Medion | PLASMA DISPLAY | 42” FLAT PANEL PLASMA -TV

42” FLAT PANEL PLASMA -TV
42” FLAT PANEL
PLASMA-TV
SPECIFICATIES
INBEGREPEN TOEBEHOREN
Copyright © 2005
Alle rechten voorbehouden.
Dit handboek is door de auteurswet beschermd.
"HD ready" is een geregistreerd handelsmerk van de firma EICTA.
Handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Germany
BP-00104100
1. ALGEMEEN
Gelieve de bijhorende gebruiksaanwijzig grondig te lezen en alle aanwijzingen te volgen.
2. AFMETINGEN
Eenheid: mm (Zoll)
2
NEDERLANDS
3. INBEGREPEN TOEBEHOREN
Gelieve na de levering na te gaan of de volgende toebehoren meegeleverd werden met uw
Display. Licht ons ten laatste 14 dagen na de levering in over het eventueel ontbreken van
één van de toebehoren. Met uw Display zou u de volgende toebehoren moeten ontvangen:
Scart Adapter
Handleiding
AC snoer
Specificaties
Inbegrepen Toebehoren
Afstandsbediening &
Batterijen
(AAA X2)
Scartkabel
Antennekabel
15 Pin D-sub
op DVI-I kabel
YUV op DVI-I kabel
4. BELEGUNG SCART/AV1- EN SCART/AV2-BUS
Pin
Beschrijving
Pin
1
2
Audio uitgang rechts
Audio ingang rechts
12
13
3
4
Audio uitgang links/Mono
Massa Audio
14
15
5
6
Massa blauw
Audio ingang links/Mono
16
17
7
RGB-blauw ingang
Cb/Pb ingang (YCrCb/YPrPb)
Schakelspanning 12 V (4:3) / 6V (16:9)
Massa Groen
18
Datalijn (n. c.)
RGB-Groen ingang
Y ingang (YCrCb/YPrPb)
21
8
9
10
11
19
20
NEDERLANDS
Beschrijving
Datalijn (n. c.)
Massa Rood
Massa S-video-chrominantie
Massa datalijn
RGB-rood ingang
S-Video-Chroma ingang
Cr/Pr ingang (YCrCb/YPrPb)
RGB-schakelspanning
Massa FBAS-video
Massa S-Video-luminantie
Massa RGB-schakelspanning
FBAS-video-uitgang
FBAS-video-ingang
S-video-luminantie ingang
Massa-afscherming
3
5. SPECIFICATIES
Display
TV-functie
ONDERDEEL
Groote van de display
Resolutie
Weergavegebied (HxV)
Pixel pitch
Weergavekleuren
Contrast Ratio
Helderheid
Gesichtshoek
Respons tijd
Ontvangstfrequenties
TV Tuning System
Videotekst
Kleurensysteem
SCART/AV 1
(in- en uitgang)
Video
SDTV
SCART/AV 2
(in- en uitgang)
AV.SV (ingang)
PC
DVI-I (ingang)
Audio (ingang)
PnP compatibiliteit
Frequentie
HDTV
HDready
Audio
Voedingstroom
Afmetingen
Gewicht
(netto)
DVI-D
DVI-A
Audio L/R
Netadapter
Verbruik
Verbruik Standby
BxHxD
B x H x D met poot
zonder poot
met poot
SPECIFICATIE
42” PDP Panel
1024 x 768
966 mm x 566 mm
0,912 mm x 0,693 mm
16,7 M kleuren
10000:1 60Hz, 6000:1 50Hz (typ.)*
1100 cd/m² (typ.)*
±80° (hor.) / ±80° (ver.) (typ.)*
--48.25–147.25, 154.25–423.25, 431.25–855.25 MHz
B/G/H, D/K/K’, I en L/L’
Ja (2100 paginas)
PAL / SECAM / NTSC
21-Pin SCART
In: FBAS, RGB, Y/C, YCrCb, YPrPb, Audio L/R
Uit: FBAS, Audio L/R
FBAS, Y/C, RGB: CompositSync
YCrCb/YPrPb: CompositSyncOnGreen 480i/p 576i/p
21-Pin SCART met decoderfunktie
In: FBAS, RGB, Y/C, YCrCb, YPrPb, Audio L/R
Uit: FBAS, Audio L/R
FBAS, Y/C, RGB: CompositSync
YCrCb/YPrPb: CompositSyncOnGreen 480i/p 576i/p
FBAS
Audio L/R
Y/C
DVI-I 1.0
Stereo minicontactbus 3.5mm
DDC2B
fH 31.5 kHz bis 64 kHz
fV 60 Hz
RGB, Sync in stream, HDCP 1.0
RGB – H/V Sync
YUV – Bi/Trilevel SyncOnGreen CEA 770.2 & 770.3
4Ω luidsprekersysteem met 2 x 10W RMS
2 breedbandluidsprekers per kanaal
Stereo minicontactbus voor koptelefoon 3.5 mm
AC 230-240 V, 50 Hz
280 W (EN50301:2001)
≤3W
1074 x 674 x 130 (mm)
1074 x 716 x 250 (mm)
37 kg
40 kg
* Meetproces displayfabrikant
4
NEDERLANDS
LIJST VAN ONDERSTEUNDE PC-RESOLUTIES
PC
Resolutie
Beeldherhalingsratio
DOS
720 x 400*
70 Hz
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
SXGA
1280 x 1024
WXGA
60 Hz
Video
HDTV
Resolutie
Beeldherhalingsratio
480p60
720 x 480
60 Hz progressief
576p50
720 x 576
50 Hz progressief
720p50
1280 x 720
720p60
1280 x 768
1080i50
1366 x 768
1080i60
1280 x 720
1920 x 1080
50 Hz progressief
60 Hz progressief
50 Hz interlace
60 Hz interlace
* Eventueel gestoorde weergave – Enkel voor noodgebruik voor BIOS-instellingen
6. DEFECTE PIXELS BIJ PDP’S (PLASMA DISPLAYS)
Een plasma display (PDP) met een resolutie van 1024 x 768 pixels, die telkens uit drie
subpixels (rood, groen, blauw) bestaan, bevat ong. 2,4 miljoen afzonderlijke lichtcellen.
Door dit zeer grote aantal lichtcellen en het uiterst complexe productieproces, dat ermee
gepaard gaat, kan soms een uitval of een verkeerde aansturing van pixels of afzonderlijke
subpixels voorkomen.
Meetbereik:
subpixels
Lijnen
Blauw
Groen
Rood
Beschrijving
zone A
zone B
Altijd lichte subpixels
zone A
zone B
Knipperende subpixels
zone A
zone B
Te lichte subpixels
zone A
zone B (geen groen subpixel)
Oplichtende subpixels
zone A
(aansturing door naburige subpixels)
zone B (geen groen subpixel)
Oppervlakte met maximum 1 defecte subpixel
Totaal aantal defecte subpixels
Donkere subpixels
Toegelaten aantal
max. 4
max. 8
0
max. 1
0
max. 2
0
max. 2
0
max. 2
50 mm x 50 mm
max. 11
Overeenkomstig de meetprocedure van de producent van het display
Doorgaans valt dit type defect niet onder de garantie. De garantie geldt in bepaalde
gevallen wel, als het hierboven vermelde aantal defecten overschreden wordt.
NEDERLANDS
5
7. SDTV – „HD READY“ – HDTV COMPATIBEL
Het TV-toestel is in staat gestandardiseerde videosignalen met een normale resolutie
(SDTV) alsook toekomstgerichte videosignalen met een hoge resolutie (HDTV) via de
beschikbare interfaces te verwerken.
Om de aansluiting van uw extreme signaalbronnen- zoals bijvoorbeeld – dvd-speler en satreceiver- te vereenvoudigen, ziet u in het volgende overzicht welke signaalsoort aan welke
ingangsbus van uw TV-toestel optimaal toegekend kan worden.
Respecteer de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat om de signaalsoort te bepalen!
Signaalsoort
Synchronisatie
Apparaatingan
g
Opmerking
(Norm)
YUV, YCrCb, YPrPb - Sync On Green
PAL, NTSC
480i30, 576i25
Composite Sync
480p60
BiLevel Sync
DVI Analoog
576p50
BiLevel Sync
DVI Analoog
720p50
TriLevel Sync
DVI Analoog
720p60
TriLevel Sync
DVI Analoog
1080i25 (1080i50)
TriLevel Sync
DVI Analoog
1080i30 (1080i60)
TriLevel Sync
DVI Analoog
SCART
met adapter
(CEA770.2)
met adapter
met adapter
(CEA770.3, SMPTE
met adapter
(CEA770.3, SMPTE
Met adapter
(CEA770.3, SMPTE
met adapter
(CEA770.3, SMPTE
296)
296)
274)
274)
RGB
PAL, NTSC
480i30, 576i25
PAL, NTSC
480i30, 576i25
480p60
576p50
720p50
720p60
1080i25 (1080i50)
1080i30 (1080i60)
Composite Sync
SCART
H/V extern
DVI Analoog
met adapter
H/V
H/V
H/V
H/V
H/V
H/V
DVI
DVI
DVI
DVI
DVI
DVI
Analoog
Analoog
Analoog
Analoog
Analoog
Analoog
met adapter
met adapter
met adapter
Met adapter
met adapter
met adapter
DVI
DVI
DVI
DVI
DVI
DVI
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
(DVI
(DVI
(DVI
(DVI
(DVI
(DVI
extern
extern
extern
extern
extern
extern
DVI met of zonder HDCP-kopieerbeveiliging
480p60
576p50
720p50
720p60
1080i25 (1080i50)
1080i30 (1080i60)
FBAS, Video
PAL, SECAM, NTSC
Composite Sync
SCART, AV.SV
S-VHS, Y/C, S-Video
PAL, SECAM, NTSC
6
Composite Sync
SCART, AV.SV
NEDERLANDS
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
HDCP
HDCP
HDCP
HDCP
HDCP
HDCP
1.0)
1.0)
1.0)
1.0)
1.0)
1.0)
8. BURN-IN EFFECT OP UW PLASMA TV
Zoals bij gewone TV's met beeldbuizen vermindert ook bij plasma TV's de lichtsterkte met
het gebruik. Dit effect komt bij plasma TV's echter frequenter voor in het begin en mindert
na ca. 150 uren gebruik.
Plasma TV toestellen werken op een plasma-fosfor basis. Bij deze technologie kan het
gebeuren, dat de contouren van langer getoonde beelden zichtbaar blijven. Dit effect wordt
ook "burn-in" genoemd en kan zich voordoen als op uw toestel langdurig …
-
een stilstaand beeld of hetzelfde OSD-menu
-
altijd dezelfde achtergrond of
-
een formaat (bv. 4:3), dat niet het volledige scherm vult
wordt getoond.
De ingebrande contouren kunnen enkel gedeeltelijk worden verwijderd, maar worden
zwakker na toenemend gebruik. Dit burn-in effect valt niet onder de garantie.
Burn-in effecten kunt u op de volgende manieren voorkomen:
-
Gebruik uw toestel indien mogelijk tijdens de eerste 150 uren enkel met volledige
breedte van het beeld (volledige beeldschermweergave).
-
Toon tijdens de eerste 150 uren stilstaande beelden, ongewijzigde achtergronden en
formaten, die niet het volledige scherm gebruiken, voor niet langer dan 2 uur.
-
Bij gebruik van uw plasma TV toestel als PC-scherm activeert u steeds een zich
veranderende schermbeveiliging.
-
Als het beeldscherm niet wordt gebruikt, schakelt u het uit.
-
Kies steeds, indien mogelijk, voor de beeldvoorinstelling " 's avonds" of verlaag het
contrast in de manuele instellingen.
-
Toon zo mogelijk enkel langdurige beelden zonder harde contrasten in kleuren en
helderheid.
Het burn-in effect zal na 150 uren sterk afnemen.
NEDERLANDS
7
8
NEDERLANDS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising