Masaüstü Bilgisayar
BT1AD
Kullanım Kılavuzu
TÜRKÇE
TR8748
Birinci Sürüm
Aralık 2013
Telif Hakkı © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır.
İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK Computer
Inc.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan
dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz,
devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme
edilemez.
Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servisi uzatılmayacaktır: (1) ASUS tarafından yazılı olarak
onaylanmadıkça, ürünün onarılması, değiştirilmesi veya (2) ürünün seri numarasının okunmaz durumda
olması veya hiç olmaması.
ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ
GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK
KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ
VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI
YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN
(KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ
HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA
ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A
BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.
BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI
SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE
ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE
AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK
HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA
YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.
Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları
olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve
sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.
İçindekiler
Uyarılar........................................................................................................... 5
TÜRKÇE
Güvenlik bilgileri.............................................................................................. 8
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler...................................................................... 9
Daha fazla bilgi bulabileceğiniz yerler............................................................. 9
Paket içeriği.................................................................................................. 10
Bölüm 1
Başlarken
Hoş Geldiniz!.................................................................................................11
Bilgisayarınızı tanıma....................................................................................11
Bilgisayarınızı kurma.................................................................................... 16
Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA................................................................... 18
Bölüm 2
Aygıtları bilgisayarınıza bağlama
Bir USB depolama aygıtını bağlama............................................................. 19
Bellek kartı okuyucuyu kullanma.................................................................. 20
Mikrofon ve hoparlörü bağlama.................................................................... 21
Bölüm 3
Bilgisayarınızı kullanma
Masaüstü PC’nizi kullanırken düzgün oturma............................................... 25
Optik sürücüyü kullanma.............................................................................. 26
USB portlarını BIOS’u kullanarak yapılandırma............................................ 27
BIOS’u kullanırken HDD güvenlik ayarını yapılandırma............................... 28
Bölüm 4
Internet’e bağlanma
Bölüm 5
Sorun giderme
Kablolu bağlantı............................................................................................ 29
Sorun giderme.............................................................................................. 31
İçindekiler
TÜRKÇE
Anexă
Windows® 7 / Windows® 8.1
Kullanım Kılavuzu
Bölüm 1
Windows® 7’yi kullanma
İlk kez başlatma............................................................................................ 41
Windows® 7 masaüstünü kullanma............................................................... 42
Dosyalarınızı ve klasörlerinizi yönetme........................................................ 44
Sistem ayarlarınızı geri yükleme................................................................... 46
Bilgisayarınızı koruma.................................................................................. 47
Windows® için Yardım ve Destek Alma......................................................... 48
Bölüm 2
Windows@ 8.1’yi kullanma
İlk Defa Çalıştırmak...................................................................................... 49
Windows® 8.1 Kilit Ekranı............................................................................. 49
Windows® UI kullanımı................................................................................. 50
Windows® uygulamaları kullanımı................................................................. 53
Diğer klavye kısayolları................................................................................. 58
Masaüstü PC’nizi KAPALI konuma getirme.................................................. 59
Masaüstü Bilgisayarınızı Uyku moduna getirme........................................... 59
BIOS Ayarına Girme..................................................................................... 60
Bölüm 3
Diğer Windows® 7 / Windows® 8.1 işlevleri
Bir USB depolama aygıtını kaldırma............................................................. 61
Ekran çözünürlüğü ayarlarını yapılandırma.................................................. 62
Internet bağlantı ayarlarını yapılandırma...................................................... 63
Sisteminizi kurtarmav.................................................................................... 72
ASUS iletişim bilgileri
ASUS iletişim bilgileri.................................................................................... 77
Uyarılar
TÜRKÇE
ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri
ASUS geri dönüştürme ve geri alma programlarında çevremizi korumak için en yüksek
standartlara uymayı taahhüt ederiz. Ürünlerimizi, pilleri, diğer bileşenleri ve ambalaj
malzemelerini geri dönüştürme sorumluluğu için size çözümler sağladığımıza inanıyoruz.
Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm adresine gidin.
REACH
REACH (Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmelik
çerçevesine uygun şekilde, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.com/english/
REACH.htm adresindeki ASUS REACH web sitesinde yayınladık.
Federal İletişim Komisyonunun Bildirimi
Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15’e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:
• Bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
•
Bu aygıt, istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere alınan tüm
parazitleri kabul etmelidir.
Bu donanım test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla
ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatlarda, zararlı
parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansı
enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üreticinin talimatlarına uygun biçimde kurulmadığı
ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli
tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon
alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına
neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
• Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
•
Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
•
Aygıtı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlamak.
•
Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.
FCC düzenlemeleriyle uyumu sağlamak için monitörün grafik kartına bağlantısı için
blendajlı kabloların kullanımı gerekir. Bu ünitede uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça
onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini
geçersiz kılabilir.
Lityum Pil Uyarısı
DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği
veya ona eşdeğer türle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.
IC: Kanada Uyum Beyanı
TÜRKÇE
Kanada ICES-003 Sınıf B teknik özellikleri ile uyumludur. Bu aygıt Kanada Endüstriyel
RSS 210 standardı ile uyumludur. Bu Sınıf B aygıtı Kanada etkileşime sebep olan donanım
düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.
Bu aygıt, RSS standart(lar)ı haricinde Kanada Endüstriyel lisansı ile uyumludur. Kullanım,
aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu aygıt etkileşime sebep olmayabilir ve () bu aygıt, aygıtın
istenmeyen çalışmasına sebep olabilecek etkileşimler dahil herhangi bir etkileşimi kabul
etmelidir.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi
Bu dijital aygıt, Kanada İletişim Bakanlığı’nın Radyo Parazitleri Yönetmeliği’nde belirtilen
dijital aygıtlardan yayılan radyo parazitleriyle ilgili B Sınıfı sınırlarını aşmaz.
Bu Sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-003’e uygundur.
VCCI: Japonya Uyum Beyanı
VCCI Sınıf B Beyanı
KC: Kore Uyarı Beyanı
RF Donanım Bildirileri
CE: Avrupa Topluluğu Uyum Beyanı
TÜRKÇE
Cihaz RF Pozlama Gereksinimi 1999/519/EC, genel kamunun elektromanyetik alanlara
(0–300 GHz) maruz kalma sınırlaması ile ilgili 1 Temmuz 1999 tarihli Heyet Önerisi ile
uyumludur. Bu kablosuz aygıt R&TTE Yönergesi ile uyumludur.
Kablosuz Radyo Kullanımı
Bu aygıt 5.15 - 5.25 GHz frekans bandında çalıştırıldığında içmekan kullanımı ile
sınırlandırılmıştır.
Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma
Wi-Fi teknolojisinin ışınımlı çıkış gücü FCC radyo frekansı pozlama sınırlarının altındadır.
Yine de normal çalışma sırasında kablosuz donanımın insan ile temas etme olasılığı asgari
seviyede olacak şekilde kullanılması önerilir.
FCC Bluetooth Kablosuz Uyumu
Bu aktarıcı ile birlikte kullanılan anten, FCC şartlarına bağlı olarak diğer anten veya aktarıcı
ile birlikte kullanılacak şekilde ortak yerleştirilmemelidir.
Bluetooth Kanada Sektörel Beyanı
Bu Sınıf B aygıtı Kanada etkileşime sebep olan donanım düzenlemelerinin tüm
gereksinimlerini karşılamaktadır.
BSMI: Tayvan Kablosuz Beyanı
Japon RF Donanımı Beyanı
KC (RF Donanımı)
Güvenlik bilgileri
TÜRKÇE
Temizlemeden önce AC gücünün ve çevre aygıtlarının bağlantılarını kesin. Masaüstü
PC’sini temiz selüloz bir sünger veya aşındırıcı olmayan deterjan ve birkaç damla ılık su ile
nemlendirilmiş güderi ile silin, sonra kalan nemi kuru bir bezle giderin.
•
Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar
görmüşse servise başvurun.
•
Kirli veya tozlu ortamlara maruz BIRAKMAYIN. Gaz sızıntısı halinde ÇALIŞTIRMAYIN.
•
Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya koymayın ve Masaüstü PC’sinin içine yabancı
nesneleri İTMEYİN.
•
Güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz BIRAKMAYIN.
•
Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında
KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
•
Pil güvenlik uyarısı: Pili ateşe ATMAYIN. Temas noktalarına kısa devre YAPTIRMAYIN.
Pili PARÇALARINA AYIRMAYIN.
•
Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C (32˚F) ve 35˚C (95˚F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
•
Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC’nin üzerindeki hava deliklerini
KAPATMAYIN.
•
Hasarlı elektrik kablolarını, aksesuarları veya diğer çevre aygıtlarını KULLANMAYIN.
•
Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç
kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
•
Bir adaptör veya uzatma kablosu kullanmadan önce profesyonel yardım isteyin. Bu
aygıtlar topraklanmış devreyi engelleyebilir.
•
Güç kaynağınızın bölgenizde doğru voltaja ayarlandığından emin olun. Kullandığınız
elektrik prizinin voltajından emin değilseniz yerel elektrik şirketinize başvurun.
•
Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle
veya satıcınızla bağlantı kurun.
Tehlikeli hareket eden parçalar. Ürünü servis etmeden önce masaüstü tamamen
kapatılmalıdır. Fan parçalarının değiştirilmesi sadece nitelikli servis personeli tarafından
yapılmalıdır.
Tehlikeli Hareket Eden Parçalar Uyarısı
UYARI: Parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını hareket eden kısımlardan
uzak tutun.
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
TÜRKÇE
Belirli görevleri düzgün gerçekleştirmeyi sağlamak için bu kılavuzda kullanılan aşağıdaki
sembolleri not alın.
TEHLİKE/UYARI: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken yaralanmanızı önlemeye
yönelik bilgilerdir.
DİKKAT: Bir görevi gerçekleştirmeye çalışırken bileşenlerin hasar görmesini
önlemeye yönelik bilgilerdir.
ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamak için izlemeniz GEREKEN yönergelerdir.
NOT: Bir görevi tamamlamanıza yardımcı olacak ipuçları ve ek bilgilerdir.
Daha fazla bilgi bulabileceğiniz yerler
Ek bilgi ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara bakın.
ASUS web siteleri
ASUS web sitesi, ASUS donanım ve yazılım ürünleriyle ilgili güncel bilgiler sağlar.
ASUS web sitesine www.asus.com adresinden başvurun.
ASUS Yerel Teknik Destek
Yerel Teknik Destek Mühendisinin bilgileri için ASUS web sitesini http://support.asus.
com/contact adresinden ziyaret edin.
• Kullanım kılavuzu Masaüstünüzde aşağıdaki klasöre yerleştirilmiştir:
• C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Paket içeriği
TÜRKÇE
ASUS Masaüstü Bilgisayar
Klavye x1
Fare x1
Güç adaptörü x1
Güç kablosu x1
Destek DVD’si x1
ASUS Desktop PC
Quick Start Guide
Kurtarma DVD’si x1 (isteğe
bağlı)
Masaüstü standı x1
Kurulum Kılavuzu x1
Garanti kartı x1
Fare pedi x1 (isteğe bağlı)
Anten x1 (isteğe bağlı)
• Yukarıdaki parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da kayıp ise bayiinizle temasa
geçin.
• Yukarıda gösterilen öğeler yalnızca referans içindir. Gerçek ürün özellikleri farklı
modellerde değişiklik gösterebilir.
10
Bölüm 1
TÜRKÇE
Başlarken
Hoş Geldiniz!
ASUS Masaüstü Bilgisayar aldığınız için teşekkür ederiz!
ASUS Masaüstü Bilgisayar mükemmel performans, kusursuz güvenilirlik ve kullanıcı merkezli
yardımcı programlar sağlar. Tüm bu değerler şaşılacak derecede modern ve şık sistem
kasası içindedir.sağlar. Tüm bu değerler şaşılacak derecede modern ve şık sistem kasası
içindedir.
ASUS Masaüstü PC’nizi kurmadan önce ASUS Garanti Kartını okuyun.
Bilgisayarınızı tanıma
Resimler yalnız referans içindir. Bağlantı noktaları ve konumları ve kasa rengi modellere
göre değişiklik gösterir.
ASUS BT1AD
11
Ön panel
TÜRKÇE
Güç düğmesi. Bilgisayarınızı açmak için bu düğmeye basın.
USB 3.0 bağlantı noktaları. Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı
noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA vb. gibi USB 3.0 aygıtlara bağlar.
• Windows® işletim sistemini yüklerken bir klavyeyi / fareyi herhangi bir USB 3.0
bağlantı noktasına BAĞLAMAYIN.
• USB 3.0 denetleyici sınırlaması nedeniyle, USB 3.0 aygıtlar yalnızca Windows® İS
ortamı altında ve USB 3.0 sürücü yüklemesinden sonra kullanılabilirler.
• USB 3.0 aygıtlar yalnızca veri depolaması için kullanılabilir.
• USB 3.0 aygıtlarınız için daha hızlı ve daha iyi performans için USB 3.0 aygıtlarınızı
USB 3.0 bağlantı noktalarına bağlamanızı önemle öneririz.
Mikrofon bağlantı noktası. Bu bağlantı noktası bir mikrofona bağlar.
Kulaklık bağlantı noktası. Bu bağlantı noktası kulaklık veya hoparlöre bağlar.
HDD LED. Sabit disk sürücünüz çalıştığında bu LED yanar.
12
Bölüm 1: Başlarken
TÜRKÇE
5.25 İnce tip optik disk sürücü yuvası. 5.25 İnce tip optik disk sürücü yuvası
ince tipte DVDROM/CD-RW/DVD-RW aygıtları içindir.
Optik disk sürücü çıkarma düğmesi. Optik disk sürücüsü tepsisini çıkarmak için
bu düğmeye basın.
SD/SDHC/SDXC/MS/MS PRO/MS PRO HG/MSXC/MMC kart yuvası.
Desteklenen bellek kartını bu yuvaya yerleştirin.
Arka panel
Hava delikleri. Bu hava delikleri havalandırmayı sağlar.
Kasadaki hava deliklerini KAPATMAYIN. Bilgisayarınız için her zaman uygun
havalandırmayı sağlayın.
Paralel Bağlantı Noktası (isteğe bağlı). Bu bağlantı noktası bir paralel yazıcıyı,
tarayıcıyı veya diğer aygıtları birbirine bağlar.
ASUS BT1AD
13
TÜRKÇE
HDMI bağlantı noktası. Bu bağlantı noktası Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam
Arabirimi (HDMI) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği
oynatmayı sağlayan HDCP uyumludur.
DVI-D bağlantı noktası. Bu bağlantı noktası DV-D uyumlu aygıtlar içindir ve HD
DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği oynatmayı sağlayan HDCP uyumludur.
Kensington® kilit yuvası. Kensington® kilit yuvası, PC’nin Kensington® uyumlu
PC güvenlik kabloları kullanılarak sabitlenmesine olanak sağlar.
LAN (RJ-45) port. This port allows Gigabit connection to a Local Area Network
(LAN) through a network hub.
ETK/BAĞLANTI HIZ
LED’İ
LED’İ
LAN port LED indications
Etkinlik/Bağlantı LED’i
Hız LED’i
Durum
Açıklama
Durum
Açıklama
KAPALI
Bağlantı yok
KAPALI
10 Mbps bağlantı
TURUNCU
Bağlı
TURUNCU
100 Mbps bağlantı
YANIP
SÖNME
Veri etkinliği
YEŞİL
1 Gbps bağlantı
LAN bağlantı
noktası
PS/2 Klavye / Fare Birleşik bağlantı noktası (mor/yeşil). Bu bağlantı noktası
PS/2 klavye veya fare içindir.
Mikrofon bağlantı noktası (pembe). Bu bağlantı noktası bir mikrofona bağlar.
Hat Çıkışı bağlantı noktası (açık yeşil). Bu bağlantı noktası kulaklık veya
hoparlöre bağlar. 4.1, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırmasında, bu bağlantı
noktasının fonksiyonu Ön Hoparlör Çıkışı olur. ASUS Audio Sihirbazı ile
desteklenmiştir.
Hat Girişi bağlantı noktası (yeşil). Bu port bir bant, CD, DVD yürütücü veya
diğer ses kaynaklarını bağlar.
2.1, 4.1, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırmada ses bağlantı noktalarının fonksiyonu için
aşağıdaki ses yapılandırma tablosuna bakın.
14
Ses 2.1, 4.1, 5.1 veya 7.1 kanal yapılandırması
Bağlantı
Noktası
Kulaklık
2.1 kanallı
4.1-kanal
5.1-kanal
Açık Mavi
Hat Giriş
Hat Giriş
Hat Giriş
Hat Giriş
Açık Yeşil
Hat Çıkış
Ön Hoparlör Çıkışı
Ön Hoparlör Çıkışı
Ön Hoparlör Çıkışı
Pembe
Mikrofon Giriş
Mikrofon Giriş
Mikrofon Giriş
Orta/Subwoofer
7.1-kanal
Bölüm 1: Başlarken
Güç konektörü. Bu konektöre bir güç adaptörü takın.
TÜRKÇE
• DC Güç adaptörü teknik özellikleri:
• Giriş: 100-240VAC, 50~60Hz, 2.0A
• Çıkışı: +19VDC, 6.32A
DVI-I bağlantı noktası. Bu bağlantı noktası, masaüstü bilgisayarınızın DVI-I dijital
sinyal bağlantısı içindir.
USB 2.0 bağlantı noktaları. Bu Evrensel Seri Veri Yolu 2.0 (USB 2.0) bağlantı
noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera, PDA vb. gibi USB 2.0 aygıtlara
bağlar.
Masaüstü standı
Masaüstü yan tarafına yatay olarak yerleştirilmelidir ya da masaüstü standı kullanılarak dikey
yerleştirilmelidir. Masaüstünü dikey yerleştirirken, daima dahil edilen masaüstü standını
kullanın. İki vida kullanarak masaüstü gövdesini masaüstü standında yerine sabitleyin.
Masaüstü standı gövdenin düşmesini ve havalandırma deliklerinin tıkanmasını önlemek
için tasarlanmıştır. Masaüstü standı kullanılmadan masaüstünün dikey konumlandırılması
durumunda aşırı ısınma oluşabilir.
ASUS BT1AD
15
Bilgisayarınızı kurma
TÜRKÇE
Bu bölüm, harici monitör, klavye, fare ve güç kablosu gibi ana donanım aygıtlarını
bilgisayarınıza bağlarken size yol gösterir.
Yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktalarını kullanma
Monitörünüzü yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
Harici bir monitörü yerleşik ekran çıkışı bağlantı noktalarına bağlamak için:
1.
Bir VGA monitörü VGA bağlantı noktasına veya bir DVI-D monitörü DVI-D bağlantı
noktasına veya bir HDMI monitörü bilgisayarınızın arka panelindeki HDMI bağlantı
noktasına bağlayın.
2.
Monitörün fişini bir güç kaynağına takın.
Bir USB klavyeyi ve bir USB fareyi bağlama
Bir USB klavyeyi ve bir USB fareyi bilgisayarınızın arka panelindeki USB bağlantı noktalarına
bağlayın.
`
16
Bölüm 1: Başlarken
Güç adaptörünü bağlama
1.
Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2.
Güç adaptörünü bir 100V~240V güç kaynağına takın.
3.
Güç konektörünü bilgisayarın arka paneline bağlayın.
TÜRKÇE
Güç adaptörünü ve güç kablosunu masaüstüne bağlamak için:
• Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptörü kullanın. Diğer adaptörlerin kullanılması
aygıta zarar verebilir.
• DC Güç adaptörü teknik özellikleri:
ASUS BT1AD
•
Giriş: 100-240Vac~50-60Hz 2.0A
•
Çıkışı: +19V, 6,32A
17
Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA
Bu bölüm bilgisayarınızı kurduktan sonra bilgisayarı nasıl açıp kapatacağınızı açıklar.
TÜRKÇE
Bilgisayarınızı AÇMA
Bilgisayarınızı AÇMAK için:
1.
Monitörünüzü AÇIN.
2.
Bilgisayarınızdaki güç düğmesine basın.
Güç düğmesi
3.
İşletim sistemi otomatik olarak yüklenene kadar bekleyin.
Masaüstü bilgisayarınızı kapatmak hakkında ayrıntılar için bu kılavuzda bulunan Windows®
7 / Windows® 8.1 Kullanım Kılavuzu‘na başvurun.
18
Bölüm 1: Başlarken
Bölüm 2
TÜRKÇE
Aygıtları bilgisayarınıza bağlama
Bir USB depolama aygıtını bağlama
Bu masaüstü PC’si hem ön hem de arka panellerde USB 2.0/1.1 ve USB 3.0 bağlantı
noktalarına sahiptir. USB bağlantı noktaları depolama aygıtları gibi USB aygıtlarını
bağlamanıza olanak sağlar.
Bir USB depolama aygıtını bağlamak için:
•
USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.
Ön ve arka USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı noktalarını BIOS Ayarından bağımsız olarak
etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıntılar için bu kullanım kılavuzunda
Bölüm 3’teki Configuring the USB ports using the BIOS (USB bağlantı noktalarını
BIOS kullanarak yapılandırma) kısmına başvurun.
Ön panel
Arka panel
Ayrıntılar için, bu kılavuzda bulunabilecek, Windows® 7 / Windows® 8.1 User Manual
(Windows® 7 / Windows® 8.1 Kullanım Kılavuzu) bölümündeki Removing a USB
storage device (Bir USB depolama aygıtını kaldırma) kısmına başvurun.
ASUS BT1AD
19
Bellek kartı okuyucuyu kullanma
TÜRKÇE
Dijital fotoğraf makineleri ve diğer dijital görüntüleme aygıtları dijital resim veya ortam
dosyalarını depolamak için bellek kartları kullanırlar. Sisteminizin ön panelindeki yerleşik
bellek kartı okuyucu, çeşitli bellek kartı sürücülerinden okumanızı ve bunlara yazmanızı
sağlar.
Bellek kartını kullanmak için:
1.
Bellek kartını kart yuvasına yerleştirin.
• Bir bellek kartı yalnızca bir yönde girecek şekilde anahtarlanmıştır. Kartın zarar görmesini
önlemek için kartı zorla yuvaya İTMEYİN.
• Ortamı bir veya daha fazla kart yuvasına yerleştirip her bir ortamı bağımsız olarak
kullanabilirsiniz. Yuvaya bir seferde yalnızca bir bellek kartı yerleştirin.
2.
Dosyalarınıza erişmek için Otomatik Kullan penceresinden bir program seçin.
• Otomatik Kullan bilgisayarınızda etkin değilse, görev çubuğunda Windows® 7 Başlat
düğmesini tıklatın, Bilgisayar’ı tıklatın ve sonra üzerindeki verilere erişmek için bellek
kartı simgesini çift tıklatın.
• Her kart yuvasının Bilgisayar ekranında görüntülenen kendi sürücü simgesi bulunur.
• Bellek kartından veri okunurken veya karta veri yazılırken bellek kartı okuyucusu LED’i
yanar ve yanıp söner.
3.
Bittiğinde, Bilgisayar ekranında bellek kartı sürücüsü simgesini sağ tıklatın, Çıkar’ı
tıklatın ve sonra kartı çıkarın.
Fare imlecini Windows® masaüstünün sol alt köşesi üzerinde dolaştırın ve
ardından küçük Başlat ekranı resmine sağ tıklayın. Açılır menüde Computer
(Bilgisayar) ekranını açmak için File Explorer (Dosya Gezgini) üzerine tıklayın.
Hiçbir zaman karttaki verileri okuma, kopyalama, biçimlendirme veya silme sırasında veya
hemen sonra kartları çıkarmayın, aksi halde veri kaybı oluşabilir.
Veri kaybını önlemek için, bellek kartını çıkarmadan önce Windows bildirim alanındaki
“Donanımı Güvenle Çıkar ve Ortamı Çıkar” öğesini kullanın.
20
Bölüm 2: Aygıtları bilgisayarınıza bağlama
Mikrofon ve hoparlörü bağlama
TÜRKÇE
Bu masaüstü PC, hem ön hem de arka panellerde mikrofon bağlantı noktaları ve hoparlör
bağlantı noktaları ile gelir. Arka panelde bulunan ses G/Ç bağlantı noktaları 2.1 kanallı, 4.1
kanallı, 5.1 kanallı ve 7.1 kanallı stereo hoparlörleri bağlamanızı sağlar.
Kulaklık ve Mikrofonu Bağlama
2.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama
LINE OUT
ASUS BT1AD
21
4.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama
TÜRKÇE
LINE OUT
5.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama
LINE OUT
22
Bölüm 2: Aygıtları bilgisayarınıza bağlama
TÜRKÇE
7.1 Kanallı Hoparlörleri Bağlama
LINE OUT
ASUS BT1AD
23
TÜRKÇE
24
Bölüm 2: Aygıtları bilgisayarınıza bağlama
Bölüm 3
TÜRKÇE
Bilgisayarınızı kullanma
Masaüstü PC’nizi kullanırken düzgün oturma
Masaüsrü PC’nizi kullanırken bileklerinizde, ellerinizde ve diğer eklem ve kaslarınızda
gerilmeyi önlemek için düzgün oturmak gerekir. Bu kısımda, Masaüstü PC’nizi kullanırken
ve PC’nizden keyif alırken fiziksel rahatsızlığı ve olası yaralanmayı önlemek için ipuçları
sağlanmaktadır.
Eye level
to the
top of gelen
Monitör
ekranının
üst kısmına
göz
theseviyesi
monitor screen
Ayak dayama
Foot
rest
yeri
90°angles
açı
90˚
Düzgün oturma pozisyonunu korumak için:
•
Bilgisayar koltuğunuzu dirseklerinizi klavyede rahatça yazabilecek durumda klavyede
veya klavyeden biraz yüksekte olacak şekilde ayarlayın.
•
Koltuğunuzun yüksekliğini uyluklarınızın arkasını rahatlatacak şekilde dizleriniz
kalçanızdan biraz yüksekte olacak şekilde ayarlayın. Gerekirse, dizlerinizin düzeyini
yükseltmek için ayak desteği kullanın.
•
Koltuğunuzun arkasını bel kemiğinizin alt kısmı iyice desteklenecek şekilde ve geriye
doğru biraz açılı şekilde ayarlayın.
•
PC’deyken dizlerinizle, dirseklerinizle ve kalçanızla yaklaşık 90º açıyla dik bir şekilde
oturun.
•
Monitörünüzü doğrudan karşınıza koyun ve sonra monitör ekranının en üstünü göz
seviyenizde olacak şekilde çevirin, böylece gözleriniz biraz aşağı baksın.
•
Fareyi klavyeye yakın tutun ve gerekirse, yazarken bileklerinizdeki basıncı azaltmak
için bilek desteği kullanın.
•
Masaüstü PC’nizi rahatça aydınlatılmış bir alanda kullanın ve pencereler ve doğrudan
güneş ışığı gibi parlak kaynaklardan uzak tutun.
•
Masaüstü PC’nizi kullanırken düzenli olarak mini molalar verin.
ASUS BT1AD
25
Optik sürücüyü kullanma
TÜRKÇE
1
3
2
Optik disk yerleştirme
Optik disk yerleştirmek için:
1.
Sisteminiz açıkken tepsiyi açmak için sürücü bölmesi kapağının altındaki çıkar
düğmesine basın.
2.
Masaüstünün dikey ve etiketli tarafın yatay olarak yerleştirilmesi halinde diskin etiketli
tarafı dışarı bakacak şekilde optik sürücüye yerleştirin.
3.
Kapatmak için tepsiyi itin.
4.
Dosyalarınıza erişmek için Otomatik Kullan penceresinden bir program seçin.
Eğer optic disk üzerineki verilere erişim sağlamak için AutoPlay bilgisayarınızda
ETKİNLEŞTİRİLMEMİŞSE:
•Windows®7’de, Start (Başlat) > Computer (Bilgisayar) üzerine tıklayın ve
CD/DVD sürücü simgesine çift tıklayın.
•Windows®8.1’de, farenizin imlecini Windows® masaüstünün sol alt köşesi
üzerinde dolaştırın, ardından Başlat ekranının küçük resmine sağ tıklayın. Açılır
menüden, File Explorer (Dosya Gezgini) üzerine tıklayın ve ardından CD/DVD
sürücü simgesine çift tıklayın.
Optik diski çıkarın
Optik diski çıkarmak için:
1.
Sistem açıkken kaseti çıkarmak için aşağıdakilerden birini yapın:
•
Sürücü bölmesi kapağının altındaki çıkar düğmesine basın.
•
Bilgisayar ekranındaki CD/DVD sürücü simgesini sağ tıklatın ve sonra Çıkar’ı
tıklatın.
Windows®8’deki Computer (Bilgisayar) ekranını açmak için, Windows®8.1’de, farenizin
imlecini Windows® masaüstünün sol alt köşesi üzerinde dolaştırın, ardından Başlat
ekranının küçük resmine sağ tıklayın. Açılır menüden, Computer (Bilgisayar) ekranını
açmak için File Explorer (Dosya Gezgini) üzerine tıklayın.
2.
26
Diski disk tepsisinden çıkarın.
Bölüm 3: Bilgisayarınızı kullanma
USB portlarını BIOS’u kullanarak yapılandırma
TÜRKÇE
BIOS Setup’dan ön ve arka USB 2.0 ve USB 3.0 portlarını devreye alabilir veya devreden
çıkarabilirsiniz.
Ön ve arka USB 2.0 ve 3.0 portlarını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için:
1.
Başlangıçta BIOS Setup’a girmek için <Delete> tuşuna basın.
2.
BIOS Setup ekranından, Advanced (gelişmiş) > USB Configuration (USB
Yapılandırması) > USB Single Port Control (USB Tekli Port Kontrolü) üzerine
tıklayın.
3.
Devreye almak veya devreden çıkarmak istediğiniz USB portuna seçin.
4.
Seçilen USB portunu devreye almak veya devreden çıkarmak için <Enter> tuşuna
basın.
5.
Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Exit (Çık) üzerine tıklayın ve Save Changes &
Reset (Değişiklikleri Kaydet ve Sıfırla) seçeneğini belirleyin.
USB portlarının yerleri için Bölüm 1’e bakınız.
ASUS BT1AD
27
BIOS’u kullanırken HDD güvenlik ayarını yapılandırma
HDD’nizi korumak için BIOS ayarındaki bir parolayı ayarlayabilirsiniz.
TÜRKÇE
BIOS Ayarında HDD’nizde bir parola ayarlamak için:
1.
Başlangıçta BIOS Setup’a girmek için <Delete> tuşuna basın.
2.
BIOS Setup EZ Modu ekranından, Exit (Çık) > Advanced Mode (Gelişmiş Mod)
üzerine tıklayın. Gelişmiş Modu ekranından, Main (Ana) > HDDx: [name of HDD
(HDD Adı)] üzerine tıklayarak HDD Parola ekranını açın.
3.
Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarla) öğesini seçin ve <Enter> üzerine
basın.
4.
Create New Password (Yeni Parola Oluştur) kutusundan, bir parola girin, ardından
<Enter> üzerine basın.
5.
İstendiğinde parolayı onaylayın.
6.
Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Exit (Çık) üzerine tıklayın ve Save Changes &
Reset (Değişiklikleri Kaydet ve Sıfırla) seçeneğini belirleyin.
İşletim Sistemine gireceğinizde gerektiğinden bu parolayı bir yere not edin.
BIOS Ayarındaki HDD'nizden parolayı değiştirmek için:
1.
HDD Parola ekranını açmak için önceki ekranda adım 1 ve 2’yi izleyin.
2.
Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarla) öğesini seçin ve <Enter> üzerine
basın.
3.
Enter Current Password (Mevcut Parolayı Gir) kutusundan, mevcut parolayı girin,
ardından <Enter> üzerine basın.
4.
Create New Password (Yeni Parola Oluştur) kutusundan, yeni bir parola girin,
ardından <Enter> üzerine basın.
5.
İstendiğinde parolayı onaylayın.
6.
Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Exit (Çık) üzerine tıklayın ve Save Changes &
Reset (Değişiklikleri Kaydet ve Sıfırla) seçeneğini belirleyin.
Kullanıcı parolasını temizlemek için, bir kullanıcı parolasını değiştirirken yaptığınız gibi
aynı adımları izleyin, fakat parola oluşturmanız/onaylamanız istendiğinde <Enter> tuşuna
basın. Parolayı temizledikten sonra, ekranın en üstündeki Set User Password (Kullanıcı
Parolasını Ayarla) öğesi Not Installed (Kurulu Değil) görünür.
28
Bölüm 3: Bilgisayarınızı kullanma
Bölüm 4
TÜRKÇE
Internet’e bağlanma
Kablolu bağlantı
Bilgisayarınızı bir DSL/kablolu modeme veya bir yerel ağa (LAN) bağlamak için bir RJ-45
kablosu kullanın.
DSL/kablolu modem yoluyla bağlanma
DSL/kablolu modem yoluyla bağlanmak için:
1.
DSL/kablolu modeminizi ayarlayın.
DSL/kablolu modeminizle birlikte gelen belgelere bakın.
2.
RJ-45 kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka panelindeki LAN (RJ-45) bağlantı
noktasına ve diğer ucunu bir DSL/kablolu modeme bağlayın.
Modem
RJ-45 kablo
RJ-45
cable
3.
DSL/kablolu modemi ve bilgisayarınızı açın.
4.
Gerekli Internet bağlantısı ayarlarını yapılandırın.
• Internet bağlantısını ayarlama hakkında ayrıntılar veya yardım için Internet Servis
Sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
• Ayrıntılar için, bu kılavuzda bulunan Windows® 7 / Windows® 8.1 Kullanım
Kılavuzu’ndaki Internet bağlantısı ayarlarını yapılandırma kısmına başvurun.
ASUS BT1AD
29
Yerel ağ (LAN) yoluyla bağlanma
TÜRKÇE
LAN yoluyla bağlanmak için:
1.
RJ-45 kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka panelindeki LAN (RJ-45) bağlantı
noktasına ve diğer ucunu LAN’ınıza bağlayın.
RJ-45 kablo
RJ-45
cable
2.
Bilgisayarınızı açın.
3.
Gerekli Internet bağlantısı ayarlarını yapılandırın.
LAN
• Internet bağlantısını ayarlama hakkında ayrıntılar veya yardım için Internet Servis
Sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
• Ayrıntılar için, bu kılavuzda bulunan Windows® 7 / Windows® 8.1 Kullanım
Kılavuzu’ndaki Internet bağlantısı ayarlarını yapılandırma kısmına başvurun.
30
Bölüm 4: İnternet’e bağlanma
Bölüm 5
TÜRKÇE
Sorun giderme
Sorun giderme
Bu bölüm karşılaşabileceğiniz bazı sorunları ve olası çözümlerini sunmaktadır.
?
?
Bilgisayarım açılmıyor ve ön paneldeki güç LED’i yanmıyor
•
Bilgisayarınızın düzgün şekilde bağlı olduğunu kontrol edin.
•
Duvar prizinin çalıştığını kontrol edin.
•
Güç Kaynağı Ünitesinin açık olduğunu kontrol edin. Bölüm 1’deki
Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA kısmına bakın.
Bilgisayarım kilitleniyor.
•
Yanıt vermeyen programları kapatmak için aşağıdakini yapın:
1.Klavyedeki <Alt> + <Ctrl> + <Delete> tuşlarına aynı anda basın, sonra
Görev Başlat’ı tıklatın.
2.
Windows® 7’de:
a) Uygulamalar sekmesini tıklatın.
b) Yanıt vermeyen programı seçin, sonra Görevi Sonlandır’ı seçin.
Windows® 8.1’de:
rocesses (İlerlemeler) sekmesinde Task Manager (Görev
P
Yöneticisi) kısmında, cevap vermeyen programı seçin, ardından End
Task (Görevi Sonlandır) üzerine tıklayın.
•
?
İşletim sistemine bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
Klavye yanıt vermiyorsa. Bilgisayarınız kapanana kadar kasanızın en
üstündeki Güç düğmesini basılı tutun. Sonra açmak için Güç düğmesine
basın.
ASUS WLAN Kartını (yalnızca seçili modellerde) kullanarak kablosuz
bir ağa bağlanamıyorum?
•
Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ için doğru ağ güvenlik anahtarını
girdiğinizden emin olun.
•
Harici antenleri (isteğe bağlı) ASUS WLAN Kartındaki anten konektörlerine
bağlayın ve en iyi kablosuz performans için antenleri bilgisayarınızın en
üstüne yerleştirin.
ASUS BT1AD
31
TÜRKÇE
?
Sayı tuş takımındaki ok tuşları çalışmıyor.
?
Monitörde görüntü yok.
?
?
?
32
Num Lock LED’inin kapalı olduğunu kontrol edin. Num Lock LED’i açıkken,
sayı tuş takımındaki tuşlar yalnızca sayı girmek için kullanılırlar. Sayı tuş
takımında ok tuşlarını kullanmak istiyorsanız LED’i kapatmak için Num Lock
tuşuna basın.
•
Monitörün açık olduğunu kontrol edin.
•
Monitörünüzün düzgün bir şekilde bilgisayarınızın video çıkış bağlantı
noktasına bağlandığından emin olun.
•
Bilgisayarınız ayrı bir grafik kartıyla geldiyse, monitörünüzü ayrı grafik
kartındaki bir video çıkışı bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.
•
Monitör video konektöründeki pinlerin eğilmediğini kontrol edin. Eğilmiş pinler
görürseniz, monitör video konektörü kablosunu değiştirin.
•
Monitörünüzün bir güç kaynağına düzgün şekilde takıldığını kontrol edin.
•
Daha fazla sorun giderme bilgisi için monitörünüzle birlikte gelen belgelere
bakın.
Birden çok monitör kullanırken, yalnızca bir monitörde görüntü var.
•
Her iki monitörün de açık olduğundan emin olun.
•
POST sırasında, yalnızca VGA bağlantı noktasına bağlı olan monitörde
görüntü olur. Çift ekran işlevi yalnızca Windows altında çalışır.
•
Bir grafik kartı bilgisayarınıza takıldığında, grafik kartının çıkış bağlantı
noktasındaki monitörleri bağladığınızdan emin olun.
•
Birden çok ekran ayarını doğru olduğunu kontrol edin.
Bilgisayarım USB depolama aygıtımı algılayamıyor.
•
USB depolama aygıtınızı bilgisayarınıza ilk bağladığınızda, Windows otomatik
olarak onun için bir sürücü yükler. Biraz bekleyin ve USB depolama aygıtının
algılandığını kontrol etmek için Bilgisayarım’a gidin.
•
USB depolama aygıtınızın bozuk ve yanlış çalışıp çalışmadığını test etmek
için USB depolama aygıtınızı başka bir bilgisayara bağlayın.
Kişisel dosyalarımı veya verilerimi etkilemeden bilgisayarımın sistem
ayarlarını geri yüklemek veya değişiklikleri geri almak istiyorum.
Windows® 7’de:
Windows® Sistem Geri Yükleme özelliği, belgeleriniz veya fotoğraflarınız
gibi kişisel verilerinizi etkilemeden bilgisayarınızın sistem ayarlarını geri
yüklemenizi veya yapılan değişiklikleri geri almayı sağlar. Daha fazla bilgi için,
Bölüm 2, Sisteminizi geri yükleme kısmına bakın.
Bölüm 5: Sorun giderme
?
Windows® 8.1’de:
Belgeler veya fotoğraflar gibi kişisel verilerinizi etkilemeden bilgisayarınızın
sistem ayarlarını geri yüklemek veya değişiklikleri geri almak için Windows®
8 Refresh everything without affecting your files (Dosyalarınızı
etkilemeden herşeyi yenile) kurtarma seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu
kurtarma seçeneğini kullanmak için, Sihirli çubuktan Settings (Ayarlar) >
Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir) > General (Genel) sekmesine
tıklayın, Refresh everything without affecting your files (Dosyalarınızı
etkilemeden herşeyi yenile) seçeneğini seçin ve Get Started (Başlat) üzerine
tıklayın.
TÜRKÇE
HDTV’deki resim bozuk.
•
Monitörünüzün ve HDTV’nizin farklı çözünürlükleri nedeniyle oluşabilir. Ekran
çözünürlüğünü HDTV’nize uyacak şekilde ayarlayın. Ekran çözünürlüğünü
değiştirmek için:
Windows® 7’de:
1.Ekran Çözünürlüğü ayarı ekranını açmak için aşağıdakilerden birini
yapın:
> Denetim Masası > Görünüm ve Kişiselleştirme > Görüntü >
• Görüntü ayarlarını değiştir’i tıklatın.
• Windows masaüstünüzde herhangi bir yeri sağ tıklatın. Açılır menü
göründüğünde, Kişiselleştir > Görüntü > Görüntü ayarlarını
değiştir’i tıklatın.
2.Çözünürlüğü ayarlayın. Çözünürlük için HDTV’nizle gelen belgelere
bakın.
3.Uygula veya Tamam’ı tıklatın. Sonra onay mesajında Değişiklikleri
Koru’yu tıklatın.
Windows® 8.1’de:
1.Ekran Çözünürlüğü ayarı ekranını açmak için aşağıdakilerden birini
yapın:
Başlat Ekranından
a) Tüm Uygulama ekranını başlatın ve Başlatma Ekranındaki Kontrol
Panelini iğneleyin.
Ayrıntılar için Working with Windows® Apps (Windows® Uygulamaları ile Çalışma)
bölümündeki Pinning an app on the Start Screen (Bir uygulamayı Başlatma
Ekranına İğneleme) kısmına bakın.
b) Kontrol Panelinden, Appearance and Personalization (Görünüm ve
Özelleştirme) altındaki Adjust screen resolution (Ekran Çözünürlüğünü
Ayarlama) kısmına bakın.
Masaüstü Modu ekranından
a) Masaüstü modunu Metro Başlatma Ekranından başlatın.
b) Masaüstü modu ekranında herhangi bir yere sağ tıklayın. Açılır menü
belirdiğinde, Personalize (Kişiselleştir) > Display (Görünüm) > Change
display settings (Görrünüm ayarlarını değiştir) üzerine tıklayın.
ASUS BT1AD
33
?
Hoparlörlerimden ses çıkmıyor.
TÜRKÇE
•
Hoparlörlerinizi ön paneldeki veya arka paneldeki Hat çıkış bağlantı noktasına
(açık yeşil) bağladığınızdan emin olun.
•
Hoparlörünüzün bir elektrik kaynağına bağlı olduğu ve açık olduğunu kontrol
edin.
•
Hoparlörünüzün ses düzeyini ayarlayın.
•
Bilgisayarınızın sistem seslerinin Sessiz modda olmadığından emin olun.
•Sessiz ise ses düzeyi simgesi
olarak görüntülenir. Sistem seslerini
etkinleştirmek için, Windows bildirim alanında
öğesini tıklatın, sonra
öğesini tıklatın.
öğesini tıklatın ve ses düzeyini ayarlamak için
•Sessiz değilse,
kaydırıcıyı sürükleyin.
•
?
?
DVD sürücüsü bir diski okuyamıyor.
•
Diskin etiketli kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
•
Özellikle standart boyutta ve şekilde olmayan bir diskin tepside
ortalandığından emin olun.
•
Diskin çizik veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
DVD sürücüsünün çıkar düğmesi yanıt vermiyor.
> Computer (Bilgisayar) üzerine tıklayın.
1.
Windows® 7’de
Windows® 8.1’de Fare imlecini Windows® masaüstünün sol alt köşesi üzerinde
dolaştırın ve ardından küçük Başlat ekranı resmine sağ tıklayın. Açılır menüde
Computer (Bilgisayar) ekranını açmak için File Explorer (Dosya Gezgini)
üzerine tıklayın.
2.
34
Hoparlörlerin düzgün çalıştığını test etmek için hoparlörlerinizi başka bir
bilgisayara bağlayın.
öğesini sağ tıklatın, sonra menüden Çıkar’ı tıklatın.
Bölüm 5: Sorun giderme
Sorun
Güç yok
(Güç göstergesi
kapalı)
ASUS BT1AD
Olası Neden
İşlem
Güç voltajı yanlıştır
• Bilgisayarınızın güç voltajını
bölgenizin güç gereksinimlerine
uyacak şekilde değiştirin.
• Voltaj ayarlarını yapın. Güç
kablosunun prizden çıkık
olduğundan emin olun.
Bilgisayarınız açık değildir.
Bilgisayarınızın açılmasını sağlamak
için ön paneldeki güç düğmesine
basın.
Bilgisayarınızın güç
kablosu düzgün
bağlanmamıştır.
• Güç kablosunun düzgün
bağlandığından emin olun.
• Başka bir uyumlu güç kablosu
kullanın.
PSU (Güç kaynağı ünitesi)
sorunları
Bilgisayarınıza başka bir PSU kurmak
için ASUS Servis Merkezi ile temasa
geçiniz.
TÜRKÇE
Güç
35
TÜRKÇE
Görüntüle
Sorun
Bilgisayarı
açtıktan sonra
ekran çıkışı yok
(Siyah ekran)
Olası Neden
İşlem
Sinyal kablosu
bilgisayarınızda doğru VGA
bağlantı noktasına bağlı
değildir.
• S
inyal kablosunu doğru ekran
bağlantı noktasına bağlayın (kartta
VGA veya ayrı VGA bağlantı
noktası).
• Ayrı bir VGA kartı kullanıyorsanız,
sinyal kablosunu ayrı VGA bağlantı
noktasına bağlayın.
Sinyal kablosu sorunları
Başka bir monitöre bağlamaya çalışın.
Olası Neden
İşlem
LAN kablosu bağlı değil.
LAN kablosunu bilgisayarınıza
bağlayın.
LAN kablosu sorunları
LAN LED’inin açık olduğundan emin
olun. Değilse, başka bir LAN kablosu
deneyin. Hala çalışmıyorsa, ASUS
servis merkezine başvurun.
Bilgisayarınız bir
yönlendiriciye veya huba
düzgün bağlanmamıştır.
Bilgisayarınızın bir yönlendirici veya
huba düzgün bağlandığından emin
olun.
Ağ ayarları
Doğru LAN ayarları için Internet Servis
Sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
Anti-virüs yazılımının
neden olduğu sorunlar
Anti-virüs yazılımını kapatın.
Sürücü sorunları
LAN sürücüsünü yeniden yükleyin
LAN
Sorun
Internet’e
erişilemiyor
36
Bölüm 5: Sorun giderme
Sorun
Ses Yok
Olası Neden
İşlem
Hoparlör veya kulaklık
yanlış bağlantı noktasına
bağlı.
• D
oğru bağlantı noktası için
bilgisayarınızın kullanıcı
kılavuzuna başvurun.
• Hoparlörle bilgisayarınızın
bağlantısını kesin ve yeniden
bağlayın.
Hoparlör veya kulaklık
çalışmıyor.
Başka bir hoparlör veya kulaklık
kullanmayı deneyin.
Ön ve arka ses bağlantı
noktaları çalışmıyor.
Hem ön hem de arka ses bağlantı
noktalarını kullanın. Bir bağlantı
noktası başarısız olduğunda, bağlantı
noktasının çok kanala ayarlandığını
kontrol edin.
Sürücü sorunları
Ses sürücüsünü yeniden yükleyin
TÜRKÇE
Ses
Sistem
Sorun
Sistem hızı çok
yavaş
Sistem sık sık
kilitleniyor veya
donuyor.
ASUS BT1AD
Olası Neden
İşlem
Çok fazla program
çalışıyordur.
Programlardan bazılarını kapatın.
Bilgisayar virüsü saldırısı
• V
irüsleri taramak ve bilgisayarınızı
onarmak için bir anti-virüs yazılımı
kullanın.
• İşletim sistemini yeniden yükleyin.
Sabit disk sürücü hatası
• Zarar
gören sabit disk sürücüsünü
ASUS Servis Merkezi’ne servise
gönderin.
• Yeni bir sabit disk sürücüsü ile
değiştirin.
Bellek modülü sorunları
• U
yumlu bellek modülleri ile
değiştirin.
• Taktığınız ekstra bellek modüllerini
çıkarın, sonra yeniden deneyin.
• Yardım almak için ASUS Servis
Merkezi ile temasa geçin.
Bilgisayarınız için yeterli
havalandırma yok.
Bilgisayarınızı daha iyi hava akışı
olan bir alana taşıyın.
Uyumsuz yazılımlar yüklü.
İS’yi yeniden yükleyin ve uyumlu
yazılımları yeniden yükleyin.
37
TÜRKÇE
CPU
Sorun
Bilgisayarı
açtıktan hemen
sonra çok gürültü
oluyor.
Bilgisayar
kullanılırken çok
gürültülü.
Olası Neden
İşlem
Bilgisayarınız
önyüklüyordur.
Bu normaldir. Bilgisayar açılırken fan
tam hızda çalışır. Fan İS’ye girdikten
sonra yavaşlar.
BIOS ayarları değişmiştir.
BIOS’u varsayılan ayarlarına geri
yükleyin.
Eski BIOS sürümü
BIOS’u en son sürüme güncelleyin.
En son BIOS sürümlerini indirmek
için http://support.asus.com
adresindeki ASUS Destek sitesini
ziyaret edin.
CPU fanı çıkarılmıştır.
Uyumlu veya ASUS’un önerdiği bir
CPU fanı kullandığınızdan emin
olun.
Bilgisayar için yeterli
havalandırma yoktur.
Bilgisayarınızın iyi hava akışı olan bir
alanda çalıştığından emin olun.
Sistem sıcaklığı çok
yüksektir.
• BIOS’u güncelleyin.
• Anakartı nasıl yükleyeceğinizi
biliyorsanız, kasanın içindeki alanı
temizlemeye çalışın.
• Yardım almak için ASUS Servis
Merkezi ile temasa geçin.
Sorun devam ederse, Masaüstü PC’nin garanti kartına bakın ve ASUS Servis Merkezi’ne
başvurun. Servis merkezi bilgileri için http://support.asus.com adresindeki ASUS Destek
sitesini ziyaret edin.
38
Bölüm 5: Sorun giderme
ASUS Masaüstü Bilgisayar
Windows® 7 / Windows® 8.1
Kullanım Kılavuzu
Anexă
Windows® 7 / Windows® 8.1
Kullanım Kılavuzu
TR8623
Birinci Sürüm
Ağustos 2013
Telif Hakkı © 2013 ASUSTeK Computer Inc.
Her Hakkı Saklıdır.
40
Bölüm 1
Windows® 7’yi kullanma
İlk kez başlatma
Bilgisayarınızı ilk kez çalıştırdığınızda, Windows® 7 işletim sisteminizin temel ayarlarını
yapılandırırken size kılavuzluk etmek için ekranlar serisi görünür.
İlk kez başlatmak için:
1.
Bilgisayarınızı açın. Windows’u Kur ekranı görününceye kadar birkaç dakika bekleyin.
2.
Aşağı açılır listeden dilinizi seçin, sonra Sonraki’ni tıklatın.
3.
Aşağı açılır listelerden, Ülke veya bölge, Saat ve para birimi ve Klavye düzeni
ayarlarınızı seçin, sonra Sonraki’ni tıklatın.
4.
Kullanıcı adı ve bilgisayar adı için benzersiz adlar girin, sonra Sonraki’ni tıklatın.
5.
Parolanızı ayarlamak için gerekli bilgileri girin, sonra Sonraki’ni tıklatın. Herhangi bir
bilgi girmeden bu adımı atlamak için Sonraki’ni de tıklatabilirsiniz.
Hesabınız için daha sonra bir parola ayarlamak istiyorsanız, bu bölümdeki Bir kullanıcı
hesabı ve parola ayarlama kısmına bakın.
6.
Lisans koşullarını dikkatlice okuyun. Lisans koşullarını kabul ediyorum’u işaretleyin
ve Sonraki’ni tıklatın.
7.
Bilgisayarınız için güvenlik ayarlarını ayarlamak için Önerilen ayarları kullan veya
Yalnızca önemli güncellemeleri yükle öğesini seçin. Bu adımı atlamak için, Daha
sonra sor’u seçin.
8.
Tarih ve saat ayarlarınızı inceleyin. Sonraki’ni tıklatın. Sistem yeni ayarları yükler ve
yeniden başlar. Artık bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
41
Windows® 7 masaüstünü kullanma
TÜRKÇE
Windows® 7 hakkında daha fazla bilgi almak için Başlat simgesi
öğesini tıklatın.
> Yardım ve Destek
Başlat menüsünü kullanma
Başlat menüsü bilgisayarınızdaki programlara, yardımcı programlara ve diğer kullanışlı
öğelere erişmenizi sağlar. Ayrıca, Yardım ve Destek özelliği yoluyla Windows 7 hakkında
daha fazla bilgi sağlar.
Öğeleri Başlat menüsünden başlatma
Öğeleri Başlat menüsünden başlatmak için:
1.
Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
2.
Başlat menüsünden, başlatmak istediğiniz öğeyi seçin.
tıklatın.
Başlat menüsünde sürekli görüntülemek istediğiniz programları sabitleyebilirsiniz. Daha
fazla ayrıntı için, bu bölümdeki Başlat menüsünde veya görev çubuğunda programları
sabitleme kısmına bakın.
Başlarken öğesini kullanma
Başlat menüsündeki Başlarken öğesi, Windows® 7’yi kullanmayı öğrenmenize yardımcı olan
Windows®’u kişiselleştirme, yeni kullanıcı ekleme ve dosya aktarma gibi bazı temel görevler
hakkında bilgiler içerir.
Başlarken öğesini kullanmak için:
1.
Başlat menüsünü başlatmak için Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
tıklatın.
2.
Başlarken’i seçin. Kullanılabilir görevler listesi görünür.
3.
Gerçekleştirmek istediğiniz görevi seçin.
Görev çubuğunu kullanma
Görev çubuğu bilgisayarınızda yüklü programları veya öğeleri başlatmanızı veya yönetmenizi
sağlar.
Görev çubuğundan bir program başlatma
Görev çubuğundan bir program başlatmak için:
•
Windows® görev çubuğundan, başlatmak için bir simgeyi tıklatın. Programı gizlemek
için simgeyi yeniden tıklatın.
Görev çubuğunda sürekli görüntülemek istediğiniz programları sabitleyebilirsiniz. Daha
fazla ayrıntı için, bu bölümdeki Başlat menüsünde veya görev çubuğunda programları
sabitleme kısmına bakın.
42
Bölüm 1: Windows® 7’yi kullanma
Atlama listesindeki öğeleri sabitleme
TÜRKÇE
Görev çubuğundaki bir simgeyi sağ tıklattığınızda, programla veya öğeyle ilgili bağlantılara
hızlı erişmek için bir atlama listesi başlatılır. Atlama listesindeki sık kullanılan web siteleri,
sık ziyaret edilen klasörler veya sürücüler veya en son oynatılan ortam dosyaları gibi öğeleri
sabitleyebilirsiniz.
Öğeleri atlama listesine sabitlemek için:
1.
Görev çubuğundan bir simgeyi sağ tıklatın.
2.
Atlama listesinden, sabitlemek istediğiniz öğeyi sağ tıklatın, sonra Bu listeye sabitle’yi
seçin.
Atlama listesindeki öğelerin sabitliğini kaldırma
Atlama listesindeki öğelerin sabitliğini kaldırmak için:
1.
Görev çubuğundan bir simgeyi sağ tıklatın.
2.
Atlama listesinden kaldırmak istediğiniz öğeyi atlama listesinde sağ tıklatın, sonra Bu
listedeki sabitliği kaldır’ı seçin.
Başlat menüsüne veya görev çubuğuna programları sabitleme
Başlat menüsüne veya görev çubuğuna programları sabitlemek için:
1.
Başlat menüsünü başlatmak için Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
tıklatın.
2.
Başlat menüsüne veya görev çubuğuna sabitlemek istediğiniz öğeyi sağ tıklatın.
3.
Görev çubuğuna sabitle veya Başlat menüsüne sabitle öğesini seçin.
Ayrıca görev çubuğunda çalışmakta olan bir programın simgesini de sağ tıklatabilir, sonra
Bu programı görev çubuğuna sabitle öğesini seçebilirsiniz.
Başlat menüsünden programların sabitliğini kaldırma
Başlat menüsünden programların sabitliğini kaldırmak için:
1.
Başlat menüsünü başlatmak için Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
tıklatın.
2.
Başlat menüsünden, sabitliğini kaldırmak istediğiniz programı sağ tıklatın, sonra Bu
listeden kaldır öğesini seçin.
Görev çubuğundan programların sabitliğini kaldırma
Görev çubuğundan programların sabitliğini kaldırmak için:
1.
Görev çubuğundan kaldırmak istediğiniz programı görev çubuğunda sağ tıklatın, sonra
Bu programın sabitliğini görev çubuğundan kaldır öğesini seçin.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
43
Bildirim alanını kullanma
TÜRKÇE
Varsayılan olarak, bildirim alanı şu üç simgeyi gösterir:
İşlem Merkezi bildirimi
Tüm alarm mesajlarını/bildirimleri görüntülemek için bu simgeyi tıklatın ve Windows® İşlem
Merkezi’ni başlatın.
Ağ bağlantısı
Bu simge, kablolu ve kablosuz ağ bağlantısının bağlantı durumunu ve sinyal gücünü
görüntüler.
Ses Düzeyi
Ses düzeyini ayarlamak için bu simgeyi tıklatın.
Bir alarm bildirimi görüntüleme
Bir alarm bildirimi görüntülemek için:
•
Bildirim simgesini
tıklatın, sonra açmak için mesajı tıklatın.
Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki Windows® İşlem Merkezi’ni Kullanma kısmına bakın.
Simgeleri ve bildirimleri özelleştirme
Görev çubuğundaki veya bildirim alanındaki simgeleri ve bildirimleri görüntülemeyi veya
gizlemeyi seçebilirsiniz.
Simgeleri ve bildirimleri özelleştirmek için:
tıklatın.
1.
Bildirim alanından ok simgesini
2.
Özelleştir’i tıklatın.
3.
Açılan listeden, özelleştirmek istediğiniz simgelerin veya öğelerin davranışlarını seçin.
Dosyalarınızı ve klasörlerinizi yönetme
Windows® Gezgini’ni Kullanma
Windows® Gezgini dosyalarınızı ve klasörlerinizi görüntülemenizi, yönetmenizi ve
düzenlemenizi sağlar.
Windows® Gezgini’ni Başlatma
Windows Gezgini’ni başlatmak için:
44
1.
Başlat menüsünü başlatmak için Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
tıklatın.
2.
Windows Gezgini’ni başlatmak için Bilgisayar’ı tıklatın.
Bölüm 1: Windows® 7’yi kullanma
Dosya ve klasörleri bulma
1.
Windows® Gezgini’ni başlatın.
2.
Gezinti veya görünüm bölmesinden, verilerinizin yerine gözatın.
3.
İçerik haritası çubuğundan, sürücü veya klasörün içindekileri görüntülemek için oku
tıklatın.
TÜRKÇE
Dosya ve klasörleri bulmak için:
Dosya/klasör görünümünü özelleştirme
Dosya/klasör görünümünü özelleştirmek için:
1.
Windows Gezgini’ni başlatın.
2.
Gezinti bölmesinden, verilerinizin konumunu seçin.
tıklatın.
3.
Araç çubuğundan, Görünüm simgesini
4.
Görünüm menüsünden, dosyayı/klasörü nasıl görüntülemek istediğinizi seçmek için
kaydırıcıyı kaydırın.
Ayrıca Görünüm bölmesinde herhangi bir yeri de tıklatabilirsiniz, Görümüm’ü tıklatın ve
istediğiniz görüntüleme tipini seçin.
Dosyalarınızı düzenleme
Dosyalarınızı düzenlemek için:
1.
Windows Gezgini’ni başlatın.
2.
Düzenleme ölçütü alanından, aşağı açılır listeyi görüntülemek için tıklatın.
3.
Tercih ettiğiniz düzenleme türünü seçin.
Dosyalarınızı sıralama
Dosyalarınızı sıralamak için:
1.
Windows Gezgini’ni başlatın.
2.
Görünüm bölmesinde herhangi bir yeri sağ tıklatın.
3.
Görünen menüden, Sıralama ölçütü’nü seçin, sonra tercih ettiğiniz sıralama türünü
Dosyalarınızı gruplama
Dosyalarınızı gruplamak için:
1.
Windows Gezgini’ni başlatın.
2.
Görünüm bölmesinde herhangi bir yeri sağ tıklatın.
3.
Görünen menüden, Gruplama ölçütü’nü seçin, sonra tercih ettiğiniz gruplama türünü
seçin.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
45
Yeni bir klasör ekleme
TÜRKÇE
Yeni bir klasör eklemek içim:
1.
Windows Gezgini’ni başlatın.
2.
Araç çubuğundan, Yeni klasör’ü seçin.
3.
Yeni klasör için bir ad yazın.
Ayrıca Görünüm bölmesinde herhangi bir yeri sağ tıklatıp, Yeni > Klasör’ü de
tıklatabilirsiniz.
Dosyalarınızı yedekleme
Bir yedek ayarlama
Bir yedek ayarlamak için:
1.
> Tüm Programlar > Bakım > Yedekle ve Geri Yükle’yi tıklatın.
2.
Yedek ayarla’yı tıklatın. Sonraki’ni tıklatın.
3.
Yedekleme hedefinizi seçin. Sonraki’ni tıklatın.
4.
Windows’un seçmesine izin ver (önerilir) veya Yedekleme modunuz olarak
seçmeme izin ver öğesini seçin.
Windows’un seçmesine izin ver öğesini seçerseniz, Windows 1 GB veya daha büyük
olan programlarınızı, FAT biçimli dosyaları, Geri Dönüşüm Kutusu dosyalarını veya geçici
dosyaları yedeklemeyecektir.
5.
İşlemi bitirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Sistem ayarlarınızı geri yükleme
Windows® Sistem Geri Yükleme özelliği, bilgisayarın sistem ayarlarının belirli saat ve
tarihlerde depolandığı yerlerde bir geri yükleme noktası oluşturur. Kişisel verilerinizi
etkilemeden bilgisayarınızın sistem ayarlarını geri yükler ve yapılan değişiklikleri geri alır.
Sisteminizi geri yüklemek için:
46
1.
Çalışan tüm uygulamaları kapatın.
2.
> Tüm Programlar > Aksesuarlar > Sistem Araçları > Sistem Geri Yükleme’yi
tıklatın.
3.
İşlemi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bölüm 1: Windows® 7’yi kullanma
Bilgisayarınızı koruma
TÜRKÇE
Windows® 7 İşlem Merkezi’ni Kullanma
Windows® 7 İşlem Merkezi alarm bildirimleri, güvenlik bilgileri, sistem bakım bilgileri ve bazı
ortak bilgisayar sorunlarını otomatik olarak giderme ve onarma seçeneği sunar.
Bildirimleri özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bu bölümdeki önceki Simgeleri ve
bildirimleri özelleştirme kısmına bakın.
Windows® 7 İşlem Merkezi’ni Başlatma
Windows® 7 İşlem Merkezi’ni başlatmak için:
1.
Windows 7 İşlem Merkezi’ni başlatmak için, Bildirim simgesini
Merkezi’ni Aç öğesini tıklatın.
2.
Windows 7 İşlem Merkezi’nden, yapmak istediğiniz görevi seçin.
tıklatın, sonra İşlem
Windows® Update’i Kullanma
Windows Update, bilgisayarınızın güvenliğini ve performansını geliştirmek için en son
güncelleştirmeleri kontrol etmenizi ve yüklemenizi sağlar.
Windows® Update’i Başlatma
Windows® Update’i başlatmak için:
1.
Başlat menüsünü başlatmak için Windows® görev çubuğundan, Başlat simgesini
tıklatın.
2.
Tüm Programlar > Windows Update’i seçin.
3.
Windows Update ekranından yapmak istediğiniz görevi seçin.
Bir kullanıcı hesabı ve parola ayarlama
Bilgisayarınızı kullanacak kişiler için kullanıcı hesapları ve parolalar oluşturabilirsiniz.
Bir kullanıcı hesabı ayarlama
Bir kullanıcı hesabı ayarlamak için:
> Başlarken > Yeni kullanıcılar ekle’yi tıklatın.
1.
Windows® görev çubuğundan,
2.
Başka hesabı yönet’i seçin.
3.
Yeni bir hesap oluştur’u seçin.
4.
Yeni kullanıcının adını yazın.
5.
Kullanıcı türü olarak Standart kullanıcı veya Yönetici seçeneğini seçin.
6.
Tamamladığınızda, Hesap Oluştur’u tıklatın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
47
Bir kullanıcı parolası ayarlama
TÜRKÇE
Bir kullanıcı parolası ayarlamak için:
1.
Bir parola ayarlamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.
2.
Parola oluştur’u seçin.
3.
Bir parola yazın ve onaylayın. Parolanızın ipucunu yazın.
4.
Tamamladığınızda, Parola oluştur’u tıklatın.
Anti-virüs yazılımını etkinleştirme
Trend Micro Internet Security bilgisayarınızda önceden yüklü olarak gelir. Bilgisayarınızı
virüsten koruyan üçüncü taraf bir anti-virüs programıdır. Ayrı olarak satın alınır.
Etkinleştirdikten sonra 30 günlük deneme süresi vardır.
Trend Micro Internet Security’yi etkinleştirmek için:
1.
Trend Micro Internet Security uygulamasını çalıştırın.
2.
Lisans koşullarını dikkatlice okuyun. Kabul Et ve Etkinleştir’i tıklatın.
3.
E-posta adresinizi girin ve konumunuzu seçin. Sonraki’ni tıklatın.
4.
Etkinleştirmeyi tamamlamak için Bitti’yi tıklatın.
Windows® için Yardım ve Destek Alma
Windows® Yardım ve Destek size kılavuzlar ve Windows® 7 platformundaki uygulamaları
kullanma hakkında yanıtlar sunar.
Windows® Yardım ve Destek’i başlatmak için
> Yardım ve Destek’i tıklatın.
En son Windows® çevrimiçi yardımını almak için Internet’e bağlandığınızdan emin olun.
48
Bölüm 1: Windows® 7’yi kullanma
Bölüm 2
TÜRKÇE
Windows@ 8.1’yi kullanma
İlk Defa Çalıştırmak
Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırdığınızda Windows® 8.1 işletim sisteminizin temel ayarlarını
yapılandırmanızda size rehberlik edecek bir dizi ekran görüntülenecektir.
Masaüstü Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırmak için:
1.
Masaüstü Bilgisayarınız üzerindeki güç düğmesine basın. Kurulum ekranı
görüntülenene kadar birkaç dakika bekleyin.
2.
Kurulum ekranında Masaüstü Bilgisayarınızda kullanmak üzere bir dil seçin. Diğer
ayarlar göründüğünde, ülkenizi ya da bölgenizi, klavye düzeninizi ve saat diliminizi
seçip Next (İleri) düğmesine dokunun.
3.
Lisans Hükümlerini dikkatlice okuyup I Accept (Kabul Ediyorum) düğmesine
dokunun.
4.
5.
Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
•
Kişiselleştirme
•
Bağlanın
•
Ayarlar
•
Hesabınız
Temel öğelerin yapılandırılmasının ardından Windows®8.1 eğitimi görüntülenir.
Windows®8.1 fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu izleyin.
Windows® 8.1 Kilit Ekranı
Windows®8.1 kilit ekranı Masaüstü Bilgisayarınız Windows®8.1 işletim sistemine giriş
yaptığında görüntülenebilir. Devam etmek için kilit ekranı üzerine dokunun ve Masaüstü
Bilgisayarınızın klavyesinde herhangi bir tuşa basın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
49
Windows® UI kullanımı
TÜRKÇE
Windows® uygulamalarını Başlangıç Ekran'ından düzenlemenize ve onlara kolayca
erişmenize izin veren kutulardan oluşan bir kullanıcı arayüzü (UI) ile birlikte gönderilir.
Masaüstü PC’de iken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri içerir.
Başlat ekranı
Başlat ekranı kullanıcı hesabınızda başarıyla oturum açtıktan sonra görünür. Gerek
duyduğunuz tüm programlar ve uygulamaları tek yerde düzenlemenize yardımcı olur.
Herhangi bir uygulamadan Başlangıç Ekranını başlatmak için Windows tuşuna
basabilirsiniz.
canlı kutucuklar
Kullanıcı hesabı
Canlı kutucuklar için
yakınlaştırma/uzaklaştırma
düğmesi
Windows® Uygulamaları
Bunlar Başlangıç Ekranına iğnelenen ve kolay erişim için döşenmiş formatta listelenen
uygulamalardır.
Windows® uygulamasını çalıştırmak için 1024 x 768 piksel veya daha yüksek ekran
çözünürlüğü gereklidir.
Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft hesabınızda oturum açmanızı
gerektirir.
50
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
Etkin Noktalar
TÜRKÇE
Ekran üstü etki noktaları programları başlatmanıza ve masaüstü PC’nizdeki ayarlara
erişmenize olanak sağlar.Bu etki alanlarındaki işlevleri farenizi kullanarak etkinleştirebilirsiniz.
Başlatılan uygulamadaki etkin noktalar
Başlat ekranındaki etkin noktalar
Etki noktalarının işlevleri için sonraki sayfaya bakın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
51
TÜRKÇE
Etkin Nokta
sol üst köşe
Eylem
Uygulamaya geri dönmek için fare işaretçinizi üzerine
getirip ilgili uygulamanın küçük resmini tıklatın.
Birden fazla uygulama başlattıysanız, başlatılan tüm
uygulamaları göstermek için aşağı kaydırın.
sol alt köşe
Çalışan uygulama ekranından:
Fare imlecinizi sol alt köşeye getirin ve ardından
Başlangıç ekranına geri gitmek için
simgesine
dokunun.
NOT: Başlangıç Ekranına gitmek için klavyenizdeki
Windows tuşuna
da basabilirsiniz.
Başlangıç Ekranından:
Fare imlecinizi sol alt köşeye getirin ve ardından
uygulamaya geri gitmek için
simgesine dokunun.
52
üst taraf
Fare işaretçinizi el simgesine dönüşünceye kadar
üzerine getirin. Uygulamayı yeni yere sürükleyip
bırakın.
NOT: Bu etkin nokta işlevi sadece çalışan uygulama
üzerinde veya Uydurma özelliğini kullanmak
istediğinizde çalışır. Ayrıntılı bilgi için, Working
with Windows® Apps ( Windows® Uygulamaları ile
Çalışma) kısmında yer alan Snap feature (Uydur
özelliği)’ne bakın.
üst ve alt sağ köşe
Charms bar (E-posta ayarla) 'u başlatmak için fare
işaretçinizi üzerine getirin.
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
Windows® uygulamaları kullanımı
TÜRKÇE
Masaüstü PC’nizin klavyesini veya farenizi kullanarak uygulamalarınızı başlatın ve
özelleştirin.
Uygulamaları başlatma
•
Fare işaretçinizi uygulamanın üzerine getirin ve başlatmak için sol tıklatın ya da bir
defa dokunun.
•
İki defa tab'a basın ve uygulamalara gözatmak için ok tuşlarını kullanın. Seçtiğiniz
uygulamayı başlatmak için enter tuşuna basın.
Uygulamaları özelleştirme
Aşağıdaki adımları kullanarak uygulamaları Başlangıç ekranında taşıyabilir, yeniden
boyutlandırabilir veya kaldırabilirsiniz..
•
Bir uygulamayı taşımak için, uygulamayı yeni bir yere sürükleyin ve bırakın.
Uygulamaları yeniden boyutlandırma
Ayarlar çubuğunu etkinleştirmek için uygulamaya sağ tıklayın,
uygulama kutusu boyutu seçin.
simgesine dokunup bir
İğnelenen uygulamaları kaldırma
İğnelenen bir uygulamayı Başlatma ekranından kaldırmak için, uygulamaya sağ tıklayarak
ayarlar çubuğunu etkinleştirin, ardından Unpin from Start (İğnelemeyi Başlangıçta Kaldır)
üzerine tıklayın.
Uygulamaları kapatma
•
Fare işaretçinizi başlatılan uygulamanın üzerine getirin ve işaretçinin el simgesine
dönüşmesini bekleyin.
•
Kapatmak için uygulamayı ekranın altına sürükleyip bırakın.
•
Başlatılan uygulama ekranından, alt + f4.'e basın
ASUS Masaüstü Bilgisayar
53
Tüm Uygulamalara Erişme
TÜRKÇE
Tüm Uygulamalar ekranından, bir uygulama ayarını yapılandırabilir veya bir uygulamayı
Başlangıç Ekranına veya Masaüstü modu görev çubuğuna iğneleyebilirsiniz.
Tüm Uygulamalar ekranını başlatma
•
Başlangıç ekranında
•
Başlangıç ekranından <Tab> tuşuna, ardından da <Enter> tuşuna basın.
düğmesine tıklayın.
Bir uygulamayı Başlangıç Ekranına İğneleme
54
1.
Tüm Uygulamalar ekranını başlatın.
2.
Tğm Uygulamalar ekranından, bir uygulamaya sağ tıklayarak ayarlar çubuğunu
görüntüleyin.
3.
Ayarlar çubuğundan, Pin to Start (Başlangıça İğnele) üzerine tıklayın.
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
Charms bar (E-posta ayarla)
TÜRKÇE
E-posta ayarla, ekranınızın sağ tarafında tetiklenebilen bir araç çubuğudur. Uygulamaları
paylaşmanıza olanak sağlayan ve Masaüstü Bilgisayarınızın ayarlarını özelleştirmek için hızlı
erişim sağlayan birkaç araçtan oluşmaktadır
E-posta ayarla
Sihirli çubuğu başlatma
Çağrıldığında, E-posta ayarla başlangıçta beyaz simgeler takımı olarak görünür. Yukarıdaki
görüntüde ilk etkinleştirildiğinde Sihirli çubuğun nasıl göründüğü gösterilmektedir.
Masaüstü Bilgisayarınızın faresini veya klavyeyi kullanarak Çekicilik çubuğunu başlatın.
•
•
Fare işaretçinizi ekranın sağ veya sol üstüne taşıyın.
+ <C> üzerine basın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
55
Sihirli çubuğun içinde
TÜRKÇE
Search (Ara)
Bu araç, Masaüstü Bilgisayarınızdaki dosyalar, uygulamalar veya
programları aramanıza sağlar.
Share (Paylaşim
Bu araç, uygulamalarınızı sosyal ağ siteleri veya e-posta ile paylaşmanızı
sağlar.
Start (Başlangiç)
Bu araç, ekranı Başlat ekranına geri döndürür. Başlat ekranından, bunu
ayrıca en son açılan uygulamaya geri dönmek için de kullanabilirsiniz.
Devices (Aygıtlar)
Bu araç, dosyaları Masaüstü Bilgisayarınıza takılı harici ekran veya yazıcı
gibi aygıtlarla erişmenize ve paylaşmanıza imkan verir.
Settings (Ayarlar)
Bu araç, Masaüstü Bilgisayarınızın ayarlarına erişmenizi sağlar.
56
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
Snap özelliği
TÜRKÇE
Uydur özelliği iki uygulamayı yan yana gösterirken uygulamalar ile çalışmanıza ve
uygulamalar arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar.
Tutturma özelliğini kullanmadan önce Masaüstü Bilgisayarınızın ekran çözünürlüğünün 1366
x 768 piksel olarak ayarlandığından emin olun.
Snap bar (Snap çubuğu)
Uydur Kullanımı
Uydur’u kullanmak için:
1.
Masaüstü Bilgisayarınızın faresini veya klavyeyi kullanarak Uydur ekranını etkinleştirin.
Farenizi kullanma
a) Başlatmak için uygulamayı tıklatın.
b) Fare işaretçinizi ekranınızın üst tarafına taşıyın.
c) İşaretçi el simgesine dönüştüğünde, uygulamayı ekran panelinin sağ veya sol
tarafına sürükleyip bırakın.
Klavyenizi kullanma
•
Uygulamayı başlatıp
+ < bileşimine basın. İlk uygulamayı ekran panelinin sol
ya da sağ tarafına yerleştirmek için > + sol ya da sağ tuş.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
57
TÜRKÇE
Diğer klavye kısayolları
Klavyenizi kullanarak, uygulamaları başlatmanıza yardımcı olması ve Windows® 8.1’de
dolaşabilmeniz için aşağıdaki kısayolları da kullanabilirsiniz.
Başlat ekranı ile son çalışan uygulama arasında geçiş yapar.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
58
Masaüstünü başlatır.
Masaüstünde Bilgisayar penceresini başlatır.
Dosya arama penceresini açar.
Paylaş penceresini açar.
Ayarlar penceresini açar.
Aygıtlar penceresini açar.
Kilitleme ekranını etkinleştirir.
Geçerli tüm etkin ekranları simge durumuna küçültür.
İkinci ekran penceresini açar.
Everywhere (Her Yer) arama bölmesini açar.
Çalıştır penceresini açar.
Kolay Erişim Merkezini açar
Ayarlar arama penceresini açar.
Windows araçlarının menü kutusunu açar
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
+ <->
+ <Enter>
Büyütücüyü açar ve ekranı yakınlaştırır.
TÜRKÇE
+ <+>
Ekranınızı uzaklaştırır.
Ekran Okuyucusu Ayarlarını açar.
Masaüstü PC’nizi KAPALI konuma getirme
Masaüstü PC’nizi KAPALI konuma getirmek için
Masaüstü Bilgisayarınızı kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
• Çekicilik çubuğundan, Settings (Ayarlar) > Power (Güç) > Shut down (Kapat) üzerine
tıklayarak normal bir kapatma yapın.
•
Oturum açma ekranından, Power (Güç) > Shutdown (Kapat) üzerine tıklayın.
•
Eğer Masaüstü Bilgisayarınızdan cevap alamazsanız, Masaüstü Bilgisayarınız
kapanıncaya kadar güç düğmesine en az dört (4) saniye basılı tutun.
Masaüstü Bilgisayarınızı Uyku moduna getirme
Masaüstü Bilgisayarınızı Uyku moduna getirmek için, Güç düğmesine bir kez basın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
59
BIOS Ayarına Girme
TÜRKÇE
BIOS (Temel Giriş ve Çıkış Sistemi), Masaüstü Bilgisayarınızda sistem başlangıcı için gerekli
olan sistem donanım ayarlarını saklar.
Normal durumlarda, varsayılan BIOS ayarları optimum performans elde etmek için birçok
durumda uygulanır. Aşağıdaki durumlar haricinde varsayılan BIOS ayarlarını değiştirmeyin:
•
Sistem başlatılırken ekranda bir harta mesajı belirir ve BIOS Ayarını çalıştırmanızı ister.
•
İleri BIOS ayarı veya güncellemesi yapılması gereken yeni bir sistem bileşeni
yüklediniz.
Uygun olmayan BIOS ayarları dengenin bozulması veya başlatma arızası ile sonuçlanabilir.
BIOS ayarlarını sadece eğitimli bir servis personelinin yardımı ile değiştirmenizi öneririz.
BIOS’a Hızlı giriş
Windows® 8.1 başlatma zamanı oldukça hızlıdır, dolayısıyla BIOS’a hızlı bir şekilde erişmek
için aşağıdaki üç yolu geliştirdik:
•
Güç düğmesine en az dört saniye süreyle basılı tutarak Masaüstü Bilgisayarınızı
kapatın, ardından güç düğmesine tekrar basarak Masaüstü Bilgisayarınızı açın ve POST
sırasında <Del> üzerine basın.
•
Masaüstü Bilgisayarınız kapalı iken, Masaüstü Bilgisayarınızın güç konektöründeki güç
kablosunun bağlantısını kesin. Güç kablosunu yeniden bağlayın ve güç düğmesine
basarak Masaüstü Bilgisayarınızı açın. POST sırasında <Del> üzerine basın.
POST (Power-On Self Test) seri olarak yazılım kontrollü tanılama testleri olup Masaüstü
Bilgisayarınızı açtığınızda çalışır.
60
Bölüm 2: Windows® 8.1’yi kullanma
Diğer Windows® 7 / Windows® 8.1 işlevleri
Bir USB depolama aygıtını kaldırma
Windows® 7
Windows® 7’deki bir USB depolama aygıtınızı çıkarmak için:
1.
Bilgisayarınızdaki Windows bildiri alanından
üzerine
tıklayın, ardından USB3.0 flaş sürücüsünü veya USB3.0uyumlu aygıtları kullanıyorsanız, Eject USB2.0 FlashDisk
(USB2.0 FlashDisk’i Çıkar) veya Eject USB3.0
FlashDisk (USB3.0 FlashDisk’i Çıkar) üzerine tıklayın.
2.
Donanımı Kaldırmak Güvenli mesajı
açıldığında, USB depolama aygıtını
bilgisayarınızdan çıkarın.
Windows® 8.1
Windows® 8.1’de bir USB depolama aygıtını çıkarmak için:
1.
Başlatma Ekranından, Masaüstü Modunu başlatmak için Desktop (Masaüstü) üzerine
tıklayın.
2.
Görev çubuğundan
üzerine tıklayın, ardından Eject (Çıkar) [USB Sürücüsünün
Adı] üzerine tıklayın.
2.
Donanımı Kaldırmak Güvenli mesajı açıldığında, USB depolama aygıtını
bilgisayarınızdan çıkarın.
Veri aktarma devam ederken bir USB depolama aygıtını ÇIKARMAYIN. Aksi halde veri
kaybı oluşabilir veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
TÜRKÇE
Bölüm 3
Ekran çözünürlüğü ayarlarını yapılandırma
TÜRKÇE
Windows® 7
Windows® 7’de ekran çözünürlüğü ayarlarını yapılandırmak için:
1.
Ekran Çözünürlüğü ayarı ekranını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
• > Denetim Masası > Görünüm ve Kişiselleştirme > Görüntü > Görüntü
ayarlarını değiştir’i tıklatın.
•Windows masaüstünüzde herhangi bir yeri sağ tıklatın. Açılır menü göründüğünde,
Kişiselleştir > Görüntü > Görüntü ayarlarını değiştir’i tıklatın.
2.
Birden çok ekran: aşağı açılır listesinden ekran modunu seçin.
•Bu ekranı yinele: Bu seçeneği ana ekranınızın kopyası olarak ek monitör
kullanmak için seçin.
•Bu ekranları genişlet: Bu seçeneği genişletilmiş ekran olarak ek monitör
kullanmak için seçin. Bu, masaüstü alanınızı artırır.
•Masaüstünü yalnızca 1 / 2 üzerinde göster: Bu seçeneği masaüstünü yalnızca
monitör 1 veya monitör 2 üzerinde göstermek için seçin.
•
3.
Uygula veya Tamam’ı tıklatın. Sonra onay mesajında Değişiklikleri Koru’yu tıklatın.
Bu ekranı kaldır: Bu seçenekleri seçili ekranı kaldırmak için seçin.
Windows® 8.1
Windows® 8.1’de ekran çözünürlüğü ayarlarını yapılandırmak için:
1.
Ekran Çözünürlüğü ayarı ekranını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:
Başlat Ekranından
a) Tüm Uygulama ekranını başlatın ve Başlatma Ekranındaki Kontrol Panelini
iğneleyin.
Ayrıntılar için Working with Windows® Apps (Windows® Stil Uygulamaları ile Çalışma)
bölümündeki Pinning an app on the Start Screen (Bir uygulamayı Başlatma Ekranına
İğneleme) kısmına bakın.
b) Kontrol Panelinden, Appearance and Personalization (Görünüm ve Özelleştirme)
altındaki Adjust screen resolution (Ekran Çözünürlüğünü Ayarlama) kısmına bakın.
Masaüstü Modu ekranından
a) Masaüstü modunu Başlatma Ekranından başlatın.
b) Masaüstü modu ekranında herhangi bir yere sağ tıklayın. Açılır menü belirdiğinde,
Personalize (Kişiselleştir) > Display (Görünüm) > Change display settings
(Görrünüm ayarlarını değiştir) üzerine tıklayın.
62
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
Birden çok ekran: aşağı açılır listesinden ekran modunu seçin.
•Bu ekranı yinele: Bu seçeneği ana ekranınızın kopyası olarak ek monitör
kullanmak için seçin.
•Bu ekranları genişlet: Bu seçeneği genişletilmiş ekran olarak ek monitör
kullanmak için seçin. Bu, masaüstü alanınızı artırır.
•Masaüstünü yalnızca 1 / 2 üzerinde göster: Bu seçeneği masaüstünü yalnızca
monitör 1 veya monitör 2 üzerinde göstermek için seçin.
3.
Uygula veya Tamam’ı tıklatın. Sonra onay mesajında Değişiklikleri Koru’yu tıklatın.
TÜRKÇE
2.
Internet bağlantı ayarlarını yapılandırma
Kablolu bağlantı
Windows® 7
Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma
Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırmak için:
1.
Start (Başlat) > Control Panel
(Denetim Masası) > Network and
Sharing Center (Ağ ve Paylaşım
Merkezi)’ne gidin.
2.
Ağ ve Paylaşım Merkezi ekranından,
Change Adapter settings (Adaptör
ayarlarını değiştir) üzerine tıklayın.
3.
LAN’ınıza sağ tıklayın ve Properties
(Özellikler)’i seçin.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
63
4.
TÜRKÇE
5.
6.
7.
Internet Protocol Version 4 (TCP/
IPv4) (Internet Protokolü Sürümü
- TCP/IPv4) öğesini seçip Properties
(Özellikler) öğesini tıklatın.
IP ayarlarının otomatik olarak
atanmasını istiyorsanız, Obtain an IP
address automatically (Otomatik
olarak bir IP adresi al) seçeneğini
işaretleyin. İstemiyorsanız, Use the
following IP address (Aşağıdaki IP
adresini kullan) öğesini seçin. ve IP
address (IP adresi)’ni ve Subnet mask
(Alt ağ maskesi)’ni girin
DNS sunucu ayarlarının otomatik
olarak atanmasını istiyorsanız, Obtain
DNS server address automatically
(DNS sunucu adresini otomatik
olarak al) seçeneğini işaretleyin.
İstemiyorsanız, Use the following
DNS server addresses (Aşağıdaki
DNS sunucu adreslerini kullan)
seçeneğini işaretleyin: ve Preferred and
Alternate DNS server (Tercih Edilen
ve Alternatif DNS sunucusu) bilgisini
girin.
Bitirdiğinizde OK (Tamam) düğmesini
tıklatın.
PPPoE bağlantısını kullanıyorsanız sonraki adımlara devam edin.
8.
64
Network and Sharing Center
(Ağ ve Paylaşım Merkezi)’ne
geri dönün ve daha sonra Set up
a new connection or network
(Yeni bir bağlantı veya ağ
kur)’a tıklayın.
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
Connect to the Internet
(Internet’e Bağlan)’ı seçin ve
Next (İleri)’ye tıklayın.
TÜRKÇE
9.
10. Broadband (geniş bant) (PPPoE)
seçin ve Next (İleri)’ye tıklayın.
11.
Kullanıcı adı, Parola ve Bağlantı
adınızı girin. Connect‘e (Bağlan)
tıklayın.
12. Yapılandırmayı sonlandırmak için
Close (Kapat)’a tıklayın.
13. Görev çubuğundaki ağ simgesine
ve oluşturduğunuz bağlantıya
tıklayın.
14. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Internet’e bağlanmak için Connect
(Bağlan)’e tıklayın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
65
Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırma
TÜRKÇE
Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırmak için:
1.
önceki bölümünde adım 1- 4 arasını
yineleyin.
2.
Use the following IP address (Aşağıdaki
IP adresini kullan)’a tıklayın.
3.
Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP
adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini
girin.
4.
Gerekirse, tercih edilen DNS sunucusu
adresini ve alternatif adresi girin.
5.
Tamamladığınızda, Ok (Tamam)’a tıklayın.
Windows® 8.1
Dinamik IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma
Dşnamik IP/PPPoE veya static IP ağ bağlantısını yapılandırmak için:
1.
66
Başlangıç Ekranından, Masaüstü modunu başlatmak için Desktop (Masaüstü) üzerine
tıklayın
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
Windows® görev çubuğundan, ağ simgesine
sağ tıklayın ve Open Network and
Sharing Center (Ağı sve Paylaşım Merkezini Aç) üzerine tıklayın.
3.
Açık Ağ ve Paylaşım Merkezi ekranından, Change Adapter settings (Adaptör ayarlarını
değiştir) üzerine tıklayın.
4.
LAN’ınıza sağ tıklayın ve Properties
(Özellikler)’i seçin.
5.
Internet Protocol Version 4(TCP/
IPv4) (Internet Protokolü Sürümü
4(TCP/IPv4)) üzerine tıklayın ve
Properties (Özellikler) öğesine tıklayın.
6.
Obtain an IP address automatically
(Otomatik olarak bir IP adresi al)
üzerine tıklayın ve OK (Tamam)’a
tıklayın.
TÜRKÇE
2.
PPPoE bağlantısını kullanıyorsanız sonraki adımlara devam edin.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
67
Network and Sharing Center
(Ağ ve Paylaşım Merkezi)’ne
geri dönün ve daha sonra
Set up a new connection or
network (Yeni bir bağlantı
veya ağ kur)’a tıklayın.
8.
Connect to the Internet (Internet’e
Bağlan)’ı seçin ve Next (İleri)’ye
tıklayın.
9.
Broadband (geniş bant) (PPPoE)
seçin ve Next (İleri)’ye tıklayın.
TÜRKÇE
7.
68
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
10. Kullanıcı adı, Parola ve Bağlantı
adınızı girin. Connect‘e (Bağlan)
tıklayın.
Yapılandırmayı sonlandırmak için
Close (Kapat)’a tıklayın.
TÜRKÇE
11.
12. Görev çubuğundaki ağ simgesine ve
oluşturduğunuz bağlantıya tıklayın.
13. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.
Internet’e bağlanmak için Connect
(Bağlan)’e tıklayın.
Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırma
Statik bir IP ağ bağlantısını yapılandırmak için:
1.
Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dinamik IP/PPPoE ağ
bağlantısını yapılşandır) önceki bölümünde adım 1- 4 arasını yineleyin.
2.
Use the following IP address (Aşağıdaki
IP adresini kullan)’a tıklayın.
3.
Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP
adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini
girin.
4.
Gerekirse, tercih edilen DNS sunucusu
adresini ve alternatif adresi girin.
5.
Tamamladığınızda, Ok (Tamam)’a tıklayın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
69
Kablosuz bağlantı
TÜRKÇE
Bir Wi-Fi ağına bağlanıyor
Windows® 7’de:
Kablosuz bir ağa bağlanmak için:
1.
Kullanılabilir kablosuz ağları görüntülemek için bildirim alanında ağ simgesini
tıklatın.
2.
Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin, sonra Bağlan’ı tıklatın.
3.
Güvenli kablosuz ağ için ağ güvenlik anahtarını yazmanız gerekebilir, sonra Tamam’ı
tıklatın.
4.
Bilgisayarınız kablosuz ağa bağlanırken bekleyin.
5.
Kablosuz ağ başarıyla kuruldu. Bağlantı durumu görüntülenir ve ağ simgesi bağlı
durumunu görüntüler.
Windows® 8’de:
Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:
1.
Başlangıç Ekranından veya herhangi bir uygulama modundan Charms bar (Çekicilik
çubuğu)’nu başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
a)
Fare noktalayıcınızı ekranın üst ve al kısmında dolaştırın.
b)
Klavyenizde,
+ <c> üzerine basın.
E-posta ayarla
70
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
Çekicilik çubuğundan, Settings (Ayarlar) seçeneğini belirleyin ve ağ simgesi
üzerine tıklayın..
3.
Listeden bağlanmak istediğiniz ağı seçin.
4.
Connect‘e (Bağlan) tıklayın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
TÜRKÇE
2.
71
Sisteminizi kurtarmav
TÜRKÇE
Windows® 7
Sistem kurtarma bölüştürmesini kullanma
Kurtarma Bölümü hızlıca Masaüstü PC’nizin yazılımını orijinal çalışma durumuna geri yükler.
Kurtarma Disk Bölümünü kullanmadan önce veri dosyalarınızı (Outlook PST dosyaları gibi)
USB depolama aygıtlarına ya da bir ağ sürücüsüne kopyalayın ve özelleştirilmiş yapılandırma
ayarlarını (ağ ayarları gibi) bir yere not edin.
Sistem kurtarma bölüştürmesi hakkında
Kurtarma Bölümü, sabit disk sürücünüzde ayrılmış olan ve Masaüstü PC’nize fabrikada
yüklenen işletim sistemi, sürücü ve yardımcı programları geri yüklemek için kullanılan bir
alandır.
Birim etiketi Disk 0’da olmayan sistem kurtarma bölüştürmesini SİLMEYİN. Sistem kurtarma
bölüştürmesi fabrikada oluşturulmuştur ve silinmesi halinde geri yüklenemez. Kurtarma
işlemi ile sorunlar yaşarsanız Masaüstü PC’nizi yetkili bir ASUS servis merkezine götürün.
Sistem kurtarma bölüştürmesini kullanma:
1.
Önyükleme sırasında <F9> tuşuna basın.
2.
Windows Kur [EMS Etkin] öğesini vurgulayın ve <Enter> tuşuna basın.
3.
Sistem kurtarmadan bir bölme ekranına gitmek için <Next> (İleri) üzerine tıklayın.
4.
Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Güncel sürücüler ve yardımcı programlar için www.asus.com adresindeki ASUS web
sitesini ziyaret edin.
Kurtarma DVD’sini Kullanma (seçili modellerde)
Masaüstü PC’nizde sistem kurtarma işlemi uygulamadan önce harici sabit disk sürücüsünü
çıkarın. Microsoft’a göre, Windows’u yanlış disk sürücüsüne kurduğunuzda veya yanlış
sürücü bölümünü biçimlendirdiğinizde önemli verilerinizi kaybedebilirsiniz.
Kurtarma DVD’sini kullanmak için:
72
1.
Kurtarma DVD’sini optik sürücüye yerleştirin. Masaüstü PC’nizin AÇIK olması gerekir.
2.
Masaüstü PC’nizi yeniden başlatın ve önyükleme sırasında <F8> tuşuna basın ve optik
sürücüyü seçin (“CD/DVD” olarak etiketlenmiş olabilir) ve Kurtarma DVD’sinden açmak
için <Enter> tuşuna basın.
3.
Yansımayı geri yüklemeyi başlatmak için Tamam’ı seçin.
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
4.
Sistem kurtarmayı onaylamak için Tamam’ı seçin.
5.
TÜRKÇE
Geri yükleme sabit sürücünüzün üzerine yazacaktır. Sistem kurtarma işleminden önce tüm
önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.
Kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kurtarma işlemi sırasında sizden istenmediği sürece Kurtarma diskini ÇIKARMAYIN, aksi
halde bölümleriniz kullanılmaz hale gelebilir.
Güncel sürücüler ve yardımcı programlar için www.asus.com adresindeki ASUS web
sitesini ziyaret edin.
Windows® 8.1
PC’nizi sıfırlama
Reset your PC (PC’nizi sıfırlama) seçeneği PC’nizi fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler.
Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.
PC’nizi sıfırlamak için:
1.
Başlatırken <F9> üzerine basın.
2.
Ekranda Troubleshoot (Sorun gider) üzerine tıklayın.
3.
Reset your PC (PC’nizi sıfırla) seçeneğini belirleyin.
4.
Next (İleri) üzerine tıklayın.
5.
Only the drive where the Windows is installed (Sadece Windows’un yüklendiği
sürücü) seçeneğini belirleyin.
6.
Just remove my files (Sadece dosyalarımı kaldır) seçeneğini belirleyin.
7.
Reset (Sıfırla) üzerine tıklayın.
• F9 kurtarma işlevi Windows® 8’in indirilebilir sürümlerinde uygulanamaz.Windows®
8.1’de kurtarma yapma ile ilgili ayrıntılı bilgi için Removing everything and reinstalling
Windows (Herşeyi kaldırma ve Windows’8.1 yeniden yükleme) bölümüne bakın.
İşletim sisteminiz başarısız olursa, sisteminizi yeniden yüklemek için verilen kurtarma
DVD’sini kullanın.
• Önemli dosyalarınızı kaybetmemek için işletim sisteminizi tam kurtarmadan önce tüm
verilerin yedeklendiğinden emin olun.
Bu bildirinin çok dilli sürümlerini http://support.asus.com ASUS Destek sitesinden indirin
ASUS Masaüstü Bilgisayar
73
Kurtarma DVD’sini kullanarak bilgisayarınızı sıfırlamak için:
TÜRKÇE
• Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.
• Masaüstü PC’nizde sistem kurtarma yapmadan önce tüm harici sabit disk sürücülerinin
bağlantılarını keserek Windows’un yanlış bölüme veya sürücüye yüklenmesinden
kaçının.
PC’nizi sıfırlamak için:
1.
Başlatırken <F8> üzerine basın.
2.
Kurtarma DVD’sini optik sürücüye yerleştirin. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri
(EULA) ekranında, Accept (Kabul) üzerine tıklayın.
3.
Reset your PC (PC’nizi sıfırla) seçeneğini belirleyin.
4.
Next (İleri) üzerine tıklayın.
5.
Only the drive where the Windows is installed (Sadece Windows’un yüklendiği
sürücü) seçeneğini belirleyin.
6.
Just remove my files (Sadece dosyalarımı kaldır) seçeneğini belirleyin.
7.
Reset (Sıfırla) üzerine tıklayın.
Bir sistem görüntü dosyasında kurtarma
Bir USB kurtarma sürücüsü oluşturabilir ve bunu kullanarak PC’nizin ayarlarını
kurtarabilirsiniz.
Bir USB kurtarma sürücüsü oluşturma
USB depolama aygıtında en az 16GB kullanılabilir alan bulunmalıdır.
USB depolama aygıtınızdaki tüm dosyalar süreç sırasında kalıcı olarak silinecektir.
İlerlemeden önce, tüm önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.
74
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
Bir USB kurtarma sürücüsü oluşturmak için:
Tüm Uygulamalar ekranından Kontrol Panelini başlatın.
TÜRKÇE
1.
Ayrıntılar için, Working with Windows® Apps ( Windows® uygulamaları ile Çalışma)
kısmında bulunan All Apps screen (Tüm uygulamalar ekranı)’nı başlatmaya bakın.
2.
Kontrol Panelinin Sistem ve Güvenlik kısmında Find and fix problems (Sorunları bul
ve düzelt) üzerine tıklayın.
3.
Recovery (Kurtar) > Create a
recovery drive (Bir kurtarma
sürücüsü oluştur) üzerine tıklayın.
4.
Copy the recovery partition
from the PC to the recovery
drive (PC’deki kurtarma kısmını
kurtarma sürücüsüne kopyala)
üzerine tıklayın ve ardından Next
(İleri) üzerine tıklayın.
5.
Kurtarma dosyalarınızı
kopyalayacağınız USB depolama
aygıtını seçin.
6.
Next (İleri) üzerine tıklayın.
7.
Create (Oluştur)’a tıklayın.
Sürecin tamamlanması için bir süre
bekleyin.
8.
Süreç tamamlandığında, Finish
(Bitir)’e tıklayın.
ASUS Masaüstü Bilgisayar
75
Herşeyi kaldırma ve Windows’u yeniden kurma
TÜRKÇE
PC’nizi ilk fabrika ayarlarınıza döndürmek PC Ayarlarında Herşeyi Kaldır ve yeniden kur
seçeneği kullanılarak yapılabilir. Bu seçeneği kullanmak için aşağıdaki adımlara bakınız.
Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.
Bu süreci tamamlamak belirli bir zaman alabilir.
76
1.
Charms bar (Çekicilik çubuğu)’nu başlatın.
2.
Settings (Ayarlar)> PC Settings (Bilgisayar Ayarları) > Update and recovery
(Güncelleme ve kurtarma)> Recovery (Kurtarma) öğesine tıklayın.
3.
Remove everything and reinstall Windows (Herşeyi Kaldır ve Windows’u yeniden
yükle) seçeneğini görüntülemek için aşağı kaydırın. Bu seçenek altında, Get Started
(Başlat) üzerine tıklayın.
4.
Yeniden kurulum ve sıfırlama işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bölüm 3: Windows® 8.1’yi kullanma
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web sitesi
Teknik Destek
Telefon
Online yardım
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adres
Telefon
Faks
Web sitesi
Teknik Destek
Telefon
Destek faksı
Online yardım
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)
Adres
Faks
Web sitesi
Online iletişim
Teknik Destek
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Almanya
+49-2102-959931
asus.com/de
eu-rma.asus.com/sales
Telefon (Bileşen)
+49-2102-5789555*
Telefon (Sistem/Dizüstü Bilgisayar/Eee/LCD)(Almanya) +49-2102-5789557*
Telefon (Sistem/Dizüstü Bilgisayar/Eee/LCD)(Avusturya)+43-820-240513*
Destek Faksı
+49-2102-9599-11
Online yardım
support.asus.com
TÜRKÇE
ASUS iletişim bilgileri
Diğer Önemli Bilgiler
1.Lütfen taşıma esnasında ıslatmayınız, ıslak ve nemli alanlarda
bulundurmayınız, ürünü ters çevirmeyiniz ve dikkatlice taşıyınız.
2. Ürününüzü temizlemek için, nemli bez kullanınız. Silerken elektrik
fişini çekiniz ve temizlik için kimyasal deterjan kullanmayınız.
3. Bu ürün periyodik bakım gerektirmez.
4. Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir.
5. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.
6. ASUS iletişim bilgileri
ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)
ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL
Telefon: +90 216 524 30 00
Faks: +90 216 481 83 80
E-Posta: destek@asus.com
Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1
Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul
ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA
Telefon: +90 312 473 1280
Faks: +90 312 473 1281
E-Posta: destek@asus.com
Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya
Ankara
7. Üretici ve ithalatçı bilgileri:
URETICI:
ASUSTek COMPUTER INC.
NO. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
886-2-2894-3447
ITHALATCI:
KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS
TICARET ANONIM SIRKETI
EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL,
34785, TURKEY
+90 216 528 8888