HD-mediatoistin
O!Play MINI
Käyttöopas
FI6072
Ensimmäinen Painos
Heinäkuu�����
2010
Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään osaa tästä käsikirjasta, mukaan lukien siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja, ei saa jäljentää, välittää,
siirtää toiselle tietovälineelle, tallentaa tallennusjärestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa
tai millään menetelmällä, paitsi ostajan omaa varmuuskopiota varten, ilman ASUSTek COMPUTER INC.:in ("ASUS")
kirjallista lupaa.
Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei sellainen
korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen sarjanumero on sotkettu
tai se puuttuu.
ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI
HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ
LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT,
TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA
TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN
MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN
TAKIA.
TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA KOSKA TAHANSA
ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN
VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA,
MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.
Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä tai
tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita
rikkomuksiin.
ii
Índice
Turvallisuustietoja................................................................................................. v
Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksyntä Dolby Digitalille...................... vii
Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksynnät DTS:lle................................... vii
Tietoja tästä käyttöoppaasta............................................................................. vii
Luku 1
Näin pääset alkuun
Tervetuloa...........................................................................................................1-1
Pakkauksen sisältö.............................................................................................1-1
Resumo das especificações................................................................................1-2
Järjestelmävaatimukset.....................................................................................1-3
O!Play HD -mediatoistimeen tutustuminen.....................................................1-3
Etu paneeli...................................................................................................................... 1-3
Takapaneeli..................................................................................................................... 1-4
Kaukosäädin................................................................................................................... 1-5
O!Play HD -mediatoistimesi käyttövalmiiksi tekeminen................................1-8
Virta-adapterin kytkeminen..................................................................................... 1-8
Laitteiden liittäminen HD-mediatoistimeesi...................................................... 1-8
Ensimmäisen kerran käynnistäminen.................................................................1-10
Luku 2
O!Play MINI -mediatoistimesi käyttö
Koti-näyttöruutu................................................................................................2-1
O!Play MINI-mediasoittimen asetusten määrittäminen.................................2-2
Elokuvan toistaminen........................................................................................2-3
Elokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä................................................... 2-3
Elokuvan toistaminen................................................................................................. 2-4
Musiikin toisto....................................................................................................2-5
Kaukosäätimen musiikin säätöpainikkeet........................................................... 2-5
Musiikkitiedoston toistaminen................................................................................ 2-6
Audiotoistoasetusten määrittäminen................................................................... 2-7
Valokuvien katselu.............................................................................................2-8
Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä................................................. 2-8
Valokuvien katselu....................................................................................................... 2-9
Valokuvien katselu diaesitystilassa........................................................................ 2-9
Diaesityksen taustamusiikin asettaminen.........................................................2-10
Valokuvien toistoasetusten määrittäminen.....................................................2-10
iii
Tiedostojesi hallinta........................................................................................ 2-11
Tiedostojen/kansioiden kopioiminen.................................................................2-11
Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan..........................................2-11
Luku 3
Vianmääritys
Vianmääritys.......................................................................................................3-1
Näyttö...............................................................................................................................3-1
Audio.................................................................................................................................3-2
Video.................................................................................................................................3-3
USB-tallennuslaite........................................................................................................ 3-3
Operation/function failure........................................................................................ 3-4
Kaukosäädin................................................................................................................... 3-4
Ohjelmiston päivitykset............................................................................................. 3-4
Lisätietoja........................................................................................................................ 3-5
Liitteet
Huomautuksia....................................................................................................L-1
GNU General Public License..............................................................................L-2
ASUS-yhteystiedot.............................................................................................L-8
iv
Turvallisuustietoja
Käytä vain kuivaa kangasta laitteen kuivaamiseen.
ÄLÄ aseta epätasaisille tai
epävakaille pinnoille. Ota
yhteys huoltoon, jos kotelo
on vahingoittunut. Anna
huolto aina asiantuntijoiden
tehtäväksi.
TURVALLINEN LÄMPÖTILA:
Tätä laitetta tulee käyttää vain
ympäristössä, jossa lämpötila
on 5oC: n (41oF) ja 35oC:n
(95oF) välillä.
Varmista, että liitit laitteen
oikeaan virran tuloarvoon (12
Vdc, 2 A).
ÄLÄ altista nesteille, sateelle
tai kosteudelle tai käytä niiden
lähellä.
ÄLÄ asenna minkään lämpöä
tuottavien laitteiden lähellä tai
esimerkiksi sellaisten lähteiden
lähellä kuin lämpöpatterit,
lämmittimet, hellat tai
vahvistimet.
ÄLÄ hävitä laitetta
yhdyskuntajätteenä. Tämä laite
on suunniteltu kunnolliseen
uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen. Ota selvää
elektroniikkalaitteiden
hävittämistä koskevista
paikallisista määräyksistä.
Varoitustarrat
Tasasivuisen kolmion sisällä
olevan nuolisymbolilla
varustetun salaman
tarkoitus on varoittaa
käyttäjää tuotteen suojassa
olevasta eristämättömästä
vaarallisesta jännitteestä,
joka saattaa olla tarpeeksi
suuri aiheuttamaan
henkilöille sähköiskun
vaaran.
Jotta vähentäisit sähköiskun
vaaraa, älä poista takakantta.
Sisällä ei ole osia, joita
käyttäjä voi huoltaa. Anna
huolto asiantuntijoiden
tehtäväksi.
Tasasivuisen kolmion sisällä
olevan huutomerkin tarkoitus
on kiinnittää käyttäjän huomio
tärkeisiin laitteen mukana
tulevassa kirjallisuudessa oleviin
käyttö- ja kunnossapito- (huolto)
-ohjeisiin.
• Väärin vaihdettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain samaan
tai suositeltuun paristotyyppiin.
• Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten määräysten mukaisesti.
Turvallisuusvaroitus
1.
Lue nämä ohjeet.
2.
Säilytä nämä ohjeet.
3.
Noudata kaikkia varoituksia.
4.
Noudata kaikkia ohjeita.
5.
Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
7.Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8.Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liesiä tai
muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
9.Älä mitätöi polarisoidun tai maadoitustyyppisen pistokkeen suojaustarkoitusta.
Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, toinen leveämpi kuin toinen.
Maadoitustyyppisessä pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas maadoituspiikki.
Leveä terä tai kolmas piikki ovat pistokkeissa turvallisuutesi vuoksi. Jos
toimitukseen kuuluva pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköteknikkoa
vaihtamaan vanhanaikainen pistorasia uuteen.
10.Aseta virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä, ja ettei se joudu puristuksiin,
erityisesti pistokkeiden ja pistorasioiden kohdalla sekä kohdassa, jossa johdot
lähtevät laitteesta.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
12.Käytä laitetta ainoastaan valmistajan määrittämissä tai laitteen kanssa myytävissä
kärryissä, telineessä, kolmijalassa, kannakkeilla tai pöydällä. Jos käytetään kärryjä,
on oltava varovainen siirrettäessä kärry/laite-yhdistelmää kaatumisesta aiheutuvan
vamman välttämiseksi.
13.Irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman aikana, tai kun laitetta ei käytetä pitkään
aikaan.
14.Jätä kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle. Huolto on tarpeen, kun laite on
millään tavoin vahingoittunut, kuten jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
nestettä on kaatunut laitteeseen tai sen sisään on joutunut esineitä, laite on
altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
vi
Lisenssi-ilmoitus ja
tavaramerkkihyväksyntä Dolby Digitalille
Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä. Dolby- ja kaksois-D -symboli ovat Dolbylaboratorioiden tavaramerkkejä.
Lisenssi-ilmoitus ja
tavaramerkkihyväksynnät DTS:lle
Valmistettu US Patent #s -lisenssillä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535
& muut USA:n ja maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit. DTS ja DTS 2.0 +
Digital Out ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS:n logot ja symbolit ovat DTS, Inc.:in
tavaramerkkejä © 1996-2008 DTS, Inc. Kaikki Oikeudet Pidätetään.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Käyttöoppaan sisältö
•
Kappale 1: Näin pääset alkuun
Antaa sinulle perustietoa ASUS O!Play MINI -mediatoistimestasi.
•
Kappale 2: ASUS O!Play MINI -mediatoistimen käyttö
Antaa sinulle tietoa ASUS O!Play MINI -mediatoistimesi käytöstä.
•
Kappale 3: Vianhaku
Tarjoaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ASUS O!Play MINI mediatoistimestasi.
vii
Tässä oppaassa käytetyt merkinnät
Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, kiinnitä huomiota seuraaviin tässä
oppaassa käytettyihin merkkeihin.
�VAARA/VAROITUS: Tietoa, joka ehkäisee mahdollisesti itseesi kohdistuvan
vamman riskin suorittaessasi toimenpidettä.
VAROITUS: Tietoa, joka ehkäisee komponentteihin kohdistuvan vaurion riskin
suorittaessasi toimenpidettä.
TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita ON PAKKO noudattaa tehtävää suorittamiseksi.
�HUOMAUTUS: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän
loppuunsuorittamisessa.
Mistä löytyy lisätietoja
Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.
1.
ASUS-Tukisivusto
Lataa viimeisimmät laiteohjelmistot, ohjaimet ja hyödykkeet ASUS-Tukisivustolta
osoitteesta http://support.asus.com.
2.
ASUS Forum
Hae uusimmat uutiset ja tietoja tästä tuotteesta ASUS Forum -sivustolta
osoitteesta http://vip.asus.com/forum/.
3.����������������������
Valinnaiset asiakirjat
Tuotepakkaukseesi saattaa sisältyä valinnaisia asiakirjoja, kuten takuulehtisiä,
joita myyjäsi on mahdollisesti lisännyt pakkaukseen. Nämä asiakirjat eivät ole osa
vakiopakkausta.
viii
Luku��1
Näin pääset alkuun
Tervetuloa
Kiitos, että ostit ASUS O!Play MINI-Mediatoistimen!
ASUS O!PLAY MINI –mediatoistin antaa sinun nauttia digitaalisista mediatiedostoista
ulkoisista USB-tallennuslaitteista/kovalevyasemista, tai muistikorteista TVvastaanottimeesi tai viihdejärjestelmääsi.
Pakkauksen sisältö
O!Play MINI HD-Mediatoistin
Kaukosäädin varustettuna AAA-paristoilla
AC-virta-adapteri ja virtajohto
Tuki-CD
(Käyttöopas/apuohjelmat)
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
HDMI-kaapeli
(Valinnainen)
Yhdistelmä-AV (audiovideo) -kaapeli
Pikakäynnistysopas
•�������������������������������������������������������������������������������������
Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.
• Alueesta riippuen HDMI-kaapeli voi olla sisällytetty pakkaukseen.
1-1
Resumo das especificações
Tuetut videoformaatit
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Tuettu videotiedostojen
tarkenne
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb, .ts, m2ts,
.tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv, .m2v, .m4v
Tuetut audioformaatit
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3, DTS
Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
ID3-lipuke
Tuetut kuvaformaatit
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Tuetut tekstitysformaatit
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
I/O -portit
1 x Virta (DC) -tulo
1 x USB 2.0 portti
Ääni/Video -lähtöportit
1 x HDMI -portti
1 x Optinen digitaalinen (S/PDIF) -portti
1x SD/MMC/MS/xD -kortinlukija
Mitat
W x D x H: 151,85mm x 106,7mm x 29,03mm
Peso: 175g
Virran tulon arvo
12Vdc, 2A
Virrankulutus
5W
Käyttölämpötila
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
Selosteet voivat muuttua ilman ilmoitusta.
1-2
Luku 1: Näin pääset alkuun
Järjestelmävaatimukset
•��������������������������������������������������
Teräväpiirto-TV (HDTV), vakio-TV tai HDMI-monitori
•
Tallennuslaite (USB flash-asema/ USB HDD/ eSATA flash-asema/ eSATA HDD)
•
Muistikortti���������������
(�������������
SD/MMC/MS/xD�)
• Käytä HDMI-kaapelia liittääksesi HD-mediatoistimen HDTV:n or HDMI:n monitoriin.
• Käytä yhteenkiedottua yhdistelmä-AV -kaapelia liittääksesi HD -mediatoistimen
vakio-TV:hen.
O!Play HD -mediatoistimeen tutustuminen
Etu��������
�������
paneeli
1
2
3
4
LED-merkkivalot
Näyttää HD-mediatoistimen tilan.
1
LED
Tila
Kuvaus
Virta
POIS
Laite on suljettu.
Punainen
Laite on lepotilassa.
Sininen
Laite on päällä.
2
USB 2.0 -portti
Yhdistä USB 2.0 -laite tähän porttiin.
3
SD/MMC/MS/xD combo -korttipaikka
Syötä SD/MMC/MS/xD -kortti tähän paikkaan.
4
IR (Infrapuna) -Vastaanotin
Mahdollistaa HD-mediatoistimen ohjaamisen IR-kaukosäätimellä.
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
1-3
Takapaneeli
1
1
2
3
4
5
6
1-4
2
3
4
5
6
Virta (DC-In) -tulo
Kytke virta-adapteri tähän porttiin.
Analoginen videolähtö (keltainen)
Laita sisään yhdistelmäkaapeli liittääksesi televisioon tai muuhun videolaitteeseen.
Analoginen äänilähtö (punainen ja valkoinen)
Laita sisään vasen ja oikea audiojakkiliitin liittääksesi televisioon tai muuhun
äänilaitteeseen.
HDMI-portti
Laita HDMI-kaapeli tämän portin sisään liittääksesi teräväpiirtomultimedialiittymä
(HDMI) -laitteeseen.
Digitaalinen äänilähtö (S/PDIF)
Laita tämän portin sisään optinen kaapeli liittääksesi ulkoisen Hi-Fi -äänijärjestelmän.
Botão de reinício
Utilizando um alfinete ou um clipe, pressione este botão para repor as predefinições de
fábrica do dispositivo.
Luku 1: Näin pääset alkuun
Kaukosäädin
Kaukosäätimellä voit laittaa O!Play MINI -mediatoistimen päälle ja pois päältä, selata
valikkoja sekä valita mediatiedoston toistettavaksi, katsottavaksi tai kuunneltavaksi.
Virta päälle/pois
1
17 Opas
Navigointinapit/OKpainike
2
Palaa
3
Valinta
4
Siirry taaksepäin
5
Edellinen
6
Äänenvoimakkuus ylös
7
11 Lähennä
Äänenvoimakkuus alas
8
10 Muokkaa
16 Tiedot
15 Toista/Pysäytä
14 Eteenpäin
13 Pysäytä / Poista
12 Teksti
9
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
Mykistys
1-5
1
Virta päälle/pois
Laita HD -mediatoistin päälle tai pois päältä.
Navigointi-/OK-näppäimet
Paina ylös/alas -näppäimiä liikkuaksesi Koti- ruudun päävalikoissa.
Paina ylös/alas -näppäimiä liikkuaksesi alavalikon kohtiin.
2
Paina vasen/oikea -näppäimiä liikkuaksesi alavalikon
valikkopalkissa.
Paina vasen/oikea -näppäimiä pienentääksesi/suurentaaksesi
numeerista arvoa.
Paina OK vahvistaaksesi valinnan.
3
Palaa
Palaa edelliseen ruutuun.
4
Valinta
Paina valitaksesi elokuva-, musiikki- ja valokuvatehosteita.
5
Siirry taaksepäin
Paina siirtyäksesi taaksepäin toistossa.
6
Edellinen
Palaa edelliseen mediatiedostoon.
7
Äänenvoimakkuus ylös
Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
8
Äänenvoimakkuus alas
Vähentää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
9
10
1-6
Mykistys
Paina ottaaksesi äänilähdön pois käytöstä.
Muokkaa
Paina kopioidaksesi, poistaaksesi, uudelleennimetäksesi ja siirtääksesi
Luku 1: Näin pääset alkuun
11
Lähennä
Lähentää näyttöruudulla.
12
Teksti
Menee seuraavaaan mediatiedostoon.
13
Pysäytä
Paina pysäyttääksesi toiston.
Paina kolme sekuntia poistaaksesi levyn ulkoisesta kovalevyasemasta.
14
Eteenpäin
Paina siirtyäksesi eteenpäin toistossa.
15
Pysäytä/Toista
Vaihtaa toiston ja tauon välillä.
16
Tiedot
Paina näyttääksesi tiedot elokuvasta, videosta, tai musiikista.
17
Opas
Paina käynnistääksesi Guide (Opas) -valikon.
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
1-7
O!Play HD -mediatoistimesi käyttövalmiiksi tekeminen
Virta-adapterin kytkeminen
Virta-adapterin kytkeminen:
1.�����������������������������������������������������������������������������
Liitä AC-adapteri HD-mediatoistimesi takaosassa sijaitsevaan DC-in -porttiin.
2.����������������������������������
Liitä AC-adapteri virtalähteeseen.
Laitteiden liittäminen HD-mediatoistimeesi
Laitteiden liittäminen HD-mediatoistimeen:
1.
Tee jokin seuraavista liittääksesi näytön HD-mediatoistimeesi:
•Käytä HDMI-kaapelia liittääksesi HD-mediatoistimen HDTV:n or HDMI:n
monitoriin.
Alueesta riippuen HDMI-kaapeli voi olla sisällytetty HD-mediatoistimesi pakkaukseen.
1-8
Luku 1: Näin pääset alkuun
•���������������������������������������������������������������
Käytä yhteenkiedottua yhdistelmä-AV -kaapelia liittääksesi HD mediatoistimen vakio-TV:hen.
2.
Tee jokin seuraavista liittääksesi tallennuslaitteen tai muistikortin HDmediatoistimeesi:�
•
•����������������������������������������������������������������
Syötä muistikortti, kuten esimerkiksi��������������������������
SD/MMC/MS/xD -kortit,
������������
HDmediatoistimesi oikealla puolella sijaitsevaan sille tarkoitettuun
korttipaikkaan.
Laita sisään USB-tallennuslaitteen kuten kannettava kovalevyasema tai USB
flash -asema USB-porttiin HD mediatoistimesi etupaneelissa.
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
1-9
3.
Käytä S/PDIF -kaapelia liittääksesi äänijärjestelmäsi HD mediatoistimeesi.
4.
Kytke HD-mediatoistimen virtakaapeli virtalähteeseen.
5.
Laita päälle HDTV, TV tai HDMI-monitori.
6.
Jos käytät HDTV:tä tai vakio-TV:tä, aseta HDTV:si/TV:si videotilaan.
Jos käytät HDMI-monitoria, varmista, että monitorin näyttöresoluutio on asetettu
tilaan HDMI.
Katso HDMI-monitorisi mukana tulleita tietoja.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen
Kun käynnistät HD-mediatoistimesi ensimmäistä kertaa, joukko näyttöruutuja ilmestyy
opastamaan sinua konfiguroimaan perusasetukset HD-mediatoistimessasi.
Ensimmäisen kerran käynnistäminen:
1.
Laita päälle HD-mediatoistimesi ja HDTV:si, TV:si tai HDMI-monitorisi.
•Jos käytät HDTV:tä tai vakio-TV:tä, aseta HDTV:si/TV:si videotilaan.
•Jos käytät HDMI-monitoria, varmista, että monitorin näyttöresoluutio on
asetettu tilaan HDMI.
2.
Asennusvelho tulee näkyviin. Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen
suorittamiseksi loppuun saakka.
Käytä kaukosäädintä ruudun navigoimiseen.
1-10
Luku 1: Näin pääset alkuun
Luku��2
O!Play MINI -mediatoistimesi käyttö
Koti-näyttöruutu
Koti-näyttöruutusi sisältää nämä päävaihtoehdot: Movies (Elokuvat), Music (Musiikki),
Photos (Valokuvat)��, File
������������������������������������
Manager (����������������������
Tiedostojenhallinta���
), e Setup (���������
Asennus��
).
File Manager (Tiedostohallinta) sallii sinun näyttää kaikki tallennuslaitteillasi olevat
mediatiedostot.
2-1
O!Play MINI-mediasoittimen asetusten määrittäminen
O!Play MINI -mediasoittimen asetusten määrittäminen:
1.�������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikeanäppäimiä� / ���������������
navigoidaksesi
kohtaan Setup (Asetukset) ja paina
sitten�
-�����������
painiketta.
2.
Paina ylös/alas-näppäimiä
/
navigoidaksesi System (Järjestelmä), Audio
(Ääni), Video (Video), ja Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston päivitys) kautta,
sen jälkeen paina
konfiguroidaksesi valitsemasi kategorian.
3.������������������������������������������������������������������������
Voit navigoida määritettävään kohteeseen painamalla ylös/alas-näppäimiä�
.
4.
Paina edellisiä/seuraavia näppäimiä
/
vaihtaaksesi eri kategoriaan.
Lisää/vähennä numeroarvoa ylä/alanäppäimillä�
5.�������������������������������������
Tallenna tehdyt asetukset painamalla�
/
/
jos
���������������
on tarpeen.
-�������������������������������������
painiketta tai peruuta ne painamalla�
-�����������
painiketta.
2-2
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Elokuvan toistaminen
Elokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä
Painike
Toiminto
Paina näyttääksesi elokuvan tiedoston tiedot.
Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina toiston pysäyttämiseksi.
Paina määrittääksesi musiikkitoiston asetuksia.
Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Paina palataksesi edelliseen videotiedostoon.
Paina siirtyäksesi seuraavaan videotiedostoon.
Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
2-3
Elokuvan toistaminen
Elokuvan toistaminen:
1.�������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikeanäppäimiä� / ���������������
navigoidaksesi
kohtaan Movies (Elokuvat) ja paina
sitten�
-�����������
painiketta.
2.���������������������������
Valitse ylä/alanäppäimillä�
/
videotiedoston lähde ja paina sitten�
-�����������
painiketta.
3.��������������������������
Käytä ylös/alas-näppäimiä�
/
paikallistaaksesi elokuvan, jonka haluat
toistaa. Paina�
tai
toistaaksesi elokuvan. Voit painaa Valinta-näppäintä
valitaksesi elokuvan tehosteen.
2-4
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Musiikin toisto
Kaukosäätimen musiikin säätöpainikkeet
Painike
Toiminto
Paina näyttääksesi musiikin tiedoston tiedot.
Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina toiston pysäyttämiseksi.
Paina konfiguroidaksesi musiikin toiston asetukset.
Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Paina palataksesi edelliseen musiikkitiedostoon.
Paina siirtyäksesi seuraavaan musiikkitiedostoon.
Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
2-5
Musiikkitiedoston toistaminen
Musiikkitiedoston toistaminen:
1.�������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikeanäppäimiä� / navigoidaksesi
���������������
kohtaan Music (Musiikki) ja paina
sitten�
-painiketta.
2.���������������������������
Valitse ylä/alanäppäimillä�
/
musiikkitiedoston lähde ja paina
sitten�
-�����������
painiketta.
3.�������������������������������
Paikallista ylä/alanäppäimillä�
musiikki painamalla�
tai�
����
2-6
/
musiikki,
����������������������������������������
jota haluat kuunnella. Toista
-�����������
painiketta.
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Audiotoistoasetusten määrittäminen
Audiotoistoasetusvalikolla voi määrittää audioasetuksia, kuten Repeat (Toista
uudelleen) - ja Shuffle Loop (Sekoitussilmukka) -valintoja.
Audiotoistoasetusten määrittäminen:
1.�����������������������
Käynnistä audiotoiston
asetusvalikko painamalla toiston
aikana�
2.
-�����������
painiketta.
Paina ylös/alas-näppäimiä�
/
valitaksesi
��������������������������
mistä tahansa
näistä toistovalinnoista: Repeat Off
(Toisto pois), Repeat On (Toisto
päälle), Repeat All (Toisto kaikki),
ja Shuffle Loop (Sekoittaminen
satunnaisesti). Paina
vahvistaaksesi valinnan.
Audioasetusten määrittäminen Asetukset-tilassa:
1.�����������������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä�
(Asetukset) ja paina sitten�
-�����������
painiketta.
/
navigoidaksesi kohtaan Setup
�����������������������
2.
Navigoi kohtaan Audio (Ääni), sen
jälkeen paina ylös/alas-näppäimiä�
/
valitaksesi näistä äänitila/
asetuksista:
•Yötila: Valitse tämä asetus, jos
haluat kuunnella musiikkia
muita häiritsemättä.
•HDMI-lähtö: Valitse tämä
asetus, jos äänilähtö tulee
ulkoisesta teräväpiirtonäytöstä,
joka on liitetty HD-mediatoistimeesi HDMI-kaapelin kautta.
•SPDIF-lähtö: Valitse tämä asetus ottaaksesi käyttöön S/PDIF äänivastaanottimen.
3. �����������������������
Paina oikeaa näppäintä�
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
näyttääksesi valinnan valitsemalle ääniasetuksellesi.
2-7
Valokuvien katselu
Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä
Painike
Toiminto
Paina näyttääksesi valokuvan tiedoston tiedot.
Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin
kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
Paina toiston pysäyttämiseksi.
Paina konfiguroidaksesi valokuvan toiston asetuksia.
Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
Paina palataksesi edelliselle valokuvaan.
Painamalla siirryt seuraavaan valokuvaan.
Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.
2-8
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Valokuvien katselu
Valokuvien katselu:
1.�������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikeanäppäimiä� / ���������������
navigoidaksesi
kohtaan Photo (Valokuva) ja paina
sitten�
-�����������
painiketta.
2.���������������������������
Valitse ylä/alanäppäimillä�
/
valokuvalähde ja paina sitten�
.
-painiketta. Paikallista valokuva, jota
haluat katsella.
3.���������������������������
Selaa valokuvia painamalla�
-painiketta. Voit näyttää valokuvat
diaesitysmuodossa painamalla�
-painiketta.
Valokuvien katselu diaesitystilassa
Valokuvien katselu diaesitystilassa:
1.��������������������������������������������������������������������������������
Kun valittu valokuva näkyy koko näyttö -tilassa, käynnistä diaesitys painamalla
kaukosäätimen�
-����������������������������������������������������
painiketta. Samassa lähdekansiossa olevat valokuvat
näytetään järjestyksessä.
2.����������������������������������������
Voit keskeyttää diaesityksen painamalla�
�������������������������������������
Voit palata lähdekansioon painamalla�
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
-�����������
painiketta.
-����
tai�
-�����������
painiketta.
2-9
Diaesityksen taustamusiikin asettaminen
Diaesityksen taustamusiikin asettaminen:
1.��������������������������������������������
Ennen kuin katsot valokuvia, siirry kohtaan Music (Musiikki) ja toista ensin
musiikkitiedostoja.
2.�������������������������������
Palaa kotivalikkoon painamalla�
-painiketta ja siirry sitten kohtaan Photo
(Valokuva) käynnistääksesi diaesityksen. Diaesitys toistetaan taustamusiikin kera.
Paina�
-painiketta painikkeen�
Muuten taustamusiikki ei soi.
asemesta toistaessasi musiikkitiedostoja.
Valokuvien toistoasetusten määrittäminen
Valokuvien toistoasetusvalikolla voi määrittää valokuva-asetuksia, kuten valokuvan
kierto, diaesityksen ajoitus, diaesityksen siirtymätehosteet, Ken Burns -tehosteen,
toistovalinnat ja Shuffle Loop (Sekoitussilmukka).
Valokuvien toistoasetusten määrittäminen:
1.�����������������������������
Käynnistä valokuvien toiston
asetusvalikko painamalla toiston
aikana�
-�����������
painiketta.
2.������������������������������
Voit navigoida määritettävään
toimintoon painamalla ylös/alasnäppäimiä�
/
Paina�
������
-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon
valinnan vahvistamiseksi.
3.�������������������������������
Navigoi haluttuun valintaan ja
vahvista valinta painamalla�
-�����������������������������������������������
painiketta tai peruuta tehty asetus painamalla�
2-10
-�����������
painiketta.
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Tiedostojesi hallinta
File Manager (Tiedostohallinta) tarjoaa sekä laitehallinnan että mediatiedostohallinnan,
jotka mahdollistavat sinulle mediatiedostojen selaamisen toiminnoilla USB ja Card
Reader (Kortinlukija).
Tiedostojen/kansioiden kopioiminen
Tiedostojen/kansioiden kopioiminen:
1.�����������������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä� / �����������������������
navigoidaksesi kohtaan File
Manager (Tiedostojenhallinta) ja paina sitten�
-�����������
painiketta.
2.
Etsi kopioitavan tiedoston tai kansion paikka jostakin näistä lähteistä: USB e Card
Reader (Kortinlukija).
3.
Paina
4.������
Paina�
5.������
Paina�
6.
valitaksesi tiedoston tai kansion, jonka haluat kopioida.
vahvistaaksesi valinnan.
Paina ylös/alas-näppäimiä�
/
valitaksesi
�����������������������������������������
kohdekansion tai määränpään,
johon haluat kopioida tiedostot/kansiot.
7.������
Paina�
8.
, ja valitse Copy (Kopioi).
vahvistaaksesi kohdekansion tai määränpään.
Odota kunnes prosessi on lopetettu, sitten napsauta OK.
Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan
Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan:
1.������������������������������������������
Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä�� / �����������������������
navigoidaksesi kohtaan File
Manager (Tiedostojenhallinta) ja paina sitten�
-�����������
painiketta.
2.
Etsi uudelleen nimettävän tiedoston tai kansion paikka jostakin näistä lähteistä:
USB (USB) ja Card Reader (Kortinlukija).
3.
Paina�
4.
Käytä uuden nimen tiedostolle tai kansiolle sisään näppäilyyn navigointinäppäimiä
liikkuaksesi virtuaalisen näppäimistön kautta.
5.
Kun olet syöttänyt uuden nimen, navigoi OK-painikkeeseen virtuaalisella
näppäimistöllä uuden nimen tai kansion vahvistamiseksi.
, ja valitse (Nimeä uudestaan).
ASUS O!Play MINI -mediatoistin
2-11
2-12
Luku 2: HD-mediatoistimesi käyttö
Luku��3
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä osiossa on ratkaisuja yleisiin ongelmiin, joita voi tulla vastaan ASUS O!Play
MINI -mediasoittimen asennuksessa tai käytössä. Näihin ongelmiin on olemassa
yksinkertainen vianmääritys, jonka voit itse suorittaa. Ota yhteyttä tekniseen ASUStukeen, jos kohtaat ongelman, jota ei mainita tässä kappaleessa.
Näyttö
K1. Mediasoitin ei toimi. Ajattelet, että ongelma voi johtua mediasoittimen
virtamuuntajasta.
•On mahdollista, että mediasoittimen virtamuuntaja on käynnistänyt
ylikuormitussuojaustoiminnon - automaattinen sammutus
ylikuormitustilanteissa, kuten ylivirta, ylijännite ja ylilämpö.
•Irrota mediasoittimen virtamuuntaja ja odota muutama minuutti ennen kuin
liität soittimen virtasovittimen suoraan pistorasiaan. Käynnistä mediasoitin
uudelleen.
• Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.
K2. TV:n kuvaruutu on tyhjä ja mediasoittimen virran merkkivalo pysyy
sammuneena.
• Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty päälle.
•Varmista, että mediasoittimen virtamuuntaja ja virtalähde toimivat.
•Varmista, että mediasoittimen virtasovittimen pistoke on kiinnitetty tiukasti
soittimen takapaneeliin ja virtalähteeseen.
K3. En näe ohjattua asennusta, kun kytken soittimen päälle ensimmäistä
kertaa. TV:n kuvaruutu on tyhjä ja mediasoittimen virran merkkivalo
palaa.
• Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty päälle.
•Varmista, että AV/HDMI-kaapeli on liitetty oikeisiin liitäntöihin sekä TVvastaanottimessa että mediasoittimessa.
•Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty asianmukaiseen videolähteeseen (AV
IN tai HDMI). Sinun on ehkä muutettava videolähteitä TV:n kaukosäätimellä.
3-1
• Sammuta media-toistimesi ja odota muutama minuutti ennen kuin
käynnistät sen jälleen tai paina palautuspainiketta taka-paneelissa.
•Varmistu, että TV:si HDMI-resoluutio tukee 720p, 1080i, tai 1080p.
K4. TV:n kuvaruutu vilkkuu ja on sumea.
•Varmista, että AV/HDMI-kaapeli on liitetty oikeisiin liitäntöihin sekä TVvastaanottimessa että mediasoittimessa.
• Varmista, että mediasoittimen virran merkkivalo palaa.
•Varmista, että TV-järjestelmä vastaa maassasi käytettävää järjestelmää.
•Varmista, että oikea videoresoluutiovalinta on valittu.
K5. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja ei löydy.
•Varmista, että mediapalvelimesi (kuten USB-tallennuslaite) tai tietokoneesi on
kytketty päälle, ja ettei laite ole valmiustilassa.
•Varmista, että tiedostot ovat tuettuja tiedostomuotoja eivätkä ole vaurioituneet.
K6. Tiettyjä tiedostoja ei voi toistaa mediasoittimella.
Mediasoitin ei ehkä tue tiedoston video- tai audiomuotoa. Katso lisätietoja
mediasoittimen tukemista mediamuodoista luvun 1 teknisten tietojen
yhteenvedosta.
K7. Vain yksi video/musiikki/valokuva toistetaan, kun valitsen sen. Kuinka
toistetaan koko lista?
Kun valitset videon/musiikin/valokuvan toistettavaksi, kaukosäätimen OKpainikkeen painaminen toistaa vain valitun tiedoston, kun taas TOISTA/TAUKOpainikkeen painaminen toistaa koko tiedostolistan.
Audio
K1. Ääntä ei kuulu.
•Varmista, ettei viihdeyksikön äänenvoimakkuus ole mykistystilassa.
•Mene kohtaan Setup (Asetus) > Audio (Ääni) ja varmista, että olet ottanut
käyttöön oikean Digitaalisen lähdön asetuksen.
Katso lisätietoja osiosta Configuring the audio playback settings (Äänen toiston
asetusten konfiguroiminen).
3-2
Luku 3: Vianmääritys
•
Jos katsot videota, joka tukee moniäänisiä kanavia, paina kaukosäätimen
valintanäppäintä
ja valitse Audio (Ääni) sen varmistamiseksi, että
vaadittava äänikanava tulee näyttöön.
K2. Ääntä ei kuulu, kun toistan musiikkitiedostoja.
•Varmista, että audiokaapelit on liitetty oikein.
•Jos audiokaapelit on liitetty TV-vastaanottimeen, TV on kytkettävä päälle
musiikkitiedostojen toistamiseksi.
•Jos audiokaapelit on liitetty stereolaitteeseen, varmista, että stereolaite on
päällä, ja että oikea stereotulo on valittu. Jos sinulla on ongelmia oikean
audiolähteen valitsemisessa, katso lisätietoja stereolaitteen toimitukseen
kuuluvista ohjeista.
K3. Kaikki musiikkitiedostot eivät tule näkyviin.
Mediasoitin tukee useimpia tavallisia musiikkitiedostomuotoja. On kuitenkin
olemassa miltei rajaton määrä erilaisia bitti- ja näytteenottonopeuksia.
Jos tiedostoa ei näy näytöllä, se käyttää mitä todennäköisimmin bitti- tai
näytteenottonopeutta, joka ei ole tuettu. Käytä vain tiedostoja, joiden muodot,
bittinopeudet ja näytteenottonopeudet ovat tuettuja.
Video
K1. ����������������������������������
Kuinka tekstitys saadaan näkyviin?
O!PLAY MINI’llä on yksinomainen RightTxT-toiminto, mikä älykkäästi havaitsee ja näyttää
elokuvan tekstityksen. Jos haluat sammuttaa RightTxT-toiminnon, mene kohtaan Setup
(Asennus) > System (Järjestelmä) > RightTxT.
USB-tallennuslaite
K1. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja ei löydy.
•Varmista, että USB-tallennuslaite (USB Flash/USB HDD) ei ole valmiustilassa.
•Varmista, että tiedostot ovat tuettua tiedostomuotoa.
K2. Mediasoitin ei tunnista USB-tallennuslaitettani.
USB-tallennuslaitettasi ei ehkä tunnisteta johtuen USB-laitteen ohjaimen tai
USB-kaapelin ongelmista tai pitemmästä järjestelmän vasteajasta. Kokeile USBtallennuslaitteen kytkemistä uudelleen USB-porttiin ja uuden USB-kaapelin
vaihtamista.
ASUS O!Play MINI -mediasoitin
3-3
Kaukosäädin
K1. Mediasoittimen kaukosäädin ei toimi.
•Varmista, että paristot on asennettu oikein.
•Paristojen varaus saattaa olla lopussa. Vaihda paristot uusiin.
•Varmista, ettei reitti kaukosäätimen ja mediasoittimen välissä ole estetty.
Ohjelmiston päivitykset
K1. Mikä laitteistoversio minulla on? Kuinka se päivitetään?
•Tarkista laiteohjelmiston versio ennen päivittämistä. Jos laiteohjelmiston versio
on uusin, sitä ei tarvitse päivittää.
•Siirry kohtaan Setup (Asetus) > Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston
päivitys) > USB upgrade (USB-päivitys) suorittaaksesi laiteohjelmiston
päivityksen.
• Mene valintoihin Setup (Asetus) > Firmware Upgrade (Laiteohjelmiston
päivitys) > Version Info (Version tiedot) laiteohjelmistoversion löytämiseksi.
•Jos et vieläkään pysty päivittämään laiteohjelmistoa, nollaa järjestelmä ja
suorita päivitys uudelleen.
•Laiteohjelmiston päivitysopas on saatavilla PDF-tiedostona (päivitetyssä
laiteohjelmistokansiossa). Saat lisätietoja ASUS tukisivustolta osoitteesta http://
support.asus.com/.
•Jos O!Play MINI -laite sammuu tai virta katkeaa ohjelmiston asennuksen aikana,
päivitys epäonnistuu. Jos O!Play MINI ei käynnisty, laite on nollattava. Tämä
palauttaa laitteen takaisin oletusasetuksiin. Tämän jälkeen laiteohjelmiston
päivitystä voi yrittää uudelleen.
Operation/function failure
K1. ��������������������������������������������������
Käyttö/toiminto epäonnistui HD-mediasoittimessani. Mitä voin tehdä?
���•Irrota verkkolaite virtalähteestä ja liitä se uudelleen.
•
Paina takapaneelissa sijaitsevaa uudelleenkäynnistyspainiketta terävää
esinettä käyttäen.
3-4
•Jos sama ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteys tekniseen ASUS-tukeen.
Luku 3: Vianmääritys
P2. Miksi vie aikaa mennä kohdasta Movies (Elokuvat)-, Music (Musiikki)-,
tai Photo (Valokuva) -näyttöruutu Koti-näyttöruudulta?
Kun liitit uuden USB-tallennuslaitteen, kovalevyaseman, tai muistikortin, HDmediatoistin automaattisesti skannaa ja luetteloi näille laitteille tallennetut
tiedostot, jotka perustuvat tiedoston päivämääräleimoihin. Tämä estää sinua
menemään nopeasti Movies (Elokuvat)-, Music (Musiikki)-, tai Photo (Valokuva)
-näyttöruutu Koti-näyttöruudulta.
Poistaaksesi käytöstä luettelointitoiminnon ja menemään nopeasti kohtaan Movies
(Elokuvat)-, Music (Musiikki)-, tai Photo (Valokuva) -näyttöruutu, paina Stop
(Pysäytys)
-näppäintä ja navigoi File Manager (Tiedostohallinta) –kohtaan
selataksesi kaikkia laitteissasi olevia mediatiedostoja.
Poistaaksesi käytöstä auto-scan (automaattinen skannaus) -toiminnon,
mene kohtaan Setup (Asennus) > System (Järjestelmä) > Scan Storage
(Skannaustallennustila) > Auto Scan Off (Automaattinen skannaus pois).
P3. Tiedoston kopiointiaika ei ole oikea.
Kun käytät mediatoistimesi copy file (kopioi tiedosto) -toimintoa, se ei voi tallentaa,
eikä ehkä näyttää oikeaa aikaa, jolloin tiedosto on kopioitu mediatoistimellesi.
Lisätietoja
Mistä voin löytää lisätietoja HD-mediatoistimesta?
•
Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja
Katso lisätietoja HD-mediatoistimesi ominaisuuksien käyttämisestä sen
Käyttäjän käsikirjasta, joka on sisällytetty tuki-CD’lle.
•
ASUS-Tukisivusto
Lataa viimeisimmät laiteohjelmistot, ohjaimet ja apuohjelmat ASUSTukisivustolta osoitteesta http://support.asus.com
ASUS O!Play MINI -mediasoitin
3-5
3-6
Luku 3: Vianmääritys
Liitteet
Huomautuksia
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/indez.aspx.
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
•
This device may not cause harmful interference.
•
This device must accept any interference including interference that may cause
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
L-1
Canadian Department of Communications Statement
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from
digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department
of Communications.
This class B digital device complies with Canadian ICES-003.
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the
GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact
terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped
with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their
respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we
do not offer direct support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
L-2
Liitteet
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source
code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in
new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0.
This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work,
and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
ASUS O!Play MINI -mediasoitin
L-3
L-4
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a
work based on the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2.
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a
whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.
Liitteet
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
3.
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.
4.
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
ASUS O!Play MINI -mediasoitin
L-5
L-6
5.
You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.
6.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.
7.
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions
of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
8.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Program under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
Liitteet
9.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and “any later version”, you
have the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
ASUS O!Play MINI -mediasoitin
L-7
ASUS-yhteystiedot
ASUSTeK COMPUTER INC.
Osoite
Puhelin Faksi Sähköposti
Verkkosivut 5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Tekninen tuki
Puhelin Verkkotuki
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)
Osoite
Puhelin
Faksi
Verkkosivut
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
Tekninen tuki
Osoite
Tukifaksi Verkkotuki
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)
Osoite
Faksi
Verkkosivut
Online-yhteystiedot
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Tekninen tuki
Komponenttipuhelin
Järjestelmä-/Notebook-/Eee-/LCD-puhelin
Tukifaksi
Verkkotuki
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* 0,14 euroa/min saksalaisesta kiinteästä puhelinlinjasta; 0,42 euroa/min matkapuhelimesta.
L-8
Liitteet