ASUS G750JM User's Manual

Add to My manuals
122 Pages

advertisement

ASUS G750JM User's Manual | Manualzz
Notebook PC
E-manual
DA7780
Januar 2013
Ophavsret Information
Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen
som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres,
transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig,
skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER
EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER
ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG,
TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB
AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS
ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I
DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.
Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive
virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og
forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.
SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION
OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE
ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL,
HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.
Ansvarsbegrænsning
Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er
berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er
berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for
skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom
samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige
forpligtelser under denne garanti.
ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne
kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.
Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets
leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.
ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS
SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE,
TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE
(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER
ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.
Service og støtte
Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com
Notebook PC e-manual
Indholdsfortegnelse
Om denne manual.............................................................................................. 7
Konventioner, brugt i denne manual......................................................... 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Typografi............................................................................................................... 8
Sikkerhedsforskrifter.......................................................................................... 9
Sådan bruger du din Notebook PC............................................................. 9
Sådan passer du på Notebook PC'en.......................................................10
Ansvarlig bortskaffelse..................................................................................11
Kapitel 1: Hardware-installation
Lær din Notebook PC at kende....................................................................14
Set oppefra........................................................................................................14
Bund .............................................................................................................18
Højre side............................................................................................................20
Venstre side.......................................................................................................22
Set bagfra...........................................................................................................24
Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC
Kom i gang..........................................................................................................26
Installation af batteripakke (på udvalgte modeller)...........................26
Sådan oplader du Notebook PC'en...........................................................27
Løft for at åbne skærmpanelet...................................................................28
Tryk på tænd/sluk knappen.........................................................................28
Fingerbevægelser på touchpad'en.............................................................29
Sådan flyttes markøren.................................................................................29
Bevægelser med en finger...........................................................................30
Bevægelser med to fingre............................................................................32
Tre-fingerbevægelser.....................................................................................33
Brug af tastatur..................................................................................................34
Funktionstaster.................................................................................................34
Funktionstaster til ASUS Apps....................................................................35
Windows® 8 taster...........................................................................................35
Multimedie-kontroltaster . ..........................................................................36
Numerisk tastatur............................................................................................36
Sådan bruges det optiske drev ...................................................................37
Notebook PC e-manual
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8
Start for første gang.........................................................................................40
Windows® 8 låseskærm...................................................................................40
Windows® UI........................................................................................................41
Startskærm........................................................................................................41
Windows®-apps................................................................................................41
Hotspots.............................................................................................................42
Sådan arbejder du med Windows-apps....................................................44
Sådan starter du apps....................................................................................44
Tilpasse apps.....................................................................................................44
Sådan lukker du apps.....................................................................................45
Få adgang til Apps-skærmen......................................................................46
Charms bar.........................................................................................................48
Snap-funktionen..............................................................................................50
Sådan bruges Snap.........................................................................................50
Andre tastaturgenveje....................................................................................52
Tilslutning til trådløse netværk....................................................................54
Wi-Fi-tilslutning................................................................................................54
Bluetooth . .........................................................................................................56
Flyfunktion.........................................................................................................58
Tilslutning til netværk via kabel...................................................................59
Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse.......59
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse............................63
Sådan slukker du for Notebook PC'en . ....................................................64
Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre.....................................64
Kapitel 4: ASUS Apps
Medfølgende apps fra ASUS.........................................................................66
Life Frame...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+....................................................................................................69
Instant On(Øjeblikkelig opstart)................................................................71
Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)
Selvtest ved start (POST)................................................................................74
Notebook PC e-manual
Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding..............74
BIOS ...................................................................................................................74
Få adgang til BIOS...........................................................................................74
BIOS-indstillinger.............................................................................................75
Fejlfinding............................................................................................................83
Refresh your PC (Opdater din PC)..............................................................83
Reset your PC (Nulstil din PC)......................................................................84
Advanced options (Avancerede indstillinger).......................................85
Kapitel 6: Opgradering af Notebook PC'en
Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM)............88
Udskiftning af harddiskdrev (HDD)............................................................92
Sådan installeres et nyt batteri.....................................................................98
Tillæg
DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller)...................... 102
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller)................... 104
Overholdelse indbygget modem........................................................... 105
Oversigt.......................................................................................................... 105
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet................................. 105
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet . .............................. 106
Ikke-stemme udstyr ................................................................................... 106
Federal communications commission erklæring............................. 108
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement............... 110
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC).......... 110
CE mærkning advarsel................................................................................ 111
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering.......... 111
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner............................. 112
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig.......................... 112
UL sikkerhedsnoter...................................................................................... 114
Krav til strømsikkerhed............................................................................... 115
TV Tuner meddelelser................................................................................. 115
REACH .......................................................................................................... 115
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa
(for lithium-ion-batterier).......................................................................... 115
Sikkerhedsinformation for optisk drev................................................. 117
Notebook PC e-manual
Macrovision Corporation produktnote................................................ 117
CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med
indbygget modem)...................................................................................... 118
ENERGY STAR overholdende produkt................................................... 119
Miljømærke - den europæiske union . ................................................. 120
Forebyggelse af høretab............................................................................ 120
Bemærkning til belægningen . ............................................................... 120
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og
erklæring ........................................................................................................ 121
ASUS Genbrug / Returservice.................................................................. 121
Notebook PC e-manual
Om denne manual
Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren
i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:
Kapitel 1: Hardware-installation
Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om
hardwarekomponenterne i din Notebook PC.
Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC
Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af
Notebook PC'en.
Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8
Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger
Windows® 8 på din Notebook PC.
Kapitel 4: ASUS Apps
Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med din
Notebook PC.
Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)
Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre
indstillingerne på Notebook PC'en.
Kapitel 6: Opgradering af Notebook PC'en
Dette kapitel guider dig igennem udskiftning og opgradering af
dele i Notebook PC'en.
Tillæg
Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer
vedrørende Notebook PC'en.
Notebook PC e-manual
Konventioner, brugt i denne manual
For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen
tekst på følgende måde:
VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal
følges for at udføre en opgave.
BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og
tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.
ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som
skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn
til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og
komponenterne i din notebook pc.
Ikoner
Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at
udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc.
= brug berøringspladen.
= brug tastaturet.
Typografi
Fed
= Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
Kursiv = ����������������������������������������������������������
Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan
finde yderligere oplysninger.
Notebook PC e-manual
Sikkerhedsforskrifter
Sådan bruger du din Notebook PC
Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med
temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).
Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din
adapter passer med el-tilførslen.
For at forhindre generende varme eller skade som følge
af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød
eller nær nogen del af din krop.
Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre
perifere enheder.
Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke
bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer,
som kan reducere luftventilationen.
Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile
arbejdsoverflader.
Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne
i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes
på transportbæltet), men den må ikke udsættes for
magnetiske detektorer og magnetstave.
Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede
tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige
begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din
Notebook PC på flyet.
Notebook PC e-manual
Sådan passer du på Notebook PC'en
Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble
netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den
forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et
rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende
rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern
overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud.
Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder,
rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Notebook
PC'en.
Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en.
Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske og
elektriske felter.
Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i nærheden af
væsker, regn eller fugt.
Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser.
Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.
10
Notebook PC e-manual
Ansvarlig bortskaffelse
Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet.
Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af
det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede
affaldscontainer på hjul angiver, at produktet
(elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige
knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige
husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af
elektroniske produkter.
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet.
Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul
indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med
husholdningsaffald.
Notebook PC e-manual
11
12
Notebook PC e-manual
Kapitel 1:
Hardware-installation
Notebook PC e-manual
13
Lær din Notebook PC at kende
Set oppefra
BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land.
Oversidens udseende kan også variere alt efter Notebook PC-model.
14
Notebook PC e-manual
Mikrofon
Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer,
stemmeindtaling og enkle lydoptagelser.
3D Vision IR-port (på udvalgte modeller)
The 3D Vision IR-porten overfører 3D Vision-signaler til dine
3D-briller, når du spiller 3D-videospil eller ser 3D-videoer.
Kamera
Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder
og optage videoer med Notebook PC'en.
Skærmpanel
Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og
andre multimediefiler på Notebook PC'en.
BEMÆRK: Skærmopløsningen kan varierer afhængig af din
notebook pc-model.
Tænd/sluk-knap
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for
Notebook PC'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at
sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis
den slumrer eller er i dvale.
Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, holder du tænd/slukknappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC'en slukker.
Numerisk tastatur (på udvalgte modeller)
Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller
som piletaster.
BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet
Numerisk tastatur i denne manual.
Notebook PC e-manual
15
Indikator for låsning af store bogstaver
Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver er
aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan du indtaste store
bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook PC'ens tastatur.
Tastatur
Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en
trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også
bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig
adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre
multimediefunktioner.
BEMÆRK:
• Tastaturlayoutet varierer efter model og land.
• Nogle udvalgte modeller leveres med bagbelyst tastatur.
Touchpad
Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med
flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en
intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en
almindelig mus.
Statusindikatorer
Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle
tilstand for Notebook PC'ens hardware.
Strømindikator
16
Strømindikatoren lyser, når Notebook PC'en er
tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC'en er i
slumretilstand.
Notebook PC e-manual
To-farvet indikator for batteriopladning
Den to-farvede lysdiode viser batteriets opladestatus.
Se nedenstående tabel for yderligere oplysninger:
Farve
Status
Konstant grøn
Din Notebook PC sluttes til en
strømkilde, batteriet oplades, og
batteriniveauet er mellem 95% og
100%.
Konstant orange Din Notebook PC sluttes til en
strømkilde, batteriet oplades, og
batteriniveauet er mindre end
95%.
Blinker orange Din notebook pc kører på batteri,
og batteriniveauet er mindre end
10%.
Slukket
Din notebook pc kører på batteri,
og batteriniveauet ligger mellem
10% og 100%.
Indikator for drevaktivitet
Denne indikator lyser, når Notebook PC'en bruger de
interne drev.
Bluetooth/trådløs indikator(på udvalgte modeller)
Denne indikator lyser, når Notebook PC'ens trådløse
funktioner (Bluetooth eller Wi-Fi) er aktiveret.
Indikator for tallås
Denne indikator lyser, når tallåsen er aktiveret. Derved
kan du bruge nogle af tasterne på tastaturet til
indtastning af tal.
Notebook PC e-manual
17
Bund
BEMÆRK: Bunden kan variere afhængigt af model.
ADVARSEL! Bunden af Notebook PC'en kan blive varm under drift eller
opladning af batteriet. Når du arbejder på Notebook PC'en, må du ikke
anbringe den sådan, at ventilationshullerne blokeres.
VIGTIGT! Batteritiden afhænger af brugen og af specifikationerne for
denne Notebook PC. Batteriet kan ikke skilles ad.
18
Notebook PC e-manual
Batteri
Batteriet oplades automatisk, når Notebook PC'en er tilsluttet
en strømkilde. Når det er opladet, leverer batteriet strøm til
Notebook PC'en.
Batterifjederlås
Batterifjederlåsen låser automatisk batteriet på plads, når det
isættes i batterirummet.
VIGTIGT! Denne lås bør være ulåst, når du fjerner batteriet.
Ventilationsåbninger
Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og
varm luft i at forlade notebook-pc’en.
ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre
ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der
ellers kan ske overophedning.
Rum til random-access hukommelsesmodul (RAM)
RAM-rummet tillader dig at montere flere RAM-moduler for at
forøge hukommelsen på Notebook PC'en.
Rum til harddiskdrev
Dette rum er en reserveret plads til harddisken i Notebook
PC'en.
Subwoofer
Subwooferhøjttalerne afgiver meget lave lydfrekvenser for fuld
og rigere bas, som er egnet til at spille spil eller se videoer på
din bærbare computer.
Notebook PC e-manual
19
Højre side
Kombinationsstik med høretelefonstik og S/PDIF-udgang
Med dette stik kan du forbinde Notebook PC'en til højtalere
med forstærker og hovedtelefoner. Du kan også bruge dette
produkt til, at forbinde din notebook pc til S/PDIF-kompatible
enheder (Sony/Philips Digital Interconnect Format (S/PDIF).
Mikrofonindgang
Mikrofonindgangen bruges til at tilslutte en ekstern mikrofon
til Notebook PC'en.
USB 3.0-port med USB Charger+
Denne USB 3.0-port med -ikonet leveres med funktionen
USB Charger+. USB Charger+ kan bruges til at hurtigoplade
mobilenheder og kan bruges, selv når Notebook PC'en slumrer,
er i dvale eller er lukket helt ned (på udvalgte modeller).
USB 3.0 port
Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør
overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er
bagudkompatibel med USB 2.0.
Mini DisplayPort/Thunderbolt port (afhængig af model)
Brug en Thunderbolt-adapter til at forbinde din notebookpc til en DisplayPort, VGA, DVI eller en ekstern skærm via
HDMI, og se indhold i høj opløsning med Intel® Thunderbolt™
teknologien.
20
Notebook PC e-manual
HDMI port
Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia
Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af
HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.
LAN port
Sæt netværkskablet i dette stik for at tilslutte til lokalnetværk
(LAN).
VGA port
Denne port giver dig mulighed for, at forbinde din notebook
pc til en standard VGA-kompatibel enhed, såsom en skærm
eller en projektor.
Strøm (DC) indgang
Slut strømadapteren til dette stik for at oplade batteriet og for
at levere strøm til Notebook PC'en.
ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Adapteren
må ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet
en strømkilde.
VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet
og levere strøm til Notebook PC'en.
Notebook PC e-manual
21
Venstre side
Hul til Kensington® lås
Hullet til Kensington® låsen giver dig mulighed for at låse
din bærbare pc fast, ved brug af sikkerhedsprodukter, der er
kompatible med Kensington®.
USB 3.0 port
Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør
overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er
bagudkompatibel med USB 2.0.
Optisk drev
Notebook PC’ens optiske drev understøtter muligvis flere
diskformater som f.eks. cd, dvd og brændbare diske.
Optisk drev-indikator
Denne indikator lyser, når der trykkes på skub-ud-knappen,
mens din bærbare computer er tændt. Denne indikator lyser
også, når det optiske drev læser data fra eller skriver data på en
disk.
Udskubningsknap til optisk diskdrev
Tryk på denne knap for at udskubbe det optiske diskdrevs
bakke.
22
Notebook PC e-manual
Manuel udskubningshul
Hullet til manuel udskubning bruges til at skubbe diskbakken
ud i tilfælde af, at den elektroniske udskubningsknap ikke
virker.
ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den
elektroniske udskubningsknap ikke virker.
BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan
bruges det optiske drev i denne manual.
Hukommelseskortlæser
Denne Notebook PC har en enkelt indbygget
hukommelseskortlæser, der understøtter kortformaterne MMC
og SD.
Notebook PC e-manual
23
Set bagfra
Ventilationsåbninger
Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og
varm luft i at forlade notebook-pc’en.
ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre
ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der
ellers kan ske overophedning.
24
Notebook PC e-manual
Kapitel 2:
Sådan bruger du din Notebook PC
Notebook PC e-manual
25
Kom i gang
Installation af batteripakke (på udvalgte modeller)
BEMÆRK: Hvis Notebook PC'en ikke har fået installeret batteriet, skal
du gøre det på følgende måde.
Sæt batteripakken i på skrå, som vist på billedet og tryk indtil den
klikkes på plads.
26
Notebook PC e-manual
Sådan oplader du Notebook PC'en.
A. Slut strømkablet til AC-DC omformeren.
B. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.
C. Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).
VIGTIGT!
• Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før
du tænder for den første gang.
• Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook
pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter.
• Når du bruger din notebook pc mens strømadapteren er tilsluttet,
skal du sørge for at stikkontakten er i nærheden af enheden og at
den er nemt tilgængelig.
• Oplysninger om strømadapter:
- Indgangsspænding: 100–240V AC
- Indgangsfrekvens: 50–60Hz
- Rating udgangsstrøm: 180W (19,5V, 9,23A)
- Rating udgangsspænding: 19V DC
Notebook PC e-manual
27
Løft for at åbne skærmpanelet.
Tryk på tænd/sluk knappen.
28
Notebook PC e-manual
Fingerbevægelser på touchpad'en
Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og
få adgang til indstillingerne på Notebook PC'en. Der henvises
til følgende illustrationer om brugen af fingerbevægelser på
touchpad'en.
Sådan flyttes markøren
Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at
aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at
flytte markøren på skærmen.
Kør horisontalt
Kør vertikalt
Kør diagonalt
Notebook PC e-manual
29
Bevægelser med en finger
Tryk/dobbelttryk
•
•
I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.
På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne
det.
Venstreklik
Højreklik
•
Klik på en app på
Startskærmen for at starte
den.
•
•
Dobbeltklik på et program
i Skrivebordstilstand for at
starte det.
Klik på en app på
Startskærmen for at
vælge den og starte
indstillingslinjen. Du kan
også trykke på denne knap
for at starte linjen All Apps
(Alle apps).
•
Brug denne knap i
skrivebordstilstand for at
åbne højreklikmenuen.
BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver
placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en.
30
Notebook PC e-manual
Træk-og-slip
Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at
tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal
du tage din finger af touchpad'en.
Svirp på øvre kant
•
•
På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant,
for at åbne All apps (Alle apps) linjen.
I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens
menu.
Svirp på venstre kant
Svirp på højre kant
Svirp fra venstre kant, for at skifte Svirp fra højre kant, for at åbne
mellem dine åbne apps.
Charms bar.
Notebook PC e-manual
31
Bevægelser med to fingre
32
Tryk
Drej
Tryk med to fingre på
touchpad'en for at simulere
højreklik-funktionen.
For at dreje et billede, skal
du placerer to fingre på
touchpad'en, og drej en finger
med eller mod uret, mens den
anden finger holdes stille.
Rulning med to fingre (op/ned)
Rulning med to fingre
(venstre/højre)
Før to fingre, for at rulle op
og ned.
Før to fingre, for at gå til venstre
og højre.
Zoom ud
Zoom ind
Før to fingre sammen på
touchpad'en.
Spred to fingre på touchpad'en.
Notebook PC e-manual
Træk-og-slip
Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger,
før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en
andet sted.
Tre-fingerbevægelser
Før op
Før ned
Før tre fingre opad for at vise alle Før tre fingre nedad for at vise
kørende programmer.
Skrivebordstilstand.
Notebook PC e-manual
33
Brug af tastatur
Funktionstaster
Funktionstasterne på Notebook PC'ens tastatur kan udføre følgende
kommandoer�:
Sætter din notebook pc til at sleep mode (slumre)
Slår airplane mode (flyfunktionen) til og fra
Bemærk: når denne funktion er aktiveret,
deaktiverer airplane mode (flyfunktionen)alle
trådløse forbindelser.
Skruer ned for lysstyrken på tastaturet på notebook
pc-modeller med baggrundslys på tastaturet
Skruer op for lysstyrken på tastaturet på notebook
pc-modeller med baggrundslys på tastaturet
Skruer ned for lysstyrken på skærmen
Skruer op for lysstyrken på skærmen
Slukker for skærmpanelet
Skifter skærmtilstand
Bemærk: sørg for, at den anden skærm er
forbundet til din notebook pc.
Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.
34
Notebook PC e-manual
Slår højttaleren til og fra.
Skruer ned for lyden.
Skruer op for lyden.
Funktionstaster til ASUS Apps
Notebook PC'en er også udstyret med et særligt sæt funktionstaster,
som kun bruges til at starte ASUS apps.
Skifter mellem indstillingerne i ASUS Splendid
Video Enhancement Technology app'en for, at
skifte mellem disse farveindstillinger på skærmen,
skal du: Gamma Correction (gamma-korrektion),
Vivid Mode (livlig), Theater Mode (teater), Soft
Mode (blød), My Profile (min profil) og Normal.
Starter ASUS Life Frame app'en
Starter ASUS Power4Gear Hybrid app'en
Windows® 8 taster
Der er to særlige Windows®-taster på Notebook PC’ens tastatur, som
bruges som vist nedenfor:
Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windowsstartskærmen. Hvis du allerede er på Windowsstartskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå
tilbage til den senest åbnet app.
Tryk på denne tast for at simulere højreklik.
Notebook PC e-manual
35
Multimedie-kontroltaster
Multimedie-kontroltasterne tillader dig at styre multimediefiler som
f.eks. lyd- og videofiler, der afspilles på Notebook PC'en.
Tryk på
samtidigt med piletasterne på Notebook PC'en som
vist nedenfor.
Stop
Spring til
forrige
nummer
eller spol
tilbage
Afspil
eller
Pause
Spring
til næste
nummer
eller spol
frem
Numerisk tastatur
Der findes et numerisk tastatur på
visse Notebook PC-modeller. Du kan
bruge dette tastatur til at indtaste tal
eller som piletaster.
Hvis du vil bruge det
numeriske tastatur som
piletaster, skal du trykke på
.
Hvis du vil bruge det
numeriske tastatur til at
taste tal på, skal du trykke på
.
36
Notebook PC e-manual
Sådan bruges det optiske drev
BEMÆRK: Den faktiske placering af den elektroniske
udskubningsknap kan variere afhængig af modellen af Notebook PC.
Isætning af optisk disk
1. Når Notebook PC'en er
tændt, skal du trykke på den
elektronisk udskubningsknap
for at skubbe bakken ud.
2. Træk forsigtigt diskbakken lidt
længere ud.
VIGTIGT! Pas på ikke at røre ved
linsen på det optiske drev. Sørg
for at der ikke sidder noget i
klemme under diskbakken.
3. Hold disken om kanten med
den trykte side opad og
anbring den forsigtigt på
bakken.
4. Tryk ned på diskens plastik
midte, indtil den falder på
plads på bakken.
Notebook PC e-manual
37
5. Skub forsigtigt på diskbakken
for at lukke det optiske drev.
BEMÆRK: Når der læses data,
kan man normalt høre, at drevet
snurrer rundt og vibrerer lidt.
Manuel udskubningshul
Hullet til manuel udskubning findes på porten til det optiske drev og
bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske
udskubningsknap ikke virker.
Du kan skubbe diskbakken ud manuelt ved at sætte en udrettet
papirclip i hullet til manuel udskubning og trykke let, indtil
drevbakken åbner.
ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den
elektroniske udskubningsknap ikke virker.
38
Notebook PC e-manual
Kapitel 3:
Sådan arbejder du med
Windows® 8
Notebook PC e-manual
39
Start for første gang
Når du starter computeren for første gang, vises en række
skærmbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de
grundlæggende indstillinger i Windows® 8 operativsystemet.
Sådan startes Notebook PC'en den første gang:
1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle
minutter til opsætningsskærmen vises.
2. Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på
Notebook PC'en.
3. Læs licensbetingelserne grundigt. Afkryds I accept the terms
for using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at
bruge Windows) og klik på Accept (Accepter).
4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende
grundindstillinger:
•
Hold PC'en sikker
•
Tilpasning
•
Trådløs
•
Indstillinger
•
Log på din PC
5. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger,
vises Windows®8 tutorial. Se den for at få mere at vide om
funktionerne i Windows®8.
Windows® 8 låseskærm
Windows®8 låseskærmen kan fremkomme, når Notebook PC'en
starter Windows®8 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på
låseskærmen eller en tast på Notebook PC'ens tastatur.
40
Notebook PC e-manual
Windows® UI
Windows® 8 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver
dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i
startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du
kan bruge mens du arbejder på din notebook pc.
Startskærm
Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto.
Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og
applikationer på et sted.
Brugerkonto
Zoom ind/ud-knap
Windows®-apps
Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i
fliseformat, så du har let adgang til dem.
BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før
de kan startes.
Notebook PC e-manual
41
Hotspots
Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer
og få adgang til indstillingerne på din notebook pc. Funktionerne på
disse hotspots kan aktiveres med berøringspladen.
Hotspots på en åben app
Hotspots på startskærmen
42
Notebook PC e-manual
Hotspot
Handling
øverst venstre
hjørne
Hold musemarkøren over øverste venstre
hjørne og klik på den seneste apps
miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.
Hvis du startede mere end en app, kan du rulle
ned for at vise alle åbne apps.
nederst venstre
hjørne
Fra en kørende apps skærm:
Hold musemarkøren over nederste venstre
hjørne og tryk på Startskærmens miniature for
at vende tilbage til Startskærmen.
BEMÆRK: Du kan også trykke på Windowstasten
på tastaturet for at gå tilbage til
Startskærmen.
Fra Startskærmen:
Hold musemarkøren over nederste venstre
hjørne og klik på den kørende apps miniature
for at vende tilbage til app'en.
øverste kant
Hold musemarkøren over øverste kant, indtil
den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip
app'en til den nye placering.
BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer
kun på en kørende app, eller når vil bruge
Snap-funktionen. For yderligere oplysninger
henvises til Snap-funktionen under Sådan
arbejder du med Windows® apps.
øverste og
nederste højre
hjørne
Notebook PC e-manual
Hold musemarkøren over øverste eller
nederste højre hjørne for at starte Charms bar
(Symbollinjen).
43
Sådan arbejder du med Windows-apps
Brug berøringspladen eller tastaturet på din notebook pc, til at starte
og tilpasse dine apps.
Sådan starter du apps
Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller
tryk én gang, for at starte den.
Tryk to gange på
og brug så piltasterne til at kikke
igennem applikationerne. Tryk på
for at starte en
app.
Tilpasse apps
Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen
på følgende måde:
Flytte apps
For at flytte en app skal du dobbelttrykke på app'en og
trække og slippe den til det ønskede sted.
Ændre størrelse på apps
Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den og
tryk så på
eller
.
Frigive apps
For at frigive en app fra startskærmen, skal du højreklikke
på den for, at åbne dens indstillinger, og klik herefter på
ikonet.
44
Notebook PC e-manual
Sådan lukker du apps
1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og
vent herefter til at markøren ændres til et hånd-ikon.
2. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen,
for at lukke den.
I det åbne app-vindue, skal du trykke på�
Notebook PC e-manual
.
45
Få adgang til Apps-skærmen
Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du
også åbne andre programmer via Apps-skærmen.
Vandret rullepanel
Åbne Apps-skærmen
Åbn Apps-skærmen ved at bruge Notebook PC'ens touchpad eller
tastatur.
Før fingeren fra øverste kant for at starte linjen All Apps
(Alle apps).
Tryk fra Startskærmen på
All Apps (Alle apps),
46
for at vælge ikonet
og tryk så på
.
Notebook PC e-manual
Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen
Du kan fastgøre flere apps til Startskærmen ved hjælp af
touchpad'en.
1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at
føje til startskærmen.
2. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger.
3. Tryk på
Notebook PC e-manual
-ikonet.
47
Charms bar
Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side
af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig
mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til
indstillingerne på din notebook pc.
Symbollinjen
Sådan starter du symbollinjen
BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række
hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når
du bruger den for første gang.
Brug berøringspladen eller tastaturet på din notebook pc, til at starte
symbollinjen.
Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre
hjørne på skærmen.
Tryk på�
48
Notebook PC e-manual
Inde i Charms bar
Search (Søg)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer,
applikationer og programmer på din notebook pc
Share (Del)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele
applikationer via sociale netværker og e-mail.
Start (i gang)
Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til
startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt
applikation via startskærmen.
Devices (Enheder)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele
filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så
som en ekstern skærm eller en printer.
Settings (Indstillinger)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din notebook pc.
Notebook PC e-manual
49
Snap-funktionen
Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde
eller skifte imellem de to apps.
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst
1.366 x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen.
Snap-linje
Sådan bruges Snap
Brug Notebook PC’ens touchpad eller tastatur til at aktivere og bruge
Snap.
1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.
3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du
trække og slippe app'en til venstre eller højre side af
skærmpanelet.
4. Start en anden app.
50
Notebook PC e-manual
1. Start den app, du vil bruge Snap på.
2. Tryk på
.
3. Start en anden app.
4. Skift imellem apps ved at trykke på
Notebook PC e-manual
.
51
Andre tastaturgenveje
Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte
applikationer og navigere i Windows®8.
\
Skifter imellem startskærmen og den seneste
kørende app
Starter skrivebordet
Starter Computer-vinduet i skrivebordstilstand
Åbner ruden File search (Filsøgning)
Åbner ruden Share (Del)
Åbner ruden Settings (Indstillinger)
Åbner ruden Devices (Enheder)
Aktiverer låseskærmen
Minimerer Internet Explorer-vinduet
52
Notebook PC e-manual
Åbner ruden til den anden skærm
Åbner ruden Apps search (Apps-søgning)
Åbner vinduet Run (Kør)
Åbner Ease of Access Center (Øget
tilgængelighed)
Åbner ruden Settings search (Søg
indstillinger)
Åbner en menuboks med Windows-værktøjer
Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på
skærmen
Zoom ud af skærmen
Åbner Narrator Settings (Indstillinger for
Oplæser)
Aktiverer skærmprint-funktionen
Notebook PC e-manual
53
Tilslutning til trådløse netværk
Wi-Fi-tilslutning
Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale
netværk med Wi-Fi-forbindelsen på din notebook pc.
VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når
du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere
oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.
Sådan aktiverer du Wi-Fi
Du kan aktiverer Wi-Fi på din notebook pc ved, at gøre følgende:
1.����
Åbn Charms bar.
2.��������
Tryk på
og på
.
3.����������������������������������������������������
Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige WiFi-forbindelser.
54
Notebook PC e-manual
4. Tryk på Connect (Forbind) for at starte
netværksforbindelsen.
BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en
sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen.
5. Hvis du vil aktivere deling imellem Notebook PC'en og
andre trådløse systemer, skal du trykke på Yes, turn on
sharing and connect to devices (Ja, slå deling til og
forbind til andre enheder). Tryk på No, don't turn on
sharing or connect to devices(Nej, slå ikke deling til og
forbind ikke til andre enheder), hvis du ikke vil aktivere
deling.
Notebook PC e-manual
55
Bluetooth
Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og
fra andre Bluetooth-enheder.
VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du
vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere
oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.
Parring med andre Bluetooth-enheder
Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at
kunne overføre data. Dette gør du med touchpad'en på følgende
måde:
1.����
Åbn Charms bar.
2. Tryk på
og så på Change PC Settings (Skift
PC-indstillinger).
3. Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du
Devices (Enheder), trykker på Add a Device (Tilføj
en enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.
56
Notebook PC e-manual
4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på
Notebook PC'en med adgangskoden, der er sendt til den
valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes (Ja) for at
parre Notebook PC'en med enheden.
BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt
om at indtaste adgangskoden fra Notebook PC'en.
Notebook PC e-manual
57
Flyfunktion
Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation,
hvorved du kan bruge Notebook PC'en, når du flyver.
Slå Flytilstand til
1.����
Åbn Charms bar.
2.��������
Tryk på
og på
.
3. Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.
Tryk på
.
Slå Flytilstand fra
1.����
Åbn Charms bar.
2.��������
Tryk på
og på
.
3.�����������������������������������������������������
Flyt skyderen til venstre for at slå Flytilstand fra.
Tryk på
.
BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede
tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der
skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.
58
Notebook PC e-manual
Tilslutning til netværk via kabel
Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og
bredbåndsforbindelser til Internet, med Notebook PC’ens LAN-port.
BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om,
eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din
Internetforbindelse.
For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.
VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet Notebook PC’ens
LAN-port og et lokalnetværk, før du udfører følgende.
Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE
netværksforbindelse
1. Start Desktop (Skrivebord).
2. Højreklik fra Windows® opgavebjælken på
netværksikonet
og tryk på Open Network and
Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter).
3. I vinduet Network and Sharing Center (Netværksog delingscenter) trykker du på Change adapter
settings (Rediger indstillinger for netværkskort).
4. Højreklik på dit LAN og vælg Properties
(Egenskaber).
Notebook PC e-manual
59
5. Tryk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internetprotokol version 4(TCP/IPv4)) og tryk på
Properties (Egenskaber).
6. Tryk på Obtain an IP address automatically (Få en
IP-adresse automatisk) og tryk på OK.
BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoEforbindelse.
60
Notebook PC e-manual
7. Vend tilbage til vinduet Network and Sharing Center
(Netværks- og delingscenter) og tryk på Set up a new
connection or network (Opret en ny forbindelse eller et
nyt netværk).
8. Vælg Connect to the Internet (Opret forbindelse til
internettet) og klik på Next (Næste).
Notebook PC e-manual
61
9. Tryk på Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE).
10. Indtast dit brugernavn, adgangskode og forbindelsesnavn
og tryk på Connect (Opret forbindelse).
11. Tryk på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen.
12. Tryk på
på opgavebjælken og tryk på den forbindelse,
du netop har oprettet.
13. Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk på
Connect (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til
Internettet.
62
Notebook PC e-manual
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse
1. Gentag trinene 1-5 under Configuring a dynamic
IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en
dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse).
2
Tryk på Use the following IP address (Brug den
følgende IP-adresse).
3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard
gateway fra din internetudbyder.
4. Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne DNS
serveradresse og alternative DNS serveradresse og
trykke på OK.
Notebook PC e-manual
63
Sådan slukker du for Notebook PC'en
Du kan slukke for Notebook PC'en på en af følgende måder:
•
Tryk på
på Charms bar (symbollinjen), og
tryk herefter på
> Shut down (Luk ned) for
at lukke ned på normal vis.
•
Fra log-in-skærmen trykker du på
> Shut
down (Luk ned).
•
Du kan også slukke for din notebook pc via
skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte
skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne
nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk ned) på
rullelisten, og klik herefter på OK.
•
Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde
tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil den
slukker.
Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre
For at sætte Notebook PC'en til at slumre, skal du trykke på tænd/
sluk-knappen én gang.
Du kan også sætte din notebook pc til, at dvale via
skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet
og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet.
Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK.
64
Notebook PC e-manual
Kapitel 4:
ASUS Apps
Notebook PC e-manual
65
Medfølgende apps fra ASUS
Life Frame
Forbedrer din webcam-funktion, ved brug af Life Frame app'en.
Med denne app kan du oprette snapshots, redigere billeder,
optage videoer, optage lydfiler, bruge dit webcam som et
overvågningskamera samt spille spil.
Sådan starter du Life Frame
tryk herefter på
.
Værktøjslinjen archive
(Arkiv) viser en
funktions gemte filer i
miniaturevisning.
Handlingsknap
Knap til
ansigtssporing
Funktioner
Optag
Indstillinger for
webkamera
66
Zoom ind/ud
Notebook PC e-manual
Funktioner i Life Frame
Kamera
Brug denne funktion til, at tage billeder med dit
webcam.
Videokamera
Brug denne funktion til, at optage video med dit
webcam.
Skærm
Denne funktion giver dig mulighed for, at bruge dit
webcam som et overvågningskamera, da det automatisk
identificerer bevægelser og tager herefter et billede af
det.
Stemmeoptager
Brug denne funktion til, at optage lydfiler på din
notebook pc.
Spil
Denne funktion giver dig mulighed for, at spille spil med
dit webcam.
Notebook PC e-manual
67
Power4Gear Hybrid
Optimer ydelsen på din notebook pc, ved brug af
strømbesparingsfunktionerne i Power4Gear.
BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din notebook pc ud
af stikkontakten, skifter Power4Gear Hybrid automatisk til
batteribesparelsesfunktionen.
Sådan starter du Power4Gear Hybrid
.
Tryk på
Vælg blandt disse enegiplaner.
Indstillinger
Giver dig mulighed for, at aktivere/
deaktivere skrivebordsikonerne
og præsentationsfunktionen.
Ydelsestilstand
Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj
ydelse, såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer
med din notebook pc.
Batteribesparing
Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din notebook pc,
både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.
68
Notebook PC e-manual
USB Charger+
Med USB Charger+ har du mulighed for at oplade mobile enheder
via USB porten på din ASUS pc.
Denne funktion kan også bruges, selv når din notebook pc slumre, er
i dvale eller lukket helt ned (kun tilgængelig på udvalgte modeller).
BEMÆRK: USB Charger+ er tilgængelige på din USB 3.0 opladeport,
som har dette ikon .
ADVARSEL! USB Charger+ er tilgængelig i din USB 3.0 opladeport.
Sådan bruger du USB Charger+ indstillingerne
USB Charger+ indstillingerne giver dig mulighed for at indstille
begrænsningen på din USB Charger+, når batterietniveauet i
din ASUS pc er lavt. Dette giver dig også mulighed for, at oplade
enheder mens din notebook pc slumre, er i dvale eller lukket helt
ned.
1. Højreklik på USB
Charger+ ikonet
på skrivebordet,
og klik herefter på
Settings(Indstillinger).
2. Afkryds Enable USB
Charger+ in battery
mode (Aktiver
USB Charger+ i
batterifunktionen).
Notebook PC e-manual
69
3. Vælg en eller begge af disse
oplademuligheder: Enable
quick charge when the
system is running (Aktiver
hurtig opladning, mens
systemet kører) eller
Enable quick charge when
the system is in sleep/
hibernate/shutdown mode
(Aktiver hurtig opladning,
mens systemet slumre, er i
dvale eller lukket helt ned).
BEMÆRK: På visse modeller vælger USB Charger+ automatisk begge
indstillinger. Du kan altid fravælge en af disse to indstillinger hvis
nødvendigt.
4. Flyt procentknappen enten til højre eller venstre for at indstille
begrænsningen på opladende enheder.
5. Klik på OK for at gemme indstillingerne. Eller klik på Annuller.
70
Notebook PC e-manual
Instant On(Øjeblikkelig opstart)
Spar på batteriet, mens din notebook pc er i dyb slumring (Deep S3),
ved brug af øjeblikke opstart-funktionen.
BEMÆRK: Deep S3 er en teknologi der hjælper dig med at sparre på
batteriet, mens din ASUS notebook pc er i dvalefunktion.
ADVARSEL! Standbytiden varierer i henhold til hvor meget batteri der
er tilbage på din notebook pc, computermodellen, konfigurationen
og betjeningsforholdene.
Ydelsesfunktion
Ydelsesfunktionen er som standard
aktiveret på din notebook pc. Den
gør det muligt at gendanne pc'en
til dens sidst virkende tilstand på
to sekunder, selv efter den er gået i
dvale.
Batteribesparelsesfunktion
Denne funktioner giver mulighed
for længere standbytid, hvilket
giver batteriet mulighed for, at
holde i op til 30 dage eller mere.
Når denne funktion er aktiveret,
vender din notebook pc tilbage
til den sidst virkende tilstand
på helt ned til 7 sekunder, efter
computeren har været i dyb
slumring i fire timer eller længere.
Notebook PC e-manual
Klik på denne,
for at aktivere
batterisparefunktionen.
71
72
Notebook PC e-manual
Kapitel 5:
Selvtest ved start (POST)
Notebook PC e-manual
73
Selvtest ved start (POST)
Selvtest ved start (POST) er en serie softwarestyrede diagnostiske
tests, der kører, når du tænder eller genstarter Notebook PC'en. Den
software, der styrer POST, er installeret som en permanent del af
Notebook PC’ens arkitektur.
Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og
fejlfinding
Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre
funktioner til fejlfinding ved at bruge funktionstasterne på Notebook
PC'en. Der henvises til følgende oplysninger for flere detaljer.
BIOS
Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/
output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal
bruges under start af Notebook PC-systemet.
Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste
brugssituationer for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard
BIOS-indstillingerne, bortset fra i følgende situationer:
•
Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af
systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).
•
Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver
yderligere BIOS-indstillinger eller -opdateringer.
ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan
systemet blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt
kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet
servicetekniker.
Få adgang til BIOS
Genstart Notebook PC'en og tryk på
74
under POST.
Notebook PC e-manual
BIOS-indstillinger
BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan
være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.
Boot (Genstart)
Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende bootprioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af
boot-prioritet.
1. På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.
(Opstartmulighed #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch CSM
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
[P1: Hitachi HTS547..]
[Atheros Boot Agent]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Notebook PC e-manual
75
2. Tryk på
og vælg en enhed som Boot Option #1
(Opstartmulighed #1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch CSM
Launch PXE OpROM
[Enabled]
[Disabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot
Boot
Boot
Boot
Option
Option
Option
Option
Priorities
#1
#2
#3
[Windows Boot Manager]
[P1: Hitachi HTS547..]
Boot Agent]
Boot[Atheros
Option #1
Atheros Boot Agent
CD/DVD ROM Drive BBS P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Network Device BBS Priorities
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
76
Notebook PC e-manual
Sikkerhed
Med denne menu kan du konfigurere administrator- og
brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang
til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USBinterface.
BEMÆRK:
• Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode),
bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til
Notebook PC'ens operativsystem.
• Hvis du konfigurerer en Administrator Password
(Administratoradgangskode), bliver du bedt om denne, før du
kan få adgang til BIOS.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this
only limits access to Setup and is only asked for when
entering Setup. If ONLY the user’s password is set,
then this is a power on password and must be entered
to boot or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Secure Boot Control
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Must type with
character:
a-z, 0-9
NOT INSTALLED
[Enabled]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Til indstilling af adgangskoden:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator
Password (Installer administrator-password) eller User
Password (Brugerpassword).
2.
Indtast en adgangskode og tryk på
3. Indtast adgangskoden igen og tryk på
Notebook PC e-manual
.
.
77
Fjernelse af adgangskode:
1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator
Password (Installer administrator-password) eller User
Password (Brugerpassword).
2. Indtast det nuværende password og tryk på
.
3. Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være
tomt og tryk på
.
4. Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på
.
I/O Interface Sikkerhed
I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface
Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i
brugergrænsefladen på Notebook PC'en.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
SATA ODD Interface
LAN
Lock
USB Interface Security
UnLock
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
Network Interface
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan låses I/O interfacet:
1.På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O
Interface Security (I/O Interface sikkerhed).
2.Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på
.
3. Vælg Lock (Lås).
78
Notebook PC e-manual
USB Interface sikkerhed
Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har
du også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller
låse op for porte og enheder.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
CMOS Camera
Card Reader
[UnLock]
[UnLock]
[UNLOCKED]
USB Interface
Lock
UnLock
If LOCKED, all USB
devices will
be disabled
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan låses USB interfacet:
1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O
Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB
Interface Security (USB Interface sikkerhed).
2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock
(����
Lås).
BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til
Lock (Låst), låses og skjules også External Ports (Eksterne porte)
og andre enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade
sikkerhed).
Notebook PC e-manual
79
Konfigurer Masteradgangskode
I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master
Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere
adgangskode til harddisken.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Secure Boot Control
Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after
Setting Hard Disk
Passwords***
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
[Disabled]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Sådan indstilles HDD adgangskoden:
1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set
Master Password (Indstil Master Adgangskode).
2. Indtaste en adgangskode og tryk på
.
3. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på
.
4. Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) ,
og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.
80
Notebook PC e-manual
Save & Exit (Gem & Forlad)
Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes
and Exit (Gem ændringer og Forlad), før du forlader BIOS.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Opdatering af BIOS.
1. Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent
den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.
2. Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.
3. Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.
4. Genstart Notebook PC'en og tryk på
under POST.
5. Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på
Advanced (avanceret) > Start Easy Flash, og tryk herefter på
.
Notebook PC e-manual
81
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
Wake on Lid Open
Power Off Energy Saving
ASUS USB Charger+ in battery mode
[Enabled]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Intel Virtualization Technology
[Enabled]
Intel AES-NI
[Enabled]
CPU C states
[Disabled]
VT-d
[Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
6. Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56
FSO
FS1
FS2
FS3
New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7. Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)
> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne
systemet til dets standardindstillinger.
82
Notebook PC e-manual
Fejlfinding
Ved at trykke på
under POST får du adgang til Windows® 8
fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:
•
Opdater din PC
•
Nulstil din PC
•
Avancerede indstillinger
Refresh your PC (Opdater din PC)
Brug Refresh your PC (Opdater din PC), hvis du vil opdatere
systemet uden at miste dine filer eller programmer.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1. Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3. Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC).
4. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC)
punkterne for at få mere at vide om funktionen, og
tryk så på Next (Næste).
5. Tryk på den konto, du vil opdatere.
6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på
Continue (Fortsæt).
7. Tryk på Refresh (Opdater).
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til
stikkontakten, før du opdaterer systemet.
Notebook PC e-manual
83
Reset your PC (Nulstil din PC)
VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.
Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne Notebook
PC'en til standardindstillingerne.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1. Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3. Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC).
4. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC)
punkterne for at få mere at vide om funktionen, og
tryk så på Next (Næste).
5. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just
remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully
clean the drive (Ryd drevet helt).
6. Tryk på Reset (Nulstil).
VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til
stikkontakten, før du nulstiller systemet.
84
Notebook PC e-manual
Advanced options (Avancerede indstillinger)
Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre
yderligere fejlfindingshandlinger på Notebook PC'en.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1. Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3. Tryk på Advanced options (Avancerede
indstillinger).
4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede
indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil udføre.
5. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.
Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af
systemafbildning)
Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge
System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til
at genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.
Sådan får du adgang hertil under POST:
1. Genstart Notebook PC'en og tryk på
under
POST.
2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose
an option (Vælg en mulighed) og tryk så på
Troubleshoot (Fejlfinding).
3. Tryk på Advanced options (Avancerede
indstillinger).
Notebook PC e-manual
85
4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede
indstillinger) System Image Recovery
(Genoprettelse af systemafbildning).
5. Vælg en konto, som du vil genoprette med en
systemafbildningsfil.
6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på
Continue (Fortsæt).
7. Vælg Use the latest available system image
(recommended) (Anvend den senest tilgængelige
systemafbildning (anbefales)) og tryk på then
tap Next (Næste). Du kan også vælge Select a
system image (Vælg en systemafbildning), hvis
systemafbildningen ligger på en ekstern enhed eller
dvd.
8. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen for
genoprettelse af systemafbildning.
BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere
systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis Notebook
PC'en ikke fungerer.
86
Notebook PC e-manual
Kapitel 6:
Opgradering af Notebook PC'en
Notebook PC e-manual
87
Sådan installeres et Random Access
Memory-modul (RAM)
Opgrader hukommelseskapaciteten på din bærbare computer ved
at installere et RAM-modul i hukommelsesmodulet. Der henvises
til følgende trin, når du installerer et RAM-modul i din bærbare
computer:
ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du
frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og
telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm, batterienhed
osv).
VIGTIGT! Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for
at få oplysninger om mulige hukommelsesopgraderinger til Notebook
PC'en. Køb kun udvidelsesmoduler fra autoriserede forhandlere
af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og
pålidelighed.
BEMÆRK: Udseendet af din bærbare computers underside kan
variere fra model til model, men installationen af RAM-modulet er
den samme.
88
Notebook PC e-manual
A. Træk gummibeskyttelsen på bunden af din bærbare computer
af.
B. Løs skruen på din bærbare computers dæksel.
C. Træk dækslet af og fjern det helt fra din bærbare computer.
Notebook PC e-manual
89
D.Sæt RAM-modulet korrekt i holderen.
E.Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads
30º vinkel
1
hak
90
Notebook PC e-manual
F.
Juster og sæt derefter dækslet på plads igen.
G.Skru skruerne på igen.
H. Sæt gummibeskyttelsen på dækslet igen.
Notebook PC e-manual
91
Udskiftning af harddiskdrev (HDD)
Der henvises til følgende trin, hvis du skal erstatte harddisken på din
bærbare computer.
VIGTIGT! Du kan købe en harddisk fra autoriserede forhandlere
af denne notebook-pc for at sikre maksimal kompatibilitet
og pålidelighed. Det anbefales at du udskifter harddisken
under professionelt opsyn. Du kan også besøge et autoriseret
kundeservicecenter for yderligere hjælp.
ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du
frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og
telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm, batterienhed
osv).
BEMÆRK: Undersiden på din notebook-pc’s kan være anderledes fra
model til model, men installationen af harddisken er den samme.
92
Notebook PC e-manual
A. Træk gummibeskyttelsen på bunden af din bærbare computer
af.
B. Løs skruen på din bærbare computers dæksel.
C. Træk dækslet af og fjern det helt fra din bærbare computer.
Notebook PC e-manual
93
D.Skru de skruer ud, der holder HDD-bakken i kabinettet.
E. Frakobl harddisk-bakken fra harddisk-porten, og tag derefter
harddisk-bakken ud af computeren.
1
HDD-bakke
F.
Vend harddisk-bakken om, og fjern derefter skruerne.
G. Tag den gamle harddisk ud af harddisk-bakken.
HDD
1
HDD-bakke
94
Notebook PC e-manual
H. Placer den nye harddisk med dens PCB (printplade) nedad mod
harddisk-bakken. Sørg for, at harddiskens stik ikke klemmes af
harddisk-bakken.
I.
Skru skruerne på igen og spænd dem til.
Notebook PC e-manual
95
J.
Sæt harddisk-bakken tilbage i computeren, med harddiskstikket i den bærbare computers harddisk-port. Skub harddiskbakken ind, indtil den forbindes med den bærbare computer.
K. Skru harddisk-bakken fast med skruerne, som du fjernede før.
2
HDD-bakke
2
96
Notebook PC e-manual
L. Juster og sæt derefter dækslet på plads igen.
M.Skru skruerne på igen.
N. Sæt gummibeskyttelsen på dækslet igen.
Notebook PC e-manual
97
Sådan installeres et nyt batteri
ADVARSEL! Sluk for Notebook pc'en og afbryd alle tilsluttede eksterne
enheder, telefoner eller telekommunikationslinjer og strømstik, før du
fjerner batteriet.
VIGTIGT! Køb batterier fra autoriserede forhandlere af denne Notebook
pc for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.
BEMÆRK: De følgende trin gælder også, når du skal fjerne og udskifte
batteriet i Notebook pc'en.
Der henvises til følgende trin, når du installerer et nyt batteri i
Notebook pc'en.
A.Skub og hold fjederbatterilåsen til den ulåste position.
B.Træk det gamle batteri ud af batterirummet og slip
fjederbatterilåsen.
98
Notebook PC e-manual
C.Sæt det nye batteri korrekt i Notebook pc'ens batterirum.
Notebook PC e-manual
99
100
Notebook PC e-manual
Tillæg
Notebook PC e-manual
101
DVD-ROM drev information
(på udvalgte modeller)
Dvd-drevet giver dig mulighed for at se og oprette dine egne cd'er
og dvd'er. Det er muligt at købe forskellige afspilningsprogrammer
til dvd-afspilning.
Regional afspilningsinformation
Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video,
digital AC3 audio og afkryptering af CSS beskyttet indhold. CSS (der
somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet
til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at
tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig kopiering.
Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange,
er der en regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner
på regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser
er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som
defineret i “Region Definitioner” herunder. Ophavsretslovene kræver
at alle DVD film er begrænset til en bestemt region (sædvanligvis
kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan
blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert
system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand
til at afspille en region.
VIGTIGT! Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved
brug af softwaren, derefter kan den kun afspille DVD film for den
sidst indstillede region. Ændring af regionskode efter dette, vil
kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af garantien.
Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive
faktureret til brugeren.
102
Notebook PC e-manual
Definition af regioner
Region 1
Canada, USA, USA Territorier
Region 2
Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn,
Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen,
Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige,
Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grækenland, Tidligere
Jugoslaviske Republik, Slovakiet
Region 3
Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Region 4
Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New
Zealand, Stillehavsøerne, Syd Amerika
Region 5
CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea
Region 6
Kina
Notebook PC e-manual
103
Blu-ray ROM-drevoplysninger
(på udvalgte modeller)
Blu-ray-drevet giver dig mulighed for at se HD-videoer og andre
diskformater, såsom dvd'er og cd'er.
Regionsdefinitioner
Region A
Lande i Nord- Central- og Sydamerika, og deres områder, Taiwan,
Hong Kong, Macao, Japan, Korea (syd og nord), Sydøstasiatiske
lande og deres områder.
Region B
Europæiske, afrikanske og sydvestasiatiske lande og deres områder,
Australien og New Zealand.
Region C
Central- og Sydasien, østeuropæiske lande og deres områder, Kina
og Mongoliet.
BEMÆRK: Se venligst Blu-ray disc' hjemmeside på www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx for yderligere
oplysninger.
104
Notebook PC e-manual
Overholdelse indbygget modem
Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder
JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det
indbyggede modem er godkendt i henhold til rådsafgørelse 98/482/
EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse til PSTN (offentlige
telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige land,
giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti
for vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder
på problemer, skal du i første omgang kontakte din leverandør af
udstyret.
Oversigt
Den 4. august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning
vedrørende CTR 21 i EC's officielle tidsskrift. CTR 21 gælder alt ikkestemme terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet til at
blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige telefonnet).
CTR 21 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til
tilbehør til offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget
terminaludstyr, der understøtter terminaludstyr til taletelefoni i
begrundede tilfælde), for hvilket netværksadressering, hvis det
findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens signalering.
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet
Erklæring, som producenten skal udstede til det bemyndigede
organ og til sælgeren: "Denne erklæring angiver netværkene,
med hvilke udstyret er designet til at virke, samt alle rapporterede
netværk, som udstyret har problemer med at fungere sammen med.
Notebook PC e-manual
105
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet
Producentens erklæring til brugeren: "Denne erklæring angiver
netværkene, udstyret er konstrueret til at fungere med, samt ethvert
underrettet netværk, med hvilke udstyret har funktionsproblemer"
Producenten skal også vedlægge en erklæring, der gør det klart,
hvor netværkskompatibilitet afhænger af fysiske indstillinger og
software-indstillinger. Det skal også anbefale brugeren at kontakte
forhandleren, hvis brugeren ønsker at bruge udstyret på et andet
netværk."
Indtil nu har CETECOM's bemyndighede organ udstedt en række
pan-europæiske godkendelser ved hjælp af CTR21. Resultaterne er
Europas første modemmer, som ikke kræver lovmæssig godkendelse
i hvert enkelt, europæisk land.
Ikke-stemme udstyr
Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer,
faxmaskiner, automatiske opkaldere og alarmsystemer, være
omfattet. Udstyr, i hvilket ende-til-ende talekvaliteten er lovmæssigt
styret (f.eks. håndsættelefoner og i nogle lande også trådløse
telefoner), er undtaget.
106
Notebook PC e-manual
Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket under
CTR21 standard.
Land
Anvendt
Flere tester
Østrig1
Ja Nej
Belgien Ja Nej
Tjekkiet Nej Ikke omfattet
Danmark1
Ja Ja
Finland Ja Nej
Frankrig Ja Nej
Tyskland Ja Nej
Grækenland Ja Nej
Ungarn Nej
Ikke omfattet
Island Ja Nej
Irland Ja Nej
Italien Afventer
Afventer
Israel Nej
Nej
Lichtenstein Ja Nej
Luxembourg Ja Nej
1
Holland Ja Ja
Norge Ja Nej
Polen Nej
Ikke omfattet
Portugal Nej
Ikke omfattet
Spanien Nej
Ikke omfattet
Sverige Ja
Nej
Svejts Ja
Nej
England, UK Ja
Nej
Notebook PC e-manual
107
Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti.
For opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html
1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning
(hvis producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er
beregnet til at understøtte DTMF signalering, er yderligere testning
unødvendig).
I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkaldid indikering.
Federal communications commission erklæring
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt
følgende to vilkår:
•
Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
•
Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive
interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde
grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15
af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse
grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse
mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr
genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke
er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,
kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen.
Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens
i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på
radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og
tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe
interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:
108
Notebook PC e-manual
•
Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
•
Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
•
Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end
det, hvor modtageren er forbundet.
•
Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for
hjælp.
ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at
kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre
interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er
essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug
kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er
advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt
er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan
ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.
(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and
Records Administration, U.S. Government Printing Office.)
Notebook PC e-manual
109
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution
Statement
ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke
er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse,
kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr.
“Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne
1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel
kontrolleret i USA.”
Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering
i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene
vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med
transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge
de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
Overensstemmelseserklæring
(R&TTE Direktiv 1999/5/EC)
Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:
110
•
Essentielle krav som i [Artikel 3]
•
Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
•
Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN
60950]
•
Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
•
Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN
301 489-17]
•
Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
•
Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]
Notebook PC e-manual
CE mærkning advarsel
CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth
Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i
EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk
kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”Lavspændingsdirektivet”.
CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth
Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra
Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende
radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af
overensstemmelse.
IC erklæring for Canada vedrørende
strålingseksponering
Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering
i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene
vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med
transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge
de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.
Driften sker på følgende to betingelser:
•
Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
•
dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive
interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.
For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. kokanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette
apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs
og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret
udendørs skal licenseres.
Notebook PC e-manual
111
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner
N. Amerika
2,412-2,462 GHz
Ch01 gennem CH11
Japan
2,412-2,484 GHz
Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI
2,412-2,472 GHz
Ch01 gennem Ch13
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig
Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd.
Den “worst case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:
•
10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz
BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til
2483,5 MHz.
Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller
på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet
en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med
en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz
båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.
Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:
112
•
Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
•
Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW
Notebook PC e-manual
Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på
mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig
at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller
venligst med ART, for den seneste information (http://www.arcep.fr).
BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men
mere end 10mW.
Notebook PC e-manual
113
UL sikkerhedsnoter
Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon)
udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et
telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord,
der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og
installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical
Code (NFPA 70).
Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende
sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand,
elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:
•
Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på
et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd
kælder eller tæt på en svømmepøl.
•
Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm. Der kan
være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.
•
Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage.
Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og
sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde
i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en
litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt
elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie,
parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk
energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.
114
•
Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom
de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for
mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for
personskader, på grund af brand eller eksplosion.
•
Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder,
for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand
eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger,
eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede
forhandlere.
Notebook PC e-manual
Krav til strømsikkerhed
Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer
mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end
eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
TV Tuner meddelelser
Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet
skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, “National
Electrical Code (NEC)”, især afsnit 820.93, “Jordforbindelse af
koaksialkablets ydre, ledende skjold” . Installation skal inkludere
tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af
samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi
vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa
(for lithium-ion-batterier)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nell’ambiente. (Italian)
Notebook PC e-manual
115
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin.
Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre
type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
116
Notebook PC e-manual
Sikkerhedsinformation for optisk drev
Information om lasersikkerhed
Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet
KLASSE 1 LASERPRODUKT
ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske
drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn
til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel
tekniker for hjælp.
Advarsel om service
ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE
DIREKTE IND I STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.
CDRH Regulativer
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food
and Drug Administration implementerede reguleringer for laser
produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gælder for laser
produkter fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er påkrævet
for produkter der markedsføres i USA.
ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer,
eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i
installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i
skadelig strålingsfare.
Macrovision Corporation produktnote
Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven
om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle
rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre
rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi,
skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet
til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er
autoriseret af Macrovision Corporation. Omvendt konstruktion eller
adskillelse er forbudt.
Notebook PC e-manual
117
CTR 21 godkendelse
(til bærbar computer med indbygget modem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
118
Notebook PC e-manual
Spanish
Swedish
ENERGY STAR overholdende produkt
ENERGY STAR er et fælles program under U.S.
Environmental Protection Agency og U.S.
Department of Energy og hjælper os alle med at
spare penge og beskytte miljøet via energieffektive
produkter og -praksisser.
Alle ASUS produkter med ENERGY STAR
bomærket overholder ENERGY STAR standarden
og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret.Skærmen
og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter
henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller
tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.
Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere
oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet.
Besøg også http://www.energystar.gov for yderligere oplysninger
vedrørende det fælles ENERGY STAR program.
BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linuxbaserede produkter.
Notebook PC e-manual
119
Miljømærke - den europæiske union
Denne notebook-pc er blevet tildelt EU’s blomstermærke, hvilket
betyder, at produktet har følgende egenskaber:
1. Nedsat energiforbrug under brug og i standby.
2. Begrænset brug af giftige tungmetaller.
3. Begrænset brug af substanser, der kan skade miljøet og
sundheden.
4. Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til
genbrug.
5. Designet til nemme opgraderinger og længere levetid idet man
kan få kompatible reservedele så som batterier, strømforbrug,
tastatur, hukommelse og, hvis tilgængelig, CD-drev eller DVDdrev.
6. Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik.
For yderligere oplysninger vedrørende EU’s blomstermærke, besøg
venligst den europæiske unions hjmmeside for miljømærkat:
http://www.ecolabel.eu.
Forebyggelse af høretab
For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på
høje lydniveauer i længere tid.
Bemærkning til belægningen
VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde
sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt
med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.
120
Notebook PC e-manual
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse overholdelse og erklæring
ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af
sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts
livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende
miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger
baseret på lovkrav.
Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for
oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Svejtiske energilove
ASUS Genbrug / Returservice
ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til
at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror
på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores
produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage.
Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere
oplysninger om genbrug i de forskellige lande.
Notebook PC e-manual
121
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
G750J
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 29/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
122
Signature : __________
Notebook PC e-manual

advertisement

Related manuals

advertisement