SB6951
Uputstvo za korišćenje
laptop PC-ja
Februar 2012
Sadržaj
Poglavlje 1: Upoznavanje sa laptop PC-jem
O ovom uputstvu za korišćenje..................................................................... 6
Beleške za ovo uputstvo................................................................................... 6
Bezbednosne mere predostrožnosti............................................................ 7
Pripremanje vašeg laptop PC-ja...................................................................11
Poglavlje 2: Poznavanje delova
Gornja strana......................................................................................................14
Dno ...................................................................................................................17
Desna strana.......................................................................................................19
Leva strana...........................................................................................................21
Zadnja strana......................................................................................................23
Prednja strana.....................................................................................................23
Povezivanje basa ..............................................................................................24
Poglavlje 3: Početak rada
Sistem za napajanje..........................................................................................26
Korišćenje napajanja naizmenične struje...............................................26
Korišćenje napajanja baterije......................................................................28
Briga o bateriji...................................................................................................29
Uključivanje laptop PC-ja.............................................................................30
Auto-testiranje uključivanja (POST)..........................................................30
Proveravanje napajanja baterije................................................................32
Punjenje baterije..............................................................................................33
Opcije napajanja..............................................................................................34
Režimi za štednju energije...........................................................................36
Spavanje i hibernacija....................................................................................36
Termalna kontrola napajanja......................................................................38
Posebne funkcije tastature............................................................................39
Obojeni brzi tasteri (na izabranim modelima)......................................39
Microsoft Windows tasteri............................................................................42
Proširena tastatura (za izabrane modele)...............................................42
Kontrolni tasteri za multimedije (na izabranim modelima).............43
Prekidači i pokazatelji statusa.......................................................................44
Prekidači.............................................................................................................44
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Pokazatelji statusa...........................................................................................45
Korišćenje instant ključa.................................................................................47
Korišćenje instant ključa po prvi put........................................................47
Poglavlje 4: Korišćenje laptop PC-ja
Uređaj za usmeravanje....................................................................................52
Korišćenje dodirnetable................................................................................53
Primeri korišćenja............................................................................................54
Briga o dodirnoj tabli.....................................................................................56
Automatsko isključivanje dodirne table.................................................57
Uređaji za skladištenje.....................................................................................58
Optički drajv (na izabranim modelima)...................................................58
Čitač kartice fleš memorije...........................................................................62
Hard disk.............................................................................................................63
Memorija (RAM)...............................................................................................66
Konekcije..............................................................................................................67
Mrežna konekcija.............................................................................................67
Konekcija za Bežični LAN (za izabrane modele)...................................69
Windows bežična mrežna konekcija........................................................71
Bluetooth bežična konekcija (za izabrane modele)...................................73
USB Punjač+........................................................................................................76
Dodatak
Opcioni dodaci.................................................................................................D-2
Opcione konekcije....................................................................................... D-2
Operativni sistem i softver...........................................................................D-3
Podešavanja sistemskog BIOS-a.............................................................. D-4
Česti problemi i rešenja............................................................................D-10
Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja............................................. D-16
korišćenjem particije za vraćanje sistema ........................................D-16
Korišćenje DVD-ja za vraćanje (za izabrane modele)....................D-17
Informacije o DVD-ROM drajvu............................................................... D-19
Informacije o Blue-ray ROM drajvu(za izabrane modele).............. D-21
Saglasnost sa unutrašnjim modemom................................................ D-22
Deklaracije i izjave o sigurnosti............................................................... D-26
Izjava Federalne komisije za komunikacije.......................................D-26
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF).. D-27
Deklaracija o saglasnosti(R&TTE Direktiva 1999/5/EC).................D-27
Upozorenje CE oznake..............................................................................D-28
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu............................................D-28
Bežični operativni kanal za različite domene...................................D-29
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi..........................D-29
UL bezbednosna obaveštenja...............................................................D-31
Zahtev za električnu bezbednost.........................................................D-32
Obaveštenja TV tjunera (za izabrane modele).................................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Nordijsko litijumske opreznosti (za litijumske baterije)................D-33
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu..................................D-34
Informacije o bezbednosti lasera.........................................................D-34
Servisna etiketa upozorenja...................................................................D-34
CDRH Regulative.........................................................................................D-34
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije.......................D-35
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)D-36
Ekološka etiketa Evropske unije............................................................D-38
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve...............................D-38
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj
zaštiti životne sredine ..............................................................................D-39
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja..................................................D-39
Informacije o autorskim pravima........................................................... D-40
Ograničenje odgovornosti........................................................................ D-41
Servis i podrška............................................................................................. D-41
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
1
1:
Upoznavanje sa laptop PC-jem
Poglavlje
O ovom uputstvu za korišćenje
Čitate Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja. Ovo Uputstvo za
korišćenje daje informacije o različitim sadržajima laptop PC-ja,
i pokazuje vam kako da ih koristite. Sledeći delovi predstavljaju
glavne delove ovog Uputstva za korišćenje:
1. 2.
3.
4.
5.
Upoznavanje sa laptop PC-jem
Upoznaje vas sa laptop PC-jem i ovom Uputstvom za korišćenje.
Poznavanje delova
Daje vam informacije o delovima laptop PC-ja.
Početak rada
Daje vam informacije o početku rada na laptop PC-ju.
Korišćenje laptop PC-ja
Daje vam informacije o korišćenju sadržaja laptop PC-ja.
Dodatak
Upoznaje vas sa opcionim dodacima i daje vam dodatne
informacije.
Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i
teritorijama Možda postoje razlike između laptop PC-ja i slika
prikazanih u ovom uputstvu. Molimo prihvatite da je vaš laptop
PC ispravan.
Beleške za ovo uputstvo
Nekoliko beleški i upozorenja pojačanim slovima se koriste u ovom
uputstvu i treba da ih budete svesni kako bi određene zadatke
obavili bezbedno i u potpunosti. Ove beleške imaju različite stepene
važnosti, kako je opisano ispod:
UPOZORENJE! Važne informacije koje se moraju pratiti za
bezbedan rad.
VAŽNO! Informacija od ključnog značaja koja se mora pratiti da
bi se sprečilo oštećivanje podataka, komponenti ili lica.
SAVET: Saveti i korisne informacije za obavljanje zadataka.
NAPOMENA: Saveti i informacije za posebne situacije.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Bezbednosne mere predostrožnosti
Sledeće mere predostrožnosti povećaće životni vek laptop PC-ja. Pratite
sve mere opreza i uputstva. Osim kako je opisano u ovom uputstvu,
kompletno servisiranje treba da obavi kvalifikovano osoblje.
Isključite kabl za struju i uklonite bateriju pre čišćenja. Obrišite
laptop PC koristeći čist sunđer od celuloze ili krpu od veštačke
jelenske kože navlaženu rastvorom nenagrizajućeg deterdženta
i nekoliko kapi tople vode i uklonite preteranu vlažnost suvom
krpom.
NE stavljajte na neravnu
ili nestabilnu radnu
površinu Zatražite
servisiranje ukoliko je
kućište oštećeno.
NE stavljajte i ne
ispuštajte predmete na
vrh laptop pC-ja i ne
gurajte bilo kakve strane
predmete u laptop PC.
NE izlažite prljavim ili
prašnjavim sredinama.
NE koristite ukoliko u
okolini curi gas.
NE izlažite jakim
magnetnim ili
električnim poljima.
NE pritiskajte i ne
dodirujte ekran. Ne
stavljajte zajedno sa
malim predmetima
koji mogu da ogrebu ili
upadnu u laptop PC.
NE izlažite i ne koristite
blizu tečnosti, kiše
ili vlage. NE koristite
modem tokom oluje sa
grmljavinom.
NE stavljajte laptop PC
na svoje krilo ili bilo koji
drugi deo tela kako bi
sprečili neudobnost
ili povredu usled
izloženosti toploti.
Bezbednosno
upozorenje za bateriju:
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
NE bacajte bateriju u
vatru. NE premošćujte
kontakte kratkim
spojem. NE rasklapajte
bateriju.
BEZBEDNA
TEMPERATURA: Ovaj
laptop PC treba koristiti
isključivo u sredinama
sa ambijentalnom
temperaturom između
5°C (41°F) i 35°C (95°F).
JAČINA ULAZNE STRUJE:
Pogledajte etiketu
na dnu laptop PC-ja
i proverite da se vaš
adapter za struju slaže sa
oznakom za jačinu.
NE nosite i ne pokrivajte
laptop PC koji je
uključen zajedno sa bilo
kojim materijalima koji
će smanjiti cirkulaciju
vazduha, poput na
primer torbe za laptop.
NE koristite jake
rastvarače, poput
razređivača, benzena ili
drugih hemikalija na ili
blizu površine.
NE koristite oštećene
kablove za struju,
oštećenu dodatnu
opremu ili druge
oštećene periferne
uređaje.
Neispravna instalacija
baterije može da dovede
do eksplozije i da ošteti
laptop PC.
NE bacajte laptop PC kao običan otpad. Ovaj proizvod je
dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje
delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom
sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska
oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba
odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative
vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.
Ne bacajte bateriju kao obično smeće. Simbol precrtane
kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba
odbacivati kao obično smeće.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Upozorenje o zvučnom pritisku
Prevelij zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja ili
gubitka sluha. Podešavanje kontrole jačine tona, kao i ekvilajzera
na podešavanje koje nije centralno može da poveća izlazni napon
slušalica i na taj način može da poveća zvučni pritisak.
Upozorenje o DC ventilatoru
Molimo vas, imajte u vidu da je DC ventilator pokretni deo koji može
da dovede do nesreća, molimo vas držite se podalje od pokretnih
propelera ventilatora.
Informacije o adapteru
Ulazni napon: 100-240Vac
Ulazna frekvencija: 50-60Hz
Oznaka izlazne struje: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Oznaka izlazne struje: 19Vdc
Predostrožnosti prilikom transporta
Da bi pripremili laptop PC za transport, treba da ga isključite i da
ga odvojite od svih eksternih perifernih uređaja kako bi sprečili
oštećivanje konektora. Glava hard diska se povlači kada je napajanje
isključeno kako bi se sprečilo grebanje površine hard diska tokom
transporta. Stoga, ne treba da transportujete laptop PC dok je
uključen. Zatvorite ekran i proverite da je bezbedno bloikiran u
zatvorenom položaju kako bi zaštitili tastaturu i ekran.
OPREZ! Površina laptop PC-ja se lako masti ukoliko o njoj ne vodite
računa. Budite pažljivi da ne ogrebete ili zamastite površine laptop
PC-ja.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Pokrijte svoj laptop PC
Kupite torbu za prenošenje da bi zaštitili laptop PC od prljavštine,
vode, šoka i ogrebotina.
Punite svoje baterije za laptop PC
Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno
u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što
krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve
vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije.
Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite
laptop PC.
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu
Pozovite svoju avio kompaniju ukoliko želite da koristite laptop PC
dok ste u avionu. Većina avio kompanija će imati ograničenja kada
se radi o korišćenju elektronskih uređaja. Većina avio kompanija
će dozvoliti korišćenje elektronskih uređaja izmešu, ali ne i tokom,
poletanja i sletanja.
OPREZ! Postoje tri vrste bezbednosnih uređaja na aerodromu:
Rentgeneske mašine (koriste se na stvarima koje se prenose
preko pokretne trake za prtljag), magnetski detektori (koriste
se na ljudima koji prolaze kroz bezbednosne provere) i
magnetski štapići (uređaji koji se drže u ruci i koriste na ljudima
ili pojedinačnim predmetima). Svoj laptop PC i diskete možete
da pošaljete kroz aerodromske rentgenske mašine. Međutim,
ne preporučuje se da šaljete svoj laptop PC kroz aerodromske
magnetne detektore ili da ih izlažete magnetnim štapićima.
10
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Pripremanje vašeg laptop PC-ja
Ovo su samo brza uputstva vezana za to kako da koristite svoj laptop
PC.
Instalirajte bateriju
2
1
Povežite adapter za napajanje
1
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
3
2
110V
-220
V
11
Otvaranje LCD ekrana
1. Pažljivo podignite ekran palcem.
2. Lagano nagnite ekran unapred ili unazad do ugodnog ugla za
gledanje.
Uključivanje napajanja
1. Pritisnite i pustite taster za napajanje koji se nalazi ispod LCD
ekrana.
2. Koristite [Fn]+[F5] ili [Fn]+[F6] da podesite osvetljenost LCD
ekrana.
12
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Poglavlje
2:
2
Poznavanje delova
Gornja strana
Tastatura se razlikuje za svaku teritoriju.
1
2
3
4
5
6
esc
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
pause
break
prt sc
sysrq
delete
insert
backspace
home
pgup
pgdn
end
num lk
scr lk
tab
7
8
4
5
6
1
2
3
home
enter
caps lock
shift
shift
end
9
7
pgup
pgdn
enter
ctrl
fn
alt
alt
ctrl
0
insert
delete
8
9
14
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
1
Mikrofon (ugrađeni)
Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video
konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio
snimke.
2
������
Kamera
Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video
zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim
interaktivnim aplikacijama.
3
Indikator kamere (na izabranim modelima)
Indikator kamere pokazuje kada se ugrađena kamera
koristi.
4
Ekran
Funkcije ekrana su iste kao i na standardnom CRT monitoru.
Laptop PC koristi aktivnu matricu TFT LCD koja obezbeđuje
izuzetan prikaz, kao prikaz desktop monitora. Za razliku od
desktop CRT monitora, LCD panel ne proizvodi radijaciju ili
treperenje, tako da je prijatniji za oči. Koristite meku krpu
bez hemijskih tečnosti (upotrebite običnu vodu ukoliko je
neophodno) da obrišete ekran.
5
Instant tasteri
Instant tasteri omogućavaju vam da pokrenete često
korišćene aplikacije jednim pritiskom na taster. Detalji su
opisani u odeljku 3.
Glavni prekidač
6
Prekidač dozvoljava uključivanje i isključivanje laptop PCja i vraćanje iz STD-a. Koristite ovaj prekidač jednom da
uključite i jednom da isključite laptop PC. Prekidač za struju
radi samo kada je panel za prikaz otvoren.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
15
7
����������
Tastatura
Tastatura sadrži tastere pune veličine sa opcijom za
ugodan pritisak (dubina do koje se tasteri mogu pritisnuti)
i odmorom za obe ruke. Windows funkcijski tasteri su
obezbeđeni kako bi se pojednostavilo kretanje u Windows
operativnom sistemu.
������������������
Touchpad i tasteri
8
����������������������������
Pokazatelji statusa (spreda)
9
16
Touchpad sa svojim tasterima je uređaj za usmeravanje
koji obezbeđuje iste funkcije kao i desktop miš. Softverski
kontrolisana funkcija skrolovanja je dostupna nakon
podešavanja uključenog pomoćnog programa za touchpad
da omogući jednostavno kretanje kroz Windows ili internet.
Pokazatelji statusa predstavljaju razna stanja softvera/
hardvera. Pogledajte detalje o pokazateljima u odeljku 3.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Dno
Izgled dna se može razlikovati u zavisnosti od modela.
Veličina baterije se razlikuje u zavisnosti od modela.
UPOZORENJE! Dno laptop PC-ja može da bude jako vruće. Budite
pažljivi kada rukujete sa laptop PC-jem koji radi ili koji je do skora
radio. Visoke temperature su normalne tokom punjenja ili rada.
Ne koristite na mekim površinama poput kreveta ili kauča koje
mogu da blokiraju ventilacione otvore. NE STAVLJAJTE LAPTOP
PC NA SVOJE KRILO ILI NA DRUGE DELOVE TELA KAKO BI
IZBEGLI POVREDE OD TOPLOTE.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
17
Baterija
1
2
Opružna brava odeljka za baterije
Opružna brava čuva baterije u odeljku. Brava će se
automatski zaključati nakon umetanja baterija. Da biste
izvadili baterije, namestite bravu u otključani položaj.
3
4
Odeljak za Hard disk
Hard disk je osiguran u svom odeljku. Posetite ovlašćeni
servisni centar ili prodavca za informacije o povećanju hard
diska za svoj laptop PC. Kupujte hard diskove isključivo od
ovlašćenih prodavaca ovog laptop PC-ja kako bi obezbedili
maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.
Odeljak za memoriju (RAM)
18
Baterija se automatski puni kada je laptop PC povezan
za izvor struje i održava napajanje laptop PC-ja kada
naizmenična struja nije povezana. Ovo dozvoljava
korišćenje tokom trenutnom premeštanja sa jedne lokacije
na drugu. Vreme trajanja baterije varira u zavisnosti od
korišćenja i specifikacija ovog laptop PC-ja. Baterija se ne
može rastaviti i mora se kupiti kao jedna jedinica.
Odeljak za memoriju poseduje ekspanzione mogućnosti
za dodatnu memoriju. Dodatna memorija će poboljšati
rad aplikacija smanjujući pristupanje hard disku. BIOS
automatski detektuje količinu memorije u sistemu i
konfiguriše CMOS sa tim u skladu, tokom POST procesa.
Nije potrebno podešavanje hardvera ili softvera (uključujući
BIOS) nakon što je memorija instalirana. Posetite ovlašćeni
servisni centar ili prodavca za informacije o dodavanju
memorije za svoj laptop PC. Kupujte module za proširenje
isključivo od ovlašćenih prodavaca ovog laptop PC-ja kako
bi obezbedili maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Desna strana
1 2
4
5
6
7
8
Izlazni priključak za slušalice
Priključak za stereo slušalice (1/8 inča) se koristi da poveže
izlazni audio signal laptop PC-ja za pojačane zvučnike ili
slušalice. Korišćenje ovog priključka automatski isključuje
ugrađene zvučnike.
Combo
1
3
2
3
SPDIF izlazni prikljuèak
Ovaj priključak obezbeđuje konekciju za SPDIF (Sony/
Philips Digitalni Interfejs) saglasne uređaje za digitalni
audio izlaz. Upotrebite ovu opciju da pretvorite laptop PC u
hi-fi sistem za zabavu.
������������������������������
Priključak za ulaz za mikrofon
Mono priključak za mikrofon (1/8 inča) može se koristiti
da poveže eksterni mikrofon ili izlazne signale iz audio
uređaja. Korišćenje ovog priključka automatski isključuje
ugrađen mikrofon. Koristite ovu opciju za video konferencije,
glasovne naracije ili jednostavne audio zapise.
USB Port (3.0)
USB (Univerzalni Serijski Bas) port je kompatibilan sa USB
3.0, USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima, poput tastature, uređaja
za usmeravanje, kamera, hard diskova, štampača i skenera
povezanih u seriji do 4.8Gbits/sec (USB 3.0), 480Mbits/
sec (USB 2.0) i 12Mbits/sec (USB 1.1). USB dozvoljava da
mnogi uređaji simultano rade na jednom kompjuteru, gde
će se neki periferni uređaji ponašati kao dodatna mesta
priključka. USB podržava brzu zamenu uređaja tako da se
većina perifernih uređaja može priključiti ili isključiti bez
restartovanja kompjutera.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
19
Optički drajv
4
Elektronsko izbacivanje optičkog drajva
5
6
Ovaj laptop PC može se kupiti u različitim modelima i sa
različitim optičkim drajvovima. Optički drajv ovog laptop
PC-ja može podržavati kompakt diskove (CD) i/ili digitalne
video diskove (DVD) i može imati mogućnosti za snimanje
(R) ili ponovno snimanje (RW). Pogledajte marketinške
specifikacije za detalje o svakom modelu.
Izbacivanje za optički drajv ima taster za elektronsko
izbacivanje za otvaranje nosača. Takođe možete da
izbacite optički drajv preko bilo kog softverskog plejera
ili desnim klikom na optički drajv u Windows “Computer”i
odabiranjem Eject (izbacivanjem).
Otvaranje optičke jedinice u hitnim slučajevima
(lokacija se razlikuje u zavisnosti od modela)
Pritiskom na dugme za otvaranje u hitnim slučajevima
možete da otvorite nosač kada dugme za elektronsko
otvaranje ne radi. Nemojte koristiti ovu funkciju kao
zamenu za elektronsko otvaranje ladice.
Ulaz za napajanje
7
Priloženi adapter za struju pretvara naizmeničnu struju u
jednosmernu struju koja se koristi sa ovim priključkom.
Struja koju dobijete preko ovog priključka dostavlja
napajanje lap top PC-ju i puni unutrašnju bateriju.Da bi
sprečili oštećenje laptop PC-ja i baterije, uvek koristite
priloženi adapter za struju.
OPREZ: MOŽE POSTATI TOPLO ILI VRELO PRILIKOM
KORIŠĆENJA. OBAVEZNO PROVERITE DA ADAPTER NIJE
PREKRIVEN I DRŽITE GA DALJE OD SVOG TELA.
20
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Port za Kensington® bravu
8
Port za Kensington® bravu dozvoljava da laptop PC
osigurate korišćenjem Kensington® kompatibilnih
sigurnosnih proizvoda za laptop PC-je. Ovi sigurnosni
proizvodi obično uključuju metalni kabl i bravu koja
sprečava da se laptop PC pomeri od fiksiranog objekta. Neki
mogu takođe da uključuju i detektor pokreta koji uključuje
alarm kada se pomeri.
Leva strana
1
1
2
3
4
5
6
7
Priključak za bas (na odabranim modelima)
Svojinski priključak za bas se koristi da poveže bas
koji dobijate ISKLJUČIVO sa svojim laptop PC-jem. Bas
vam dozvoljava da uživate u izuzetnim bas zvukovima
(zvukovima niske frekvencije) u svojim multimedijskim
aplikacijama.
NE povezujte druge uređaje za ovaj priključak. To može da
ošteti priključak za bas ili laptop PC.
2
Izlaz za monitor
Port sa 15 kontakata za D-sub monitor podržava
standardne VGA kompatibilne uređaje poput monitora ili
projektora, kako bi se omogućilo gledanje na eksternom,
većem ekranu.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
21
3 Otvori za ventilaciju
Otvori za ventilaciju služe za ulaz hladnog vazduha u
računar i izlaz toplog vazduha iz njega.
VAŽNO! Proverite da papir, knjige, odeća, kablovi ili drugi
objekti ne blokiraju ventilacione otvore za vazduh jer u
suprotnom može doći do pregrevanja.
4
Port za LAN
RJ-45 port za LAN sa osam kontakata je veći od RJ-11
porta za modem i podržava standardni Ethernet kabl za
povezivanje sa lokalnom mrežom. Ugrađeni konektor
dozvoljava jednostavno korišćenje bez dodatnih adaptera.
5
HDMI
6
7
22
HDMI Port
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je
nekomprimovani digitalni audio/video interfejs između
bilo kog izvora audio/video signala, poput prijemnika za
kablovsku televiziju, DVD playera i A/V prijemnika, i uređaja
za reprodukciju audio/video sadržaja, kao što je digitalna
televizija (DTV). Podržava standardni, poboljšani i HD
video, kao i višekanalni digitalni audio putem jednog kabla.
Prenosi sve ATSC HDTV standarde i podržava 8-kanalni
digitalni audio, nudeći dodatni propusni opseg za buduće
nadogradnje ili zahteve.
USB Port (3.0)
USB Port (3.0)
������������
USB Charge+ �����������������������
(na izabranim modelima)
Dozvoljava vam da napunite mobilni telefon ili digitalne
audio plejere dok vaš laptop PC-ja spava, hibernira ili je
isključen.��
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Zadnja strana
1
1
��������
Baterija
Baterija se automatski puni kada je laptop PC povezan
za izvor struje i održava napajanje laptop PC-ja kada
naizmenična struja nije povezana. Ovo dozvoljava
korišćenje tokom trenutnom premeštanja sa jedne lokacije
na drugu. Vreme trajanja baterije varira u zavisnosti od
korišćenja i specifikacija ovog laptop PC-ja. Baterija se ne
može rastaviti i mora se kupiti kao jedna jedinica.
Prednja strana
1
1
Prorez za fleš memoriju
Obično eksterni čitač za karticu za memoriju mora se kupiti
odvojeno kako bi se koristile memorijske kartice iz uređaja
poput digitalnih kamera, MP3 plejera, mobilnih telefona i
PDA-a. Ovaj laptop PC ima ugrađen čitač za kartice velike
brzine koji može jednostavno da čita sa i piše na mnoge fleš
memorijske kartice, kako ćemo pomenuti kasnije u ovom
uputstvu.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
23
Povezivanje basa
Bas koji dobijate sa svojim laptop PC-jem je kompaktan i lako se
prenosi. Jednostavno povežite bas sa određenim priključkom za
bas na svom laptop PC-ju i uživajte u izuzetnom bas zvuku u svojim
multimedijskim aplikacijama.
NEMOJTE na silu da povezujete ovaj svojinski bas za audio
prikljućke koji se razlikuju od pdređenog bas priključka
ilustrovanog u uputstvu za korišćenje Ukoliko to uradite, to
može da ošteti bas ili audio priključak.
24
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Poglavlje
3:
3
Početak rada
Sistem za napajanje
Korišćenje napajanja naizmenične struje
Napajanje laptop PC-ja se sastoji od dva dela, adaptera za struju
i sistema za napajanje baterije. Adapter za struju pretvara
naizmeničnu struju iz utičnice na zidu u jednosmernu struju koju
koristi laptop PC. Svoj laptop PC dobijate sa univerzalnim adapterom
za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu. To znači da
možete da povežete kabl za struju za bilo koji 100V-120V, kao i
220V- 240V izlaz bez podešavanja prekidača ili korišćenja pretvarača
snage. Za neke države može biti potreban adapter koji će povezati
standardni SAD kabl za struju za drugačiji standard. Većina hotela
obezbediće univerzalne izlaze da podrže različite kablove za struju,
kao i napone. Najbolje je pitati iskusnog putnika o naponima za izlaz
naizmenične struje kada nosite svoj adapter u drugu državu.
1
3
2
110V
-2
20V
Lokacija ulaza za napajanje se razlikuje u zavisnosti od modela.
Pogledajte prethodno poglavlje da pronađete LAN port.
Možete da kupite komplete za putovanje za laptop PC koji
uključuju adaptere za struju i modem za skoro svaku državu.
UPOZORENJE! NE povezujte kabl za naizmeničnu struju za
izvor naizmenične struje pre nego što povežete priključak
za jednosmernu struju za laptop PC. Ukoliko ne pratite ovo
upozorenje, može doći do oštećenja adaptera naizmenične u
jednosmernu struju.
26
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
VAŽNO! Do oštećenja može doći ukoliko koristite drugačiji
adapter da napajate laptop PC ili ukoliko koristite adapter
laptop PC-ja da napajate druge električne uređaje. Ukoliko
ima dima, mirisa paljevine i ekstremne vreline koja dolazi
iz adaptera naizmenične u jednosmernu struju, zatražite
servisiranje. Zatražite servisiranje ukoliko sumnjate da je
adapter naizmenične u jednosmernu struju neispravan. Možete
da oštetite i bateriju i laptop PC ukoliko koristite pokvaren
naizmenične u jednosmernu struju.
Ovaj laptop PC možete dobiti sa priključkom sa bilo dva ili
tri kontakta u zavisnosti od teritorije. Ukoliko je obezbeđen
priključak sa tri kontakta, morate da koristite uzemljeni priključak
za naizmeničnu struju ili korektno uzemljen adapter da bi
osigurali bezbedan rad laptop PC-ja.
UPOZORENJE! ADAPTER ZA STRUJU MOŽE POSTATI TOPAO
ILI VREO PRILIKOM KORIŠĆENJA. OBAVEZNO PROVERITE DA
ADAPTER NIJE PREKRIVEN I DRŽITE GA DALJE OD SVOG TELA.
Isključite adapter za struju ili isključite izlaz za naizmeničnu
struju da bi minimalizovali potrošnju energije kada se laptop PC
ne koristi.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
27
Korišćenje napajanja baterije
Laptop PC je dizajniran da radi sa baterijom koju je moguće izvaditi.
Baterija se sastoji od kompleta baterijskih ćelija smeštenih zajedno.
Potpuno napunjen paket obezbediće nekoliko sati rada, koje
dodatno možete da produžite korišćenjem opcija za štednju energije
preko BIOS podešavanja. Dodatne pakete baterija koji su opcioni
možete da odvojeno kupite od laptop PC prodavca.
Instaliranje i uklanjanje baterije
Vaš laptop PC može1ali ne mora imati
2 bateriju instaliranu. Ukoliko
baterija nije već instalirana u vaš laptop PC, upotrebite sledeći
postupak da bi instalirali bateriju.
VAŽNO! Nikada ne pokušavajte da izvadite bateriju dok je laptop
uključen, jer ovo može da dovede do gubitka podataka sa kojima
radite.
Da bi instalirali bateriju:
1
28
2
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Da bi uklonili bateriju:
1
2
VAŽNO! Koristite isključivo baterije i adaptere za struju koje ste
dobili sa ovim laptop PC-jem ili posebno odobrene od strane
proizvođača ili prodavca za korišćenje sa ovim modelom ili može
da dođe do oštećenja laptop2PC-ja.
1
Briga o bateriji
Baterija laptop PC-ja, kao i sve punjive baterije poseduje ograničenje
broja puta koji možete da je napunite. Rok trajanja baterije će zavisiti
od temperature vaše sredine, vlažnosti vazduha i toga kako koristite
svoj laptop PC. Idealno, bateriju treba koristiti na temperaturama
između 5˚C i 35˚C (41˚F i 95˚F). Takođe treba da imate u vidu
da je unutrašnja temperatura laptop PC-ja veća od spoljašnje
ambijentalne temperature. Bilo koja temperatura ispod ili iznad ovog
opsega će smanjiti rok trajanja baterije. U svakom slučaju, vreme
korišćenja baterije će vremenom opasti i moraćete da kupite novu
bateriju od ovlašćenog prodavca za ovaj laptop PC. Kako baterije
takođe imaju vek trajanja čak i ukoliko se ne koriste, ne preporučuje
se da kupite dodatne baterije koje ćete čuvati.
UPOZORENJE! Iz bezbednosnih razloga, NE bacajte baterije
u vatru, NE kreirajte kratke spojeve između kontakata i NE
rasklapajte bateriju. Ukoliko dođe do bilo kakvog neuobičajenog
rada ili oštećenja baterije izazvanog udarcem, isključite laptop
PC i kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
29
Uključivanje laptop PC-ja
Poruka koja označava uključivanje ovog laptop PC-ja pojavljuje
se na ekranu kada ga uključite. Ukoliko je potrebno, možete da
podesite osvetljenje korišćenjem brzih tastera. Ukoliko je potrebno
da pokrenete BIOS podešavanje kako bi modifikovali konfiguraciju
sistema, pritisnite [F2] nakon starta da bi ušli u BIOS podešavanja.
Ukoliko pritisnete [Tab] tokom “splaš” ekrana )slike koja se pojavljuje
na ekranu tokom učitavanja sistema), možete da vidite standardne
početne informacije, poput BIOS verzije. Pritisnite [ESC] i videćete
početni “boot” meni sa izborom za učitavanje sa vaših dostupnih
drajvova.
Pre starta, ekran će bljesnuti kada se uključi napajanje. Ovo
predstavlja deo rutinskog testa laptop PC-ja i ne predstavlja
problem sa ekranom.
VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, uvek sačekajte bar 5 sekundi
nakon isključivanja laptop PC-ja, pre nego što ga ponovo
uključite.
UPOZORENJE! NE nosite i ne pokrivajte laptop PC koji je uključen
bilo kojim materijalima koji će smanjiti cirkulaciju vazduha,
poput na primer torbe za laptop.
Auto-testiranje uključivanja (POST)
Kada uključite laptop PC, on će najpre proći kroz seriju softverski
kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se zovu POST (autotestiranje uključivanja). Softver koji kontroliše POST je instaliran kao
trajni deo arhitekture laptop PC-ja. POST uključuje zapis hardverske
konfiguracije laptop PC-ja, koja se koristi da se obavi dijagnostička
provera sistema. Zapis se kreira korišćenjem BIOS programa za
podešavanje. Ukoliko POST otkrije razliku između zapisa i postojećeg
hardvera, prikazaće poruku na ekranu koja će od vas zatražiti da
ispravite ovaj konflikt pokretanjem BIOS podešavanja. U većini
slučajeva zapis treba da bude tačan kada dobijete svoj laptop
PC. Kada je test završen, možda dobijete poruku koja će reći “No
operating system found” (operativni system nije pronađen) ukoliko
na hard disku nije bio učitan operativni system. Ovo ukazuje da
je hard disk ispravno detektovan i spreman za instalaciju novog
operativnog sistema.
30
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Tehnologija za samonadgledanje i prijavljivanje
S.M.A.R.T. (tehnologija za
samonadgledanje i prijavljivanje)
proverava hard disk tokom
POST-a (uključivanja) i prikazuje
poruku upozorenja ukoliko je
potrebno servisiranje hard diska.
Ukoliko tokom paljenja dobijete
bilo kakvo kritično upozorenje
o hard disku, odmah napravite
rezervnu kopiju svojih podataka
i pokrenite program za proveru
Windowsa. Da biste pokrenuli
program za proveru Windowsa:
kliknite na Start > odaberite
Computer (kompjuter)> kliknite
desnim klikom miša na ikonicu za hard disk > odaberite Properties
(karakteristike) > kliknite na tabelu Tools (alati) > kliknite na Check
Now (proveri sada)> kliknite na Start. Takođe možete da odaberete
“Scan ... sectors” (skeniraj … sektore) za efikasnije skeniranje i
popravljanje ali će proces raditi sporije.
VAŽNO! Ukoliko i dalje dobijate upozorenja tokom pokretanja
laptop PC-ja nakon što ste upotrebili pomoćni program za
proveru diska, treba da odnesete laptop PC da bude servisiran.
Ukoliko nastavite da koristite laptop PC, može da dođe do
gubitka podataka.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
31
Proveravanje napajanja baterije
Sistem za bateriju implementira standarde Smart Battery (pametne
baterije) u Windows okruženju, što omogućava bateriji da precizno
izvesti o količini punjenja koje je ostalo u bateriji. U potpunosti
napunjena baterija omogućava da laptop PC radi nekoliko sati.
Precizno vreme i koliko će laptop PC tačno raditi zavisi od toga
kako koristite funkciju za štednju energije, od vaših radnih navika,
procesora, veličine sistemske memorije i veličine ekrana.
Slike ekrana prikazane ovde služe samo za primer i možda neće
prikazivati ono što vidite na sistemu.
Bićete upozoreni kada je baterija gotovo prazna. Ukoliko
nastavite da ignorišete upozorenja o statusu baterije koja
je skoro prazna, laptop PC će ući u suspendovani režim
(podrazumevani Windows koristi STR).
Kliknite desnim klikom na ikonicu za bateriju
Kursor treba da stoji preko ikonice za bateriju bez
adaptera za struju.
Kliknite levim klikom na ikonicu za bateriju
Kursor treba da stoji preko ikonice za
bateriju sa adapterom za struju.
UPOZORENJE! Suspendovanje u RAM (STR) ne traje dugo kada
je napajanje baterije ispražnjeno. Suspendovanje na disk (STD)
nije isto kao i isključivanje. STD zahteva malu količinu napajanja i
neće raditi ukoliko nema napajanja usled potpune ispražnjenosti
baterije ili nedostatka energije (npr. uklanjanja i adaptera za
struju i baterije).
32
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Punjenje baterije
Pre nego što počnete da koristite svoj laptop PC na putu, moraćete
da napunite bateriju. Baterija počinje da se puni čim je laptop PC
povezan za eksterni izvor napajanja, korišćenjem adaptera za struju.
U potpunosti napunite bateriju pre nego što je upotrebite po prvi
put. Nova baterija mora da se u potpunosati napuni pre nego što
laptop PC isključite iz eksternog napajanja. Potrebno je nekoliko
sati da se baterija u potpunosti napuni kada je laptop PC isključen i
može trajati duplo više vremena kada je laptop uključen. Pokazatelj
za status baterije na laptop PC-ju se isključuje kada je baterija puna.
Baterija počinje da se puni kada preostalo napajanje padne ispod
95%. Ovo sprečava da se baterija često puni. Minimalizovanje
ciklusa punjenja pomaže da se produži rok trajanja baterije.
Baterija prestaje da se puni ukoliko je temperatura isuviše velika
ili je napon baterije isuviše veliki.
UPOZORENJE! NE ostavljate bateriju ispražnjenu. Baterija će se
isprazniti tokom vremena. Ukoliko ne koristite bateriju, morate
nastaviti da je punite svaka tri meseca kako bi produžili kapacitet
mogućnosti za rad ili bateriju možda nećete moći da napunite u
budućnosti.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
33
Opcije napajanja
Prekidač za napajanje pali i gasi
laptop PC ili stavlja laptop PC u
režime za spavanje ili hibernaciju.
Ponašanje prekidača za napajanje
može se korisnički urediti u
Windows Control Panel, u Power
Options (Windows kontrolni
panel, “Opcije napajanja”)
Za druge opcije, poput “Switch User, Restart, Sleep, or Shut Down,”
(promeni korisnika, restartuj, spavaj ili ugasi se), kliknite vrhom
strelice pored zaključane ikonice.
Restartovanje ili ponovno pokretanje
Nakon obavljanja promena vezanih za vaš operativni sistem, možda
ćete biti upitani da restartujete sistem. Neki instalacioni procesi će
obezbediti dijaloški okvir da bi omogućili restartovanje. da bi ručno
restartovali sistem, izaberite Restart (restartuj).
VAŽNO! Da bi zaštitili hard disk, sačekajte najmanje 5 sekundi
nakon isključivanja laptop PC-ja pre nego što ga ponovo
uključite.
34
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Hitno isključivanje
Ako operativni sistem prenosnog računara ne možete ispravno da
isključite ili ponovo pokrenete, računar možete isključiti na još jedan
način:
• Držite pritisnut taster za napajanje
duže od 4 sekunde.
VAŽNO! Nemojte da koristite hitno isključivanje dok se podaci
još uvek zapisuju; to može da dovede do gubitka ili uništavanja
vaših podataka.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
35
Režimi za štednju energije
Laptop PC ima određen broj automatskih ili podesivih opcija za
štednju energije koje možete da koristite kako bi maksimalno
produžili rok trajanja baterije i smanjili Ukupnu cenu vlasništva (TCO).
Možete da kontrolišete neke od ovih opcija preko Power menija
za napajanje u BIOS podešavanjima. Podešavanja za ACPI štednju
energije se obavljaju preko operativnog sistema. Opcije za štednju
energije su dizajnirane da uštede koliko god je energije moguće
stavljanjem komponenti u režim za manju potrošnju energije što je
češće moguće ali takođe da dozvole pun rad kada se to zahteva.
Spavanje i hibernacija
Podešavanja za štednju energije
mogu se pronaći u Windows >
Control Panel (Kontrolni panel)
> Power Options (Opcije
napajanja). U System Settings
(sistemskim podešavanjima),
možete da definišete “Sleep/
Hibernate” (spavaj/hiberniraj)
ili “Shut Down” (ugasi se) za
zatvaranje ekrana ili pritiskanje tastera za napajanje. “Sleep” (spavaj)
i “Hibernate” (hiberniraj) štede energiju kada ne koristite svoj laptop
PC isključivanjem određenih komponenti. Kada nastavite da radite,
vaš poslednji status (poput dokumenta otvorenog na sredini ili
elektronske poruke otkucane do pola) će se pojaviti kao da nikada
niste otišli. “Shut Down” (ugasi) će zatvoriti sve aplikacije i upitaće vas
da li želite da sačuvate svoj rad ukoliko to već niste učinili.
36
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Sleep (spavaj) je isto što i
suspendovanje u RAM (STR). Ova
funkcija skladišti vaše trenutne
podatke i status u RAM-u
dok su mnoge komponente
isključene. Kako se RAM troši,
on traži napajanje da bi zadržao
(osvežio) podatke. Kliknite na
Windows taster i vrh strelice
pored zaključane ikonice da vidite ovu opciju. Takođe možete
da upotrebite prečicu na tastaturi [Fn F1] da bi aktivirali ovaj
režim. Vratite pritiskom na bilo koji taster na tastaturi osim [Fn].
(NAPOMENA: Pokazatelj napajanja će treperiti u ovom režimu.)
Hibernate (hiberniraj) je isto što i Suspendovanje na disk (STD) i
pohranjuje vaše trenutne podatke i status na hard disk. Kada ovo
uradite, RAM ne mora da se periodično osvežava i potrošnja enrgije
je u značajnoj meri smanjena ali nije i potpuno prestala jer određene
komponente za buđenje poput LAN-a moraju da ostanu napajane.
“Hibernate” (hiberniraj) štedi više energije od “Sleep” (spavaj). Kliknite
na Windows taster i vrh strelice pored zaključane ikonice da vidite
ovu opciju. Vratite pritiskom na taster za napajanje. (NAPOMENA:
Pokazatelj napajanja će biti isključen u ovom režimu.)
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
37
Termalna kontrola napajanja
Postoje tri metode kontrole napajanja za kontrolisanje termalnog
stanja laptop PC-ja. Ove kontrole napajanja korisnik ne može da
konfiguriše i trebalo bi ih poznavati za slučaj da laptop PC uđe u
jedno od ovih stanja. Sledeće temperature predstavljaju temperaturu
kućišta (ne procesora).
• Ventilator se uključuje da bi aktivno hladio kada temperatura
dostigne bezbednu gornju granicu.
• Procesor smanjuje brzinu da bi pasivno hladio kada temperatura
prevaziđe bezbednu gornju granicu.
• Sistem se gasi radi kritičnog hlađenja kada temperatura prevaziđe
maksimalnu bezbednu gornju granicu.
38
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Posebne funkcije tastature
Obojeni brzi tasteri
(na izabranim modelima)
Sledeće definiše obojene brze tastere
na tastaturi laptop PC-ja. Obojenim
komandama se može pristupiti isključivo
tako što prvo pritisnete i držite pritisnut
funkcijski taster dok istovremeno pritiskate
taster sa obojenom komandom.
Lokacije brzih tastera na funkcijskim tasterima mogu se
razlikovati u zavisnosti od modela ali funkcije treba da ostanu
iste. Pratite ikonice umesto funkcijskih tastera.
“ZZ” Ikonica (F1): Stavlja laptop PC u suspendovani
režim (bilo sačuvaj-u-RAM ili sačuvaj-na-disk) u zavisnosti
od podešavanja tastera za spavanje u podešavanjima za
štednju energije.
Radio toranj (F2): Samo za bežične modele Prebacuje
unutrašnji bežični LAN ili Bluetooth (za određene
modele) da budu uključeni ili isključeni preko Menija
na ekranu. Kada je omogućeno, odgovarajući bežični
pokazatelj će se upaliti. Podešavanja za Windows softver
su neophodna da bi se koristio bežični LAN ili Bluetooth.
Ikona za smanjenje osvetljaja (F5): Smanjuje
osvetljenje ekrana.
Ikona za povećanje osvetljaja (F6): Povećava
osvetljenje ekrana.
LCD Ikonica (F7): Prebacuje ekran da bude uključen i
isključen. (na određenim modelima proširuje područje
ekrana kako bi se ispunio celi ekran kada se koriste režimi
male rezolucije.)
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
39
Ikonica za LCD/monitor (F8): Prebacuje se između
laptop PC-ja i LCD ekrana i eksternog monitora na
ovaj način: laptop PC LCD -> eksterni monitor -> oba.
(ova funkcija ne radi u 256 boje, izaberite High Color
(visoko kvalitetne boje) u Display Property Settings
(podešavanjima za ekran). NAPOMENA: Eksterni
monitor se mora povezati “pre” startovanja sistema.
Precrtan touchpad (F9): Menja ugrađen touchpad
na LOCKED (onemogućen) i UNLOCKED (omogućen).
Blokiranje touchpad-a će vas sprečiti da slučajno
pomerite kurzor dok kucate i najčešće se koristi sa
eksternim uređajem za kurzor, poput miša. PAŽNJA:
Odabrani modeli imaju indikator između touchpad
tastera koji će se upaliti kada je touchpad UNLOCKED
(omogućen) i neće se upaliti kada je touchpad LOCKED
(onemogućen).
Precrtana ikona zvučnika (F10): Prebacuje zvučnike
tako da su uključeni i isključeni (samo u Windows OS).
Ikonica za smanjeni zvučnik (F11):
Smanjuje ton zvučnika (samo u Windows OS).
Ikonica za povećani zvučnik (F12):
Povećava ton zvučnika (samo u Windows OS).
Num Lk (Ins): Uključuje i isključuje numerički deo
tastature (number lock). Dozvoljava vam da koristite veći
deo tastature za unošenje brojeva.
Scr Lk (Del): Uključuje i isključuje “Scroll lock” (komandu
za skrolovanje). Dozvoljava vam da koristite veći deo
tastature za navigaciju.
40
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Fn+C: Uključuje i isključuje funkciju “Izuzetne, video
inteligentne tehnologije” Ovo omogućava prebacivanje
između različitih režima poboljšavanja boje na ekranu
kako bi se poboljšao kontrast, osvetljenje, boja kože
i zasićenje boje za crvenu, zelenu i plavu nezavisno.
Možete da vidite trenutni režim kroz meni na ekranu.
Fn+V (na odabranim modelima):
Uključivanje/isključivanje softverske aplikacije “Life
Frame”.
Za neke modele, ova funkcija je dostupna samo kada omogućite
kameru.
Fn+A (na odabranim modelima):
Prebacuje svetlosni indikator Uključeno i Isključeno.
Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Ovaj taster
prebacuje se između različitih režima za štednju energije.
Režimi za štednju energije kontrolišu mnoge aspekte
laptop PC-ja da bi maksimizovali radni učinak i vreme
trajanja baterije. Primenjivanje ili uklanjanje adaptera
za struju će automatski prebaciti sistem između režima
naizmenične struje i režima za bateriju. Možete da vidite
trenutni režim kroz meni na ekranu.
Fn+Enter (proširena tastatura): Uključivanje i isključivanje
Windows kalkulatora.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
41
Microsoft Windows tasteri
Na tastaturi se nalaze dva posebna Windows tastera, opisana u
nastavku.
Taster s logotipom Windows aktivira meni Start smešten
u levom donjem uglu Windows radne površine.
Drugi taster, koji izgleda kao Windows meni s malim
pokazivačem, aktivira meni svojstava i ima istu funkciju
kao i pritisak desnim tasterom miša na neki Windows
objekat.
Proširena tastatura (za izabrane modele)
Proširena tastatura
dostupna je na
određenim modelima.
Proširena tastatura sadrži
numeričku tastaturu
za jednostavan unos
brojeva. Uz pomoć [Num
Lk / Scr Lk] odaberite
želite li proširenu
tastaturu da koristite kao
brojeve ili kao strelice
za smer. Strelice za smer
služe za kretanje između
polja i ćelija, kao što su ona u tabelarnom proračunu ili tabelama.
42
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Kontrolni tasteri za multimedije
(na izabranim modelima)
Kontrolni tasteri za multimedije omogućavaju zgodno upravljanje
multimedijskim aplikacijama. U nastavku je opisano značenje svakog
tastera za multimedije na prenosivom računaru.
Na određenim modelima prenosivih računara neke upravljačke
funkcije mogu biti blokirane.
Funkcijama CD-a upravljate istovremenim pritiskom na taster [Fn]
i tastere sa strelicama.
Reprodukovanje/pauziranje CD-a
Kada je reprodukovanje CD-a zaustavljeno: pokretanje
reprodukovanja CD-a.
Za vreme reprodukovanja CD-a: pauziranje
reprodukovanja CD-a.
Zaustavljanje CD-a
Za vreme reprodukovanja CD-a: zaustavljanje
reprodukovanja CD-a.
Preskakanje CD-a na prethodni zapis
(premotavanje u nazad)
Za vreme reprodukovanja CD-a: preskakanje na
previous (prethodni) audio zapis/odlomak filma.
Preskakanje CD-a na sledeći zapis
(premotavanje u napred)
Za vreme reprodukovanja CD-a: preskakanje na next
(sledeći) audio zapis/odlomak filma.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
43
Prekidači i pokazatelji statusa
Prekidači
Prekidač za napajanje
44
Prekidač za napajanje pali i gasi laptop PC ili stavlja laptop PC u
režim spavanja ili hibernacije. Ponašanje prekidača za napajanje
može se korisnički urediti u Windows Control Panel, u Power
Options (Windows kontrolni panel, “Opcije napajanja”).
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Pokazatelji statusa
Indikator napajanja
Indikator napajanja svetli kada je prenosivi računar uključen
(ON), a polako trepće kada je računar u režimu spavanja
(Suspend-to-RAM). Indikator se isključuje kada isključite
Notebook računar ili kada je računar u režimu hiberniranja
(Suspend-to-Disk).
Pokazatelj napunjenosti baterije (dupla-boja)
Indikator napunjenosti baterije sa duplom bojom pokazuje
status napajanja baterije na sledeći način:
Zelena UPALJENA: Napajanje baterije je između 95% i 100% (sa
AC napajanjem).
Narandžasta UPALJENA: Napajanje baterije je manje of 95% (sa
AC napajanjem).
Narandžasta treperuća: Napajanje baterije je manje of 10% (sa
AC napajanjem).
Isključeno: Napajanje baterije je između 10% i 100% (bez AC
napajanja).
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
45
Pokazatelj aktivnosti drajva
Pokazuje da laptop PC pristupa jednom ili većem broju uređaja
za skladištenje, poput hard diska. Svetlo treperi proporcionalno
vremenu pristupa.
Bluetooth / Bežični pokazatelj
Ovo samo važi za modele sa ugrađenom Bluetooth (BT) opcijom
i ugrađenim bežičnim LAN-om. Ovaj indikator će se upaliti
da pokaže da je ugrađena Bluetooth (BT) funkcija laptop PCja aktivirana. Indikator svetli kada je ugrađeni bežični LAN
omogućen. (Postavke Windows softvera neophodne.)
Pokazatelj za velika slova
46
Pokazuje da su velika slova na tastaturi [Caps Lock] aktivirana
kada je upaljen. Velika slova će omogućiti da neka slova na
tastaturi budu otkucana kao velika slova (na primer A, B, C).
Kada je svetlo za velika slova isključeno, kucana slova će se
pojaviti kao mala slova (na primer a, b, c).
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Korišćenje instant ključa
Sa instant ključem, jednostavno pritisnite taster da brzo aktivirate
svoju unapred podešenu funkciju za instant ključ.
Možete da konfigurišete samo jednu funkciju za instant ključ
istovremeno.
Korišćenje instant ključa po prvi put
Kada pritisnete instant ključ po prvi put, pojaviće se ekran
dobrodošlice, da vam pomogne da konfigurišete funkcije instant
ključa.
Da koristite instant ključ po prvi put:
1. Pritisnite instant ključ sa suprotne strane tastera za napajanje.
2. Sa ekrana za dobrodošlicu, kliknite na Podešavanje da
pokrenete ekran za podešavanje.
3. Sa ekrana za podešavanje, kliknite na bilo koju od ikonica,
konfigurišite podešavanja, a potom kliknite na Primeni.
Kliknite na strelice da pretražite kroz instant ključ funkcije koje
možete da konfigurišete.
Možete da konfigurišete ove instant ključ funkcije:
Funkcija
Opis
Regulator jačine tona
Povećava/smanjuje ton ili ga utišava.
Instant aplikacije
Brzo pokreće vaše često korišćene aplikacije ili
kancelarijske dokumente.
Instant mreža
Brzo pokreće vašu omiljenu internet prezentaciju.
Splendid Preset
Omogućava vam da odaberete između šest unapred
podešenih boja ekrana.
Video magija
Brzo pokreće Video magiju za video reprodukciju,
uređivanje i konverziju formata.
Tajmer za odbrojavanje
Brzo pokreće tajmer za odbrojavanje za spavanje,
gašenje ili hibernaciju.
Brava za dodirnu komandnu površinu
Omogućava vam da uključite ili isključite dodirnu
komandnu površinu (tačpad). Ova funkcija imitira
ponašanje tastera <Fn> + <F9>, koji su funkcijski
tasteri za uključivanje isključivanje dodirne
komandne površine (tačpada).
Funkcija
Opis
Odabiranje izlaznog ekrana
Brzo se prebacuje između laptopa, eksternog
monitora i duplog monitora.
Ova funkcija imitira ponašanje tastera <Fn> + <F8>,
koji su funkcijski tasteri za prebacivanje tačpada/LCD
monitora.
Bežična povezivost
Dozvoljava vam da uključite ili isključite WiFi i Bluetooth. Ova funkcija imitira ponašanje
tastera <Fn> + <F2>, koji su funkcijski tasteri za
prebacivanje između WLAN/Bluetooth.
Medijska kontrola
Brzo pokreće Windows Media Player, i reprodukuje/
pauzira tokom reprodukcije medija.
Da rekonfigurišete instant ključ, pritisnite i držite pritisnut
instant ključ u trajanju od oko tri sekunde, da pokrenete ekran za
podešavanje instant ključa.
Poglavlje
4
4:
Korišćenje laptop PC-ja
Uređaj za usmeravanje
Integrisana dodirna tabla notebook računara predstavlja pokazivački
uređaj koji je osetljiv na dodir i ne sadrži pokretne delove. Za
korišćenje određenih aplikacija je ipak potreban upravljački program
uređaja.
Klik desnim tasterom
(područje izvan isprekidane linije)
Klik levim tasterom
(područje unutar isprekidane linije)
Ne koristite nikakve predmete umesto prsta za upravljanje
dodirnom tablom. Oni mogu da oštete njegovu površinu.
52
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Korišćenje dodirnetable
Dodirna tabla je interaktivni uređaj koji oponaša funkcije pravog
miša. Omogućava vam da pomoću jednog ili više prstiju pomerate
pokazivač kako biste mogli da birate i klikćete na stavke, rotirate i
uvećavate slike, krećete se kroz liste i prebacujete prozore.
Pomeranje pokazivača
Dodirnite bilo koje područje dodirne table da biste aktivirali njen
pokazivač, zatim prevucite prstom po dodirnoj tabli da biste
pomerili pokazivač na ekranu.
Horizontalno prevlačenje
Vertikalno prevlačenje
Dijagonalno prevlačenje
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
53
Primeri korišćenja
Dodir - Dodir dodirnetable vam omogućava biranje stavki na ekranu
i otvaranje datoteka.
Dodirnite jednom da biste
Dodirnite dvaput da biste
izabrali stavku.
otvorili izabranu stavku.
Klik - Kliktanje na dodirnu tablu oponaša funkcije levog i desnog
tastera miša.
Klik levim tasterom
Kliknite jednom da biste
izabrali stavku, zatim kliknite
dvaput da biste je otvorili.
Klik desnim tasterom
Kliknite jednom da biste izabrali
stavku i pogledali opcije njenog
menija.
Prevlačenje - Prevlačenje po dodirnoj tabli vam omogućava
premeštanje stavki na ekranu.
Povlačenje
Dodirnite dvaput da biste izabrali
stavku, zatim zadržite prst na
dodirnoj tabli i prevucite ga po
njemu.
54
Puštanje
Podignite prst sa dodirne table
da biste otpustili stavku na novu
lokaciju.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Rotiranje - Rotiranje slika u smeru skazaljke na satu ili njemu
suprotnom vrši se pomoću „štipanja”.
Postavite dva prsta na dodirnu tablu i pomerajte ih kružnom putanjom,
u smeru skazaljke na satu ili suprotnom, da biste rotirali sliku.
Pomeranje - Koristeći dva prsta možete se pomerati kroz liste
vertikalno i horizontalno.
Da biste omogućili neprekidno pomeranje sadržaja, držite prste u uglu
dodirne table prilikom pomeranja odozgo nadole/sleva nadesno i
obrnuto. Kada je neprekidno pomeranje sadržaja aktivirano, pokazivač
miša će se promeniti u dvosmernu strelicu .
Uvećavanje - Koristeći dva prsta možete uvećati ili umanjiti veličinu
prikaza izabrane slike.
Razdvojte/spojte prste da biste uvećali/umanjili prikaz.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
55
Prebacivanje pomoću tri prsta - Koristeći tri prsta na dodirnoj
tabli, možete da prebacujete stranice sleva nadesno/zdesna nalevo.
Ovim pokretom takođe možete da menjate aktivni prozor na radnoj
površini.
Briga o dodirnoj tabli.
Dodirna tabla je osetljiv na pritisak. Ako se ne vodi računa o
njegovom održavanju, lako se može oštetiti. Obratite pažnju na
sledeće mere predostrožnosti.
• Ne dozvolite da tabla dođe u kontakt sa prašinom, tačnošću ili
mašću.
• Ne dodirujte tablu prljavim ili mokrim prstima.
• Ne stavljajte teške predmete na tablu ili njegove tastere.
• Ne grebite tablu noktima ili tvrdim predmetima.
Dodirna tabla reaguje na pokret, a ne na pritisak. Nema potrebe
da snažnije pritiskate površinu. Snažniji pritisak ne poboljšava
odzivnost table. Dodirna tabla se najbolje odaziva na lagani
pritisak.
56
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Automatsko isključivanje dodirne table
Dodirna tabla može automatski da se isključi nakon priključivanja
spoljašnjeg USB miša.
Da biste omogućili isključivanje dodirne table:
1.Idite na kontrolna tabla. Promenite postavku prikaza na
velike ikone , a zatim izaberite miš.
2.
Izaberite karticu ELAN .
3.Izaberite opciju isključi nakon priključivanja spoljašnjeg
pokazivačkog uređaja.
4. Izaberite primeni da biste sačuvali izmene ili izaberite u
redu da biste sačuvali izmene i zatvorili dijalog.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
57
Uređaji za skladištenje
Uređaji za skladištenje dozvoljavaju laptop PC-ju da čita i piše
dokumente, slike i druge podatke na različite uređaje za skladištenje
podataka.
Optički drajv (na izabranim modelima)
Ubacivanje optičkog diska
1. Dok je laptop PC uključen, pritisnite taster za izbacivanje drajva
i “nosač” će delimično izaći.
2. Nežno izvucite prednji deo drajva i izvučite “nosač” napolje.
Budite pažljivi da ne bi dodirnuli sočivo za CD drajv i druge
mehanizme. Proverite da nema ničega što bi moglo da se
zaglavi ispod “nosača” drajva.
58
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
3. Držite disk na ivici i sa stranom sa etiketom naviše. Gurnite
naniže sa obe strane centra diska dok disk ne upadne na
osovinu. HUB treba da je viši od diska kada je disk ubačen
kako treba.
4. Polako gurnite “nosač” drajva nazad. Drajv će početi da čita
sadržaj diska. Kada se drajv zaustavi, disk će biti spreman za
korišćenje.
Normalno je čuti i osetiti CD kako se okreće velikom brzinom u
CD drajvu dok se podaci čitaju.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
59
Uklanjanje optičkog diska
Izbacite “nosač” i nežno povucite ivicu diska naviše pod uglom da bi
uklonili disk sa osovine.
Hitno izbacivanje
Hitno izbacivanje se nalazi u rupi na optičkom drajvu i koristi se da
se izbaci “nosač” optičkog drajva u slučaju da elektronsko izbacivanje
ne radi. Nemojte da koristite hitno izbacivanje umesto elektronskog
izbacivanja.
Budite pažljivi da ne ubodete pokazatelj aktivnosti koji se nalazi
u istom području.
Lokacija se može
razlikovati od modela d
modela.
60
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Korišćenje optičkog drajva
Sa Optičkim diskovima i opremom treba postupati pažljivo
zbog precizne mehanike koja je uključena. Imajte u vidu važna
bezbednosna uputstva koja ste dobili od dostavljača CD-a. Za razliku
od desktop optičkog drajva, laptop PC koristi glavčinu da drži CD
postavljen na mesto, nezavisno od ugla. Kada ubacite CD, važno je
da CD pritisnete na centralnu glavčinu ili “jezičak” optičkog drajva
može da ogrebe CD.
UPOZORENJE! Ukoliko CD disk nije korektno bloikiran na
centralnu glavčinu, CD se može oštetiti kada se “jezičak” zatvori.
Uvek pažljivo posmatrajte CD dok zatvarate “jezičak” polako,
kako bi sprečili oštećenja.
Slovo CD drajva treba da je prisutno nezavisno od prisustva CD diska
u drajvu. Nakon što ubacite CD kako treba, podacima možete da
pristupite baš kao sa hard disk drajvovima, omiš što ništa ne može da
se piše ili menja na CD-u. Koristeći odgovarajući softver, CD-RW drajv
ili DVD+CD-RW drajv dozvoliće da CD-RW diskovi budu korisćeni kao
hard disk sa mogućnostima za pisanje, brisanje i uređivanje.
Vibracija je normalna za optičke drajvove velike brzine usled
nebalansiranog CD-a ili CD štampe. Da bi smanjili vibracije, koristite
laptop PC na ravnoj površini i ne stavljajte etikete na CD.
Slušanje audio CD-a
Optički drajvovi mogu da reprodukuju audio CD’e, ali samo DVDROM drajv može da reprodukuje DVD audio. Ubacite audio CD i
Windows automatski otvara audio plejer i počinje sa reprodukcijom.
U zavisnosti od DVD audio diska i instaliranog softvera, možda će
biti potrebno da otvorite DVD plejer da bi slušali DVD audio. Možete
da podesite ton korišćenjem brzih tastera ili ikonice za Windows
zvučnike na liniji sa alatkama.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
61
Čitač kartice fleš memorije
Normalno čitač kartice fleš memorije mora se kupiti odvojeno kako
bi se koristile memorijske kartice uređaja poput digitalnih kamera,
MP3 plejera, mobilnih telefona i PDA uređaja. Ovaj laptop PC ima
jedan ugrađen čitač kartice koji može da koristi mnoge kartice fleš
memorije kako je prikazano na primeru ispod. Ugrađeni čitač kartice
je ne samo pogodan, već je i brži od mnogih drugih formi čitača
memorijskih kartica jer koristi unutrašnji PCI bus velikog protoka.
VAŽNO! Kompatibilnost memorijskih fleš kartica se razlikuje u
zavisnosti od laptop PC modela i specifikacije fleš memorijske
kartice. Specifikacije fleš memorijske kartice se stalno menjaju
tako da se kompatibilnost može promeniti bez prethodnog
upozorenja.
SD / MMC
MS / MS Pro
VAŽNO! Nikada ne uklanjajte kartice tokom ili odmah posle
čitanja, kopiranja, formatiranja ili brisanja podataka na kartici ili
može doći do gubitka podataka.
UPOZORENJE! Da bi sprečili gubitak podataka, koristite “Windows
Safely Remove Hardware” (Windows
bezbedno uklanja hardver) na liniji
sa alatkama pre uklanjanja fleš
memorijske kartice.
62
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Hard disk
Hard diskovi imaju veće kapacitete i rade na mnogo većim brzinama
od flopi disk drajvova i optičkih drajvova. Laptop PC dolazi sa hard
diskom koji je moguće zameniti. Trenutni hard diskovi podržavaju
S.M.A.R.T. (tehnologiju za samonadgledanje i izveštavanje) da bi
detektovali greške hard diskova ili kvarove pre nego što do njih
dođe. Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani
servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.
VAŽNO! Nekorektno korišćenje laptop PC-ja može da ošteti
hard disk. Pažljivo postupajte sa laptop PC-jem i držite ga dalje
od statičkog elektriciteta i jakih vibracija ili udaraca. Hard disk
je izuzetno delikatna komponenta i najverovatnije će biti prva
ili jedina komponenta koja će biti oštećena ukoliko laptop PC
padne.
VAŽNO! Kada zamenjujete hard drajv, uvek posetite autorizovani
servisni centar ili prodavca za ovaj laptop PC.
UPOZORENJE! Isključite sve povezane periferne uređaje, sve
telefonske ili telekomunikacione linije i konektore za struju
(poput eksternog napajanja, baterije itd.) pre nego što uklonite
poklopac hard diska.
Broj hard disk drajvova se razlikuje u zavisnosti od kupljenog
modela. Mesto za sekundarni hard disk drajv može da bude
prazno.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
63
Lociranje disk jedinica
Uklanjanje hard diska
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
64
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
2
1
Instaliranje hard diska
2
1
2
2
1
2
1
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
65
Memorija (RAM)
Dodatna memorija će poboljšati rad aplikacija smanjivanjem
pristupa hard disku. Informacije o nadogradnji memorije vašeg
Notebook računara potražite od ovlašćenog servisera ili prodavca
kod koga ste kupili računar. Maksimalnu kompatibilnost i
pouzdanost osiguraćete isključivo kupovinom modula za proširenje
kod ovlašćenih zastupnika za ovaj prenosivi računar.
BIOS automatski detektuje količinu memorije u sistemu i konfiguriše
CMOS u skladu sa tim, tokom POST-a (samo-testiranje sa uključenim
uređajem). Nema potrebnog podešavanja hardvera ili softvera
(uključujući BIOS) nakon što instalirate memoriju.
UPOZORENJE! Isključite
sve povezane periferne
uređaje, sve telefonske
ili telekomunikacione
linije i konektore za
struju (poput eksternog
napajanja, baterije itd.)
pre nego što instalirate ili
uklonite memoriju.
Instaliranje memorijske
kartice:
Uklanjanje memorijske
kartice:
33
(Ovo je samo primer.)
66
(Ovo je samo primer.)
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Konekcije
Ugrađeni modem i mreža ne mogu se instalirati kasnije kao
ažuriranje. Nakon kupovine, modem i/ili mreža mogu se
instalirati kao ekspanziona kartica.
Mrežna konekcija
Povežite mrežni kabl, sa RJ-45 konektorima na svakom kraju, za
port modema/mreže na laptop PC-ju a drugi kraj za glavčinu ili
prekidač. Za 100 BASE-TX / 1000 BASE-T brzine, vaš mrežni kabl mora
da bude kategorije 5 ili bolje (ne kategorije 3) sa uvnutim parom
žica. Ukoliko planirate da koristite interfejs pri 100/1000Mbps, on
mora biti povezan za 100 BASE-TX / 1000 BASE-T glavčinu (ne za
BASE-T4 glavčinu). Za 10Base-T, koristite kategoriju 3, 4 ili 5 uvrnuti
par žica. 10/100 Mbps puni-dupleks je podržan na ovom laptop
PC-ju ali zahteva konekciju sa glavčinom koja se mrežno menja i sa
omogućenim “dupleksom”. Podrazumevano podešavanje softvera
je da koristi najbrže podešavanje tako da nije potrebna intervencija
korisnika.
1000BASE-T (ili gigabit) je podržan samo na određenim
modelima.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
67
TPar uvrnutih kablova
Kabl koji se koristi da poveže mrežnu karticu za domaćina (obično
glavčinu ili prekidač) se zove pravi do uvrnuti mrežni par (TPE).
Konektori na krajevima se zovu RJ-45 konektori i nisu kompatibilni sa
RJ-11 telefonskim konektorima. Ukoliko povezujete dva kompjutera
zajedno bez glavčine između, LAN kabl za premošćavanje je
potreban (brzi mrežni model). (Gigabit modeli podržavaju
automatsko premošćavanje tako da je LAN kabl za premošćavanje
opcionalan).
Primer laptop PC-ja povezanog sa mrežnom glavčinom ili
priključkom za korišćenje sa ugrađenim mrežnim kontrolerom.
Mrežna HUB ili prekidač
Mrežni kabl sa RJ-45
konektorima
68
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Konekcija za Bežični LAN (za izabrane modele)
Opcioni ugrađen bežični LAN je kompaktan i jednostavan za
korišćenje bežični, mrežni adapter. Implementiranjem IEEE 802.11
standarda za bežićni LAN (WLAN), opcioni ugrađen bežični LAN je
sposoban da brzo prenosi podatke koristeći “Direct Sequence Spread
Spectrum” (spektrum širenja direktnih sekvenci) (DSSS) i “Orthogonal
Frequency Division Multiplexing” (multipleksiranje podele
ortogonalnih frekvencija) (OFDM) tehnologije na frekvencijama
2.4GHz/5GHz. Opcioni ugrađen bežični LAN je unazad kompatibilan
sa ranijim IEEE 802.11 standardima, omogućavajući jednostavno
mešanje bežičnih LAN standarda. Opcioni ugrađen bežični LAN
je klijentski adapter koji podržava infrastrukturu i Ad-hoc režime
koji vam daju fleksibilnost vezano za vaše postojeće ili buduće
konfiguracije bežične mreže, za udaljenosti do 40 metara između
klijenta i mesta pristupa.
Da bi obezbedili dovoljnu bezbednost vaših bežičnih komunikacija,
opcioni ugrađen bežični LAN dolazi sa 64-bit/128-bit žičano
ekvivalentnom enkripcijom privatnosti (WEP) i opcijama Wi-Fi
zaštićenog pristupa (WPA).
Radi sigurnosti, NE povezujte mrežu koja nije bezbedna; u
suprotnom, prenos informacija bez enkripcije može biti vidljiv
drugima.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
69
Ad-hoc režim
Ad-hoc režim dozvoljava da laptop PC bude povezan sa drugim
bežičnim uređajem. Nije potrebno mesto pristupa (AP) u ovoj
bežičnoj sredini.
(Na svim uređajima
mora da budu instalirani
opcioni 802.11 LAN
adapteri.)
Laptop PC
Desktop PC
PDA
Režim infrastrukture
Režim infrastrukture dozvoljava laptop PC-ju i drugim bežičnim
uređajima da se pridruže bežičnoj mreži kreiranoj od strane Mesta
pristupa (AP) (prodaje se odvojeno) koje obezbeđuje centralni link za
bežične klijente da komuniciraju jedni sa drugima ili sa kablovskom
mrežom.
(Na svim uređajima
mora da budu instalirani
opcioni 802.11 LAN
adapteri.)
Laptop PC
Desktop PC
Mesto pristupa
PDA
70
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Windows bežična mrežna konekcija
Povezivanje sa mrežom
1. Uključite bežičnu funkciju ukoliko je to neophodno za vaš
model (pogledajte prekidače
u Odeljku 3).
2. Pritisnite [FN+F2] više puta
dok se ne prikađu ikonica za
bežični LAN i bluetooth.
Ili kliknite duplim klikom na
ikonicu za Wireless Console
(Bežičnu konzolu) u području za
obaveštavanje Windows sistema i
odaberite ikonicu za bežični LAN.
3. Kliknite na ikonicu za bežičnu konekciju sa narandžastom
zvezdicom
u području za Windows® Notification
(obaveštavanje).
4.������������������������
Odaberite bežičnu tačku
pristupa za koju želite da se
povežete sa spiska i kliknite
na Poveži se da uspostavite
vezu.
Ukoliko ne možete da
nađete željenu tačku
pristupa, kliknite na
ikonicu osveži u
gornjem, desnom uglu
da osvežite i pretražite u
spisku ponovo.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
71
5. Prilikom povezivanja, možda ćete morati da unesete lozinku.
6. Nakon što je konekcija uspostavljena, konekcija je prikazana na
spisku.
7. Možete da vidite ikonicu za bežičnu konekciju
u području
za obaveštavanje.
Ikonica precrtane bežične mreže
pojavljuje se kada
pritisnete <Fn> + <F2> da onemogućite WLAN funkciju.
72
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Bluetooth bežična konekcija (za izabrane modele)
Laptop PC-ji sa Bluetooth tehnologijom eliminišu potrebu za
kablovima, za povezivanje Bluetooth omogućenih uređaja. Primeri
��������
Bluetooth omogućenih uređaja su Eee PC-ji, desktop PC-ji, mobilni
telefoni i PDA uređaji��.
Ukoliko laptop PC nije došao sa ugrađenom Bluetooth opcijom,
treba da povežete USB ili ExpressCard Bluetooth modul, kako
biste koristili Bluetooth.
Bluetooth omogućeni mobilni telefoni
Možete bežično da se povežete za svoj mobilni telefon. U zavisnosti
od mogućnosti vašeg mobilnog telefona, možete da prebacite
podatke iz telefonskog imenika, fotografije, zvučne fajlove itd. ili da
ga koristite kao modem da se povežete na internet. Takođe možete
da ga koristite za SMS poruke.
Bluetooth omogućeni kompjuteri ili PDA uređaji.
Možete da se bežično povežete na drugi kompjuter ili PDA uređaj
i da zamenite fajlove, podelite periferne uređaje ili da podelite
internet ili mrežnu konekciju. Takođe možete da koristite Bluetooth
omogućenu bežičnu tastaturu i miša.
Uključivanje i pokretanje Bluetooth opcije
Ovaj proces može da se koristi da doda većinu Bluetooth uređaja.
1. SUključite bežičnu funkciju ukoliko je to neophodno za vaš
model (pogledajte prekidače u Odeljku 3).
2. Pritisnite [FN+F2] više puta
dok se ne prikađu ikonica za
bežični LAN i bluetooth.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
73
Ili kliknite duplim klikom na
ikonicu za Wireless Console
(Bežičnu konzolu) u području za
obaveštavanje Windows sistema i
odaberite ikonicu Bluetooth.
3.���
Sa Kontrolnog panela
idite na Mreža i Internet >
Centar za mrežu i deljenje,
a potom kliknite na Promena
postavki adaptera u levom
plavom panelu.
4.����������������������������
Kliknite desnim klikom miša
na Bluetooth mrežna veza i
odaberite Prikaži Bluetooth
mrežne uređaje.
5.������������
Kliknite na Dodavanje
uređaja da potražite nove
uređaje.
74
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
6.��������������������
Odaberite Bluetooth
omogućen uređaj sa spiska i
kliknite na Dalje.
7.�����������������������������
Unesite Bluetooth sigurnosni
kod u svoj uređaj i počnite sa
uparivanjem.
8.������������������������
Uparena veza je uspešno
uspostavljena. Kliknite
na Zatvori da završite
podešavanje.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
75
USB Punjač+
USB Punjač+ pomaže da se napuni vaš USB uređaj koji je kompatibilan
sa specifikacijama za punjenje baterije Verzije (BC 1.1), bilo da je vaš
Notebook PC uključen ili isključen. Možete da odlučite i podesite prag
baterije da prestane punjenje prema vašim potrebama.�
Sa adapterom
USB Punjač+ je uvek dostupan na određenom USB 3.0 portu, kada je
vaš Notebook PC povezan sa adapterom.
Bez adaptera
Da omogućite USB Punjač+
1. Kliknite na ikonicu za USB Charger+
u području za obaveštavanja i
odaberite podešavanja.
2. Kliknite na Omogući USB punjač
funkciju u režimu za bateriju.
3. U skladu sa vašim potrebama,
kliknite da omogućite brzo punjenje
kada je Notebook PC uključen ili
u režimu za spavanje/hibernaciju/
gašenje.
4. Pomerite klizač da podesite prag
napunjenosti baterije, da zaustavite
funkciju USB Punjača+.
•
•
•
76
Notebook PC prestaje da puni vaš povezan USB uređaj
kada punjenje baterije padne ispod praga koji ste odredili.
USB port koji podržava USB Punjač+ ne podržava funkciju za
buđenje USB uređaja.
Ukoliko se vaš uređaj pregreje, počne da se dimi ili odašilja
abnormalne mirise, odmah uklonite uređaj.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D
Dodatak
Opcioni dodaci
Ove stavke, ukoliko to želite, možete da dobijete kao opcione stavke
koje idu uz vaš laptop PC.
USB HUB (opciono)
Priključivanje opcionog USB hub-a će povećati broj vaših USB
portova i omogućiti vam da brzo povežete ili isključite mnoge
periferne USB uređaje, preko jednog kabla.
USB fleš memorijski disk
USB fleš memorijski disk je opcioni uređaj koja omogućuje
skladištenje do nekoliko stotina megabajta, veću brzinu prenosa i
veću trajnost. Kada se koristi u aktuelnim operativnim sistemima,
drajveri nisu potrebni.
USB flopi disk drajv
Opcioni flopi disk drajv sa USB interfejsom može da prihvati
standardni flopi disk od 1.44MB (ili 720KB) 3.5-inča.
UPOZORENJE! Da bi sprečili rušenje sistema, koristite opciju
Windowsa “Safely Remove Hardware” (bezbedno uklonite
hardver) pre isključivanja flopi disk drajva. Izbacite flopi disk pre
prenošenja laptop PC-ja, kako bi sprečili oštećenje usled šoka.
Opcione konekcije
Ove stavke, ukoliko želite, možete da kupite od treće strane.
USB tastatura i miš
Priključivanje eksterne USB tastature omogućiće udobniji unos
podataka. Priključivanje eksternog USB miša omogućiće udobniju
navigaciju Windowsom. I eksterna USB tastatura i miš radiće
simultano sa ugrađenom tastaturom i touchpadom laptop PC-ja.
Konekcija za štampač
Jedan ili više USB štampača mogu da se simultano koriste na bilo
kom USB portu ili na USB hub-u.
D-2
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Operativni sistem i softver
Ovaj laptop PC može da ponudi (u zavisnosti od teritorije) svojim
kupcima izbor unapred instaliranog Microsoft Windows operativnog
sistema. Izbori i jezici će zavisiti od teritorije. Nivoi hardverske
i softverske podrške će variratri u zavisnosti od instaliranog
operativnog sistema. Stabilnost i kompatibilnost drugih operativnih
sistema ne može se garantovati.
Softver za podršku
Ovaj laptop PC dobijate sa diskom za podršku koji sadrži BIOS,
drajvere i aplikacije da omogući hardverske opcije, proširi
funkcionalnost, pomogne u upravljanju vašim PC-jem ili doda
funkcionalnost koju ne obezbeđuje osnovni operativni sistem.
Ukoliko je potrebno ažuriranje ili zamena diska za podršku,
kontaktirajte svog prodavca za internet prezentacije sa kojih možete
da preuzmete pojedinačne softverske drajvere i pomoćne programe.
Disk za podršku sadrži sve drajvere, pomoćne programe i softver
za sve popularne operativne sisteme uključujući one koje su već
instalirani. Disk za podršku ne uključuje i sam operativni sistem.
Disk za podršku je neophodan čak i ukoliko ste svoj laptop PC dobili
prekonfigurisan, kako bi imali dodatni softver koji nije uključen kao
deo fabrički instaliranog.
Disk za vraćanje sistema je opcionalan i uključuje sliku originalnog
operativnog sistema instaliranog na hard disku u fabrici. Disk za
vraćanje obezbeđuje sveobuhvatno rešenje za vraćanje sistema
koje brzo vraća operativni sistem laptop PC-ja u originalno radno
stanje, pod uslovom da je vaš hard disk u ispravnom radnom stanju.
Kontaktirajte svog prodavca ukoliko vam je potrebno takvo rešenje.
Neke od komponenti i opcija laptop PC-ja možda neće raditi dok
ne instalirate drajvere za uređaje i pomoćne programe.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-3
Podešavanja sistemskog BIOS-a
Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu.
Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i
teritorijama
Uređaj za početno punjenje (boot)
1. Na ekranu Boot (pokretanje), odaberite Boot Option #1
(Opciju za pokretanje #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Enables/Disables UEFI boot from
disks.
Boot Configuration
UEFI Boot
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Boot
Boot
Boot
Boot
[P0: WDC WD7500BPKT...]
[P2: MATSHITABD-MLT...]
[Windows Boot Manager]
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
2. Pritisnite [Enter] i odaberite uređaj kao Boot Option #1 (Opciju
za pokretanje #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Enables/Disables Quiet Boot
option.
[Disabled]
[Disabled]
Priorities
#1
#2
#3
[Windows Boot Manager]
[P0: ST9750423AS ...]
[P0:
WD7500BPKT...]
BootWDC
Option
#1
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Windows Boot Manager
Hard Device BBS Priorities
P0: ST9750423AS
Add New Boot Option
Disabled
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
D-4
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Sigurnosna podešavanja
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Security Boot Policy
Set User Password
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Da podesite lozinku:
1. Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup
Administrator Password (lozinku za administratora
podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).
2. Ukucajte lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ukucajte lozinku ponovo i pritisnite [Enter].
4. Lozinka je tada postavljena.
Da bi obrisali lozinku:
1. Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup
Administrator Password (lozinku za administratora
podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).
2. Unesite trenutnu lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ostavite polje Create New Password (kreiraj novu lozinku)
prazno i pritisnite [Enter].
4. Ostavite polje Confirm New Password (potvrdi novu lozinku)
prazno i pritisnite [Enter].
5. Lozinka je tada obrisana.
Bićete upitani da unesete korisničku lozinku kada god upalite
laptop PC (uđete u BIOS ili OS). lozinka administratora se
traži samo kada biste želeli da uđete u, i konfigurišete BIOS
podešavanja.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-5
Bezbednost I/O interfejsa
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, 2nd SATA HDD will
be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA ODD Interface
USB Interface Security
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
LAN Network Interface
Lock
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Da zaključate I/O interfejs:
1. Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O interfejsa.
2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na
zaključaj.
Podešavanja za Bezbednost I/O interfejsa mogu se promeniti
samo kada se prijavite sa privilegijama administratora.
D-6
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Bezbednost USB interfejsa
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, all USB device will
be disabled.
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
BlueTooth
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
LocK
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Da zaključate USB interfejs:
1. Na ekranu bezbednost, odaberite Bezbednost I/O interfejsa >
Bezbednost USB interfejsa.
2. Odaberite interfejs koji biste želeli da zaključate i kliknite na
zaključaj.
Ukoliko podesite USB interfejs na [zaključano], eksterni portovi
i CMOS kamera biće simultano zaključani i sakriveni.
Podešavanja za Bezbednost I/O interfejsa mogu se promeniti
samo kada se prijavite sa privilegijama administratora.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-7
HDD lozinka
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Create New Password
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Security Boot Policy
Set the system boot order.
***Advanced to Power Cycle
System after Setting Hard Disk
Passwords***
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Da podesite HDD lozinku:
1. Na ekranu bezbednost, kliknite na podesi master lozinku,
ukucajte lozinku i pritisnite [Enter].
2. Ukucajte ponovo da potvrdite lozinku i pritisnite [Enter].
3. Kliknite na podesi korisničku lozinku i ponovite prethodne
korake da podesite korisničku lozinku.
4. Lozinka je tada podešena.
•HDD lozinka može se promeniti samo kada se prijavite sa
privilegijama administratora.
•Morate da podesite master lozinku pre nego što podesite
korisničku lozinku.
Bićete upitani da unesete prvo korisničku lozinku (ukoliko takva
postoji), a potom HDD lozinku kada uključite laptop PC i ne možete
da uđete u operativni sistem ukoliko ne uspete da unesete ispravne
lozinke.
D-8
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Sačuvajte promene
Ukoliko želite da sačuvate svoja podešavanja konfiguracije, morate
da sačuvate promene pre nego što izađete iz BIOS-a.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup after saving
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-9
Česti problemi i rešenja
Hardverski problem – optički disk
Optički disk drajv nije u stanju da čita ili piše diskove.
1. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju i pokušajte ponovo.
2. Ukoliko ažuriranje BIOS-a ne pomogne, pokušajte da koristite
kvalitetnije diskove i pokušajte ponovo.
3. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni
centar i pitajte tehničara da vam pomogne.
Nepoznati razlog – sistem nestabilan
Ne može se probuditi iz hibernacije.
1. Uklonite ažurirane (dodate) delove (RAM, HDD, WLAN, BT)
ukoliko ste ih kupili nakon kupovine.
2. Ukoliko to nije slučaj, pokušajte da vratite MS System Restore (MS
vraćanje sistema) na stariji datum.
3. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da vratite svoj sistem
koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.
Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka na
drugoj lokaciji pre vraćanja.
4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni
centar i pitajte tehničara da vam pomogne.
Hardverski problem – Tastatura/Brzi taster
Brzi taster (FN) je onemogućen.
A. Ponovo instalirajte “ATK0100” drajver sa CD-a sa drajverima ili ga
preuzmite sa ASUS internet prezentacije.
D-10
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Hardverski problem – Ugrađena kamera
Ugrađena kamera ne radi kako treba.
1. Proverite “Device Manager” (upravljanje uređajima) da bi videli
ima li problema.
2. Pokušajte da ponovo instalirate drajver za kameru da bi rešili
problem.
3. Ukoliko problem ne uspete da rešite, ažurirajte BIOS na
najnoviju verziju i pokušajte ponovo.
4. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni
centar i pitajte tehničara da vam pomogne.
Hardverski problem - Baterija
Održavanje baterije.
1. Registrujte laptop PC za jednogodišnju garanciju koristeći
sledeću internet prezentaciju:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. NE uklanjajte bateriju dok koristite laptop PC sa adapterom
za naizmeničnu struju kako bi sprečili oštećenja koja može da
izazove iznenadan gubitak struje. ASUS baterija ima zaštitno
kolo da bi se sprečilo preterano punjenje tako da baterija neće
biti oštećena ukoliko ostane u laptop PC-ju.
Hardverski problem – Greška uključivanja/isključivanja
napajanja
Ne mogu da upalim laptop PC.
Dijagnostika:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Napajanje isključivo preko baterije? (D = 2, N = 4)
Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 3, N = A)
Možete da učitate OS? (D = B, N = A)
Svetleća dioda za napajanje adaptera uključena? (D = 5, N = C)
Napajanje isključivo preko adaptera? (D = 6, N = 4)
Možete da vidite BIOS (ASUS Logo)? (D = 7, N = 4)
Možete da učitate OS? (D = D, N = A)
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-11
Simptomi i rešenja:
A. Problem može biti u MB, HDD ili NB; posetite lokalni servisni
centar za pomoć.
B. Problem je izazvao operativni sistem, pokušajte da vratite svoj
sistem koristeći particiju za povraćaj sistema ili disk.
VAŽNO��������������������������������������������������
!�������������������������������������������������
Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih
podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.
C. Adapterski problem, proverite povezanost kablova i u
suprotnom posetite lokalni servisni centar da bi dobili zamenu.
D. Problem sa baterijom; molimo proverite kontakte baterije i u
suprotnom posetite lokalni servisni centar radi popravke.
Hardverski problem – bežičnu karticu
Kako da proverim da li laptop PC ima bežičnu karticu?
A. Uđite u Control Panel (Kontrolni panel) > Device Manager
(Upravljanje uređajima). Videćete da li laptop PC ima WLAN
karticu pod stavkom “Network Adapter” (mrežni adapter).
Mehanički problem – ventilator / termalni
Zašto je ventilator za hlađenje uvek uključen a temperatura je
visoka?
1. Proverite da VENTILATOR radi kada je temperatura procesora
visoka i proverite da li postoji protok vazduha iz glavnog
ventilacionog otvora.
2. Ukoliko veći broj aplikacija radi (pogledajte liniju sa alatkama),
zatvorite ih da bi smanjili opterećenje sistema.
3. Problem mogu takođe da izazovu i neki virusi, upotrebite
antivirusni program da ih detektujete.
4. Ukoliko problem i dalje postoji, pokušajte da povratite svoj
sistem koristeći particiju za vraćanje sistema ili DVD.
VAŽNO��������������������������������������������������
!�������������������������������������������������
Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih
podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.
D-12
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
OPREZ! Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate
antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili
od virusa.
Softverski problem – ASUS komplet programa
Kada uključim laptop PC, pojavljuje se poruka “Open policy file error”
(greška fajla otvorene politike).
A.Reinstalirajte najnoviju verziju pomoćnog programa “Power4
Gear” da bi rešili svoj problem. Program je dostupan na ASUS
internet prezentaciji.
Nepoznati razlog – plavi ekran sa belim tekstom
Plavi ekran sa belim tekstom se pojavljuje nakon startovanja sistema.
1. Uklonite dodatnu memoriju. Ukoliko ste instalirali dodatnu
memoriju nakon kupovine, isključite laptop PC; uklonite
dodatnu memoriju i uključite laptop PC da bi videli da li je do
problema došlo usled nekompatibilne memorije.
2. Deinstalirajte softverske aplikacije. Ukoliko ste nedavno
instalirali softversku aplikaciju, ona možda nije kompatibilna sa
vašim sistemom. Pokušajte da ih deinstalirate u Windows Safe
Mode-u (bezbednom režimu Windows-a).
3. Proverite sistem da nema virusa.
4. Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju sa WINFLASH u Windows
uku AFLASH u DOS režimu. Ovi pomoćni programi i BIOS fajlovi
mogu se preuzeti sa ASUS internet prezentacije.
UPOZORENJE! Obezbedite da vaš laptop PC ne izgubi napajanje
tokom BIOS flešing procesa.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-13
5. Ukoliko i dalje ne uspete da rešite problem, upotrebite proces
reinstalacije sistema da bi ponovo instalirali ceo sistem.
VAŽNO: Morate da napravite rezervnu kopiju svih svojih
podataka na drugoj lokaciji pre vraćanja.
OPREZ: Ne povezujte se na internet pre nego što instalirate
antivirusni softver i internet firewall (zaštitni zid) da bi se zaštitili
od virusa.
Obavezno prvo instalirajte “Intel INF Update” (Intel INF
ažuriranje) i “ATKACPI” drajvere da bi hardverski uređaji mogli da
budu prepoznati.
6. Ukoliko problem i dalje postoji, kontaktirajte svoj lokalni servisni
centar i pitajte tehničara da vam pomogne.
D-14
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Softverski problem - BIOS
Ažuriranje BIOS-a.
1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite
najnoviji BIOS fajl za vaš model sa ASUS internet prezentacije i
sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv.
2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC.
3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na
stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS
podešavanje. Pratite prikazana uputstva.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Main
POST Logo Type
Start Easy Flash
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
Wake On Lid Open
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Static]
[No]
[4]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Disabled]
VT-d
[Enabled]
SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack
Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i počnite da ažurirate BIOS.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: N56
Version:
200
Build Date: Dec 6 2011
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
[
]: Switch
[
] : Choose
[q] : Exit
5. Morate da “Restore Defaults” (vratite podrazumevana
podešavanja) na stranici Exit (izlaz) nakon ažuriranja
(treperenja) BIOS-a.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-15
Popravljanje sistema vašeg laptop PC-ja
korišćenjem particije za vraćanje sistema
Particija za vraćanje sistema brzo vraća softver vašeg laptop PCja u originalno radno stanje. Pre nego što upotrebite Particiju za
povraćanje, iskopirajte svoje podatke (poput Outlook PST fajlova) na
mrežni drajv i zabeležite sva korisnička podešavanja (kao na primer
mrežna podešavanja).
O particiji za povraćanje
Particija za povraćanje je prostor rezervisan na vašem hard disku
koji se koristi za vraćanje operativnog sistema, drajvera i pomoćnih
programa instaliranih na vašem laptop PC-ju u fabrici.
VAŽNO! NEMOJTE da obrišete particiju koja se zove “RECOVERY”
(vraćanje). Particija za vraćanje je kreirana u fabrici i korisnik je
ne može vratiti ukoliko je
obrisana. Odnesite svoj
laptop PC u ovlašćeni ASUS
servisni centar ukoliko imate
problema sa procesom
vraćanja sistema.
Korišćenje particije za vraćanje:
1. Pritisnite [F9] tokom starta.
2. Pritisnite [Enter] (unesi) da izaberete Windows Setup (Windows
podešavanje) [EMS omogućeno].
3.�����������������������������������������������������
Odaberite jezik koji želite da vratite i kliknite na dalje.
4. Pročitajte ekran “ASUS Preload Wizard” (ASUS vodič za
učitavanje) i kliknite na Next (dalje).
5. Izaberite opciju particije i kliknite na Next (dalje). Opcije za
particiju:
Povrati Windows samo na prvu particiju.
Ova opcija će obrisati samo prvu particiju, omogućavajući vam
da zadržite druge particije i da kreirate novu sistemsku particiju
kao drajv “C”.
D-16
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Vratite Windows na celi HD.
Ova opcija će obrisati sve particije sa vašeg hard diska i kreiraće
novu sistemsku particiju kao drajv “C”.
Vratite Windows na celi HD sa 2 particije.
Ova opcija će obrisati sve particije sa vašeg hard diska i kreiraće
dve nove particije “C” (40%) i “D” (60%).
6. Pratite uputstva na ekranu da bi završili proces vraćanja sistema.
Molimo vas posetite www.asus.com za ažurirane drajvere i
pomoćne programe.
Korišćenje DVD-ja za vraćanje (za izabrane modele)
Kreiranje DVD-a za vraćanje sistema:
1. Kliknite duplim klikom na ikonicu AI Recovery Burner (AI
rezanje za vraćanje sistema) na Window desktopu.
2. Ubacite prazan
DVD na koji je
moguće rezati
u optički drajv i
kliknite na Start
da bi počeli da
kreirate DVD za vraćanje sistema.
3. Pratite uputstva na ekranu da završite kreiranje DVD-ja za
vraćanje sistema.
Pripremite dovoljno praznih DVD-a koje je moguće narezati, na
osnovu dobijenih uputstava, da biste kreirali DVD za vraćanje
sistema.
VAŽNO! Izvadite eksterni hard disk pre obavljanja vraćanja
sistema na svom laptop PC-ju. Prema Microsoftu, možete da
izgubite važne podatke zbog podešavanja Windows sistema na
pogrešni hard disk ili usled formatiranja pogrešne particije.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-17
Korišćenje DVD-ja za vraćanje:
1. Ubacite DVD za vraćanje u optički drajv (laptop PC treba da je
uključen).
2. Restartujte laptop PC i pritisnite <Esc> tokom pokretanja
sistema i odaberite optički drajv (može biti označem kao “CD/
DVD”) korišćenjem kurzora za naniže i pritisnite <Enter> da bi
obavili pokretanje sa DVD-ja za vraćanje sistema.
3. Odaberite OK da počnete da vraćanje imidž fajla.
4. Odaberite OK da potvrdite vraćanje sistema.
Vraćanje će obrisati podatke sa vašeg hard diska. Proverite da
ste napravili rezervnu kopiju svih važnih podataka pre vraćanja
sistema.
5. Pratite uputstva na ekranu da završite proces vraćanja.
UPOZORENJE: Ne uklanjajte disk za vraćanje sistema (osim
ukoliko vam to ne bude naloženo) tokom procesa vraćanja ili
vaše particije mogu da postanu neupotrebljive.
Proverite da ste povezali adapter za struju sa svojim laptop PCjem kada obavljate vraćanje sistema. Nestabilno napajanje može
da dovede do neuspešnog vraćanja sistema.
Molimo vas posetite www.asus.com za ažurirane drajvere i
pomoćne programe.
D-18
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Informacije o DVD-ROM drajvu
Laptop PC dobijate sa opcionim DVD-ROM ili CD-ROM drajvom.
Da bi videli DVD naslove, morate da instalirate svoj sopstveni
softver za DVD gledanje. Opcioni softver za DVD gledanje može se
kupiti zajedno sa ovim laptop PC-jem. DVD-ROM drajv dozvoljava
korišćenje i CD i DVD diskova.
Informacije o regionalnoj reprodukciji
Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa,
digitalnog AC# audija i dekripciju CSS zaštićenog sadržaja. CSS (koji
se nekad zove i zaštita kopije) je ime koje se daje šemi zaštite sadžaja
koju je prohvatila filmska industrija da bi zadovoljila potrebu da se
zaštiti od nezakonitog kopiranja sadržaja.
Iako ima mnogo dizajnerskih pravila za CSS davaoce dozvole, jedno
pravilo koje je najbitnije predstavljaju ograničenja reprodukcije u
odnosu na regionalni sadržaj. Da bi olakšali geografski podeljeno
izdavanje filmova, DVD video naslovi se izdaju za određen geografski
region kako je definisano u «Regionalnim definicijama» ispod.
Regionalnim definicijama» ispod. Zakoni o zaštiti autorskih prava
zahtevaju da svi DVD filmovi budu ograničeni na određeni region
(obično region gde se prodaju). Dok sadržaj DVD filma može da
bude izdan za vise regiona, CSS pravila dizajna zahtevaju da bilo koji
sistem koj je u stanju da reporodukuje CSS zaštićeni sadržaj mora da
bude u stanju da reprodukuje samo jedno područje.
Podešavanje regiona može se promeniti do pet puta korišćenjem
softvera za gledanje, i tada će se moći obaviti reprodukcija DVD
filmova samo za ta poslednja podešavanja regiona. Promena
regionalnog koda nakon toga će zahtevati fabričko resetovanje
koje garancija ne pokriva. Ukoliko je resetovanje poželjno,
troškove poštarine i resetovanja pokriće korisnik.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-19
Regionalne Definicije
Region 1
Kanada, SAD, Teritorije SAD
Region 2
Češka, Egipat, Finska, Francuska, Nemačka, Zalivske države,
Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška,
Poljska, Portugal, Saudiska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija,
Švedska, Švajcarska, Sirija, Turska, UK, Grčka, Bivše Jugoslovenske
republike, Slovačka.
Region 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,
Tajland, Vijetnam
Region 4
Australija, Karibi (Osim teritorije SAD), Centralna Amerika, Novi
Zeland, Ostvra pacifika, Južna Amerika
Region 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostatak Afrike, Rusija, Severna Koreja
Region 6
Kina
D-20
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Informacije o Blue-ray ROM drajvu
(za izabrane modele)
Definicije regiona
Region A
Severnoameričke, centralnoameričke i južnoameričke države i
njihove teritorije, Tajvan, Hong Kong, Makao, Japan, Koreja (Južna I
Severna), jugoistočne azijske države i njihove teritorije.
Region B
Evropske, afričke i jugozapadne azijske države i njihove teritorije,
Australija i Novi Zeland.
Region C
Centralne, južnoazujske, istočno evropske države i njihove teritorije,
Kina i Mongolija.
Pogledajte internet prezentaciju za Blue-ray disk na adresi www.
blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html za
više informacija.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-21
Saglasnost sa unutrašnjim modemom
Laptop PC sa unutrašnjim modemom u saglasnosti je sa JATE
(Japan), FCC (SAD, Kanada, Koreja, Tajvan) i CTR21. Unutrašnji
modem je odobren u skladu sa Odlukom saveta 98/482/EC za panevropsku konekciju jednog terminala za javno operisanu telefonsku
mrežu (PSTN). Međutim, usled razlika između pojedinačnih PTSN-a
koji postoje u različitim državama, odobrenje, samo po sebi, ne znači
garantovani rad na svakoj terminacionoj tački PSTN mreže. U slučaju
da imate problema, treba da kontaktirate prvobitnog dobavljača
svoje opreme.
Pregled
4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je
objavljena u Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu
terminalnu opremu bez glasa sa DTMS pozivanjem, koja planirano
treba da bude povezana za analognu PSTN (javnu telefonsku
mrežu).
CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička
regulativa) za zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku
mrežu terminalne opreme (izuzimajući terminalnu opremu koja
podržava uslugu glasovne telefonije u opravdanim slučajevima) u
kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno, urađeno preko
multifrekventnog signala duplog tona.
Deklaracija o kompatibilnost mreže
Izjavu koju treba da da proizvođač Obaveštenog tela i prodavac:
“Ova deklaracija će ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana
da radi i sve mreže za koje je javljeno na će oprema možda imati
problema sa radom.”
D-22
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Deklaracija o kompatibilnost mreže
Izjava koju treba da da proizvođač korisniku: “Ova deklaracija će
ukazati na mreže sa kojima je oprema dizajnirana da radi i sve mreže
za koje je javljeno na će oprema možda imati problema sa radom.
Proizvođač će takođe povezati izjavu da bi stavio do znanja gde
mrežna kompatibilnost zavisi od fizičkog podešavanja i podešavanja
softvera. Takođe će posavetovati korisnika da kontaktira prodavca
ukoliko korisnik želi da opremu koristi na drugoj mreži.”
Sve do sada, Obavešteno telo CETECOM-a je objavljivalo panevropsko odobrenje koristeći CTR 21. Rezultat su prvi evropski
modemi koji ne zahtevaju regulatorna odobravanja u svakoj
pojedinačnoj evropskoj državi.
Bezglasna oprema
Telefonske sekretarice i telefoni sa zvučnikom se kvalifikuju, isto
kao i modemi, faks mašine, auto pozivači i alarmni sistemi. Oprema
u kojoj je kvalitet govora sa jednog kraja na drugi kontrolisan
regulativama (npr. ručno držani telefoni i u nekim državama bežični
telefoni) nije uključena.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-23
Sledeća tabela prikazuje države koje su trenutno pod CTR
21 standardom.
Država
Primenjeno
Još testiranja
Austrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka Republika Ne Nije primenljivo
Danska Da Da
Finska Da Ne
Francuska Da Ne
Nemačka Da Ne
Grčka Da Ne Mađarska Ne Nije primenljivo
Island Da Ne
Irska Da Ne
Italija Još uvek se razmatra
Još uvek se razmatra
Izrael Ne Ne
Linkenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Holandija1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne Nije primenljivo
Portugal Ne Nije primenljivo
Španija Ne Nije primenljivo
Švedska Da
Ne
Švajcarska Da
Ne
Velika Britanija Da
Ne
1
D-24
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Ove informacije kopirane su iz CETECOM-a i daju se bez preuzimanja
odgovornosti. Za ažuriranu tabelu, pogledajte http://www.cetecom.
de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalni zahtevi primenjuju se samo ukoliko oprema može da
koristi pulsno biranje (proizvođači mogu da izjave u uputstvu za
korišćenje da je oprema namenjena samo za DTMF signaliziranje, što
čini bilo kakvo dodatno testiranje besmislenim).
U Holandiji, dodatno testiranje je potrebno za funkcije serijskog
povezivanja i ID pozivaoca.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-25
Deklaracije i izjave o sigurnosti
Izjava Federalne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan
sledećim uslovima:
•
•
Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi,
uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B
digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su
dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u
rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači
energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu
sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne
postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji.
Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV
prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem
opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki
od sledećih načina:
•
•
•
•
Okrenite antenu za prijem signala.
Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na
električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
Korišćenje kabla za struju zaštićenog tipa je potrebno da bi se
ispunila FCC ograničenja emisija i sprečilo ometanje obližnjih
radio i televizijskih prijema.Od ključne je važnosti da se koristi
iskljuivo dobijeni kabl za struju. Koristite isključivo zaštićene
kablove da povežete I/O uređaj za ovu opremu. Upozoravamo
vas da promene i modifikacije koje strana odgovorna za
saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da ukinu vaše pravo
da koristite opremu.
D-26
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
(Štampano iz Koda federalnih regulacija #47, deo 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and
Records Administration, U.S. Government Printing Office.) (kancelarija
federalnog registra, administracija nacionalne arhive i izveštaja,
Kancelarija za štampanje vlade SAD.)
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio
frekvenciji (RF)
Upozoravamo vas da promene i modifikacije koje strana
odgovorna za saglasnost nije eksplicitno odobrila mogu da
ukinu vaše pravo da koristite opremu. «Proizvođač izjavljuje da je
ovaj uređaj ograničen na Kanale 1 do 11 pri frekvenciji od 2.4GHz,
od strane određenog firmvera konstrolisanog u SAD.»
Ova oprema u saglasnosti je sa FCC RF ograničenjima za izloženost
određenih za nekontrolisanu sredinu. Da bi se zadržala saglasnost
sa FCC RF pravilima o izlaganju, molimo izbegavajte direktan
kontakt tokom emitovanja. Krajnji korisnici moraju da prate posebna
operaciona uputstva da bi ispunili saglasnost za RF izlaganje.
Deklaracija o saglasnosti
(R&TTE Direktiva 1999/5/EC)
Sledeće stavke su završene i smatraju se relevantnim i dovoljnim.
•
•
•
•
•
•
•
Ključni zahtevi kao u [Članku 3]
Zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao u [Članku 3.1a]
Testiranje električne bezbednosti u skladu sa [EN 60950]
Zahtevi za zaštitom elektromagnetske kompatibilnosti u [Članku
3.1b]
Testiranje elektromagnetske kompatibilnosti u [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]
Efikasno korišćenje radio spectra, kao u [Članak 3.2]
Radio test kompleti u skladu sa [EN 300 328-2]
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-27
Upozorenje CE oznake
CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a
Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva
2004/108/EC “Elektromagnetna kompatibilnost” i 2006/95/EC
“Direktiva niskog napona”.
CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog
parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu
za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu
Ova oprema u saglasnosti je sa ograničenjima za izlaganje IC radijaciji
određenim za nekontrolisanu sredinu. Da bi zadržali saglasnost sa
zahtevima za izlaganje IC RF-u, molimo vas da izbegavate direktan
kontakt sa emitujućom antenom tokom emitovanja. Krajnji korisnici
moraju da prate određena operaciona uputstva za zadovoljavanje
saglasnosti o RF izloženosti.
Rad zavisi od sledeća dva uslova:
•
•
Ovaj uređaj ne sme da dovede do ometanja i
Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje, uključujući
ometanje koje može da dovede do neželjenog rada uređaja.
Da bi se sprečilo radio ometanje do licenciranog servisa (tj. kokanalni mobilni satelitski sistemi) ovaj uređaj je namenjen korišćenju
u zatvorenim prostorijama i dalje od prozora, radi maksimalne
zaštite. Oprema (ili njena antena za transmisiju) koja je instalirana
napolju podložna je dobijanju licence.
D-28
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Bežični operativni kanal za različite domene
S. Amerika 2.412-2.462 GHz
Ch01 do CH11 (kanal 1 do 11)
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 do CH14 (kanal 1 do 14)
Evropa ETS
2.412-2.472 GHz
Ch01 do CH13 (kanal 1 do 13)
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi
Neka područja Francuske imaju ograničeni frekvencijski opseg. U
najgorem slučaju, maksimalna autorizovana snaga u zatvorenom
prostoru je:
•
•
10mW za celi 2.4 GHz opseg (2400 MHz–2483.5 MHz)
100mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz
Kanali od 10 do 13 inkluzivno rade u opsegu od 2446.6 MHz do
2483.5 MHz.
Postoji nekoliko mogućnosti za korišćenje vani na otvorenom
prostoru: Na privatnom zemljištu ili na privatnom zemljištu javnih
osoba, korišćenje je podložno preliminarnoj proceduri ovlašćivanja
Ministarstva Odbrane, sa maksimalnom odobrenom snagom od
100mW u opsegu 2446.5–2483.5 MHz. Korišćenje vani na javnom
zemljištu nije dozvoljeno.
U delovima navedenim ispod, za celi 2.4 GHz opseg:
• Maksimalno autorizovano napajanje u zatvorenom prostoru je
100mW
• Maksimalno autorizovano napajanje na otvorenom prostoru je
10mW
Delovi u kojima je korišćenje 2400–2483.5 MHz opsega dozvoljeno
sa EIRP-om od manje od 100mW u zatvorenom prostoru i manje od
10mW na otvorenom:
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
D-29
60
63
66
68
71
82
88
90
Oise
Puy du Dôme
Pyrénées Orientales
Haut Rhin
Saône et Loire
Tarn et Garonne
Vosges
Territoire de Belfort
61
64
67
70
75
84
89
94
Orne
Pyrénées Atlantique
Bas Rhin
Haute Saône
Paris
Vaucluse
Yonne
Val de Marne
Ovaj zahtev će se verovatno promeniti tokom vremena,
dozvoljavajući korišćenje vaše bežične LAN kartice u više delova
Francuske. Molimo vas, proverite ART za najnovije informacijen
(http://www.arcep.fr).
Vaša bežična kartica emituje manje od 100mW ali više od 10mW.
D-30
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
UL bezbednosna obaveštenja
Potrebno za UL 1459 koji pokriva telekomunikacijsku (telefonsku)
opremu koju treba elekrtično povezati za telekomunikacijsku mrežu
koja ima operativni napon do uzemljenja koji ne prevazilazi vrh od
200V, 300V vrh-do-vrha i 105V rms, i instalira se i koristi u skladu sa
Nacionalnim električnim kodom (NFPA 70).
Kada koristite laptop PC modem, osnovne bezbednosne procedure
treba uvek pratiti da bi se sprečio rizik od požara, električnog šoka i
povrede osoba, uključujući sledeće:
•
Ne koristite laptop PC blizu vode, na primer blizu kade, lavora za
pranje, sudopere ili lavora za veš, u mokrom podrumu ili blizu
bazena.
• Ne koristite laptop PC tokom oluje sa grmljavinom. Može doći
do udaljenog rizika od električnog šoka od munje.
• Ne koristite laptop PC u blizini lokacije na kojoj curi gas.
Potrebno za UL 1642 koji pokriva primarne (nepunjive) i sekundarne
(punjive) litijumske baterije za korišćenje za napajanje proizvoda.
Ove baterije sadrže metalni litijum, ili leguru litijuma ili litijum jon i
mogu se sastojati od jedne jedine elektrohemijske ćelije ili dve ili više
ćelija povezanih u seriji, paralelno ili na oba načina, koji pretvaraju
hemijsku energiju u električnu energiju putem nepovratne ili
povratne hemijske reakcije.
•
•
Ne bacajte bateriju laptop PC.ja u vatru jer može da eksplodira.
Proverite lokalna pravila za moguća posebna uputstva za
odlaganje da bi umanjili rizik od povrede osoba usled požara ili
eksplozije.
Ne koristite adaptere za struju ili baterije iz drugih uređaja da
umanjite rizik od povrede osoba usled požara ili eksplozije.
Koristite isključivo UL certifikovane adaptere za struju ili baterije
koje dostavlja proizvođač ili ovlašćeni prodavci.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-31
Zahtev za električnu bezbednost
Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više
od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju,
jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ili H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
Obaveštenja TV tjunera (za izabrane modele)
Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova
treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje
spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla – instalacija treba da
uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog kabla sa uzemljenjem ulaza
u zgradu.
REACH
Saglasnost sa REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija
hemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo hemijske
substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji
na adresi http://crs.asus.com/english/REACH.htm.
D-32
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Nordijsko litijumske opreznosti
(za litijumske baterije)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-33
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu
Informacije o bezbednosti lasera
Interni ili eksterni optički drajvovi koji se prodaju sa ovim laptop PCjem sadrže LASERSKI PROIZVOD KLASE 1. Klasifikacije lasera mogu se
pronaći u rečniku na kraju ovog uputstva za korišćenje.
UPOZORENJE! Podešavanja ili procedure koje nisu specifikovane
u uputstvu za korišćenje mogu da dovedu do rizičnog ilzaganja
laseru. Ne pokušavajte da demontirate optički drajv. Radi
sopstvene bezbednosti, optički drajv treba da servisira isključivo
autorizovani servisni provajder.
Servisna etiketa upozorenja
OPREZ! NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA SE OTVORI.
NE GLEDAJTE U ZRAK I NE GLEDAJTE DIREKTNO SA OPTIČKIM
INSTRUMENTIMA.
CDRH Regulative
Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) SAD administracije
za hranu i lekove implementirao je regulative za laserske proizvode
2. avgusta 1976. Ove regulative odnose se na laserske proizvode
proizvoedene od 1. avgusta 1976. Usaglašenost sa njima je obavezna
za proizvode koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.
UPOZORENJE! Korišćenje kontrola ili podešavanja ili rad ili
procedure osim onih opisanih ovde ili u vodiču za instalaciju
laserskih proizvoda mogu da dovedu do rizičnog izlaganja
radijaciji.
D-34
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravima
koja je zaštićena određenim SAD patentima i drugim pravima na
intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision korporacija i drugi
vlasnici prava. Korišćenje ove patentom zaštićene tehnologije mora
biti odobreno od strane Macrovision korporacije, kako je planirano
za domaćinstva i potrebe drugih ograničenih gledanja sem u
slučaju da je drugačije odobreno od strane Macrovision korporacije.
Zabranjen je obrnuti inžinjering ili demontiranje.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-35
CTR 21 odobrenje
(za laptop PC-je sa ugrađenim modemom)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
D-36
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Spanish
Swedish
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-37
Ekološka etiketa Evropske unije
Ovaj laptop PC dobio je Ekološku etiketu Evropske unije, što znači da
ovaj proizvod poseduje sledeće karakteristike:
1. Smanjenu potrošnju energije tokom režima korišćenja i
suspenzije.
2. Ograničenu upotrebu teških, toksičnih metala.
3. Ograničenu upotrebu supstanci štetnih po okolinu i zdravlje.
4. Smanjenje korišćenja prirodnih izvora ohrabrivanjem
recikliranja.
5.����������������������������������������������������������������
Dizajnirano za jednostavne nadogradnje i duži životni vek, kroz
obezbeđivanje rezervnih delova, poput baterija, napajanja,
tastature, memorije, i ako su dostupni, CD ili DVD drajvova.
6. Smanjeno smeće u čvrstom stanju preko politike vraćanja
proizvoda.
Za više informacija o Ekološkoj etiketi EU, molimo vas posetite
internet prezentaciju Ekološke etikete EU na adresi
http://www.ecolabel.eu.
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve
ENERGY STAR je zajednički program Agencije za zaštitu
životne sredine Sjedinjenih Država i Ministarstva za
energetiku Sjedinjenih Država koji svima nama pomaže da
uštedimo novac i zaštitimo životnu sredinu tako što ćemo
štedeti energiju i koristiti proizvode koji štede energiju.
Svi ASUS proizvodi sa logom ENERGY STAR zadovoljavaju
standard ENERGY STAR, a karakteristika uštede energije aktivirana je
fabrički. Monitor i kompjuter su automatski podešeni da posle 15 i 30
minuta neaktivnosti korisnika pređu u režim za spavanje. Da probudite
svoj kompjuter, kliknite mišem ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Posetite http://www.energy.gov/powermanagement za detaljne
informacije o uštedi energije i koristima koje ona ima na životnu
sredinu. Uz to, posetite http://www.energystar.gov za detaljne
informacije o zajedničkom programu ENERGY STAR.
NAPOMENA: Energy Star nije podržana na proizvodima koji su
bazirani na Freedos-u i Linux-u.
D-38
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj
zaštiti životne sredine
ASUS sledi koncept zelenog dizajna prilikom dizajniranja i
proizvodnje naših proizvoda, i vodi računa da svaki stadijum
životnog ciklusa ASUS proizovda bude u skladu sa propisima o
globalnoj zaštiti životne sredine. Uz to, ASUS iznosi relevantne
informacije koje se zasnivaju na obaveznim propisima.
Pogledajte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm za
informacije o izjavi zasnovanoj na obaveznim propisima kojih se
ASUS pridržava:
Japan JIS-C-0950 Deklaracije o materijalu
EU REACH SVHC
Koreja RoHS
Švajcarski zakon o energiji
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja
ASUS programi za reciklažu i povraćaj rezultat su naše posvećenosti
najvišim standardima za zaštitu naše životne sredine. Mi verujemo u
obezbeđivanje rešenja kako biste vi mogli da odgovorno reciklirate
naše proizvode, baterije, druge komponente, kao i materijal od
pakovanja. Molimo idite na http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-39
Informacije o autorskim pravima
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su
u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati,
uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik
ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava
kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO
KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI
ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI
ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI,
SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA
KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
(UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA,
GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO),
ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH
ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM
UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu
mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska
prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili
objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU
NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I
PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG
OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD
STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE
ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U
OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U
NJEMU OPISAN.
Autorska prava © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava
zadržana.
D-40
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Ograničenje odgovornosti
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije
ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje
od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno
od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije
ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući
smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo
koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta
ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do
navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za
vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru,
deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS
proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš
prodavac kolektovno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD
SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA
(2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3)
SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE
EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA
ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ
PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.
Servis i podrška
Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://
support.asus.com
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
D-41
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
N56V, R501V, N56V8, R501V8
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 111121
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: Feb. 10, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
D-42
Signature : __________
Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja
Download PDF

advertising