Asus | SW9152 | User's Manual | ASUS SW9152 User's Manual

Chromebox for
meetings
bruksanvisning
SW9152
reviderade utgåva
December 2014
Upphovsrättsinformation
Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan
skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett
sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom
dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).
ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI,
VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER,
TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA,
SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE
FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT
AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV
ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER
PRODUKT.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade
varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för
identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH
KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE
AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM
KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarsbegränsning
Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller
annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande,
oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast
ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på
personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet
eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det
angivna kontraktspriset för varje produkt.
ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden
baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.
Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad
ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.
UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS
YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA;
ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA
FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS
LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.
Service och support
Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com
Innehållsförteckning
Om denna bruksanvisning.............................................................................. 4
Symboler som används i denna bruksanvisning................................... 4
Förpackningsinnehåll........................................................................................ 5
Lära känna din Chromebox
7
Funktioner............................................................................................................. 8
Vy framifrån......................................................................................................... 8
Vänster sida.......................................................................................................... 9
Vy bakifrån.........................................................................................................10
Using your Chromebox for meetings
13
Komma igång.....................................................................................................14
Anslut en bildskärm till Chromebox for meetings..............................14
Anslut högtalartelefonen.............................................................................15
Anslut kameran ...............................................................................................16
Anslut fjärrkontrollmottagaren..................................................................17
Anslut AC-strömadaptern till Chromebox for meetings...................18
Starta Chromebox for meetings.................................................................20
Konfigurera din Chromebox for meetings
21
Innan du börjar använda din enhet för videokonferenser.................22
Installationskrav...............................................................................................22
Installera systemet..........................................................................................24
Registrera din enhet.......................................................................................27
Ringa ett videosamtal......................................................................................30
Skapa ett videosamtal...................................................................................30
Lämna ett videosamtal..................................................................................30
Hantera enheter och rum...............................................................................31
Kontrollera administratörskonsolens inställningar för Google
videokonferensenheter.................................................................................31
Associera din Google videokonferensenhet med rummets
onlinekalender.................................................................................................31
Felsökning
39
Åtgärda ett problem........................................................................................40
Hantera enheter och rum.............................................................................40
Hjälp och support.............................................................................................40
Appendix
41
Säkerhetsinformation......................................................................................42
Inställning av systemet..................................................................................42
Försiktighet vid användning.......................................................................42
Rättsliga meddelanden...................................................................................44
Yttrande statliga kommunikationsnämnden........................................44
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG).46
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband.......................................46
ASUS kontaktinformation..............................................................................51
Chromebox for meetings
3
Om denna bruksanvisning
Bruksanvisningen innehåller information om funktionerna hos din
Chromebox for meetings maskinvara och programvara, och har
delats in i följande kapitel:
Kapitel 1: Lära känna din Chromebox for meetings
Detta kapitel specificerar maskinvarukomponenterna i din
Chromebox for meetings.
Kapitel 2: Använda din Chromebox for meetings
Detta kapitel ger dig information om hur du använder din
Chromebox for meetings
Chapter 3: Konfigurera din Chromebox for meetings
I detta kapitel får du information om hur du ställer in Chromebox
för möten för videokonferenser.
Felsökning
Avsnittet inkluderar instruktioner för hur du åtgärdar problem
som du kan stöta på när du använder din Chromebox för möten.
Bilagor
Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden
som rör din Chromebox for meetings.
Symboler som används i denna bruksanvisning
För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss
text på följande sätt:
VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste
följas för att fullfölja en uppgift.
OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips
som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.
TIPS: Detta meddelande innehåller råd som kan hjälpa dig att utföra
uppgifterna.
VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information
som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter
genomförs och förhindra skador på den bärbara Chromebox for
meetings data och komponenter.
4
Chromebox for meetings
Förpackningsinnehåll
Chromebox for meetings-paketet innehåller följande objekt:
Fjärrkontroll och -mottagare
Chromebox for meetings
AC-strömadapter*
Högtalare
Kamera
1,8 m HDMI-kabel
4,6 m CAT5e Ethernetkabel
4,6 m passiv USBförlängningskabel
L-fäste
Monteringsskruvar
Teknisk dokumentation
Bordsunderlägg
*Den medföljande strömadaptern kan variera i olika länder.
Chromebox for meetings
5
NOTERINGAR:
• Om produkten eller dess komponenter är felaktiga eller
fungerar felaktigt vid normal och korrekt användning under
garantiperioden, ska du ta med ditt garantikort till ett ASUS
servicecenter för byte av den defekta komponenten.
• Vissa medföljande tillbehör kan variera mellan olika modeller.
För mer information om tillbehören, se deras respektive
bruksanvisningar.
6
Chromebox for meetings
Lära känna din Chromebox
1
Funktioner
Vy framifrån
Strömbrytare
Med strömbrytaren kan du sätta på, stänga av eller låsa din
Chromebox för möten.
Tryck på strömbrytaren när du är inloggad för att låsa din
Chromebox för möten. Då kommer du att bli ombedd att
ange lösenordet.
Om du befinner dig på inloggningsskärmen eller i Hangouts,
tryck på strömbrytaren för att stänga av din Chromebox för
möten.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0. Dessa portar stödjer även
batteriladdningsteknik 1.2, som ger dig möjlighet att ladda
dina USB-enheter.
8
Chromebox for meetings
Vänster sida
Lucka med låshake + Kensington säkerhetsöppning
Kensington säkerhetsöppning ger dig möjlighet att låsa
Chromebox for meetings med säkerhetsprodukter från
Kensington®.
Minneskortsläsare
Det inbyggda minneskortet gör det möjligt för Chromebox
for meetings att läsa och skriva data till och från MM/SDkort.
Chromebox for meetings
9
Vy bakifrån
Luftventiler
Ventilerna släpper in svalare luft i Chromebox for meetingschassiet.
VIKTIGT: För en optimal avledning av värme och
ventilation får ventilerna inte vara tilltäppta.
Ineffekt
Den medföljande strömadaptern konverterar AC-ström
till DC-ström för att användas med detta uttag. Strömmen
till detta uttag strömsätter Chromebox for meetings. För
att förhindra att Chromebox for meetings skadas ska den
medföljande Chromebox for meetings alltid användas.
VARNING! Strömadaptern kan bli mycket varm vid
användning. Täck inte över Chromebox for meetings
och ha den inte intill kroppen.
10
Chromebox for meetings
LAN-port
RJ-45 LAN-porten med 8 stift stödjer en normal Ethernetkabel för anslutning till ett lokalt nätverk.
USB 3.0-port
Denna universalseriebussport 3.0 (USB 3.0) har en
överföringshastighet på upp till 5 Gbit/s och är
bakåtkompatibel till USB 2.0.
HDMI-port
HDMI-porten (High Definition Multimedia Interface) stödjer
en Full-HD-enhet som t.ex. en LCD-TV eller bildskärm för att
kunna visa på en större extern bildskärm.
Skärmport
Skärmporten skickar utdata med hög prestanda från din
Chromebox for meetings till en skärmenhet som t.ex. en
LCD-TV eller HD-skärm.
Hörlurar/Kombinerat mikrofonuttag
Det kombinerade stereohörlurs-/mikrofonuttaget används
för att ansluta systemets ljud in/ut-signal till förstärkta
högtalare, hörlurar eller högtalartelefoner.
Chromebox for meetings
11
12
Chromebox for meetings
Using your Chromebox for
meetings
2
Komma igång
Anslut en bildskärm till Chromebox for meetings
Du kan ansluta en bildskärm eller projketor till Chromebox for
meetings med följande kontakter:
•
HDMI-kontakt
•
Skärmport
•
DVI-kontakt (används med en HDMI–DVI-adapter)
OBS! HDMI–DVI-adapterm säljs separat.
Ansluta en bildskärm till Chromebox for meetings:
Anslut en bildskärmskabel till antingen HDMI-porten eller VGAbildskärmsporten.
Anslut bildskärmen via HDMIporten
Anslut bildskärmen via
bildskärmsporten
14
Chromebox for meetings
Anslut högtalartelefonen
Du kan ansluta högtalartelefonen till någon av USB 3.0-uttagen på
din Chromebox för möten.
NOTERA: När du ansluter högtalartelefonen kan du läsa följande
tekniska dokumentation: http://www.jabra.com/products/pc_
headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.
Chromebox for meetings
15
Anslut kameran
Du kan ansluta kameran till någon av USB 3.0-uttagen på din
Chromebox för möten.
NOTE: När du ansluter kameran, kan du läsa följande tekniska
dokumentation: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-prowebcam-c920-quick-start-guide.pdf.
16
Chromebox for meetings
Anslut fjärrkontrollmottagaren
Sätt i fjärrkontrollmotatagens dongle i USB 3.0-uttaget på
frampanelen på din Chromebox för möten.
Ta bort fjärrkontrollens urladdningsskydd för batteriet
NOTE: Fjärrkontrollen och mottagaren är länkade i fabriken, och ska
automatiskt länka när de aktiveras.
Chromebox for meetings
17
Anslut AC-strömadaptern till Chromebox for
meetings
För att ansluta AC-strömadaptern till Chromebox for meetings:
A. Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.
B. Anslut strömadaptern till den bärbara Chromebox for meetings
växelströmsingång.
OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och
region.
18
Chromebox for meetings
VIKTIGT!
• Vi rekommenderar starkt att du bara använder AC-Chromebox for
meetings och kabeln som medföljer Chromebox for meetings.
• Vi rekommenderear starkt att du använder ett ´jordat vägguttag när
du använder Chromebox for meetings.
• Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den Chromebox
for meetings.
• För att koppla ifrån den Vivo PC från strömkällan drar du ut
kontakten ur vägguttaget.
OBS!
Information om strömadaptern:
• Ingående spänning: 100–240 Vac
• Ingångsfrekvens: 50-60 Hz
• Märkning utgående ström: 3.42A (65W)
• Märkning utgående spänning: 19 Vdc
Chromebox for meetings
19
Starta Chromebox for meetings
Tryck på strömbrytaren för att starta Chromebox for meetings.
VIKTIGT: Kontrollera att all kringutrustning (högtalartelefon, kamera,
fjärrkontroll och mottagare) och strömadaptern är korrekt anslutna
innan du sätter på din Chromebox för möten.
20
Chromebox for meetings
3
Konfigurera din Chromebox for
meetings
Chromebox for meetings
21
Innan du börjar använda din enhet för
videokonferenser
Installationskrav
Rumsstorlek och installation
Chromebox för möten-systemet är utformat för ett konferensrum
med 3-6 personer, men fungerar bra i rum med 2-10 personer. Vi
rekommenderar ett rum som har antingen ett långt bord med en
skärm i ena änden (optimalt) eller ett runt bord. Vi rekommenderar
inte att man använder Chromebox för möten som är arrangerade som
ett klassrum.
Rummet måste ha följande:
• Uttag för direktsändning via Ethernet (för kabelanslutna
nätverksanslutningar)
•Nätströmsuttag
Nätverkskrav
Din Chromebox för möten fungerar med både kabelanslutna och
trådlösa nätverk. Det är samma nätverkskrav som för Hangouts. Vi
rekommenderar dessutom en minsta bandbredd på 1 mbps eller 2
mbps (upp/ner) för gruppvideokonferenser.
TIPS: Trots att du kan använda din Chromebox för möten över en
trådlös nätverksanslutning, rekommenderar vi att du använder en
kabelansluten nätverksanslutning för bästa ljud- och videokvalitet.
Utrymmeskrav
• Chromebox för möten måste ha 50 mm x 145 mm x 145 mm
/1,97 in. x 5,71 in. x 5,71 in. (H x B x L) utrymme för montering av
enheten eller för att placera den på ett bord.
• För högtalartelefonen krävs minst 55 mm x 140 mm x 150 mm
/ 2,17 in. x 5,51 in. x 5,91 in. (H x B x L) utrymme för att placera
enheten på bordet eller montera den på väggen.
• Det universella krokfästet på kameran passar bredden på de
flesta standardskärmar.
22
Chromebox for meetings
Bildskärmskrav och placering
Din Chromebox för möten fungerar med skärmar och TV-apparater
av LCD-, LED-, plasma- och projektortyp. Skärmbilden måste ha en
HDMI- eller DisplayPort-ingång. Skärmens upplösning måste vara
minst 1280 x 720 pixlar. För bästa videokvalitet rekommenderar vi
en upplösning på 1920 x 1080 pixlar.
Du kan placera bildskärmen på ett bord eller mot en vägg, eller
montera skärmen på en vägg eller ett tak för en projektorenhet.
Observera att om skärmen monteras, kan det vara nödvändigt
att borra hål och dölja kablarna. Om du har ett befintligt
videokonferenssystem i rummet, kan du återanvända den befintliga
installationen för ditt Chromebox för möten-system.
Placering av högtalartelefon
Den bästa placeringen av högtalartelefonen beror på storleken och
planeringen av konferensrummet:
• För rum där deltagarna sitter i ena änden av rummet och är
vända mot skärmen, rekommenderar vi att högtalartelefonen
placeras vid den bordsände som är närmast Chromebox för möten
och skärmen.
• I större rum där deltagarna sitter och samtalar runt ett bord som
är oberoende av skärmens placering, rekommenderar vi att
högtalartelefonen placeras mitt på bordet.
Anslutningar och tillbehör
Beroende på din installation kan du behöva följande:
• CAT5e Ethernet-kabel för kabelansluten nätverksanslutning
(inkluderad)
• Väggfäste för Chromebox för möten (inkluderad)
• USB-förlängningskabel för kamera för avstånd längre än 1,5 m
(en kabel inkluderad)
• USB-förlängningskabel för högtalartelefon för avstånd längre än
90 cm (en kabel inkluderad)
TIPS: Om du behöver förlängningskablar för både kameran och
högtalartelefonen, kan du köpa en till separat.
Chromebox for meetings
23
• Kabelkanaler för väggmontering, vid behov
NOTERA: Kabelkanalerna för väggmontering medföljer inte i
förpackningen, och måste köpas separat.
VIKTIGT: Den medföljande kabeln till kameran är 1,5 m lång,
och den medföljande kabeln för högtalartelefonen är 90 cm
lång. Om installationen av skärmen, Chromebox för möten och
kringutrustningen kräver längre avstånd, kan du behöva köpa extra
USB-förlängningskablar.
Installera systemet
Montera din Chromebox för möten
Du kan montera din Chromebox för möten bakom skärmen.
Använd ett monteringsfäste för att sätta fast Chromebox för möten
på skärmen eller på någon VESA-kompatibel (100 mm) plats. Ett
monteringsfäste medföljer förpackningen med din Chromebox för
möten.
Placera din kamera
Placera din kamera ovanpå skärmen.
TIPS: Placera kameran så nära ögonhöjd som möjligt.
24
Chromebox for meetings
Anslut kablarna
Anslut din Chromebox för möten med de medföljande kablarna och
sensorn till andra systemkomponenter:
6
1
2
3
4
5
7
1
1
DisplayPorten kopplar samman skärmen med DisplayPortkontakten.
2
2
HDMI kopplar samman en skärm med HDMI-kontakten.
3
3
4
4
5
Chromebox for meetings
25
1
1
2
2
3
3
USB 3.0-uttag ansluter kameran.
1
4
4
USB 3.0-uttag ansluter högtalartelefonenheten.
2
5
5
LAN-uttag ansluter till en router.
3
1
6
6
4
2
7
7
5
3
6
4
7
5
6
7
TIPS: Trots att du kan använda din Chromebox för möten över en trådlös
nätverksanslutning, rekommenderar vi att du använder en kabelansluten
nätverksanslutning för bästa ljud- och videokvalitet.
Strömuttag ansluter till ett nätuttag.
VIKTIGT: Se till att du sist av allt ansluter till ett nätuttag, när alla andra
kopplingar har gjort.
USB 3.0 ansluter till fjärrkontrollmottagaren.
Du kan hitta anslutningsinstruktioner för just din modell på
Chromebox för mötens produktwebbplats.
26
Chromebox for meetings
Registrera din enhet
Genomför grundregistrering
Detta avsnitt förklarar grundregistreringsflödet, som fungerar för
de flesta användare. För att lära dig mer om andra alternativ under
registreringen, se Select other enrollment options (Välj andra
registreringsalternativ).
TIPS: Vi rekommenderar att du ansluter ett USB-tangentbord för att
lättare kunna öppna registreringsinformationen. Om du använder
fjärrkontrollen, kan du flytta runt på skärmen på följande sätt:
•
•
•
•
Tryck höger för att flytta till nästa fält.
Tryck vänster för att gå tillbaka till föregående fält.
Tryck upp eller ner för att bläddra i listan för varje fält.
Tryck på Select (Välj) för att välja.
För att avsluta grundregistreringen:
1. Sätt på skärmen.
2. Starta Chromebox för möten.
3. Verifiera eller ändra språk, tangentbordslayout och nätverk.
TIPS: Om ditt nätverk inte visas i listan Select a network (Välj
ett nätverk), välj Join Network (Gå med i nätverk) och ange
rätt inställningar. Be din nätverksadministratör om hjälp med
inställningarna, om du inte kan dem.
Chromebox for meetings
27
4.Välj Continue (Fortsätt).
5. Accept (Godkänn) villkoren för Google Chrome
operativsystem.
6. Logga in med din e-postadress och lösenord för Google Apps.
TIPS: Om du använder fjärrkontrollen för att ange lösenordet, måste
hela lösenordet avslöjas på skärmen. Använd ett USB-tangentbord för
att dölja lösenordet medan du skriver.
7. Registreringsprocessen sker automatiskt. När processen är klar,
klicka på Done (Klart).
8. När Hangouts-skärmen öppnas, följ instruktionerna på skärmen
för att testa kameran och högtalartelefonen.
TIPS:
Om du inte kan se video eller höra ljud under testet:
• Försäkra dig om att kameran och högtalartelefonen anslöts till
Chromebox för möten innan du satte på enheten.
• Försäkra dig om att kameran och högtalartelefonen är korrekt
anslutna till enheten.
• Lossa kablarnas kontakter och sätt i dem igen, och starta om
enheten.
28
Chromebox for meetings
9. Klicka dig genom skärmbilderna för att visa tips om hur man
använder Chromebox för möten.
I slutet av registreringen av enheten, visar skärmen en URL för
enheten sida i administratörskonsolen för Chromebox för möten.
Med denna URL måste en admininstratörsanvändare lägga till
rummets online-kalender till enheten, för att aktivera schemalagda
möten.
Välj andra registreringsalternativ
De flesta användare kan gå igenom den enkla registreringen
som beskrevs i Genomför grundregistrering. Alternativ finns för
användare som vill anpassa installationen eller lära sig mer. Dessa
alternativ visas på den andra registreringsskärmen, med undantag
för åtkomlighet, som visas på både den första och andra skärmen:
Accessibility (Åtkomlighet). Alternativet Åtkomlighet
inkluderar större teckenstorlek och markörstorlek, röstprompter
mm. Alternativen du väljer här verkställs enbart i installationen,
inte när du använder Chromebox för möten. För att välja länken
Accessibility (Åtkomlighet), navigera till knappen Continue
(Fortsätt) eller Accept and continue (Godkänn och fortsätt)
och tryck höger.
Skicka användnings- och kraschinformation till Google.
Genom att låta din enhet skicka information till Google, kan
vi förbättra upplevelsen av Chrome operativsystem för alla
användare. För att lära dig mer om detta alternativ, klicka på
länken Learn more (Ta reda på mer) på skärmen.
Systemsäkerhetsinställning: Läs mer om
säkerhetsinställningarna för Chromebox för möten.
Villkor för Google Chrome operativsystem: Om du använder
fjärrkonntrollen, navigera till knappen Accept (Godkänn) och
Continue (Fortsätt), och tryck höger för att flytta markören i
villkorsfönstret. När du befinner dig i fönstret kan du bläddra upp
och ner för att granska villkoren.
Chromebox for meetings
29
Ringa ett videosamtal
Skapa ett videosamtal
Schemalägga ett möte som inkluderar ett videosamtal är lätt. Din
kalenderinbjudan kommer att inkludera allt som man behöver för
att gå med från ett rum eller från en personlig enhet.
1. Logga in med ditt Google Apps-konto.
2. Öppna Google Kalender eller öppna google.com/calendar i
adressfältet.
3. Klicka på Create (Skapa) för att schemalägga en händelse.
4. Inkludera händelsedetaljer—händelsens titel, datum, tid och
gäster.
5. Klicka på Rooms, etc. (Rum mm.) på högra sidan av sidan.
6. Inkludera namnet på ett rum som har en Chromebox för mötenenhet, och klicka på Add (Lägg till).
7. När ett rum har bokats, klicka på Add video call (Lägg till
videosamtal).
8. Kalla videosamtalet vad du vill, men låt namnet vara kort och
tydligt. (Namnet får innehålla högst 15 tecken.)
9. Klicka på Save (Spara) för att skicka en inbjudan till andra som
inkluderar en länk till videosamtalet.
Lämna ett videosamtal
Även om du är den person som startar videosamtalet, så betyder det
inte att du avslutar samtalet för alla andra på mötet, om du lämnar
det. Det betyder bara att du lämnar det. Videosamtalet fortsätter
tills den sista personen lämnar det.
Från ett rum
Tryck på den röda luren på fjärrkontrollen eller högtalaren.
30
Chromebox for meetings
Hantera enheter och rum
Kontrollera administratörskonsolens inställningar
för Google videokonferensenheter
För att hantera Chromebox för möten-enheter från
administratörskonsolen måste du kontrollera att tidszonen är rätt
inställd. Du kan även välja att starta om dina Chromebox för mötenenheter vid ett schemalagt intervall.
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator eller
annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering) , och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Settings (Inställningar).
3. (Valfritt) I fältet Scheduled reboot (Schemalagd omstart) anges
antalet dagar innan en omstart äger rum. Om du t.ex. vill starta
om enheten var femte dag, så anger du 5.
4. I fältet Time Zone (Tidszon) längst ner på skärmen ska du se till
att rätt tidszon är inställd.
Associera din Google videokonferensenhet med
rummets onlinekalender
När en användare har registrerat en Chromebox för möten-enhet
i ett rum, måste en administratörsanvändare associera enheten
med rummets onlinekalender. Det ger användarna möjlighet att
schemalägga videokonferenser med Chromebox för möten.
TIPS: Du behöver inte associera en Chromebox för möten-enhet med
rummets kalender för att använda enheten för enstaka möten.
I slutet av registreringen av enheten, visar skärmen en URL för
administratörskonsolen för Chromebox för möten. Följ dessa steg om
du är administratörsanvändare:
1. Kopiera in administratörskonsolens URL i en webbläsare på en
bärbar dator eller annan enhet.
2. När inloggningsskärmen öppnas loggar du in på
administratörskonsolen med ditt Google Apps-konto. Du
kommer inte att se skärmen om du redan är inloggad på ditt
konto.
Chromebox for meetings
31
3. Enhetshanteringsskärmen för din Chromebox för möten-enhet
öppnas. Klicka på Add calendar and room resource (Lägg till
kalender och rumsresurs).
4. Klicka på Unassigned (Ej tilldelad) på skärmens högra sida, och
gör något av följande:
•• Om rummet där Chromebox för möten-enheten är placerad
finns i listan, klicka på namnet. Klicka på Save (Spara).
•• Om rummet saknas i listan, klicka på Create Resource
(Skapa resurs). Ange rummets namn och , om du vill,
resurstypen och en beskrivning. Klicka på Save (Spara).
För att associera Chromebox för möten-enheten med
rummets kalender, klicka på Unassigned (Ej tilldelad),
klicka på rummets namn, och klicka på Save (Spara).
32
Chromebox for meetings
Ändra namnet på enheten
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator
eller annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering), och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Devices (Enheter).
3. En skärm öppnas och visar aktiva Chromebox för möten-enheter.
Klicka på den enhet som du vill byta namn på.
4. Klicka på pilen till höger om enhetens namn.
5. Klicka på Edit device name (Ändra enhetsnamn).
6. Ange det nya namnet och klicka på Save (Spara).
7. En skärm öppnas och frågar om du vill uppdatera
kalenderresursens namn så att det matchar det nya
enhetsnamnet. Välj Yes (Ja) eller No (Nej).
TIPS: Genom att matcha enhetens namn med kalenderresursens
namn blir det lättare att identifiera vilken resurs som hör till en viss
enhet.
Chromebox for meetings
33
Visa enhetsinformation
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator
eller annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering), och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Devices (Enheter).
3. En skärm öppnas och visar aktiva Chromebox för möten-enheter.
Klicka på enheten vars information du vill se.
4. Klicka på Hardware and Os (Maskinvara eller operativsystem).
Skärmens högra sida visar enhetsinformation som modell,
serienummer, MEID mm.
34
Chromebox for meetings
Ange identifierande information om din enhet
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator
eller annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering), och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Devices (Enheter).
3. En skärm öppnas och visar aktiva Chromebox för möten-enheter.
Klicka på enheten för vilken du vill lägga till information.
4. Klicka på Notes (Anteckningar).
5. Klicka på Edit (Redigera) på skärmens högra sida.
6. Ange den information du vill ha i fältet User (Användare), Note
(Anteckningar) och/eller Location (Plats).
7. Klicka på Save (Spara).
Chromebox for meetings
35
Associera din enhet med ett annat rums kalender, eller ta
bort enheten från ett rum
Om du flyttar din Chromebox för möten-enhet till ett annat rum, så
måste enheten tilldelas det nya rummets kalender.
Alternativt kan du ta bort enheten från ett rum om du slutar
använda en Chromebox för möten-enhet.
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator
eller annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering), och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Devices (Enheter).
3. En skärm öppnas och visar aktiva Chromebox för möten-enheter.
Klicka på den enhet som du vill tilldela om eller ta bort.
4. Klicka på Add calendar and room resource (Lägg till kalender
och rumsresurs).
5. Klicka på det rum som Chromebox för möten-enheten är
associerad till, och gör något av följande:
•• Klicka på rummets namn för att associera din Chromebox
för möten-enhet med ett annat rums kalender.
•• För att ta bort din Chromebox för möten-enhet från ett
rum, klicka på Unassign (Ta bort).
6. Klicka på Save (Spara).
36
Chromebox for meetings
Ändra ett namn, typ eller beskrivning för ett rum
1. Logga in på Googles administratörskonsol från en bärbar dator
eller annan enhet.
2. Klicka på Device management (Enhetshantering), och
till höger om Hangouts device management (Hangouts
enhetshantering) klickar du på Devices (Enheter).
3. En skärm öppnas och visar aktiva Chromebox för möten-enheter.
Klicka på enheten som finns i rummet vars information du vill
ändra.
4. Klicka på Add calendar and room resource (Lägg till kalender
och rumsresurs).
5. Klicka på skärmens högra sida, och gör något av följande:
•• För att ändra ett tilldelat rum, klicka på Edit Resource
(Ändra resurs) till höger om rummets namn. Ändra namn,
typ och/eller beskrivning som du vill, och klicka på Save
(Spara).
•• För att ändra ett annat rum eller annan resurs, klicka på
det tilldelade rummets namn, och klicka på Manage
Resource (Hantera resurs). Då kommer du till
kalenderinställningssidan, där du kan ändra namn, typ
eller beskrivning för en resurs, skapa en ny resurs eller
radera en resurs.
Chromebox for meetings
37
38
Chromebox for meetings
Felsökning
Chromebox for meetings
39
Åtgärda ett problem
Hantera enheter och rum
Jag vet inte hur jag ska identifiera Chromebox för mötenenheten jag söker på skärmen med enhetslistan.
Om du är osäker på vilken enhet du ska klicka på, kan du identifiera
den rätta efter serienumret. Enhetens serienummer hittar du på
kortet som medföljer förpackningen, och på undersidan av enheten.
Hjälp och support
Besök support.google.com/video conferencing för mer detaljerade
instruktioner för installation och etablering, anpassbara
bordsunderlägg eller bruksanvisningar för utskrift för dina
användare.
40
Chromebox for meetings
Appendix
Säkerhetsinformation
Chromebox for meetings är utformad och testad för att uppfylla
de senaste kraven på utrustning med informationsteknologi. Men
för att säkerställa din säkerhet är det viktigt att du läser följande
säkerhetsföreskrifter.
Inställning av systemet
• Läs och följ alla ansvisningar i dokumentationen innan du
använder systemet.
• Använd inte produkten vid vatten eller värmekälla.
• Placera systemet på ett stabilt underlag.
• Öppningarna på chassit är för ventilation. Täck inte över
öppningarna. Lämna rikligt med plats runt systemet
för ventilation. Sätt aldrig in föremål av något slag i
ventilationsöppningarna.
• Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur
mellan 0 ˚C och 35 ˚C.
• Om du använder förlängningssladd, får den totala
märkströmmen för enheternna som ansluts till
förlängningssladden inte överskrida dess märkström.
Försiktighet vid användning
• Gå inte på elsladden eller låt något ligga på den.
• Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
• När systemet är avstängt finns det fortfarande an liten mängd
ström kvar. Dra alltid ut elsladden ur vägguttaget innan systemet
rengörs.
• Om du får något av följande tekniska problem med produkten,
dra ut elsladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker eller
återförsäljare.
– Elsladden eller kontakten är skadad.
– Vätska har spillts ut över systemet.
– Systemet fungerar inte riktigt trots att du följer bruksanvisningen.
42
Chromebox for meetings
–
–
Systemet har tappats eller höljet är skadat.
Systemets prestanda ändras.
Litium-jon batterivarning
VARNING: Fara för explosion om batteriet sätts i felaktigt. Ersätt
endast med samma eller likvärdig typ som rekommenderas
av tillverkaren. Kasta förbrukade batterier enligt tillverkarens
instruktioner..
Batteriet får inte förtäras, risk för frätskador
Fjärrkontrollen som medföljer produkten innehåller ett mynt-/
knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet sväljs, kan det
orsaka svåra inre frätskador på bara 2 timmar, och leda till dödsfall.
Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om
batterifacket inte kan stängas säkert, ska du upphöra att använda
produkten, och förvara den utom räckhåll för barn.
Uppsök genast läkare om du misstänker att batterier kan ha svalts
eller hamnat i någon del av kroppen.
INGEN
DISASSEMBLERING
Garantin gäller inte produkter som har tagits isär
av användare
Kasta inte Chromebox for meetings i hushållssoporna. Denna
produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning
av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade
soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska
utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver)
inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala
bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.
Chromebox for meetings
43
Rättsliga meddelanden
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction
of Chemicals/Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning av
kemikalier) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna
i våra produkter på ASUS REACH webbsida på http://csr.asus.com/
english/REACH.htm
Återtagningstjänst
ASUS återvinnings- och återtagningsprogram kommer från vårt
åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö.
Vi tror på att tillhandahålla lösningar för våra kunder att kunna ta ansvar
för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter
samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm för detaljerad information om återvinning för olika regioner.
Beläggningsmeddelande
VIKTIGT! För att isolera den bärbara Chromebox for meetings elektriskt
och bibehålla elsäkerheten används en beläggning på höljet förutom
sidorna där IO-uttagen är placerade..
Yttrande statliga kommunikationsnämnden
Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är
aktuell under följande två villkor:
•
Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
•
Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat
störning som kan orsaka oönskad handling.
44
Chromebox for meetings
Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna
för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från
statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications
Commission, ‘FCC’). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla
lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den
här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med
radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i
överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på
radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte
kommer att inträffa i en särskild installation.
Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller
televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och
slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera
störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den
som mottagaren är ansluten till.
• Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
VARNING: Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godkänts av enhetens beviljande part, kan upphäva användarens
rätt att använda utrustningen.
Varning för RF-exponering
Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med
medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används
för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20 cm
från varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans
med annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer
måste ges instruktioner om antennmontering och villkor för
sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla
krav på RF-exponering.
Chromebox for meetings
45
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE
Direktivet 1999/5/EG)
Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:
•
Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
•
Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
•
Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
•
Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
•
Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]
•
Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
•
Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband
En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta
fallet av max tillåten ström inomhus är:
• 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
• 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz
OBS! Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5
MHz.
Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom
eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning
föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet,
med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz.
Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.
46
Chromebox for meetings
I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:
• Max tillåten ström inomhus är 100mW
• Max tillåten ström utomhus är 10mW
Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är
tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än
10mW utomhus:
01
05
11
24
32
41
55
60
64
Ain
Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
Oise
Pyrénées Atlantique
02
08
12
25
36
45
58
61
66
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Orne
Pyrénées
Orientales
03
09
16
26
37
50
59
63
67
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
Puy du Dôme
Bas Rhin
70
82
89
Haute Saône
Tarn et Garonne
Yonne
71
84
90
Saône et Loire 75
Vaucluse
88
Territoire de
94
Belfort
Paris
Vosges
Val de Marne
Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden,
och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom
fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste
information (www.art-telecom.fr).
OBS! Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.
Chromebox for meetings
47
Canadian Department of Communications
Uttalande
Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar
för sändning av radiobrus från digitala apparater som ges i
Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler
(Radio Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications).
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
IC:s strålningsexponeringsdeklaration för Kanada
Denna utrustning uppfyller IC:s strålningsgränsvärden som
fastställts för en okontrollerad miljö. För fortsatt uppfyllande av
IC RF-exponeringskrav ska direktkontakt med sändarantennen
under sändning undvikas. Slutanvändare måste följa de
specifika driftsinstruktionerna för tillfredsställande uppfyllelse av
radiostrålningskraven.
Hantering gäller under följande två villkor:
• Denna enhet får inte orsaka störningar och
• Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar
som kan orsaka oönskad funktion hos enheten
48
Chromebox for meetings
CE Märkning
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth
Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos
EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och
2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth
Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för
Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999
om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse
Trådlös hanteringskanal för olika områden
Nordamerika 2.412-2.462 GHz
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 genom CH11
Ch01 genom Ch14
Europa ETSI
Ch01 genom Ch13
2.412-2.472 GHz
Chromebox for meetings
49
ENERGY STAR-efterlevande produkt
ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan
amerikanska EPA (Environmental Protection
Agency) och amerikanska energidepartementet
för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda
miljön genom energieffektiva produkter och
metoder.
knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som
är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STARstandarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som
standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 15
och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka
med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.
Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig
information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan
också gå till http://www.energystar.gov för utförlig information om
ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.
OBS! Energy Star stöds INTE av Freedos- och Linux-baserade
produkter.
50
Chromebox for meetings
ASUS kontaktinformation
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-postinfo@asus.com.tw
Webbplatshttp://www.asus.com
Teknisk Support
Telefon Fax
Online support
+86-21-38429911
+86-21-58668722, ext. 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Address
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon+1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Web site
http://usa.asus.com
Technical Support
Support fax
General support
Online support
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)
Address
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931
Webbplatshttp://www.asus.com/de
Online contact
http://eu-rma.asus.com/sales
Teknisk support
Telefon+49-2102-5789555
Support Fax
+49-2102-959911
Online support
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Tillverkare
Auktoriserad
representant i
Europa
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
ASUSTeK Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Chromebox for meetings
51
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Chromebox
Model name :
Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
Name :
Declaration Date: 27/02/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
52
Chromebox for meetings
CEO
Jerry Shen
Signature : __________
DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Asus Computer International
Responsible Party Name:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Address:
Phone/Fax No:
(510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : Chromebox
Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)
Conforms to the following specifications:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
Signature :
Date :
Feb. 27, 2014
Ver. 120601
Chromebox for meetings
53
54
Chromebox for meetings
Download PDF

advertising