KitchenAid 5KSM150PS User's Manual

KitchenAid 5KSM150PS User's Manual
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
® Registered Trademark of KitchenAid, U.S.A.
™Trademark of KitchenAid, U.S.A.
The shape of the stand mixer is a trademark of KitchenAid, U.S.A.
© 2006. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
9709851
5380dZw706
Model 5K45SS
Model 5KSM150PS
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
Model 5K45SS
Model 5KSM150PS
Nederlands
®
Nederlands
Inhoudstabel
De veiligheid van de multifunctionele keukenrobot .................................................................1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen ...........................................................................................1
Elektrische vereisten ................................................................................................................2
Onderdelen van de multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop
model 5K45SS ........................................................................................................................3
Onderdelen van de multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop
model 5KSM150PS ................................................................................................................4
Uw multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop in elkaar zetten ...................................5
Uw schenkschild in elkaar zetten ............................................................................................6
Uw KitchenAid® -hulpstukken gebruiken .................................................................................6
Speling tussen platte menghaak en kom .................................................................................7
Onderhoud en reiniging .........................................................................................................8
Planetair mixen .......................................................................................................................8
Gebruik van de multifunctionele keukenrobot .........................................................................8
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling – keukenrobots/mixers met 10 snelheden .....................9
Mixtips..................................................................................................................................10
Mixen en kneden van gistdeeg .............................................................................................11
Eiwitten ................................................................................................................................12
Slagroom ..............................................................................................................................12
Hulpstukken en accessoires – algemene instructies ..............................................................13
Wanneer u service nodig hebt ..............................................................................................14
Garantie op de KitchenAid®-keukenrobots met kantelbare kop voor
huishoudelijk gebruik in Europa ............................................................................................15
Dienst na-verkoop/After sales service.....................................................................................15
Klantencontact......................................................................................................................16
Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen steeds, en leef ze na.
Dit is het veiligheidsalarmsymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of
anderen gedood of verwond kunnen worden.
Alle veiligheidswaarschuwingen staan na het veiligheidsalarmsymbool
en na de woorden “GEVAAR” of “WAARSCHUWING” afgedrukt. Deze
woorden betekenen dat:
U gedood of ernstig verwond kunt
worden, als u de instructies niet
onmiddellijk opvolgt.
GEVAAR
U gedood of ernstig verwond kunt
worden, als u de instructies niet
opvolgt.
Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe
u het risico op verwondingen kunt verminderen, en wat er kan gebeuren, als u de
instructies niet opvolgt.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
6. Stel de multifunctionele keukenrobot niet
in werking met een beschadigd snoer of
een beschadigde stekker of na een storing,
of nadat de multifunctionele keukenrobot
gevallen is of op één of andere manier
beschadigd werd. Bezorg het apparaat
terug bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde
dienst na-verkoop. Daar kan de
multifunctionele keukenrobot dan worden
onderzocht, gerepareerd en elektrisch of
mechanisch afgesteld worden.
7. Het gebruik van hulpstukken die door
KitchenAid niet aanbevolen of verkocht
worden, kunnen brand, elektrische
schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik de multifunctionele
keukenrobot/mixer niet buitenhuis.
9. Laat het snoer niet over de rand van de
tafel of de werktafel hangen.
10. Verwijder de platte menghaak, de
draadgarde of de kneedhaak van de
multifunctionele keukenrobot, voordat u
hem schoonmaakt.
11. Dit product werd enkel voor
huishoudelijk gebruik ontworpen.
Bij het gebruik van elektrische apparaten
moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen
worden getroffen, waaronder de volgende:
1. Lees alle instructies.
2. Om u te beschermen tegen het risico van
elektrische schokken, mag u de mixer niet
in water of een andere vloeistof plaatsen.
3. Het is niet de bedoeling dat het apparaat
gebruikt wordt door kleine kinderen of
zwakke personen zonder toezicht.
4. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact wanneer
deze niet in gebruik is en vóórdat u
onderdelen monteert of verwijdert, en
vóóraleer u de mixer reinigt.
5. Vermijd het aanraken van bewegende
onderdelen. Hou handen, haar, kleding,
en ook spatels of ander gerei uit de buurt
van de platte menghaak wanneer het
apparaat in werking is. Zo verkleint u de
kans op verwondingen aan personen
en/of schade aan de multifunctionele
keukenrobot.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
1
Nederlands
De veiligheid van de multifunctionele
keukenrobot
Nederlands
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
mag worden behandeld. In plaats daarvan
moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische
en elektronische apparaten.
Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties
voor het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Het symbool
op het product of op
de bijbehorende documentatie geeft aan
dat dit product niet als huishoudelijk afval
Elektrische vereisten
Uw multifunctionele keukenrobot/mixer
werkt op een regelmatige 220-240 volt
wisselstroom, 50/60 hertz huisstroom. Het
wattverbruik van onze multifunctionele
keukenrobot staat op de sierband gedrukt. Dit
wattverbruik wordt bepaald door het hulpstuk
dat de meeste stroom nodig heeft. Het is
mogelijk dat andere aanbevolen hulpstukken
heel wat minder stroom nodig hebben.
WAARSCHUWING
Gebruik geen verlengsnoer. Is het
elektriciteitssnoer te kort, laat dan een
gekwalificeerde elektricien of monteur in
de buurt van het apparaat een stopcontact
installeren.
Gevaar voor elektrische schokken
Steek de stekker in een geaard
stopcontact.
Randaarde niet verwijderen.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan de dood, brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.
2
Hulpstukkenas
Motorkop
Hulpstukknop
Snelheidsregelaar
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
gb
f re
ting o
inser
efore
g parts
movin
Hendel voor de
vergrendeling van
de motorkop (niet
afgebeeld)
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
A
US
As van garde
s
Jo
S t.
Bijstellingsschroef
voor de hoogteafstelling van de kom
Platte
menghaak
Roestvrijstalen
kom van
4.25 liter
Grendelplaat voor de kom
Draadgarde
Deeghaak
3
Nederlands
Onderdelen van de multifunctionele
keukenrobot met kantelbare kop
model 5K45SS
Nederlands
Onderdelen van de multifunctionele
keukenrobot met kantelbare kop
model 5KSM150PS
Hulpstukkenas
Motorkop
Hulpstukknop
Hendel voor de
vergrendeling van
de motorkop (niet
afgebeeld)
Snelheidsregelaar
As van garde
Platte menghaak
Bijstellingsschroef
voor de hoogteafstelling van de kom
Schenkschild
Roestvrijstalen
kom van 4.83 liter
met ergonomisch
handvat
Grendelplaat voor de kom
Draadgarde
Deeghaak
4
Verwijderen van de platte menghaak,
de draadgarde of de kneedhaak
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en breng de motorkop
omhoog.
4. Duw de platte menghaak zo ver
mogelijk naar boven en draai naar links.
5. Verwijder de platte menghaak door hem
langs de as van de garde naar beneden
te halen.
Bevestigen van de kom
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en kantel de motorkop
naar achteren.
4. Plaats de kom op de grendelplaat.
5. Draai de kom voorzichtig met
de klok mee.
Verwijderen van de kom
De motorkop vergrendelen
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en kantel de motorkop
naar achteren.
4. Draai de kom tegen de klok in.
1. Verzeker u ervan dat de motorkop
volledig naar beneden staat.
2. Plaats de hendel in de
“vergrendel-positie”.
3. Test vóór u begint te mengen de
vergrendeling door te proberen de
motorkop omhoog te bewegen.
De motorkop ontgrendelen
1. Plaats de hendel in de
“ontgrendel-positie”.
NOOT: De multifunctionele keukenrobot
mag enkel worden gebruikt wanneer de
hendel in de stand “vergrendelen” staat.
Pen
O
Bevestigen van de platte menghaak,
de draadgarde of de kneedhaak
1
2
4
6
8 10
Het bedienen van de snelheidsregelaar
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en breng de motorkop
omhoog.
4. Schuif de platte menghaak op de as van
de garde en duw hem daarbij zo ver
mogelijk naar boven.
5. Draai de platte menghaak naar rechts en
haak deze over de pen op de as.
Stop de stekker van de multifunctionele
keukenrobot in een daarvoor geschikt
stopcontact. De snelheidsregelaar dient altijd
op de laagste snelheid gezet te worden
vóór het apparaat te starten. Daarna brengt
u geleidelijk aan de snelheidsregelaar naar
de gewenste (hogere) snelheid om te
voorkomen dat de ingrediënten uit de kom
spatten. Zie pagina 9 voor “Richtlijnen voor
de snelheidsinstelling – keukenrobots/mixers
met 10 snelheden”.
5
Nederlands
Uw multifunctionele keukenrobot
met kantelbare kop in elkaar zetten
Nederlands
Uw schenkschild in elkaar zetten*
Verwijderen van het schenkschild
1. Zet de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3 Licht de voorkant van het schenkschild
uit de komrand en trek naar voren.
4 Verwijder het toebehoren alsook de kom.
Vultrechter
Gebruik van het schenkschild
Bevestigen van het schenkschild
1. Voor de beste resultaten draait u het schild
zo dat de motorkop het “u”-vormige gat
in het schild bedekt. De vultrechter bevindt
zich nu rechts van de hulpstuknaaf als u
voor de keukenrobot staat.
2. Giet de ingrediënten in de kom via de
vultrechter.
1. Zet de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Bevestig de platte menghaak, kneedhaak
of draadgarde EN de kom. (zie pagina 5)
4. Schuif het schenkschild vanaf de
voorkant van de keukenrobot over de
kom, totdat het schild in het midden zit.
De onderste rand van het schild moet in
de kom passen.
* Als er een schenkschild bij geleverd is. Bij
sommige modellen is dit standaard, bij anderen
een optie.
Uw KitchenAid®-hulpstukken gebruiken
Platte menghaak voor normale tot zware mengsels:
cakes
schuimpjes
suikergoed
koekjes
taartdeeg
zachte ronde koekjes
zoete broodjes
gehaktbrood
aardappelpuree
Draadgarde voor mengsels die luchtig moeten worden gemaakt:
eieren
eiwitten
slagroom
vloeibare karamel
biscuitdeeg
luchtig biscuitgebak
mayonaise
bepaald suikergoed
Kneedhaak voor het mixen en kneden van gistdeeg:
brood
krenten
pizzadeeg
koffiebroodjes
broodjes
6
Uw multifunctionele keukenrobot is in de fabriek zodanig afgesteld, dat de platte menghaak
de bodem van de kom net niet raakt. Indien de platte menghaak echter om één of andere
reden de bodem van de kom wel raakt of zich te ver van de bodem bevindt, kan de speling
makkelijk worden gecorrigeerd.
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Zet de motorkop omhoog.
4. Draai de schroef (A) IETWAT tegen de
wijzers van de klok in (naar links) om de
platte menghaak omhoog te brengen,
of met de wijzers van de klok mee (naar
rechts) om de platte menghaak te laten
zakken.
5. Stel de platte menghaak zodanig in
dat deze de bodem van de kom net
niet raakt. Mocht u overdrijven in
het afstellen van de schroef, kan het
gebeuren dat de vergrendelingshendel
van de kom niet op zijn plaats
vergrendelt.
NOOT: Is de platte menghaak behoorlijk
afgesteld, dan zal deze de bodem of de
zijkant van de kom niet raken. Indien echter
de platte menghaak of de draadgarde te
dicht bij de kom zijn afgesteld en de bodem
wel raken, kan de toplaag van de menghaak
wegslijten, of kunnen de draden van de
garde slijten.
A
7
Nederlands
Speling tussen platte menghaak en kom
Nederlands
Onderhoud en Reiniging
De kom, de witte platte menghaak en de
witte kneedhaak zijn vaatwasbestendig.
Maak deze eventueel grondig schoon
in heet water met zeepsop en spoel ze
zorgvuldig af, vóór ze af te drogen. Bewaar
geen standaard toebehoren op de as.
NOOT: zorg er altijd voor dat u de stekker
van de multifunctionele keukenrobot uit
het stopcontact trekt vooraleer u deze
schoonmaakt. Veeg de multifunctionele
keukenrobot af met een zachte en vochtige
doek. Gebruik geen huishoudelijke/
commerciële schoonmaakmiddelen. Niet in
water onderdompelen.
Veeg de as van de garde regelmatig schoon
en verwijder daarbij alle mogelijke resten die
er zich kunnen ophopen.
NOOT: De draadgarde is NIET
vaatwasbestendig!
Planetair mixen
duidelijk aan dat de platte menghaak geen
plek in de kom overslaat.
Uw KitchenAid® multifunctionele
keukenrobot zal sneller en grondiger
mixen dan de meeste andere elektrische
mixers. Daarom moet de mixtijd voor de
meeste recepten aangepast worden, om
te vermijden dat de mengsels overmatig
geklopt worden.
Wanneer het apparaat
in werking is, beweegt
de platte menghaak
overal in de stilstaande
kom, waarbij hij op
hetzelfde ogenblik
in de tegengestelde
richting rond zijn eigen
as draait. Het diagram toont
Gebruik van de multifunctionele keukenrobot
De kom en de platte menghaak werden
ontworpen om grondig te mixen, zonder
regelmatig te moeten schrapen. Het is
meestal voldoende om tijdens het mixen de
kom één of twee keer te schrapen. Schakel
het apparaat uit, voordat u begint met
schrapen.
Het is mogelijk dat de multifunctionele
keukenrobot opwarmt tijdens het gebruik.
Het is namelijk mogelijk dat u bij zware
belastingen en een langere mixtijd de
bovenkant van het apparaat niet rustig kunt
aanraken. Dat is normaal.
NOOT: Schraap de wand van de kom niet
schoon wanneer de keukenrobot in werking is.
8
Alle snelheden gaan gepaard met het ‘Soft Start™’-mechanisme dat er automatisch voor
zorgt dat de multifunctionele keukenrobot op een lagere snelheid start, om te voorkomen dat
ingrediënten rondspatten of meel opstuift bij het opstarten, en vervolgens aanzienlijk versnelt
tot de geselecteerde snelheid voor een optimale prestatie.
Snelheidsindicaties
1
ROEREN
Om langzaam te roeren, te mengen, te pureren en alle
mixmethoden te beginnen. Gebruik deze snelheid om
meel en droge ingrediënten toe te voegen aan het
beslag, en om vloeistoffen toe te voegen aan droge
ingrediënten. Gebruik deze snelheid 1 (ROEREN) zeker
niet om gistdeeg te mixen of te kneden.
2
LANGZAAM MENGEN Om langzaam te mengen, te pureren en sneller te
roeren. Gebruik deze snelheid om gistdeeg, zwaar
beslag en suikergoed te mengen en te kneden, om
aardappelen of andere groenten te pureren, om bakvet
in het meel te versnijden, om dun of spattend beslag te
mixen. Gebruik de blikopener en de set met pastaroller
en -snijder op deze snelheid.
4
MENGEN, KLOPPEN
Om halfzwaar beslag zoals dat van koekjes te
mixen. Gebruik deze snelheid om suiker en bakvet te
mengen, en om suiker toe te voegen aan eiwitten
voor schuimgebakjes. Middelmatige snelheid
voor cakemengsels. Gebruik deze snelheid bij: de
voedselmolen, de roterende groenteschaaf/rasp, de set
met pastaroller en -snijder, en de fruit- en groentezeef.
6
KLOPPEN,
ROMIG ROEREN
Voor matig snel kloppen (schuimen) of stijfslaan. Gebruik
deze snelheid om cakes, donuts en ander beslag te
mixen. Hoge snelheid voor cakemengsels. Gebruik de
citruspers op deze snelheid.
8
SNEL KLOPPEN,
STIJFSLAAN
Om room, eiwitten en gekookt suikerglazuur stijf
te slaan.
10
SNEL STIJFSLAAN
Om kleine hoeveelheden room of eiwitten stijf te slaan,
of aardappelpuree op het einde stijf te slaan. Gebruik
deze snelheid voor de graanmolen.
NOOT: bij zware belastingen kan de multifunctionele
keukenrobot géén snelle snelheden aanhouden, zoals bij
het gebruik van de graanmolen.
NOOT: Gebruik maximaal snelheid 2 bij de bereiding van gistdeeg. Bij een hogere snelheid
zou de keukenrobot/mixer schade kunnen oplopen.
9
Nederlands
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling –
keukenrobots/mixers met 10 snelheden
Nederlands
Mixtips
Cakemengsels
Aanpassen van uw recept aan de
multifunctionele keukenrobot
Wanneer u kant-en-klare (verpakte)
cakemengsels bereidt, gebruik dan snelheid
4 voor een middelmatige snelheid en
snelheid 6 voor een hoge snelheid. Voor
het verkrijgen van het beste resultaat, dient
u zich te houden aan de aanwijzingen en
aangegeven mixtijd op de verpakking.
De instructies in dit boekje kunnen worden
gebruikt om uw favoriete recepten aan te
passen voor het gebruik met uw KitchenAid®
multifunctionele keukenrobot.
Uw eigen waarnemingen en ervaring
zullen u helpen bij het bepalen van de juiste
werkwijze bij het mixen. Houd het beslag of
deeg in de gaten en meng het zolang tot
het er uitziet zoals het recept aangeeft, zoals
bijvoorbeeld “glad en romig”. Raadpleeg
de “Richtlijnen voor de snelheidsinstellingkeukenrobots/mixers met 10 snelheden” op
pagina 9 om de juiste mixsnelheid te bepalen.
Noten, rozijnen of gekonfijt fruit
toevoegen
Vaste bestanddelen moeten tijdens de laatste
seconden van het mixen op snelheid
1 (ROEREN) vermengd worden. Het beslag
moet dik genoeg zijn om te voorkomen dat
het fruit of de noten naar de bodem van de
pan zakken tijdens het bakken. Kleverig fruit
moet met meel bestrooid worden om beter
verspreid te worden in het beslag.
Ingrediënten toevoegen
De te volgen standaardprocedure bij
het mixen van het meeste beslag, in het
bijzonder cake- en koekjesbeslag, bestaat
erin het volgende toe te voegen:
1
⁄3 droge ingrediënten
1
⁄2 vloeibare ingrediënten
1
⁄3 droge ingrediënten
1
⁄2 vloeibare ingrediënten
1
⁄3 droge ingrediënten
Gebruik snelheid 1 (ROEREN) tot de
ingrediënten goed gemengd zijn. Voer
daarna de snelheid geleidelijk op tot de
gewenste snelheid is bereikt.
Voeg de ingrediënten altijd zo dicht
mogelijk tegen de zijkant van de kom
toe, niet rechtstreeks in de bewegende
menghaak. Het schenkschild kan worden
gebruikt om het toevoegen van ingrediënten
te vereenvoudigen.
NOOT: Als op de bodem van de kom
ingrediënten niet grondig gemixt zijn,
betekent dit dat de menghaak zich te ver
van de bodem van de kom bevindt. Zie
“Speling tussen platte menghaak en kom”
op pagina 7.
Vloeibare mengsels
Mengsels met grote hoeveelheden vloeibare
ingrediënten moeten op lagere snelheden
gemixt worden om spatten te voorkomen.
Verhoog de snelheid pas wanneer het
mengsel dikker geworden is.
Gistdeeg kneden
Gebruik ALTIJD de kneedhaak om gistdeeg
te mixen en te kneden. Gebruik snelheid
2 om gistdeeg te mixen of te kneden. Bij
gebruik van eenders welke andere snelheid,
verhoogt de kans op een ontregeling van het
apparaat.
Gebruik NOOIT recepten die meer dan
870 g universeel meel of 810 g volkorenmeel
nodig hebben, bij het maken van deeg
met een multifunctionele keukenrobot met
kantelbare kop van 4,25 liter (4.5 qrt).
Gebruik NOOIT recepten die meer dan
1 kg universeel meel of 810 g volkorenmeel
nodig hebben, bij het maken van deeg
met een multifunctionele keukenrobot met
kantelbare kop van 4,8 liter (5 qrt).
10
De “Rapid Mix” (snelmixmethode) is een
methode om brood te bakken, waarbij
droge gist met andere droge ingrediënten
gemengd moet worden, vóór er vloeistof
aan toegevoegd wordt. Bij de gebruikelijke
methode wordt daarentegen de gist opgelost
in warm water.
1. Doe alle droge ingrediënten, inclusief de
gist, in de kom, behalve de laatste 125
tot 250 g (1 tot 2 kopjes) meel.
2. Bevestig de kom en deeghaak. Vergrendel
de motorkop. Ga naar snelheid 2 en mix
gedurende ongeveer 15 seconden, of tot
de ingrediënten vermengd zijn.
5. Eens het deeg vastzit aan de deeghaak,
kneed u nog 2 minuten op snelheid 2, of
tot het deeg zacht en elastisch is.
6. Ontgrendel en kantel de motorkop
naar achter en haal het deeg van de
deeghaak. Volg de receptinstructies om
het deeg te laten rijzen, vorm te geven en
te bakken.
Gebruikt u de traditionele methode om een
lievelingsrecept te bereiden, los dan gist op
in warm water in een verwarmde kom.
Voeg de overblijvende vloeistoffen en droge
ingrediënten toe, behalve de laatste 125
tot 250 g (1 tot 2 kopjes) meel. Ga over
naar snelheid 2 en mix ongeveer gedurende
1 minuut, of tot de ingrediënten grondig
vermengd zijn. Ga vervolgens voort met
stappen 4 tot 6.
Beide methodes zijn even geschikt voor het
maken van brood. Voor mensen die voor het
eerst brood bakken, kan de snelmixmethode
echter wat sneller en makkelijker zijn. Ze is
ietwat temperatuurbestendiger, omdat de
gist met droge ingrediënten gemixt wordt
i.p.v. met warme vloeistof.
3. Behoud snelheid 2 en voeg geleidelijk
vloeibare ingrediënten aan het
meelmengsel toe, en mix 1 tot 2 minuten
langer.
NOOT: Indien de vloeibare ingrediënten te
snel worden toegevoegd, zullen ze een plasje
vormen rond de deeghaak en zullen ze het
mixproces aanzienlijk vertragen.
4. Behoud snelheid 2 en voeg voorzichtig
het overblijvende meel, per 60 g (1⁄2 kopje)
toe. Ga door met het mixen totdat het
deeg aan de deeghaak blijft vastzitten
en de zijkanten van de kom loslaat,
gedurende ongeveer 2 minuten.
11
Nederlands
Mixen en kneden van gistdeeg
Nederlands
Eiwitten
Plaats eiwitten op kamertemperatuur in een
schone, droge kom. Bevestig de kom en de
draadgarde. Om rondspatten te vermijden,
gaat u geleidelijk naar de aangegeven snelheid
en slaat u de eiwitten stijf tot het gewenste
niveau. Zie tabel hieronder.
HOEVEELHEID
Begint vorm te krijgen
De luchtbellen zijn fijn en compact, het
product is wit.
Zachte pieken
Zachte pieken vallen omver, wanneer de
draadgarde verwijderd wordt.
SNELHEID
1
eiwit .....................GELEIDELIJK naar 10
2-4 eiwitten...................GELEIDELIJK naar 8
6
of meer
eiwitten...................GELEIDELIJK naar 8
Bijna stijf
Er worden scherpe pieken gevormd wanneer
de draadgarde verwijderd wordt, maar de
eiwitten zijn eigenlijk nog zacht.
Het stijfslaan/kloppen doorloopt de
volgende stadia
Stijf maar niet droog
Er worden scherpe, stijve pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
De eiwitten zijn egaal qua kleur en glimmen.
Met uw KitchenAid® multifunctionele
keukenrobot worden eiwitten snel
stijfgeslaan. Let er dus goed op dat u de
eiwitten niet overmatig stijfslaat. In deze lijst
leest u wat u kunt verwachten.
Stijf en droog
Er worden scherpe, stijve pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
De eiwitten hebben een gespikkelde en doffe
aanblik.
Schuimig
Grote, onregelmatige luchtbellen.
Slagroom
Giet koude slagroom in een afgekoelde kom.
Bevestig de kom en de draadgarde. Om
rondspatten te vermijden, gaat u geleidelijk
naar de aangegeven snelheid en slaat u de
slagroom stijf tot het gewenste niveau. Zie
tabel hieronder.
HOEVEELHEID
Begint dikker te worden
De room is dik en vla-achtig.
Behoudt zijn vorm
Er worden zachte pieken in de room
gevormd wanneer de draadgarde verwijderd
wordt. Kan met andere ingrediënten
vermengd worden bij het bereiden van
desserts en sauzen.
SNELHEID
59 ml
(1⁄4 van een kopje) ..........GELEIDELIJK naar 10
118 ml
(1⁄2 van een kopje) ..........GELEIDELIJK naar 10
236 ml (1 kopje) ............GELEIDELIJK naar 8
472 ml (1 pint) ...............GELEIDELIJK naar 8
Stijf
Er worden stijve, scherpe pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
Gebruik de room als bovenlaag op cakes of
desserts, of als vulling voor roomsoezen.
Niveaus van stijfslaan
Let goed op de room tijdens het stijfslaan.
Omdat uw KitchenAid® multifunctionele
keukenrobot zo snel stijfslaat, zijn er telkens
maar enkele seconden tussen de niveaus van
stijfslaan. Let op de volgende kenmerken:
12
Algemene informatie
De KitchenAid®-hulpstukken werden zodanig ontworpen om een lange levensduur te
garanderen. De hulpstukkenas en de -naafbus zijn vierkant, zodat er tijdens de overbrenging
van vermogen naar het hulpstuk geen kans op verschuiven bestaat. De hulpstuknaaf en het
ashuis zijn spits toelopend om een nauwsluitende montage te garanderen, zelfs na langdurig
gebruik en slijtage. De KitchenAid®-hulpstukken vereisen geen extra voedingseenheid om te
kunnen werken aangezien deze is ingebouwd.
Hulpstukknop
Hulpstukkenas‡
Hulpstuknaafbus
Uitsparing
‡Geen onderdeel van
keukenrobot/mixer
Pen
Hulpstukasomhulsel
Hulpstukashuis
Algemene instructies
Bevestigen van de optionele
toebehoren
Verwijderen van de optionele
toebehoren
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Maak de hulpstukknop los door er tegen
de wijzers van de klok in aan te draaien.
4. Verwijder het hulpstuknaafdeksel.
5. Plaats de hulpstukkenas in de vierkante
hulpstuknaafbus. Het kan eventueel
nodig zijn om het hulpstuk heen en
weer te bewegen. Wanneer het hulpstuk
in de juiste positie staat, zal de pen
op het hulpstuk in de uitsparing op de
naafrand passen.
6. Klem de hulpstukknop vast door er
met de wijzers van de klok mee aan te
draaien tot het hulpstuk goed aan de
keukenrobot bevestigd is.
7. Stop de stekker in een geschikt
stopcontact.
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Maak de hulpstukknop los door er tegen
de wijzers van de klok in aan te draaien.
Draai het hulpstuk lichtjes heen en weer,
terwijl u eraan trekt.
4. Plaats het hulpstuknaafdeksel terug.
Klem de hulpstukknop vast door er
met de wijzers van de klok mee aan te
draaien.
13
Nederlands
Hulpstukken en accessoires
Nederlands
Wanneer u service nodig hebt
Als uw multifunctionele keukenrobot
slecht werkt of niet werkt, controleer
dan het volgende:
WAARSCHUWING
- Zit de stekker van de keukenrobot in het
stopcontact?
- Is de zekering in de voeding naar de
multifunctionele keukenrobot perfect in
orde? Hebt u een kast met stoppen, zorg
dan dat er voeding is.
- Schakel de multifunctionele keukenrobot
uit gedurende 10-15 seconden, en schakel
hem vervolgens weer aan. Start de mixer
nog steeds niet, laat hem dan gedurende
30 minuten afkoelen voordat u hem
opnieuw aanzet.
- Als het probleem niet te wijten is aan één
van de bovenstaande zaken, raadpleeg
dan de rubriek “Dienst na-verkoop”.
Gevaar voor elektrische schokken
Trek de stekker uit het stopcontact,
voordat u begint te herstellen.
Doet u dat niet, dan kan dat de dood
of elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Lees de tekst hieronder voordat u de
dienst na-verkoop benadert.
1. Het is mogelijk dat het apparaat
opwarmt tijdens het gebruik. Het is
mogelijk dat u bij een zware belasting en
een langere mixtijd de bovenkant van het
apparaat niet rustig kunt aanraken. Dat is
normaal.
2. De multifunctionele keukenrobot kan
eventueel een doordringende geur
afgeven, vooral wanneer hij nieuw is. Dat
is normaal bij elektrische motoren.
3. Als de platte menghaak de kom raakt,
schakel dan het apparaat uit. Zie “Speling
tussen platte menghaak en kom” op
pagina 7.
14
Duur van de garantie:
KitchenAid zal betalen
voor het volgende:
KitchenAid zal niet betalen
voor het volgende:
Artisan® keukenrobot
5KSM150PS: Vijf jaar
volledige garantie vanaf de
aankoopdatum.
Het vervangen van
onderdelen, het transport
en arbeidsloon voor het
repareren van defecten ten
gevolge van materiaal- of
constructiefouten. De
reparatie dient te geschieden
door een geautoriseerde
dienst na-verkoop van
KitchenAid.
A. Reparaties wanneer
de multifunctionele
keukenrobot/mixer gebruikt
werd voor handelingen
die niets met het op een
normale manier bereiden
van voedingswaren te
maken hebben.
B. Schade als gevolg van
een ongeluk, wijzigingen,
verkeerd gebruik,
misbruik, of schade
als gevolg van een
installatie/werking die
niet in overeenstemming
is met lokale elektrische
voorschriften.
KitchenAid Classic®
keukenrobot 5K45SS: Twee
jaar volledige garantie vanaf
de aankoopdatum.
KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.
Dienst na-verkoop/after sales service
Alle reparaties moeten in het land van
aankoop uitgevoerd worden door een
geautoriseerde dienst na-verkoop van
KitchenAid. Neem contact op met de dealer
van wie u het apparaat gekocht hebt, om de
naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde
dienst na-verkoop van KitchenAid te verkrijgen.
In België:
Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel: +32 (0)15 30 67 60
In Nederland:
Micave B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel: +31 (0)418 54 05 05
15
Nederlands
Garantie op de KitchenAid® - keukenrobots
met kantelbare kop voor huishoudelijk
gebruik in Europa
Nederlands
Klantencontact
In België: Gratis oproepnummer:
00800 38104026
Adres: KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
www.KitchenAid.com
In Nederland: Tel.: +31 (0)418 54 05 05
Adres: Micave B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
www.KitchenAid.com
®Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.
™Handelsmerk van KitchenAid, V.S.
De vorm van de staande keukenrobot is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.
© 2006. Alle rechten voorbehouden.
Technische beschrijvingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
(5380dZw706)
9709851
16
®
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
Model 5K45SS
Model 5KSM150PS
English
GUIDE TO EXPERT RESULTS
Table of Contents
Stand Mixer Safety ..........................................................................................................1
Important Safeguards .....................................................................................................1
Electrical Requirements ...................................................................................................2
5K45SS Tilt-Head Stand Mixer Features ...........................................................................3
5KSM150PS Tilt-Head Stand Mixer Features ....................................................................4
Assembling Your Tilt-Head Stand Mixer...........................................................................5
English
Assembling Your Pouring Shield ......................................................................................6
Using Your KitchenAid® Accessories ................................................................................6
Beater to Bowl Clearance ................................................................................................7
Care and Cleaning ..........................................................................................................8
Planetary Mixing Action ..................................................................................................8
Stand Mixer Use .............................................................................................................8
Speed Control Guide - 10 Speed Mixers ..........................................................................9
Mixing Tips ...................................................................................................................10
Mixing and Kneading Yeast Dough ...............................................................................11
Egg Whites ...................................................................................................................12
Whipped Cream ...........................................................................................................12
Attachments and Accessories - General Instructions ......................................................13
When You Need Service ................................................................................................14
Household KitchenAid® Tilt-Head Stand Mixer Warranty ...............................................15
Service Centers..............................................................................................................15
Customer Service ..........................................................................................................16
Stand Mixer Safety
Your safety and the safety of others are very important.
We have provided many important safety messages in this manual and on your
appliance. Always read and obey all safety messages.
This is the safety alert symbol.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either
the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:
DANGER
WARNING
You can be killed or seriously
injured if you don’t immediately
follow instructions.
You can be killed or seriously injured
if you don’t follow instructions.
All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to
reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are
not followed.
IMPORTANT SAFEGUARDS
6. Do not operate Stand Mixer with
a damaged cord or plug or after
the Stand Mixer malfunctions, or
is dropped or damaged in any
manner. Return appliance to the
nearest Authorized Service Center
for examination, repair or electrical or
mechanical adjustment.
7. The use of attachments not
recommended or sold by KitchenAid
may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not use the Stand Mixer outdoors.
9. Do not let the cord hang over edge
of table or counter.
10. Remove flat beater, wire whip or dough
hook from Stand Mixer before washing.
11. This product is designed for
household use only.
When using electrical appliances, basic
safety precautions should always be
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical
shock, do not put Stand Mixer in
water or other liquid.
3. The appliance is not intended for use
by young children or infirm persons
without supervision.
4. Unplug Stand Mixer from outlet when
not in use, before putting on or
taking off parts and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
Keep hands, hair, clothing, as well
as spatulas and other utensils away
from beater during operation to
reduce the risk of injury to persons
and/or damage to the Stand Mixer.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1
English
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you
and others.
product, indicates that this appliance
may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment.
This appliance is marked according to
the European directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment
and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product.
Disposal must be carried out in
accordance with local environmental
regulations for waste disposal.
English
For more detailed information about
treatment, recovery and recycling of this
product, please contact your local city
office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased
the product.
The symbol
on the product, or
on the documents accompanying the
Electrical Requirements
Your Stand Mixer operates on a regular
220-240 volt A.C., 50/60 hertz house
current. The wattage rating for your
Stand Mixer is printed on the trim band.
This wattage is determined by using the
attachment which draws the greatest
power. Other recommended attachments
may draw significantly less power.
Do not use an extension cord. If the
power supply cord is too short, have a
qualified electrician or serviceman install
an outlet near the appliance.
2
5K45SS Tilt-Head Stand Mixer Features
Attachment Hub
Motor Head
Speed
Control
Lever
1
2
4
6
8
10
IO N
CAUT
: U np
lu g b
efore
ting
inser
parts
oving
of rem
Motor Head
Locking Lever
(not shown)
O
A id
n ig
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
an
Beater Shaft
s
Beater Height
Adjustment
Screw
Flat Beater
4,25 liter
(4.5 qrt)
Stainless
Steel
Bowl
Bowl Clamping Plate
Wire Whip
Dough Hook
3
English
Attachment Knob
5KSM150PS Tilt-Head Stand Mixer Features
Attachment Hub
Motor Head
Attachment Knob
English
Motor Head
Locking Lever
(not shown)
Speed
Control
Lever
Beater Shaft
Flat Beater
Beater Height
Adjustment
Screw
Pouring
Shield
4,8 liter
(5 qrt)
stainless
steel bowl
Wire Whip
Bowl Clamping Plate
Dough Hook
4
Assembling Your Tilt-Head Stand Mixer
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect
power.
3. Hold the locking lever in the UNLOCK
position and raise motor head.
4. Press beater upward as far as possible
and turn left.
5. Pull beater from beater shaft.
To Attach Bowl
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect
power.
3. Hold the locking lever in the UNLOCK
position and tilt motor head back.
4. Place bowl on bowl clamping plate.
5. Turn bowl gently in clockwise
direction.
To Remove Bowl
To Lock Motor Head
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect
power.
3. Hold the locking lever in the UNLOCK
position and tilt motor head back.
4. Turn bowl counterclockwise.
1. Make sure motor head is completely
down.
2. Place locking lever in LOCK position.
3. Before mixing, test lock by attempting
to raise head.
To Unlock Motor Head
1. Place lever in UNLOCK position.
NOTE: Motor head should always be kept
in LOCK position when using mixer.
Pin
O
To Attach Flat Beater,
Wire Whip, or Dough Hook
1
2
4
6
8 10
To Operate Speed Control
Plug mixer in proper electrical outlet.
Speed control lever should always be
set on lowest speed for starting, then
gradually moved to desired higher speed
to avoid splashing ingredients out of bowl.
See page 9 for Speed Control Guide.
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect
power.
3. Hold the locking lever in the UNLOCK
position and raise motor head.
4. Slip beater onto beater shaft and press
upward as far as possible.
5. Turn beater to right, hooking beater
over pin on shaft.
5
English
To Remove Flat Beater,
Wire Whip, or Dough Hook
Assembling Your Pouring Shield*
To Remove Pouring Shield
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect power.
3. Lift the front of the pour shield clear of
the bowl rim and pull forward.
4. Remove attachment and bowl.
To Use Pouring Shield
English
Pouring Chute
1. For best results, rotate the shield so the
motor head covers the “u” shaped gap
in the shield. The pouring chute will be
just to the right of the attachment hub
as you face the mixer.
2. Pour the ingredients into the bowl
through the pouring chute.
To Attach Pouring Shield
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect power.
3. Attach flat beater, dough hook, or wire
whip and bowl (see page 5).
4. From the front of the mixer, slide the
pouring shield over the bowl until the
shield is centered. The bottom rim of the
shield should fit within the bowl.
* If Pouring Shield is included.
Using Your KitchenAid® Accessories
Flat Beater for normal to heavy mixtures:
cakes
creamed frostings
candies
cookies
pie pastry
biscuits
quick breads
meat loaf
mashed potatoes
Wire Whip for mixtures that need air incorporated:
eggs
egg whites
heavy cream
boiled frostings
sponge cakes
angel food cakes
mayonnaise
some candies
Dough Hook for mixing and kneading yeast doughs:
breads
rolls
pizza dough
coffee cakes
buns
6
Beater to Bowl Clearance
Your Stand Mixer is adjusted at the factory so the flat beater just clears the bottom of
the bowl. If, for any reason, the flat beater hits the bottom of the bowl or is too far
away from the bowl, you can correct clearance easily.
English
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug stand mixer or disconnect
power.
3. Lift motor head.
4. Turn screw (A) SLIGHTLY counter
clockwise (left) to raise flat beater or
clockwise (right) to lower flat beater.
5. Make adjustment with flat beater, so it
just clears surface of bowl. If you over
adjust the screw, the bowl lock lever
may not lock into place.
NOTE: When properly adjusted, the flat
beater will not strike on the bottom or
side of the bowl. If the flat beater or the
wire whip is so close that it strikes the
bottom of the bowl, coating may wear off
the beater or wires on whip may wear.
A
7
Care and Cleaning
Bowl, white flat beater and white dough
hook may be washed in an automatic
dishwasher. Or, clean them thoroughly in
hot sudsy water and rinse completely before
drying. Do not store beaters on shaft.
NOTE: Always be sure to unplug Stand
Mixer before cleaning. Wipe Stand Mixer
with a soft, damp cloth. Do not use
household/commercial cleaners. Do not
immerse in water. Wipe off beater shaft
frequently, removing any residue that may
accumulate.
NOTE: The wire whip is NOT dishwashersafe!
English
Planetary Mixing Action
coverage of the bowl made by the path of
the beater.
Your KitchenAid® Stand Mixer will mix
faster and more thoroughly than most
other electric mixers. Therefore, the mixing
time in most recipes must be adjusted to
avoid overbeating.
During operation, the
flat beater moves
around the stationary
bowl, at the same
time turning in the
opposite direction on
its own axis. The diagram
shows the complete
Stand Mixer Use
The bowl and beater are designed to
provide thorough mixing without frequent
scraping. Scraping the bowl once or twice
during mixing is usually sufficient. Turn
unit off before scraping.
The Stand Mixer may warm up during use.
Under heavy loads with extended mixing
time, you may not be able to comfortably
touch the top of the unit. This is normal.
NOTE: Do not scrape bowl while Stand
Mixer is operating.
8
Speed Control Guide – 10 Speed Mixers
All speeds have the Soft Start™ feature which automatically starts the Stand Mixer at
a lower speed to help prevent ingredient splash-out and “flour puff” at startup then
quickly increases to the selected speed for optimal performance.
Stir
Speed
STIR
For slow stirring, combining, mashing,
starting all mixing procedures. Use to
add flour and dry ingredients to batter, and
add liquids to dry ingredients. Do not use STIR
Speed to mix or knead yeast doughs.
2
SLOW MIXING
For slow mixing, mashing, faster stirring. Use
to mix and knead yeast doughs, heavy batters
and candies, start mashing potatoes or other
vegetables, cut shortening into flour, mix
thin or splashy batters. Use with Can Opener
attachment.
4
MIXING,
BEATING
For mixing semi-heavy batters, such as cookies.
Use to combine sugar and shortening and
to add sugar to egg whites for meringues.
Medium speed for cake mixes. Use with: Food
Grinder, Rotor Slicer/Shredder, Pasta Roller, and
Fruit/Vegetable Strainer.
6
BEATING,
CREAMING
For medium fast beating (creaming) or whipping.
Use to finish mixing cake, doughnut, and other
batters. High speed for cake mixes. Use with
Citrus Juicer attachment.
8
FAST BEATING,
WHIPPING
For whipping cream, egg whites, and
boiled frostings.
10
FAST WHIPPING
For whipping small amounts of cream, egg
whites or for final whipping of mashed
potatoes. Use with Pasta Maker and Grain Mill
attachments.
NOTE: Will not maintain fast speeds under
heavy loads, such as when using Pasta Maker
or Grain Mill attachments.
NOTE: Do not exceed Speed 2 when preparing yeast doughs as this may cause damage
to the mixer.
9
English
Number of Speed
Mixing Tips
Cake Mixes
Converting Your Recipe
for the Stand Mixer
When preparing packaged cake mixes, use
Speed 4 for medium speed and Speed 6
for high speed. For best results, mix for
the time stated on the package directions.
English
The mixing instructions found in this
book can be used to convert your favorite
recipes for use with your KitchenAid®
Stand Mixer.
To help determine a mixing procedure,
your own observations and experience will
be needed. Watch the batter or dough
and mix only until it has the desired
appearance described in your recipe such
as “smooth and creamy.” Use the “Speed
Control Guide,” Page 9, to help determine
proper mixing speeds.
Adding Nuts, Raisins, or
Candied Fruits
Solid materials should be folded in the
last few seconds of mixing on STIR Speed.
The batter should be thick enough to
prevent the fruit or nuts from sinking to
the bottom of the pan during baking.
Sticky fruits should be dusted with flour
for better distribution in the batter.
Adding Ingredients
Liquid Mixtures
The standard procedure to follow when
mixing most batters, especially cake and
cookie batters, is to add:
1
⁄3 dry ingredients
1
⁄2 liquid ingredients
1
⁄3 dry ingredients
1
⁄2 liquid ingredients
1
⁄3 dry ingredients
Use STIR Speed until ingredients have
been blended. Then gradually increase to
desired speed.
Always add ingredients as close to
side of bowl as possible, not directly into
moving beater. The Pouring Shield can be
used to simplify adding ingredients.
NOTE: If ingredients in very bottom of
bowl are not thoroughly mixed, the beater
is not far enough into the bowl. See
“Beater to Bowl Clearance,” page 7.
Mixtures containing large amounts of
liquid ingredients should be mixed at
lower speeds to avoid splashing. Increase
speed only after mixture has thickened.
Kneading Yeast Doughs
ALWAYS use the dough hook to mix and
knead yeast doughs. Use Speed 2 to mix
or knead yeast doughs. Use of any other
speed creates high potential for unit failure.
NEVER use recipes calling for more
than 0.87 kg (7 cups) all-purpose flour or
0.81 kg (6 cups) whole wheat flour when
making dough with a 4,25 liter (4,5 qrt)
tilt-head mixer.
NEVER use recipes calling for more
than 1.00 kg (8 cups) all-purpose flour or
0.81 kg (6 cups) whole wheat flour when
making dough with a 4,8 liter (5 qrt)
tilt-head mixer.
10
“Rapid Mix” describes a bread baking
method that calls for dry yeast to be
mixed with other dry ingredients before
liquid is added. In contrast, the traditional
method is to dissolve yeast in warm water.
1. Place all dry ingredients including yeast
into bowl, except last 125 to 250 g (1
to 2 cups) flour.
2. Attach bowl and dough hook. Lock
mixer head. Turn to Speed 2 and mix
about 15 seconds, or until ingredients
are combined.
5. When dough clings to hook, knead on
Speed 2 for 2 minutes, or until dough
is smooth and elastic.
6. Unlock and tilt back head and remove
dough from hook. Follow directions in
recipe for rising, shaping, and baking.
When using the traditional method to
prepare a favorite recipe, dissolve yeast
in warm water in warmed bowl. Add
remaining liquids and dry ingredients,
except last 125 to 250 g (1 to 2 cups)
flour. Turn to Speed 2 and mix about 1
minute, or until ingredients are thoroughly
mixed. Proceed with Steps 4 through 6.
Both methods work equally well for
bread preparation. However, the “Rapid
Mix” method may be a bit faster and
easier for new bread bakers. It is slightly
more temperature tolerant because the
yeast is mixed with dry ingredients rather
than with warm liquid.
3. Continuing on Speed 2, gradually add
liquid ingredients to flour mixture and
mix 1 to 2 minutes longer.
NOTE: If liquid ingredients are added too
quickly, they will form a pool around the
dough hook and slow down mixing process.
4. Continuing on Speed 2, gently add
remaining flour, 60 g (1⁄2 cup) at a time.
Mix until dough clings to hook and
cleans sides of bowl, about 2 minutes.
11
English
Mixing and Kneading Yeast Dough
Egg Whites
Place room temperature egg whites in
clean, dry bowl. Attach bowl and wire
whip. To avoid splashing, gradually turn
to designated speed and whip to desired
stage. See chart below.
Begins to Hold Shape
AMOUNT
Tips of peaks fall over when wire whip is
removed.
Air bubbles are fine and compact; product
is white.
Soft Peak
SPEED
English
1 egg white ............. GRADUALLY to 10
2-4 egg whites ............. GRADUALLY to 8
6 or more
egg whites ............. GRADUALLY to 8
Almost Stiff
Sharp peaks form when wire whip is
removed, but whites are actually soft.
Whipping Stages
Stiff but not Dry
With your KitchenAid® Stand Mixer, egg
whites whip quickly. So, watch carefully
to avoid overwhipping. This list tells you
what to expect.
Sharp, stiff peaks form when wire whip is
removed. Whites are uniform in color and
glisten.
Frothy
Stiff and Dry
Large, uneven air bubbles.
Sharp, stiff peaks form when wire whip is
removed. Whites are speckled and dull in
appearance.
Whipped Cream
Pour cold whipping cream into chilled bowl.
Attach bowl and wire whip. To avoid
splashing, gradually turn to designated
speed and whip to desired stage. See
chart below.
AMOUNT
Begins to Thicken
Cream is thick and custard-like.
Holds its Shape
Cream forms soft peaks when wire whip
is removed. Can be folded into other
ingredients when making desserts and
sauces.
SPEED
59 ml (1⁄4 cup) .............. GRADUALLY to 10
118 ml (1⁄2 cup) ............ GRADUALLY to 10
236 ml (1 cup) .............. GRADUALLY to 8
472 ml (1 pint ) ............. GRADUALLY to 8
Stiff
Cream stands in stiff, sharp peaks when
wire whip is removed. Use for topping
on cakes or desserts, or filling for cream
puffs.
Whipping Stages
Watch cream closely during whipping.
Because your KitchenAid® Stand Mixer
whips so quickly, there are just a few
seconds between whipping stages. Look
for these characteristics:
12
Attachments and Accessories
General Information
Attachment
Knob
Attachment
Power Shaft‡
Attachment
Housing
Attachment
Hub Socket
Notch
‡Not part of mixer.
Pin
Attachment Shaft
Housing
General Instructions
To Attach
To Remove
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug Stand Mixer or disconnect
power.
3. Loosen attachment knob by turning it
counterclockwise.
4. Remove attachment hub cover.
5. Insert attachment shaft housing into
attachment hub, making certain that
attachment power shaft fits into
square attachment hub socket. It may
be necessary to rotate attachment
back and forth. When attachment
is in proper position, the pin on the
attachment will fit into the notch on
the hub rim.
6. Tighten attachment knob by turning
clockwise until attachment is
completely secured to Stand Mixer.
7. Plug into proper electrical outlet.
1. Turn speed control to “O”.
2. Unplug Stand Mixer or disconnect
power.
3. Loosen attachment knob by turning it
counterclockwise. Rotate attachment
slightly back and forth while pulling
out.
4. Replace attachment hub cover.
Tighten attachment knob by turning it
clockwise.
13
English
KitchenAid® Attachments are designed to assure long life. The attachment power shaft
and hub socket are of a square design, to eliminate any possibility of slipping during
the transmission of power to the attachment. The hub and shaft housing are tapered to
assure a snug fit, even after prolonged use and wear. KitchenAid® Attachments require
no extra power unit to operate them; the power unit is built-in.
When You Need Service
If your Stand Mixer should malfunction
or fail to operate, please check the
following:
English
- Is the Stand Mixer plugged in?
- Is the fuse in the circuit to the Stand
Mixer in working order? If you have a
circuit breaker box, be sure the circuit is
closed.
- Turn the Stand Mixer off for 10-15
seconds, then turn it back on. If the
mixer still does not start, allow it to cool
for 30 minutes before turning it back on.
- If the problem is not due to one of the
above items, see “Service Centers.”
Please read the following before
calling your service center.
1. The Stand Mixer may warm up during
use. Under heavy loads with extended
mixing time periods, you may not be
able to comfortably touch the top of
the unit. This is normal.
2. The Stand Mixer may emit a pungent
odor, especially when new. This is
common with electric motors.
3. If the flat beater hits the bowl, stop
the Stand Mixer. See “Beater to Bowl
Clearance,” page 7.
14
Length of
Warranty:
KitchenAid
Will Pay For:
KitchenAid
Will Not Pay For:
Europe, Australia and
New Zealand:
For the Artisan® mixer
5KSM150PS: Five years
Full Warranty from date of
purchase.
Replacement parts and
repair labor costs to
correct defects in materials
or workmanship. Service
must be provided by an
Authorized KitchenAid
Service Center
A. Repairs when Stand
Mixer is used for
operations other than
normal household food
preparation.
For the KitchenAid Classic™
mixer 5K45SS: Two years
Full Warranty from date of
purchase.
B. Damage resulting from
accident, alterations,
misuse, abuse, or
installation/ operation
not in accordance with
local electrical codes.
Other:
One Year Full Warranty
from date of purchase.
KITCHENAID DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR
INDIRECT DAMAGES.
Service Centers
In Ireland:
M.X. ELECTRIC
Service Department
25 Alymer Crescent
Kilcock, CO.KILDARE
All service should be handled locally by an
Authorized KitchenAid Service Center.
Contact the dealer from whom the unit
was purchased to obtain the name of the
nearest Authorized KitchenAid Service Center.
Call: 1 679 2398/87 2581574
In the U.K.:
Call: 0845 6011 287
Fax: 1 628 4368
In Australia:
Call: 1800 990 990
In New Zealand:
Call: 0800 881 200
15
English
Household KitchenAid®
Tilt-Head Stand Mixer Warranty
Customer Service
In U.K. & Ireland: Tollfree number 00800 38104026
Address: KitchenAid Europa, Inc.
PO BOX 19
B-2018 ANTWERP 11
BELGIUM
www.KitchenAid.com
English
® Registered Trademark of KitchenAid, U.S.A.
™Trademark of KitchenAid, U.S.A.
The shape of the stand mixer is a trademark of KitchenAid, U.S.A.
© 2006. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.
5380dZw706
9709851
16
®
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
Modèle 5K45SS
Modèle 5KSM150PS
Français
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
Table des matières
La sécurité du batteur sur socle...............................................................................................1
Consignes de sécurité importantes ..........................................................................................1
Alimentation ...........................................................................................................................2
Caractéristiques du batteur sur socle à tête inclinable modèle 5K45SS ....................................3
Caractéristiques du batteur sur socle à tête inclinable modèle 5KSM150PS .............................4
Assemblage de votre batteur à tête inclinable .........................................................................5
Assemblage du verseur/protecteur ..........................................................................................6
Utilisation des accessoires KitchenAid® ....................................................................................6
Jeu entre le batteur plat et le bol ...........................................................................................7
Entretien et nettoyage ............................................................................................................8
Action de mélange à mouvement planétaire ...........................................................................8
Utilisation du batteur sur socle ...............................................................................................8
Guide de réglage de la vitesse – Batteurs à 10 vitesses ............................................................9
Français
Conseils de mélange .............................................................................................................10
Mélanger et pétrir des pâtes à levure ....................................................................................11
Blancs d’œufs .......................................................................................................................12
Crème fouettée (Crème Chantilly)..........................................................................................12
Accessoires - Instructions générales.......................................................................................13
Dispositions à prendre pour un entretien et une réparation ..................................................14
Garantie européenne sur les batteurs sur socle à tête
inclinable KitchenAid® à usage domestique ...........................................................................15
Centres de service après-vente ..............................................................................................15
Service à la clientèle ..............................................................................................................16
La sécurité du batteur sur socle
Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d’autrui.
Nous avons affiché plusieurs messages de sécurité importants dans ce manuel
ainsi que sur votre robot sur socle. Lisez-les attentivement et respectez-les
systématiquement.
Ce symbole est synonyme d’avertissement.
Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de
provoquer des blessures mortelles ou graves à l’utilisateur ou d’autres
personnes présentes.
Tous les messages de sécurité sont imprimés en regards du symbole
d’avertissement ou après les mots “DANGER” ou
“AVERTISSEMENT”. Ces mots signifient :
Vous risquez d’être blessé mortellement
ou gravement si vous
ne respectez pas immédiatement
les instructions.
Vous risquez d’être blessé mortellement
ou gravement si vous ne respectez pas
les instructions.
Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel,
comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si vous ne respectez
pas les instructions.
AVERTISSEMENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
6. N’utilisez pas le batteur sur socle si le cordon
ou la prise est endommagé(e), après un
mauvais fonctionnement, s’il est tombé ou
s’il a été endommagé de quelque manière
que ce soit. Renvoyez l’appareil au centre de
service autorisé le plus proche pour le faire
examiner ou réparer, ou effectuer un réglage
électrique ou mécanique.
7. L’utilisation d’accessoires non
recommandés ou non vendus par
KitchenAid peut causer un incendie, un
choc électrique ou des blessures.
8. N’utilisez pas le batteur sur socle à
l’extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du
bord de la table ou du comptoir.
10. Enlevez le batteur plat, le fouet à fils ou
le crochet pétrisseur avant de nettoyer
le batteur sur socle.
11. Ce produit est destiné à un usage
strictement domestique.
Lorsque vous utilisez des appareils électriques,
les consignes de sécurité élémentaires
suivantes doivent être respectées :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Pour éviter tout choc électrique,
n’immergez pas le batteur dans l’eau
ou tout autre liquide.
3. L'utilisation de cet appareil est
fortement déconseillée aux jeunes
enfants ou aux personnes handicapées
sans surveillance.
4. Débranchez le batteur lorsque vous ne
l’utilisez pas, avant d’y ajouter des pièces
ou d’en enlever et avant de le nettoyer.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
Tenez les mains, cheveux, vêtements ainsi
que les spatules et autres ustensiles à
l’écart du batteur lorsqu’il fonctionne afin
de réduire le risque de blessures et/ou de
détériorations du batteur sur socle.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
DANS UN ENDROIT SÛR.
1
Français
DANGER
être traité comme déchet ménager. Il doit
par conséquent être remis à un centre de
collecte des déchets chargé du recyclage des
équipements électriques et électroniques.
Cet appareil porte le symbole du recyclage
conformément à la Directive Européenne
2002/96/CE concernant les Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques
(DEEE ou WEEE).
Pour la mise au rebut, respectez les normes
relatives à l’élimination des déchets en vigueur
dans le pays d’installation.
En procédant correctement à la mise au
rebut de cet appareil, vous contribuerez à
empêcher toute conséquence nuisible pour
l’environnement et la santé de l’homme.
Pour obtenir de plus amples détails au
sujet du traitement, de la récupération et
du recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre
commune, à la société de collecte des déchets
ou directement à votre revendeur.
Le symbole
présent sur l’appareil ou
sur la documentation qui l’accompagne
indique que ce produit ne peut en aucun cas
Alimentation
Français
Votre batteur sur socle fonctionne sur le
courant domestique 220-240 volts c.a.,
50/60 Hz. La puissance nominale de notre
batteur sur socle est imprimée sur la bande
de garniture. Cette puissance est déterminée
en utilisant l’accessoire consommant le
plus de puissance. D’autres accessoires
recommandés peuvent consommer bien
moins de puissance.
AVERTISSEMENT
N’utilisez pas de rallonge électrique. Si le
cordon d’alimentation est trop court, faites
installer une prise de courant près de l’appareil
par un électricien ou un technicien qualifié.
Risque d’électrocution
Branchez l’appareil dans une prise
reliée à la terre.
Ne démontez pas la prise de terre.
N’utilisez pas d’adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge électrique.
Le non-respect de ces instructions
peut entraîner des blessures
mortelles, un incendie ou une
électrocution.
2
Caractéristiques du batteur sur
socle à tête inclinable-modèle 5K45SS
moyeu de fixation des accessoires
Tête
1
2
4
6
8
10
n
I O N: U
CAUT
plug
g
sertin
re in
befo
parts
oving
of rem
Levier de
verrouillage de la
tête (non illustré)
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
U
SA
Axe du batteur
s
Vis de réglage
de la hauteur
du batteur
Batteur plat
Bol en
acier
inoxydable
de
4.25 litres
Plaque de verrouillage du bol
Fouet à fils
Crochet pétrisseur
3
Français
Levier de
contrôle de
la vitesse
vis de fixation des accessoires
Caractéristiques du batteur sur
socle à tête inclinable modèle KSM150PS
moyeu de fixation des accessoires
Tête
vis de fixation des accessoires
Levier de
verrouillage de la
tête (non illustré)
Levier de
contrôle
de la
vitesse
Axe du batteur
Batteur plat
Français
Vis de réglage
de la hauteur
du batteur
Verseur/
Protecteur
Bol en acier
inoxydable
de 4.83 litres
avec poignée
ergonomique
Fouet à fils
Plaque de verrouillage du bol
Crochet pétrisseur
4
Assemblage de votre batteur à tête inclinable
Pour enlever le batteur plat, le fouet à
fils ou le crochet pétrisseur
Pour fixer le bol
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Maintenez le levier de verrouillage
dans la position « déverrouillage » et
remontez la tête.
4. Placez le bol sur la plaque de verrouillage.
5. Tournez délicatement le bol dans le sens
des aiguilles d’une montre.
Français
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Maintenez le levier de verrouillage
dans la position « déverrouillage » et
remontez la tête.
4. Poussez le batteur plat vers le haut et
tournez le vers la gauche.
5. Retirez le batteur plat de l’axe.
Pour détacher le bol
Pour verrouiller la tête
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Maintenez le levier de verrouillage
dans la position « déverrouillage » et
remontez la tête.
4. Tournez le bol dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.
1. Assurez-vous que la tête est
complètement abaissée.
2. Placez le levier de verrouillage sur la
position « verrouillage ».
3. Avant de mélanger, testez le verrouillage
en essayant de lever la tête.
Pour déverrouiller la tête
1. Poussez le levier de verrouillage vers la
droite dans la position « déverrouillage ».
REMARQUE: Le robot ne doit pas être
utilisé si le levier de verrouillage n’est pas en
position VERROUILLAGE.
Goupille
O
Pour fixer le batteur plat, le fouet à fils
ou le crochet pétrisseur
1
2
4
6
8 10
Pour régler la vitesse
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Maintenez le levier de verrouillage
dans la position « déverrouillage » et
remontez la tête.
4. Placez le batteur plat sur l’axe
d’entraînement et poussez le vers
le haut.
5. Tournez le batteur plat vers la droite
pour le verrouiller sur la goupille de l’axe.
Branchez le batteur dans une prise électrique
adéquate. Le levier de contrôle de vitesse doit
toujours être placé dans la position la plus
lente pour commencer, puis graduellement
déplacé jusqu’à la vitesse désirée, afin d’éviter
que les ingrédients ne soient éjectés du bol.
Voir « Guide de réglage de la vitesse » page 9.
5
Assemblage du verseur/protecteur*
Pour enlever le verseur/protecteur
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Soulevez l’avant du verseur/protecteur du
bord du bol et poussez le vers l’avant.
4. Enlevez l’accessoire ainsi que le bol.
Bec verseur
Pour utiliser le verseur/protecteur
1. Pour de meilleurs résultats, tournez le
verseur/protecteur afin que la tête du
moteur couvre l’ouverture en « u » du
verseur/protecteur. Le bec verseur se
trouvera juste à la droite du moyeu de
fixation des accessoires si vous êtes en
face du batteur.
2. Versez les ingrédients dans le bol par le
bec verseur.
Pour fixer le verseur/protecteur
Français
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Fixez le batteur plat, le crochet pétrisseur
ou le fouet à fils ainsi que le bol.
4. Depuis l’avant du batteur, faites glisser le
verseur/protecteur sur le bol jusqu’à ce
que le verseur/protecteur soit centré. Le
bord inférieur du verseur/protecteur devrait
s’ajuster au bol.
* Si le verseur/protecteur est inclus.
Utilisation des accessoires KitchenAid®
Batteur plat pour préparations légères à épaisses :
gâteaux
glaçages à la crème
bonbons
cookies
pâte à tarte
biscuits
pains éclairs
pains de viande
purée de pommes de terre
Fouet à fils pour les préparations de mélanges aérés :
œufs
blancs d’œufs
mayonnaise
certains bonbons
biscuit de savoie
crème épaisse
glaçages bouillis
Crochet pétrisseur pour mélanger et pétrir des pâtes à levure :
pains
petits pains
brioches
pâte à pizza
6
Jeu entre le batteur plat et le bol
Votre batteur sur socle est réglé en usine de manière à ce que le jeu entre le batteur plat et le
fond du bol soit minimal. Si, pour quelle que raison que ce soit, le batteur plat heurte le fond
du bol ou que l’espace entre le batteur plat et le fond du bol est trop important, le jeu peut
être corrigé facilement.
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT)
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Levez la tête.
4. Tournez la vis (A) LÉGÈREMENT dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre
(vers la gauche) pour lever le batteur
plat ou dans le sens des aiguilles d’une
montre (vers la droite) pour abaisser le
batteur plat.
5. Réglez le batteur plat jusqu’à ce qu’il
soit à ras du bol. Si vous ajustez la vis de
manière excessive, le levier de verrouillage
du bol pourrait ne pas se verrouiller.
REMARQUE : Réglez adéquatement, le
batteur plat ne heurtera pas le fond ni les
parois du bol. Si le batteur plat ou le fouet
à fils est réglé de telle façon qu’il heurte le
fond du bol, le revêtement du batteur plat
risque d’être abîmé et les fils métalliques du
fouet à fils risquent d’être usés rapidement.
Français
A
7
Entretien et nettoyage
Le bol, le batteur plat blanc et le crochet
pétrisseur blanc peuvent être lavés dans
un lave-vaisselle automatique. Vous
pouvez aussi les nettoyer soigneusement
à l’eau savonneuse chaude, puis les rincer
complètement avant de les sécher. Ne laissez
pas les accessoires standards sur l’axe.
REMARQUE : Assurez-vous toujours de
débrancher le batteur sur socle avant de
le nettoyer. Nettoyez le batteur sur socle à
l’aide d’un chiffon humide doux. N’utilisez
pas de produits de nettoyage domestiques/
commerciaux. N’immergez pas l’appareil
dans l’eau.Essuyez fréquemment l’axe
d’accessoires pour enlever tout résidu
pouvant s’accumuler.
REMARQUE : Le fouet à fils ne résiste PAS
au lave-vaisselle.
Action de mélange à mouvement planétaire
Français
réalisée par le chemin du batteur.
Votre batteur sur socle KitchenAid®
mélangera plus rapidement et plus
efficacement que la plupart des autres
batteurs électriques. Par conséquent, la
durée de mélange indiquée dans la plupart
des recettes doit être ajustée pour éviter un
fouettement excessif.
Pendant le
fonctionnement, le
batteur plat tourne
autour du bol fixe,
tout en tournant
dans le sens contraire
sur son axe propre.
Le schéma illustre la
couverture complète du bol
Utilisation du batteur sur socle
Le bol et le fouet sont conçus pour assurer
une homogénéité du mélange sans raclage
fréquent. En général, il suffit de racler le bol
une ou deux fois durant le mélange. Arrêtez
l’appareil pour le raclage.
Le batteur sur socle peut s’échauffer
lorsqu’il fonctionne. Dans le cas de charges
importantes et d’une durée de mélange
prolongée, il est possible que vous ne
puissiez pas toucher facilement le dessus de
l’appareil. C’est normal.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure
Débranchez le batteur avant de
toucher les fouets.
Ne pas suivre ces consignes peut se
traduire par des os brisés, des
coupures ou des ecchymoses.
REMARQUE: Ne grattez pas le bol pendant
que le batteur sur socle fonctionne.
8
Guide de réglage de la vitesse –
Batteurs à 10 vitesses
Toutes les vitesses disposent de la fonction « Soft Start™ (démarrage progressif) » qui
démarre automatiquement le batteur sur socle à basse vitesse, afin d’éviter les éclaboussures
d’ingrédients et le « nuage de farine » et augmente ensuite rapidement la vitesse à celle
sélectionnée pour un rendement optimal.
1
REMUER
Pour remuer, mélanger, combiner ou pour
démarrer lentement toutes les procédures de
mélange. Utilisez cette vitesse pour ajouter de
la farine ou des ingrédients secs dans une pâte
et ajouter des liquides dans des ingrédients secs.
N’utilisez pas la vitesse 1 (REMUER) pour
mélanger ou pétrir des pâtes à levure.
2
MÉLANGER
LENTEMENT
Pour le mélange lent, l’empâtage et le brassage
plus rapide. Utilisez cette vitesse pour mélanger
et pétrir des pâtes à levure, des pâtes épaisses et
les sucreries, commencer à presser en purée des
pommes de terre et d’autres légumes, incorporer
la matière grasse à la farine, mélanger les pâtes
claires ou qui éclaboussent. Vitesse à utiliser avec
l’ouvre-boîte.
4
MÉLANGER, BATTRE
Pour mélanger les pâtes semi-épaisses comme
celles des biscuits. Utilisez cette vitesse pour
travailler le sucre et la matière grasse et ajouter
le sucre aux blancs d’œufs pour les meringues.
Vitesse moyenne pour les mélanges à gâteaux.
Vitesse à utiliser avec les accessoires suivants :
hachoir, tranchoir/râpe, set de 3 rouleaux à
pâtes et la passoire à fruits et légumes.
6
BATTRE,
RENDRE CRÉMEUX
Pour un battage à vitesse moyenne élevée
(crémage) ou fouettage. Utilisez cette vitesse
pour finir de mélanger la pâte à gâteau, la pâte
à beignets et d’autres pâtes. Vitesse élevée pour
les mélanges à gâteaux. Vitesse à utiliser avec le
presse-agrumes.
8
BATTRE RAPIDEMENT,
FOUETTER
Pour fouetter la crème, les blancs d’œufs et
glaçages bouillis.
10
FOUETTER
RAPIDEMENT
Pour fouetter de petites quantités de crème et
de blancs d’œufs ou pour le fouettage final de
purée de pommes de terre. Utilisez cette vitesse
avec le moulin à céréales.
REMARQUE : La vitesse élevée ne sera pas
maintenue dans le cas de charges importantes
comme lorsque le moulin à céréales est utilisé.
REMARQUE: Ne dépassez pas la vitesse 2 lorsque vous préparez des pâtes à levure afin de
ne pas endommager le batteur.
9
Français
Nombre de vitesses
Conseils de mélange
Pâtes à gâteaux en sachet
Adaptez votre recette au batteur
sur socle
Lorsque vous préparez des mélanges à
gâteaux vendus dans le commerce, utilisez la
4e vitesse comme vitesse moyenne et la 6e
vitesse comme vitesse élevée. Pour obtenir de
meilleurs résultats, mélangez la pâte selon le
temps indiqué sur l’emballage.
Les instructions de mélange figurant dans
ce manuel, peuvent être utilisées pour
convertir vos recettes favorites, en vue d’une
utilisation du batteur sur socle KitchenAid®.
Vos observations et votre expérience
personnelles seront nécessaire pour
déterminer une procédure de mélange.
Observez la pâte ou la préparation et
ne mélangez que lorsque vous obtenez
l’apparence recherchée décrite dans votre
recette, par exemple une apparence « lisse
et crémeuse ». Pour sélectionner la vitesse
de mélange idéale, consultez le « Guide de
réglage de la vitesse » à la page 9.
Ajout de noix, de raisins secs ou de
fruits confits
En général, les matières solides doivent être
incorporées au cours des dernières secondes
de mélange à la vitesse 1 (REMUER). La
pâte doit être suffisamment épaisse pour
éviter que les fruits ou les noix s’enfoncent
jusqu’au fond du moule durant la cuisson.
Les fruits collants doivent être saupoudrés
de farine pour une meilleure répartition dans
la pâte.
Ajout d’ingrédients
Français
Procédure standard à respecter lors du
mélange de la plupart des pâtes, en
particulier des pâtes à gâteaux et biscuits :
1
⁄3 ingrédients secs
1
⁄2 ingrédients liquides
1
⁄3 ingrédients secs
1
⁄2 ingrédients liquides
1
⁄3 ingrédients secs
Utilisez la vitesse 1 (REMUER) jusqu’à ce
que les ingrédients soient bien mélangés.
Puis, augmentez progressivement la vitesse
jusqu’à la position désirée.
Ajoutez toujours les ingrédients aussi
près que possible des parois du bol et pas
directement dans la zone du batteur plat
en mouvement. Vous pouvez utiliser le
verseur/protecteur pour simplifier l’ajout des
ingrédients.
REMARQUE: Si les ingrédients qui se
trouvent dans le fond du bol ne sont pas
correctement mélangés, cela signifie que le
batteur plat n’est pas suffisamment près du
fond du bol. Consultez la section « Jeu entre
le batteur plat et le bol » à la page 7.
Mélanges liquides
Les mélanges renfermant de grandes
quantités d’ingrédients liquides doivent
être mélangés à basses vitesses pour éviter
les éclaboussures. Augmentez la vitesse
seulement lorsque le mélange s’est épaissi.
Pétrissage des pâtes à levure
Utilisez TOUJOURS le crochet pétrisseur pour
mélanger et pétrir les pâtes à levure. Utilisez
la vitesse 2 pour mélanger ou pétrir des
pâtes à levure. L’utilisation de toute autre
vitesse peut endommager le batteur.
N’utilisez JAMAIS de recettes qui requièrent
plus de 870 g (7 tasses) de farine tout usage
ou 810 g (6 tasses) de farine de blé complet
lors de la fabrication de pâte avec un batteur
sur socle à tête inclinable de 4.28 l (4.5 qrt).
N’utilisez JAMAIS de recettes qui requièrent
plus de 1,00 kg (8 tasses) de farine tout
usage ou 810 g (6 tasses) de farine de blé
complet lors de la fabrication de pâte avec
un batteur sur socle à tête inclinable de
4,83 l (5 qrt).
10
Le « Mélange rapide » est une méthode de
cuisson du pain qui consiste à mélanger de
la levure sèche avec d’autres ingrédients secs
avant d’ajouter du liquide. À l’opposé, la
méthode traditionnelle consiste à dissoudre
la levure dans l’eau chaude.
1. Mettez tous les ingrédients secs y compris
la levure dans le bol, sauf les derniers 125
à 250 g (1 à 2 tasses) de farine.
2. Fixez le bol et le crochet pétrisseur.
Verrouillez la tête. Réglez à la vitesse 2 et
mélangez pendant 15 secondes environ
ou jusqu’à ce que tous les ingrédients
soient bien mélangés.
5. Pétrissez à la vitesse 2 pendant 2 minutes
encore ou jusqu’à ce que la pâte soit lisse
et élastique.
6. Déverrouillez et inclinez la tête du robot
et décollez la pâte du crochet.Suivez les
instructions de la recette pour lever, pétrir
et cuire.
Lors de l’utilisation de la méthode
traditionnelle pour préparer une de vos
recettes préférées, dissolvez la levure dans
l’eau chaude dans un bol réchauffé. Ajoutez
les ingrédients secs et liquides restants, sauf
les derniers 125 à 250 g (1 à 2 tasses) de
farine. Réglez à la vitesse 2 et mélangez 1
minute environ ou jusqu’à ce que tous les
ingrédients soient bien mélangés. Poursuivez
avec les étapes 4 à 6.
Les deux méthodes conviennent tout
autant pour la préparation du pain.
Néanmoins, la méthode « Mélange rapide
» peut s’avérer un peu plus rapide et facile
pour les nouvelles machines à pains. Elle
est légèrement plus tolérante au niveau des
températures, puisque la pâte est mélangée
avec des ingrédients secs plutôt qu’avec du
liquide chaud.
3. Ajoutez graduellement les liquides au
mélange obtenu et mélangez encore
pendant 1 à 2 minutes à la vitesse 2.
REMARQUE: Si les ingrédients liquides
sont ajoutés trop rapidement, ils formeront
une flaque autour du crochet pétrisseur et
ralentiront le processus de mélange.
4. Tout en poursuivant à la vitesse 2, ajoutez
délicatement le restant de farine par 60 g
(1⁄2 tasse). Mélangez jusqu’à ce que la
pâte commence à se décoller des parois
du bol, pendant environ 2 minutes.
11
Français
Mélanger et pétrir des pâtes à levure
Blancs d’œufs
Placez les blancs d’œufs à température
ambiante dans un bol sec et propre.
Fixez le bol et le fouet à fils. Pour éviter les
éclaboussures, déplacez graduellement le
bouton à la vitesse désignée et fouettez
jusqu’à l’étape souhaitée. Consultez le
tableau ci-dessous.
QUANTITÉ
Commence à tenir :
Les bulles d’air sont petites et compactes ; le
produit est blanc.
Crémeux :
Les pointes des pics tombent lorsque le fouet
est enlevé.
VITESSE
Presque fermes :
1
blanc
d’œuf ..... GRADUELLEMENT jusqu’à 10
2-4 blancs
d’œufs ...... GRADUELLEMENT jusqu’à 8
6
blancs d’œufs
ou plus ..... GRADUELLEMENT jusqu’à 8
Des pointes bien nettes se forment lorsque le
fouet est enlevé, mais les blancs d’œufs sont
souples.
Fermes sans être secs :
Des pointes fermes et nettes se forment
lorsque le fouet est enlevé. Les blancs d’œufs
présentent une couleur et une brillance
uniformes.
Étapes de fouettage des
blancs en neige :
Français
Les blancs d’œufs sont fouettés rapidement
grâce à votre batteur sur socle KitchenAid®.
Soyez donc très attentif afin d’éviter un
fouettage excessif. La liste suivante vous
indique à quoi vous attendre.
Fermes et secs
Des pointes fermes et nettes se forment
lorsque le fouet est enlevé. Les blancs d’œufs
présentent une apparence tachetée et matte.
Baveux :
Grosses bulles d’air inégales.
Crème fouettée (Crème Chantilly)
Versez la crème à fouetter froide dans un
bol refroidi. Fixez le bol et le fouet à fils.
Pour éviter les éclaboussures, déplacez
graduellement le bouton à la vitesse
désignée et fouettez jusqu’à l’étape désirée.
Consultez le tableau ci-dessous.
QUANTITÉ
Commence à s’épaissir
La crème est épaisse et ressemble à une
crème anglaise.
Garde sa forme
La crème forme des pointes souples lorsque
le fouet à fils est enlevé. Dans le cas des
desserts et des sauces, la crème peut être
incorporée à d’autres ingrédients.
VITESSE
59 ml
(1⁄4 de tasse) .... GRADUELLEMENT jusqu’à 10
118 ml
(1⁄2 tasse) ......... GRADUELLEMENT jusqu’à 10
236 ml
(1 tasse) ............ GRADUELLEMENT jusqu’à 8
472 ml
(1 pinte) ........... GRADUELLEMENT jusqu’à 8
Ferme
La crème présente des pointes nettes et
fermes lorsque le fouet à fils est enlevé.
Utilisez la crème pour napper des gâteaux ou
d’autres desserts ou pour fourrer des choux
à la crème.
Étapes de fouettage de la crème :
Surveillez la crème de près durant le
fouettage. Le batteur KitchenAid® fouette
si rapidement que seulement quelques
secondes séparent les étapes de fouettage.
Recherchez les caractéristiques suivantes :
12
Accessoires
Informations générales
Les accessoires KitchenAid® sont conçus pour durer. L’arbre de commande d’accessoires et
l’embase de moyeu se caractérisent par une conception carrée qui élimine toute possibilité
de patinage lors de la transmission de la puissance à l’accessoire. Le moyeu et l’arbre sont
coniques afin d’assurer un ajustement serré, même après une utilisation et une usure
prolongée. Les accessoires KitchenAid® ne requièrent pas de bloc moteur supplémentaire pour
les faire fonctionner, car l’unité est intégrée.
Vis de
fixation des
accessoires
L’arbre de commande
d’accessoires‡
Embase du moyeu de
fixation des accessoires
Encoche
‡Ne fait pas partie
du batteur.
Tige
Bâti d’arbre des
accessoires
Instructions générales
Montage
Démontage
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Desserrez la vis de fixation des
accessoires en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
4. Enlevez le couvercle du moyeu de
fixation.
5. Insérez le bâti d’arbre des accessoires dans
le moyeu de fixation des accessoires, en
vous assurant que l’arbre de commande
d’accessoires s’emboîte dans l’embase
carrée du moyeu de fixation des
accessoires. Il peut s’avérer nécessaire
de faire tourner l’accessoire d’avant en
arrière. Si l’accessoire est bien placé, la
tige situé sur l’accessoire s’emboîte dans
l’encoche sur le rebord du moyeu.
6. Serrez la vis de fixation des accessoires
en le tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que l’accessoire
soit complètement assujetti au batteur
sur socle.
7. Branchez le batteur dans une prise
électrique adéquate.
1. Mettez le levier de contrôle de la vitesse
en position « 0 » (ARRÊT).
2. Débranchez le batteur sur socle ou
coupez l’alimentation.
3. Desserrez la vis de fixation des
accessoires en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Tournez légèrement l’accessoire d’avant
en arrière au moment de le retirer.
4. Replacez le couvercle du moyeu de
fixation des accessoires. Serrez la vis de
fixation des accessoires en le tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre.
13
Français
Le logement
d’arbre de
commande
Dispositions à prendre pour un entretien
et une réparation
Si votre batteur sur socle fonctionne
mal ou pas du tout, vérifiez les points
suivants :
AVERTISSEMENT
- Le batteur est-il branché?
- Le fusible du circuit électrique relié
au batteur sur socle fonctionne-t-il
normalement? Si vous avez un panneau
disjoncteur, assurez-vous que le circuit est
fermé.
- Débranchez le batteur sur socle et attendez
10 à 15 secondes avant de le rebrancher. Si
le batteur ne démarre toujours pas, laissezle refroidir pendant 30 minutes avant de le
rebrancher.
- Si le problème n’est pas dû à une des
raisons ci-dessus, veuillez consulter la
section « Centres de service après-vente ».
Risque de choc électrique
Débranchez le batteur avant
d'effectuer un entretien et une
réparation.
Ne pas respecter cela peut causer
la mort ou un choc électrique.
Français
Veuillez lire les instructions suivantes
avant d’appeler votre centre de service
après-vente.
1. Le batteur sur socle peut s’échauffer
lorsqu’il fonctionne. Dans le cas de
charges importantes et d’une durée de
mélange prolongée, il est possible que
vous ne puissiez pas toucher facilement
le dessus de l’appareil. C’est normal.
2. Le batteur sur socle peut dégager une
odeur forte, particulièrement lorsqu’il
est encore neuf. Il s’agit d’un problème
commun et fréquent aux moteurs
électriques.
3. Si le batteur plat heurte le bol, arrêtez le
batteur sur socle. Consultez la section
« Jeu entre le batteur plat et le bol » à la
page 7.
14
Durée de la garantie :
KitchenAid prend
en charge :
KitchenAid ne prend
pas en charge :
Pour le robot Artisan®
5KSM150PS: CINQ ANS DE
GARANTIE COMPLÈTE à
compter de la date d'achat.
Le transport, le coût des
pièces de rechange et de la
main-d’œuvre nécessaire à
la réparation pour corriger
les défauts de matériel ou
de travail. La maintenance
doit être assuré par un
centre de service aprèsvente KitchenAid agréé.
A. Les réparations dues à
l’utilisation de l’appareil
pour tout autre chose
que la préparation
normale d’aliments.
Pour le robot KitchenAid
Classic® 5K45SS: DEUX ANS
DE GARANTIE COMPLÈTE à
compter de la date d'achat.
En France vous bénificiez
en tout état de cause des
dispositions des art. 1641
et suivants du Code Civil
relatifs à la garantie légale.
Les pièces détachées
pour les robots seront
disponibles sur le marché
jusqu'en 2020.
B. Les réparations suites
à un accident, une
modification, une
utilisation inappropriée
ou excessive, ou nonconforme avec le code
électrique local.
KITCHENAID N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES
DOMMAGES INDIRECTS.
Centres de service après-vente
Toutes les réparations doivent être prises en
charge localement par un Centre de service
après-vente KitchenAid agréé. Veuillez
contacter votre distributeur/revendeur auprès
duquel l’appareil a été acheté pour connaître
les coordonnées du Centre de service aprèsvente agréé KitchenAid le plus proche.
15
Français
Garantie européenne sur les batteurs
sur socle à tête inclinable KitchenAid®
à usage domestique
Service à la clientèle
Numéro Vert : Composez le 00800 38104026
(numéro gratuit)
Adresse courrier : KitchenAid Europa, Inc.
Boîte Postale 19
B-2018 ANVERS (ANTWERPEN) 11
BELGIQUE
www.KitchenAid.com
Français
* BIEN PENSÉ. BIEN FABRIQUÉ.™
*®/™ Marque déposée de KitchenAid, États-Unis.
La forme du robot est une marque déposée de KitchenAid, États-Unis.
© 2006. Tous droits réservés.
Les spécifications de l’appareil peuvent faire l’objet de
modifications sans avis préalable.
5380dZw706
9709851
16
®
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
Modell 5K45SS
Modell 5KSM150PS
Deutsch
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
Inhaltsverzeichnis
Sicherheit der Küchenmaschine ........................................................................................................ 1
Wichtige Sicherheitshinweise ........................................................................................................... 1
Elektrische Anforderungen ............................................................................................................... 2
Merkmale der Küchenmaschine 5K45SS mit kippbarem Motorkopf ................................................. 3
Merkmale der Küchenmaschine 5KSM150PS mit kippbarem Motorkopf .......................................... 4
Zusammenbau der Küchenmaschine mit kippbarem Motorkopf....................................................... 5
Anbau des Spritzschutzes ................................................................................................................ 6
Verwendung des KitchenAid®-Zubehörs ........................................................................................... 6
Abstand zwischen Schüssel und Flachrührer .................................................................................... 7
Pflege und Reinigung....................................................................................................................... 8
Funktion des Planetenrührwerks....................................................................................................... 8
Verwendung der Küchenmaschine ................................................................................................... 8
Leitfaden für die Geschwindigkeitskontrolle – 10 Geschwindigkeitsstufen ........................................ 9
Hinweise zum Rühren .................................................................................................................... 10
Mischen und Kneten von Hefeteig ................................................................................................. 11
Eiweiß............................................................................................................................................ 12
Schlagsahne................................................................................................................................... 12
Zubehör und Zusatzteile – Allgemeine Hinweise ............................................................................ 13
Reparatur....................................................................................................................................... 14
Garantie für die KitchenAid®- Haushaltküchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf für Europa .... 15
Kundendienststellen ....................................................................................................................... 15
Deutsch
Kundenservice ................................................................................................................................ 16
Sicherheit der Küchenmaschine
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von
großer Wichtigkeit
In diesem Handbuch und auf Ihres Zubehör stehen viele wichtige Sicherheitshinweise.
Lesen und beachten Sie immer alle Sicherheitsinstruktionen.
Dies ist das Warnzeichen.
Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder
zu Verletzungen führen können.
Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort
„GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:
Werden diese Instruktionen nicht sofort
beachtet, kann dies zum Tode oder
schweren Verletzungen führen.
Werden diese Instruktionen nicht beachtet,
kann dies zum Tode oder schweren
Verletzungen führen.
Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefähr und geben Hinweise, wie Sie
die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen,
wenn Sie diese Instruktionen nicht beachten.
Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind
folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen
stets einzuhalten:
6. Die Küchenmaschine nicht betreiben,
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt oder Fehlfunktionen
aufgetreten sind oder wenn die
Küchenmaschine herunterfiel oder
beschädigt wurde. Die Küchenmaschine
zur nächsten Vertragswerkstatt bringen
und die Maschine dort prüfen, reparieren
und elektrische oder mechanische
Einstellungen vornehmen lassen.
1. Alle Sicherheitshinweise müssen sorgfältig
gelesen werden.
2. Die Küchenmaschine nicht ins Wasser oder
in andere Flüssigkeiten stellen, um die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
3. Die Inbetriebnahme des Gerätes sollte nur
unter Aufsicht vorgenommen werden,
insbesondere wenn Kleinkinder und
körperlich geistig eingeschränkte Personen
in der Nähe sind.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht
von KitchenAid empfohlen oder verkauft
werden, kann zu Bränden, elektrischen
Schlägen oder Verletzungen führen.
4. Den Stecker ziehen, wenn die
Küchenmaschine nicht benötigt wird,
bevor Teile an- oder abgebaut werden
oder die Küchenmaschine gereinigt wird.
8. Die Küchenmaschine nicht im Freien
verwenden.
9. Das Netzkabel nicht über die Tischkante
oder über die Kante der Arbeitsplatte
hängen lassen.
5. Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden.
Hände, Haar, Kleidung sowie Spatel oder
andere Utensilien dürfen während des
Einsatzes der Küchenmaschine keinen
Kontakt mit dem Rührer haben, um die
Verletzungsgefahr für Personen sowie
die Gefahr von Beschädigungen der
Küchenmaschine zu verringern.
10. Den Flachrührer, den Schneebesen oder
den Knethaken vor der Reinigung von der
Küchenmaschine abnehmen.
11. Dieses Produkt ist ausschließlich für die
Verwendung im Haushalt vorgesehen.
HEBEN SIE DIESE INSTRUKTIONEN GUT AUF
1
Deutsch
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Haushaltsabfall nicht zulässig ist Entsorgen
Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer
getrennten Sammlung für Elektro- und
Elektronikgeräte.
In Übereinstimmung mit den Anforderungen
der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung
versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für
den Schutz der Umwelt und die Gesundheit
des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer
gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im
unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches
Gerät durch unsachgemäße Entsorgung
negative Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen
Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
Bitte wenden Sie sich an die zuständigen
Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den
lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder
an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät
erworben haben, um weitere Informationen
über Behandlung, Verwertung und
Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.
Auf dem Produkt oder der beiliegenden
Produktdokumentation ist folgendes
einer durchgestrichenen
Symbol
Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen
Elektrische Anforderungen
Die Küchenmaschine arbeitet mit der
normalen Netzspannung von 220 bis 240 V
und 50/60 Hz. Die Leistungsaufnahme der
Küchenmaschine ist auf dem Typenschild
aufgedruckt. Diese Leistungsaufnahme gilt
für Zubehör, das die größte Energie benötigt.
Es ist möglich, dass andere Zubehörteile eine
wesentlich geringere Leistungsaufnahme
erfordern.
Deutsch
Keine Verlängerungsschnur verwenden.
Wenn das Netzkabel zu kurz ist, von einer
Elektrofachkraft oder einem Servicetechniker
eine Steckdose in der Nähe der Küchenmaschine
setzen lassen.
Stromschlaggefahr
Schukostecker benutzen.
Erdungskontakt nicht beseitigen.
Keinen Adapter benutzen.
Keine Verlängerungsschnur
verwenden.
Nichtbeachtung dieser Instruktionen
kann zum Stromschlag, Feuer oder
Tod führen.
2
Merkmale der Küchenmaschine 5K45SS
mit kippbarem Motorkopf
Zubehörnabe
Motorkopf
Zubehörknopf
Geschwindigkeitskontrollhebel
1
2
4
6
8
10
np
I O N: U
CAUT
lu g b
efore
ting
inser
parts
oving
of rem
Motorkopfverriegelungshebel
des Rührkopfes
(nicht dargestellt)
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
Rührerwelle
s
Einstellungsschraube
für die Schüsselhöhe
Deutsch
Flachrührer
4.25 Liter
Edelstahlschüssel
Schüsselverriegelungsplatte
Schneebesen
Knethaken
3
Merkmale der Küchenmaschine 5KSM150PS
mit kippbarem Motorkopf
Zubehörnabe
Geschwindigkeitskontrollhebel
Zubehörknopf
Motorkopf
Motorkopfverriegelungshebel
des Rührkopfes
(nicht dargestellt)
Rührerwelle
Flachrührer
Einstellungsschraube
für die Schüsselhöhe
Spritzschutz mit
Einfüllschütte
Deutsch
4.83 Liter
Edelstahlschüssel mit
ergonomischem Griff
Schüsselverriegelungsplatte
Schneebesen
Knethaken
4
Zusammenbau der Küchenmaschine mit
kippbarem Motorkopf
5. Drehen Sie den Flachrührer nach rechts,
wobei Sie den Flachrührer in den Stift an
der Welle einhaken.
Zur Entfernung des Flachrührers,
Schneebesens oder Knethakens
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Halten Sie den Verriegelungshebel in der
ENTRIEGELN Position und kippen den
Motorkopf zurück.
4. Drücken Sie den Flachrührer so weit wie
möglich nach oben und drehen ihn nach
links.
5. Ziehen Sie den Flachrührer von der Welle.
Zur Befestigung der Schüssel
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Halten Sie den Verriegelungshebel in der
ENTRIEGELN Position und kippen den
Motorkopf zurück.
4. Setzen Sie die Schüssel auf die Schüsselverri
egelungsplatte.
5. Drehen Sie die Schüssel vorsichtig im
Uhrzeigersinn.
Zur Entfernung der Schüssel
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Halten Sie den Verriegelungshebel in der
ENTRIEGELN Position und kippen den
Motorkopf zurück.
4. Drehen Sie die Schüssel in der dem
Uhrzeigersinn entgegengesetzten Richtung.
1. Der Rührkopf muss komplett abgesenkt
sein.
2. Den Verriegelungshebel in Position
„Verriegeln” stellen.
3. Vor dem Rühren die Verriegelung prüfen.
Dazu versuchen, den Rührkopf anzuheben.
Entriegeln des Rührkopfes
1. Den Verriegelungshebel auf die
ENTRIEGELN Position schieben.
HINWEIS: Das Rührgerät sollte nur benutzt
werden, wenn der Verriegelungshebel auf der
VERRIEGELN Position steht.
Paßstift
O
1
2
4
6
8 10
Zur Befestigung des Flachrührers,
Schneebesens oder Knethakens
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Halten Sie den Verriegelungshebel in der
ENTRIEGELN Position und kippen den
Motorkopf zurück.
4. Schieben Sie den Flachrührer auf die
Rührerwelle und drücken ihn so weit wie
möglich nach oben.
Zur Betätigung der Geschwindigkeitskon
trollhebel
Die Küchenmaschine an eine geeignete
Steckdose anschließen. Der Geschwindigkeitskontrollhebel sollte zum Start immer auf die
niedrigste Geschwindigkeit gestellt werden,
dann langsam auf die gewünschte höhere
Geschwindigkeit, um zu vermeiden, daß Zutaten
aus der Schüssel herausspritzen. Siehe Leitfaden
zum Geschwindigkeitskontrollhebel, Seite 9.
5
Deutsch
Verriegeln des Rührkopfes
Anbau des Spritzschutzes*
Abbau des Spritzschutzes
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Die Vorderseite des Spritzschutzes vom Rand
der Schüssel heben und nach vorne ziehen.
4. Das Zubehör und die Rührschüssel entfernen.
Einfüllschütte
Verwendung des Spritzschutzes
1. Für ein optimales Ergebnis den Spritzschutz
drehen bis der Motorkopf die U-förmige
Aussparung des Spritzschutzes bedeckt. Die
Einfüllschütte befindet sich rechts von der
Zubehörnabe.
2. Die Zutaten über die Einfüllschütte in die
Schüssel geben.
Anbau des Spritzschutzes
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Das gewünschte Zubehör (Flachrührer,
Knethaken oder Schneebesen) und die
Rührschüssel befestigen.
4. Den Spritzschutz von der Vorderseite
der Küchenmaschine so auf die Schüssel
schieben, dass er genau mittig sitzt. Der
untere Rand des Spritzschutzes muss sich in
der Schüssel befinden.
* Bei mitgeliefertem Spritzschutz
Verwendung des KitchenAid®-Zubehörs
Deutsch
Flachrührer für normale bis schwere Mischungen:
Kuchen
Geschäumte Zuckergüsse
Süßwaren
Kekse
Pastetenteig
Biscuits
Süße Brote
Hackbraten
Kartoffelbrei
Schneebesen zum Schlagen von (für Mischungen welche Luft enthalten müssen):
Eiern
Eiweiß
Schlagsahne
Aufgekochten Zuckergüssen
Rührkuchen
Biskuitkuchen
Mayonnaise
Bestimmten Süßwaren
Knethaken zum Mischen und Kneten von Hefeteigen für:
Brote
Süße und herzhafte Brötchen
Hefekuchen
Pizzateig
6
Abstand zwischen Schüssel und Flachrührer
Die Küchenmaschine ist ab Werk so eingestellt, dass der Flachrührer den Boden der Schüssel noch
nicht berührt. Wenn aus irgendeinem Grund der Flachrührer den Boden der Schüssel berührt oder
zu weit vom Boden entfernt ist, lässt sich der Abstand leicht korrigieren.
1. Die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen.
3. Den Rührkopf anheben.
4. Die Schraube (A) LEICHT entgegen dem
Uhrzeigersinn (nach links) drehen, um
den Flachrührer anzuheben, bzw. Im
Uhrzeigersinn, nach rechts, um den
Flachrührer abzusenken.
5. Stellen Sie den Flachrührer so ein,
daß er sich gerade noch über der
Schüsseloberfläche befindet. Wird die
Schraube zu weit gedreht, rastet der
Verriegelungshebel der Rührschüssel
möglicherweise nicht ein.
HINWEIS: Bei richtiger Einstellung berührt der
Flachrührer weder den Boden noch die Seite
der Schüssel. Befinden sich Flachrührer oder
Schneebesen so dicht am Boden der Schüssel,
dass sie anstoßen, können sich die Drähte
des Schneebesens oder die Beschichtung des
Flachrührers abnutzen.
Deutsch
A
7
Pflege und Reinigung
Die Schüssel, den weißen Flachrührer und
den weißen Knethaken bei Bedarf in einer
Geschirrspülmaschine reinigen. Sie können auch
in heißem Wasser mit Zusatz von Spülmittel
gereinigt werden. Vor dem Trocknen sorgfältig
mit klarem Wasser abspülen. Die Flachrührer
nicht auf der Welle lassen.
Wir empfehlen, den Schneebesen
aussschließlich im Spülbecken in heißem
Wasser mit Zusatz von Spülmittel zu reinigen.
Eine Reinigung in der Spülmaschine empfehlen
wir nicht.
HINWEIS: Die Küchenmaschine immer vom
Netz trennen, bevor mit den Reinigungsarbeiten
begonnen wird. Die Küchenmaschine mit
einem feuchten weichen Tuch abwischen.
Keine kommerziellen oder Haushaltreiniger
verwenden. Nicht in Wasser tauchen.
Die Rührerwelle regelmäßig abwischen und dort
angesammelte Nahrungsmittelreste beseitigen.
HINWEIS: Der Schneebesen ist NICHT
spülmaschinen-geeignet.
Funktion des Planetenrührwerks
Während des Betriebs
bewegt sich der
Flachrührer in der fest
stehenden Schüssel und
dreht sich zugleich in
die Gegenrichtung um
seine eigene Achse. Die
Abbildung zeigt, welchen
Weg der Flachrührer in der
Schüssel insgesamt zurücklegt.
Die Küchenmaschine KitchenAid® rührt schneller
und gründlicher als die meisten anderen
elektrischen Küchengeräte. Daher muss die
Rührzeit bei den meisten Rezepten angepasst
werden, um z. B. ein Ausflocken zu vermeiden.
Deutsch
Verwendung der Küchenmaschine
Schüssel und Flachrührer sind so konstruiert,
dass sie ohne allzu häufiges Abkratzen ein
gründliches Rühren gewährleisten. Während des
Rührvorgangs ist es in der Regel ausreichend,
die Schüssel ein- oder zweimal auszukratzen.
Vorher die Küchenmaschine ausschalten.
Die Küchenmaschine erwärmt sich während
des Betriebs. Bei starker Belastung und längerer
Rührzeit wird die Oberseite der Küchenmaschine
möglicherweise so heiß, dass sie nicht mehr
berührt werden kann. Dies ist normal.
Verletzungsgefahr
Die Küchenmaschine vom Netz trennen
und erst dann den Flachrührer
erfassen.
Anderenfalls kann es zu
Knochenbrüchen, Schnittverletzungen
und Quetschungen kommen.
HINWEIS: Die Schüssel nicht auskratzen, wenn
die Küchenmaschine in Betrieb ist.
8
Leitfaden für die Geschwindigkeitskontrolle
– 10 Geschwindigkeitsstufen
Für alle Geschwindigkeiten wird die Funktion Soft Start™ angeboten, bei der die Küchenmaschine
automatisch mit einer niedrigeren Geschwindigkeit anläuft, damit keine Zutaten verspritzt werden
oder Mehl herausstiebt. Danach wird die Geschwindigkeit schnell bis zur für optimale Leistung
erforderlichen Sollgeschwindigkeit erhöht.
1
RÜHREN
Zum Umrühren und Vermengen sowie zu
Beginn aller Rührvorgänge. Zum Hinzufügen
von Mehl und trockenen Zutaten zum Teig
sowie für die Zugabe von Flüssigkeiten zu
trockenen Zutaten. Die Geschwindigkeit 1
(RÜHREN) nicht zum Mischen oder Kneten von
Hefeteig verwenden.
2
LANGSAMES RÜHREN
Zum langsamen Rühren, Vermengen und zum
schnelleren Umrühren. Zum Mischen und Kneten
von Hefeteig, schweren Teigen und Massen für
Süßwaren, zur Herstellung von Kartoffelbrei oder
anderen Gemüsebreien, für die Zugabe von
Backfett zu Mehl, zum Mischen von dünnen
oder flüssigen Teigen. Zur Verwendung mit dem
Dosenöffner.
4
MISCHEN
UND SCHLAGEN
Zum Mischen von mittelschweren Teigen,
beispielsweise für Kekse. Zum Vermischen von
Zucker und Backfett sowie für die Zugabe von
Zucker zu Eiweiß für die Herstellung von Baisers.
Mittlere Geschwindigkeit für
Kuchenfertigmischungen. Zur Verwendung mit
folgendem Zubehör: Fleischwolf, Gemüseschneider,
Edelstahlnudelaufsatz sowie Pürieraufsatz.
6
VERRÜHREN
UND SCHLAGEN
Zum mittelschnellen Rühren (Aufschäumen) oder
Schlagen. Zum abschließenden Rühren von
Kuchenteig, Doughnut-Teig und anderen Teigen.
Hohe Geschwindigkeit für Kuchenfertigmischungen.
Zur Verwendung mit der Zitruspresse.
8
SCHNELLES VERRÜHREN
UND SCHLAGEN
Zum Schlagen von Schlagsahne, Eiweiß und
aufgekochten Zuckergüssen.
10
SCHNELLES SCHLAGEN
Zum Schlagen kleiner Mengen Schlagsahne,
Eiweiß oder zum abschließenden Rühren von
Kartoffelbrei. Verwendbar mit der Getreidemühle.
HINWEIS: Bei starker Belastung werden die
hohen Geschwindigkeiten nicht beibehalten,
beispielsweise bei der Verwendung mit dem
Edelstahlnudelaufsatz oder der Getreidemühle.
HINWEIS: Bei Hefeteigen höchstens mit Drehzahlstufe 2 arbeiten, sonst könnte die Küchenmaschine
beschädigt werden.
9
Deutsch
Geschwindigkeitsstufen
Hinweise zum Rühren
Kuchenfertigmischungen
Anpassung Ihres Rezepts für die
Küchenmaschine
Bei der Verarbeitung von
Kuchenfertigmischungen Geschwindigkeitsstufe
4 (mittlere Geschwindigkeit) und
Geschwindigkeitsstufe 6 (hohe Geschwindigkeit)
auswählen. Die besten Ergebnisse werden
erreicht, wenn die auf der Packung angegebene
Rührzeit eingehalten wird.
Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise
zum Rühren erleichtern die Anpassung Ihrer
Lieblingsrezepte an die Küchenmaschine
KitchenAid®.
Die eigene Erfahrung und Beobachtung
hilft, den Rührvorgang entsprechend
anzupassen. Den Rühr- oder Hefeteig
beobachten und nur so lange rühren, bis
die im Rezept beschriebene Konsistenz,
beispielsweise „glatt und cremig”,
erreicht ist. Zur Auswahl der richtigen
Geschwindigkeitsstufe siehe Seite 9
„Einstellung der Geschwindigkeitsstufen”.
Zugabe von Nüssen, Rosinen oder
kandierten Früchten
Feste Zutaten sollten erst in den letzten
Sekunden des Rührvorgangs bei
Geschwindigkeitsstufe 1 (RÜHREN) zugesetzt
werden. Der Teig muss so dick sein, dass die
Nüsse oder Früchte beim Backen nicht auf den
Boden der Form absinken. Klebrige Früchte mit
Mehl bestäuben, um eine bessere Verteilung im
Teig zu erreichen.
Zugabe von Zutaten
Beim Rühren der meisten Teige, insbesondere
von Kuchen- und Keksteig, sind die Zutaten in
folgender Reihenfolge zuzugeben:
1
⁄3 trockene Zutaten
1
⁄2 flüssige Zutaten
1
⁄3 trockene Zutaten
1
⁄2 flüssige Zutaten
1
⁄3 trockene Zutaten
Mit Geschwindigkeitstufe 1 (RÜHREN) arbeiten,
bis die Zutaten gemischt sind. Dann allmählich
auf die Sollgeschwindigkeit erhöhen.
Mischen von Flüssigkeiten
Umrühren großer Mengen flüssiger Zutaten
sollte bei niedrigen Geschwindigkeiten
erfolgen, um ein Verspritzen zu vermeiden.
Die Geschwindigkeit erst erhöhen, wenn die
Mischung eingedickt ist.
Kneten von Hefeteig
Deutsch
IMMER den Knethaken zum Rühren und
Kneten von Hefeteig verwenden. Zum Kneten
und Rühren von Hefeteigen Geschwindigkeit 2
verwenden. Bei anderen Geschwindigkeitsstufen
besteht die Gefahr, dass die Küchenmaschine
ausfällt.
Die Zutaten immer so dicht wie möglich
am Schüsselrand zugeben, nicht direkt auf
den rotierenden Rührer. Der Spritzschutz
erleichtert die Zugabe der Zutaten.
HINWEIS: Wenn die Zutaten am Boden der
Schüssel nicht gründlich gemischt werden,
befindet sich der Rührer nicht tief genug in der
Schüssel. Weitere Hinweise finden Sie unter
„Abstand zwischen Schüssel und Flachrührer”
auf Seite 7.
Für die 4.25-Liter-Schüssel NIEMALS Rezepte
verwenden, bei denen mehr als 0,87 kg
(7 Tassen) Weizenmehl oder 0,81 kg (6 Tassen)
Vollkornmehl für den Teig benötigt werden.
Für die 4.83-Liter-Schüssel NIEMALS Rezepte
verwenden, bei denen mehr als 1,00 kg
(8 Tassen) Weizenmehl oder 0,81 kg (6 Tassen)
Vollkornmehl für den Teig benötigt werden.
10
„Schnellrühren” beschreibt eine Methode
zum Brotbacken, bei der die Trockenhefe mit
anderen trockenen Zutaten vor der Zugabe von
Flüssigkeit vermischt wird. Im Gegensatz dazu
wird bei der traditionellen Methode die Hefe in
warmem Wasser aufgelöst.
1. Alle trockenen Zutaten, auch die Hefe, in
die Schüssel geben mit Ausnahme von 1 bis
2 Tassen (125 bis 250 g) Mehl.
2. Die Schüssel und den Knethaken
anbauen. Verriegeln Sie den Motorkopf.
Geschwindigkeitsstufe 2 auswählen und 15
Sekunden lang umrühren bzw. so lange, bis
alle Zutaten gemischt sind.
5. Wenn der Teig am Haken haftet, kneten Sie
2 Minuten lang bei Geschwindigkeit 2 oder
bis der Teig gleichmäßig und elastisch ist.
6. Den Rührkopf entriegeln und nach hinten
kippen. Den Teig vom Knethaken lösen. Die
Rezeptanweisungen zum Aufgehen, Formen
und Backen befolgen.
Für ein Lieblingsrezept nach der konventionellen
Methode Hefe in warmem Wasser in der
angewärmten Rührschüssel auflösen.
Mit Ausnahme von 125 bis 250 g (1 bis 2
Tassen) Mehl die erstlichen flüssigen und
festen Zutaten zugeben. Mit Drehzahlstufe 2
etwa eine Minute lang rühren bzw. So lange,
bis die Zutaten gründlich gemischt sind. Die
Schritte 4 bis 6 ausführen. Beide methode sind
gleichermaßen zur Brotzubereitung geeignet.
Jedoch ist die Methode „Schnellrühren” für
Neulinge u. U. etwas schneller und einfacher.
Sie ist etwas weniger temperaturempfindlich, da
die Hefe mit trockenen Zutaten und nicht mit
warmer Flüssigkeit vermischt wird.
3. Bei Geschwindigkeitsstufe 2 allmählich
die flüssigen Zutaten der Mehlmischung
zusetzen und weitere 1 bis 2 Minuten
rühren.
HINWEIS: Wenn die Flüssigzutaten zu schnell
zugegeben werden, sammeln sie sich um den
Knethaken und verzögern den Rührvorgang.
4. Bei Geschwindigkeitsstufe 2 gegebenenfalls
vorsichtig das restliche Mehl in Portionen
von jeweils 1⁄2 Tasse (60 g) zugeben.
Den Rührvorgang fortsetzen, bis sich
der Teig nach etwa 2 Minuten von der
Rührschüsselwand löst.
11
Deutsch
Mischen und Kneten von Hefeteig
Eiweiß
Die zimmertemperierten Eiweiße in die saubere,
trockene Schüssel geben. Die Schüssel und den
Schneebesen befestigen. Um ein Verspritzen
zu vermeiden, die Sollgeschwindigkeit
schrittweise erhöhen und das Eiweiß schlagen,
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Siehe
folgende Tabelle.
MENGE
1
2
6
Eischnee beginnt seine Form
beizubehalten
Feine und kompakte Luftblasen; Eischnee ist weiß.
Flaumig
Eischnee fällt zusammen, sobald der
Schneebesen entfernt wird.
DREHZAHL
Fast steif
Eiweiß ..............ALLMÄHLICH bis Stufe 10
bis 4 Eiweiße ......ALLMÄHLICH bis Stufe 8
oder mehr
Eiweiße...............ALLMÄHLICH bis Stufe 8
Bildet steife Spitzen, wenn der Schneebesen
entfernt wird. Die eigentliche Masse ist jedoch
weich.
Steif, aber nicht trocken
Schaumschlagestaden
Mit der Küchenmaschine KitchenAid lässt sich
Eiweiß schnell schlagen. Die Konsistenz ständig
kontrollieren, damit das Eiweiß nicht zu steif
wird. Diese Liste enthält weitere Informationen.
Bildet steife, feste Spitzen, wenn der
Schneebesen entfernt wird. Der Eischnee hat
eine einheitliche Farbe und glänzt.
Schaumig
Bildet steife, feste Spitzen, wenn der
Schneebesen entfernt wird. Der Eischnee ist
fleckig und matt.
®
Steif und trocken
Große, ungleichmäßig verteilte Luftblasen.
Schlagsahne
Deutsch
Kalte Schlagsahne in die gekühlte Schüssel
geben. Die Schüssel und den Schneebesen
befestigen. Um ein Verspritzen zu vermeiden,
die Sollgeschwindigkeit schrittweise erhöhen
und die Schlagsahne schlagen, bis die
gewünschte Konsistenz erreicht ist. Siehe
folgende Tabelle.
MENGE
Schlagsahne beginnt einzudicken
Die Schlagsahne ist dick und sieht
puddingähnlich aus.
Schlagsahne behält Form bei
Bildet weiche Spitzen, wenn der Schneebesen
entfernt wird. Kann bei der Zubereitung von
Süßspeisen und Soßen unter andere Zutaten
untergehoben werden.
GESCHWINDIGKEIT
59 ml (1⁄4 Tasse) .........ALLMÄHLICH bis Stufe 10
118 ml (1⁄2 Tasse) .......ALLMÄHLICH bis Stufe 10
236 ml (1 Tasse) .........ALLMÄHLICH bis Stufe 8
472 ml (1 Pint) ...........ALLMÄHLICH bis Stufe 8
Steif
Bildet steife, feste Spitzen, wenn der
Schneebesen entfernt wird. Als Garnierung für
Kuchen oder Süßspeisen oder zum Füllen von
Cremegebäck.
Konsistenz
Beim Schlagen die Schlagsahne genau
beobachten. Da die Küchenmaschine
KitchenAid® sehr schnell schlägt, dauert es nur
einige Sekunden, bis die jeweilige Konsistenz
erreicht ist. Auf folgende Merkmale achten:
12
Zubehör und Zusatzteile
Allgemeine Hinweise
Zubehör von KitchenAid® ist so konstruiert, dass es lange hält. Die Antriebswelle für das Zubehör
und die Zubehörnabe haben einen quadratischen Querschnitt, so dass das Zubehör bei der
Übertragung der Antriebskraft nicht rutscht. Nabe und Gehäuse der Antriebswelle sind konisch, so
dass selbst bei Verschleiß und nach längerer Nutzung ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Zubehör
von KitchenAid® benötigt keinen zusätzlichen Antrieb. Die Antriebseinheit ist bereits in die
Küchenmaschine integriert.
Zubehörknopf
Antriebswelle für
das Zubehör‡
Gehäuse der
Antriebswelle
für das Zubehör
Zubehörnabe
Kerbe
Stift
Gehäuse der Antriebswelle für
das Zubehör
‡Nicht Teil der Küchenmaschine
Anbau
Abbau
1. Die Geschwindigkeitsregelung ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine
aus der Steckdose ziehen oder die
Stromversorgung unterbrechen.
3. Den Zubehörknopf lösen. Dazu den Knopf
nach links drehen.
4. Entfernen Sie den Schutz der Zubehörnabe.
5. Das Gehäuse für die Antriebswelle des
Zubehörs in der Zubehörnabe einsetzen.
Die Antriebswelle für das Zubehör muss
fest in der quadratischen Zubehörnabe
sitzen. Gegebenenfalls das Zubehör etwas
hin und her drehen. Wenn das Zubehör
richtig sitzt, rastet der Stift am Zubehör in
die Kerbe am Rand der Anschlusshülse ein.
6. Den Zubehörknopf durch Drehung nach
rechts festziehen, bis das Zubehör fest mit
der Küchenmaschine verbunden ist.
7. Die Küchenmaschine an eine geeignete
Schutzkontakt-Steckdose anschließen.
1. Die Geschwindigkeitsregelung ausschalten.
2. Den Stecker der Küchenmaschine aus der
Steckdose ziehen oder die Stromversorgung
unterbrechen.
3. Den Zubehörknopf lösen. Dazu den Knopf
nach links drehen. Das Zubehör leicht hin
und her drehen und dabei abziehen.
4. Den Zubehörnabedeckel wieder
herunterklappen. Den Zubehörknopf durch
Drehung nach rechts festziehen.
13
Deutsch
Allgemeine Hinweise
Reparatur
Wenn die Küchenmaschine nicht mehr
funktioniert oder Fehlfunktionen aufweist,
folgende Fragen klären:
- Ist die Küchenmaschine mit dem Netz
verbunden?
- Ist die Sicherung im Stromkreis für
die Küchenmaschine in Ordnung? Bei
Verwendung eines Trennschalters muss der
Schalter geschlossen sein.
- Die Küchenmaschine 10 bis 15 Sekunden
abschalten und dann wieder einschalten.
Wenn die Maschine auch dann noch nicht
anläuft, 30 Minuten abkühlen lassen und
dann wieder einschalten.
- Lässt sich das Problem auf diese
Weise nicht beheben, eine der
„Vertragswerkstätten” verständigen (siehe
Seite 15).
Stromschlaggefahr
Vor Wartungsarbeiten Netzstecker
ziehen.
Nichtbeachtung kann zum
Stromschlag oder Tod führen.
Die folgenden Hinweise vor der
Verständigung der Kundendienststellen
beachten.
Deutsch
1. Die Küchenmaschine erwärmt sich während
des Betriebs. Bei starker Belastung und
längerer Rührzeit kann die Oberseite der
Küchenmaschine so heiß sein, dass sie nicht
mehr berührt werden kann. Dies ist normal.
2. Die Küchenmaschine kann einen
unangenehmen Geruch entwickeln,
insbesondere wenn sie noch neu ist. Dies ist
bei Elektromotoren normal.
3. Wenn der Flachrührer den Boden der
Schüssel berührt, die Küchenmaschine
abschalten. Weitere Hinweise finden Sie
unter „Abstand zwischen Schüssel und
Flachrührer” auf Seite 7.
14
Garantie für die KitchenAid®Haushaltküchenmaschinen mit kippbarem
Motorkopf für Europa
Garantieperiode:
KitchenAid
zahlt für::
KitchenAid übernimmt
keine Kosten für:
5KSM150PS: 5 Jahre
Kosten für Ersatzteile und
Reparaturarbeiten zur
Beseitigung von Materialoder Verarbeitungsfehlern,
die innerhalb der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist
anfallen. Die Regelung
nach der gesetzlichen
Gewährleistungspflicht
entnehmen Sie bitte unseren
Bedingungen, die dem
Handlespartner vorliegen. Die
Reparatur muss durch eine
KitchenAid-Kundendienststelle
ausgeführt werden.
A. Reparaturen an
Küchenmaschinen,
die für andere Zwecke
als für die normale
Speisenzubereitung
eingesetzt werden.
5K45SS: 2 Jahre
B. Reparaturen von Schäden,
die durch Unfälle,
Abänderungen, falsche
bzw. missbräuchliche
Verwendung oder
Installation und Betrieb
unter Verletzung der
geltenden elektrischen
Vorschriften verursacht
wurden.
KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER
FOLGESCHÄDEN.
Sämtliche Kundendienstleistungen können nur
durch ein örtliches, autorisiertes KitchenAid
Servicecenter durchgeführt werden. Der
Händler, von dem Sie das Gerät gekauft
haben, kann Ihnen das nächste KitchenAid
Servicecenter nennen.
In Deutschland:
Kurt Klauke: In der Halle 7,
33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK,
Tel: 05242-966 999
Holländer Elektro, Flinschstr. 35,
60388 FRANKFURT
Tel: 069-499 0131
15
Deutsch
Kundendienststellen
Kundenservice
Hotline: 00800 3810 4026 ( kostenlos )
Adresse: KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIEN
www.KitchenAid.com
Deutsch
® Registriertes Warenzeichen von KitchenAid, V.S.
™ Warenzeichen von KitchenAid, V.S.
Die Form der Küchenmaschine ist ein Warenzeichen von KitchenAid, V.S.
© 2006. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Irrtümer vorbehalten.
5380dZw706
9709851
16
®
MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΙΝΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
Italiano
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
Modello 5K45SS
Modello 5KSM150PS
Indice
Sicurezza del Robot da Cucina ................................................................................................1
Precauzioni importanti ............................................................................................................1
Requisiti elettrici......................................................................................................................2
Caratteristiche del robot da cucina con corpo motore mobile 5K45SS ....................................3
Caratteristiche del robot da cucina con corpo motore mobile 5KSM150PS .............................4
Installazione del robot da cucina con corpo motore mobile ....................................................5
Installazione del coperchio versatore antispruzzo ....................................................................6
Come usare gli accessori in dotazione al KitchenAid® ..............................................................6
Distanza fra la frusta e la ciotola .............................................................................................7
Cura e pulizia..........................................................................................................................8
Movimento planetario ............................................................................................................8
Utilizzo del robot da cucina con corpo motore mobile............................................................8
Guida al controllo della velocità – mixer a 10 velocità .............................................................9
Consigli per impastare ..........................................................................................................10
Mescolare e impastare la pasta lievitata ................................................................................11
Albumi .................................................................................................................................12
Panna montata .....................................................................................................................12
Utensili e accessori – istruzioni generali .................................................................................13
Quando chiamare l’assistenza ...............................................................................................14
Garanzia sul Robot da cucina con corpo motore mobile KitchenAid® per l’Europa
(uso domestico) ....................................................................................................................15
Assistenza Post-Vendita ........................................................................................................15
Servizio Clienti .....................................................................................................................16
Italiano
Sicurezza del Robot da Cucina
Importanti norme di sicurezza
La sicurezza propria e altrui è estremamente importante.
Il presente manuale contiene importanti norme di sicurezza, che dovranno essere
lette attentamente e scrupolosamente rispettate.
Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.
Questo simbolo segnala potenziali pericoli per l’incolumità propria e
altrui.
Tutte le norme di sicurezza sono riportate dopo il simbolo di
avvertenza e dopo il termine “PERICOLO” o “AVVERTENZA”. Questi
termini indicano quanto segue:
La mancata osservanza immediata delle
istruzioni riportate comporta il rischio di
lesioni gravi o fatali.
PERICOLO
La mancata osservanza delle istruzioni
riportate comporta il rischio di lesioni
gravi o fatali.
Tutte le norme di sicurezza indicano il potenziale rischio, come ridurre la possibilità di
lesioni e le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.
AVVERTENZA
6. Non mettere in funzione il Robot
da Cucina se il cavo o la spina sono
danneggiati, se si sono verificati dei
malfunzionamenti o se il Robot da
Cucina è caduto o si è in qualche modo
danneggiato. Portare l’apparecchio al
più vicino Centro Assistenza Autorizzato
per un controllo, riparazione o
regolazione elettrica o meccanica.
7. L’utilizzo di utensili non consigliati o non
venduti da KitchenAid possono provocare
incendi, scosse elettriche o lesioni.
8. Non utilizzare il Robot da Cucina
all’aperto.
9. Non far passare il cavo di alimentazione
sopra lo spigolo di tavoli o ripiani.
10. Rimuovere dal mixer la frusta piatta, la
frusta a filo o il gancio per impastare
prima di procedere al lavaggio.
11. Questo prodotto è destinato
unicamente ad un uso domestico.
Quando si usa un apparecchio elettrico è
consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza
essenziali, comprese le seguenti:
1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Al fine di evitare il rischio di scossa
elettrica, non immergere il Robot da
Cucina in acqua o in un altro liquido.
3. Evitare che l'apparecchio sia utilizzato
da bambini o da persone che necessitano
supervisione.
4. Staccare il Robot da Cucina dalla presa
di corrente quando non viene utilizzato,
prima di montarne o smontarne le parti
e prima di effettuare la pulizia.
5. Non toccare le parti in movimento.
Durante il funzionamento tenere
mani, capelli, vestiti, spatole e altri
utensili lontano dalle fruste per ridurre
il pericolo di ferimento a persone e/o
danni al Robot da Cucina.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
1
Italiano
PRECAUZIONI IMPORTANTI
essere consegnato presso l’idoneo punto di
raccolta per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Questo apparecchio è contrassegnato
in conformità alla Direttiva Europea
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
Disfarsene seguendo le normative locali per
lo smaltimento dei rifiuti.
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito
in modo corretto, l’utente contribuisce a
prevenire le potenziali conseguenze negative
per l’ambiente e la salute.
Per ulteriori informazioni sul trattamento,
recupero e riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’idoneo ufficio locale, il servizio
di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio
presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Il simbolo
sul prodotto o sulla
documentazione di accompagnamento
indica che questo prodotto non deve essere
trattato come rifiuto domestico ma deve
Requisiti elettrici
Il vostro Robot da Cucina funziona con la
normale corrente domestica 220-240 volt
a.c., 50/60 hertz. La potenza elettrica in
watt del nostro Robot da Cucina è riportata
sulla banda posta attorno al corpo motore. Il
wattaggio è determinato dall’accessorio che
assorbe maggiore potenza. Altri accessori
consigliati possono assorbire una potenza
elettrica notevolmente inferiore.
AVVERTENZA
Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di
alimentazione è troppo corto far installare
una presa vicino all’apparecchio da un
elettricista o un tecnico qualificato.
Rischio di scosse elettriche.
Inserire la spina
dell’elettrodomestico in una presa
con messa a terra.
Non rimuovere lo spinotto di terra.
Non utilizzare adattatori.
Non utilizzare prolunghe.
Italiano
La mancata osservanza delle
presenti istruzioni può avere come
conseguenza lesioni fatali, incendio
o scosse elettriche.
2
Caratteristiche del Robot da Cucina con
corpo motore mobile 5K45SS
Alloggiamento accessori
Manopola di sicurezza
per accessori
Testa del motore
2
4
6
8
n
I O N: U
CAUT
plug
g
sertin
re in
befo
parts
oving
of rem
Leva per il blocco
del motore
(non visibile)
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
U
SA
Albero della frusta
s
Vite di
regolazione
dell’altezza
della ciotola
Frusta piatta
Ciotola
in acciaio
inox da
4.25 litri
(4.5 qrt)
Piatto di bloccaggio
della ciotola
Frusta a filo
Gancio per impastare
3
Italiano
Leva di
regolazione
della velocità
1
10
Caratteristiche del Robot da Cucina con
corpo motore mobile 5KSM150PS
Alloggiamento accessori
Manopola di sicurezza
per accessori
Testa del motore
Leva per il blocco
del motore
(non visibile)
Albero della frusta
Frusta piatta
Leva di
regolazione
della velocità
Vite di
regolazione
dell’altezza
della ciotola
Coperchio
versatore
antispruzzo
Italiano
Ciotola in
acciaio inox
da 4.8 litri
(5 qrt) con
manico
ergonom
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement