ASUS VC62B User's Manual | Manualzz
VivoPC Barebone
Használati utasítás
HUG9627
Első kiadás
Szeptember 2014
Szerzői jogi információk
Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak,
illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad
sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre
lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt
tartalékmásolat készítése céljából.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN
AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI
VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN
OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM
KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS
OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG
AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy
szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából
történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG
TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR
MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ
ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY
PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright® 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!
A kötelezettség korlátozása
Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség
miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a
jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget
a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban
bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a
jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen
végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.
Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés
alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.
Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek
tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.
AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:
(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI
MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT
KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET
VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN
FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.
Szerviz és támogatás
Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com
Tartalomjegyzék
A kézikönyvről...................................................................................................... 4
A kézikönyvben felhasznált konvenciók................................................... 4
Tipográfia............................................................................................................. 4
A csomag tartalma.............................................................................................. 5
Ismerje meg VivoPC készülékét
7
Jellemzők............................................................................................................... 8
Előlap ............................................................................................................... 8
Bal oldal............................................................................................................... 9
Hátul .............................................................................................................10
A VivoPC használata
13
Első lépések.........................................................................................................14
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a VivoPC-hez.......14
Csatlakoztasson megjelenítőt a VivoPC-hez..........................................16
USB-billentyűzet vagy -egér csatlakoztatása........................................17
Kapcsolja be a VivoPC-t.................................................................................18
A VivoPC kikapcsolása.....................................................................................19
A VivoPC alvó állapotba helyezése.............................................................19
Belépés a BIOS beállításokba........................................................................19
Gyors belépés a BIOS-ba...............................................................................20
Rendszerkomponensek telepítése
21
Memóriamodulok telepítése........................................................................22
Tárolóeszközök telepítése..............................................................................27
2,5 hüvelykes HDD-k/SSD-k telepítése....................................................27
3,5 hüvelykes HDD beszerelése..................................................................34
Függelékek
39
Biztonsági információ......................................................................................40
A rendszer üzembe helyezése....................................................................40
Gondozás használat közben........................................................................40
Hatósági megjegyzések..................................................................................42
ASUS elérhetőségi adatokat..........................................................................48
VivoPC Barebone
3
A kézikönyvről
A kézikönyv tájékoztatást nyújt a PC hardver- és szoftverjellemzőiről,
a következő fejezetekbe szervezve:
1. fejezet: Ismerje meg VivoPC készülékét
Ez a fejezet a VivoPC hardverkomponenseit írja le.
2. fejezet: A VivoPC használata
Ez a fejezet a VivoPC használatával kapcsolatosan nyújt
tájékoztatást.
3. fejezet: Rendszerkomponensek telepítése
Ez a fejezet a VivoPC barebone új összetevőinek telepítésével
kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
Függelékek
Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz
a Vivo PC-vel kapcsolatosan.
A kézikönyvben felhasznált konvenciók
Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az
üzenetek a következőképpen jelennek meg:
FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a
feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.
MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket
tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.
FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be
kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat
végeznek el, nehogy megsérüljenek a Notebook PC adatai és
részegységei.
Tipográfia
4
Félkövér
Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.
Dőlt
Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja
a kézikönyvben
VivoPC Barebone
A csomag tartalma
A VivoPC csomagja a következő tételeket tartalmazza:
Illesztőprogramot
tartalmazó DVD
VivoPC Barebone
Hálózati adapter
Tápkábel
8 csomag csavar
Műszaki dokumentáció
MEGJEGYZÉS:
• A csomag tartalma és a termék tényleges műszaki
tulajdonságai a VivoPC típusa, illetve az adott ország vagy
régió szerint eltérőek lehet.
• Ezen elemek elérhetősége és mennyisége a VivoPC gyári
konfigurációjától függően változó
• Ha egy eszköz vagy valamelyik részegysége a garanciális
időszakon belül normál és megfelelő használat mellett
elromlik, vigye a garanciakártyát az ASUS szervizközpontjába
a hibás részegységek cseréje érdekében.
VivoPC Barebone
5
6
VivoPC Barebone
1
Ismerje meg VivoPC készülékét
Jellemzők
Előlap
Felső fedél
A levehető felső fedél lehetővé teszi a merevlemezmeghajtó és a memóriamodulok elérését.
FONTOS! A felső fedél eltávolítása előtt kapcsolja
ki a VivoPC készüléket, majd húzza ki a tápkábelt, és
válassza le a többi perifériás eszközt.
Audió hangszórók
A VivoPC a SonicMaster technológiát alkalmazza, amely
hi-fi hangminőséget biztosít teltebb basszussal egyenesen
a beépített hangszórókból.
A meghajtók tevékenységét mutató kijelző
A jelzőfény világít, amikor a VivoPC a belső adattároló
meghajtókat éri el.
8
VivoPC Barebone
Bal oldal
Szellőzőnyílások
A VivoPC bal oldalán lévő szellőzőnyílások lehetővé teszik a
hideg levegő beáramlását a készülékházba.
FONTOS: Az optimális hőleadás és szellőzés
érdekében győződjön meg arról, hogy a
szellőzőnyílásokat nem takarja el semmi.
VivoPC Barebone
9
Hátul
Power gomb
A főkapcsoló gomb lehetővé teszi a VivoPC be-, illetve
kikapcsolását. A főkapcsoló gombbal a VivoPC-t alvó
módba is helyezheti.
Flash memóriakártya-olvasó
A beépített memóriakártya-olvasó lehetővé teszi, hogy a
PC-n MMC/SD kártyákat olvasson és írjon.
Felső fedél retesze + Kensington-féle biztonsági zár
A felső fedél retesze a felső fedelet rögzíti a VivoPC-hez.
A Kensington biztonsági nyílás lehetővé teszi a VivoPC
rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek
segítségével.
USB 3.0 ports
Ez a Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) csatlakozó akár 5
Gbit/s adatátviteli sebességet kínál és visszamenőleg
kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal.
10
VivoPC Barebone
DisplayPort port
Ezt a portot a ViVo PC és DisplayPort, VGA, DVI vagy HDMI
külső megjelenítő összekötésére használhatja.
LAN port
A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN csatlakozó
szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi
hálózathoz történő csatlakozáshoz.
Fejhallgató/Audió kimeneti csatlakozóaljzat
A sztereó fejhallgató aljzaton keresztül a rendszer audió
kimenetét aktív hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz
csatlakoztatja.
Mikrofon csatlakozóaljzat
A mikrofon csatlakozóaljzatot mikrofon csatlakoztatására
lehet használni videokonferenciához, hangalámondásra
vagy egyszerű hangfelvételek készítéséhez.
Digitális audió kimenet (optikai S/PDIF)
A Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) optikai csatlakozón
keresztül továbbítható a digitális hangjel a VivoPC-ről
erősítőhöz vagy televízióhoz.
USB 2.0 port
Az USB (Universal Serial Bus) 2.0 csatlakozó kompatibilis
az USB 2.0/1.1 szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek,
mutatóeszközök, fényképezőgépek és merevlemezmeghajtók. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi
lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák
kiegészítő csatlakozási pontként vagy elosztóként
működnek.
HDMI csatlakozó
A HDMI (High Definition Multimedia Interface –
Nagyfelbontású multimedia csatoló) Full-HD eszközök,
mint pl. LCD TV vagy monitor használatát támogatja, így
lehetővé teszi a megtekintést egy nagyméretű, külső
megjelenítőn.
VivoPC Barebone
11
Hátsó szellőzőnyílások
A szellőzőnyílások lehetővé teszik a meleg levegő
távozását a VivoPC belsejéből.
FONTOS: Az optimális hőleadás és szellőzés
érdekében győződjön meg arról, hogy a
szellőzőnyílások legalább 10 cm távolságra vannak az
esetleges akadályoktól.
Tápcsatlakozó bemenet (DC 19V)
A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja
egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az
aljzaton keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A PC
sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt
hálózati adaptert használja áramforrásként.
FIGYELMEZTETÉS! A hálózati adapter felhevülhet a
tartós használattól. Ne takarja le az adaptert és tartsa
távol a testétől.
12
VivoPC Barebone
A VivoPC használata
2
Első lépések
Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert a
VivoPC-hez
A hálózati adapter VivoPC-hez történő csatlakoztatásához:
A. Csatlakoztassa az AC hálózati tápkábelt az AC-DC hálózati
adapterhez.
B. Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati
aljzatba.
C. Csatlakoztassa a DC tápkábel dugóját a VivoPC tápfeszültség
(DC) bemenetéhez.
MEGJEGYZÉS: Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése
eltérő lehet.
14
VivoPC Barebone
FONTOS!
• Javasoljuk, hogy kizárólag a VivoPC-hez mellékelt hálózati
adaptert és kábelt használja.
• Nyomatékosan ajánljuk, hogy földelt fali csatalkozóaljzatot
használjon a VivoPC működtetéséhez.
• A konnektor a VivoPC közelében legyen és könnyen elérhető
legyen.
• A VivoPC hálózati áramellátásról történő leválasztásához
húzza ki a VivoPC-t a konnektorból.
MEGJEGYZÉS:
A tápfeszültség adapter adatai:
• Bemeneti feszültség: 100-240 V~
• Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
• Névleges kimeneti áramerősség: 3.42A (65W) / 4.74A (90W)
(Típustól függően eltér)
• Névleges kimeneti feszültség: 19 V DC
VivoPC Barebone
15
Csatlakoztasson megjelenítőt a VivoPC-hez
Olyan megjelenítőt vagy kivetítőt csatlakoztathat a VivoPC-hez,
amely a következő csatlakozókkal rendelkezik:
•
HDMI-csatlakozó
•
DisplayPort-csatlakozó
•
VGA-csatlakozó (használja DisplayPort–VGA átalakítóval vagy
HDMI–VGA átalakítóval)
•
DVI-csatlakozó (használja HDMI–DVI átalakítóval)
MEGJEGYZÉS: A HDMI–DVI átalakító, a DisplayPort–VGA átalakító és
a HDMI–VGA átalakító külön megvásárolható.
Megjelenítő VivoPC-hez történő csatlakoztatásához:
Csatlakoztassa a megjelenítő jelkábelét a HDMI- vagy a DisplayPortaljzathoz.
Megjelenítő csatlakoztatása a HDMI-aljzathoz
Megjelenítő csatlakoztatása a DisplayPort-aljzathoz
16
VivoPC Barebone
USB-billentyűzet vagy -egér csatlakoztatása
A VivoPC-hez gyakorlatilag bármilyen USB-billentyűzetet vagy
-egeret csatlakoztathat. Vezeték nélküli billentyűzet és egér készlet
USB-kulcsát is csatlakoztathatja.
Billetyűzet és egér VivoPC-hez történő csatlakoztatásához:
Csatlakoztassa a billentyűzet és egér USB-kábelét a VivoPC bármely
USB 2.0 csatlakozójához.
Csatlakoztassa a billentyűzetet és egeret az USB 2.0 aljzathoz
VivoPC Barebone
17
Kapcsolja be a VivoPC-t
Nyomja meg a főkapcsoló gombot a VivoPC bekapcsolásához.
18
VivoPC Barebone
A VivoPC kikapcsolása
Ha a VivoPC nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a
főkapcsoló gombot legalább négy (4) másodpercig, amíg a VivoPC
kikapcsolódik.
A VivoPC alvó állapotba helyezése
A VivoPC alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a
Főkapcsoló gombot.
Belépés a BIOS beállításokba
A BIOS (Basic Input and Output System) rendszerhardverbeállításokat tárol, amelyek a VivoPC rendszerindításához
szükségesek.
Az optimális teljesítmény érdekében, normális esetben az
alapértelmezett BIOS beállítások érvényesek a körülmények
többségére. Az alábbi körülmények kivételével ne módosítsa az
alapértelmezett BIOS beállításokat:
• Hibaüzenet jelenik meg a képernyőn rendszerindítás közben, és
kéri, hogy futtassa a BIOS beállítást.
• Új rendszerelemet telepített, amely további BIOS-beállítások
elvégzését vagy frissítést igényel.
FIGYELMEZTETÉS! A nem megfelelő BIOS-beállítások labilis
rendszerhez vagy sikertelen rendszerindításhoz vezethetnek.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy a BIOS-beállításokat csak a szerviz
szakképzett munkatársainak segítségével végezze el.
Gyors belépés a BIOS-ba
A BIOS-ba történő gyors belépéshez:
• Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább négy (4)
másodpercig a VivoPC leállításához, majd nyomja meg újra a
főkapcsoló gombot az asztali VivoPC visszakapcsolásához, majd
a POST (bekapcsolási önteszt) során nyomja meg az <F2> vagy
<Del> billentyűt.
• A PC kikapcsolt állapotában válassza le a tápkábelt a VivoPC
tápcsatlakozó aljzatáról. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd
nyomja meg a főkapcsoló gombot a VivoPC bekapcsolásához.
A POST (bekapcsolási önteszt) során nyomja meg az <F2> vagy
<Del> billentyűt.
MEGJEGYZÉS: A POST (bekapcsolási önteszt) szoftver által vezérelt
diagnosztikai vizsgálatok sorozata, ami a PC bekapcsolásakor fut.
3
Rendszerkomponensek telepítése
Memóriamodulok telepítése
A VivoPC Barebone két SO-DIMM-memórianyílás található, amelyek
lehetővé teszik, hogy két darab 2 GB, 4 GB vagy 8 GB kapacitású,
nem pufferelt memóriamodult helyezzen be nem ECC-s, 1.35V DDR3
típusú, 204 tűs SO-DIMM modulokkal, és így a memóriát maximum
16 GB kapacitásig bővítse.
FONTOS! A 1.35V DDR3 SO-DIMM modult kizárólag a VivoPC
készülék DIMM-nyílásaiba helyezheti be.
MEGJEGYZÉS: A kompatibilis DIMM-ek listájáért látogasson el a
http://www.asus.com webhelyre.
A memóriamodulok beszereléséhez vagy bővítéséhez tegye a
következőket:
1. Kapcsolja ki a VivoPC-t.
2. Húzza ki az összes kábelt és perifériát.
3. Helyezze a VivoPC-t egy stabil, vízszintes felületre.
4. Nyomja le a hátlapon lévő reteszt a felső fedél kioldásához.
22
VivoPC Barebone
5. Csúsztassa a felső fedelet a VivoPC hátsó része felé, amíg leválik
a készülékházról.
6. Emelje fel a fedelet, majd tegye félre.
7. Csúsztassa le óvatosan a DualBay adaptert a SATA-csatlakozóról,
majd távolítsa el a bővítőhelyről.
MEGJEGYZÉS: A VivoPC barebone gyárilag üres DualBay adapterrel
kerül forgalomba. Ha a DualBay adaptert egy 3,5 hüvelyk méretű
HDD-re szeretné lecserélni, tekintse meg további tudnivalókért a 3,5
hüvelyk méretű HDD telepítése című részt.
VivoPC Barebone
23
D
Memory
8. Készítse elő a memóriamodult.
9. Lazítsa meg a csavart, amely a SO-DIMM nyílás fedelét rögzíti
(A), majd nyissa fel a fedelet (B).
HD
Soros ATA csatlakozó
Memory
SO-DIMM nyílás
fedelét
bővítőhely
10. Illessze a memóriamodult a foglalatba (A), majd nyomja le
(B), amíg a helyére nem pattan. A másik memóriamodul
telepítéséhez ismételje meg ugyanezeket a lépéseket.
FONTOS! Először mindig az alsó nyílásba helyezze be a modult.
24
VivoPC Barebone
11. Helyezze vissza az SO-DIMM-nyílás fedelét (A), és rögzítse azzal
a csavarral (B), amelyet korábban eltávolított.
12. Helyezze vissza a Vivo DualBay adaptert a bővítőhelyre, majd
csúsztassa a SATA-csatlakozó felé.
SATA-csatlakozó
VivoPC Barebone
25
13. Tegye vissza a felső fedelet és annak rögzítéséhez csúsztassa a
VivoPC eleje felé.
14. Zárja le a reteszt, hogy a felső fedelet a számítógépházhoz
rögzítse.
26
VivoPC Barebone
Tárolóeszközök telepítése
Igény szerint két 2,5 hüvelykes HDD-t vagy SSD-t telepíthet (a
Vivo DualBay adapteren keresztül) vagy egy 3,5 hüvelykes HDD-t a
VivoPC barebone tárolóeszközeként.
2,5 hüvelykes HDD-k/SSD-k telepítése
FONTOS! Mielőtt bármilyen eszközt vagy komponenst telepítene,
feltétlenül kapcsolja ki a VivoPC készüléket, majd húzza ki az összes
kábelt, és válassza le az összes perfériás eszköz.
2,5 hüvelykes HDD-k/SSD-k telepítéséhez tegye a következőket:
1. Helyezze a VivoPC-t egy stabil, vízszintes felületre.
2. Nyomja le a hátlapon lévő reteszt a felső fedél kioldásához.
3. Csúsztassa a felső fedelet a VivoPC hátsó része felé, amíg leválik
a készülékházról.
VivoPC Barebone
27
4. Emelje fel a fedelet, majd tegye félre.
5. Csúsztassa le óvatosan a Vivo DualBay adaptert a SATAcsatlakozóról, majd távolítsa el a bővítőhelyről.
Vivo DualBay adapter
VivoPC
6. Helyezze a Vivo DualBay adaptert egy sima, stabil felületre.
7. Távolítsa el a Vivo DualBay adapter hátoldalán lévő csavarokat,
és tegye őket félre.
28
VivoPC Barebone
8. Távolítsa el a felső fedelet. Az eltávolításhoz csúsztassa hátrafelé
az ábrán látható módon.
9. Készítse elő a 2,5 hüvelykes HDD-t vagy SSD-t és a készülékhez
kapott csavarokat.
10. Igazítsa egy vonalba a 2,5 hüvelykes HDD vagy SSD SATAcsatlakozóját a Vivo DualBay adapter alsó részén lévő SATAcsatlakozóval, majd csúsztassa a 2,5 hüvelykes HDD-t vagy
SSD-t az adapter SATA-csatlakozójába az ábra szerint.
SATA-csatlakozó (HDD/SSD)
SATA-csatlakozó (az alsó port
a Vivo DualBay adapteren)
2,5 hüvelykes
HDD/SSD
Vivo DualBay adapter
VivoPC Barebone
29
11. Keresse meg a Vivo DualBay adapter alján lévő csavarnyílásokat,
majd rögzítse a 2,5 hüvelykes HDD-t/SSD-t az adapterhez a
csomag részeként kapott csavarokkal. Tegye félre.
12. Fogja meg a Vivo DualBay adapter felső fedelét, és tegye fejjel
lefelé egy sima, stabil felületre.
13. Fogjon meg egy másik 2,5 hüvelykes HDD-t vagy SSD-t, majd
tegye fejjel lefelé a Vivo DualBay fedelének tetejére úgy,
hogy a meghajtón lévő csavarnyílások a felső fedélen lévő
csavarnyílásokhoz illeszkedjenek.
egy másik 2,5 hüvelykes
HDD/SSD
csavarnyílások (2,5 hüvelykes
HDD/SSD)
felső fedél
csavarnyílások (felső
fedél)
felső fedél elülső
része
30
VivoPC Barebone
14. Rögzítse a 2,5 hüvelykes HDD-t vagy SSD-t a felső fedélen a
csomag részeként kapott csavarok segítségével.
15. Helyezze a felső fedelet és a HDD-t vagy SSD-t a Vivo DualBay
adapterbe, majd csúsztassa a SATA-csatlakozó felé.
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a felső fedélen lévő HDD/SSD
SATA-csatlakozója megfelel a Vivo DualBay adapteren lévő SATAcsatlakozónak, és a felső fedél hátoldalán lévő csavarnyílások is
illeszkednek az adapteren lévő csavarnyílásokhoz (lásd az ábrát).
SATA-csatlakozó
felső fedél és 2,5
hüvelykes HDD/SSD
Vivo DualBay adapter és 2,5
hüvelykes HDD/SSD
csavarnyílások (felső
fedél)
csavarnyílások (Vivo DualBay
adapter)
VivoPC Barebone
31
16. Rögzítse a felső fedelet és a 2,5 hüvelykes HDD-t vagy SSD-t a
Vivo DualBay adapterhez a 7. lépésben eltávolított csavarok
segítségével.
17. Helyezze be a Vivo DualBay adaptert a VivoPC bővítőhelyébe,
majd csúsztassa a SATA-csatlakozó felé, amíg rögzül.
32
VivoPC Barebone
18. Tegye vissza a felső fedelet és annak rögzítéséhez csúsztassa a
VivoPC eleje felé.
19. Zárja le a reteszt, hogy a felső fedelet a számítógépházhoz
rögzítse.
20. Csatlakoztassa újra az összes kábelt és perifériás eszközt.
21. Kapcsolja be a VivoPC-t.
VivoPC Barebone
33
3,5 hüvelykes HDD beszerelése
Egy 3,5 hüvelykes HDD beszereléséhez tegye a következőket:
1. Helyezze a VivoPC-t egy stabil, vízszintes felületre.
2. Nyomja le a hátlapon lévő reteszt a felső fedél kioldásához.
3. Csúsztassa a felső fedelet a VivoPC hátsó része felé, amíg leválik
a készülékházról.
4. Emelje fel a fedelet, majd tegye félre.
34
VivoPC Barebone
5. Csúsztassa le óvatosan a Vivo DualBay adaptert a SATAcsatlakozóról, majd távolítsa el a bővítőhelyről.
Vivo DualBay adapter
VivoPC
6. Távolítsa el a négy fekete gumifejű csavart a Vivo DualBay
adapterről, és tegye őket félre.
MEGJEGYZÉS: Ennél a lépésnél használjon egy megfelelő eszközt,
például egy csavarhúzót.
gumifej
fekete
csavar
7. Készítse elő a 3,5 hüvelykes HDD-t.
VivoPC Barebone
35
8. Csavarja be a négy gumifejű fekete csavart a HDD
csavarnyílásaiba az ábrán látható módon.
fekete csavar
gumifej
9. Helyezze a soros ATA HDD-t a bővítőhely tetejére olyan
irányban, hogy a HDD SATA-csatlakozói illeszkedjenek a VivoPC
bővítőhelyének SATA-csatlakozójához.
10. Illessze a gumifejeket a bővítőhelyen lévő négy csavarnyílásba.
11. Óvatosan csúsztassa be a soros ATA HDD-t a bővítőhelyre a
SATA-csatlakozó irányába.
SATA-csatlakozó
gumifej
csavarnyílás
36
VivoPC Barebone
12. Győződjön meg arról, hogy a soros ATA HDD szorosan a helyére
rögzült, és a SATA-csatlakozók is megfelelően illeszkednek.
13. Tegye vissza a felső fedelet és annak rögzítéséhez csúsztassa a
VivoPC eleje felé.
VivoPC Barebone
37
15. Zárja le a reteszt, hogy a felső fedelet a számítógépházhoz
rögzítse.
38
VivoPC Barebone
Függelékek
Biztonsági információ
A VivoPC tervezése és tesztelése a számítástechnikai eszközökre
vonatkozó legújabb biztonsági szabványok alapján történt. Az
Ön biztonsága érdekében azonban ne feledje elolvasni az alábbi
biztonsági információkat.
A rendszer üzembe helyezése
• Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentáció összes
utasítását, mielőtt működtetné a rendszert.
• A terméket ne használja víz vagy hőforrás közelében.
• A rendszert stabil felületre állítsa.
• A készülékházon található nyílások a szellőztetést szolgálják.
Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat. Győződjön meg
arról, hogy elegendő hely van a rendszer körül a megfelelő
szellőzéshez. Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a
szellőzőnyílásokba!
• A terméket 0˚C (32˚F) és 35˚C (95˚F) közötti hőmérsékleten
használja.
• Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes
áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges
teljesítményét.
Gondozás használat közben
• Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá tárgyakat.
• Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
• Annak ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély
mennyiségű áram még folyik a tápkábelen. A rendszer tisztítása
előtt mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
• Ha az alábbi műszaki problémákat tapasztalja a termékkel
kapcsolatban, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba egy
szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
– A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
– Folyadék ömlött a készülékbe.
–A rendszer nem működik normálisan annak ellenére, hogy
betartotta az összes használati utasítást.
– A rendszert elejtették, vagy a burkolata megsérült.
– A rendszer teljesítménye megváltozik.
40
VivoPC Barebone
Lítium-ion akkumulátorra
vonatkozó figyelmeztetés
VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumulátor használata
robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó
által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának
megfelelően ártalmatlanítsák.
TILOS SZÉTSZERELNI!
A garancia nem vonatkozik olyan termékekre,
amelyeket a felhasználó szétszerelt.
NE dobja ki a VivoPC-t a háztartási szeméttel. Ezt a terméket
az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás céljából
készült. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló
jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus
berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet)
nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus
termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi
hatóságoknál.
VivoPC Barebone
41
Hatósági megjegyzések
REACH
Megfelelve a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése,
engedélyezése és korlátozása) szabályozási keretrendszernek, közzétettük
a termékeinkben lévő vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyen,
amely itt található: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.
ASUS újrahasznosítási /Visszavételi szolgáltatások
Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem
iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk,
amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják
termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és a
csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes
újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm weboldalra.
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés
FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot vittek
fel a VivoPC burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.
nyilatkozata
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az
alábbi feltételek esetén használható::
• A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
• Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatos működést okozó zavarokat is.
A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása
15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó
követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében
megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg,
hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal
szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki,
ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése
és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra
azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem
fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben
42
VivoPC Barebone
káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet
meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi
lépések segítségével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
• A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba
csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió
szakembertől.
VIGYÁZAT: Az eszköz jogtulajdonosa által kifejezetten jóvá nem
hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az
üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.
Rádiófrekvenciás besugárzásra vonatkozó figyelmeztetés
E készüléket a mellékelt utasítások szerint kell telepíteni és
működtetni, az adókészülékkel használt antenná(ka)t úgy
kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm
távolságra legyen(ek), illetve tilos az(oka)t együtt elhelyezni és
működtetni bármilyen egyéb antennával vagy adókészülékkel. A
végfelhasználókat és a telepítést végző személyeket el kell látni
az antenna telepítési, illetve az adókészülék kezelési utasításaival,
hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó
követelményeknek.
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE)
Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek
minősülnek:
• Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint
• Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint
• Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint
• Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi
követelmények a [3.1b cikk] szerint
• Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és
[EN 301 489-17] szerint
• A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint
• Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint
VivoPC Barebone
43
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban
Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv
használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb
megengedett sugárzási teljesítmény:
•
•
10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)
100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében
MEGJEGYZÉS: A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es
sávban működnek.
Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy
közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium
előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális
megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A
kültéren, közterületen történő használat nem engedélyezett.
Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan:
• A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
• A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW
Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata
megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri
EIRP mellett:
44
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes Alpes
08
Ardennes
09
Ariège
11
Aude
12
Aveyron
16
Charente
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
32
Gers
36
Indre
37
Indre et Loire
41
Loir et Cher
45
Loiret
50
Manche
55
Meuse
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
63
Puy du Dôme
64
Pyrénées Atlantique
66
Pyrénées
Orientales
67
Bas Rhin
70
Haute Saône
71
Saône et Loire 75
Paris
82
Tarn et Garonne
84
Vaucluse
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de
Belfort
94
Val de Marne
VivoPC Barebone
Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték
nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén.
Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (www.
art-telecom.fr).
MEGJEGYZÉS: az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW,
de több mint 10 mW teljesítményt sugároz.
A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata
Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális
berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében
a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési
Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
VivoPC Barebone
45
CE Jelölés
CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek
Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK “Elektromágneses
kompatibilitás” és a 2006/95/EK “Alacsonyfeszültségű direktíva” EEK
direktíváknak.
CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező
eszközöknek
Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999
március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket
szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi
elismerésnek.
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken
46
N. America
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
VivoPC Barebone
ENERGY STAR termék
Az Energy Star az USA Környezetvédelmi
Hivatalának és az USA Energiaügyi Hivatalának
közös programja, amely mindenki számára segít
pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet
energiatakarékos termékek és gyakorlat
alkalmazásával.
Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott
ASUS termék megfelel az ENERGY STAR norma előírásainak, és az
energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezett.
A monitor és a számítógép automatikusan alvó módba kerülnek
10, illetve 30 perc üresjárat után. A számítógép felébresztéséhez
kattintson az egérrel vagy nyomjon meg egy gombot a
billentyűzeten.
További információk az energiagazdálkodásról és a környezet
számára nyújtott előnyeiről itt: http://www.energy.gov/
powermanagement. Az ENERGY STAR közös programmal kapcsolatos
részletekért pedig látogasson el a http://www.energystar.gov
oldalra.
MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux
alapú termékeken.
VivoPC Barebone
47
ASUS elérhetőségi adatokat
ASUSTeK COMPUTER INC.
Vállalat címe
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Általános (tel.) +886-2-2894-3447
Általános (fax) +886-2-2890-7798
[email protected]
Weboldalhttp://www.asus.com
Műszaki támogatás
Általános (tel.) Általános (fax)
Online támogatás
+86-21-38429911
+86-21-58668722, Mellék. 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Vállalat címe
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Általános (tel.)
+1-510-739-3777
Általános (fax)
+1-510-608-4555
Weboldalhttp://usa.asus.com
Műszaki támogatás
Általános (fax)
Általános támogatás
Online támogatás
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)
Vállalat címe
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Általános (fax)
+49-2102-959931
Weboldalhttp://www.asus.com/de
Online támogatás
http://eu-rma.asus.com/sales
Műszaki támogatás
Általános (tel.)
Általános (fax)
Online támogatás
Gyártó
+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUSTeK Computer Inc.
Általános (tel.) +886-2-2894-3447
Vállalat címe: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
Európai hivatalos
képviselet:
48
VivoPC Barebone
ASUSTeK Computer GmbH
Vállalat címe: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
VivoPC Barebone
49
EC Declaration of Conformity
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Address:
Authorized representative in Europe:
Address, City:
Country:
VC62B
Model name :
Declaration Date: 15/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
CE marking
Signature : __________
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
(EC conformity marking)
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
conform with the essential requirements of the following directives:
VivoPC
Product name :
declare the following apparatus:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Manufacturer:
We, the undersigned,
Ver. 140331
VM42,VM62,VM62N
VivoPC
GERMANY
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ASUS COMPUTER GmbH
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Declaration Date: 25/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
CE marking
2011/65/EU-RoHS Directive
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
Signature : __________
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
(EC conformity marking)
Regulation (EC) No. 617/2013
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
conform with the essential requirements of the following directives:
Model name :
Product name :
declare the following apparatus:
Country:
Address, City:
Authorized representative in Europe:
Address:
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Ver. 140331
50
VivoPC Barebone
Address:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
(510)739-3777/(510)608-4555
Ver. 140331
(510)739-3777/(510)608-4555
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Asus Computer International
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Date :
Date :
Sep. 15, 2014
Signature :
Signature :
Jun. 25, 2014
Steve Chang / President
Representative Person’s Name :
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Supplementary Information:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Conforms to the following specifications:
Model Number : VM42,VM62,VM62N
Conforms to the following specifications:
Product Name : VivoPC
Model Number : VC62B
hereby declares that the product
Phone/Fax No:
Address:
Responsible Party Name:
Product Name : VivoPC
hereby declares that the product
Phone/Fax No:
Asus Computer International
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Responsible Party Name:
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION OF CONFORMITY
Ver. 140331
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement