ASUS (M80TA) User's Manual | Manualzz
GK8517
Πρώτη Έκδοση
Δεκέμβριος 2013
VivoTab Note 8
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
M80T Σειρά
Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων
των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή,
αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο
οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο
για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η
ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ,
ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή
ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία
αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών
χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση
παραβίασης κανονισμών.
ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ
ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.
Περιορισμός Ευθύνης
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη
ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από
τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει
ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής
περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να
ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων
που καταβάλατε για κάθε προϊόν.
Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο,
αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.
Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη
που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ
Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ
ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.
Σέρβις και Υποστήριξη
Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση http://support.asus.com
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Πίνακας Περιεχομένων
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................................................................................6
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο................................. 7
Τυπογραφία....................................................................................................................... 7
Προφυλάξεις ασφάλειας..........................................................................................8
Χρήση του VivoTab Note 8 σας................................................................................... 8
Φροντίδα του VivoTab Note 8 σας............................................................................. 9
Κατάλληλη απόρριψη.................................................................................................... 10
Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού
Ιδιότητες του VivoTab Note 8.................................................................................12
Πρόσοψη............................................................................................................................ 12
Πίσω όψη............................................................................................................................ 14
Κεφάλαιο 2: Χρήση του VivoTab Note 8 σημειωματάριου
Εκκίνηση........................................................................................................................18
Φόρτιση του VivoTab Note 8 σας............................................................................... 18
Ενεργοποίηση του VivoTab Note 8 σας.................................................................... 21
Κινήσεις για το VivoTab Note 8...............................................................................22
Κινήσεις οθόνης αφής για Windows® 8.1................................................................ 22
Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 8.1
Εκκίνηση για πρώτη φορά.......................................................................................28
Οθόνη κλειδώματος Windows® 8.1......................................................................28
Windows® UI..................................................................................................................29
Οθόνη Έναρξης................................................................................................................ 29
Windows® εφαρμογή..................................................................................................... 30
Κουμπί Έναρξη................................................................................................................. 31
Προσαρμογή της οθόνης Έναρξη............................................................................. 33
Εργασία με τις εφαρμογή Windows®...................................................................34
Εκκίνηση εφαρμογή....................................................................................................... 34
Προσαρμογή εφαρμογών............................................................................................ 34
Πρόσβαση στην οθόνη Εφαρμογές.......................................................................... 35
Γραμμή θελγήτρων.......................................................................................................... 36
Ιδιότητα Στιγμιοτύπου................................................................................................... 38
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα...............................................................................39
Wi-Fi...................................................................................................................................... 39
Bluetooth . ......................................................................................................................... 40
Airplane mode (λειτουργία Αεροπλάνο)................................................................. 42
Απενεργοποίηση του VivoTab Note 8 σας.........................................................43
Θέση του VivoTab Note 8 σας σε αναμονή............................................................. 43
Κεφάλαιο 4: Επαναφορά των Windows® 8.1
Ανανέωση του VivoTab Note 8 σας.......................................................................46
Επαναφορά του VivoTab Note 8 σας....................................................................47
Συμβουλές και Σ.Ε.
Χρήσιμες συμβουλές για το VivoTab Note 8 σας.............................................50
Σ.Ε. Υλικολογισμικού.................................................................................................51
Σ.Ε. Λογισμικού............................................................................................................53
Παραρτήματα
Συμβατότητα εσωτερικού μόντεμ............................................................................. 56
Επισκόπηση....................................................................................................................... 56
Δήλωση συμβατότητας δικτύου................................................................................ 57
Μη φωνητικός εξοπλισμός . ........................................................................................ 57
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)................. 59
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR)........................................................................... 60
Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC61
Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/EC).......................................... 61
Σήμανση CE....................................................................................................................... 62
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE.................................................................. 62
Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες............................... 63
Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία........................................... 63
Υποδείξεις Ασφάλειας UL............................................................................................. 65
Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης ............................................................... 66
Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision Corporation ........................................... 66
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής......................................................................... 67
Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων λιθίου για τις Βόρειες Χώρες68
Έγκριησ CTR 21(για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ)......................... 69
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωσης............................................................... 71
Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και
Δήλωση . ............................................................................................................................ 71
Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης.................................................. 72
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες για τις δυνατότητες υλικού
και λογισμικού του VivoTab Note 8 σημειωματάριου, οργανωμένες στα
ακόλουθα κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση υλικού
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται με λεπτομέρεια στα στοιχεία
υλικού του VivoTab Note 8 σημειωματάριου.
Κεφάλαιο 2: Χρήση του VivoTab Note 8 σημειωματάριου
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα διαφορετικά τμήματα του VivoTab Note 8 σημειωματάριου.
Κεφάλαιο 3: Εργασία με τα Windows® 8.1
Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της χρήσης των
Windows® 8.1 στον VivoTab
�����������������������������
Note 8���������������
σημειωματάριο.
Κεφάλαιο 4: Επαναφορά των Windows® 8.1
Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πώς μπορείτε να προβείτε σε
επαναφορά του συστήματος Windows 8.1 στο VivoTab Note 8
σας.
Συμβουλές και Σ.Ε.
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει κάποιες προτεινόμενες
συμβουλές, συχνές ερωτήσεις υλικολογισμικού και συχνές
ερωτήσεις λογισμικού, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για να
συντηρείτε και να επιδιορθώνετε κοινά προβλήματα του VivoTab
Note 8 σας.
Παραρτήματα
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις και δηλώσεις
ασφαλείας για το VivoTab Note 8 σας.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν
εγχειρίδιο
Για να τονιστούν βασικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, τα
μηνύματα παρουσιάζονται ως εξής:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το μήνυμα περιέχει ζωτικές πληροφορίες που πρέπει
να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.�
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες και
συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε μια
εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το μήνυμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που
πρέπει να τηρηθούν για να παραμείνετε ασφαλής ενώ πραγματοποιείτε
ορισμένες εργασίες και αποτρέπουν βλάβη στα δεδομένα και τα στοιχεία
του VivoTab Note 8 σας.
Τυπογραφία
Έντονα
= ��������������������������������������������������������
Αυτό υποδεικνύει ένα μενού ή ένα στοιχείο που πρέπει να
επιλεγεί.
Πλάγια
= ��������������������������������������������������
Αυτό υποδεικνύει ενότητες στις οποίες μπορείτε να
ανατρέξετε σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Προφυλάξεις ασφάλειας
Χρήση του VivoTab Note 8 σας
Το παρόν VivoTab Note 8 πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ 0°C
(32°F) και 35°C (95°F).
Ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του VivoTab Note 8 και σιγουρευτείτε ότι
ο προσαρμογέας ρεύματος που χρησιμοποιείτε
συμμορφώνεται με το ρυθμό παροχής ενέργειας.
Μην αφήνετε τον VivoTab Note 8 σας στο πόδι σας ή
κοντά σε κάποιο μέρος του σώματός σας για να μην
νοιώσετε ενόχληση ή τραυματισμό από την έκθεση
στη θερμότητα.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας,
εξαρτήματα και άλλα περιφερειακά που έχουν
υποστεί ζημία, με το VivoTab Note 8 σας.
Ενώ είναι ενεργοποιημένο, βεβαιωθείτε ότι δεν
μεταφέρετε ούτε καλύπτετε τον VivoTab Note 8
σας με τυχόν υλικά που μπορεί να μειώσουν την
κυκλοφορία του αέρα.
Μην τοποθετείτε τον VivoTab Note 8 σας σε
ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες εργασίας.
Μπορείτε να περάσετε τον VivoTab Note 8 σας
μέσω μηχανημάτων ακτινών Χ αεροδρομίων
(που χρησιμοποιούνται για αντικείμενα που
τοποθετούνται σε κυλιόμενους ιμάντες), μην τον
εκθέτετε σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.
Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για τις
σχετικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πτήσης που
μπορεί να χρησιμοποιούνται και τους περιορισμούς που
πρέπει να τηρούνται όταν χρησιμοποιείτε τον VivoTab
Note 8 σας στην πτήση.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Φροντίδα του VivoTab Note 8 σας
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
AC και βγάλτε τη μπαταρία (αν υπάρχει) πριν το
καθάρισμα του VivoTab Note 8 σας. Χρησιμοποιείτε
ένα καθαρό σφουγγάρι κυτταρίνης ή δέρμα
σαμουά βρεγμένο με ένα διάλυμα μη αποξεστικού
απορρυπαντικού και λίγες σταγόνες ζεστού νερού.
Αφαιρέστε τυχόν επιπλέον υγρασία από τον VivoTab
Note 8 σας χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά όπως
αραιωτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά επάνω ή κοντά
στον VivoTab Note 8 σας.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στον VivoTab
Note 8 σας.
Μην εκθέτετε τον VivoTab Note 8 σας σε ισχυρά
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία.
Μην χρησιμοποιείτε ούτε να εκθέτετε τον VivoTab
Note 8 σας κοντά σε υγρά, βροχή ή υγρασία.
Μην εκθέτετε τον VivoTab Note 8 σας σε σκονισμένο
περιβάλλον.
Μην χρησιμοποιείτε τον VivoTab Note 8 σας κοντά
σε διαρροές αερίου.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κατάλληλη απόρριψη
ΜΗΝ αποθέτετε το VivoTab Note 8 στα
απορρίμματα του δήμου της περιοχής σας. Αυτή
η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη
σωστή επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων και
την ανακύκλωση. Το σύμβολο του διαγραμμένου
σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως το προϊόν (ηλεκτρική,
ηλεκτρονική συσκευή και κυψέλη μπαταρίας που
περιέχει μόλυβδο) δε θα πρέπει να διατίθενται
μαζί με τα δημοτικά απορρίμματα. Ελέγξτε τους
τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων
ηλεκτρονικών προϊόντων.
ΜΗΝ απορρίψετε τη μπαταρία με τα δημοτικά
απόβλητα. Το σύμβολο του διαγραμμένου
σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως η μπαταρία δε
θα πρέπει να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά
απορρίμματα.
10
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κεφάλαιο 1:
Εγκατάσταση υλικού
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
11
Ιδιότητες του VivoTab Note 8
Πρόσοψη
12
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Μπροστινή κάμερα
Η ενσωματωμένη μπροστινή φωτογραφική μηχανή σάς δίνει
τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες ή να γράψετε βίντεο
χρησιμοποιώντας το VivoTab Note 8 σας.
Ένδειξη φωτογραφικής μηχανής
Η ένδειξη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται, όταν
χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή.
Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος
Ο αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτισμού ανιχνεύει την
ποσότητα φωτισμού στο περιβάλλον σας. Δίνει στο σύστημα
τη δυνατότητα να προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα
της οθόνης ανάλογα με την κατάσταση του φωτισμού
περιβάλλοντος.
Πίνακας οθόνης αφής
Η οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες
προβολής για φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αρχεία πολυμέσων
στο VivoTab Note 8 σας. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να
λειτουργήσετε το VivoTab Note 8 σας χρησιμοποιώντας κινήσεις
αφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση
των κινήσεων της οθόνης αφής κατά τη λειτουργία του VivoTab
Note 8 σας, ανατρέξτε στην ενότητα Κινήσεις για το VivoTab Note 8
αυτού του εγχειριδίου.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
13
Πίσω όψη
14
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Μικρόφωνο
Το ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
διάσκεψη βίντεο, αφηγήσεις, ή απλή εγγραφή ήχου.
Κουμπί Power (Τροφοδοσία)
Πατήστε το πλήκτρο ισχύος για να ενεργοποιήσετε το VivoTab
Note 8 σας, να το θέσετε σε λειτουργία αναμονής και να το
αφυπνίσετε από τη λειτουργία αναμονής.
Σε περίπτωση που το VivoTab Note 8 δεν αποκρίνεται, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ισχύος για περίπου πδέκα (10)
δευτερόλεπτα για να το αναγκάσετε να κλείσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αναγκάζοντας το σύστημα να κάνει επανεκκίνηση
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Συνιστούμε ιδιαίτερα
να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα
σας.
Πλήκτρο έντασης ήχου
Το πλήκτρο έντασης ήχου σας επιτρέπει να αυξάνετε ή μειώνετε
το επίπεδο έντασης ήχου στο VivoTab Note 8 σας.
Γραφίδα
Η γραφίδα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σάς δίνει τη
δυνατότητα να εισάγετε εντολές στο VivoTab Note 8 σας. Με τη
γραφίδα σας, μπορείτε να κάνετε επιλογές, να σχεδιάσετε ή να
σκιτσάρετε επάνω στην επιφάνεια της οθόνης αφής.
Θύρα βύσματος ηχείου/ ακουστικών
Η θύρα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε το VivoTab
Note 8 σε ενισχυμένα ηχεία ή ακουστικά.
Θύρα Micro USB 2.0
Χρησιμοποιήστε τη θύρα micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 για
να φορτίσετε ή να τροφοδοτήσετε το VivoTab Note 8 σας.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
15
Ηχεία ήχου
Το ενσωματωμένο ηχείο σας επιτρέπει να ακούτε ήχους
απευθείας από το VivoTab Note 8 που διαθέτετε. Οι ηχητικές
λειτουργίες ελέγχονται από λογισμικό.
Πίσω κάμερα
Αυτή η ενσωματωμένη πίσω φωτογραφική μηχανή σάς δίνει
τη δυνατότητα να βγάλετε φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ή
να εγγράψετε βίντεο υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιώντας το
VivoTab Note 8 σας.
Κουμπί των Windows®
Πατήστε αυτό το κουμπί για να πάτε πίσω στην οθόνη Έναρξης.
Αν βρίσκεστε ήδη στην οθόνη Έναρξης, αγγίξτε αυτό το κουμπί
για να πάτε πίσω στην τελευταία εφαρμογή που ανοίξατε.
Υποδοχή κάρτας MicroSD
Ο πίνακας οθόνης αφής παρέχεται με μία υποδοχή
ενσωματωμένου αναγνώστη καρτών μνήμης που υποστηρίζει
μορφές κάρτας microSD, microSDHC και microSDXC.
16
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κεφάλαιο 2:
Χρήση του VivoTab Note 8
σημειωματάριου
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
17
Εκκίνηση
Φόρτιση του VivoTab Note 8 σας
Για να φορτίσετε το VivoTab Note 8 σας:
A.
Συνδέστε το καλώδιο μικρο USB στο τροφοδοτικό ρεύματος.
B.
Εισαγάγετε τον συνδετήρα micro USB στη θύρα micro USB 2.0 του
VivoTab Note 8 σας.
C.
Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια γειωμένη έξοδο
ρεύματος.
Φορτίστε το VivoTab Note 8 σας για οκτώ (8) ώρες πριν το
χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία μπαταρίας για πρώτη φορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας ισχύος ενδέχεται να διαφέρει σε εμφάνιση,
ανάλογα με τα μοντέλα και την περιοχή σας.
18
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
•
Εντοπίστε την ετικέτα χαρακτηρισμού εισόδου/εξόδου
στο VivoTab Note 8 σας και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί
στις πληροφορίες χαρακτηρισμού εισόδου/εξόδου του
τροφοδοτικού. Ορισμένα μοντέλα VivoTab Note 8 ίσως έχουν
πολλαπλά χαρακτηριστικά ρεύματος εξόδου βάσει του
διαθέσιμου κωδικού SKU.
•
Βεβαιωθείτε ότι το VivoTab Note 8 σας είναι συνδεδεμένο σε
γειωμένο τροφοδοτικό πριν το ενεργοποιήσετε για πρώτη
φορά. Συνιστάται η χρησιμοποίηση μιας γειωμένης επιτοίχιας
πρίζας κατά τη χρήση του VivoTab Note 8 σας σε λειτουργία
τροφοδοτικού.
•
Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται
στη συσκευασία του VivoTab Note 8 σας.
•
Η πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και κοντά στο
VivoTab Note 8 σας.
•
Για να αποσυνδέσετε το VivoTab Note 8 σας από την κύρια
παροχή ρεύματος, βγάλτε το VivoTab Note 8 από την πρίζα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πληροφορίες προσαρμογέα ρεύματος:
•
Τάση εισόδου: 100-240Vac
•
Συχνότητα εισόδου: 50-60Hz
•
Βαθμονόμηση ρεύματος εξόδου: 2A (10W)
•
Βαθμονόμηση τάσης εξόδου: 5Vdc
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
19
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα σε σχέση με την
μπαταρία του VivoTab Note 8 σας.
20
•
Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της ASUS πρέπει να
αφαιρούν τη μπαταρία από το εσωτερικό της συσκευής.
•
Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή ενδέχεται
να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν
αφαιρεθεί ή αποσυναρμολογηθεί.
•
Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές ταμπέλες για την προσωπική
ασφάλειά σας.
•
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από
λανθασμένο τύπο.
•
Να μην απορρίπτεται σε φωτιά.
•
Μην επιχειρήσετε ποτέ να βραχυκυκλώσετε την μπαταρία του
VivoTab Note 8 σας.
•
Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να
συναρμολογήσετε εκ νέου τη μπαταρία.
•
Διακόψτε τη χρήση εάν ανακαλυφθεί διαρροή.
•
Η μπαταρία και τα εξαρτήματά της πρέπει να ανακυκλώνεται ή
να απορρίπτονται καταλλήλως.
•
Φυλάξτε τη μπαταρία και τα άλλα μικρά εξαρτήματα μακριά
από παιδιά.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Ενεργοποίηση του VivoTab Note 8 σας
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
21
Κινήσεις για το VivoTab Note 8
Οι κινήσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε προγράμματα και
να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του VivoTab Note 8. Κατά τη χρήση
κινήσεων χεριού στο VivoTab Note 8, ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες.
Κινήσεις οθόνης αφής για Windows® 8.1
Αριστερό πάτημα στην άκρη
Δεξιό πάτημα στην άκρη
Πατήστε από την αριστερή άκρη Πατήστε από τη δεξιά άκρη της
της οθόνης για να αναδιατάξετε οθόνης για να ξεκινήσετε τη
τις εφαρμογές που βρίσκονται σε Γραμμή θελγήτρων.
εκτέλεση.
22
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Πάτημα/ Διπλό πάτημα
Πατήστε και κρατήστε
πατημένο
•
Πατήστε σε μία εφαρμογή
για να ξεκινήσει.
•
•
Στη λειτουργία Επιφάνεια
εργασίας, πατήστε δυο
φορές μία εφαρμογή για
να την ξεκινήσετε.
Για να μετακινήσετε μία
εφαρμογή, πατήστε και
κρατήστε πατημένη την
παράθεση της εφαρμογής
και σύρετέ τη σε μία νέα
θέση.
•
Για να κλείσετε μία
εφαρμογή, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το
άνω μέρος της εκτελέσιμης
εφαρμογής και σύρετέ τη
προς τα κάτω, στο κάτω
μέρος της οθόνης για να
την κλείσετε.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
23
Σμίκρυνση
Μεγέθυνση
Φέρετε μαζί τα δυο δάκτυλά σας
στην πινακίδα αφής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους τα
δυο δάκτυλά σας στην πινακίδα
αφής.
24
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Πάτημα άνω άκρης
Κύλιση δακτύλου
•
Στην οθόνη Έναρξης,
σύρετε από την άνω άκρη
της οθόνης για να δείτε
τη γραμμή Customize
(Προσαρμογή).
Κυλήστε το δάκτυλό σας για
μετακίνηση επάνω και κάτω
και σύρετε το δάκτυλό σας για
πανοραμική προβολή της οθόνης
αριστερά ή δεξιά.
•
Σε μια εφαρμογή που
βρίσκεται σε εκτέλεση,
πατήστε από την άνω άκρη
της οθόνης για να προβληθεί
το μενού της.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
25
Σάρωση προς τα πάνω
Σάρωση προς τα κάτω
Σύρετε την οθόνη Έναρξη προς
τα επάνω για να ξεκινήσετε την
οθόνη Εφαρμογές.
Σύρετε την οθόνη Εφαρμογές
προς τα κάτω για να επιστρέψετε
στην οθόνη Έναρξη.
26
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κεφάλαιο 3:
Εργασία με τα Windows® 8.1
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
27
Εκκίνηση για πρώτη φορά
Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια
σειρά οθονών για να σας καθοδηγήσει στη διαμόρφωση των βασικών
ρυθμίσεων του λειτουργικού συστήματος Windows® 8.1.
Για να εκκινήσετε το VivoTab Note 8 σας για πρώτη φορά:
1.
Πιέστε το κουμπί λειτουργίας στο VivoTab Note 8 σας. Περιμένετε
μερικά λεπτά έως ότου εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης.
2.
Από την οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε τη γλώσσα που θα
χρησιμοποιείται στο VivoTab Note 8 σας. Καθώς εμφανίζονται
άλλες ρυθμίσεις, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας, τη γλώσσα
εφαρμογής, τη διάταξη του πληκτρολογίου και τη ζώνη ώρας, και
στη συνέχεια πατήστε Next (Επόμενο).
3.
Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν
πατήστε I Accept (Αποδοχή).
4.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
ρυθμίσετε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
5.
•
Εξατομίκευση
•
Connect (Σύνδεση)
•
Ρυθμίσεις
•
Your account (Ο λογαριασμός σας)
Μετά από τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων, εμφανίζεται η
εκμάθηση των Windows®8.1. Παρακολουθήστε την για να μάθετε
περισσότερα για τις λειτουργίες των Windows®8.1.
Οθόνη κλειδώματος Windows® 8.1
Όταν το VivoTab Note 8 σας εισέρχεται στο λειτουργικό σύστημα
Windows® 8.1, ενδέχεται να εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος του
Windows® 8.1. Για να προχωρήσετε, σύρετε την οθόνη κλειδώματος του
VivoTab Note 8 σας προς τα επάνω, για να μεταβείτε στην οθόνη Έναρξη.
28
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Windows® UI
Το Windows® 8.1 έρχεται με διεπαφή χρήστη (UI) παραθέσεων, το
οποίο σας επιτρέπει να οργανώνετε και να έχετε εύκολη πρόσβαση
σε εφαρμογές Windows® από την Οθόνη Έναρξης. Περιλαμβάνει τις
παρακάτω ιδιότητες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενώ
εργάζεστε στον VivoTab Note 8 υπολογιστή σας.
Οθόνη Έναρξης
Η οθόνη Έναρξης εμφανίζεται μετά την επιτυχημένη σύνδεση
στον λογαριασμό χρήστη σας. Συμβάλει στην οργάνωση όλων των
προγραμμάτων και εφαρμογών που χρειάζεστε σε ένα μόνον μέρος.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
29
Windows® εφαρμογή
Αυτές είναι εφαρμογές που καρφιτσώνονται στην οθόνη Εκκίνησης και
που εμφανίζονται σε μορφή παράθεσης για εύκολη πρόσβαση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένες εφαρμογές απαιτείται η σύνδεση στον
λογαριασμό Microsoft σας πριν ξεκινήσουν εντελώς.
Windows εφαρμογή
30
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κουμπί Έναρξη
Τα Windows 8.1 διαθέτουν το κουμπί Έναρξη, το οποίο σας επιτρέπει να
εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο πλέον πρόσφατων εφαρμογών που έχετε
ανοίξει.
Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Έναρξη, πατήστε την εφαρμογή
Επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια πατήστε
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
.
31
Μενού περιβάλλοντος
Το μενού περιβάλλοντος εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο γεμάτο επιλογές
γρήγορης πρόσβασης σε κάποια από τα προγράμματα που υπάρχουν
στα Windows® 8.1 όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί Έναρξη.
Το μενού περιβάλλοντος περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες επιλογές
τερματισμού για το VivoTab Note 8 σας: Sing out (Αποσύνδεση), Sleep
(Αναμονή), Shut down (Τερματισμός) και Restart (Επανεκκίνηση).
32
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Προσαρμογή της οθόνης Έναρξη
Τα Windows® 8.1 σάς δίνουν επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσετε
την οθόνη Έναρξη, επιτρέποντάς σας την εκκίνηση απευθείας σε
λειτουργία Επιφάνεια εργασίας και την προσαρμογή της διάταξης των
εφαρμογών σας επί της οθόνης.
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης Έναρξη:
1.
Εκκινήστε την Επιφάνεια εργασίας.
2.
Πατήστε παρατεταμένα οπουδήποτε στη γραμμή εργασιών εκτός
από το κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια πατήστε Properties
(Ιδιότητες) για να εκκινήσετε το παράθυρο Taskbar and
Navigation properties (Ιδιότητες γραμμής εργασιών και
πλοήγησης).
3.
Επιλέξτε την καρτέλα Navigation (Πλοήγηση) και κατόπιν ορίστε
τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. �
4.
Πατήστε Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις νέες
ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε OK.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
33
Εργασία με τις εφαρμογή Windows®
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής του VivoTab Note 8 σας για να
εκκινήσετε, να διαμορφώσετε και να κλείσετε εφαρμογές.
Εκκίνηση εφαρμογή
Πατήστε σε μία εφαρμογή για να ξεκινήσει.
Προσαρμογή εφαρμογών
Μπορείτε να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, ή να
ξεκαρφιτσώσετε εφαρμογές από την οθόνη Εκκίνηση χρησιμοποιώντας
τα ακόλουθα βήματα.
Μετακίνηση εφαρμογών
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την παράθεση της εφαρμογής και
σύρετέ τη σε μία νέα θέση.
Αλλαγή μεγέθους εφαρμογών
Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εφαρμογής:
1.
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την παράθεση της εφαρμογής
για ένα (1) δευτερόλεπτο και στη συνέχεια αποδεσμεύστε την για
να εκκινήσει η γραμμή Customize (Προσαρμογή).
2.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα μέγεθος για την παράθεση της
εφαρμογής.
Ξεκαρφίτσωμα εφαρμογών
Για να ξεκαρφιτσώσετε μια εφαρμογή:
1.
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την παράθεση της εφαρμογής
για ένα (1) δευτερόλεπτο και στη συνέχεια αποδεσμεύστε την για
να εκκινήσει η γραμμή Customize (Προσαρμογή).
2.
Πατήστε
34
για να ξεκαρφιτσώσετε μία εφαρμογή.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κλείσιμο εφαρμογή
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το άνω μέρος της εκτελέσιμης
εφαρμογής κατόπιν σύρετέ τη προς τα κάτω, στο κάτω μέρος της
οθόνης για να την κλείσετε.
Πρόσβαση στην οθόνη Εφαρμογές
Εκτός από τις εφαρμογές που είναι ήδη καρφιτσωμένες στην οθόνη
Εκκίνηση, μπορείτε επίσης να ανοίξετε άλλες εφαρμογές μέσω της
οθόνης Εφαρμογές.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
35
Εκκίνηση της οθόνης Εφαρμογές
Σύρετε την οθόνη Έναρξης προς τα επάνω για να ανοίξετε την οθόνη
Εφαρμογές.
Καρφίτσωμα περισσότερων εφαρμογών στην οθόνη Έναρξη
Για να καρφιτσώσετε μια εφαρμογή στην οθόνη Έναρξη:
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την παράθεση της εφαρμογής
για ένα (1) δευτερόλεπτο και στη συνέχεια αποδεσμεύστε την για
να εκκινήσει η γραμμή Customize (Προσαρμογή).
2.
Πατήστε
για να καρφιτσώσετε την επιλεγμένη εφαρμογή
στην οθόνη Έναρξης.
Γραμμή θελγήτρων
Η Γραμμή θελγήτρων είναι μία γραμμή εργαλείων που μπορεί να
ενεργοποιηθεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας. Αποτελείται από πολλά
εργαλεία που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε εφαρμογές και
παρέχει γρήγορη πρόσβαση για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του
VivoTab Note 8 υπολογιστή σας.
Charms bar (Γραμμή
θελγήτρων)
36
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Εκκίνηση της Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)
Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης αφής του VivoTab Note 8 σας
για να εκκινήσετε τη γραμμή Charms (Σύμβολα).
Μέσα στη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων)
Search (Αναζήτηση)
Αυτό το σύμβολο σάς δίνει τη δυνατότητα να
αναζητήσετε αρχεία, εφαρμογές ή προγράμματα στο
VivoTab Note 8 σας.
Share (Κοινό)
Αυτό το εργαλείο σας δίνει τη δυνατότητα να μοιραστείτε
εφαρμογές μέσω χώρων κοινωνικής δικτύωσης ή email.
Start (Έναρξη)
Αυτό το εργαλείο επαναφέρει την προβολή στην οθόνη
Έναρξης. Από την οθόνη Έναρξης, μπορείτε επίσης
να την χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε σε μία
εφαρμογή που άνοιξε πρόσφατα.
Devices (Συσκευές)
Αυτό το σύμβολο σάς δίνει τη δυνατότητα να μπείτε και
να μοιραστείτε αρχεία με τις συσκευές που συνδέονται
στο VivoTab Note 8 σας, όπως μια εξωτερική οθόνη ή
ένας εκτυπωτής.
Settings (Ρυθμίσεις)
Αυτό το σύμβολο σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε
πρόσβαση στις ρυθμίσεις Η/Υ του VivoTab Note 8 σας.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
37
Ιδιότητα Στιγμιοτύπου
Η ιδιότητα Στιγμιότυπου προβάλει δυο εφαρμογές δίπλα-δίπλα,
επιτρέποντάς σας να εργαστείτε ή να αλλάξετε μεταξύ εφαρμογών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
•
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συγκράτησης μόνο
σε οριζόντιο προσανατολισμό.
•
Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση οθόνης του VivoTab Note 8 σας έχει
οριστεί στα 1366 x 768 pixel ή ανώτερη πριν χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Συγκράτησης.
Γραμμή Snap (Στιγμιοτύπου)
Χρήση της λειτουργίας Συγκράτησης
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Συγκράτησης χρησιμοποιώντας
την οθόνη αφής του VivoTab Note 8 σας, μπορείτε να εκτελέσετε τα
ακόλουθα βήματα:
1.
Εκκινήστε την εφαρμογή που επιθυμείτε να δημιουργήσετε
στιγμιότυπο.
2.�����������������������������������������������������
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πιο πάνω τμήμα της
εφαρμογής κατόπιν σύρετέ το στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της
οθόνης μέχρι να εμφανιστεί η γραμμή στιγμιότυπου.
3.����������������������������
Ξεκινήστε μια άλλη εφαρμογή.
38
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα
Wi-Fi
Μπείτε στα email, πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και μοιραστείτε
εφαρμογές μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας
τη σύνδεση Wi-Fi του VivoTab Note 8 υπολογιστή σας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)
απενεργοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Βεβαιωθείτε
������������������
ότι η Airplane mode
(Λειτουργία αεροπλάνου) είναι απενεργοποιημένη προτού επιτρέψετε
τη σύνδεση Wi-Fi στο VivoTab Note 8 σας.
Ενεργοποίηση Wi-Fi
Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στο VivoTab Note 8 σας, χρησιμοποιώντας τα
παρακάτω βήματα στην οθόνη αφής.
Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi:
1.
Εκτελέστε τη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων).
2.
Πατήστε
3.
Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης από τη λίστα διαθέσιμων
συνδέσεων Wi-Fi.
4.
Πατήστε Connect (Σύνδεση) για να αρχίσετε τη σύνδεση δικτύου. �
και πατήστε
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό ασφαλείας για
να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
5.
Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση μεταξύ
του VivoTab Note 8 σας και άλλων συστημάτων με δυνατότητα
ασύρματης λειτουργίας, πατήστε Yes (Ναι). Πατήστε No (Όχι) , εάν
δεν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
39
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να διευκολύνετε τις ασύρματες
μεταφορές δεδομένων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου)
απενεργοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Βεβαιωθείτε
������������������
ότι η Airplane mode
(Λειτουργία αεροπλάνου) είναι απενεργοποιημένη προτού επιτρέψετε
τη σύνδεση Bluetooth στο VivoTab Note 8 σας.
Ζεύξη με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth
Για να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων, χρειάζεται να κάνετε ζεύξη
του VivoTab Note 8 σας με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Για
να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ως εξής:
1.
Εκτελέστε τη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων).
2.
Πατήστε
και μετά πατήστε Change PC Settings (Αλλαγή
ρυθμίσεων υπολογιστή).
3.
Κάτω από το PC Settings (Ρυθμίσεις υπολογιστή), επιλέξτε PC
& devices > Bluetooth (Υπολογιστής & συσκευές > Bluetooth)
και κατόπιν μετακινήστε το δείκτη κύλισης Bluetooth στην
επιλογή On (Ενεργοποίηση).
40
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
4.
Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα. Συγκρίνετε τον κωδικό
πρόσβασης στο VivoTab Note 8 σας με τον κωδικό πρόσβασης
που εστάλη στην επιλεγμένη συσκευή. Εάν είναι ίδιοι, πατήστε
Yes (Ναι) για να πραγματοποιήσετε επιτυχή ζεύξη του VivoTab
Note 8 με τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•
Σε ορισμένες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, μπορεί να
σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του
VivoTab Note 8 σας.
•
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές με δυνατότητα Bluetooth είναι
ανιχνεύσιμες.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
41
Airplane mode (λειτουργία Αεροπλάνο)
Η Λειτουργία πτήσης απενεργοποιεί τις ασύρματες συνδέσεις,
επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε τον VivoTab Note 8 υπολογιστή σας
με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μίας πτήσης.
Ενεργοποίηση Λειτουργίας αεροπλάνου
1.
Εκκινήστε τη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων).
2.
Πατήστε
3.
Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη
Λειτουργία αεροπλάνου.
και πατήστε
.
Απενεργοποίηση Λειτουργίας αεροπλάνου
1.
Εκκινήστε τη Charms bar (Γραμμή θελγήτρων).
2.
Πατήστε
3.
Μετακινήστε το ρυθμιστικό στα αριστερά για να
απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία αεροπλάνου.
και πατήστε
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για
τις σχετικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πτήσης που μπορεί να
χρησιμοποιούνται και τους περιορισμούς που πρέπει να τηρούνται όταν
χρησιμοποιείτε τον VivoTab Note 8 υπολογιστή σας στην πτήση.
42
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Απενεργοποίηση του VivoTab Note 8 σας
Μπορείτε να τερματίσετε το VivoTab Note 8 σας κάνοντας κάποιο από
τα εξής:
•
Από τη γραμμή Charms (Σύμβολα), πατήστε
και κατόπιν
> Shut down (Τερματισμός) για κανονικό τερματισμό.
•
Από την οθόνη σύνδεσης, πιέστε
> Shut down
(Τερματισμός).
•
Από τη λειτουργία Επιφάνεια εργασίας, πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν Shut down or sign out (Τερματισμός ή
αποσύνδεση) > Shut down (Τερματισμός).
•
Αν το VivoTab σας δεν αποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί τροφοδοσίας για τουλάχιστον πδέκα (10) δευτερόλεπτα
μέχρι να απενεργοποιηθεί το VivoTab Note 8.
Θέση του VivoTab Note 8 σας σε αναμονή
Για να θέσετε το VivoTab Note 8 σας σε λειτουργία Αναμονής, πατήστε
το κουμπί Power (Τροφοδοσίας) μία φορά.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
43
44
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κεφάλαιο 4:
Επαναφορά των Windows® 8.1
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
45
Ανανέωση του VivoTab Note 8 σας
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Refresh your PC without affecting
your files (Ανανέωση του υπολογιστή σας, χωρίς να επηρεαστούν
τα αρχεία σας), εάν θέλετε να ανανεώσετε το σύστημά σας χωρίς να
χάσετε τα τρέχοντα αρχεία και τις εφαρμογές σας.
Για να ανανεώσετε το VivoTab Note 8 σας:
1.
Από τη γραμμή Charms (Σύμβολα), πατήστε
και κατόπιν
Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).
2.
Κάτω από την επιλογή PC settings (Ρυθμίσεις υπολογιστή),
πατήστε Update and Recovery (Ενημέρωση και επαναφορά)
και στη συνέχεια Recovery (Επαναφορά).
3.
Κάτω από την επιλογή Recovery (Επαναφορά), πατήστε
κάτω από το Refresh your PC without affecting
your files (Ανανέωση του υπολογιστή σας, χωρίς να
επηρεαστούν τα αρχεία σας).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι το VivoTab Note 8 σας είναι συνδεδεμένο
σε πηγή ισχύος πριν ανανεώσετε το σύστημά του.
46
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Επαναφορά του VivoTab Note 8 σας
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Remove everything and reinstall
Windows (Κατάργηση όλων και επανεγκατάσταση των Windows),
εάν θέλετε να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
του.
Για να επαναφέρετε το VivoTab Note 8 σας:
1.
Από τη γραμμή Charms (Σύμβολα), πατήστε
και κατόπιν
Change PC settings (Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).
2.
Κάτω από την επιλογή PC settings (Ρυθμίσεις υπολογιστή),
πατήστε Update and Recovery (Ενημέρωση και επαναφορά)
και στη συνέχεια Recovery (Επαναφορά).
3.
Κάτω από την επιλογή Recovery (Επαναφορά), πατήστε
κάτω από επιλογή Remove everything and
reinstall Windows (Κατάργηση όλων και επανεγκατάσταση
των Windows).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
•
Βεβαιωθείτε ότι το VivoTab Note 8 σας είναι συνδεδεμένο
σε πηγή ισχύος πριν επαναφέρετε το σύστημά του στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις του.
•
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα
σας πριν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
47
48
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Συμβουλές και Σ.Ε.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
49
Χρήσιμες συμβουλές για το VivoTab Note 8 σας
Για να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε τη χρήση του VivoTab Note
8 σας, διατηρήστε την απόδοση του συστήματός του, και εξασφαλίστε
πως όλα τα δεδομένα σας είναι ασφαλή, εδώ υπάρχουν μερικές
χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε:
•
Ενημερώνετε περιοδικά τα Windows® για να εξασφαλίζετε πως οι
εφαρμογές σας έχουν τις νεότερες ρυθμίσεις ασφαλείας.
•
Χρησιμοποιείτε το ASUS Live Update για να ενημερώνετε
αποκλειστικές εφαρμογές της ASUS, οδηγούς και βοηθητικά
προγράμματα στο VivoTab Note 8 σας. Ανατρέξτε στο ASUS
Tutor που είναι εγκατεστημένο στο VivoTab Note 8 σας για
περισσότερες λεπτομέρειες.
•
Χρησιμοποιείτε λογισμικό κατά των ιών για να προστατεύετε τα
δεδομένα σας και διατηρείτε το ενημερωμένο.
•
Εκτός και είναι απολύτως απαραίτητο, αποφύγετε τη χρήση
καταναγκαστικού κλεισίματος για να απενεργοποιήσετε το
VivoTab Note 8 σας.
•
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας και
προσπαθήστε να δημιουργείτε εφεδρικά δεδομένα σε εξωτερική
μονάδα αποθήκευσης.
•
Αποφύγετε τη χρήση του VivoTab Note 8 σας εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το VivoTab Note
8 σας για παρατεταμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον ένα μήνα), σας
προτείνουμε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, εάν είναι αποσπώμενη.
•
Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές και βεβαιωθείτε ότι έχετε
τα ακόλουθα στοιχεία προτού επανεκκινήσετε το VivoTab Note 8:
50
-
Κλειδί προϊόντος για τα λειτουργικά συστήματά σας και
άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές
-
Εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων
-
Ταυτότητα σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης
-
Πληροφορίες σύνδεσης στο διαδίκτυο
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σ.Ε. Υλικολογισμικού
1.
Μία μαύρη κουκίδα, ή μερικές φορές μία έγχρωμη κουκίδα,
εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιώ το VivoTab Note 8.
Τι πρέπει να κάνω;
Αν και οι κουκίδες αυτές εμφανίζονται συνήθως στην οθόνη,
δεν πρόκειται να επηρεάσουν το σύστημά σας. Σε περίπτωση
που συνεχιστεί και παρεπόμενα επηρεάσει την απόδοση του
συστήματος, συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της ASUS.
2.
Η οθόνη μου έχει ανομοιόμορφο χρώμα και φωτεινότητα.
Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;
Το χρώμα και η φωτεινότητα της οθόνης σας ενδέχεται να
επηρεάζεται από τη γωνία και την τρέχουσα θέση του VivoTab
Note 8 σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα
λειτουργιών ή τις ρυθμίσεις οθόνης του λειτουργικού συστήματός
σας για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της οθόνης σας.
3.
Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας του VivoTab Note 8 μου;
Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συστάσεις:
•
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης,
χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις οθόνης του λειτουργικού
σας συστήματος.
•
Εάν δεν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σύνδεση Wi-Fi, ρυθμίστε
το σύστημά σας σε Airplane mode (Λειτουργία αεροπλάνου).
•
Αποσυνδέστε μη χρησιμοποιούμενες συσκευές USB.
•
Κλείστε μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ειδικά όσες
καταναλώνουν υπερβολική μνήμη συστήματος.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
51
4.
5.
Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας μου δεν ανάβει. Τι
συμβαίνει;
•
Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας ισχύος ή η μπαταρία έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τον
προσαρμογέα ισχύος ή τη μπαταρία, να περιμένετε για ένα
λεπτό, και κατόπιν να τα συνδέσετε ξανά στην πρίζα και στο
VivoTab Note 8.
•
Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε
με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.
Όταν αναπαράγω αρχεία ήχου και βίντεο, γιατί δεν μπορώ να
ακούσω ήχο από τα ηχεία του VivoTab Note 8 μου;
Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συστάσεις:
6.
•
Πιέστε το κουμπί Αύξησης έντασης για να αυξήσετε την
ένταση ήχου του ηχείου.
•
Ελέγξτε εάν τα ηχεία σας έχουν οριστεί σε σιγή.
•
Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο βύσμα ακουστικών στο
VivoTab Note 8 σας και αφαιρέστε το.
Τι πρέπει να κάνω εάν χαθεί ο προσαρμογέας ισχύος του VivoTab
Note 8 μου ή σταματήσει να λειτουργεί η μπαταρία;
Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.
7. Γιατί εξακολουθεί να ακούγεται ήχος από τα ηχεία του VivoTab
Note 8 μου ακόμα και όταν έχω ήδη συνδέσει τα ακουστικά
μου στη σωστή θύρα;
Μεταβείτε στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Hardware and
Sound (Υλικολογισμικό και ήχος) κατόπιν προσπελάστε το Audio
Manager (Διαχείριση ήχου) για να διευθετήσετε τις ρυθμίσεις.
8.
Η πινακίδα αφής του VivoTab Note 8 μου δεν λειτουργεί. Τι
πρέπει να κάνω;
Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.
52
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σ.Ε. Λογισμικού
1.
Όταν ενεργοποιώ το VivoTab Note 8 μου, η ενδεικτική λυχνία
ισχύος ανάβει αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη μου.
Τι μπορώ να κάνω για να το διορθώσω αυτό?
Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συστάσεις:
2.
•
Κλείστε καταναγκαστικά το VivoTab Note 8 σας πατώντας το
πλήκτρο ισχύος περισσότερα από πδέκα (10) δευτερόλεπτα.
Ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας ισχύος και η μπαταρία έχουν
εισαχθεί σωστά και κατόπιν ενεργοποιήστε το VivoTab Note
8 σας.
•
Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε
με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.
Τι πρέπει να κάνω όταν η οθόνη προβάλλει το μήνυμα αυτό:
“Remove disks or other media. Press any key to restart.
(Αφαίρεση δίσκων ή άλλων μέσων. Πατήστε ένα πλήκτρο για
επανεκκίνηση).”;
Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συστάσεις:
3. •
Αφαιρέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές USB και κατόπιν
επανεκκινήστε το VivoTab Note 8 σας.
•
Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα, ο VivoTab Note
8 σας ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μνήμη
αποθήκευσης. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις
της ASUS για βοήθεια.
Ο VivoTab Note 8 μου εκκινείται πιο αργά από συνήθως και
το λειτουργικό σύστημα μου καθυστερεί. Πώς μπορώ να το
διορθώσω αυτό;
Διαγράψτε τις εφαρμογές που εγκαταστήσατε πρόσφατα ή που
δεν συμπεριλήφθηκαν στο πακέτο του λειτουργικού συστήματός
σας και κατόπιν επανεκκινήστε το σύστημά σας.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
53
4.
Ο VivoTab Note 8 μου δεν εκκινείται. Πώς μπορώ να το
διορθώσω αυτό;
Μπορείτε να επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
συστάσεις:
5.
54
•
Αφαιρέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο VivoTab
Note 8 σας και κατόπιν επανεκκινήστε το σύστημά σας.
•
Σε περίπτωση που συνεχίσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε
με το τοπικό κέντρο σέρβις της ASUS για βοήθεια.
Γιατί δεν είναι δυνατή η αφύπνιση του VivoTab Note 8 μου
από τη λειτουργία αναμονής?
•
Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ισχύος για να συνεχίσετε
την τελευταία κατάσταση εργασίας σας.
•
Το σύστημά σας ενδέχεται να έχει εξαντλήσει τη μπαταρία.
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στο VivoTab Note 8 σας
και συνδέστε τον σε πρίζα προτού πατήσετε το πλήκτρο
ισχύος.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Παραρτήματα
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
55
Συμβατότητα εσωτερικού μόντεμ
Ο φορητός Η/Υ με μοντέλο εσωτερικού μόντεμ είναι συμβατός με τα JATE
(Ιαπωνία), FCC (Η.Π.Α., Καναδάς, Κορέα, Ταϊβάν) και CTR21. Το εσωτερικό
μόντεμ έχει εγκριθεί σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου98/482/ΕΚ
για πανευρωπαϊκή μονή σύνδεση τερματικών με δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
Μεταγωγής (PSTN):. Ωστόσο, λόγω των διαφορών ανάμεσα στα ξεχωριστά PSTN
που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, η έγκριση, αυτή καθ' εαυτή, δεν σας παρέχει
άνευ όρων εξασφάλιση της επιτυχημένης λειτουργίας σε κάθε σημείο τερματικού
του δικτύου PSTN. Σε περίπτωση προβλημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας αμέσως.
Επισκόπηση
Στις 4 Αυγούστου 1998, δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
σχετικά με το CTR 21 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το CTR 21 ισχύει για όλους τους μη φωνητικούς τερματικούς εξοπλισμούς με
κλήση DTMF-οι οποίοι προορίζονται για σύνδεση με το αναλογικό PSTN (Δημόσιο
Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής).
Το CTR 21 (Κοινός Τεχνικός Κανονισμός) για τις απαιτήσεις προσάρτησης για
τη σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής τερματικού
εξοπλισμού (με εξαίρεση τον τερματικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την υπηρεσία
φωνητικής τηλεφωνίας που δικαιολογεί την περίπτωση υπηρεσίας) στην
οποία η διευθυνσιοδότηση δικτύου, αν παρέχεται, γίνεται μέσω σηματοδοσίας
πολυσυχνότητας διπλού τόνου (DTMF)
56
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Δήλωση συμβατότητας δικτύου
Η δήλωση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή στον Κοινοποιημένο Φορέα και
τον πωλητή: "Στη δήλωση αυτή θα υποδεικνύεται ότι τα δίκτυα με τα οποία έχει
σχεδιαστεί ο εξοπλισμός να λειτουργεί και οποιοδήποτε κοινοποιημένο δίκτυο με
το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες ο εξοπλισμός στη διασυνεργασία τους.
Η δήλωση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή στον χρήστη: "Στη δήλωση
αυτή θα υποδεικνύεται ότι τα δίκτυα με τα οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός
να λειτουργεί και οποιοδήποτε κοινοποιημένο δίκτυο με το οποίο μπορεί να
αντιμετωπίσει δυσκολίες ο εξοπλισμός στη διασυνεργασία τους. Ο κατασκευαστής
θα συσχετίσει επίσης μία δήλωση με σκοπό να διευκρινίσει σε ποια σημεία
η συμβατότητα του δικτύου εξαρτάται από φυσικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις
διακόπτη λογισμικού. Θα συμβουλεύσει επίσης τον χρήστη για να επικοινωνήσει
με τον πωλητή, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό σε άλλο δίκτυο."
Μέχρι στιγμής, ο Κοινοποιημένος Φορέας του CETECOM εξέδωσε διάφορες
πανευρωπαϊκές εγκρίσεις που χρηισμοποιούν το CTR 21. Τα αποτελέσματα είναι
τα πρώτα μόντεμ της Ευρώπης που δεν χρειάζονται κανονιστικές εγκρίσεις σε
κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Μη φωνητικός εξοπλισμός
Η απάντηση σε μηχανήματα και τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης μπορούν να
επιλεχθούν και ως μόντεμ, μηχανήματα φαξ, συσκευές αυτόματης κλήσης και
συστήματα συναγερμού. Περιλαμβάνεται εξοπλισμός στον οποίο η ποιότητα
λόγου από άκρο εις άκρο ελέγχεται από τους κανονισμούς (π.χ. τηλέφωνα
χειροσυσκευής και σε ορισμένες χώρες και ασύρματα τηλέφωνα).
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
57
Σε αυτό τον πίνακα εμφανίζονται οι χώρες που
περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο πρότυπο CTR21.
Χώρα
Εφαρμόζεται
Περισσότερες δοκιμές
Αυστρία1
Ναι Όχι
Βέλγιο Ναι Όχι
Δημοκρατία της Τσεχίας Όχι Δεν ισχύει
Δανία1 Ναι Ναι
Φινλανδία Ναι Όχι
Γαλλία Ναι Όχι
Γερμανία Ναι Όχι
Ελλάδα Ναι Όχι
Ουγγαρία Όχι Δεν ισχύει
Ισλανδία Ναι Όχι
Ιρλανδία Ναι Όχι
Ιταλία Ακόμα εκκρεμεί
Ακόμα εκκρεμεί
Ισραήλ Όχι Όχι
Λίχτενσταϊν Ναι Όχι
Λουξεμβούργο Ναι Όχι
Κάτω Χώρες1
Ναι Ναι
Νορβηγία Ναι Όχι
Πολωνία Όχι Δεν ισχύει
Πορτογαλία Όχι Δεν ισχύει
Ισπανία Όχι Δεν ισχύει
Σουηδία Ναι
Όχι
Ελβετία Ναι
Όχι
Ηνωμένο Βασίλειο Ναι
Όχι
58
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Αυτές οι πληροφορίες αντιγράφηκαν από το CETECOM και παρέχονται χωρίς
ευθύνη. Για ενημερώσεις σε αυτό τον πίνακα, μπορείτε να επισκευτείτε τη
διεύθυνση http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Οι Εθνικές απαιτήσεις θα ισχύουν μόνον εάν ο εξοπλισμός μπορεί να
χρηισμοποιήσει την παλμική κλήση (οι κατασκευαστές μπορούν να δηλώσουν
στον οδηγό χρήσς ότι ο εξοπλισμός προορίζεται μόνον για να υποστηρίζει το
σήμα DTMF, το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει τυχόν επιπρόσθετη δοκιμή
περιττή).
Στις Κάτω Χώρες, απαιτούνται επιπρόσθετες δοκιμές για εγκαταστάσεις σύνδεσης
σειράς και ID καλούντος.
Επισήμανση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής
Επικοινωνιών (FCC)
Η παρούσα συσκευή πληροί τους όρους σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού
FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες:
•
Η συσκευή αυτή δεν θα προκαλέσει παρεμβολές.
•
Η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται παρεμβολές,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να προκαλέσουν
μη επιθυμητές λειτουργίες.
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς
όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 του
κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης
προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε κατοικημένες περιοχές. Η συσκευή
αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας
και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί
να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται
εγγύηση για το ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης ή του
ραδιόφωνου, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και ύστερα
απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει την
παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:
•
Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.
•
Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεοπτικού ή
ραδιοφωνικού δέκτη.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
59
•
Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο
στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
•
Ζητώντας συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό
ραδιόφωνων και τηλεόρασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!� Απαιτείται η χρήση καλωδίου θωρακισμένου τύπου ώστε να
ικανοποιούνται τα όρια εκπομπών κατά FCC και να προληφθούν παρεμβολές σε
κοντινές ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται
μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος. Να χρησιμοποιείτε μόνο θωρακισμένα
καλώδια για να συνδέετε συσκευές εισόδου/εξόδου στην παρούσα συσκευή. Λάβετε
υπόψη ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή
για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το
προϊόν αυτό.
(Ανατύπωση από τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών #47, part 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR)
Η συσκευή αυτή πληροί τις κρατικές απαιτήσεις για έκθεση σε ραδιοκύματα.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να μην υπερβαίνει τα
όρια εκπομπών για έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που ορίζει η
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των Η.Π.Α.
Το πρότυπο έκθεσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως
Συγκεκριμένος Ρυθμός Απορρόφησης, ή SAR. Το όριο SAR που ορίζει η FCC
είναι 1,6W/kg. Οι δοκιμές για το SAR διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας τυπικές
θέσεις λειτουργίας που είναι αποδεκτές από την FCC με το EUT να εκπέμπεται στο
καθορισμένο επίπεδο ισχύος σε διαφορετικά κανάλια.
Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή όπως αναφέρεται στην FCC είναι 1,15 W/kg
όταν τοποθετείται δίπλα στο σώμα.
Η FCC έχει χορηγήσει μία Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για αυτή τη συσκευή με
όλα τα επίπεδα SAR που αναφέρονται να έχουν αξιολογηθεί ότι συμμορφώνονται
προς τις οδηγίες έκθεσης σε RF της FCC. Οι πληροφορίες SAR για αυτή τη συσκευή
βρίσκονται στο αρχείο της FCC και μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Display
Grant (Εμφάνιση χορήσης) στη διεύθυνση www.fcc.gov/oet/ea/fccid αφού
αναζητήσετε την ID της FCC: MSQ-M80T.
60
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Επισήμανση Προφύλαξης από Έκθεση σε
Ραδιοσυχνότητες (RF) της FCC
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!� Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται
ρητά από τον κατασκευαστή για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν αυτό. «Η ASUS δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή
περιορίζεται για χρήση στα Κανάλια από 1 έως 11 στη συχνότητα 2,4GHz μέσω
συγκεκριμένου υλικολογισμικού που ελέγχεται στις ΗΠΑ».
Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC
που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Για να διατηρήσετε τη
συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC RF, αποφύγετε την άμεση
επαφή με την κεραία εκπομπής κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι τελικοί χρήστες
πρέπει να ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις
έκθεσης σε RF.
Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/
EC)
Τα ακόλουθα ολοκληρώθηκαν και θεωρήθηκαν συναφή και επαρκή:
•
Βασικές απαιτήσεις ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3]
•Προδιαγραφές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας ως αναφέρονται
στο [Άρθρο 3.1α]
•
Δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το [EN 60950]
•Προδιαγραφές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ως
αναφέρονται στο [Άρθρο 3.1β]
•
Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το [EN 301 489-1]
& [EN 301 489-17]
•
Σωστή χρήση του ραδιο-φάσματος ως αναφέρεται στο [Άρθρο 3.2]
•
Ραδιο-δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο [EN 300 328-2]
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
61
Σήμανση CE
Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του
Ευρωκοινοβουλίου και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίυ, 1999 που αφορά
στις συσκευές ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης
συμμόρφωσης.
Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 0.459 W/Kg.
Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει σε:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/519/EC) για τον
περιορισμό έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω
προστασίας της υγείας.
Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμμένων συστάσεων για την προστασία του
κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους
επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων
των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του συνιστώμενου ορίου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο "Συγκεκριμένος
Ρυθμός Απορρόφησης" (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε
10 γραμμάρια σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς
Επιτροπής για την Προστασία από τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).
Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και
ανταποκρίνεται στις οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62311
και EN 62209-2. Το SAR μετράται με τη συσκευή σε άμεση επαφή με το σώμα κατά
την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα
εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.
62
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές
Χώρες
Β. Αμερική
2.412-2.462 GHz
Ch01 έως Ch11
Ιαπωνία
2.412-2.484 GHz
Ch01 έως Ch14
Ευρώπη ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 έως Ch13
Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη
Γαλλία
Μερικές περιοχές της Γαλλίας διαθέτουν περιορισμένη ζώνη συχνοτήτων. Η
μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο στη χειρότερη περίπτωση είναι:
•
10mW για ολόκληρη τη ζώνη 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW για συχνότητες μεταξύ 2446,5 MHz και 2483,5 MHz
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κανάλια από 10 έως 13 λειτουργούν αποκλειστικά στη ζώνη
από 2446,6 MHz έως 2483,5 MHz.
Υπάρχουν μερικές πιθανότητες για εξωτερική χρήση: Σε ιδιωτική ιδιοκτησία ή
σε ιδιωτικό χώρο δημόσιων προσώπων, η χρήση υπόκειται σε προκαταρκτική
εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας, με μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ τα
100mW στη ζώνη 2446,5–2483,5 MHz. Η χρήση σε εξωτερικό χώρο δημόσιου
χώρου δεν επιτρέπεται.
Στις υπηρεσίες που αναφέρονται στη συνέχεια, για ολόκληρη τη ζώνη των 2,4
GHz:
•
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο είναι 100mW
•
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εξωτερικό χώρο είναι 10mW
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
63
Υπηρεσίες στις οποίες η χρήση της ζώνης 2400–2483,5 MHz επιτρέπεται με EIRP
μικρότερο από 100mW στο εσωτερικό και μικρότερο από 10mW στο εξωτερικό:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Η απαίτηση αυτή πιθανόν να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντάς
σας τη χρήση της ασύρματης LAN κάρτας σας σε περισσότερες περιοχές της
Γαλλίας. Ελέγξτε με το ART για την πιο πρόσφατη πληροφορία (www.arcep.fr)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα σας WLAN εκπέμπει λιγότερο από 100mW, αλλά
περισσότερο 10mW.
64
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Υποδείξεις Ασφάλειας UL
Απαιτείται για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνίας) κατά UL 1459 που
προορίζεται για ηλεκτρολογική σύνδεση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με
λειτουργική τάση ως προς τη γείωση που δεν υπερβαίνει τα 200V peak, 300V
peak-to-peak, και 105V rms, και εγκατάσταση ή χρήση σύμφωνα με τον Εθνικό
Ηλεκτρολογικό Κώδικα (NFPA 70).
Όταν χρησιμοποιείτε το μόντεμ του Notebok PC, πρέπει πάντα να τηρείτε βασικές
προφυλάξεις ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροσόκ και
ανθρώπινου τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
•
Μην χρησιμοποιείτε το Notebok PC κοντά σε νερό, π.χ. κοντά σε μπανιέρα,
λεκάνη πλυσίματος, νεροχύτη κουζίνας ή πλυντήριο, πάνω σε υγρή βάση ή
κοντά σε πισίνα.
•
Μην χρησιμοποιείτε το Notebok PC κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής
καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροσόκ από τους κεραυνούς.
•
Μην χρησιμοποιείτε το Notebok PC κοντά σε διαρροή αερίου.
Απαιτείται για κάλυψη κατά UL 1642 μπαταριών λιθίου που χρησιμοποιούνται
ως κύριες (μη επαναφορτιζόμενες) και δευτερεύουσες (επαναφορτιζόμενες)
ως πηγή ισχύος σε προϊόντα. Οι μπαταρίες αυτές περιέχουν μεταλλικό λίθιο, ή
κράμα λιθίου, ή ιόντα λιθίου, και μπορεί να αποτελούνται από έναν και μόνο
ηλεκτροχημικό συσσωρευτή ή δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους σειριακά,
παράλληλα ή και τα δύο, που μετατρέπουν χημική ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω
μιας μη αντιστρέψιμης ή αντιστρέψιμης χημικής αντίδρασης.
•
Μην απορρίπτετε τον συσσωρευτή μπαταρίας του Notebok PC σε φωτιά, γιατί
μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για πιθανές
οδηγίες απόσυρσης ειδικών απορριμμάτων για μείωση κινδύνων ανθρώπινων
τραυματισμών λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης.
•
Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος ή μπαταρίες από άλλες
συσκευές για μείωση κινδύνων ανθρώπινων τραυματισμών λόγω
πυρκαγιάς ή έκρηξης. Να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος
πιστοποιημένους κατά UL που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
65
Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος
Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6Α και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να
χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F,
3G, 0,75mm2 ή H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Ειδοποιήσεις για την κάρτα τηλεόρασης
Σημείωση για τον τεχνικό εγκατάστασης του συστήματος CATV— Το σύστημα
διανομής καλωδίου πρέπει να είναι γειωμένο σύμφωνα με το πρότυπο ANSI/NFPA
70, του Εθνικού Ηλεκτρολογικού Κώδικα (NEC), και ειδικότερα σύμφωνα με
την Ενότητα 820.93, Γείωση της εξωτερικής αγώγιμης θωράκισης ομοαξονικού
καλωδίου – η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει γείωση της θωράκισης του
ομοαξονικού καλωδίου στη γείωση της εισόδου του κτηρίου.
Γνωστοποιήσεις REACH
Παρέχουμε συμβατότητα με τους κανονισμούς REACH (Registration, Evaluation,
Authorization, and Restriction of Chemicals (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Έγκριση
και Απαγόρευση χημικών ουσιών)) και ως εκ τούτου δημοσιεύουμε τις χημικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας στον ιστότοπο της ASUS REACH
στη διεύθυνση http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Υπόδειξη Προϊόντος της Macrovision
Corporation
Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία προστατευόμενου δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας που προστατεύεται από δικονομικές αξιώσεις συγκεκριμένων
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα πνευματικά δικαιώματα της
Macrovision Corporation και άλλων κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η
χρήση αυτής της τεχνολογίας προστατευόμενου δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας πρέπει να εγκριθεί από την Macrovision Corporation και προβλέπεται
αποκλειστικά για ιδιωτικούς και άλλους περιορισμένους σκοπούς, εφόσον
δεν έχει εγκριθεί ρητά κάποια άλλη χρήση από την Macrovision Corporation.
Απαγορεύονται το reverse engineering ή η αποσυναρμολόγηση.
66
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής
Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης
για μεγάλες περιόδους.
À pleine puissance, l’écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l’oreille de l’
utilisateur.
Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/αυτιών για αυτή τη συσκευή είναι συμβατά
με την απαίτηση για τη στάθμη ηχητικής πίεσης που προβλέπεται στο ισχύον
πρότυπο EN 50332-1:2000 και EN 50332-2:2003 που απαιτείται από το γαλλικό
άρθρο νόμου 5232-1.
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
67
Υποδείξεις που αφορούν μπαταρίες ιόντων
λιθίου για τις Βόρειες Χώρες
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
68
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Σημείωση επικάλυψης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική
ασφάλεια, εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του Φορητού
Η/Υ εκτός από τις πλευρές στις οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.
Έγκριησ CTR 21
(για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
69
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
70
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτός ο φορητός υπολογιστής έχει βραβευτεί με την ετικέτα Λουλουδιού της ΕΕ,
που σημαίνει πως αυτό το προϊόν έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.
Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στις λειτουργίες χρήσης και αναμονής.
2.
Περιορισμένη χρήση τοξικών βαρέων μετάλλων.
3.
Περιορισμένη χρήση ουσιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και
την υγεία.
4.
Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων ενθαρρύνοντας την ανακύκλωση.
5.������������������������������������������������������������������
Σχεδιασμένο για εύκολες αναβαθμίσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
παρέχοντας συμβατά ανταλλακτικά όπως μπαταρίες, τροφοδοτικά,
πληκτρολόγιο, μνήμη και εάν υπάρχει μονάδα CD ή μονάδα DVD.
6.
Μειωμένα στερεά απορρίμματα μέσω της πολιτικής επιστροφών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετικέτα Λουλουδιού ΕΕ,
επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Οικολογικής ετικέτας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: http://www.ecolabel.eu.
Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους
Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και Δήλωση
Η ASUS ακολουθεί την ιδέα του πράσινου σχεδιασμού για τον σχεδιασμό και την
κατασκευή των προϊόντων της και εξασφαλίζει ότι κάθε στάδιο του κύκλου ζωής
των προϊόντων της ASUS ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς. Επιπλέον, η ASUS αποκαλύπτει τις σχετικές πληροφορίες με βάση τις
απαιτήσεις των κανονισμών.
Ανατρέξτε στη σελίδα http://csr.asus.com/english/Compliance.htm για να μάθετε
πληροφορίες για τις απαιτήσεις κανονισμών στις οποίες συμμορφώνεται η ASUS:
Ιαπωνία JIS-C-0950 Δηλώσεις υλικού
EU REACH SVHC
Κορέα RoHS
Ελβετικός ενεργειακός νόμος
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
71
Ανακύκλωση της ASUS / Υπηρεσίες Ανάκλησης
Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη
δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός
μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα
τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα υλικά συσκευασίας.
Μεταβείτε στη σελίδα http://csr.asus.com/english/Takeback.htm για λεπτομερείς
πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.
72
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
M80T, L80T, R80T, M81T, L81T, R81T, M82T,
L82T, R82T
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking

(EC conformity marking)
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 01/12/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
73
74
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο VivoTab Note 8
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement