SL6951
Uporabniški priročnik za
prenosni računalnik
Februar 2012
Kazalo
Poglavje 1:
Predstavitev prenosnika
O navodilih za uporabo.................................................................................... 6
Opozorila v navodilih......................................................................................... 6
Varnostna opozorila........................................................................................... 7
Priprava vašega prenosnika..........................................................................11
Poglavje 2:
Spoznavanje delov
Zgornji del...........................................................................................................14
Spodnji del...........................................................................................................17
Desni del.............................................................................................................19
Levi del..................................................................................................................21
Stranski del..........................................................................................................23
Sprednji del.........................................................................................................23
Priključitev globokotonca . ...........................................................................24
Poglavje 3:
Namestitev
Sistem napajanja...............................................................................................26
Uporaba AC napajanja...................................................................................26
Uporaba baterij................................................................................................28
Skrb za baterije.................................................................................................29
Priklop prenosnika..........................................................................................30
Samodejno testiranje vklopa (POST)........................................................30
Preverjanje moči baterij................................................................................32
Polnjenje baterij...............................................................................................33
Možnosti napajanja........................................................................................34
Upravljanje z oblikami napajanja..............................................................36
Stanje pripravljenosti in mirovanje...........................................................36
Kontrola toplote . ............................................................................................38
Posebne funkcije na tipkovnici....................................................................39
Obarvane vroče tipke(pri izbranih modelih) ........................................39
Klávesy Microsoft Windows.........................................................................42
Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)..................................42
Multimedijske nadzorne tipke....................................................................43
Stikala in indikatorji stanja.............................................................................44
Stikala .............................................................................................................44
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Indikatorji stanja..............................................................................................45
Uporaba hitre tipke..........................................................................................47
Prva uporaba hitre tipke...............................................................................47
Poglavje 4:
Uporaba prenosnika
Kazalnik.................................................................................................................52
Uporaba sledilne ploščice............................................................................53
Prikazi uporabe sledilne ploščice...............................................................54
Nega sledilne ploščice...................................................................................56
Samodejno onemogočanje sledilne ploščice.......................................57
Shranjevalne naprave......................................................................................58
Optični pogon (pri izbranih modelih)......................................................58
Bralec bliskovne spominske kartice..........................................................62
Trdi disk .............................................................................................................63
Pomnilnik (RAM)..............................................................................................66
Povezave...............................................................................................................67
Povezava z omrežjem.....................................................................................67
Povezava z brezžičnim LAN omrežjem (pri izbranih modelih)........69
Povezava z brezžičnim Windows omrežjem..........................................71
Brezžična povezava Bluetooth (pri izbranih modelih) . .......................73
Polnilnik USB+....................................................................................................76
Dodatek
Opcijski dodatki...............................................................................................D-2
Opcijske povezave....................................................................................... D-2
Operacijski sistem in programska oprema............................................D-3
Nastavitev sistema BIOS............................................................................. D-4
Splošne težave in rešitve..........................................................................D-10
Obnovitev prenosnega računalnika...................................................... D-16
S pomočjo obnovitvene particije ........................................................D-16
Uporaba obnovitve DVD-ja (pri izbranih modelih)........................D-17
Informacije o pogonu DVD-ROM........................................................... D-19
Informacije o pogonu Blu-ray ROM (pri izbranih modelih)........... D-21
Notranja skladnost modema................................................................... D-22
Deklaracije in varnostne izjave................................................................ D-26
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Izjava komisije za zvezne komunikacije.............................................D-26
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF)...D-27
Izjava o skladnosti(R in TTE direktive 1999/5/EC)...........................D-27
CE oznaka......................................................................................................D-28
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado................................D-28
Brezžični operacijski kanal za različne domene...............................D-29
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu........................D-29
UL varnostni napotki.................................................................................D-31
Zahteve za varno napajanje...................................................................D-32
Obvestila TV sprejemnika........................................................................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Nordijska opozorila za litij ( za baterije z delnim litijem)..............D-33
Varnostne informacije za optični pogon............................................D-34
Informacije o varni uporabi laserja......................................................D-34
Opozorilne oznake o storitvi..................................................................D-34
CDRH predpisi..............................................................................................D-34
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision.....................................D-35
Odobritev CTR 21(za prenosne računalnike z vgrajenim
modemom)...................................................................................................D-36
Eko-oznaka Evropske unije ....................................................................D-38
Izdelek skladen z ENERGY STAR.............................................................D-38
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ....................D-39
Storitve vračanja.........................................................................................D-39
Informacije o avtorskih pravicah............................................................ D-40
Omejitev odgovornosti.............................................................................. D-41
Storitev in podpora..................................................................................... D-41
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
1
Poglavje 1:
Predstavitev
prenosnika
O navodilih za uporabo
V rokah imate Navodila za uporabo prenosnika. V navodilih za
uporabo boste našli informacije o različnih komponentah prenosnika
in njihovi uporabi. Navedena so glavna poglavja v navodilih za
uporabo:
1. Predstavitev prenosnika
Predstavitev prenosnika in navodila za uporabo.
2. Spoznavanje delov
Predstavi informacije o komponentah prenosnika.
3. Namestitev
Predstavitev informacij o namestitvi prenosnika.
4. Uporaba prenosnika
Predstavi informacije o uporabi komponent prenosnika.
5. Dodatek
Predstavitev možnosti dodatkov in dodatnih informacij.
Dejanske vključene aplikacije se razlikujejo glede na model in
območje. Zato lahko prihaja do razlik med vašim računalnikom
prenosnika in tistim, ki je prikazan na fotografijah v priročniku.
Prosimo upoštevajte, da je vaš prenosnika pr�������
avilen.
Opozorila v navodilih
V navodilih so navedena opombe in opozorila na katere morate biti
pozorni za pravilno in varno izvedbo določenih opravil Opozorila
imajo več stopenj pomembnosti, kot prikazano spodaj:
OPOZORILO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno
upoštevati za varno delovanje.
POMEMBNO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno
upoštevati za preprečitev poškodb na podatkih, komponentah
ali osebah.
NASVET: Nasveti in uporabne informacije za dokončanje nalog.
OPOMBA: Namig in informacija za posebne primere.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Varnostna opozorila
Navedena varnostna opozorila bodo podaljšala življenje prenosnika.
Upoštevajte vsa opozorila in navodila. Razen, če navedeno v
navodilih, vsa popravila predajte kvalificiranemu osebju.
Pred čiščenjem izklopite AC napajanje ali odstranite baterije.
Za čiščenje prenosnika uporabite čisto mehko krpo ali jelenjo
krpico, namočeno v raztopino neagresivnega čistila in nekaj
kapljic tople vode in odstranite odvečno tekočino z suho krpo.
NE postavljajte na
neravno ali nestabilno
delovno površino. Če je
površina poškodovana,
se obrnite na servis.
NE postavljajte ali
mečite predmetov
na površino in ne
vstavljajte predmetov v
prenosnik.
NE izpostavljajte
umazanemu ali prašnemu
okolju. NE uporabljajte v
primeru uhajanju plina.
NE izpostavljajte
močnim magnetnim ali
električnim poljem.
NE pritiskajte in ne
dotikajte se ekrana.
NE postavljajte skupaj
z manjšimi predmeti,
ki lahko opraskajo ali
zaidejo v prenosnik.
NE izpostavljajte in ne
uporabljajte v bližini
tekočin, dežja ali
vlage. NE uporabljajte
modema med nevihto.
NE postavljajte
prenosnika v naročje
ali na drug del telesa,
da preprečite neudobje
ali poškodbe zaradi
izpostavitve toploti.
Opozorilo o varni
uporabi baterij:
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
NE mečite baterij v
ogenj. NE izpostavljajte
vhodov kratkemu stiku.
NE razstavljajte baterij.
VARNA TEMP: Prenosnik
uporabljajte v okoljih s
temperaturo med 5°C
(41°F) in 35°C (95°F).
VSTOPNA JAKOST:
Upoštevajte nalepko
z navedeno jakostjo
na spodnji strani
prenosnika in preverite,
da je vaš kabel za
priklop primeren
navedeni jakosti.
NE prenašajte ali
zakrivajte prenosnika,
ki je vklopljen z
materiali, ki bi zmanjšali
zračnenje, kot je npr.
plastična vrečka.
Na ali v bližini
površine naprave
NE UPORABLJAJTE
močnih raztopil, kot so
razredčila, benzen ali
ostale kemikalije.
NE UPORABLJAJTE
poškodovanih
napajalnih kablov,
dodatkov ali drugih
zunanjih naprav.
Nepravilna namestitev
baterije lahko povzroči
eksplozijo in poškoduje
prenosnik.
NE mečite prenosnika na javno smetišče. Ta izdelek je bil
zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in
recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da
se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki
vsebujejo živo srebro ) ne sme odlagati na javno smetišče.
Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev
elektronskih izdelkov.
NE ZAVRZITE baterije med komunalne odpadke. Simbol
prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme
odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Opozorilo pred zvočnim tlakom
Opozorilo: Prekomerna glasnost slušalk lahko povzroči poškodbo
ali izgubo sluha. Prilagajanje glasnosti in izenačevalnika na druge
nastavitve, kot na sredino, lahko povišajo izhodno napetost slušalk in
s tem tudi nivo zvočnega tlaka.
Opozorilo ventilatorja DC
Opozorilo: Upoštevajte, da je ventilator DC premikajoč del in lahko
predstavlja tveganje. Pazite, da se z nobenim delom telesa ne približate
lopaticam ventilatorja.
Podatki o adapterju
Vhodna napetost: 100–240 V AC
Vhodna frekvenca: 50–60Hz
Nazivni izhodni tok: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Nazivna izhodna moč: 19 V DC
Varnostni ukrepi pri prenosu
Da pripravite prenosnik na prenos, ga izklopite in odklopite vse
zunanje periferije za preprečitev poškodb na povezavah. Glava
na pogonu za trdi disk se ustavi, kadar se računalnik izklopi, zato da
se preprečijo poškodbe na površini trdega diska med prenosom. Zato
prenosnika, ki je še vedno vklopljen, ne smete prenašati. Zaprite zaslon
in preverite, da je varno pritrjen v zaprtem položaju, saj se tako zaščiti
tipkovnica in zaslon.
SVARILO! Ob neustrezni skrbi se površina prenosnika lahko hitro
poškoduje. Bodite previdni, da ne odrgnete ali opraskate površine
prenosnika.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Zaščitite svoj prenosnik
Kupite zaščitno vrečo za zaščito prenosnika pred umazanijo, vodo,
udarci in praskami.
Polnjenje baterij
Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne
baterije temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter
polni baterije le v primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel.
Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je prenosnik
v uporabi.
Varnostni ukrepi na letalu
Če želite uporabiti prenosnik na letalu se obrnite na vaše letalsko
podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih
naprav. Večina letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih
naprav samo med letenjem, ne pa med vzletanjem in pristajanjem.
SVARILO! Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav:
Rentgenska naprava ( uporabljena na predmetih, ki so postavljeni
na tekoči trak), magnetni detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo
skozi varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za
pregled ljudi in posameznih predmetov). Vaš prenosnik in diskete
lahko pošljete skozi rentgensko napravo. Ni priporočeno, da se na
vašem prenosniku in disketami uporabi letališki magnetni detektor
ali izpostavi magnetni palici.
10
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Priprava vašega prenosnika
To so hitra navodila za uporabo vašega prenosnika.
Vstavljanje baterij
2
1
Povezava z AC vhodno vtičnico
1
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
3
2
110V
-220
V
11
Odpiranje LCD zaslona
1. Previdno dvignite zaslon z vašim palcem.
2. Počasi nagnite zaslon naprej ali nazaj in si nastavite udoben kot
gledanja.
Vklop prenosnika
1. Pritisnite in spustite gumb za vklop, ki se nahaja pod LCD
zaslonom.
2. Za prilagajanje svetlosti LCD zaslona uporabite [Fn]+[F5] in
[Fn]+[F6].
12
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
2
Poglavje 2:
Spoznavanje delov
Zgornji del
Tipkovnica je za vsako področje drugačna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
1
2
Mikrofon (vgrajen)
Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video
konference, glasovna narekovanja ali za enostavno
snemanje zvoka.
Kamera
Vgrajena kamera omogoča zajemanje slik ali snemanje
videa. Uporablja se lahko tudi za video konference in ostale
interaktivne aplikacije.
Indikator kamere
3
Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v
uporabi.
4
Zaslon
Funkcije za zaslon so enake kot pri namiznem CRT
monitorju. Prenosnik uporablja aktivno matrico TFT LCD,
ki zagotavlja odličen prikaz, tako kot namizni monitorji.
Vendar pa LCD zaslon ne seva in ne migeta, tako kot
namizni CRT monitorji, zato je očem prijazen. Za čiščenje
zaslona uporabite mehko krpo brez kemikalij (če potrebno
uporabite navadno vodo).
5
6
Tipka za vklop
Stikalo za vklop omogoča VKLOP in IZKLOP prenosnik, pa
tudi ponovno vzpostavitev iz STR. Za VKLOP prenosnik,
pritisnite tipko enkrat, za IZKLOP jo pritisnite in zadržite.
Stikalo za vklop deluje le, če je zaslon odprt.
Hitre tipke
Hitre tipke vam omogočajo dostop do pogosto
uporabljenih programov z enim samim pritiskom.
Podrobnosti so razložene v poglavju 3.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
15
7
8
Dotikalna plošča in tipke
Dotikalna plošča z svojimi tipkami je usmerjevalnik, ki
omogoča iste funkcije kot namizna miška. Programsko
vodena funkcija premikanja je na voljo po namestitvi
vključene opcije dotikalne plošče, ki omogoča enostavno
Windows ali internet navigacijo.
Indikatorji stanja (spredaj)
9
16
Tipkovnica
Tipkovnica ima tipke, ki omogočajo udoben pritisk (globina
tipke) in udobno naslonjalo za vaši roki. Na voljo sta dve
Windows tipki, ki omogočata enostavno navigacijo v
operacijskem sistemu Windows.
Indikatorji statusa prestavljajo različna stanja strojne/
programske opreme.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Spodnji del
Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.
Velikost baterije se razlikuje glede na model.
Spodnji del prenosnika lahko postane zelo vroč. Bodite previdni
z upravljanjem prenosnika, kadar je vklopljen ali je bil nedavno
vklopljen. Visoke temperature so normalne med napajanjem ali
kadar je v delovanju. Ne uporabljajte ga na mehkih površinah
kot so postelja ali zofa, kjer lahko pride do zaprtja zračnikov.
NE POSTAVLJAJTE PRENOSNIKA V VAŠE NAROČJE ALI
OSTALE DELE TELESA, ZATO DA SE IZOGNETE POŠKODBAM
ZARADI VROČINE.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
17
1
2
Vzmetni zaklep baterije
Vzmetni zaklep baterije se uporablja za varno pričvrstitev
paketa baterij na svoje mesto. Ko paket baterij vstavite, se
zaklep samodejno zaklene. Če želite odstraniti paket baterij,
morate vzmetni zaklep držati v položaju za odklep.
3
Predel trdega diska
Trdi disk je varno nameščen v predelu za trdi disk. Za
informacije o nadgradnji pogona trdega diska za vaš
prenosnik, obiščite pooblaščeni servis ali trgovino. Za
zagotavljanje maksimalne združljivosti in zanesljivost v ta
prenosnik le trde diske, kupljene pri pooblaščenih trgovcih.
4
18
Baterija
Baterija se samodejno polni, ko je prenosnik vklopljen na
AC vir energije in ohrani prenosnik vključen tudi ko AC vir
energije ni vklopljen. To omogoča uporabo med premikanjem
iz lokacije na lokacijo. Trajanje baterije je odvisno od uporabe
in specifikacij tega prenosnika. Baterija se ne sme razstaviti
in se mora kupiti kot skupna enota.
Predel pomnilnika (RAM)
Pomnilniški predel omogoča razširitev pomnilniških
zmogljivosti za dodatni pomnilnik. Dodaten pomnilnik bo
povečal delovanje programa z zmanjšanjem dostopa do
trdega diska. BIOS samodejno zazna zmožnost pomnilnika v
sistemu in temu primerno oblikuje CMOS med postopkom
POST (Power on Self Test). Ko je pomnilnik nameščen,
namestitev strojne ali programske opreme ( vključno z
BIOS) ni potrebna. Obiščite pooblaščeni servis ali trgovino
za informacije o nadgradnji pomnilnika za vaš prenosnik. Pri
tem prenosniku se morajo namestiti samo dodatni pomnilniki
kupljeni s strani pooblaščenih trgovcev, za maksimalno
kompatibilnost in zanesljivost.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Desni del
1 2
4
5
6
7
8
Vtičnica za slušalke
Stereo vtičnica za slušalke (1/8 inčev) se uporablja za
povezavo izhodnega avdio signala prenosnika z ojačevalcem
ali slušalkami. Uporaba te vtičnice samodejno izklopi vgrajene
zvočnike.
Combo
1
3
2
3
Izhodni priključek SPDIF
Ta priključek omogoča povezavo z napravami, ki za digitalni
avdio izhod uporabljajo SPDIF (Sony/Philips Digital Interface).
S pomočjo te lastnosti lahko vaš prenosnik spremenite v hi-fi
sistem za domače razvedrilo.
��������������������
Vtičnica za mikrofon
Mono vtičnica za mikrofon (1/8 inča) se lahko uporabi za
povezavo z zunanjim mikrofonom ali izhodnim signalom za
avdio naprave. Uporaba te vtičnice samodejno izklopi vgrajen
mikrofon. Ta možnost je uporabna za video konference,
glasovno pripovedovanje ali enostavno avdio snemanje.
USB vhod 3.0
USB (Universal Serial Bus) vhod je kompatibilen z USB
3.0, 2.0, ali USB 1.1 napravami kot so tipkovnice, kazalne
naprave, fotoaparati, pogon trdega diska, tiskalnike
in skenerje povezane v serije do 4.8Gbit/s (USB 3.0),
480 Mbit/s (USB 2.0) in 12 Mbit/s (USB 1.1). USB omogoča,
da več naprav deluje istočasno na enem računalniku, z nekaj
periferijami, ki delujejo kot dodatni priključki. USB omogoča
menjavo naprav, tako da se večina periferij lahko priključi ali
izključi ne da bi bilo potrebno računalnik ponovno zagnati.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
19
4
5
6
Optični pogon
Prenosnik prihaja v več modelih z različnimi optičnimi pogoni.
Prenosnikov optični čitalec je uporaben za zgoščenke (CD)
in/ali digitalne video zgoščenke (DVD) in ima lahko možnosti
zapisovanja (R) ali ponovnega zapisovanje (RW). Preverite
marketinški opis, ki vsebuje podrobnosti za vsak posamezen
model.
Elektronski odpiranje optičnega pogona
Odpiranje optičnega pogona ima elektronsko tipko za
odpiranje, ki odpira predal. Predal optičnega pogona lahko
odprete tudi preko kateregakoli programa za predvajanje
tako, da z desno kliknete na optični čitalec v Windows
‘’Computer’’ in izberete Eject (Izvrzi).
Odpiranje optičnega pogona v sili
(lokacije variirajo glede na model)
Odpiranje v sili se uporablja za odpiranje predala optičnega
pogona v primeru, da elektronsko odpiranje ne deluje.
Ne uporabljajte odpiranja v sili namesto elektronskega
odpiranja.
7
Vhod za napajanje (DC)
S to vtičnico, obstoječi vtič za vklop spremeni AC napajanje
v DC napajanje. Energija, ki prihaja skozi to vtičnico
omogoča delovanje prenosnika in polni notranjo baterijo.
Za preprečitev poškodb na prenosniku in bateriji za vklop
vedno uporabljajte obstoječo vtičnico.
Med uporabo se lahko segreje in postane vroče. preverite da
adapter ni zakrit in ga ne približujte telesu.
20
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
8
Kensington® varnostna vrata
Kensington® varnostna vrata omogočajo, da je prenosnik
zavarovan z uporabo kompatibilnih Kensington® -vih
varovalnih naprav. Te varovalne naprave vključujejo kovinski
kabel in ključavnico, ki preprečujeta, da se prenosnik odstrani
s pritrjenega predmeta. Nekateri vključujejo tudi detektor
gibanja, ki sproži alarm, kadar je premaknjen.
Levi del
1
1
2
3
4
5
6
7
������������������������������������������������
Priključek za globokotonec (na izbranih modelih)
Lastniški priključek za globokotonec se uporablja za
priključitev SAMO tistega globokotonca, ki je dobavljen
z vašim prenosnikom. Vgrajeni nizkotonski zvočnik vam
omogoča uživanje v izjemnih basih (nizki toni) v vaših
multimedijskih aplikacijah.
Med uporabo se lahko segreje in postane vroče. preverite da
adapter ni zakrit in ga ne približujte telesu.
2
Zaslon (Monitor) izhod
15-pin D-sub vhod za monitor podpira standardno VGAkompatibilno napravo kot je monitor ali projektor za možnost
predvajanja na večjem zunanjem prikazu.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
21
3
Prezračevalne reže
Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v
prenosnik in izstop toplega zraka iz njega.
Preverite, da papirji, knjige, oblačila, kabli ali ostali predmeti
ne blokirajo kateregakoli od zračnikov, saj lahko pride do
pregrevanja.
LAN vhod
RJ-45 LAN vhod z osmimi iglami je večji kot RJ-11 modem
vhod in podpira standarden Ethernet kabel za povezavo z
lokalnim omrežjem. Vgrajena povezava omogoča enostavno
uporabo brez dodatnih vtičnic.
4
5
Vrata HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (Visokoločljivostni
multimedijski vmesnik) je nestisnjeni popolnoma digitalni
avdio/video vmesnik med katerim koli avdio/video virom,
kot je DVD predvajalnik, A/V sprejemnik ipd. ter avdio in/
ali video monitorjem, kot je digitalna televizija (DTV). Na
enem kablu združuje podporo standardnem, ojačanem ali
visokoločljivostnem videu ter večkanalnemu digitalnemu
zvoku. Možen je prenos vseh ATSC HDTV standardov in
podpora 8-kanalnemu zvoku, še vedno pa ostaja dovolj
pasovne širine za sprejem bodočih izboljšav ali zahtev.
HDMI
6
USB vhod 3.0
7
USB vhod 3.0
22
USB Charger+ (na izbranih modelih)
Vam omogoča polnjenje mobilnih telefonov ali digitalnih
zvočnih predvajalnikov, medtem ko je Notebook PC v stanju
spanja, mirovanja ali pa je ugasnjen.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Stranski del
1
1
Baterija
Baterija se samodejno polni, ko je prenosnik vklopljen na
AC vir energije in ohrani prenosnik vključen tudi ko AC vir
energije ni vklopljen. To omogoča uporabo med premikanjem
iz lokacije na lokacijo. Trajanje baterije je odvisno od uporabe
in specifikacij tega prenosnika. Baterija se ne sme razstaviti
in se mora kupiti kot skupna enota.
Sprednji del
1
1
Reža za bliskovni pomnilnik
Ponavadi je potrebno za uporabo pomnilniških kartic iz
naprav kot so digitalne kamere, MP3 predvajalniki, mobilni
telefoni in PDA-ji, kupiti zunanji čitalec pomnilniških kartic.
Prenosnik ima vgrajen visoko hitrostni čitalec pomnilniških
kartic, ki lahko bere ali zapisuje na vse bliskovne pomnilniške
kartice.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
23
Priključitev globokotonca
Globokotonec, priložen vašemu prenosniku, je kompakten in lahek
za prenašanje. Globokotonca preprosto priključite v zanj namenjen
priključek na prenosniku in uživajte v neverjetnih nizkih tonih svojih
večpredstavnostnih aplikacij.
Globokotonca NE priključujte na silo v priključke, ki niso namenjeni
zanj. Pravi priključek je prikazan v uporabniškem priročniku. S
tem bi lahko poškodovali priključek za globokotonec ali zvočni
priključek.
24
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Poglavje 3:
3
Namestitev
Sistem napajanja
Uporaba AC napajanja
Napajanje prenosnika je sestavljeno iz dveh delov, preko vtičnice
in baterijskega sistema. Vtičnica spremeni AC napajanje iz stenske
vtičnice v DC napajanje, ki ga potrebuje prenosnik. Vaš prenosnik
ima univerzalni AC-DC vtič. To pomeni, da lahko kabel za napajanje
priklopite na 100V-120V, kot tudi na 220V-240V vtičnice, brez
uporabe nastavitve ali pretvornika napajanja. Nekatere države
lahko zahtevajo uporabo adapterja za povezavo US standardnega
AC kabla za napajanje na različne nastavitve. Večina hotelov bo
imela univerzalne vtičnice, ki so uporabne za različne kable kot tudi
napetosti. Za uporabo AC vtičnic za zunanje napajanje v drugih
državah, se je najbolje pozanimati pri drugih izkušenih popotnikih.
1
3
2
110V
-2
20V
Dejanska lokacija napajalnega vhoda se razlikuje glede na
modele. Za lokacijo vrat LAN glejte predhodno poglavje.
Možno je kupiti potovalno opremo za prenosnik, ki vključuje
napajalne in modemske adapterje za skoraj vsako državo.
OPOZORILO! NE povezujte AC kabla z AC vtičnico, ne da bi prej
vklopili DC vtič v prenosnik. Tako lahko poškodujete AC-DC
vtičnico.
26
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
POMEMBNO! Če uporabite drugačno vtičnico za napajanje
prenosnika ali če uporabite vtičnico prenosnik za napajanje
drugih električnih naprav, lahko pride do poškodb. Če vidite
dim, prasketanje ali prihaja iz AC-DC vtiča prekomerna toplota,
pojdite na servis. Če sumite, da ima AC-DC vtič napako, pojdite
na servis. Z AC-DC vtičem, ki ima napako lahko poškodujete tako
baterijo kot prenosnik.
Glede na kraj bo imel prenosnik bodisi dva ali tri vilični vtič. Če
je na voljo tri vilični vtič, morate uporabiti ozemljeno AC vtičnico
ali pa uporabiti ozemljen vtič, ki omogoča varno uporabo
prenosnika.
OPOZORILO! MED UPORABO SE LAHKO VTIČ SEGREJE IN
POSTANE VROČ. PREVERITE DA ADAPTER NI ZAKRIT IN GA NE
PRIBLIŽUJTE TELESU.
Kadar prenosnik ni v uporabi izklopite vtičnico iz AC vtiča, da
zmanjšate porabo elektrike.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
27
Uporaba baterij
Prenosnik lahko deluje tudi s pomočjo baterij. Baterija je sestavljena
in skupine baterijskih celic. Napolnjena baterija bo delovala nekaj
ur, ki se lahko raztegne z uporabo možnostmi upravljanja preko
nastavitve BIOS. Dodatne baterije je možno kupiti preko trgovca
prenosnika.
Namestitev in odstranitev baterije
Vaš prenosnik lahko že ima ali pa ne baterijo nameščeno. Če vaš
prenosnik baterije še1 nima nameščene
uporabite naslednje korake
2
za namestitev baterije.
POMEMBNO! Nikoli ne odstranite baterije v času, ko je prenosnik
vklopljen, saj lahko to povzroči izgubo podatkov.
Vstavljanje baterije:
1
28
2
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Odstranitev baterije:
1
2
POMEMBNO! Uporabite samo baterije in vtičnice, ki so bile
priložene prenosniku, ali pa so bile posebej odobrene s strani
proizvajalca ali trgovca za uporabo
na tem modelu, saj lahko na
2
prenosniku
pride do poškodb.
1
Skrb za baterije
Baterije prenosnika, tako kot vse baterije z ponovnim polnjenjem,
imajo omejitev glede števila ponovnih polnjenj. Življenjska doba
baterije je odvisna od temperature okolja, vlažnosti in uporabe
prenosnika. Idealna temperatura za uporabo je med 5˚C in 35˚C (41˚F
in 95˚F). Ravno tako morate vzeti v zakup, da je notranja temperature
prenosnika višja od zunanje temperature. Katerakoli temperatura
nad ali pod to mejo bo skrajšala življenje baterije. Kakorkoli,
uporabnost baterije sčasoma pade in za prenosnik je potrebno kupiti
novo baterijo od pooblaščenega trgovca. Ker je trajnost baterije
omejena, ni priporočljivo, da jih kupujete na zalogo.
OPOZORILO! Zaradi varnostnih razlogov NE mečite baterije
v ogenj, NE izpostavljajte jo kratkemu stiku in baterije NE
razstavljajte. Če prihaja do nenavadnega delovanja ali je baterija
zaradi padca poškodovana prenosnik izklopite in se obrnite na
pooblaščeni servis.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
29
Priklop prenosnika
Ko prenosnik vklopite se na ekranu prikaže sporočilo o vklopu. Če je
potrebno, lahko svetlost prilagodite z uporabo vročih tipk. Če želite
zagnati BIOS namestitev ali spremeniti sistemsko konfiguracijo,
pritisnite [F2] na tipkovnici za vstop v BIOS namestitev. Če pritisnete
[Tab] med splash ekranom, lahko vidite standardne zagonske
informacije, kot je BIOS verzija. Pritisnite [ESC] in prikazal se vam bo
zagonski meni z možnostjo izbora med pogoni, ki so na voljo.
Pred zagonom se ekran zabliska kadar je vklopljen. To je del
testne rutine prenosnika in ni nič narobe z ekranom.
POMEMBNO! Za zaščito trdega diska, vedno počakajte 5
sekund,ko prenosnik izključite, preden ga ponovno vključite.
OPOZORILO! NE prenašajte ali zakrivajte prenosnika, ki je
vklopljen z materiali, ki bi zmanjšali zračenje, kot je npr. plastična
vrečka.
Samodejno testiranje vklopa (POST)
Ko prenosnik vklopite, bo najprej potekala serija programsko
nadzorovanih testiranj, ki se imenujejo Samodejno testiranje
vklopa (POST). Program, ki nadzoruje POST je nameščen kot stalen
del arhitekture prenosnika. POST vključuje zapis strojne opreme
prenosnika , ki je uporabljen za diagnostično preverjanje sistema. Ta
zapis je narejen s pomočjo BIOS Setup programa. Če POST odkrije
razliko med zapisom in obstoječo strojno opremo, se bo na ekranu
pojavilo sporočilo, ki bo vas bo opozarjalo da popravite napako
z delovanjem BIOS Setup-a. Ko prejmete prenosnik bi v večini
primerov moral zapis biti pravilen. Ko je testiranje končano, lahko
prejmete sporočilo ‘’Operacijskega sistema ni mogoče najti’’, če na
trdi disk ni bil predhodno naložen operacijski sistem. To ponazarja,
da je bil trdi disk pravilno zaznan in je pripravljen na namestitev
novega operacijskega sistema.
30
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Samonadzor in tehnologija poročanja
S.M.A.R.T. (Self Monitoring and
Reporting Technology) preverja
trdi disk med tekom POST-a in
opozarja, če trdi disk potrebuje
pregled. Če se pojavi opozorilo
o težavi na trdem disku med
zagonom, takoj shranite vaše
podatke in zaženite Windowsow
program za preverjanje diska.
Zagon Windows-ovega programa
za preverjanje trdega diska:
Kliknite Start > izberite Computer
(Računalnik) > pritisnite z desno
na ikono pogon trdega diska >
izberite Properties (Lastnosti)
> kliknite Tools (Orodja) tabulator > kiknite Check Now (Preveri
zdaj) > kliknite Start. Lahko izberete tudi ‘’ Skeniraj ... področja” za
bolj učinkovito skeniranje in popravilo, vendar je postopek daljši.
POMEMBNO! Če se opozorila med zagonom še pojavljajo tudi po
zagonu programa za preverjanje diska, odnesite svoj prenosnik
na servis. Nadaljevanje uporabe lahko povzroči izgubo podatkov.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
31
Preverjanje moči baterij
Baterijski sistem je podprt s standardom ‘Smart Battery’ v okolju
Windows, ki omogoča bateriji, da pravilno poroča o zmožnosti
polnila baterije. Polna baterija omogoča prenosniku nekaj urno
delovanje. Toda končni čas je odvisen od uporabe možnosti
varčevanja, vaših splošnih delovnih navad, CPU-ja, velikosti
pomnilniškega sistema in velikosti zaslona.
Prikaz slik ekranov je samo primer in ni nujno prikaz tega, kar
vidite v vašem sistemu.
Kadar je moč baterija nizka, boste dobili opozorilo. Če nadaljujete
kljub opozorilom o nizki moči baterije, bo prenosnik sčasoma
prešel v začasno prekinitev (Windows preide v uporabo STR).
Na miški kliknite z desno na
ikono baterije
Kazalnik premaknite preko ikone baterije brez
vtičnice
Na miški kliknite z levo na ikono baterije
Kazalnik premaknite preko ikone
baterije z vtičnico.
OPOZORILO! Prehod v RAM (STR) ne traja dolgo, če je moč
baterije izpraznjena. Prehod v Disk (STD) ni enako izklopu. STD
zahteva malo napajanja in se preneha, če ni nobenega novega
napajanja zaradi izpraznjene baterije ali kakega drugega
napajanja ( odstranitev napajanja iz vtičnice in baterije).
32
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Polnjenje baterij
Pred uporabo prenosnika na terenu napolnite baterijo. Baterija
se začne polniti takoj, ko je prenosnik povezan z zunanjim virom
napajanja preko vtičnice. Pred prvo uporabo baterijo napolnite
do konca. Nova baterija mora biti napolnjena do konca, prede
prenosnik odklopite z zunanjega vira napajanja. Kadar je prenosnik
izklopljen bo polnjenje baterije potekalo nekaj ur, in polovico manj,
ko je prenosnik vklopljen. Ko je baterija napolnjena, se bo indikator
stanja baterije na prenosniku izklopil.
Baterija se začne polniti, ko je preostanek polnitve v baterije
padel pod 95 %. To prepreči, da bi se baterija neprestano polnila.
Zmanjšanje procesov polnjenja omogoča bateriji daljše življenje
Baterija se preneha polniti, če je temperatura ali napetost
baterije previsoka.
OPOZORILO! Ne puščajte baterije prazne. Baterija se bo sčasoma
spraznila sama. Če baterije ne uporabljate, se jo mora napolniti
vsake tri mesece za podaljšanje zmožnosti delovanja ali pa v
prihodnosti ne bo več uporabna.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
33
Možnosti napajanja
S tipko vklopimo ali izklopimo
prenosnik, ali pa ga postavimo
v stanje pripravljenosti, oziroma
mirovanja. Delovanje tipke
za vklop se lahko namesti v
Nadzorna plošča Windows ‘’
Možnosti napajanja’’.
Za ostale možnosti, kot je ‘’
Uporaba stikala, Ponovni zagon, Mirovanje ali Zapri’’, kliknite puščico
na ikoni ključavnica.
Ponovni zagon
Po vnosu sprememb v vaš operacijski sistem, boste opozorjeni za
ponovni zagon sistema. Nekateri postopki namestitve bodo prikazali
okno, ki dovoljuje ponovni zagon. Za ročni ponovni zagon sistema,
izberite Restart (Ponovni zagon).
POMEMBNO! Za zaščito trdega diska, počakajte 5 sekund po
izklopu vašega prenosnika, preden ga ponovno vklopite.
34
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Izklop v sili
V primeru, da vaš operacijski sistem ne more ustrezno izključiti ali
ponovno zagnati prenosnika, obstaja dodaten način izklopa:
• Pritisnite na tipko za vklop
več kot 4 sekunde.
POMEMBNO! Možnosti za izklop v sili ne uporabljajte v času
pisanja podatkov; to lahko povzroči izgubo ali poškodbo na
vaših podatkih.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
35
Upravljanje z oblikami napajanja
Prenosnik ima številne samodejne ali prilagojene možnosti shranitve
napajanja, ki jih lahko uporabite za podaljšanje življenjske dobe
baterije in zmanjšanja stroškov lastništva (TCO). Te možnosti lahko
nadzorujete preko menija Napajanje v BIOS Setup-u. ACPI nastavitve
nadzora napajanja se izvršijo preko operacijskega sistema. Možnosti
nadzora napajanja so narejene za čim večje varčevanje z elektriko,
tako da se komponente čim večkrat v stanju mirovanja, kjer je
poraba energije manjša, toda s takojšnjim prehodom v stanje
delovanja.
Stanje pripravljenosti in mirovanje
Možnosti za upravljanje
napajanja lahko najdete v
Windows > Nadzorna plošča
> Power Options (Možnnosti
napajanja). V System Settings
(Namestitev sistema) lahko
določite ‘’Mirovanje/Stanje
pripravljenosti’’ ali ‘’Zapri’’,
ko zapirate zaslon ali pritisnete na tipko za izklop. ‘’Stanje
pripravljenosti’’ in ‘’Spanje’’ hranita energijo, kadar vaš prenosnik
ni v uporabi, tako, da izklopi nekatere komponente. Kadar začnete
ponovno delati, se bo vaše zadnje stanje (kot je na dokument na
polovici strani ali napol napisan e-mail) ponovno vzpostavilo. ‘’Zapri’’
bo zaprlo vse programe in vas vprašalo ali želite shraniti vaše delo, če
ni bilo shranjeno predhodno.
36
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Sleep je enako Preidi-v-RAM
(STR). Ta funkcija shrani vaše
obstoječe podatke in stanje v
RAM-u, medtem ko se ostale
komponente izključijo. Ker je RAM
začasen, potrebuje napajanje za
vzdrževanje (osvežitev) podatkov.
Kliknite tipko Windows in puščico
zraven ikone ključavnice za
pregled možnosti. Za vzpostavitev te možnosti lahko uporabite tudi
bližnjico na tipkovnici [Fn F1]. Ponovno vzpostavi s pritiskom na
tipkovnico, razen tipke[Fn]. (OPOMBA: V tem stanju bo lučka za vklop
zamigljala.)
Hibernate (Mirovanje) je enako Prehod – na – disk (STD) in shrani
vaše obstoječe podatke in stanje na trdi disk. S tem, RAM ne
potrebuje občasne osvežitve in poraba energije je zmanjšana toda
ne izključena, kajti nekatere zbudi-se komponente kot je LAN morajo
ostati vklopljene. ‘’Mirovanje’’ prihrani več energije kot ‘’Stanje
pripravljenosti’’. Kliknite tipko Windows in puščico zraven ikone
ključavnice za pregled možnosti. Ponovno vzpostavi z pritiskom
tipke za vklop. (OPOMBA: V tem stanju bo lučka za vklop zamigljala.)
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
37
Kontrola toplote
Obstajajo tri metode nadzora za kontroliranje toplotnega stanja
prenosnika. Ta nadzor uporabnik ne more nastaviti in to mora
biti znano v primeru, ko prenosnik zaide v ta stanja. Navedene
temperature predstavljajo temperature ohišja (ne CPU).
• Ventilator se za aktivno hlajenje vklopi, ko temperature doseže
zgornjo še varno mejo.
• CPU zmanjša hitrost za pasivno hlajenje, ko temperature preseže
zgornjo še varno mejo.
• Sistem se izklopi za kritično hlajenje, ko temperature preseže maksimalno zgornjo varno mejo.
38
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Posebne funkcije na tipkovnici
Obarvane vroče tipke
(pri izbranih modelih)
Sledeče določi obarvane vroče tipke na
tipkovnici prenosnika. Do obarvanih tipk
z ukazi je mogoče priti najprej s pritiskom
in držanjem funkcijske tipke, medtem ko
pritisnemo na tipko z obarvanim ukazom.
Postavitev vročih tipk na funkcionalnih tipkah lahko variira glede
na model, toda funkcije ostanejo iste. Sledi ikonam namesto
funkcijskim tipkam.
“Zz” Ikona (F1): Postavi prenosnik v stanje pripravljenosti
(bodisi shrani-na-RAM ali Shrani-na-disk, odvisno od
nastavitve tipke stanja pripravljenosti v namestitvi
upravljanje z energijo).
Radio Tower (F2): Samo za brezžične modele: Poišče
notranji brezžični LAN ali Bluetooth ( pri izbranih
modelih) vklop in izklop s prikazom na ekranu. Ko je
omogočen, se bo posvetil kazalec za najdeno brezžično
povezavo. Za uporabo brezžičnega LAN-a in Bluetooth-a
je potrebna nastavitev Windows programa.
Sun Down Icon (Ikona s sončnim zahodom) (F5):
Zmanjša svetlost ekrana.
Sun Up Icon (Ikona s sončnim vzhodom) (F6):
Poveča svetlost ekrana.
LCD Icon (ikona LCD) (F7): Preklopi ekran na vklop in izklop.
(Na nekaterih modelih; razširi ekran na celoten zaslon, ko je
v uporabi nizka ločljivost.).
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
39
LCD/Monitor Icons (LCD/Monitor ikona) (F8): Preklaplja
med LCD ekranom prenosnika in zunanjim monitorjem
v tej seriji: Prenosnik LCD -> Zunanji Monitor -> Oba. (Ta
funkcija ne deluje v 256 barvah, izberi Vse barve in Prikaži
namestitev možnosti). OPOMBA: Zunanji monitor se
mora priklopiti ‘’pred’’ zagonom.
Crossed-out Touchpad (F9) : Preklaplja vgrajeno
ploščo na dotik na zaklenjeno(onemogočeno) in
odklenjeno(omogočeno). Zaklenitev plošče na dotik
vam preprečuje, da bi po nesreči premikali kazalec,
medtem ko tipkate in je bolje uporabiti zunanji kazalec,
kot je miška. OPOMBA: Izbrani modeli imajo med gumbi
drsne ploščice indikator, ki sveti, ko je drsna ploščica
ODKLENJENA (omogočena) oz. ne sveti, ko je slednja
ZAKLENJENA (onemogočena).
Crossed Speaker Icons (Ikona s prekrižanimi zvočniki)
(F10): Preklaplja zvočnike na vklop in izklop (Samo v
Windows OS).
Ikona zmanjšanje glasnosti zvočnika (F11): Zmanjša
glasnost zvočnika (samo v Windows OS).
Ikona povečanja glasnosti zvočnika (F12): Poveča
glasnost zvočnika (samo v Windows OS).
Num Lk (Ins): Zapína a vypína numerickú klávesnicu
(zámok čísiel). Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice, a
to kvôli zadávaniu čísel. (na vybraných modeloch)
Scr Lk (Del): Zapína a vypína „Scroll Lock“. Umožňuje
využívať väčšiu časť klávesnice, a to kvôli pohybe v rámci
buniek. (na vybraných modeloch)
40
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Fn+C: Zapína a vypína funkciu inteligentnej technológie
Splendid. Umožňuje prepínanie medzi rôznymi režimami
vylepšenia farieb displeja s cieľom vylepšenia kontrastu,
jasu, farebného tónu pokožky a nezávislého vylepšenia
farebnej sýtosti pre červenú, zelenú a modrú. Aktuálne
nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom
obrazovkového displeja (OSD).
Fn+V (na vybraných modeloch):
Zapína softvérovú aplikáciu „Life Frame“.
Táto funkcia je u niektorých typoch dostupná len vtedy, keď
kameru aktivujete.
Fn+A (na
������������������������
vybraných modeloch)�:
Växlar mellan PÅ/AV för miljöljussensorn.
Power4 Gear Hybrid (Fn + medzerník): Tlačidlom Power4
Gear+ prepínate úspory napájania v rámci rôznych režimov
úspor napájania elektrickou energiou. Režimy úspory
napájania riadia mnoho aspektov notebooku s cieľom
maximalizovať výkon v závislosti od doby používania
batérie. Použitie alebo odpojenie sieťového adaptéra
automaticky prepne systém na režim striedavého prúdu
a režim napájania batériou. Aktuálne nastavený režim si
môžete pozrieť prostredníctvom obrazovkového displeja
(OSD).
Fn+Enter: (rozšírená klávesnica): Zapína a vypína
„Kalkulačku“. �����������������������
(na vybraných modeloch)
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
41
Klávesy Microsoft Windows
Na klávesnici sa nachádzajú dva špeciálne klávesy Windows. Tie sú
popísané v ďalšej časti.
Kláves s logom Windows aktivuje menu Štart umiestnené
na spodnej ľavej strane pracovnej plochy Windows.
Druhý kláves, ktorý vyzerá ako menu Windows s malým
kurzorom, aktivuje menu s vlastnosťami a je rovnocenný so
stlačením pravého tlačidla myši na objekte Windows.
Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)
Rozšírená klávesnica
sa dodáva s vybranými
modelmi. Rozšírená
klávesnica obsahuje
priradenú numerickú
klávesnicu slúžiacu na
rýchle zadávanie čísel.
Pomocou skratky [Num Lk
/ Scr Lk] dokážete prepínať
medzi používaním rozšírenej
klávesnice na zadávanie čísel
alebo pohyb kurzora. Klávesy
pre pohyb kurzora sa používajú
pre pohyb medzi poľami alebo bunkami podobnými tým, ktoré sa
používajú v tabuľkovom procesore alebo v tabuľke.
42
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Multimedijske nadzorne tipke
Multimedijske nadzorne tipke omogočajo priročen nadzor
multimedijske aplikacije. Sledi definicija pomena posamezne
multimedijske tipke na prenosniku.
Nekatere nadzorne funkcije se lahko med seboj razlikujejo glede
na model prenosnika.
Za funkcije nadzora predvajanje uporabljajte smerne tipke v
kombinaciji s tipko [Fn].
CD Predvajanje/Premor
Med ustavljenim predvajanjem CD-ja začne
predvajanje.
Med predvajanjem CD-ja začasno ustavi predvajanje.
CD Zaustavitev
Med ustavljenim predvajanjem CD-ja: Izvrže CD.
CD Skok na prejšnji posnetek (vrtenje nazaj)
Med predvajanjem CD-ja preskoči na previous (prejšnji/
e) avdio posnetek/poglavje filma.
CD Skok na naslednji posnetek (vrtenje naprej)
Med predvajanjem CD-ja preskoči na next (naslednji/e)
avdio posnetek/poglavje filma
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
43
Stikala in indikatorji stanja
Stikala
Tipka za vklop
Stikalo za vklop omogoča VKLOP in IZKLOP prenosnik, pa tudi
ponovno vzpostavitev iz STR. Za VKLOP prenosnik, pritisnite
tipko enkrat, za IZKLOP jo pritisnite in zadržite. Stikalo za vklop
deluje le, če je zaslon odprt.
44
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Indikatorji stanja
Indikator vklopa
Indikator vklopa zasveti, ko VKLJUČITE prenosnik, ter počasi
utripa, ko je prenosnik v načinu »Sleep« (Spanje). Indikator
je IZKLJUČEN, kadar je prenosnik IZKLJUČEN ali v načinu »
Hibernation« (Hibernacija).
Kazalec polnjenja baterije (dvobarvno)
Dvobarvni indikator napajanja baterije prikazuje stanje
napolnjenosti baterije:
Zelena sveti: Baterija je napolnjena med 95% in 100% (z
adapterjem).
Oranžna sveti: Baterija je napolnjena manj kot 95% (z
adapterjem).
Utripajoče oranžno: Baterija je napolnjena med 10% in 100%
(brez njega).
IZKLOPLJENO: Baterija je napolnjena med 10% in 100% (brez
������
njega)�.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
45
Kazalec aktivnosti pogona
Nakazuje, da prenosnik dostopa do ene ali več shranjevalnih
naprav kot je trdi disk. Lučka utripa v sorazmerju z dostopnim
časom.
Kazalec brezžičnega omrežja / Bluetooth
To je na voljo samo pri modelih z notranjim Bluetoothom (BT)
in vgrajenim brezžičnim LAN. Ta indikator bo svetil in tako
prikazoval aktivnost funkcije vgrajene funkcije Bluetooth (BT).
Kadar je brezžični LAN omogočen, se prižge lučka. (Za to je
potrebno namestiti program Windows.)
Kazalec zaklopa velikih črk
Prikaže, da je zaklop velikih črk [Num Lk] aktiviran, kadar gori
lučka. Zaklop velikih črk omogoča, da se nekatere črke na
tipkovnici prikažejo kot velike tiskane črke (npr. A,B,C). Kadar je
lučka za velike črke izklopljena, se bodo črke izpisovale kot male
tiskane črke (npr. a,b,c,).
46
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Uporaba hitre tipke
Hitra tipka omogoča, da z enostavnim pritiskom tipke hitro aktivirate
prednastavljeno funkcijo hitre tipke.
Istočasno lahko konfigurirate samo eno funkcijo za hitro tipko.
Prva uporaba hitre tipke
Ko hitro tipko pritisnete prvič, se prikaže zaslon pozdravni zaslon, ki
vam pomaga konfigurirati funkcije hitre tipke.
Za prvo uporabo hitre tipke:
1. Pritisnite hitro tipko na nasprotni strani tipke za vklop.
2. Na pozdravnem zaslonu kliknite Nastavitev za zagon
nastavitvenega zaslona.
3. Na nastavitvenem zaslonu kliknite katero koli ikono, konfigurirajte
nastavitev, nato pa kliknite Uporabi.
S klikanjem puščic se pomikajte po funkcijah hitrih tipk, ki jih lahko
konfigurirate.
Konfigurirate lahko naslednje funkcije hitre tipke:
Funkcija
Opis
Znižanje/zvišanje glasnosti
Zviša/zniža glasnost ali izklopi zvok.
Instant App
Hitro zažene najpogosteje uporabljan program ali
datoteke.
Instant Web
Hitro odpre najljubše spletno mesto.
Splendid Preset
Izbirate lahko med šestimi barvnimi prednastavljenimi
zasloni.
Video Magic
Hitro zažene Video Magic za urejanje, predvajanje
videoposnetkov in pretvarjanje oblike.
Countdown Timer
Hitro zažene časovnik za spanje, izklop ali stanje
mirovanja.
Touchpad Lock
Omogoča vklop ali izklop sledilne ploščice. Ta funkcija
oponaša vedenje <Fn> + <F9>, funkcijske tipke za
omogočenje/onemogočenje sledilne ploščice.
Funkcija
Opis
Output Display Selector
Hitro preklaplja med prenosnikom, zunanjim
monitorjem in drugim monitorjem.
Ta funkcija oponaša vedenje <Fn> + <F8>, funkcijske
tipke za preklop med monitorjem in LCD-jem sledilne
ploščice.
Wireless Connectivity
Omogoča vklop ali izklop Wi-Fi-ja in Bluetootha. Ta
funkcija oponaša vedenje <Fn> + <F2>, funkcijske
tipke za preklop med WLAN-om in Bluetooth-om.
Media Control
Hitro zažene Windows Media Player in predvaja/
zaustavi predvajanje medija.
Za ponovno konfiguracijo hitre tipke pritisnite in približno tri
sekunde držite hitro tipko, da zaženete nastavitveni zaslon hitre
tipke.
4
Poglavje 4:
Uporaba prenosnika
Kazalnik
Vgrajena kazalna naprava s sledilno ploščico na prenosnem osebnem
računalniku je občutljiva na dotik in ne vsebuje premikajočih se delov.
Za delo z nekaterimi aplikacijami je še vedno potreben gonilnik
naprave.
Gumb za desni klik
(območje zunaj črtkane črte)
Gumb za levi klik
(območje znotraj črtkane črte)
Na sledilni ploščici namesto prsta NE uporabljajte nobenih drugih
predmetov. Drugi predmeti lahko poškodujejo površino sledilne
ploščice.
52
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Uporaba sledilne ploščice
Sledilna ploščica je interaktivna naprava, ki posnema funkcije običajne
miške. Omogoča poteze z enim prstom ali več prsti, s katerimi lahko
premaknete kazalec ter tako izberete in kliknete elemente, zasukate
in zoomirate slike, drsite po seznamih, se pomikate po oknih in
preklapljate med njimi.
Premikanje kazalca
Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na
sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščiči in tako
premikajte kazalec po zaslonu.
Pomik navpično
Pomik vodoravno
Pomik diagonalno
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
53
Prikazi uporabe sledilne ploščice
Tapanje – Če tapnete na sledilno ploščico, lahko izberete elemente
na zaslonu in odprete datoteke.
Če želite izbrati element,
tapnite enkrat.
Če želite odpreti izbrani element,
tapnite dvakrat.
Klikanje – Če kliknete na sledilno ploščico, posnemate funkcije levega
in desnega gumba na miški.
Levi klik
Kliknite enkrat in tako izberite
element, nato pa dvokliknite in
ga tako odprite.
Desni klik
Kliknite enkrat ter tako izberite
element in poglejte njegove
menijske možnosti.
Vlečenje in spuščanje – Če na sledilni ploščici uporabite funkcijo povleci
in spusti, lahko elemente na zaslonu premaknete na novo lokacijo.
Vlečenje
Dvakrat tapnite in tako izberite
element, nato pa z istim prstom
podrsajte, ne da bi ga dvignili s
sledilne ploščice.
54
Spuščanje
Prst odmaknite s sledilne
ploščice in tako spustite element
na novo lokacijo.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Sukanje – Slike lahko zasukate v smeri/v nasprotni smeri urinega
kazalca, tako da na sledilni ploščici približate prsta.
Z dvema prstoma se dotaknite sledilne ploščice, nato pa z njima
krožite v smeri urinega kazalca ali v njegovi nasprotni smeri in tako
zasukajte sliko.
Drsenje – Z dvema prstoma na sledilni ploščici lahko drsite po
seznamih v navpični in vodoravni smeri.
Če želite omogočiti neprekinjeno drsenje, držite prsta na robu sledilne
ploščice, medtem ko se premikate od zgoraj navzdol/leve proti desni
in obratno. Ko je aktivirano neprekinjeno drsenje, se kazalec miške
spremeni v kazalec z dvostrano puščico .
Zoomiranje – Z dvema prstoma na sledilni ploščici lahko povečate
ali pomanjšate velikost pogleda izbrane slike.
Če želite sliko povečati/pomanjšati, prsta povlecite narazen/
skupaj.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
55
Pomikanje s tremi prsti – S tremi prsi na sledilni ploščici se lahko
pomikate po straneh od leve proti desni/desne proti levi. S to potezo
lahko tudi preklapljate med aktivnimi okni na namizju.
Nega sledilne ploščice
Sledilna ploščica je občutljiva na dotik. Če jo ne boste ustrezno
negovali, se lahko hitro poškoduje. Upoštevajte naslednje previdnostne
ukrepe.
• Poskrbite, da sledilna ploščica ne pride v stik z umazanijo,
tekočinami ali mastjo.
• Sledilne ploščice se ne dotikajte, če imate umazane ali mokre prste.
• Na sledilno ploščico ali gumbe na sledilni ploščici ne polagajte
težkih predmetov.
• Sledilne ploščice ne opraskajte z nohti ali drugimi ostrimi predmeti.
Sledilna ploščica se odziva na gibanje in ne na moč. Ni potrebe,
da bi po površini tapnili premočno. Če boste tapnili premočno,
ne boste povečali odzivnosti sledilne ploščice. Sledilna ploščica
se najbolje odziva na rahle dotike.
56
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Samodejno onemogočanje sledilne ploščice
Sledilno ploščico lahko samodejno onemogočite, ko je priključena
zunanja miška USB.
Če želite onemogočiti sledilno ploščico:
1.Pojdite v možnost Nadzorna plošča. Spremenite nastavitve
pogleda na Velike ikone, nato pa izberite možnost Miška.
2.
Izberite zavihek ELAN.
3.Odkljukajte polje z možnostjo Onemogoči, ko je nameščena
zunanja kazalna naprava.
4. Izberite možnost Uporabi za shranitev trenutnih sprememb
ali pa izberite V redu za shranitev sprememb in izhod.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
57
Shranjevalne naprave
Shranjevalne naprave omogočajo prenosniku, da bere ali
zapiše dokumente, slike ali ostale datoteke na različne naprave
za shranjevanje podatkov. Prenosnik ima na voljo naslednje
shranjevalne naprave.
Optični pogon (pri izbranih modelih)
Vstavitev optičnega pogona
1. Medtem ko je prenosnik vklopljen, pritisnite na pogonski gumb
izvrzi in predal se bo delno odprl.
2. Nežno odprite povlecite sprednji del plošče in predal povlecite
ven. Bodite previdni in se ne dotikajte leč CD pogona ali ostalih
mehanizmov. Preverite, da ni nobenih ovir, ki bi se zataknile pod
predal pogona.
58
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
3. Primite disk na robu in držite tiskani del diska zgoraj. Pritisnite
navzdol obe strani centra diska, dokler se disk ne zatakne
na sredini. Sredina mora biti višja od diska, če je pravilno
nameščen.
4. Počasi potisnite predal nazaj. Pogon bo takoj začne brati kazalo
vsebine (TOC) na disku. Ko se pogon ustavi, je disk pripravljen
za uporabo.
Normalno je, da se hitro obračanje CD-ja sliši in čuti v CD pogonu
med branjem podatkov.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
59
Odstranitev optičnega pogona
Odprite predal in nežno dvignite rob diska navzgor pod kotom, da
ga lahko odstranite iz sredine.
Odstranitev v sili
Odstranitev v sili je nameščena v luknji na optičnem pogonu in
se uporablja za odstranitev predala optičnega pogona, v primeru,
da elektronsko odpiranje ne dela. Ne uporabljajte odpiranja v sili
namesto elektronskega odpiranja.
Preverite, da ne uničite indikatorja aktivnosti, ki je postavljen v
bližini.
Dejanska lokacija se
razlikuje glede na model.
60
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Uporaba optičnega pogona
Z optičnimi diski in opremo je treba ravnati previdno, saj je
sestavljena iz občutljivih delov. Upoštevajte varnostna navodila, ki
vam jih je dal dobavitelj CD-jev. V nasprotju z namiznimi optičnimi
pogoni prenosnik uporablja sredinsko držalo, ki drži CD, ne glede na
kot. Ko vstavljate CD, je pomembno, da CD pritisnete na držalo ali pa
bo predal optičnega pogona opraskal CD.
OPOZORILO! Če CD ni pravilno nameščen na držalo, se CD po
zaprtju predala lahko poškoduje. Vedno dobro preglejte CD,
preden predal počasi zaprete, da preprečite poškodbe.
Vedno mora biti prisotna črka CD pogona, ne glede na prisotnost
CD diska v pogonu. Ko je CD pravilno vstavljen, se do podatkov
dostopa enako kot na pogonu trdega diska; razen, da se na CD-ju
ne da ničesar napisati ali spremeniti. Uporaba pravilne programske
opreme, je CD-RW pogon ali DVD-CD-RW pogon lahko CD-RW diske
uporabi kot trdi disk za pisanje, brisanje in urejanje možnosti.
Vibracije so za visoko-hitrostne optične pogone normalne zaradi
neravnega CD-ja ali CD tiskanja. Za povečanje vibracij postavite
prenosnik na ravno površino in na CD-je ne dajajte nalepk.
Poslušanje avdio CD-jev
Optični pogon lahko igra avdio CD-je, toda samo DVD-ROM pogon
lahko igra DVD avdio. Vstavite avdio CD in Windows bo samodejno
odprl avdio predvajalnik in začel z predvajanjem. Glede na DVD
avdio disk in nameščen program, se lahko zahteva, da odprete
DVD predvajalnik za poslušanje avdio DVD. Za naravnanje zvoka
uporabite vroče tipke ali Windows-ove zvočnike v opravilni vrstici.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
61
Bralec bliskovne spominske kartice
Ponavadi je potrebno za uporabo pomnilniških kartic iz naprav kot
so digitalne kamere, MP3 predvajalniki, mobilni telefoni in PDA-ji,
kupiti zunanji čitalec pomnilniških kartic. Prenosnik ima vgrajen en
bralec spominske kartice, ki lahko uporabi več kartic bliskovnega
pomnilnika, kot je prikazano v primeru spodaj. Vgrajen bralec
spominske kartice ni samo priročen, ampak tudi hitrejši kot ostale
oblike bralcev spominske kartice, saj uporablja notranjo pasovno
širino PCI bus.
POMEMBNO! Primernost kartice bliskovnega pomnilnika je
odvisna od modela prenosnika in podrobnosti kartice bliskovni
pomnilnik. Podrobnosti spominske kartice se neprestano
spreminjajo, tako da se primernost lahko spremeni brez
opozorila.
SD / MMC
MS / MS Pro
POMEMBNO! Nikoli ne odstranite kartice medtem ko je ali takoj
po branju, kopiranju, formatiranju ali izbrisu podatkov na kartici,
saj lahko pride do izgube podatkov.
OPOZORILO! Za zaščito pred izgubo podatkov uporabite ‘’Varno
odstrani strojno opremo in izvrzi medij’’
v opravilni vrstici pred odstranitvijo
bliskovne pomnilniške kartice.
62
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Trdi disk
Trdi disk ima višje zmožnosti in deluje hitreje kot pogoni za mehki
disk in optični pogoni. Prenosnik ima zamenljiv trdi disk. Sedanji trdi
disk podpira S.M.A.R.T. . (Self Monitoring and Reporting Technology)
za zaznavanje napak ali okvaro, preden se ta zgodi. Kadar pogon
trdega diska menjate ali ga nadgrajujete, vedno obiščite pooblaščeni
center ali trgovca za ta prenosnik.
POMEMBNO! Slabo ravnanje s prenosnikom PC lahko poškoduje
pogon trdega diska. S prenosnikom PC ravnajte previdno in
ne zadržujte ga v bližini statične elektrike in močnih vibracij ali
udarcev. Pogon trdega diska je najbolj delikaten del in zna biti
eden od prvih delov, ki se poškoduje, če prenosnik pade na tla.
Kadar pogon trdega diska menjate ali ga nadgrajujete, vedno
obiščite pooblaščeni center ali trgovca za ta prenosnik.
OPOZORILO! Odstranite vse povezane periferije, telefonske
ali ostale telekomunikacijske zveze in kabel za napajanje ( za
zunanje napajanje, baterija, itd.) preden odprete pokrov za trdi
disk.
Število pogonov trdega diska se razlikuje glede na model, ki ste
ga kupili. Sekundarni trdi disk je lahko prazen
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
63
Odstranitev trdega diska
Odstranitev trdega diska
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
64
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Namestitev trdega diska
2
1
2
2
1
2
1
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
65
Pomnilnik (RAM)
Dodaten pomnilnik bo povečal delovanje programa z zmanjšanjem
dostopa do trdega diska. Za informacije o posodobitvah spomina
za vaš prenosi PC obiščite pooblaščeni servisni center ali trgovca.
Razširitvene module kupujte samo pri pooblaščenih trgovcih tega
prenosnika in tako zagotovite najboljšo združljivost in zanesljivost.
BIOS samodejno zazna zmožnost pomnilnika v sistemu in temu
primerno oblikuje CMOS med postopkom POST (Power on Self
Test). Ko je pomnilnik nameščen, namestitev strojne ali programske
opreme ( vključno z BIOS) ni potrebna.
OPOZORILO! Odstranite
vse povezane periferije,
telefonske ali ostale
telekomunikacijske zveze
in kabel za napajanje ( za
zunanje napajanje, baterija,
itd.) preden nameščate ali
odstranjujete pomnilnik.
Namestitev spominske
kartice:
Odstranitev spominske
kartice:
33
(To je samo primer.)
66
(To je samo primer.)
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Povezave
Vgrajeni modem ali omrežje se kasneje ne da namestiti ali
nadgraditi. Po nakupu se da modem in/ali omrežje namestiti na
razširitveno kartico.
Povezava z omrežjem
Povežite omrežni kabel z RJ-45 povezavo na vsakem koncu z
modemskim/omrežnim vhodom na Prenosniku PC in drugi konec na
zvezdišče ali stikalo. Za hitrosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, mora biti
vaš omrežni kabel kategorije 5 ali boljši ( ne kategorija 3) z dvojnimi
ukrivljenimi žicami. Če želite predvajati vmesnik z 100/1000Mbps,
mora biti povezan z 100 BASE-TX / 1000 BASE-T zvezdiščem ( in ne
BASE-T4 zvezdiščem). Za 10Base-T, uporabite kategorijo 3,4, ali 5 z
dvojnimi ukrivljenimi žicami. Prenosnik podpira 10/100 Mbps FullDuplex, toda zahteva povezavo z omrežnim stikalnim zvezdiščem
z omogočenim ‘’duplexom’’. Privzeti program uporablja najhitrejšo
nastavitev, tako da uporabnikovo posredovanje ni potrebno.
1000BASE-T (ali Gigabitov ) je podprto samo na izbranih modelih.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
67
Dvojno zviti kabel
Kabel, ki se uporablja za povezavo kartice Ethernet z gostiteljem (
večinoma zvezdišče ali stikalo) se imenuje neposredno dvojno zviti
Ethernet (TPE). Zaključki povezave se imenujejo RJ-45 povezava,
ki pa ni združljiva s RJ-11 telefonsko povezavo. Če med seboj
povezujete dva računalnika brez zvezdišča ali stikala, je potreben
vmesnik LAN kabel (model hitrega Etherneta). ( Gigabite modeli
podpirajo medsebojno povezavo, zato je povezovalni LAN kabel
opcijski.)
Primer povezave prenosnika na omrežno zvezdišče ali stikalo za
uporabo vgrajenega Ethernet nadzora.
Zvezdišče ali stikalo
Omrežni kabel z RJ-45
povezavo
68
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Povezava z brezžičnim LAN omrežjem
(pri izbranih modelih)
Dodatno vgrajen brezžični LAN je kompakten, enostaven za uporabo,
brezžični Ethernet dodatek. Dodajanje IEEE 802.11 standard za
brezžičen LAN (WLAN), dodatno vgrajen brezžični LAN ima možnost
hitrega prenosa podatkov z uporabo DSSS (Neposredno zaporedje
razširjenega spektra) in OFDM (Pravokotna frekvenčna delitev
mnogokratnika tehnologije) na 2,4 GHz/5 GHz frekvencah. Dodatno
vgrajen brezžični LAN je obratno združljiv z zgodnejšim IEEE 802,11
standardom, ki omogoča vmesnik z brezžičnimi LAN standardi
Dodatno vgrajen brezžični LAN je uporabnikov dodatek, ki podpira
infrastrukturo in Ad-hoc modele, vam daje fleksibilnost na vaši
sedanji ali prihodnji brezžični omrežni konfiguraciji za razdalje do 40
metrov med uporabniki in vstopno točko.
Za zagotovitev zaželene varnosti vaši brezžični komunikaciji, ima
dodatno vgrajen brezžični LAN 64-bitno/128-bitno Enakovredno
kabelsko zasebnost (WEP) šifro in možnosti Wi-Fi zaščiteni dostop
(WPA).
Zaradi varnostnih razlogov, se NE povezujte z nezaščitenim
omrežjem; v nasprotnem primeru so nezaščiteni informacijski
prenosi vidni drugim.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
69
AD-hoc način
Ad-hoc način omogoča prenosniku povezavo z drugimi brezžičnimi
napravami. V brezžičnem okolju ni potrebna vstopna točka (AP).
(Vse naprave morajo
namestiti dodatni 802,11
brezžični LAN dodatek.)
Prenosnik
Namizni PC
PDA
Oblike infrastrukture
Oblika infrastrukture omogoča, da se prenosnik in ostale brezžične
naprave združijo v brezžično omrežje, ustvarjeno z dostopno
točko (AP) ( se prodaja ločeno), ki omogoča centralno povezavo z
brezžičnimi uporabniki, ki komunicirajo med seboj ali pa z kabelskim
omrežjem.
(Vse naprave morajo
namestiti dodatni 802,11
brezžični LAN dodatek.)
Prenosnik
Namizni PC
Vstopna točka
PDA
70
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Povezava z brezžičnim Windows omrežjem
Povezava z omrežjem
1. Vklopite brezžično funkcijo, če je to za vaš model potrebno
(oglejte si stikala v poglavju 3).
2. Medtem, ko sta prikazani
ikoni brezžičnega LAN-a
in bluetooth, zaporedoma
pritisnite [FN+F2].
Ali dvokliknite na ikono Wireless
Console v Windowsovem polju
za obvestila ter izberite ikono
brezžičnega LAN-a.
3.���������������������������������������������
Kliknite na ikono omrežja z oranžno zvezdico
obvestila Windows®.
4.����������������������������
Iz seznama izberite vstopno
točko za brezžično omrežje
v katerega se želite povezati,
in kliknite Vzpostavi
povezavo.
v območju za
Če ne najdete želene
vstopne točke, kliknite
ikono Osveži v
zgornjem desnem kotu
in tako osvežite seznam
ter poskusite točko
znova poiskati.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
71
5. Pri vzpostavljanju povezave boste morda morali vnesti geslo.
6. Ko boste vzpostavili povezavo, bo slednja prikazana na
seznamu.
7. V območju za obvestila boste videli ikono brezžičnega omrežja
.
Po pritisku <Fn> + <F2>, kar onemogoči funkcijo WLAN, se
pojavi prekrižana ikona brezžičnega omrežja
.�
72
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Brezžična povezava Bluetooth
(pri izbranih modelih)
Tehnologija Bluetooth omogoča brezkabelsko povezavo z
napravami, ki podpirajo Bluetooth. Naprave z bluetooth tehnologijo
so npr. prenosni računalnik, namizni računalniki, mobilniki in
dlančniki.
Če vaš prenosni računalnik nima vgrajenega Bluetooth, vendar
ga želite uporabljati, morate na računalnik priključiti USB ali
ExpressCard Bluetooth vmesnik.
Mobilni telefoni, ki podpirajo Bluetooth
Brezžično se lahko povežete na svoj mobilni telefon. Odvisno od
zmogljivosti vašega mobilnega telefona lahko prenašate podatke o
adresarju, slikah, zvočne datoteke itd. ali ga uporabljate kot modem
za povezovanje v internet. Prav tako ga lahko uporabite za pošiljanje
SMS sporočil.
Računalniki ali digitalni osebni pomočniki (PDA), ki podpirajo Bluetooth
Brezžično se lahko povežete na drug računalnik ali PDA in
izmenjujete datoteke, skupaj uporabljate zunanje medije, internet
ali omrežne priključke. Prav tako lahko koristite možnost brezžične
tipkovnice ali miške, ki podpira Bluetooth.
Vklop in zagon možnosti Bluetooth
S tem postopkom lahko dodate večino naprav Bluetooth.
1. Vklopite brezžično funkcijo, če je to za vaš model potrebno
(oglejte si stikala v poglavju 3).
2. Medtem, ko sta prikazani
ikoni brezžičnega LAN-a
in bluetooth, zaporedoma
pritisnite [FN+F2].
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
73
Ali dvokliknite na ikono Wireless
Console v Windowsovem polju
za obvestila ter izberite ikono
Bluetooth.
3.��
V Nadzorna plošča, pojdite
naOmrežje in internet >
Središče za omrežje in
skupno rabo , nato v levem
modrem podoknu kliknite
Spreminjanje nastavitev
kartice.
4.�����������������
Desnokliknite na Bluetooth
omrežna povezava ter
izberite Ogled omrežnih
naprav bluetooth.
5.�����������������������
Za ogled novih naprav,
kliknite Dodaj napravo.
74
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
6.�������������������
S seznama izberite
bluetooth-omogočeno
napravo in kliknite Naprej.
7.�����������������������
Vnesite varnostno kodo
bluetooth in začnite s
povezovanjem naprav.
8.�����������������������
Napravi sta se uspešno
povezali. Za dokončanje
nastavitve kliknite Zapri.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
75
Polnilnik USB+
Polnilnik USB+ vam pomaga polniti naprave USB, ki si združljive s
specifikacijami različice polnjenja baterije 1.1 (BC 1.1), četudi je vaš
prenosnik vključen ali izključen. Lahko nastavite mejo baterije za
ustavitev polnjenja glede na lastne želje in potrebe.
Z napajalnim adapterjem
Polnilnik USB+ je vedno na voljo na določenih vratih USB 3.0, ko je
prenosnik priključen na napajalni adapter.
Brez napajalnega adapterja
Kako omogočiti polnilnik USB+
1. Kliknite ikono polnilnika USB+ v
območju za obvestila in izberite
Settings (Nastavitve).
2. Kliknite funkcijo Enable USB Charger
(Omogoči polnilnik USB) v načinu
baterije.
3. Glede na svoje potrebe kliknite, da
omogočite hitro polnjenje, ko je
prenosnik vključen ali je v načinu
spanja/mirovanja/zaustavljanja.
4. Premaknite drsnik, da nastavite mejo
polnjenja baterije, ko se delovanje
polnilnika USB+ ustavi.
•
•
•
76
Prenosnik preneha polniti priključeno napravo USB, ko napolnjenost
baterije pade pod nastavljeno mejo.
Vrata USB, ki podpirajo polnilnik USB+, ne podpirajo funkcije bujenja
naprave USB.
Če je priključena naprava pregreta, se iz nje kadi ali ima neobičajen vonj,
napravo takoj odstranite.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D
Dodatek
Opcijski dodatki
Ti predmeti, če želeno, so možni dodatki za dopolnitev vašega
prenosnika.
USB zvezdišče (opcijsko)
Pritrditev dodatnega USB zvezdišča bo povečal vaš USB vhod in
omogočil hitro povezavo ali odklop več USB periferij preko enega
kabla.
USB bliskovni pomnilniški disk
Pomnilniški disk USB je opcijski element, ki omogoèa shranjevanje
veè sto megabajtov, višje hitrosti prenašanja in veèjo stabilnost.
Uporaba v novejših sistemih ne potrebuje pogona.
USB pogon za diskete
Dodaten USB-vmesnik pogon za diskete lahko sprejme običajen 1,44
MB (ali 720KB) 3,5-inčno disketo.
OPOZORILO! Za preprečitev okvare sistema, uporabite
Windowsov ‘’Varna odstranitev strojne opreme’’ v opravilni
uvrstitvi prede odklopite USB pogon za diskete. Pred prenosom
prenosnika, odstranite disketo, da ne pride do poškodb zaradi
šoka.
Opcijske povezave
Te dodatke, če želite, lahko kupite tudi pri drugih prodajalcih.
USB tipkovnica in miška
Priklop zunanje USB tipkovnice bo omogočil bolj udoben vnos
podatkov. Priklop zunanje USB miške bo omogočil bolj udobno
uporabo Windows navigacije. Tako zunanja USB tipkovnica, kot
miška bosta delovali istočasno kot prenosnik vgrajena tipkovnica ali
dotikalna plošča.
Povezava tiskalnika
Eden ali več USB tiskalnikov se lahko istočasno uporabijo na
kateremkoli USB vhodu ali USB zvezdišču.
D-2
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Operacijski sistem in programska oprema
Ta prenosnik lahko nudi (odvisno od področja) svojim uporabnikom
izbiro vnaprej nameščenega operacijskega sistema Microsoft
Windows. Možnosti in jezik sta odvisna od področja. Nivoji strojne
in programske opreme se lahko razlikujejo glede na nameščen
operacijski sistem. Nespremenljivost in združljivost z ostalimi
operacijskimi sistemi ni zagotovljena.
Podporna programska oprema
Prenosnik ima podporni disk, ki omogoča BIOS-u, pogonom in
programom, da zaženejo strojno opremo, razširijo funkcionalnost,
pomagajo upravljati vaš prenosnik in dodajo funkcije, ki niso
prisotne v osnovnem operacijskem sistemu. Če je potrebna
nadgradnja ali nadomestitev vašega osnovnega diska, se obrnite
na vašega dobavitelja za internetne strani, od koder boste naložili
individualne programske pogone in dodatke.
Podporni disk vsebuje vse pogone, dodatke in programe za vse
uporabljene operacijske sisteme, vključujoč s tistimi, ki so bili
predhodno nameščeni. Podporni disk ne vsebuje dejanskega
operacijskega sistema. Podporni disk je potreben, tudi če je bil
vaš prenosnik predhodno nastavljen, zato da omogoči dodatne
programe, ki niso bili vključeni kot del tovarniške nastavitve.
Disk za ponovno namestitev je dodatek in vsebuje obliko prvotno
nameščenega operacijskega sistema na trdem disku, v tovarni.
Disk za ponovno namestitev omogoča obsežno rešitev ponovne
namestitve, ki zelo hitro ponovno vzpostavi prenosnikov operacijski
sistem v prvotno delovno stanje, pod pogojem, da je vaš pogon za
trdi disk v dobrem delovnem stanju. Če potrebujete takšno rešitev se
obrnite na vašega dobavitelja.
Nekateri deli in možnosti prenosnika ne bodo delovali, dokler
pogoni naprav in dodatkov niso nameščeni.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-3
Nastavitev sistema BIOS
Zasloni BIOS v tem razdelku so samo referenčne narave. Dejanski
zasloni se lahko razlikujejo glede na model in območje.
Naprava za zagon
1. V zaslonu Boot (Zagon) izberite Boot Option #1 (Možnost
zagona #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Boot
Boot
Boot
Boot
[P0: WDC WD7500BPKT...]
[P2: MATSHITABD-MLT...]
[ Windows Boot Manager]
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
Enables/Disables UEFI boot from
disks.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
2. Pritisnite [Enter] in izberite napravo kot Boot Option #1
(Možnost zagona #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Boot Configuration
UEFI Boot
PXE ROM
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
[Disabled]
[Disabled]
Enables/Disables Quiet Boot
option.
Priorities
#1
#2
#3
[ Windows Boot Manager]
[P0: ST9750423AS ...]
[P0:
WDC
WD7500BPKT...]
Boot
Option
#1
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
CD/DVD ROM Drive BBS PrioritiesWindows Boot Manager
Hard Device BBS Priorities
P0: ST9750423AS
Add New Boot Option
Disabled
Delete Boot Option
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
D-4
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Namestitev zaščite
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator ’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user ’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Inter face Security
Security Boot Policy
Set User Password
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Za nastavitev gesla:
1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško
geslo).
2. Vnesi geslo in pritisni [Enter] (Vnesi).
3. Ponovno vnesi geslo in pritisni [Enter] (Vnesi).
4. Geslo je nameščeno.
Za izbris gesla:
1. Na ekranu Security (Zaščita) izberite Setup Administrator
Password (Geslo skrbnika) ali User Password (Uporabniško
geslo).
2. Vnesite trenutno geslo in pritisnite [Enter].
3. Polje Create New Password (Ustvari novo geslo) pustite
prazno in pritisnite [Enter].
4. Polje Confirm New Password (Potrdi novo geslo) pustite
prazno in pritisnite [Enter].
5. Geslo je izbrisano.
Kadar koli boste prižgali prenosni računalnik (vstop v BIOS ali
OS), boste morali vnesti User Password (Uporabniško geslo).
Administrator Password (Geslo skrbnika) je zahtevano le, ko
želite vstopiti v BIOS in konfigurirati nastavitve BIOS.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-5
Varnost vmesnika V/I
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, 2nd SATA HDD will be
disabled.
I/O Inter face Security
LAN Network Inter face
Wireless Network Inter face
HD AUDIO Inter face
SATA ODD Inter face
USB Inter face Security
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
LAN Network Inter face
Lock
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika V/I:
1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface Security
(Varnost vmesnika V/I).
2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock (��������
Zakleni).
Nastavitve I/O Interface Security (Varnost vmesnika V/I) lahko
spremenite le, če se prijavite s privilegiji skrbnika.
D-6
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Varnost vmesnika USB
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, all USB device will
be disabled.
USB Inter face Security
USB Inter face
[UnLock]
External Ports
BlueTooth
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Inter face
LocK
UnLock
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Zaklep vmesnika USB:
1. Na zaslonu Security (Varnost) izberite I/O Interface Security
(Varnost vmesnika V/I) > USB Interface Security (Varnost
vmesnika USB).
2. Izberite vmesnik, ki ga želite zakleniti, in kliknite Lock (��������
Zakleni).
Če USB Interface (Vmesnik USB) nastavite na [Lock] ([Zakleni])
, se bodo hkrati zaklenili in skrili External Ports (Zunanja vrata)
in CMOS Camera (Kamera CMOS).
Nastavitve USB Interface Security (Varnost vmesnika USB)
lahko spremenite le, če se prijavite s privilegiji skrbnika.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-7
Geslo HDD
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot Security Save & Exit
If ONLY the Administrator ’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user ’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length
3
Maximum length
20
Create New Password
Administrator Password
User Password
Secure Boot control
[Enabled]
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Inter face Security
Security Boot Policy
Set the system boot order.
***Advanced to Power Cycle
System after Setting Hard Disk
Passwords***
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Nastavitev gesla HDD:
1. Na zaslonu Security (Varnost) kliknite Set Master Password
(Nastavi glavno geslo), vtipkajte geslo in pritisnite [Enter].
2. Znova vtipkajte geslo za potrditev in pritisnite [Enter].
3. Kliknite Set User Password (Nastavi upor. geslo) in ponovite
prejšnje korake za nastavitev uporabniškega gesla.
4. Geslo je nastavljeno.
•Geslo HDD lahko spremenite le, če se prijavite s privilegiji
skrbnika.
• Master Password (Glavno geslo) morate nastaviti, še
preden nastavite User Password (Uporabniško geslo).
Najprej boste morali vnesti uporabniško geslo (če obstaja) in
nato uporabniško geslo HDD v primeru, če zaženete prenosnik
in ne morete vstopiti v operacijski sistem, če ne vnesete
pravilnega gesla.
D-8
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Shranitev sprememb
Če želite ohraniti namestitev konfiguracije, morate pred izstopom iz
BIOS namestitve, spremembe shraniti.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
E x i t s ys te m s e t u p a f te r s av i n g
the changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0
Launch EFI Shell from filesystem device
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-9
Splošne težave in rešitve
Težave strojne opreme – Optični disk
Optični pogon ne more brati ali pisati na diske.
1. Nadgradite BIOS z zadnjo različico in ponovno poskusite.
2. Če nadgradnja BIOS ne pomaga, vstavite disk boljše kvalitete in
ponovno poskusite.
3. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na lokalni servisni
center in njihovega strokovnjaka.
Razlog ni znan – Sistem ni stabilen
Se ne vrne iz stanja mirovanja.
1. Odstranite nadgrajene dele (RAM, HDD, WLAN, BT), če so bili
nameščeni po nakupu.
2. Če to ni bil vzrok, poskusite ponovno vzpostavitev MS Sistema
na zgodnejši datum.
3. Če je težava še vedno prisotna, poskusite vzpostaviti sistem z
uporabo delnega reševanja ali DVD-ja.
Pred ponovno vzpostavitvijo, shranite vse podatke na drugo
lokacijo.
4. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na lokalni servisni
center in njihovega strokovnjaka.
Težava strojne opreme - Tipkovnica/Vroče tipke
Vroča tipka (FN) ni omogočena.
A. Ponovno namestite “ATK0100” pogon iz CD pogona ali pa ga si
ga namestite iz ASUS internet strani.
D-10
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Težava strojne opreme – Vgrajena kamera
Vgrajena kamera ne deluje pravilno.
1. Preverite ‘’ Nadzor naprave’’ za vpogled v težavo.
2. Za rešitev težave poskusite ponovno namestiti gonilnik vgrajene
kamere.
3. Če se težava ne reši, nadgradite BIOS z zadnjo različico in
ponovno poskusite.
4. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na lokalni servisni
center in njihovega strokovnjaka.
Težava strojne opreme - Baterija
Vzdrževanje baterije
1. Registrirajte prenosnik z enoletno garancijo, z uporabo
naslednje internetne strani:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. NE odstranite baterije med uporabo prenosnika, priključenega
na AC vtič in s tem preprečite poškodbe povzročene z
nenamerno izgubo energije. ASUS baterija ima zaščitno omrežje
za preprečitev prekomernega polnjenja, tako da se baterija ne
poškoduje, če je še vedno v prenosniku.
Težava strojne opreme - napaka Vklop/Izkop
Ne morem vklopiti prenosnika.
Diagnoza:
1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
Vklop samo z baterijo? (Y = 2, N = 4)
Lahko vidim BIOS (ASUS logotip)? (Y = 3, N = A)
Lahko naložim OS? (Y = 3, N = A)
Vklopljeno je napajanje LED? (Y = 5, N = A)
Vklop samo z napajanjem? (Y = 6, N = A)
Lahko vidim BIOS (ASUS logotip)? (Y = 7, N = A)
Lahko naložim OS? (Y = 3, N = A)
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-11
Simptomi in rešitve:
A. Težava je lahko v MB, HDD, in NB; za pomoč obiščite lokalni servisni
center.
B. Težava je bila povzročena z operacijskim sistemom, poskusite
ponovno vzpostaviti vaš sistem z uporabo delnega reševanja ali
diska.
POMEMBNO! Pred ponovno vzpostavitvijo, shranite vse podatke
na drugo lokacijo.
C. Težava napajanja; preverite povezavo z kablom, ali pa obiščite lokalni center za nadomestitev.
D. Težava z baterijo; prosimo preverite povezavo z baterijo, ali pa
obiščite lokalni center za popravilo.
Težave s strojno opremo – Bezžièno kartico
Kako preveriti ali ima prenosnik namešèeno brezžièno kartico?
A. Vnesite Control Panel (Nadzorna plošèa) -> Device Manager
(Upravitelj naprav). Èe ima prenosnik namešèeno WLAN kartico, jo
boste videli pod elementom "Network Adapter".
Mehanska težava - Ventilator/Toplota
Zakaj je ventilator za hlajenje stalno vklopljen in temperatura visoka?
1. Preverite, če ventilator deluje, kadar je CPU temperature visoka
in preverite, če skozi glavni zračnik poteka pretok zraka.
2. Če imate odprtih več programov (poglejte orodno vrstico), jih
zaprite, da zmanjšate obremenjenost sistema.
3. Težavo lahko povzročijo tudi nekateri virusi, zato za njihovo
odkritje uporabite protivirusni program.
4. Če je težava še vedno prisotna, poskusite vzpostaviti sistem z
uporabo delnega reševanja ali DVD-ja.
POMEMBNO: Pred ponovno vzpostavitvijo, shranite vse podatke
na drugo lokacijo.
D-12
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
SVARILO: Ne povezujte se z internetom, dokler ne namestite
protivirusni program in internetni požarni zid, za zaščito pred
virusi.
Težave s programsko opremo – Vgrajena programska oprema
ASUS
Ko imam prenosnik vključen, se pojavi sporočilo ‘’ Napaka pravila
odprtja datoteke’’.
A. Ponovno namestite zadnjo različico ‘’ Power4 Gear’’ pripomočka, za
rešitev vaše težave. Na voljo je na internetni strani ASUS-a.
Razlog ni znan - moder ekran z belim tekstom
Po sistemskem zagonu se pojavi moder ekran z belim tekstom.
1. Odstranite dodaten pomnilnik. Če je bil po nakupu dodan
dodaten pomnilnik, izklopite, odstranite dodaten pomnilnik
in vklopite, ter preverite ali se je težava pojavila zaradi
neprimernega pomnilnika.
2. Odstranite program. Če ste pred kratkim namestili program, le
ta mogoče ni primeren za vaš sistem. Poskusite ga odstraniti v
Windows varen način.
3. Preverite, če ima vaš sistem virus.
4. Nadgradite BIOS zadnjo različico WINFLASH v Windows ali
AFLASH v DOS načinu. Te pripomočke in datoteke BIOS lahko
namestite z ASUS internetne strani.
OPOZORILO: Preverite, da vaš prenosnik med zaganjanjem
BIPOS-a ne izgubi napajanja.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-13
5. Če težava ni rešena, uporabite potek reševanja za ponovno
namestitev celotnega sistema.
POMEMBNO: Pred ponovno vzpostavitvijo, shranite vse podatke
na drugo lokacijo.
SVARILO: Ne povezujte se z internetom, dokler ne namestite
protivirusni program in internetni požarni zid, za zaščito pred
virusi.
Preverite, da ste namestili ‘’Intel INF nadgraditev’’ in “ATKACPI”
pogone, ki prepoznajo naprave trdega diska.
6. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na lokalni servisni
center in njihovega strokovnjaka.
D-14
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Programska težava - BIOS
Nadgraditev BIOS-a.
1. Natanèno preverite model prenosnika in si z ASUS-ove spletne
strani prenesite najnovejšo datoteko BIOS in jo shranite na
bliskovni pogon.
2. Povežite bliskovni pogon v prenosnik in ga vklopite.
3. Za namestitev BIOS-a uporabite funkcijo "Start Easy Flash" na
strani "Advanced" (Dodatno). Sledite prikazanim navodilom.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advanced Chipset Boot Security Save & Exit
Main
POST Logo Type
Start Easy Flash
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
Wake On Lid Open
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Static]
[No]
[4]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Disabled]
V T-d
[Enabled]
SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack
Pr e s s E N T E R t o r u n t h e u t i l i t y
to select and update BIOS.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
4. Doloèite najnovejšo datoteko BIOS in zaènite posodabljanje
(utripanje) BIOS-a.
ASUS Tek. Easy Flash Utility
FLASH T YPE: Generic Flash Type
Current Platform
Platform: N56
Version:
200
Build Date: Dec 6 2011
New Platform
Platform: Unkown
Version:
Unkown
Build Date: Unkown
FS0
FS1
[
]: Switch [
] : Choose [q] : Exit
5. Po posodabljanju BIOS-a morate pred posodabljanjem
(utripanjem) na izhodni strani izbrati “Restore Defaults”.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-15
Obnovitev prenosnega računalnika
S pomočjo obnovitvene particije
Obnovitvena particija hitro obnovi programsko opremo vašega
prenosnika na izvirno stanje. Pred uporabo postopka reševanja
prepišite vaše datoteke s podatki ( kot je Outlook PST datoteka) na
prenosni disk ali na mrežni pogon in si označite vsako namestitev
nastavitev po meri ( kot so omrežne nastavitve).
O postopku reševanja
Razdelek obnovitve je rezerviran prostor na vašem pogonu trdega
diska, uporabljen za obnovitev operacijskega sistema, pogonov in
pripomočkov nameščenih na vašem prenosniku v tovarni.
POMEMBNO! Ne brišite razdelka z imenom ‘’RECOVERY
(OBNOVITEV)’’. Razdelek za obnovitev je ustvarjen v tovarni
in se ga ne da zbrisati
ali obnoviti s strani
uporabnika. Če imate
težave z obnovitvenim
postopkom, odnesite vaš
prenosnik na pooblaščeni
ASUS servisni center.
Uporaba postopka reševanja:
1. Pritisnite [F9] med zagonom.
2. Pritisnite [Enter (Vstopi)] za izbor Windows Setup [EMS
Enabled] ( Windows nastavitev [ EMS je omogočen]).
3. Izberite jezik, ki ga želite obnoviti, in kliknite Naprej.
4. Preberite ekran ‘’ ASUS Preload Wizard (Čarovnik ASUS
obremenitev)’’ in kliknite NEXT (Naprej).
5. Izberite možnost razdelka in kliknite Next (Naprej). Možnosti
razdelka:
Recovery Windows to first partition only. (Obnovite
Windows-e samo v prvem razdelku.)
Ta možnost bo zbrisala samo prvi razdelek, dopustila možnost
ohranitve ostalih razdelkov in ustvarila nov sistemski razdelek
kot pogon ‘’C’’.
D-16
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Recover Windows to entire HD. (Obnovite Windows na
celotni trdi disk.)
Ta možnost bo zbrisala vse razdelke iz vašega trdega diska in
ustvarila nov sistemski razdelek kot pogon ‘’C’’.
Recovery Windows to entire HD with 2 partition. (Obnovitev
Windows na celoten trdi disk z dvema razdelkoma.)
Ta opcija bo zbrisala vse razdelke na vašem trdem disku in
ustvarila dva nova razdelka ‘’C’’ (40%) in ‘’D’’(60%).
6. Sledite navodilom na ekranu za zaključek obnovitvenega
postopka.
Obiščite www.asus.com za nadgrajene pogone in pripomočke.
Uporaba obnovitve DVD-ja (pri izbranih modelih)
Ustvarjanje obnovitvenega DVD-ja:
1. Na namizju Windows dvokliknite na ikono AI Recovery Burner.
2. V optični čitalec
vstavite prazen
zapisljivi DVD in
kliknite Start,
da začnete
ustvarjati obnovitveni DVD.
3. Za dokončanje ustvarjanja obnovitvenega DVD-ja sledite
navodilom na zaslonu.
Za ustvarjanje obnovitvenega DVD-ja, pripravite dovolj praznih
DVD-jev, kot je zahtevano.
POMEMBNO! PPred izvedbo obnovitve sistema na vašem
prenosniku, odstranite zunanji pogon trdega diska. Glede na
Microsoft lahko izgubite pomembne podatke zaradi namestitve
Windows Vista na napačen pogon diska ali oblikovanje
nepravega razdelka pogona.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-17
Uporaba obnovitve DVD-ja:
1. Vstavitev obnovitveni DVD v optični pogon. Prenosnik mora biti
vklopljen.
2. Ponovno zaženite prenosnik in pritisnite <Izhod> na zagonu
in izberite optični pogon (lahko je označen kot ‘’CD/DVD’’) z
uporabo spodnjega kazalnika in pritisnite <Vstopi> za zagon iz
obnovitvenega DVD-ja.
3. Izberite V redu za začetek obnavljanja slike.
4. Izberite V redu za potrditev obnovitve sistema.
Z obnovitvijo sistema se bo vaš trdi disk prepisal. Preden
začnete z obnovitvijo sistema, naredite varnostne kopije
vseh pomembnih podatkov.
5. Sledite navodilom na zaslonu za zaključek postopka obnove.
OPOZORILO: Ne odstranjujte obnovitvenega diska (razen
če vam je to naročeno) med postopkom obnove, saj bodo
vaši razdelki postali neuporabni.
Napajalni adapter priključite v notesnik, ko izvajate
obnovitev sistema. Nestabilno napajanje lahko povzroči
napake pri obnavljanju.
Obiščite www.asus.com za nadgrajene pogone in
pripomočke.
D-18
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Informacije o pogonu DVD-ROM
Prenosnik vsebuje dodaten DVD-ROM pogon ali CD-ROM pogon.
Za gledanje DVD naslovov morate namestiti lasten DVD program za
gledanje. Skupaj s tem prenosnikom lahko kupite dodaten program
za gledanje DVD-jev. DVD-ROM pogon omogoča uporabo tako CD
kot DVD diskov.
Informacije o področnem predvajanju
Predvajanje DVD filmskih naslovov vključuje dekodiranje MPEG2
videa, digitalnega AC3 avdia in dekodiranje CSS zaščitene vsebine.
CSS ( občasno poimenovan zaščita kopije) je poimenovanje sheme
za zaščito vsebine in jo je vpeljala filmska industrija, ki potrebuje
zaščito proti nelegalnemu kopiranju vsebin.
Čeprav obstaja več oblikovanih pravil, ki jih morajo nosilci CSS licenc
upoštevati, je najbolj pomembno pravilo o omejitvi predvajanja
področnih vsebin. Za pospešitev geografsko omejenih filmskih
objav, se za določena geografska območja objavijo DVD video
naslovi, ki so spodaj označeni kot ‘’ Območne opredelitve’’. Zakon
o avtorskih pravicah zahteva, da so filmi na DVD-jih omejeni na
določena območja ( ponavadi določena za območje v katerem se
prodaja). Medtem ko se vsebina filma na DVD-ju lahko predvaja v
več območjih, CSS oblikovana pravila zahtevajo, da sistemi, ki lahko
predvajajo CDD zaščiteno vsebino, smejo le to predvajati v samo eni
regiji.
Območna nastavitev se z uporabo gledalčevega programa lahko
do petkrat spremeni tako, da lahko predvaja samo filme na DVDju, ki so nastavljeni na zadnje območje. Sprememba območne
kode po tem, bo potrebovala ponovno tovarniško nastavitev,
ki pa jo garancija ne pokriva. V primeru zahteve po ponovni
nastavitvi, je nosilec stroškov pošiljanja in ponovne nastavitve
uporabnik.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-19
Območne opredelitve
Območje 1
Kanada, ZDA, območja ZDA
Območje 2
Češka, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Zalivske države, Madžarska,
Islandija, Iran, Irak, Irska, Italija, Japonska, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Portugalska, Savdska Arabija, Škotska, Južna Afrika, Španija,
Švedska, Švica, Sirija, Turčija, VB, Grčija, Bivše republike Jugoslavije,
Slovaška
Območje 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,
Tajska, Vietnam
Območje 4
Avstralija, Karibski otoki (razen ZDA območij), Centralna Amerika,
Nova Zelandija, Pacifiški otoki, Južna Amerika
Območje 5
CIS, Indija, Pakistan, Ostala Afrika, Rusija, Severna Koreja
Območje 6
Kitajska
D-20
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Informacije o pogonu Blu-ray ROM
(pri izbranih modelih)
Definicije regij
Regija A
Države Severne, Srednje in Južne Amerike ter njihova ozemlja, Tajvan,
Hong Kong, Makao, Japonska, Koreja (Severna in Južna), države
jugovzhodne Azije in njihova ozemlja.
Regija B
Evropske, afriške države in države jugozahodne Azije ter njihova
ozemlja, Avstralija in Nova Zelandija.
Regija C
Države srednje in južne Azije, vzhodne Evrope ter njihova ozemlja,
Kitajska in Mongolija.
Za več informacij glejte spletno stran pogona Blu-ray www.bluraydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-21
Notranja skladnost modema
Prenosni računalnik z notranjim modemom je skladen z JATE
(Japonska), FCC (ZDA, Kanada, Koreja, Tajvan) in CTR21. Notranji
modem je odobren v skladu z Odločbo Sveta 98/482/ES o skupnem
tehničnem predpisu za priključitvene zahteve za priključevanje
terminalske opreme na analogna javna komutirana telefonska
omrežja (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi PSTN-ji
v različnih državah odobritev sama po sebi ne daje brezpogojne
zagotovitve uspešnega delovanja na vsaki zaključni točki omrežja.
V primeru težav se morate ob prvi pojavitvi obrniti na svojega
dobavitelja opreme.
Pregled
4. avgusta 1998 je bila v Uradnem listu Evropskih skupnosti
objavljena Odločba Evropskega sveta glede CTR 21. CTR 21 se
nanaša na vso neglasovno terminalno opremo s klicanjem DTMF, ki
je namenjena za priključitev na PSTN (javna komutirana telefonska
omrežja).
CTR 21 (Skupni tehnični predpis) za priključitvene zahteve za
priključevanje terminalske opreme na analogna javna komutirana
telefonska omrežja terminalske opreme (brez terminalske
opreme, ki podpira z govorno telefonijo utemeljeno storitev), pri
katerem se izvaja naslavljanje omrežja, če je na voljo, z dvotonsko
večfrekvenčno signalizacijo.
Izjava o omrežni združljivosti
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati priglašenemu organu in
prodajalcu: "Ta izjava navaja omrežja, v okviru katerih naj bi
oprema delovala, in vsa priglašena omrežja, pri katerih lahko pri
medsebojnem delovanju z opremo nastopijo težave."
D-22
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Izjava o omrežni združljivosti
Izjava, ki jo mora proizvajalec dati uporabniku: "Ta izjava navaja
omrežja, v okviru katerih naj bi oprema delovala, in vsa priglašena
omrežja, pri katerih lahko pri medsebojnem delovanju z opremo
nastopijo težave. Proizvajalec priloži tudi izjavo, ki jasno navaja,
v katerih primerih je omrežna združljivost odvisna od fizičnih in
programskih nastavitev stikal(-a). Poleg tega uporabniku svetuje, naj
se obrne na prodajalca, če želi opremo uporabiti v drugem omrežju."
Do sedaj je priglašeni organ CETECOM izdal številne pan-evropske
odobritve uporabe CTR 21. Rezultat so prvi evropski modemi, ki
ne zahtevajo zakonodajnih odobritev v vsaki posamezni evropski
državi.
Neglasovna oprema
Telefonske tajnice in telefoni z zvočnikom so prav tako lahko
primerni, kot tudi modemi, faksi, avtomatski pozivniki in alarmni
sistemi. Oprema, pri kateri je s predpisi nadzorovana kakovost
govora od enega do drugega konca (npr. ročni telefoni, v nekaterih
državah pa tudi ožičeni telefoni) je izključena.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-23
Spodnja tabela našteva države, v katerih velja standard
CTR21.
D-24
Država
Velja
Nadaljnja testiranja
Avstrija1
Da Ne
Belgija Da Ne
Češka republika Ne Se ne uporablja
DanskaDanska1 Da Da
Finska Da Ne
Francija Da Ne
Nemčija Da Ne
Grčija Da Ne Madžarska Ne Se ne uporablja
Islandija Da Ne
Irska Da Ne
Italija V čakanju
V čakanju
Izrael Ne Ne
Lihtenštajn Da Ne Luksemburg Da Ne
Nizozemska1
Da Da
Norveška Da Ne
Poljska Ne Se ne uporablja
Portugalska Ne Se ne uporablja
Španija Ne Se ne uporablja
Švedska Da
Ne
Švica Da
Ne
Združeno kraljestvo Da
Ne
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Informacija je bila kopirana od CETECOM in je priložena brez
odgovornosti. Za posodobitve te tabele lahko obiščete http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalne zahteve veljajo le, če lahko oprema uporablja pulzno
izbiranje (proizvajalci lahko v uporabniškem priročniku navedejo,
da je oprema namenjena le podpori DTMF signalizacije, kar bi
pomenilo, da so dodatna testiranja nepotrebna).
Na Nizozemskem so potrebna dodatna testiranja za serijsko naprave
za povezovanje in ID klicatelja.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-25
Deklaracije in varnostne izjave
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno
dvema pogojema:
•
•
Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo,
ki lahko povzroči neželeno delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave
razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne
komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive
zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta
oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni
pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči
škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije,
da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema
povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar
se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik
motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:
•
•
•
•
Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen
sprejemnik.
Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
Zahtevana je uporaba zaščitenega kabla v skladu z FCC z omejitvami
žarčenja in za preprečitev motenja radijskega in televizijskega
sprejema v bližini. Uporabi naj se samo priloženi kabel za napajanje.
Za priklop I/O naprav na to opremo naj se uporablja samo zaščiten
kabel. Opozarjamo vas, da spremembe in prilagoditve, ki niso
izrecno odobrene s strani osebja, ki je odgovorno za odobritev,
lahko razveljavijo vašo pravico za upravljanje s to opremo.
D-26
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
(Prepisano iz Kodeksa zveznih pravil #47, točka 15,194, 1993,
Washington DC: Oddelek za zvezni register, Nacionalni arhiv in
administracijski register, Oddelek za tisk vlade ZDA.)
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski
frekvenci (RF)
Kakršnekoli spremembe ali popravki, ki niso izrecno odobreni
s strani osebja, ki je odgovorno za odobritve, lahko razveljavi
uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme. ‘’ Proizvajalec
izjavlja, da je ta naprava omejena na kanale od 1 do 11 v okviru
frekvence 2,4 GHz za določeno opremo, nadzorovano v ZDA.’’
Ta oprema je v skladu z FCC RF omejitvami izpostavitve, ki je
določena za okolje brez nadzora. Za vzdrževanje skladnosti z FCC RF
zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo izogibajte
neposrednemu stiku z anteno za prenašanje. Za zagotavljanje
skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo končni
uporabniki slediti navodilom za uporabo.
Izjava o skladnosti
(R in TTE direktive 1999/5/EC)
Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:
•
•
•
•
•
•
•
Osnovne zahteve kot v [ člen 3]
Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]
Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]
Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]
Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN
301 489-17]
Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]
Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-27
CE oznaka
CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije
Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS
2004/108/ES “elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva
o nizkih napetostih”.
CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo
Bluetooth
Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega
parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in
telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado
Ta oprema se sklada z IC mejami izpostavljenosti sevanju,
postavljenimi za nenadzorovano okolje. Za vzdrževanje skladnosti
z IC RF zahtevami o izpostavljenosti, se med prenosom prosimo
izogibajte neposrednemu stiku z anteno za prenašanje. Za
zagotavljanje skladnosti z RF omejitvami izpostavljenosti, morajo
končni uporabniki slediti navodilom za uporabo.
Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema:
•
•
Ta naprava ne sme povzročati interference in
Ta naprava mora sprejeti kakršne koli interference, tudi take, ki
lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
Za preprečevanje radijske interference z licenčnimi storitvami (npr.
večkanalni mobilni satelitski sistemi), je ta naprava namenjena
uporabi v zaprtih prostorih in proč od oken, kar zagotavlja najboljšo
zaščito. Oprema (ali njena oddajna antena), ki je nameščena zunaj, je
predmet izdajanja licence.
D-28
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Brezžični operacijski kanal za različne domene
S. Amerika 2.412-2.462 GHz
Ch01 skozi CH11
Japonska
2.412-2.484 GHz
Ch01 skozi Ch14
Evropa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 skozi Ch13
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu
Nekateri območja v Franciji imajo omejitev frekvenčnega pasu. V
najslabšem primeru je maksimalna možna moč v notranjih prostori:
•
•
10mW za ves 2,4 GHz pas (2400 MHz–2483.5 MHz)
100mW za frekvence med 2446,5 MHz in 2483,5 MHz
Kanali 10 skozi vključno 13 deluje v pasu 2446,6 MHz do 2483,5
MHz.
Obstaja nekaj možnosti za zunanjo uporabo: Na zasebnem posestvu
ali zasebnem posestvu javnih oseb je uporaba možna s predhodnim
postopkom odobritve s strani ministrstva za obrambo, z maksimalno
odobreno močjo od 100mW v 2446,5–2483,5 MHz pasu. Zunanja
uporaba na javnih površina ni dovoljena.
V spodaj naštetih departmajih za ves 2,4 GHz pas:
•
•
Maksimalna odobrena moč v notranjih prostorih je 100mW
Maksimalna odobrena moč zunaj je 10mW
Departamaji v katerih je odobrena moč pasu 2400–2483,5 MHz z EIRP
ali manj kot 100mW v notranjih prostorih in manj kot 10mW zunaj:
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
D-29
60
63
66
68
71
82
88
90
Oise
Puy du Dôme
Pyrénées Orientales
Haut Rhin
Saône et Loire
Tarn et Garonne
Vosges
Territoire de Belfort
61
64
67
70
75
84
89
94
Orne
Pyrénées Atlantique
Bas Rhin
Haute Saône
Paris
Vaucluse
Yonne
Val de Marne
Te zahteve se znajo čez čas spremeniti in vam omogočiti uporabo
kartice brezžičnega LAN-a v več območjih v Franciji. Prosimo preverite
pri ART za zadnje informacije (www.arcep.fr).
Vaša WLAN kartica prenaša manj kot 100mW, vendar več kot
10mW.
D-30
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
UL varnostni napotki
Zahteve za UL 1459 pokritost telekomunikacijske naprave (telefon),
ki naj bi bile priklopljene z elektriko na telekomunikacijsko omrežje,
ki ima ozemljeno delovno napetost, ki ne presega vrha 200V, 300v
od vrha do vrha in 105V rms in nameščeno ali uporabljeno v skladu z
Nacionalnim elektro kodeksom (NFPA 70).
Pri uporabi modema prenosnika se morajo vedno upoštevati
osnovni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja z ognjem,
električnim šokom in poškodb oseb, vključujoč sledeče:
•
•
•
Ne uporabljajte prenosnika v bližini vode npr. blizu kadi,
umivalnika, kuhinjskega korita ali pomivalnega korita, v vlažni
kleti ali blizu bazena.
Prenosnika NE uporabljajte v času neviht. Zaradi strel obstaja
manjša možnost električnega šoka.
Ne uporabljajte prenosnika v bližini uhajanja plina.
Za vir energije v proizvodih so potrebne za UL 1642, ki obsegajo
primarne ( ne potrebujejo ponovnega polnjenja) in sekundarne (
ponovno polnjenje) baterije z litijem. Te baterije vsebujejo kovinski
litij ali primes litija, ali delni litij in so lahko sestavljene iz ene
elektrokemične celice ali iz dveh ali več celic, ki so povezane v serije,
vzporedne ali oboje, ki spremenijo kemično energijo v električno
energijo z nespremenljivo ali spremenljivo kemično reakcijo.
•
•
Ne mečite baterij iz prenosnika v ogenj, saj lahko eksplodirajo.
Preverite lokalne predpise o posebnih navodilih za odstranitev,
ki naj bi zmanjšala nevarnost poškodb oseb zaradi ognja ali
eksplozije.
Ne uporabite električnih dodatkov ali baterij iz ostalih naprav za
zmanjšanje nevarnosti poškodb oseb zaradi ognja ali eksplozije.
Uporabite le potrjene UL električne priključke ali baterije, ki jih
dobite pri proizvajalcu ali pooblaščenih trgovcih.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-31
Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo
biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot:
H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Obvestila TV sprejemnika
Opomba k namestitvenemu programu sistema CATV—Sistem kablov
mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim kodeksom
za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev zunanjega
prenapetostnega ščita koaksialnega kabla - namestitev pa mora
vsebovati tudi povezavo oboda koaksialnega kabla z ozemljitvijo
stavbe.
REACH
Vsebnosti kemijskih snovi v naših izdelkih smo objavili skladno s
predpisi REACH (Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje
kemikalij) na ASUS REACH spletni strain na naslovu
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
D-32
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Nordijska opozorila za litij ( za baterije z delnim
litijem)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo
errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente
consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type
ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre
au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-33
Varnostne informacije za optični pogon
Informacije o varni uporabi laserja
Vgrajeni ali zunanji optični pogoni, prodani z prenosnikom vsebujejo
laserski proizvod 1.stopnje. Laserske opredelitve so razložene v
slovarju na koncu navodil za uporabo.
OPOZORILO: Izvajanje nastavitev ali izvajanje postopkov, ki
niso navedeni v navodilih za uporabo lahko povzroči nevarno
izpostavitev laserju. Optičnega pogona ne poskušajte razstaviti.
Zaradi lastne varnosti, naj optični pogon opravlja samo
pooblaščeni izvajalec servisa.
Opozorilne oznake o storitvi
SVARILO! KADAR ODPRTO NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA. NE GLEJTE NEPOSREDNO V ŽAREK ALI GLEJTE
NEPOSREDNO LE Z OPTIČNIMI NAPRAVAMI.
CDRH predpisi
Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) iz ameriške
administracijo za hrano in zdravila, je 2. avgusta 1976 uvedel
predpise za laserske izdelke. Ta pravila veljajo za laserske proizvode
izdelane od 1. avgusta 1976 dalje. Predpisi so obvezni za proizvode,
ki se prodajajo v Združenih državah.
OPOZORILO: Uporaba nadzora ali nastavitev ali izvajanje
postopkov, ki niso navedeni tukaj ali v navodilih za namestitev
laserskega proizvoda, se lahko končajo z nevarno izpostavitvijo
sevanju.
D-34
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision
Ta proizvod vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je
zaščitena z metodo zahtev na določene ameriške patente in
ostale pravice intelektualne lastnine, katerih lastnik je podjetje
Macrovision in ostali nosilci pravic. Uporaba tehnologije zaščite
avtorskih pravic mora biti pooblaščena s strani podjetja Macrovision
in je namenjena samo domači in ostali omejeni uporabi, razen če
podjetje Macrovision določi drugače. Razstavljanje ali razgradnja je
prepovedana.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-35
Odobritev CTR 21
(za prenosne računalnike z vgrajenim modemom)
Dansko
Nizozemsko
Angleško
Finsko
Francosko
Nemško
Grško
Italijansko
Portugalsko
D-36
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Špansko
Švedsko
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-37
Eko-oznaka Evropske unije
Ta prenosnik je bil nagrajen z EU oznako s cvetlico, kar pomeni, da
ima izdelek naslednje lastnosti:
1. Zmanjšana poraba energije med delovanjem in v stanju
pripravljenosti.
2. Omejena uporaba strupenih težkih kovin.
3. Omejena uporaba substanc, ki so škodljiva za okolje in zdravje.
4. Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja.
5. Narejeno za enostavne nadgradnje in daljšo življenjsko dobo,
saj nudi združljive rezervne dele, kot so baterije, napajalniki,
tipkovnica, pomilnik in pogona CD ali DVD, če sta na voljo.
6. Zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo politike vračanja.
Za več informacij o EU oznaki s svetlico obiščite spletno stran
Evropske unije o dotični oznaki na http://www.ecolabel.eu.
Izdelek skladen z ENERGY STAR
ENERGY STAR je skupni program Agencije ZDA za
varstvo okolja in Oddelka za energijo ZDA, ki nam
vsem pomaga prihraniti denar in zaščititi okolje s
pomočjo energetsko učinkovitih izdelkov in praks.
Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so
v skladu s standardom ENERGY STAR, lastnost
upravljanja z energijo pa je omogočena privzeto. Monitor in računalnik
se samodejno preklopita v način mirovanja po 15 in 30 minutah
nedejavnosti. Če računalnik želite zbuditi, kliknite z miško ali pritisnite
katero koli tipko na tipkovnici.
Za podrobne informacije o upravljanju z energijo in koristi za okolje
obiščite http://www.energy.gov/powermanagement. Poleg tega
obiščite tudi http://www.energystar.gov, kjer boste našli podrobne
podatke o skupnem programu ENERGY STAR.
Energy Star NI podprt na izdelkih s sistemom Freedos in Linux.
D-38
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in
izjava
ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu
konceptu in zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS
usklajen z globalnimi okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva
pomembne informacije, ki temeljijo na zahtevah predpisov.
Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi
je ASUS usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm:
Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws
Storitve vračanja
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti
najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše
stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke,
baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše
informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm.
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-39
Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu
opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v
nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli
obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani
kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega
dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI
GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR
NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI
PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU
NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI
ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE,
POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO Z
POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA,
IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA
IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH
TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI
NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.
Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa
niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani
svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v
korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.
PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO
DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO
KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI
ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE
ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO
POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI
PROGRAMI.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice
pridržane.
D-40
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti
pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V
takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve
škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu
( vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem
premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe,
ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti
v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega
izdelka.
ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb
ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.
Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je
maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in
prodajalcev.
ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1)
ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA
ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA,
NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI
POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM
DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI
DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.
Storitev in podpora
Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
D-41
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
N56V, R501V, N56V8, R501V8
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 111121
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: Feb. 10, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
D-42
Jerry Shen
Signature : __________
Uporabniški priročnik za prenosni računalnik
Download PDF

advertising