Asus | SD222-YA | User's Manual | ASUS SD222-YA User's Manual

SD222-YA sorozat
Kijelző
Útmutató
Tartalomjegyzék
Megjegyzések............................................................................................... iv
Biztonsági információ.................................................................................. v
Gondozás és tisztítás.................................................................................. vi
1.1Üdvözöljük..................................................................................... 1-1
ii
1.2
A csomag tartalma........................................................................ 1-1
1.3
A megjelenítő talapzatának összesszerelése............................. 1-2
1.4
A kijelző bemutatása..................................................................... 1-3
1.4.1
A megjelenítő eleje........................................................... 1-3
1.4.2
A megjelenítő hátulja........................................................ 1-4
2.1
A kar/talapzat leszerelése
(falra szerelés esetén)................................................................... 2-1
2.2
A monitor képbeállítása................................................................ 2-2
3.1
OSD (képernyőn megjelenő) menü............................................. 3-1
3.1.1
Útmutató a beállításhoz................................................... 3-1
3.1.2
OSD funkciók leírása....................................................... 3-1
3.2
Műszaki adatok.............................................................................. 3-4
3.3
A médialejátszó használatba vétele............................................ 3-5
3.3.1
Műszaki adatok összefoglalása....................................... 3-5
3.3.2
Rendszerkövetelmény..................................................... 3-5
3.3.3
A médialejátszó bemutatása............................................ 3-5
3.3.4
Távvezérlő....................................................................... 3-6
3.3.5
A médialejátszó előkészítése........................................... 3-6
3.4
A médialejátszó használata.......................................................... 3-7
3.4.1
Főmenü............................................................................ 3-7
3.4.2
A médialejátszó beállításainak konfigurálása.................. 3-7
3.4.3
Film lejátszása................................................................. 3-7
3.4.4
Zenelejátszás................................................................... 3-7
3.4.5
Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása............... 3-7
3.4.6
Fotók megtekintése.......................................................... 3-8
3.4.7
Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz......................... 3-8
3.4.8
Fájlok/mappák átnevezése.............................................. 3-8
3.5
Hibaelhárítás (GYIK)..................................................................... 3-9
3.6
Támogatott időzítések listája..................................................... 3-11
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a
benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani,
átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában
vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.
A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják,
módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban
jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN
AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI
VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN
OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,
SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY
ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNY VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL
ERED,
MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG
TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR
MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ
ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY
PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői
tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a
tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
iii
Megjegyzések
A Federal Communications Commission nyilatkozata
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott
határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
• A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
• Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan
interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék
az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú
digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E
határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén
megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék
rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a
gyártó utasításai alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet
más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez
a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben,
amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a
felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a következő
intézkedések egyikével vagy többjével:
• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
• Csatlakoztassa a készüléket a vevő hálózati áramkörétől eltérő
hálózati konnektorba.
• Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.
A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata
Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből
származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó
határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás
Szabályozása értelmében.
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
iv
Biztonsági információ
Kizárólag a következő AC/DC adaptert használja: EXA0901XA
• Mielőtt üzembe helyezné a kijelzőt, figyelmesen olvassa el a
csomagban mellékelt dokumentációt.
• A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében, soha ne
tegyék ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
• Ne próbálja felnyitni a kijelző burkolatát. A kijelző belsejében uralkodó
veszélyes nagyfeszültség súlyos testi sérülést okozhat.
• Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani.
Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
• A termék használata előtt győződjön meg az összes kábel megfelelő
csatlakoztatásáról és a tápkábel épségéről. Ha sérülést tapasztal,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
• A készülékház hátulján és tetején lévő rések és nyílások a szellőzést
segítik. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Soha ne helyezze a terméket
fűtőtest vagy hőforrás közelébe vagy fölé helyezni, hacsak megfelelő
szellőzést nem biztosítanak.
• A kijelzőt csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni.
Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen
kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
• A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon. • Ne terhelje túl az elosztókat vagy hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Óvja a portól, magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérséklettől.
Ne helyezze a kijelzőt olyan helyre, ahol vizes lehet. A kijelzőt stabil
felületre állítsa.
• Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem
használják, húzza ki az elektromos kábelét. Ezzel megvédi a kijelzőt
az áramingadozásoktól.
• Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat, illetve öntsön folyadékot a kijelző
burkolatán lévő résekbe.
• A megfelelő működés érdekében a kijelzőt kizárólag UL-minősítéssel
rendelkező számítógéppel használja, amely megfelelően konfigurált
aljzatokkal rendelkezik és 100-240 V~ jelzéssel van ellátva.
• A konnektor a berendezés közelében és könnyen elérhető legyen.
• Ha műszaki problémát tapasztal a kijelzővel kapcsolatban, kérjük
lépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
v
Gondozás és tisztítás
• Mielőtt felemelné vagy áthelyezné a kijelzőt, tanácsos leválasztani
róla a tápkábelt és a jelkábeleket. Alkalmazza a megfelelő emelési
technikát a kijelző elhelyezésénél. A kijelző emelése vagy hordozása
alkalmával mindig a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelzőt a
talpánál vagy a tápkábelnél fogva.
• Tisztítás. Kapcsolja ki a kijelzőt és húzza ki a hálózati tápkábelt. A
kijelzőt nem szöszölő, puha kendővel tisztítsa. A nehezen eltávolítható
szennyeződésekhez híg szappanoldattal enyhén megnedvesített
kendőt használjon.
• Kerülje az alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószerek használatát.
A képernyő tisztításához való tisztítószert használjon. Soha ne
permetezze a tisztítószert közvetlenül a képernyőpanelre, mert a
kijelző belsejébe csöpöghet és áramütést okozhat.
A következő jelenségek NEM a kijelző meghibásodásának
jelei:
• A fénycsöves megvilágítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat
az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd
kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
• Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a
képernyő fényereje.
• Ha a kijelző ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a
képernyőn maradhat, miután új képre vált. A képernyő lassan helyreáll,
vagy néhány órára kikapcsolhatja a monitort.
• Ha a képernyő fekete lesz vagy villog, illetve ha nem működik
többé, a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy
szervizközponttal. Ne kísérelje meg a megjelenítő sajátkezű javítását.
A kézikönyvben felhasznált konvenciók
FIGYELEM: Tájékoztatás saját sérülésének elkerülése érdekében,
ha feladatot kíván végrehajtani.
VIGYÁZAT: Tájékoztatás a részegységek károsodásának
elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.
FONTOS! A feladat végrehajtásához KÖTELEZŐEN betartandó
utasítás.
MEGJEGYZÉS: Tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok
végrehajtásához.
vi
Hol tájékozódhatom részletesebben?
További információkért, illetve termék- vagy szoftverfrissítésekért vegye
igénybe az alábbi forrásokat.
1.
ASUS weboldalak
Az ASUS nemzetközi weboldalai a legfrissebb információkat közlik
az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Látogassa
http://www.asus.com.
2.
Opcionális dokumentáció
A termék csomagja opcionális dokumentációt is tartalmazhat,
amelyet a kereskedő biztosított. Ezek a dokumentumok nem részei a
szabvány csomagnak.
vii
1.1Üdvözöljük
Köszönjük, hogy ezt az ASUS® megjelenítőt választotta.
Az ASUS legújabb megjelenítője élesebb, szélesebb és világosabb képet
biztosít, valamint számos szolgáltatást, amelyek fokozzák élményét.
A szolgáltatások élvezetessé és praktikussá teszik a megjelenítő nyújtotta
vizuális élményt!
1.2
A csomag tartalma
A csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:
Megjelenítő
Megjelenítő talapzat és csavar
Gyors telepítési útmutató
Garanciakártya
Hálózati tápkábel
Távvezérlő és elem
•
1-1
Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval.
1. fejezet: A termék bemutatása
1.3
A megjelenítő talapzatának összesszerelése
1.
Távolítsa el a hátsó fedelet annak lefelé tolásával.
2.
Hajtsa fel a rovátkában lévő kart.
3.
Illessze a hátsó fedelet a rovátkára és tolja felfelé „kattanásig”.
4.
Rögzítse a talapzatot a karhoz és húzza meg szorosan a csavart.
5.
A megjelenítőt kényelmes szögbe döntse.
1
2
3
4
5
•
Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a
kijelző.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
1-2
1.4
A kijelző bemutatása
1.4.1
A megjelenítő eleje
2
1
1.
Távvezérlő érzékelője:
•
2.
Bekapcsolt állapotot jelző fény:
•
1-3
A megjelenítő itt fogadja a távvezérlő infravörös jeleit.
A bekapcsolt állapotot jelző fény színének magyarázatát az alábbiakban
találja meg.
Állapot
Leírás
Fehér
Működés
Sárga
Készenlét
Sötét
Kikapcsolt állapot
1. fejezet: A termék bemutatása
1.4.2
A megjelenítő hátulja
6
7
5
1
1.
VGA-csatlakozó
2.
Audio bemeneti csatlakozóaljzat
3.
Fülhallgató-csatlakozó
4.
Tápfeszültség-csatlakozóaljzat
5.
Kensington-zár
6.
Csavarlyukak a szerelőkonzolhoz
7.
Kezelőszervek billentyűzete
Elem
OK
A
MENU
2 3 4
Gomb
Tápfeszültség
Leírás
A megjelenítő be- és kikapcsolásához
A médialejátszó és a VGA-bemenet közötti váltáshoz
Bemenetválasztás
való
Vissza
Az OSD előző elemére lépéshez való
Fényerő növelése A fényerő beállításához való
Következő
A kiválasztott funkció értékének növeléséhez való
Hangerő
A hangerő beállításához való
OK
Az OSD kiemelt funkciójának kiválasztásához való
A képernyő automatikus beállítására való VGA
Auto
bemenet esetén
Vissza
A kiválasztott funkció értékének csökkentéséhez
való
Az OSD menü megnyitásához vagy bezárásához
Menü
A billentyűzár be- és kikapcsolásához, ha 5
másodpercig nyomva tartják
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
1-4
2.1
A kar/talapzat leszerelése
(falra szerelés esetén)
A monitor leszerelhető talapzatát külön falra szerelésre tervezték.
1.
Válassza le a táp- és jelkábeleket. A megjelenítőt helyezze a
képernyővel lefelé fordítva valamilyen tiszta felületre. Lazítsa meg a
csavart és válassza le a talpat a karról.
2.
Tolja lefelé a hátsó fedelet, hogy eltávolítsa a rovátkából.
3.
Hajtsa fel a kart a rovátkába.
4.
Helyezze vissza a fedelet a hátsó fedelet és tolja felfelé.
•
Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a
kijelző.
•
Fogja meg a monitor talpát, miközben eltávolítja a csavarokat.
1
2
3
4
•
A failkonzol-készlet (100 x 100 mm) külön megvásárolható.
•
Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező fali konzollal használható, amelynek
tömeg/terhelés értéke legalább 14 kg (csavarméret: M4 x 10 mm).
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
2-1
2.2
A monitor képbeállítása
• Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a
kijelzőt, majd a lehető legkényelmesebb állásra beállítania a kijelző
szögét.
• Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beállítja a
szögét.
• A monitor nézőszögét -5˚ és 23˚ között állíthatja be.
-5 ~ 23
2-2
2. fejezet: Beállítás
3.1
3.1.1
OSD (képernyőn megjelenő) menü
Útmutató a beállításhoz
SD222
Szín
Mód
Kép
Fényerő
Bemenetválasztás
Kontraszt
Menü
ASCR
BE
Telítettség
50
Dinamikus
Színhőmérs.
100
80
Felhasználói mód
Gamma
Move
2,2
OK
Exit
1.
Nyomja meg a MENÜ gombot, hogy aktiválja az OSD menüt. A
távvezérlőt is használhatja az OSD aktiválásához a „guide” gomb
megnyomásával.
2.
Nyomja meg a  és ► gombot a funkciók közötti lépkedéshez.
Nyomja meg az OK gombot a kívánt funkció kiemeléséhez és
aktiválásához. Ha a kiválasztott funkció almenüvel rendelkezik,
nyomja meg a  és ► gombot ismét, hogy az almenü funkciói között
navigáljon. Nyomja meg az OK gombot a kívánt almenü funkció
kiemeléséhez és aktiválásához.
3.
Nyomja meg a  és ► gombot a kiválasztott funkció beállításának
módosításához.
4.
Az OSD menüből történő kilépéshez nyomja meg a MENÜ gombot.
Más funkciók beállításainak módosításához ismételje meg a 2. és a
3. lépést.
3.1.2
OSD funkciók leírása
1.Szín
Válassza ki az Önnek legjobban tetsző színezetet.
SD222
Szín
Mód
Kép
Fényerő
Bemenetválasztás
Kontraszt
Menü
ASCR
BE
Telítettség
50
Dinamikus
Színhőmérs.
100
80
Felhasználói mód
Gamma
Move
2,2
OK
Exit
• Mód: Előre beállított normál, dinamikus, lágy és monokróm
módok használatára van lehetőség.
• Fényerő: A fényesség beállításához 0-tól 100-ig terjedően.
A
gomb gyorsgombként működik a funkció aktiválásához.
• Kontraszt: A kontraszt beállításához 0-tól 100-ig terjedően.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-1
• ASCR: az ASUS intelligens kontraszt-arány funkció be-, illetve
kikapcsolásához.
• Telítettség: A színtelítettség beállításához 0-tól 100-ig terjedően.
• Színhőmérs.: három előre beállított fehéregyensúly mód létezik
(Hideg, Normál, Meleg) és egy egyéni mód.
• Gamma: A szürkeárnyalatos gamma módosításához 2,2 és 1,8
között.
•
2.
A Színhőmérs. Felhasználói módjában az elsődleges R (Vörös), G (Zöld) és B
(Kék) színei 0-tól 100-ig terjedő tartományban módosíthatók.
Kép
A Képarány-beállítás, OverScan, Helyzet (csak VGA) és Fókusz (csak
VGA) ebben a menüben állíthatja be.
SD222
Szín
Képarány-beállítás
Kép
OverScan
Bemenetválasztás
Helyzet
Menü
Fókusz
Teljes
KI
Trace Free
Move
OK
60
Exit
• Képarány-beállítás: a képarányt „Teljes”, „4:3”, „Teljes
magasság” (csak VGA bemenet esetén) lehetőségek között
állíthatja be.
• OverScan: a médialejátszó túlpásztázási mértékének
beállításához.
• Helyzet: a kép vízszintes (V-helyzet), illetve függőleges
helyzetének (F-helyzet) beállítását teszi lehetővé VGA bemenet
esetén. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
• Fókusz: a VGA bemenet sorzajának és képismétlési zajának
csaökkentéséhez a (Fázis) és az (Órajel) külön-külön történő
beállításával. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
• Trace Free: a válaszidő gyorsításához Over drive technologia
segítségével. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
•
•
3-2
A Fázis a pixel-órajel fázisának beállítására szolgál. A nem megfelelő fázisbeállítással rendelkező képben vízszintes zavarok vannak.
A Órajel (pixelfrekvencia) szabályozza, hogy hány képpontot érint egy
vízszintes pásztázás. Amennyiben nem megfelelő a frekvencia, a képernyőn
függőleges csíkok jelennek meg és a kép oldalaránya nem megfelelő.
3. fejezet: Általános utasítások
3.Bemenetválasztás
Kiválasztja a bemeneti jelforrást a VGA és médialejátszó lehetőségek
közül.
SD222
Szín
VGA
Kép
Media player
Bemenetválasztás
Menü
Move
OK
Exit
4.Menü
Beállítja a rendszerkonfigurációt.
SD222
Szín
OSD beállítás
Kép
Információ
Bemenetválasztás
Nyelv
Menü
Gombzár
Magyar
Összes alaphelyzetbe
Move
OK
Exit
•
OSD beállítás: Az OSD időtúllépésének, DDD/Ci átvitelének,
átlátszóságának, OSD elforgatásának és bekapcsolt állapotot jelző
fényének beállítását teszi lehetővé.
•
Információ: A megjelenítő információit mutatja.
•
Nyelv: Az OSD nyelv kiválasztásához. A lehetőségek a következők:
angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, orosz, hagyományos kínai,
egyszerűsített kínai, japán, perzsa, thaiföldi, indonéz, lengyel, török,
portugál, cseh, horvát, magyar, román, koreai.
•
Gombzár: Az összes funkcióbillentyű letiltásához. Nyomja meg
a MENU gombot több mint öt másodpercig a billentyűzár funkció
visszavonásához.
•
Összes visszaállítása: Válassza a „Igen” lehetőséget, hogy visszaállítsa
az összes gyári alapbeállítást.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-3
3.2
Műszaki adatok
Típus
SD222-YA
Panelméret
21,5” (54,61 cm)
Max. felbontás
1920 x 1080
Fényerő (jellemző)
250cd/m2
Valódi kontrasztarány (jellemző)
Látószög (CR≤10)
1000:1
178°(F); 178°(V)
Megjeleníthető színek száma
Válaszidő (jellemző)
16,7 millió
5 ms (Szürkétől szürkéig)
D-sub bemenet
Igen
Médialejátszó bemenet
Igen
Energiafogyasztás bekapcsolt
állapotban
40 W
Hangszóró
Igen
Fülhallgató
Igen
Energiatakarékos mód
< 0,5 W
Kikapcsolt állapot
< 0,5 W
Billentés
-5° és +23° között
Szerelőfelület
100 mm x 100 mm
Fiz. Méret (Sz x Ma x Mé)
Kartondoboz mérete
(Sz x Ma x Mé)
517,8 x 385,2 x 200 mm
570 x 109 x 392 mm
Nettó tömeg (kb.)
3,8 kg
Bruttó tömeg (kb.)
5,1 kg
Tápfeszültség
AC 100~240V (külső)
*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
3-4
3. fejezet: Általános utasítások
3.3
A médialejátszó használatba vétele
3.3.1
Műszaki adatok összefoglalása
Támogatott videó
formátumok
MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Támogatott videó fájlnév
kiterjesztések
TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM,
RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB,
ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Támogatott audió
formátumok
Támogatott képformátumok
Támogatott feliratformátumok
MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
1 x SD kártyaolvasó (SDXC (NTFS és FAT32))
I/O portok
USB 2.0 Host Type-A
3.3.2Rendszerkövetelmény
1.
Adattároló eszköz (USB flash-meghajtó)
2.
Memóriakártya (SDXC (NTFS és FAT32))
3.3.3
A médialejátszó bemutatása
Elem
I/O
1
SD/MMC
2
3
USB 2.0
csatlakozó
Alaphelyzet
gomb
Leírás
Ebbe a nyílásba illessze az SD/MMC kártyát.
(maximálisan SDXC támogatása (NTFS és FAT32))
Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a
csatlakozóhoz.
Nyomja meg ezt a gombot a gyári beállítások
visszaállításához.
1
2
3
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-5
3.3.4
Távvezérlő
Használja a távvezérlőt a menük tallózásához és a lejátszani, megtekinteni
vagy meghallgatni kívánt médiafájl kijelöléséhez.
1
Főkapcsoló
A médialejátszó be-, illetve
kikapcsolására való.
2
Beállítás
Nyomja meg a beállításhoz.
3
Forrás
Nyomja meg a bemeneti forrás
kiválasztásához.
4
Ismétlés
nyomja meg az ismétléshez.
6
Vissza
5,7,8, Navigáció /
OK
9,11
2
1
3
5
4
6
7
9
8
11
T
10
13
15
14
17
16
18
19
21
20
3.3.5
3-6
12
Nyomja meg, hogy visszalépjen
az előző elemre
Nyomja meg a fel/le és bal/
jobb gombokat a kezdőlap
főmenüjében, illetve az
almenü menüsávjában történő
lépkedéshez.
A bal gomb megnyomásával
szerkesztheti, illetve megnyithatja,
átnevezheti vagy törölheti a
kijelölt fájlt.
Nyomja meg a gombot az
útmutató menü megtekintéséhez.
Nyomja meg a támogatott felirat
kiválasztásához.
10
Útmutató
12
Felirat
13
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt.
14
Némítás
Nyomja meg a hang
elnémításához.
15
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
16
Visszatekerés
Nyomja meg a gyors
visszatekeréshez.
17
Lejátszás/
Szünet
Lejátszás és szünet között vált.
18
Előre
Nyomja meg a gyors
előretekeréshez.
19
Előző
Visszatér az előző médiafájlra.
20
Leállítás
Nyomja meg a lejátszás
megállításához.
21
Következő
A következő médiafájlra ugrik.
A médialejátszó előkészítése
1.
Kapcsolja be a megjelenítőt.
2.
Váltsa a bemenetet „Media player”-ra.
3. fejezet: Általános utasítások
3.4
A médialejátszó használata
3.4.1
Főmenü
A főmenü a következő lehetőségeket tartalmazza: film, zene, fotó, minden
média és beállítás.
**A minden média lehetőség lehetővé teszi, hogy megtekintse az
adattároló eszközein található összes médiafájlt.
3.4.2 A médialejátszó beállításainak konfigurálása
1.
Nyomja meg a fel/le gombot, hogy a beállításokra lépjen.
2.
Nyomja meg a bal/jobb gombot, hogy a videó, fotó és rendszer
elemek között lépkedjen.
3.
Nyomja meg a fel/le gombot a módosítandó elemhez történő
navigáláshoz.
4.
Nyomja meg a bal/jobb gombot másik kategória kiválasztásához.
5.
Nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez.
3.4.3
Film lejátszása
1.
Nyomja meg a fel/le gombot a film elemhez történő navigáláshoz a
kezdőlapon.
2.
Használja a fel/le gombokat a kívánt filmfájl kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
3.4.4Zenelejátszás
1.
Nyomja meg a fel/le gombot a zene elemhez történő navigáláshoz a
főképernyőn.
2.
Használja a fel/le gombokat a kívánt zenefájl kiválasztásához, majd
nyomja meg az OK gombot.
3.4.5
Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása
A hanglejátszás beállításai menü lehetővé teszi az ismétlés konfigurálását
Nyomja meg az ismétlés gombot a lejátszási lehetőségek kiválasztásához:
Ismétlés ki, Ismétlés be, Minden ismétlése. A kiválasztás megerősítéséhez
nyomja meg az OK gombot.
**Létrejön egy „repeatfile” nevű fájl, és a médialejátszó észleli és
automatikusan lejátssza a fájl(oka)t.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-7
3.4.6
1.
Nyomja meg a fel/le gombot a fotók elemhez történő navigáláshoz a
kezdőlapon.
2.
Nyomja meg a fel/le gombot egy fotó kiválasztásához.
3.
Nyomja meg az OK gombot a fotók tallózásához.
4.
Nyomja meg a lejátszás, szünet és leállítás gombot a fotók
diabemutatójának megtekintéséhez, szüneteltetéséhez, illetve
leállításához.
3.4.7
Háttérzene beállítása a diabemutatóhoz
1.
Válassza a Zene elemet és játsszon le zenefájlokat.
2.
Nyomja meg a vissza gombot, hogy visszatérjen a főmenübe, majd
lépjen a fotó elemre a diabemutató indításához.
3.4.8
3-8
Fotók megtekintése
Fájlok/mappák átnevezése
1.
Az alábbi források közül keresse meg azon fájlokat vagy mappákat,
amelyeket át kíván nevezni: USB és kártyaolvasó.
2.
Nyomja meg a szerkesztés gombot és jelölje ki az átnevezés elemet.
3.
Használja a navigációs gombokat a virtuális billentyűzeten való
lépkedéshez, amikor átnevezi az elemeket.
4.
Nyomja meg az Enter gombot a virtuális billentyűzeten az új fájl- vagy
mappanév megerősítéséhez.
3. fejezet: Általános utasítások
3.5
Hibaelhárítás (GYIK)
Probléma
A bekapcsolt állapotot jelző LED
NEM világít
Lehetséges megoldás
• Nyomja meg a gombot, hogy meggyőződjön,
bekapcsolt állapotban van a monitor.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e
a hálózati tápkábel a monitorhoz, illetve a
konnektorhoz.
• Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép
bekapcsolt állapotban vannak-e.
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően
csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez.
A bekapcsolt állapotot jelző LED
• Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról,
sárga színnel világít és nincs kép
hogy nem görbült el egy érintkező sem.
• Csatlakoztasson egy másik monitort a
számítógéphez, hogy ellenőrizze, megfelelően
működik-e az utóbbi.
A kép túl világos vagy túl sötét
• A kontraszt és a fényerő értékeinek beállítása az
OSD menüben.
A kép nincs középen, illetve
megfelelő méretre állítva
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két
másodpercig a kép automatikus beállításához.
• A kép vízszintes és függőleges helyzetének
beállításához az OSD menüben.
A kép ugrik vagy szellemképes
• Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően
csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez.
• Helyezze át az elektromos zavart okozó elektromos
berendezéseket.
A képernyő színe nem tökéletes
(a fehér nem tűnik fehérnek)
• Ellenőrizze a jelkábelt, és győződjön meg arról,
hogy nem görbült el egy érintkező sem.
• Végezzen visszaállítást az OSD menüben.
• Állítsa be az R/G/B értékeit, vagy válasszon
színhőmérsékletet az OSD menüben.
A kép életlen
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két
másodpercig a kép automatikus beállításához (csak
VGA üzemmódban).
• A fázis és az órajel értékeinek beállítása az OSD
menüben.
Nincs hang vagy túl halk
• Győződjön meg arról, hogy az audiokábel
megfelelően csatlakozik a monitorhoz
• Állítsa be a hangerőt a monitoron és a
számítógépen.
• Győződjön meg arról, hogy a számítógép
hangkártya illesztőprogramja megfelelően telepítve
és aktiválva van.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-9
Probléma
Nem találom a
zenei, videó vagy
képfájljaimat.
Kijelző
• Győződjön meg arról, hogy a médiaszerver (pl. USBeszköz) megfelelően illeszkedik a nyílásba.
• Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által
támogatott formátumot használnak és nem sérültek.
• Előfordulhat, hogy a Médialejátszó nem támogatja a
Egyes fájlokat nem
fájlban használt videó vagy audió formátumot.
lehet lejátszani a
• Kérjük, tekintse meg a specifikációk összefoglalását az
Médialejátszón.
1. fejezetben.
Hogyan játszhatok
le egy teljes
videó-, zenei és
fotólistát?
• Amikor a lejátszani kívánt videó/zene/fotó
kiválasztását vegzi, a távvezérlő OK gombjának
megnyomása csak a kiválasztott fájlt játssza le, míg
a LEJÁTSZÁS/SZÜNET gomb megnyomására teljes
fájllista játszható le.
Hogyan lehet
lejátszani a
feliratot?
• A médialejátszó észleli és megjeleníti a film feliratait.
Lépjen a Beállítás>Rendszer>Felirat-dekódolás
elemre
Nem találom a
zenei, videó vagy
képfájljaimat.
• Győződjön meg arról, hogy USB adattároló eszköze
nincs készenléti módban.
• Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által
támogatott formátumot használnak és nem sérültek.
A médialejátszó
nem ismeri fel az
USB adattároló
eszközömet.
• Elképzelhető, hogy az USB adattároló eszköz
az USB hardver miatt nem észlelhető. Próbálja
meg újracsatlakoztatni az USB tárolóeszközt az
USB csatlakozóhoz, vagy használjon másik USB
adattároló eszközt.
A médialejátszó
távvezérlője nem
működik.
• Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően van
behelyezve.
• Lehet, hogy kimerült az elem. Cserélje ki az elemet
egy újra.
• Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a
médialejátszó között nincs akadály.
Firmwarefrissítések
Hogyan lehet
frissíteni a
firmware-t?
• Töltse le a legújabb firmware-t az ASUS weboldaláról,
majd lépjen a Setup>Firmware beállítás>USB
frissítés elemre a firmware frissítés végrehajtásához.
• Ha ennek ellenére nem tudja frissíteni a firmware-t,
állítsa alaphelyetbe a rendszert és végezze el újra a
frissítést.
• Ha a médialejátszót szoftvertelepítés közben leállítják
vagy kikapcsolják, a frissítés sikertelen lesz. Próbálja
meg újra.
Működési/
funkció
hiba
Egy művelet/
• Egy hegyes tárggyal nyomja meg az alaphelyzet
funkció
gombot a megjelenítő oldalán.
meghibásodott a
• Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a
médialejátszómon.
kapcsolatot az ASUS műszaki támogatásával.
Mi a teendő?
További
információ
ASUS támogató
webhely.
Audió
USB
háttértár
eszköz
Távvezérlő
3-10
Lehetséges megoldás
• Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat
és segédprogramokat az ASUS támogató
weboldalról: http://support.asus.com.
3. fejezet: Általános utasítások
3.6
Támogatott időzítések listája
VESA / IBM módok támogatott időzítése (D-SUB bemenetek)
Felbontás
Képfrissítési
sebesség
Vízszintes frekvencia
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
70Hz
60Hz
67Hz
75Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
31,469KHz
31,469KHz
35KHz
37,5KHz
31,469KHz
35,156KHz
37,879KHz
48,077KHz
46,875KHz
31,02KHz
48,363KHz
56,476KHz
60,023KHz
67,5KHz
44,772KHz
49,702KHz
60KHz
63,981KHz
79,976KHz
47,712KHz
55,935KHz
65,29KHz
64,674KHz
67,5KHz
66,587KHz
* Előfordulhat, hogy a fenti táblázatokban nem szereplő üzemmódok nem támogatottak. Az
optimális felbontás érdekében javasoljuk a fenti táblázatban felsorolt üzemmódok használatát.
ASUS LCD Monitor SD222 sorozat
3-11
Download PDF

advertising