Asus | (ME180A) | User's Manual | ASUS (ME180A) User's Manual

ASUS Tablet
KÄYTTÖOPAS
FI8492
FI8492
Ensimmäinen painos
Marraskuu 2013
Tekijänoikeustiedot
Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää,
jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään
tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa,
ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.
ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA
TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI
KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,
TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN
LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET,
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN
KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.
Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi
tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.
TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU
AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN
ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA
VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ
KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Vastuurajoitus
Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun
vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet
oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista
vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle
reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien
laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen
sopimushinta.
ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka
johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.
Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja
jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.
ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN
KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI
KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT
TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT),
VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.
Huolto ja tuki
Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com
ASUS-tablet -käyttöopas
Sisällysluettelo
Tietoja tästä käyttöoppaasta........................................................................................ 6
Tämän käyttöoppaan merkintätavat......................................................................... 7
Typografia........................................................................................................................... 7
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet............................................................................... 8
Kuinka lataat laitteesi...................................................................................................... 8
ASUS-tabletin käyttö....................................................................................................... 8
Varotoimet lentokoneessa............................................................................................ 8
Pakkauksen sisältö............................................................................................................ 9
Luku 1: Laitteiston asetus
Tutustuminen ASUS-tabletiin.....................................................................................12
Näkymä edestä................................................................................................................12
Näkymä takaa..................................................................................................................13
Luku 2:
ASUS-tablet käyttö
ASUS-tabletin asennus.................................................................................................18
ASUS-tabletin lataaminen...........................................................................................18
ASUS-tabletin käynnistäminen.................................................................................20
ASUS-tablet -eleet..........................................................................................................21
Luku 3:
Työskentely Android™:lla
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa......................................................................28
Android™ -lukitusnäyttö................................................................................................29
Laitteen lukituksen avaaminen.................................................................................30
Taustakuvan lisääminen lukkonäyttöön................................................................30
Widgetin lisääminen lukkonäyttöön.......................................................................31
Siirtyminen Google Nyt -palveluun.........................................................................31
Aloitusnäyttö....................................................................................................................33
Näyttönäkymät...............................................................................................................34
Näytön suuntauksen lukitseminen..........................................................................35
K00L
Yhteyden muodostaminen.........................................................................................36
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin ................................................................................36
Bluetoothin käyttö.........................................................................................................36
Sovellusten hallinta........................................................................................................39
Sovellusten pikavalintojen luominen.....................................................................39
Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä..................................................................39
Sovellustietojen näyttäminen....................................................................................40
Sovelluskansion luominen..........................................................................................41
Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä...........................................................42
Tehtävienhallinta............................................................................................................44
Tiedostonhallinta............................................................................................................46
Sisäisen muistin käyttö.................................................................................................46
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö.............................................................................46
Asetukset...........................................................................................................................48
ASUS-pika-asetuksia......................................................................................................48
ASUS-tabletin sammuttaminen................................................................................50
ASUS-tabletin asettaminen lepotilaan...................................................................50
Luku 4:
Esiasennetut sovellukset
Valmiit esiasennetut sovellukset...............................................................................52
Play-musiikki....................................................................................................................52
Kamera ..........................................................................................................................54
Galleria ..........................................................................................................................58
Sähköposti........................................................................................................................64
Gmail
..........................................................................................................................66
Play -kauppa.....................................................................................................................67
Maps (Kartat)....................................................................................................................68
MyLibrary..........................................................................................................................69
SuperNote.........................................................................................................................74
AudioWizard (Ohjattu audio).....................................................................................80
App Locker (Sovelluksen lukitsija)............................................................................81
ASUS-tablet -käyttöopas
Widgetit ..........................................................................................................................84
ASUS Battery (ASUS-akku)..........................................................................................85
Liitteet
FCC-lausunto....................................................................................................................88
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)..............................................................................89
IC-varoituslausunto.......................................................................................................89
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus....................................................................90
Suojautuminen kuulovauriolta.................................................................................90
CE-merkkivaroitus..........................................................................................................91
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE......................................................................91
Virtaturvallisuusvaatimus............................................................................................92
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut.......................................................................92
Pinnoitehuomautus.......................................................................................................92
Huomautus irrotettavasta kannesta........................................................................92
Oikea hävittäminen.......................................................................................................93
K00L
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja ASUS-tablet -laitteiston ja -ohjelmiston
ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:
Luku 1: Laitteiston asetus
Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti ASUS-tabletin komponentit.
Luku 2: ASUS-tabletin käyttö
Tässä luvussa näytetään, kuinka ASUS-tabletin eri osia käytetään.
Luku 3: Työskentely Android™:lla
Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Android™:n käytöstä ASUS-tabletilla.
Luku 4: Esiasennetut sovellukset
Tässä luvussa esitellään ASUS-tabletin esiasennetut sovellukset.
Liitteet
Tämä osa sisältää ASUS-tabletin huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.
ASUS-tablet -käyttöopas
Tämän käyttöoppaan merkintätavat
Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty
seuraavasti:
TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän
suorittamiseksi.
HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien
suorittamista.
VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden
ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai ASUS-tabletin tietojen ja
komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.
Typografia
Lihavoitu
=
Kursivoitu = ����������������������������������������������������
Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa
lisätietoja.
K00L
Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet
Kuinka lataat laitteesi
Lataa ASUS tablettisi täyteen ennen kuin käytät akkua pidempiä aikoja niin, ettei
laturin johto ole seinässä. Muista, että laturi lataa Asus tablettisi akkua niin kauan
kuin laturin johto on kytketty seinään. Huomioithan, että Asus tablettisi akun
lataaminen kestää paljon kauemmin silloin, kun tabletti on käytössä samaan
aikaan.
TÄRKEÄÄ! Älä jätä ASUS-tabletia liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin
latautunut. ASUS-tabletia ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen
pidemmäksi ajaksi.
ASUS-tabletin käyttö
Tätä ASUS-tabletia tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0 °C 35 °C.
Pitkäaikainen altistaminen erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille voi
kuluttaa nopeasti akun loppuun ja lyhentää sen käyttöikää. Varmistaaksesi akun
optimaalisen suorituskyvyn, varmista, että käytät sitä suositelluissa ympäristön
lämpötiloissa.
Varotoimet lentokoneessa
Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä
lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä
ASUS-tabletia lennon aikana.
TÄRKEÄÄ! Voit viedä ASUS-tabletin lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään
matkatavarahihnoilla olevien kohteiden tutkimiseen), mutta älä altista sitä
magneettisille tunnistimille ja sauvoille.
ASUS-tablet -käyttöopas
Pakkauksen sisältö
Verkkolaite
ASUS-tablet
Mikro-USB-kaapeli
blet
S Ta
ASU
Käyttöohje
Takuukortti
HUOMAUTUKSIA:
• Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
•������������������������������������������������������������������
Toimitukseen kuuluva verkkolaite vaihtelee maittain ja alueittain.
K00L
10
ASUS-tablet -käyttöopas
Luku 1: Laitteiston asetus
Luku 1:
Laitteiston asetus
K00L
11
Tutustuminen ASUS-tabletiin
Näkymä edestä
Kosketusnäyttöpaneeli
Kosketusnäyttöpaneeli mahdollistaa ASUS-tabletin käytön stylus-kynällä
tai kosketuseleillä.
Etukamera
Voit ottaa tällä ASUS-tabletin sisäisellä kameralla kuvia tai nauhoittaa
videota.
12
ASUS-tablet -käyttöopas
Näkymä takaa
Audiokaiuttimet
Audiokaiuttimet mahdollistavat äänen kuulemisen suoraan ASUStabletista. Ääniominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.
Äänenvoimakkuuspainike
Äänenvoimakkuuspainike mahdollista ASUS-tabletin äänenvoimakkuuden
lisäämisen tai vähentämisen.
K00L
13
Virtapainike
Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi ASUS-tabletin tai
herättääksesi sen valmiustilasta.
Sammuta ASUS-tablet painamalla virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja
napauta kehotettaessa Virta pois ja napauta sitten OK.
Voit lukita ASUS-tabletin tai asettaa sen valmiustilaan painamalla
virtapainiketta ja vapauttamalla se nopeasti.
Jos ASUS-tablet lakkaa vastaamasta, pidä virtapainiketta painettuna noin
kuusi (6) sekuntia pakottaaksesi laitteen sammutuksen.
TÄRKEÄÄ!
• Kun ASUS-tablet on ei-aktiivisessa tilassa viisitoista (15) sekuntia, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
• Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen
menetykseen. On erittäin suositeltavaa varmuuskopioida tiedot
säännöllisesti.
Mikrofoni
Sisäänrakennettua mikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin,
äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.
Kaiutin/Kuulokeliitäntäportti
Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden
liittämiseen ASUS-tabletiin.
TÄRKEÄÄ! Tämä portti ei tue ulkoista mikrofonia.
Mikro-USB 2.0 -portti
Lataa akku micro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 -liitännällä tai liitä ASUStablet verkkovirtaan. Tämä portti mahdollistaa myös tiedonsiirron
tietokoneesta ASUS-tablet -laitteeseen ja päin vastoin.
HUOMAUTUS: Kun liität ASUS-tabletin tietokoneen USB-porttiin,
ASUS-tablet latautuu vain ollessaan lepotilassa (näyttö pois päältä) tai
sammutettuna.
14
ASUS-tablet -käyttöopas
Takakamera
Voit ottaa tällä ASUS-tabletin sisäisellä kameralla teräväpiirtokuvia tai
nauhoittaa teräväpiirtovideota.
Micro SD -korttipaikka
Tässä ASUS-tabletissa on lisäksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka
tukee microSD-, microSDHC- ja microSDXC-korttimuotoja.
K00L
15
16
ASUS-tablet -käyttöopas
Luku 2:
ASUS-tablet käyttö
Luku 2:
ASUS-tabletin käyttö
K00L
17
ASUS-tabletin asennus
ASUS-tabletin lataaminen
ASUS-tabletin lataaminen:
Liitä mikro-USB-telakkakaapeli verkkolaitteeseen.
Liitä mikro-USB-liitin ASUS-tabletiin.
Liitä verkkolaite maadoitettuun sähköpistorasiaan.
Lataa ASUS-tabletia ensimmäisellä kerralla kahdeksan (8) tuntia
ennen käyttöä akkutilassa.
18
ASUS-tablet -käyttöopas
TÄRKEÄÄ!
• Käytä ASUS-tabletin lataamiseen ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta
ja mikro-USB-kaapelia. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa ASUS-tabletia.
• Poista suojaava kalvo verkkolaitteesta ja mikro-USB-kaapeleista ennen ASUStabletin lataamista estääksesi loukkaantumisvaaran.
• Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän
sovittimen antojännite on 5,2 V:n tasavirta, 1,35 A.
• Kun käytät ASUS-tabletia verkkolaitteella, maadoitetun pistorasian tulee olla
lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
• Älä aseta tavaroita ASUS tablettisi päälle.
HUOMAUTUKSIA:
• ASUS-tabletia voi ladata tietokoneen USB-portista vain sen ollessa lepotilassa
(näyttö pois päältä) tai sammutettuna.
• Laitteen lataaminen tietokoneen USB- kaapelin avulla voi kestää kauemmin.
• Jos tietokoneesta tuleva virta ei riitä ASUS-tabletin lataamiseen, lataa ASUS-tablet
sen asemesta maadoitetusta pistorasiasta.
K00L
19
ASUS-tabletin käynnistäminen
Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynni����������������������������
stääksesi ASUS-tabletin tai
herättääksesi sen valmiustilasta.
20
ASUS-tablet -käyttöopas
ASUS-tablet -eleet
Käyttämällä seuraavia eleitä kosketusnäyttöpaneelilla on mahdollista
navigoida, toimia vuorovaikutteisesti ja käynnistää ASUS-tabletin ainutlaatuisia
ominaisuuksia.
Vedä / Napauta ja pidä painettuna / Paina pitkään
❏ Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja
vetämällä sen uuteen sijaintiin.
❏ Voit poistaa sovelluksen päänäytöstä napauttamalla ja pitämällä sovellusta
painettuna ja vetämällä sen näytön yläosaan.
❏ Kaappaa näyttökuva napauttamalla ja pitämällä
-kuvaketta painettuna.
HUOMAUTUS: Ottaaksesi tämän asetuksen käyttöön, siirry kohtaan
>
Mukautettu ASUS -asetukset ja valitse sitten Sieppaa näyttökuvia pitämällä
Viimeisimmät sovellukset -näppäintä painettuna -valintaruutu.
Asetukset
K00L
21
Napauta/kosketa
❏ Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.
❏ Tiedostonhallintasovelluksessa napauta valitaksesi ja avataksesi tiedoston.
22
ASUS-tablet -käyttöopas
Loitonna
Tuo yhteen kaksi sormea kosketuspaneelilla loitontaaksesi kuvaa Galleria-, Kartattai Paikat-sovelluksessa.
K00L
23
Lähennä
Levitä kahta sormea kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai
Paikat-sovelluksessa.
24
ASUS-tablet -käyttöopas
Pyyhkäise
Pyyhkäise sormella oikealle tai vasemmalle kosketuspaneelinäytöllä vaihtaaksesi
näyttöjen välillä tai selataksesi e-kirjan sivuja tai kuvagalleriaa.
K00L
25
26
ASUS-tablet -käyttöopas
Luku 3:
Työskentely Android™:lla
Luku 3:
Työskentely Android™:lla
K00L
27
Käynnistäminen ensimmäistä kertaa
Kun käynnistät ASUS-tabletin ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä
opastamaan sinua Android™����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
-käyttöjärjestelmän perusasetusten määrittämisessä.
ASUS-tabletin käynnistäminen ensimmäistä kertaa:
1. Käynnistä ASUS-tablet.
2. Valitse kieli ja napauta
.
3. Valitse syöttötapa tai näppäimistömuoto ja napauta sitten
.
4. Napauta käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelossa verkkonimeä ja
napauta sitten
. Ohita verkkoon yhdistäminen napauttamalla
.
HUOMAUTUS: Jotkut Wi-Fi-verkot voivat kehottaa antamaan salasanan.
5. Valitse tietojen synkronointityyppi ja napauta sitten
.
6. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat kohteet:
q Google-tili
q Google-asetukset ja palvelut
7. Aseta paikallinen päivämäärä ja aika ja napauta
.
8. Rastita Ymmärrän -valintaruutu ja napauta sitten
9. Siirry aloitusnäyttöön napauttamalla
.
tai
.
10. Napauta aloitusnäytössä OK aloittaaksesi navigoinnin ASUS-tabletissa.
28
ASUS-tablet -käyttöopas
Android™ -lukitusnäyttö
Aika-, päivämäärä- ja
sääpaneeli
Lukkokuvake
Google Now -käynnistin
K00L
29
Laitteen lukituksen avaaminen
Napauta ja vedä�
kohteeseen
�����������
.
Taustakuvan lisääminen lukkonäyttöön
Pyyhkäise aika-, päivämäärä- ja sääpaneelia vasemmalta oikealle katsoaksesi
taustakuvaa ja pienohjelmapaneelia ja napauta sitten
ja valitse taustakuva
Galleriasta tai Taustakuvista.
30
ASUS-tablet -käyttöopas
Widgetin lisääminen lukkonäyttöön
Pyyhkäise aika-, päivämäärä- ja sääpaneelia vasemmalta oikealle katsoaksesi
taustakuvaa ja pienohjelmapaneelia ja napauta sitten ja valitse pienohjelma.
Siirtyminen Google Nyt -palveluun
Napauta järjestelmäpalkin kohtaa
K00L
ja vedä se Google-kuvakkeelle.
31
Google Nyt -palvelu
Google Nyt on ASUS-tablettisi����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
henkilökohtainen avustaja, joka tarjoaa välittömiä
päivityksiä säästä, lähellä olevista ravintoloista, lentoaikatauluista, sovituista
tapaamisista ja muista web-historiaasi, synkronoituihin kalentereihisi ja
muistutuksiin perustuvista asiaankuuluvista tiedoista.
32
ASUS-tablet -käyttöopas
Aloitusnäyttö
Ilmaisinalue ja Asetukset
Avaa Google-tekstihaku
Avaa Google-äänihaku
Napauta asettaaksesi
sijainti-, päivämäärä- ja
aikaherätysasetukset
Napauta lukeaksesi
sähköpostit Emailsovelluksessa (Sähköposti)
Avaa Kaikki sovellukset
-näyttö
Pikakuvakkeet
Pikakuvakkeet
Järjestelmäpalkki
Pikavalinta Android™ ja
���
ASUS -apuohjelmiin
�������������
Palaa edelliseen näyttöön
K00L
Näytä viimeisimmät sovellukset
Palaa Aloitusnäyttöön
33
Näyttönäkymät
ASUS-tabletin sisäinen painovoima-anturi ottaa käyttöön automaattisen näytön
kierron sen mukaan, kuinka näyttöä pidellään. Voit
��������������������������������
vaihtaa nopeasti vaaka- ja
pystynäkymän välillä kääntämällä ASUS-tabletia vasemmalle tai oikealle.
Vaakanäkymä
Pystynäkymä
34
ASUS-tablet -käyttöopas
Näytön suuntauksen lukitseminen
ASUS-tabletin näyttö muuttaa oletuksena automaattisesta suuntaustaan
vaakasuunnasta pystysuuntaiseksi ja päin vastoin sen mukaan, kuinka pitelet
ASUS-tabletia.
Voit ottaa tämän automaattisesti kiertyvän näyttötoiminnon pois päältä
seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Napauta aloitusnäytössä
avataksesi Kaikki sovellukset -näytön.
> Esteettömyys ja napauta sitten Kierrä näyttöä
2. Napauta
Asetukset
automaattisesti poistaaksesi valinnan.
HUOMAUTUS: Voit myös ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä
ASUS-pika-asetuksista. Katso lisätietoja Asetukset-osiosta.
K00L
35
Yhteyden muodostaminen
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin
Langaton Wi-Fi-verkkoteknologia mahdollistaa tietojen langattoman siirron
verkossa. Voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä ottamalla ASUS-tabletin Wi-Fi-ominaisuuden
käyttöön ja muodostamalla yhteyden langattomaan verkkoon. Jotkut
langattomat verkot on suojattu avaimella tai digitaalisilla sertifikaateilla, jotka
vaativat lisävaiheita asetuksen suorittamiseksi; jotkut ovat avoimia ja niihin
yhteyden muodostaminen käy helposti.
HUOMAUTUS: Sammuta Wi-Fi akkuvirran säästämiseksi, kun et käytä sitä.
Wi-Fin käyttöönotto ja liittäminen Wi-Fi-verkkoon:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
Asetukset
.
2. Siirrä Wi-Fi-kytkin PÄÄLLE-asentoon. Kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, ASUStablet hakee käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.
3. Napauta verkon nimeä muodostaaksesi siihen yhteyden. Jos verkko
varmistettu tai suojattu, sinua kehotetaan näppäilemään salasana tai
antamaan muita tunnistetietoja.
Asetukset
TÄRKEÄÄ! Jos ASUS-tablet löytää verkon, johon olet muodostanut yhteyden
aiemmin, se muodostaa siihen yhteyden automaattisesti.
Bluetoothin käyttö
Bluetoothin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä laitteessasi
Bluetooth on langaton standardi tietojen vaihtamiseen lyhyellä etäisyydellä.
Bluetoothia käytetään useissa tuotteissa, kuten älypuhelimissa, tietokoneissa,
tablet-laitteissa ja kuulokkeissa.
Bluetooth on hyvin käytännöllinen siirrettäessä tietoja kahden tai useamman
lähellä toisiaan olevan laitteen välillä.
Kun liität Bluetooth-laitteen ensimmäistä kertaa, siitä on muodostettava laitepari
ASUS-tabletin���������
kanssa.
HUOMAUTUS: Kytke Bluetooth akkuvirran säästämiseksi pois päältä, kun et käytä
sitä.
36
ASUS-tablet -käyttöopas
Ottaaksesi Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä ASUS-tabletissa, tee jokin
seuraavista:
q Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
.
Asetukset
Siirrä Bluetooth-kytkin PÄÄLLÄ -asentoon.
q Liu'uta Ilmoitusaluetta alas tuodaksesi ASUS-pika-asetuksia -paneelin
näkyviin ja napauta sitten
.
Laiteparin muodostaminen ASUS-tabletista ja Bluetoothlaitteesta
Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen, sinun on
muodostettava ASUS-tabletista���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
laitepari kyseisen laitteen kanssa. Laiteparitila
säilyy, jollet pura niiden välistä laitepariyhteyttä.
Laiteparin muodostaminen ASUS-tabletista���������������
������������������������������
ja laitteesta:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
.
Asetukset
Siirrä Bluetooth-kytkin PÄÄLLÄ -asentoon.
2. Napauta Bluetooth näyttääksesi kaikki alueella käytettävissä olevat
Bluetooth-laitteet.
HUOMAUTUKSIA:
•Jos laite, josta haluat muodostaa laiteparin, ei ole luettelossa, varmista, että sen
Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle ja asetettu löydettävissä olevaksi.
•Katso laitteen toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, kuinka Bluetooth
kytketään päälle ja asetetaan löydettävissä olevaksi.
3. Jos ASUS-tablet on suorittanut haun loppuun ennen kuin Bluetooth-laite on
valmis, napauta ETSI LAITTEITA.
4. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa Bluetooth-laitetta, josta
haluat muodostaa laiteparin. Toimi seuraavan näytön ohjeiden mukaisesti
suorittaaksesi laiteparin muodostamisen loppuun. Katso lisätietoja laitteen
toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, jos on tarpeen.
K00L
37
Yhteyden muodostaminen ASUS-tabletista Bluetoothlaitteeseen
Kun olet muodostanut ASUS-tabletista��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
laiteparin Bluetooth-laitteen kanssa, voit
yhdistää sen helposti uudelleen manuaalisesti, kun se on takaisin alueella.
Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
.
Asetukset
Siirrä Bluetooth-kytkin PÄÄLLÄ -asentoon.
2. Napauta LAITEPARIT -luettelossa laitepariksi muodostetun laitteen nimeä.
Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen ja määrittäminen
Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen tai määrittäminen:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
.
Asetukset
Siirrä Bluetooth-kytkin PÄÄLLÄ -asentoon.
2. Napauta Bluetooth ja napauta sitten
sen yhdistetyn Bluetooth-laitteen
vieressä, jonka laiteparin muodostuksen haluat purkaa tai määrittää.
3. Laiteparina olevan Bluetooth-laitteen näytöllä voit tehdä seuraavaa:
q Napauta Poista laitepariyhteys laiteparin purkamiseksi.
q Napauta Nimeä uudelleen nimetäksesi Bluetooth-laitteen uudelleen.
q Napauta mitä tahansa luettelon profiilia ottaaksesi sen käyttöön tai pois
käytöstä.
4. Napauta järjestelmäpalkissa
38
palataksesi takaisin edelliseen näyttöön.
ASUS-tablet -käyttöopas
Sovellusten hallinta
Sovellusten pikavalintojen luominen
Varmista helppo pääsy suosikkisovelluksiisi luomalla sovellusten pikavalintoja
aloitusnäytölle.
Sovellusten pikavalintojen luominen:
1. Napauta�
siirtyäksesi
������������������������������������������
Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta ja pidä Kaikki sovellukset -näytöllä sovelluskuvaketta painettuna ja
vedä se aloitusnäytölle.
Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä
Vapauta tilaa uusille sovellusten pikavalinnoille poistamalla aloitusnäytöllä
ennestään olevia sovellusten pikavalintoja. Sovellusten pikavalintojen
poistaminen:
1. Napauta ja pidä sovellusta painettuna, kunnes X Poista -valinta tulee näkyviin
näytön yläosaan.
2. Vedä sovellus X Poista -kuvakkeelle poistaaksesi sen alkunäytöstä.
K00L
39
Sovellustietojen näyttäminen
Voit tarkastella yksityiskohtaisia sovellustietoja luodessasi sovellukselle
pikavalinnan. Kun pidät sovellusta Kaikki sovellukset -näytössä, näyttö vaihtuu
aloitusnäytöksi ja Sovelluksen tiedot tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan.
Vedä sovellus Sovelluksen tiedot -kuvakkeelle näyttääksesi sen yksityiskohtaiset
tiedot.
40
ASUS-tablet -käyttöopas
Sovelluskansion luominen
Voit luoda kansioita aloitusnäytön pikavalintojen järjestämiseksi.
Sovelluskansion luominen:
1. Napauta ja vedä aloitusnäytöllä sovellus tai pikavalinta toiselle sovellukselle
niin, että näkyviin tulee läpikuultava neliö.
HUOMAUTUKSIA:
• Luotu kansio näkyy läpinäkyvässä neliössä.
• Voit lisätä kansioon useita sovelluksia.
2. Napauta uutta kansiota ja napauta Nimeämätön kansio -kohtaa nimetäksesi
kansion uudelleen.
K00L
41
Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä
Uusimmat-näytöllä voi tarkastella sovellusten pikavalintaluetteloa perustuen
viimeksi käynnistettyihin sovelluksiin. Käyttämällä Uusimmat-näyttöä voit siirtyä
helposti takaisin tai vaihtaa viimeksi käynnistämiesi sovellusten välillä.
Siirtyminen Uusimmat-näyttöön:
1. Napauta järjestelmäpalkissa
.
2. Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät kaikki viimeksi käynnistetyt sovellukset.
Napauta sovellusta, jonka haluat käynnistää.
42
ASUS-tablet -käyttöopas
Näyttääksesi käyttämäsi sovelluksen valikon:
1. Napauta ja pidä viimeisintä sovellusta painettuna tuodaksesi näkyviin sen
valikon.
2. Voit poistaa sovelluksen luettelosta valitsemalla Poista luettelosta. Voit
tarkastella sen tietoja valitsemalla Sovelluksen tiedot.
HUOMAUTUS: Voit myös poistaa nykyisen sovelluksen luettelosta pyyhkäisemällä
sen vasemmalle tai oikealle.
K00L
43
Tehtävienhallinta
ASUS-Tehtävienhallinta näyttää luettelon parhaillaan käynnissä olevista
apuohjelmista ja sovelluksista ja niiden käyttöprosenteista ASUS-tabletissa. Voit
�����
myös avata ja sulkea yksittäisiä käynnissä olevia sovelluksia tai sulkea kaikki
sovellukset ja apuohjelmat yhdellä kertaa Sulje kaikki -toiminnolla.
Tehtävienhallinta-sovelluksen hallinta:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön. Napauta Widgetit
tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
2. Napauta ja pidä ASUS Task Manager -kuvaketta näyttääksesi ASUS Task
Manager -ruudun kotinäytössä.
44
ASUS-tablet -käyttöopas
3. Pyyhkäise luetteloa ylös ja alas nähdäksesi kaikki käynnistetyt sovellukset.
4. Napauta -kuvaketta käynnissä olevan sovelluksen vieressä sulkeaksesi sen.
Napauta Sulje kaikki -kuvaketta sulkeaksesi kerralla kaikki käynnissä olevat
sovellukset.
K00L
45
Tiedostonhallinta
Resurssienhallinnan avulla voit etsiä ja hallita helposti sisäisessä tallennuslaitteessa
tai liitetyssä ulkoisessa tallennuslaitteessa olevia tietoja.
Sisäisen muistin käyttö
Sisäisen tallennusvälineen käyttäminen:
1. Napauta�
siirtyäksesi
������������������������������������������
Kaikki sovellukset -näyttöön.
> Sisäinen säilytystila näyttääksesi
2. Napauta vasemmassa paneelissa
Tiedostonhall.
ASUS-tabletin sisällön ja valitse sitten kohde napauttamalla. Jos microSDkortti on liitetty, napauta MicroSD näyttääksesi microSD-kortin sisällön.
3. Napauta
palataksesi Oma tallennusväline -juurihakemistoon.
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö:
1. Pyyhkäise näytön yläosassa olevaa ilmoituspalkkia alas tuodaksesi
ilmoitusruudun näkyviin.
2. Napauta
näyttääksesi microSD-kortin sisällön. Napauta
poistaaksesi microSD-kortin käytöstä ASUS-tabletista.
TÄRKEÄÄ! Varmista, että tallennat microSD-kortille tallennetut tiedot ennen kuin
poistat microSD-kortin käytöstä ASUS-tabletista.
46
ASUS-tablet -käyttöopas
Sisällön mukauttaminen
Tiedostonhallinnassa voit kopioida, leikata, jakaa ja poistaa laitteesi ja asennetun
ulkoisen tallennuslaitteen sisältöjä.
Kun mukautat tiedostoa tai kansiota, valitse tiedoston tai kansion vieressä oleva
valintaruutu, jolloin toimintapalkki tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.
HUOMAUTUKSIA:
•
-toiminta tulee näkyviin vain, jos mukautat kansion sisällä olevaa tiedostoa tai
tiedostoja.
• Voit myös valita tiedoston tai kansion ja vetää ja pudottaa sen haluttuun
kohdekansioon.
Toimintapalkki
K00L
47
Asetukset
Voit määrittää asetusnäytössä ASUS-tabletin asetuksia. Tällä
järjestelmäsovelluksella voit määrittää ASUS-tabletin langattoman liitettävyyden,
laitteiston, omat asetukset sekä tili- ja järjestelmäasetukset.
Asetukset -näyttöön voit siirtyä kahdella eri tavalla.
1. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä
näyttääksesi valikon.
Asetukset
2. Pyyhkäise alas näytön yläosassa oleva ilmoituspalkki tuodaksesi näkyviin
ASUS-pika-asetuksia -paneelin ja napauta sitten
.
ASUS-pika-asetuksia
ASUS-pika-asetuksia
Pika-asetusten
säätöpaneeli
Näyttää paikallisen
päivämäärän ja ajan
Näyttöasetukset
Wi-Fi-asetukset
Audio Wizard
Langattomat
näyttöasetukset
48
Tyhjennä ilmoitukset
Asetukset-valikko
Kirkkauden manuaalinen
säätö
ASUS-tablet -käyttöopas
ASUS-pika-asetusten säätöpaneeli
Napauta yksittäistä apuohjelmakuvaketta ottaaksesi sen toiminnon käyttöön tai
pois käytöstä.
Wi-Fi
Lukutila
Älykäs säästö
GPS
Bluetooth
Automaattisesti
kiertyvä
Äänetön-tila
Automaattinen
synkronointi
Lentokonetila
Ilmoituspaneelit
Ilmoituspaneelit tulevat näkyviin Pika-asetukset-paneelissa hälytyksiä varten tai
sovellusten, saapuvien sähköpostien ja apuohjelmien tilan päivittämiseksi.
Ilmoituspaneelit
HUOMAUTUS: Pyyhkäise ilmoitusta oikealle tai vasemmalle poistaaksesi kohteen
luettelosta.
K00L
49
ASUS-tabletin sammuttaminen
Voit s���������������������������������������������������
ammuttaa ASUS-tablet -tietokoneen������������������
kahdella tavalla:
❏ Paina virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa Katkaise
virta ja napauta sitten OK.
❏ Jos ASUS-tablet-tietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään
kuusi (6) sekuntia, kunnes ASUS-tablet sammuu.
TÄRKEÄÄ! Järjestelmän pakotettu sammutus voi johtaa tietojen menettämiseen.
Muista varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.
ASUS-tabletin asettaminen lepotilaan
Voit asettaa ASUS-tabletin lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.
50
ASUS-tablet -käyttöopas
Luku 4:
Esiasennetut sovellukset
Luku 4:
Esiasennetut sovellukset
K00L
51
Valmiit esiasennetut sovellukset
Play-musiikki
Toista musiikkia -sovellus, integroitu käyttöliittymä musiikkikokoelmaasi varten,
mahdollistaa sisäiseen muistiin tai asennettuun ulkoiseen tallennuslaitteeseen
tallennettujen musiikkitiedostojen toiston.
Voit sekoittaa ja toistaa kaikkia musiikkitiedostoja satunnaisesti tai selata
albumeita nauttiaksesi mielimusiikistasi.
Käynnistä Play-musiikki -sovellus napauttamalla aloitusnäytössä
sitten
ja napauta
.
Play-musiikki
Hae musiikkitiedostoa
Vieritä vasemmalta oikealle
näyttääksesi musiikkitiedostot
luokitusperusteina Lajityypit,
Esittäjät, Albumit ja Kappaleet
Toista musiikkia -asetukset
52
ASUS-tablet -käyttöopas
ASUS-tabletin tukemat äänen ja videon pakkaushallinnat
Purkaja
Kooderi
K00L
Audiokoodekki
Videon pakkaus
Audiokoodekki
Videon pakkaus
AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HEAACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB,
MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV
a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA
Lossless, WMA Pro LBR
H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
H.263, H.264, MPEG-4
53
Kamera
Voit ottaa ASUS-tabletin kamerasovelluksella kuvia ja tallentaa videoita.
Käynnistä Kamera napaut���������������������
tamalla kotinäytössä
Kamera
-kuvaketta.
HUOMAUTUS: Otettuja kuvia ja nauhoitettuja videoita voi katsoa Galleriasovelluksella.
Kuvien ottaminen
Napauta kameranäytössä
ottaaksesi kuvia.
Napauta valitaksesi tehosteita
Napauta määrittääksesi
kamera-asetuksia
Napauta vaihtaaksesi kameraan
Napauta lähentääksesi/
loitontaaksesi
Napauta valitaksesi tiloja
54
Napauta ottaaksesi kuvia
Napauta esikatsellaksesi
uusia kuvia/videoita
ASUS-tablet -käyttöopas
Videoiden nauhoittaminen
Napauta kameranäytössä
käynnistääksesi videon nauhoittamisen.
Napauta lähentääksesi/
loitontaaksesi
Pysäytä nauhoitus
napauttamalla
Napauta esikatsellaksesi
uusia kuvia/videoita
Kun nauhoitus on käynnissä, voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa zoomausliukusäätimellä.
K00L
55
Kameran asetusten ja tehosteiden määrittäminen
Kamerasovellus sallii myös kameran asetusten säätämisen ja tehosteiden käytön
kuvissa ja videoissa.
Kameran asetusten määrittäminen
Kameran asetusten määrittäminen:
Napauta kameranäytössä
.
TÄRKEÄÄ! Ota asetukset käyttöön ennen kuin otat kuvia tai tallennat videoita.
Napauta säätääksesi
muita asetuksia
Napauta säätääksesi
videoasetuksia
Napauta säätääksesi
kamera-asetuksia
Alla on esitelty ASUS-tabletin kameran asetukset, joita voit käyttää
teräväpiirtokuvien ottamiseen tai nauhoittamiseen:
Napauta tätä kuvaketta säätääksesi valkotasapainoa, ISO-asetuksia,
valotusarvoa, kameran resoluutiota, kuvaustiloja ja kohdistusasetuksia
ottaaksesi teräväpiirtokuvia.
Napauta tätä kuvaketta säätääksesi valkotasapanoa,
valotusarvoa, videon laatua ja kohdistusasetuksia nauhoittaaksesi
teräväpiirtovideoita.
Napauta tätä kuvaketta ottaaksesi käyttöön näytön asetteluviivat,
lisätäksesi sijaintitiedot kuviin ja videoihin, määrittääksesi muita
kamera-asetuksia ja palauttaaksesi ASUS-tabletin kameran
oletusasetukset.
HUOMAUTUS: Voit säätää valkotasapainotoimintoa vain takakameralla.
56
ASUS-tablet -käyttöopas
Kameran tehosteiden määrittäminen
Kameran tehosteiden määrittäminen:
Napauta kameranäytössä
.
TÄRKEÄÄ! Ota tehoste käyttöön ennen kuin otat kuvia tai tallennat videoita.
Napauta valitaksesi
tehosteen
K00L
57
Galleria
Näytä ASUS-tabletin kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Tällä
sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa ASUS-tabletille tallennettuja kuvaja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa
näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.
Käynnistä Gallery (Galleria) napauttamalla Kotinäytössä
-kuvaketta.
Galleria
Gallerian päänäyttö
Vieritä vasemmalta oikealle tai päinvastoin
katsoaksesi uusia valokuvia ja videoita
Galleria-asetukset
Napauta käynnistääksesi
kamerasovelluksen nopeasti
Pyyhkäise nuolta oikealle avataksesi valokuvia
ja videoita pilvitallennustilojen mukaan
Pyyhkäise nuolta oikealle avataksesi valokuvia ja videoita
albumin, ajan, sijainnin ja henkilöiden perusteella
58
ASUS-tablet -käyttöopas
Albumien jakaminen ja poistaminen
Jakaaksesi albumin, napauta ja pidä albumia painettuna, kunnes työkalurivi tulee
näkyviin näytön yläosaan. Voit siirtää ja tai jakaa valittuja albumeita verkossa tai
poistaa niitä ASUS-tabletilta.
Työkalupalkki
Napauta tätä kuvaketta jakaaksesi
valitun albumin jakosovelluksen kautta
Napauta tätä kuvaketta poistaaksesi
valitun albumin
K00L
59
Kuvien jakaminen, poistaminen ja muokkaaminen
Jakaaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi kuvan, napauta avataksesi kuvan ja
napauta sitten kuvaa käynnistääksesi näytön yläosassa olevan työkalupalkin.
Kuvien jakaminen
Kuvan jakaminen:
1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta valitaksesi ja napauta sitten
luettelosta.
60
ja valitse jakamissovellusten
ASUS-tablet -käyttöopas
Useiden kuvien jakaminen:
1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta
K00L
ja valitse sitten jakamissovellusluettelosta.
61
Kuvan muokkaaminen
Kuvan muokkaaminen:
1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää muokattavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten
.
3. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.
Tee uudelleen
Palauttaa edelliseen
näyttöön
Tallenna
Kumoa
Rajaa
Kierrä
Muokkaus-työkalut
62
ASUS-tablet -käyttöopas
Kuvien poistaminen
Kuvan poistaminen:
1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten
.
3. Napauta OK.
Useiden kuvien poistaminen:
1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavat kuvat.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta
K00L
ja napauta sitten OK.
63
Sähköposti
Sähköpostisovellus mahdollistaa POP3-, IMAP- ja Exchange-tilien lisäämisen niin,
että voit vastaanottaa, luoda ja selata sähköposteja suoraan ASUS-tabletilta.
TÄRKEÄÄ! Sinulla on oltava internet-yhteys voidaksesi lisätä sähköpostitilin tai
lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyillä tileillä.
Sähköpostitilin asettaminen
Sähköpostitilin asettaminen:
1. Napauta�
File Manager
siirtyäksesi
��������������������������������
Kaikki sovellukset
Settings
Play Store
-näyttöön.
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
2.��������
Napauta Sähköposti
Play Music
Maps
käynnistääksesi
����������������
Sähköposti
sähköpostisovelluksen.
3.������������������������������������
Näppäile sähköpostisovellusnäytössä
Sähköpostiosoite ja Salasana ja napauta sitten
Seuraava.
Email
Gmail
MyCloud
MyPainter
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
HUOMAUTUS: Odota, kun ASUS-tablet
tarkistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän
postin palvelinasetukset.
BuddyBuzz
4. Määritä Tiliasetukset ja napauta Seuraava.
64
ASUS-tablet -käyttöopas
5. Näppäile tilinimi, jonka haluat näkyvän
lähtevissä viesteissä ja napauta sitten
Seuraava)kirjautuaksesi Saapuneet-kansioosi.
Sähköpostitilien lisääminen
Sähköpostitilien lisääminen:
1. Napauta�
File Manager
siirtyäksesi
������������������������������������������
Kaikki sovellukset -näyttöön.
Settings
Play Store
2.��������
Napauta Sähköposti
Gallery
Polaris Office
My Library Lite
Camera
Play Music
Sähköposti
käynnistääksesi
��������������������������������������
sähköpostisovelluksen.
Maps
> Asetukset ja napauta sitten
3. Napauta
Email
lisätäksesi sähköpostitilin.
Gmail
MyCloud
MyPainter
K00L
App Locker
asus@vibe
App Backup
SuperNote Lite
SuperNote
MyNet
AudioWizard
ASUS Studio
BuddyBuzz
65
Gmail
Voit luoda Gmail-sovelluksella uuden Gmail-tilin tai synkronoida aiemmin luodun
Gmail-tilin niin, että voit lähettää, vastaanottaa ja selata sähköposteja suoraan
ASUS-tabletilta. Tämän sovelluksen käyttöönotto antaa käyttää muita Googlesovelluksia, jotka voivat edellyttää Google-tiliä, kuten Play Store.
Gmail-tilin asettaminen
Gmail-tilin asettaminen:
1. Napauta�
siirtyäksesi
��������������������������������
Kaikki sovellukset
-näyttöön.
2. Napauta
käynnistääksesi Gmailin.
Gmail
3. Napauta Olemassa oleva -valintaa siirtyäksesi
aiemmin luotuun Sähköposti - ja Salasana
-kohtaan ja napauta sitten .
HUOMAUTUKSIA:
• Napauta Uusi jos sinulla ei vielä ole Google -tiliä.
• Kun kirjaudut sisään, sinun on odotettava, kun
ASUS-tablet siirtää tietoja Google-palvelimien
kanssa tilisi asettamiseksi.
4. Voit käyttää Google-tiliä asetusten ja tietojen
varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen.
Napauta kirjautuaksesi sisään Gmail-tilillesi.
TÄRKEÄÄ! Jos sinulla on useita sähköpostitilejä
Gmailin lisäksi, käytä Sähköposti -toimintoa
kaikkien sähköpostitilien samanaikaiseen käyttöön.
66
ASUS-tablet -käyttöopas
Play -kauppa
Voit käyttää useita Play Storen hauskoja pelejä ja työkaluja Google-tililläsi.
TÄRKEÄÄ! Voit käyttää Play Storea vain kirjautumalla sisään Google-tilillesi.
Play Storen käyttö
Play Store -kauppaan siirtyminen:
1. Napauta alkunäytössä�
.
Play-kauppa
2. Jos sinulla on ennestään Google-tili, napauta Olemassa oleva ja näppäile
sähköpostitilisi ja salasanasi. Jos sinulla ei ole tiliä, napauta Uusi ja luo tili
toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun olet kirjautunut sisään, voit alkaa ladata sovelluksia Play Storesta ja
asentaa niitä ASUS-tablettiin.
HUOMAUTUKSIA: Osa sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksettava luottokortilla.
K00L
67
Maps (Kartat)
Google Maps -sovelluksella voit tarkastella ja hakea paikkoja, erilaisia liiketiloja
sekä hakea reittiohjeita. Se mahdollistaa myös nykyisen sijaintisi paikallistamisen
ja tämän tiedon jakamisen muille.
Google Maps -sovelluksen käyttö
Google Maps -sovelluksen käyttäminen:
1. Napauta
siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten
Maps
.
2. Voit mukauttaa hakuasi näytön yläosassa olevalla etsintäpalkilla.
Pystynäkymä
Etsintäpalkki
Liu'uta tätä kuvaketta oikealle
nähdäksesi muut asetukset
Napauta nähdäksesi lisätietoja
GPS
68
ASUS-tablet -käyttöopas
MyLibrary
My Library Lite (Oma kirjasto), integroitu käyttöliittymä kirjakokoelmillesi,
mahdollistaa sijoittaa ja lajitella ostamiasi tai lataamiasi e-kirjoja otsikon, tekijän ja
päivämäärän mukaan.
Käynnistä MyLibrary napauttamalla
-näytön ja napauta sitten
tuodaksesi näkyviin Kaikki sovellukset
.
MyLibrary
TÄRKEÄÄ! Voit tarvita Adobe Flash® -soitinta joidenkin e-kirjojen avaamiseen. Lataa
Adobe Flash® Player ennen kuin käytät MyLibrary.
HUOMAUTUS: MyLibrary tukee
��������������������������������������������
e-kirjoja ePub-, PDF- ja TXT-muodossa.
MyLibrary -päänäyttö
Näytä e-kirjat pikkukuvina ja luettelona
Hae e-kirjaa
Siirrä tai poista e-kirjoja
Lisää asetuksia
Kirjahyllysi
Valitun kirjahyllyn kirjat
Viimeksi luettu e-kirja
K00L
69
E-kirjojen lukeminen
Kun luet e-kirjaa, pyyhkäise sormella vasemmalle jatkaaksesi seuraavalle sivulle tai
pyyhkäise sormella vasemmalta oikealle siirtyäksesi takaisin edelliselle sivulle.
Kappaleluettelo
Raapusta
Aseta kirjanmerkki
Muita asetuksia
Aseta kirjanmerkki
Lähennä
Sivun vieritys
70
ASUS-tablet -käyttöopas
Sivun kääntäminen
Voit siirtyä seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit siirtyä
edelliselle sivulle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.
K00L
71
Kirjanmerkin asettaminen
Kirjanmerkki mahdollistaa kirjan sivujen merkitsemisen niin, että voit palata
helposti viimeksi lukemallesi sivulle.
Kirjanmerkin asettaminen:
1. Napauta missä tahansa näytöllä näyttääksesi työkalurivin.
2. Napauta
merkitäksesi
������������������������������������������������������������
sivun. Voit myös merkitä niin monta sivua kuin
haluat.
3. Napauta
> Kirjanmerkkiluettelo katsoaksesi kirjanmerkittyjä sivuja ja
napauta sitten sivua, jonka haluat avata.
72
ASUS-tablet -käyttöopas
Huomautuksen lisääminen sivulle
E-kirjoihin tehdyillä huomautuksilla voit tarkistaa sanan määritelmän, kopioida
sanan tai lauseen, jakaa sähköpostitse tai kuunnella sen tekstistä puheeksi
-toiminnolla.
Huomautuksen lisääminen
Huomautuksen lisääminen
lauseeseen
sanaan
Toimintapalkki
Huomautuksen lisääminen sivulle:
1. Paina pitkään haluttua sanaa tai lausetta, kunnes työkaluvalikko ja
sanakirjahuomautus tulevat näkyviin.
HUOMAUTUS: Merkitäksesi lauseen, napauta ja pidä sanaa painettuna ja liu'uta
sitten sormella valitaksesi. Kun valitset lauseen, sanakirjan huomautus ei tule näkyviin.
2. Valitse toimintapalkista seuraavista valinnoista:
a. Napauta Korosta merkitäksesi sanan tai lauseen.
b. Napauta Huomautus tallentaaksesi valitun sanan tai lauseen.
c. Napauta Tekstistä puheeksi kuunnellaksesi valitun sanan tai lauseen.
d. Napauta Kopioi kopioidaksesi valitun sanan tai lauseen ja liitä se
tekstisovellukseen.
e. Napauta Jaa jakaaksesi lauseen ja valitse sitten sovellus, jolla haluat
suorittaa jakamisen.
f. Napauta Käännös nähdäksesi valitun lauseen käännöksen.
K00L
73
SuperNote
SuperNote Light on helppokäyttöinen sovellus, jolla voi tehdä
muistiinpanoja, piirrellä, kuvata ja liittää valokuvia ja tallentaa ääntä ja videota
vuorovaikutteisemman kokemuksen aikaansaamiseksi.
Voit myös jakaa muistikirjojasi ASUS WebStorage -tilisi kautta.
Käynnistä SuperNote napauttamalla aloitusnäytössä
-kuvaketta.
SuperNote
SuperNote -päänäyttö
Napauta valitaksesi, lukitaksesi, poistaaksesi
tai viedäksesi muistikirjoja PDF- tai
SuperNote-muodoissa
Napauta näyttääksesi tyypin mukaan
Napauta kirjautuaksesi sisään
ASUS WebStorage -tilille ja
synkronoidaksesi muistikirjasi
Napauta avataksesi lisäasetukset
Napauta tuodaksesi, hakeaksesi tai
näyttääksesi lukitut muistikirjat
Napauta lajitellaksesi muistikirjat
Napauta lisätäksesi uuden
muistikirjan
Kaikki muistikirjasi
74
ASUS-tablet -käyttöopas
Uuden muistikirjan luominen
Uuden muistikirjan luominen:
1. Napauta Lisää uusi.
2. Nimeä tiedosto ja valitse sivukooksi Padille tai
Puhelimelle.
3. Valitse malli. Uusi muistikirjan sivu tulee heti
näkyviin.
K00L
75
SuperNote uuden muistikirjan käyttöliittymä
Tallenna
Paluupolku
Uusi sivu
Asetukset
Muistikirjan työkalurivi
Edellinen sivu
Sivun koko
Tila-asetukset
Seuraava sivu
Sivunumero
HUOMAUTUS: Tila-asetukset ja muistikirjan työkalurivi muuttuvat, kun napautat
-,
- tai
-tilaa.
76
ASUS-tablet -käyttöopas
Muistikirjan mukauttaminen
SuperNote mahdollistaa muistikirjojen luovan käsittelyn. Voit
���������������������������
valita työkaluriviltä
useita työkaluja, joilla voit mukauttaa muistikirjojasi.
HUOMAUTUS: Työkalupalkin asetukset voivat vaihdella valitsemasi mallin mukaan.
Muistikirjan mukauttaminen:
1.. Napauta SuperNote-päänäytössä muistikirjaa, jota haluat mukauttaa.
2. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta aloittaaksesi muistikirjan
muokkaamisen.
HUOMAUTUKSIA:
• Valitse
-tila napauttamalla muistikirjan työkalurivillä
ja napauta sitten
saadaksesi ohjeita kirjoittamiseen, jos on tarpeen.
K00L
• Siirry
-tilaan napauttamalla
valitaksesi tekstin värin ja lihavoinnin.
• Siirry
painon.
-tilaan napauttamalla
valitaksesi piirtojäljen, värin, peittävyyden ja
77
SuperNote-vain luku -tila
Voit ottaa vain luku -tilan käyttöön napauttamalla
Vain luku.
ja napauttamalla sitten
Napauta ottaaksesi Muokkaustilan käyttöön
Muistikirjan nimeäminen uudelleen
Muistikirjan nimeäminen uudelleen:
1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja
napauta sitten Nimeä uudelleen.
2. Näppäile tiedostonimi ja napauta sitten OK.
78
ASUS-tablet -käyttöopas
Muistikirjan piilottaminen
Muistikirjan piilottaminen:
1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja
napauta sitten Lukitse piilottaaksesi.
2. Näppäile salasana ja napauta sitten OK.
HUOMAUTUKSIA:
• Sinua kehotetaan näppäilemään uusi salasana, kun piilotat muistikirjan
ensimmäistä kertaa.
• Voit näyttää piilotetut muistikirjat päänäytöllä napauttamalla
ja
napauttamalla sitten Näytä lukittu muistikirja.
Muistikirjan poistaminen
Muistikirjan poistaminen:
1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja
napauta sitten Poista.
2. Napauta Poista vahvistaaksesi muistikirjan poistamisen.
K00L
79
AudioWizard (Ohjattu audio)
Ohjattu audio mahdollistaa ASUS-tabletin äänitilojen mukauttamisen selkeämmän
äänilähdön saamiseksi todelliseen käyttötarkoitukseen sopivaksi.
Käynnistä ohjattu audio napauttamalla aloitusnäytössä
ja napauta sitten
.
AudioWizard
Esiasetetut tilat
Napauta vahvistaaksesi tilavalinnan
Ohjattu audio -sovelluksen käyttö
Ohjattu audio -sovelluksen käyttö:
1. Napauta Ohjattu audio -ikkunassa äänitilaa, jonka haluat aktivoida.
2. Napauta OK tallentaaksesi valitun äänitilan ja poistu Ohjattu audio -ikkunasta.
80
ASUS-tablet -käyttöopas
App Locker (Sovelluksen lukitsija)
Sovelluksen lukitsija on suojaussovellus, jolla voit suojata yksityisiä sovelluksiasi
valtuuttamattomalta käytöltä. Kun haluat lukita sovelluksen, Sovelluksen lukitsija
kehottaa sinua näppäilemään salasanan lukitsemasi sovelluksen käynnistämiseksi.
App Locker -sovelluksen käyttö
Sovelluksen lukitsija -toiminnon käyttö:
1. Napauta aloitusnäytössä
ja napauta sitten
App Locker
.
2. Napauta Käynnistä ja aseta salasana.
3. Napauta OK siirtyäksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttöön.
K00L
81
App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttö
Siirrä liukusäädintä oikealle ottaaksesi Sovelluksen
lukitsijan käyttöön ja aktivoidaksesi sovellusluettelon.
Napauta tätä määrittääksesi
App Locker (Sovelluksen lukitus)
-näytön asetukset.
Napauta sovelluksia, jotka haluat
lukita, tai napauta lukittua
sovellusta avataksesi sen.
HUOMAUTUKSIA:
•Lukkomerkit näkyvät lukituilla sovelluksilla alkunäytössä.
•�������������������������������������������������������������������������
Sinulta kysytään salasanaa joka kerta, kun käytät lukittuja sovelluksia.
82
ASUS-tablet -käyttöopas
Tiedoston suojaus -näyttö
Työkalupalkki
Tiedostotyyppi-välilehdet
Suojatut tiedostot -luettelo
Tiedoston suojaus -toiminnon käyttö
Tiedoston suojaus -toiminnon käyttö:
1. Napauta Tiedoston suojaus ja napauta sitten
avataksesi
Tiedostonhallintasovelluksen.
2. Napauta valitaksesi tiedostot, jotka haluat suojata, ja napauta sitten
.
Suojattavat tiedostot näkyvät Tiedostojen suojaus -näytössä.
K00L
83
Widgetit
Sovellusten pikavalintoina toimivilla pienohjelmilla voit käyttää mukavasti
hyödyllisiä ja hauskoja sovelluksia ASUS-tabletin aloitusnäytöllä.
Voit näyttää pienohjelmat napauttamalla aloitusnäytössä
ja napauttamalla
sitten Widgetit.
Pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä
Pyyhkäise pienohjelmanäytöllä sormella vasemmalle tai oikealle valitaksesi
pienohjelman. Napauta ja pidä valittua pienohjelmaa painettuna ja vedä se
aloitusnäyttöön�.
TÄRKEÄÄ!
• Voit saada kehotuksen suorittaa lisätehtäviä (kuten rekisteröinti, aktivointi) ennen
kuin voit käyttää valittua pienohjelmaa.
• Jos näytöllä, jolle asetit pienohjelman, ei ole riittävästi tilaa, pienohjelmaa ei lisätä
kyseiselle näytölle.
Pienohjelman poistaminen aloitusnäytöltä
Napauta ja pidä aloitusnäytöllä pienohjelmaa painettuna, kunnes X Poista
tulee näkyviin. Vedä sormea nostamatta pienohjelma X Poista -painikkeella
poistaaksesi pienohjelman aloitusnäytöstä.
Pienohjelman poistaminen
aloitusnäytöltä
84
ASUS-tablet -käyttöopas
ASUS Battery (ASUS-akku)
ASUS-akku on erikoispienohjelma, joka on suunniteltu näyttämään ASUS-tabletin
ja siihen liitettyjen lisävarusteiden akun tilan prosentteina ja värein.
Voit näyttää ASUS-akku-pienohjelman napauttamalla aloitusnäytössä
ja
napauttamalla sitten Widgetit.
ASUS-akku-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä
Vieritä Pienohjelmat-näytöllä näyttöä sivuttain valitaksesi ASUS-akkupienohjelman. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna ja vedä se
aloitusnäyttöön.
HUOMAUTUS: Voit katsoa ASUS-tabletin akun tilan myös ASUS-pika-asetus- ja
ilmoitusalueella. Katso lisätietoja osista ASUS-pika-asetuksia ja Ilmoituspaneelit.
K00L
85
86
ASUS-tablet -käyttöopas
Liitteet
Liitteet
K00L
87
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:
• Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
• Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien
häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B
rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on
suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan
kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja
jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi
tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai
televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja
päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla
toimenpiteillä:
•
•
•
•
Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää saattaa
mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.
Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan
muiden antennien tai lähettimien kanssa.
Käyttö 5,15–5,25 GHzin taajuuskaistalla on rajoitettu vain sisäkäyttöön. FCC
vaatii, että tätä tuotetta käytetään sisällä, jotta taajuusalueen 5,15–5,25 GHz
potentiaalista häiriötä samakanavaisille liikkuville satelliittijärjestelmille
vähennettäisiin. Lähetys tapahtuu vain 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz ja 5,725–
5,850 GHz kaistoilla, kun käytetään tukiasemayhteyttä (AP).
88
ASUS-tablet -käyttöopas
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)
Tämä laite on viranomaisten radioaalloille altistumiselle asettamien vaatimusten
mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu olemaan ylittämättä Federal
Communications Commission of the U.S. Governmentin asettamia radiotaajuuden
(RF) päästörajoja.
Altistumissuositusten mittayksikkö on SAR (Specific Absorption Rate)
(Ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. Testattaessa
SAR-määrää laite on FCC:n hyväksymällä standardikäyttöetäisyydellä EUT:in
lähettäessä määritetyllä tasolla eri kanavilla.
Korkein FCC:lle raportoitu SAR-arvo on 1,09 W/kg pidettäessä laitetta kehon
vieressä.
FCC on myöntänyt tälle laitteelle laitevaltuutuksen kaikkien raportoitujen ja SARtasojen on arvioitu olevan FCC:n radiotaajuusaltistuksen ohjeiden mukaisia.
Tämän laitteen SAR-tiedot ovat saatavilla FCC:n arkistossa ja ne löytyvät kohdasta
Display Grant sivulla www.fcc.gov/oet/ea/fccid etsittynä FCC-tunnuksella:
MSQK00L.
IC-varoituslausunto
Laite pystyy keskeyttämään lähetyksen lähettämiseen tarvittavien tietojen
puuttuessa tai käyttöhäiriön ilmetessä. Huomaa, että tätä ei ole tarkoitettu
estämään ohjaus- tai signaalin lähetystietojen lähettämistä tai toistuvien koodien
käytölle, milloin teknologia sitä vaatii.
Laite, joka käyttää 5150–5250 MHzin kaistaa on tarkoitettu vain sisäkäyttöön,
jotta potentiaalista häiriötä samakanavaisille liikkuville satelliittijärjestelmille
vähennettäisiin; sallittu antennin maksimivahvistus (laitteet taajuuskaistoilla
5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz), jotta pystytään EIRP-rajan sisällä; ja sallittu
antennin maksimivahvistus (laitteet taajuuskaistoilla 5275–5850 MHz), jotta
pystytään asianmukaisesti pisteestä pisteeseen ja ei-pisteestä pisteeseen käytön
EIRP-rajan sisällä, kuten on ilmaistu osassa A9.2(3). Lisäksi tehokkaat tutkat on
määritetty primäärikäyttäjiksi (ensisijaisuus) 5250–5350 MHz:ssä, nämä tutkat
voivat aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa LE-LAN-laitteille.
Maakoodivalintaominaisuus on pois käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadassa
markkinoiduista tuotteista. Yhdysvaltain/Kanadan markkinoilla saatavilla
olevissa tuotteissa vain kanavia 1–11 voi käyttää. Muiden kanavien valinta ei ole
mahdollista.
K00L
89
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä tuote on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY sääntöjen kanssa.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta http://support.asus.
com.
Suojautuminen kuulovauriolta
Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä
aikoja.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
Ranskassa, ranskalaisen artiklan L. 5232-1 vaatimusten mukaisesti, tämä laite on
testattu ja sen on todettu olevan NF
�������������������������������������������
EN 50332-1:2000�������������������������
- ja NF
�������������������
EN 50332-2:2003�
-standardien mukainen.
90
ASUS-tablet -käyttöopas
CE-merkkivaroitus
CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetoothtoimintoa
Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY
(sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).
Laitteen korkein CE SAR -arvo on 0,379 W/Kg.
Tätä laitetta voi käyttää seuraavissa maissa:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Tutkahavaintoihin liittyvät DFS-ohjaimet eivät ole käyttäjän käytettävissä.
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE
Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille
kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.
Rajat ovat osa laajoja suosituksia väestön suojelemiseksi. Itsenäiset tieteelliset
organisaatiot ovat kehittäneet ja tarkistaneet nämä suositukset tieteellisten
tutkimusten säännöllisillä ja perusteellisilla arvioilla. Euroopan neuvoston
mobiililaitteiden suositellun rajan mittayksikkö on "Specific Absorption Rate"
(SAR), ja SAR-raja on 2,0 W / kg keskimäärin 10 grammalle kehon kudosta. Se
vastaa International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):n
vaatimuksia.
Tämä laite on testattu kehon vieressä tapahtuvassa toiminnassa ja se on ICNRPja eurooppalaisen EN 62311- ja EN 62209-2-standardin mukainen. SAR on mitattu
laitteella joka on suorassa kosketuksessa kehoon laitteen lähettäessä korkeinta
sertifioitua tehotasoa kaikilla mobiililaitteen taajuuskaistoilla.
K00L
91
Virtaturvallisuusvaatimus
Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee
käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 tai
H05VV-F, 2G, 0.75mm2.
ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut
ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin
standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme
ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme,
paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.
Pinnoitehuomautus
TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on
päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.
Huomautus irrotettavasta kannesta
TÄRKEÄÄ! Takaosaston kannessa on antenni, joka mahdollista puheluiden
soittamisen tai vastaanottamisen. Kun poistat takaosaston kannen asentaaksesi
micro SIM -kortin tai microSD-kortin, varmista, että asetat kannen tukevasti takaisin
paikalleen.
92
ASUS-tablet -käyttöopas
Oikea hävittäminen
Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on
risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.
ÄLÄ hävitä ASUS-tabletia kotitalousjätteen mukana.
TämätuoteonsuunniteltuTämä tuote on suunniteltu siten, että sen
osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn
roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote
ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen
mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.
ÄLÄ heitä ASUS-tabletia tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien
välille. ÄLÄ pura ASUS-tabletia.
Mallin nimi: K00L (ME180A)
Valmistaja:
Osoite�:
Valtuutettu edustaja
Euroopassa:
Osoite�:
K00L
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
93
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K00L
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN :62209-2:2010
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 06/09/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
94
ASUS-tablet -käyttöopas
K00L
95
support.asus.com
96
ASUS-tablet -käyttöopas
Download PDF