Asus | VC62B | User's Manual | ASUS VC62B User's Manual

VivoPC Barebone
Podręcznik użytkownika
PL9627
Wydanie pierwsze
Wrzesień 2014
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie
można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania
danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez
wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS,
JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.)
NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie
w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od
firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia
od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody
nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie
szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego
oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia
w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z
niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny
pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON
TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ
LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),
NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O
ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika.................................................... 4
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku................................ 4
Typografia............................................................................................................ 4
Zawartość opakowania..................................................................................... 5
Poznanie budowy VivoPC
7
Funkcje.................................................................................................................... 8
Przód..................................................................................................................... 8
Widok z lewej...................................................................................................... 9
Tył.........................................................................................................................10
Używanie VivoPC
13
Przygotowanie urządzenia............................................................................14
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do VivoPC..........................14
Podłączenie do VivoPC panela wyświetlacza........................................16
Podłączanie klawiatury USB lub myszy...................................................17
Włączanie VivoPC............................................................................................18
Wyłączanie VivoPC............................................................................................19
Przełączanie VivoPC do trybu uśpienia.....................................................19
Przechodzenie do konfiguracji BIOS..........................................................19
Szybkie przechodzenie do BIOS.................................................................20
Uaktualnianie pamięci 21
Uaktualnianie modułów pamięci................................................................22
Instalacja urządzeń pamięci..........................................................................27
Instalacja 2,5-calowego dysku twardego/napędu SSD.....................27
Instalacja 3,5-calowego dysku twardego...............................................34
Załączniki
39
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....................................................40
Instalacja systemu...........................................................................................40
Opieka podczas używania............................................................................40
Uwagi prawne....................................................................................................42
Informacje kontaktowe producenta..........................................................48
VivoPC Barebone
3
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku zawarte są informacje na temat funkcji
sprzętowych i programowych, które zostały pogrupowane
tematycznie w następujące rozdziały:
Rozdział 1: Poznanie budowy VivoPC
Ten rozdział zawiera szczegółowy opis komponentów VivoPC.
Rozdział 2: Używanie VivoPC
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące używania VivoPC.
Rozdział 3: Instalacja komponentów systemu
W tym rozdziale znajdują się informacje o instalacji nowych
komponentów w komputerze VivoPC barebone.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie VivoPC.
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku, komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy
się zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów notebooka.
Typografia
4
Wytłuszczenie
Oznacza menu lub element, który należy
wybrać.
Pochylenie
Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do
których można się odnieść.
VivoPC Barebone
Zawartość opakowania
Opakowanie VivoPC zawiera następujące elementy:
Płyta DVD ze
sterownikami
VivoPC Barebone
Adapter zasilania
prądem zmiennym
Kabel zasilający
8 śrub
Dokumentacja techniczna
UWAGI:
• Rzeczywiste specyfikacje produktu oraz zawartość
opakowania mogą różnić się w zależności od typu modelu
komputera VivoPC, a także kraju lub regionu.
• Dostępność i ilość tych elementów w opakowaniu z VivoPC
jest zróżnicowana.
• Jeśli urządzenie lub jego komponenty ulegną awarii lub
zaczną działać nieprawidłowo podczas normalnego i
prawidłowego używania w okresie gwarancyjnym, należy
dostarczyć kartę gwarancyjną do punktu serwisowego ASUS
w celu wymiany uszkodzonych komponentów.
VivoPC Barebone
5
6
VivoPC Barebone
Poznanie budowy VivoPC
1
Funkcje
Przód
Pokrywa górna
Zdejmowana pokrywa górna umożliwia dostęp do dysku
twardego i modułów pamięci.
WAŻNE! Przed zdjęciem pokrywy górnej, wyłącz
komputer VivoPC i odłącz kabel zasilający oraz inne
urządzenia peryferyjne.
Głośniki audio
VivoPC wykorzystuje technologię SonicMaster do
dostarczania dźwięku jakości hi-fi, z bogatszymi basami,
prosto z wbudowanych głośników audio.
Wskaźnik aktywności napędu
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że VivoPC
uzyskuje dostęp do dysku twardego.
8
VivoPC Barebone
Widok z lewej
Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne z lewej strony umożliwiają
przechodzenie do obudowy VivoPC chłodzącego
powietrza.
WAŻNE! Dla zapewnienia optymalnego rozpraszania
ciepła i wentylacji powietrza, należy sprawdzić, czy są
drożne szczeliny wentylacyjne.
VivoPC Barebone
9
Tył
Przycisk zasilania
Przycisk zasilania umożliwia włączanie lub wyłączanie
VivoPC. Można także użyć przycisk zasilania do
przełączania VivoPC na tryb uśpienia.
Czytnik kart pamięci Flash
Wbudowany czytnik kart pamięci umożliwia odczytywanie
i zapisywanie danych przez komputer PC do i z kart MMC/
SD.
Zatrzask zamknięcia pokrywy górnej + gniazdo
zabezpieczenia Kensington
Zatrzask zamknięcia pokrywy górnej mocuje pokrywę
górną w komputerze VivoPC.
Gniazdo zabezpieczenia Kensington umożliwia
zabezpieczenie komputera VivoPC z wykorzystaniem
produktów zabezpieczeń Kensington®.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0),
zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest
wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.
10
VivoPC Barebone
Port DisplayPort
Port ten służy do podłączenia komputera ViVo PC do
ekranu zewnętrznego ze złączem DisplayPort, VGA, DVI lub
HDMI.
Port sieci LAN
Ośmio-pinowy port LAN RJ-45 obsluguje standardowy
kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.
Gniazdo słuchawek/wyjścia audio
Gniazdo słuchawek stereo jest używane do podłączenia
sygnału wyjścia audio systemu do głośników ze
wzmacniaczem lub słuchawek.
Gniazdo mikrofonu
Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenia
mikrofonu używanego do wideokonferencji, narracji
głosowych lub prostych nagrań audio.
Port cyfrowego wyjścia audio (optyczny S/PDIF)
Port optycznego wyjścia audio Sony/Philips Digital
Interface (S/PDIF) umożliwia transfer cyfrowego audio z
VivoPC do wzmacniacza albo telewizora.
Złącze USB 2.0
Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala
szeregowa]) 2.0 jest zgodny z takimi urządzeniami USB
2.0/1.1, jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde. USB
umożliwia jednoczesne uruchomienie w pojedynczym
komputerze wielu urządzeń, z niektórymi urządzeniami
peryferyjnymi działającymi, jako dodatkowe podłączane
strony lub huby.
Port HDMI
Port HDMI (High Definition Multimedia Interface)
obsługuje urządzenie Full-HD takie jak telewizor LCD
lub monitor, co umożliwia oglądanie na większym
zewnętrznym wyświetlaczu.
VivoPC Barebone
11
Tylne szczeliny wentylacyjne
Tylne szczeliny wentylacyjne umożliwiają odprowadzanie z
komputera VivoPC ciepłego powietrza.
WAŻNE! Dla zapewnienia optymalnego
odprowadzania ciepła i wentylacji, za szczelinami
wentylacyjnymi należy pozostawić co najmniej 10cm
wolnego miejsca.
Wejście zasilania (Prąd stały 19V)
Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny
na prąd stały, wymagany przez to gniazdo. Zasilanie
dostarczane przez to gniazdo, służy do zasilania komputera
PC. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy
zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.
OSTRZEŻENIE!Używany adapter zasilania może być
gorący. Nie należy przykrywać adaptera i należy go
trzymać z dala od ciała.
12
VivoPC Barebone
Używanie VivoPC
2
Przygotowanie urządzenia
Podłączenie adaptera prądu zmiennego do VivoPC
W celu podłączenia adaptera prądu zmiennego do VivoPC:
A. Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.
B. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
C. Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
VivoPC.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
14
VivoPC Barebone
WAŻNE!
• Stanowczo zalecamy używania wyłączenie adaptera prądu
zmiennego i kabla dostarczonego z VivoPC.
• Stanowczo zalecamy używanie uziemionego gniazdka
ściennego do zasilania VivoPC.
• Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować
się w pobliżu VivoPC.
• W celu odłączenia VivoPC od głównego źródła zasilania
należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
UWAGA:
Informacje na temat zasilacza:
• Napięcie wejściowe: 100-240Vac
• Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
• Parametry wyjścia: 3.42A (65W) lub 4.74A(90W)
(w zależności od modelu)
• Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
VivoPC Barebone
15
Podłączenie do VivoPC panela wyświetlacza
Do VivoPC można podłączyć panel wyświetlacza lub projektor, z
następującymi złączami:
•
Złącze HDMI
•
Złącze DisplayPort
•
Złącze VGA (wymaga adaptera DisplayPort do VGA lub HDMI do
VGA)
•
Złącze DVI (wymaga adaptera HDMI do DVI)
UWAGA: Adaptery HDMI do DVI, DisplayPort do VGA i HDMI do VGA
są sprzedawane oddzielnie.
W celu podłączenia do VivoPC panela wyświetlacza:
Podłącz kabel ekranu do portu HDMI lub DisplayPort..
Podłączenie wyświetlacza przez port HDMI
Podłączanie ekranu do portu DisplayPort
16
VivoPC Barebone
Podłączanie klawiatury USB lub myszy
Do VivoPC można ogólnie podłączać, dowolną klawiaturę USB
i mysz. Można także podłączyć klucz USB dla bezprzewodowej
klawiatury i myszy.
W celu podłączenia do VivoPC klawiatury i myszy:
Podłącz kabel USB klawiatury i myszy, do jednego z portów USB 2.0
VivoPC.
Podłącz klawiaturę lub mysz przez port USB 2.0
VivoPC Barebone
17
Włączanie VivoPC
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia VivoPC.
18
VivoPC Barebone
Wyłączanie VivoPC
Jeśli komputer VivoPC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania, przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia
VivoPC.
Przełączanie VivoPC do trybu uśpienia
Aby przełączyć komputer VivoPC do trybu Sleep (Uśpienie), naciśnij
raz przycisk Power (Zasilanie).
Przechodzenie do konfiguracji BIOS
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia
sprzętowe wymagane do uruchomienia systemu w VivoPC.
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS są
stosowane do większości warunków, aby zapewnić optymalne
działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS, poza
następującymi sytuacjami:
• Podczas uruchamiania systemu, na ekranie pojawia się
komunikat błędu z żądaniem uruchomienia programu
konfiguracji BIOS.
• Zainstalowany został nowy komponent systemu, który wymaga
dalszych ustawień BIOS lub aktualizacji.
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować
niestabilność lub błąd uruchamiania. Stanowczo zalecamy zmianę
ustawień BIOS wyłącznie przez przeszkolony personel serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
W celu szybkiego przejścia do BIOS:
• Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery (4) sekundy w
celu wyłączenia VivoPC, a następnie naciśnij ponownie przycisk
zasilania, aby z powrotem włączyć VivoPC, po czym naciśnij <F2>
albo <Del> podczas testu POST.
• Przy wyłączonym komputerze PC, odłącz przewód zasilający
od złącza zasilania VivoPC. Podłącz ponownie kabel zasilający i
naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia VivoPC. Naciśnij F2>
lub <Del> podczas testu POST.
UWAGA: POST (Autotest po włączeniu zasilania), to seria
sterowanych programowo testów diagnostycznych, uruchamianych
po włączeniu komputera PC.
Uaktualnianie pamięci
3
Uaktualnianie modułów pamięci
Komputer VivoPC Barebone jest wyposażony w dwa gniazda
pamięci SO-DIMM, w których można zainstalować dwa moduły
niebuforowanej 204-pinowej pamięci SO-DIMM 1.35V DDR3 bez ECC
o pojemności 2 GB, 4 GB lub 8 GB w celu uzyskania maksymalnie 16
GB pamięci.
WAŻNE! Moduł pamięci SO-DIMM 1.35V DDR3 można zainstalować
wyłącznie w gnieździe DIMM komputera VivoPC.
UWAGA: Sprawdź listę kompatybilnych modułów DIMM pod
adresem http://www.asus.com.
Aby zainstalować lub uaktualnić moduły pamięci:
1. Wyłącz VivoPC.
2. Odłącz wszystkie kable i urządzenia peryferyjne.
3. Ustaw VivoPC na stabilnej i płaskiej powierzchni.
4. Naciśnij zatrzask na panelu tylnym w celu zwolnienia pokrywy
górnej.
22
VivoPC Barebone
5. Przesuń pokrywę górną w stronę tyłu VivoPC, aż do odłączenia
od obudowy.
6. Zdejmij pokrywę i odstaw na bok.
7. Ostrożnie wsuń adapter DualBay ze złącza SATA, a następnie
wyjmij go z wnęki napędu.
UWAGA: Komputer VivoPC barebone jest domyślnie dostarczany
z pustym adapterem DualBay. Aby zamienić adapter DualBay na
3,5-calowy dysk twardy, sprawdź część Instalacja 3,5-calowego dysku
twardego w celu uzyskania dalszych informacji.
VivoPC Barebone
23
D
Memory
8. Przygotuj moduł pamięci.
9. Zwolnij śrubę mocująca pokrywę gniazda SO-DIMM (A), a
następnie spróbuj otworzyć pokrywę gniazda (B).
HD
Złącze Serial ATA
pokrywę gniazda
SO-DIMM
Memory
wnęka napędu
10. Dopasuj i włóż moduł pamięci do gniazda (A) i naciśnij w dół
(B), aż do bezpiecznego osadzenia w miejscu. Powtórz te same
czynności w celu instalacji innego modułu pamięci.
WAŻNE! Należy zawsze najpierw instalować w niższym gnieździe.
24
VivoPC Barebone
11. Załóż ponownie pokrywę gniazda SO-DIMM (A) i zamocuj
wcześniej zdjętą śrubą (B).
12. Załóż ponownie adapter Vivo DualBay do wnęki napędu, a
następnie wsuń go w kierunku złącza SATA.
Złącze SATA
VivoPC Barebone
25
13. Załóż ponownie pokrywę górną, a następnie wsuń ją w
kierunku przodu VivoPC w celu ponownego założenia.
14. Zablokuj zatrzask w celu pewnego zamknięcia pokrywy w
obudowie.
26
VivoPC Barebone
Instalacja urządzeń pamięci
Jako urządzenie pamięci dla komputera VivoPC barebone, można
zainstalować dwa 2,5 calowe dyski twarde lub napędy SSD (przez
adapter Vivo DualBay) lub jeden 3,5-calowy dysk twardy.
Instalacja 2,5-calowego dysku twardego/napędu
SSD
WAŻNE! Przed instalacją jakiegokolwiek urządzenia lub komponentu
należy wyłączyć komputer VivoPC i odłączyć wszystkie kable i
urządzenia peryferyjne.
W celu instalacji 2,5-calowego dysku twardego/napędu SSD:
1. Ustaw VivoPC na stabilnej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij zatrzask na panelu tylnym w celu zwolnienia pokrywy
górnej.
3. Przesuń pokrywę górną w stronę tyłu VivoPC, aż do odłączenia
od obudowy.
VivoPC Barebone
27
4. Zdejmij pokrywę i odstaw na bok.
5. Ostrożnie wsuń adapter Vivo DualBay ze złącza SATA, a
następnie wyjmij go z wnęki napędu.
Adapter Vivo DualBay
VivoPC
6. Połóż adapter Vivo DualBay na płaskiej i stabilnej powierzchni.
7. Odkręć wszystkie śruby z tyłu adaptera Vivo DualBay i odłóż je
na bok.
28
VivoPC Barebone
8. Odłacz pokrywę górną, przesuwając ją do tyłu, jako pokazano
na ilustracji.
9. Przygotuj 2,5-calowy dysk twardy lub napęd SSD i dostarczony
zestaw śrub.
10. Dopasuj złącze SATA 2,5-calowego dysku twardego lub napędu
SSD do złącza SATA w dolnej części adaptera Vivo DualBay,
a następnie wsuń 2,5-calowy dysk twardy lub napęd SSD do
złącza SATA adaptera, jak pokazano na ilustracji.
Złącze SATA (dysk
twardy/napęd SSD)
Złącze SATA (dolny port
adaptera Vivo DualBay)
2,5-calowy dysk twardy/
napęd SSD
Adapter Vivo DualBay
VivoPC Barebone
29
11. Zlokalizuj otwory na śruby na spodzie adaptera Vivo DualBay,
a następnie zamocuj 2,5-calowy dysk twardy/napęd SSD do
adaptera, używając dostarczonych śrub. Odłóż go na bok.
12. Chwyć górną pokrywę adaptera Vivo DualBay i umieść ją górą w
dół na płaskiej i stabilnej powierzchni.
13. Weź inny 2,5-calowy dysk twardy lub napęd SSD, a następnie
ustaw do górą w dół na pokrywie adaptera Vivo DualBay,
dopasowując otwory na śruby na napędzie, z otworami na
śruby na pokrywie górnej.
drugi 2,5-calowy dysk
twardy/napęd SSD
pokrywa
górna
otwory na śruby (2,5-calowy
dysk twardy/napęd SSD)
otwory na śruby
(pokrywa górna)
przód pokrywy
górnej
30
VivoPC Barebone
14. Zamocuj 2,5-calowy dysk twardy lub napęd SSD do pokrywy
górnej, używając dostarczonych śrub.
15. Umieść pokrywę górną i dysk twardy lub napęd w adapterze
Vivo DualBay, a następnie wsuń go w kierunku złącza SATA.
UWAGA: Upewnij się, że złącze SATA dysku twardego/napędu SSD na
pokrywie górnej, pasuje do złącza SATA adaptera Vivo DualBay oraz,
że otwory na śruby z tyłu pokrywy górnej, pasują do otworów na
śruby na adapterze, jak pokazano na ilustracji.
Złącze SATA
pokrywa górna i
2,5-calowy dysk
twardy/napęd SSD
Adapter Vivo DualBay i
2,5-calowy dysk twardy/
napęd SSD
otwory na śruby
(pokrywa górna)
otwory na śruby (adapter Vivo
DualBay)
VivoPC Barebone
31
16. Zamocuj pokrywę górną i 2,5-calowy dysk twardy lub napęd
SSD w adapterze Vivo DualBay, używając śrub odkręconych
wcześniej w czynności 7.
17. Umieść adapter Vivo DualBay we wnęce napędu komputera
VivoPC, a następnie wsuń w kierunku złącza SATA, aby go
zamocować na miejsce.
32
VivoPC Barebone
18. Załóż ponownie pokrywę górną, a następnie wsuń ją w
kierunku przodu VivoPC w celu ponownego założenia.
19. Zablokuj zatrzask w celu pewnego zamknięcia pokrywy w
obudowie.
20. Podłącz ponownie wszystkie kable i urządzenia peryferyjne.
21. Włącz komputer VivoPC.
VivoPC Barebone
33
Instalacja 3,5-calowego dysku twardego
W celu instalacji 3,5-calowego dysku twardego:
1. Ustaw VivoPC na stabilnej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij zatrzask na panelu tylnym w celu zwolnienia pokrywy
górnej.
3. Przesuń pokrywę górną w stronę tyłu VivoPC, aż do odłączenia
od obudowy.
4. Zdejmij pokrywę i odstaw na bok.
34
VivoPC Barebone
5. Ostrożnie wsuń adapter DualBay ze złącza SATA, a następnie
wyjmij go z wnęki napędu.
Adapter Vivo DualBay
VivoPC
6. Odkręć z adaptera Vivo DualBay, a następnie odłóż cztery
czarne śruby z gumowymi główkami.
UWAGA: Podczas wykonywania tej czynności, użyj odpowiedniego
narzędzia, takiego jak śrubokręt.
gumowa
główka
czarna
śruba
7. Przygotuj 3,5-calowy dysk twardy.
VivoPC Barebone
35
8. Przymocuj każdą z czterech czarnych śrub z gumowymi
główkami do otworów na śruby dysku twardego, jak pokazano
na ilustracji.
czarna śruba
gumowa główka
9. Ustaw dysk twardy Serial ATA w górnej części wnęki napędu, w
taki sposób, aby złącza SATA dysku twardego były dopasowane
do złącza SATA we wnęce napędu VivoPC.
10. Dopasuj gumowe główki do czterech otworów śrub we wnęce
napędu.
11. Ostrożnie umieść dysk twardy Serial ATA we wnęce napędu, a
następnie wsuń napęd w kierunku złącza SATA.
Złącze SATA
gumowa główka
otwór
śruby
36
VivoPC Barebone
12. Upewnij się, że dysk twardy Serial ATA jest pewnie osadzony na
swoim miejscu oraz, że są prawidłowo podłączone złącza SATA.
13. Załóż ponownie pokrywę górną, a następnie wsuń ją w
kierunku przodu VivoPC w celu ponownego założenia.
VivoPC Barebone
37
14. Zablokuj zatrzask w celu pewnego zamknięcia pokrywy w
obudowie.
38
VivoPC Barebone
Załączniki
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
VivoPC został zaprojektowany i poddany testom spełniania
wymagań najnowszych standardów bezpieczeństwa urządzeń
technologii informatycznej. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo
użytkownika, należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa.
Instalacja systemu
• Przed rozpoczęciem używania systemu należy przeczytać i
zastosować się do wszystkich instrukcji w dokuementacji.
• Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
• System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
• Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Nie należy blokować
lub przykrywać tych szczelin. Upewnij się, że dookoła systemu
znajduje się wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Do szczelin
wentylacyjnych nigdy nie należy wkładać żadnych obiektów.
• Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w
zakresie 0˚C do 35˚C.
• Jeśli używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny amperaż
urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekroczy amperażu
przedłużacza.
Opieka podczas używania
• Nie należy chodzić po przewodzie zasilającym lub czegokolwiek
ustawiać na nim.
• Nie należy dopuścić do wylania na system wody lub jakichkolwiek
płynów.
• Po wyłączeniu systemu, w jego obwodach nadal przepływa niewielka
ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy
odłączyć od zasilania przewód zasilający.
• Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem
produktu należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
– Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
– Na system został wylany płyn.
–System nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu
instrukcji działania.
– System został upuszczony lub uszkodzona została obudowa.
– Pogorszeniu uległa jakość działania systemu.
40
VivoPC Barebone
Ostrzeżenie dotyczące baterii
litowo-jonowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii.
Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu,
zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z
instrukcjami producenta.
NIE WOLNO DEMONTOWAĆ
Gwarancja nie obejmuje produktów demontowanych
przez użytkowników
NIE NALEŻY wyrzucać VivoPC do śmieci. Produkt ten został
opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne
wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego
kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być
wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne
przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.
VivoPC Barebone
41
Uwagi prawne
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja
i ograniczenie chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod
adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm opublikowaliśmy
substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach.
Recycling ASUS / Serwis odbioru
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego
zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska.
Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających
odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe
informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na
stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji
portów We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane
działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające
wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie
o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować
zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli
urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego
(co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
42
VivoPC Barebone
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż
ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
pozwolenia strony gwaranta tego urządzenia, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie o ekspozycji RF
To urządzenie musi zostać zainstalowane i może być używane
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena(y) używana do
tego nadajnika musi zostać zainstalowana w odległości, co najmniej
20 cm od wszystkich osób i nie może być zmieniane miejsce jej
lokalizacji lub nie może być używana w połączeniu z inną anteną lub
nadajnikiem. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi
ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje
instalacji anteny i warunki działania nadajnika.
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i
wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i
bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności
elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN
301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf
3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
VivoPC Barebone
43
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych
we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości.
W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc
wewnątrz pomieszczeń może wynosić:
•
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do
2483,5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń:
Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych
posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze
autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej
mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz
pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
• Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
• Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400
- 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i
na zewnątrz mniejszym niż 10mW:
44
01
Ain
02
Aisne
03
Allier
05
Hautes Alpes
08
Ardennes
09
Ariège
11
Aude
12
Aveyron
16
Charente
24
Dordogne
25
Doubs
26
Drôme
32
Gers
36
Indre
37
Indre et Loire
41
Loir et Cher
45
Loiret
50
Manche
55
Meuse
58
Nièvre
59
Nord
60
Oise
61
Orne
63
Puy du Dôme
64
Pyrénées Atlantique
66
Pyrénées
Orientales
67
Bas Rhin
70
Haute Saône
71
Saône et Loire 75
Paris
82
Tarn et Garonne
84
Vaucluse
88
Vosges
89
Yonne
90
Territoire de
Belfort
94
Val de Marne
VivoPC Barebone
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając
korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach
w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy
skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale
wyższa od 10mW.
Oświadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla
emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications
(Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES003.
VivoPC Barebone
45
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej
sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC
2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci
LAN/funkcji Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC
Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999
r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania zgodności.
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
46
Ameryka
Północna
Japonia
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
VivoPC Barebone
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji
Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii
USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności
i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych
energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są
zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią
jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie
ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera,
kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające
z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://
www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe
informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach
działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.
VivoPC Barebone
47
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-mailinfo@asus.com.tw
Strona internetowa
http://www.asus.com
Pomoc techniczna
Telefon Faks Wsparcie online
+86-21-38429911
+86-21-58668722, nr wew. 9101#
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
Telefon Faks
Strona internetowa
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
http://usa.asus.com
Pomoc techniczna
Fax (wsparcie)
Pomoc ogólna
Wsparcie online
+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
https://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres
Faks
Strona internetowa
Kontakt online
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959931
http://www.asus.com/de
http://eu-rma.asus.com/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
Fax (wsparcie)
Wsparcie online
+49-2102-5789555
+49-2102-959911
http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx
Producent
Autoryzowany
przedstawiciel w
Europie
48
VivoPC Barebone
ASUSTeK Computer Inc.
Telefon:
+886-2-2894-3447
Adres:
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN R.O.C
ASUSTeK Computer GmbH
Adres:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
VivoPC Barebone
49
EC Declaration of Conformity
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Address:
Authorized representative in Europe:
Address, City:
Country:
VC62B
Model name :
Declaration Date: 15/09/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
CE marking
Signature : __________
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
(EC conformity marking)
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
conform with the essential requirements of the following directives:
VivoPC
Product name :
declare the following apparatus:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Manufacturer:
We, the undersigned,
Ver. 140331
VM42,VM62,VM62N
VivoPC
GERMANY
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ASUS COMPUTER GmbH
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Declaration Date: 25/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
CE marking
2011/65/EU-RoHS Directive
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 1275/2008
2009/125/EC-ErP Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2006/95/EC-LVD Directive
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
1999/5/EC-R&TTE Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
2004/108/EC-EMC Directive
Signature : __________
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
(EC conformity marking)
Regulation (EC) No. 617/2013
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 60065:2002 / A12:2011
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
conform with the essential requirements of the following directives:
Model name :
Product name :
declare the following apparatus:
Country:
Address, City:
Authorized representative in Europe:
Address:
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Ver. 140331
50
VivoPC Barebone
Address:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
(510)739-3777/(510)608-4555
Ver. 140331
(510)739-3777/(510)608-4555
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Asus Computer International
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Date :
Date :
Sep. 15, 2014
Signature :
Signature :
Jun. 25, 2014
Steve Chang / President
Representative Person’s Name :
Representative Person’s Name :
Steve Chang / President
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
Supplementary Information:
FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
Conforms to the following specifications:
Model Number : VM42,VM62,VM62N
Conforms to the following specifications:
Product Name : VivoPC
Model Number : VC62B
hereby declares that the product
Phone/Fax No:
Address:
Responsible Party Name:
Product Name : VivoPC
hereby declares that the product
Phone/Fax No:
Asus Computer International
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)
Responsible Party Name:
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION OF CONFORMITY
Ver. 140331
Download PDF

advertising