่น 4084AWG ได้ 20MHz)
และรูปสี่เหลี่ยมได้ถึง 40MHz (รุ่น 4084AWG ได้ 20MHz)
· จ่ายสัญญาณเอาต์พุทได้ต่ำถึง 1mV ในย่าน 1-10mV
· มีเครื่องนับความถี่ขนาด 100MHz ในตัว
Specifications
Frequency C haracteristics
Sine
Square
All Other waveforms
Frequency Stability
Resolution
Accuracy
Data entry Units
Waveform Characteristics
Main Waveforms (Sine, Square)
Amplitude resolution
Sample Rate
Sine
Harmonic Distortion of
Sine Wave*
models
4086AWG
4084AWG
1µHz ~ 20MHz
1µHz ~ 80MHz
1µHz ~ 20MHz
1µHz ~ 40MHz
1µHz ~ 100kHz
-6
±1x10 (22°C ±5°C)
1µHz
≤ ± 5x10 -6 (22°C ±5°C)
s, ms, Hz, kHz, MHz
12 bits
200MSa/s
≤ - 50dBc (frequency ≤ 5MHz)
≤ - 45dBc (frequency ≤ 10MHz)
≤ - 40dBc (frequency ≤ 20MHz)
≤ - 35dBc (frequency ≤ 40MHz)
≤ - 30dBc (frequency > 40MHz)
0.1% (20Hz ~ 100kHz)
THD*
Square
Rise and fall time*
≤ 15ns
* = Note: Test conditions for harmonic distortion, sine distortion,
rise/fall time Output Amplitude 2Vp-p, Environmental temperature: 25°C±5°C
Others built-in waveforms
27 build-in standard and
Sine, Square, Triangle, Positive Ramp, Falling Ramp,
complex waveforms
Noise, Pulse, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive
DC, Negative DC, Stair wave, Coded Pulse, Full wave
rectified, Half-wave rectified, Sine transverse cut, Sine
vertical cut, Sine phase modulation, Logarithmic,
Exponential, Half-round, Sinx/x, Square root, Tangent,
Cardiac, Earthquake, Combination
Waveform Length
4096 dots
Amplitude Resolution
10 bits
Pulse
Duty Cycle
0.1% ~ 99.9% (below 10kHz),
1% ~ 99% (10kHz ~ 100kHz)
Rise/Fall Time
≤ 100ns (Duty Cycle 20%)
DC signal characteristics
DC range
≤ 10mV – 10V (high impedance)
DC Accuracy
≤ ±5% of setting +10mV (high impedance)
Arbitrary
Non volatile memory
8 waveforms
Waveform length
8~16000 points
Amplitude resolution
10 bits
Frequency range
1µHz~100kHz
Sample rate
200MSa/s
A mplitude C haracteristics
Amplitude Range (open circuit)
Freq
≤ 40MHz: 2mV ~ 20Vpp , 1mV ~ 10Vpp (50 Ω)
Freq > 40MHz: 2mV ~ 4Vp-p, 1mV ~ 2Vpp (50 Ω)
Resolution
2µVpp (open circuit), 1µVpp (50 Ω)
Accuracy
± 1%+0.2mV (sine wave relative to 1kHz)
Stability
±0.5 % /3 hours
Flatness
For amplitude ≤ 2Vpp
±3% (freq≤ 5MHz), ±10% (5MHz<freq≤ 40MHz)
For amplitude >2Vpp:
±5% (freq≤ 5MHz), ±10% (5MHz<freq ≤ 20MHz)
±20% (frequency>20MHz)
±1dBm (frequency>40MHz)
Output Impedance
50Ω
Output Units
Vpp, mVpp, Vrms, mVrms, dBm
DC Offset Characteristics
Offset Range (open circuit)
±10Vpk ac+dc (Offset ≤ 2 x pk to pk amplitude)
(Freq ≤ 40MHz)
±2Vpk ac+dc (Offset ≤ 2 x pk to pk amplitude)
Offset Resolution
2µV (open circuit), 1µV (50 Ω)
Offset Error
±5% of setting +10mV (Ampl.≤ 2Vpp into open circuit)
±5% of setting +20mV (Ampl. > 2Vpp into open circuit)
Modulation
AM Characteristics
Carrier Waveforms
Modulation Source
Internal Modulating Waveform
Frequency of modulating signal
8
Distortion
Modulation Depth
Modulation Error
Max. Amplitude of
ext. input signal
FM Characteristics
Carrier Waveforms
Modulation Source
Internal Modulating Waveform
Frequency of modulating signal
Deviation
FSK Characteristics
Carrier Waveform
Control Mode
FSK Rate
PSK Characteristics
Carrier Waveform
PSK
Resolution
PSK rate
Control Mode
Sine or Square
Internal or external
100µHz ~ 20kHz
≤ 2%
3Vp-p (-1.5V~ +1.5V)
Sine or Square
Internal or external
Sine, Square, Triangle, Rising/Falling Ramp
100µHz ~ 10kHz
Max. 50% of carrier frequency for internal FM
Max 100kHz (carrier frequency ≥ 5MHz) for external
FM, with input signal voltage 3Vp-p (-1.5V~+1.5V)
Sine or Square
Internal or external trigger (external: TTL level,
low level F1, high level F2)
0.1ms ~ 800s
Sine or Square
Phase 1 (P1) and Phase 2 (P2), range: 0.0 ~ 360.0°
0.1°
0.1ms ~ 800s
Internal or external trigger (external: TTL level,
low level P1, high level P2)
Burst Characteristics
Waveform
Sine or Square
Burst Counts
1 ~ 10000 cycles
Time interval between bursts
0.1ms ~ 800s
Control Mode
Internal, single or external gated trigger
Frequency Sweep Characteristics
Waveform
Sine or Square
Sweep Time
1ms ~ 800s (linear), 100ms ~ 800s (log)
Sweep Mode
Linear or Logarithmic
Start/ Stop Frequency
Same as frequency range of Sine & Square
External trigger signal frequency
DC ~ 1kHz (linear) DC~10Hz (log)
Control Mode
Internal or external trigger
Inputs/ Outputs
Main Output
Impedance
50Ω
Protection
Short circuit and overload protected
Output MOD OUT
Frequency
100Hz ~ 20kHz
Waveform
Sine, Square, Triangle, Rising/Falling Ramp
Amplitude
5Vp-p ± 5%
Output Impedance
600Ω
Modulation IN
3Vpp = 100% Modulation
External Input Trig/FSK/Burst
Level - TTL
U niversal C ounter, Key Specs*
Frequency Range
Frequency Measurement
1Hz ~ 100MHz
Totalize mode
50MHz max
* For the full specification of the counter section refer to www.bkprecision.com
G eneral
Power Supply
198~242V or 99~121V, Frequency: 47~ 63Hz
Power Consumption
<35VA
State Storage Memory
Storage Parameters
frequency, amplitude, waveform, DC offset values,
modulation parameters
Storage Capacity
10 user configurable stored states
Dimensions (W x H x D)
10” x 3.93” x 14.56” (255 mm x 100 mm x 370 mm)
Weight
6.6lbs (3 kg)
Remote Interface
RS232
Safety designed according to
EN61010
EMC tested according to
EN55022, EN55024, EN61326, EN601000
Accessories
Accessories Included
Sine, Square, Triangle, Rising/Falling Ramp
1% ~ 120%, 1% ~ 80% (frequency>40MHz,
Ampl > 2Vpp into open circuit)
± 5%+0.2% (100µHz < frequency ≤ 10kHz)
±10%+2% (10kHz < frequency ≤ 20kHz)
One Year Warranty
BNC to alligator cable, BNC to BNC cable,
RS232 communication cable, power line cord,
test report, spare fuse, software installation disk.
NOTE: Specifications and information are subject to change without notice. Please visit
www.measuretronix.com for the most current product information.
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นและ Arbitary
รุ่น 4071 (31.5MHz) และ 4070A (21.5MHz)
· ผลิตคลื่นในแบบ Arbitary (12 bit), Sweep, Pulse, VCO, AM, FM, Phase Modulate,
FSK และ Burst
· มีความสเถียรและแม่นยำสูง สัญญาณที่ได้ปราศจากการ drift
· กำเนิดสัญญาณจากข้อมูลสด ไม่ได้นำข้อมูลการเปิดจากตารางมาสร้างรูปคลื่น
· สร้างรูปคลื่นที่ต้องการได้จากบนจอคอมพิวเตอร์หรือดาวน์โหลดจากสเปรดชีต,
ออสซิลโลสโคปหรือจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
· ควบคุมระยะไกลด้วย RS232
Specifications
4070A, 4071
MAIN OUTPUT
Frequency:
Level:
models
DC to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), 0.01 Hz Steps
4 mVp-p to 10.000 Vp-p, 1mV steps (into 50 Ω) or -44
dBm to +24 dBm, 0.1 dBm steps (into 50 Ω) in Function,
Arbitrary and Pulse modes.
4 mVp-p to 5.0 Vp-p, 1mV steps (into 50 Ω ) or
-44.0 dBm to +18 dBm, 0.1 dBm steps (into 50Ω) in
Sinewave, AM, FM, PM, SSB, Sweep, VCO, Burst, DTMF,
Dualtone, BPSK, and FSK modes.
Level Accuracy:
±1%
Sinewave Distortion
<1%
Flatness:
± 0.2 dB (DC-10 MHz), ±0.4dB (10MHz - 21.5MHz)
@5Vpp (into 50 Ω)
DC offset:
0V to ±6 V, 1 mV steps (into 50 Ω)
Output impedance:
50 Ω
Freq. accuracy:
±10 ppm (.001%), (@50 Ω )
Phase Noise:
< -55 dBc in a 30 kHz band
Spectral Purity(@5Vpp): DC to 100 kHz: > -50 dBc
100 KHz to 1 MHz:
> -45 dBc
1 MHz to 12 MHz:
> -40 dBc
12 MHz to 21.5 MHz:> -35 dBc
Distortion:
0.011Hz to 100KHz ≤ 1%
SYNC OUTPUT
Amplitude:
0V to +5V p-p (TTL/CMOS comp.)
Fall Time:
5 ns.
Rise Time:
< 8 ns. 10% to 90%
Output current:
±24 mA. max
RS232 PORT
Asynchronous, no parity, 1 start bit, 1 stop bit.
Baud rate:
Adjustable, 300 bps to 115,200 bps.
Remote operation from a terminal or host computer.
EXTERNAL MODULATION INPUT
Maximum full scale input:±5 V (10 Vp-p)
Input Impedance:
30 k Ω
EXT. TRIGGER/GATING/FSK/BPSK INPUT
Input impedance:
80 k Ω
Max. input level:
±10V
Max. gating freq:
3 MHz
EXT. ARB CLOCK INPUT
Input level:
TTL/CMOS
Max. clock freq:
40 MHz
OPERATING MODES
The carrier frequency for all modulation modes are 0 Hz to 21.5000000 MHz
(Model 4070A), 0 Hz to 31.5000000 MHz (Model 4071), 0.01 Hz steps.
All internal modulation frequencies are synthesized and are accurate to 0.01%.
BASIC SINEWAVE (CW) MODE
Output frequency:
0 Hz to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), .01 Hz Steps
FREQUENCY MODULATION (FM) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 10 kHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
DC to 35 kHz
Peak frequency deviation:
0 Hz to ±5.0 MHz, 1 Hz steps
PHASE MODULATION (PM) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 10 kHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
DC to 35 kHz
Peak phase deviation:
0 to ±180°, 1° steps
SWEEP MODE
Start/Stop freq:
0 Hz to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), .01 Hz Steps
Linear or Log sweep. Up or Down sweep direction
Continuous or Int/Ext Triggered sweep
Sweep time:
1 ms to 60 sec. 1 ms steps.
VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR MODE
Endpoint frequencies: 0 Hz to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), .01 Hz Steps
Control input range:
-5.0V to +5.0V
Control signal bandwidth:
DC to 35 kHz
BURST MODE
Continuous or Triggered from Front Panel, RS232, or Ext. TTL
On Time:
1 mS to 99.999 Sec, 1 mS steps
Off Time:
0 mS to 99.999 Sec, 1 mS steps
Function & Arbitrary
Waveform Generators
DUAL TONE MULTI FREQUENCY (DTMF) GENERATE MODE
Dialing digits generated: 0 to 9, #, *, A, B, C, D
Duration:
1 mS to 10.000 Sec, 1 mS steps
Delay:
0 mS to 10.000 Sec, 1 mS steps
CUSTOM DUAL TONE GENERATE MODE
Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10.000 kHz, 1 Hz steps
Phase Offset:
0 deg. to 359 deg., 1 deg. steps
Output ON time:
Cont. or 1 ms to 10.000 sec, 1 ms steps
Output OFF time:
0 ms to 10.000 sec, 1 ms step.
AMPLITUDE MODULATION (AM) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 10 KHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
DC to 35 kHz
Percentage modulation: Variable 0% to 100%, 1% steps
SINGLE SIDEBAND (SSB) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 1.0 MHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
DC to 8500 Hz
Upper or Lower Sideband selectable
FREQUENCY SHIFT KEYING (FSK) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 130 kHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
0 Hz to 3 MHz
Mark/Space freqs:
0 Hz to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), 0.01 Hz steps
DATA MODULATION MODE
Baud Rate:
0 Hz to 130 kHz, 1 Hz steps
Message length:
1 to 960 bits. Nonvolatile storage: 10 locations
Mark/Space frequencies: 0 Hz to 21.5 MHz, 31.5 MHz (Model 4071), 0.01 Hz Steps
POWER & VOLTAGE MEASUREMENT MODE
Input signal level:
±5 V max. (10Vp-p)
Input signal bandwidth: DC to 50 kHz
Power calc. impedance: Variable from 1 to 999 Ω
BINARY PHASE SHIFT KEYING (BPSK) MODE
Int. modulation freq:
0 Hz to 130 kHz, 1 Hz steps
Ext. modulation freq:
0 Hz to 10 kHz
DUAL TONE MULTI FREQUENCY (DTMF) DETECT MODE
DTMF digits detected: 0 to 9, #, *, A, B, C, D
Detection range:
10 Vp-p max., 20 mVp-p min.
Detection time:
100 ms
ARBITRARY WAVEFORM GENERATOR MODE
Vertical Resolution:
12 bits
Sample Rate:
Variable from 0Hz to 40 Msamples/Sec. in .1 Hz steps
Sample Buffer Depth: 32,768 data points
Data Formats Supported: Floating Point, Decimal, Hexadecimal, Integer, Binary, Digital,
CSV and PRN formats
Nonvolatile waveform storage: 1 location, 32,768 points
FUNCTION GENERATOR MODE
Waveforms:
Pos. Ramp, Neg. Ramp, Triangle, Pos. Exponential, Inverted Pos.
Exponential, Neg. Exponential, Inverted Neg. Exponential,
Random (noise), Sinewave
Repetition Rate:
0 Hz to 2 MHz in 1 Hz steps, all functions
Run Mode:
Continuous or Internal/External Triggered
PULSE GENERATOR MODE
Frequency:
0 Hz to 2 MHz in 1 Hz steps
Duty Cycle:
Variable 0% to 100% in 1% steps
Tr, Tf:
≤ 40nS (10% to 90%, 1Vp-p)
Variable in amplitude and offset, TTL/CMOS output also.
GENERAL
Power:
100-240 VAC 47-63 Hz, 30W, 3 prong IEC conn.
Display:
2 line by 40 character, LCD, backlit.
Weight:
3.5 lbs. (1.6 kg)
Dimensions (H x W x L):5.5 x 11.75 x 10.375" (140 x 298 x 264mm)
Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C) ambient.
Stored instrument setups:
10, including 1 power-up state
Accessories
SUPPLIED: Manual, Line Cord
OPTIONAL: Carrying Case LC 40, TLFG Kit
One Year Warranty
9
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ แบบ DDS
(Direct Digital Synthesis) และ Arbitary
รุ่น 4045
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพแบบ DDS
ขนาด 20MHz รุ่น 4040DDS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ย่านกำเนิดความถี่ 20MHz (ซาน์และสี่เหลี่ยม)
กำเนิดรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม และรูปคลื่นประดิษฐ์ (Arbitary)
มอดูเลตได้ทั้ง AM และ FM
ฟังก์ชั่นสวีพ ทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์หรือลอการิทึ่ม
จอ LCD สว่างชัดเจน
เชื่อมต่อด้วย RS-232
Specifications
4045
FREQU ENC Y CH ARAC T ERI ST IC S
Sine
Square
Triangle , Ramp
Accuracy
Resolution
ARB IT RARY C HARA C T ERI ST I C S
Waveform Length
Vertical resolution
Sampling rate
Accuracy
Resolution
O U T PU T C HA RAC T E RIST IC S
Amplitude Range
Resolution
Amplitude Accuracy
Flatness
Offset Range
Offset Resolution
Offset Accuracy
Output Impedance
Output Protection
model
(ST ANDA RD WAVEFO RMS)
0.1Hz to 20MHz
0.1Hz to 20MHz
0.1Hz to 2MHz
0.005 % (50 ppm)
6 digits or 10mHz
2 points to 1,000 points
12 bits
20 ns to 50 s
0.005 % (50 ppm)
4 digits
10mV to 10Vp-p into 50 Ω
3 digits (1000 counts)
± 2% ± 20mV of the programmed output from 1.01V- 10V
0.5 dB at 1MHz, 1 dB to 20 MHz
± 4.5V into 50 Ω, depending on the Amplitude setting
10 mV with 3 digits resolution
± 2% ± 10mV into 50 Ω
50Ω
The instrument output is protected against short circuit
or accidental voltage practically available in electronic
laboratories, applied to the main output connector
WAVEFO RM C HA RAC T ERIST IC S
Harmonic Distortion
DC-20KHz, -55 dBc, 20KHz-100KHz, -50dBc
100KHz-1MHz, -40 dBc, 1MHz-20MHz, -30 dBc
Spurious
DC-1MHz, <-60 dBc
Square Rise/Fall Time
< 18ns (10% to 90%) at full amplitude into 50Ω
Variable Duty Cycle
20% to 80% to 2MHz for Square and 10%-90% for Triangle
Symmetry at 50%
<1%
O PERA T I NG MO D ES
Continuous
Output continuous at programmed parameters.
Triggered
Output quiescent until triggered by an internal or external trigger,
then one waveform cycle is generated to programmed parameters,
up to 10MHz trig rate for ARB waveforms and 1MHz in DDS mode
Gate
Same as triggered mode, except waveform is executed
for the duration of the gate signal. The last cycle started is completed.
Burst
Trigger Source
2 - 65,535 Cycles
Trigger source may be internal, external or manual.
Internal trigger rate 0.1Hz - 1MHz (1us - 10 s)
MO DU LAT IO N C HA RAC T ERIST IC S
Amplitude Modulation
Internal
0.1 - 20KHz Sine signal or triangle waveform
Variable modulation from 0% to 100% in 1% steps
External
5 Vp-p for 100% modulation, 10K Ω
input impedance, DC to 20KHz bandwidth.
Frequency Modulation
Internal
0.1 - 20KHz Sine signal or triangle waveform
External
5 Vp-p for 100% deviation, 10K Ω input impedance,
SWEEP C HARA C T ER IST I C S
Sweep Shape
Linear and Logarithmic, up or down
Sweep Time
10 ms to 100 s.
Sweep trigger
Internal, external, or continuos or burst
INPU T S A ND OU T PU T S
Trigger In
TTL compatible. Max. rate 10MHz. Minimum width 50ns.
Sync Out
TTL pulse at programmed frequency, 50 Ω source impedance.
Modulation IN
5 Vp-p for 100% modulation . 50K Ω input impedance.
Dc to >20KHz minimum bandwidth.
G ENER AL
Store memory
20 full panel settings at power-off
Arbitrary memory
1,000 points in flash memory
Dimensions (WxHxD)
8.4” x 3.5” x 8.3” (213mm x 88mm x 210mm)
Weight
5.5 lbs. (2.5 Kg)
Power
90V-264V, 30 VA max
Temperature
Operating
0ºC to +50ºC,
Non-operating
-10ºC to +70ºC
Accessories
SUPPLIED: Manual, Line Cord
OPTIONAL: TLFG Kit
10
One Year Warranty
ย่านกำเนิดความถี่ 20MHz (ซายน์และสี่เหลี่ยม)
มอดูเลตได้ทั้ง AM และ FM
ฟังก์ชั่นสวีพการทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์หรือลอการิทึ่ม
ปรับค่าคิวตี้ไซเกิ้ลได้
ปรับค่า DC Offset ได้
จอ LCD สว่างชัดเจน
Specifications
4040DDS
FREQU ENC Y CH ARAC T ERI ST IC S
Sine
Square
Triangle , Ramp
Accuracy
Resolution
O U T PU T C HA RAC T E RIST IC S
Amplitude Range
Resolution
Amplitude Accuracy
Flatness
Offset Range
Offset Resolution
Offset Accuracy
Output Impedance
Output Protection
model
(ST ANDA RD WAVEFO RMS)
0.1Hz to 20MHz
0.1Hz to 20MHz
0.1Hz to 2MHz
0.01 % (100 ppm)
4 digits or 10mHz
10mV to 10Vp-p into 50Ω
3 digits (1000 counts)
± 2% ± 20mV of the programmed output from 1.01V- 10V
0.5 dB at 1MHz, 1 dB to 20 MHz
± 4.5V into 50 Ω, depending on the Amplitude setting
10 mV with 3 digits resolution
± 2% ± 10mV into 50 Ω
50Ω
The instrument output is protected against short circuit
or accidental voltage practically available in electronic
laboratories, applied to the main output connector
WAVEFO RM C HA RAC T ERIST IC S
HarmonicDistortion
0-20KHz, -50 dBc, 20KHz-100KHz, -45dBc
100KHz-1MHz, -40 dBc, 1MHz-20MHz, -30 dBc
Spurious
DC-1MHz, <-55 dBc
Square Rise/Fall Time
< 20ns (10% to 90%) at full amplitude into 50Ω
Variable Duty Cycle
20% to 80% to 2MHz for Square and 10%-90% for Triangle
Symmetry at 50%
<1%
O PERA T I NG MO D ES
Continuous
Output continuous at programmed parameters.
Triggered
Output quiescent until triggered by an internal or
external trigger, then one waveform cycle is
generated to programmed parameters, up to 2MHz
Gate
Same as triggered mode, except waveform is executed
for the duration of the gate signal. The last cycle started is completed.
Trigger Source
Trigger source may be internal, external or manual.
Internal trigger rate 10us to 10s.
MO DU LAT IO N C HA RAC T ERIST IC S
Amplitude Modulation
Internal
Sine signal of 1000Hz
Variable modulation from 0% to 100% in 1% steps
External
5 Vp-p for 100% modulation, 10K Ω
input impedance, DC to 20KHz bandwidth.
Frequency Modulation
Internal
Sine signal of 1000Hz
External
5 Vp-p for 100% deviation, 10KΩ input impedance,
DC to 20KHz bandwidth.
SWEEP C HARA C T ER IST I C S
Sweep Shape
Linear and Logarithmic, up or down
Sweep Time
10 ms to 50 s.
INPU T S A ND OU T PU T S
Trigger In
TTL compatible. Max. rate 2MHz. Minimum width 50ns.
Sync Out
TTL pulse at programmed frequency, 50 Ω source impedance.
Modulation IN
5 Vp-p for 100% modulation . 10K Ω input impedance.
Dc to >20KHz minimum bandwidth.
G ENER AL
Dimensions (WxHxD)
8.4” x 3.5” x 8.3” (213mm x 88mm x 210mm)
Weight
5.5 lbs. (2.5 Kg)
Power
90V-264V, 30 VA max
Temperature
Operating
0ºC to +50ºC,
Non-operating
-10ºC to +70ºC
EMC
According to EN55011 for radiated and conducted emissions.
Electrical Discharge Immunity
According to EN55082
Safety Specifications
According to EN61010
Accessories
SUPPLIED: Manual, Line Cord
OPTIONAL: TLFG Kit
One Year Warranty
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำหนดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพแบบ DDS
ขนาด 10MHz
รุ่น 4017B
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพแบบ DDS
รุ่น 4007DDS (7MHz) และ 4013DDS (12MHz)
· กำเนิดสัญญาณแบบ DDS (Direct Digital Synthesis)
มีความแม่นยำสูงและได้รูปคลื่นที่มีความเพี้ยนต่ำ
· จอแสดงผลได้หลายข้อมูล เช่น ความถี่, ระดับ, ออฟเซต, ดิวตี้ไซเกิ้ล
· สร้างความถี่ได้สูงถึง 10MHz ที่รูปซายน์, สี่เหลี่ยและ amp
· ความละเอียดของความถี่ที่สว่างขึ้นปรับได้ถึง 0.01Hz
· เชื่อมต่อด้วย RS232
· ปรับค่า DC Offset ได้
· ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้จาก 0 ถึง 100%
Specifications
4017B
Frequency Characteristics
Waveforms
Range
Resolution
Variable Duty Cycle
Fine
Operating Modes
Frequency Stability
model
Sine, Square, Triangle, ±Pulse, ±Ramp
0.01Hz to 10MHz in 5 ranges
5 digits
0 to 100% cont variable
±5% of coarse setting
Normal, sweep, VCG
Output will change less than 0.009% over 15-minutes
after 1-hour warm-up
O utput Level C haracteristics
Impedance
50W ± 10%
Level
0.02 to 20 Vp-p Open circuit
0.01 to 10Vp-p into 50 W (Accuracy: ±50mVp-p)
Amplitude
Variable
Attenuation
2 Ranges one with a -20 dB (±1 dB) and one without
DC Offset
Preset: ±0.1 V typical
Variable: ±10V open-circuit ±5 into 50 W
S IN E Wave
Distortion
≤ 1% typical at 1kHz
Flatness
±5% ±(.45 dB)
S quare wave
Symmetry
0.1Hz to 100kHz < 2%
Rise time
≤ 20 ns (10% to 90%)
Triangle Wave
Linearity:≥ 98% to 100 kHz
T T L O utput
Threshold Level
0.8V to 2.4V
Rise time
≤ 25nS (10% to 90% of Threshold)
Duty Cycle
50% typical
C MOS O utput
Max. Frequency
10 MHz
Level
4V to 14V ±0.5Vp-p (cont. variable 5MHz max.)
Rise Time
≤ 120nS (10% to 90%)
V CG (Voltage C ontrolled G enerator)
Input Voltage
0-10V ±1V causes a 100:1 frequency change
Impedance
10k W ±5%
S weep O peration
Mode
LIN/LOG
Width
100:1 continuously variable, 3-digit resolution
Rate
0.01s to 30s cont variable, 4-digit resolution
Sweep Output
0 to 10Vpp (into 50W)
Frequency Counter
Range
5Hz to 100MHz (1 & 10S Gate)
50Hz to 100MHz (01S Gate)
100Hz to 100MHz (0.01S Gate)
Accuracy
Time base accuracy +1 count
Time Base Accuracy
±10ppm (23º ±5ºC)
Display
9 digit LED
Aging
±5ppm/year
Input
50mVpp to 10Vpp
E xternal I nput
Power Source
110/220 VAC +10%
50/60 Hz, internal jumper selectable
Dimensions (HxWxD)
4.2 x 10.5 x 12.25''
(107 x 267 x 311mm)
Weight
6 lbs. (2.7 kg)
Accessories
SUPPLIED
OPTIONAL
One Year Warranty
Output Cable with BNC to Alligator Clips,
Instruction Manual (CD)
TLFG Accessory kit
· กำเนิดความถี่ได้สูงถึง 7MHz (รุ่น 4007DDS), 12MHz (รุ่น 4013DDS)
ที่คลื่นรูปซายน์์และสี่เหลี่ยม
· สร้างสัญญาณรูปซายน์, สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม
· ฟังก์ชั่นสวีพทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์หรือลอการิทึ่ม
· ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลและ DC Offset ได้
Specifications
Waveforms
Sine, square and triangle
Operating Modes
Continuous
Symmetry
Sweep
Frequency Characteristics
Range
Control
Display
Output Characteristics
Amplitude Range
Amplitude Control
Amplitude Attenuator
Amplitude Flatness
Offset Range
Output Impedance
Output Protection
Waveform Characteristics
HarmonicDistortion
Spurious
Triangle Linearity
Square Transition Times
Inputs and Outputs
SyncOut
models
4007DDS
4013DDS
0.1Hz to 7MHz
0.1Hz to 12MHz
Output continuous at selected frequency.
Square symmetry is continuously adjustable from 15% to 85%.
The output waveform can be linear or logarithmic internally
swept, up or down, over the full unit range. The sweep start and
stop frequencies can be independently adjusted and the sweep
rate can be set from 100ms to 30s.
0.1 Hz to 7 MHz for Sine and Square waveforms. To 100 kHz
for Triangle waveforms.
The frequency is selected with front panel up or down keys and
modified with a rotary digital control.
Up to 4 digits with large, bright LCD, ranging units (MHz, kHz,
Hz and mHz) and decimal point. Waveform accuracy is 0.01%
(100 ppm).
Up to 10 Vp-p into 50_ (20 Vp-p into open circuit)
> 20 dB continuously variable.
20 dB.
±1 dB to 7MHz.
±1 dB to 12MHz.
Variable up to ±10V (±5V into 50Ω). Absolute peak amplitude
plus offset limited to ±10V (±5V into 50 Ω).
50Ω
The generator main output is non-destructively protected against short
circuit to ground or to any voltage practically available in electronic
laboratories.
< -50 dBc, 0 - 20 kHz (< 0.3%)
< -40 dBc, 20 kHz - 100 kHz
< -35 dBc, 100 kHz - 1 MHz
< -30 dBc, 1 MHz - 7 MHz
< -50 dBc, 0 - 1 MHz
> 99% to 100 kHz.
< 25 ns (10% to 90%) at full output amplitude terminated into 50 Ω .
TTL level square wave at generator frequency, in phase with main
output and 50Ω impedance. Can drive > 20 TTL loads.
General
Operating Temperature
0°C to +50°C
Power Requirements
100V - 240V, ±10%, 48 - 66 Hz single phase, < 25 VA.
Dimensions (WxDxH)
8.4'' x 8.3'' x 3.5'' (213 x 210 x 88 mm)
Weight
4.4 lbs. (2 kg)
Regulatory Standards
IEC 1010-1, Insulation category II, Pollution Degree 2.
EMC
EN50081-1 and EN50082-1.
CE Labeled
Notes: Specifications apply at 25 ± 5°C ambient temperature and after 30 minutes warm up.
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction manual & power cord
OPTIONAL: TLFG Accessory kit
11
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
Specifications
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพขนาด 20MHz
และเครื่องนับความถี่ในตัว
รุ่น 4040A
·
·
·
·
Frequency
Characteristics
Waveforms
Range
Sine, Square, Triangle, ±Pulse, ±Ramp
0.2 Hz to 20 MHz
0.1 Hz to 10 MHz
in 8 ranges
in 8 ranges
Resolution
5 digits
Tuning Range
10:1
Fine
±5% of coarse setting
Variable Duty Cycle
15:85:15 cont variable
Operating Modes
Normal,Sweep, VCG,
Normal, Sweep, VCG
AM,FM,burst
Output Characteristics
Impedance
50 Ω ±10%
Level
20 V p-p Open circuit, 10V p-p into 50Ω
Amplitude
Variable, 20 dB range typical
Attenuation
-20 dB ±1dB
DC Offset
Preset ±0.1 V typ Variable: ±10V open-circuit ±5 into 50Ω
SINE Wave
Distortion
< 3% typical at 1 kHz
Flatness (Into 50 Ω)
±5%±(.45 dB) 0.1 Hz to 10 MHz
±20%±(2.0 dB) 10 MHz to 20 MHz (4040A) @3V p-p
Square wave
Symmetry
0.2 Hz to 100 kHz <2%
0.1 Hz to 100 kHz <2%
Rise time (Into 50Ω) ≤ 30 nS
Triangle Wave
Linearity: ≥ 98% to 100 kHz
TTL Output
Level
0.8V to 2.4V
Rise time
≤ 20 nS (Between 0.8V to 2.4V)
Duty Cycle
50% typical
CMOS Output
Max. Frequency
2 MHz
Level
4V to 14V ±0.5 p-p cont. variable
Rise Time
≤ 120 nS (Open circuit)
VCG (Voltage
controlled generator)
Input Voltage
0-10V ±1V causes a 100:1 frequency change
Impedance
10kΩ ±5%
Sweep Operation
Mode
LIN/LOG
Width
100:1 continuously variable
Rate
20 ms to 2 s cont variable
0.5 s to 30 s cont variable
Start/Stop Frequencies Adjustable
NA
Frequency Counter
Accuracy
Time base accuracy ±1 count
Time Base Accuracy ±10 ppm (23° ±5°C)
Display
5 digit LED
Mode
INT or EXT
INT
External Input
Frequency
5 Hz to 30 MHz
Does not apply
Resolution
0.1, 1, 10, 100, 1 kHz
Sensitivity
25mVrms
Power Source
120/230 VAC ±10%
50/60 Hz, internal jumper selectable
Dimensions
5.5 x 11.75 x 10.575"
4.5x 11.75 x 10.575"
(140 x 298 x 264mm)
(114 x 298 x 264mm)
Weight
4.5 lbs. (2 kg)
4 lbs. (1.8 kg)
ย่านความถี่ 0.2Hz ถึง 20MHz
ทำงานแบบ Burst ได้
วัดความถี่ภายนอกได้ถึง 30MHz
จอ LED 5 หลัก · คุณสมบัติหลักเหมือนรุ่น 4017A
Specifications
4040A
model
AM MODULATION CHARACTERISTICS
Source
Internal/ External
Modulation Ratio
0 to 100%
Int modulation
1 kHz
Ext Modulation
DC to 500 kHz
Ext Sensitivity
Less than 10V p-p for 100% modulation
FM MODULATION CHARACTERISTICS
Source
Internal, External
Modulation Ratio
0 to 100%
Deviation
0 to 5%
INT Modulation
1 kHz
Ext Modulation
DC to 500 kHz
Ext Sensitivity
Less than 10V p-p for 100% modulation
BURST CHARACTERISTIC
Source
Internal, External
Burst Width
Cont. variable from 5% to 90% of internal gating frequency
Repition Rate
0.5 Hz to 50 Hz, internal
DC to 500 kHz external
TTL levels
Determined by main generator frequency setting
External Level
Burst Frequency
models
4017A
4040A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพขนาด 10MHz
จอแสดงผลดิจิตอล
รุ่น 4017A
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: Output Cable with BNC to Alligator Clips, Instruction Manual, Line Cord
OPTIONAL: Carrying Case (not included): LC 40, TLFG Kit
·
·
·
·
12
ย่านความถี่ 0.1Hz ถึง 10MHz
ฟังก์ชั่นสวีพการทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์และลอการิทึ่ม
จอแสดงผล LED 5 หลัก
คุณสมบัติหลักเหมือนรุ่น 4011A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 5MHz
จอแสดงผลดิจิตอล รุ่น 4011A
Specifications
models
4010A
4011A, 4012A
Frequency Characteristics
Waveforms
Sine, Square, Triangle, ±Pulse, ±Ramp
Range
0.5 Hz to 5MHz
0.2 Hz to 2MHz
in 7 ranges, 8 ranges(4012A) in 7 ranges
Resolution
Dial Accuracy
Tuning Range
·
·
·
·
·
·
กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด
จอแสดงผล LED 4 หลัก
ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
ปรับค่า DC Offset ได้
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ ขนาด 50MHz
รุ่น 4012A
Variable Duty Cycle
Operating Modes
Output Characteristics
Impedance
Level
Amplitude
Attenuation
DC Offset
SINE Wave
Square Wave
Symmetry
Risetime (Into 50 Ω)
Triangle Wave
TTL Output
Level
Rise time (0.8V to 2.9V)
Duty Cycle
CMOS Output
Max. Frequency
Level
Rise Time
Input VCG
Input Voltage
Impedance
4 digits
NA
Coarse, 10:1
Fine±5% of coarse setting
15:85:15 Cont variable
Normal, VCG
NA
±5% typical
10:1
Does not apply
15:85:15 cont variable
Normal, VCG
50Ω ±10%
20 V p-p Open circuit, 10V p-p into 50Ω
Variable, 20 dB range typical
-20 dB ±1dB
Preset ±0.1 V typ
Variable: ±10V open-circuit ±5 into 50Ω
Distortion:≤ 3% @ 1kHz
Distortion: ≤ 4% @ 1kHz
Flatness:≤ 5% (.45 dB)
Flatness:≤ 5% (.45 dB)
0.5Hz to 100KHz, 0.1Hz to 100 KHz(4012A), ≤ 2%
≤ 20 nS, ≤ 30 nS (4012A) ≤ 120 nS
Linearity:≥ 98% to 100 KHz, ≥ 95% to 2 MHz
0.8V to 2.4V
≤ 20 nS
50% typical
≤ 50 nS
2 MHz
4V to 14V ±0.5 p-p cont. variable
≤ 120 nS (Open Circuit)
0-10V ±1V causes a 100:1 frequency change
10KΩ ±5%
Sweep Operation(4012A)
·
·
·
·
·
·
·
กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด
จอแสดงผล LED 4 หลัก
ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
· ปรับค่า DC Offset ได้
ปรับความสูงของสัญญาณเอาต์พุทได้และมีตัวลดทอนขนาด 20dB ด้วย
ให้เอาต์พุทได้สูงถึง 20Vpp กับวงจรเปิด (10Vpp ที่โหลด 50Ω)
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 2MHz
รุ่น 4010A
Mode(4012A)
Width(4012A)
Rate(4012A)
Frequency Counter INT
Accuracy
Time Base Accuracy
Display
Power Source
Dimensions (H x W x D)
Weight
Accessories
LIN/LOG
NA
100:1 continuously variable NA
0.5 s to 2 s cont variable
NA
Time Base Accy ±1 count
NA
±10 PPM (23°C ±5°C)
NA
4 digit LED
NA
120/230 VAC ± 10%, 50/60 Hz,
internal jumper selectable
4.5 x 11.75 x 10.375" (114 x 298 x 264 mm)
4 lbs (1.8 kg)
One Year Warranty
SUPPLIED: Output cable with BNC to alligator clips, Instruction Manual, Line Cord
OPTIONAL: Carrying Case (not included): LC 40, TLFG kit
·
·
·
·
กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.2Hz ถึง 2MHz
ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
ปรับค่า DC Offset ได้
13
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องเอนกประสงค์ 5 ชนิดในเครื่องเดียวพร้อมภาคจ่ายไฟกระแสตรง
รุ่น 4051
· ในตัวเดียวประกอบด้วยเครื่องมือ 5 ชนิดที่จำเป็นต่อโต๊ะทดลองคือ
1.
2.
3.
4.
5.
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ ขนาด 20MHz
ลอจิกโพรบสำหรับงานทั่วไป ขนาด 35MHz
แหล่งจ่ายไฟตรงแบบสวิตชิ่ง 3 เอาต์พุท ขนาด 80 วัตต์
เครื่องนับความถี่และ totalize แบบปรับย่านวัดอัตโนมัติ
ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์แบบปรับย่านวัดอัตมัติ
· เพียงปุ่มเดียวก็เข้าถึงการทำงานของระบบได้
· ทุกเครื่องมือในเครื่องทำงานร่วมกันและใช้กราวด์ที่สอดคล้องกันลดปัญหากราวด์ลูป
· ล็อกความถี่อัตโนมัติได้ในฟังก์ชั่นกำเนิดสัญญาณได้ค่าคงที่แม้ในสภาวะความชื้นหรืออุณหภูมิสูง
· ค่าที่ตั้งการทำงานของเครื่องเก็บไว้ในความจำไม่ต้องตั้งใหม่ทุกครั้ง
· จอแสดงผลสว่างชัดเจนพร้อมไฟส่องหลักจอ LCD
· ทำงานระยะไกลผ่าน RS232 · ทำงานพร้อม ๆ กันได้หลายฟังก์ชั่น · ใช้งานง่าย
· พัดลมระบายความร้อนทำงานอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกิน
Specifications
Frequency C haracteristics
Wave forms
Range
Resolution
Tuning Range
Variable Duty Cycle
Operating Modes
Frequency Stability
Output C haracteristics
Impedance
Level
Amplitude Control
DC Offset
Sine Wave
Distortion
Flatness
Square Wave
Symmetry
Rise Time
Overshoot & Undershoot
4051
model
Sine, Square, Triangle, ±Pulse, ±Ramp
0.15Hz to 20MHz in 8 ranges
0.01, 0.1, 1, 10, 100Hz Display
Coarse: 10:1, Fine: ±3% of Coarse Setting
15:85:15 Continuously variable
Normal, Sweep, VCG, AM, FM, Single Burst, Multiple Burst
±0.2% of the tuning frequency
50Ω ±10%
200 mV to 20 Vp-p Open-circuit, 10 Vp-p into 50Ω to 10 MHz
Variable, 20 dB range typical
Preset: ±0.10 V typical, Variable: ±10 V open-circuit, ±5 V into
50Ω
<1.0% THD from 10 Hz to 100 kHz
±3% (0.3 dB) 0.15Hz to 200kHz
±5% (0.45 dB) 200kHz to 10MHz
±20% (2.0 dB) 10MHz to 20MHz
<2% 0.15Hz to 100kHz
≤ 20 ns
≤ 6%
Triangle Wave
Linearity
98% up to 100 kHz
T T L O utput (Open- C ircuit C ondition for Frequencies ≤ 2 MHz )
Max. Logic Low Level Voltage ≤ 0.4 V
Min. Logic High Level Voltage ≥ 2.6 V
Rise Time
≤ 15 ns
Duty Cycle
50% typical
C MOS O utput (O pen- C ircuit C ondition for Frequencies ≤ 2 MHz)
Level
Output from 3.0 V to 15.0 V ±0.5 Vp-p
Rise Time
≤ 120 ns
VC G (Voltage C ontrolled G enerator) Input
Input Voltage
0-10 V ±0.5 V causes a 10:1 frequency change
Impedance
10 kΩ ±5%
Sweep O peration
Mode
LIN/LOG
Source
Internal, External
Width
10:1, continuously variable
Rate
10 ms to 1 sec, continuously variable
Sweep Output
0 to 2 V
Start/Stop Frequency
By digital setting
AM Modulation C haracteristics
Source
Internal, External
Modulation Ratio
5% to 100%
INT. Modulation
1 kHz
EXT. Modulation
DC to 500kHz
EXT. Sensitivity
Less than 10 Vp-p for 100% modulation
FM Modulation C haracteristics
Source
Internal, External
Deviation
0 to 5%
INT. Modulation
1kHz
EXT. Modulation
DC to 500kHz
EXT. Sensitivity
Less than 10 Vp-p for 100% modulation
Burst C haracteristics
Mode
Multiple, Single, or Key controlled one shot
Source
Internal, External
Burst Width
Continuously variable from 5% to 90% of internal gating frequency
Repetition Rate
0.5Hz to 50Hz, internal or DC to 500kHz external
Burst Frequency
Determined by the main generator frequency setting. Tone burst is in
integral cycles of gated frequency.
Frequency C ounter (D isplay shown "E X T . C N T R")
Range
3.0Hz to 35MHz Auto-ranging
Resolution
0.01, 0.1, 1, 10, 100Hz
Max. Display
6 digits
Input Port
Logic Probe or EXT. CNTR BNC Jack
14
A uto- Ranging C ounter
Input Characteristics
Impedance
1 MΩ/100 pf
Coupling
AC (Ext. counter BNC input)/DC (logic probe input)
Max. Overload Protection ±260 V AC/DC
Sensitivity
≤ 0.45 Vrms
Accuracy
Time base accuracy ±1 count ±trigger
Triggering Threshold
Selectable for TTL, CMOS, logic threshold or 0 - 3.5 V continuously
adjustable triggering level.
Low Frequency C ounter (Display shown "EX T . C N T R T OT AL")
Range
0.04 Hz to 3Hz
Resolution
0.01, 0.001Hz
Max. Display
4 digits
Input Port
Logic Probe only
T ransition (T otaliz e) C ounter (D isplay shown "T O T A L")
Frequency Range
up to 5.0kHz
Max. Display
6 digits
Reset Key
"CAL"
Input Port
Logic Probe for DC coupling or EXT. CNTR BNC Jack when
frequency is greater than 3Hz.
A uto- Ranging D VM
Input Range
0 to ±2.500 V, ±25.00 V DC, ±250.0 V Auto-ranging
Resolution
1 mV, 10 mV, 100 mV
Accuracy
±0.75%
Input Protection
Max. ±260 V DC/AC
Impedance
1 MΩ
Max. Display
4 digits
U niversal Logic Probe
Logic Threshold
T TL
C MO S
High Threshold
2.0 V ±10%
70% Vdd* ±15%
Low Threshold
0.8 V ±10%
30% Vdd* ±15%
*Vdd is controlled by C-Level
Max. Repetitive
35 MHz (With probe miniature clip to GND)
Frequency Response
Min. Single Pulse Detection
15 ns (With probe miniature clip to GND)
Display Format
Logic High, Logic Low, Square clock, Positive Going Pulse, Negative
Going Pulse, Tri-state.
T riple Output D C Power Supply
Vcc
+ Vs
- Vs
Output Voltage
5 V/3.3 V
0~+24 V 0~-24 V
Output Current
Min.
5.0 A
1.5 A
.5 A*
Max.
6.5 A
2.0 A
1.5 A*
DVM display
3-digit
4-digit
4-digit
Overload Protection
Short Circuit, Over-current, Over-voltage, Reverse Polarity,
Over-temperature
Ripple & Noise
10 mVrms 10 mVrms 10 mVrms
Dual Tracking**
N/A
YES
YES
* For continuous operation, the output current of -Vs supply reduces as output voltage drops.
** -Vs tracks +Vs or independent adjustment
Physical Properties
Dimensions
5.3'' x 9.5'' x 10.5'' (135 x 241 x 267 mm)
Shipping Weight
7.5 lbs (3.4 kg)
Power Requirements
115 VAC or 230 VAC 10% 50Hz or 60Hz, Approximately
Accessories
SUPPLIED
OPTIONAL
One Year Warranty
Operational manual, AC power cord, BNC cable with clips, Logic Probe
RS-232C D-sub 9-pin Male to Female interface cable, TLFG kit,
LC 40 Carrying Case
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น
เครื่องกำเนิดสัญญาณ Pulse 10MHz
จอแสดงผล LED 4 หลัก
รุ่น 4030
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ
รุ่น 4001A และรุ่น 4003A (มีจอแสดงผล LED 5 หลัก)
4003A
· เหมาะกับงานค้นหาจุดเสียในระบบดิจิตอล
· จ่ายพัลล์ได้แบบควบคุมโดยผู้ใช้พัลล์จะออก 1 ลูก เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้งสำหรับ
ทดสอบวงจรให้ทำงานทีละชั้น
· จ่ายพัลล์ได้แบบปกติหรือกลับขั้ว (invert)
· รับสัญญาณทริกจากภายนอกได้ เพื่อให้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่สอดคล้อง
กับภายนอก เช่น สัญญาณความถี่นาฬิกาของระบบภายนอกเป็นต้น
· มีสัญญาณทริกที่เอาต์พุทแยกให้สำหรับต่อกับออสซิลโลสโคปทำให้
สามารถมองเห็นขอบนำของพัลล์ได้ในขณะที่สามารถใช้เอาต์พุทนั้น
ในแบบปรับความกว้างของพัลล์ในเวลาเดียวกันได้
Specifications
4030
model
Frequency Range
Internal
X’Tal Spot freq.
Rate
Width
Delay
Stability X’tal Mode
Warm up Time
0.1Hz to 10MHz in 8 decade ranges & variable
1Hz, 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 1MHz, 10MHz.
100nS – 0.1S
50nS-50mS (6 decade ranges & variable)
0-2uS variable w.r.t. trigger
200 ppm
30 minutes
Triggering
Internal
External
Manual
Ext. Trig-Input
0.1Hz to 10MHz
10Hz to 10MHz
1 pulse per sec
+1V to +10V p-p sine & square waveform
Frequency Counter
Range
Display
Display Accuracy
0.1Hz to 10MHz
4 digit counter with internal, External and Auxiliary mode
±0.5% ±1 count
Output Polarity
กำเนิดคลื่นรูปซาวน์, สี่เหลี่มและสามเหลี่ยมจาก 0.5Hz ถึง 4MHz
ให้เอาต์พุทสูงถึง 20Vpp ที่เอาต์พุทวรจรเปิด (10Vpp ที่โหลด 50Ω)
ให้เอาต์พุท TTL < 25ns
100% DC Offset
ปรับความสูงของคลื่นทางเอาต์พุทได้และมีตัวลดทอน ขนาด 20dB
ปรับระดับเอาต์พุทสำหรับ CMOS ได้ (รุ่น 4003A)
มีจอแสดงผล LED 5 หลัก (รุ่น 4003A)
มีอินพุทรับแรงดันควบคุมจากภายนอกได้ (VCG) (รุ่น 4003)
Specifications
4001A
MAIN OUTPUT
Frequency Range
Waveforms
Amplitude
Attenuater
Output Impedance
DC Offset
Distortion
Rise/Fall Time
V.C.F. Input
SYNC OUTPUT
Rise Time
Level
Waveforms
4003A
models
0.5Hz to 4MHz in 6 Ranges
6 Waveforms (Sine, Square, Triangle, Ramp, +Pulse, -Pulse)
20Vp-p in to a Open (10Vp-p in to 50W)
0dB, -20db (+2%)
50W (+2%)
+10V (pull ADJ.)
<2%, 1Hz to 100KHz
<90nS (20Vp-p, No Load)
0 to +10V control
<40nS (Into 50Ω)
>3Vp-p (open)
Pulse
Normal/Inverting
SWEEP
Mode
Width
Rate
Sweep Output
Output Impedance
Output
Pulse Out
Impedance
Rise & Fall Time
Output Terminal
0.5V-5V at 50W
50Ω
10µS approximately
BNC Connector
Power Supply
Voltage
Consumption
115/230V AC +10%, 50/60Hz
10VA
Physical
Dimensions (WxHxD)
Weight
11" x 3.7" x 12.2" (279 x 94 x 310 mm)
5.1 lbs. (2.27 kg)
Accessories
·
·
·
·
·
·
·
·
4001A
One Year Warranty
SUPPLIED: BNC to BNC cable, 50Ω Terminator & Instruction Manual, Line Cord
OPTIONAL: BNC to BNC cables, CC 41A
Power Source
Dimensions (H x W x D)
Weight Approx.
Accessories
Linear/Log Sweep
>100:1 Continuously Variable
From 10mS to 5S Continuously Variable
10Vp-p (open)
1KW +2%
AC 115VAC/230VAC +10%, 50/60Hz, 25W
10.83” x 3.6” x 11.8” (275 x 90 x 300mm)
4.9lbs (2.2kg)
5.5lbs (2.5kg)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction Manual & BNC Cable CC-21, Line Cord
OPTIONAL: TLFG Kit, CC-41A Cable.
15
เครื่องกำเนิดสัญญาณ
เครื่องกำเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมและซายน์ 10MHz
ขนาดมือถือ รุ่น 3003
· ขนาดพกพา (2.1” x 3.6” x 6.0”) ราคาประหยัด
· กำเนิดคลื่นรูปซายน์และสี่เหลี่ยมที่คมชัดและ
สะอาด
· ปรับระดับความสูงของเคลื่นซายน์ได้
· ใช้การปรับความถี่ด้วยปุ่มกดตัวเลข 8 ชุด
· ทำงานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 9V ภายใน
หรืออะแดปเตอร์ 6-9VDC ภายนอ
· ความแม่นยำ 0.02% ความสเถียร 0.1Hz
· บอกสถานะแบตเตอรี่อ่อน
Specifications
Frequency Characteristics
Waveforms
Range
Accuracy
Sine Wave Output
Output impedance
Square Wave Output
Duty Cycle
Output impedance
Power
Dimensions
Weight
model
3003
Sine, Square
DC to 9.9999999MHz,
0.1Hz steps
0.02%
0 – 4.5Vp-p (no load)
Variable amplitude control
50 Ω
5Vp-p (no load)
50% typical
50 Ω
An external AC adapter
(6V - 9V DC 150mA 5.5mm x 2.1mm
center pin+) or one 9V battery
1.5" x 3.8" x 5.7" (38 x 97 x 145 mm)
2 lbs. (0.9 kg)
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: User Manual & AC Adapter
OPTIONAL: BNC Cable CC-21
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงรูปซายน์และสี่เหลี่ยม
20Hz – 150KHz รุ่น 3001
·
·
·
·
·
·
กำเนิดสัญญาณเสียงรูปซายน์และสี่เหลี่ยม
ย่านความถี่ 20Hz ถึง 150KHz 46 ขั้น
ใช้วงจรออสซิลเลเตอร์แบบ RC ความเพี้ยนต่ำ
ควบคุมระดับเอาต์พุทได้
ขนาดกระทัดรัด, น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
บอกสถานะแบตเตอรี่อ่อน
Specifications
Frequency Range
x1 range 20 Hz to 1.5 kHz (23 steps), x100 range 2 kHz
to 150 kHz (23 steps)
20 Hz through 100 kHz (±3% or less), 120 kHz and
150 kHz (±5% or less)
Output Control
0dB/-20dB attenuator switch and variable amplitude control
Output impedance
approx. 600 Ω
SINEWAVE CHARACTERISTICS
Output Voltage
>1.2V rms at max. setting (no load)
Output Flatness
(Short term) 20 Hz to 150 kHz ±0.5dB ( reference frequency 1 kHz)
Distortion
200 Hz—15kHz 0.5% (THD) or less, 50 Hz—28 kHz 0.1% (THD)
or less, 20 Hz—100kHz 0.3% (THD) or less
SQUARE WAVE CHARACTERISTICS
Output Voltage
> 5V p-p at maximum setting
Rise and Fall Time
Less than 0.5microseconds
Sag
Less than 5% at 20 Hz (DC coupled)
Over Shoot
<2% from maximum output, to 50mV p-p
Duty Ratio
50% +5%
SYNC OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Voltage
>1.2V rms (no load)
Output Impedance
1k Ω +5%
Other specifications same as sinewave characteristics
GENERAL INFORMATION
Operating Temperature
0°C to +50°C; specifications apply from 10°C to 30°C, <80% R.H.
Storage Temperature
-20°C to +60°C, without battery
Power Requirements
9V battery NEDA 1604A
Battery Life
35 hours typical with Alkaline
Battery Indicator
LED indicates low battery
Dimensions (HxWxD)
6 x 3.3 x 0.9" (150 x 82 x 21mm)
Weight
7 oz. (200 g) including battery
Accuracy
Accessories
เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz
รุ่น 2005B
model
3001
One Year Warranty
SUPPLIED: Two standard banana plug to insulated clip test leads, 9V battery, manual
OPTIONAL: TL 5A, CC 130
Specifications
2005B
MAIN OUTPUT
Frequency Range
Dial Accuracy
RF Output Level
model
100 kHz to 150 MHz (up to 450 MHz on third harmonics)
A) 100 kHz-300 kHz
B) 300 kHz-1 MHz
C) 1 MHz-3.2 MHz
D) 3 MHz-10 MHz
E) 10 MHz-35 MHz
F) 32 MHz-150MHz
(96-450 MHz on harmonics)
±3%
Continuously variable. Step attenuator provides approximately
20 dB of attenuation
Maximum Output
Approximately 100 mV rms to 35 MHz. Continuously variable
in hi or lo step, at least 20 dB range of adjustment
·
·
·
·
·
กำเนิดความถี่ 100KHz ถึง 150MHz 6 แถบความถี่
ให้เอาต์พุทฮาร์มอนิกส์ได้ถึง 450MHz
มอดูเลตแบบ AM จากภายในหรือภายนอกก็ได้
มีเอาต์พุทสำหรับต่อกับเครื่องนับความถี่ภายนอก
ปรับค่าการลดทอนสัญญาณได้
16
FREQUENCY MONITOR OUTPUT
Frequency
100 kHz to 150 MHz
Level
50 mV rms min. fixed, unmodulated signal
AMPLITUDE MODULATION
Internal
Frequency 1 kHz; level continuously variable. Modulation signal
available at front panel jack; fixed 1 V rms (min) into approx. 10 k Ω
External
Frequency 50 Hz to 20 kHz
Sensitivity
Approximately 100 mV rms
POWER SOURCE 120/220/240V ±10%, 50/60 Hz
GENERAL
Dimensions(HxWxD) 5.91 x 9.84 x 5.12" (150 x 250 x 130 mm)
Weight
5.5 lbs. (2.5 kg)
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: BNC to Insulated Clip Output Cable, Detachable Power Cord, Manual
OPTIONAL: CC-21
แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC
รุ่น 325
Specifications
325
DC Current
Range
Resolution
Accuracy
400A, 600A
0.1A, 1A
1.5% + 5 dgt
2% + 5 dgt
AC Current (True RMS : From 10% to 100% of Range)
Range
400A, 600A
Resolution
0.1A, 1A
Accuracy
40 - 65Hz
2.0% + 5 dgt
2.0% + 5 dgt
65 - 1kHz
3.0% + 8 dgt
3.0% + 8 dgt
DC Voltage
Range
400V, 600V
Resolution
0.1V, 1V
Accuracy
1.0% + 3 dgt
AC Voltage (True RMS : From 10% to 100% of Range)
Range
400V, 600V
Resolution
0.1V, 1V
Accuracy
40 - 400Hz
1.2% + 5 dgt
400 - 2kHz
2.0% + 5 dgt
AC + DC WATT
Range
40KW, 400KW
Resolution
0.01KW, 0.1KW
Accuracy
5.0% + 5 dgt
Resistance
Range
4000ohm
Resolution
1ohm
Accuracy
1.0% + 3 dgt
Frequency
Range
4kHz, 40kHz, 400kHz
Resolution
1Hz, 10Hz, 100Hz
Accuracy
0.5% + 3 dgt
· ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสูุงสุด 0.1A
· วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
· จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก
พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ
· บันทึกค่าต่ำสุด/สูงสุด, และค่ายอด (peak)
ได้ทั้งด้านบวกและลบ
· วัดความถี่ ความต้านทาน และความต่อเนื่องได้
· ปากวัดเปิดได้กว้าง 1.37” (35 มม.)
แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก
รุ่น 316
·
·
·
·
·
ย่านการวัด 100A AD/DC
จอแสดงผล 4 หลัก
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
บอกสถานะแบตเตอรี่อ่อน
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
Features
AC Current
DC Current
AC Voltage
DC Voltage
Resistance
Continuity
Data Hold
313A
312B
600A
600A
600V
600V
1K
Ω
√
√
200/600A
200/600V
200Ω
√
√
models
316
100A
100A
600V
600V
10KΩ
√
√
Specifications
312B
ACA (Autoranging)
Range
Resolution
Accuracy
(50 - 60Hz)
(50-500Hz)
200A, 600A
0.1A, 1A
·
·
·
·
·
·
ย่านการวัดกระแส 600A AC
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
บอกสถานะแบตเตอรี่อ่อน
ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”
วัดความต่อเนื่องได้
ตอบสนองการวัดเร็ว
ด้วยอัตรา การสุ่ม 2 ครั้ง/วินาที
ACV (Autoranging)
Range
Resolution
Accuracy
(50 - 500Hz)
models
316
313A
600A
0.1A
2% + 5
10A, 80A, 100A
1mA, 10mA, 10mA
2% + 10
3.5% + 10
DCA (Autoranging)
Range
Resolution
Accuracy
แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก
รุ่น 312B, 313
model
N/A
N/A
N/A
600A
0.1A
2.5% + 10
10A, 80A, 100A
1mA, 10mA, 10mA
2.5% + 10
4.5% + 10
200V, 600V
0.1V, 1V
600V
0.1V
600V
0.1V
DCV (Autoranging)
Range
Resolution
Accuracy
Resistance
Range
Resolution
Accuracy
1.5% + 5
1.5% + 5
1.5% + 5
N/A
N/A
N/A
600V
0.1V
1% + 2
600V
0.1V
1% + 2
200ohm
0.1ohm
1.9% + 3
1000ohm
0.1ohm
1% + 3
10kohm
1ohm
1% + 3
Accessories
SUPPLIED: Instruction Manual, Batteries, Test Leads
OPTIONAL: TL 2A
One Year Warranty
17
ออสซิลโลสโคป
ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 25MHz, 250MSa/s
รุ่น 2530
· ปรับตั้งการทำงานอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว (Auto Setup)
· แบนด์วิดซ์ขนาด 25MHz อัตราการสุ่มตัวอย่าง 250MSa/s สำหรับแต่ละ
แชนแนล
· ความยาวของการบันทึก 4000 จุดสำหรับแต่ละแชนแนล
· จับภาพ, บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของรูปคลื่นด้วยซอฟต์แวร์ Easy Scope
ที่แถมมากับเครื่อง
· อ่านค่าที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์
· วัดค่า 11 แบบ โดยอัตโนมัติ
· ฟังก์ชั่น FFT มาตรฐานพร้อม 4 ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
· เลือกการทริกได้หลายแบบ เช่น Pulse Width และ line-selectable video
trigger
· บันทึกและเรียกดูข้อมูลรูปคลื่นได้ในรูปบบ Excel
Specifications
2530
model
Performance Characteristics
Bandwidth
Real time sample rate on
each channel
25 MHz
250 MSa/s
Channels
Display
2
1/4 VGA Monochrome LCD
Rise Time
Record Length*
<14ns
4000 points
Vertical Resolution
8 bits
Vertical Sensitivity
DC gain accuracy
Maximum Input Voltage
Time Base range
2mV - 5V/div
±3.0%
300 Vrms, CAT II (between signal and reference
BNC connector)
2mV – 100mV range ±2V
200mV - 5V range: ±40V
2.5 ns/div – 50 s/div
Timebase accuracy
Input Coupling
Input Impedance
100 ppm
AC, DC,GND
1MΩ in parallel with13pf
Vertical and Horizontal Zoom
Vertically or horizontally expand or compress a live
I/O interface
or stopped waveform
USB device port for connection to PC.
(Requires included EasyScope Software for use)
Position Range
Specifications (Continued)
Automatic Waveform Measurement
Time
Rise time, Fall Time, Cycle Frequency, Period, Positive
Pulse Width, Negative Pulse width
Voltage
Frequency
MAX, MIN, Peak-Peak, Average, Vrms
Hardware counter provides frequency readout of
trigger source with 6 digit resolution
Waveform Math
Math function
FFT
Autoset
D isplay
Display Mode
1/4 VGA (5.7”) monochrome LCD (320x240) with
adjustable contrast and inverse video
Display Types
Persistence
Point, Vector
Off, 1s, 2s, 5s, infinite
Waveform Interpolation
Format
Sin(x)/x, Linear
YT and XY
Power Requirements
100-240 VAC, 50VAmax, 45Hz to 440Hz
Environmental
Temperature
Acquisition Modes
Display sample data only
Waveform averaged, selectable from
4,16,32,64,128,256
Scan Mode
For time base settings 0.1s/div-50s/div
Humidity
Operating: 0ºC to +55ºC
Nonoperating: -40ºC to +70ºC
Operating: 95%RH, 40ºC
Altitude
Pollution Degree
Nonoperating: 90%RH, 65ºC
Operating to 4000m
Pollution degree 2 for indoor use only.
Electromagnetic compatibility and Safety
EMC
T his oscilloscope is in compliance with council EMC
Safety
T rigger System
Trigger Types
Edge, Pulse Width, Video*
Trigger Modes
Trigger Coupling
Auto, Normal, Single
AC, DC, LF reject, HF reject
Trigger Source
CH1, CH2, AC line, Ext, Ext/5
Single button automatic setup of both channels for
vertical, horizontal and trigger systems
memory with the included EasyScope application. This feature is supported for a time base settings
Sample
Peak Detect
Average
Windows: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular
1024 sample points
* The instrument displays 2500 points. 4000 points can be retrieved from internal
range of 2.5µs/Div-50ms/Div (scan mode is not active)
FFT, add, subtract, multiply, divide
directive 2004/108/EC
EN61010-1:2001
G eneral
Dimensions
11.4in x 5.9in x 5.9in
*Support formats PAL/SECAM, NTSC. Triggers on odd or even field, all lines or line
number
Weight
290mm (Width) x 150mm (Height) x 300mm
10 lbs (4.6 kg)
C ursors
SUPPLIED: User Manual, 10:1 Probe set (2 pieces), Power cord , USB interface cable,
Types
Measurements
18
Amplitude, Time
Delta V, Delta T,1/ Delta T
Accessories
One Year Warranty
EasyScope Software Installation disk
OPTIONAL: PR 37A 10:1 Probe, PR 32A Demodulator Probe, PR-55 High Voltage
Probe
ออสซิลโลสโคป
ดิจิตอลอะนาลอกสตอเรจออสซิลโลสโคป ขนาด 20MHz
รุ่น 2522B
·
·
·
·
·
อะนาลอกแบนด์วิดซ์ 20MHz
อัตราการสุ่มตัวอย่าง 10MS/S สำหรับแต่ละแชนแนล
ความจำขนาด 2k ต่อแชนแนล
เวลาสุ่มเทียบเท่า 1GHz (ที่ 0.1µS/div)
ทำ pre-trigger ได้
Digital Mode Specifications
2522B
Storage Word Size
Vertical Resolution
Horizontal Resolution
Sampling Rate
Time Base Expander
Equivalent time
Sampling Bandwidth
Dot Joining
2048 x 8 bits/channel; (2 k/channel with direct sampling,
1 k/channel with equivalent time sampling).
1 in 256, approximately 25 steps/div.
1 in 2048, approximately 200 samples/div.
10 M samples/sec to 4 samples/sec, reduced in proportion
to time base. Direct sampling at time base settings of
20 µs/div and slower, equivalent time sampling at time
base settings of 10 µs/div and faster.
For storage of slow time events, time base steps 10 ms/div
and slower have selectable 1/1 or 1/100 rate. 1/100 rate
expands time base from 1 sec/div to 50 sec/div in
1-2-5 sequence.
20MHz for repetitive waveforms.
Linear interpolation between samples.
DIGITAL DISPLAY MODES
Roll
Refresh
Hold
Save CH 2
Pretrigger Storage
LED Indicators
Stored data and display updated continually.
Stored data and display updated by triggered sweep.
Freezes channel 1 and channel 2 data immediately.
Freezes channel 2 data immediately.
Available in single shot mode, switchable to 0% or 50%.
Trigger (green), Arm (red), Pen Down (red).
PLOT OUTPUT
CH1 and CH 2 Outputs
OUTPUT
and CH 2 OUTPUT
Output Sweep Rate
Pen Lift Output
Selected by PLOT switch on rear panel. Output via CH 1
jacks on rear panel.
Amplitude 0.1 V/div (1 V maximum).
Output sweep rate is 1/10 of TIME/DIV setting (and 1/100
switch when applicable).
Available at Pen Down jack on rear panel. TTL high, Pen Up.
TTL low, Pen Down.
Analog Mode Specifications
VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and CH 2)
Sensitivity
5 mV/div to 5 V/div in 1-2-5 sequence, 10 steps. Vernier
control provides fully adjustable gain between steps. Pull x5
increases maximum sensitivity to 1 mV/div (at reduced bandwidth).
Accuracy
Input Resistance
Input Capacitance
Frequency Response
Rise Time
Polarity Reversal
Maximum Input Voltage
±3%, ±5% at x5 MAG
1M Ω +2%
25pF +10pF
5 mV to 5 V/div: DC to 20 MHz (-3 db). x5:DC to 10MHz
(-3dB)
Approximately 17.5 ns (overshoot < 3%)
CH 2 only
400 V (DC + AC peak)
MAXIMUM UNDISTORTED AMPLITUDE
DC-to-20 MHz
DC-to-10 MHz
4 divisions
8 divisions
CH 1: CH 1, single trace
ALT
CHOP
ADD
CH 2: CH 2, single trace
Dual trace, alternating
Dual trace, chopped
Algebraic sum of CH 1 + CH 2
OPERATING MODES
model
SWEEP SYSTEM
Sweep Speed
0.1 µs/div to 2 s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps. Vernier
control provides fully adjustable sweep time between steps.
Accuracy: +3%
Hold off
Sweep Magnification: 10X, +6%
variable.
TRIGGERING
Modes: AUTO (free run) or NORM. Source: CH1, CH2, ALT, EXT, LINE.
Maximum External Trigger Voltage: 200V (DC + AC peak).
Sensitivity
Internal - 0.5 division, External - 500 mV.
TRIGGER COUPLING
AC
TV H/HF:
30 Hz to 30 MHz.
Used for triggering from horizontal sync pulses.
Low frequencies are attenuated.
Used for triggering from vertical sync pulses.
High frequencies are attenuated. Direct coupled.
TV V DC/LF:
HORIZONTAL AMPLIFIER(Input thru CH 1 Input)
X-Y Mode
Switch selectable using X-Y switch
CH 1: X axis CH 2: Y axis
Sensitivity
Same as vertical channel 1
Accuracy
Y-Axis: ±3%. X-Axis: ±6%
Input Impedance
Same as vertical channel 1
Frequency Response
DC to 2 MHz typical (-3 dB) (to 6 divisions horizontal
deflection)
X-Y Phase Difference
Approximately 3˚ at 50 kHz
Maximum Input Voltage
Same as vertical channel 1
Other Specifications
CRT
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Trace Rotation
ENVIRONMENT
Rectangular with internal graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm).
2 kV
P31
Electrical, front panel adjustable
Within Specified Accuracy 50˚ to 95˚F(10˚ to + 35˚C), 85% maximum RH
Full Operation
32˚ to 104˚F (0˚ to + 40˚C), 85% maximum RH
Storage
-4˚ to 158˚F (-20˚ to + 70˚C)
OTHER
CH 1 Output
(on rear panel)
Output Voltage
25mV/div (nominal into 50 Ω load)
Output Impedance
Approximately 50 Ω
Frequency Response
20 Hz to 10MHz, -3 dB into 50 Ω
Cal/Probe Compensation
Voltage
0.5 Vp-p +3% square wave, 1kHz nominal
Power Requirements
Dimensions (HxWxD)
Weight
Accessories
110 V/125/220/240 VAC, 50/60 Hz, approximately 60 W
5.2 x 12.8 x 15.6" (132 x 324 x 397 mm)
19 lb (8.6 kg.)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR 100A x100
Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
19
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิลโลสโคป ขนาด 100MHz
รุ่น 2190B
·
·
·
·
·
·
·
มีฐานเวลา 2 ชุด (2 channel)
ความไว 5mV/div
การกวาด 5ns/div
ย่านวัด 23 ช่วง (ปรับเทียบแล้ว)
มี delay line
ใช้แรงดันเร่งอนุภาคที่หลอดภาพ 15kv
แชนแนล 2 มีเอาต์พุทด้วย
Specifications
2190B
VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and CH 2)
Sensitivity
Attenuator
Accuracy
Input Impedance
Input Capacitance
Frequency Response
X5 MAG
AC
Rise Time
Signal Delay Time
Square Wave Characteristics
Maximum Input Voltage
5mV/div to 5 V/div. 1 mV/div to 1V/div (at X5 MAG)
10 calibrated steps in 1-2-5 sequence.
Vernier control provides fully adjustable sensitivity
between steps, adjustment range 1/1 to 1/2.5
±3% (±5% at X5 MAG)
1MΩ +3%
25 pF ±10pF
DC: DC to 100 MHz (-3 dB)
DC to 20 MHz (-3 dB)
10Hz to 100 MHz (-3 dB)
3.5 ns (Overshoot <5%)
Variable
Overshoot less than 5%, 10 mV/div range
Other ranges within 5% additional
400V (DC + AC peak)
VERTICAL AMPLIFIERS
Operating Modes
Delay Time Between Channels
Crosstalk
CH 1, CH 2, Dual, Add
Within 1 ns between CH 1 and CH 2
30:1 at 100 kHz
SWEEP SYSTEM
Operating Modes
A
B
B TRIGGERED
A Time Base
Sweep Mode
Sweep Time:
Accuracy
Hold Off Time
B Time Base
Delay Method
Sweep Time
Accuracy
Delay Time
Delay Jitter
A sweep
Delayed B sweep
B sweep triggered after delay
Auto, normal
5s to 20ns/div., 23 steps in 1-2-5 sequence
with variable control
± 3%
Continuously variable. Adjustment range from
normal to 1.5 times the sweep time
Continuous delay. Triggered delay
20ns. to 0.5s/div., 23 steps in 1-2-5 sequence
± 3%
Start point: 0.5 div to + 0.3 div.
End point: 10 div + 1 div
Within 1/10,000 of full scale sweep time
TRIGGERING
A Trigger
Source
Sensitivity
TV-V
TV-H
Slope
B Trigger
20
CH 1, CH 2, LINE, EXT
30Hz to 110MHz
20Hz - 30kHz
3kHz - 100kHz
+ or The A trigger is also the B trigger
model
EXTERNAL TRIGGER
Input Impedance
Maximum Input Voltage
1M Ω, 30pF
300V (DC + AC peak)
HORIZONTAL AMPLIFIER
X-Y Mode
Sensitivity
Accuracy
Frequency Response
X Axis = CH 1. Y Axis = CH 2
5 mV/div to 5 V/div, CH 1 and CH 2
±3% calibrated position, ±6% using x10 MAG
DC to 2 MHz (-3dB)
CH2 (Y) OUTPUT
Output Voltage
Freq. Response
Output Impedance
Approx. 100mV/div open circuit
Approx. 50 mV/div into 50Ω
50 Hz to 30 MHz.
approx. 50Ω
CRT
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Scale Illumination
Trace Rotation
Rectangular with integral graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm)
15kV
P31
None
Electrical, front panel adjustable
Other Specifications
Z Axis
(Intensity Modulation)
Input Impedance
Usable Freq. Range
Maximum Input Voltage
CAL/Probe Compensation
Waveform
Output Voltage
Frequency
Duty Cycle
Power Requirements
Dimensions (HxWxD)
Weight
Sensitivity: 3 V or greater, TTL level.
Negative polarity increases brightness
15 kΩ
DC to 3.5 MHz
20 V (DC + AC peak)
Positive going squareware
0.5 V p-p ±3%
Approx. 1kHz
50 ± 5%
100/120/220/240/ VAC ±10%, 50/60 Hz,
approximately 55 W
12.76 x 15.68 x 5.2" (324 x 398 x 132 mm)
18.7 lbs (8.5 kg)
ENVIRONMENT
Within Specified Accuracy
Full Operation
Storage
50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C), 85% maximum RH
32˚ to 104˚F (0˚ to +40˚C), 85% maximum RH
-4˚ to 158˚F (-20˚to +70˚C)
Accessories
SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR 37A x1/x10/Ref. Probes or
equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe,
PR 100A x100 Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe,
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิลโลสโคป ขนาด 60MHz
รุ่น 2160A
·
·
·
·
·
·
·
ความไว 5mV/div
ฐานเวลาปรับเทียบแล้ว 23 ย่านวัด
ฐานเวลา delay ปรับเทียบแล้ว 23 ย่านวัด
หน่วงเวลาสัญญาณได้
ทดสอบอุปกรณ์ได้
มีอินพุทแกน X ด้วย
เป็นสโคปแบบ single sweep
Specifications
2160A
VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and 2)
Sensitivity
Attenuator
Accuracy
Input impedance
Input Capacitance
Frequency Response
Rise Time
Operating Modes
Polarity Reversal
Maximum Input Voltage
5mV/div to 1V/div x 5mag
1-2-5 sequence, plus x 5 gain step, Vernier control provide
fully adjustable sensitivity between steps range 1/1 to
at least 1/2.5
±3%, 5mV to 5V/div; ±5%, 1mV, 2mV/div
1MΩ ±2%
25pF±10%
DC to 60 MHz
5.8ns (Overshoot <5%)
CH1, CH2, Dual, Alternate Chop
CH 2 invert
400V (dc + AC Peak), 800 VAC p-p
SWEEP SYSTEM
Sweep Display Modes
Hold Off Time
Main, Mix, Delay
5:1 continuously variable
Main Sweep
Sweep Speed
Accuracy
0.1µs/div. to 2.0s/div. in 1-2-5 sequence, 23 steps
±3%
Variable Time Control
5:1,uncalibrated, continuously variable between steps
Sweep Magnification
10 x , ±10%, extended sweep speed up to 10ns/div
Delay Sweep
Sweep Speed
Accuracy
Sweep Magnification
0.1 µs/div. to 2.0s/div. in 1-2-5 sequence, 23 steps
±3%
10 x , ±10%, extended sweep speed up to 10ns/div
Delay Time Position
Variable control to locate desirable waveform for extending
Triggering
Trigger Coupling
Trigger Source
Slope
AUTO, NORM, TV-V, TV-H
CH1, CH2, ALT, EXT. LINE
+/-
HORIZONTAL AMPLIFIER
(Input through channel 2 input)
X-Y Mode
CH 1: Y axis. CH 2: X axis
Sensitivity
Same as vertical channel 2
Accuracy
±3%, Y axis; ±5% X axis
Input Impedance
Same as vertical channel 2
Frequency Response
DC: DC to 1MHz (-3 dB). AC: 5 Hz or 2 MHz (-3 dB)
X-Y Phase Difference
3˚ at at 50 kHz
Maximum Input Voltage
Same as vertical channel 2
CH 2 Output (on rear panel)
Output Voltage
Output Impedance
Frequency Response
50 mV/div (nominal into 50 Ω load)
Approximately 50 Ω
20Hz to 60MHz, -3dB into 50V
model
CRT
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Scale Illumination
Trace Rotation
6-inch rectangular with internal graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm)
12 k
P31
Continuously variable
Electrical, front panel adjustable
COMPONENT TESTER
Components Tested
Test Voltage
Test Current
Test Frequency
Resistors, capacitors, inductors, and semiconductors
6V rms maximum (open)
11mA maximum (shorted)
Line frequency (60 Hz in USA)
Other Specifications
Cal/Probe
Compensation Voltage
Sweep Output
2.0 V p-p ±2% square wave, 1 kHz nominal
TTL level allows synchronization of external equipment
with scope sweep
Intensity Modulation
Input Signal
Input Impedance
Usable Freq. Range
Maximum Input Voltage
TTL level, intensity increasing with more negative levels
Approx. 1 k Ω
DC to 5 MHz
5V (DC + AC peak)
Environment
Within Specified Accuracy
50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C), 85% maximum RH
Full Operation
32˚ to 122˚F (0˚ to +50˚C), 10 - 80% RH
Storage
-22˚ to 158˚F (-30˚ to +70˚C), 10 - 90% RH
Power Requirements
110/120/220/240 V ±10%, 50/60 Hz
Dimensions (H x W x D)
12.76 x 15.68 x 5.2" (324 x 398 x 132mm)
Weight
16.75 lbs. (7.6kg)
Accessories
SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR 100A
x100 Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
21
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิลโลสโคป ขนาด 40MHz
รุ่น 1541D
·
·
·
·
ความไว 5mV/div
ฐานเวลาปรับเทียบแล้ว 19 ย่านวัด
มีภาคแยกซิงค์ของวีดีโอ
ขยายการกวาดแนวนอนเป็น 10X ได้
Specifications
1541D
VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and CH 2)
Sensitivity
Accuracy
Input Impedance
Frequency Response
Rise Time
Operating Modes
Chop Frequency
Max Input
SWEEP SYSTEM
Sweep Speed
Accuracy
Sweep Magnification
Hold Off Time
TRIGGERING
Trigger Modes
Trigger Source
Trigger Coupling
5 mV/div to 5 V/div, 1 mV/div, with X5 gain
5 mV/div to 5 V/div, ±3% (X5 gain), ±5%
1M Ω±2%, 25pF ±10%
DC to 40 MHz (-3dB), DC to 7 MHz (-3dB) at X5 gain
8.8 ns (Overshoot <5%)
CH 1; CH 2; DUAL; Alternate/Chop; ADD
Approximately 250kHz
400 V (DC + AC peak)
Auto, Norm
Ch 1, CH 2, LINE, EXT, ALT
AC, TV-V, TV-H, NORM
HORIZONTAL AMPLIFIER (Input through EXT TRIG)
X-Y Mode
Sensitivity
Accuracy
Input Impedance
Frequency Response
22
CRT
Display Area
Accelerating Voltage
Trace Rotation
Phosphor
6 inches diagonal, rectangular screen with internal
graticule 8 x 10 div (1 div = 1 cm)
12 kV
Front panel adjustable
B31
Other Specifications
Calibrating Voltage
ENVIRONMENT
1kHz positive square wave. 2Vp-p, ±3%
Within Specified Accuracy 50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C),
0.2µs/div to 0.2 s/div in 1-2-5 sequence; 20 steps,
vernier control provided
±3%
10x
5:1 Continuously variable
CH1: Y axis, CH2: X axis
Same as vertical CH1
Y axis ±3%, X axis ±6%
same as vertical CH1
DC to 1MHz (-3dB)
model
Full Operation
Storage
Power Requirements
Dimensions (HxWxD)
Weight
Accessories
≤ 85% RH
32˚ to 104˚F (0˚ to 40˚C), ≤ <85% RH
-4˚ to 158˚F ( -20˚ to +70˚C)
100/120/220/240 V ±10%, 50/60 Hz, approximately 38W
12.8 x 15.7 x 5.2 " (324 x 398 x 132 mm)
16.8 lbs. (7.6 kg)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR 100A x100
Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิลโลสโคป ขนาด 30MHz
รุ่น 2125A
· การกวาดแนวนอนแบบหน่วง 23 ขั้น
· ทดสอบอุปกรณ์ได้ เช่น ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนำ, ไดโอด,
ทรานซิสเตอร์, ซีเนอร์ไดโอ
· ฐานเวลา 23 ขั้นต่ำสุดถึง 0.1ms/div
· หูหิ้วปรับเป็นขาตั้งได้
Specifications
2125A
HORIZONTAL AMPLIFIER (Input through channel 1 input)
VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and CH 2)
Sensitivity
Attenuator
Accuracy
Input Resistance
Input Capacitance
Frequency Response
Rise Time
Operating Modes
CH 2
ALT
CHOP
ADD
Polarity Reversal
Max. Input Voltage
5 mV/div to 5 V/div, 1 mV/div to 1 V/div at x5
10 steps in 1-2-5 sequence. Vernier control provides full
adjustment between steps
±3%, ±5% at x5
1 MΩ +2%
25 pF ±10pF
5 mV to 5 V/div: DC to 30 MHz (-3dB)
X5: DC to 10 MHz (-3dB)
12ns (Overshoot <5%)
CH 1: CH 1, single trace
CH 2, single trace
dual trace, alternating
dual trace, chopped
algebraic sum of CH 1 + CH 2
CH 2 only
400 V (DC to AC peak)
Main Sweep SpeeD
Accuracy
Sweep Magnification
Delayed Sweep Speed
Holdoff
Delay Time Position
X-Y Phase Difference
Max. Input Voltage
CRT
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Trace Rotation
Rectangular with internal graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm)
2 kV
P31
Electrical, front panel adjustable
Components Tested
Resistors, Capacitors, Inductors, and Semiconductors
or Delay (only delay sweep displayed), X-Y
0.1 µs/div to 2.0 s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps
Vernier control provides fully adjustable sweep time
between steps
±3%
10X, ±5%
0.1 ms/div to 0.1s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps
Continuously variable for Main sweep up to
10 times normal
Test Voltage
Test Current
Test Frequency
6 V rms maximum (open)
11 mA maximum (shorted)
Line Frequency (60 Hz in USA)
Continuously variable to control percentage of display
TRIGGERING
AUTO (free run) or NORM, TV-V, TV-H
CH 1, CH 2, ALT, EXT, LINE
300 V (DC + AC peak)
AC 30 Hz to 30 MHz
TV H Used for triggering from horizontal sync pulses
TV V Used for triggering from vertical sync pulses
Calibrating Voltage
1 kHz (±10%) Positive Square Wave, 0.2 V p-p (±2%)
Other Specifications
Within Specified Accuracy 50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C), ≤ 85% RH
Full Operation
32˚ to 104˚ F (0˚ to 40˚C), ≤ 85% RH
Storage
-4˚ to 158˚ F (-20˚ to +70˚C)
Power Requirements
Approximately 40 W
All other operating specifications are the same as model 2120A
Dimensions (WxHxD)
7 x 14 .5 x 14.25" (180 x 370 x 440 mm)
Weight
17.2 lbs (7.8 kg)
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR 100A x100
Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
TRIGGER SENSITIVITY
Coupling
Auto
Norm
TV-V
TV-H
Sensitivity
Accuracy
Input Impedance
Frequency Response
Switch selectable using X-Y switch. CH 1: X axis
CH 2: Y axis
Same as vertical channel 2
Y-Axis: ±3%. X-Axis: ±6%
ame as vertical channel 2
DC to 1MHz typical (-3 dB), to 6 div horizontal
deflection
3˚ or less at 50 kHz
Same as vertical channel 2
Main, mix (both main sweep and delay sweep displayed),
that is devoted to main and delay sweep
Triggering Modes
Trigger Source
Maximum External
Trigger Voltage
Trigger Coupling
X-Y Mode
COMPONENT TESTER
SWEEP SYSTEM
Operating Modes
model
Bandwidth
100Hz - 40MHz
100Hz - 40MHz
DC -1kHz
1 kHz - 100kHz
Int
1.5 div
1.5 div.
0.5 div
0.5 div
Ext
≥ 0.1Vp-p
≥ 0.1Vp-p
≥ 0.05Vp-p
≥ 0.05Vp-p
23
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิสโลสโคป ขนาด 30MHz
รุ่น 2120B
· ทำงานในแบบ trace เดี่ยวหรือคู่ได้
· ความไวอินพุท 5mV/div
· ปรับการทริกเป็น Auto/Norm ได้เมื่อใช้กับ AC, TVH, TVV และ line coupling
· ฐานเวลาปรับเทียบแล้ว 23 ขั้น พร้อมขยายการกวาดแนวนอนเป็น 10X
ได้โดยกดปุ่มเดียว
· ขนาดกระทัดรัดใช้พื้นที่น้อย
Specifications
model
2120B
HORIZONTAL AMPLIFIER (Input through channel 2 input)
VERTICAL AMPLIFIERS (Ch 1 and CH 2)
Sensitivity
Attenuator
Accuracy
Input Resistance
Input Capacitance
Frequency Response
Rise Time
Operating Modes
CH 2
ALT
CHOP
ADD
Polarity Reversal
5 mV/div to 5 V/div, 1 mV/div to 1 V/div at X5
10 steps in 1-2-5 sequence. Vernier control provides full
adjustment between steps.
±3%, ±5% at X5
1 M Ω ±2%
25 pF ±10pF
5 mV to 5 V/div: DC to 30 MHz (-3dB). X5: DC to 10 MHz
(-3dB)
12 ns (Overshoot <5%)
CH 1: CH 1, single trace
CH 2, single trace
dual trace, alternating
dual trace, chopped
algebraic sum of CH 1 + CH 2
CH 2 only
Maximum Input Voltage 400 V (DC + AC peak)
SWEEP SYSTEM
Sweep Speed
±3%
10x
TRIGGERING
Triggering Modes
Trigger Source
Maximum External
Trigger Voltage
Trigger Coupling
TV H
TV V
TRIGGER SENSITIVITY
Coupling
Auto
Norm
TV V
TV H
24
AUTO (free run) or NORM, TV-V, TV-H
CH 1, CH 2, ALT, EXT, LINE
300 V (DC + AC peak)
AC 30 Hz to 30 MHz
Used for triggering from horizontal sync pulses
Used for triggering from vertical sync pulses
Bandwidth
100 Hz-30 MHz
DC to 30 MHz
20 Hz-1 kHz .5 div
1 kHz-100 kHz
Int
1.5 div
1.5 div
100 mV
.5 div
Ext
100 mV
100 mV
100 mV
Switch selectable using X-Y switch. CH 1: X axis
Y axis
Same as vertical channel 1
Same as vertical channel 1
DC to 1 MHz typical (-3 dB)
Approximately 3˚ at 50 kHz
Maximum Input Voltage Same as vertical channel 1
CRT
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Trace Rotation
Rectangular with internal graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm)
2 kV
P31
Electrical, front panel adjustable
Other Specifications
Calibrating Voltage
0.1 µs/div to 2s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps
Vernier control provides fully adjustable sweep time between steps.
Accuracy
Sweep Magnification
X-Y Mode
CH 2
Sensitivity
Input Impedance
Frequency Response
X-Y Phase Difference
1 kHz (±10%) Positive Square Wave, 2 V p-p (±3%)
ENVIRONMENT
Within Specified
Accuracy
Full Operation
Storage
Power Requirements
50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C), ≤ 85% RH
32˚ to 104˚F (0˚ to 40˚C), ≤ 85% RH
-4˚ to 158˚F ( -20˚ to +70˚C)
100/120/220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz,
approximately 40 W.
Dimensions (WxHxD)
7 x 14.5 x 17.25" (180 x 370 x 440 mm)
Weight
17.2 lbs (7.8 kg)
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED:
Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR 100A
x100 Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
ออสซิลโลสโคป
อะนาลอกออสซิลโลสโคปขนาด 30MHz พร้อมเครื่องนับความถี่ 50MHz
รุ่น 2121
·
·
·
·
·
ทำงานในแบบ Trace เดี่ยวหรือคู่ได้
ปรับการทริกเป็น Auto/Norm ได้ เมื่อใช้กับ AC, TVH, TVV และ line coupling
ฐานเวลาปรับเทียบแล้ว 23 ขั้น พร้อมขยายการกวาดแนวนอนเป็น 10X ได้
ขนาดกระทัดรัดใช้พื้นที่น้อย
มีเครื่องนับความถี่ขนาด 50MHz ในตัว
Specifications
2121
VERTICAL AMPLIFIERS (Ch 1 and CH 2)
Sensitivity
Attenuator
Accuracy
Input Resistance
Input Capacitance
Frequency Response
Rise Time
Operating Modes
CH 2
ALT
CHOP
ADD
Polarity Reversal
5 mV/div to 5 V/div, 1 mV/div to 1 V/div at X5
10 steps in 1-2-5 sequence. Vernier control provides full
adjustment between steps.
±3%, ±5% at X5
1 M Ω ±2%
25 pF ±10pF
5 mV to 5 V/div: DC to 30 MHz (-3dB). X5: DC to 10 MHz
(-3dB)
12 ns (Overshoot < 5%)
CH 1: CH 1, single trace
CH 2, single trace
dual trace, alternating
dual trace, chopped
algebraic sum of CH 1 + CH 2
CH 2 only
Maximum Input Voltage 400 V (DC + AC peak)
0.1 µs/div to 2s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps
Vernier control provides fully adjustable sweep time between steps.
Accuracy
Sweep Magnification
±3%
10x
TRIGGERING
Triggering Modes
Trigger Source
Maximum External
Trigger Voltage
Trigger Coupling
TV H
TV V
TRIGGER SENSITIVITY
Coupling
Auto
Norm
TV V
TV H
AUTO (free run) or NORM, TV-V, TV-H
CH 1, CH 2, ALT, EXT, LINE
Display Resolution
Auto select from 0.001Hz to 1KHz depending on the frequency
Max. Counter Range
0.1Hz to 50MHz
Max. External Voltage
300V dc + ac peak
Accuracy
+0.01% + 1 digit or 1/99999 +1 digit
Time Base
18,432MHz + 10ppm (23ºC±5ºC)
Sensitivity Note:
1- The Counter must be set at “DC COUPLING” operation then the input
signal is less than 10HZ.
2- The counter is operated by the “Trigger Source” CH1, CH2, or EXT.
Mode
Range
Sensitivity
INT
2Hz~40MHz
≥ 1Div
INT
1Hz~45MHz
≥ 2Div
INT
0.2Hz~50MHz
≥ 3Div
EXT
10Hz~50MHz
≥ 200mVrms
EXT
1Hz~50MHz
≥ 400mVrms
Type
Display Area
Accelerating Voltage
Phosphor
Trace Rotation
Bandwidth
100 Hz-30 MHz
DC to 30 MHz
20 Hz-1 kHz .5 div
1 kHz-100 kHz
Int
1.5 div
1.5 div
100 mV
.5 div
Ext
100 mV
100 mV
100 mV
Switch selectable using X-Y switch. CH 1: X axis
Y axis
Same as vertical channel 1
Same as vertical channel 1
DC to 1 MHz typical (-3 dB)
Approximately 3˚ at 50 kHz
Rectangular with internal graticule
8 x 10 div (1 div = 1 cm)
2 kV
P31
Electrical, front panel adjustable
Other Specifications
Calibrating Voltage
300 V (DC + AC peak)
AC 30 Hz to 30 MHz
Used for triggering from horizontal sync pulses
Used for triggering from vertical sync pulses
HORIZONTAL AMPLIFIER (Input through channel 2 input)
X-Y Mode
CH 2
Sensitivity
Input Impedance
Frequency Response
X-Y Phase Difference
Frequency Counter
CRT
SWEEP SYSTEM
Sweep Speed
model
1 kHz (±10%) Positive Square Wave, 2 V p-p (±3%)
ENVIRONMENT
Within Specified
Accuracy
Full Operation
Storage
Power Requirements
50˚ to 95˚F (10˚ to 35˚C), ≤ 85% RH
32˚ to 104˚F (0˚ to 40˚C), ≤ 85% RH
-4˚ to 158˚F ( -20˚ to +70˚C)
100/120/220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz,
approximately 40 W.
Dimensions (WxHxD)
7 x 14.5 x 17.25" (180 x 370 x 440 mm)
Weight
17.2 lbs (7.8 kg)
Accessories
SUPPLIED:
One Year Warranty
Instruction Manual, Two PR 33A x1/x10 Probes or equivalent,
AC Power Cord, Spare Fuse
OPTIONAL: PR 32A Demodulator Probe, PR 37AG x1/x10/REF. Probe, PR-100A x100
Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC 210A Carrying Case
Maximum Input Voltage Same as vertical channel 1
25
เครื่องนับความถี่
เครื่องวัดความถี่ 2.40Hz สำหรับงานทั่วไป
พร้อมฟังก์ชั่น Ratio รุ่น 1823A
ครื่องวัดความถี่ 3.5GHz
รุ่น 1856D
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ความเสถียรของฐานเวลา ± 1PPM
มีฟังก์ชั่น Trigger
วัดอัตราส่วนความถี่ได้ (Frequency ratio)
วัดช่วงเวลาได้ (Time interval)
· วัดคาบเวลา, วัด total
ขั้วอินพุทรับความถี่แบบมาตรฐาน
· มี low pass filter, line filter
จอแสดงผล LED สว่างชัดเจน
ลดทอนสัญญาณอินพุทให้เหมาะสมได้ · เชือ่ มต่อกับ PC ทาง RS232
Specifications
1823A
ย่านวัดกว้างถึง 3.5GHz
จอแสดงผล LED 9 หลัก สว่างชัดเจน
วัดคาบเวลาสำหรับการวัดความถี่ต่ำให้แม่นยำยิ่งขึ้น
มีโหมด Total สำหรับนับเหตุการณ์เฉพาะได้
ใช้ฐานเวลา TCXO ความแม่นยำสูง
1856D
1803D
1804D
models
FREQUENCY
KHz MODE
MHz MODE
ACCURACY
5Hz to 10MHz sinewave
5Hz to 100MHz sinewave
50MHz to 3.5GHz (2.4GHz model 1823A)
sinewave (prescale)
±Time base accuracy +1 count
10Hz to 25MHz sinewave
10MHz to 200MHz sinewave
10Hz to 16Mhz
10MHz to 1.0 GHz
±Time base accuracy +1 count
PERIOD CHARACTERISTICS
RANGE
0.285 µs to 200,000 µs
Does not apply
Does not apply
25 mV rms, 5Hz to 30 MHz,
50 mV rms
30 MHz to 100 MHz
50mV
(10Hz to 200MHz)
INPUT CHARACTERISTICS
SENSITIVITY
IMPEDANCE
ATTENUATOR
COUPLING
FILTER
0.1Hz to 1Hz: 250mV
1Hz to 100MHz: 30mV
20 mV rms, 5Hz to 30 MHz,
50 mV rms above 100 MHz
1 MΩ (<40 pF)
X1/X10, switch selectable
AC or DC
100 kHz, -3 dB switch selectable
Direct: 1MΩ
HF=1M Ω, VHF=50 Ω
AC
AC
PRESCALE
SENSITIVITY
IMPEDANCE
COUPLING
MAXIMUM INPUT
25mV from 80MHz to 150MHz
20mV from 150MHz to 2.0GHz
60mV from 2.0GHz to 2.4GHz
15mV from 80 MHz to 2000MHz
20mV from 2000MHz to 3.0GHz
30mV from 3.0GHz to 3.2GHz
50mV from 3.2GHz to 3.5GHz
Does not apply
Does not apply
50 Ω
AC
3 V rms
TOTALIZE START/STOP INPUT
CHARACTERISTICS
LOGIC LEVELS
LOADING
Standard TTL levels
One standard TTL gate
TIME BASE CHARACTERISTICS
STANDARD TYPE
FREQUENCY
STABILITY
LINE VOLTAGE STABILITY
TEMPERATURE STABILITY
TCO
10 MHz
±1 ppm (±1 Hz)
<±1 ppm ±10%
10% line volt variation
±5ppm (from 0˚C to 40˚C)
10 MHz
±10 ppm
Crystal controlled oscillator
5.24288MHz
±10 ppm
<±10 ppm from 0˚ to 50˚C,
2 ppm 20˚C to 30˚C
<±10 ppm from
0˚ to 50˚C
0.43" seven segment LED 7 digits
N/A
0.43" seven segment
LED - 8 digits
N/A
9VDC 300mA
7-10VDC
with 800mA
2.1x 9.06x6.18"
(54 x 230 x 157mm)
1.8 lbs. (680 g)
DISPLAY CHARACTERISTICS
DISPLAY
LED INDICATORS
GENERAL
POWER REQUIREMENTS
50/60 Hz 12W
DIMENSIONS (H x W x D)
WEIGHT
0.56" seven segment LED 9 digits
For kHz, MHz, µsSEC, Gate,
and overflow indicators
103 ~ 252 VAC
50/60 Hz (Selectable)
3.5 x 9.4 x 10.6”
(90 x 240 x 270mm)
5.5 lbs (2.5 kg)
2.1x 9.06x6.18"
(54 x 230 x 157mm)
1.8 lbs. (680 g)
One Year Warranty
Accessories
26
SUPPLIED: Instruction Manual, all models; AC adapter for models 1803D & 1804D
OPTIONAL:
AT-21 antenna kit,
AT-21 antenna kit,
AT-21 antenna Kit
AT-21 antenna Kit
เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมขนาดมือถือ 3.3GHz และ 8.5GHz
รุ่น 2650, 2652 และ 2658
· สำหรับงานติดตั้ง, ซ่อมบำรุง และค้นหาจุดเสียในระบบสื่อสารไร้สาย เช่น
WCDMA KDMA, GSM, WLAN และ Bluetooth
· ทดสอบการตอบสนองความถี่ของสายเคเบิ้ล, ฟิลเตอร์ และตัวลดทอนในวงจร (รุ่น
2652)
· ตรวจจับสัญญาณแทรกสอดและสัญญาณที่ไม่ต้องการได้
· ซิงเกิ้ลไซด์แบนด์เฟสนอยซ์ -90dB ที่ 100kHz ออฟเซต
· ความเร็วในการกวาดสัญญาณสูง (ต่ำที่สุด 10ms)
· การแสดงผลระดับสัญญาณรบกวนเฉลี่ย (displayed average noise level) ที่ -110dBm
· มีฟังก์ชั่น Marker, Peak
· วัด Channel Power, Channel Power ข้างเคียง, วัด Bandwidth
Specifications of Tracking Generator
Frequency range
Output Level
Output flatness
Output impedance
VSWR
Output connector
5MHz to 3.3GHz
-10dBm±[email protected] 1GHz (output level is fixed)
±1.5dB
50 Ω
<2.0
SMA (J)
เครื่องลดทอนสัญญาณความเร็วสูงแบบโปรแกรมได้ สำหรับงาน RF และไมโครเวฟ
รุ่น 6010, 6011, 6012 และ 6013
· รุ่น 6010
1.5 ถึง 4.5GHz
รุ่น 6011
3.0 ถึง 9.0GHz
รุ่น 6012
4.5 ถึง 13.5GHz
รุ่น 6013
1.95 ถึง 5.85GHz
· ย่านการลดทอน 80dB ปรับได้ละเอียดสุดขั้นละ 0.05dB
· ความเร็วในการสวิตช์ 2ไมโครวินาที
· ปรับการทำงานจากปุ่มควบคุมด้านหน้าหรือโปรแกรมผ่าน GPIB หรือ
RS232 มาตรฐานจาก PC มาเก็บไว้ในความจำในเครื่อง
· เหมาะกับงานสื่อสารไร้สาย เช่น CDMA, GSM, WLAN, Bluetooth,
เครื่องเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ RFID
Specifications
Frequency range
VSWR
insertion loss
(0dB setting)
6010
1.5 to 4.5GHz
< 1.5 @ 2 to 4GHz
< 2.0 @ 1.5 to 4.5GHz
< 2.3dB @ 2 to 4GHz
< 2.6dB @ 1.5 to 4.5GHz
6011
3.0 to 9.0 GHz
< 1.7 @ 4 to 8GHz
< 2.2 @ 3 to 9GHz
< 3.0dB @ 4 to 8GHz
< 3.3dB @ 3 to 9GHz
6012
4.5 to 13.5GHz
< 1.8 @ 6 to 12GHz
< 2.2 @ 4.5 to 13.5GHz
< 3.5dB @ 6 to 12GHz
< 3.8dB @ 4.5 to 13.5GHz
6013
models
1.95 to 5.85GHz
< 1.6 @ 2.6 to 5.2GHz
< 2.1 @ 1.95 to 5.85GHz
< 2.6dB @ 2.6 to 5.2GHz
< 2.9dB @ 1.95 to 5.85GHz
27
เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่
เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่
รุ่น 600, 601, 602
· วัดได้ทั้งแรงดันแบบไม่มีโหลดและความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด
· แสดงค่าความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นเปอร์เซ็นต์
· เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทดสอบแบตเตอรี่สำรองไฟของ UPS, ระบบรักษาความปลอดภัย,
ไฟฉุกเฉิน
· ใช้ได้ดีกับงานรถยนต์, บำรุงรักษา UPS และงานซ่อมบำรุงในระบบโทรคมนาคม
· ทำงานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ที่กำลังถูกทดสอบ
· รุ่น 600 ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12V สูงสุด 20V
· รุ่น 601 ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 6V และ 12V สูงสุด 20V
· รุ่น 602 ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 24V และ 36V (42V) สูงสุด 50V
· รุ่น 601/602 วิเคราะห์แบตเตอรี่ได้ภายใน 6 วินาที
600
ตัวอย่างรูปแบบการใช้งาน
เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่
แบตเตอรี่
ระบบเตือนภัย
601
UPS
602
Specifications
600
Testable Battery Voltages
Max. Input Voltage
Selectable Amp Hours
Dimensions (WxHxD)
Weight
12V
20V
7, 12, 24, 42, 65, 100
3.14 x 6.3 x 1.6”
(80 x 160 x 40mm)
2.2 lbs. (1 kg)
Accessories
SUPPLIED:
ระบบโทรคมนาคม
601
models
602
6 & 12V
24 & 36V (42V)
20V
50V
1 - 100AH in 1AH steps
3.14” x 9.5” x 1.6”
(80 x 240 x 40mm)
2.31 lbs (1.04 kg)
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
One Year Warranty
Instruction Manual
29
เครื่องทดสอบอุปกรณ์
LCR/ESR มิเตอร์พร้อมการทดสอบอุปกรณ์
รุ่น 889A
Digital Mode Specifications
model
889A
TEST SIGNAL
Frequency
Frequency Accuracy
Level
level Accuracy
Output Impedance
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100KHz, 200KHz
±0.1%
1Vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms, 1Vdc (for DCR)
±5%
100 Ω , ±5%
Impedance (Z):
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Min.
79.57pF
66.31pF
7.957pF
0.795pF
0.159pF
795.7nF
Max.
9999H
9999H
3183H
318.3H
31.83H
15.91H
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Min.
159.1µH
132.6µH
15.91µH
1.591µH
0.159µH
0.079µH
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
GENERAL
Operating Temperature
Storage Temperature
Relative Humidity
AC Operation
Dimensions (LxWxH)
Weight
32˚ to 104˚F (0˚ to 40˚C)
-4˚ to 158˚F (-20˚ to 70˚C)
up to 85%
110V/220V AC, 60/50Hz
11.8" x 8.7" x 5.9" (300 x 220 x 150mm)
10 lbs (4.5kg)
One Year Warranty
Accessories
Digital Mode Specifications
models
885, 886
TEST SIGNAL
Frequency
Frequency Accuracy
Level
level Accuracy
Output Impedance
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100KHz(model 886 only)
±0.1%
1Vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms, 1Vdc (for DCR)
±5%
100 Ω, ±5%
Measurement Range
Impedance (Z):
· วัดค่าพารามิเตอร์ Z, L, C, DCR, ESR, D, Q และ Ø
· เงือ่ นไขการทดสอบ 100Hz, 120Hz, 1KHz,
10KHz, 100KHz (รุ่น 886), 1Vrms, 0.25Vrms,
0.05Vrms
· ความแม่นยำ 0.5%
· จอแสดงผล LCD 2 ค่าพร้อมกัน
· แถมโพรบวัดแบบปากคีบ
สำหรับวัดค่าอุปกรณ์แบบ SMD ให้ด้วย
· ทำงานเร็ว ใช้งานง่าย
· เลือกการทำงานในแบบอัตโนมัติ
หรือปรับโดยผู้ใช้ได้
· วัดค่าความต้านทาน DC ได้
· ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ประจุใหม่ได้หรือใช้กับไฟ AC
· เชื่อมต่อกับ PC ทาง RS232
Instruction Manual, Kelvin Probe (TL 889A), Line Cord
Frequency
DCR
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
Capacitance (C):
LCR/ESR มิเตอร์วัดในวงจรแบบซินธีไซส์
รุ่น 885 และ 886
30
Min.
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
Max.
15.91mF
13.26mF
1.591mF
159.1µF
15.91µF
0.079pF
Frequency
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
200KHz
SUPPLIED:
โพรบแบบ SMD
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
Max.
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
Frequency
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
Inductance (L):
· วัดค่าพารามิเตอร์ Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, ACV, DCV, ACA, DCA และ Ø
· เงือ่ นไขการทดสอบ 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 200KHz,
1Vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms
· ความแม่นยำ 0.1%
· จอแสดงผล LCD 2 ค่าพร้อมกัน
· ทำงานตอบสนองการวัดเร็วมาก และใช้งานง่าย
· เลือกการทำงานในแบบอัตโนมัติหรือปรับโดยผู้ใช้ได้
· วัดความต้านทาน DC ได้
· เชื่อมต่อกับ PC ทาง RS232
Frequency
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
200KHz
Inductance (L):
สายทดสอบ Kelvin
รุ่น TL889A
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
Frequency
DCR
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
200KHz
Capacitance (C):
Measurement Range
Frequency
100Hz
120Hz
1KHz
10KHz
100KHz
Max.
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
20MΩ
Max.
15.92mƒ
13.26mƒ
1592µƒ
159.2µƒ
15.92µƒ
Max.
9999H
9999H
3183H
318.3H
31.83H
Min.
0.1Ω
0.1Ω
0.1Ω
0.1Ω
0.1Ω
0.1Ω
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Min.
79.57pƒ
66.31pƒ
7.957pƒ
0.795pƒ
0.795pƒ
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
Min.
159.2µH
132.6µH
15.92µH
1.592µH
0.159µH
Best Resolution
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
GENERAL
Operating Temperature
Storage Temperature
Relative Humidity
Battery Type
Battery Charge
Battery Operating Life
AC Operation
Low Power Warning
Dimensions (LxWxH)
Weight
RANGE
FREQ.
DCR
100/120Hz
1kHz
10kHz
100KHz
32˚ to 104˚F (0˚ to 40˚C)
-4˚ to 158˚F (-20˚ to 70˚C)
up to 85%
Ni-MH or Alkaline (2 x AA size)
Constant current 150mA approximately
2.5 hours typical
110V/220V AC, 60/50Hz with proper adapter
under 2.2V
6.9 x 3.4 x 1.9" (175 x 86 x 48mm)
1.1 lbs (470g)
20MΩ
~10M Ω
10MΩ
~1M Ω
2% ±1
1% ±1
5%±1
NA
2%±1
5%±1
1MΩ
~100k Ω
0.5% ±1
2%±1
Accessories
SUPPLIED:
Instruction Manual, SMD Probe,
Rechargeable Battery, AC Adapter
OPTIONAL: TL885B
4-wire test leads
TL08C
4-wire Kelvin test leads
LC 29B
Carrying Case
100kΩ
~10 Ω
10Ω
~1 Ω
1Ω
~0.1 Ω
0.2% ±1 0.5% ±1
1% ±1
0.4%±1
5%±1
2%±1
One Year Warranty
เครื่องทดสอบอุปกรณ์
LCR มิเตอร์ปรับย่านวัดอัตโนมัติ จอแสดงผลคู่
รุ่น 878A, 875
· เลือกความถี่ทดสอบได้ 100Hz, 120Hz, 1KHz,
10KHz (100Hz และ 10KHz รุ่น 879 เท่านั้น)
· แสดงผลค่าที่วัดพร้อมค่า Q หรือค่า Dissipattion
Factor (D)
· ค้างค่าที่วัดได้
· มีโหมดการวัดแบบค่าอ้างอิงได้ (Relative)
· มีโหมดการวัดแบบ Tolerance
· มีไฟหลังจอ (เฉพาะรุ่น 879)
· เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทาง RS232
LCR มิเตอร์วัดความต้านทานต่ำ
รุ่น 875B
·
·
·
·
·
วัดค่าได้แม่นยำที่ความต้านทานต่ำมาก ๆ
วัดค่า D ได้ (Dissipation Factor)
โครงสร้างแข็งแรงป้องกันการตกกระแทกได้ดี
มีขาตั้งด้านหลัง
ภายในมีวงจรพิเศษที่ช่วยให้การวัดค่ามีความ
แม่นยำสูง
· ย่านวัดความต้านทาน 10 ย่าน วัดได้ต่ำถึง 0.001
โอห์ม
· ปรับค่าการแสดงเป็นศูนย์เพื่อชดเชยค่าความ
ต้านทาน ของสายวัดได้
Specifications
878A, 879
815
models
CAPACITANCE
RANGE
(Best Resolution)
1000pF (0.1pF)
10nF (1pF)
100nF (10pF)
1000nF (100pF)
10µF (1nF)
100µF (10nF)
1000µF (100nF)
10mF (10µF)
ACCURACY
±1% + 5 counts
±0.7% + 5 counts
±0.7% + 3 counts
±0.7% + 3 counts
±0.7% + 3 counts
±0.7% + 3 counts
±1% + 5 counts
±5% + 5 counts
RESISTANCE
RANGE
(Best Resolution)
10Ω (1mΩ)
100 Ω (10m Ω)
1kΩ (100mΩ)
10kΩ (1Ω)
100kΩ (10Ω)
1MΩ (100Ω)
10MΩ (1kΩ)
ACCURACY
1.2% + 8 counts
0.8% + 5 counts
0.5% + 3 counts
0.5% + 3 counts
0.5% + 3 counts
0.5% + 5 counts
2.0% + 8 counts
INDUCTANCE
200pF (0.1pF)
2nF (1pF)
20nF (10pF)
200nF (100pF)
2µF (1nF)
20µF (10nF)
200µF (100nF)
2mF (1µF)
20mF (10µF)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(1%rdg + 2dgt)
±(2%rdg + 10 dgt)
±(2%rdg + 10 dgt)
200pF (0.1pF)
2nF (1pF)
20nF (10pF)
200nF (100pF)
2µF (1nF)
20µF (10nF)
200µF (100nF)
2000µF (1µF)
20mF (10µF)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(0.5% rdg + 1dgt)
±(1%rdg + 1 dgt)
±(1.5%rdg + 1dgt)
2 Ω (1mΩ)
20 Ω (10m Ω )
200 Ω (100mΩ)
2k Ω (1Ω)
20kΩ (10Ω)
200k Ω (100Ω)
2M Ω (1kΩ)
20MΩ (10kΩ)
±1%rdg + 5 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±2%rdg + 2 dgt
±2%rdg+2dgt
200Ω (100m Ω)
2kΩ (1Ω)
20kΩ (10Ω)
200kΩ (100Ω)
2M Ω (1kΩ)
20M Ω (10kΩ)
Not applicable
RANGE
(Best Resolution)
1mH (100nH)
10mH (1µH)
100mH (10µH)
1H (100µH)
10H (1mH)
100H (10mH)
1000H (100mH)
200µH (100nH)
2mH (1µH)
20mH (10µH)
200mH (100µH)
2H (1mH)
20H (10mH)
200H (100mH)
ACCURACY
±2.0% + 5 counts
±1.2% + 5 counts
±0.7% + 5 counts
±0.7% + 5 counts
±0.7% + 5 counts
±0.7% + 5 counts
±1.0% + 5 counts
±2%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
±1%rdg + 2 dgt
Not Specified
Ranges are used for
reference only
เครื่องทดสอบอุปกรณ์ขนาดมือถือ
รุ่น 815
· จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 0.8” 3 หลักครึ่ง
· ทดสอบการรัว่ ไหลของทรานซิสเตอร์ได้
· ปรับศูนย์สำหรับวัดค่าความจุ (C) ของตัวเก็บประจุ
ได้
· ทดสอบไดโอดและ SCR ได้
· ทดสอบ LED ได้
· ทดสอบแบตเตอร่ี
· ป้องกันความเสียหายจากการตกได้ถึง 5 ฟุต
875B
GENERAL
POWER SOURCE
DISPLAY
DIGIT HEIGHT
OPERATING TEMP
±0.75%rdg + 5 dgts
±0.5%rdg + 1 dgt
±0.5%rdg + 1 dgt
±0.5%rdg + 1 dgt
±0.75%rdg + 1 dgt
±2.0%rdg + 1 dgt
Not applicable
DIMENSIONS
9V Battery
4 digit LCD (dual)
0.5/0.3" (13/7.6mm)
32˚ to 104˚F
(0˚ to 40˚C)
-4˚ to 122˚F
(-20˚ to 50˚C)
7.56 x 3.54 x 1.46"
9V Battery
9V Battery
3 1/2 digit LCD
3 1/2 digit LCD
0.5" (13mm)
0.8" (20mm)
32˚ to 104˚F
32˚ to 122˚F
(0˚ to 40˚C)
(0˚ to 50˚C)
-4˚ to 158˚F
-4˚ to 140˚F
(-20˚ to 70˚C)
(-20˚ to 60˚C)
6.97 x 3.47 x 1.58"
6.88 x 3.25 x 1.5"
(L x W x D)
(192 x 90 x 37 mm)
(177 x 88 x 40 mm)
(175 x 83 x 38 mm)
13.76 oz. (390g)
14.12 oz. (400g)
11.6 oz. (326g)
STORAGE TEMP
WEIGHT
Accessories
One Year Warranty
One Year Warranty
One Year Warranty
SUPPLIED: Test Lead; Spare Fuse (Except 875B); AC Power Adapter (Model 878A)
OPTIONAL: TL 8 SMD Probe, Carrying Case (Not included): LC 29B
31
เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ
เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพทดสอบ HDTV
· เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อวิศวกรหรือเทคนิเชียน ที่ทำงานด้าน AV ที่ต้องการทดสอบและสอบเทียบ
รุ่น 1253
·
·
·
·
·
ระบบโทรทัศน์ดิจิตอล หรือระบบโฮมเธียเตอร์
จ่ายสัญญาณภาพสำหรับทดสอบจอแสดงผลแบบ HDTV เช่น จอพลาสมา, LCD, TFT, CRT, DLP, GLU และ
OLED
จ่ายสัญญาณแบบคอมโพเนนท์ (YPbPr) หรือ S-Video ได้
มีสัญญาณภาพ 14 รูปแบบให้เลือกใช้ และฟอร์แมตของวีดีโอที่เป็นที่แพร่หลายอีก 12 ฟอร์แมต
ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก สำหรับงานในสถานที่หรือนอกสถานที่
ให้เอาต์พุตได้ในฟอร์แมตที่เป็นที่นิยมเช่น 1920x1080 30i, 1280x720 60p,704x480 60p, NTSC, PAL, SECAM
เป็นต้น
GENERATED
PATTERNS
Specifications
1253
Video Formats
Color Bars
DVD Aspect Ratio
Patterns
เครื่องทดสอบโทรศัพท์
รุ่น 1045B
Multiburst
PLUGE
SMPTE Bars
Staircase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Operation
Y Output
Pb, Pr Outputs
S- Video (SVHS)
Video Output Buffer Response
Power Supply
Power Indicator
T iming Accuracy
Video Level error
Siz e (LxWxD )
Weight (Approx. )
model
1920x1080 30i
1920x1080 30p
1920x1080 24p
1280x720 60p
1280x720 30p
1280x720 24p
704x480 60p
704x480 30p
704x480 30i
*NTSC
*PAL
*SECAM
SMPTE Bars [75%, 100%] (power up default is 75%)
PLUGE
Needle
Color Bars [75%, 100%]
Cross Hatch [16:9, 12:9(4:3)]
DVD Aspect Ratio [1.33:1, 1.78:1, 1.85:1, 2.35:1]
Raster [75% wht, yel, cyn, grn, mag, red, blu, blk]
Multiburst
Focus
Staircase
ANSI Gray
Window [2.5 IRE steps from Black to White]
Checker
Overscan - Bounce
15 buttons, 1 Power Switch
1V peak-to-peak into 75 ohms, on BNC
0.7V peak-to-peak into 75 ohms, on BNC
5 Pin Din
100MHz @ -3dB
9V Alkaline Battery
Red LED
25ppm(0.0025%)
< 1. 5%
5.6” x 3.1” x 1.1” (142 x 79 x 28mm)
6.2 oz (176 g)
Accessories
One Year Warranty
SUPPLIED: instruction Manual, 9V battery, carrying case, output cables
* S-Video output provides luminance patterns only
· สามารถทดสอบการทำงานพื้นฐานของโทรศัพท์ทั้งแบบมีสายและ
ไร้สายได้, เครื่องตอบรับ, Faxและเครื่องหมุนหมายเลขอัตโนมัติ
· ตรวจสอบสายสัญญาณ และระบบหูโทรศัพท์ทั้งแบบขาด, ช็อต
และอาการเสียแบบเป็น ๆ หาย ๆ
· ตรวจสอบหมายเลขที่โทรหรือโทรซ้ำได้ (ได้ทั้งแบบพัลล์และ
ทัชโทน)
· ตรวจสอบระดับสัญญาณเสียงพูดและ DTMF
ว่าอยู่สูงกว่าค่าต่ำสุดที่ต้องการหรือไม่
· กำเนิดสัญญาณกริ่งระดับปกติและระดับต่ำ
· ทดสอบโทรศัพท์ในระบบ 2 สาย
· ทดสอบการกลับขั้วอัตโนมัติในระบบโทรศัพท์
32
Specifications
1045B
model
Telephone Line Simulation
Single or two telephone operation
DC Line Voltage
52V ±15%, 1.5k Ω source impedance
Current
28 mA nominal (offhook)
Auxiliary Line Voltage
5 to 7 VAC, 60 Hz to operate light in telephone
Polarity Test Switch
Reverses telephone line polarity with momentary switch
Single/Aux (Two-Line) Switch
Permits testing two-line telephones
Voice/Dial Level Indicator
illuminates for levels greater than 0.1V
Ring Source
Frequency: 20Hz, Accuracy: ±1%
Voltage (2 select level):
Low - 45Vrms ±5%, Normal - 100Vrms ±5%
Cord Tests
Tests both telephone line and handset 2-wire and 4-wire modular
cords for shorts or continuity
Reset
Sets display to “0” and removes dial tone when activated
Shuts offring signal when activated
Operating Temperature
32˚ to 113˚F (0˚ to 45˚C)
Power
100/120/220/240 VAC +10%, 50/60 Hz, 25W
Dimensions (HxWxD)
3.7 x 9.6 x 11.0" (95 x 245 x 280 mm)
including handle at rest position
Weight
4.4 lbs. (2 kg)
Touch Tone® is a registered trademark of AT&T
One Year Warranty
เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์ค
เครื่องทดสอบสายเคเบิ้ลหลายชนิด
ในงานเนตเวอร์ค / PC
รุ่น 206
เครื่องทดสอบสายเคเบิ้ลหลากหลายชนิด
รุ่น 205
· ทดสอบสายข้อมูล PC และเนตเวอร์ค เช่น สายเครื่องพิมพ์, มอนิเตอร์,
โมเด็ม, เมาส์, BNC, RJ45, 1394, USB
· ทดสอบสายขาด, ช๊อต, เข้าสายผิด และตำแหน่งสายกับขาของคอนเนคเตอร์
· สำหรับผู้ที่ต้องทำงานกับสายเคเบิ้ลหรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค
· ใช้งานง่ายและรวดเร็ว แสดงผลด้วย LED ระบุตำแหน่งได้ง่าย
· มีระบบการทำงานอัตโนมัติหรือควบคุมโดยผู้ใช้ก็ได้
· ทดสอบกลับไปมาได้
·
·
·
·
·
·
ตรวจสอบการขาด, ช๊อต และเข้าสายผิด
ตรวจสอบได้ถึง 128 จุดในเวลาไม่ถึงวินาที
มีแผ่นอะแดปเตอร์รับหัวสายได้เกือบทุกชนิด
แถมโพรบสำหรับทดสอบสายเดี่ยว
เก็บค่าโปรแกรมการทดสอบได้ถึง 50 โปรแกรม
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ พิมพ์รายการสายเคเบิ้ลได้
Specifications
205
Power Source
Dimensions (HxWxD)
Weight
Standard Accessories
one single wire test probe with standard banana jack,
Optional Accessories
Manua, AC/DC adapter, one adapter card
Extra adapter card
AC/DC adapter (included)
2.1 x 13.8 x 9" (53 x 351 x 229mm)
3lbs. (1.4kg)
9V Battery
1.65 x 8.55 x 5.5" (42 x 217 x 140mm)
1.3lbs. (590g)
Manual, Battery
One Year Warranty
เครื่องทดสอบสายเนตเวอร์คหลากหลายชนิด
รุ่น 230A, 231A
231A
230A
· สแกนสายอีเทอร์เนต (บาง) (BNC), 10BaseT (UTP/STP), 100Base TX, RJ45, 356A, TIA568A,
TIA568B และโทเกนริง ได้ภายในเสี้ยววินาที (รุ่น 231A ทดสอบ RJ11, 356A ได้ด้วย)
· ตรวจหาการเข้าสายผิด, กลับขั้ว และความต่อเนื่องของสาย (รุ่น 231A ทดสอบการ split ได้ด้วย)
· ทดสอบกราวด์ของสายบิดเกลียวที่มีชีลด์
· ทดสอบสายก่อนหรือหลังการติดตั้งด้วยชุดทดสอบระยะไกลถึง 1000 ฟุต
· แสดงผลด้วย LED มองเห็นผลการทดสอบชัดเจน
· มียางหุ้มกันกระแทก
· มีที่เหน็บเอวด้านหลังเครื่อง
models
206
One Year Warranty
Specifications
models
231A
230A
Cable Type
10BaseT
10Base2
100BaseTx
RJ45
RJ11
356A
TIA-568A
TIA-568B
Token Ring
Test Type
Open
Short
Reverse
Cross
Split
Power Source
9V Battery
Dimensions (HxWxD)
5.4x3x1.6”
Weight
(137 x 76 x 40mm)
6.8oz. (193g)
Accessories
SUPPLIED:
9V Battery
5.2x3x1.6”
(132 x 76 x 40mm)
7.1oz. (201g)
One Year Warranty
Master Unit
Remote Terminator
Master Unit
Remote Terminator
3 Patch Cables
BNC to BNC adapter
33
เครื่องทดสอบสภาพแวดล้อม
เครื่องวัดระดับเสียง
รุ่น 732A และ 735 (บันทึกค่าได้ logging)
Specifications
Level Range
Frequency Weighting
Time Weighting
Accuracy
Dynamic Range
Frequency Range
Auxiliary Outputs
Low: 30~80 dB
Med: 50~100 dB Hi: 80~130 dB
A, C
Fast, Slow
±1.5 dB (ref 94 dB @ 1kHz)
50 dB
31.5Hz to 8kHz
AC: 1Vrms (full scale) 50 Ω impedance
DC:10mV / dB 100Ω impedance (approx.)
Operating Temp. & Humidity 32˚~104˚F (0˚~40˚C) & 10~80% RH
Storage Temp
-4˚~140˚F (-20˚~60˚C) <70% RH
Power Supply
9V NEDA 1604 (Optional adapter BE-9)
Battery Life
Approximately 50 hrs (Alkaline)
Dimensions (LxWxH)
10.83 x 2.52 x 1.18" (275 x 64 x 30mm)
Weight
1.56 lbs. (710g)
· วัดได้ 0-130dB ปรับย่านวัดอัตโนมัติ
ความละเอียด 0.1dB
· ต่อกับ PC ทาง RS232
· แสดงผลด้วยตัวเลขและบาร์กราฟ
· บันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุด
· แสดงผล level range ด้วย
· ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
· มีแสงหลังจอ
· แถมซอฟต์แวร์, บันทึกได้ 32,000 บันทึก
พร้อมเวลา (735)
SUPPLIED: Instruction Manual, Battery, Carrying Case, Calibration Screwdriver, Windscreen
OPTIONAL: BE9 AC Adapter
· สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง
และเครื่องวัดชนิดอื่นๆได้
· กำเนิดความถี่มาตรฐานขนาด 1kHz ที่ระดับ 94dB
และ 114dB ความแม่นยำสูง
· ที่ช่องเปล่งเสียงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
และมีอะแดปเตอร์ขนาด 1/2 นิ้วแถมให้ด้วย
· ความถี่และระดับเสียงที่กำเนิดตรงตามมาตรฐาน
IEC 60942 (2003) Class 2, ANSI SI.40-1984
เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer)
รุ่น 731A
731A
Resolution
Accuracy:
Dimensions
Weight
34
·
·
·
·
·
ย่านมาตรฐาน CG
วัดค่าได้จาก 0 ถึง 1000PPM
ขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ด้วยมือเดียว
มีแสงหลังจอ
บันทึกค่าสูงสุดได้
Specifications
Polarity
Zero
Low battery indication
627
Displayed when the battery voltage drops below the operating
level.
Operating environment 32 to 105°F (0°C to 50°C) at <75% relative humidity.
Storage temperature
-4° to 140°F (-20°C to 60°C), 0 to 80% R.H. with battery
removed from meter.
Accuracy
Stated accuracy at 23°C (+5°C), <75% relative humidity.
Dimensions (HxWxD) 7.5 x 2.64 x 1.4" (189 x 67 x 35mm).
Weight
7oz. (200g) including battery (approx).
CO
Range
Sensor Calibration
Sensor Type
0 to 1000PPM
(2000PPM with 5 minute max exposure time.)
Factory calibrated on 205ppm.
Electrochemical (specific to CO) Initial Accuracy: +5% of
reading +5PPM Response time: <70sec to 90% of reading
Long term drift
Battery life
model
0ºC to 45ºC
-20ºC to 0ºC, 45ºC to 60ºC
32ºF to 113ºF
-4ºF to 32ºF, 113ºF to 140ºF
4 digit LCD
Stated accuracy at 73ºF +4ºF (23ºC +5ºC),
<75% R.H.
(HxWxD) 9 x 2.6 x 1.4" (228 x 65.5 x 35mm)
11.64oz. (330g)
One Year Warranty
model
3 1/2 digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading
of 1999.
Automatic, positive implied, negative polarity indication.
Automatic.
Operating Temperature: 32 to 105 °F Operating relative
humidity: 15 to 90%RH, non-condensing
<5% / year (depending on use)
200 hours typical (No measurable current draw when in "off"
position).
One Year Warranty
Thermistor temperature sensor
-20ºC to 140ºC
-4ºF to 140ºF
0.1ºC / 0.1ºF
+0.5ºC
+1ºC
+1ºF
+2ºF
General
Display
Accuracy
เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์
รุ่น 627
Display
· วัดค่าได้ในหน่วยต่อไปนี้ : Knots, ไมล์ต่อ
ชั่วโมง, กิโลเมตรต่อชั่วโมง,
เมตรต่อวินาที, ฟุตต่อนาที
· ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
· ค้างค่าที่วัดได้
· บันทึกค่าต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย
· มีแสงหลังจอ
· ผ่านมาตรฐานCE
Temperature
Sensor
Range
One Year Warranty
Accessories
เครื่องสอบเทียบระดับเสียง
รุ่น CAL73
Specifications
model
732A, 735
Specifications
731A
Wind Velocity
Units
m/s
ft/min
knots
mph
Accuracy: +3% FS
Resolution
0.01
1
0.1
0.1
Threshold
0.4
80
0.8
0.9
model
Range
0.0 - 30.0
0.0 - 5900
0.0 - 28.0
0.0 - 67.0
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น 2 อินพุทแบบบันทึกค่าได้
รุ่น 725 (รุ่น 720 วัดอย่างเดียว 2 อินพุท)
·
·
·
·
·
มีช่องยึดขาตั้งด้านหลัง
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
มีนาฬิกาในตัวสำหรับการบันทึกค่า (รุ่น 725)
บันทึกค่าแบบอ้างอิงได้ (relative) (รุ่น 720)
ฟังก์ชั่นบันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุด
· วัดค่าได้ 2 อินพุตพร้อมกัน และแสดงผลต่างของทั้ง 2
อินพุตได้
· ต่อเชื่อมกับ PC ได้
· บันทึกค่าที่วัดได้ถึง 16,300บันทึก (รุ่น 725)
· แถมโพรบวัดอุณหภูมิ Type K
Specifications
720 & 725
725
มีช่องยึดขาตั้งด้านหลัง
(ในชุดไม่รวมขาตั้ง)
จอแสดงผลใหญ่ชัดเจน
แสดง 3 ค่าวัดพร้อมกัน(รุ่น 725)
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ 2 อินพุทแบบบันทึกค่าได้
รุ่น 715 (รุ่น 710 วัดอย่างเดียว 2 อินพุท)
Measurement Range
Humidity
Temperature
(K-type)
Resolution
Accuracy
Humidity
Temperature
(K-type)
Sensor Type
models
0%~100% RH
T1: -4˚~140˚F (-20˚~60˚C)
T2: -328˚~2,498˚F (-200˚~1,370˚C)
0.1% RH
0.1˚F (0.1˚C)
Sample Rate
Record (Datalogging)
Datalogging Interval
±2.5% RH (@77˚F/25˚C, 30~95% RH)
1.4˚F (±0.7˚C)
±0.3%rdg+2˚F (±0.3%rdg+1˚C)
Humidity:
Precision capacitance sensor
Temperature: T1: Semiconductor sensor
T2: K-type Thermocouple
Humidity:
75 s (in slow moving air)
Temperature T1: 40 sec
1 time per second
16,300 Points (Model 725)
00m:01s to 59m:59s (Model 725)
Operating Temp. & Humidity
Storage Temp. & Humidity
32˚~122˚F (0˚~50˚C) & 0~90% RH Non-condensing
14˚~140˚F (-10˚~60˚C) & 0~80% RH Non-condensing
Power Supply
Battery Life
Dimensions (LxWxH)
Weight
9V NEDA 1604 Battery (Optional adapter BE-9)
Approximately 100 hrs (Alkaline)
10.63 x 2.68 x 0.99" (270 x 68 x 25mm)
Model 725: 2.4 lbs. (930g), Model 720: 1.8 lbs. (820g)
Response Time
Accessories
SUPPLIED:
OPTIONAL:
One Year Warranty
Model 725 : Datalogging meter, Instruction manual, Battery,
Carry case, PC Software, RS-232 Cable, and K-type Bead Probe
Model 720 : Meter, Instruction manual, Battery, Padded pouch,
and K-type Bead Probe
BE 9 AC Adapter, AK 720 TestLink Software w/RS232 Cable (Model 720)
See page 134 for K-type Thermocouple Probes
Specifications
710
·
·
·
·
·
·
บันทึกค่าสุงสุด/ต่ำสุด/เฉลี่ย
ค้างค่าที่วัดได้
แสดงผลหน่วย ˚C หรือ ˚F
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้
ต่อกับ PC ได้ทาง RS232
แสดงผล 3 ค่าพร้อมกัน (710
แสดงผล 2 ค่า)
· เป็น data logging (710 วัดอย่าง
เดียว)
715
· อ่านค่าเวลาได้ (715)
· เลือกอ่านอุณหภูมิ T1, T2 และ
T1-T2 ได้ (710)
· มีช่องต่อไฟเลี้ยงจากภายนอก
ได้
· แถมโพรบวัดอุณหภูมิ 2 เส้น
Measurement Range
Resolution
Accuracy
Sensor Type
Input Protection
Sample Rate
Record (Datalogging)
Datalogging Interval
Operating Temp. & Humidity
Storage Temp
Power Supply
Battery Life
Dimensions (LxWxH)
Weight
Accessories
models
715
710
715
710
-328˚~2,498˚F (-200˚~1,370˚C)
0.1˚F (0.1˚C)
±0.2%rdg+2˚F (±0.2%rdg+1˚C)
K-type thermocouple
60V DC or 24V rms AC Maximum
1 time per second
16,000 Points
Does not apply
00m:01s to 59m:59s
Does not apply
32˚~122˚F (0˚~50˚C) & 10~80% RH
-4˚~140˚F (-20˚~60˚C)
9V NEDA 1604 Battery (Optional Adapter BE-9)
Approximately 100 hrs (Alkaline)
7.24 x 2.52 x 1.18" (184 x 64 x 30mm)
11.3 oz. (320g)
1.66 lbs. (760g)
One Year Warranty
SUPPLIED: Instruction manual, Battery, 2 Bead Probes and Large carry case, Battery,
2 Bead Probes and Small carry pouch.
OPTIONAL: BE 9 AC Adapter, AK 710 Thermolink Software w/RS-232 Cable (Model 710)
See page 87 for K-type Thermocouple Probes
35
pH มิเตอร์
pH มิเตอร์ (วัดกรด/ด่าง) อัจฉริยะพร้อมโพรบ
รุ่น 760KIT
· วัดค่าความเป็นกรด/ด่าง, mV/อุณหภูมิ
· ย่านวัด 0-14 pH x 0.01pH ย่านวัด mV วัดได้จาก
-1999mV ถึง 1999 mV
· เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้
· มีฟังก์ชั่น Plug and Play
· มีฟังก์ชั่นวัดมิลลิโวลต์สำหรับวัดค่าโวลต์ต่ำๆจากโพรบ
· แถมโพรบวัด pH
· จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ แสดงค่า 2 ฟังก์ชั่น
พร้อมกัน
Specifications
760KIT
pH Probe
Applications
Measuring Range
Measuring Temp
Electrode Structure
Zero Potential for
pH Value
Body Material
Connector
Mechanical
Protection
Dimensions
Body Dia
Cable Length
model
High quality, Professional,
laboratory & field usage.
0 to 14 pH
0 to 100ºc (32º to 100º F)
Combination type.
71 pH
Epoxy
BNC
With protection bottle on the
electrode head
Body Length - 120 mm
9.5 mm
750 mm
·
·
·
·
·
·
·
บันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้
ค้างค่าที่วัดได้
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ได้ใช้
ปรับชดเชยค่าอุณหภูมิโดยผู้ใช้ในย่านกว้างได้
มีโพรบหลายแบบให้เลือกใช้
ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 9V ขนาดเล็ก
ในฟังกชั่นวัดค่า pH ที่อินพุตมีอิมพีแดนซ์สูง
เพื่อป้องกันการวัดที่ผิดพลาด
pH มิเตอร์ (วัดกรด/ด่าง) อัจฉริยะ
พร้อมโพรบและอุปกรณ์ประกอบ
รุ่น 760DX
· คุณสมบัติของเคริื่อง 760
เหมือนกับรุ่น 760DX
· เป็นชุดสำเร็จรูปที่มาพร้อมโพรบ
หลายชนิด กระเป๋าแข็ง
และซอฟต์แวร์
One Year Warranty
โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ รุ่น 760DOP
· ย่านวัด 0-20.0mg/L, 0.1mg/L
· ปรับชดเชยอุณหภูมิอัตมัติ 0-50º C, 0.1º C/0.1º F
· มีไดอะแฟรมและอิเล็กโทรดมาในชุด
โพรบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติรุ่น 760ATC
· ต่อกับ 760 เพื่อชดเชยอุณหภูมิเพื่อความแม่นยำสูงสุด
· ย่านอุณหภูมิ 0 ถึง 65º C, 32 ถึง 149º F
โพรบวัด pH รุ่น 760pH
· ต่อกับ 760 เพื่อวัดค่า pH
· ย่านวัด 0 ถึง 14pH
· อุณหภูมิที่ทำการวัด 0º C ถึง 100º C
โพรบวัดความนำ รุ่น 760CP
·
·
·
·
ต่อกับ 760 เพื่อวัดความนำของของเหลว
ย่านวัด 2mS, 20mS
อุณหภูมิที่ทำการวัด 0 ถึง 60.0º C / 0.1º F
ปรับชดเชยอุณหภูมิ 0 ถึง 5.0% ต่อ º C
ซอฟต์แวร์และสาย RS232 รุ่น AK760
· สำหรับ Windows 95 และ 98
· บันทึกตามเวลา, บันทึกเมื่อต้องการทันที
กระเป๋าใส่อุปกรณ์ทั้งหมด รุ่น LC760
· ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 2.75” x 15” x 10”
36
เครื่องจ่ายไฟ
เครื่องจ่ายไฟ (Power Supply) ของ BK Precision เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทดลอง วิจัย
หรือการซ่อมบำรุง มีตั้งแต่แบบที่ใช้งานง่ายขนาดเล็ก ราคาประหยัด
จนถึงแบบที่สามารถตั้งโปรแกรม ติดต่อกับคอมพิเตอร์ และควบคุมการทำงานในระยะไกลได้
ทั้งแบบที่จ่ายไฟกระแสตรง และไฟกระแสสลับ ซึ่งเหมาะกับงานต่างๆเช่น
ในสถานศึกษาเช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของการผลิตและในส่วนของการควบคุมคุณภาพ (QC)
ความสามารถด้านการต่ออนุกรมและขนาน
เครื่องจ่ายไฟของ BK Precision มีความสามารถในการต่อเอาต์พุต 2 เอาต์พุต
ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องเดียวกัน หรือต่างเครื่องกันในแบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดัน (V) มากขึ้น
หรือขนานกัน เพื่อให้ได้กระแส (A) มากขึ้น
โดยเครื่องยังคงความสามารถในการควบคุมและจำกัดแรงดัน
กระแสและกำลังงานที่จ่ายได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค
เครื่องจ่ายไฟของ BK Precision มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดตั้งแต่ 0-5V จนถึง 0-120V
และกระแสตั้งแต่ 0-500mA ถึง 0-50A ทั้งแบบลิเนียร์และสวิตชิ่ง มี load regulation ดีถึง 0.01% และ
line regulation ดีถึง 0.01% พร้อม overload protection ให้ท่านใช้งานเครื่องจ่ายไฟของ BK Precision
ได้อย่างสบายใจแม้ในสภาวะที่เกิดความผิดพลาดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
เครื่องกำเนิดรูปคลื่นสัญญาณ
BK Precision มีเครื่องกำเนิดสัญญาณที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำอย่างมากทั้งแบบกำเนิดสัญญาณ ฟังก์ชั่น
หรือแบบกำเนิดสัญญาณประดิษฐ์ ( Arbitary Generator) ซึ่งรูปคลื่นที่กำเนิดขึ้นมา
สามารถเอารูปแบบมาจากที่ต่างๆได้เช่น จากดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป จากสมการ คณิตศาสตร์
หรือเขียนขึ้นเองด้วยมือ ด้วยความสามารถด้านการติดต่อกับคอมพิวเตอร์
ทำให้การสร้างรูปคลื่นที่ซับซ้อนง่ายดายด้วยคลิกเดียว
ส่วนจอแสดงผลในรุ่นที่เป็นกราฟฟิก (เช่นรุ่น 4045) ก็ยังสามารถแสดงลักษณะรูปคลื่นที่กำเนิด
ได้ด้วย
Graphical LCD Display
นอกจากนี้ BK Precision ยังมีเครื่องกำเนิดสัญญาณราคาประหยัดที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่เป็นสถานศึกษา
แต่คุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน และยังมีแบบกำเนิดสัญญาณเสียงและกำเนิดความ ถี่วิทยุด้วย
และสำหรับโต๊ะทดลองที่มีเนื้อที่จำกัด BK Precision ก็มีรุ่น 4051 ซึ่งรวมเครื่องมือที่จำเป็นถึง 5
ชนิดไว้ในเครื่องเดียว คือ
1. เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ ขนาด 20MHz
2. ลอจิกโพรบสำหรับงานทั่วไป ขนาด 35MHz
3. แหล่งจ่ายไฟตรงแบบสวิตชิ่ง 3 เอาต์พุท ขนาด 80 วัตต์
4. เครื่องนับความถี่และ totalize แบบปรับย่านวัดอัตโนมัติ
5. ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์แบบปรับย่านวัดอัตมัติ
ตัวแทนจำหน่าย
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement