ASUS EA-N66 HUG8661 User's Manual

®
EA-N66
3 az 1-ben kétsávos vezeték nélküli – N900
Gigabit hozzáférési pont / Wi-Fi híd / Jelerősítő
Lépésről lépésre haladó felhasználói
kézikönyv beállításhoz
HUG86618
Második kiadás
Szeptember 2013
Copyright® 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek
a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen
részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó
rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában
vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.
A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a
terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást,
módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék
sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN
KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM
KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE
MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK
IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN
ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN,
KÖZVETET T, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM
KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS
VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNY VAGY
TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK
LEHETŐSÉGÉRŐL.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG
TÁJÉKOZTATÓ CÉLÚ, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK
ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐK AZ ASUS ÁLTALI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT. AZ
ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ
HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS
SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett
védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag
azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű
jogsértés szándéka nélkül.
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés................................................................................... 4
1.1 A csomag tartalma.................................................................................4
1.2 Rendszerkövetelmények......................................................................4
2. Hálózati térkép........................................................................... 5
2.1 Wi-Fi híd mód lépésről lépésre...........................................................6
2.2 Hozzáférési pont mód lépésről lépésre..........................................8
2.3 Jelerősítő mód lépésről lépésre.........................................................11
3. Vezeték nélküli beállítások....................................................... 15
4. LAN beállítások.......................................................................... 18
5. Adminisztráció........................................................................... 18
6. Rendszernapló........................................................................... 21
Felhívások...................................................................................... 22
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
1. Bevezetés
1.1 A csomag tartalma
ASUS EA-N66 x1
Gyors üzembe helyezési útmutató
x1
Támogató CD x1
Garanciakártya x1
Ethernet kábel x1
MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy
hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
1.2 Rendszerkövetelmények
Hálózat felállításához egy vagy két számítógépre van szükség, amelyek
kielégítik az alábbi rendszerkövetelményeket:
• Ethernet RJ-45 (LAN) port
• IEEE 802.11 b/g/n vezeték nélküli képesség
• Telepített TCP/IP szolgáltatás
• Webböngésző mint például Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari
vagy Google Chrome.
Az alábbiak a gyári alapbeállítások:
IP-cím:
10.0.1.1
Felhasználónév: admin
Jelszó : admin
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
2. Hálózati térkép
Ez az EA-N66 Network Map (Hálózati térkép) oldalának áttekintése.
Kattintson az ikonokra a Network Map (Hálózati térkép) oldalon az
egyes hálózati eszközök részletes információinak megtekintéséhez. A
bal oldalon látható ikon a szülő hozzáférési pontra vonatkozik. A jobb
oldalon látható ikon a hálózat klienseire vonatkozik. A középső ikonra
kattintás megjeleníti az EA-N66 jelenlegi állapotát és információit.
A képernyő bal oldalán található az Advanced Setup (Speciális
beállítás) tábla. A Setup (Beállítás) tábla segítségével juthat el az EAN66 LAN adott szolgáltatásaihoz.
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
Kattintson a Quick Internet Setup (Gyors internetes beállítás)
elemre az EA-N66 hálózati kapcsolatának konfigurálásához.
2.1 Wi-Fi híd mód lépésről lépésre
1. lépés: Lépjen be a Gyors internet-beállítás menübe
Az EA-N66 alapértelmezésképpen hálózati adapterként működik.
Kattintson a Next (Következő) gombra a Wi-Fi híd mód beállításának
elvégzéséhez.
2. lépés: helyszín HELYSZÍN felderítése
Az EA-N66 elkezdi megkeresni az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
A helyszíni felderítés megkönnyítése érdekében helyezze a hozzáférési
pontot az EA-N66 közelébe.
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
3. lépés: Válassza ki a szülő hozzáférési pontot és adja meg a
biztonsági kulcsot
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot az elérhető vezeték nélküli
hálózatok listájáról. Adja meg a biztonsági kulcsot.
Ha az EA-N66 nem észleli a kívánt vezeték nélküli hálózatot, helyezze az
EA-N66-ot közelebb a hozzáférési ponthoz, majd kattintson a Refresh
(Frissítés) gombra.
4. lépés: Várjon, amíg az EA-N66 kapcsolódik a szülő
hozzáférési ponthoz
Néhány percet igénybe vehet, amíg az EA-N66 kapcsolódik a szülő
hozzáférési ponthoz.
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
5. lépés: A beállítás befejezése
Gratulálunk! Ezzel befejezte a beállítást!
Az EA-N66 LED jelzőfényeinek értelmezését illetően tekintse meg az
ábrákat.
2.2 Hozzáférési pont mód lépésről lépésre
1. lépés: Válassza a Setup (Beállítás) üzemmódot.
Az Access Point (Hozzáférési pont) mód beállításához ne kattintson a
Next (Tovább) elemre a Quick Internet Setup (Gyors internet-beállítás)
első lapján. Helyette kattintson a beállítási mód váltása hivatkozásra.
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
2. lépés: Válassza az Access Point (Hozzáférési pont)
üzemmódot
Jelölje ki az „I wish to establish a new wireless network” (Új vezeték
nélküli hálózatot kívánok létrehozni) elemet. Kattintson a Next
(Tovább) gombra.
3. lépés: SSID és jelszó beállítása
Rendeljen új SSID-t és jelszót az EA-N66-hoz. Egyedi SSID-t adjon meg a
hálózati problémák elkerülése érdekében.
Az EA-N66 nem működik egyszerre két frekvencián (2,4 GHz
és 5 GHz). A 2,4 GHz-es frekvencia a vezeték nélküli eszközök
többségével működik, az 5 GHz a nagyobb teljesítmény és a
kevesebb zavar érdekében javasolt.
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
4. lépés: Várjon, amíg a beállítás elkészül
Néhány percet igénybe vehet, amíg az EA-N66 létrehozza az új vezeték
nélküli hálózatot.
5. lépés: A beállítás befejezése
Kövesse a rövid oktatóprogramot a beállítás befejezéséhez.
Válassza le az EA-N66 és a PC vagy laptop közötti Ethernet-kábelt.
Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt az EA-N66-hoz és a vezeték nélküli
routerhez.
10
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
6. lépés: A beállítások oldal jelölése könyvjelzővel
Javasolt az EA-N66 alaphelyzetre állítása, ha bármilyen beállítását
modosítja. Azonban a böngészőprogramban létrehozhat egy
könyvjelzőt, amelynek segítségével bármikor gyorsan elérheti a
beállítások oldalt.
2.3 Jelerősítő mód lépésről lépésre
1. lépés: Válassza a Setup (Beállítás) üzemmódot.
A Wireless Range Extender (Vezeték nélküli jelerősítő) mód
beállításához ne kattintson a Next (Tovább) elemre a Quick Internet
Setup (Gyors internet-beállítás) első lapján. Helyette kattintson a
beállítási mód váltása hivatkozásra.
11
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
2. lépés: Válassza a Repeater (Jelerősítő) üzemmódot
Jelölje ki az „I wish to extend my existing wireless network”
(Meglévő vezeték nélküli hálózatom hatósugarát kívánom
megnövelni) elemet. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
3. lépés: Helyszín felderítése
Az EA-N66 elkezdi megkeresni az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
A helyszíni felderítés megkönnyítése érdekében helyezze a hozzáférési
pontot az EA-N66 közelébe.
12
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
4. lépés: Válassza ki a szülő hozzáférési pontot és adja meg
a biztonsági kulcsot
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot az elérhető vezeték nélküli
hálózatok listájáról. Adja meg a biztonsági kulcsot.
Ha az EA-N66 nem észleli a kívánt vezeték nélküli hálózatot, helyezze az
EA-N66-ot közelebb a hozzáférési ponthoz, majd kattintson a Refresh
(Frissítés) gombra.
5. lépés: Állítsa be az SSID-t és jelszót a kiterjesztett
hálózathoz
Az EA-N66 alapértelmezésképpen a következő formátumban rendel
hozzá SSID-t: “original-SSID_RPT”.
Az EA-N66 továbbá automatikusan ugyanazt a jelszót állítja be, mint
amit elsődleges vezeték nélküli hálózatához használ.
13
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
6. lépés: Várjon, amíg az EA-N66 kibővíti vezeték nélküli
hálózatának hatósugarát
7. lépés: A beállítás befejezése
Gratulálunk! Ezzel befejezte a beállítást!
Az EA-N66 LED jelzőfényeinek értelmezését illetően tekintse meg az
ábrákat.
14
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
További beállítások és ajánlott beállítások
1. Az EA-N66 készüléket legfeljebb 1,5 méter távolságra helyezze
a hálózati kliensektől Hozzáférési pont módban, illetve a szülő
hozzáférési pontjától mérve Wi-Fi híd vagy Jelerősítő módban. Az
EA-N66-ot úgy tervezték, hogy nagy távolságban sugározzon jeleket.
Az optimális teljesítmény érdekében az EA-N66-ot a vevőkészüléktől
1,5-3 méter távolságra helyezze el.
2. Az EA-N66 készüléket a szabad térben helyezze el az erősebb jelvétel
érdekében. Különösen a fémből készült tárgyak állhatják útját az EAN66 vezeték nélküli jelének.
3. Vezeték nélküli beállítások
A következő beállítások közül lehet választani a Wireless General
(Vezeték nélküli általános) fülön:
15
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
A WPS fül konfigurációs opciókat kínál a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
szolgáltatáshoz.
A Wireless MAC Filter (Vezeték nélküli MAC-szűrő) fülön adott MACcímeket blokkolhat, hogy ne érhessék el a vezeték nélküli hálózatot.
16
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
A RADIUS Setting (RADIUS beállítás) fülön kiegészítő paramétereket
állíthat be vezeték nélküli kliensek engedélyezéséhez RADIUSszerveren keresztül.
Konfigurálja a RADIUS beállításokat, ha [WPA-ENTERPRISE / WPA2ENTERPRISE] módszert használ mint hitelesítési mód a Wireless General
(Vezeték nélküli általános) fülön.
17
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
4. LAN beállítások
A LAN settings (LAN-beállítások) területen konfigurációs opciók érhetők
el a helyi hálózat IP-címéhez, DNS-éhez és alapértelmezett átjárójához.
5. Adminisztráció
Az Administration (Adminisztráció) területen opciók érhetők el
módváltáshoz, az EA-N66 bejelentkezési jelszavának módosításához,
illetve a firmware frissítéséhez vagy visszaállításához.
18
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
Firmware frissítés fül
A Firmware Upgrade (Firmware frissítés) fül lehetővé teszi a
felhasználók számára az EA-N66 firmware-ének frissítését a firmwarefájl betöltésével.
19
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
• A frissítés során a régi firmware-rel konfigurált beállítások
megmaradnak. Sikertelen frissítés esetén az EA-N66
automatikusan Vészhelyzeti módba lép.
• Az EA-N66 előlapján lévő LED fények jelezni fogják, hogy
Vészhelyzeti módba lépett. Használja a firmware-frissítés
segédprogramot a CD-n a firmware gyári értékre történő
visszaállításához.
20
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
6. Rendszernapló
Az EA-N66 használata során történt események és hibák a
rendszernaplóban kerülnek rögzítésre. Forduljon a Rendszernaplóban
lévő információkhoz, amikor felveszi a kapcsolatot az ASUS céggel
műszaki támogatás érdekében.
21
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
Felhívások
Federal Communications Commission
This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the
following two conditions:
• This device may not cause harmful interference, and
• This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
22
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment .
This equipment should be installed and operated with minimum 20cm
between the radiator and your body.
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause
radio interference, in which case the user may be required to take adequate
measures.
Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe
(ETSI)
DGT Warning Statement
Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency,
increase the power, or change the characteristics and functions of the original
design of the certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect
the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference
is found, the service will be suspended until improvement is made and the
interference no longer exists.
低功率電波輻射性電機管理辦法
(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、
加大功率或變更原設計之特性及功能」以及 (2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及
干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合
法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。
23
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
IC Warning Statement
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than
the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with
this device.
Ant.
Antenna Type
Connector
A
B
C
D
E
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Dipole Antenna
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Reversed-SMA
Gain
(dBi)
5.00
3.00
3.00
2.00
2.00
Remark
TX / RX
TX / RX
TX / RX
TX / RX
TX / RX
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated.
Selection of other channels is not possible.
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
24
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the
highest standards for protecting our environment. We believe in providing
solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other
components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different
regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
25
EA-N66 Lépésről lépésre haladó felhasználói kézikönyv beállításhoz
Gyártó:
A meghatalmazott
képviselője Európában:
Engedélyezett forgalmazók
Törökországban:
ASUSTeK Computer Inc.
Általános +886-2-2894-3447
(tel.):
Vállalat
4F, No. 150, LI-DE RD., PEITOU,
címe:
TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
Vállalat
HARKORT STR. 21-23, D-40880
címe:
RATINGEN, DEUTSCHLAND
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Általános +90 212 3311000
(tel.):
Vállalat
AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
címe:
CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Általános +90 212 3567070
(tel.):
Vállalat
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
címe:
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL
KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST.
SAN. VE DIS TIC. A.S.
Általános +90 216 5288888
(tel.):
Vállalat
EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18,
címe:
SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
26
Download PDF
Similar pages
ASUS EA-N66 C7020 User's Manual
Asus EA-N66 Specifications
ASUS EA-N66
Asus EA-N66 Operating instructions
ASUS EA-N66 PG8661 User's Manual
ASUS EA-N66 CZ8661 User's Manual
EA-N66
ASUS EA-N66 A7020 User's Manual