ASUS (ME170C) User's Manual | Manualzz

ASUS

Tablet

KASUTUSJUHEND

Esimene väljaanne / Mai 2014

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 1 2014/5/8 04:00:50

Seadme laadimine

Enne ASUSe tahvelarvuti kasutamist pikema aja jooksul akurežiimil veenduge, et aku on täis laetud. Arvestage sellega, et akulaadur laadib ASUSe tahvelarvutit seni kui see on ühendatud vooluvõrguga. Kasutamise ajal läheb aku täislaadimiseks tunduvalt rohkem aega.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud Tahvelarvuti ASUS Tableti elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Tahvelarvuti

ASUS Tablet ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada Tahvelarvuti ASUS Tableti kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saata oma Tahvelarvuti ASUS Tableti läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Ettevaatusabinõud

Tahvelarvuti ASUS Tablet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 2 2014/5/8 �� 04:00:51

Pakendi sisu

Toiteplokk*

ASUS Tablet

USER GUIDE

Akulaadija*

Tahvelarvuti

ASUS Tablet

Tehniline dokumentatsioon ja garantiikaart

Mikro-USB kaabel*

MÄRKUS:

• Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke

ühendust jaemüüjaga.

• * Sisu on eri riikides ja piirkondades erinev.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 3

3

2014/5/8 �� 04:00:51

Tahvelarvuti ASUS Tableti ülevaade

Eestvaade

Audiosüsteem

Eesmine kaamera

Puutetundlik ekraanipaneel

Mikrofon

4

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 4

Tahvelarvuti ASUS Tablet

2014/5/8 �� 04:00:51

Tagantvaade

Mikro-USB 2.0 pesa

Kõlari/Peakomplekti pistikupesa

Toitenupp

Helitugevuse nupp

Tagumine kaamera

Micro SD kaardi pesa*

* MicroSD-kaardipesa ühildub microSD- ja microSDHC-kaardivormingutega.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 5

5

2014/5/8 �� 04:00:51

Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimine

Toiteploki ja mikro-USB-kaabli kasutamine

Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

Ühendage USB-kaabel akulaadijaga.

Ühendage mikro-USB liitmik Tahvelarvuti ASUS

Tabletiga.

Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.

Enne Tahvelarvuti ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

MÄRKUSED. Akulaadija väljundpinge on DC 5,2 V ja voolu tugevus 1,35A, 7W.

6

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 6 2014/5/8 �� 04:00:51

Toiteploki kasutamine

Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

Ühendage mikro-USB liitmik Tahvelarvuti ASUS

Tabletiga.

Ühendage toiteplokk maandatud vooluvõrgu pistikupesaga.

Enne Tahvelarvuti ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

MÄRKUSED. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 1A, 5W.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

7

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 7 2014/5/8 �� 04:00:52

OLULINE!

• Kasutage Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib Tahvelarvuti ASUS Tableti kahjustada.

• Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-

USB-kaablilt kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.

• Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust.

• Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga

ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.

• Ärge pange ASUSe tahvelarvuti peale esemeid.

MÄRKUSED.

• Tahvelarvuti ASUS Tableti saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.

• Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.

• Kui arvuti ei võimalda kasutada Tahvelarvuti ASUS Tableti laadimiseks piisavalt võimsust, laadide seda akulaadijaga läbi maanduskontaktiga pistikupesa.

8

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 8

Tahvelarvuti ASUS Tablet

2014/5/8 �� 04:00:52

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

• Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.

• Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse

Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides.

Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

• Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

• Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.

• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.

• Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/ teletehnikuga.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

9

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 9 2014/5/8 �� 04:00:52

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise

õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise

(SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele.

Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei

ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse

Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites. Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 0,65 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQK017.

10

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 10 2014/5/8 �� 04:00:52

IC hoiatusavaldus

Seade võib automaatselt jätkata side pidamist kui edastatav info puudub või ilmneb talituslik rike. Seal kus tehnoloogia seda nõuab, ei ole ette nähtud keelata side juhtimise või teabesignaalide edastamist või korduvkoodide kasutamist.

Sagedusalal 5150–5250 MHz töötav seade on ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada võimalikke kahjulikke häireid samal kanalil töötavatele mobiilsetele satelliitside süsteemidele, maksimaalne lubatav antennivõimendus

(sagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele ja maksimaalne lubatav antennivõimendus (sagedusalas 5275–5850 töötavale seadmele) peab vastama EIRP piirväärtustele, mis on määratud punkt-punktile ja mitte punkt-punktile asjakohastele operatsioonile, nagu on esitatud osas A9.2(3). Lisaks sellele on sagedusala 5250–5350 MHz reserveeritud suure võimusega radaritele (eelisõiguse mõistes) ja see radar võib põhjustada häireid ja/või vigastada LE-LAN seadmeid.

USA ja Kanada turgudele ette nähtud toodetel ei tööta riigi koodi valimise funktsioon. USA ja Kanada turgudele ette nähtud tooteid saab kasutada vaid kanalitel 1–11. Teiste kanalite valimine ei ole võimalik.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 11

11

2014/5/8 �� 04:00:52

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt http://support.asus.com.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja

ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST

VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED

TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE;

VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD

VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD

KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA

TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST

TEAVITATUD.

12

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 12 2014/5/8 �� 04:00:52

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

Prantsusmaal selle seadme jaoks müüdavad kõrvaklapid ja kuularid vastavad helirõhu taseme nõuetele, mis on standardis

EN 50332-1:2000 ja/või standardis EN 50332-2:2003, mis on

Prantsusmaa kohta sätestatud artikliga L.5232-1.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 13

13

2014/5/8 �� 04:00:52

CE märgis

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi

1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,429 W/kg.

Seadet tohib kasutada järgmistes riikides:

AT

EE

BE

ES

IT IS

NO PL

BG CH

FI

LI

PT

FR

LT

RO

CY CZ DE DK

GB GR HU IE

LU

SE

LV

SI

MT

SK

NL

TR

DFS juhtseadised, mis on seotud radari avastamisega, ei tohi olla kasutajale kättesaadavad.

14

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 14 2014/5/8 �� 04:00:52

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine

(SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa

Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut

"raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmväärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhistele ja Euroopa standardile EN

50566 ja EN 62311. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G,

0,75mm

2

või H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

15

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 15 2014/5/8 �� 04:00:52

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud

üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSe keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt http://support.asus.com/.

16

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 16 2014/5/8 �� 04:00:52

Nõuetekohane hävitamine

Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud Tahvelarvuti

ASUS Tableti tava-majapidamisjäätmete hulka.

Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake Tahvelarvuti ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke Tahvelarvuti

ASUS Tableti lahti võtta.

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 17

17

2014/5/8 �� 04:00:52

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER

INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS ja Tahvelarvuti ASUS Tablet logod on ASUSTek Computer

Inc. kaubamärgid.

Selles juhendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta.

Autoriõigus © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Mudeli nimetus: K017 (ME170C/ME7010C/ME7010CX)

Tootja

Aadress, linn

ASUSTek COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

Volitatud esindaja

Euroopas

Aadress, linn

Riik

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

18

Tahvelarvuti ASUS Tablet

EE9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 18 2014/5/8 �� 04:00:52

ASUS

Tablet

VARTOTOJO VADOVAS

LT9024

Pirmas leidimas / Gegužės 2014

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 1 2014/5/8 �� 04:42:03

Prietaiso krovimas

Prieš tai, kai ASUS planšetinį kompiuterį ilgai naudosite akumuliatoriaus režimu, būtinai iki galo jį įkraukite. Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna ASUS planšetinį kompiuterį, kai jis yra įjungtas į kintamosios elektros srovės šaltinį. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant ASUS planšetinį kompiuterį, jam įkrauti prireikia daug daugiau laiko.

SVARBU! Nepalikite „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės įjungtos į maitinimo tinklą, kai ji bus visiškai įkrauta. „ASUS planšetinis kompiuteris“ nėra sukonstruotas taip, kad jį būtų galima ilgai palikti įjungtą į maitinimo tinklą.

Saugos priemonės lėktuve

Susisiekite su oro linijomis ir sužinokite daugiau apie susijusias siūlomas paslaugas per skrydį ir apribojimus, kurių būtina laikytis „ASUS planšetinis kompiuteris “ planšete naudojantis skrydžio metu.

SVARBU! Šią „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę galima tikrinti rentgeno aparatais (jais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai), bet negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis.

Saugos priemonės

Šį ASUS planšetinis kompiuteris galima naudoti tik aplinkos temperatūroje nuo 0 °C (32 °F) iki 35 °C (95 °F).

Dėl ilgalaikio poveikio ypač aukšta arba žema temperatūra akumuliatorius greitai išsenka, o jo tarnavimo laikas sutrumpėja. Norint užtikrinti, kad akumuliatorius veiktų optimaliai, aplinkos temperatūra turi atitikti rekomenduojamąją.

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 2 2014/5/8 �� 04:42:03

Pakuotės turinys

Maitinimo įkroviklis* Maitinimo adapteris*

ASUS Tablet

USER GUIDE

ASUS planšetinis kompiuteris

Techniniai dokumentai ir garantijos kortelė

USB mikrokabelis*

PASTABA:

• Jei kuri nors dalis pažeista arba jos trūksta, praneškite pardavėjui.

• * Turinys skiriasi priklausomai nuo šalies arba regiono.

ASUS planšetinis kompiuteris

3

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 3 2014/5/8 �� 04:42:04

Jūsų „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetė

Vaizdas iš priekio

Garsiakalbiai

Priekinis fotoaparatas

Jutiklinio ekrano pultas

Mikrofonas

4

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 4 2014/5/8 �� 04:42:04

Vaizdas iš galo

USB 2.0 mikroprievadas

Garsiakalbis / ausinių jungties prievadas

Maitinimo mygtukas

Garsumo mygtukas

Galinis fotoaparatas

SD mikrokortelės anga*

* SD mikrokortelės lizdas tinka SD ir SDHC kortelių formatams.

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 5

5

2014/5/8 �� 04:42:04

„ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės įkrovimas

Maitinimo adapterio ir mikro USB kabelio naudojimas

Norėdami įkrauti „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę:

USB kabelį junkite prie maitinimo adapterio.

USB mikrojungtį junkite prie „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės.

Maitinimo adapterį įjunkite į įžemintą elektros lizdą.

Prieš pirmą kartą naudodami maitinimo elementų režimu, „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę kraukite aštuonias (8) valandas.

PASTABOS: Šio adapterio išėjimo įtampa yra 5,2V, 1,35A, 7W nuolatinė srovė.

6

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 6 2014/5/8 �� 04:42:04

Maitinimo įkroviklio naudojimas

Norėdami įkrauti „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę:

USB mikrojungtį junkite prie „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės

Maitinimo įkroviklį įjunkite į įžemintą elektros lizdą.

Prieš pirmą kartą naudodami maitinimo elementų režimu, „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę kraukite aštuonias (8) valandas.

PASTABOS: Šio adapterio išėjimo įtampa yra 5V, 1A, 5W nuolatinė srovė.

ASUS planšetinis kompiuteris

7

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 7 2014/5/8 �� 04:42:04

SVARBU!

• „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetei įkrauti naudokite tik pateiktą maitinimo adapterį ir USB mikrokabelį. Jei naudosite kitokį maitinimo adapterį, galite apgadinti „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę.

• Prieš įkraudami „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę, nuo adapterio ir USB mikrokabelio nulupkite apsauginę plėvelę, kad išvengtumėte pavojaus ir sužeidimo.

• Maitinimo adapterį būtinai kiškite į tinkamą lizdą, kurio vardinė galia tinkama.

• Jei „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetė veikia prijungta prie maitinimo adapterio, įžemintas maitinimo lizdas turi būti netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

• Nedėkite ant ASUS planšetinio kompiuterio jokių daiktų.

8

PASTABOS:

• Naudojant kompiuterio USB prievadą, „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę galima įkrauti tik jai veikiant miego režimu (ekranas išjungtas) arba kai jai netiekiamas maitinimas.

• Jei krausite naudodami kompiuterio USB prievadą, krovimas gali užtrukti ilgiau.

• Jei kompiuteris tiekia per mažai energijos, kad „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetė būtų įkraunama, „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetę kraukite naudodami maitinimo lizdą.

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 8 2014/5/8 �� 04:42:04

Priedai

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

• Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir

• Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių

15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

• Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.

• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

• Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.

• Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

ASUS planšetinis kompiuteris

9

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 9 2014/5/8 �� 04:42:04

Atliekant už atitiktį atsakingos šalies aiškiai nenurodytus pakeitimus ir modifikacijas, galima netekti teisės naudoti įrenginį.

Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti talpinama ar veikti kartu su kita antena ar siųstuvu.

Informacija apie RD poveikį (SAR)

Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų

JAV vyriausybės Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo poveikio apribojimų.

Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra

1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.Didžiausia FCC pranešta įrenginio SAR reikšmė yra 0,65 W/kg, kai įrenginys yra prie kūno.

Šiam įrenginiui FCC suteikė Įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR informacija yra FCC faile, kurį galima rasti adresu www.fcc.gov/oet/ea/fccid Display Grant skyriuje po to, kai įvedamas FCC ID: MSQK017.

10

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 10 2014/5/8 �� 04:42:04

IC įspėjamasis pareiškimas

Prietaisas gali automatiškai nutraukti perdavimą, jei nėra perduotinos informacijos arba sutrinka veikimas. Įsidėmėkite, kad tai nėra numatyta siekiant neleisti perduoti valdymo arba signalų informacijos, naudoti pasikartojančių kodų, kai to reikia technologijai.

5150–5250 MHz juostą naudojantis prietaisas gali veikti tik patalpose, taip siekiama sumažinti galimus trikdžius tą patį kanalą naudojančioms palydovinėms sistemoms; didžiausias leistinas antenos stiprinimo koeficientas (prietaiso, naudojančio

5250–5350 MHz ir 5470–5725 MHz juostas), norint neviršyti

EIRP ribos; didžiausias leistinas antenos stiprinimo koeficientas

(prietaiso, naudojančio 5275–5850 MHz juostą), norint neviršyti

EIRP ribų, nurodytų tiesioginio veikimo atvejams ir netiesioginio veikimo atvejams atitinkamai, kaip nurodyta skyriuje A9.2(3). Be to, galingi radarai priskirti 5250–5350 MHz juostos pirminiams naudotojams (t. y. jiems skiriama pirmenybė), tokie radarai gali sukelti trikdžių ir (arba) pakenkti LE-LAN prietaisams.

Šalies kodo pasirinkimo funkcija išjungta gaminiuose, kurie parduodami JAV ir Kanadoje. Gaminių, kurie parduodami JAV ir Kanadoje, gali būti naudojami tik 1–11 kanalai. Kitų kanalų pasirinkti neįmanoma.

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 11

11

2014/5/8 �� 04:42:04

EB atitikties deklaracija

Šis gaminys atitinka RRTGĮ direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties pareiškimą galima parsisiųsti iš http://support.asus.com.

Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

12

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 12 2014/5/8 �� 04:42:04

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1)

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2)

JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA

(3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ

ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ

(ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO

TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ

NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.

Naudojimas Prancūzijoje: šio prietaiso laisvų rankų įranga/ ausinės yra išbandytos ir atitinka garso slėgio lygio reikalavimus, nustatytus galiojančiuose EN 50332-1:2000 ir (arba)

EN50332-2:2003 standartuose, kurių reikalauja Prancūzijoje priimta teisės norma L.5232-1.

ASUS planšetinis kompiuteris

13

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 13 2014/5/8 �� 04:42:05

Žymėjimas CE ženklu

Prietaisų, turinčių belaidžio LAN / „Bluetooth“ funkcijas žymėjimas CE ženklu

Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo 9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryšio ir telekomunikacijų įrangai bei abipusiam atitikties pripažinimui, reikalavimus.

Didžiausia prietaiso CE SAR vertė yra 0,429 W/kg.

Šį įrenginį galima naudoti:

AT

EE

BE

ES

IT IS

NO PL

BG

FI

LI

PT

CH

FR

LT

CY

GB

LU

RO SE

CZ

LV

SI

DE DK

GR HU IE

MT

SK

NL

TR

Su radarų aptikimu susiję DFS valdikliai vartotojui nepasiekiami.

14

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 14 2014/5/8 �� 04:42:05

Radijo dažnių (RF) poveikio informacija

(SAR) - CE

Šis įrenginys atitinka ES rekomendacijos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2.0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų kūno audinio. Šis įrenginys atitinka

Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno savybės, jos atitinka

ICNRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartus EN 50566 ir

EN 62311. SAR matuojamas tiesiogiai prie kūno priglaustu prietaisu, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis mobiliojo telefono dažnių juostomis.

Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

H05VV-F, 2G, 0.75mm

2.

arba

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 15

15

2014/5/8 �� 04:42:05

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų.

Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumuliatorius ir kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Apsilankę svetainėje adresu http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm, rasite išsamios informacijos apie atliekų perdirbimą įvairiuose regionuose.

Įspėjimas dėl dangos

SVARBU! Siekiant įrenginį izoliuoti nuo elektros ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS planšetės korpusas padengtas izoliacine danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO lizdai.

ASUS pastaba apie ekologiją

Bendrovė ASUS nuolat kuria nežalingus aplinkai gaminius ir pakavimo medžiagas, kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir sumažintų poveikį aplinkai. Sumažinant vartotojo vadovo puslapių skaičių, laikomasi reikalavimo mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį.

Išsamų naudotojo vadovą ir su juo susijusią informaciją rasite „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetėje esančiame naudotojo vadove arba apsilankę ASUS pagalbos svetainėje http://support.asus.com/.

16

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 16 2014/5/8 �� 04:42:05

Tinkamas išmetimas

Kyla sprogimo pavojus, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi.

Naudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.

NEGALIMA akumuliatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumuliatoriaus negalima mesti į komunalines

šiukšles.

„ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės

NEIŠMESKITE su buitinėmis atliekomis. Šis gaminys sukurtas taip, kad jo dalis būtų galima tinkamai panaudoti ir perdribti. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad gaminio

(elektros, elektroninio įrenginio ir gyvsidabrio turinčių apvalių plokščių elementų) negalima mesti į komunalines šiukšles. Sužinokite vietos reikalavimus, taikomus elektroninių gaminių išmetimui.

„ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės

NEMESKITE į ugnį. SAUGOKITĖS trumpojo kontaktų jungimo. NEARDYKITE „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės.

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 17

17

2014/5/8 �� 04:42:05

Autorių teisių informacija

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS ir „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės logotipai yra

„ASUSTek Computer Inc.“ prekių ženklai.

Visa šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

Autoriaus teisės © 2014 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

Modelio pavadinimas: K017 (ME170C/ME7010C/ME7010CX)

Gamintojas

Gatvė ir namo numeris, miestas

Įgaliotasis atstovas Europoje

Gatvė ir namo numeris, miestas

Šalis

ASUSTek COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

18

ASUS planšetinis kompiuteris

LT9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 18 2014/5/8 �� 04:42:05

ASUS

Tablet

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LV9024

Pirmais izdevums / Maijs 2014

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 1 2014/5/8 �� 04:46:25

Ierīces uzlāde

Pirms ASUS planšetdatora ilgākas lietošanas akumulatora režīmā nodrošiniet, ka tas tiek pilnībā uzlādēts. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē ASUS planšetdatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. Ievērojiet, ka ASUS planšetdatora uzlādēšana prasa daudz ilgāku laiku, vienlaikus to lietojot.

SVARĪGI! Neatstājiet ASUS planšetdators pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. ASUS planšetdators nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot ASUS planšetdators.

SVARĪGI! Šo ASUS planšetdators var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.

Drošības pasākumi

Šo ASUS planšetdators drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C(95 °F).

Ja akumulators ilgu laiku tiek pakļauts augstai vai zemai temperatūrai, iespējams, ātri iztērēt akumulatora jaudu un saīsināt tā kalpošanas ilgumu. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu veiktspēju, lietojiet to tikai ieteicamā apkārtējās vides temperatūrā.

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 2 2014/5/8 �� 04:46:25

Iepakojuma saturs

ASUS Tablet

Lādētājs*

ASUS Tablet

USER GUIDE

Strāvas adapteris*

Tehniskā dokumentācija un garantijas karte

Mikro USB kabelis*

PIEZĪME:

• Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālākpārdevēju.

• * Saturs var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.

ASUS planšetdators

3

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 3 2014/5/8 �� 04:46:25

Jūsu ASUS planšetdators

Skats no priekšpuses

Audio skaļruņi

Priekšējā kamera

Skārienekrāna panelis

Mikrofons

4

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 4

ASUS planšetdators

2014/5/8 �� 04:46:25

Skats no aizmugures

Mikro USB 2.0 pieslēgvieta

Skaļruņa/austiņu pieslēgvieta

Barošanas poga

Skaļuma poga

Aizmugurējā kamera

Micro SD kartes slots*

* MicroSD kartes atvere atbalsta microSD un microSDHC kartes formātus.

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 5

5

2014/5/8 �� 04:46:25

ASUS planšetdators uzlāde

Strāvas adaptera un mikro USB kabeļa izmantošana

Lai uzlādētu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Pievienojiet USB kabeli strāvas adapterim.

Mikro USB savienotāju pievienojiet ASUS planšetdators.

Strāvas adapteri pievienojiet kontaktrozetei.

Pirms ASUS planšetdators izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas

(8) stundas.

PIEZĪMES. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5,2 V, 1,35A, 7W.

6

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 6 2014/5/8 �� 04:46:26

Lādētāja izmantošana

Lai uzlādētu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Mikro USB savienotāju pievienojiet ASUS planšetdators.

Lādētāju pievienojiet zemētai kontaktligzdai.

Pirms ASUS planšetdators izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas

(8) stundas.

PIEZĪMES. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 1A, 5W.

ASUS planšetdators

7

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 7 2014/5/8 �� 04:46:26

SVARĪGI!

• ASUS planšetdators uzlādei izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un mikro USB kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt ASUS planšetdators bojājumus.

• Pirms ASUS planšetdators uzlādes no strāvas adaptera un mikro USB kabeļa novelciet aizsargplēvi, lai novērstu traumu risku.

• Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu.

• Izmantojot ASUS planšetdators barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.

• Nenovietojiet uz ASUS planšetdatora citus priekšmetus.

PIEZĪMES.

• ASUS planšetdators var uzlādēt, izmantojot datora USB pieslēgvietu tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns izslēgts) vai izslēgts.

• Uzlāde, izmantojot datora USB portu, var aizņemt vairāk laika.

• Ja dators nenodrošina pietiekamu jaudu ASUS planšetdators lādēšanai, ASUS planšetdators lādējiet, izmantojot zemētu strāvas kontaktrozeti.

8

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 8

ASUS planšetdators

2014/5/8 �� 04:46:26

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu

15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

• Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.

• Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās.

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

• Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

• Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

• Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.

• Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

ASUS planšetdators

9

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 9 2014/5/8 �� 04:46:26

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai

(SAR)

Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi

FCC ar EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos.

Augstākā ierīces SAR vērtību, par kuru ir ziņots FCC, ir 0, 65

W/kg, kad tiek novietota blakus ķermenim.

FCC ir izsniegusi aprīkojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts FCC ID: MSQK017.

10

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 10 2014/5/8 �� 04:46:26

IC brīdinājuma paziņojums

Ierīce automātiski pārtrauc pārraidi pārraidāmās informācijas trūkuma vai darbības kļūmes gadījumā. Ņemiet vērā, kad tas nav paredzēts informācijas kontroles vai signalizēšanas pārraides vai atkārtojošo kodu izmantošanas ierobežošanai, kad to pieprasa tehnoloģija.

Ierīci, kas darbojas 5150-5250 MHz joslā, ir paredzēts izmantot iekštelpās, lai samazinātu iespējamos kaitīgos traucējumus kopējā kanāla mobilā satelīta sistēmām; pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcei 5250-5350 MHz un

5470-5725 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumam, un pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcēm 5275-

5850 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumiem, kas norādīti darbībai no punkta uz punktu un darbībai, kas nenotiek no punkta uz punkta, kad tas ir atbilstoši un kā norādīts A9.2(3) sadaļā. Turklāt 5250-5350 MHz josla ir izdalīta lieljaudas radariem kā galvenajiem lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt

LE-LAN ierīces.

Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota izstrādājumiem, kas marķēti ASV/Kanādā. ASV/Kanādas tirgū pieejamiem izstrādājumiem iespējams izmantot tikai 1.-11. kanālam. Citu kanālu izvēle nav iespējama.

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 11

11

2014/5/8 �� 04:46:26

EK atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst direktīvas R&TTE 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē http://support.asus.com.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

12

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 12

ASUS planšetdators

2014/5/8 �� 04:46:26

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR

SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM

PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU

DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI

(3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI

PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM

ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU

ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU

PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.

Francijā šīs ierīces austiņas atbilst skaņas spiediena līmeņa prasībām, kas izklāstītas piemērojamā EN 50332-1:2000 un/vai

EN50332-2:2003 atbilstoši Francijas likuma punktam L.5232-1.

ASUS planšetdators

13

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 13 2014/5/8 �� 04:46:26

CE marķējums

CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada

9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai.

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 0,429 W/kg.

Šo ierīci var lietot tālāk minētajās valstīs.

AT

EE

IT

BE

ES

IS

NO PL

BG

FI

LI

PT

CH

FR

LT

CY

GB

LU

RO SE

CZ DE DK

GR HU IE

LV

SI

MT

SK

NL

TR

DFS vadīklas, kas attiecas uz radaru noteikšanu, nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

14

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 14

ASUS planšetdators

2014/5/8 �� 04:46:26

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai

(SAR) — CE

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 w/kg vidēji 10 gramiem organisma audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību

(ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas

Standartiem EN 50566 un EN 62311. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

vai H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.

15

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 15 2014/5/8 �� 04:46:26

ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi.

Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Informācija par pārklājumu

SVARĪGI! Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšetdatora korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

ASUS piezīme par videi draudzīgiem izstrādājumiem

ASUS ir apņēmies izgatavot videi draudzīgus produktus/ iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet ASUS planšetdators ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni http://support.asus.com/.

16

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 16 2014/5/8 �� 04:46:26

Pareiza utilizācija

Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.

Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.

NEIZMETIET ASUS planšetdators sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.

NEMETIET ASUS planšetdators ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET ASUS planšetdators.

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 17

17

2014/5/8 �� 04:46:26

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC.

("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS un ASUS planšetdators logotips ir ASUSTek Computer Inc preču zīmes.

Šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt grozīta bez brīdinājuma.

Autortiesības © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Modeļa nosaukums: K017 (ME170C/ME7010C/ME7010CX)

Ražotājs

ASUSTek COMPUTER INC.

Adrese, pilsēta

4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

Pilnvarotais pārstāvis Eiropā

ASUS COMPUTER GmbH

Adrese, pilsēta

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Valsts

GERMANY

18

ASUS planšetdators

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 18 2014/5/8 �� 04:46:26

Manufacturer:

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Model name :

ASUS Tablet (WiFi/Bluetooth/GPS)

K017 conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 50360/A1 (2012-03)

EN 62479:2010

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

Declaration Date: 28/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 19 2014/5/8 �� 04:46:27

support.asus.com

15060-379Q0000

LV9024_ME170C_ME7010C_ME7010CX_UM.indd 20 2014/5/8 �� 04:46:27

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement