Asus | PL7824 | User's Manual | ASUS PL7824 User's Manual

PL7824
VivoTab
Podręcznik użytkownika
ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/
opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla
zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko.
Zmniejszenie liczby stron podręcznika umożliwia
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
Szczegółowy podręcznik użytkownika i powiązane
informacje, znajdują się w podręczniku użytkownika w
tablecie VivoTab lub na stronie pomocy technicznej ASUS,
pod adresem http://support.asus.com/.
Ładowanie baterii
Przed dłuższym używaniem VivoTab w trybie zasilania bateryjnego
należy sprawdzić, czy zestaw baterii został naładowany całkowicie.�
Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy ładuje zestaw baterii przez cały
czas, gdy jest on podłączony do źródła zasilania AC.���������������������
Należy pamiętać, że
ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy tablet VivoTab jest używany.
WAŻNE! Nie należy pozostawiać tabletu VivoTab podłączonego
do źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. VivoTab
jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać
go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.
Środki ostrożności podczas lotu samolotem
Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby uzyskać
informacje usługach, które mogą być używane podczas lotu, a także
o ograniczeniach, do których należy się stosować podczas używania
VivoTab podczas lotu.
WAŻNE! VivoTab może być prześwietlany na lotnisku w
urządzeniach rentgenowskich (poprzez umieszczanie
przedmiotów na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać
na działanie wykrywaczy i pałek magnetycznych.
Zasady bezpieczeństwa
Ten VivoTab powinien być używany wyłącznie w miejscach o średniej
temperaturze w zakresie od 0°C (32°F) do 35°C (95°F)
Długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury
może spowodować szybkie rozładowywanie i skrócenie żywotności baterii.
Aby zapewnić optymalne działanie baterii należy się upewnić, że znajduje
się ona w miejscu o zalecanej temperaturze.
Zawartość opakowania
VivoTab
Adapter zasilania
Kabel micro USB
Dokumentacje techniczne
i karta gwarancyjna
Szmatka do czyszczenia
Szpilka wysuwania tacy
karty Micro SIM
UWAGA:
•Jeśli którykolwiek z elementów będzie uszkodzony lub go nie
będzie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
•Dostarczony razem adapter zasilania zależy od kraju lub
regionu.
ASUS VivoTab
Twój tablet VivoTab
Widok z przodu
Kamera przednia
Wbudowana 2 megapikselowa kamera, umożliwia
używanie VivoTab do wykonywania zdjęć lub
nagrywania wideo.
Wskaźnik kamery
Wskaźnik kamery świeci się podczas używania jednej
z wbudowanych kamer.
Czujnik światłam otoczenia
Czujnik światła otoczenia wykrywa ilość światła
otoczenia. Umożliwia to automatyczną regulację
przez system jasności wyświetlacza, w zależności od
warunków oświetlenia.
ASUS VivoTab
Panel ekranu dotykowego
Panel ekranu dotykowego umożliwia obsługę VivoTab
rysikiem lub gestami dotyku.
Przycisk dotykowy Windows® 8
Dotknij ten przycisk, aby przejść z powrotem do
ekranu Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, dotknij
ten przycisk, aby przejść z powrotem do ostatnio
otwieranej aplikacji.
ASUS VivoTab
Widok z tyłu
Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/wejścia
mikrofonu
Ten port służy do podłączania sygnału wyjścia audio
tabletu VivoTab do głośników ze wzmacniaczem
lub słuchawek. Ten port można również używać
do podłączania tabletu VivoTab do zewnętrznego
mikrofonu.
WAŻNE! Podczas korzystania z funkcji wejścia
mikrofonu należy pamiętać, że gniazdo obsługuje
jedynie mikrofon zestawu słuchawkowego.
Przycisk głośności
Naciśnij w celu zwiększenia lub zmniejszenia
głośności.
ASUS VivoTab
Otwór ręcznego resetowania
Jeśli system przestanie reagować, włóż do tego
otworu wyprostowany spinacz do papieru, aby
wymusić ponowne uruchomienie tabletu VivoTab.
WAŻNE! � Wymuszenie ponownego uruchomienia
systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo
zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową
ważnych danych.
Mikrofon
Wbudowanego mikrofonu mono można używać do
wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego
nagrywania audio.
Lampa błyskowa LED aparatu
Lampę błyskową LED należy używać do wykonywania
zdjęć lub nagrywania wideo w ciemnym otoczeniu.
Lampę błyskową LED można ustawić następująco:
Ustawienie
Opis
AUTO
(AUTOMATYCZNE)
System automatycznie stosuje lampę
błyskową LED podczas wykonywania
zdjęć, w zależności od warunków
oświetlenia.
System stale stosuje lampę błyskową
LED podczas wykonywania zdjęć w
każdych warunkach oświetlenia.
System wykorzystuje lampę błyskową
LED do stałego oświetlania lub jako
latarkę, podczas wykonywania zdjęć
lub nagrywania wideo.
System wyłącza lampę błyskową LED.
ON (WŁ.)
TORCH (LATARKA)
OFF (WYŁ.)
ASUS VivoTab
Kamera tylna
Wbudowana 8-megapikselowa kamera, umożliwia
wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lub nagrywanie
wysokiej jakości wideo przy użyciu VivoTab.
Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tablet VivoTab,
przełączyć go do trybu uśpienia lub hibernacji i
wybudzić z trybu uśpienia lub hibernacji.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około
pięć (5) sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu
VivoTab, jeśli przestanie odpowiadać.
WAŻNE! Wymuszenie ponownego uruchomienia
systemu, może spowodować utratę danych. Stanowczo
zalecamy, aby regularnie wykonywać kopię zapasową
swoich danych.
Wskaźnik ładowania baterii
Ta dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne
wskazanie stanu naładowania baterii.
W celu uzyskania szczegółowych informacji,
sprawdź tabelę poniżej
Kolor
Biały
Pomarańczowy
Przyciemniony
Stan
Pełne naładowanie.
Tryb ładowania.
Adapter prądu zmiennego nie
jest podłączony do VivoTab.
ASUS VivoTab
Port micro HDMI
Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej
jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP
w celu odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych
zabezpieczonych treści.
Gniazdo karty micro SD
Tablet VivoTab jest dostarczany z wbudowanym gniazdem
czytnika kart, z obsługą kart w formatach microSD,
microSDHC, i microSDXC.
Gniazdo karty Micro SIM
Tablet VivoTab jest wyposażony we wbudowane
gniazdo karty micro SIM (ang. Subscriber Identity
Module; moduł identyfikacji abonenta) z obsługą
pasma sieci GSM, WCDMA i LTE.
Uwaga: Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się
w części Instalacja karty micro SIM.
Otwór wysuwania tacy karty micro SIM
Włóż dostarczoną szpilkę wysuwania tacy karty micro
SIM do otworu wysuwania, aby wysunąć tacę karty
micro SIM.
Wbudowany znacznik NFC (Near Field
Communication [Komunikacja bliskiego zasięgu])
Wbudowany znacznik NFC umożliwia wygodne
współdzielenie kontaktów, obrazów, wideo,
wizytówek i innych plików. Aby używać znacznik
NFC, umieść znacznik NFC VivoTab w pobliżu innego
urządzenia z włączoną funkcją NFC.
ASUS VivoTab
Głośniki audio
Tablet VivoTab jest wyposażony we wbudowany,
wysokiej jakości głośnik. Funkcje audio są sterowane
programowo.
Port micro USB 2.0
Użyj port micro USB (Uniwersalna magistrala
szeregowa) 2.0 do ładowania zestawu baterii lub
zasilania tabletu VivoTab.
Ładowanie tabletu VivoTab
W celu ładowania tabletu VivoTab:
Podłącz kabel micro USB do adaptera zasilania.
Podłącz złącze micro USB do VivoTab.
Podłącz adapter zasilania do uziemionego gniazda
zasilania.
10
ASUS VivoTab
WAŻNE!
• Do ładowania tabletu VivoTab należy używać wyłącznie
dostarczonego adaptera zasilania i kabla micro USB. Używanie
innego adaptera zasilania może spowodować uszkodzenie
tabletu VivoTab.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa i obrażeń, przed ładowaniem
tabletu MeMO należy ściągnąć folię ochronną z adaptera
zasilania i kabla micro USB.
• Należy upewnić się, że adapter zasilania jest podłączony
do odpowiedniego gniazda o prawidłowych parametrach
wejścia. Napięcie wyjścia tego adaptera jest stałe i wynosi 5V,
a prąd 3A.
• Nie należy pozostawiać tabletu VivoTab podłączonego do
źródła zasilania, jeżeli jest on całkowicie naładowany. VivoTab
jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można pozostawiać
go podłączonego do zasilania przez dłuższy okres czasu.
• Podczas używania tabletu VivoTab w trybie adaptera zasilania,
w pobliżu urządzenia powinno znajdować się uziemione i
łatwo dostępne gniazdo zasilania.
• Przed pierwszym użyciem w trybie zasilania bateryjnego,
tablet VivoTab należy ładować przez osiem (8) godzin.
ASUS VivoTab
11
Instalacja karty micro SIM
Aby możliwe było nawiązanie komórkowego połączenia
szerokopasmowego z siecią przy użyciu tabletu VivoTab, należy
najpierw włożyć kartę micro SIM (ang. Subscriber Identity
Module; moduł identyfikacji abonenta).
W celu instalacji karty micro SIM:
A. Włóż dostarczoną szpilkę wysuwania tacy karty micro SIM
do otworu wysuwania tacy karty micro SIM, aby wyjąć tacę
karty micro SIM.
12
ASUS VivoTab
B. Ustaw w odpowiednim kierunku i umieść kartę micro SIM
na tacy.
C. Włóż tacę karty micro SIM z powrotem do gniazda.
ASUS VivoTab
13
Załączniki
Oświadczenie o zgodności z przepisami
FederalCommunications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego
działanie podlega następującym dwóm warunkom:
• Urządzenie to nie może powodować zakłóceń
• Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane
zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą
powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające
wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią
15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu
zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może
emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i
jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie
z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w
przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem
zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można
sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy
spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych
metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie
niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
14
ASUS VivoTab
• Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym
technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia
przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Antena(y) używana do tego nadajnika nie może być
rozmieszczana lub używana w połączeniu z inną anteną lub
nadajnikiem.
Informacja o ekspozycji RF (SAR)
TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE ZALECENIA
DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI FAL RADIOWYCH.
To urządzenie mobilne to nadajnik i odbiornik fal radiowych.
Jest ono tak skonstruowane, aby nie przekraczać limitów
ekspozycji radiowych zalecanych przez miedzynarodowe
normy. Normy te zostały opracowane przez niezależne
organizacje naukowe ICNIRP i IEEE i obejmują marginesy
bezpieczeństwa określone w celu zapewnienia ochrony
wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
ASUS VivoTab
15
Normy te wykorzystują jednostkę miary określaną jako Specific
Absorption Rate (Współczynnik pochłaniania) lub SAR. Limit
SAR określony przez komisję FCC w normie ANSI/IEEE C95.1
i biuletynie OET 65 dodatek C wynosi 1,6 W/kg. Poniżej
przedstawiono maksymalne wartości współczynnika SAR dla
każdego pasma częstotliwości:
ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)
Wartości współczynnika SAR określone przez komisję FCC
Pasmo
Zmierzony SAR
1g (W/Kg)
GSM850
1.13
GSM1900
1.03
WCDMA Pasmo V 1.06
WCDMA Pasmo IV 1.30
WCDMA Pasmo II 1.25
LTE Pasmo 17
0.55
LTE Pasmo 5
0.62
LTE Pasmo 2
1.28
LTE Pasmo 4
1.39
WLAN2.4G
1.11
16
ASUS VivoTab
Deklaracja zgodności z EC
Ten produkt jest zgodny z przepisami Dyrektywy R&TTE
1999/5/EC. Deklarację zgodności można pobrać pod adresem
http://support.asus.com.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których
wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania
od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku
niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada
ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią),
szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające
z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych
wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty
określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę,
szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność
za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego
oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców
ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności
firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
ASUS VivoTab
17
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE
ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD
UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB
USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ
DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O
ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt
długo przy wysokim poziomie głośności.
Dla Francji, zgodnie z wymaganiami francuskiej ustawy L.
5232-1, to urządzenie zostało poddane testom zgodności z
wymaganiami dotyczącymi natężenia dźwięku, wskazanymi w
standardach NF EN 50332-2:200NF i EN 50332-1:20000.
18
ASUS VivoTab
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi
bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami
dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej”
EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Informacja o ekspozycji RF (SAR) - CE
To urządzenie spełnia wymagania UE (1999/519/EC), dotyczące
ograniczenia ekspozycji ludności na oddziaływanie pól
elektromagnetycznych, spowodowane wymaganiami ochrony
zdrowia.
Ograniczenia te są częścią rozszerzonych zaleceń dotyczących
ochrony ludności. Zalecenia te zostały utworzone i sprawdzone
przez niezależne organizacje naukowe, poprzez wykonanie
ogólnych i szczegółowych ocen w trakcie badań naukowych.
Jednostką miary wybraną dla zalecanego przez Radę Europy
ograniczenia dla urządzen przenośnych jest “SAR (Specific
Absorption Rate [Specyficzny współczynnik absorpcji])”, a limit
SAR wynosi średnio 2,0 W/kg na 10 gram masy ciała. Jest to
zgodne z wymogami ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection [Międzynarodowa Komisja
ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym]).
ASUS VivoTab
19
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem działania w
pobliżu ciała, a testy wykazały, że spełnia wymogi zaleceń
ICNRP dotyczące ekspozycji oraz wymogi europejskiego
standardu EN 62311 i EN 62209-2. Wartość SAR została
zmierzona przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem,
podczas transmisji z najwyższym, certyfikowanym poziomem
mocy, we wszystkich pasmach częstotliwości urządzenia
mobilnego.
Poniżej przedstawiono maksymalne wartości współczynnika
SAR dla każdego pasma częstotliwości:
Wartości współczynnika SAR określone przez komisję CE
Pasmo
SAR 10g
(W/Kg)
GSM900
1.05
GSM1800
0.79
WCDMA Pasmo V* 0.51
WCDMA Pasmo VIII 0.73
WCDMA Pasmo I
1.38
LTE Pasmo 20
0.63
LTE Pasmo 3
1.07
LTE Pasmo 7
0.71
* Niedostępny w większości krajów europejskich.
20
ASUS VivoTab
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego
do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie
certyfikowanych przewodów zasilających większych lub
równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm² lub H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
Recykling/usługi zwrotu ASUS
Programy recyklingu i zwrotów ASUS są następstwem naszego
zaangażowania w utrzymanie najwyższych standardów
w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wierzymy w
celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling
naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz
materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące
innych regionów, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm.
Uwaga dotycząca powłoki zewnętrznej
WAŻNE! W celu zapewnienia izolacji elektrycznej oraz
bezpieczeństwa elektrycznego obudowa tabletu firmy
ASUS została pokryta warstwą ochronną (nie dotyczy to
boków urządzenia, gdzie umieszczone są złącza we/wy).
ASUS VivoTab
21
Właściwa utylizacja
Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego
typu, grozi eksplozją. Zużyte baterie należy
usuwać zgodnie z instrukcjami.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami
miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na
kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać
razem z odpadami miejskimi.
NIE należy wyrzucać tabletu VivoTab ze śmieciami
miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia
prawidłowe ponowne wykorzystanie części
i recykling. Obecność na produkcie symbolu
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że
produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne
i baterie zawierające rtęć) nie powinny być
umieszczane razem z odpadami miejskimi.
Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji
produktów elektronicznych.
NIE należy wrzucać tabletu VivoTab do ognia. NIE
należy zwierać styków. NIE należy demontować
tabletu VivoTab.
22
ASUS VivoTab
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów
i oprogramowania, nie można powielać, transmitować,
przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych
lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w
jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia
ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS i logo VivoTab to znaki towarowe ASUSTek Computer Inc.
Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez
powiadomienia.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Nazwa modelu: K0Y (ME400CL)
Producent
Adres, miasto
Kraj
Autoryzowany
przedstawiciel
w Europie
Adres, miasto
Kraj
ASUS VivoTab
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
23
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Country:
TAIWAN
Address, City:
Authorized representative in Europe:
Address, City:
Country:
declare the following apparatus:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
Product name :
ASUS VivoTab
Model name :
K0Y
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301908-13
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 50332-1
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002 / A2:2010
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
2006/95/EC-LVD Directive
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 121001
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
Name :
CEO
Jerry
Shen
Declaration Date: Dec 10, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
24
Signature : __________
ASUS VivoTab
Download PDF

advertising