ASUS P2E User's Manual | Manualzz

Led Projeksiyon

Cihazı Kullanma Klavuzu

P2 Serisi

2

TR9447

Haziran 2014

İkinci Sürüm

TELIF HAKKI BILGILERI

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER

INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

Ürün garantisi veya servis hizmetleri, aşağıdaki durumlarda uzatılmayacaktır: (1) ASUS tarafından yazılı olarak izin verilmeden ürünün onarılması, değiştirilmesi veya modifiye edilmesi; veya (2) seri numarasının tahrif edilmesi veya hiç bulunmaması.

ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA

ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK

YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ,

GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL

HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ

HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ

HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A BİLDİRİLMİŞ OLMASI

DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ

OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ

BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL

OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI

HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

SINIRLI SORUMLULUK

ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu

Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR:

(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ

KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA

DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN,

TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ

OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

HIZMET VE DESTEK

Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

İçindekiler Tablosu

Bu Kılavuz Hakkında .......................................................................................... 5

Bu Kılavuzda Kullanılan Ifadeler .................................................................. 6

Tipografya ........................................................................................................... 6

Çok Dilli Sürümler ............................................................................................. 6

Güvenlik Önlemleri ............................................................................................ 7

LED Projektörünüzü Kullanma ..................................................................... 7

Servis ve Parçaların Değişimi ........................................................................ 7

LED Projektörünüzü Koruma ........................................................................ 8

Ürünü Doğru Şekilde Atma ........................................................................... 8

Bölüm 1: LED Projektörünüzü Tanıma

Özellikler ..............................................................................................................10

Üstten Görünüm .............................................................................................10

Önden Görünüm ............................................................................................12

Arkadan Görünüm .........................................................................................13

Sol Taraf .............................................................................................................16

Sağ Taraf .............................................................................................................17

Alt Görünüm .....................................................................................................18

LED Projektör Uzaktan Kumandası ............................................................19

Pili Değiştirme ..................................................................................................21

Bölüm 2: Ayarlama

LED Projektörünüzü Çalıştırma ...................................................................24

1. LED Projektörü Güç Adaptörüne Bağlayın. .......................................24

2. LED Projektörü Aygıtınıza Bağlayın. ....................................................27

3. LED Projektörün Yüksekliğini Ayarlayın. ............................................28

4. Güç Düğmesine Basın. .............................................................................30

5. Görüntü Odağını Ayarlayın. ....................................................................31

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

3

Bölüm 3: Ekran Menüsünü Kullanma

Ekran Görüntüsü Menüsünden Programları Başlatma .......................34

Kontrol Paneli Kılavuzu .................................................................................35

LED Projektörünüzü İlk Kez Kullanma .......................................................36

LED Projektörünüzün Ayarlarına Erişme ..................................................38

Demo Modunu Kullanma ..............................................................................46

Demo Modunu Etkinleştirme .....................................................................46

Kendi Demo Videonuzu Oluşturma ve Oynatma ................................47

Media Center'ı Kullanma ...............................................................................48

Media Center'ı Başlatma ..............................................................................48

SD Kart veya USB Sürücüden Dosyaları Açma .....................................49

Çok Dilli Sürümler ...........................................................................................56

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı .................................................58

Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi .............................................................59

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı ...............................59

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri ..........................................59

PC Zamanlaması Desteği .............................................................................60

P2 LED Projektörü Serisi Teknik Özellikleri .............................................61

4

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, LED projektörünüzün aşağıdaki bölümlerdeki donanım ve yazılım özelliklerini içerir:

Bölüm 1: LED Projektörünüzü Tanıma

Bu bölümde LED projektörünüzün parçaları ve birlikte verilen uzaktan kumanda açıklanmaktadır.

Bölüm 2: Ayarlama

Bu bölümde LED projektörünüzü nasıl ayarlayacağınız ve giriş aygıtı bağlantısı için parçalarını nasıl kullanacağınız gösterilmektedir.

Bölüm 3: Ekran Menüsünü Kullanma

Bu bölümde LED projektörünüzün ekran menüsünün özellikleri ve kontrol panelini kullanarak burada nasıl dolaşılacağı anlatılmaktadır.

Ekler

Bu bölüm LED projektörünüz için güvenlik bildirimlerini içerir.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

5

Bu Kılavuzda Kullanılan Ifadeler

Bu kullanıcı kılavuzundaki önemli bilgileri vurgulamak için, iletiler aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken

önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide görevleri gerçekleştirirken güvenliğinizi sağlamak,

LED projektörünüzün verilerinde ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

Çok Dilli Sürümler

Bu E-Kılavuz'un diğer dil sürümlerini şu web sitesinden indirin:

http://support.asus.com

6

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Güvenlik Önlemleri

LED Projektörünüzü Kullanma

• LED projektörünüzü çalıştırmadan önce kılavuza bakın ve güvenlik talimatlarını not edin.

• Kullanım kılavuzunda belirtilen notlara ve uyarılara uyun.

• LED projektörünüzü düzgün veya sabit olmayan yüzeylere yerleştirmeyin.

• LED projektörünüzü dumanlı ortamlarda kullanmayın. Duman kalıntısı kritik parçalarda birikip LED projektöre zarar verebilir veya performansını azaltabilir.

• LED projektörün plastik ambalajlarını çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.

• LED projektörün havalandırma deliklerini engellemeyin veya yakınına bir şeyler koymayın. Aksi halde iç ısının artmasına neden olabilirsiniz ve bu resim kalitesini azaltabilir ve projektöre zarar verebilir.

• LED projektörünüzün çalıştırma voltajının güç kaynağınızın voltajıyla eşleştiğinden emin olun.

Servis ve Parçaların Değişimi

• Bu LED projektörü kendiniz parçalarını ayırmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Yardım için yerel ASUS servis merkezinizle iletişime geçin.

• Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Güvenlik talimatlarına göre kullanılmış pilleri atın ve yardım için yerel ASUS servis merkezine başvurun.

• LED projektörünüzün parçalarını değiştirirken, ASUS tarafından belirtildiği şekilde öğeleri satın alın ve yardım için yerel servis merkezinize başvurun.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

7

8

LED Projektörünüzü Koruma

• Temizlemeden önce LED projektörü kapatın ve fişini prizden

çekin.

• LED projektörün muhafazasını temizlerken, suyla veya su ve doğal deterjan karışımıyla nemlendirilmiş temiz, yumuşak bir bez kullanın. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak kuru bir halde silin.

• Temizlemeden önce merceğin soğuduğundan emin olun. Bir mercek temizleme kağıdı kullanarak merceği hafifçe temizleyin.

Merceğe ellerinizle dokunmayın.

• LED projektörünüzde sıvı veya aerosol temizleyiciler, benzen veya inceltici kullanmayın.

• Bu LED projektörü soğuk bir konumdan taşıdıktan hemen sonra kesinlikle çalıştırmayın. LED projektör büyük sıcaklık değişikliğine maruz kaldığında, mercekte ve diğer dahili parçalarında nem yoğuşabilir. Bunu önlemek için, üniteyi aşırı veya ani sıcaklık değişikliğinden iki (2) saat sonra kullanın.

Ürünü Doğru Şekilde Atma

LED projektörünüzü kentsel atıkların içine atmayın. Bu

ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde

çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Bölüm 1:

LED Projektörünüzü

Tanıma

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

9

Özellikler

Üstten Görünüm

NOT: Gerçek görünüm modele bağlı olarak değişebilir.

10

Odak Halkası

Odak halkası, LED projektörünüzün görüntü odağını ayarlamanızı sağlar.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Kontrol Paneli Düğmeleri

Kontrol paneli düğmeleri ekran görüntüsü menüsünde gezinmenizi sağlar. Bu düğmeler tek tek de, aşağıda gösterildiği gibi belirli LED projektörü ayarlarına karşılık gelir.

*

Media Center

*

VGA

Input (Giriş)

VGA

HDMI VGA HDMI

VGA

HDMIVGA

HDMI

HDMI

Image Position

(Görüntü Konumu)

VGA HDMI VGA

HDMIVGA

Brightness

(Parlaklık)

VGA

Image Setting

(Görüntü Ayarı)

HDMIVGA

HDMI

HDMI

Keystone (Yastık

Düzeltme)

Main menu/

OK (Ana menü/

Tamam)

Volume (Ses düzeyi)

Splendid

VGA

*

HDMI VGA

VGA

Contrast

(Kontrast)

HDMI

*

HDMI

Setup (Kurulum)

NOT: LED projektörünüzün ayarlarına erişmek için kontrol paneli düğmelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki LED projektörünüzün ayarlarına erişme konusuna bakın.

* sadece seçilen modellerde

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

11

Önden Görünüm

12

Mercek

HDMI/MHL

Mercek, video ve görüntü dosyalarını giriş aygıtınızdan ekrana yansıtır.

UYARI! Ellerinizi veya keskin bir nesneyi kullanarak merceğe dokunmayın.

Hava Delikleri

Hava delikleri LED projektöre soğuk havanın girmesini, sıcak havanın da çıkmasını sağlar.

UYARI! Kâğıt, kitap, giysi, kablo veya diğer nesnelerin hava deliklerini engellemediğinden emin olun; aksi halde aşırı ısınma meydana gelebilir.

12°

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Arkadan Görünüm

P2B/P2M

HDMI/MHL

P2E

HDMI/MHL

Kızılötesi (IR) Sensörü

IR sensörü, en fazla on (10) metreden LED projektörün kontrol

9° paneline ve 15SDgr alma açısıyla erişmenize izin veren LED projektörünüzün uzaktan kumandasından gelen sinyali algılar.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

13

14

Güç (DC) Girişi Bağlantı Noktası

LED projektörünüze güç sağlamak ve pil takımını şarj etmek için birlikte verilen güç adaptörünü bu bağlantı noktasına takın.

UYARI! Adaptör kullanılırken ılık ile sıcak arası olabilir.

Adaptörün üzerini kapatmayın ve bir güç kaynağına bağlıyken vücudunuzdan uzak tutun.

Micro SD Kart Okuyucu

Bu dahili bellek kartı okuyucu microSD ve microSDHC kart biçimlerini destekler.

USB 2.0 Bağlantı Noktası

USB 2.0 (Evrensel Seri Veri Yolu 2.0) bağlantı noktası USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarıyla uyumludur.

Micro USB 2.0 Bağlantı Noktası*

Bu bağlantı noktası da verileri giriş aygıtınızdan LED projektörünüze aktarmanızı sağlar.

Ses Çıkış Jakı Bağlantı Noktası

Ses çıkış jakı bağlantı noktası LED projektörünüzü güçlendirilmiş hoparlörlere veya kulaklıklara bağlamanızı sağlar.

Mini VGA Bağlantı Noktası

Mini VGA bağlantı noktası LED projektörünüzü standart VGA uyumlu bir aygıta bağlamanızı sağlar.

Manüel Sıfırlama Deliği*

LED projektörünüzü varsayılan ayarlarına geri yüklemek için düzleştirilmiş bir ataşı bu deliğe sokun.

* sadece seçilen modellerde

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

HDMI/MHL Bağlantı Noktası

Bu bağlantı noktası HDMI (High-Definition Multimedia Interface

(Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi)) konektörü içindir ve

MHL (Mobile HI-Definition Link (Mobil Yüksek Tanımlı Bağlantı)) uyumlu aygıtları da destekler. Bu bağlantı noktası HD DVD, Bluray ve diğer korumalı içerik oynatma için HDCP uyumludur.

Hava Delikleri

Hava delikleri LED projektöre soğuk havanın girmesini, sıcak havanın da çıkmasını sağlar.

UYARI! Kâğıt, kitap, giysi, kablo veya diğer nesnelerin hava deliklerini engellemediğinden emin olun; aksi halde aşırı ısınma meydana gelebilir.

* sadece seçilen modellerde

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

15

HDMI/MHL

Sol Taraf

Hava Delikleri

Hava delikleri LED projektöre soğuk havanın girmesini, sıcak havanın da çıkmasını sağlar.

UYARI! Kâğıt, kitap, giysi, kablo veya diğer nesnelerin hava deliklerini engellemediğinden emin olun; aksi halde aşırı ısınma meydana gelebilir.

Kensington® Güvenlik Yuvası

Kensington® güvenlik yuvası, Kensington® uyumlu LED projektör güvenlik ürünlerini kullanarak LED projektörünüzü güvene almanızı sağlar.

16

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

HDMI/MHL

Sağ Taraf

12°

Hava Delikleri

Hava delikleri LED projektöre soğuk havanın girmesini, sıcak havanın da çıkmasını sağlar.

UYARI! Kâğıt, kitap, giysi, kablo veya diğer nesnelerin hava deliklerini engellemediğinden emin olun; aksi halde aşırı ısınma meydana gelebilir.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

17

Alt Görünüm

Dahili Stand

Bu LED projektör, projektörün yüksekliğini 9° veya 12° ayarlamanızı sağlayan dahili bir stand ile gelir.

Üçayak Soketi

Bu soketi kullanarak LED projektörü bir üçayağa bağlayın.

18

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

LED Projektör Uzaktan Kumandası

NOT: Gerçek görünüm modele bağlı olarak değişebilir.

Kontrol Paneli Düğmeleri

Kontrol paneli düğmeleri ekran görüntüsü menüsünde gezinmenizi sağlar. Bu düğmeler tek tek de, gibi belirli LED projektörü ayarlarına karşılık gelir.

NOT: Kontrol paneli düğmelerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Ekran menüsünü kullanma bölümüne bakın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

19

20

Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Bu ek düğmeler LED projektörü en fazla 10 metre mesafeden kullanmanızı sağlar.

Geri - Önceki ekrana dönmek için bu düğmeye basın.

Giriş - Giriş ekranına dönmek için bu düğmeye basın.

Lazer işaretçi - Uzaktan kumandanın lazer işaretçisini etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

Geri Sar - Ses ve görüntü dosyanızı geri sarmak için bu düğmeye basın.

Oynat/Duraklat - Ses veya görüntü dosyanızı oynatmak veya durdurmak için bu düğmeye basın.

İleri Sar - Ses veya görüntü dosyanızı ileri sarmak için bu düğmeye basın.

Pil Bölmesi

Pil bölmesi, LED projektörünüzün uzaktan kumandasını

çalıştırmak için CR2025 veya CR2032 lityum düğme pil kullanmanızı sağlar.

NOT: Pil bölmesini kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Pili değiştirme bölümüne bakın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Pili Değiştirme

A. Pil tutucusunun kilidini açmak için pil bölmesinin mandalını sağa çekin.

B. Pil tutucusunu aşağı çekin ve pil bölmesinden tamamen çıkarın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

21

C. Eski pili çıkarın, sonra yeni lityum düğme pili pozitif tarafı (+) yukarı bakacak şekilde pil tutucusunun içine takın.

D. Pil tutucusunu pil bölmesine geri kaydırın. Pil bölmesinin yerine oturduğunu belirten yumuşak bir tık sesi duyuncaya kadar tamamen itin.

22

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Bölüm 2:

Ayarlama

HDMI/MHL

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

23

LED Projektörünüzü Çalıştırma

Bu taşınabilir LED projektör, aygıtlarınızı takıp çalıştırmanızı sağlar, böylece multimedya dosyalarını kolayca açabilirsiniz.

Güvenliğiniz ve bu ünitenin kalitesini korumak için, LED projektörünüzü çalıştırırken aşağıdaki adımları izleyin.

1. LED Projektörü Güç Adaptörüne Bağlayın.

A. AC/DC güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.

B. AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın.

C. DC güç konektörünü LED projektörünüze bağlayın.

NOT: Bu LED projektör 65W - 90W aralığındaki ASUS güç adaptörleriyle de uyumludur.

HDM

I/MH

L

HDM

I/MH

L

24

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

UYARI!

LED projektörünüzün pil paketi için aşağıdaki önlemleri okuyun.

• Yalnızca ASUS yetkili teknisyenleri aygıtın içindeki pili çıkarmalıdır.

• Bu aygıtta kullanılan pil çıkarılırsa veya parçalarına ayrılırsa, yangın veya kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir.

• Kişisel güvenliğiniz için uyarı etiketlerini izleyin.

• Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır.

• Ateşe atmayın.

• LED projektörünüzün piline kesinlikle kısa devre yapmaya kalkmayın.

• Pili kesinlikle parçalarına ayırmaya veya yeniden birleştirmeye

çalışmayın.

• Pil akarsa kullanmayı durdurun.

• Pil ve bileşenleri geri dönüştürülmeli veya düzgün bir şekilde atılmalıdır.

• Pili ve diğer küçük bileşenleri çocuklardan uzak tutun.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

25

AC Güç Kablosu Gereksinimleri

Geçerli konumunuza göre doğru AC fiş tipini kullanın.

ÖNEMLİ! LED projektörünüzle verilen AC güç kablosu yerel güç kaynağınızla eşleşmiyorsa bayiinize başvurun.

NOT: Voltaj dalgalanmalarından kaynaklanan sinyal etkileşimini

önlemek için topraklama tipi fiş de kullanan bir video kaynağı aygıtı kullanmanızı önemle öneririz.

Avustralya ve Çin Anakarası İçin ABD, Kanada ve Tayvan İçin

Avrupa Kıtası İçin Birleşik Krallık İçin

26

Japonya İçin İsveç İçin

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

2. LED Projektörü Aygıtınıza Bağlayın.

HDM

I/MH

L

Ses Çıkış Jakı Micro SD Kart

HDM

I/MH

L

USB 2.0

HDM

Mini VGA

L

Micro USB

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

HDM

I/MH

L

HDMI/MHL

HDM

I/MH

L

HDM

I/MH

L

HDM

I/MH

L

27

28

3. LED Projektörün Yüksekliğini Ayarlayın.

LED projektörünüz, görüntü yüksekliği ekranını ayarlamaya yardımcı olan dahili bir stand ile gelir.

UYARI!

Bu üründen zararlı optik radyasyonu yayılma olasılığı vardır.

Çalışan lambaya direkt bakmayın. Gözlere zarar verebilir.

LED projektörü projektör çantasının içine yerleştirmeden önce dahili standın tamamen çekildiğinden emin olun.

NOTLAR:

LED projektörü sabit düz bir yüzeye yerleştirin.

• LED projektörün kenarları arasındaki 30 cm veya daha fazla mesafeyi koruyun.

• LED projektörü tavandan sarkacak şekilde özel takma prosedürleri için bayiinize başvurun.

12°

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Ekran Boyutu ve Projeksiyon Mesafesi Tablosu

Aşağıdaki tabloyu kullanarak LED projektörün ekranla olan mesafesini ayarlayın.

ekran boyutu

LED Projektör yansıtma mesafesi

100

120

140

160

Ekran boyutu - 16:10

(inç) (milimetre)

30

40

762

1016

60 1524

80 2032

2540

3048

3556

4064

Yansıtma mesafesi

(metre)

0.71

0.95

1.42

1.90

2.37

2.84

3.32

3.79

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

29

4. Güç Düğmesine Basın.

NOT: Güvenlik nedeniyle, LED projektörünüzü açmak için bazı modellerde güç düğmesine yaklaşık 2 saniye basılmasını gerektirir.

HDMI/MHL

30

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

5. Görüntü Odağını Ayarlayın.

Görüntü odağını ayarlamak için odak halkasını sola veya sağa taşıyın.

NOT: Ekran görüntüsünü ayarlarken hareketsiz bir görüntü kullanın.

AV-IN

AV-IN

HDM

HDMI/MHL

I/MH

L

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

31

32

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Bölüm 3:

Ekran Menüsünü

Kullanma

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

33

Ekran Görüntüsü Menüsünden Programları

Başlatma

NOT: Aşağıdaki ekran görüntüleri yalnızca başvuru amaçlıdır ve

önceden haber verilmeksizin güncellenebilir. Ekran görüntüleri LED projektörün modeline bağlı olarak da değişebilir.

Ekran görüntüsü menüsü, LED projektörünün kullanımını maksimum hale getirmek için tasarlanmış program ve ayarlar seti içerir. LED projektörünüzde veya birlikte verilen uzaktan kumandadaki kontrol paneli düğmelerini kullanarak ekran görüntüsü menüsü içinde dolaşabilirsiniz.

Ekran menüsünde gösterilen seçenekleri veya programları başlatmak için, aşağıda gösterilen kontrol paneli kılavuzuna bakın.

34 kontrol paneli kılavuzu

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Kontrol Paneli Kılavuzu

Kontrol paneli kılavuzu, ekran menüsü içindeki etkin seçenekleri başlatmak için kontrol paneli düğmelerini kullanma işlemlerinde size kılavuzluk eder.

VGA HDMI

Kontrol paneli kılavuzu kontrol panelindeki

çevreleyen 8 düğmeyi temsil eder.

düğmesini

Kontrol Paneli Düğmeleri

Kontrol Paneli Kılavuzu

Örneği

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

35

LED Projektörünüzü İlk Kez Kullanma

LED projektörünüzü ilk kez kullanırken aşağıdaki adımlara bakın.

1. LED projektörünüzü ayarlayın, sonra güç düğmesine basın. LED projektörün artık açıldığını göstermek için ASUS hoş geldiniz ekranı görünür.

2. Kontrol paneli düğmelerini kullanarak LED projektörünüzde kullanmak istediğiniz dili seçin.

3. Demo Modu kontrol paneli kılavuzunda, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

On (Açık) - Bu seçenek LED projektörünüzün demo videosunu başlatır. Bu seçerseniz, adım 4'e ilerleyin.

ÖNEMLİ!

• Bu seçenek, LED projektörünüzü her açtığınızda otomatik olarak

Demo Modu kontrol paneli kılavuzunu başlatır.

• Bu seçenek etkinleştirildiğinde, LED projektörünüz otomatik olarak demo videosunu başlatır.

NOT: Demo Modu işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Demo Modunu Kullanma bölümüne bakın.

36

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Off (Kapalı) - Bu seçenek, LED projektörünüzde demo videolarını görüntülemeyi devre başı bırakır ve bağlı giriş aygıtlarını taramaya ilerler.

ÖNEMLİ! Bu seçenek Demo Modu kontrol paneli kılavuzunu devre dışı bırakır ve bunun yerine LED projektörünüzü her açtığınızda Giriş kontrol paneli kılavuzunu başlatır.

NOT: Demo Modu işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Demo Modunu Kullanma bölümüne bakın.

4. Demo videosunu izledikten sonra veya demo videosunu izlerken, bağlı giriş aygıtlarını taramaya ilerlemek için

öğesine basabilirsiniz.

VGA HDMI

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

37

38

LED Projektörünüzün Ayarlarına Erişme

Ekran menüsünde dolaşmak için kontrol paneli düğmelerini kullanmak dışında, aşağıdaki LED projektör ayarlarını başlatmak için bu düğmelerin her birini de kullanabilirsiniz:

ÖNEMLİ! Media Center'da bu işlevleri kullanmak için kontrol paneli kılavuzunda Projector Setting (Projektör Ayarı) öğesine basın.

HDMI

VGA

Brightness (Parlaklık)

HDMI

Yansıtma ekranınızın parlaklığını ayarlamak için bu düğmeye basın.

Açılı bir yansıtmanın sonucu bozulan görüntüleri düzeltmek için bu düğmeye basın.

Main menu/OK (Ana menü/Tamam)

VGA

LED projektörü ayarlarınızın ana menüsünü başlatmak, seçili öğeyi etkinleştirmek veya geçerli kontrol paneli kılavuzundan çıkmak için bu düğmeye basın.

HDMI

Volume (Ses düzeyi)

LED projektörünüzde oynatılan ses dosyasının ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeye basın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

VGA HDMI

Contrast (Kontrast)

Projeksiyon ekranındaki aydınlık veya karanlık yerler arasındaki farkı ayarlamak için bu düğmeye basın.

Media Center*

VGA HDMI

Media Center'ı başlatmak için bu düğmeye basın.

NOT: Daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Media Center'ı Kullanma bölümüne bakın.

VGA

Mini VGA bağlantı noktası yoluyla giriş aygıtınızla bağlantıyı başlatmak için bu düğmeye basın.

VGA HDMI

HDMI*

HDMI bağlantı noktası yoluyla giriş aygıtınızla bağlantıyı başlatmak için bu düğmeye basın.

* sadece seçilen modellerde

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

39

Input (Giriş)*

VGA HDMI

LED projektörünüze bağlı aygıtları taramak için bu düğmeye basın.

* sadece seçilen modellerde

40

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

VGA HDMI

Splendid

Aşağıdaki görüntüleme modlarından birini etkinleştirmek için bu düğmeye basın: Standard (Standart), Black Board (Kara Tahta),

White Board (Beyaz Tahta), Dynamic (Dinamik), Game (Oyun),

Theater (Tiyatro), Scenery (Manzara).

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

41

VGA HDMI

Image Setting (Görüntü Ayarı)

Aşağıdaki görüntü ayarlarına erişmek için bu düğmeye basın:

NOT: Bu işlev yalnızca HDMI bağlantı noktası kullanılırken çalışır.

Sharpness (Keskinlik) - Bu seçenek yansıtılan görüntünün görünümünü keskinleştirmenize veya yumuşatmanıza izin verir.

Saturation (Doygunluk) - Bu seçenek yansıtılan görüntünün tonunu ayarlamanızı sağlar.

42

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

VGA HDMI

Image Position (Görüntü Konumu)

Aşağıdaki görüntü konum ayarlarına erişmek için bu düğmeye basın:

• Auto Keystone (Otomatik Yastık Düzeltme) - Bu seçenek görüntünüzün hizalamasını otomatik ayarlamanızı sağlar.

Horizontal Positioning (Yatay Konumlandırma) - Bu seçenek görüntünün konumunu yatay olarak kaydırmanızı sağlar.

• Projector Position (Projektör Konumu) - Bu seçenek LED projektörünüzün konumuna bağlı olarak yansıtılan görüntünün konumunu ayarlamanızı sağlar.

• Vertical Position (Dikey Konumlandırma) - Bu seçenek görüntü konumunu dikey olarak kaydırmanızı sağlar.

• Auto Adjust (Otomatik Ayarlama) - Bu seçenek ekrandaki görüntünün yansıtılmasını otomatik ayarlamanızı sağlar.

Phase (Faz) - Bu seçenek, LED projektörü bilgisayarın sinyaline göre bilgisayar sinyaliyle yayılan satır sayısını ayarlamanızı sağlar.

Clock (Saat) - Bu seçenek LED projektörün bilgisayara göre frekansını ayarlar.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

43

VGA HDMI

Setup (Kurulum)

Aşağıdaki LED projektör ayarlarına erişmek için bu düğmeye basın:

44

Information (Bilgi) - Bu seçenek LED projektörünüz hakkında aşağıdaki bilgileri gösterir: geçerli olarak kullanılan giriş bağlantı noktası, LED projektörün model adı ve geçerli olarak kullanılan

Splendid modu.

• All Reset (Tümünü Sıfırla) - Bu seçenek LED projektörünüz için geçerli olarak ayarladığınız tüm ayarları sıfırlamanızı sağlar.

Menu Timeout (Menü Zaman Aşımı) - Bu seçenek, yansıtma ekranından ekran menüsü kaybolmadan önce saniye cinsinden zaman aşımı hızını ayarlamanızı sağlar.

Aspect Ratio (En Boy Oranı) - Bu seçenek aşağıdaki en boy oranlarına göre ekranının yansıtmasını değiştirmenizi sağlar:

AUTO (OTOMATİK), 4:3, 16:9 ve 16:10.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Language (Dil) - Bu seçenek LED projektörünüzün ekran menüsünde kullanmak için dili seçmenizi sağlar.

Power Timeout (Güç Zaman Aşımı) - Bu seçenek LED projektörünüz kullanılmadığında otomatik kapanmadan önce geçecek saniye sayısını ayarlamanızı sağlar.

Demo Mode (Demo Modu) - Bu seçenek LED projektörünüzün demo video özelliklerini açar veya kapatır.

NOT: Daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki Demo Modunu Kullanma bölümüne bakın.

• E-Manual (E-Kılavuz) - Bu seçenek LED projektörün

E-Kılavuzunu başlatır.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

45

Demo Modunu Kullanma

Demo Modunu kullanarak LED projektörünüzle gelen dahili demo videosunu veya kendi demo videolarınızı görüntüleyin.

Aygıtı ilk kez açtığınızda On (Açık) öğesini seçerseniz, Demo Modu

LED projektörünüzde otomatik olarak etkinleştirilir.

Ancak, Off (Kapalı) öğesini seçmek bu özelliği devre dışı bırakır. Bu durumda, aşağıdaki adımları kullanarak bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Demo Modunu Etkinleştirme

1. Setup (Kurulum) kontrol paneli kılavuzunu başlatın.

2. Demo Mode > On (Demo Modu > Açık) öğesini seçin.

ÖNEMLİ!

• Bu seçenek, LED projektörünüzü her açtığınızda otomatik olarak

Demo Modu kontrol paneli kılavuzunu başlatır.

• Bu seçenek etkinleştirildiğinde, LED projektör bekleme moduna geçtiğinde LED projektörünüz otomatik olarak dahili belleğinden veya SD kartınızdan ya da USB sürücüsünden demo videosunu başlatır.

46

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Kendi Demo Videonuzu Oluşturma ve Oynatma

LED projektörünüz, slayt gösterisi olarak sunulan bir dizi fotoğraf kullanarak basit demo videoları oluşturmanızı sağlar. Ekranda oynatılırken slayt gösterisiyle birlikte çalmak için bir arka plan müziği de ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları kullanarak kendi demo videonuzu oluşturun ve bunu LED projektörünüzde oynatın:

1. SD Kartınızda veya USB sürücüsünde ASUS adında bir klasör oluşturun.

2. Demo videonuza dahil etmek istediğiniz fotoğrafları ve bir müzik dosyasını (isteğe bağlı) seçin.

ÖNEMLİ! Demo videosu arka plan müziği olarak yalnızca bir müzik dosyası seçebilirsiniz.

NOT: Uyumlu fotoğraf ve müzik dosyası biçimlerini görmek için bu kılavuzdaki P2 LED projektör serisi için teknik özellikler konusuna bakın.

3. Oluşturduğunuz ASUS klasörü içindeki seçili dosyaları kopyalayın.

4. SD kartı veya USB sürücüsünü LED projektörünüze bağlayın.

5. LED projektörü açın. Demo Modu etkinse, SD kartınızın veya

USB sürücüsünün ASUS klasöründe depolanan demo videoyu oynatmak için On (Aç) öğesine basın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

47

Media Center'ı Kullanma

LED projektörünüzün Media Center'ını kullanarak fotoğrafları gösterin, videoları oynatın, müzik dinleyin ve belgeleri görüntüleyin.

Media Center yoluyla, USB etkin giriş aygıtlarına ve micro SD kartlara da bağlanabilirsiniz.

Media Center'ı Başlatma

LED projektör bir micro SD kart veya harici sürücü algıladıktan sonra

Media Center otomatik olarak başlatılır.

Kontrol panelinden olarak da başlatabilirsiniz.

öğesine basarak Media Center'ı manuel

48

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

SD Kart veya USB Sürücüden Dosyaları Açma

Fotoğraf

Desteklenen görüntü dosyası biçimleri:

• JPG

• JPEG

• BMP (biteşlem)

Bir görüntü dosyasını açmak için:

1. Giriş aygıtınızı LED projektöre bağlayın.

2. Media Center'ın ekran görüntüsü menüsünü başlatmak için

LED projektörü açın.

3. Photo (Fotoğraf) öğesini seçin.

4. Giriş aygıtınızdan dosyaya gözatmak ve seçmek için kontrol paneli kılavuzuna bakın.

VGA HDMI

5. Seçili klasörü veya dosyayı açmak için öğesine basın.

VGA HDMI

6. Dosyayı açtıktan sonra, Photo Slideshow (Fotoğraf Slayt

Gösterisi) kontrol paneli kılavuzunu başlatmak için kontrol panelindeki öğesine basın.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

49

50

Video

Dosya

Türü

AVI

MOV

MP4

MPG

3GP

3G2

Video Kodeki Çözünürlük Kare Hızı

H.264 BP, MP, HP @ L4.1

MPEG-4 ASP @ L5

MPEG-4 SP

Divx Yüksek Tanım

Xvid

H.263 Profil 3 Düzey 70

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

MJPEG Baseline 4:4:4

H.264 BP, MP, HP @ L4.1

MPEG-4 ASP @ L5

MPEG-4 SP

Divx Yüksek Tanım

Xvid

H.263 Profil 3 Düzey 70

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

MJPEG Baseline 4:4:4

H.264 BP, MP, HP @ L4.1

MPEG-4 ASP @ L5

MPEG-4 SP

Divx Yüksek Tanım

Xvid

H.263 Profil 3 Düzey 70

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

H.264 BP, MP, HP @ L4.1

MPEG-4 ASP @ L5

MPEG-4 SP

Divx Yüksek Tanım

Xvid

H.263 Profil 3 Düzey 70

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

1080P

1080P

1080P

1080P

1080P

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

(devamı sonraki sayfada)

Ses Kodeki

MPEG-1 L1-3

HE-AACv1

PCM / G.711

MPEG-1 L1-3

HE-AACv1

AMR-NB

AMR-WB

PCM / G.711

MPEG-1 L1-3

HE-AACv1

AMR-NB

AMR-WB

MPEG-1 L1-3

HE-AACv1

AMR-NB

AMR-WB

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

VOB

DAT

TS

M4V

FLV

Dosya

Türü

WMV

ASF

MKV

Video Kodeki Çözünürlük

MPEG-4 SP

Divx Yüksek Tanım

Xvid

VC-1/WMV9

1080P

H.264 BP, MP, HP @ L4.1

1080P

Kare Hızı

30 fps

30 fps

MPEG-2 MP@HL

MPEG-1

MPEG-2 MP@HL

MPEG-4 ASP @ L5

MPEG-4 SP

Sorenson Spark

1080P

1080P

1080P

1080P

1080P

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

30 fps

Ses Kodeki

WMA8/9

MPEG-1 L1-3

HE-AACv1

PCM / G.711

AC3

MPEG-1 L1-3

AC3

DTS

MPEG-1 L1-3

MPEG-1 L1-3

N/A

MPEG-1 L1-3

PCM / G.711

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

51

Bir video dosyasını açmak için:

1. Giriş aygıtınızı LED projektöre bağlayın.

2. Media Center'ın ekran görüntüsü menüsünü başlatmak için

LED projektörü açın.

3. Erişmek istediğiniz giriş aygıtını seçin.

52

4. Video'yu seçin.

5. Giriş aygıtınızdan dosyaya gözatmak ve seçmek için kontrol paneli kılavuzuna bakın.

VGA HDMI

6. Seçili klasörü veya dosyayı açmak için öğesine basın.

VGA HDMI

7. Dosyayı açtıktan sonra, video dosyasının kontrol paneli kılavuzunu başlatmak için kontrol panelindeki basın.

öğesine

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Ses

Dosya Türü

MP1/ MP2/ MP3

WMA

OGG

ADPCM-WAV

PCM-WAV

AAC

Örnek Hızı (KHz)

8-48

22-48

8-48

8-48

8-48

8-48

Bit Hızı (Kb/sn)

8—320

5—320

64—320

32—384

128—1536

8—256

Ses dosyalarını çalmak için aşağıdaki adımlara bakın:

1. Aygıtınızı LED projektöre bağlayın.

2. Media Center'ın ekran görüntüsü menüsünü başlatmak için

LED projektörü açın.

3. Music (Müzik) öğesini seçin.

4. Giriş aygıtınızdan dosyaya gözatmak ve seçmek için kontrol paneli kılavuzuna bakın.

VGA HDMI

5. Seçili klasörü veya dosyayı açmak için öğesine basın.

VGA HDMI

6. Dosyayı açtıktan sonra, ses dosyasının kontrol paneli kılavuzunu başlatmak için kontrol panelindeki basın.

öğesine

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

53

54

Belge

Dosya Türü

Adobe PDF

Microsoft®

Office Word

Destek sürümü Sayfa /Satır

Sınırlaması

Boyut

Sınırlaması

Açıklama

PDF 1.0

PDF 1.1

PDF 1.2

PDF 1.3

PDF 1.4

Microsoft® Office Word

1995, Microsoft® Office

Word 1997, Microsoft®

Office Word 2000,

Microsoft® Office Word

2002, Microsoft® Office

Word 2003

En fazla 100 sayfa

(Bir Dosya)

En fazla 75 MB -

Ofis görüntüleyici bir Microsoft®

Word dosyasının tüm sayfalarını aynı anda yüklemediğinden, belirgin bir sayfa veya satır sınırlaması yoktur.

En fazla 100 MB Basit Çince yazı tipindeki koyu harfli metni desteklemez

Microsoft®

Office Excel

Microsoft®

Office

PowerPoint

Microsoft® Office Excel

1995

Microsoft® Office Excel

1997, Microsoft® Office

Excel 2000, Microsoft®

Office Excel 2002,

Microsoft® Office Excel

2003,

Microsoft® Office Excel

2007 (.xlsx), Microsoft®

Office Excel 2010 (.xlsx)

Microsoft® Office Excel XP

Microsoft® Office

PowerPoint 1997,

Microsoft® Office

PowerPoint 2000,

Microsoft® Office

PowerPoint 2002,

Microsoft® Office

PowerPoint 2003,

Microsoft® Office

PowerPoint 2007

(.pptx), Microsoft®

Office PowerPoint 2010

(.pptx), Microsoft® Office

PowerPoint XP, .ppx, .ppsx

Satır Sınırı: en fazla

595

Sütun Sınırı: en fazla 256

En fazla 15 MB

Sayfa: en fazla 100

Not: Listelenen bu

3 sınırlama tek bir dosyada birlikte görünmez.

En fazla 100 sayfa

(Bir Dosya)

En fazla 19 MB

Parola korumalı sayfalar desteklenmez

Slayt gösterisi sırası desteklenmez

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Belgeleri görüntülemek için aşağıdaki adımlara bakın:

1. Aygıtınızı LED projektöre bağlayın.

2. Media Center'ın ekran görüntüsü menüsünü başlatmak için

LED projektörü açın.

3. Erişmek istediğiniz giriş aygıtını seçin.

4. Document (Belge) öğesini seçin.

5. Giriş aygıtınızdan dosyaya gözatmak ve seçmek için kontrol paneli kılavuzuna bakın. Şuna basın

VGA HDMI

6. Seçili klasörü veya dosyayı açmak için öğesine basın.

VGA HDMI

7. Dosyayı açtıktan sonra, Document (Belge) kontrol paneli kılavuzunu başlatmak için kontrol panelindeki basın.

öğesine

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

55

Çok Dilli Sürümler

Bu E-Kılavuz'un diğer dil sürümlerini şu web sitesinden indirin:

http://support.asus.com

56

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Ekler

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

57

58

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications

Commission ( FCC ) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan

önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.

• Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.

• Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir

çıkış noktasına bağlayınız.

• Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de

2. Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Bakanlığı Radyo Girişim

Yönergelerinde belirtilen, dijital aygıtlardan gelen radyo parazitleri

Sınıf B limitlerini aşmaz.

Bu sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-003’e uygundur.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için http://csr.

asus.com/english/Compliance.htm adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları

EU REACH SVHC

Kore RoHS

İsviçre Enerji Yasaları

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır.

Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşlenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size

çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/

english/Takeback.htm adresini ziyaret edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

59

60

PC Zamanlaması Desteği

HDMI (PC)

Çözünürlük

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 960

1360 x 768

1440 x 900

Mod

VGA_60

SVGA_60

XGA_60

WXGA_60

1280 x 960_60

1360 x 768_60

WXGA+_60

Yenileme Hızı (Hz) H-frekans (kHz)

59.940

60.317

60.004

31.469

37.879

48.363

59.810

60.000

60.015

59.887

49.702

60.000

47.712

55.935

Saat (MHz)

25.175

40.000

65.000

83.500

108

85.500

106.500

HDMI (Video)

Zamanlama Çözünürlük

480p

576p

720/50p

720/60p

1080/50i

1080/60i

720 x 480

720 x 576

1280 x 720

1280 x 720

1920 x 1080

1920 x 1080

Dikey frekans (Hz) H-frekans (kHz)

59.94

50

50

60

50

60

31.47

31.25

37.5

45.00

28.13

33.75

Nokta Saat Frekansı

(MHz)

27

27

74.25

74.25

74.25

74.25

Mini VGA

Çözünürlük Mod

640 x 480

800 x 600

1024 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1366 x 768

1440 x 900

VGA_60

SVGA_60

XGA_60

WXGA_60

SXGA_60

1280 x 960_60

1366 x 768_60

WXGA+_60

Yenileme Hızı (Hz) H-frekans (kHz)

59.940 31.469

60.317

60.004

37.879

48.363

59.810

60.020

60.000

60.015

59.887

49.702

63.981

60.000

47.7

55.935

Saat (MHz)

25.175

40.000

65.000

83.500

108.000

108

85.86

106.500

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

P2 LED Projektörü Serisi Teknik Özellikleri

Ekran

Yansıtma

Lensi

Görüntüleme Teknolojisi

Işık Kaynağı

Işık Kaynağı Ömrü

Gerçek Çözünürlük (Doğal)

Işık Çıkışı

Kontrast Oranı

Renk Doygunluğu (NTSC)

Ekran Renkleri

Atış Hızı

Yansıtma Mesafesi

Yansıtma/Ekran Boyutu

Yansıtma Ofseti

Yakınlaştırma Oranı

P2B

0,45" DLP®

R/G/B LED

P2M

30.000 saat (maks)

WXGA 1280x800

350

Lümen

3500:1 DCR

100%

16,7 M

1,1 (42" 1 m'de)

0,5 ~ 120 inç

20 ~ 120 inç

100 ± 5 %

Sabit

Video

Özellikleri

Resim Modları

P2E

7 Mod (Standart Mod, Kara tahta,

Beyaz tahta, Dinamik Modu, Oyun,

Manzara Modu, Tiyatro Modu)

Yastık düzeltme hizalaması

Otomatik Yastık Düzeltme

En Boy Oranı

Projektör Yerleşimi

Ses

Özellikleri

Dahili hoparlörler

Sinyal

Frekansı

Analog Sinyal Frekansı

Dijital (En fazla +/- 40 derece)

Evet

16:10/ 16:9 / 4:3

Ön Masa, Arka Masa, Ön Tavan,

Arka Tavan

Evet, 1 hoparlör (1,5 W)

31,5~55,9 KHz(Y)/60 Hz(D)

(devamı sonraki sayfada)

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

61

62

Power (Güç)

Gürültü

P2B P2M P2E

27 W

Güç Açma Modu 30 W 50 W

Bekleme Modu <0,5 W

Akustik Gürültü

32 dB

(Bekleme modu)

25 dB (Tiyatro modu)

34 dB

(Bekleme modu)

30 dB (Tiyatro modu)

32 dB

(Bekleme modu)

25 dB

(Tiyatro modu)

Giriş / Çıkış

Ses Çıkışı Kulaklık çıkışı

Kart Okuyucu Multimedya oynatma için

1 x Micro SD kart yuvası

Multimedya oynatma için

1 x Micro SD kart yuvası

YOK

YOK

Multimedya

Biçimleri

Destekli

USB bağlantı noktası

Video

Ses

Resim

Belge

Görüntüleyici

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Mekanik Tasarım

Kasa Renkleri Beyaz Siyah

YOK

YOK

YOK

YOK

Üçayak Soketi Evet

Stand Desteği Evet

(devamı sonraki sayfada)

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Mekanik

Tasarım

Güvenlik

Boyut

Makine Üzerindeki

Düğmeler

Kensington kilidi

Fiziki Boyut

Kutu Boyutu

P2B P2M P2E

Media Center, Input

(Giriş), Power (Güç),

Image position (Görüntü konumu), Brightness

(Parlaklık), Image Quality

(Görüntü Kalitesi),

Image Setting (Görüntü

Ayarı), Keystone (Yastık

Düzeltme), Enter (Giriş),

Volume (Ses Düzeyi),

Splendid, Contrast

(Kontrast), Setup

(Kurulum)

VGA, HDMI,

Power (Güç),

Image Position

(Görüntü

Konumu),

Brightness

(Parlaklık), Image

Quality (Görüntü

Kalitesi),

Image Setting

(Görüntü Ayarı),

Keystone (Yastık

Düzeltme), Enter

(Giriş), Volume

(Ses Düzeyi),

Splendid,

Contrast

(Kontrast), Setup

(Kurulum)

Evet

142,4mm x 130mm x 34,6mm

235 mm x 179 mm x 113 mm

Ağırlık

Net Ağırlık (Tahm.) 666g

Brüt Ağırlık (Tahm.) 1,4kg

Çalıştırma Sıcaklığı

Çalıştırma Nemi

Aksesuarlar

532g

1,2 kg

502g

1,2 kg

0 o

C ~ 40 o

C

20 ~ 90% taşıma çantası, güç adaptörü, güç kablosu,

D-Sub kablosu, hızlı başlatma kılavuzu, uzaktan kumanda, garanti kartı

Düzenleme Onayları

FCC/UL/CE/CB/CCC/C-tick/VCCI/PSE/CU

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

** Ürünün bulunabilirliği bölgeye göre değişebilir.

** Adı geçen tüm marka ve ürün adları ilgili şirketlerinin ticari markalarıdır.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

63

64

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

• Lütfen taşıma esnasında ıslatmayınız, ıslak ve nemli alanlarda bulundurmayınız, ürünü ters çevirmeyiniz ve dikkatlice taşıyınız.

Periyodik bakımla ilgili dikkat edilecek hususlar

• Bu ürün periyodik bakım gerektirmez.

Montaj ve kurulum ile ilgili dikkat edilecek hususlar

• Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir.

Detayları klavuzda mevcuttur.

Kullanım Ömrü

• 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış

Sonrası Hizmetler

Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım

ömrü 5 (beş) yıldır.

Verimli enerji tüketimi için dikkat edilecek hususlar

• Kullanmadığınız zaman cihazı kapatınız.

• Kullanmadığınız zaman cihazın fişini prizden çekiniz.

Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler

ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye)

ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL

Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1

Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul

Telefon: +90 216 524 30 00

Faks: +90 216 481 83 80

E-Posta: [email protected]

ASUS Teknik Destek Merkezi - ANKARA

Adres: Cevizlidere Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:61/A Çankaya

Ankara

Telefon: +90 312 473 1280

Faks: +90 312 473 1281

E-Posta: [email protected]

Ithalatçı bilgileri

KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS

TICARET ANONIM SIRKETI EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI,

SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY Telefon : +90 216 528 8888

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI ve GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici

ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

65

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

66

Üretici

Adres

ASUSTek COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,

TAIWAN

Avrupa yetkili temsilcisi ASUS COMPUTER GmbH

Adres

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,

GERMANY

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

ASUS iletişim bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres

Telefon

Faks

E-posta

Web sitesi

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

+886-2-2894-3447

+886-2-2890-7798 [email protected]

www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon

Online yardım

+86-21-38429911 support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres

Telefon

Faks

Web sitesi

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

+1-510-739-3777

+1-510-608-4555 usa.asus.com

Teknik Destek

Telefon

Destek faksı

+1-812-282-2787

+1-812-284-0883

Online yardım

support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Almanya

Faks

+49-2102-959911

Web sitesi

www.asus.de

Online iletişim

www.asus.de/sales

Teknik Destek

Telefon (Bileşen) +49-1805-010923*

Telefon

(Sistem/Dizüstü

+49-1805-010920*

Bilgisayar/Eee/LCD)

Destek Faksı

+49-2102-9599-11

Online yardım

support.asus.com

* Bir Almanya sabit hattından arama 0,14 Avro/dakika; cep telefonundan arama 0,42 Avro/dakika.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

67

68

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : LED Projector

Model name : P2B, P2E, P2M conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Declaration Date: 28/05/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

Signature :

__________

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

EC Uygunluk Beyanı

Biz, bu imza altındakiler

Üretici:

Adres:

Avrupa’daki Yetkili:

Adres,

ehir:

Ülke:

A

aıdaki ürünün

Ürün adı :

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

ALMANYA

LED Projector

Model adı : P2B, P2E, P2M

A

aıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduunu deklare ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Direktifi

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Direktifi

EN 60950-1 / A12:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Direktifi

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 140331

CE i

areti

(EC uygunluk i

areti)

Pozisyon : CEO

sim :

Jerry Shen

Deklarasyon Tarihi: 28/05/2013

CE

aretinin Eklendii Yıl: 2013

mza :

__________

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

69

70

T.C.

GÜMRÜK VE

TİCARET

BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

VE PİYASA GÖZETİMİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 31.01.2014 / 42284

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 31.01.2016

İmalatçı/İthalatçı Firmanın

Ünvanı:

Merkez Adresi:

Verilen Hizmetin Kapsamı :

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ

İŞLEM SİSTEMLERİ SAN.VE DIŞ

TİC. A.Ş.

EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18

SARIGAZİ - ÜMRANİYE -

İSTANBUL

TS 12845 Yetkili servisler -

Profesyonel amaçlı ses ve görüntü cihazları için - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

PETEK ECE

TİRYAKİOĞLU

Bakan a.

DAİRE BAŞKANI V.

Belgenin Doğruluğu www.tuketici.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN

ÜNVANI: KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN.VE DIŞ

TİC.

MERKEZ ADRESİ: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SARIGAZİ İSTANBUL

TELEFON: 0216-5288888

FAKS: 0216-3131818

TİCARET SİCİL NO: 345785 - 293367

VERGİ NO: 5810075726

1.

Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ

TİCARET LTD. ŞTİ.-ADANA ŞUBESİ

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: SARIGAZİ

Vergi No: 2730204052

Telefon No: 0216 540 00 00

HYB NO: 01-HYB-601

Adres: REŞATBEY MAH.ORDU CAD.NO:64 SEYHAN/

Şehir: ADANA

2.

Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE VE SER. HİZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: SARIGAZİ

Vergi No: 2730204052

Telefon No: 903122304411

HYB NO: 06-HYB-1509

Adres: NECATİBEY CAD. NO: 25/A SIHHİYE ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

(devamı sonraki sayfada)

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

71

72

3.

Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ

TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞUBESİ

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: SARIGAZİ VD

Vergi No: 2730204052

Telefon No: 232.4892045

HYB NO: 35-HYB-1999

Adres: MÜRSELPAŞA BULV. NO:22/B BASMANE

Şehir: İZMİR

4.

Servis Adı: TEKOBİZ ELEKTRONİK VE TEKNİK SANAYİ TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: HIZIRBEY

Vergi No: 8360304878

Telefon No: 462 323 12 82

HYB NO: 61-HYB-121

Adres: KAHRAMANMARAŞ CADDESİ MARAŞ APT. NO.51 KAT 1 DAİRE 1

Şehir: TRABZON

5.

• Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE VE SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE

DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad:

• Vergi Dairesi: SULTANBEYLİ

• Vergi No: 2730204052

• Telefon No: 902165400000

• HYB NO: 34-HYB-2783

• Adres: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SANCAKTEPE/

• Şehir: İSTANBUL

(devamı sonraki sayfada)

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

6.

Servis Adı: HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇİKANLI

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: BEYDAĞI

Vergi No: 7210044165

Telefon No: 904223218608

HYB NO: 44-HYB-14

Adres: SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2

Şehir: MALATYA

7.

Servis Adı: MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

Yetkili Ad Soyad:

Vergi Dairesi: KIZILTEPE

Vergi No: 40834849550

Telefon No: 04823125599

HYB NO: 21-HYB-895

Adres: TEPEBAŞI MAHALLESİ SOBACILAR ÇARŞISI 642.SOKAK NO:1/A

/ KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

73

74

Led Projeksiyon Cihazı Kullanma Klavuzu

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project