REPUBLIC OF
GAMERS
ROG GR8
Használati utasítás
HUG9561
Első kiadás
Választható 2015
Szerzői jogi információk
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak,
illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad
sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre
lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt
tartalékmásolat készítése céljából.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ
ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA.
AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI
SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ
ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN
KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ
ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy
szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából
történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG
TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR
MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ
ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT
VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright® 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
A kötelezettség korlátozása
Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség
miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a
jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget
a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban
bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a
jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen
végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.
Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés
alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.
Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.
AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:
(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI
MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT
KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET
VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN
FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.
Szerviz és támogatás
Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com
Tartalomjegyzék
A kézikönyvről...................................................................................................... 5
A kézikönyvben felhasznált konvenciók................................................... 5
Tipográfia............................................................................................................. 5
A csomag tartalma.............................................................................................. 6
Ismerje meg ROG GR8 készülékét
Jellemzők............................................................................................................... 8
Előlap ............................................................................................................... 8
Alulnézet.............................................................................................................10
Felülnézet...........................................................................................................10
Hátul .............................................................................................................11
A ROG GR8 használata
Első lépések.........................................................................................................16
Az ROG GR8 pozíciójának meghatározása.............................................16
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a ROG GR8-hez..17
Csatlakoztasson megjelenítőt a ROG GR8-hez.....................................19
A billentyűzet vagy egér csatlakoztatása................................................20
Kapcsolja be a ROG GR8-t.............................................................................21
A Miracast vevőegység használata.............................................................22
A rendszer visszaállítása.................................................................................25
A PC alaphelyzetbe állítása..........................................................................25
Minden eltávolítása és a Windows újratelepítése................................27
A ROG GR8 kikapcsolása.................................................................................28
A ROG GR8 alvó állapotba helyezése.........................................................28
Belépés a BIOS beállításokba........................................................................28
Gyors belépés a BIOS-ba...............................................................................29
ROG GR8
3
Tartalomjegyzék
Az ROG GR8 frissítése
A memóriamodulok bővítése.......................................................................32
2,5 hüvelykes adattároló telepítése............................................................37
Függelékek
Biztonsági információ......................................................................................44
A rendszer üzembe helyezése....................................................................44
Gondozás használat közben........................................................................44
Hatósági megjegyzések..................................................................................46
ASUS elérhetőségi adatokat..........................................................................52
4
ROG GR8
A kézikönyvről
A kézikönyv tájékoztatást nyújt a PC hardver- és szoftverjellemzőiről,
a következő fejezetekbe szervezve:
1. fejezet: Ismerje meg ROG GR8 készülékét
Ez a fejezet a ROG GR8 hardverkomponenseit írja le.
2. fejezet: A ROG GR8 használata
Ez a fejezet a ROG GR8 használatával kapcsolatosan nyújt
tájékoztatást.
3. fejezet: Az ROG GR8 frissítése
Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan lehet frissíteni az ROG GR8
memóriaegységeit és adattárolóját.
Függelékek
Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a
Vivo PC-vel kapcsolatosan.
A kézikönyvben felhasznált konvenciók
Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az
üzenetek a következőképpen jelennek meg:
FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a
feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.
MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket
tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.
FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be
kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat
végeznek el, nehogy megsérüljenek a ROG GR8 adatai és
részegységei.
Tipográfia
Félkövér
Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet
jelöl.
Dőlt
Ez a hivatkozásként használható
fejezeteket mutatja a kézikönyvben
ROG GR8
5
A csomag tartalma
A ROG GR8 csomagja a következő tételeket tartalmazza:
Műszaki dokumentáció
ROG GR8
Tápkábel*
Hálózati adapter*
csavarkészlet
MEGJEGYZÉS: A csomag tartalma és a termék tényleges műszaki
tulajdonságai a típusa, illetve az adott ország vagy régió szerint
eltérőek lehet.
FONTOS! Ha egy eszköz vagy valamelyik részegysége a garanciális
időszakon belül normál és megfelelő használat mellett elromlik, a
hibás részegységek cseréje érdekében vigye a garanciakártyát az
ASUS szervizközpontjába.
6
ROG GR8
1
Ismerje meg ROG GR8 készülékét
Jellemzők
Előlap
8
ROG GR8
Power gomb
A főkapcsoló gomb lehetővé teszi a ROG GR8 be-, illetve
kikapcsolását.
A Miracast vevőegység gombja
A Miracast vevőegység gombjával igény szerint tükrözheti
a kijelzőt más, Miracast-kompatibilis készülékekről.
Fejhallgatóaljzat
A sztereó fejhallgatóaljzaton keresztül a rendszer
hangkimeneti jelforrását fejhallgatóhoz csatlakoztatja.
Mikrofon csatlakozóaljzat
A mikrofon csatlakozóaljzatot mikrofon csatlakoztatására
lehet használni videokonferenciához, hangalámondásra
vagy egyszerű hangfelvételek készítéséhez.
USB 2.0 port (USB-töltő funkcióval)
Az USB (Universal Serial Bus) 2.0 csatlakozó kompatibilis
az USB 2.0/1.1 szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek,
mutatóeszközök, fényképezőgépek és merevlemezmeghajtók.
A ikonnal ellátott USB 2.0-s port egy USB Charger
(USB-töltő) funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével
akkor is feltöltheti a mobilkészülékeit, ha az ROG GR8 alvó,
hibernált vagy S5 üzemmódban van.
ROG GR8
9
Alulnézet
Felülnézet
Air vents
A szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy hidegebb levegő
kerüljön az ROG GR8 készülékházába, és kiszorítsa a forró
levegőt.
FONTOS: Az optimális hőleadás és szellőzés
érdekében győződjön meg arról, hogy a
szellőzőnyílásokat nem takarja el semmi.
Gumitalpak
A gumitalpak megakadályozzák, hogy az ROG GR8
elcsússzon, így fokozott stabilitást biztosítanak, amikor az
ROG GR8 függőleges pozícióban van.
10
ROG GR8
Hátul
Merevlemez/meghajtó LED-jelzőfénye
Amikor az ROG GR8 hozzáfér a belső adattárolókhoz, akkor
ez a jelzőfény világítani kezd.
Hangbemeneti aljzat
Ez egy 1/8 hüvelyk méretű, sztereó bemeneti aljzat,
amelynek segítségével sztereó hangforrást csatlakoztathat
az ROG GR8-hoz. Ezzel a funkcióval elsősorban hangot adhat
hozzá multimédiás alkalmazásokhoz.
Hangkimeneti aljzat
A sztereó audioaljzaton keresztül a rendszer hangkimeneti
jelforrását erősítővel ellátott hangszóróhoz csatlakoztatja.
ROG GR8
11
Mikrofon csatlakozóaljzat
A mikrofon csatlakozóaljzatot mikrofon csatlakoztatására
lehet használni videokonferenciához, hangalámondásra
vagy egyszerű hangfelvételek készítéséhez.
Digitális audió kimenet (optikai S/PDIF)
A Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) optikai csatlakozón
keresztül továbbítható a digitális hangjel a ROG GR8-ről
erősítőhöz vagy televízióhoz.
HDMI csatlakozó
A HDMI (High Definition Multimedia Interface –
Nagyfelbontású multimedia csatoló) Full-HD eszközök, mint
pl. LCD TV vagy monitor használatát támogatja, így lehetővé
teszi a megtekintést egy nagyméretű, külső megjelenítőn.
DisplayPort
Ezen a porton keresztül az ROG GR8 készüléket egy külső
DisplayPort-kijelzőhöz csatlakoztathatja.
LAN port
A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN csatlakozó
szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi
hálózathoz történő csatlakozáshoz.
USB 3.0 port
Ez a Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) csatlakozó akár 5
Gbit/s adatátviteli sebességet kínál és visszamenőleg
kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal.
12
ROG GR8
Tápcsatlakozó bemenet (DC 19V)
A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja
egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton
keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A PC sérülésének
elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert
használja áramforrásként.
FIGYELMEZTETÉS! A hálózati adapter felhevülhet a
tartós használattól. Ne takarja le az adaptert és tartsa
távol a testétől.
Fedél retesze + Kensington-féle biztonsági zár
A fedél retesze az oldalsó fedelet rögzíti az ROG GR8
készüléken.
A Kensington biztonsági nyílás lehetővé teszi a ROG
GR8 rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek
segítségével.
A ROG GR8 használata
2
Első lépések
Az ROG GR8 pozíciójának meghatározása
Az ROG GR8 igény szerint függőleges és vízszintes pozícióban
is használható. Az ROG GR8 elhelyezésekor ügyeljen, hogy a
gumiszegecsek vagy a gumitalpak az asztal sima és stabil felületével
érintkezzenek.
Függőleges helyzet
Vízszintes helyzet
A gumiszegecsek helye
Gumitalpak
16
ROG GR8
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a
ROG GR8-hez
A hálózati adapter ROG GR8-hez történő csatlakoztatásához:
A. Csatlakoztassa az AC hálózati tápkábelt az AC-DC hálózati
adapterhez.
B. Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati
aljzatba.
C. Csatlakoztassa a DC tápkábel dugóját a ROG GR8 tápfeszültség
(DC) bemenetéhez.
MEGJEGYZÉS: Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése
eltérő lehet.
ROG GR8
17
FONTOS!
• Javasoljuk, hogy kizárólag a ROG GR8-hez mellékelt hálózati
adaptert és kábelt használja.
• Nyomatékosan ajánljuk, hogy földelt fali csatalkozóaljzatot
használjon a ROG GR8 működtetéséhez.
• A konnektor a ROG GR8 közelében legyen és könnyen
elérhető legyen.
• A ROG GR8 hálózati áramellátásról történő leválasztásához
húzza ki a ROG GR8-t a konnektorból.
18
ROG GR8
Csatlakoztasson megjelenítőt a
Olyan megjelenítőt vagy kivetítőt csatlakoztathat a ROG GR8-hez,
amely a következő csatlakozókkal rendelkezik:
•
HDMI-csatlakozó
•
DisplayPort-csatlakozó
•
VGA-csatlakozó (használja DisplayPort–VGA átalakítóval vagy
HDMI–VGA átalakítóval)
•
DVI-csatlakozó (használja HDMI–DVI átalakítóval)
MEGJEGYZÉS: A HDMI–DVI átalakító, a DisplayPort–VGA átalakító és
a HDMI–VGA átalakító külön megvásárolható.
Megjelenítő ROG GR8-hez történő csatlakoztatásához:
Csatlakoztassa a megjelenítő jelkábelét a HDMI- vagy a DisplayPortaljzathoz.
Megjelenítő csatlakoztatása a
HDMI-aljzathoz
Megjelenítő csatlakoztatása a
DisplayPort-aljzathoz
ROG GR8
19
A billentyűzet vagy egér csatlakoztatása
A ROG GR8-hez gyakorlatilag bármilyen USB-billentyűzetet vagy
-egeret csatlakoztathat. Vezeték nélküli billentyűzet és egér készlet
USB-kulcsát is csatlakoztathatja.
Billetyűzet és egér ROG GR8-hez történő csatlakoztatásához:
Csatlakoztassa a billentyűzet és egér USB-kábelét a ROG GR8
bármely USB 2.0 csatlakozójához.
USB-billentyűzet vagy -egér csatlakoztatása
20
ROG GR8
Kapcsolja be a ROG GR8-t
Nyomja meg a főkapcsoló gombot a ROG GR8 bekapcsolásához.
ROG GR8
21
A Miracast vevőegység használata
Az ROG GR8 lehetővé teszi, hogy a kijelzőt egy másik, Miracastkompatibilis készülékről vagy számítógépről tükrözze a Miracast
vevőfunkciója segítségével.
MEGJEGYZÉS: A Miracast-kijelző használata csak a HDMI-porton
keresztül támogatott.
Miracast-kompatibilis Android készülék csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a csomagban lévő tápfeszültség-adaptert az
ROG GR8 készülékhez.
2. Nyomja meg a Miracast vevőegység gombját.
MEGJEGYZÉS: Ekkor a Miracast vevőegység gombján lévő LEDfény világítani kezd és piros színre vált, ami azt jelzi, hogy a Miracast
vevőfunkciója bekapcsolt állapotban van.
3. Ellenőrizze a Miracast-kompatibilis Android készüléken, hogy a
Wi-Fi-beállítások ON (Be) értékre vannak állítva, majd keresse
meg és nyissa meg a Miracast alkalmazást.
MEGJEGYZÉS:
• A Miracast „Wireless Display”, „Screen Mirroring” vagy
„All Share Cast” néven is előfordulhat bizonyos Android™
készülékeken.
• A Miracast funkció 4.2-es vagy újabb verziójú Android™
készülékeken használható.
4. Állítsa be a kijelzőkeresést, majd tekintse meg az ROG GR8
által megjelenített SSID-t. Jelölje ki az ROG GR8 készülék SSIDjét, és párosítsa a készüléket a Miracast-kompatibilis Android
készülékkel.
Windows® 8.1 / Windows 8.1 PRO rendszert futtató
készülékek csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a csomagban lévő tápfeszültség-adaptert az
ROG GR8 készülékhez.
2. Nyomja meg a Miracast vevőegység gombját.
MEGJEGYZÉS: Ekkor a Miracast vevőegység gombján lévő LEDfény világítani kezd és piros színre vált, ami azt jelzi, hogy a Miracast
vevőfunkciója bekapcsolt állapotban van.
3. A Windows® 8.1 / Windows 8.1 PRO rendszert futtató készüléken
nyissa meg a Gombok sávot, majd jelölje ki az Device
(Eszközök) elemet.
4.Az Device (Eszközök) alatt jelölje ki a Project (Projekt) opciót,
majd kattintson az ROG GR8 készülék SSID-jére.
Windows 8.1 PRO rendszer használata esetén válassza az Device
(Eszközök) >project (Projekt) > Add a wireless display (Új
vezeték nélküli kijelző beállítása) lehetőséget. Az Új vezeték
nélküli kijelző beállítása képernyőn kattintson az Add a
device (Eszköz hozzáadása) elemre.
5. Adja meg az ROG GR8 készüléken látható WPS PIN-kódot,
majd ezután elindíthatja a képernyővideót a Windows® 8.1
/ Windows® 8.1 PRO rendszerű készülékéről az ROG GR8
készülékre.
Intel® WiDi-támogatást biztosító készülékek
csatlakoztatása
1. Kapcsolja be az ROG GR8 készüléket.
2. Nyomja meg a Miracast vevőegység gombját.
MEGJEGYZÉS: Ekkor a Miracast vevőegység gombján lévő LEDfény világítani kezd és piros színre vált, ami azt jelzi, hogy a Miracast
vevőfunkciója bekapcsolt állapotban van.
3. Indítsa el az Intel WiDi-t a készülékéről.
4.A Detected Adapters (Észlelt adapterek) ablakban jelölje
ki az ROG GR8 készülék SSID-jét, majd kattintson a Connect
(Csatlakozás) elemre.
5. Adja meg a TV-képernyőn látható WPS PIN-kódot, majd
kattintson a Next (Tovább) gombra.
6. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, a TV-képernyő tartalma
megjelenik az ROG GR8 kijelzőjén.
24
ROG GR8
A rendszer visszaállítása
FONTOS! Ez a rész kizárólag azokra a típusokra vonatkozik, amelyek
esetében a csomagban lévő operációs rendszer már telepítve van az
ROG GR8 készülékre.
A PC alaphelyzetbe állítása
A Reset your PC (PC alaphelyzetbe állítása) funkcióval visszaállíthatja a
számítógép eredeti gyári beállításait.
FONTOS! A funkció használata előtt készítsen biztonsági másolatot
az adatokról.
A PC alaphelyzetbe állításához tegye a következőket:
1. Nyomja meg az <F9> gombot rendszerindításkor.
FONTOS! A bekapcsolási önteszt (POST) elvégzéséhez kövesse a
Gyors belépés a BIOS-ba című részben leírt módszereket.
2. A képernyőn kattintson a Troubleshoot (Hibaelhárítás) gombra.
3. Válassza a Reset your PC (A PC alaphelyzetbe állítása)
lehetőséget.
4. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
5. Válassza az Only the drive where the Windows is installed (Csak
az a meghajtó, amelyre a Windows-t telepítették) lehetőséget.
6. Válassza a Just remove my files (Csak a fájljaim eltávolítása)
lehetőséget.
7. Kattintson a Reset (Alaphelyzet) gombra.
ROG GR8
25
A rendszer visszaállítása lemezképfájlból
FONTOS! Ez a rész kizárólag azokra a típusokra vonatkozik, amelyek
esetében a csomagban lévő operációs rendszer már telepítve van az
ROG GR8 készülékre.
Létrehozhat egy USB rendszer-visszaállító meghajtót, amit
felhasználhat a PC beállításainak visszaállításához.
USB visszaállító meghajtó létrehozása
FIGYELEM! A folyamat során az USB-adathordozóról az összes fájl
véglegesen törölve lesz. Mielőtt folytatná, győződjön meg arról,
hogy a fontos adatokról biztonsági másolatot készített.
Egy USB visszaállító meghajtó létrehozásához tegye a
következőket:
1. Indítsa el a Vezérlőpultot az All Apps (Összes alkalmazás)
képernyőn.
2. A Vezérlőpult System and Security (Rendszer és biztonság) pontja
alatt kattintson az Action Center (Műveletközpont) elemre.
3. Kattintson a Recovery (Visszaállítás) > Create a recovery drive
(Visszaállító meghajtó létrehozása) opcióra.
4. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
5. Jelölje ki azt az USB adattároló eszközt, amelyre a visszaállításhoz
szükséges fájlokat kívánja másolni.
6. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
7. Kattintson a Create (Létrehozás) gombra. Várja meg, amíg a
folyamat befejeződik.
8. Ha végzett, kattintson a Finish (Befejezés) gombra.
26
ROG GR8
Minden eltávolítása és a Windows újratelepítése
FONTOS! This section only applies for models with the bundled
operating system installed in your ROG GR8.
Visszaállíthatja a ROG GR8 eredeti gyári beállításait a PC Settings
(PC beállítások) menü Remove everything and reinstall (Minden
eltávolítása és újratelepítés) lehetősége segítségével. Az opció
használatához kövesse az alábbi lépéseket.
FONTOS! A funkció használata előtt készítsen biztonsági másolatot
az adatokról.
MEGJEGYZÉS: A folyamat befejezése eltarthat egy ideig.
1. Indítsa el a Gombok sávot.
2. Kattintson a Settings (Beállítások) >Change PC Settings
(Gépház) >Update and recovery (Frissítés és helyreállítás) >
Recovery (Helyreállítás) elemre.
3.A Remove everything and reinstall Windows (Minden fájl és
program törlése, aztán a Windows újratelepítése) részben
található beállítások között kattintson az Get Started (Első
lépések) elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az újratelepítés és
alaphelyzetbe állítás folyamatának befejezéséhez.
ROG GR8
27
A ROG GR8 kikapcsolása
Ha a ROG GR8 nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a
főkapcsoló gombot legalább négy (4) másodpercig, amíg a ROG GR8
kikapcsolódik.
A ROG GR8 alvó állapotba helyezése
A ROG GR8 alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a
Főkapcsoló gombot.
Belépés a BIOS beállításokba
A BIOS (Basic Input and Output System) rendszerhardverbeállításokat tárol, amelyek a ROG GR8 rendszerindításához
szükségesek.
Az optimális teljesítmény érdekében, normális esetben az
alapértelmezett BIOS beállítások érvényesek a körülmények
többségére. Az alábbi körülmények kivételével ne módosítsa az
alapértelmezett BIOS beállításokat:
• Hibaüzenet jelenik meg a képernyőn rendszerindítás közben, és
kéri, hogy futtassa a BIOS beállítást.
• Új rendszerelemet telepített, amely további BIOS-beállítások
elvégzését vagy frissítést igényel.
FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelelő BIOS-beállítások labilis
rendszerhez vagy sikertelen rendszerindításhoz vezethetnek.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy a BIOS-beállításokat csak a szerviz
szakképzett munkatársainak segítségével végezze el.
28
ROG GR8
Gyors belépés a BIOS-ba
A BIOS-ba történő gyors belépéshez:
• Kapcsolja ki az ROG GR8 készüléket, majd nyomja meg a
főkapcsoló gombot az ROG GR8 bekapcsolásához, majd
nyomja meg újra a főkapcsoló gombot az asztali ROG GR8
visszakapcsolásához, majd a POST (bekapcsolási önteszt) során
nyomja meg az <F2> vagy <Del> billentyűt.
• A PC kikapcsolt állapotában válassza le a tápkábelt a ROG GR8
tápcsatlakozó aljzatáról. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd
nyomja meg a főkapcsoló gombot a ROG GR8 bekapcsolásához.
A POST (bekapcsolási önteszt) során nyomja meg az <F2> vagy
<Del> billentyűt.
MEGJEGYZÉS: A POST (bekapcsolási önteszt) szoftver által vezérelt
diagnosztikai vizsgálatok sorozata, ami a PC bekapcsolásakor fut.
ROG GR8
29
30
ROG GR8
Az ROG GR8 frissítése
3
A memóriamodulok bővítése
Az ROG GR8 készülék két SO-DIMM memórianyílással rendelkezik,
amelyek lehetővé teszik, hogy akár két 8 GB kapacitású, DDR3L
típusú, 204 tűs SO-DIMM modult telepítsen maximum 16 GB
memóriakapacitásig.
FONTOS! Az ROG GR8 DIMM-nyílásaiba kizárólag DDR3L típusú (1,35
V-os alacsony feszültségű), 204 tűs SO-DIMM telepíthető.
MEGJEGYZÉS: A kompatibilis DIMM-ek listájáért látogasson el a
http://www.asus.com webhelyre.
A memóriamodulok beszereléséhez vagy bővítéséhez tegye a
következőket:
1. Kapcsolja ki a ROG GR8-t.
2. Húzza ki az összes kábelt és perifériát.
3. Fektesse az ROG GR8 készüléket az oldalára egy sima, stabil
felületen.
4. Húzza lefelé a reteszt a hátsó panelen az oldalsó fedél
kioldásához.
MEGJEGYZÉS: Az oldalsó fedél eltávolítása előtt győződjön meg
arról, hogy a reteszen lévő UNLOCK címke jól látható.
32
ROG GR8
5. Csúsztassa hátrafelé az oldalsó fedelet a készülékházról való
leválasztáshoz, majd óvatosan emelje meg és távolítsa el a
fedelet.
6. Nyissa ki a SO-DIMM nyílás fedelét.
ROG GR8
33
7. Távolítsa el a memóriamodulokat.
A memóriamodulok eltávolításához tegye a következőket:
A. Nyomja meg a tartókapcsokat mindkét oldalon a
memóriamodul kioldásához.
B. Óvatosan távolítsa el a memóriamodult.
C. Ismételje meg az „A” és a „B” lépést a többi memóriamodul
eltávolításához.
MEGJEGYZÉS: • A memóriamodulokat ugyanolyan típusú és sebességű
modulra cserélje ki.
• Először a felső memóriamodult távolítsa el, ha az alsó
memóriamodult szeretné kicserélni.
34
ROG GR8
8. Készítse elő a csere-memóriamodulokat.
9. Helyezze be az új memóriamodulokat a nyílásba.
FONTOS! Ha egy vagy két modult telepít, akkor mindig az alsó
nyílásba helyezze be először a modult.
Az új memóriamodul behelyezéséhez tegye a következőket:
Illessze a memóriamodult a foglalatba (A), majd nyomja le (B),
amíg a helyére nem pattan.
10. Zárja vissza a SO-DIMM nyílás fedelét. Győződjön meg arról,
hogy a fedél szorosan zárva van.
ROG GR8
35
11. Tegye vissza a oldalsó fedelet és annak rögzítéséhez csúsztassa
a ROG GR8 eleje felé.
12. Nyomja felfelé a reteszt, hogy az oldalsó fedél szorosan a
készülékházhoz legyen rögzítve.
36
ROG GR8
2,5 hüvelykes adattároló telepítése
Az ROG GR8 lehetővé teszi, hogy egy 2,5 hüvelykes merevlemezt
vagy egy 2,5 hüvelykes SSD-t használjon kiegészítő tárolóként.
Egy 2,5 hüvelykes merevlemez vagy SSD beszereléséhez tegye a
következőket:
1. Kapcsolja ki a ROG GR8-t.
2. Húzza ki az összes kábelt és perifériát.
3. Fektesse az ROG GR8 készüléket az oldalára egy sima, stabil
felületen.
4. Húzza lefelé a reteszt a hátsó panelen az oldalsó fedél
kioldásához.
MEGJEGYZÉS: Az oldalsó fedél eltávolítása előtt győződjön meg
arról, hogy a reteszen lévő UNLOCK címke jól látható.
ROG GR8
37
5. Csúsztassa hátrafelé az oldalsó fedelet a készülékházról való
leválasztáshoz, majd óvatosan emelje meg és távolítsa el a
fedelet.
6. Távolítsa el a 2,5 hüvelykes merevlemez/SSD bővítőhelyét
rögzítő négy csavart.
7. A bővítőhely eltávolításához húzza ki a bővítőhelyet a fül
segítségével a készülékházból.
hajtóka
38
ROG GR8
8. Készítse elő a 2,5 hüvelykes merevlemezt/SSD-t és a
készülékhez kapott négy csavart.
9. Fordítsa felfelé a bővítőhelyet, és helyezze a 2,5 hüvelykes
merevlemezt/SSD-t a bővítőnyílásba az ábrán látható módon.
Győződjön meg arról, hogy a 2,5 hüvelykes merevlemezen/
SSD-n lévő csavarnyílások illeszkednek a bővítőhelyen lévő
csavarnyílásokhoz.
2,5 hüvelykes
merevlemez/SSD
Merevlemez/SSD
csavarnyílásai
2,5 hüvelykes bővítőhely
bővítőhely
csavarnyílásai
10. Rögzítse a 2,5 hüvelykes merevlemezt/SSD-t a bővítőhelyen a
csomag részeként kapott csavarok segítségével.
11. Óvatosan illessze be a 2,5 hüvelykes merevlemezt/SSD-t és
a bővítőhelyet a meghajtónyílásba, majd csúsztassa a SATAcsatlakozó felé.
2,5 hüvelykes merevlemez/SSD és bővítőhely
Meghajtónyílás SATA-csatlakozója
Merevlemez/SSD SATA-csatlakozója
12. Rögzítse a 2,5 hüvelykes bővítőhelyet a négy csavar
segítségével.
13. Tegye vissza a oldalsó fedelet és annak rögzítéséhez csúsztassa
a ROG GR8 eleje felé.
14. Nyomja felfelé a reteszt, hogy az oldalsó fedél szorosan a
készülékházhoz legyen rögzítve.
Függelékek
Biztonsági információ
A ROG GR8 tervezése és tesztelése a számítástechnikai eszközökre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványok alapján történt. Az
Ön biztonsága érdekében azonban ne feledje elolvasni az alábbi
biztonsági információkat.
A rendszer üzembe helyezése
• Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentáció összes
utasítását, mielőtt működtetné a rendszert.
• A terméket ne használja víz vagy hőforrás közelében.
• A rendszert stabil felületre állítsa.
• A készülékházon található nyílások a szellőztetést szolgálják.
Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat. Győződjön meg
arról, hogy elegendő hely van a rendszer körül a megfelelő
szellőzéshez. Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a
szellőzőnyílásokba!
• A terméket 0˚C (32˚F) és 35˚C (95˚F) közötti hőmérsékleten
használja.
• Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes
áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges
teljesítményét.
Gondozás használat közben
• Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá tárgyakat.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
• Annak ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély
mennyiségű áram még folyik a tápkábelen. A rendszer tisztítása
előtt mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
• Ha az alábbi műszaki problémákat tapasztalja a termékkel
kapcsolatban, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba egy
szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
– A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
– Folyadék ömlött a készülékbe.
–A rendszer nem működik normálisan annak ellenére, hogy
betartotta az összes használati utasítást.
– A rendszert elejtették, vagy a burkolata megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
44
ROG GR8
Lítium-ion akkumulátorra
vonatkozó figyelmeztetés
VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumulátor használata
robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó
által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának
megfelelően ártalmatlanítsák.
TILOS SZÉTSZERELNI!
A garancia nem vonatkozik olyan termékekre,
amelyeket a felhasználó szétszerelt.
NE dobja ki a ROG GR8-t a háztartási szeméttel. Ezt a
terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás
céljából készült. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló
jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus
berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet)
nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus
termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi
hatóságoknál.
ROG GR8
45
Hatósági megjegyzések
REACH
Megfelelve a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése,
engedélyezése és korlátozása) szabályozási keretrendszernek, közzétettük
a termékeinkben lévő vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyen,
amely itt található: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.
ASUS újrahasznosítási /Visszavételi szolgáltatások
Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem
iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk,
amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják
termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a
csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes
újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm weboldalra.
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés
FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot
vittek fel a ROG GR8 burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az IO portok
találhatók.
nyilatkozata
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az
alábbi feltételek esetén használható::
• A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
• Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása
15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó
követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében
megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal
szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki,
ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése
és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra
azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem
46
ROG GR8
fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben
káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet
meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi
lépések segítségével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
• A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió
szakembertől.
VIGYÁZAT: Az eszköz jogtulajdonosa által kifejezetten jóvá nem
hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az
üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.
Rádiófrekvenciás besugárzásra vonatkozó figyelmeztetés
E készüléket a mellékelt utasítások szerint kell telepíteni és működtetni,
az adókészülékkel használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy
minden személytől legalább 20 cm távolságra legyen(ek), illetve tilos
az(oka)t együtt elhelyezni és működtetni bármilyen egyéb antennával
vagy adókészülékkel. A végfelhasználókat és a telepítést végző
személyeket el kell látni az antenna telepítési, illetve az adókészülék
kezelési utasításaival, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre
vonatkozó követelményeknek.
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE)
Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek
minősülnek:
• Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint
• Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint
• Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint
• Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi
követelmények a [3.1b cikk] szerint
• Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és
[EN 301 489-17] szerint
• A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint
• Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
ROG GR8
47
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban
Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv
használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb
megengedett sugárzási teljesítmény:
•
•
10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)
100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében
MEGJEGYZÉS: A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es
sávban működnek.
Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy
közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium
előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális
megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A
kültéren, közterületen történő használat nem engedélyezett.
Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan:
• A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
• A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata
megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri
EIRP mellett:
48
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes Alpes
08
Ardennes
09
Ariège
11
Aude
12
Aveyron
16
Charente
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
32
Gers
36
Indre
37
Indre et Loire
41
Loir et Cher
45
Loiret
50
Manche
55
Meuse
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
63
Puy du Dôme
64
Pyrénées Atlantique
66
Pyrénées
Orientales
67
Bas Rhin
70
Haute Saône
71
Saône et Loire 75
Paris
82
Tarn et Garonne
84
Vaucluse
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de
Belfort
94
Val de Marne
ROG GR8
Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték
nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén.
Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (www.
art-telecom.fr).
MEGJEGYZÉS: az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW,
de több mint 10 mW teljesítményt sugároz.
A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata
Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális
berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében
a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési
Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
ROG GR8
49
CE Jelölés
CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek
Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK “Elektromágneses
kompatibilitás” és a 2006/95/EK “Alacsonyfeszültségű direktíva” EEK
direktíváknak.
CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező
eszközöknek
Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999
március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket
szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi
elismerésnek.
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken
50
N. America
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
ROG GR8
ENERGY STAR termék
Az Energy Star az USA Környezetvédelmi
Hivatalának és az USA Energiaügyi Hivatalának
közös programja, amely mindenki számára segít
pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet
energiatakarékos termékek és gyakorlat
alkalmazásával.
Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS
termék megfelel az ENERGY STAR norma előírásainak, és az
energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezett.
A monitor és a számítógép automatikusan alvó módba kerülnek
10, illetve 30 perc üresjárat után. A számítógép felébresztéséhez
kattintson az egérrel vagy nyomjon meg egy gombot a
billentyűzeten.
További információk az energiagazdálkodásról és a környezet
számára nyújtott előnyeiről itt: http://www.energy.gov/
powermanagement. Az ENERGY STAR közös programmal kapcsolatos
részletekért pedig látogasson el a http://www.energystar.gov
oldalra.
MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux
alapú termékeken.
ROG GR8
51
ASUS elérhetőségi adatokat
ASUSTeK COMPUTER INC.
Vállalat címe
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Általános (tel.) +886-2-2894-3447
Általános (fax) +886-2-2890-7798
E-mail
info@asus.com.tw
Weboldal
www.asus.com.com/
Műszaki támogatás
Általános (tel.) Általános (fax)
Online támogatás
+86-21-38429911
+86-21-58668722, Mellék. 9101#
http://www.asus.com/tw/support/
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Vállalat címe
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Általános (tel.)
+1-510-739-3777
Általános (fax)
+1-510-608-4555
Weboldal
http://www.asus.com/us/
Műszaki támogatás
Általános (fax)
Általános támogatás
Online támogatás
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com/
ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)
Vállalat címe
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Általános (fax)
+49-2102-959931
Weboldal
http://www.asus.com/de
Online támogatás
http://eu-rma.asus.com/sales
Műszaki támogatás
Általános (tel.)
Általános (fax)
Online támogatás
Gyártó
+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://www.asus.com/de/support/
ASUSTeK Computer Inc.
Általános (tel.) +886-2-2894-3447
Vállalat címe: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
Európai hivatalos
képviselet:
52
ROG GR8
ASUSTeK Computer GmbH
Vállalat címe: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Desktop PC
Model name :
GR8
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 29/08/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
ROG GR8
53
DECLARATION OF CONFORMITY
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Asus Computer International
Responsible Party Name:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Address:
Phone/Fax No:
(510)739-3777/(510)608-4555
hereby declares that the product
Product Name : Desktop PC
Model Number : GR8
Conforms to the following specifications:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
Signature :
Date :
Aug. 29, 2014
Ver. 140331
54
ROG GR8
Download PDF

advertising