Asus | (TF300T) | User's Manual | ASUS (TF300T) User's Manual

SL7360
ASUS Transformer Pad
Priročnik za uporabo
TF300T/ TF300TG/ TF300TL
Polnjenje baterij
Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne baterije
temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter polni baterije le v
primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel. Ne pozabite, da je polnjenje
baterij daljše v primeru, ko je ASUS Transformer Pad v uporabi.
Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja do 8 ur).
Varnostni ukrepi na letalu
Če želite uporabiti ASUS Transformer Pad na letalu se obrnite na vaše letalsko
podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih naprav. Večina
letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih naprav samo med letenjem,
ne pa med vzletanjem in pristajanjem.
Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav: Rentgenska naprava
(uporabljena na predmetih, ki so postavljeni na tekoči trak), magnetni
detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo skozi varnostni pregled)
in magnetne palice (ročne naprave za pregled ljudi in posameznih
predmetov). Svoj ASUS Transformer Pad lahko spustite skozi rentgenske
naprave na letališčih. Vendar tega ASUS Transformer Pad ne spustite
skozi magnetne detektorje na letališču in ga ne izpostavljajte magnetnim
stenam.
Kazalo
Polnjenje baterij................................................................................................. 1
Varnostni ukrepi na letalu.............................................................................. 1
Kazalo...................................................................................................................... 2
Vsebina pakiranja................................................................................................ 5
Vaš ASUS Transformer Pad............................................................................... 6
Polnjenje ASUS Transformer Pad.................................................................10
Namestitev in odstranitev kartice microSD.............................................11
Vklop ASUS Transformer Pad........................................................................12
Izklop ASUS Transformer Pad........................................................................12
Postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad.........................12
Prisilna zaustavitev ASUS Transformer Pad............................................12
Zaustavitev ASUS Transformer Pad...........................................................12
Osnovno...............................................................................................................13
Odklepanje ASUS Transformer Pad-a.......................................................13
Način hitrega fotoaparata............................................................................13
Začetni zaslon...................................................................................................14
Zaklep usmerjenosti zaslona.......................................................................15
Nadzor zaslona na dotik................................................................................16
Upravljanje programov.................................................................................18
Upravitelj opravil.............................................................................................21
File Manager (Upravitelj datotek)..............................................................22
Play Store . .........................................................................................................25
Nastavitve ..........................................................................................................27
Upravljanje napajanja ....................................................................................31
ASUSova baterija.............................................................................................31
Glasba . ................................................................................................................32
Play Music...........................................................................................................32
Image(ISlike).......................................................................................................34
Galerija .............................................................................................................34
Fotoaparat . ......................................................................................................38
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Mail (Pošta)..........................................................................................................40
E-pošta .............................................................................................................40
Gmail .............................................................................................................42
Reading (Branje)................................................................................................43
MyLibrary .........................................................................................................43
Locating(Določanje položaja).......................................................................46
Mesta in Zemljevid ........................................................................................46
Pisarna...................................................................................................................47
Polaris® Office .................................................................................................47
Sharing (Skupna raba).....................................................................................51
MyNet .............................................................................................................51
MyCloud ...........................................................................................................55
Varnost . ...............................................................................................................65
App Locker (Zaklep aplikacij) . ...................................................................65
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) ........................................66
SuperNote .........................................................................................................68
ASUS Pad PC Suite............................................................................................73
ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)..........................................73
ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)...............................................................74
Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS Transformer Pad (po izbiri).... 76
Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad........................76
Posebne funkcije tipkovnice.......................................................................79
Namestitev tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na
priključno postajo...........................................................................................81
Odstranjevanje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad s
priključne postaje............................................................................................82
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na
priključni postaji..............................................................................................83
Namestitev in odstranitev kartice SD.......................................................84
Deklaracije in varnostne izjave.....................................................................85
Izjava komisije za zvezne komunikacije..................................................85
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)...................................................85
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Predpisi IC...........................................................................................................86
Izjava o izpostavljenosti sevanju IC...........................................................87
Označitev CE opozorila..................................................................................88
Zahteve za varno napajanje........................................................................88
Recikliranje/vračilo ASUS..............................................................................88
Informacije o avtorskih pravicah.................................................................90
Omejitev odgovornosti...................................................................................90
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Vsebina pakiranja
ASUS Transformer Pad
Polnilnik USB
nual
User Ma
Uporabniški priročnik
Kabel za priklop USB
Backspace
Tab
Enter
Caps Lock
Shift
Shift
Ctrl
Fn
Alt
Fn
PgUp
Ctrl
Home
PgDp
End
Mobilna priklopna postaja za ASUS
Transformer Pad (po izbiri)
Garancijska kartica
•
Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali
manjka, stopite v stik s prodajalcem.
•
•
Električni vtič, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.
Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad je na voljo
ločeno. Za več podrobnosti o uporabi mobilne priklopne postaje
glejte razdelek Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS
Transformer Pad (po izbiri).
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Vaš ASUS Transformer Pad
1
TF300T
2
TF300TG/TF300TL
8
9
10
3
12
4
5
6
7
5
11
13
14
Priročnik za ASUS Transformer Pad
1
Gumb za vklop/izklop
Za vklop računalnika ASUS Transformer Pad pritisnite gumb za vklop/
izklop ter ga držite eno sekundo in pol.
Ko se ASUS Transformer Pad napaja, pritisnite gumb za vklop/izklop,
da računalnik preide v ali iz načina mirovanja.
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite pol sekunde, da se prikaže
pogovorno okno za zaustavitev, nato pa tapnite OK (V redu).
Indikator napolnjenosti baterije (dvobarven)
Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na ASUS Transformer Pad.
SVETI zeleno: Baterija je polna.
SVETI oranžno: ASUS Transformer Pad je v stanju polnjenja baterije.
2
Mikrofon (vgrajen)
Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference,
glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.
3
Tipka za glasnost
Ta gumb pritisnite, da povečate/zmanjšate glasnost sistema.
Hkrati pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti in gumb za vklop,
če želite posneti privzeti posnetek zaslona.
4
Vrata micro-HDMI
Kabel micro-HDMI vstavite v ta vhod, da povežete napravo visokodefinicijskega večpredstavnostnega vmesnika (HDMI).
5
Gumb Ponastavi
Če se sistem neha odzivati, s sponko za papir pritisnite gumb za
ponastavitev, da se ASUS Transformer Pad ponovno zažene.
Če računalnik ugasnete na silo, lahko izgubite podatke. Močno
vam priporočamo, da pomembne podatke stalno varnostno
kopirate.
6
Reža za kartico mikro SD
V režo vstavite kartico mikro SD.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
7
Reža za kartico SIM (model TF300TG/ TF300TL)
V to režo vstavite kartico SIM/LTE 3G.
Z izravnano sponko za papir pritisnite v odprtino poleg reže za
kartico SIM, da izvržete pladenj za kartico.
8
Svetlobni senzor
Svetlobni senzor zazna količino svetlobe v vašem okolju in samodejno
prilagodi svetlost zaslona za boljši prikaz.
9
Vgrajena sprednja kamera
Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate
konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.
10
11
12
Zaslon na dotik
Na dotik ob.utljiv zaslon vam omogo.a upravljanje z ASUS Transformer
Padom z do deset prsti.
Vrata za priklop
•
Napajalni adapter vstavite v ustrezen vhod za napajanje ASUS
Transformer Pad in polnjenje notranje baterije. Da preprečite
poškodbe ASUS Transformer Pad in baterije, vedno uporabljajte
priloženi napajalni adapter.
•
Kabel za priklop USB povežite z računalnikom ASUS Transformer
Pad in drugim sistemom (prenosnik ali namizni računalnik) za
prenos podatkov.
•
ASUS Transformer Pad priklopite na mobilno sidrišče za zunanje
lastnosti, vključno s tipkovnico, sledilno ploščico in vmesnikom
USB.
Kombinirani izhod za slušalke in vhod za mikrofon
Kombinirani stereo priključek (3,5 mm) zvočni izhodni signal ASUS
Transformer Pad povezuje z zvočniki z ojačevalcem ali s slušalkami.
Uporaba tega priključka samodejno onemogoči vgrajene zvočnike. Pri
funkciji vhoda za mikrofon vtič podpira SAMO mikrofon s slušalko.
Priključek je namenjen tudi za priklop mikrofona za glasovne nareke
ali enostavne zvočne posnetke.
Pri funkciji vhoda za mikrofon priključek najbolje podpira
mikrofone s slušalko ASUS.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
13
14
Vgrajena hrbtna kamera
Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate
konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.
Avdio zvočniki
Vgrajeni stereo sistem zvočnikov vam omogoča, da slišite zvok brez
dodatnih naprav. Zvočne možnosti nadzoruje program.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Polnjenje ASUS Transformer Pad
3
2
•
Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo.
Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
•
S priloženim napajalnikom in kablom za priklop USB priklopite
računalnik ASUS Transformer Pad v vtičnico, kar je najboljši način
za polnjenje računalnika.
Priključek s 40 nožicami mora biti popolnoma vstavljen v
računalnik ASUS Transformer Pad.
Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem
adapterjem je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja
pa je 15V, 1,2 A.
Vtikači se od države do države razlikujejo.
•
•
•
•
•
•
•
10
1
Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja
do 8 ur).
ASUS Transformer Pad mora biti izključen, preden ga začnete
polniti prek vrat USB na računalniku.
Polnjenje preko vhoda USB lahko traja dlje.
Če računalnik nima dovolj moči za polnjenje računalnika ASUS
Transformer Pad, uporabite stensko vtičnico.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Namestitev in odstranitev kartice microSD
Za namestitev kartice microSD:
1. Kartico vstavite v režo za kartico microSD na levi strani računalnika ASUS
Transformer Pad.
2. Kartico potisnite v režo povsem do konca, dokler se popolnoma ne
prilega.
Kartica microSD se prilega samo v eni smeri in pri pravilni vstavitvi
povsem gladko sede v režo. Kartice v režo NE vstavljajte na silo.
Za odstranitev kartice microSD
1. Tapnite ikono kartice
microSD v spodnjem
desnem kotu in tapnite
, da boste lahko varno
odstranili kartico microSD.
2 Kartico nekoliko pritisnite,
da izskoči.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
11
Vklop ASUS Transformer Pad
Za vklop ASUS Transformer Pad:
Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop
približno eno sekundo in pol (1,5).
Izklop ASUS Transformer Pad
Postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad
Za postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad:
Ko je ASUS Transformer Pad vklopljen, enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.
Prisilna zaustavitev ASUS Transformer Pad
Za prisilno zaustavitev ASUS Transformer Pad:
Če se ASUS Transformer Pad ne odziva, pritisnite in zadržite gumb za vklop/
izklop vsaj osem (8) sekund.
Zaustavitev ASUS Transformer Pad
Za zaustavitev ASUS Transformer Pad:
Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite štiri (4) sekunde, ko se prikaže
pogovorno okno, pa tapnite OK (V redu).
Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno
ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.
12
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Osnovno
Odklepanje ASUS Transformer Pad-a
Tapnite in povlecite ikona za zaklep izven kroga k ikona za odklep.
Način hitrega fotoaparata
Tapnite in povlecite ikona za zaklep izven kroga k ikona kamere.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
13
Začetni zaslon
Odpri besedilno iskanje Google
Odpri glasovno iskanje Google
Prikaz lokalnih vremenskih informacij. Tapnite za
urejanje nastavitev vremenskih sličic, lokacije in
posodobitev frekvenc.
Meni programov tabličnega računalnika
Pomikanje po strani začetnega zaslona
Bližnjice
Prikaz nedavno uporabljenih aplikacij
Vrnitev na začetni zaslon
Vrnitev na prejšnji zaslon
Področje z obvestili in
nastavitve
Prikaz lokalnega datuma
Prikaz e-poštnega nabiralnika Tapnite za prvo
konfiguracijo e-poštnega računa, nato pa tapnite za
prebiranje neprebrane pošte v mapi "Prejeto".
Začetni zaslon se bo morda posodabljal in spreminjal skupaj z OS
Android.
14
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Zaklep usmerjenosti zaslona
Zaslon ASUS Transformer Pad privzeto samodejno spremeni usmerjenost
iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite ASUS
Transformer Pad.
Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite
naslednjim korakom:
1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot
začetnega zaslona.
2. Tapnite Nastavitve > Prikaz.
3. Tapnite, če želite preklicati Samodejno zasuči zaslon.
Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v
ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS). Za več podrobnosti
glejte razdelek Settings (Nastavitve).
Priročnik za ASUS Transformer Pad
15
Nadzor zaslona na dotik
Enojni tap
• ���������������������������������������������������������������������
Enojni tap zaslona na dotik vam omogoča izbiro želenega elementa ali
aktivacijo programi.
• Če enkrat tapnete možnost File Manager (Upravitelj datotek), lahko
odprete in izbirate med možnostmi Kopiraj, Izreži, Delete (Izbriši) ali
Rename (Preimenuj) želene datoteke.
Tapni-in-prid���
r��
ži
• Tapnite in pridržite aplikacijo, če jo (ali njeno bližnjico) želite povleči in
spustiti na drugo stran začetnega zaslona.
• Tapnite in pridržite Recent Apps Key (Tipka Nedavne Programi) za
zajem posnetkov zaslona. (Če želite omogočiti Posnetek zaslona, pojdite
na Nastavitve > ASUS customized setting (Nastavitve po meri ASUS))
• Tapnite in pridržite datoteko v Galerija za vstop v način izbire.
Povečevanje
Pomaknite dva prsta narazen ali skupaj, če želite približati ali oddaljiti pogled
slike v Galerija, Zemljevid ali Mesta.
Premikanje
Z enim prstom povlecite naprej ali nazaj za pomikanje po domačih zaslonih,
po različnih slikah v aplikaciji Galerija ali po straneh v MyLibrary (Moja
knjižnica) in SuperNote (Super beležka).
Vnašanje, vstavljanje, izbiranje in kopiranje besedila
Ko ASUS Transformer Pad ni v polnilni postaji, se tipkovnica na plošči prikaže,
ko tapnete katero koli vrstico za vnos besedila ali urejevalnik besedil. Pod
možnostjo Google Text Search (Iskanje besedila Google) v zgornjem levem
kotu vnesite v vrstico spletnega brskalnika za iskanje po spletu in tabličnem
računalniku ali za zagon programov.
16
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Ko vnesete besedilno iskanje Google, tapnite besedilo, ki ste ga pravkar
vnesli, da se prikaže točka vnosa. Premikajte se, tako da točko povlečete ali pa
tapnete prostor, kamor bi radi vstavili besedo ali črko.
Dvakrat tapnite ali držite besedilo, če ga želite izrezati ali kopirati. Izbirni
jeziček lahko premikate in tako razširite ali skrčite obseg izbranega besedila.
Tapnite ali pridržite želeno besedilo na spletni strani in n vrhu zaslona se
prikaže orodna vrstica. Besedilo lahko kopirate, delite, izberete, po njem iščete
ali izbran odsek poiščete na spletu.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
17
Upravljanje programov
Bližnjica do programa
Na začetnem zaslonu ASUS Transformer Pad lahko ustvarite bližnjice do najljubših
programov.
1.
2.
3.
Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot
začetnega zaslona.
V Programi tapnite in držite želeni program, da se odpre začetni zaslon.
Program povlecite in postavite na želeno stran začetnega zaslona.
Informacije o programu
Med ustvarjanjem bližnjice za program si lahko ogledate podrobne informacije
o programu. Ko na začetnem zaslonu držite program iz menija programov, se
na zgornjem delu strani začetnega zaslona prikažejo Informacije o programu.
Program, ki ga držite še naprej vlecite do Informacij o programu za prikaz
podrobnih informacij.
Odstranjevanje programa iz začetnega zaslona
V začetnem zaslonu ASUS Transformer Pad lahko odstranite bližnjice do
programov.
1.
V začetnem zaslonu tapnite in držite program. V zgornjem delu strani
začetnega zaslona se bo prikazala možnost Odstrani.
2.
Povlecite aplikacijo za Odstrani.
18
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Mapa programov
Ustvarite mape in tako organizirajte svoje programi in bližnjice na začetnem
zaslonu ASUS Transformer Pad.
Za ustvarjanje mape aplikacije:
1.
2.
Na začetnem zaslonu tapnite in povlecite program ali bližnjico eno na
drugo. Prikaže se mapa.
Tapnite novo mapo in tapnite Neimenovana mapa, da preimenujete
mapo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
19
Zadnji programi
Na levi plošči začetnega zaslona so prikazani zadnji uporabljeni programi. Na
seznamu Zadnjih programov boste našli podrobne informacije in programe
upravljali.
Za urejanje nedavnih aplikacij:
1. Tapnite ikono Zadnji programi v spodnjem levem kotu začetnega
zaslona.
2.
Storite slednje:
•
Povlecite navzgor in navzdol po seznamu, da si ogledate Zadnje
programe. Če želite s seznama odstraniti enega od zadnjih
uporabljenih programov, ga povlecite levo ali desno.
•
Za prikaz menija tapnite in držite enega od zadnjih programov.
Izberite program, da ga odstranite s seznama ali za prikaz informacij
o programu.
20
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Upravitelj opravil
Pripomoček ASUS prikaže seznam trenutno zagnanih pripomočkov in
aplikacij ter odstotke njihove uporabe na ASUS Transformer Pad.
Za uporabo upravitelja opravil:
1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji
kot začetnega zaslona.
2. Tapnite Pripomočki za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite ASUS Task Manager (Upravitelj opravil ASUS). Na
začetnem zaslonu se bo prikazalo polje ASUS Task Manager (Upravitelj
opravil ASUS).
4.
5.
Tapnite in pridržite pripomoček, če želite prikazati označbe za
povečevanje. Povlecite gor ali dol, da se prikaže celoten seznam opravil.
Tapnite ikone x na desni strani opravil, da zaprete opravilo. Tapnite Oneclick Clean (Čiščenje z enim klikom), da zaprete vsa opravila v teku.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
21
File Manager (Upravitelj datotek)
Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov
bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za
shranjevanje.
Za dostop do notranjega pomnilnika:
1.
2.
3.
22
Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji
kot začetnega zaslona.
V Programi tapnite File Manager (Upravitelj datotek), da se
pomaknete v My Storage (Moje shranjevanje).
Notranji pomnilnik (/sdcard/) in druge priključene zunanje naprave za
shranjevanje (/Removable/) so prikazane na levem zaslonu. Tapnite
izvorno ikono na levi strani, da prikažete seznam vsebine. Izberite vir,
tako da tapnete za ogled vsebine.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
4. Tapnite ikono mape Return (Vrnitev) za vrnitev v korenski imenik My
Storage (Moja shramba).
Neposreden dostop do zunanjih naprav za shranjevanje
1.
2.
Tapnite ikono USB ali kartice SD v spodnjem desnem kotu.
Tapnite ikono mape v pojavnem obvestilnem polju.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
23
3.
Prikaže se vsebina zunanje naprave za shranjevanje (/Removable/XXX).
Kopiranje, izrezovanje in brisanje datotek ter skupna raba datotek:
Označite datoteko in tapnite akcijsko ikono v orodni vrstici zgoraj desno.
Ali pa označite datoteko in jo povlecite in spustite, kamor želite.
24
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Play Store
Play Store nudi najnovejše aplikacije, igre, filme ali e-knjige, ki jih lahko
prenesete in namestite na naprave Android, kot je ASUS Transformer Pad.
Za dostop do Play Store uporabite obstoječi račun Google. Če nimate računa
Google, ustvarite novega.
Za podrobnosti o nastavitvi računa Google (Gmail) s pomočjo ASUS
Transformer Pad glejte razdelek Gmail.
Za dostop do Play Store:
1.
Za dostop do programov
tabličnega računalnika
tapnite desni zgornji kot
začetnega zaslona.
2.
V Programi tapnite ikono
Play Store .
Če imate račun Google,
za nadaljevanje tapnite
Obstoječ. V nasprotnem
primeru tapnite Nov in
ustvarite svoj račun Google.
3.
4.
Vnesite svoj e-pošta in
Geslo in kliknite Prijava,
če že imate račun.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
25
5.
Zdaj lahko prenašate in
nameščate aplikacije s Play
Store.
Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s
kreditno kartico.
Prenesite najnovejšo različico predvajalnika Adobe Flash Player, različica
11.1.112.60, za naprave ICS.
Izbrisanih aplikacij ne morete obnoviti, lahko pa se z istim računom
prijavite in jih ponovno prenesete.
26
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Nastavitve
Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve ASUS Transformer
Pad-ja, vključno z Brezžične in omrežne povezave, Naprava, Osebno in
Sistem.Tapnite zavihke na levi za preklapljanje med zasloni in prilagajanje
konfiguracij.
Obstajata dva načina za vstop v zaslon z Nastavitve.
Iz menija z aplikacijami
Tapnite Nastavitve za prikaz menija z nastavitvami.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
27
V ASUS Quick Setting (ASUSova
hitra nastavitev):
Tapnite področje z obvestili
v spodnjem desnem kotu.
Zaslon Quick Setting (Hitra
nastavitev) se bo pojavil na
desni.
Prikaže lokalni datum in čas
Stanje
povezave z
internetom
Nastavitev
delovanja
Stanje baterij
priklopa/Pad-a
Meni
Nastavitve
Prilagoditev
zaslona
Samodejna
Ročna nastavitev svetlosti
svetlost
(način IPS)
Plošča za prilagoditev Hitre
nastavitve Tapnite posamezne
ikone za vklop/izklop funkcije.
28
Priročnik za ASUS Transformer Pad
ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve
Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove
funkcije.
Varčevanje z
energijo
Način delovanja
Wi-Fi
Samodejno
vrtenje zaslona
Uravnotežen način
•
•
•
Tihi način
Bluetooth
Če je funkcija
omogočena, ikona
in osnovna črta
zasvetita
Samodejna
sinhronizacija
Način Uravnoteženo [privzeti način]: Uravnoteži delovanje sistema
in porabo energije.
Način Delovanje: Maksimira delovanje sistema, vendar je poraba
energije večja.
Način varčevanja z energijo: Varčevanje z energijo
Priročnik za ASUS Transformer Pad
29
Podokna z obvestili
Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Quick Setting (Hitra
nastavitev) za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in
stanje programov.
•
•
30
Če želite s seznama odstraniti obvestilo o posodobitvi, ga povlecite
levo ali desno.
ASUS Quick Setting (ASUSovo hitro nastavitev) lahko omogočite
ali onemogočite ter vklopite enostaven način, če izberete
Nastavitve> ASUS Customized Setting (ASUSove nastavitve po meri)
> Notification Panel (Podokno z obvestili).
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Upravljanje napajanja
ASUSova baterija
Ta pripomoček prikazuje stanje posamezne baterije ASUS Transformer Pad-a
in polnilne postaje s tipkovnico v odstotkih in barvah. Bolj kot so baterije
napolnjene, svetlejše so barve.
1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji
kot začetnega zaslona.
2. Tapnite Pripomočki za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite ASUS Battery (Baterija ASUS). Na začetnem
zaslonu se bo prikazalo polje ASUSova baterija.
4.
Stanje baterije je prikazano tudi v ASUSovi hitri nastavitvi in v podoknu
z obvestili. Stanje baterije ASUS Transformer Pad-a in polnilne postaje
je prikazano posebej. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se barva ikone
baterije spremeni iz modre v rdečo, zraven pa se pojavi klicaj. Zaslišalo se
bo tudi zvočno opozorilo, ko bo stanje baterije nizko.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
31
Glasba
Play Music
Tapnite Play Music na začetnem zaslonu za predvajanje glasbenih datotek.
Ta aplikacija samodejno zbira in prikazuje vse glasbene datoteke, shranjene
na ASUS Transformer Pad-u in na priključenih zunanjih napravah za
shranjevanje.
Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem
redu, ali pa si izberite želeni album.
Uporabite gumb na vrhu zaslona za razvrščanje ali hitro iskanje po glasbenih
datotekah.
Razvrščanje glasbenih datotek glede
Nastavitve za glasbo
na Nedavno, Albumi, Izvajalci,
Skladbe, Seznami predvajanja in
Zvrsti
Neposredno iskanje glasbe
32
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Kodek za zvok in video omogoča TF300T:
Dekodirnik (Decoder)
Kodek za zvok: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani
AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE,
Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10,
WMA brez izgube, WMA Pro LBR
Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
(Kodeki za video)
Kodirnik (Encoder)
Audio Codec (Kodeki za zvok): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec (Kodeki za video): H.263, H.264, MPEG-4
Priročnik za ASUS Transformer Pad
33
Image(ISlike)
Galerija
Tapnite Galerija na začetnem zaslonu za iskanje slikovnih ali video datotek.
Ta aplikacija samodejno zbere in prikaže vse slikovne in video datoteke, ki so
shranjene na vašem računalniku ASUS Transformer Pad.�
Ogledate si lahko vse slike (kot diaprojekcijo), ali pa tapnete in izberete želeno
sliko oz. videoposnetek.
Z gumbom na vrhu zaslona lahko datoteke razvrstite bo albumu, lokaciji,
času, ljudeh ali oznakah.
Element ali skupino izberite z
Trenutni album
34
Brskanje v načinu diaprojekcije
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Skupna raba in brisanje albumov
Tapnite želeni album v galeriji in ga držite, dokler se na vrhu zaslona ne
prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko naložite, jih izbrišete ali daste v
skupno rabo prek interneta.
Orodna vrstica
Izbrani album dajte v skupno rabo prek
storitev, ki jih omogoča ASUS Webstorage,
Bluetooth®, Picasa®, Google+® ali Gmail®.
Podrobnosti
albuma
Brisanje ali preklic izbranega
albuma.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
35
Skupna raba, brisanje in urejanje slik
Tapnite želeno sliko v galeriji in uporabite orodno vrstico v zgornjem desnem
kotu za skupno rabo, brisanje ali urejanje izbrane slike.
Orodna vrstica
Brisanje ali preklic
izbrane slike.
Izbrani album dajte v skupno
rabo prek storitev, ki jih
omogoča ASUS Webstorage,
Bluetooth®, Picasa®, Google+®
ali Gmail®.
Datoteke, ki jo izbrišete, ne morete
obnoviti.
36
Pregled informacij o sliki in
urejanje izbrane slike.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Pripomoček Galerija
Pripomoček Fotogalerija omogoča takojšen dostop do najljubših fotografij
ali albumov neposredno z začetnega zaslona.
1.
2.
3.
4.
Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji
kot začetnega zaslona.
Tapnite Pripomočki za prikaz menija s pripomočki.
Tapnite in držite Foto galerijo. S polja pripomočka za galerijo se boste
pomaknili na začetni zaslon in prikazalo se bo polje menija Izberi slike.
Izberite album ali sliko, ki ga/jo želite postaviti na začetni zaslon kot
sličico.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
37
Fotoaparat
Tapnite Fotoaparat v meniju programov za zajem fotografij, videoposnetkov
ali ustvarjanje panoramskih slik. Za zajemanje slik ali videoposnetkov lahko
uporabite tako sprednjo kot tudi zadnjo kamero.
Slike se bodo samodejno dodale v aplikacijo Galerija.
Način fotoaparata
Povečaj
Stikalo za
preklop kamere
Gumb za
zajemanje
Nastavitve
kamere
Pomanjšaj
Preklapljanje
načinov
Način z
bliskavico
Nazaj
Ravnovesje
beline
Osvetlitev
Napredne
nastavitve
Način scene
38
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Video način
Ravnovesje
beline
Način bakle
Nazaj
Gumb Record
(Snemaj)
Učinki
Napredne
nastavitve
Kakovost videa
Panoramski način
Interval
časovnega
zamika
Gumb za
zajemanje
Zajeti obseg
Panoramska slika
Priročnik za ASUS Transformer Pad
39
Mail (Pošta)
E-pošta
Aplikacija za e-pošto vam omogoča dodajanje več e-poštnih računov ter
priročno brskanje in upravljanje e-pošte.
Nastavitev e-poštnega računa:
1.
Tapnite E-pošta v
Programi. Vnesite svoj
E-poštni naslov in Geslo,
nato pa tapnite Naprej.
2.
Počakajte, da ASUS
Transformer Pad
samodejno preveri
nastavitve strežnika za
odhajajočo pošto.
3.
Konfigurirajte Možnosti
računa in tapnite Naprej.
40
Priročnik za ASUS Transformer Pad
4.
Poimenujte račun ter
vnesite želeno ime, ki se
bo prikazalo v odhodnih
sporočilih. Tapnite Naprej
za neposredno prijavo v
e-poštni predal.
Dodajanje e-poštnih računov:
1.
2.
3.
Tapnite E-pošto in se prijavite z računom,
ki ste ga predhodno ustvarili.
Tapnite Nastavitve v zgornjem desnem
kotu.
Prikažejo se vse lastnosti
izbranega računa. Če želite
dodati nov račun, tapnite
Dodaj račun v zgornjem
desnem kotu.
V aplikacijo E-pošta lahko vključite vse e-poštne račune.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
41
Gmail
Gmail (Google mail) vam omogoča dostop do računa Gmail, prejemanje in
sestavljanje e-pošte.
Nastavitev računa Gmail:
1.
Tapnite Gmail v meniju
Programi. Tapnite
Obstoječe in vnesite svoja
obstoječa E-pošta in Geslo,
nato pa tapnite Prijava.
Če še nimate Google
Account (Računa Google),
tapnite Novo.
2.
Počakajte, medtem ko
ASUS Transformer Pad
komunicira s strežniki
Google za nastavitev
vašega računa.
3.
Račun Google lahko
uporabljate tudi za
varnostno kopiranje in
obnovitev nastavitev in
podatkov. Tapnite Končano
za prijavo v
Gmail
Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte
aplikacijo E-pošta in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh
e-poštnih računov hkrati.
42
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Reading (Branje)
MyLibrary
MyLibrary je integrirani vmesnik za zbirko knjig. Za različne zvrsti lahko
zgradite različne knjižne police. Kupljene e-knjige različnih založnikov se
ravno tako postavijo na polico.
Za prenos dodatnih knjig se prijavite v omogočite @Vibe.
•
MyLibrary podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.
•
Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali
predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja
knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.
Vaše knjižne police
Poišči e-knjigo
Razvrsti po
naslovu, avtorju,
datumu ali Moje
polje
Seznam nazadnje
prebranih in
druge nastavitve
Izbirni način
Prijava asus@
vibe
Knjige na izbrani
knjižni polici
Nazadnje
prebrano
Priročnik za ASUS Transformer Pad
43
Branje e-knjig
1.
2.
S knjižne police izberite in tapnite želeno e-knjigo.
Tapnite zaslon za prikaz orodne vrstice na vrhu zaslona.
Seznam poglavij
Za to stran uporabi funkcijo
besedilo-v-govor
Zaznamek
Poišči element ali ključno besedo
Pomanjšaj/ Povečaj
Vstavljanje
zaznamka
Seznam
zaznamkov in
način dan/noč
Drsenje po
straneh
•
•
44
Če želite uporabiti funkcijo pretvorbe besedila v govor, android
začne s prenosom in namestitvijo potrebnih sredstev.
Tapnite seznam zaznamkov in izberite označeno stran, tako da se v
zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ikona za zaznamek.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
3.
Listajte po straneh kot pri pravi knjigi ali pa se po njih pomikajte s
funkcijo za drsenje spodaj.
Ustvarjanje zapiskov v e-knjigah
1.
Dolg pritisk želene besede ali stavka, dokler se ne prikažeta meni z orodji
in slovarska definicija.
2.
Izbrano besedo lahko označite, ji dodate zapisek, za označeno besedilo
uporabite funkcijo besedilo-v govor ali pa jo samo kopirate.
Premaknite izbirni jeziček in po potrebi razširite izbrano področje na
celotno frazo ali stavek.
3.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
45
Locating(Določanje položaja)
Mesta in Zemljevid
Google Places (Google Mesta)
Google Places omogoča enostavno iskanje lokacij, kot so na primer bližnje
znamenitosti, restavracije, kavarne ali bencinske črpalke. Omogoča tudi
prijavo trenutne lokacije ob določenem času, kar lahko delite tudi z drugimi.
Google Maps (Google Zemljevidi)
S pomočjo Google Maps poiščete ustanove, si ogledate zemljevide in
pridobite navodila.
Uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona za pridobivanje navodil ali
ustvarjanje lastnih zemljevidov.
46
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Pisarna
Polaris® Office
Polaris® Office je pisarniška programska oprema, s pomočjo katere lahko
ustvarjate, berete in urejate dokumente, preglednice in predstavitve.
Za uporabo Polaris® Office:
1.
2.
Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji
kot začetnega zaslona.
V Programi tapnite Polaris® Office.
3.
Tapnite My Folders (Moje mape) zgoraj levo in izberite želeno datoteko.
Dodaj novo
mapo
Nastavitve
Dodaj novo
datoteko
Nedavne
datoteke
Preišči datoteko
Priročnik za ASUS Transformer Pad
47
Dodajanje novih datotek
Tapnite New File (Nova datoteka) v zgornjem desnem kotu, nato storite
naslednje:
•
•
•
Tapnite Document (Dokument) za zagon urejevalnika besedila za
urejanje dokumentov.
Tapnite Sheet (List)ter ustvarite preglednico za izvajanje računov in
upravljanje informacij.
Tap Slide (Diapozitiv) za zagon aplikacije za ustvarjanje in skupno rabo
predstavitev.
1. Polaris® Office 3.0 podpira spodnje vrste datotek:
• Microsoft Word: .doc/ .docx
• Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
• Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
• Adobe Acrobat: .pdf
• Besedilo: .txt
• Slike: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
• Arhivske datoteke .zip: .zip
2. Polaris® Office 3.0 trenutno shranjuje datoteke samo v formatih .doc/
.xls/ .ppt.
48
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Dostopanje do/brisanje nedavnih datotek
Če želite dostopiti do in zbrisati nedavne datoteke, storite naslednje:
•
•
Na zaslonu Polaris® Office tapnite Recent Files (Nedavne datoteke) v
zgornjem desnem kotu za hiter dostop do nedavno urejenih datotek.
Na zaslonu Polaris® Office tapnite Clear Recent Files (Počisti nedavne
datoteke) v zgornjem desnem kotu za izbris nedavnih datotek.
Dodajanje računov storitev
Polaris® Office lahko uporabite za urejanje datotek iz storitev urejanja datotek,
kot sta Google docs in Box.net.
Za dodajanje računa storitev:
1.
2.
3.
Na zaslonu Polaris® Office tapnite
> Add account (Dodaj račun).
Tapnite storitev, ki jo želite dodati.
Vnesite e-poštni račun in geslo ter tapnite OK (V redu) , da dodate
račun.
Za več podrobnosti o Google docs ali Box.net obiščite njuni uradni
spletni strani.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
49
Konfiguracija nastavitev
Za konfiguracijo nastavitev:
1.
2.
Na zaslonu Polaris® Office tapnite
> Settings (Nastavitve).
Tapnite, če želite omogočiti katero izmed teh nastavitev: Create backup
file (Ustvari varnostno kopijo datoteke), Display file extensions
(Prikaži končnico datoteke) ali Clear recent files (Zbriši nedavne
datoteke).
50
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Sharing (Skupna raba)
MyNet
MyNet omogoča shranjevanje in prenos avdio, video in slikovnih datotek med
ASUS Transformer Pad in napravo DLNA, kot je računalnik, TV ali zvočnik.
DLNA (Digital Living Network Alliance) je omrežni standard, ki omogoča
celovito komunikacijo med omrežnimi napravami.
•MyNet deluje samo s predvajalnikom Microsoft Media Player 11 ali
novejšim.
• MyNet ne deluje, če so naprave povezane prek omrežja 3G.
•ASUS Transformer Pad in naprava DLNA, kot je računalnik, TV
ali zvočnik, morata biti povezani na isto brezžično omrežje. V
nasprotnem primeru MyNet ne bo deloval.
Za uporabo MyNet:
1.
2.
Prepričajte se, da sta ASUS Transformer Pad in PC povezana z isto
brezžično dostopno točko (AP).
V programu Windows Media Player v računalniku kliknite in omogočite
Allow remote control of my Player (Dovoli oddaljeno nadziranje
mojega predvajalnika) in Automatically allow devices to play my
media (Samodejno dovoli, da naprave predvajajo moje medije). Po
potrebi pojdite na "Več možnosti predvajanja ..." za konfiguracijo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
51
3.
Na seznamu Server (Strežnik) izberite izvorno napravo na levem
zaslonu ter si oglejte vsebino.
Izvorna
naprava
Iskanje in
nastavitve
Trenutni vir
Vsebina
4.
52
Izberite datoteko in tapnite Play to (Predvajaj v) spodaj desno za
začetek predvajanja v ciljni napravi.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
5.
Tapnite in pridržite medijsko datoteko, da začnete nalagati ali prenašati
datoteko v ali iz povezanih naprav.
Datoteko lahko izberete s Playlist (Seznama predvajanja). Seznam
predvajanja predstavlja skupni prostor, kjer si povezane naprave lahko
delijo datoteke. Tapnite znak plus (+), da ustvarite nove sezname.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
53
6.
54
Če želite omogočiti Digital Media Server (Strežnik digitalnih
medijev), tapnite Nastavitve v zgornjem desnem kotu in obkljukajte
Digital Media Server Settings (Nastavitve strežnika digitalnih
medijev), da drugim napravam, ki se povezujejo, omogočite dostop do
predstavnostnih datotek v vašem ASUS Transformer Pad-u. Lahko tudi
izberete lokacijo datoteke, ki jo želite dati v skupno rabo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
MyCloud
S pomočjo MyCloud lahko varno dostopate do datotek z računa ASUS
Webstorage in jih sinhronizirate z ASUS Transformer Pad; daljinsko dostopate
ali nadzorujete vaš računalnik; dostopate do radijskih postaj in glasbenih
datotek za prenos podatkov.
•Pred uporabo MyCloud morate na računalnik namestiti ASUS Pad PC
Suite. ASUS Pad PC Suite lahko prenesete s strani s podporo ASUS na
support.asus.com
•Za podrobnosti o ASUS Pad PC Suite glejte razdelek Using ASUS Pad
PC Suite (Uporaba ASUS Pad PC Suite).
Za zagon MyCloud:
1. Tapnite MyCloud (Moj oblak) v Programi.
2. Tapnite Next (Naprej) za nadaljevanje.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
55
3.
Kliknite Next (Naprej) za nadaljevanje.
Dostop do datotek prek My Content
My Content omogoča dostop do vaših podatkov, kot so glasbene, video in
avdio datoteke iz ASUS Webstorage.
Za uporabo MyContent:
1. Tapnite I have an account (Imam račun), da se prijavite, ali pa tapnite
Create an account (Ustvari račun), da si ustvarite brezplačni račun.
56
Priročnik za ASUS Transformer Pad
2.
Po prijavi boste lahko videli vse podatke, ki jih imate shranjene v spletni
shrambi ASUS Webstorage. Poiščite podatke glede na kategorijo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
57
Daljinski nadzor prek My Desktop
My Desktop omogoča daljinski nadzor računalnika z ASUS Transformer Pad.
ASUS Pad PC Suite lahko prenesete s strani s podporo ASUS na support.
asus.com.
Namestitev in nastavitev ASUS Pad PC Suite na računalnik
Za namestitev in nastavitev ASUS
Pad PC Suite na računalnik:
1.
2.
Prepričajte se, da ima PC
vzpostavljeno povezavo z
internetom.
Dvokliknite izvršljivo datoteko,
ki ste jo prenesli s spletne
strani s podporo ASUS.
3.
Kliknite Restart Now
(Takojšen vnovični zagon)
4.
Kliknite GO (POJDI).
58
Priročnik za ASUS Transformer Pad
5.
Preberite licenčno pogodbo in
kliknite Accept (Sprejmem) za
nadaljevanje.
6.
Ustvarite svojo varnostno
kodo ali geslo in kliknite Next
(Naprej).
7.
Kliknite Done (Končano) za
nadaljevanje.
8.
Na ASUS Transformer
Pad skopirajte naslov IP
računalnika za kasnejšo
uporabo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
59
Uporaba MyDesktop na ASUS Transformer Pad:
1.
2.
3.
60
ASUS Transformer Pad in računalnik morata biti povezana na isto
brezžično omrežje.
Tapnite Start to scan all available devices (Začni skeniranje vseh
naprav, ki so na voljo).
Če želite dodati podatke o računalniku, tapnite plus (+) v zgornjem
desnem kotu.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
4.
Tapnite OK (V redu) za nadaljevanje.
5.
Ročno vnesite vse podatke o računalniku, vključno z naslovom IP in
geslom, ki ste ju prej kopirali, nato pa tapnite Done (Končano).
My Desktop ne deluje, če so naprave povezane prek omrežja 3G.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
61
Namestitev Internet Discovery za My Desktop
Za namestitev Internet Discovery na ASUS Transformer Pad:
1. Prenesite in aktivirajte Splashtop Streamer z ASUSove strani s podporo.
2.
3.
Kliknite Network (Omrežje).
V polji za e-mail in geslo vnesite svoje podatke Google, nato kliknite
Sign in (Prijava).
Za namestitev Internet Discovery na ASUS Transformer Pad:
Tapnite Settings (Nastavitve) v zgornjem desnem kotu in vnesite svoj
račun Google v Internet discovery. Vaša naprava bo samodejno zaznala vaš
računalnik.
62
Priročnik za ASUS Transformer Pad
@Vibe
Asus@vibe je celostna razvedrilna platforma, ki služi kot storitev z dodano
vrednostjo za vse izdelke ASUS. S platformo asus@vibe lahko uporabniki
dostopajo do in prenesejo vrsto razburljivih in simpatičnih digitalnih vsebin,
kot so glasba, videoposnetki, igre, revije, e-knjige. Lahko tudi poslušate
priljubljene radijske postaje in si ogledate pretočne TV-programe v živo,
kjerkoli in kadarkoli.
Vsebine, ki so na voljo, so odvisne od države izvora.
Za uporabo @Vibe:
1.
2.
3.
Tapnite meni Programiin tapnite @Vibe.
Prijavite se v račun.
Izberite Music (Glasba) ali Radio.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
63
4. Z drsenjem izberite želeno glasbo, radijske postaje in drugo
predstavnostno vsebino.
64
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Varnost
App Locker (Zaklep aplikacij)
App Locker omogoča zaščito aplikacij z geslom.
App Locker (Zaklep aplikacij) uporabite tako, da:
1. V Programi tapnete App Locker
(Zaklep aplikacij).
2. Nastavite geslo in začnite
uporabljati App Locker (Zaklep
aplikacij).
3. Obkljukajte programi, ki jih
želite zakleniti.
4. V Nastavitve v zgornjem
desnem kotu aktivirajte
App Locker (Zaklep aplikacij).
•Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo
prikazali znaki za zaklep.
•Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali
vnesti svoje geslo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
65
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)
Z App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) lahko svoje programi in podatke
iz aplikacij varnostno kopirate v lokalni pomnilnik, kopijo pa shranite v zunanji
pomnilnik ter tako shranite varnostne kopije datotek. App Backup (Varnostno
kopiranje datotek) lahko tudi obnovi nameščene programi in podatke iz
aplikacij po posodobitvi naprave, tako da se ti ne izgubijo.
App Backup (Varnostno kopiranje programov) ne more obnoviti
programov, pri katerih je treba preveriti pristnost računa. Če naletite na
težave, počistite podatke za Programi po naslednji poti: Nastavitve>
Programi in se znova prijavite.
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) uporabite tako, da:
1. V Programi tapnete App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij).
2. Seznam varnostnega kopiranja prikazuje nameščene aplikacije na ASUS
Transformer Pad, ki ste jih prenesli s Play Store. Izberite datoteke, ki jih
želite varnostno kopirati, in tapnite Backup (Varnostno kopiranje).
3. Po potrebi vstavite kartico Micro SD ali druge naprave za shranjevanje.
Tapnite File Manager (Upravitelj datotek) v spodnjem desnem delu
pogovornega okna, da izberete mapo, v katero želite shraniti varnostne
kopije datotek.
4. Vtipkajte ime datoteke za novo varnostno kopijo datoteke, ki jo želite
ustvariti, in izberite OK (V redu). Varnostne kopije datotek se samodejno
shranijo v mapo App_Backup v notranjem pomnilniku in izbranem
zunanjem pomnilniku.
66
Priročnik za ASUS Transformer Pad
App Restore (Obnovitev aplikacij) uporabite tako, da:
1. Tanitep Restore List (Obnovi seznam) za prikaz shranjenih datotek
aplikacij.
2. Tapnete varnostno kopijo datoteke, ki jo želite obnoviti, ali kliknete
Prebrskaj spodaj desno za dostop do datotek v notranjem ali zunanjem
pomnilniku.
3.
Vnesite geslo za datoteko za dešifriranje varnostne kopije datotek in
obnovitev vsebine v ASUS Transformer Pad-u.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
67
SuperNote
SuperNote je priročna aplikacija za pisanje in barvanje z ASUS Transformer
Pad-om. Lahko ustvarjate beležke, pošiljate neposredna sporočila, ustvarjate
risbe, elektronske voščilnice z glasbenimi posnetki ali dnevnike z video
posnetki in še veliko več.
Nastavitev, varnostna kopija, obnovi
Vse beležke in pobarvanke
Izbriši, kopiraj, premakni,
uvozi ali izvozi strani
Oglej si knjige
Razvrsti po strani ali zadnji spremembi
Strani in vsebina
68
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Uporaba SuperNote
Če želite ustvariti novo beležko ali pobarvanko:
1. Tapnite + Add New (+ Dodaj novo) na
levem zaslonu glavne strani programi
SuperNote.
2. Poimenujte datoteko in izberite Notebook
(Beležka) ali Paintbook (Pobarvanka).
3. Izberite velikost pisave in barvo ozadja strani,
nato pa tapnite OK (V redu). V trenutku se
prikaže stran za novo beležko.
4.
5.
Tapnite
levo zgoraj za splošen pregled knjig in beležk.
Zgoraj desno tapnite Share (Skupna raba) za skupno rabo prek e-pošte,
spletne shrambe, družabnih omrežij ali spletnih galerij.
SuperNote za vse strani
Daj v skupno rabo in izvozi
Vstavi/izbriši stran
Pogled vseh strani
Dodaj priljubljenim
Nastavitve
Drsenje po
straneh
Prostor
Vračalka
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Vrni
Številka strani
Prejšnja/naslednja stran
69
Uporaba beležke SuperNote
Beležka SuperNote omogoča neprekinjeno pisanje po ASUS Transformer
Pad-u ne glede na postavitev črt na strani. Aplikacija samodejno prilagodi
nerazločno zapisane beležke.
1.
2.
3.
4.
70
Izberite način Scribble (Piši) ali Keyboard (Tipkovnica) za vnos beležk.
V načinu Scribble (Piši) izberite Color (Barva) in debelina Stroke
(Poteze) za nastavitev potez po meri.
Tapnite za postavitev točke za besedilno kazalko, nato pa začnite pisati
po tabličnem računalniku. Rokopis se bo samodejno prilagodil črtam na
strani.
Po potrebi tapnite funkcijo Baseline (Osnovna črta) za vodeno pisanje.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
5.
Tapnite Insert (Vstavi) za dodajanje opomb, časovnih žigov, vstavljanje
fotografij, risb iz pobarvanke, slik iz galerije, glasovnih, video ali drugih
besedilnih in slikovnih datotek.
6.
7.
V beležko vstavite novo stran ali pa zavrzite neželene strani.
Tapnite Disable Edit (Onemogoči urejanje), da omogočite način
Samo branje za ogled in listanje po straneh beležke in izogib vstavljanju
nepotrebnih oznak na straneh.
Tapnite Undo (Razveljavi) za izbris sprememb. Tapnite Redo (Uveljavi)
za ohranitev sprememb.
SuperNote samodejno shrani in razvrsti datoteke po datumu v /sdcard/
supernote.
8.
9.
Vstavi/izbriši stran
Onemogoči urejanje
Uveljavi/razveljavi
Priročnik za ASUS Transformer Pad
71
Uporaba pobarvanke SuperNote
Pobarvanka SuperNote omogoča takojšen vmesnik, ki uporabnikom
omogoča risanje in shranjevanje v elektronsko datoteko. Pobarvanka je po
strukturi podobna Beležki, le da vključuje dodatne barvne možnosti in izbiro
čopičev, s katerimi uporabniki lahko prosto rišejo po platnu.
1.
2.
Izberite Brush (Čopič), Stroke (Poteza) in Color (Barva) za prilagoditev
potez po meri.
Tapnite Tools (Orodja) za skupen prikaz palete barv in čopičev.
Ko vnesete prvo potezo ali tapnete možnost Select (Izberi), platno
preklopi v način za urejanje (Edit).
4. Če tapnete Select (Izberi), lahko izbrano področje premaknete,
povečate/pomanjšate, obrnete ali ga urejate. Okoli področja se bo
pojavilo rdeče pikčasto polje.
5. Tapnite Done (Končano) za vrnitev v način pobarvanke.
3.
Način pobarvanke
72
Način za urejanje
Priročnik za ASUS Transformer Pad
ASUS Pad PC Suite
ASUS Pad PC Suite je sestavljen iz My Desktop PC Server (PC-strežnik
za Moje namizje), ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS) in ASUS
Sync (Sinhronizacija ASUS). Omogoča povezavo ASUS Transformer Pad z
računalnikom.
My Desktop PC Server omogoča daljinski nadzor računalnika z ASUS
Transformer Pad.
Za več podrobnosti glejte razdelek MyCloud.
ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)
ASUS Webstorage je spletno odlagališče za datoteke, do katerih lahko
dostopate kadar koli in kjer koli.
Po namestitvi ASUS Pad PC Suite na PC, se v oknu Computer (Računalnik)
prikaže ASUS Webstorage drive (Pogon spletne shrambe ASUS).
Dvokliknite pogon za prijavo.
Preden dostopate do ASUS Webstorage Drive (Pogon spletne shrambe
ASUS) se prepričajte, da ste povezani z internetom.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
73
ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)
ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS) pomaga pri sinhronizaciji Contacts (Stikov)
in Calendar (Koledarja) v programu Outlook na PC-ju s tistimi na ASUS
Transformer Pad-u.
Sinhronizacija ASUS Transformer Pad-a s PC-jem
1.
2.
3.
Za povezavo ASUS Transformer Pad z računalnikom uporabite kabel za
priklop USB.
Kliknite ASUS Sync v desnem spodnjem kotu za povezavo ASUS
Transformer Pad z računalnikom.
Na PC-ju zaženite ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS).
•
•
74
Če želite sinhronizirati Calendar (Koledar), ASUS Sync
(Sinhronizacija ASUS) podpira Outlook (2003 ali novejši) in
Windows Vista Calendar (Koledar v Windows Vista);
Če želite sinhronizirati Contacts (Stiki), ASUS Sync (Sinhronizacija
ASUS) podpira Outlook (2003 ali novejši), Outlook Express in
Windows Vista Contacts (Stiki v Windows Vista).
Priročnik za ASUS Transformer Pad
4.
5.
Kliknite element, ki ga želite sinhronizirati in kliknite Sync Selected
(Sinhroniziraj izbrano), ali pa kliknite Select All (Izberi vse) za
sinhronizacijo obeh elementov.
Kliknite Calendar (Koledar) ali Contacts (Stiki) na levi strani za
podrobne informacije.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
75
Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS
Transformer Pad (po izbiri)
Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad
Mobilna združitvena postaja za Transformer je v prodaji ločeno.
1
2
3
4
5
Backspace
Tab
Enter
Caps Lock
Shift
Shift
Ctrl
Alt
Fn
6
76
Ctrl
Home
PgUp
PgDp
Fn
End
7
Priročnik za ASUS Transformer Pad
1
Vrata za priklop USB
V ta vrata vstavite kabel za priklop USB, da zagotovite električno
energijo za vašo mobilno priklopno postajo za ASUS Transformer
Pad in napolnite notranjo baterijo. Da preprečite poškodbe mobilne
priklopne postaje za ASUS Transformer Pad in baterije, vedno
uporabljajte priloženi napajalni adapter.
2
Indikator napolnjenosti baterije (dvobarven)
Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na sidrišče.
SVETI zeleno: Baterija je polna.
SVETI oranžno: Sidrišče je v stanju polnjenja baterije.
3
Reža za kartico SD
V to režo vstavite kartico SD.
4
Vrata USB (2.0)
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami USB
2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne naprave, bliskovni pogoni in
pogoni trdega diska.
5
Zapah mobilne priključne postaje
Premaknite zapah na levo, da odstranite tablični računalnik ASUS
Transformer Pad z mobilne priključne postaje.
6
Tipkovnica
Tipkovnica zagotavlja udobno globino tipk, torej globino, do katere
se potisne tipke za zanesljiv vnos znakov, ter počitek za obe dlani.
Črke na tipkovnici se razlikujejo glede na regijo oz. državo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
77
7
Drsna ploščica in gumbi
Sledilna ploščica z gumbi je kazalna naprava, ki omogoča enake
funkcije kot standardna miška.
Za izklop sledilne ploščice uporabite bližnjično tipko
.
Uporaba sledilne ploščice
A
Za premik kazalca prste podrsajte čez sledilno ploščico. Izbrani element lahko
povlečete tudi tako, da držite levo tipko in podrsate prst.
B
Fn
Tapnite enkrat za zagon elementa.
C
Podrsajte z dvema prstoma za premik gor, dol, levo ali desno.
78
Priročnik za ASUS Transformer Pad
D
Izbrani element primite z dvema prstoma.
Posebne funkcije tipkovnice
Nekaj posebnih tipk na tipkovnici mobilne priklopne postaje ima samostojne
funkcije in jih je treba uporabljati s funkcijsko tipko <Fn>.
Položaji posebnih tipk na tipkovnici mobilne priklopne postaje se
razlikujejo glede na državo ali regijo, njihove funkcije pa so iste.
Vrne se na prejšnjo stran.
VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za brezžični LAN.
VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za Bluetooth.
Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.
Zmanjšanje svetlosti zaslona
Fn
Povečanje
svetlosti zaslona
Fn
Fn
Vklopi ali izklopi tipalo za svetlobo v okolici.
Zajame podobo namizja.
Fn
PgUp
Home
Priročnik za ASUS Transformer Pad
79
PgUp
Home
PgDp
ome
Odpre internetni brskalnik.
Odpre Nastavitve.
Vrne se na prejšnjo pesem, če predvaja glasbo.
Začne predvajati glasbo z vašega seznama predvajanja.
Nadaljuje ali začasno ustavi predvajanje trenutne pesmi.
Prevrti naprej ali predvaja naslednjo pesem
PgUp med predvajanjem
glasbe.
Utiša zvočnik.
PgUp
Home
Zniža glasnost zvočnika.
PgUp
Home
PgUp
Home
Zviša glasnost zvočnika.
PgDp
PgDp
PgDp
End
End
End
PgDp
End
Home
Pomeni vrnitev
PgUpna začetni zaslon.
Brska po
vsebini
ASUS Transformer Pad in v
PgDp v računalniku
PgUp
End
Home
spletu.
Aktivira
lastnosti
menija in ima enako funkcijo kot
PgDp
End
Home
PgUp
na zaslonu.
Home
ali
PgUp
Home
Zaklene
tablični računalnik ASUS Transformer Pad in ga
PgDp
End
zaustavi v način spanja.
PgDp
End
PgUp
Fn
Home
PgDp
PgUp
End
Home
PgDp
Držite tipko <Fn> in uporabite smerne tipke za pomikanje navzgor ali navzdol
po dokumentu oz. na začetek ali na konec dokumenta.
PgUp
80
PgDp
End
Priročnik za ASUS Transformer Pad
End
Namestitev tabličnega računalnika ASUS
Transformer Pad na priključno postajo
1
3
2
2
Za priklop ASUS Transformer Pad:
1. Tablični računalnik ASUS Transformer Pad poravnajte z mobilno
priključno postajo.
2. Trdno vstavite ASUS Transformer Pad v vtičnico, da zaskoči, kar pomeni,
da je ASUS Transformer Pad varno nameščen na priklopno postajo.
3. Preverite, če se je zapah premaknil povsem desno.
Vedno poberite celoten sklop naprave z dna, ko je ASUS Transformer
Pad nameščen na priklopno postajo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
81
Odstranjevanje tabličnega računalnika ASUS
Transformer Pad s priključne postaje
3
2
1
2
Za odklop ASUS Transformer Pad:
1.
2.
82
Z eno roko premaknite zapah levo, da sprostite tablični računalnik ASUS
Transformer Pad iz držala in stabilizirate mobilno priključno postajo.
Z drugo roko odstranite tablični računalnik ASUS Transformer Pad z
mobilne priključne postaje.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS Transformer
Pad na priključni postaji
3
2
•
•
•
•
•
1
Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo.
Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
Priključek USB s 40 nožicami mora biti popolnoma vstavljen v ASUS
Transformer Pad ali mobilno priklopno postajo.
Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem
je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja pa je 15V, 1,2 A.
Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja
do 8 ur).
ASUS Transformer Pad ne morete polniti prek priklopnega kabla
USB, ko je povezan z mobilno priklopno postajo.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
83
Namestitev in odstranitev kartice SD
Za namestitev kartice SD:
1. Odstranite pokrov z reže za kartico SD.
2. Kartico SD nežno vstavite v režo.
3. Potisnite kartico SD, da se zaskoči na mesto.
Za odstranitev kartice SD:
1. Tapnite ikono kartice SD v
spodnjem desnem kotu in
tapnite
, da boste lahko
varno odstranili kartico
microSD.
2 Kartico nekoliko pritisnite,
da izskoči.
84
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Deklaracije in varnostne izjave
FCC Statement in vrednosti SAR veljajo samo za TF300T.
Izjava komisije za zvezne komunikacije
Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema
pogojema: (1) Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj. (2) Ta naprava mora
sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno
delovanje.
Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda
B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije
(FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred
škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča,
uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in
uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih
sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne
bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih
ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom
sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih
ukrepov:
•
•
•
•
Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.
Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno
ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.
Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami
ali oddajniki.
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)
Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov.
Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede
izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal
Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade
ZDA.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
85
Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate
(Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg.
Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je
sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.
Najvišja vrednost FCC SAR za to napravo pri testiranju za uporabo v bližini
telesa je bila 0,431 W/kg (Murata). Najvišja vrednost FCC & IC SAR za to
napravo pri testiranju za uporabo v bližini telesa je bila 1,390 W/kg (AW-615).
FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi
SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede
izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v
razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid,
če iščete po ID FCC: MSQTF300T.
Ta naprava je skladna s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane
meje izpostavljenosti v ANSI/IASUS Transformer Pad C95.1-1999, in je bila
preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v OET
bilten 65, priloga C.
Maksimalno merjenje SAR: 0 ,431 W/kg po zahtevi FCC.
1,390 W/kg FCC-ja po IC-ju.
0,215 W/kg po EU-ju.
Predpisi IC
Naprava je skladna s standardi RSS, izvzetimi iz licence Industry Canada
(IC). Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema: (1) ta naprava ne
povzroča motenj, in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno
s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.
Digitalni aparat razreda B je v skladu s standardom Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Ta radiokomunikacijska naprava kategorije II je skladna s standardom RSS-310
Industry Canada.
Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme
CNR-310 d’Industrie Canada.
Pri izdelkih, ki so na voljo v ZDA/Kanadi, lahko uporabljate le kanale 1~11.
Izbira drugih kanalov ni mogoča.
86
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Izjava o izpostavljenosti sevanju IC
Ta EUT je skladen s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje
izpostavljenosti v IC RSS-102, in je bila preskušena v skladu z merilnimi
metodami in postopki, določenimi v IASUS Transformer Pad 1528. To opremo
je treba namestiti in jo uporabljati na minimalni razdalji 0 cm med napravo, ki
seva, in vašim telesom.
Naprave in anten(e) ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali
oddajniki.
Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/
Kanadi.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
87
Označitev CE opozorila
CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije
Bluetooth
Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/
ES “elektromagnetna združljivost” in 2006/95/ES “direktiva o nizkih napetostih”.
CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo
Bluetooth
Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta
in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko
opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.
Zahteve za varno napajanje
Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti
uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G,
0,75 mm2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Recikliranje/vračilo ASUS
ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti
najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke,
s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge
sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v
različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim
tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.
Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega
smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s
komunalnimi odpadki.
NE mečite ASUS Transformer Pad na javno smetišče. Ta izdelek je bil
zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje.
Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna,
elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne sme
odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo
odstranitev elektronskih izdelkov.
VARNA TEMP: ASUS Transformer Pad uporabljajte v okoljih s
temperaturo med 0°C
(32°F) in 35°C (95°F)
88
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Podjetje Tuxera software omogoča podporo
zapisa NTFS.
SRS SOUND je blagovna znamka podjetja SRS
Labs, Inc. Tehnologija SRS SOUND je vgrajena z
licenco SRS Labs, Inc.
Vremenske informacije omogoča AccuWeather.
com®.
Pisavo iFont, ki je uporabljena v tem izdelku, je
razvilo podjetje Arphic.
Podpora Adobe® Flash® Player+
+Flash Player 10.2 je na voljo za prenos v trgovini
Android Market. To je proizvodna (GA oz. splošna
razpoložljivost) izdaja za naprave Android
2.2 (Froyo) in 2.3 (Gingerbread) ter začetna
beta izdaja za tablične računalnike Android
3.x (Honeycomb), ki imajo najmanj sistemsko
posodobitev Google 3.0.1.
Za več podrobnosti obiščite
http://blogs.adobe.com/flashplayer/.
Priročnik za ASUS Transformer Pad
89
Informacije o avtorskih pravicah
Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne
sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih
ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen
dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije,
brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (‘’ASUS’’).
Logotipa ASUS in ASUS Transformer Pad sta blagovni znamki podjetja
ASUSTek Computer Inc. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.
Omejitev odgovornosti
Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri
kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru,
ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je
ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe
na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske
ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe
pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene
vsakega izdelka.
ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali
zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.
Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je
maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in
prodajalcev.
ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK
TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH
ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA
ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA ( VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI
DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.
Proizvajalec
Naslov, mesto
Država
Pooblaščeni predstavnik
v Evropi
Naslov, mesto
Država
90
ASUSTek COMPUTER INC.
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Priročnik za ASUS Transformer Pad
Download PDF