Asus | RO7895 | User's Manual | ASUS RO7895 User's Manual

RO7895
VivoTab
Manual de utilizare
Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de
produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea
consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul
asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de
pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de
carbon.
Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate,
consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu
dispozitivul VivoTab sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la
adresa http://support.asus.com/.
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi complet bateria înainte de a utiliza dispozitivul VivoTab
în modul de baterie pentru perioade extinse de timp. Reţineţi
���������
că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale
la o sursă de curent alternativ.� ������������������������������������
Ţineţi cont de faptul că încărcarea
durează mult mai mult dacă utilizaţi tableta/tabletă-ul VivoTab
în timpul încărcării.
IMPORTANT! Nu lăsaţi dispozitivul VivoTab conectat la sursa
de alimentare după încărcarea completă. Dispozitivul
���������������������
VivoTab�
��������
nu este creat pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare
pentru perioade mari de timp.
Măsuri de siguranţă în timpul călătoriei cu
avionul
Contactaţi operatorul aerian pentru a afla despre serviciile
aeriene care se pot utiliza şi restricţiile ce trebuie respectate
când utilizaţi dispozitivul VivoTab în timpul zborului.
IMPORTANT! Dispozitivul VivoTab poate trece prin aparatele
cu raze X de pe aeroporturi (utilizate pentru articolele aşezate
pe benzile rulante), dar nu poate fi expus detectoarelor sau
baghetelor magnetice.
Precauţii referitoare la siguranţă
Acest dispozitiv VivoTab trebuie să fie utilizat numai în medii cu
temperaturi ambiante cuprinse între 0 °C (32 °F) şi 35 °C (95 °F).
Expunerea pe perioade lungi la temperaturi extreme (prea
scăzute sau prea ridicate) pot duce la consumarea rapidă a
bateriei şi la reducerea duratei de viaţă a acesteia. Pentru a
asigura o performanţă optimă a bateriei, asiguraţi-vă că aceasta
este expusă unei temperaturi ambientale aflată în intervalul
recomandat.
Conţinutul pachetului
Cablu micro USB
VivoTab
Adaptor de alimentare
Documentaţii tehnice şi
certificat de garanţie
Cârpă de curăţat
NOT�:
•Dacă oricare din articole este deteriorat sau lipseşte,
contactaţi-vă distribuitorul.
•Adaptorul de alimentare inclus diferă în funcţie de ţară sau
regiune.
ASUS VivoTab
Dispozitivul dvs. VivoTab
Vedere din faţă
Cameră frontală
Această cameră de 2 megapixel încorporată vă
permite să realizaţi fotografii sau să înregistraţi
videoclipuri utilizând dispozitivul VivoTab.
Indicator de cameră
Indicatorul de cameră iluminează când camera
încorporată este în uz.
Senzor de lumină ambientală
Senzorul de lumină ambiantă detectează nivelul de
lumină ambiantă din mediu. Acesta permite sistemului
să regleze automat luminozitatea ecranului în funcție
de condiţiile de iluminare ambientală.
ASUS VivoTab
Panou de ecran tactil
Panoul de ecran tactil vă permite să operaţi
dispozitivul VivoTab utilizând stylusul sau gesturile de
atingere.
Buton tactil Windows® 8
Atingeţi acest buton pentru a face salt înapoi la
ecranul Windows Start (Start Windows). Dacă vă
aflaţi deja în ecranul Windows Start (Start Windows),
atingeţi acest buton pentru a face salt înapoi la ultima
aplicaţie deschisă.
ASUS VivoTab
Vedere din spate
Port de mufă combinată de intrare microfon/ieşire
căşti
Acest port vă permite să conectaţi semnalul de ieşire
audio al dispozitivului VivoTab la difuzoare amplificate
sau la căşti. De asemenea, puteţi utiliza acest port
pentru a conecta dispozitivul VivoTab la un microfon
extern.
IMPORTANT!� Pentru funcţia de intrare microfon,
mufa acceptă numai microfoanele cu cască.
Buton de volum
Apăsaţi pe acest buton pentru a creşte sau a scădea
volumul.
ASUS VivoTab
Orificiu de reiniţializare manuală
Dacă sistemul nu mai răspunde, introduceţi o
agrafă desfăcută în orificiu pentru a forţa repornirea
dispozitivului VivoTab.
IMPORTANT! Forţarea repornirii sistemului poate
duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să
creaţi periodic copii de rezervă ale datelor importante.
Microfon
Microfonul mono încorporat poate fi utilizat pentru
conferinţe video, naraţiuni sonore sau înregistrări
audio simple.
Bliţ LED cameră
Folosiţi bliţul cu LED atunci când realizaţi fotografii sau
înregistraţi filme în condiţii de iluminare scăzută.
Puteţi seta bliţul cu LED la oricare din aceste setări:
Setare
AUTO
Descriere
Sistemul foloseşte bliţul cu LED în mod
automat când se realizează fotografii, în
funcţie de condiţiile de iluminare.
ON
Sistemul foloseşte bliţul cu LED în mod
(PORNIT)
continuu când se realizează fotografii,
indiferent de condiţiile de iluminare.
TORCH
Sistemul foloseşte bliţul cu LED în
(LANTERNĂ) mod continuu, ca pe o lanternă, atunci
când se realizează fotografii sau se
înregistrează filme.
OFF (OPRIT) Sistemul dezactivează bliţul cu LED.
ASUS VivoTab
Cameră spate
Această cameră de 8 megapixeli încorporată vă
permite să realizaţi fotografii la înaltă definiţie sau
să înregistraţi videoclipuri la înaltă definiţie utilizând
dispozitivul VivoTab.
Buton de alimentare
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni
dispozitivul VivoTab, a-l plasa în modul de repaus sau
de hibernare şi a-l reactiva din modul de repaus sau
de hibernare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare
timp de circa cinci (5) secunde pentru a forţa
închiderea dispozitivului VivoTab când acesta nu mai
răspunde.
IMPORTANT!� Forţarea repornirii sistemului poate
duce la pierderi de date. Vă recomandăm insistent să
creaţi periodic copii de rezervă ale datelor.
Indicator încărcare baterie
LED-ul cu două culori oferă indicaţii vizuale
privind starea de încărcare a bateriei.
Consultaţi următorul tabel pentru detalii:
Culoare
Alb
Portocaliu
Iluminare
redusă
Stare
Încărcat complet.
Mod de încărcare.
Adaptorul de c.a. nu este conectat la
dispozitivul VivoTab.
ASUS VivoTab
Port micro HDMI
Acest port este destinat unui conector micro HDMI
(High-Definition Multimedia Interface - Interfaţă
multimedia cu definiţie înaltă) şi este compatibil HDCP
pentru redare HD DVD, Blu-ray şi alt conţinut protejat.
Slotul de cartelă Micro SD
Dispozitivul VivoTab are un slot încorporat
suplimentar, pentru cititorul cartelelor de memorie,
care acceptă formate de cartele microSD, microSDHC
şi microSDXC.
Etichetă NFC (Near Field Communication Comunicare în câmp apropiat) încorporată
Eticheta NFC încorporată vă permite să partajaţi
în mod convenabil persoane de contact, imagini,
videoclipuri, cărţi de vizită şi alte fişiere. Pentru a utiliza
eticheta NFC, aşezaţi eticheta NFC a dispozitivului
VivoTab lângă un alt dispozitiv cu capacitate NFC.
Difuzoare audio
Dispozitivul VivoTab este dotat cu un difuzor stereo
încorporat de înaltă calitate. Caracteristicile audio sunt
controlate prin intermediul software-ului.
Port micro USB 2.0
Folosiţi portul micro USB 2.0 pentru a încărca
acumulatorul şi alimenta dispozitivul VivoTab.
ASUS VivoTab
Încărcarea dispozitivului dvs. VivoTab
Pentru a încărca dispozitivul dvs. VivoTab:
Conectaţi cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
Conectaţi conectorul micro USB la dispozitivul VivoTab.
Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză
împământată.
10
ASUS VivoTab
IMPORTANT!
• Utilizaţi numai adaptorul de alimentare şi cablul micro USB
incluse pentru a încărca dispozitivul VivoTab. Utilizarea unui
alt adaptor de alimentare poate deteriora dispozitivul VivoTab.
• Curăţaţi pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare
şi cablul micro USB înainte de a pune la încărcat dispozitivul
VivoTab pentru a preveni riscurile sau rănirile.
• Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză care corespunde
cu puterea de alimentare. Tensiunea de ieşire a acestui
adaptor este de 5V dc, 2A.
• Nu lăsaţi dispozitivul VivoTab conectat la sursa de alimentare
după încărcarea completă. Dispozitivul VivoTab nu este creat
pentru a rămâne conectat la sursa de alimentare pentru
perioade mari de timp.
• La utilizarea dispozitivului VivoTab în modul de adaptor de
alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de
unitate şi uşor accesibilă.
• Încărcaţi dispozitivul VivoTab pentru opt (8) ore înainte de a-l
utiliza în modul baterie pentru prima dată.
ASUS VivoTab
11
Anexe
Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii
Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia
federală de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă
următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită,
inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.
Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează
în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate
cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii
(FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie
rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială.
Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu
frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate
cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare
comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie
că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în
care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei
radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea
dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze
interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:
• Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
• Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
• Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel
în care este conectat receptorul.
• Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV
experimentat.
12
ASUS VivoTab
Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod
expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar
putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.
Antenele utilizate pentru acest transmiţător nu trebuie
amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună
cu nicio altă antenă sau transmiţător.
Informaţii privind expunerea la frecvenţa
radio (SAR)
Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind
expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este
fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru
expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de către
Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.
Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură
cunoscută drept Rata de absorbţie specifică sau SAR. Limita
SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR
sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate
de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la
nivelul de putere specificat pe diferite canale.
Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost
raportat de către FCC este de 1,11 W/kg atunci când dispozitivul
este amplasat lângă corp.
FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest
dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în
conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informaţiile
SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se
pot găsi în secţiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa
www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQK0X.
ASUS VivoTab
13
Declaraţie de conformitate la CE
Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei
R&TTE 1999/5/CE. Declaraţia de conformitate poate fi
descărcată de la http://support.asus.com.
Limitarea responsabilităţii
Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii
din partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să
solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip,
indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din
partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de
rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii
reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale
şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de
a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie
de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare
produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru
pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în contract,
prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de
garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi
distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă
pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră
sunt responsabili împreună.
14
ASUS VivoTab
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE
DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE
DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA
SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR
DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE
SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE
CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR
SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI
SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE
ACEASTĂ POSIBILITATE.
Prevenirea pierderii auzului
Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la
niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.
Pentru Franţa, după cum se solicită prin articolul L. 5232-1, acest
dispozitiv este testat pentru a se conforma cu cerinţele privind
presiunea sunetului din standardele NF EN 50332-2:200NF şi EN
50332-1:20000.
ASUS VivoTab
15
Marcaj CE
Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth
wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu
cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate
electromagnetică” şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa
tensiune”.
Informaţii expunere RF (SAR) - CE
Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/519/EC) privind
limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice,
pentru protejarea sănătăţii.
Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive,
care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări
au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice
independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor
ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de
Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este
rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR),
iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame
de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei
Internaţionale cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor nonionizante (ICNIRP).
16
ASUS VivoTab
În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi
întruneşte limitele de expunere ICNRP şi cele din standardele
europene EN 62311 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată
cu dispozitivul luând contact direct cu corpul şi transmiţând la
nivelul de putere maxim certificat, în toate benzile de frecvenţă
ale dispozitivului mobil.
Cerinţă de siguranţă pentru energie
Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de
până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi
cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75
mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
Serviciile de reciclare/returnare ASUS
Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează
angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de
protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca
dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile
şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de
ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse
regiuni.
Notă referitoare la stratul de acoperire
IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine
siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire
pentru a izola dispozitivul, cu excepţia suprafeţelor unde sunt
amplasate porturile IO.
ASUS VivoTab
17
Reciclare corespunzătoare
Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect,
există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile
uzate conform instrucţiunilor.
A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer.
Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale
arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul
menajer.
A NU SE ARUNCA dispozitivul VivoTab în gunoiul
menajer. Acest produs a fost creat pentru a
permite reutilizarea şi reciclarea componentelor
în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă
un container tăiat înseamnă că produsul (electric,
dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu
trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer.
Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea
produselor electronice.
NU aruncaţi dispozitivul VivoTab în foc. NU
scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi
dispozitivul VivoTab.
18
ASUS VivoTab
Informaţii referitoare la drepturile de autor
Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi softwareul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o
altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia
documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă,
fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC.
(„ASUS”).
ASUS şi logoul VivoTab sunt mărci comerciale ale ASUSTek
Computer Inc.
Informaţiile din acest document pot fi modificate fără înştiinţare
prealabilă.
Drept de autor © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate
drepturile rezervate.
Nume model: K0X (ME400C)
Producător
Adresă, Oraş
Ţară
Reprezentant
autorizat pentru
Europa
Adresă, Oraş
Ţară
ASUS VivoTab
ASUSTek COMPUTER INC.
4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
TAIWAN
ASUS COMPUTER GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
GERMANY
19
20
ASUS VivoTab
Download PDF

advertising