Asus | X205TA | User's Manual | ASUS X205TA User's Manual

RO9564
Prima ediţie
Septembrie 2014
Notebook PC
Manual electronic
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau
prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără
permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE
VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI,
FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ,
SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR,
PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA
AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII
UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL
SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi
de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi
în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP
INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,
ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST
MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor
responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent
de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru
daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale
tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi
îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului
pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în
contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă
limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili
împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE
TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA
ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU
INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA
PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII
DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.
Service şi asistenţă
Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com
2
Manual electronic pentru notebook
Cuprins
Despre acest manual.................................................................................................7
Convenţii utilizate în acest manual........................................................................... 8
Pictograme......................................................................................................................... 8
Elemente tipografice...................................................................................................... 8
Precauţii referitoare la siguranţă...........................................................................9
Utilizarea notebook-ului............................................................................................... 9
Îngrijirea notebook-ului................................................................................................ 10
Casarea corectă................................................................................................................ 11
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
Cunoaşterea notebook-ului....................................................................................14
Vedere de sus.................................................................................................................... 14
Partea inferioară............................................................................................................... 17
Partea dreaptă.................................................................................................................. 18
Partea stângă.................................................................................................................... 19
Partea din faţă................................................................................................................... 21
Capitolul 2: Utilizarea notebookului
Noţiuni de bază...........................................................................................................24
Încărcaţi notebook-ul..................................................................................................... 24
Ridicaţi pentru a deschide afişajul............................................................................. 26
Apăsaţi pe butonul de alimentare............................................................................. 26
Gesturi pentru touchpad.........................................................................................27
Utilizarea tastaturii.....................................................................................................33
Taste funcţionale............................................................................................................. 33
Taste Windows® 8.1......................................................................................................... 34
Manual electronic pentru notebook
3
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1
Prima pornire a computerului................................................................................36
Interfaţa cu utilizatorul Windows®........................................................................37
Ecranul Start...................................................................................................................... 37
Punctele de interes......................................................................................................... 38
Buton Start......................................................................................................................... 41
Personalizarea ecranului Start.................................................................................... 43
Lucrul cu aplicaţiile Windows®...............................................................................44
Lansarea aplicaţiilor........................................................................................................ 44
Particularizarea aplicaţiilor........................................................................................... 44
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)........................................................................ 46
Charms bar......................................................................................................................... 48
Caracteristica Snap (Aliniere)...................................................................................... 51
Alte comenzi rapide de la tastatură.....................................................................53
Conectarea la reţele wireless..................................................................................55
Wi-Fi...................................................................................................................................... 55
Bluetooth ........................................................................................................................... 56
Airplane mode (Mod avion)......................................................................................... 57
Oprirea notebookului...............................................................................................58
Trecerea notebookului în modul Repaus................................................................ 58
Ecranul de blocare Windows® 8.1..........................................................................59
Pentru a închide ecranul de blocare......................................................................... 59
Personalizarea ecranului de blocare......................................................................... 60
4
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 4: Procedura POST (Power-on Self-test)
Procedura POST (Power-on Self-test)..................................................................64
Utilizarea procedurii POST pentru accesarea sistemului BIOS şi a
opţiunilor de depanare................................................................................................. 64
BIOS.................................................................................................................................64
Accesarea sistemului BIOS............................................................................................ 64
Setări din BIOS.................................................................................................................. 65
Recuperarea sistemului............................................................................................72
Activarea unei opţiuni de recuperare ..................................................................... 74
Sfaturi şi întrebări frecvente
Sfaturi utile privind utilizarea notebookului.....................................................78
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware........................79
Întrebări frecvente referitoare la componentele software..........................82
Anexe
Conformitatea cu modemul intern........................................................................... 86
Prezentare generală........................................................................................................ 86
Declaraţie de compatibilitate a reţelei..................................................................... 87
Echipament non-voce ................................................................................................... 87
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii......................................................... 89
Declaraţie de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)................................. 90
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a
FCC........................................................................................................................................ 91
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)....................................... 91
Marcaj CE............................................................................................................................ 92
Informaţii expunere RF (SAR) - CE.............................................................................. 93
Avertisment IC.................................................................................................................. 94
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii................................. 95
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa........................................ 95
Note de siguranţă UL..................................................................................................... 97
Cerinţă de siguranţă pentru energie........................................................................ 98
Notificări pentru tunerul TV......................................................................................... 98
Notificări REACH............................................................................................................... 98
Notă pentru produsele Macrovision Corporation............................................... 98
Manual electronic pentru notebook
5
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)........................... 99
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică.................................................... 100
Informaţii de siguranţă pentru laser......................................................................... 100
Eticheta de avertizare pentru service....................................................................... 100
Reglementări CDRH........................................................................................................ 100
Notă referitoare la finisaj............................................................................................... 100
Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat)..................... 101
Conformitate produs ENERGY STAR......................................................................... 103
Eticheta Eco a Uniunii Europene ............................................................................... 103
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor la
mediu .................................................................................................................................. 104
Reciclare ASUS / Servicii de returnare...................................................................... 104
Prevenirea pierderii auzului......................................................................................... 104
6
Manual electronic pentru notebook
Despre acest manual
În acest manual sunt furnizate informaţii despre componentele
hardware şi caracteristicile software ale notebookului dvs. Manualul
este organizat în următoarele capitole:
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale
notebookului.
Capitolul 2: Utilizarea notebookului
În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor
componente ale notebookului dvs.
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1
Acest capitol conţine o prezentare generală a utilizării sistemului
de operare Windows® 8.1 pe notebookul dvs.
Capitolul 4: Procedura POST (Power-on Self-test)
În acest capitol este arătat modul de utilizare a procedurii POST
pentru modificarea setărilor notebookului.
Sfaturi şi întrebări frecvente
În această secţiune sunt prezentate sfaturi şi întrebări frecvente
despre componentele hardware şi software pe care le puteţi
consulta pentru activităţile de întreţinere şi rezolvarea
problemelor frecvente la notebookul dvs.
Anexe
Această secţiune conţine note şi declaraţii privind siguranţa
pentru notebookul dvs.
Manual electronic pentru notebook
7
Convenţii utilizate în acest manual
Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt
prezentate după cum urmează:
IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie
respectate pentru realiza o activitate.
NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi
utile la realizarea activităţilor.
AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie
respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi
pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor notebook-ului
dvs.
Pictograme
Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru
realizarea unei serii de activităţi sau proceduri pe notebook-ul dvs.
= Utilizaţi touchpad-ul.
= Utilizaţi tastatura.
Elemente tipografice
Caractere aldine
=A
cestea indică un meniu sau un articol care
trebuie selectat.
Caractere italice
=A
ceasta indică secţiuni pe care le puteţi
consulta în prezentul manual.
8
Manual electronic pentru notebook
Precauţii referitoare la siguranţă
Utilizarea notebook-ului
Acest notebook PC ar trebui utilizat numai în medii
cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F).
Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea
nominală, din partea de jos a Notebook PC şi
asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere
este conform cu puterea nominal.
Nu aşezaţi notebook-ul pe genunchi sau pe orice
altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi
rănile provocate de expunerea la căldură.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte
echipamente periferice deteriorate cu notebookul.
Când este pornit, nu transportaţi sau acoperiţi
notebook-ul cu materiale care pot reduce circulaţia
aerului.
Nu aşezaţi notebook-ul pe suprafeţe de lucru
neregulate sau instabile.
Notebook-ul poate trece prin aparatele cu raze X
de la aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe
benzile rulante), dar nu îl expuneţi detectoarelor sau
baghetelor magnetice.
Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre
serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile
ce trebuie respectate când utilizaţi notebook-ul în
timpul zborului.
Manual electronic pentru notebook
9
Îngrijirea notebook-ului
Înainte de curăţarea notebook-ului, deconectaţi
cablul de alimentare cu curent alternativ şi scoateţi
acumulatorul (dacă este cazul). Utilizaţi un burete
de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o
soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de
apă caldă. Eliminaţi orice surplus de umiditate de pe
notebook utilizând o cârpă uscată.
Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi,
benzen sau alte produse chimice pe sau în
apropierea notebook-ului.
Nu aşezaţi obiecte pe notebook.
Nu expuneţi notebook-ul la câmpuri magnetice sau
electrice puternice.
Nu utilizaţi sau expuneţi notebook-ul la lichide, la
ploaie sau la umezeală.
Nu expuneţi notebook-ul în medii cu praf.
Nu utilizaţi notebook-ul lângă scurgeri de gaze.
10
Manual electronic pentru notebook
Casarea corectă
NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul
menajer. Acest produs a fost proiectat să
permită reutilizarea în condiţii corespunzătoare
a componentelor şi reciclarea. Simbolul care
reprezintă un container tăiat înseamnă că
produsul (electric, echipament electronic şi baterie
de tip buton cu celule cu mercur) nu trebuie
depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi
reglementările locale pentru eliminarea produselor
electronice.
NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer.
Simbolul care reprezintă un container tăiat
înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu
gunoiul menajer.
Manual electronic pentru notebook
11
12
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 1: Configurarea
componentelor hardware
Manual electronic pentru notebook
13
Cunoaşterea notebook-ului
Vedere de sus
NOTĂ: Configuraţia tastaturii poate varia în funcţie de regiune sau ţară.
De asemenea, imaginile afişate pe ecranul notebookului pot avea un
aspect diferit în funcţie de modelul notebookului.
14
Manual electronic pentru notebook
Microfon
Microfonul încorporat se poate utiliza pentru conferinţe video,
naraţiuni sonore sau pentru înregistrări audio simple.
Indicator cameră
Indicatorul camerei arată când camera integrată este utilizată..
Cameră
Camera încorporată vă permite să realizaţi fotografii sau să
înregistraţi materiale video utilizând notebook-ul.
Panou de afişaj
Acest afişaj de înaltă definiţie oferă caracteristici de vizualizare
excelente pentru fotografii, videoclipuri şi alte fişiere multimedia
pe notebook.
NOTĂ: unele modele sunt prevăzute cu un panou tactil care vă
permite să controlaţi notebookul prin atingeri.
Tastatură
Tastatura vă oferă taste QWERTY la dimensiune completă cu
apăsare confortabilă. De asemenea, vă permite să utilizaţi tastele
funcţionale, accesul rapid la Windows® şi controlul altor funcţii
multimedia.
NOTĂ: Configuraţia tastaturii diferă în funcţie de model sau de
teritoriu.
Manual electronic pentru notebook
15
Touchpad
Touchpad-ul permite utilizarea gesturilor multiple pentru
navigarea pe ecran, oferind utilizatorului o experienţă intuitivă.
De asemenea, simulează funcţiile unui mouse obişnuit.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Gesturi
pentru touchpad din acest manual.
Butonul de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook pentru
pornire sau oprire. De asemenea, puteţi să utilizaţi butonul de
alimentare pentru a comuta notebookul în modul de repaus sau
hibernare şi a-l scoate din modul repaus sau hibernare.
În cazul în care notebookul nu mai răspunde la comenzi, apăsaţi
lung butonul de alimentare timp de circa zece (10) secunde,
până când notebookul se opreşte.
16
Manual electronic pentru notebook
Partea inferioară
NOTĂ: Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.
AVERTISMENT! Partea de dedesubt a notebookului se poate încălzi până la
înfierbântare în timpul utilizării sau în timpul încărcării acumulatorului. Când
utilizaţi notebook-ul, nu îl aşezaţi pe suprafeţe care pot bloca fantele de aerisire.
IMPORTANT! Durata de funcţionare a acumulatorului depinde de
condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook. Acumulatorul
nu poate fi demontat.
Difuzoare
Difuzoarele audio încorporate vă permit să auziţi sunetul direct
din PC notebook. Funcţiile audio ale acestui PC notebook sunt
controlate de software.
Manual electronic pentru notebook
17
Partea dreaptă
Port USB 2.0
Portul USB (Universal Serial Bus) este compatibil cu dispozitive
USB 2.0 sau USB 1.1 precum tastaturi, dispozitive de indicare,
unităţi de disc flash, unităţi HDD externe, difuzoare, camere foto
şi imprimante.
18
Manual electronic pentru notebook
Partea stângă
Intrare pentru alimentare (CC)
Introduceţi în acest port adaptorul de alimentare inclus pentru
a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul.
AVERTISMENT! Adaptorul se poate supraîncălzi în timpul
funcţionării. Nu acoperiţi adaptorul şi nu-l atingeţi când este
conectat la o sursă de alimentare electrică.
IMPORTANT! Utilizaţi numai adaptorul de alimentare inclus
pentru a încărca acumulatorul şi alimenta notebook-ul.
Cititor de carduri micro SD
Acest cititor încorporat de carduri SD acceptă formatele de
carduri micro SD.
Manual electronic pentru notebook
19
Port micro HDMI
Acest port este destinat conectorului micro HDMI (HighDefinition Multimedia Interface - Interfaţă multimedia cu
definiţie înaltă) şi este compatibil HDCP pentru redare HD DVD,
Blu-ray şi alt conţinut protejat.
Portul mufei combinate de intrare a microfonului/ieşire a
căştilor
Acest port vă permite să conectaţi notebookul la difuzoare cu
amplificare sau la căşti. De asemenea, puteţi utiliza acest port
pentru a conecta notebook-ul la un microfon extern.
20
Manual electronic pentru notebook
Partea din faţă
Indicatoare de stare
Indicatorii de stare ajută la identificarea stării curente a hardwareului notebook-ului.
Indicator de putere
Indicatorul de alimentare se aprinde atunci când
notebookul este pornit.
Indicator de încărcare a acumulatorului cu două
culori
LED-urile bicolore oferă o indicaţie vizuală a stării
de încărcare a bateriei. Consultaţi tabelul următor
pentru detalii:
Manual electronic pentru notebook
21
Culoare
Stare
Verde constant
Dispozitivul PC-ul notebook
este conectat la o sursă de
alimentare, iar nivelul de
încărcare al bateriei este între
95% şi 100%.
Portocaliu constant Dispozitivul PC-ul notebook
funcţionează în modul baterie,
iar nivelul de încărcare al
bateriei este sub 95%.
Portocaliu
intermitent
PC-ul notebook funcţionează
în modul baterie, iar nivelul de
încărcare al bateriei este sub
10%.
OPRIT
PC-ul notebook funcţionează
în modul baterie, iar nivelul de
încărcare al bateriei este între
10% şi 100%.
Indicatorul blocării literelor mar
22
Acest indicator iluminează când se activează funcţia
Capital lock. Utilizarea funcţiei Capital lock vă permite
să introduceţi litere mari (de ex. A, B, C) utilizând
tastatura notebook-ului.
Manual electronic pentru notebook
Capitolul
2: Utilizarea notebookului
Manual electronic pentru notebook
23
Noţiuni de bază
Încărcaţi notebook-ul.
A.
Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă
de alimentare de 100 V~240 V.
B.
Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea
de alimentare (DC) a notebook-ului.
Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima
utilizare.
NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de
model şi de regiunea în care vă aflaţi.
NOTĂ:
Informaţii despre adaptorul de alimentare:
24
•
Tensiune de intrare: 100-240Vac
•
Frecvenţă intrare: 50-60Hz
•
Interval ieşire curent: 1.75A max. (33W)
•
Interval ieşire tensiune: 19V
Manual electronic pentru notebook
IMPORTANT!
•
Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/
ieşire de pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea
corespund cu informaţiie despre valorile nominale electrice
de pe adaptorul de alimentare. Unele modele de PC notebook
pot accepta mai multe valori nominale ale curentului de ieşire
în funcţie de codul SKU disponibil.
•
Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul
de alimentare înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă
recomandăm insistent să utilizați o priză de perete cu
împământare în timp ce utilizați dispozitivul Notebook PC în
modul de adaptor de alimentare.
•
Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă și să se găsească în
apropierea dispozitivului Notebook PC.
•
Pentru a deconecta dispozitivul Notebook PC de la sursa de
alimentare de rețea, deconectați dispozitivul Notebook PC de
la priza de alimentare.
AVERTISMENT!
Citiţi următoarele măsuri de precauţie privind acumulatorul
notebook-ului dvs.
•
Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc
de ardere chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.
•
Pentru siguranţa personală, respectaţi etichetele de
avertizare.
•
Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip
necorespunzător.
•
A nu se arunca în foc.
•
Nu încercaţi niciodată să scurtcircuitaţi acumulatorul
notebook-ului dvs.
•
Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi reasamblaţi
acumulatorul.
•
Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea dispozitivului.
•
Acumulatorul şi componentele acestuia trebuie reciclate sau
aruncate la deşeuri în mod corespunzător.
•
Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de mici
dimensiuni la îndemâna copiilor.
Manual electronic pentru notebook
25
Ridicaţi pentru a deschide afişajul.
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
26
Manual electronic pentru notebook
Gesturi pentru touchpad
Gesturile vă permit să lansaţi programe şi să accesaţi setările
notebookului dvs. Atunci când utilizaţi gesturi cu mâna, consultaţi
ilustraţiile de mai jos.
Mişcarea cursorului
Puteţi să apăsaţi oriunde pe touchpad pentru a activa cursorul, apoi să
glisaţi degetul pe touchpad pentru a mişca cursorul pe ecran.
Glisare pe orizontală
Glisare pe verticală
Glisare în diagonală
Manual electronic pentru notebook
27
Gesturi cu un deget
Atingere/Atingere dublă
•
În ecranul Pornire, atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.
•
În modul Desktop, atingeţi de două ori un articol pentru a-l
lansa.
Tragere şi plasare
Loviţi uşor de două ori un articol, apoi deplasaţi acelaşi deget fără
a-l ridica de pe touchpad. Pentru a plasa articolul în noua sa locaţie,
ridicaţi degetul de pe touchpad.
28
Manual electronic pentru notebook
Clic stânga
Clic dreapta
•
În ecranul Start, faceţi clic pe •
o aplicaţie pentru a o lansa.
•
În modul Desktop, faceţi
dublu clic pe o aplicaţie
pentru a o lansa.
•
În ecranul Start, faceţi clic pe
o aplicaţie pentru a o selecta
ţi lansaţi bara de setări. De
asemenea, puteţi să apăsaţi
pe acest buton pentru a
lansa bara All Apps (Toate
aplicaţiile).
În modul Desktop, utilizaţi
acest buton pentru a
deschide meniul cu clic
dreapta.
NOTĂ: Zonele din interiorul liniei punctate reprezintă locaţiile butonului
din stânga, respectiv din dreapta, ale mouse-ului pe touchpad.
Manual electronic pentru notebook
29
Tragerea marginii de sus
•
În ecranul Pornire, trageţi dinspre marginea de sus pentru a lansa
bara All apps (Toate aplicaţiile).
•
Într-o aplicaţie care rulează, trageţi de marginea de sus pentru
a-i vizualiza meniul.
Tragerea marginii din stânga
Tragerea marginii din dreapta
Trageţi dinspre marginea din stânga Glisaţi dinspre marginea din
pentru a rearanja aplicaţiile care
dreapta pentru a lansa Charms
rulează.
bar.
30
Manual electronic pentru notebook
Gesturi cu două degete
Atingere
Rotire
Atingeţi touchpadul cu două
Pentru a roti o imagine, plasaţi două
degete pentru a simula funcţia de degete pe touchpad şi apoi rotiţi
clic dreapta.
un deget în sens orar sau antiorar
în timp ce celălalt deget rămâne
nemişcat.
Derulare cu două degete (sus/
jos)
Derulare cu două degete (stânga/
dreapta)
Deplasaţi două degete pentru a
derula în sus sau jos.
Deplasaţi două degete pentru a
derula la stânga sau dreapta.
Manual electronic pentru notebook
31
Micşorare
Mărire
Alăturaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Îndepărtaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Tragere şi plasare
Selectaţi un articol şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de clic
stânga. Deplasaţi celălalt deget în josul pe touchpad pentru a trage şi a
plasa articolul într-o nouă locaţie.
32
Manual electronic pentru notebook
Utilizarea tastaturii
Taste funcţionale
Tastele funcţionale de pe tastatura notebookului pot declanşa
următoarele comenzi:
trece notebook-ul în modul Sleep (Repaus)
activează sau dezactivează modul Airplane (Avion)
NOTĂ: Atunci când este activat, modul Airplane
(Avion) dezactivează toate conexiunile wireless.
scade luminozitatea ecranului
creşte luminozitatea ecranului
stinge ecranul
activează setările pentru al doilea monitor
NOTĂ: Asiguraţi-vă că al doilea afişaj este conectat la
dispozitivul Notebook PC.
Manual electronic pentru notebook
33
Activează sau dezactivează touchpad-ul
Activează sau dezactivează difuzorul
Micşorează volumul difuzorului
Măreşte volumul difuzorului
Taste Windows® 8.1
Pe tastatura notebookului există două taste Windows® speciale utilizate
după cum urmează:
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul Pornire.
Dacă vă aflaţi deja în ecranul Pornire, apăsaţi această tastă
pentru a reveni la ultima aplicaţie pe care aţi deschis-o.
Apăsaţi pe această tastă pentru a simula funcţia de clic
dreapta.
34
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 3:
Lucrul cu Windows® 8.1
Manual electronic pentru notebook
35
Prima pornire a computerului
La prima pornire a computerului apar o serie de ecrane care vă ghidează
în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.1.
Pentru a porni prima oară notebookul:
1.
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook. Aşteptaţi
câteva minute până când apare ecranul de configurare.
2.
În ecranul de configurare alegeţi limba pe care o veţi folosi pe
notebook.
3.
Citiţi cu atenţie termenii licenţei. Selectaţi I accept (Accept).
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura următoarele
elemente de bază:
•
personalizare
•
Accesaţi internetul
•
setări
•
Contul dvs.
5.
După configurarea elementelor de bază, Windows® 8.1 va
continua prin instalarea aplicaţiilor şi configurarea setărilor dvs.
preferate. Asiguraţi-vă că notebookul dvs. este alimentat pe toată
durata procesului de configurare.
6.
După ce se termină configurarea, va apărea ecranul Start.
36
Manual electronic pentru notebook
Interfaţa cu utilizatorul Windows®
Windows® 8.1 este prevăzut cu o interfaţă cu utilizatorul (UI) împărţită în
dale, care vă permite să organizaţi şi accesaţi cu uşurinţă aplicaţiile Windows® din
ecranul de start. De asemenea, include următoarele caracteristici pe care le
puteţi utiliza în timp ce lucraţi pe PC-ul dvs. Notebook.
Ecranul Start
Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de
utilizator. Acesta vă ajută să organizaţi într-un singur loc toate
programele şi aplicaţiile de care aveţi nevoie.
Aplicaţii Windows®
Acestea sunt aplicaţii fixate în ecranul Start şi afişate în format de dale
pentru accesare uşoară.
NOTĂ: Unele aplicaţii necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte
de a putea fi lansate.
Manual electronic pentru notebook
37
Punctele de interes
Punctele de interes (hotspot) de pe ecran vă permit să lansaţi programe
şi să accesaţi setările notebook-ului dvs. Funcţiile acestor puncte de
interes (hotspot) pot fi activate utilizând touchpadul.
Puncte de interes (hotspot) într-o aplicaţie lansată
Punctele de interes (hotspot) de pe ecranul Start
38
Manual electronic pentru notebook
Punct de interes
(hotspot)
colţul din stânga sus
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-sus şi apoi atingeţi miniatura aplicaţiei
recente pentru a reveni la aplicaţia respectivă
care se execută.
Dacă aţi lansat mai multe aplicaţii, glisaţi în
jos pentru a afişa toate aplicaţiile lansate.
colţul din stânga jos
Din ecranul unei aplicaţii care se execută:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi
pentru a
reveni la ecranul Start.
NOTĂ: De asemenea, puteţi apăsa pe tasta
Windows
de pe tastatură pentru a
reveni la ecranul Start.
În ecranul Start:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi
pentru a
reveni la aplicaţie.
Manual electronic pentru notebook
39
Punct de interes
(hotspot)
latura superioară
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului pe latura
superioară până când aceasta devine o
pictogramă în formă de mână. Glisaţi şi fixaţi
aplicaţia într-o locaţie nouă.
NOTĂ: Această funcţie funcţie hotspot
funcţionează numai pentru o aplicaţie
care se execută sau atunci când doriţi să
utilizaţi caracteristica Snap (Aliniere). Pentru
detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Caracteristica Snap (Aliniere) din Lucrul cu
aplicaţii Windows®.
colţurile din dreapta Deplasaţi cursorul mouse-ului pe colţul din
sus şi jos
dreapta-sus sau din dreapta-jos pentru a
lansa Charms bar.
40
Manual electronic pentru notebook
Buton Start
Sistemul de operare Windows® 8.1 vă pune la dispoziţie butonul Start.
Acesta vă permite să comutaţi între ultimele două aplicaţii pe care le-aţi
deschis. Butonul Start poate fi accesat din ecranul Start, când vă aflaţi în
modul Desktop sau în orice aplicaţie deschisă pe ecran.
Butonul Start pe ecranul Start
NOTĂ: Culoarea efectivă a butonul Start diferă în funcţie de setările de
afişare pe care le alegeţi din ecranul Start.
Treceţi cursorul mouse-ului deasupra colţului stâng al ecranului
Start sau al oricărei aplicaţii deschise pentru a determina apariţia
butonului Start.
Manual electronic pentru notebook
41
Butonul Start în modul Desktop
Meniu contextual
Meniul contextual apare sub forma unei casete atunci când atingeţi
şi menţineţi apăsat butonul Start. În această casetă există comenzi
de acces rapid către o parte din programele sistemului de operare
Windows® 8.1.
Meniul contextual include, de asemenea, următoarele opţiuni de închidere
pentru PC-ul notebook. deconectare, repaus, închidere, repornire.
42
Manual electronic pentru notebook
Personalizarea ecranului Start
Windows® 8.1 vă permite să personalizaţi ecranul Start. Astfel, atunci
când încărcaţi sistemul, puteţi accesa direct modul Desktop şi puteţi să
personalizaţi modul în care sunt aranjate aplicaţiile pe ecran.
Pentru a personaliza setările ecranului Start:
1.
Lansaţi desktopul.
2.
Faceţi clic dreapta oriunde pe bara de sarcini, cu excepţia
butonului Start, pentru a lansa fereastra pop-up.
3.
Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) şi apoi selectaţi fila
Navigation (Navigare) pentru a bifa opţiunile pe care doriţi să le
utilizaţi pentru ecranele Navigation (Navigare) şi Start.
4.
Atingeţi/Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a salva noile
setări, apoi ieşiţi.
Manual electronic pentru notebook
43
Lucrul cu aplicaţiile Windows®
Utilizaţi touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a lansa şi
personaliza aplicaţiile.
Lansarea aplicaţiilor
Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi clic
stânga sau apăsaţi o dată pentru a o lansa.
Apăsaţi de două ori pe
şi apoi utilizaţi tastele cu
săgeţi pentru a răsfoi aplicaţiile. Apăsaţi pe
to
pentru a lansa o aplicaţie.
Particularizarea aplicaţiilor
Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi fixarea
aplicaţiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.
Mutarea aplicaţiilor
Pentru a muta o aplicaţie, atingeţi de două ori aplicaţia,
apoi glisaţi-o şi fixaţi-o într-o locaţie nouă.
Redimensionarea aplicaţiilor
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara sa
de setări, apoi atingeţi
şi selectaţi o dimensiune
pentru cadrul aplicaţiei.
44
Manual electronic pentru notebook
Anularea fixării unor aplicaţii
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara
Customize (Personalizare) şi apoi atingeţi
Închiderea aplicaţiilor
1.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea
superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca
acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă
de mână.
2.
Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a
ecranului pentru a o închide.
Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele
.
Manual electronic pentru notebook
45
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)
În afară de aplicaţiile deja fixate în ecranul Start, puteţi deschide şi alte
aplicaţii prin intermediul ecranului Apps (Aplicaţii).
NOTĂ: Aplicaţiile care apar efectiv pe ecran diferă în funcţie de model.
Următoarea captură de ecran este numai pentru referinţă.
Lansarea ecranul Apps (Aplicaţii)
Lansaţi ecranul Apps (Aplicaţii) utilizând touchpadul sau tastatura
notebookului.
În ecranul Start, faceţi clic pe butonul
Din ecranul Start, apăsaţi
.
şi apoi apăsaţi
.
46
Manual electronic pentru notebook
Fixarea mai multor aplicaţii în ecranul Start
Puteţi fixa mai multe aplicaţii în ecranul Start utilizând touchpadul.
1. Lansaţi ecranul All Apps (Toate aplicaţiile)
2.
Faceţi clic dreapta pe aplicaţiile pe care doriţi să le
adăugaţi la ecranul Start.
3.
Atingeţi/Faceţi clic pe pictograma
pentru a
fixa aplicaţiile selectate pe ecranul Start.
Manual electronic pentru notebook
47
Charms bar
Charms bar este o bară de instrumente care poate fi iniţiată în partea
dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente
care vă permit să partajaţi aplicaţii şi care asigură accesul rapid pentru
personalizarea setărilor notebook-ului dvs.
Charms bar
48
Manual electronic pentru notebook
Lansarea barei Charms bar
NOTĂ: Atunci când este apelată, bara Charms bar apare sub forma unui
set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei Charms
bar după activare.
Utilizaţi touchpadul sau tastatura notebook-ului dvs. pentru a lansa bara
Charms bar.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţurile din dreapta
sau stânga sus ale ecranului.
Apăsaţi tastele
Manual electronic pentru notebook
.
49
În interiorul barei Charms bar
Search (Căutare)
Acest instrument vă permite să căutaţi fişiere, aplicaţii sau
programe din notebook-ul dvs.
Share (Partajare)
Acest instrument vă permite să partajaţi aplicaţii prin siteuri de reţele sociale sau e-mail.
Start (Start)
Acest instrument aduce afişajul înapoi la ecranul Start. De
asemenea, îl puteţi utiliza din ecranul Start pentru a reveni
la o aplicaţie deschisă de curând.
Devices (Dispozitive)
Acest instrument vă permite să accesaţi şi să partajaţi
fişiere cu alte dispozitive ataşate la notebook-ul dvs.,
precum un monitor extern sau o imprimantă.
Settings (Setări)
Acest instrument vă permite să accesaţi setările PC ale
notebook-ului dvs.
50
Manual electronic pentru notebook
Caracteristica Snap (Aliniere)
Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate,
permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.
IMPORTANT! Înainte de a utiliza caracteristica Snap (Aliniere), asiguraţi-vă
că rezoluţia ecranului notebookului este setată la 1366 x 768 pixeli.
Snap bar
Manual electronic pentru notebook
51
Activarea caracteristicii Snap (Aliniere)
Utilizaţi touchpadul sau tastatura notebookului pentru a activa şi a
utiliza caracteristica Snap (Aliniere).
1.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Treceţi cursorul mouse-ului peste latura superioară
a ecranului.
3.
După ce cursorul s-a schimbat într-o pictogramă
tip mână, trageţi şi plasaţi aplicaţia în partea stângă
sau dreaptă a ecranului.
4.
Lansaţi o altă aplicaţie.
1.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Apăsaţi pe
şi pe tasta săgeată stânga sau
dreapta pentru a alinia aplicaţia în panoul stâng
sau drept.
3.
52
Lansaţi o altă aplicaţie. Această aplicaţie va fi
plasată în mod automat în panoul gol.
Manual electronic pentru notebook
Alte comenzi rapide de la tastatură
Utilizând tastatura, puteţi utiliza şi următoarele comenzi rapide pentru a
vă ajuta să lansaţi aplicaţii şi să navigaţi prin Windows® 8.1.
\
Comută între ecranul de start şi ultima aplicaţie în
execuţie
Lansează spaţiul de lucru
Lansează fereastra This PC (Acest PC) în modul
Spaţiu de lucru
Deschideţi opţiunea File (Fişier) din butonul
Search (Căutare)
Deschide panoul Partajare
Deschide panoul Setări
Deschideţi panoul Dispozitive
Activează ecranul de blocare
Minimizează fereastra activă în acel moment
Manual electronic pentru notebook
53
Lansează panoul Project (Proiect)
Deschideţi opţiunea Everywhere (Oriunde)
din butonul Search (Căutare)
Deschide fereastra Executare
Deschide Centrul pentru acces facil
Deschideţi opţiunea Settings (Setări) din
cadrul butonului Search (Căutare)
Deschide meniul contextual al butonului
Start
Lansează pictograma lupă şi măreşte ecranul
Micşorează ecranul
Deschide Setări narator
54
Manual electronic pentru notebook
Conectarea la reţele wireless
Wi-Fi
Accesaţi e-mailuri, navigaţi pe internet şi partajaţi aplicaţii prin site-uri
de reţele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Wi-Fi pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.
Activarea Wi-Fi
Activaţi Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii paşi:
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Selectaţi un punct de acces din lista de conexiuni
Wi-Fi disponibile.
, apoi
.
4.Atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni
conectarea la reţea.
NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceţi o cheie de
securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.
5.
Dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi
alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeţi/faceţi
clic pe Yes (Da). Atingeţi/Faceţi clic pe No (Nu) dacă
nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.
Manual electronic pentru notebook
55
Bluetooth
Utilizaţi conectivitatea Bluetooth pentru a facilita transferuri wireless de
date cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Bluetooth pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi secţiunea Modul Avion din acest manual.
Împerecherea cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth
Pentru a efectua transferuri de date, trebuie să împerecheaţi notebookul
cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth. Pentru aceasta, utilizaţi
touchpadul după cum urmează:
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
, apoi Change PC Settings
(Modificare setări pentru PC).
3.
În PC Settings (Setări PC) selectaţi Devices
(Dispozitive), apoi atingeţi Add a Device
(Adăugare dispozitiv) pentru a căuta dispozitive
cu conectivitate Bluetooth.
4.
Selectaţi un dispozitiv din listă. Comparaţi codul
de acces de pe notebook cu codul de acces trimis
către dispozitivul selectat. Dacă aceste coduri sunt
identice, atingeţi Yes (Da) pentru a împerechea
notebookul cu dispozitivul.
NOTĂ: Pentru anumite dispozitive cu conectivitate
Bluetooth, este posibil să vi se solicite să tastaţi codul de
acces al notebookului.
56
Manual electronic pentru notebook
Airplane mode (Mod avion)
Airplane mode (Modul Avion) dezactivează comunicaţia wireless,
permiţându-vă să utilizaţi notebookul în condiţii de siguranţă atunci
când călătoriţi cu avionul.
Activarea modului Avion
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Mişcaţi cursorul spre dreapta pentru a activa modul
Avion.
Apăsaţi pe
,apoi
.
.
Dezactivarea modului Avion
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Mişcaţi cursorul spre stânga pentru a dezactiva
modul Avion.
Apăsaţi pe
,apoi
.
.
NOTĂ: Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile
aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi
notebookul în timpul zborului.
Manual electronic pentru notebook
57
Oprirea notebookului
Puteţi opri notebookul utilizând una dintre următoarele proceduri:
•
Atingeţi
din Charms bar, apoi
> Shut down (Închidere) pentru a efectua o
închidere normală.
•
În ecranul de conectare atingeţi
> Shut
down (Închidere).
•
De asemenea, puteţi să închideţi notebook PC-ul
utilizând modul Desktop. Pentru aceasta, lansaţi
desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a
lansa fereastra de închidere. Selectaţi Shut Down
(Închidere) din lista derulantă şi faceţi clic pe OK.
•
Dacă notebookul nu reacţionează, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin zece
(10) secunde, până când notebookul se opreşte.
Trecerea notebookului în modul Repaus
Pentru a trece notebookul în modul Repaus, apăsaţi o singură dată pe
butonul de alimentare.
De asemenea, puteţi trece notebook PC-ul în modul
de repaus utilizând modul Desktop. Pentru aceasta,
lansaţi desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a lansa
fereastra de închidere. Selectaţi Sleep (Repaus) din lista
derulantă şi faceţi clic pe OK.
58
Manual electronic pentru notebook
Ecranul de blocare Windows® 8.1
Ecranul de blocare Windows® 8.1 apare atunci când reactivaţi
notebookul din modul de inactivitate sau de hibernare. Ecranul mai
apare atunci când blocaţi sau deblocaţi sistemul Windows® 8.1.
Ecranul de blocare poate fi personalizat astfel încât să restricţioneze
accesul la sistemul dvs. de operare. Puteţi schimba imaginea de fundal
şi puteţi să accesaţi o parte din aplicaţii, chiar şi când notebookul este
blocat.
Pentru a închide ecranul de blocare
1.
Atingeţi/Faceţi clic pe touchpad sau apăsaţi pe
orice tastă de pe tastatura notebookului.
2.
(opţional) În cazul în care contul dvs. este protejat
prin parolă, va trebui să introduceţi această parolă
pentru a continua cu ecranul Start.
Manual electronic pentru notebook
59
Personalizarea ecranului de blocare
Puteţi personaliza ecranul de blocare pentru a afişa fotografia preferată,
o expunere de fotografii, actualizări ale aplicaţiilor, dar şi pentru a
dobândi acces rapid la camera notebookului dvs. Pentru a modifica
setările ecranului de blocare, puteţi face referire la următoarele
informaţii:
Selectarea unei fotografii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.Sub Lock screen preview (Previzualizare ecran
de blocare), faceţi clic pe Browse (Răsfoire)
pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o
utilizaţi ca fundal pentru ecranul de blocare.
Redarea unei expuneri de fotografii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.Sub Lock screen preview (Previzualizare ecran
blocare), deplasaţi glisorul Play a slide show on
the lock screen (Redare expunere pe ecranul
de blocare) la On (Activat).
4.
Defilaţi în jos pentru a personaliza următoarele
opţiuni cu privire la expunerea de pe ecranul de
blocare:
60
Manual electronic pentru notebook
Adăugarea actualizărilor de aplicaţii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.
Defilaţi în jos până când vedeţi opţiunea Lock
screen apps (Aplicaţii ecran de blocare).
4.
Folosiţi următoarele opţiuni pentru a adăuga
aplicaţiile ale căror actualizări doriţi să le vedeţi
pe ecranul de blocare:
Activarea camerei notebookului dvs. din ecranul de blocare
Din ecranul de blocare, puteţi glisa în jos pentru a activa şi utiliza
camera notebookului dvs. Consultaţi paşii de mai jos pentru a activa
această caracteristică:
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.
Defilaţi în jos până când vedeţi opţiunea Camera
(Cameră).
4.
Deplasaţi glisorul la On (Activat).
Manual electronic pentru notebook
61
62
Manual electronic pentru notebook
Capitolul 4:
Procedura POST (Power-on
Self-test)
Manual electronic pentru notebook
63
Procedura POST (Power-on Self-test)
Procedura POST (Power-on Self-test) este o serie de teste de
diagnosticare controlate de software care se execută la pornirea
notebookului. Software-ul care controlează procedura POST este
instalat ca o componentă permanentă a arhitecturii notebookului.
Utilizarea procedurii POST pentru accesarea
sistemului BIOS şi a opţiunilor de depanare
În timpul procedurii POST aveţi posibilitatea să accesaţi setările din BIOS
sau să executaţi opţiuni de depanare utilizând tastele funcţionale de pe
notebook. Pentru mai multe detalii, consultaţi următoarele informaţii.
BIOS
În BIOS (Basic Input and Output System) sunt stocate setările hardware
ale sistemului necesare pornirii sistemului pe notebook.
Setările implicite din BIOS se aplică majorităţii condiţiilor notebookului.
Nu schimbaţi setările implicite din BIOS decât în următoarele situaţii:
•
La încărcarea sistemului, pe ecran apare un mesaj de eroare care
vă solicită să executaţi BIOS Setup (Configurare BIOS).
•
Aţi instalat o componentă de sistem nouă care necesită setări
suplimentare sau actualizarea sistemului BIOS.
AVERTISMENT: Setările incorecte din BIOS pot cauza instabilitate sau
eşecul încărcării sistemului. Recomandăm cu insistenţă să schimbaţi setări
din BIOS numai cu ajutorul unui personal de service instruit.
Accesarea sistemului BIOS
Reporniţi notebookul şi, în timpul procedurii POST, apăsaţi
pe
64
.
Manual electronic pentru notebook
Setări din BIOS
NOTĂ: Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.
Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află portul LAN.
Boot (Pornire sistem)
Acest meniu vă permite să stabiliţi prioritatea dispozitivelor de pornire
a sistemului de operare. Atunci când stabiliţi această prioritate, puteţi
consulta următoarele proceduri.
1.
În ecranul Boot (Pornire sistem), selectaţi Boot Option #1. (Pornire
sistem prima opţiune).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
65
Apăsaţi pe
şi selectaţi un dispozitiv, conform cu Boot
Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).
2.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Sets the system
boot order
Boot Option #1
Windows Boot Manager
Disabled
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
66
Manual electronic pentru notebook
Security (Securitate)
Acest meniu vă permite să setaţi parola de administrator şi parola de
utilizator pentru accesarea notebookului. De asemenea, acest meniu
vă permite să controlaţi accesul la unitatea de hard disc, la interfaţa de
intrare/ieşire (I/O) şi la interfaţa USB.
NOTĂ:
Main
•
Dacă instalaţi o User Password (Parolă utilizator), vi se va
solicita să introduceţi această parolă înainte de intrarea în
sistemul de operare al notebookului.
•
Dacă instalaţi o Administrator Password (Parolă
administrator), vi se va solicita să introduceţi această parolă
înainte de intrarea în sistemul BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Administrator Password
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
User Password
Secure Boot Menu
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243 Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
67
Pentru a seta parola:
1.
În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password (Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).
2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi
.
3. Introduceţi din nou parola şi apăsaţi
.
Pentru a şterge parola:
1.
În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator
Password (Configurare parolă administrator) sau User Password
(Parolă administrator).
2.
Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe
3.
Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare
parolă nouă) şi apăsaţi pe
4.
.
.
Selectaţi Yes (Da) în caseta de confirmare, apoi apăsaţi pe
.
68
Manual electronic pentru notebook
Save & Exit (Salvare şi ieşire)
Pentru a păstra setările de configurare, selectaţi Save Changes and Exit
(Salvare modificări şi ieşire) înainte de a ieşi din BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Manual electronic pentru notebook
69
Actualizarea BIOS-ului.
1.
Verificaţi modelul exact al notebookului dvs. şi apoi descărcaţi
cel mai recent fişier BIOS pentru modelul dvs. de pe site-ul Web
ASUS.
2.
Salvaţi o copie a fişierului BIOS descărcat pe o unitate de memorie
flash.
3.
Conectaţi unitatea de memorie flash la notebook.
4.
Reporniţi notebookul, apoi apăsaţi pe
în timpul procedurii
POST.
5.
În programul BIOS Setup (Configurare BIOS), faceţi clic pe
Advanced (Complex) > Start Easy Flash (Pornire Actualizare
uşoară), apoi apăsaţi pe
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Network Stack Configuration
USB Configuration
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10 : Save & Exit
ESC/Right Click : Exit
Version 2.16.1243. Copyright (C) 2013 American Megatrends, Inc.
70
Manual electronic pentru notebook
6.
Localizaţi fişierul BIOS descărcat pe unitatea de memorie flash,
apoi apăsaţi pe
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X205
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
După procesul de actualizare BIOS, faceţi clic pe Exit (Ieşire) >
Restore Defaults (Restabilire setări implicite) pentru a restabili
sistemul la setările implicite.
Manual electronic pentru notebook
71
Recuperarea sistemului
Utilizarea opţiunilor de recuperare pe Notebook PC vă permite
să restauraţi sistemul la starea sa originală sau, pur şi simplu,
să reîmprospătaţi setările pentru a contribui la îmbunătăţirea
performanţelor.
IMPORTANT!
•
Faceţi o copie de rezervă a tuturor fişierelor de date înainte
de a aplica orice opţiune de recuperare pe Notebook PC-ului
dvs.
•
Notaţi-vă setările particularizate importante, de exemplu
setările de reţea, numele de utilizatori şi parolele pentru a
evita pierderea de date.
•
Înainte de resetarea sistemului, asiguraţi-vă că Notebook PCul este conectat la o sursă de alimentare.
Windows® 8.1 vă permite oricare dintre următoarele opţiuni de
recuperare:
•
Refresh your PC without affecting your files (Reîmprospătați
PC-ul fără a afecta fișierele) - această opţiune vă permite
să reîmprospătaţi Notebook PC-ul dvs. fără a afecta fişierele
personale (fotografii, muzică, clipuri video, documente) şi
aplicaţiile din Magazinul Windows®.
Utilizând această opţiune, puteţi restaura Notebook PC-ul la
setările sale implicite şi să ştergeţi alte aplicaţii instalate.
•
Remove everything and reinstall Windows (Ștergeți totul și
reinstalați Windows) - această opţiune resetează Notebook PCul la setările sale din fabrică. Înainte de a aplica această opţiune
trebuie să faceţi o copie de rezervă a datelor dvs.
72
Manual electronic pentru notebook
•
Advanced startup (Pornire complexă) - utilizarea acestei
opţiuni vă permite să aplicaţi alte opţiuni complexe de recuperare
pe Notebook PC, de exemplu:
-
utilizarea unei unităţi USB, a unei conexiuni de reţea sau a
DVD-ului de recuperare Windows pentru pornirea Notebook
PC-ului;
-
utilizarea opţiunii Troubleshoot (Depanare) pentru a
activa oricare dintre aceste opţiuni complexe de recuperare:
System Restore (Restaurare sistem), System Image Recovery
(Recuperare imagine sistem), Startup Repair (Reparare
la pornire), Command Prompt (Linie de comandă), UEFI
Firmware Settings (Setări firmware UEFI), Startup Settings
(Setări pornire).
Manual electronic pentru notebook
73
Activarea unei opţiuni de recuperare
Consultaţi următorii paşi dacă doriţi să accesaţi şi să utilizaţi oricare
dintre opţiunile de recuperare disponibile pentru Notebook PC-ul dvs.
1.
Lansaţi bara cu butoane şi selectaţi Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări pentru PC).
74
Manual electronic pentru notebook
3.
În opţiunile PC Settings (Setări PC), selectaţi Update and
recovery (Actualizare și recuperare).
4.
În opţiunile Update and recovery (Actualizare și recuperare),
selectaţi Recovery (Recuperare), selectaţi opţiunea de
recuperare pe care doriţi să o aplicaţi.
Manual electronic pentru notebook
75
76
Manual electronic pentru notebook
Sfaturi şi întrebări frecvente
Manual electronic pentru notebook
77
Sfaturi utile privind utilizarea notebookului
Pentru a vă ajuta să maximizaţi utilizarea notebookului, să menţineţi
performanţele sistemului şi să asiguraţi securitatea datelor, vă oferim
câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmaţi:
•
Actualizaţi periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că
aplicaţiile au cele mai recente setări de securitate.
•
Utilizaţi utilitarul ASUS Live Update pentru a actualiza aplicaţiile,
driverele şi utilitarele ASUS de pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi ASUS Tutor de pe notebook.
•
Utilizaţi un program antivirus pentru a vă proteja datele şi,
periodic, actualizaţi programul antivirus.
•
Dacă nu este absolut necesar, evitaţi închiderea forţată a
notebookului.
•
Faceţi copii de rezervă ale datelor şi stocaţi aceste copii pe o
unitate de stocare externă.
•
Evitaţi utilizarea notebookului la temperaturi extrem de
ridicate. Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi notebookul o perioadă
îndelungată de timp (cel puţin o lună), vă rugăm să scoateţi
bateria (dacă aceasta este amovibilă).
•
Deconectaţi toate dispozitivele externe şi asiguraţi-vă că aveţi
cele de mai jos înainte de resetarea notebookului:
78
-
cheia de produs pentru sistemul de operare şi alte aplicaţii
instalate
-
datele copiate de rezervă
-
ID-ul şi parola de conectare
-
informaţiile despre conexiunea la Internet
Manual electronic pentru notebook
Întrebări frecvente referitoare la
componentele hardware
1.
Atunci când pornesc notebookul, pe ecran apare un punct
negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?
Deşi aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează
sistemul. Dacă incidentul persistă şi afectează performanţele
sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.
2.
Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot
rezolva această problemă?
Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi
poziţia curentă a notebookului. De asemenea, luminozitatea şi
culorile notebookului pot varia în funcţie de model. Puteţi utiliza
tastele funcţionale sau setările de afişare din sistemul de operare
pentru a ajusta aspectul afişării pe ecran.
3.
Cum pot maximiza durata de utilizare a bateriei
notebookului?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Utilizaţi tastele funcţionale pentru a ajusta luminozitatea de
afişare.
•
Dacă nu utilizezi nicio conexiune Wi-Fin, comută sistemul la
Airplane Mode (Mod Avion).
•
Deconectaţi dispozitivele USB neutilizate.
•
Închideţi aplicaţiile neutilizate, în special aplicaţiile care
utilizează multă memorie de sistem.
Manual electronic pentru notebook
79
4.
5. 6.
Indicatorul LED pentru baterie nu se aprinde. care este
problema?
•
Verificaţi dacă adaptorul de alimentare sau bateria este
conectată corect. De asemenea, puteţi să deconectaţi
adaptorul de alimentare sau bateria, să aşteptaţi un minut
şi apoi să reconectaţi adaptorul la priza electrică şi la
notebook.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu funcţionează touchpadul?
•
Apăsaţi pe
pentru a activa touchpadul.
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern.
Atunci când redau fişiere audio şi video, de ce nu aud nimic
de la difuzoarele notebookului?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
7.
•
Apăsaţi pe
pentru a mări volumul difuzoarelor.
•
Verificaţi dacă a fost dezactivat sunetul.
•
Verificaţi dacă la notebook sunt conectate căşti şi, dacă da,
deconectaţi-le.
Cum trebuie să procedez dacă am pierdut adaptorul de
alimentare sau bateria nu mai funcţionează?
Contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă.
80
Manual electronic pentru notebook
8. Deşi aud în continuare sunet la difuzoarele notebookului
după ce am conectat căşti la portul corect?
Accesaţi Control Panel (Panou de control) > Hardware and
Sound (Hardware şi sunet), apoi selectaţi Audio Manager
(Manager audio) pentru a configura setările.
9.
Notebookul nu interpretează corect apăsările pe taste,
deoarece cursorul continuă să se mişte. Ce trebuie să fac?
Asiguraţi-vă că nu există nimic care atinge sau apasă accidental
touchpadul în timp ce tastaţi. De asemenea, puteţi activa
touchpadul apăsând pe
.
10. Touchpadul notebookului nu funcţionează. Ce trebuie să fac?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern la notebook. În acest caz, dezactivaţi această
funcţie.
•
Apăsaţi pe
.
11. Atunci când apăs pe tastele „U”, „I” şi „O”, nu se afişează litere,
ci cifre. Cum pot schimba această comportare?
Apăsaţi pe tasta
sau
(la anumite modele)
pentru a dezactiva această caracteristică şi a utiliza tastele
respective pentru introducerea de litere.
Manual electronic pentru notebook
81
Întrebări frecvente referitoare la
componentele software
1.
Atunci când pornesc notebookul, se aprinde indicatorul de
alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard diskului.
De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare. Cum pot
rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
2.
•
Închideţi forţat notebookul apăsând pe butonul de
alimentare mai mult de zece (10) secunde. Verificaţi dacă
adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect,
apoi porniţi notebookul.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afişează mesajul:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Îndepărtaţi discurile sau alte suporturi media. Apăsaţi pe
orice tastă pentru repornire.)”?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
3. •
Îndepărtaţi toate dispozitivele USB conectate şi apoi
reporniţi notebookul.
•
Dacă problema persistă, este posibil ca notebookul să aibă
o problemă cu memoria. Contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Notebookul porneşte mai greu decât de obicei şi sistemul
de operare funcţionează lent. Cum pot rezolva această
problemă?
Ştergeţi aplicaţiile pe care le-aţi instalat recent sau nu erau
incluse în pachetul sistemului de operare şi apoi reporniţi
sistemul.
82
Manual electronic pentru notebook
4.
Notebookul nu încarcă sistemul de operare. Cum pot rezolva
această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
5.
•
Îndepărtaţi toate dispozitivele conectate la notebook, apoi
reporniţi sistemul.
•
La pornire, apăsaţi pe F9. Atunci când notebookul intră în
modul Troubleshooting (Depanare), selectaţi Refresh
(Reîmprospătare) sau Reset your PC (Resetare PC).
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu pot reactiva notebookul din modul Repaus sau
Hibernare?
•
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima
stare activă.
•
Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia
bateriei. Conectaţi adaptorul de alimentare la notebook şi la
o priză electrică, apoi apăsaţi pe butonul de alimentare.
Manual electronic pentru notebook
83
84
Manual electronic pentru notebook
Anexe
Manual electronic pentru notebook
85
Conformitatea cu modemul intern
Notebook-ul PC cu modelul de modem intern este conform JATE (Japonia), FCC (US,
Canada, Korea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern a fost aprobat în conformitate
cu Decizia consiliului 98/482/EC referitoare la conexiunea paneuropeană de
terminal unic la reţeaua de telefonie publică bazată pe comutaţia de circuite
(PSTN) Cu toate acestea, datorită diferenţelor dintre PSTN-urile specifice
furnizate în diferite ţări, această aprobare nu acordă, de sine-stătător, o garanţie
necondiţionată pentru operarea cu succes în fiecare punct terminal al reţelei
PSTN. În eventualitatea în care apar probleme, este necesar ca în primul rând să-l
contactaţi pe furnizorul de echipament.
Prezentare generală
În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene
decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor
echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la
PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog.
CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare
pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a
echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală
în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin
semnalizarea de multifrecvenţă bitonală.
86
Manual electronic pentru notebook
Declaraţie de compatibilitate a reţelei
Declaraţia care trebuie făcută de producător pentru organismul notificat şi pentru
vânzător: „Această declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament
este conceput să funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca
echipamentul să aibă dificultaţi de interacţionare.”
Declaraţia care trebuie făcută de către producător pentru utilizator: „Această
declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament este conceput să
funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să
aibă dificultaţi de interacţionare. De asemenea, este necesar ca producătorul să
anexeze o declaraţie în care să precizeze clar unde compatibilitatea reţelei depinde
de setările de comutare fizice sau de software. De asemenea, sfătuim utilizatorul
să contacteze vânzătorul în cazul în care se doreşte utilizarea echipamentului
într-o altă reţea.”
Până în momentul actual Organismul notificat al CETECOM a emis mai multe
aprobări paneuropene prin CTR 21. Rezultatele sunt reprezentate de primele
modele europene care nu necesită aprobări reglementatoare în fiecare ţară
europeană.
Echipament non-voce
Roboţii telefonici şi telefoanele cu funcţie difuzor pot fi la fel de bine utilizate
ca modemuri, faxuri şi ca sisteme de alarmă cu sau fără funcţia de apelare
automată. Echipamentul în care calitatea end-to-end a convorbirii este controlată
de reglementări (de exemplu telefoanele handset (manuale) şi în unele ţări şi
telefoanele fără fir) este exclus.
Manual electronic pentru notebook
87
În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează
în prezent standardului CTR21.
Ţara
Se aplică
Se testează
Austria1
Da
Nu
Belgia
Da
Nu
Republica Cehia
Nu
Nu se aplică
Danemarca1
Da
Da
Finlanda
Da
Nu
Franţa
Da
Nu
Germania
Da
Nu
Grecia
Da
Nu
Ungaria
Nu
Nu se aplică
Islanda
Da
Nu
Irlanda
Da
Nu
Italia
Încă în aşteptare
Încă în aşteptare
Israel
Nu
Nu
Lichtenstein
Da
Nu
Luxemburg
Da
Nu
Olanda1
Da
Da
Norvegia
Da
Nu
Polonia
Nu
Nu se aplică
Portugalia
Nu
Nu se aplică
Spania
Nu
Nu se aplică
Suedia
Da
Nu
Elveţia
Da
Nu
Anglia
Da
Nu
88
Manual electronic pentru notebook
Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate fără nicio
garanţie. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteţi vizita http://www.cetecom.
de/technologies/ctr_21.html
1 Cerinţele naţionale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul poate utiliza
apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul utilizatorului că echipamentul
este conceput doar pentru a suporta semnalizarea DTMF, caz în care testarea
suplimentară este de prisos).
În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în serie şi pentru
facilităţile legate de identitatea apelantului.
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de
comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv
interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru
un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei
federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv
generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că
interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv
produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate
prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:
•
Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
•
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Manual electronic pentru notebook
89
•
Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este
conectat receptorul.
•
Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru
încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferenţelor cu recepţia
radio şi TV din apropiere. Este esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat.
Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv.
Reţineţi că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a
utiliza dispozitivul.
(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993,
Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor naţionale şi a
înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)
Declaraţie de conformitate
(Directiva R&TTE 1999/5/CE)
Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:
•
Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3]
•
Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
•
Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950]
•
Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
•
Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
•
Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
•
Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]
90
Manual electronic pentru notebook
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la
frecvenţa radio (RF) a FCC
ATENŢIE! Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi
acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi
11 la o frecvenţă de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii stabilite de FCC
pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele de
conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu
antena emiţătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte
instrucţiunile de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu
expunerea la RF.
Acest dispozitiv funcţionează în intervalul de frecvenţe cuprins între 5,15 şi 5,25
GHz şi trebuie utilizat numai în interior. Utilizarea în exterior în intervalul de
frecvenţe 5.150-5.250 este interzisă.
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio
(SAR)
Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde
radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească
limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de
către Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.
Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata
de absorbţie specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate
de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere
specificat pe diferite canale.
FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest dispozitiv cu toate
nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere
la FR ale FCC. Informaţiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi
se pot găsi în secţiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/
fccid după căutarea ID-ului FCC: ZQ6-AP6234A.
Manual electronic pentru notebook
91
Marcaj CE
Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC
2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind
joasa tensiune”.
Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless
Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei
şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează
echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a
conformităţii.
Acest echipament poate fi operat în:
AT
EE
IT
NO
92
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Manual electronic pentru notebook
Informaţii expunere RF (SAR) - CE
Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii
publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.
Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja
publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii
ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice.
Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce
priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption
Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut
corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la
protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).
În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele
de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 50566 şi EN 622092. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi
transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă ale
dispozitivului mobil.
Manual electronic pentru notebook
93
Avertisment IC
Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenţei unor
informaţii de transmis sau în cazul defectării. Reţineţi că acest lucru nu are ca scop
interzicerea transmiterii de informaţii de control sau semnalizare sau utilizarea
codurilor repetitive solicitate de tehnologie.
Dispozitivul proiectat pentru banda de frecvenţă cuprinsă între 5150 MHz şi 5250 MHz
este destinat utilizării în interior, pentru a se reduce posibilitatea unor interferenţe
dăunătoare pentru sistemele mobile prin satelit care operează pe acelaşi canal;
amplificarea maxim admisă pentru antenă (pentru dispozitive care operează pe
benzile cuprinse între 5250 MHz ş 5350 MHz şi respectiv între 5470 MHz şi 5725
MHz) pentru conformarea cu limita EIRP; şi amplificarea maxim permisă pentru
antenă (pentru dispozitive care operează pe banta cuprinsă între 5275 MHz ş 5850
MHz) pentru conformarea cu limitele EIRP specificate pentru funcţionarea de tip
punct-punct sau pentru alte tipuri de funcţionare, aşa cum se specifică în secţiunea
A9.2(3). De asemenea, radarele de putere ridicată sunt alocate ca utilizatori principali
(însemnând că au prioritate) în banda cuprinsă între 5250 şi 5350 MHz, iar aceste
radare pot cauza interferenţe şi/sau deteriorări ale dispozitivelor LE-LAN.
94
Manual electronic pentru notebook
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite
domenii
America de Nord
2.412-2.462 GHz
Canalul 1 până la Canalul 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Canalul 1 până la Canalul 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Canalul 1 până la Canalul 13
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în
Franţa
Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea
maximă autorizată în interior este:
•
10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz
NOTĂ: Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5
MHz.
Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare
sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei
proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea
maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în
exterior pe proprietatea publică nu este permisă.
În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:
•
Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
•
Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW
Manual electronic pentru notebook
95
Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP
de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN
wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai
recente informaţii (www.arcep.fr)
NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult
de 10 mW.
96
Manual electronic pentru notebook
Note de siguranţă UL
Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL
1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de
funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este
instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).
Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi
rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:
•
NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă
o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe,
într-un subsol umed sau lângă o piscină.
•
NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar
putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
•
NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.
Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi
secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste
baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta
dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în
serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică
printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.
•
Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda.
Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de
eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau
a exploziei.
•
Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce
riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai
adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător
sau distribuitorii autorizaţi.
Manual electronic pentru notebook
97
Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care
cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau
egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Notificări pentru tunerul TV
Notă pentru instalatorul sistemului CATV - Sistemul de distribuţie prin cablu va
fi legat la pământ (împământat) conform cu ANSI/NFPA 70, Normativul Naţional
pentru Electricitate (NEC), în special Secţiunea 820.93, Legarea la pământ a
ecranării conductoare externe a cablului coaxial – instalaţia va cuprinde legarea la
pământ a ecranării cablului coaxial la intrarea clădirii.
Notificări REACH
În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi
Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele
noastre la pagina web a ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Notă pentru produsele Macrovision Corporation
Acest produs conţine tehnologie protejată prin drepturile de autor, protejată prin
acţiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate
intelectuală aflate în proprietatea Macrovision Corporation şi ale altor proprietăţi
de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecţie a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision Corporation şi este limitată pentru acasă şi alte utilizări
de vizualizare limitate cu condiţia să nu fie în alt fel autorizat de Macrovision
Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea.
98
Manual electronic pentru notebook
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu
ioni de litiu)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Manual electronic pentru notebook
99
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică
Informaţii de siguranţă pentru laser
Avertizări de siguranţă privind unitatea CD-ROM
PRODUS LASER CLASA 1
AVERTISMENT! Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi
şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs., contactaţi un tehnician
autorizat pentru asistenţă.
Eticheta de avertizare pentru service
ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE
FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.
Reglementări CDRH
Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for Devices and
Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi medicamente a SUA
a implementat reglementările pentru produse laser în 2 august 1976. Aceste
reglementări se aplică produselor laser realizate începând cu 1 august 1976.
Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piaţă în Statele Unite.
ATENŢIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de
cele specificate în prezenta sau în ghidul de instalare a produsului laser poate conduce
la expunerea periculoasă la radiaţii.
Notă referitoare la finisaj
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul
electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului
Notebook PC, cu excepţia părţilor laterale unde sunt amplasate porturile IO.
100
Manual electronic pentru notebook
Aprobare CTR 21
(pentru notebook PC cu modem încorporat)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Manual electronic pentru notebook
101
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
102
Manual electronic pentru notebook
Conformitate produs ENERGY STAR
ENERGY STAR este un program comun al Agenției pentru Protecția
Mediului SUA și al Departamentului Energiei SUA, care ne ajută să
economisim bani și să protejăm mediul cu ajutorul produselor și
tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic.
Toate produsele ASUS care poartă marca ENERGY STAR sunt în conformitate
cu standardul ENERGY STAR și includ în mod implicit funcția de gestionare a
energiei. Monitorul şi computerul sunt setate automat în modul de veghe după
10 şi 30 de minute de inactivitate din partea utilizatorului. Pentru a reactiva
computerul, faceţi clic pe mouse sau apăsaţi pe orice tasta de pe tastatură.
Vizitaţi http://www.energy.gov/powermanagement pentru informaţii detaliate
referitoare la gestionarea energiei şi la beneficiile acesteia asupra mediului
înconjurător. În plus, vizitaţi http://www.energystar.gov pentru informaţii
detaliate referitoare la programul comun ENERGY STAR.
NOTĂ: Standardul Energy Star NU este acceptat de produsele pe bază de Freedos şi
Linux.
Eticheta Eco a Uniunii Europene
Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare), ceea ce
înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:
1.
Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare
2.
Uz limitat de metale grele toxice
3.
Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi sănătate
4.
Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea reciclării*
5.Durată de viaţă prelungită a produsului prin actualizări simple şi
disponibilitate prelungită a pieselor de schimb.
6.
Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*
Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm să vizitaţi
pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene: http://www.ecolabel.eu.
Manual electronic pentru notebook
103
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul
internaţional referitor la mediu
ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricaţia
produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viaţă a produsului
ASUS respectă regulamentele internaţionale referitoare la mediu. În plus, ASUS
pune la dispoziţie informaţii relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.
Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informaţii în baza
cerinţelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:
Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Legile elveţiene referitoare la energie
Reciclare ASUS / Servicii de returnare
Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă
de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea
de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil
produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare.
Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii
detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.
Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri
ridicate de volum pentru perioade îndelungate.
104
Manual electronic pentru notebook
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X205T, F205T, R205T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 22/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Manual electronic pentru notebook
Signature : __________
105
106
Manual electronic pentru notebook
Download PDF

advertising