ASUS RT-N16 RO7709 User's Manual

ASUS RT-N16 RO7709 User's Manual
Ghidul utilizatorului
RT-N16
Router N wireless Gigabit multifuncţional RT-N16
Modelul RT-N16 este elegant, prezintă o combinaţie între alb şi gri, iar
procesorul acestuia este unul puternic, de 2,4 GHz. Astfel, acesta poate oferi
performanţe ridicate, acceptă până la 3.000.000 de sesiuni pentru clienţi P2P
ce necesită lăţime de bandă extinsă, descărcări ultra-rapide şi comode, datorită
utilitarului Revolutionary Download Master. Modelul are o aplicabilitate extinsă,
datorită portului USB 2.0, a serverului pentru imprimare All-in-1 şi a capacităţii
de partajare prin FTP.
RO7709
Ediţie a treia (V3)
Septembrie 2012
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descris în el,
poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de căutare
sau tradus în altă limbă, sub orice formă sau prin orice mijloace, cu excepţia
documentaţiei păstrate de cumpărător pentru backup, fără permisiunea
expresă scrisă a ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Garanţia produsului sau service-ul vor fi extinse dacă: (1) produsul este reparat,
modificat sau schimbat, în aşa fel încât repararea, modificarea sau schimbarea
să fie autorizată de ASUS, sau (2) numărul de serie al produsului este deteriorat
sau lipseşte.
ASUS OFERĂ ACEST MANUAL ”CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EA
EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, ÎNSĂ NELIMITÂNDU-SE LA GARANŢIILE
IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VALDABILITATE SAU POTRIVIRE ÎNTR-UN SCOP
ANUME. ÎN NICIO EVENTUALITATE ASUS, DIRECTORII, FUNCŢIONARII SAU
AGENŢII SĂI SUNT RĂSUNZĂTORI PENTRU ORICE PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE,
ACCIDENTALE (INCLUSIV PIERDERE PROFITURI, PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA
FOLOSINŢEI SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII ETC.), CHIAR DACĂ ASUS
A FOST ÎN PREALABIL SFĂTUIT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE
PROVENITE DIN ORICE EROARE SAU DEFECT DIN ACEST MANUAL AU PRODUS.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZARE
EXCLUSIV CU TITLU INFORMATIV, ŞI POT FI MODIFICATE ORICÂND, FĂRĂ
PREAVIZ, ACEASTA NEINTRÂND ÎN OBLIGAŢIILE ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE SAU OBLIGAŢIE PENTRU ORICE ERORI SAU INEXACTITĂŢI CE POT
APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.
Numele produselor şi companiilor din acest manual pot sau nu pot fi mărci
înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective, şi sunt folosite
doar pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul proprietarilor lor, fără
intenţie de a încălca legea.
Sumar
1 Prezentare succintă
Conţinutul pachetului..............................................................5
Ruter wireless............................................................................5
Opţiuni de montare..................................................................8
2 Crearea reţelei
Poziţionarea ruterului..............................................................9
De ce aveţi nevoie.................................................................. 10
Instalarea routerului.............................................................. 11
Conexiune cu fir . ................................................................................11
Conexiune wireless.............................................................................12
Înainte de a începe................................................................. 13
A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat..................13
B.Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea
automată a unei adrese IP................................................................15
C.Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată,
dacă este activată................................................................................16
3Instalarea hardware
Conectarea la interfaţa Web GUI.......................................... 17
Configurarea conexiunii la Internet..................................... 18
Configurarea rapidă a conexiunii la Internet
(QIS) cu detectare automată...........................................................18
Configurarea setărilor de securitate pentru reţeaua wireless22
Administrarea clienţilor din reţea........................................ 23
Monitorizarea dispozitivului USB......................................... 24
Crearea reţelei de vizitatori................................................... 26
Utilizarea funcţiei Traffic Manager (Manager trafic)........... 27
Gestionarea lăţimii de bandă pentru funcţia QoS (Calitatea
serviciului)..............................................................................................27
Monitorizarea traficului . ..................................................................28
Sumar
Utilizarea funcţiei USB Extension (Extensie USB) . ............. 28
Utilizarea funcţiei AiDisk pentru partajarea fişierelor............29
Utilizarea serviciului Servers Center (Centru servere)............32
Utilizarea serviciului Network Place (Samba) Share (Partajare
locaţie reţea (Samba))........................................................................33
Utilizarea serviciului FTP Share (Partajare FTP).........................34
Utilizarea setării Miscellaneous (Diverse)...................................36
Configurarea setărilor Complexe.......................................... 37
Configurarea serverului DHCP........................................................37
Actualizarea softului integrat..........................................................39
Refacerea/Salvarea/Încărcarea setărilor......................................40
Configurarea imprimantei în reţea....................................... 41
4 Folosirea utilitarelor
Detectarea Dispozitivului..................................................... 44
Refacerea softului integrat................................................... 45
5 Troubleshooting
Remedierea defecţiunilor..................................................... 47
Serviciul ASUS DDNS............................................................. 50
Întrebări frecvente (FAQ)..................................................................50
Anexă
Anunţuri.................................................................................. 52
Informaţii de contact despre producător............................. 65
Informaţii privind liniile telefonice de asistenţă globale... 66
1
Prezentare succintă
Conţinutul pachetului
Router fără cablu RT-N16
Adaptor de alimentare CD (Manual, software utilitar)
Cablu RJ45
Ghid rapid de pornire
Certificat de garanţie
Notă:
• Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte,
contactaţi ASUS pentru informaţii şi asistenţă tehnică.
Consultaţi lista de linii telefonice de asistenţă ASUS de pe
partea din spate a acestui manual de utilizare.
• Păstraţi ambalajul original în caz că veţi avea nevoie de servicii
ulterioare în garanţie, cum ar fi reparare sau înlocuire.
Ruter wireless
N
PWR 2.4GHz
1
2
1
3
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
1
LED alimentare
2
2.4GHz LED
3
LAN LED
S tins: Sistemul nu este alimentat sau nu există conexiune fizică.
Stins: Fără alimentare.
Aprins: Dispozitivul este pregătit.
Intermitent lent: Mod de salvare
I ntermitent rapid: Se procesează funcţia WPS.
Stins: Nu există semnal de 5 GHz sau 2,4 GHz.
Aprins: Sistemul fără fir este pregătit.
I ntermitent: Se transmit sau se primesc date printr-o conexiune fără fir.
A
prins: Există conexiune fizică la o reţea locală (LAN).
I ntermitent: Transmiterea sau primirea datelor prin cablul Ethernet.
4
WAN LED
S tins: Sistemul nu este alimentat sau nu există conexiune fizică.
A
prins: Există conexiune fizică la o reţea locală (WAN).
I ntermitent: Transmiterea sau primirea datelor prin cablul Ethernet.
5
Port alimentare (intrare c.c.)
Inseraţi adaptorul de c.a. în acest port şi conectaţi ruterul la o sursă de alimentare.
6
Buton WPS
Acest buton lansează Expertul WPS.
7
Porturi USB 2.0
Inseraţi dispozitive USB 2.0, cum ar fi hard diskuri USB sau unităţi flash USB în aceste
porturi.
8
Buton Reset (Reiniţializare)
9
Port WAN (Internet)
Conectaţi un cablu de reţea la acest port pentru a stabili o conexiune WAN.
Intermitent: Se transmit sau se primesc date printr-o conexiune prin cablu.
10
Porturi LAN 1 ~ 4
Conectaţi cabluri de reţea la aceste porturi pentru a stabili o conexiune LAN.
Acest buton reiniţializează sau restabileşte sistemul la setările implicite din fabrică.
1
2
Artico
Descrier
1
Suporturi de montare
Utilizaţi suporturile de montare pentru a monta router-ul pe
suprafeţe din beton sau din lemn, utilizând două şuruburi cu cap
rotund.
2
Orificii pentru aerisire
Aceste orificii asigură ventilarea router-ului dvs.
Notă: Pentru detalii despre montarea router-ului pe perete sau
pe tavan, consultaţi secţiunea Opţiuni de montare de la pagina
următoare a acestui manual de utilizare.
Pentru a evita interferenţa semnalului între cele trei antene, vă
recomandăm să le orientaţi aşa cum este arătat în ilustraţie:
Opţiuni de montare
Afară din cutie, routerul fără fir ASUS WL-500gP V2 este creat
pentru a fi aşezat pe o suprafaţă plană ridicată precum Unitatea
poate fi, de asemenea, modificată pentru a fi montată pe un
perete sau tavan.
Montarea ASUS WL-500gP V2:
1. Căutaţi în partea de dedesubt cele
două cârlige de montare.
2. Realizaţi două găuri pe un perete sau
pe o suprafaţă plată.
3. Strângeţi cele două şuruburi până
când numai 1/4'' din acestea rămâne la
suprafaţă.
4. Fixaţi cârligele ASUS WL-500gP V2 pe şuruburi.
Notă:
• M
odificaţi şurubele dacă nu puteţi fixa routerul fără fir ASUS
ori prinderea este prea plană.
• Utilizaţi numai adaptorul livrat în pachet. Utilizarea altor
adaptoare poate deteriora dispozitivul.
• Specificaţii:
Adaptor de
alimentare c.c.
Intrare c.c.: +19 V cu curent max. de 1,58 A
Temperatură în
stare de funcţionare
0~40oC
Stocare
0~70oC
Umiditate în stare
de funcţionare
50~90%
Stocare
20~90%
2
Crearea reţelei
Poziţionarea ruterului
Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir
şi dispozitivele de reţea conectate la acesta, asiguraţi-vă că:
• Aşezaţi ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire
fără fir maximă pentru dispozitivele de reţea.
• Feriţi dispozitivul de obstacole de metal şi de lumina directă a
soarelui.
• Feriţi dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20
MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth,
telefoane fără fir, transformatoare, motoare de mare putere,
lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere şi alte
echipamente industriale pentru a preveni interferenţele sau
pierderea semnalului.
• Pentru o acoperire optimă din faţă în spate, aşezaţi ruterul fără
fir în poziţie verticală.
• Pentru o acoperire optimă de sus până jos, aşezaţi ruterul fără
fir în poziţie înclinată.
• Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi siteul Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obţine
cele mai recente actualizări de firmware.
De ce aveţi nevoie
Pentru a vă configura reţeaua, aveţi nevoie de unul sau de două
computere care să întrunească următoarele cerinţe de sistem:
•Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
• Capabilitate wireless IEEE 802.11b/g/n
• Un serviciu TCP/IP instalat
•Browser de Web, ca de exemplu Internet Explorer, Firefox, Safari
sau Google Chrome
Notă:
• În cazul în care computerul dvs. nu dispune de capabilităţi
încorporate de wireless, puteţi instala un adaptor WLAN IEEE
802.11b/g/n în computerul dvs. pentru a vă conecta la reţea.
• Cablurile Ethernet RJ-45 care vor fi utilizate pentru conectarea
dispozitivelor de reţea nu trebuie să depăşească 100 de metri.
10
Instalarea routerului
IMPORTANT!
• Utilizaţi conexiunea cu fir pentru setarea ruterului wireless
pentru a evita eventualele probleme de configurare datorate
unei conexiuni wireless nesigure.
• Înainte de a configura ruterul fără fir ASUS, efectuaţi
următoarele acţiuni:
•Dacă înlocuiţi un ruter existent, deconectaţi-l de la reţea.
•Deconectaţi cablurile/firele de la instalaţia de modem
existentă. Dacă modemul dispune de o baterie de rezervă,
scoateţi-o şi pe aceasta.
• Reporniţi computerul (recomandat).
Conexiune cu fir
Notă: Routerul are o funcţie integrată de auto-joncţiune,
deci folosiţi fie cablu direct sau de joncţiune pentru conexiunea
cu cablu.
3
4
2
1
Pentru a configura ruterul fără fir printr-o conexiune prin
cablu:
1. Inseraţi adaptorul de c.a. al ruterului fără fir în portul de intrare
c.c. şi conectaţi-l la o priză.
11
2. Utilizând cablul de reţea inclus, conectaţi computerul la portul
LAN al ruterului fără fir.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că LED-ul LAN iluminează
intermitent.
3 Utilizând un alt cablu de reţea, conectaţi modemul la portul
WAN al ruterului fără fir.
4. Inseraţi adaptorul de c.a. al modemului în portul de intrare c.c.
şi conectaţi-l la o priză.
Conexiune wireless
2
3
1
Pentru a configura ruterul fără fir printr-o conexiune prin
cablu:
1. Inseraţi adaptorul de c.a. al ruterului fără fir în portul de intrare
c.c. şi conectaţi-l la o priză.
2 Utilizând cablul de reţea inclus, conectaţi modemul la portul
WAN al ruterului fără fir.
3. Insert your modem’s AC adapter to the DC-In port and plug it
to a power outlet.
4. Instalaţi un adaptor WLAN IEEE 802.11b/g/n pe computer.
12
Notă:
• Pentru detalii referitoare la o reţea wireless, consultaţi
manualul de utilizare al adaptorului WLAN.
• Pentru a configura setările de securitate pentru reţeaua dvs.,
consultaţi capitolul Configurarea setărilor de securitate
pentru reţeaua wireless din acest manual de utilizare.
Înainte de a începe
Notă: Înainte de a configura ruterul fără fir, efectuaţi paşii
descrişi în această secţiune pentru computerul gazdă şi clienţii
de reţea.
A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat.
Windows® 7
1. Faceţi clic pe Start > Internet
Explorer pentru a lansa
browserul web.
2. Faceţi clic pe Tools
(Instrumente) > Internet
options (Opţiuni Internet) >
fila Connections (Conexiuni) >
LAN settings (Setări LAN).
13
3.Din ecranul Local Area
Network (LAN) Settings
(Setări pentru reţeaua
locală (LAN)), debifaţi
opţiunea Use a proxy
server for your LAN
(Utilizare server proxy
pentru reţeaua locală).
4. Faceţi clic pe OK când aţi
terminat.
MAC OS
1. În browserul Safari,
faceţi clic pe Safari >
Preferences (Preferinţe)
> Advanced (Complex)
> Change Settings...
(Modificare setări…)
2.În ecranul Network
(Reţea), deselectaţi FTP
Proxy (Server proxy
FTP) şi Web Proxy
(HTTP) (Server proxy
Web (HTTP)).
3. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi terminat.
Notă: Consultaţi caracteristica de ajutor a browserului pentru
detalii despre dezactivarea serverului proxy.
14
B.Configuraţi setările TCP/IP pentru obţinerea
automată a unei adrese IP.
Windows® 7
1. Faceţi clic pe Start > Control
Panel (Panou de control) >
Network and Internet (Reţea
şi Internet) > Network and
Sharing Center (Centru de
reţea şi partajare) > Manage
network connections
(Gestionare conexiuni reţea).
2. Selectaţi Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)
(Protocol Internet versiunea
4 (TCP/IPv4)) , apoi faceţi clic
pe Properties (Proprietăţi).
3. Pentru a obţine automat
setările IP iPv4, bifaţi
Obtain an IP address
automatically (Se obţine
automat o adresă IP).
Pentru a obţine automat
setările IP iPv6, bifaţi
Obtain an IPv6 address
automatically (Se obţine
automat o adresă IPv6).
4. Faceţi clic pe OK când aţi
terminat
15
MAC OS
1. Faceţi clic pe pictograma
Apple localizată în
partea stângă sus a
ecranului.
2. Faceţi clic pe System
Preferences (Preferinţe
sistem) > Network
(Reţea) > Configure...
(Configurare…)
3. În fila TCP/IP, selectaţi
Using DHCP (Se
utilizează DHCP) din
lista verticală Configure
IPv4 (Configurare IPv4).
4. Faceţi clic pe Apply Now (Se aplică acum) când aţi terminat.
Notă: Consultaţi caracteristica de ajutor şi asistenţă a
sistemului de operare pentru detalii despre configurarea
setărilor TCP/IP ale computerului.
C.Dezactivaţi conexiunea pe linie comutată, dacă este
activată..
Windows® 7
1. Faceţi clic pe Start > Internet
Explorer pentru a lansa
browserul web.
2. Faceţi clic pe Tools
(Instrumente) > Internet
options (Opţiuni Internet) >
fila Connections (Conexiuni).
3.Bifaţi Never dial a connection
(Nu se apelează niciodată o
conexiune).
4. Faceţi clic pe OK când aţi
terminat.
Notă: Consultaţi caracteristica de ajutor a browserului pentru
detalii despre dezactivarea conexiunii pe linie comutată.
16
3Instalarea hardware
Conectarea la interfaţa Web GUI
Ruterul dvs. wireless de la ASUS se furnizează împreună cu o
interfaţă grafică Web intuitivă cu utilizatorul (GUI) care vă permite
să-i configuraţi cu uşurinţă numeroasele funcţii printr-un browser
de Web, ca de exemplu prin Internet Explorer, Firefox, Safari sau
Google Chrome.
Pentru a vă conecta la interfaţa Web GUI:
1. În browserul de Web (Internet Explorer, Firefox, Safari sau
Google Chrome) tastaţi manual adresa IP implicită a ruterului
wireless: 192.168.1.1
2. Pe pagina de acces, tastaţi
numele iniţial al utilizatorului
(admin) şi parola (admin).
NOTES:
• Pentru clienţii de reţea, asiguraţi-vă că setaţi setările TCP/IP
pentru a obţine automat adrese IP, dezactivaţi setările de
server proxy, dezactivaţi setările de linie comutată şi revocaţi
conexiunea pe linie comutată.
• Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Înainte de a
începe din acest manual de utilizare.
17
3. Se lansează interfaţa Web GUI a ruterului wireless. Utilizaţi
interfaţa Web GUI pentru a configura numeroasele setări
wireless.
Configurarea conexiunii la Internet
Notă: Când setaţi conexiunea la Internet pentru prima dată,
apăsaţi pe butonul Reset (Reiniţializare) de pe ruterul fără fir
pentru a-l reiniţializa la setările implicite din fabrică.
Configurarea rapidă a conexiunii la Internet (QIS) cu
detectare automată
Funcţia Quick Internet Setup (QIS – Configurare rapidă Internet) vă
ghidează pentru setarea rapidă a conexiunii la Internet.
Pentru a utiliza QIS cu detectare automată:
1. Lansaţi un browser de Web, ca de exemplu Internet Explorer,
Firefox, Safari sau Google Chrome.
18
2. Ruterul wireless detectează automat dacă tipul conexiunii de la
ISP este Dynamic IP (IP dinamic), PPPoE, PPTP, L2TP şi Static
IP (IP static). Tastaţi informaţiile utile pentru tipul de conexiune
furnizat de ISP.
IMPORTANT! Obţineţi informaţiile necesare referitoare la
tipul de conexiune la Internet de la ISP-ul dvs.
19
Notă:
• Detectarea automată a tipului de conexiune furnizat de ISP
are loc atunci când configuraţi prima dată ruterul wireless sau
atunci când ruterul wireless este resetat la valorile implicite.
• Dacă funcţia QIS nu a reuşit să detecteze tipul de conexiune
la Internet, faceţi clic pe Skip to manual setting (Salt la
setare manuală) (consultaţi captura de ecran de la pasul 1) şi
configuraţi manual setările de conexiune.
• Dacă funcţia QIS nu a reuşit să se lanseze automat, lansaţi
manual interfaţa grafică Web a ruterului fără fir pentru a
accesa pagina QIS. Pentru a realiza acest lucru urmaţi aceşti
paşi:
• În browserul Web, introduceţi adresa http://192.168.1.1
•Pe pagina de login, introduceţi numele de utilizator implicit
admin şi parola admin.
•Faceţi clic pe GO (SALT) în câmpul Quick Internet Setup
(Configurare rapidă la Internet) sub Internet status (Stare
Internet) în pagina Network Map (Hartă reţea).
3. Atribuiţi numele de reţea (SSID) şi cheia de securitate pentru
conexiunea fără fir de 2,4 GHz. Faceţi clic pe Apply (Se aplică)
când aţi terminat.
20
4. Se afişează setările dvs. Internet şi fără fir. Faceţi clic pe Next
(Următorul) pentru continuare.
5. Citiţi asistentul de instruire pentru conexiunea la reţea fără fir.
Când aţi terminat, faceţi clic pe Finish (Terminare).
21
Configurarea setărilor de securitate pentru
reţeaua wireless
Pentru a vă proteja reţeaua wireless împotriva accesului
neautorizat, este necesar să configuraţi setările de securitate.
Pentru a configura setările de securitate pentru reţeaua
wireless:
1. Tastaţi 192.168.1.1 în browserul de Web.
2. În ecranul de conectare tastaţi numele de utilizator (admin)
şi parola (admin) implicite, apoi faceţi clic pe OK. Se lansează
interfaţa Web GUI a ruterului wireless.
3. Din ecranul Network Map (Hartă reţea) selectaţi pictograma
System status (Stare sistem) pentru afişarea setărilor de
securitate wireless, cum sunt de exemplu SSID, nivel de
securitate şi setările de criptare.
4. În câmpul Wireless name (SSID) (Nume reţea wireless (SSID))
tastaţi un nume unic pentru reţeaua dvs. wireless.
5. Din lista verticală Security Level (Nivel de securitate) selectaţi
metoda de criptare pentru reţeaua dvs. wireless.
IMPORTANT! Standardul IEEE 802.11n interzice utilizarea
unei rate mari de transfer cu WEP sau WPA-TKP ca şi cifru
unicast. În cazul în care utilizaţi aceste metode de criptare, rata
de date va scădea la o conexiune IEEE 802.11g de 54 Mbps.
6. Tastaţi cheia de acces de securitate.
7. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) după ce aţi terminat.
22
Administrarea clienţilor din reţea
Pentru a administra clienţii din reţea:
1. Lansaţi interfaţa Web GUI a ruterului wireless.
2. Din ecranul Network Map (Hartă reţea), selectaţi pictograma
Client Status (Stare client) pentru afişarea informaţiilor
referitoare la clienţii de reţea.
23
Monitorizarea dispozitivului USB
Router-ul fără fir ASUS oferă două porturi USB2.0 pentru
conectarea dispozitivelor USB, cum ar fi un dispozitiv de stocare
USB, un aparat de fotografiat USB şi imprimanta USB, care vă
permit să supravegheaţi mediul de lucru, să partajaţi fişiere şi
imprimante cu clienţii din reţeaua dvs.
Notă: Pentru a utiliza această caracteristică, este necesar să
conectaţi un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi un hard disk
USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0 de pe panoul
din spate al router-ului fără fir. Asiguraţi-vă că dispozitivul
de stocare USB este formatat şi partiţionat corespunzător.
Consultaţi Lista de compatibilitate a discurilor Plug-n-Share la
adresa http://event.asus.com/networks/disksupport
IMPORTANT! Primul pas este să creaţi un cont de utilizator
pentru a permite celorlalţi clienţi de reţea să acceseze
dispozitivul USB. Pentru mai multe detalii, consultaţi capitolul
Utilizarea funcţiei AiDisk pentru partajarea fişierelor din
acest manual de utilizare.
Pentru a monitoriza dispozitivul USB:
1. Lansaţi interfaţa Web GUI a ruterului wireless.
2. Din ecranul Network Map (Hartă reţea), selectaţi pictograma
USB Disk Status (Stare disc USB) pentru afişarea informaţiilor
referitoare la dispozitivul USB.
24
3. Din câmpul AiDisk Wizard (Expert AiDisk), faceţi clic pe GO
(Salt) pentru a configura un server FTP pentru partajarea
fişierelor de pe Internet.
Notă:
• Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Utilizarea
serviciului Network Place (Samba) Share (Partajare locaţie
reţea (Samba)) şi Utilizarea serviciului FTP Share (Partajare
FTTP) din acest manual de utilizare.
• Pe unitatea de hard disk externă/discul flash USB:
•Ruterul fără fir funcţionează cu majoritatea unităţilor de
hard disk/discurilor flash USB (dimensiune de până la 2 TO)
şi acceptă acces de citire-scriere pentru FAT16, FAT32, EXT2,
EXT3 şi NTFS.
•Pentru a elimina în siguranţă discul USB, lansaţi interfaţa
grafică Web (http://192.168.1.1), apoi în colţul din dreapta
sus al paginii Network Map (Hartă reţea) faceţi clic pe
pictograma USB > faceţi clic pe Eject USB1 (Scoatere
USB1).
•Eliminarea incorectă a discului USB poate să cauzeze
coruperea datelor.
25
Crearea reţelei de vizitatori
Reţeaua de vizitatori asigură conectivitate la Internet pentru
vizitatori temporari fără a asigura acces la reţeaua dvs. privată.
Pentru a vă crea reţeaua de vizitatori:
1. Lansaţi interfaţa grafică Web a ruterului fără fir.
2. În ecranul Guest Network (Reţea vizitatori), faceţi clic pe Create
(Creare) pentru a crea o reţea pentru vizitatori.
26
Utilizarea funcţiei Traffic Manager (Manager
trafic)
Gestionarea lăţimii de bandă pentru funcţia QoS
(Calitatea serviciului)
Funcţia QoS (Quality of Service – Calitatea serviciului) vă permite
să setaţi prioritatea de lăţime de bandă şi să gestionaţi traficul în
reţea.
Pentru a seta prioritatea lăţimii de bandă:
1. Lansaţi interfaţa grafică Web a ruterului fără fir..
2. În ecranul Traffic Manager (Manager trafic), selectaţi fila QoS.
3. Faceţi clic pe ON (ACTIVARE) pentru a activa regula implicită şi
completaţi câmpurile pentru lăţimea de bandă de descărcare şi
încărcare.
Notă:
• Obţineţi informaţiile pentru lăţimea de bandă de la furnizorul
de servicii Internet.
• Dacă doriţi să stabiliţi prioritatea anumitor aplicaţii din reţea şi
dispozitive de reţea, selectaţi prioritatea preferată din regulile
QoS definite de utilizator.
27
Monitorizarea traficului
Funcţia de monitorizare a traficului vă permite să evaluaţi
utilizarea lăţimii de bandă şi viteza conexiunilor la Internet, LAN,
cu fir, WLAN.
Utilizarea funcţiei USB Extension (Extensie USB)
Funcţia USB Extension (Extensie USB) oferă submeniurile
AiDisk, Servers Center (Centru servere), Network Printer
Server (Server de imprimantă în reţea) şi Download Master
(Coordonator de descărcări).
28
Utilizarea funcţiei AiDisk pentru partajarea fişierelor
Funcţia AiDisk vă permite să partajaţi fişiere de pe discul USB prin
Internet.
Notă: Înainte de a utiliza AiDisk, asiguraţi-vă că aţi inserat un
disc USB în portul USB al router-ului fără fir.
Pentru a utiliza AiDisk:
1. Faceţi clic pe pictograma AiDisk din USB Extension (Extensie
USB).
2. Din ecranul Welcome to AiDisk wizard (Bun venit la
asistentul AiDisk), faceţi clic pe Go (Salt)..
29
3. Selectaţi drepturile de acces pe care doriţi să le atribuiţi
clienţilor care accesează datele partajate.
4. Creaţi numele de domeniu prin serviciile DDNS ASUS, selectaţi
I will use the service and accept the Terms of service
(Voi utiliza acest serviciu şi sunt de acord cu condiţiile
serviciului) şi tastaţi numele domeniului. Când aţi terminat,
faceţi clic pe Next (Următorul).
30
5. Faceţi clic pe Finish (Terminare) pentru a încheia configurarea.
6. Pentru a accesa site-ul FTP pe care l-aţi creat, lansaţi un browser
de Web sau un utilitar terţ de client FTP şi tastaţi linkul ftp
(ftp://<nume domeniu>) pe care l-aţi creat.
31
Utilizarea serviciului Servers Center (Centru servere)
Ruterul wireless permite dispozitivelor multimedia UPnP
(Universal Plug and Play), ca de exemplu PS3 şi XBox 360, să
acceseze fişiere multimedia de pe discul USB conectat la ruterul
wireless.
Notă: Înainte de a utiliza funcţia Server media UPnP, instalaţi un
card wireless pe dispozitivul dvs. UPnP.
Pentru a utiliza ruterul ca un centru de servere:
1. Faceţi clic pe USB Extension (Extensie USB) din meniul de
navigare din partea stângă a ecranului.
2. Selectaţi Servers Center (Centru servere). Router-ul dvs. fără
fir este pregătit să partajeze fişierele media stocate pe hard
disk-ul USB.
32
Utilizarea serviciului Network Place (Samba) Share
(Partajare locaţie reţea (Samba))
Serviciul Network Place (Samba) Share (Partajare locaţie reţea
(Samba)) vă permite să setaţi contul şi permisiunea pentru
serviciul Samba..
Pentru a utiliza partajarea Samba:
1. Faceţi clic pe fila Network place (Samba) Share (Partajare
locaţie reţea (Samba)) din Servers Center (Centru servere) în
funcţia USB Extension (Extensie USB)..
2. Faceţi clic pe Add (Adăugare), Delete (Ştergere) sau Modify
(Modificare) pentru adăugarea, ştergerea sau modificarea
contului. Faceţi clic pe Apply (Se aplică) când aţi terminat..
33
Utilizarea serviciului FTP Share (Partajare FTP)
Partajarea fişierelor printr-un server FTP
Ruterul wireless de la ASUS vă permite partajarea fişierelor
de pe dispozitivul dvs. de stocare USB printr-un server FTP cu
computerele din LAN sau pe Internet.
IMPORTANT!: Pentru a utiliza această caracteristică, este
necesar să conectaţi un dispozitiv de stocare USB, cum ar fi
un hard disk USB sau o unitate flash USB, la portul USB2.0
de pe panoul din spate al router-ului fără fir. Asiguraţi-vă
că dispozitivul de stocare USB este formatat şi partiţionat
corespunzător. Referiţi-vă la pagina de internet ASUS la
HYPERLINK “http://www.asus.com” www.asus.com pentru
tabelul de suport a sistemului fişierului HD.
Notă: Asiguraţi-vă că eliminaţi în siguranţă discul USB.
Eliminarea incorectă a discului USB poate să cauzeze coruperea
datelor.
Pentru a partaja fişiere printr-un server FTP:
1. Verificaţi dacă aţi configurat serverul FTP prin AiDisk.
2. Activaţi serviciul DDNS pentru accesul la serverul FTP. Pentru a
realiza acest lucru urmaţi aceşti paşi:
a.Din meniul de navigare, faceţi clic pe fila Advanced
(Complexe) > WAN > DDNS.
b.În câmpul Enable the DDNS Client? (Activaţi clientul
DDNS?) bifaţi Yes (Da).
c.Tastaţi User Name or E-mail Address (Nume utilizator sau
Adresă mail) şi Password or DDNS key (Parolă sau Cheie
DDNS).
d.Tastaţi Host name (Nume gazdă). Formatul trebuie să fie
xxx.asuscomm.com, unde xxx reprezintă numele gazdei.
e. Când aţi terminat, faceţi clic pe Apply (Aplicare).
3. Din meniul de navigare, faceţi clic pe fila USB Extension
(Extensie USB) > Servers Center (Centru servere) > FTP
Share (Partajare FTP) şi selectaţi contul căruia doriţi să-I
acordaţi dreptul de acces.
34
4. Selectaţi drepturile de acces pe care doriţi să le atribuiţi pentru
fiecare director în parte, astfel:
•R/W: Selectaţi această opţiune pentru a atribui drepturi de
citire/scriere pentru un anumit director.
•W: Selectaţi această opţiune pentru a atribui drepturi de
scriere pentru un anumit director.
•R: Selectaţi această opţiune pentru a atribui doar drepturi
de citire pentru directorul specificat.
•Niciun drept de acces: Selectaţi această opţiune dacă nu
doriţi să partajaţi un anumit director.
5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a aplica modificările.
6. Pentru a accesa serverul FTP, tastaţi linkul
ftp ftp://<numegazdă>.asuscomm.com şi numele de
utilizator şi parola într-un browser de Web sau într-un utilitar
terţ FTP.
35
Utilizarea setării Miscellaneous (Diverse)
Setarea Miscellaneous (Diverse) vă permite să configuraţi alte
setări pentru discul USB, inclusiv numărul maxim de utilizatori
care se pot conecta, numele de dispozitiv, grupul de lucru şi limba
de pe serverul FTP.
Pentru a utiliza setarea Miscellaneous (Diverse):
1. Faceţi clic pe fila Miscellaneous setting (Setări diverse)
din Servers Center (Centru servere) în funcţia USB Extension
(Extensie USB).
2. Urmaţi instrucţiunile pentru a introduce informaţiile necesare.
3. Când aţi terminat, faceţi clic pe Apply (Se aplică).
36
Configurarea setărilor Complexe
Opţiunea Advanced Setting (Setări complexe) vă permite
configurarea caracteristicilor complexe ale ruterului wireless.
Configurarea serverului DHCP
Puteţi activa funcţia DHCP Server (Server DHCP) în ruterul
wireless astfel încât clienţii de reţea să poată obţine automat
adresele IP de la ruterul wireless.
Notă: Ruterul wireless de la ASUS poate suporta maxim 253
de adrese IP pentru reţeaua dvs.
Pentru configurarea serverului DHCP:
1. Faceţi clic pe Advanced Setting (Setări complexe) din meniul
de navigare din partea stângă a ecranului.
2. Sub meniul LAN, faceţi clic pe DHCP Server (Server DHCP).
37
3. În câmpul Enable the DHCP Server? (Activaţi serverul
DHCP?) bifaţi Yes (Da).
4. În câmpul IP Pool Starting Address (Plajă adresă IP de
pornire), tastaţi adresa IP de pornire.
5. În câmpul IP Pool Ending Address (Plajă adresă IP de sfârşit),
tastaţi adresa IP de sfârşit.
6. În câmpul Lease Time (Perioadă de închiriere) tastaţi data
la care expiră adresele IP şi ruterul wireless va aloca automat
adrese IP noi pentru clienţii reţelei.
IMPORTANT!
• Pentru plaja de adrese IP de pornire şi de sfârşit, recomandăm
utilizarea:
• Adresă IP: 192.168.1.xxx (xxx poate fi orice număr între 2 şi
254)
• Plaja de adrese IP de pornire nu trebuie să fie mai mare decât
plaja de adrese IP de sfârşit.
38
Actualizarea softului integrat
Notă: Descărcaţi ultimul soft integrat de pe pagina web a ASUS
la: http://www.asus.com
Pentru actualizarea softului integrat:
1. Faceţi click pe Advanced Setting (Setare Avansată) din cadrul
meniul de navigare din partea stângă a ecranului.
2. Din meniul Administration (Administrare), faceţi click pe
Firmware Upgrade (Actualizare Soft Integrat).
3. În campul New Firmware File (Fişier Nou Soft Integrat), faceţi
click pe Browse (Răsfoiţi) pentru a localiza noul soft integrat
pe computerul dvs.
4. Faceţi click pe Upload (Încărcare). Procesul de încărcare
durează cam trei minute.
Notă: Dacă procesul de actualizare eşuează, routerul va intra
automat în modul de urgenţă sau de defecţiune şi indicatorul
LED de curent de pe partea frontală pâlpâie lent. Pentru a reface
sistemul, folosiţi utilitara Firmware Restoration (Restaurare Soft
Integrat).
39
Refacerea/Salvarea/Încărcarea setărilor
Pentru a reface/salva/încărca setările:
1. Faceţi click pe Advanced Setting (Setare Avansată) din cadrul
meniului de navigarea din partea stângă a ecranului.
2. În cadrul meniului Administration (Administrare), faceţi click
pe Restore (Setarea de Refacere)/Save (Salvare)/Upload Setting
(Încărcare).
3. Selectaţi sarcina pe care doriţi s-o îndepliniţi:
•Pentru a reface setările iniţiale din fabrică, faceţi click pe
Restore (Refacere) apoi click OK în mesajul de confirmare.
•Pentru a salva setările prezente ale sistemului, click Save
(Salvează) şi click pe Save (Salvează) în fereastra fişierului
de încărcare, pentru a salva fişierul sistemului pe ruta
preferată.
•Pentru a reface setarea sistemului anterior, click Browse
(Răsfoieşte) pentru a localiza fişierul sistemului pe care
doriţi să.l refaceţi apoi faceţi click pe Upload (Încărcare).
40
Configurarea imprimantei în reţea
Utilizaţi utilitarul Network Printer Setup (Configurare imprimantă
în reţea) pentru a configura o imprimantă USB pe ruterul wireless
şi pentru a permite clienţilor din reţea să acceseze imprimanta
USB.
Notă:
• Pentru a verifica dacă imprimanta USB este compatibilă cu
ruterul fără fir ASUS, consultaţi Lista de compatibilitate a
discurilor Plug-n-Share la adresa
http://event.asus.com/2009/networks/printersupport/
• Funcţia de server de imprimantă a ruterului fără fir nu este
acceptată pe Windows® 2000.
Pentru configurarea imprimantă USB:
1. Faceţi clic pe USB Extension (Extensie USB) din meniul de
navigare din partea stângă a ecranului, apoi faceţi clic pe
Network Printer Server (Server de imprimantă în reţea).
2. Faceţi clic pe Download Now! (Descărcare acum!) în modul
de partajare a imprimantei ASUS EZ pentru a descărca utilitarul
imprimantei în reţea.
41
3. Dezarhivaţi fişierul descărcat şi faceţi clic pe pictograma Printer
(Imprimantă) pentru a executa programul de configurare a
imprimantei în reţeas.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
componentele hardware, apoi faceţi clic pe Next (Următorul).
5. Aşteptaţi câteva minute pentru finalizarea instalării iniţiale.
Faceţi clic pe Next (Următorul).
6. Faceţi clic pe Finish (Finalizare) pentru a încheia instalarea.
42
7. Urmaţi instrucţiunile Windows® OS pentru a instala driverul de
imprimantă.
8. După ce instalarea driverului imprimantei este completă,
clienţii de reţea vor putea utiliza imprimanta.
43
4
Folosirea utilitarelor
Notă:
• Instalaţi utilitarele ruterului wireless de pe suportul CD
furnizat.
• Dacă funcţia Autorun (Executare automată) este dezactivată,
executaţi setup.exe din directorul rădăcină al CD-ului suport.
Detectarea Dispozitivului
Detectarea Dispozitivului este o utilitară ASUS WLAN ce
detectează dispozitivul Router ASUS şi permite să configuraţi
dispozitivul.
Pentru a lansa utilitara Detectează Dispozitivul
•De pe desktopul computerului dvs click Start > All programs
(Toate Programele) > ASUS Utility (Utilitară ASUS) >
Router fără cablu RT-N16 > Device Discovery (Detectare
Dispozitiv).
Notă: Atunci când setaţi ruterul la modul Access Point
(Punct de acces), trebuie să utilizaţi utilitarul Device Discovery
(Descoperire dispozitiv) pentru a obţine adresa IP a ruterului.
44
Refacerea softului integrat
Utilitarul Firmware Restoration (Restabilire firmware) se utilizează
pe un ruter fără fir ASUS care nu a reuşit în timpul procesului
de upgrade de firmware. Acesta încarcă firmware-ul specificat.
Procesul durează aproximativ trei până la patru minute.
IMPORTANT: Lansaţi modul de salvare înainte de a utiliza
utilitarul Firmware Restoration (Restabilire firmware).
Pentru a lansa modul de salvare şi a utiliza utilitarul Firmware
Restoration (Restabilire firmware):
1. Deconectaţi ruterul fără fir de la sursa de alimentare.
2. Ţineţi apăsat butonul Reset (Reiniţializare) de pe panoul din
spate şi simultan conectaţi din nou ruterul fără fir la sursa
de alimentare. Eliberaţi butonul Reset (Reiniţializare) atunci
când LED-ul de alimentare de pe panoul frontal iluminează
intermitent lent, ceea ce indică faptul că ruterul fără fir este în
modul de salvare.
3. Utilizaţi următoarele informaţii pentru a vă configura setările
TCP/IP:
Adresă IP: 192.168.1.x
Mască subreţea: 255.255.255.0
4. De pe desktopul computerului, faceţi clic pe Start > All
Programs (Toate programele) > ASUS Utility RT-N66U
Wireless Router (Ruter fără fir RT-N66U utilitar ASUS) >
Firmware Restoration (Restabilire firmware).
45
5. Specificaţi un fişier de firmware, apoi faceţi clic pe Upload
(Încărcare).
Notă: Acesta nu este un utilitar de upgrade de firmware şi nu
poate fi utilizat pe un ruter fără fir ASUS în funcţiune. Upgradeurile normale de firmware trebuie efectuate prin intermediul
interfeţei Web. Consultaţi Capitolul 3: Configurarea prin
interfaţa grafică Web pentru mai multe detalii.
46
5
Troubleshooting
Notă: În cazul în care întâmpinaţi probleme care nu sunt
menţionate în acest capitol, contactaţi Asistenţă tehnică ASUS.
Remedierea defecţiunilor
Nu pot accesa un browser web pentru configurarea routerului.
• Ştergeţi modulele cookie şi fişierele din browserul Web. Pentru
a realiza acest lucru urmaţi aceşti paşi:
1. lansaţi un browser web apoi click Toos (Unelte) > Internet
Options... (Opţiuni Internet)
2. În cadrul Temporary Internet files (fişiere temporare
internet), click Delete Cookies (Şterge Cookies)...
Notă: Comenzile pentru ştergerea modulelor cookie şi a
fişierelor diferă în funcţie de browserul Web.
• Dezactivaţi setările de server proxy, revocaţi conexiunea pe
linie comutată şi setaţi setările TCP/IP pentru a obţine automat
adrese IP. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Înainte
de a începe din acest manual de utilizare.
Clientul nu poate stabili o legătura wireless cu routerul.
În afara razei:
• Puneţi routerul mai aproape de clientul wireless.
• Încercaţi să schimbaţi setările canalului.
Autentificare:
• Folosiţi conexiune cu cablu pentru a vă conecta la router.
• Verificaţi setările de securitate wireless.
• Apăsaţi butonul Resetare mai mult de cinci secunde de pe
panoul din spate.
47
Nu poate găsi routerul:
• Apăsaţi butonul Resetare de pe panoul din spate pentru mai
mult de cinci secunde.
• Verificaţi setarea adaptorului wireless precum SSID şi setarea de
criptare.
Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless
• Mutaţi routerul mai aproape de clientul wireless.
• Verificaţi dacă adaptorul wireless este conectat corespunzător
la router.
• Verificaţi dacă canalul wireless în uz este conform cu canalele
disponibile în zona/ţara dvs.
• Verificaţi setările de criptare.
• Verificaţi dacă conexiunea ADSL sau a cablului este corectă.
• Reîncercaţi folosind un alt cablu Ethernet.
Internetul nu este accesibil
• Verificaţi statustul indicatorilor pe modemul ADSL şi router.
• Verificaţi dacă LED-ul WAN de pe router este APRINS. Dacă nu,
schimbaţi cablul şi încercaţi din nou.
Când “Link-ul” Modemului ADSL este PORNIT (nu pâlpâie)
înseamnă că accesul la internet e posibil.
• Reporniţi calculatorul
• Referiţi-vă la Ghidul Rapis de Pornire al routerului şi
reconfiguraţi setările.
• Verificaţi dacă LED-ul WAN de pe router este APRINS.
• Verificaţi setările de criptare wireless.
• Verificaţi dacă computerul poate obţine adresă IP (prin reţeaua
cu cablu sau cea wireless).
• Asiguraţi-vă că browserul web este configurat pebntru a folosi
LAN local, şi că nu este configurat să folosească un proxy
server.
48
Dacă lumina “link-ului” ADSL clipeşte încontinuu sau e stinsă
permanent, accesul la internet nu este posibil – routerul nu
poate stabili legătura la reţeaua ADSL.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt corect conectate.
•Deconectaţi cablul de curent de la modemul de cablu sau
ADSL, aşteptaţi câteva minute şi reconectaţi.
• Dacă lumina de la ADSL continuă să clipească sau să fie stinsă,
contactaţi furnizorul dvs de servicii ADSL.
Numele reţelei sau codul de criptare e uitat
• Încercaţi conectarea prin cablu şi configuraţi criptarea wireless
din nou.
• Apăsaţi butonul Resetare mai mult de cinci secunde de pe
panoul din spate al router-lui fără fir.
Cum să readuc sistemul la setările sale iniţiale
• A
păsaţi butonul Resetare din spatele routerului pentru mai
mult de cinci secunde.
• Referiţi-vă la secţiunea Refacerea softului integrat în capitolul
5 acestui manual al utilizatorului.
Următoarele sunt setări iniţiale de fabrică:
Nume utilizator: admin
Parolă: admin
Validează DHCP: Da (când cablul WAN este conectat)
Adresă IP: 192.168.1.1
Nume domeniu: (Gol)
Subnet Mask: 255. 255. 255.0
DNS Server 1: 192.168.1.1
DNS Server 2: (Gol)
SSID: ASUS
49
Serviciul ASUS DDNS
RT-N66U este compatibil cu serviciul ASUS DDNS. Atunci când
înlocuiţi dispozitive la centrul de service, dacă v-aţi abonat
la serviciul ASUS DDNS şi doriţi să păstraţi numele iniţial al
domeniului, este obligatoriu să transferaţi datele. Pentru mai
multe informaţii, vizitaţi centrul de service local.
Notă:
Dacă nu există nicio activitate în domeniu – cum ar fi
reconfigurarea router-ului sau accesarea numelui de domeniu
înregistrat - timp de 90 de zile, sistemul şterge automat
informaţiile înregistrate.
Dacă întâmpinaţi probleme sau dificultăţi de utilizare a
dispozitivului, contactaţi centrul de service.
Întrebări frecvente (FAQ)
1. Informaţiile înregistrate se vor pierde sau vor fi înregistrate
de alte persoane?
Dacă nu aţi actualizat informaţiile înregistrate timp de 90
de zile, sistemul şterge automat informaţiile înregistrate şi
este posibil ca numele domeniului să fie înregistrat de alte
persoane.
2. Nu m-am abonat la ASUS DDNS pentru router-ul pe care lam cumpărat acum şase luni. Pot să mai înregistrez routerul?
Da, vă mai puteţi înregistra la serviciul ASUS DDNS pentru
router-ul dvs. Serviciul DDNS este încorporat în router-ul dvs.,
astfel încât vă puteţi înregistra la serviciul ASUS DDNS oricând.
Înainte de înregistrare, dacă hostname-ul (numele “gazdei”, ales
de dvs) a fost înregistrat sau nu. Dacă nu, sistemul va înregistra
numele dorit.”
50
3. Am înregistrat un nume de domeniu înainte şi a funcţionat
până când prietenii mei mi-au spus că nu mai pot accesa
numele de domeniu.
Verificaţi următoarele:
1.Dacă Internetul funcţionează corect;
2.Dacă serverul DNS funcţionează corect;
3.Data ultimei actualizări a numelui de domeniu.
Dacă problemele de accesare a numelui de domeniu persistă,
contactaţi centrul de service.
4. Pot înregistra două nume de domenii pentru a accesa
separat serverele http şi ftp?
R. Nu, nu puteţi face acest lucru. Puteţi înregista un singur nume
de domeniu pentru un router. Utilizaţi maparea de porturi
pentru implementarea aplicaţiilor de securitate în reţea.
5. De ce există adrese IP WAN diferite în MS DOS şi în
pagina de configurare a router-ului după ce repornesc
computerul?
Acest lucru este normal. Intervalul de timp dintre serverul DNS
al furnizorului de servicii de Internet şi serviciul ASUS DDNS
generează adrese IP WAN diferite în MS DOS şi în pagina de
configurare a router-ului. Este posibil ca furnizorii de servicii
de Internet diferiţi să aibă intervale de timp diferite pentru
actualizarea adreselor IP.
6. Serviciul ASUS DDNS este gratuit sau este doar o versiune
de încercare?
Serviciul ASUS DDNS este un serviciu gratuit şi încorporat în
unele routere ASUS. Verificaţi dacă router-ul dvs. ASUS acceptă
serviciul ASUS DDNS.
51
Anexă
Anunţuri
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr.asus.com/english/index.aspx
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
52
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
IMPORTANT! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is
restricted to indoor operations to reduce any potential for
harmful interference to co-channel MSS operations.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter
53
Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.
Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
Protection requirements for health and safety – Article 3.1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility
– Article 3.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum – Article 3.2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
54
and RSS-210.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
Dell Wireless Device should be used in such a manner such that
the potential for human contact during normal operation is
minimized.
This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).
This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng
Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html
Canada, avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil
55
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.
NCC 警語
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或
使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及
功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電
波輻射性電機設備之干擾。
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions
of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
56
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
57
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work, and
a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
58
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
59
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
60
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
61
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
62
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
63
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
64
Informaţii de contact despre producător
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa companiei 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Site web
www.asus.com.tw
Asistenţă tehnică
Telefon
Asistenţă fax
Asistenţă online
+886228943447
+886228907698
support.asus.com*
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa companiei
Telefon
Fax
Site web
Asistenţă online
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+15029550883
+15029338713
usa.asus.com
support.asus.com*
ASUS COMPUTER GmbH (Germany şi Austria)
Adresa companiei
Fax
Site web
Contact online
Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany
+492102959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Asistenţă tehnică
Componentă telefon
+49-1805-010923
Sistem/Notebook
/Eee/Telefon LCD +49-1805-010920
Asistenţă fax
+492102959911
Asistenţă online
support.asus.com*
* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe
un telefon mobil.
65
Informaţii privind liniile telefonice de
asistenţă globale
Area
Hotline Number
Support
Languages
Working
Hour
Working
Day
Australia
Austria
Belgium
1300-2787-88
0043-820240513
0032-78150231
9:00-18:00
9:00-18:00
9:00-17:00
China
400-620-6655
Denmark
0045-3832-2943
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to
Sun.
Mon. to Fri.
Finland
00358-9693-7969
10:00-18:00
Mon. to Fri.
France
0033-170949400
English
German
Dutch /French
Simplified
Chinese
Denish/English
Finnish/English/
Swedish
France
Mon. to Fri.
Greece
00800-44-14-20-44
Greek
9:00-17:45
9:00-13:00;
14:00-18:00
Hong Kong
3582-4770
Cantonese/
Chinese/
English
Ireland
0035-31890719918
English
Japan
0800-123-2787
Japanese
Malaysia
+603 2148 0827 (Check
Repair Detail Status
Only)
+603-6279-5077
Netherlands
/ Luxembourg
10:00-20:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
10:00-17:00
9:00-17:00
9:00-18:00
9:00-17:00
Sat.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Sat. to Sun.
Bahasa Melayu/
English
10:00-19:00
Mon. to Fri.
0031-591-570290
Dutch / English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
New Zealand
0800-278-788 /
0800-278-778
English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Norway
0047-2316-2682
Norwegian
/English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Philippine
+632-636 8504;
180014410573
00225-718-033
00225-718-040
707-500-310
English
9:00-18:00
Mon. to Fri.
Poland
Portugal
66
9:00-18:00
Polish
Portuguese
9:00-17:00
8:30-17:30
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Informaţii privind liniile telefonice de
asistenţă globale
Area
Hotline Number
Support
Languages
Working
Hour
Working
Day
Sweden
0046-8587-6940
Swedish/
English
German/French
French
Italian
Traditional
Chinese
9:00-17:00
Mon. to Fri.
9:00-18:00
9:00-17:45
9:00-17:00
9:00-12:00;
13:30-18:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
Thai/English
9:00-18:00
Mon. to Fri.
Turkish
09:00-18:00
Mon. to Fri
English
9:00-17:00
Mon. to Fri.
Mon. to Fri.
English
8:30-12:00am
EST
(5:30am9:00pm PST)
9:00am6:00pm EST
(6:00am3:00pm PST)
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United Kingdom
USA/Canada
0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012
0800-093-456;
02-81439000
+662-679-8367 -70; 001
800 852 5201
+90-216-524-3000
0044-870-1208340;
0035-31890719918
1-812-282-2787
Mon. to Fri.
Sat. to Sun.
Notă: Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul de asistenţă
ASUS la adresahttp://support.asus.com
67
Producător::
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon
+886-2-2894-3447
Adresă:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Reprezentant autorizat în
ASUS Computer GmbH
Europa:
Adresă:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Distribuitori autorizaţi în
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Turcia:
Telefon:
+90 212 3311000
Adresă:
AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD.
NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Telefon:
+90 212 3567070
Adresă:
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
68
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement