Asus | T100TAF | User's Manual | ASUS T100TAF User's Manual

RO10029
Ediție revizuită V3
Decembrie 2014
Tabletei ASUS
Suport de
andocare mobil
ASUS
Manual electronic
Serie T100
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau
prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără
permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ
SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE
VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI,
FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ,
SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR,
PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA
AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII
UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL
SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi
de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi
în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP
INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,
ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO
RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST
MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.
Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor
responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent
de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru
daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale
tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi
îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului
pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în
contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă
limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili
împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE
TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA
ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU
INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA
PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII
DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.
Service şi asistenţă
Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com
2
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Cuprins
Despre acest manual.................................................................................................7
Convenţii utilizate în acest manual........................................................................... 8
Pictograme......................................................................................................................... 8
Elemente tipografice...................................................................................................... 8
Precauţii referitoare la siguranţă...........................................................................9
Utilizarea tabletei ASUS................................................................................................. 9
Îngrijirea tabletei ASUS.................................................................................................. 10
Casarea corectă................................................................................................................ 11
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
Vedere de sus...............................................................................................................14
Caracteristicile tabletei.............................................................................................16
Vedere de sus şi din spate............................................................................................ 16
Partea inferioară............................................................................................................... 20
ASUS Mobile Dock features....................................................................................21
Vedere de sus.................................................................................................................... 21
Partea stângă.................................................................................................................... 23
Capitolul 2: U
tilizarea tabşetei ASUS şi a suportului mobil de
andocare ASUS
Noţiuni de bază...........................................................................................................26
Andocaţi tableta în suportul mobil........................................................................... 26
Încărcaţi tableta ASUS.................................................................................................... 27
Ridicaţi pentru a deschide afişajul............................................................................. 29
Apăsaţi pe butonul de alimentare............................................................................. 29
Gesturi pentru ecranul tactil şi touchpad..........................................................30
Utilizarea gesturilor pe panoul de ecran tactil...................................................... 30
Utilizarea gesturilor pentru touchpad..................................................................... 34
Activarea gesturilor cu trei degete.......................................................................41
Utilizarea tastaturii.....................................................................................................42
Taste funcţionale............................................................................................................. 42
Taste Windows® 8.1......................................................................................................... 43
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
3
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1
Prima pornire a computerului................................................................................46
Interfaţa cu utilizatorul Windows®........................................................................47
Ecranul Start...................................................................................................................... 47
Punctele de interes......................................................................................................... 48
Buton Start......................................................................................................................... 51
Personalizarea ecranului Start.................................................................................... 53
Lucrul cu aplicaţiile Windows®...............................................................................54
Lansarea aplicaţiilor........................................................................................................ 54
Particularizarea aplicaţiilor........................................................................................... 54
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)........................................................................ 57
Charms bar......................................................................................................................... 59
Caracteristica Snap (Aliniere)...................................................................................... 62
Alte comenzi rapide de la tastatură.....................................................................64
Conectarea la reţele wireless..................................................................................66
Wi-Fi...................................................................................................................................... 66
Bluetooth ........................................................................................................................... 67
Airplane mode (Mod avion)......................................................................................... 68
Conectarea la reţele cablate...................................................................................69
Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice............................... 69
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice................................................... 70
Oprirea tabletei ASUSui............................................................................................71
Trecerea tabletei ASUSui în modul Repaus............................................................ 71
Ecranul de blocare Windows® 8.1..........................................................................72
Pentru a închide ecranul de blocare......................................................................... 72
Personalizarea ecranului de blocare......................................................................... 73
Depanare.......................................................................................................................75
Refresh your PC (Reîmprospătare PC)...................................................................... 75
Reset your PC (Resetare PC)......................................................................................... 76
Advanced options (Opţiuni complexe)................................................................... 77
4
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Sfaturi şi întrebări frecvente
Sfaturi utile privind utilizarea tabletei ASUSui.................................................80
Întrebări frecvente referitoare la componentele hardware........................81
Întrebări frecvente referitoare la componentele software..........................84
Anexe
Conformitatea cu modemul intern........................................................................... 88
Prezentare generală........................................................................................................ 88
Declaraţie de compatibilitate a reţelei..................................................................... 89
Echipament non-voce ................................................................................................... 89
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii......................................................... 91
Declaraţie de conformitate
(Directiva R&TTE 1999/5/CE)....................................................................................... 92
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF)
a FCC..................................................................................................................................... 93
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)....................................... 93
Marcaj CE............................................................................................................................ 94
Informaţii expunere RF (SAR) - CE.............................................................................. 95
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii................................. 96
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa........................................ 96
Note de siguranţă UL..................................................................................................... 98
Cerinţă de siguranţă pentru energie........................................................................ 99
Notificări pentru tunerul TV......................................................................................... 99
Notificări REACH............................................................................................................... 99
Notă pentru produsele Macrovision Corporation............................................... 99
Prevenirea pierderii auzului......................................................................................... 99
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)........................... 100
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică.................................................... 101
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
5
Informaţii de siguranţă pentru laser......................................................................... 101
Eticheta de avertizare pentru service....................................................................... 101
Reglementări CDRH........................................................................................................ 101
Notă referitoare la finisaj............................................................................................... 101
Aprobare CTR 21 (pentru notebook PC cu modem încorporat)..................... 102
Eticheta Eco a Uniunii Europene ............................................................................... 104
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor la
mediu .................................................................................................................................. 105
Reciclare ASUS / Servicii de returnare...................................................................... 105
6
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Despre acest manual
În acest manual sunt furnizate informaţii despre componentele
hardware şi caracteristicile software ale tabletei dvs. ASUS şi ale
suportului mobil de andocare ASUS. Manualul este organizat în
următoarele capitole:
Capitolul 1: Configurarea componentelor hardware
În acest capitol sunt detaliate componentele hardware ale tabletei
dvs. ASUS şi ale suportului mobil de andocare ASUS.
Capitolul 2: Utilizarea tabşetei ASUS şi a suportului mobil de
andocare ASUS
În acest capitol este arătat modul de utilizare a diferitelor
componente ale tabletei dvs. ASUS şi ale suportului mobil de
andocare ASUS.
Capitolul 3: Lucrul cu Windows® 8.1
Acest capitol conţine o prezentare generală a utilizării sistemului
de operare Windows® 8.1 pe tableta dvs. ASUS.
Sfaturi şi întrebări frecvente
În această secţiune sunt prezentate sfaturi şi întrebări frecvente
despre componentele hardware şi software pe care le puteţi
consulta pentru activităţile de întreţinere şi rezolvarea
problemelor frecvente la tableta dvs. ASUS.
Anexe
Această secţiune conţine note şi declaraţii privind siguranţa
pentru tableta dvs. ASUS şi pentru suportul mobil de andocare
ASUS.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
7
Convenţii utilizate în acest manual
Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt
prezentate după cum urmează:
IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie
respectate pentru realiza o activitate.
NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi
utile la realizarea activităţilor.
AVERTISMENT! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie
respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi
pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor Tabletă ASUS dvs.
Pictograme
Pictogramele de mai jos indică dispozitivul care poate fi utilizat pentru
realizarea unei serii de activităţi sau proceduri pe tableta dvs. ASUS.
= Utilizați panoul de ecran tactil.
= Utilizaţi touchpad-ul.
= Utilizaţi tastatura.
Elemente tipografice
Caractere aldine
=A
cestea indică un meniu sau un articol care
trebuie selectat.
Caractere italice
=A
ceasta indică secţiuni pe care le puteţi
consulta în prezentul manual.
8
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Precauţii referitoare la siguranţă
Utilizarea tabletei ASUS
Această tableta ASUS ar trebui utilizată numai în
medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi
35°C (95°F).
Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea
nominală, din partea de jos a tabletei ASUS şi
asiguraţi-vă că adaptorul dumneavoastră de putere
este conform cu puterea nominal.
Nu aşezaţi tableta ASUS pe genunchi sau pe orice
altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul şi
rănile provocate de expunerea la căldură.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte
echipamente periferice deteriorate cu tableta ASUS.
Când este pornită, nu transportaţi sau acoperiţi
tableta ASUS cu materiale care pot reduce circulaţia
aerului.
Nu aşezaţi tableta ASUS pe suprafeţe de lucru
neregulate sau instabile.
Tableta ASUS poate trece prin aparatele cu raze X
de la aeroport (utilizate pentru articolele aşezate pe
benzile rulante), dar nu o expuneţi detectoarelor
sau baghetelor magnetice.
Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre
serviciile aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce
trebuie respectate când utilizaţi tableta ASUS în
timpul zborului.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
9
Îngrijirea tabletei ASUS
Înainte de curăţarea tabletei, deconectaţi cablul
de alimentare cu curent alternativ şi scoateţi
acumulatorul (dacă este cazul). Utilizaţi un burete
de celuloză curat sau o bucată de piele muiată într-o
soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de
apă caldă. Eliminaţi orice surplus de umiditate de pe
tabletă utilizând o cârpă uscată.
Nu utilizaţi solvenţi puternici, cum ar fi diluanţi,
benzen sau alte produse chimice pe sau în
apropierea tabletei ASUS.
Nu aşezaţi obiecte pe tableta ASUS.
Nu expuneţi tableta ASUS la câmpuri magnetice sau
electrice puternice.
Nu utilizaţi sau expuneţi tableta ASUS la lichide, la
ploaie sau la umezeală.
Nu expuneţi tableta ASUS în medii cu praf.
Nu utilizaţi tableta ASUS lângă scurgeri de gaze.
10
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Casarea corectă
A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS/
andocare mobil ASUS în gunoiul menajer. Acest
produs a fost proiectat să permită reutilizarea
în condiţii corespunzătoare a componentelor şi
reciclarea. Simbolul care reprezintă un container
tăiat înseamnă că produsul (electric, echipament
electronic şi baterie de tip buton cu celule cu
mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul
menajer. Verificaţi reglementările locale pentru
eliminarea produselor electronice.
NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer.
Simbolul care reprezintă un container tăiat
înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu
gunoiul menajer.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
11
12
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Capitolul 1:
Configurarea componentelor
hardware
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
13
Vedere de sus
NOTĂ:
14
•
De asemenea, vederea de sus poate varia ca aspect în funcţie de
modelul tabletei dvs. ASUS.
•
Suportul de andocare mobil ASUS este compatibil cu tabletele ASUS
din seria T100.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Tabletă ASUS
Pentru a vă satisface necesităţile de mobilitate, puteţi combina
tableta dvs. ASUS cu un suport mobil de andocare de la ASUS.
Tableta este prevăzută, de asemenea, cu propriile funcţii pentru
productivitate şi relaxare, ce pot fi accesate prin utilizarea
gesturilor pe ecranul tactil.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare referitoare la utilizarea tabletei,
consultaţi secţiunile Caracteristicile tabletei şi Gesturi pentru tabletă
şi touchpad din acest manual.
Suport de andocare mobil
Suportul mobil de andocare ASUS oferă panoului de ecran tactil
caracteristici suplimentare de introducere, datorită funcţiilor
touchpadului şi tastaturii.
IMPORTANT! Pentru a afla mai multe despre conectarea tabletei
în suportul de andocare mobil şi despre deconectarea tabletei
din suportul de andocare mobil, consultaţi secţiunile Andocarea
tabletei în suportul de andocare mobil şi Scoaterea tabletei din
suportul de andocare din acest manual.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
15
Caracteristicile tabletei
Vedere de sus şi din spate
16
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Cameră frontală
Camera de 1,2 megapixeli încorporată vă permite să realizaţi
fotografii sau să înregistraţi videoclipuri utilizând tableta ASUS.
Indicator cameră
Indicatorul camerei arată când camera integrată este utilizată.
Senzor de lumină ambiantă
Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de lumină
ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului să regleze
automat luminozitatea afişajului în funcţie de condiţiile de
iluminare ambiantă.
Panou de ecran tactil
Acest panou de ecran tactil de înaltă definiţie oferă caracteristici
de vizualizare excelente pentru fotografii, videoclipuri şi alte
fişiere multimedia pe tableta dvs. ASUS. De asemenea, vă
permite să interacţionaţi cu tableta dvs. ASUS utilizând gesturi
tactile.
NOTĂ: Pentru a afla mai multe despre utilizarea gesturilor pe
panoul de ecran tactil atunci când folosiţi tableta dvs- ASUS,
consultaţi secţiunea Utilizarea gesturilor pe panoul de ecran tactil
din acest manual.
Slotul de cartelă Micro SD
Dispozitivul tableta ASUS are un slot încorporat suplimentar,
pentru cititorul cartelelor de memorie, care acceptă formate de
cartele microSD, microSDHC şi microSDXC.
Difuzoare audio
Difuzoarele vă permit să auziţi semnalul audio direct de la tableta
ASUS. Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul
software-ului.
NOTĂ: Anumite modele sunt prevăzute cu un singur difuzor.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
17
Port micro USB 2.0
Folosiţi portul micro USB 2.0 pentru a încărca şi alimenta
Notebook PC (notebookul).
Port micro HDMI
Acest port este destinat conectorului micro HDMI (HighDefinition Multimedia Interface - Interfaţă multimedia cu
definiţie înaltă) şi este compatibil HDCP pentru redare HD DVD,
Blu-ray şi alt conţinut protejat.
Slot pentru cartela micro SIM (numai pentru modelele cu
LTE)
Tableta ASUS are încorporat un slot pentru cartele SIM, care
acceptă benzile de reţea GSM, WCDMA şi LTE.
Portul mufei combinate de intrare a microfonului/ieşire a
căştilor
Acest port vă permite să conectaţi tableta ASUS la difuzoare cu
amplificare sau la căşti. De asemenea, puteţi utiliza acest port
pentru a conecta dispozitivul tabletă ASUS la un microfon extern.
Microfon
Microfonul încorporat se poate utiliza pentru conferinţe video,
naraţiuni sonore sau pentru înregistrări audio simple.
Cameră spate
Cameră posterioară încorporată vă permite să realizaţi fotografii
sau să înregistraţi videoclipuri utilizând tableta ASUS.
Indicator de încărcare a acumulatorului cu două culori
LED-urile bicolore oferă o indicaţie vizuală a stării de încărcare a
bateriei. Consultaţi tabelul următor pentru detali:
18
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Culoare
Stare
Alb
Tableta ASUS este conectată la o
sursă de alimentare, iar nivelul de
încărcare al bateriei este între 95%
şi 100%.
Portocaliu
Tableta ASUS este conectată la
o sursă de alimentare, încărcând
bateria, iar nivelul de încărcare al
bateriei este de sub 95%.
OPRIT
PC-ul tabletă funcţionează în modul
baterie, iar nivelul de încărcare al
bateriei este între 10% şi 100%.
Butonul de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni tableta ASUS, a
o plasa în modul de repaus şi a o reactiva din modul de repaus.
În cazul în care tableta dvs. ASUS nu mai răspunde la comenzi,
apăsaţi lung butonul de alimentare timp de circa zece (10)
secunde, până când dispozitivul se opreşte.
IMPORTANT! Forţarea repornirii sistemului poate duce la pierderi
de date. Vă recomandăm insistent să creaţi periodic copii de
rezervă ale datelor.
Buton de volum
Butonul de volum vă permite să creşteţi sau să reduceţi nivelul
volumului Tabletă ASUS.
Butonul Windows®
Atingeţi acest buton pentru a face salt înapoi la ecranul Start.
Dacă vă aflaţi deja în ecranul Start, atingeţi acest buton pentru a
face salt înapoi la ultima aplicaţie deschisă.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
19
Partea inferioară
Port de andocare
Conectaţi suportul de andocare mobil la acest port pentru a
beneficia de funcţiile tastaturii, touchpad-ului şi portului USB 3.0*.
Orificiu pentru balama
Aliniaţi şi introduceţi cârligele de prindere în aceste orificii pentru
a ataşa în siguranţă tableta în suportul de andocare mobil.
* numai pentru modelele selectate
20
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
ASUS Mobile Dock features
IMPORTANT! Suportul mobil de andocare ASUS este un accesoriu
opţional.
NOTĂ: Configuraţia tastaturii poate varia în funcţie de regiune sau ţară.
Vedere de sus
Tastatură
Tastatura vă oferă taste QWERTY la dimensiune completă cu
apăsare confortabilă. De asemenea, vă permite să utilizaţi
tastele funcţionale, accesul rapid la Windows® şi controlul altor
funcţii multimedia.
NOTĂ: Configuraţia tastaturii diferă în funcţie de teritoriu.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
21
Cârlig de prindere
Cârligele de prindere vă permit să ataşaţi în siguranţă tableta la
suportul de andocare mobil.
Conector andocare
Ataşaţi în siguranţă tableta în suportul de andocare mobil prin
alinierea portului suportului de andocare deasupra acestui
conector.
Element principal
Această balama susţine tableta atunci când aceasta este
conectată la suportul de andocare mobil. Balamaua mai are
rolul de a menţine tableta în poziţie atunci când o reglaţi în
diferite unghiuri de vizualizare.
Buton de eliberare
Apăsaţi acest buton pentru a detaşa în siguranţă tableta din
suportul de andocare mobil.
Touchpad
Touchpad-ul permite utilizarea gesturilor multiple pentru
navigarea pe ecran, oferind utilizatorului o experienţă intuitivă.
De asemenea, simulează funcţiile unui mouse obişnuit.
NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Utilizarea tastaturii de pe ecran din acest manual.
22
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Partea stângă
Port USB 2.0*
Portul USB (Universal Serial Bus) este compatibil cu dispozitive
USB 2.0 sau USB 1.1 precum tastaturi, dispozitive de indicare,
unităţi de disc flash, unităţi HDD externe, difuzoare, camere foto
şi imprimante.
Port USB 3.0*
Acest port Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) oferă o rată de
transfer de până la 5 Gbit/s şi este compatibil cu versiunea
anterioară USB 2.0.
* numai pentru modelele selectate
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
23
24
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Capitolul 2:
Utilizarea tabşetei ASUS şi a
suportului mobil de andocare
ASUS
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
25
Noţiuni de bază
Andocaţi tableta în suportul mobil.
26
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Încărcaţi tableta ASUS.
A. Conectaţi cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
B. Conectaţi conectorul micro USB la dispozitivul tabletă ASUS.
C. Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză împământată.
Încărcaţi tableta ASUS 3 timp de 8 ore înainte de a o utiliza în
modul baterie pentru prima dată.
NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de
model şi de regiunea în care vă aflaţi. Utilizaţi pentru încărcare numai
adaptorul de alimentare inclus.
IMPORTANT:
Informaţii despre adaptorul de alimentare:
•
Tensiune de intrare: 100-240Vac
•
Frecvenţă intrare: 50-60Hz
•
Interval ieşire curent: 2A (10 W pentru modelul fără suport de andocare
HDD sau 18 W pentru modelul cu suport de andocare HDD)
•
Interval ieşire tensiune: 5V (10 W pentru modelul fără suport de
andocare HDD) or 9V (18 W pentru modelul cu suport de andocare
HDD)
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
27
IMPORTANT!
•
Găsiţi eticheta cu valori nominale pentru intrare/ieşire de pe tableta
dvs. ASUS şi asiguraţi-vă că aceste valori corespund cu informaţiile
găsite pe adaptorul de alimentare. Este posibil ca unele modele de
tablete ASUS să aibă diferite valori nominale pentru curentul de
ieşire, în funcţie de tipul unităţii.
•
Adaptorul de alimentare diferă în funcţie de model. Vă recomandăm
să utilizaţi adaptorul de alimentare inclus în pachet. Vă recomandăm
insistent să folosiţi o priză de perete cu împământare în timp ce
utilizaţi tableta ASUS în modul de adaptor de alimentare.
•
Priza electrică trebuie să fie uşor accesibilă şi să se găsească în
apropierea tabletei dvs. ASUS.
•
Pentru a deconecta tableta ASUS de la sursa de alimentare de reţea,
deconectaţi tableta ASUS de la priza de alimentare.
AVERTISMENT!
Citiţi următoarele măsuri de precauţie care se aplică în cazul
bateriei tabletei dvs. ASUS.
28
•
Numai tehnicienii autorizaţi ASUS pot scoate acumulatorul care se
află în interiorul dispozitivului.
•
Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de ardere
chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.
•
Pentru siguranţa personală, respectaţi etichetele de avertizare.
•
Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip
necorespunzător.
•
A nu se arunca în foc.
•
Nu încercaţi niciodată să scurt-circuitaţi bateria tabletei dvs. ASUS.
•
Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi reasamblaţi acumulatorul.
•
Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea dispozitivului.
•
Acumulatorul şi componentele acestuia trebuie reciclate sau
aruncate la deşeuri în mod corespunzător.
•
Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de mici dimensiuni la
îndemâna copiilor.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Ridicaţi pentru a deschide afişajul.
Apăsaţi pe butonul de alimentare.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
29
Gesturi pentru ecranul tactil şi touchpad
Gesturile vă permit să lansaţi programe şi să accesaţi setările tabletei
dvs. ASUS.Consultaţi următoarele ilustraţii când utilizaţi gesturi manuale
pe ecranul tactil şi touchpad.
NOTĂ: Următoarele capturi de ecran sunt numai pentru referinţă. Panoul
de ecran tactil poate avea aspect diferit, în funcţie de model.
Utilizarea gesturilor pe panoul de ecran tactil
Gesturile vă permit să lansaţi programe şi să accesaţi setările tabletei
dvs. ASUS. Funcţiile pot fi activate prin utilizarea gesturilor manuale
asupra panoului de afişare tactil al tabletei dvs. ASUS.
Glisare de la marginea din
stânga
Glisare de la marginea din
dreapta
Glisaţi dinspre marginea din
stânga a ecranului pentru a
amesteca aplicaţiile aflate în
execuţie.
Glisaţi dinspre marginea din
dreapta a ecranului pentru a
lansa bara Charms bar.
30
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Glisare de la marginea
superioară
Glisare cu degetul
• În ecranul Start, glisaţi de la
marginea de sus a ecranului
pentru a vizualiza bara
Customize (Personalizare).
Glisaţi degetul pentru a derula
în sus sau în jos şi pentru a
direcţiona ecranul către stânga
sau dreapta.
• Într-o aplicaţie aflată în
execuţie, glisaţi de la marginea
de sus a ecranului pentru a-i
accesa meniul.
Mărire
Micşorare
Apropiaţi cele două degete pe
panoul tactil.
Depărtaţi cele două degete pe
panoul tactil.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
31
Atingere/Atingere dublă
Atingere şi menţinere
•
Atingeţi o aplicaţie pentru a
o lansa.
•
•
În modul Desktop (Spaţiu
de lucru), atingeţi de două
ori o aplicaţie pentru a o
lansa.
Pentru a muta o aplicaţie,
atingeţi şi menţineţi
apăsat pe cadrul acesteia
şi glisaţi-o într-o locaţie
nouă.
•
Pentru a închide o
aplicaţie, atingeţi şi
menţineţi apăsată partea
superioară a unei aplicaţii
aflată în execuţie şi
glisaţi-o în partea de jos a
ecranului.
32
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Glisare în sus
Glisare în jos
Glisaţi în sus pe ecranul Start pentru
a lansa ecranul Apps (Aplicaţii).
Glisaţi în jos în ecranul Apps
(Aplicaţii) pentru a reveni la
ecranul Start.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
33
Utilizarea gesturilor pentru touchpad
Mişcarea cursorului
Puteţi să apăsaţi oriunde pe touchpad pentru a activa cursorul, apoi să
glisaţi degetul pe touchpad pentru a mişca cursorul pe ecran.
Glisare pe orizontală
Glisare pe verticală
Glisare în diagonală
34
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Gesturi cu un deget
Clic/Atingere/Atingere dublă/ Dublu clic
•
În ecranul Pornire, atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.
•
În modul Desktop, atingeţi de două ori un articol pentru a-l
lansa.
Tragere şi plasare
Loviţi uşor de două ori un articol, apoi deplasaţi acelaşi deget fără
a-l ridica de pe touchpad. Pentru a plasa articolul în noua sa locaţie,
ridicaţi degetul de pe touchpad.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
35
Clic stânga
Clic dreapta
•
În ecranul Start, faceţi clic pe •
o aplicaţie pentru a o lansa.
•
În modul Desktop, faceţi
dublu clic pe o aplicaţie
pentru a o lansa.
•
În ecranul Start, faceţi clic pe
o aplicaţie pentru a o selecta
ţi lansaţi bara de setări. De
asemenea, puteţi să apăsaţi
pe acest buton pentru a
lansa bara All Apps (Toate
aplicaţiile).
În modul Desktop, utilizaţi
acest buton pentru a
deschide meniul cu clic
dreapta.
NOTĂ: Zonele din interiorul liniei punctate reprezintă locaţiile butonului
din stânga, respectiv din dreapta, ale mouse-ului pe touchpad.
36
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Tragerea marginii de sus
•
În ecranul Pornire, trageţi dinspre marginea de sus pentru a lansa
bara All apps (Toate aplicaţiile).
•
Într-o aplicaţie care rulează, trageţi de marginea de sus pentru
a-i vizualiza meniul.
Tragerea marginii din stânga
Tragerea marginii din dreapta
Trageţi dinspre marginea din stânga Glisaţi dinspre marginea din
pentru a rearanja aplicaţiile care
dreapta pentru a lansa Charms
rulează.
bar.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
37
Gesturi cu două degete
Atingere
Rotire
Atingeţi touchpadul cu două
Pentru a roti o imagine, plasaţi două
degete pentru a simula funcţia de degete pe touchpad şi apoi rotiţi
clic dreapta.
un deget în sens orar sau antiorar
în timp ce celălalt deget rămâne
nemişcat.
Derulare cu două degete (sus/
jos)
Derulare cu două degete (stânga/
dreapta)
Deplasaţi două degete pentru a
derula în sus sau jos.
Deplasaţi două degete pentru a
derula la stânga sau dreapta.
38
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Micşorare
Mărire
Alăturaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Îndepărtaţi-vă cele două degete pe
touchpad.
Tragere şi plasare
Selectaţi un articol şi apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de clic
stânga. Deplasaţi celălalt deget în josul pe touchpad pentru a trage şi a
plasa articolul într-o nouă locaţie.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
39
Gesturi cu trei degete
Glisare în sus
Glisaţi către stânga/dreapta
Glisaţi trei degete în sus pentru
a se afişa toate aplicaţiile care se
execută.
Glisaţi cu trei degete către stânga
sau către dreapta pentru a afişa
aplicaţiile aflate în execuţie în
modul Desktop sau în ecranul Start.
Glisare în jos
Glisaţi trei degete în jos pentru a se afişa modul Desktop.
IMPORTANT! În mod implicit, recunoaşterea gesturilor realizate cu trei
degete nu este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru activarea suportului
pentru aceste gesturi, consultaţi secţiunea Activarea gesturilor cu trei
degete.
40
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Activarea gesturilor cu trei degete
Puteţi să activaţi gesturile cu trei degete pentru touchpad parcurgând
următorii paşi:
1.
Lansaţi aplicaţia Desktop.
2.
În colţul din dreapta jos al barei de sarcini, atingeţi
>
sau
pentru a lansa aplicaţia ASUS Smart
Gesture.
3.
Bifaţi următoarele elemente în panoul Three Fingers
(Trei degete):
-
-Afişare şi navigare în cadrul vizualizării
aplicaţiilor aflate în execuţie
-
Panou navigare
Afişare desktop
4.Atingeţi Apply (Aplicare) şi apoi atingeţi OK.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
41
Utilizarea tastaturii
Taste funcţionale
Tastele funcţionale de pe tastatura tabletei ASUSui pot declanşa
următoarele comenzi:
Trece tableta ASUS în Sleep mode (modul Repaus)
f2
activează sau dezactivează modul Airplane (Avion)
NOTĂ: Atunci când este activat, modul Airplane
(Avion) dezactivează toate conexiunile wireless.
scade luminozitatea ecranului
creşte luminozitatea ecranului
stinge ecranul
comută modul de afişaj
NOTĂ: asiguraţi-vă că al doilea monitor este
conectat la tableta dvs. ASUS.
42
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Activează sau dezactivează touchpad-ul
Activează sau dezactivează difuzorul
Micşorează volumul difuzorului
Măreşte volumul difuzorului
Taste Windows® 8.1
Pe tastatura tabletei ASUSui există două taste Windows® speciale
utilizate după cum urmează:
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul Pornire.
Dacă vă aflaţi deja în ecranul Pornire, apăsaţi această tastă
pentru a reveni la ultima aplicaţie pe care aţi deschis-o.
Apăsaţi pe această tastă pentru a simula funcţia de clic
dreapta.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
43
44
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Capitolul 3:
Lucrul cu Windows® 8.1
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
45
Prima pornire a computerului
La prima pornire a computerului apar o serie de ecrane care vă ghidează
în configurarea setărilor de bază ale sistemului de operare Windows® 8.1.
Pentru a porni prima oară tabletei ASUS:
1.
Apăsaţi pe butonul de alimentare de pe notebook. Aşteptaţi
câteva minute până când apare ecranul de configurare.
2.
Din ecranul de configurare, alegeţi regiunea şi limba pe care le
veţi folosi pe notebook.
3.
Citiţi cu atenţie termenii licenţei. Selectaţi I accept (Accept).
4.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura următoarele
elemente de bază:
•
personalizare
•
Accesaţi internetul
•
setări
•
Contul dvs.
5.
După configurarea elementelor de bază, Windows® 8.1 va
continua prin instalarea aplicaţiilor şi configurarea setărilor dvs.
preferate. Asiguraţi-vă că tabletei ASUS dvs. este alimentat pe
toată durata procesului de configurare.
6.
După ce se termină configurarea, va apărea ecranul Start.
46
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Interfaţa cu utilizatorul Windows®
Windows® 8.1 este prevăzut cu o interfaţă cu utilizatorul (UI) împărţită în
dale, care vă permite să organizaţi şi accesaţi cu uşurinţă aplicaţiile Windows® din
ecranul de start. De asemenea, include următoarele caracteristici pe care le
puteţi utiliza în timp ce lucraţi pe PC-ul dvs. Notebook.
Ecranul Start
Ecranul Start apare după conectarea cu succes la contul dvs. de
utilizator. Acesta vă ajută să organizaţi într-un singur loc toate
programele şi aplicaţiile de care aveţi nevoie.
Aplicaţii Windows®
Acestea sunt aplicaţii fixate în ecranul Start şi afişate în format de dale
pentru accesare uşoară.
NOTĂ: Unele aplicaţii necesită conectarea la contul dvs. Microsoft înainte
de a putea fi lansate.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
47
Punctele de interes
Punctele de interes (hotspot) de pe ecran vă permit să lansaţi programe
şi să accesaţi setările notebook-ului dvs. Funcţiile acestor puncte de
interes (hotspot) pot fi activate utilizând touchpadul.
Puncte de interes (hotspot) într-o aplicaţie lansată
Punctele de interes (hotspot) de pe ecranul Start
48
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Punct de interes
(hotspot)
colţul din stânga sus
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-sus şi apoi atingeţi miniatura aplicaţiei
recente pentru a reveni la aplicaţia respectivă
care se execută.
Dacă aţi lansat mai multe aplicaţii, glisaţi în
jos pentru a afişa toate aplicaţiile lansate.
colţul din stânga jos
Din ecranul unei aplicaţii care se execută:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi
pentru a
reveni la ecranul Start.
NOTĂ: De asemenea, puteţi apăsa pe tasta
Windows
de pe tastatură pentru a
reveni la ecranul Start.
În ecranul Start:
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţul din
stânga-jos şi apoi atingeţi
pentru a
reveni la aplicaţie.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
49
Punct de interes
(hotspot)
latura superioară
Acţiune
Deplasaţi cursorul mouse-ului pe latura
superioară până când aceasta devine o
pictogramă în formă de mână. Glisaţi şi fixaţi
aplicaţia într-o locaţie nouă.
NOTĂ: Această funcţie funcţie hotspot
funcţionează numai pentru o aplicaţie
care se execută sau atunci când doriţi să
utilizaţi caracteristica Snap (Aliniere). Pentru
detalii suplimentare, consultaţi secţiunea
Caracteristica Snap (Aliniere) din Lucrul cu
aplicaţii Windows®.
colţurile din dreapta Deplasaţi cursorul mouse-ului pe colţul din
sus şi jos
dreapta-sus sau din dreapta-jos pentru a
lansa Charms bar.
50
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Buton Start
Sistemul de operare Windows® 8.1 vă pune la dispoziţie butonul Start.
Acesta vă permite să comutaţi între ultimele două aplicaţii pe care le-aţi
deschis. Butonul Start poate fi accesat din ecranul Start, când vă aflaţi în
modul Desktop sau în orice aplicaţie deschisă pe ecran.
Butonul Start pe ecranul Start
NOTĂ: Culoarea efectivă a butonul Start diferă în funcţie de setările de
afişare pe care le alegeţi din ecranul Start.
Treceţi cursorul mouse-ului deasupra colţului stâng al ecranului
Start sau al oricărei aplicaţii deschise pentru a determina apariţia
butonului Start.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
51
Butonul Start în modul Desktop
Meniu contextual
Meniul contextual apare sub forma unei casete atunci când atingeţi
şi menţineţi apăsat butonul Start. În această casetă există comenzi
de acces rapid către o parte din programele sistemului de operare
Windows® 8.1.
Meniul contextual include, de asemenea, următoarele opţiuni de închidere
pentru PC-ul notebook. deconectare, repaus, închidere, repornire.
52
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Personalizarea ecranului Start
Windows® 8.1 vă permite să personalizaţi ecranul Start. Astfel, atunci
când încărcaţi sistemul, puteţi accesa direct modul Desktop şi puteţi să
personalizaţi modul în care sunt aranjate aplicaţiile pe ecran.
Pentru a personaliza setările ecranului Start:
sau
1.
Lansaţi desktopul.
2.
Faceţi clic dreapta oriunde pe bara de sarcini, cu
excepţia butonului Start, pentru a lansa fereastra
pop-up.
3.
Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) şi apoi
selectaţi fila Navigation (Navigare) pentru a
bifa opţiunile pe care doriţi să le utilizaţi pentru
ecranele Navigation (Navigare) şi Start.
4.
Atingeţi/Faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a
salva noile setări, apoi ieşiţi.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
53
Lucrul cu aplicaţiile Windows®
Utilizaţi panoul de ecran tactil, touchpadul sau tastatura dispozitivului
Tabletei ASUS pentru a lansa, a particulariza și a închide aplicații.
Lansarea aplicaţiilor
Atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.
Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi
clic stânga sau apăsaţi o dată pentru a o lansa.
Apăsaţi de două ori pe
şi apoi utilizaţi tastele
cu săgeţi pentru a răsfoi aplicaţiile. Apăsaţi pe
to pentru a lansa o aplicaţie.
Particularizarea aplicaţiilor
Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi fixarea
aplicaţiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.
Mutarea aplicaţiilor
Atingeţi şi menţineţi contactul cu miniatura aplicaţiei,
apoi trageţi-o într-o locaţie nouă.
Atingeţi de două ori aplicaţia, apoi glisaţi-o şi fixaţi-o
într-o locaţie nouă.
54
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Redimensionarea aplicaţiilor
Atingeţi şi menţineţi apăsat pe aplicaţie pentru a activa
bara personalizare, apoi atingeţi
şi selectaţi o
dimensiune pentru cadrul aplicaţiei.
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara de
personalizare, apoi atingeţi/faceţi clic pe
şi selectaţi
o dimensiune pentru cadrul aplicaţiei.
Anularea fixării unor aplicaţii
Atingeţi şi menţineţi apăsat pe aplicaţie pentru a activa
bara personalizare, apoi atingeţi
pentru a
anula fixarea aplicaţiei.
Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara de
personalizare, apoi atingeţi/faceţi clic pe
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
.
55
Închiderea aplicaţiilor
Atingeţi şi menţineţi apăsată partea superioară a unei
aplicaţii aflată în execuţie, apoi glisaţi-o în partea de jos
a ecranului.
1.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea
superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca
acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă
de mână.
2.
Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a
ecranului pentru a o închide.
Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele
.
56
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Accesarea ecranului Apps (Aplicaţii)
În afară de aplicaţiile deja fixate în ecranul Start, puteţi deschide şi alte
aplicaţii prin intermediul ecranului Apps (Aplicaţii).
NOTĂ: Aplicaţiile care apar efectiv pe ecran diferă în funcţie de model.
Următoarea captură de ecran este numai pentru referinţă.
Lansarea ecranul Apps (Aplicaţii)
Lansați ecranul Aplicații utilizând panoul de ecran tactil, touchpadul sau
tastatura dispozitivului Tabletei ASUS.
Glisaţi în sus în ecranul Start.
În ecranul Start, faceţi clic pe butonul
Din ecranul Start, apăsaţi
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
.
şi apoi apăsaţi
.
57
Fixarea mai multor aplicaţii în ecranul Start
Puteți fixa mai multe aplicații în ecranul Start utilizând panoul de ecran
tactil sau touchpadul.
1. Lansaţi ecranul All Apps (Toate aplicaţiile)
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe aplicaţia pe
care doriţi să o fixaţi în ecranul Start pentru a
activa bara de personalizare. După ce bara de
personalizare este activată, puteţi atinge şi alte
aplicaţii pe care doriţi să le fixaţi în ecranul Start.
3.
Atingeţi
pentru a ataşa aplicaţia selectată
în ecranul Start.
1. Lansaţi ecranul All Apps (Toate aplicaţiile)
2.
Faceţi clic dreapta pe aplicaţiile pe care doriţi să le
adăugaţi la ecranul Start.
3.
Atingeţi/Faceţi clic pe pictograma
pentru
a fixa aplicaţiile selectate pe ecranul Start.
58
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Charms bar
Charms bar este o bară de instrumente care poate fi iniţiată în partea
dreaptă a ecranului. Aceasta este alcătuită din mai multe instrumente
care vă permit să partajaţi aplicaţii şi care asigură accesul rapid pentru
personalizarea setărilor notebook-ului dvs.
Charms bar
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
59
Lansarea barei Charms bar
NOTĂ: Atunci când este apelată, bara Charms bar apare sub forma unui
set de pictograme albe. Imaginea de mai sus arată aspectul barei Charms
bar după activare.
Utilizați panoul de ecran tactil, touchpadul sau tastatura dispozitivului
Tabletei ASUS pentru a lansa bara de butoane.
Glisaţi dinspre marginea din dreapta a ecranului pentru
a lansa Charms bar.
Deplasaţi cursorul mouse-ului în colţurile din dreapta
sau stânga sus ale ecranului.
Apăsaţi tastele
60
.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
În interiorul barei Charms bar
Search (Căutare)
Acest instrument vă permite să căutaţi fişiere, aplicaţii sau
programe din notebook-ul dvs.
Share (Partajare)
Acest instrument vă permite să partajaţi aplicaţii prin siteuri de reţele sociale sau e-mail.
Start (Start)
Acest instrument aduce afişajul înapoi la ecranul Start. De
asemenea, îl puteţi utiliza din ecranul Start pentru a reveni
la o aplicaţie deschisă de curând.
Devices (Dispozitive)
Acest instrument vă permite să accesaţi şi să partajaţi
fişiere cu alte dispozitive ataşate la notebook-ul dvs.,
precum un monitor extern sau o imprimantă.
Settings (Setări)
Acest instrument vă permite să accesaţi setările PC ale
notebook-ului dvs.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
61
Caracteristica Snap (Aliniere)
Caracteristica Snap (Aliniere) afişează două aplicaţii alăturate,
permiţându-vă să lucraţi în acestea sau să comutaţi între acestea.
IMPORTANT! Înainte de a utiliza caracteristica Snap (Aliniere), asiguraţi-vă
că rezoluţia ecranului tabletei ASUSui este setată la 1366 x 768 pixeli.
Snap bar
62
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Activarea caracteristicii Snap (Aliniere)
Utilizați panoul de ecran tactil, touchpadul sau tastatura dispozitivului
Tabletei ASUS pentru a activa și a utiliza caracteristica Aliniere.
1.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Atingeţi şi menţineţi apăsat pe partea cea mai
de sus a aplicaţiei, apoi glisaţi-o în partea stângă
sau dreaptă a ecranului până când apare bara de
aliniere.
3.
Lansaţi o altă aplicaţie.
1.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Treceţi cursorul mouse-ului peste latura superioară
a ecranului.
3.
După ce cursorul s-a schimbat într-o pictogramă
tip mână, trageţi şi plasaţi aplicaţia în partea
stângă sau dreaptă a ecranului.
4.
Lansaţi o altă aplicaţie.
1.
Lansaţi aplicaţia pe care doriţi să o aliniaţi.
2.
Apăsaţi pe
şi pe tasta săgeată stânga sau
dreapta pentru a alinia aplicaţia în panoul stâng
sau drept.
3.
Lansaţi o altă aplicaţie. Această aplicaţie va fi
plasată în mod automat în panoul gol.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
63
Alte comenzi rapide de la tastatură
Utilizând tastatura, puteţi utiliza şi următoarele comenzi rapide pentru a
vă ajuta să lansaţi aplicaţii şi să navigaţi prin Windows® 8.1.
\
Comută între ecranul de start şi ultima aplicaţie în
execuţie
Lansează spaţiul de lucru
Lansează fereastra This PC (Acest PC) în modul
Spaţiu de lucru
Deschideţi opţiunea File (Fişier) din butonul
Search (Căutare)
Deschide panoul Partajare
Deschide panoul Setări
Deschideţi panoul Dispozitive
Activează ecranul de blocare
Minimizează fereastra activă în acel moment
64
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Lansează panoul Project (Proiect)
Deschideţi opţiunea Everywhere (Oriunde)
din butonul Search (Căutare)
Deschide fereastra Executare
Deschide Centrul pentru acces facil
Deschideţi opţiunea Settings (Setări) din
cadrul butonului Search (Căutare)
Deschide meniul contextual al butonului
Start
Lansează pictograma lupă şi măreşte ecranul
Micşorează ecranul
Deschide Setări narator
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
65
Conectarea la reţele wireless
Wi-Fi
Accesaţi e-mailuri, navigaţi pe internet şi partajaţi aplicaţii prin site-uri
de reţele sociale utilizând conexiunea Wi-Fi a notebook-ului dvs.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Wi-Fi pe notebook.
Activarea Wi-Fi
Activaţi Wi-Fi pe notebook-ul dvs. utilizând următorii paşi:
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Selectaţi un punct de acces din lista de conexiuni
Wi-Fi disponibile.
, apoi
.
4.Atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni
conectarea la reţea.
NOTĂ: S-ar putea să vi se solicite să introduceţi o cheie de
securitate pentru a activa conexiunea Wi-Fi.
5.
66
Dacă doriţi să activaţi partajarea între notebook şi
alte sisteme cu conectivitate wireless, atingeţi/faceţi
clic pe Yes (Da). Atingeţi/Faceţi clic pe No (Nu) dacă
nu doriţi să activaţi funcţia de partajare.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Bluetooth
Utilizaţi conectivitatea Bluetooth pentru a facilita transferuri wireless de
date cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth.
IMPORTANT! Asiguraţi-vă că Airplane mode (modul Avion) este
dezactivat pentru a activa funcţia Bluetooth pe notebook.
Împerecherea cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth
Pentru a efectua transferuri de date, trebuie să împerecheaţi tabletei
ASUS cu alte dispozitive cu conectivitate Bluetooth. Pentru aceasta,
utilizaţi touchpadul după cum urmează:
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
, apoi Change PC Settings
(Modificare setări pentru PC).
3.
În PC Settings (Setări PC) selectaţi Devices
(Dispozitive), apoi atingeţi Add a Device
(Adăugare dispozitiv) pentru a căuta dispozitive
cu conectivitate Bluetooth.
4.
Selectaţi un dispozitiv din listă. Comparaţi codul
de acces de pe notebook cu codul de acces trimis
către dispozitivul selectat. Dacă aceste coduri sunt
identice, atingeţi Yes (Da) pentru a împerechea
tabletei ASUS cu dispozitivul.
NOTĂ: Pentru anumite dispozitive cu conectivitate
Bluetooth, este posibil să vi se solicite să tastaţi codul de
acces al tabletei ASUSui.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
67
Airplane mode (Mod avion)
Airplane mode (Modul Avion) dezactivează comunicaţia wireless,
permiţându-vă să utilizaţi tabletei ASUS în condiţii de siguranţă atunci
când călătoriţi cu avionul.
Activarea modului Avion
sau
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Mişcaţi cursorul spre dreapta pentru a activa modul
Avion.
Apăsaţi pe
,apoi
f2
.
.
Dezactivarea modului Avion
sau
1.
Lansaţi bara Charms bar.
2.
Atingeţi
3.
Mişcaţi cursorul spre stânga pentru a dezactiva
modul Avion.
Apăsaţi pe
,apoi
f2
.
.
NOTĂ: Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile aeriene
care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate când utilizaţi tabletei
ASUS în timpul zborului.
68
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Conectarea la reţele cablate
Aveţi posibilitatea, de asemenea, să vă conectaţi la reţele cablate, de
exemplu reţele locale şi conexiuni la Internet de bandă largă, utilizând
portul LAN al tabletei ASUSui.
NOTĂ: Contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru detalii sau
administratorul reţelei pentru asistenţă privind configurarea conexiunii la
Internet.
Pentru a configura setările, consultaţi următoarele proceduri.
IMPORTANT! Înainte de a efectua următoarele acţiuni, asiguraţi-vă că
este conectat un cablu de reţea între portul LAN al tabletei ASUSui şi o
reţea locală.
Configurarea unei conexiuni de reţea IP/PPPoE
dinamice
1.Lansaţi Desktop.
2.
În bara de activităţi Windows® faceţi clic dreapta pe
pictograma de reţea
, apoi atingeţi Open
Network and Sharing Center (Deschidere centru
reţea şi partajare).
3.
În fereastra Network and Sharing Center (Centru
reţea şi partajare) atingeţi Change adapter
settings (Modificare setări adaptor).
4.
Faceţi clic dreapta pe reţeaua dvs. LAN, apoi
selectaţi Properties (Proprietăţi).
5.
Atingeţi Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Protocol Internet versiunea 4(TCP/IPv4)), apoi
Properties (Proprietăţi).
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
69
6.
Atingeţi Obtain an IP address automatically
(Obţinere automată a adresei IP), apoi OK.
NOTĂ: Dacă utilizaţi o conexiune PPPoE, continuaţi cu paşii următori.
Reveniţi la fereastra Network and Sharing Center
(Centru reţea şi partajare), apoi atingeţi Set
up a new connection or network (Configurare
conexiune sau reţea nouă).
8.Selectaţi Connect to the Internet (Conectare la
Internet), apoi atingeţi Next (Următorul).
9.Atingeţi Broadband (PPPoE) (Bandă largă
(PPPoE)).
10. Completaţi câmpurile User name (Nume utilizator),
Password (Parolă) şi Connection name (Nume
conexiune), apoi atingeţi Connect (Conectare).
11.Atingeţi Close (Închidere) pentru a termina
configurarea.
7.
12.Atingeţi
13.
în bara de activităţi, apoi conexiunea
pe care tocmai aţi creat-o.
tastaţi numele dvs. de utilizator şi parola, apoi
atingeţi Connect (Conectare) pentru a porni
conectarea la Internet.
Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice
Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea unei
conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice.
2Atingeţi Use the following IP address (Se utilizează
următoarea adresă IP).
3.
Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet
mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway
implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.
4.
Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred DNS
server address (Adresă preferată pentru serverul DNS) şi
Alternate DNS server address (Adresă alternativă pentru
serverul DNS, apoi atingeţi OK.
1.
70
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Oprirea tabletei ASUSui
Puteţi opri tabletei ASUS utilizând una dintre următoarele proceduri:
•
Atingeţi
din Charms bar, apoi
> Shut down (Închidere) pentru a efectua o
închidere normală.
sau
•
În ecranul de conectare atingeţi
> Shut
down (Închidere).
•
De asemenea, puteţi să închideţi Tabletei ASUS-ul
utilizând modul Desktop. Pentru aceasta, lansaţi
desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a
lansa fereastra de închidere. Selectaţi Shut Down
(Închidere) din lista derulantă şi faceţi clic pe OK.
•
Dacă tabletei ASUS nu reacţionează, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin
patru (4) secunde, până când tabletei ASUS se
opreşte.
Trecerea tabletei ASUSui în modul Repaus
Pentru a trece tabletei ASUS în modul Repaus, apăsaţi o singură dată pe
butonul de alimentare.
De asemenea, puteţi trece Tabletei ASUS-ul în modul
de repaus utilizând modul Desktop. Pentru aceasta,
lansaţi desktop-ul şi apăsaţi tastele alt + f4 pentru a lansa
fereastra de închidere. Selectaţi Sleep (Repaus) din lista
derulantă şi faceţi clic pe OK.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
71
Ecranul de blocare Windows® 8.1
Ecranul de blocare Windows® 8.1 apare atunci când reactivaţi tabletei
ASUS din modul de inactivitate sau de hibernare. Ecranul mai apare
atunci când blocaţi sau deblocaţi sistemul Windows® 8.1.
Ecranul de blocare poate fi personalizat astfel încât să restricţioneze
accesul la sistemul dvs. de operare. Puteţi schimba imaginea de fundal
şi puteţi să accesaţi o parte din aplicaţii, chiar şi când tabletei ASUS este
blocat.
Pentru a închide ecranul de blocare
sau
72
1.
Atingeţi/Faceţi clic pe touchpad sau apăsaţi pe
orice tastă de pe tastatura tabletei ASUSui.
2.
(opţional) În cazul în care contul dvs. este protejat
prin parolă, va trebui să introduceţi această parolă
pentru a continua cu ecranul Start.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Personalizarea ecranului de blocare
Puteţi personaliza ecranul de blocare pentru a afişa fotografia preferată,
o expunere de fotografii, actualizări ale aplicaţiilor, dar şi pentru a
dobândi acces rapid la camera tabletei ASUSui dvs. Pentru a modifica
setările ecranului de blocare, puteţi face referire la următoarele
informaţii:
Selectarea unei fotografii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.Sub Lock screen preview (Previzualizare ecran
de blocare), faceţi clic pe Browse (Răsfoire)
pentru a selecta fotografia pe care doriţi să o
utilizaţi ca fundal pentru ecranul de blocare.
Redarea unei expuneri de fotografii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.Sub Lock screen preview (Previzualizare ecran
blocare), deplasaţi glisorul Play a slide show on
the lock screen (Redare expunere pe ecranul
de blocare) la On (Activat).
4.
Defilaţi în jos pentru a personaliza următoarele
opţiuni cu privire la expunerea de pe ecranul de
blocare:
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
73
Adăugarea actualizărilor de aplicaţii
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
3.
Defilaţi în jos până când vedeţi opţiunea Lock
screen apps (Aplicaţii ecran de blocare).
4.
Folosiţi următoarele opţiuni pentru a adăuga
aplicaţiile ale căror actualizări doriţi să le vedeţi
pe ecranul de blocare:
Activarea camerei tabletei ASUSui dvs. din ecranul de blocare
Din ecranul de blocare, puteţi glisa în jos pentru a activa şi utiliza
camera tabletei ASUSui dvs. Consultaţi paşii de mai jos pentru a activa
această caracteristică:
1.
Lansaţi bara cu butoane > Settings (Setări).
2.Selectaţi Change PC Settings (Modificare setări
pentru PC) > Lock Screen (Ecran de blocare).
74
3.
Defilaţi în jos până când vedeţi opţiunea Camera
(Cameră).
4.
Deplasaţi glisorul la On (Activat).
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Depanare
Apăsând pe
în timpul procedurii POST, puteţi accesa opţiunile de
depanare Windows® 8.1:
•
Reîmprospătare PC
•
Resetare PC
•
Opţiuni complexe
Refresh your PC (Reîmprospătare PC)
Utilizaţi opţiunea Refresh your PC (Reîmprospătare PC) dacă doriţi să
reîmprospătaţi sistemul fără a pierde fişierele şi aplicaţiile curente.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi tabletei ASUS, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.Atingeţi Refresh your PC (Reîmprospătare PC).
4.
În ecranul Refresh your PC (Reîmprospătare PC)
citiţi informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni,
apoi atingeţi Next (Următorul).
5.
Atingeţi contul pe care doriţi să îl reîmprospătaţi.
6.
Tastaţi parola contului dvs., apoi atingeţi Continue
(Continuare).
7.Atingeţi Refresh (Reîmprospătare).
IMPORTANT! Înainte de reîmprospătarea sistemului,
asiguraţi-vă că tabletei ASUS este conectat la reţeaua de
curent alternativ.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
75
Reset your PC (Resetare PC)
IMPORTANT! Înainte de executarea acestei opţiuni, faceţi copii de
siguranţă ale tuturor datelor dvs.
Utilizaţi opţiunea Reset your PC (Resetare PC) pentru a restabili
setările implicite pentru tabletei ASUS dvs.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi tabletei ASUS, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.Atingeţi Reset your PC (Resetare PC).
4.
În ecranul Reset your PC (Resetare PC) citiţi
informaţiile despre utilizarea acestei opţiuni, apoi
atingeţi Next (Următorul).
5.
Atingeţi opţiunea preferată de resetare: Just
remove my files (Numai eliminare a fişierelor
mele) sau Fully clean the drive (Curăţare
completă a unităţii).
6. Atingeţi Reset (Resetare).
IMPORTANT! Înainte de resetarea sistemului, asiguraţivă că tabletei ASUS este conectat la reţeaua de curent
alternativ.
76
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Advanced options (Opţiuni complexe)
Utilizaţi Advanced options (Opţiuni complexe) pentru a executa
opţiuni de depanare suplimentare pe notebook.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi tabletei ASUS, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.Atingeţi Advanced options (Opţiuni complexe).
4.
În ecranul Advanced options (Opţiuni complexe)
selectaţi opţiunea de depanare pe care doriţi să o
executaţi.
5.
Urmaţi paşii care urmează pentru a finaliza procesul.
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem)
În Advanced options (Opţiuni complexe) puteţi utiliza opţiunea
System Image Recovery (Recuperare imagine sistem) pentru a
recupera sistemul utilizând un anumit fişier de imagine de sistem.
Pentru a accesa această opţiune în timpul procedurii POST:
1.
Reporniţi tabletei ASUS, apoi apăsaţi pe
în
timpul procedurii POST.
2.
Aşteptaţi ca Windows® să încarce ecranul Choose
an option (Alegeţi o opţiune), apoi atingeţi
Troubleshoot (Depanare).
3.Atingeţi Advanced options (Opţiuni complexe).
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
77
4.
În ecranul Advanced options (Opţiuni complexe)
selectaţi System Image Recovery (Recuperare
imagine sistem).
5.
Alegeţi un cont pe care doriţi să îl recuperaţi
utilizând un fişier de imagine de sistem.
6.
Tastaţi parola contului dvs., apoi atingeţi Continue
(Continuare).
7.Selectaţi Use the latest available system image
(recommended) (Se utilizează cea mai recentă
imagine de sistem disponibilă (recomandat)),
apoi atingeţi Next (Următorul). Dacă imaginea
de sistem este pe un dispozitiv extern sau pe un
DVD, puteţi alege, de asemenea, opţiunea Select a
system image (Selectare imagine sistem).
8.
Urmaţi paşii care urmează pentru a finaliza
procedura de recuperare a imaginii de sistem.
NOTĂ: Vă recomandăm cu insistenţă să faceţi periodic
copii de siguranţă ale sistemului pentru a preveni
pierderea datelor în cazul nefuncţionării tabletei ASUSui.
78
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Sfaturi şi întrebări frecvente
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
79
Sfaturi utile privind utilizarea tabletei
ASUSui
Pentru a vă ajuta să maximizaţi utilizarea tabletei ASUSui, să menţineţi
performanţele sistemului şi să asiguraţi securitatea datelor, vă oferim
câteva sfaturi pe care vă recomandăm să le urmaţi:
•
Actualizaţi periodic sistemul Windows® pentru a vă asigura că
aplicaţiile au cele mai recente setări de securitate.
•
Utilizaţi utilitarul ASUS Live Update pentru a actualiza aplicaţiile,
driverele şi utilitarele ASUS de pe notebook. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi ASUS Tutor de pe notebook.
•
Utilizaţi un program antivirus pentru a vă proteja datele şi,
periodic, actualizaţi programul antivirus.
•
Dacă nu este absolut necesar, evitaţi închiderea forţată a tabletei
ASUSui.
•
Faceţi copii de rezervă ale datelor şi stocaţi aceste copii pe o
unitate de stocare externă.
•
Evitaţi utilizarea tabletei ASUSui la temperaturi extrem de
ridicate. Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi tabletei ASUS o perioadă
îndelungată de timp (cel puţin o lună), vă rugăm să scoateţi
bateria (dacă aceasta este amovibilă).
•
Deconectaţi toate dispozitivele externe şi asiguraţi-vă că aveţi cele
de mai jos înainte de resetarea tabletei ASUSui:
80
-
cheia de produs pentru sistemul de operare şi alte aplicaţii
instalate
-
datele copiate de rezervă
-
ID-ul şi parola de conectare
-
informaţiile despre conexiunea la Internet
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Întrebări frecvente referitoare la
componentele hardware
1.
Atunci când pornesc tabletei ASUS, pe ecran apare un punct
negru sau, uneori, un punct colorat. Ce trebuie să fac?
Deşi aceste puncte apar în nod normal pe ecran, ele nu afectează
sistemul. Dacă incidentul persistă şi afectează performanţele
sistemului, consultă un centru de service ASUS autorizat.
2.
Ecranul are luminozitate şi culori neuniforme. Cum pot
rezolva această problemă?
Culorile şi luminozitatea ecranului pot fi afectate de unghiul şi
poziţia curentă a tabletei ASUSui. De asemenea, luminozitatea
şi culorile tabletei ASUSui pot varia în funcţie de model. Puteţi
utiliza tastele funcţionale sau setările de afişare din sistemul de
operare pentru a ajusta aspectul afişării pe ecran.
3.
Cum pot maximiza durata de utilizare a bateriei tabletei
ASUSui?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Utilizaţi tastele funcţionale pentru a ajusta luminozitatea de
afişare.
•
Dacă nu utilizezi nicio conexiune Wi-Fin, comută sistemul la
Airplane Mode (Mod Avion).
•
Deconectaţi dispozitivele USB neutilizate.
•
Închideţi aplicaţiile neutilizate, în special aplicaţiile care
utilizează multă memorie de sistem.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
81
4.
5. 6.
Indicatorul LED pentru baterie nu se aprinde. care este
problema?
•
Verificaţi dacă adaptorul de alimentare sau bateria este
conectată corect. De asemenea, puteţi să deconectaţi
adaptorul de alimentare sau bateria, să aşteptaţi un minut
şi apoi să reconectaţi adaptorul la priza electrică şi la
notebook.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu funcţionează touchpadul?
•
Apăsaţi pe
pentru a activa touchpadul.
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern.
Atunci când redau fişiere audio şi video, de ce nu aud nimic
de la difuzoarele tabletei ASUSui?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
7.
•
Apăsaţi pe
pentru a mări volumul difuzoarelor.
•
Verificaţi dacă a fost dezactivat sunetul.
•
Verificaţi dacă la notebook sunt conectate căşti şi, dacă da,
deconectaţi-le.
Cum trebuie să procedez dacă am pierdut adaptorul de
alimentare sau bateria nu mai funcţionează?
Contactaţi centrul local de service ASUS pentru asistenţă.
82
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
8. Deşi aud în continuare sunet la difuzoarele tabletei ASUSui
după ce am conectat căşti la portul corect?
Accesaţi Control Panel (Panou de control) > Hardware and
Sound (Hardware şi sunet), apoi selectaţi Audio Manager
(Manager audio) pentru a configura setările.
9.
Tabletei ASUS nu interpretează corect apăsările pe taste,
deoarece cursorul continuă să se mişte. Ce trebuie să fac?
Asiguraţi-vă că nu există nimic care atinge sau apasă accidental
touchpadul în timp ce tastaţi. De asemenea, puteţi activa
touchpadul apăsând pe
.
10. Touchpadul tabletei ASUSui nu funcţionează. Ce trebuie să
fac?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
•
Verificaţi dacă aplicaţia ASUS Smart Gesture a fost setată
să dezactiveze touchpadul la conectarea unui dispozitiv de
indicare extern la notebook. În acest caz, dezactivaţi această
funcţie.
•
Apăsaţi pe
.
11. Atunci când apăs pe tastele „U”, „I” şi „O”, nu se afişează litere,
ci cifre. Cum pot schimba această comportare?
Apăsaţi pe tasta
sau
(la anumite modele)
pentru a dezactiva această caracteristică şi a utiliza tastele
respective pentru introducerea de litere.
12. Cum pot şti dacă sistemul meu funcţionează?
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul de alimentare timp de
aproximativ două (2) secunde, până când indicatorul cu LED al
acestui buton clipeşte de cinci ori şi indicatorul LED al camerei
clipeşte o dată.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
83
Întrebări frecvente referitoare la
componentele software
1.
Atunci când pornesc tabletei ASUS, se aprinde indicatorul de
alimentare, însă nu şi indicatorul de activitate a hard diskului.
De asemenea, nu se încarcă sistemul de operare. Cum pot
rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
2.
•
Închideţi forţat tabletei ASUS apăsând pe butonul de
alimentare mai mult de patru (10) secunde. Verificaţi dacă
adaptorul de alimentare şi bateria sunt introduse corect,
apoi porniţi tabletei ASUS.
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Ce trebuie să fac atunci când pe ecran se afişează mesajul:
„Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Îndepărtaţi discurile sau alte suporturi media. Apăsaţi pe
orice tastă pentru repornire.)”?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
3. •
Îndepărtaţi toate dispozitivele USB conectate şi apoi
reporniţi tabletei ASUS.
•
Dacă problema persistă, este posibil ca tabletei ASUS să aibă
o problemă cu memoria. Contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
Tabletei ASUS porneşte mai greu decât de obicei şi sistemul
de operare funcţionează lent. Cum pot rezolva această
problemă?
Ştergeţi aplicaţiile pe care le-aţi instalat recent sau nu erau
incluse în pachetul sistemului de operare şi apoi reporniţi
sistemul.
84
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
4.
Tabletei ASUS nu încarcă sistemul de operare. Cum pot
rezolva această problemă?
Puteţi aplica oricare dintre sugestiile următoare:
5.
•
Îndepărtaţi toate dispozitivele conectate la notebook, apoi
reporniţi sistemul.
•
La pornire, apăsaţi pe F9. Atunci când tabletei ASUS intră
în modul Troubleshooting (Depanare), selectaţi Refresh
(Reîmprospătare) sau Reset your PC (Resetare PC).
•
Dacă problema persistă, contactaţi centrul local de service
ASUS pentru asistenţă.
De ce nu pot reactiva tabletei ASUS din modul Repaus sau
Hibernare?
•
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a relua ultima
stare activă.
•
Este posibil ca sistemul să fi consumat complet energia
bateriei. Conectaţi adaptorul de alimentare la notebook şi la
o priză electrică, apoi apăsaţi pe butonul de alimentare.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
85
86
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Anexe
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
87
Conformitatea cu modemul intern
Modelul de tabletă ASUS cu modem intern este conformă cu standardele JATE
(Japonia), FCC (SUA, Canada, Coreea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern a fost
aprobat în conformitate cu Decizia consiliului 98/482/EC referitoare la conexiunea
paneuropeană de terminal unic la reţeaua de telefonie publică bazată pe
comutaţia de circuite (PSTN) Cu toate acestea, datorită diferenţelor dintre PSTNurile specifice furnizate în diferite ţări, această aprobare nu acordă, de sinestătător, o garanţie necondiţionată pentru operarea cu succes în fiecare punct
terminal al reţelei PSTN. În eventualitatea în care apar probleme, este necesar ca în
primul rând să-l contactaţi pe furnizorul de echipament.
Prezentare generală
În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii Europene
decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR 21 se aplică tuturor
echipamentelor terminale non-voce cu apelare prin DTMF destinate conectării la
PSTN (Reţea telefonică publică comutată) analog.
CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de racordare
pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice comutate a
echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care preiau telefonia vocală
în cazurile justificate) pentru care adresa reţelei eventuale este asigurată prin
semnalizarea de multifrecvenţă bitonală.
88
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Declaraţie de compatibilitate a reţelei
Declaraţia care trebuie făcută de producător pentru organismul notificat şi pentru
vânzător: „Această declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament
este conceput să funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca
echipamentul să aibă dificultaţi de interacţionare.”
Declaraţia care trebuie făcută de către producător pentru utilizator: „Această
declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament este conceput să
funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să
aibă dificultaţi de interacţionare. De asemenea, este necesar ca producătorul să
anexeze o declaraţie în care să precizeze clar unde compatibilitatea reţelei depinde
de setările de comutare fizice sau de software. De asemenea, sfătuim utilizatorul
să contacteze vânzătorul în cazul în care se doreşte utilizarea echipamentului
într-o altă reţea.”
Până în momentul actual Organismul notificat al CETECOM a emis mai multe
aprobări paneuropene prin CTR 21. Rezultatele sunt reprezentate de primele
modele europene care nu necesită aprobări reglementatoare în fiecare ţară
europeană.
Echipament non-voce
Roboţii telefonici şi telefoanele cu funcţie difuzor pot fi la fel de bine utilizate
ca modemuri, faxuri şi ca sisteme de alarmă cu sau fără funcţia de apelare
automată. Echipamentul în care calitatea end-to-end a convorbirii este controlată
de reglementări (de exemplu telefoanele handset (manuale) şi în unele ţări şi
telefoanele fără fir) este exclus.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
89
În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează
în prezent standardului CTR21.
Ţara
Se aplică
Se testează
Austria1
Da
Nu
Belgia
Da
Nu
Republica Cehia
Nu
Nu se aplică
Danemarca1
Da
Da
Finlanda
Da
Nu
Franţa
Da
Nu
Germania
Da
Nu
Grecia
Da
Nu
Ungaria
Nu
Nu se aplică
Islanda
Da
Nu
Irlanda
Da
Nu
Italia
Încă în aşteptare
Încă în aşteptare
Israel
Nu
Nu
Lichtenstein
Da
Nu
Luxemburg
Da
Nu
Olanda1
Da
Da
Norvegia
Da
Nu
Polonia
Nu
Nu se aplică
Portugalia
Nu
Nu se aplică
Spania
Nu
Nu se aplică
Suedia
Da
Nu
Elveţia
Da
Nu
Anglia
Da
Nu
90
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate fără nicio
garanţie. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteţi vizita http://www.cetecom.de/
technologies/ctr_21.html
1 Cerinţele naţionale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul poate utiliza
apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul utilizatorului că echipamentul
este conceput doar pentru a suporta semnalizarea DTMF, caz în care testarea
suplimentară este de prisos).
În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în serie şi pentru
facilităţile legate de identitatea apelantului.
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de
comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
•
Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.
•
Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv
interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru
un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei
federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv
generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că
interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv
produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate
prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:
•
Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
•
Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
91
•
Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este
conectat receptorul.
•
Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.
ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru
încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferenţelor cu recepţia
radio şi TV din apropiere. Este esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat.
Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv.
Reţineţi că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a
utiliza dispozitivul.
(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993,
Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor naţionale şi a
înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)
Declaraţie de conformitate
(Directiva R&TTE 1999/5/CE)
Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:
•
Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3]
•
Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
•
Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950]
•
Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
•
Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
•
Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
•
Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]
92
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la
frecvenţa radio (RF) a FCC
ATENŢIE! Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea
responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi
acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi
11 la o frecvenţă de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”
Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii stabilite de FCC
pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele de
conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu
antena emiţătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte
instrucţiunile de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu
expunerea la RF.
Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio
(SAR)
Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde
radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească
limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de
către Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.
Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata
de absorbţie specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate
de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere
specificat pe diferite canale.
Cea mai mare valoare a parametrului SAR pentru acest dispozitiv, conform
raportului FCC, este de 1,42 W/kg pentru modelul T100TAL şi respectiv de 0,686 W/
kg pentru modelul T100TAF (când acestea sunt aşezate aproape de corp).
FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest dispozitiv cu toate
nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere
la FR ale FCC. Informaţiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi
se pot găsi în secţiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/
fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQ-T100TAL, MSQ-T100TAF.
Acest transmiţător nu trebuie să amplasat sau să funcţioneze împreună cu altă
antenă sau cu alt transmiţător.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
93
Marcaj CE
Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC
2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind
joasa tensiune”.
Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless
Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei
şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează
echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a
conformităţii.
Cele mai ridicate valori ale parametrului SAR, conform EC, sunt de 1,42 W/kg
pentru modelul T100TAL şi respectiv de 0,686 W/kg pentru modelul T100TAF.
Acest echipament poate fi operat în:
AT
EE
IT
NO
94
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Informaţii expunere RF (SAR) - CE
Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind limitarea expunerii
publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.
Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja
publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii
ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice.
Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce
priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption
Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut
corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la
protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).
În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele
de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 50566 şi EN 622092. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi
transmiţând la nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă ale
dispozitivului mobil.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
95
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite
domenii
America de Nord
2.412-2.462 GHz
Canalul 1 până la Canalul 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Canalul 1 până la Canalul 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Canalul 1 până la Canalul 13
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în
Franţa
Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea
maximă autorizată în interior este:
•
10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz
NOTĂ: Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5
MHz.
Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare
sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei
proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea
maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în
exterior pe proprietatea publică nu este permisă.
În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:
•
Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
•
Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW
96
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP
de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:
01 Ain 02 Aisne
05 Hautes Alpes
08 Ardennes 09 Ariège
03 Allier
11 Aude
12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
71 Saône et Loire
84 Vaucluse
90 Territoire de Belfort
75 Paris
82 Tarn et Garonne
88 Vosges
89 Yonne
94 Val de Marne
70 Haute Saône
Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN
wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai
recente informaţii (www.arcep.fr)
NOTĂ: Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult
de 10 mW.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
97
Note de siguranţă UL
Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL
1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de
funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este
instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).
Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi întotdeauna
măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi
rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:
•
NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă
o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe,
într-un subsol umed sau lângă o piscină.
•
NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar
putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
•
NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.
Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi
secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste
baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta
dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în
serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică
printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.
•
Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda.
Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de
eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau
a exploziei.
•
Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce
riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai
adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător
sau distribuitorii autorizaţi.
98
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care
cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau
egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Notificări pentru tunerul TV
Notă pentru instalatorul sistemului CATV - Sistemul de distribuţie prin cablu va
fi legat la pământ (împământat) conform cu ANSI/NFPA 70, Normativul Naţional
pentru Electricitate (NEC), în special Secţiunea 820.93, Legarea la pământ a
ecranării conductoare externe a cablului coaxial – instalaţia va cuprinde legarea la
pământ a ecranării cablului coaxial la intrarea clădirii.
Notificări REACH
În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi
Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele
noastre la pagina web a ASUS REACH http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Notă pentru produsele Macrovision Corporation
Acest produs conţine tehnologie protejată prin drepturile de autor, protejată prin
acţiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A. şi alte drepturi de proprietate
intelectuală aflate în proprietatea Macrovision Corporation şi ale altor proprietăţi
de drepturi. Utilizarea tehnologiei de protecţie a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision Corporation şi este limitată pentru acasă şi alte utilizări
de vizualizare limitate cu condiţia să nu fie în alt fel autorizat de Macrovision
Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau dezasamblarea.
Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu
ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru perioade
îndelungate.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
99
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu
ioni de litiu)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
100
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică
Informaţii de siguranţă pentru laser
Avertizări de siguranţă privind unitatea CD-ROM
PRODUS LASER CLASA 1
AVERTISMENT! Pentru a preveni expunerea la laserul unităţii optice, nu demontaţi
şi nu reparaţi singur unitatea optică. Pentru siguranţa dvs., contactaţi un tehnician
autorizat pentru asistenţă.
Eticheta de avertizare pentru service
ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS. NU PRIVIŢI DIRECT SPRE
FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.
Reglementări CDRH
Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for Devices and
Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi medicamente a SUA
a implementat reglementările pentru produse laser în 2 august 1976. Aceste
reglementări se aplică produselor laser realizate începând cu 1 august 1976.
Conformitatea este obligatorie pentru produsele puse pe piaţă în Statele Unite.
ATENŢIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea procedurilor diferite de
cele specificate în prezenta sau în ghidul de instalare a produsului laser poate conduce
la expunerea periculoasă la radiaţii.
Notă referitoare la finisaj
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul
electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola carcasa dispozitivului
Notebook PC, cu excepţia părţilor laterale unde sunt amplasate porturile IO.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
101
Aprobare CTR 21
(pentru notebook PC cu modem încorporat)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
102
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
103
Eticheta Eco a Uniunii Europene
Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare), ceea ce
înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:
1.
Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare
2.
Uz limitat de metale grele toxice
3.
Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi sănătate
4.
Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea reciclării*
5.Durată de viaţă prelungită a produsului prin actualizări simple şi
disponibilitate prelungită a pieselor de schimb.
6.
Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*
Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm să vizitaţi
pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene: http://www.ecolabel.eu.
104
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul
internaţional referitor la mediu
ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi fabricaţia
produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei de viaţă a produsului
ASUS respectă regulamentele internaţionale referitoare la mediu. În plus, ASUS
pune la dispoziţie informaţii relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.
Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informaţii în baza
cerinţelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:
Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Legile elveţiene referitoare la energie
Reciclare ASUS / Servicii de returnare
Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul nostru faţă
de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului. Noi credem în furnizarea
de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea să reciclaţi în mod responsabil
produsele noastre, bateriile, alte componente, precum şi materialele de ambalare.
Vizitaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii
detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
105
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Tablet
Model name :
T100TAL, H100TAL, R104TAL (Include LTE)
T100TAF, H100TAF, Y100TAF, R104TAF (WIFI only)
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62479:2010
EN 50566: 2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50332-1 (2000-03)
EN 50332-2 (2003-12)
EN 50360: 2001
EN 50360/A1 :2012
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 29/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
106
Signature : __________
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Mobile Dock
Model name :
T100T Mobile Dock2, H100T Mobile Dock2,
Y100T Mobile Dock2, R104T Mobile Dock2
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 140331
CE marking
(EC conformity marking)
Declaration Date: 29/07/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru
suportul mobil de andocare ASUS
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Signature : __________
107
108
Manual electronic pentru tableta ASUS şi pentru suportul
mobil de andocare ASUS
Download PDF

advertising