Acer | W3-810P | Iconia W3 Gebruikershandleiding

ow
D
ed
ad
o
nl
Iconia W3
Gebruikershandleiding
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
- 1
ed
ad
o
nl
ow
D
m
fro
© 2013. Alle rechten voorbehouden.
e
.b
rre
Eerste uitgave: 07/2013
bo
n
de
an
.v
Model: W3
w
w
w
Iconia W3 Gebruikershandleiding
AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek,
te genieten van uw digitale leven!
Op deze computer is AcerCloud vooraf geïnstalleerd. AcerCloud is een
persoonlijke cloudservice waarmee u via het internet toegang kunt
krijgen tot uw bestanden en ervoor kunt zorgen dat uw belangrijkste
bestanden altijd up-to-date zijn. Met uw persoonlijke cloud kunnen al
uw verbonden apparaten (PC, tablet, telefoon) waarop AcerCloud
geïnstalleerd is, toegang krijgen tot bestanden op uw centrale cloud-pc.
Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website:
www.acer.com/acercloud
2-
ow
D
ed
ad
o
nl
I NH OUD SOPGAVE
m
fro
36
n
de
an
.v
5 Accu
w
w
w
Beveiliging en gebruiksgemak
e
.b
rre
bo
Kenmerken van de accu..................................
Om te beginnen
16
De accu opladen ......................................
Uw gidsen ........................................................ 16
Levensduur van de accu optimaliseren....
Onderhoud en tips voor het gebruik van
Het accuniveau controleren .....................
de computer ..................................................... 17
Waarschuwing weinig energie .................
De computer in- en uitschakelen .............. 17
De computer met zorg behandelen........... 17 De computer beveiligen
De adapter met zorg behandelen ............. 18 Wachtwoorden gebruiken................................
Wachtwoorden invoeren ..........................
De computer reinigen en onderhouden .... 19
Rondleiding door de Acer tablet
PC
36
36
38
38
39
40
40
41
Veelgestelde vragen
42
20 Informatie over serviceverlening...................... 44
Tablet PC ......................................................... 20 Tips en hints voor het gebruik van
Bovenkant ................................................ 20 Windows 8 .......................................................
Er zijn drie punten die u niet moet
Onderaanzicht........................................... 21
vergeten ...................................................
Voorkant ................................................... 22
Hoe gebruik ik charms? ...........................
Achteraanzicht ......................................... 23
Hoe kom ik bij Start terecht? ....................
Rechter-/linkerkant .................................. 24
Hoe spring ik heen en weer tussen
Micro-usb
26
apps? .......................................................
Hoe schakel ik de computer uit? ..............
Hdmi-micro
27
Waarom is er een nieuwe interface..........
Hoe kan ik mijn computer
Werken met het virtuele
ontgrendelen? ..........................................
toetsenbord (virtual keyboard)
28
Hoe kan ik mijn computer aanpassen? ....
Ik wil Windows gebruiken op de
Draadloze netwerken
30
manier zoals ik dat gewend ben Verbinding maken met het Internet .................. 30
geef mij mijn bureaublad terug!................
Draadloze netwerken ....................................... 30
Waar zijn mijn apps?................................
Wat is een Microsoft-ID (account)?..........
Schermstand en G-sensor
32
Hoe voeg ik favorieten toe aan
Energiebeheer
33
Internet Explorer?.....................................
Stand-by........................................................... 33
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
50
51
52
Inhoudsopgave - 3
m
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
BIOS utility
71
bo
Het systeem herstellen
n
de
4 - Inhoudsopgave
fro
Een herstelback-up maken .............................. 56
Back-up maken van stuurprogramma's en
toepassingen.................................................... 59
Het systeem herstellen..................................... 62
Stuurprogramma's en toepassingen
opnieuw installeren ................................... 63
ed
ad
55
Terug naar een eerdere
momentopname van het systeem ............ 65
De fabriekstoestand van het systeem
herstellen.................................................. 66
Herstellen vanuit Windows....................... 67
o
nl
Herstel
ow
D
Hoe controleer ik of er Windows
updates zijn?............................................. 52
Waar kan ik meer informatie vinden? ....... 52
Problemen oplossen ........................................ 53
Tips voor het oplossen van problemen ..... 53
Foutmeldingen .......................................... 53
72
Opstartreeks .................................................... 72
Wachtwoorden instellen .................................. 72
Voorschriften- en
veiligheidsmededeling
73
ow
D
ed
ad
o
nl
B EVEILIGING EN GEBRUIKSGEMAK
m
fro
w
w
w
n
de
an
.v
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
e
.b
rre
bo
Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar dit document voor toekomstige naslag.
Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het product zelf.
Het product uitschakelen voordat het wordt schoongemaakt
Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Reinig
alleen met een vochtige doek.
WAARSCHUWINGEN
Toegang tot de stroomkabel
Zorg dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is en zo dicht mogelijk bij de
gebruikte apparatuur is. Als u de stroom van het apparaat wilt afhalen, zorg dan dat u de
stroomkabel uit het stopcontact trekt.
Stroombron loskoppelen
Let op de volgende richtlijnen als de stroomkabel op de stroombron wordt aangesloten of
losgekoppeld:
Installeer de stroombron voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt.
Koppel de stroomkabel eerst los voordat de stroombron van de computer wordt
losgekoppeld.
Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, koppel dan alle stroomkabels uit alle
stroombronnen los.
Elektriciteit gebruiken
- Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het
markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is,
raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
Beveiliging en gebruiksgemak - 5
ow
D
ed
ad
o
nl
- Plaats geen objecten op de netsnoer. Plaats het apparaat niet in het looppad van
anderen.
fro
m
- Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de
stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op
dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit
van de zekering overschrijdt.
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
- Zorg dat een stopcontact, verdeelstekker of verlengsnoer niet wordt overbelast door
het aansluiten van te veel apparaten. De totale belasting van het systeem mag niet
groter zijn dan 80% van de capaciteit van het vertakte circuit. Als verdeelstekkers
worden gebruikt, mag de totale belasting niet groter zijn dan 80% van de
ingangcapaciteit van de verdeelstekker.
- De adapter van het product is uitgerust met een geaarde stekker. De stekker past
alleen in een geaard stopcontact. Zorg dat het stopcontact correct geaard is voordat
u de stekker van de adapter insteekt. Plaats de stekker niet in een stopcontact
zonder aarde. Neem contact op met uw elektricien voor details.
- Waarschuwing! De aardingspin is een veiligheidsmiddel. Het gebruik van een
stopcontact zonder correct aarding kan resulteren in elektrische schok en/of
verwonding.
- Opmerking: De aardingspin is ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis
van andere naburige elektrische apparaten die de prestaties van dit product kunnen
storen.
- Het systeem kan worden aangesloten op diverse voltages; 100 tot 120 of 220 tot
240 V wisselspanning. De stroomkabel die bij het systeem is geleverd, voldoet aan
de gebruiksvereisten in het land/regio waar het systeem is gekocht. Stroomkabels
voor andere landen/regio’s moeten voldoen aan de vereisten voor het betreffende
land/regio. Voor meer informatie over de vereisten voor stroomkabels, neemt u
contact op met een geautoriseerde verkoper of leverancier.
6 - Beveiliging en gebruiksgemak
ed
ad
o
nl
ow
D
Uw gehoor beschermen
m
fro
- Waarschuwing: Onherstelbare gehoorsbeschadiging kan optreden
als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden
gebruikt op hoog volume.
an
.v
w
w
w
rre
bo
n
de
Om uw gehoor te beschermen volgt u deze instructies.
e
.b
- Verhoog het volume geleidelijk tot u duidelijk en comfortable kunt horen.
- Verhoog het volume niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
- Luister niet gedurende lange tijd naar muziek bij luid volume.
- Verhoog het volume niet om een luidruchtige omgeving uit te schakelen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet hoort spreken.
Algemeen
- Geruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan
dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar
functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden
geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het
product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Het apparaat
mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden
ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact
maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting
veroorzaken wat kan resulteren in brand of een electrische schok. Mors geen
vloeistof op het apparaat.
- Plaats het product niet op een trillend oppervlak om beschadiging van interne
componenten en lekkage van de accu te voorkomen.
Beveiliging en gebruiksgemak - 7
ow
D
ed
ad
o
nl
- Gebruik het nooit tijdens het sport of lichaamsbeweging, of een trillingsrijke
omgeving waarin het wellicht onverwachte kortsluiting kan veroorzaken of
bewegende delen, zoals harde schijf, optische stations kan beschadiging en zelfs
openscheuren van de lithiumaccu kan veroorzaken.
m
fro
an
.v
w
w
w
.b
rre
bo
n
de
- De onderkant, de gebieden rond de ventilatieopeningen en de adapter kunnen erg
warm worden. Zorg dat u deze plekken niet aanraakt om letsel te voorkomen.
e
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten
het bereik van kleine kinderen.
Reparatie van het product
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van
de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico’s. Laat
alle onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen.
Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het
apparaat repareren in de volgende gevallen:
- Wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd, doorgesneden of gerafeld is.
- Wanneer er vloeistof in het product is gemorst.
- Wanneer het product is blootgesteld aan regen of water.
- Wanneer het product gevallen is of de behuizing beschadigd is.
- Wanneer het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie
nodig is.
- Wanneer het product niet normaal functioneert als de instructies worden opgevolgd.
- Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de
gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en
kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde
technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
8 - Beveiliging en gebruiksgemak
ed
ad
o
nl
ow
D
Richtlijnen voor veilig gebruik van de accu
m
fro
Deze computer maakt gebruik van een lithium-ion- of een lithium-polymeeraccu. Gebruik
het niet in een vochtige, natte of bijtende omgeving. Plaats het product nooit in of bij een
warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een
magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan
temperaturen boven 60°C (140°F). Als deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de accu
zuur lekken, heet worden, exploderen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Doorboor, open of ontmantel de accu nooit. Als de accu lekt en u in contact komt met de
gelekte vloeistof, spoel dan zorgvuldig af met water en ga onmiddellijk naar een arts.
Wegens veiligheidsredenen en om de levensduur van de accu te optimaliseren, dient het
opladen nooit te geschieden bij temperaturen onder 0°C (32°F) of boven 40°C (104°F).
De volledige prestaties van een nieuwe accu worden pas behaald na twee- of driemaal
volledig opladen en ontladen. De accu kan honderden malen worden opgeladen en
ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Wanneer de normale gebruikstijd merkbaar
korter wordt dan normaal, dient u contact op te nemen met gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Gebruik alleen goedgekeurde accu’s, en laad de accu alleen op
met een goedgekeurde oplader.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of accu.
De capaciteit en levensduur van de accu wordt verminderd als de accu op koude of hete
plekken wordt acthergelaten, zoals een gesloten auto in zomer of winter. Probeer de accu
altijd tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude
accu werkt wellicht tijdelijk niet, zelfs als de accu volledig is opgeladen. De prestaties van
de accu wordt met name beperkt op temperaturen onder het vriespunt.
Stel accu’s niet bloot aan vuur omdat ze dan kunnen ontploffen. Accu’s kunnen ook
ontploffen als ze beschadigd zijn. Verwijder accu’s overeenkomstig de plaatselijke
milieuvoorschriften. Recycle indien mogelijk. Gooi ze niet weg bij het huisvuil.
- Opmerking: Zie www.acer.com voor leveringsdocumenten van batterij.
Beveiliging en gebruiksgemak - 9
ow
D
ed
ad
o
nl
- Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu’s exploderen. Maak
accu’s niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van
kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte
accu's.
m
fro
bo
n
de
an
.v
w
w
w
STORING OP RADIOFREQUENTIES
e
.b
rre
- Waarschuwing! Schakel wegens veiligheidsoverwegingen alle draadloze
toestellen of toestellen die radiosignalen verzenden uit als u de laptop gebruikt
in de volgende omstandigheden. Deze toestellen omvatten, doch niet beperkt
tot: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.
Denk eraan speciale regels die van toepassing zijn in uw land op te volgen, en denk eraan
het toestel uit te schakelen als het gebruik verboden is of als dit storing of gevaar kan
veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de normale houdingen. Bij normaal gebruik, en
als de afstand tussen toestel en toestelantenne en uw lichaam ten minste 1,5 cm
(5/8 inches) is, voldoet dit toestel aan de richtlijnen voor rf-blootstelling. Het mag geen
metaal bevatten en u dient het toestel op de hierboven genoemde afstand van uw lichaam
houden. Om databestanden of berichten te kunnen overdragen, heeft het toestel een
kwalitatief goede verbinding met het netwerk nodig. In sommige gevallen kan de
overdracht van databestanden of berichten worden vertraagd totdat zo'n verbinding
beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande scheidingsafstand in acht wordt genomen
totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Metalen
onderdelen kunnen worden aangetrokken tot het toestel, en mensen met
hoorhulpmiddelen mogen het toestel niet bij het oor met hoorhulpmiddel houden. Plaats
geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het toestel, omdat
de informatie die ze bevatten kan worden gewist.
MEDISCHE APPARATUUR
Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan
storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg
een arts of fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of deze adequaat zijn
afgeschermd tegen RF-energie of voor eventuele andere vragen. Schakel het toestel uit
10 - Beveiliging en gebruiksgemak
ow
D
ed
ad
o
nl
in zorginstellingen als borden in deze instellingen u opdragen dit te doen. Ziekenhuizen
of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe
rf-signalen.
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers geven de aanbeveling altijd een afstand van
minstens 15,3 centimeter (6 inch) in acht te nemen tussen draadloze toestellen en een
pacemaker om storing op de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen zijn
consistent met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology
Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:
- Houd het toestel altijd minstens 15,3 centimeter (6 inch) van de pacemaker
verwijderd.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld.
Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.
Hoorhulpmiddelen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken
op bepaalde hoorhulpmiddelen. Als storing optreedt, neem dan contact op met uw
serviceprovider.
VOERTUIGEN
Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische
systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische
brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische
snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant
of dealer van uw voertuig of van geïnstalleerde apparatuur. Alleen gekwalificeerd
personeel mag het toestel repareren of het toestel in een voertuig installeren. Het onjuist
installeren of repareren kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel nietig maken.
Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct is gemonteerd
en juist functioneert. Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of
explosieve materialen in dezelfde ruimte als het toestel, onderdelen of uitbreidingen.
Denk bij voertuigen met een airbag eraan dat airbags met grote kracht worden
opgeblazen. Plaats geen objecten, zoals geïnstalleerde of draagbare draadloze
apparatuur boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Als
draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is geïnstalleerd, en als de airbag wordt
Beveiliging en gebruiksgemak - 11
ow
D
ed
ad
o
nl
opgeblazen, kan het resultaat ernstige verwonding zijn. Het gebruik van het toestel aan
boord van een vliegtuig is verboden. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een
vliegtuig gaat. Het gebruik van draadloze tele-apparaten aan boord van een vliegtuig kan
gevaar opleveren voor het gebruik van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk
verstoren en wellicht illegaal zijn.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
POTENTIEEL EXPLOSIEVE OMGEVINGEN
Schakel het toestel uit in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle
borden en instructies op. Potentieel explosieve atmosferen treft u aan in gebieden waar
u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig af te zetten. Vonken in
zulke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met letsel of zelfs de dood als
gevolg. Schakel de laptop uit in de buurt van tankzuilen bij garages. Let op voorschriften
betreffende het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots, opslag- en
distributieplaatsen, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden uitgevoerd.
Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden vaak, maar niet altijd,
gemarkeerd. Hieronder vallen chemische overslag- of opslagfaciliteiten, onderdeks op
schepen, voertuigen die vloeibaar gemaakt petroleumgas (zoals propaan of butaan)
gebruiken, en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes als korrels, stof of
metaalpoeder bevatten. Zet de computer niet aan als het niet is toegestaan een mobiele
telefoon te gebruiken of als dit storing of gevaar kan veroorzaken.
ALARMNUMMERS BELLEN
- Waarschuwing: Via dit toestel kunt u geen alarmnummers bellen. Wilt u een
alarmnummer bellen, gebruik dan een mobiele telefoon of ander
telefoonsysteem.
INSTRUCTIES VOOR WEGGOOIEN
Gooi dit elektronisch apparaat niet zomaar weg. Om vervuiling te voorkomen
en het milieu zo veel mogelijk te beschermen, biedt u het apparaat aan voor
recycling. Voor meer informatie over reguleringen m.b.t. Afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zie
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
12 - Beveiliging en gebruiksgemak
ed
ad
o
nl
ow
D
TIPS EN INFORMATIE VOOR GEBRUIKSGEMAK
m
fro
Gebruikers van computers kunnen na lang gebruik oogklachten of hoofdpijn krijgen.
Gebruikers lopen ook het risico op andere fysieke klachten door ruime tijd (urenlang)
achter een beeldscherm te zitten. Lange werkperiodes, slechte houding, slechte
werkgewoonten, spanning, ongeschikte werkcondities, persoonlijke gezondheid en
andere factoren beïnvloeden het risico op fysieke klachten.
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
Onjuist gebruik van de computer kan leiden tot carpal tunnel syndroom, peesontsteking,
peesschedeontsteking of andere spier/gewrichtstoringen. De volgende symptomen
kunnen optreden in handen, polsen, armen, schouders, nek of rug:
- Ongevoeligheid, of een brandend of tintelend gevoel.
- Pijnlijk, ruw of week gevoel.
- Pijn, opzwelling of kloppen.
- Stijfheid of spanning.
- Koudheid of zwakte.
Als u deze symptomen heeft, of ander terugkeren of aanhouden ongemak en/of pijn die
te maken heeft met het gebruik van de computer, neem dan onmiddellijk contact op met
een arts en informeer de arbodienst van uw bedrijf.
De volgende onderdelen bevatten tips voor een comfortabeler computergebruik.
Zoek de houding waarin u zich prettig voelt
Deze houding vindt u door de kijkhoek van de monitor te veranderen, een voetrust te
gebruiken, of de zithoogte te vergroten; probeer de prettigste houding te vinden. Let op
de volgende aanwijzingen:
-
Blijf niet te lang in één vast houding zitten.
Ga niet naar voren en/of achteren hangen.
Sta regelmatig op en loop wat om de spanning op uw beenspieren te verlichten.
Neem korte rustmomenten in acht om uw nek en schouders te ontspannen.
Let op dat u uw schouders niet aanspant of ophaalt.
Plaats de monitor, toetsenbord en muis zodanig dat ze goed binnen bereik liggen.
Beveiliging en gebruiksgemak - 13
ow
D
ed
ad
o
nl
- Als u meer naar de monitor dan naar documenten kijkt, plaats dan de monitor in het
midden van uw bureau om het aanspannen van de nekspieren te minimaliseren.
m
fro
w
w
w
Let op uw zicht
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Lang naar het beeldscherm kijken, onjuiste bril of contactlenzen, lichtweerspiegelingen,
uitbundige of te weinig verlichting, slecht afgestelde beeldschermen, te kleine lettertypes
en beeldschermen met weinig contrast zijn factoren die spanning op uw ogen vergroten.
Het volgende deel biedt aanwijzingen om spanning op de ogen te verminderen.
Ogen
- Gun uw ogen regelmatig rust.
- Geef uw ogen af en toe een pauze door even van het beeldscherm weg te kijken en
op een punt veraf te focussen.
- Knipper regelmatig zodat uw ogen niet uitdrogen.
Beeldscherm
- Houd het beeldscherm schoon.
- Houd uw hoofd een stukje hoger dan de bovenrand van het beeldscherm, zodat uw
ogen naar beneden kijken als u naar het midden van het beeldscherm kijkt.
- Stel de helderheid en/of contrast van het beeldscherm in op een comfortabel niveau
zodat tekst goed leesbaar en afbeeldingen goed zichtbaar zijn.
- Voorkom schitteringen en reflecties door:
plaats het beeldscherm zodanig dat de zijkant naar venster of lichtbron is gekeerd
minimaliseer het licht in de kamer met gordijnen, lamellen of luxaflex,
gebruik een taaklicht,
verander de kijkhoed van het beeldscherm,
gebruik een schittering-reductiefilter,
gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan de bovenkant
van het beeldscherm is geplakt.
- Zorg dat het beeldscherm niet in een onprettige kijkhoek staat.
- Vermijd het om langere tijd in heldere lichtbronnen te kijken.
14 - Beveiliging en gebruiksgemak
ed
ad
o
nl
ow
D
Goede werkgewoonten ontwikkelen
m
fro
De navolgende werkgewoonten maken het gebruik van een computer meer ontspannen
en productief:
w
w
w
n
de
an
.v
- Neem regelmatig en vaak korte pauzes.
rre
bo
- Doe een aantal rekoefeningen.
e
.b
- Adem zo vaak mogelijk frisse lucht in.
- Sport regelmatig en zorg dat u gezond blijft.
- Waarschuwing! We raden u niet aan de computer op een sofa of in bed te
gebruiken. Als dit onvermijdelijk is, werk dan slechts gedurende korte
periodes, neem vaak pauzes en doe rekoefeningen.
- Opmerking: Voor meer informatie, zie "Voorschriften- en
veiligheidsmededeling" op pagina 73.
OMGEVING
Temperatuur:
- In gebruik: 5°C tot 35°C
- Niet in gebruik: -20°C tot 65°C
Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):
- In gebruik: 20% tot 80%
- Niet in gebruik: 20% tot 80%
Beveiliging en gebruiksgemak - 15
ow
D
ed
ad
o
nl
O M TE BEGINNEN
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing
voor uw mobiele computereisen.
Uw gidsen
Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een
aantal gidsen ontworpen:
Allereerst helpt de Set-uphandleiding u bij het instellen van uw computer.
In de Snelgids krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en
functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw
computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de
Gebruikershandleiding. Deze Gebruikershandleiding bevat
gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties,
gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast
bevat het algemene voorwaarden en veiligheidsmededelingen voor uw
notebook. Deze is beschikbaar vanaf het bureaublad; dubbelklik op het
Help-pictogram en klik op Gebruikershandleiding in het menu dat open
gaat.
16 - Om te beginnen
ow
D
ed
ad
o
nl
Onderhoud en tips voor het gebruik van de
computer
m
fro
bo
n
de
an
.v
w
w
w
De computer in- en uitschakelen
e
.b
rre
U kunt de computer uitschakelen op een van de volgende manieren:
• Gebruik het afsluitcommando van Windows: Druk op de Windowstoets + <C>, klik op Instellingen > Energie en klik dan op Afsluiten.
Als u de computer slechts kort wilt uitschakelen, maar niet volledig wilt
uitschakelen, activeert u de Sluimerstand door op de aan/uitknop te
drukken.
Opmerking: Als u de computer niet op de normale wijze kunt
uitschakelen, houd dan de aan/uit knop langer dan vier seconden
ingedrukt om de computer uit te schakelen. Als u de computer hebt
uitgeschakeld en meteen weer wilt inschakelen, moet u minstens
twee seconden wachten voordat u de computer weer inschakelt.
De computer met zorg behandelen
Uw computer zal u jarenlang uitstekende diensten bewijzen, mits u deze
met zorg behandelt.
• Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet
in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator.
• Stel de computer niet bloot aan temperaturen onder 0°C (32°F) of boven
50°C (122°F).
• Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
Om te beginnen - 17
ow
D
ed
ad
o
nl
• Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
m
fro
• Mors geen water of andere vloeistoffen op de computer.
w
e
.b
rre
bo
• Plaats geen objecten boven op de computer.
n
de
• Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
an
.v
w
w
• Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
• Gebruik geen overdadige kracht om de schermklep te sluiten.
• Plaats de computer nooit op een oneffen oppervlak.
De adapter met zorg behandelen
Houd bij het gebruik van de adapter rekening met het volgende:
• Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat.
• Ga niet op het netsnoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op.
Zorg dat het netsnoer en andere snoeren niet in het looppad liggen.
• Wilt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, trek dan
niet aan het snoer, maar aan de stekker.
• Bij gebruik van een verlengsnoer mag het totale aantal ampères van de
aangesloten apparatuur, het aantal toegestane ampères van het
verlengsnoer niet overschrijden. Tevens mag de totale belasting van alle
apparatuur die op één stopcontact is aangesloten, de belasting van de
zekering niet overschrijden.
18 - Om te beginnen
m
fro
e
3. Gebruik een zachte, vochtige doek. Gebruik geen vloeibare
reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.
.b
rre
bo
2. Koppel de adapter los.
n
de
an
.v
w
w
w
1. Schakel de computer uit.
ed
ad
Ga als volgt te werk om de computer te reinigen:
o
nl
ow
D
De computer reinigen en onderhouden
Als zich een van de volgende situaties voordoet:
• De computer is gevallen of de behuizing is beschadigd;
• De computer functioneert niet goed
Zie "Veelgestelde vragen" op pagina 42.
Om te beginnen - 19
ow
D
ed
ad
o
nl
R ONDLEIDING D O O R DE A CER
TABLET PC
m
fro
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
Nadat u de computer hebt ingesteld zoals wordt weergegeven in de
Set-uphandleiding, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe
Acer-computer.
U kunt informatie in uw computer invoeren via het aanraakscherm.
Tablet PC
De volgende illustraties tonen afbeeldingen van uw tablet-computer.
Bovenkant
1
2
3
Nr.
Item
Beschrijving
1
Volumetoets
Indrukken om het volume harder.
2
Volumetoets
Indrukken om het volume zachter te zetten.
3
MicroSD-kaartsleuf
Plaats een microSD-kaart in deze sleuf.
20 - Rondleiding door de Acer tablet PC
ow
D
ed
ad
o
nl
Led-indicatoren
Beschrijving
Blauw
Continu
De computer is volledig opgeladen en aangesloten.
Oranje
Continu
De computer wordt opgeladen en is aangesloten.
m
fro
Led-kleur Status
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Onderaanzicht
Rondleiding door de Acer tablet PC - 21
ow
D
ed
ad
o
nl
Voorkant
m
fro
1
3
e
Nr.
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
2
4
Item
Beschrijving
1
Lichtsensor
Detecteert omgevingslicht en past
automatisch de helderheid van het scherm
aan.
Niet beschikbaar op alle modellen.
2
Waarschuwinglampje Brandt wanneer de camera actief is.
camera
Niet beschikbaar op alle modellen.
3
Geïntegreerde
webcam
2-megapixel camera voor
videocommunicatie.
4
Toets met het
Windows
Druk eenmaal om het Startmenu te openen.
22 - Rondleiding door de Acer tablet PC
ow
D
ed
ad
o
nl
Opmerking: De display kan in een vaste stand vastgezet worden
wanneer er toepassingen gebruikt worden die ontworpen zijn voor een
specifieke stand. Zoals games en andere toepassingen met een weergave
in volledig scherm. Wanneer u videogesprekken voert, dient u de tablet
altijd in horizontale positie te houden.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Achteraanzicht
1
2
Nr.
Item
Beschrijving
1
Camera
Een 2-megapixelcamera om foto’s op hoge
resolutie te maken.
2
Waarschuwinglampje
camera
Brandt wanneer de camera actief is.
Niet beschikbaar op alle modellen.
Rondleiding door de Acer tablet PC - 23
ow
D
ed
ad
o
nl
Rechter-/linkerkant
m
fro
e
.b
rre
bo
2
3
n
de
5
an
.v
w
w
w
4
1
6
4
Nr.
1
2
Item
Beschrijving
Toets Aan/uit
Druk hier op om de tablet in te schakelen; druk
nogmaals in om de tablet in de slaapstand te
zetten. Indrukken en ingedrukt houden om de
tablet uit te schakelen.
Micro-usbaansluiting
Aansluiting voor usb-apparaten.
Een micro-usb naar usb-adapter is nodig voor
de aansluiting van usb-apparaten.
Wanneer u een usb-poort gebruikt, is het aan
te bevelen de stroomadapter aan te sluiten.
24 - Rondleiding door de Acer tablet PC
o
nl
ow
D
Item
Beschrijving
3
Micro HDMI-poort
Ondersteunt high-definition digitale
videosignalen.
4
Luidsprekers
Levert stereogeluid.
5
Gelijkstroom-ingang Aansluiting voor een adapter.
6
Headset/
Aansluiting voor audioapparaten (bijv.
luidsprekeraansluit- luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset
ing
met microfoon.
ed
ad
Nr.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Rondleiding door de Acer tablet PC - 25
ed
ad
o
nl
ow
D
m
fro
M ICRO - USB
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
De usb (Universal Serial Bus)-poort is een snelle seriële bus waarop u usb
kunt aansluiten en in serie kunt koppelen zonder overbelasting van de
systeembronnen.
De micro-usb-poort is een compacte poort die volledig compatibel is met
usb 2.0-apparaten.
Opmerking: Een micro-usb naar usb-adapter is nodig voor de
aansluiting van usb-apparaten die een aansluiting van normaal
formaat hebben.
Opmerking: Een micro-usb naar usb-adapter wordt alleen bij
bepaalde modellen meegeleverd.
26 - Micro-usb
ow
D
ed
ad
o
nl
H DMI - MICRO
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een door de industrie
ondersteunde, ongecomprimeerde, volledig digitale audio/video-interface.
HDMI levert een interface tussen enerzijds compatibele digitale audio/
videobronnen, zoals een set-top box, DVD-speler en A/V ontvanger en
anderzijds een compatibele digitale audio en/of videomonitor, zoals een
digitale televisie (DTV), via slechts één kabel.
Gebruik de hdmi-micro-poort van de computer voor het aansluiten van
high-end audio- en videoapparatuur. Door slechts één kabel te gebruiken
is de installatie overzichtelijk en snel.
Opmerking: Een hdmi-micro naar hdmi-adapter wordt alleen bij
bepaalde modellen meegeleverd.
Hdmi-micro - 27
ow
D
ed
ad
o
nl
W ERKEN MET HET VIRTUELE
TO ETSENBORD ( VIRTUAL
KEYBOARD)
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Microsoft Windows heeft een gemakkelijk virtueel toetsenbord (virtual
keyboard) voor de invoer van gegevens. Er zijn verschillende manieren
om het toetsenbord weer te geven:
Tik binnen een willekeurig tekstveld om het virtuele Windows-toetsenbord
(Windows virtual keyboard) weer te geven.
28 - Werken met het virtuele toetsenbord (virtual keyboard)
ow
D
ed
ad
o
nl
Tik in Bureaublad op het pictogram Toetsenbord in het systeemvak om
het toetsenbord weer te geven. Kijk op de "x" in de rechterbovenhoek van
het toetsenbord om het te sluiten.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Werken met het virtuele toetsenbord (virtual keyboard) - 29
ow
D
ed
ad
o
nl
D RAADLOZE NETWERKEN
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
De draadloze verbinding is ingeschakeld als de default.
w
w
w
Verbinding maken met het Internet
Windows detecteert tijdens het instellen alle beschikbare netwerken en
plaatst ze in een lijst. Kies uw netwerk en voer indien nodig het
wachtwoord in.
Het is ook mogelijk om de instructies via Internet Explorer te doorlopen.
Houd de ISP- of routergegevens bij de hand.
Draadloze netwerken
Een wireless LAN of WLAN is een draadloos lokaal netwerk, dat twee of
meer computers draadloos met elkaar verbindt. U kunt er bestanden,
randapparatuur en een internetverbinding mee delen.
Wat zijn de voordelen van een draadloos netwerk?
Mobiliteit
Draadloze LAN-systemen zorgen ervoor dat u en andere gebruikers van
uw thuisnetwerk toegang tot bestanden en apparatuur die is aangesloten
op een netwerk, bijv. een printer of een scanner, kunnen delen.
U kunt ook een internetverbinding delen met andere computers in uw huis.
30 - Draadloze netwerken
ow
D
ed
ad
o
nl
Eenvoudige en snelle installatie
Het installeren van een draadloos LAN gaat snel en eenvoudig en u hoeft
geen kabels door wanden en plafonds te trekken.
m
fro
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
bo
Onderdelen van een draadloos LAN
Voor het instellen van een draadloos thuisnetwerk hebt u het volgende
nodig:
Toegangspunt (router)
Toegangspunten (routers) zijn tweezijdige ontvangers die data uitzenden
naar de directe omgeving. Access points (toegangspunten) fungeren als
mediator tussen bekabelde en draadloze netwerken. De meeste routers
hebben een ingebouwde DSL-modem waardoor u toegang kunt krijgen tot
een high speed DSL-internetverbinding. De ISP (Internet Service Provider)
die u hebt gekozen, levert doorgaans een modem/router bij een abonnement
op hun diensten. Lees de documentatie die bij uw toegangspunt/router is
geleverd zorgvuldig door voor gedetailleerde setupinstructies.
Draadloze netwerken - 31
ow
D
ed
ad
o
nl
S CHERMSTAND EN G- SENSOR
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Uw computer heeft een ingebouwde versnellingsmeter die de stand van
de tablet detecteert en het scherm automatisch draait om dat aan te
passen aan de stand.
U kunt de schermstand vergrendelen door de vergrendelingsschakelaar te
gebruiken. De stand kan ook vergrendeld worden in andere
omstandigheden, zoals:
• Wanneer de tablet aangesloten is op de houder.
• Wanneer een HDMI-kabel aangesloten is.
• Wanneer er programma's draaien die voor een specifieke stand
ontworpen zijn.
Opmerking: Aangeraden wordt uw tablet in horizontale stand te
houden met de webcam aan de bovenzijde van het scherm wanneer
u een videogesprek voert. Draai uw scherm in horizontale positie en
gebruik de vergrendelingsschakelaar om de stand te vergrendelen
voordat u een videogesprek begint.
De vergrendelde status van de schermstand zal worden aangegeven door
middel van pictogrammen die kort op het scherm worden weergegeven
wanneer de status verandert.
32 - Schermstand en G-sensor
ow
D
ed
ad
o
nl
E NERGIEBEHEER
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de
systeemactiviteit controleert. Onder systeemactiviteit valt activiteit van één
of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde schijf,
randapparatuur aangesloten op de computer en videogeheugen. Wanneer
er geen activiteit gedetecteerd wordt gedurende een bepaalde periode,
schakelt de computer enkele of alle apparaten uit om energie te besparen.
Stand-by
Snel opstarten uitschakelen
Uw computer gebruikt Snel opstarten om een snelle opstart te maken,
maar gebruikt ook een kleine hoeveelheid energie om op signalen voor
opstart te controleren. Door deze controles zal de batterij van de computer
langzaam leeg raken.
Wanneer u de energiebehoeften van uw computer en de schade voor het
milieu wilt beperken, dient u Snel opstarten uit te schakelen:
Opmerking: Wanneer Snel opstarten uitgeschakeld is, zal de
computer meer tijd gebruiken om op te starten vanuit de Slaapstand.
Uw computer zal evenmin opstarten wanneer deze een instructie voor
opstarten ontvangt via een netwerk (Wake on LAN).
Energiebeheer - 33
m
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
3. Selecteer Meer Energie-opties.
fro
2. Klik op Energie-opties in het Meldingsgebied.
ed
ad
o
nl
ow
D
1. Open het bureaublad.
4. Selecteer Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen.
5. Om Instellingen voor afsluiten te openen, selecteert u Instellingen
wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn.
34 - Energiebeheer
ow
D
ed
ad
o
nl
6. Scrol naar beneden en schakel Snel opstarten inschakelen, uit.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
7. Selecteer Wijzigingen opslaan.
Energiebeheer - 35
ed
ad
o
nl
ow
D
m
fro
A CCU
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
De computer gebruikt een geïntegreerde accu die lang zonder opladen
gebruikt kan worden.
Kenmerken van de accu
De accu wordt opgeladen zodra u de computer aansluit op de adapter. De
computer biedt ondersteuning voor opladen-tijdens-gebruik, zodat u de
accu kunt opladen terwijl u de computer gewoon gebruikt. Als de
computer echter is uitgeschakeld, wordt de accu aanzienlijk sneller
opgeladen.
De accu opladen
Sluit de adapter aan op de computer, en steek hem in het stopcontact. Als
de adapter op het lichtnet is aangesloten, kunt u de computer blijven
gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen. Als de computer echter is
uitgeschakeld, wordt de accu aanzienlijk sneller opgeladen.
Opmerking: U wordt aangeraden de accu op te laden voordat u naar
bed gaat. Door de accu de nacht voordat u op pad gaat op te laden,
kunt u de volgende dag beginnen met een volledig opgeladen accu.
Een nieuwe accu prepareren
Voordat u een accu voor het eerst gebruikt, volgt u deze preparatie:
1. Sluit de adapter aan en laad de accu op.
36 - Accu
ed
ad
o
nl
ow
D
2. Koppel de adapter los.
m
fro
3. Zet de computer aan en gebruik uitsluitend accustroom.
w
e
.b
rre
5. Sluit de adapter aan en laad de accu opnieuw volledig op.
bo
n
de
an
.v
w
w
4. Maak de batterij helemaal leeg totdat de waarschuwing verschijnt dat de
batterij bijna leeg is.
Volg deze stappen totdat de accu driemaal is opgeladen en ontladen.
Gebruik deze preparatie voor alle nieuwe accu's of als een accu
gedurende langere tijd niet is gebruikt.
Waarschuwing! Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder
0°C (32°F) of boven 45°C (113°F). Extreme temperaturen kunnen
een negatieve invloed hebben op de accu.
Door de accupreparatie te volgen, bereidt u de accu voor om zoveel
mogelijk energie vast te houden. Als u deze preparatie niet volgt, kan de
accu niet de optimale capaciteit benutten en is de levensduur korter.
De gebruiksduur van de accu wordt daarnaast negatief beïnvloed door de
volgende gebruikspatronen:
• De computer gebruiken met een constante AC-stroom.
• De accu niet volledig ontladen en opladen, zoals hierboven is
beschreven.
• Frequent gebruik; hoe vaker u de accu gebruikt, hoe sneller zal het
einde van de levensduur worden bereikt. Een standaard computeraccu
heeft een levensduur van ongeveer 300 maal opladen.
Accu - 37
ed
ad
o
nl
ow
D
Levensduur van de accu optimaliseren
fro
m
Door de levensduur van de accu te optimaliseren, haalt u alles uit de accu,
waardoor u de accu vaker en sneller kunt opladen. U wordt aangeraden
onderstaande suggesties op te volgen:
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
• Gebruik netstroom indien mogelijk en reserveer de accu voor mobiel
gebruik.
• Verwijder accessoires die niet worden gebruikt (bijv. een usbschijfstation), omdat deze toch nog energie kunnen blijven gebruiken.
• Plaats de pc op een koele, droge plek. De aanbevolen temperatuur is
van 10°C (50°F) tot 30°C (86°F). Bij hogere temperaturen ontlaadt de
accu sneller.
• Overladen vermindert de levensduur van de accu.
• Zorg goed voor adapter en accu.
Het accuniveau controleren
De energiemeter van Windows geeft het actuele accuniveau aan. Plaats
de cursor op het batterij/energiepictogram op de taakbalk om het actuele
energieniveau van de accu te zien.
38 - Accu
ed
ad
o
nl
ow
D
Waarschuwing weinig energie
m
fro
Als u de accu gebruikt, let dan op de energiemeter van Windows.
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Waarschuwing! Sluit de adapter zo snel mogelijk aan zodra de
waarschuwing voor weinig energie verschijnt. Gegevens gaan
verloren wanneer u de accu volledig laat ontladen en de
computer daardoor uitschakelt.
Als de waarschuwing voor weinig energie verschijnt, gaat u, afhankelijk
van de situatie, als volgt te werk:
Situatie
Aanbevolen handeling
Zowel de adapter als
een stopcontact zijn
beschikbaar.
1. Sluit de adapter aan op de computer en steek
deze in een stopcontact.
2. Sla alle noodzakelijke bestanden op.
3. Ga verder met werken.
Schakel de computer uit als u de accu snel
wilt opladen.
Adapter noch
stopcontact zijn
beschikbaar.
1. Sla alle noodzakelijke bestanden op.
2. Sluit alle toepassingen.
3. Schakel de computer uit.
Accu - 39
ow
D
ed
ad
o
nl
D E COMPUTER BEVEILIGEN
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Uw computer is een kostbare investering waarvoor u uiteraard goed zorg
moet dragen. In dit gedeelte tonen we u hoe u zorg draagt voor uw
computer en hoe u deze beveiligt tegen misbruik door derden.
Wachtwoorden gebruiken
U kunt drie typen wachtwoorden instellen om ongeoorloofd gebruik van
uw computer te voorkomen. Deze wachtwoorden beveiligen uw computer
en uw gegevens op verschillende niveaus:
• Met een beheerderswachtwoord voorkomt u ongeoorloofde toegang tot
de BIOS. Als u een beheerderswachtwoord instelt, moet u dit
wachtwoord typen om toegang te verkrijgen tot de BIOS. Zie "BIOS
utility" op pagina 72.
• Met een gebruikerswachtwoord voorkomt u ongeoorloofd gebruik van
uw computer. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit
de Slaapstand (indien beschikbaar) voor een maximale beveiliging.
• Door een wachtwoord bij opstarten in te stellen om de computer te
starten vermijdt u dat derden zich een toegang verschaffen tot uw
gegevens. Combineer het gebruik van dit wachtwoord met
wachtwoordbeveiliging tijdens het opstarten en bij het activeren vanuit
de Slaapstand (indien beschikbaar) voor een maximale beveiliging.
40 - De computer beveiligen
ow
D
ed
ad
o
nl
Belangrijk: Vergeet uw beheerderswachtwoord niet! Als u het
wachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw
leverancier of een erkend servicecentrum.
m
fro
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Wachtwoorden invoeren
e
Als er een wachtwoord is ingesteld, wordt middenin het scherm een
wachtwoordvenster weergegeven.
• Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, wordt dit gevraagd
wanneer u de BIOS opent.
• Voer het beheerderswachtwoord in en druk op <Enter> als u de BIOS
wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt er een
waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op <Enter>.
• Als het gebruikerswachtwoord is ingesteld en het wachtwoord bij
opstarten is ingeschakeld, wordt tijdens het opstarten het wachtwoord
gevraagd.
• Voer het gebruikerswachtwoord in en druk op <Enter> als u de
computer wilt gebruiken. Als u een onjuist wachtwoord invoert,
verschijnt er een waarschuwing. Probeer het opnieuw en druk op
<Enter>.
Belangrijk: U krijgt drie kansen om het correcte wachtwoord in te
voeren. Als u driemaal een onjuist wachtwoord invoert, wordt het
systeem geblokkeerd. Verschuif de stroomschakelaar en houd
de aan/uit-knop vier seconden ingedrukt om de computer uit te
schakelen. Schakel de computer weer in en probeer het opnieuw.
De computer beveiligen - 41
ow
D
ed
ad
o
nl
V EELGESTELDE VRAGEN
m
fro
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Hieronder volgt een overzicht van situaties die zich kunnen voordoen
tijdens het gebruik van de computer. Bij elke situatie worden eenvoudige
antwoorden en oplossingen voorgesteld.
Ik heb de stroom ingeschakeld, maar de computer start niet op
Kijk of het stroomlampje brandt:
• Als dit niet brandt, krijgt de computer geen stroom. Controleer het
volgende:
• Als u de accu gebruikt, is deze wellicht bijna leeg en krijgt de
computer geen stroom meer. Sluit de adapter aan om de accu
opnieuw op te laden.
• Controleer of de adapter correct is aangesloten op de computer en op
het stopcontact.
• Als het lampje wel brandt, controleert u het volgende:
• Heeft u een usb-opslagapparaat (usb-station of smartphone) op uw
computer aangesloten? Koppel deze los en druk op <Ctrl> + <Alt> +
<Del> om het systeem opnieuw op te starten.
Er wordt niets weergegeven op het scherm
De energiebesparingsfunctie van de computer schakelt het scherm
automatisch uit om energie te besparen. Druk op een toets om het scherm
weer te activeren.
42 - Veelgestelde vragen
ow
D
ed
ad
o
nl
Als u het scherm niet kunt activeren door op een toets te drukken, dan
kunnen drie dingen daarvan de oorzaak zijn:
m
fro
bo
n
de
an
.v
w
w
w
• Het helderheidsniveau is te laag. Druk op <Fn> + < > om de
helderheid te verhogen.
e
.b
rre
• De weergave kan zijn ingesteld op een externe monitor. Druk op de
schakeltoets voor het beeldscherm <Fn> + <F5> om de weergave terug
te schakelen naar het LCD-scherm.
• Als het lampje van de Standby-stand brandt, is de standby-stand
ingeschakeld. Druk kort op de aan/uit knop om verder te gaan.
De computer geeft geen geluid weer
Controleer het volgende:
• Het volume kan zijn uitgeschakeld. Kijk naar het pictogram
(luidsprekert) op de taakbalk van Windows voor de volumeregeling. Als
er op het pictogram een rondje met een rode streep zit, klikt u op het
pictogram en schakelt u het selectievak Alles dempen uit.
• Het volume is mogelijk te laag. Open de volumeregeling van Windows
via het pictogram voor de volumeregeling op de taakbalk. U kunt ook de
knoppen voor de volumeregeling gebruiken om het volume aan te
passen.
• Indien hoofdtelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers op de lijn-uit
poort van het voorpaneel van de computer zijn aangesloten, worden de
interne luidsprekers automatisch uitgeschakeld.
Veelgestelde vragen - 43
ow
D
ed
ad
o
nl
Het toetsenbord reageert niet
Sluit een extern toetsenbord aan op een USB poort van de computer. Als
dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend
servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
De printer werkt niet
Controleer het volgende:
• Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is
ingeschakeld.
• Controleer of de printerkabel goed is aangesloten op een USB-poort en
de desbetreffende poort van de printer.
Informatie over serviceverlening
ITW (International Travelers Warranty)
Voor uw computer geldt een ITW (International Travelers Warranty), zodat
u veilig en gerust met uw computer op reis kunt. U kunt een beroep doen
op ons wereldwijde netwerk van servicecentra voor een helpende hand.
Bij aankoop van de computer ontvangt u een ITW-paspoort. In dit
paspoort vindt u alles wat u moet weten over het ITW-programma. Het
boekje bevat een lijst met beschikbare, erkende servicecentra. Lees dit
paspoort zorgvuldig door.
Zorg dat u het ITW-paspoort altijd bij de hand hebt wanneer u onderweg
bent, zodat u een beroep kunt doen op de diensten van onze
ondersteunende centra. Bewaar uw aankoopbewijs in de flap vooraan op
het ITW-paspoort.
44 - Veelgestelde vragen
ow
D
ed
ad
o
nl
Als u zich bevindt in een land waar geen erkende Acer-ITW-service
beschikbaar is, kunt u contact opnemen met een kantoor in een naburig
land. Bezoekt u www.acer.com.
m
fro
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
Voordat u belt
Zorg dat u bij de computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt
voordat u Acer belt voor online-service. Met uw medewerking kunnen we
uw problemen sneller en efficiënter oplossen. Als er foutberichten of
geluidssignalen door de computer zijn weergegeven, schrijf deze dan op
of noteer het aantal en de volgorde van de pieptonen.
Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Type computer en model:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Veelgestelde vragen - 45
o
nl
ow
D
ed
ad
Tips en hints voor het gebruik van Windows 8
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
We weten dat dit een nieuw besturingssysteem is, dat enige tijd in beslag
zal nemen om eraan gewend te raken; daarom hebben we een aantal
hulpmiddelen gecreëerd om u op weg te helpen.
Er zijn drie punten die u niet moet vergeten
1. Starten
De Start-knop is niet langer beschikbaar; u kunt apps openen in het
Startscherm.
2. Tegels
Live-tegels zijn gelijk aan miniaturen van de apps.
3. Charms
Met charms kunt u handige functies uitvoeren, zoals media delen, de pc
uitschakelen of instellingen wijzigen.
Hoe gebruik ik charms?
Veeg naar binnen over het scherm vanaf de rechterzijde.
Hoe kom ik bij Start terecht?
Druk op de Windowstoets of veeg naar binnen over het scherm vanaf de
rechterzijde en tik op de Startcharm.
46 -
ed
ad
o
nl
ow
D
Hoe spring ik heen en weer tussen apps?
fro
m
Veeg naar binnen over het scherm vanaf de linkerzijde om door de apps
te bladeren die momenteel geactiveerd zijn.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Hoe schakel ik de computer uit?
Veeg naar binnen over het scherm vanaf de rechterzijde, tik op
Instellingen > Energie en kies de gewenste actie. U kunt ook in het
bureaublad tikken op Acer Aan/uit-knop en de actie selecteren die u wilt
uitvoeren.
Waarom is er een nieuwe interface.
De nieuwe interface van Windows 8 is ontworpen om goed te werken met
schermaanrakingen. Apps uit de Windows Store zullen automatisch het
hele scherm gebruiken en hoeven niet op de traditionele manier te worden
gesloten. Apps uit de Windows Store zullen bij opstarten worden
weergegeven in de vorm van live-tegels
Wat zijn ’live-tegels’?
Live-tegels zijn gelijk aan de miniaturen van apps en zullen worden
geüpdatet met nieuwe inhoud wanneer u verbonden bent met het internet.
Zo kunt u bijvoorbeeld updates van het weer of de beurs bekijken zonder
de app te hoeven openen.
- 47
ed
ad
o
nl
ow
D
Hoe kan ik mijn computer ontgrendelen?
fro
m
Veeg het vergrendelde scherm omhoog en tik op het pictogram van een
gebruikersaccount om de computer te ontgrendelen. Wanneer er voor uw
account een wachtwoord is ingesteld, zult u het wachtwoord moeten
invoeren om verder te kunnen gaan.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Tik op het pictogram voorbeeld om de tekens te zien die u hebt ingevoerd
om te garanderen dat het wachtwoord correct is.
Hoe kan ik mijn computer aanpassen?
U kunt Start aanpassen door de achtergrond te veranderen of door de
tegels anders te rangschikken om ze aan te passen aan uw persoonlijke
behoeften.
Verander de achtergrond door vanaf de rechterzijde van het scherm naar
binnen te vegen en tik op Instellingen > PC-instellingen wijzigen >
Personaliseren. Tik op Startscherm boven in de pagina en selecteer een
kleur en een afbeelding.
Hoe verplaats ik de tegels?
Tik op een tegel en houd die vast om hem te selecteren en versleep die
dan naar de plek in Start waar u wilt dat hij wordt weergegeven. De
andere tegels zullen verplaatst worden om zich aan te passen aan de
tegel op de nieuwe locatie.
Kan ik de tegels kleiner of groter maken?
Tik en versleep de tegel naar beneden en laat die los. Selecteer Kleiner
of Groter in het menu dat onder in het scherm wordt weergegeven.
48 -
ow
D
ed
ad
o
nl
Hoe kan ik de Schermblokkering aanpassen?
U kunt de schermblokkering aanpassen met een andere afbeelding of om
een snelle status en meldingen weer te geven, aangepast aan uw
persoonlijke behoeften.
m
fro
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
bo
Verander de achtergrond door vanaf de rechterzijde van het scherm naar
binnen te vegen en tik op Instellingen > PC-instellingen wijzigen >
Personaliseren. Tik op Schermblokkering boven in de pagina en
selecteer de afbeelding en de apps die u graag zou willen zien in de
schermblokkering.
Hoe sluit ik een open app?
Veeg het venster omlaag vanaf de bovenzijde naar de onderzijde van het
scherm.
Kan ik de schermresolutie wijzigen?
Veeg vanaf de rechterzijde van het scherm naar binnen en tik op Zoeken,
tik op het tekstvak om het schermtoetsenbord te openen en typ
'Configuratiescherm' om het resultaat weer te geven; tik op
Configuratiescherm > Beeldschermresolutie aanpassen.
Ik wil Windows gebruiken op de manier zoals ik dat gewend ben geef mij mijn bureaublad terug!
Tik in Start op de tegel Bureaublad om een traditioneel bureaublad te
zien. U kunt apps die u vaak gebruikt, vastmaken aan de taakbalk om ze
gemakkelijk te kunnen openen.
- 49
ow
D
ed
ad
o
nl
Als u op een app klikt die niet afkomstig is uit de Windows Store, opent
Windows de app automatisch met het Bureaublad.
m
fro
n
de
an
.v
w
w
w
Waar zijn mijn apps?
e
.b
rre
bo
Veeg vanaf de rechterzijde van het scherm naar binnen en tik op Zoeken,
voer de naam van de app in die u wilt openen op het schermtoetsenbord.
De resultaten zullen worden weergegeven aan de linkerzijde van het
scherm.
Om een volledige lijst met apps weer te geven, veegt u vanaf de
onderzijde van het scherm omhoog en tikt u Alle apps.
Hoe kan ik een app laten weergeven in Start?
Wanneer u zich in Alle apps bevindt en een app wilt laten weergeven in
Start, tikt u op de app, houd vast en sleep de app naar beneden en laat de
app los. Tik op Aan startscherm vastmaken in het menu dat onder in het
scherm wordt weergegeven.
Hoe kan ik een tegel verwijderen uit Start?
Tik en versleep de app naar beneden en laat die los. Tik op Losmaken
van Start in het menu dat onder in het scherm wordt weergegeven.
Hoe kan ik een app laten weergeven in mijn taakbalk in Bureaublad?
Wanneer u zich in Alle apps bevindt en een app wilt laten weergeven in
Desktop, tikt u op de app, houd vast en sleep de app naar beneden en
laat de app los. Selecteer Aan taakbalk vastmaken in het menu dat
onder in het scherm wordt weergegeven.
50 -
ow
D
ed
ad
o
nl
Hoe kan ik apps installeren?
U kunt apps uit de Windows Store downloaden van Store. U dient te
beschikken over een Microsoft-ID om apps in de Store te kunnen kopen
en te downloaden.
m
fro
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
Ik kan apps als Kladblok en Paint niet vinden! Waar zijn ze?
Veeg vanaf de rechterzijde van het scherm naar binnen en tik op Zoeken,
voer de naam van de app in die u wilt openen op het schermtoetsenbord.
U kunt ook Alle apps openen en naar 'Windows-accessoires' gaan om een
lijst met oudere programma's te bekijken.
Wat is een Microsoft-ID (account)?
Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord die
u gebruikt om u aan te melden bij Windows. U kunt elk willekeurig
e-mailadres gebruiken, maar het beste is om het adres te kiezen dat u al
gebruikt om te communiceren met vrienden en om zich aan te melden bij
uw favoriete websites. Wanneer u zich aanmeldt bij uw pc met de
Microsoft-account zult u met uw pc verbinding maken met mensen,
bestanden en apparaten die belangrijk voor u zijn.
Heb ik er een nodig?
U hebt geen Microsoft-ID nodig om Windows 8 te gebruiken, maar het
maakt uw leven wel gemakkelijker omdat u dan de gegevens van
verschillende machines die zijn aangemeld met een Microsoft-ID kunt
synchroniseren.
- 51
ow
D
ed
ad
o
nl
Hoe kom ik aan een Microsoft-ID?
Als u Windows 8 al hebt geïnstalleerd en u nog niet hebt aangemeld met
een Microsoft-account, of als u geen Microsoft-account hebt en eentje wilt
maken, veegt u vanaf de rechterzijde van het scherm naar binnen en klikt
u op Instellingen > PC-instellingen wijzigen > Gebruikers >
Overschakelen naar een Microsoft-account en volgt u de instructies op
het scherm.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Hoe voeg ik favorieten toe aan Internet Explorer?
Internet Explorer 10 maakt geen gebruik van de traditionele favorieten,
maar kunt u in plaats daarvan snelkoppelingen vastmaken aan Start.
Nadat u de pagina geopend hebt, veegt u vanaf de onderrand van het
scherm omhoog om het menu onder in het scherm te openen. Tik op Aan
startscherm vastmaken.
Hoe controleer ik of er Windows updates zijn?
Veeg vanaf de rechterzijde van het scherm naar binnen en tik op
Instellingen > PC-instellingen wijzigen > Windows-updates. Tik op Nu
controleren op updates.
Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie kunt u de volgende pagina's bezoeken:
• Windows 8 handleidingen: www.acer.com/windows8-tutorial
• FAQ's ter ondersteuning: www.acer.com/support
52 -
ed
ad
o
nl
ow
D
Problemen oplossen
fro
m
In dit hoofdstuk worden oplossingen aangereikt voor het verhelpen van
algemene systeemproblemen.
Doet zich een probleem voor, lees dan eerst dit hoofdstuk voordat u een
monteur raadpleegt. Voor ernstige problemen moet de computer worden
opengemaakt. Probeer dit niet zelf te doen. Neem contact op met uw
leverancier of de geautoriseerde servicecentra voor hulp.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Tips voor het oplossen van problemen
Deze computer maakt gebruik van een geavanceerd ontwerp waardoor
foutmeldingen op het scherm verschijnen om u te helpen bij het oplossen
van problemen.
Wanneer het systeem een foutmelding weergeeft of een fout zich
voordoet, zie dan "Foutmeldingen". Wanneer het probleem niet kan
worden opgelost, neem dan contact op met de leverancier. Zie
"Informatie over serviceverlening" op pagina 44.
Foutmeldingen
Wanneer u een foutmelding krijgt, noteer dan het bericht en corrigeer de
fout. De volgende tabellijsten vermelden foutmeldingen in alfabetische
volgorde samen met de aanbevolen actie.
Foutmeldingen
Mogelijke oplossing
CMOS battery bad
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
- 53
o
nl
ow
D
Mogelijke oplossing
CMOS checksum
error
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
Disk boot failure
Plaats een systeemdisk (opstartbaar) en druk dan
op <Enter> om opnieuw op te starten.
Equipment
configuration error
Druk op <F2> (tijdens POST) om de BIOS utility
te starten en en klik dan op Exit in de BIOS utility
om opnieuw op te starten.
Hard disk 0 error
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
Hard disk 0 extended
type error
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
I/O parity error
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
Keyboard error or no
keyboard connected
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
Keyboard interface
error
Neem contact op met uw leverancier of een
bevoegd servicecentrum.
Memory size
mismatch
Druk op <F2> (tijdens POST) om de BIOS utility
te starten en en klik dan op Exit in de BIOS utility
om opnieuw op te starten.
ed
ad
Foutmeldingen
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Wanneer u nog steeds problemen tegenkomt nadat u de correcties
uitgevoerd hebt, neem dan contact op met uw leverancier of een bevoegd
servicecentrum.
54 -
ed
ad
o
nl
ow
D
m
fro
H ERSTEL
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Als er een probleem optreedt, en de veelgestelde vragen geen oplossing
bieden, kunt u de computer 'herstellen' - m.a.w. terugbrengen naar een
eerdere toestand.
Dit onderdeel beschrijft de hersteltools die beschikbaar zijn op de
computer. Acer levert Acer Recovery Management, waarmee u een
herstelback-up, een back-up met stuurprogramma's en toepassingen kunt
maken. Om de herstelopties te starten, gebruikt u hulpmiddelen uit
Windows of de herstelback-up.
Opmerking: Acer Recovery Management is uitsluitend beschikbaar
als een Windows-besturingssysteem al is geïnstalleerd.
Belangrijk: Het wordt aanbevolen dat u zo snel mogelijk een
Herstelback-up en een Back-up met stuurprogramma's en
toepassingen maakt.
In bepaalde situaties vereist een volledige back-up een usbherstelback-up.
Herstel - 55
ed
ad
o
nl
ow
D
Een herstelback-up maken
fro
m
Om vanaf een usb-opslag te herstellen, moet u vooraf een herstelback-up
maken. De herstelback-up bevat de complete originele gegevens van de
harde schijf van de computer, inclusief WIndows en alle vooraf
geïnstalleerde stuurprogramma's en software. Met deze back-up kunt u de
standaardconfiguratie van de computer herstellen. Het programma biedt
tevens de optie alle instellingen en persoonlijke gegevens te bewaren,
zodat u deze later kunt herstellen.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Opmerking: Zorg dat u een usb-station met een capaciteit van
minstens 16 GB hebt.
1. In Start voert u 'Herstel' in en klikt u op Acer Recovery Management in
de lijst met apps.
56 - Herstel
ow
D
ed
ad
o
nl
2. Klik op Disk met fabriekswaarden maken. Het venster Herstelstation
verschijnt.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Zorg dat de optie Gegevens van de herstelpartitie naar het
herstelstation kopiëren is geselecteerd. De levert de meest complete
en veiligste herstelback-up.
Herstel - 57
ed
ad
o
nl
ow
D
3. Sluit het usb-station aan en klik op Volgende.
m
fro
• Zorg dat het usb-station voldoende capaciteit heeft voordat u verder
gaat. De herstelback-up vereist minstens 16 GB opslagruimte.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
4. De voortgang van de back-up is zichtbaar op het scherm.
5. Volg het proces totdat het voltooid is.
6. Zodra de herstelback-up is gemaakt, kunt u ervoor kiezen dat de
herstelgegevens op de computer worden verwijderd. Als u deze
gegevens verwijdert, kunt u met de usb-herstelback-up de computer
herstellen, maar als u het usb-station verliest of wist, kunt u de computer
niet herstellen.
58 - Herstel
ed
ad
o
nl
ow
D
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
7. Koppel het usb-station los en markeer het.
Belangrijk: Schrijf een unieke beschrijving op het station, zoals
'Windows Herstelback-up'. Bewaar de back-up op een veilige
plek die u niet vergeet.
Back-up maken van stuurprogramma's en
toepassingen
Maak een Backup van stuurprogramma's en toepassingen, met daarop de
vooraf, in de fabriek geïnstalleerde software en stuurprogramma's van de
computer, via een usb-opslagapparaat, of, als de computer beschikt over
een dvd-brander, met één of meer opneembare dvd's.
Herstel - 59
ow
D
ed
ad
o
nl
1. In Start voert u 'Herstel' in en klikt u op Acer Recovery Management in
de lijst met apps.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
2. Klik op Back-up maken van stuurprogramma's en toepassingen.
Sluit het usb-station aan of plaats een lege dvd in het optische station en
klik op Volgende.
60 - Herstel
ow
D
ed
ad
o
nl
• Wanneer u een usb-station gebruikt, moet u controleren of het
voldoende capaciteit heeft voordat u verder gaat.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
• Wanneer u dvd's gebruikt, zal ook het aantal lege beschrijfbare disks
worden weergegeven dat u nodig hebt voor het maken van de
hersteldisks. Zorg dat u het vereiste aantal vereiste identieke, lege
disks bij de hand hebt.
Herstel - 61
ow
D
ed
ad
o
nl
3. Klik op Start om bestanden te kopiëren. U ziet de voortgang van de
back-up in beeld.
m
fro
an
.v
w
w
w
4. Volg het proces totdat het voltooid is.
e
.b
rre
bo
n
de
• Wanneer u optische disks gebruikt, zal het station elke disk uitwerpen
wanneer het klaar is met het branden ervan. Verwijder de disk uit het
station en beschrijf deze met een permanente viltstift.
Als meerdere disks nodig zijn, plaatst u, zodra dit gevraagd wordt,
een nieuwe disk en klikt u op OK. Ga door totdat het proces
voltooid is.
• Wanneer u een usb-station gebruikt, moet u het usb-station
loskoppelen en duidelijk beschrijven.
Belangrijk: Schrijf een unieke beschrijving op elke back-up,
bijvoorbeeld 'Back-up van stuurprogramma's en toepassingen'.
Bewaar de back-up op een veilige plek die u niet vergeet.
Het systeem herstellen
Zo herstelt u het systeem:
1. Voer kleine reparaties uit.
Als één of twee software- of hardware-items niet meer correct
functioneren, kan het probleem wellicht worden opgelost door de
software of de stuurprogramma's opnieuw te installeren.
Voor informatie over het opnieuw installeren van software en
stuurprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd, zie
"Stuurprogramma's en toepassingen opnieuw installeren" op
pagina 63.
62 - Herstel
ow
D
ed
ad
o
nl
Voor instructies over het opnieuw installeren van software en
stuurprogramma's die niet vooraf zijn geïnstalleerd, zie de documentatie
of ondersteunende website van het betreffende product.
m
fro
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
2. Herstel een eerdere systeemtoestand.
Als het opnieuw installeren van software of stuurprogramma's niet helpt,
dan kan het probleem wellicht worden opgelost door een eerdere,
functionerende toestand van het systeem te herstellen.
Zie "Terug naar een eerdere momentopname van het systeem" op
pagina 65 voor instructies.
3. Herstel de fabrieksinstellingen van het besturingssysteem.
Als niets anders het probleem heeft verholpen en u de
fabrieksinstellingen van het systeem wilt herstellen, zie dan "De
fabriekstoestand van het systeem herstellen" op pagina 66.
4. Herstel de fabriekstoestand van het systeem.
Als niets anders het probleem heeft verholpen en u de
fabrieksinstellingen van het systeem wilt herstellen, zie dan "De
fabriekstoestand van het systeem herstellen" op pagina 66.
Stuurprogramma's en toepassingen opnieuw installeren
Als onderdeel van de probleemoplossing, dient u wellicht de toepassingen
en stuurprogramma’s, die in de fabriek op de computer zijn geïnstalleerd,
opnieuw te installeren. U kunt opnieuw installeren vanaf de harde schijf of
vanaf de gemaakte back-up.
Herstel - 63
ow
D
ed
ad
o
nl
• Andere toepassingen - Als u software opnieuw moet installeren die niet
al op de computer was geïnstalleerd, volgt u de installatie-instructies
van de betreffende software.
m
fro
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
• Stuurprogramma’s van nieuwe apparaten - Als u
apparaatstuurprogramma’s opnieuw wilt installeren die niet vooraf op de
computer zijn geïnstalleerd, volgt u de instructies van het betreffende
apparaat.
Wanneer u opnieuw installeert met Windows en de op uw computer
opgeslagen herstelinformatie:
• In Start voert u 'Herstel' in en klikt u op Acer Recovery Management
in de lijst met apps.
• Klik op Stuurprogramma’s of toepassingen opnieuw installeren.
64 - Herstel
ow
D
ed
ad
o
nl
• Als het goed is ziet u het onderdeel Inhoud van het Acer Resource
Center.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
• Klik op het pictogram installeren van het item dat u wilt
installeren. Volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien. Herhaal deze stap voor elk item dat u opnieuw wilt
installeren.
Terug naar een eerdere momentopname van het systeem
Microsoft Systeemherstel maakt periodiek een ‘momentopname’ van de
systeeminstellingen en bewaart dit als een herstelpunt. In de meeste
gevallen van lastig te verhelpen softwareproblemen, kunt u terugkeren
naar één van deze herstelpunten om het systeem weer aan de praat te
krijgen.
Herstel - 65
ow
D
ed
ad
o
nl
Windows maakt automatisch elke dag een extra herstelpunt, en ook elke
keer dat u software of stuurprogramma's installeert.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Opmerking: Voor meer informatie over het gebruik van Microsoft
Systeemherstel, voert u in Start, "Help" in en klikt u daarna op Help en
ondersteuning in de lijst met apps. Voer 'windows systeemherstel' in
het zoekvak van Help in en druk op Enter.
Een herstelpunt herstellen
1. In Start voert u "Configuratiescherm" in en klikt u op
Configuratiescherm in de lijst met apps.
2. Klik op Systeem en beveiliging > Onderhoudscentrum en klik daarna
onder in het scherm op Herstel.
3. Klik op Systeemherstel starten en vervolgens op Volgende.
4. Klik op het laatste herstelpunt (gemaakt op een moment dat uw systeem
correct functioneerde), klik op Volgende en daarna op Voltooien.
5. Er verschijnt een scherm ter bevestiging; klik op Ja. Het systeem wordt
hersteld met het opgegeven herstelpunt. Het herstelproces duurt enkele
minuten. Eventueel wordt de computer opnieuw opgestart.
De fabriekstoestand van het systeem herstellen
Als er problemen zijn opgetreden op de computer, die niet herstelbaar zijn
met andere methodes, dient u wellicht alles opnieuw te installeren om het
systeem naar de oorspronkelijke toestand te herstellen. U kunt herstellen
vanaf de harde schijf of vanaf de gemaakte hersteldisks.
66 - Herstel
ow
D
ed
ad
o
nl
• Wanneer u Windows nog steeds kunt uitvoeren en u de systeemhersteldvd's hebt, zie "Het systeem herstellen" op pagina 71.
m
fro
e
.b
Herstellen vanuit Windows
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
• Als Windows nog steeds kan worden gestart en de herstelpartitie niet is
verwijderd, zie dan "Herstellen vanuit Windows" op pagina 67.
Start Acer Recovery Management
• In Start voert u 'Herstel' in en klikt u op Acer Recovery Management in
de lijst met apps.
Er zijn twee opties beschikbaar, Fabrieksinstellingen herstellen (Mijn pc
resetten) of Aangepast herstel (Mijn pc vernieuwen).
Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alles op de harde schijven,
installeert vervolgens Windows en alle vooraf geïnstalleerde software en
stuurprogramma's. Als u nog toegang hebt tot belangrijke bestanden op
de harde schijf, maakt u daar nu back-ups van. Zie "Fabrieksinstellingen
herstellen met Acer Recovery Management" op pagina 68.
Herstel - 67
ow
D
ed
ad
o
nl
Aangepast herstel zal proberen uw bestanden (gebruikersgegevens) te
behouden maar zal alle software en stuurprogramma's opnieuw
installeren. Software die u hebt geïnstalleerd sinds de aankoop van uw pc
zal verwijderd worden (met uitzondering van de software die via Windows
Store geïnstalleerd is). Zie "Aangepast herstellen met Acer Recovery
Management" op pagina 70.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Fabrieksinstellingen herstellen met Acer Recovery Management
1. Klik op Fabrieksinstellingen herstellen.
Pas op: 'Fabrieksinstellingen herstellen' wist alle bestanden op
de harde schijf.
68 - Herstel
ed
ad
o
nl
ow
D
2. Het venster PC herstellen wordt geopend.
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Illustraties dienen slechts ter verwijzing.
3. Klik op Volgende en kies vervolgens hoe u de bestanden wilt wissen:
a. Verwijder de bestanden wist alle bestanden voordat u de computer
herstelt. Dit duurt ongeveer 30 minuten.
b. Station volledig wissen wist het station nadat elk bestand wordt
gewist, zodat de bestanden na de herstelpoging niet meer kunnen
worden weergegeven. Het wissen van het station duurt veel langer,
maximaal 5 uur, maar is veel veiliger aangezien oude bestanden
volledig worden verwijderd.
4. Klik op Herstellen.
5. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van de computer.
Vervolgens worden de bestanden naar de harde schijf gekopieerd.
6. Als de herstelpoging is voltooid, gebruikt u de computer door het proces
voor eerste keer starten te herhalen.
Herstel - 69
ow
D
ed
ad
o
nl
Aangepast herstellen met Acer Recovery Management
1. Klik op Aangepast herstel (gebruikersgegevens behouden).
m
fro
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
2. Het venster PC herstellen wordt geopend.
3. Klik op Volgende en vervolgens op Vernieuwen.
4. Het herstelproces begint met het opnieuw opstarten van de computer.
Vervolgens worden de bestanden naar de harde schijf gekopieerd. Dit
duurt ongeveer 30 minuten.
70 - Herstel
o
nl
ow
D
ad
H ET SYSTEEM HERSTELLEN
ed
m
fro
w
w
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
Opmerking: Deze sectie is wellicht niet van toepassing op uw model.
Uw computer wordt geleverd met dvd's voor systeemherstel, maar
beschikt niet over een optisch schijfstation (ODD). Schaf een extern
optisch schijfstation (ODD) aan en doorloop de volgende stappen om de
fabrieksinstellingen van uw computer te herstellen:
1. Schakel de computer volledig uit door de aan/uit-knop langer dan 4
seconden ingedrukt te houden of door te tikken op de Instellingen charm > PC-instellingen wijzigen > Algemeen. Tik in "Geavanceerde
opstart" op Nu opnieuw opstarten. Het scherm "Een optie kiezen" zal
worden weergegeven. Tik op Uw pc uitschakelen.
2. Sluit de ODD aan op de computer.
3. Open de BIOS van de computer - houd de toets Volume omhoog
ingedrukt voordat u de aan/uit-knop indrukt (laat beide knoppen los
nadat u de aan/uit-knop ingedrukt hebt).
4. Selecteer de optie Boot in het linkerpaneel.
5. Verplaats in "Prioriteitsvolgorde opstart" EFI DVD/CDROM naar de
eerste positie met gebruik van de verstrekte instructies.
6. Selecteer Exit in het linkerpaneel en selecteer Exit Saving Changes
aan de rechterzijde.
7. Plaats de dvd met het etiket "Systeem-dvd" en volg de instructies op het
scherm om het herstelproces te voltooien.
Het systeem herstellen - 71
ow
D
ed
ad
o
nl
BIOS UTILITY
m
fro
w
w
w
.b
rre
bo
n
de
an
.v
Het BIOS utility is een configuratieprogramma voor de hardware dat in het
Basic Input/Output System (BIOS) van uw computer is ingebouwd.
e
Omdat uw computer al is geconfigureerd en geoptimaliseerd, is het niet
nodig dit utility uit te voeren. Als u echter configuratieproblemen
ondervindt, moet u het programma wel uitvoeren.
Om het BIOS-hulpprogramma te activeren, schakelt u de computer uit en
houdt dan u de knop volume omlaag ingedrukt voordat u de aan/uit-knop
indrukt.
Opstartreeks
Om de opstartreeks in te stellen in de BIOS utility, activeert u de BIOS
utility en vervolgens kiest u Boot in de categorieën aan de bovenkant van
het scherm.
Wachtwoorden instellen
Om een wachtwoord bij opstart in te stellen, activeert u het BIOShulpprogramma en selecteert dan Security. Stel een
supervisorwachtwoord in en activeer dan Password on boot.
72 - BIOS utility
ow
D
ed
ad
o
nl
V OORSCHRIFTEN - EN
fro
m
VEILIGHEIDSMEDEDELING
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
FCC-VERKLARING
Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat uit de
klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschiften zijn opgesteld om een
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis.
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitstralen. Als de
apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen
veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.
Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen
functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te
schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.
Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker
de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te
nemen:
- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn
aangesloten.
- Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio-/televisiereparateur voor hulp.
Verklaring: Afgeschermde kabels
Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere
computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermde kabels.
Voorschriften- en veiligheidsmededeling - 73
ed
ad
o
nl
ow
D
VERKLARING: RANDAPPARATUUR
m
fro
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen
aan de Klasse B voorschriften mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik
van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van
radio- en televisieontvangst.
bo
n
de
an
.v
w
w
w
e
.b
rre
Pas op: Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de
fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de
computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet
doen.
OPMERKING VOOR CANADA
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
VOLDOET AAN HET RUSSISCHE REGULERINGSCERTIFICAAT
VERKLARING LCD-PIXEL
Het LCD-product is gemaakt met fabricagetechnieken van hoge precisie. Toch kunnen
sommige pixels soms verkeerd "vallen" of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit heeft
geen effect op de opgenomen afbeelding en is geen defect.
RADIO-APPARAAT REGULERINGSBERICHTEN
Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met
wireless LAN en/of Bluetooth.
74 - Voorschriften- en veiligheidsmededeling
ow
D
ed
ad
o
nl
Om radiofrequentie-storing met de geautoriseerde service te voorkomen, is dit apparaat
bestemd om binnenshuis gebruikt te worden.
fro
m
Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en
regio's waarin het is goedgekeurd voor wireless gebruik. Afhankelijk van de configuratie,
kan dit product wireless radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth
modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
w
w
w
Verklaring van overeenstemming voor EU landen
Hierbij verklaart Acer, dat deze computer voldoet aan de essentiële eisen en andere
relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EC.
Kanalen voor draadloos gebruik in verschillende regio's
N.-Amerika
2,412-2,462 GHz
K01 t/m K11
Japan
2,412-2,484 GHz
K01 t/m K14
Europa ETSI
2,412-2,472 GHz
K01 t/m K13
Frankrijk: Beperkte draadloze frequentiebandbreedte
In enkele gebieden in Frankrijk geldt een beperkte frequentiebandbreedte. Het maximaal
toegestaan vermogen binnenshuis is in het slechtste geval:
- 10 mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz
Opmerking: Kanalen 10 tot en met 13 maken gebruik van de bandbreedte tussen
2446,6 MHz en 2483,5 MHz.
Enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privéeigendom van publieke personen, is het gebruik gebonden aan een voorlopige
autorisatieprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegestaan
vermogen 100 mW op de 2446,5 - 2483,5 MHz band. Gebruik buitenshuis op publiek
eigendom is niet toegestaan.
Voorschriften- en veiligheidsmededeling - 75
ow
D
ed
ad
o
nl
In de onderstaande departementen geldt voor de gehele 2,4 GHz band:
m
w
w
w
- Maximaal toegestaan vermogen buitenshuis is 10 mW
fro
- Maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is 100 mW
rre
bo
n
de
an
.v
Departementen waarin het gebruik van de 2400 - 2483,5 MHz-band is toegestaan met
een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:
25 Doubs
59 Nord
71 Saone et Loire
02 Aisne
26 Drome
60 Oise
75 Paris
03 Allier
32 Gers
61 Orne
82 Tarn et Garonne
05 Hautes Alpes
36 Indre
63 Puy Du Dome
84 Vaucluse
08 Ardennes
37 Indre et Loire
88 Vosges
09 Ariege
41 Loir et Cher
64 Pyrenees
Atlantique
11 Aude
45 Loret
66 Pyrenees
12 Aveyron
50 Manche
67 Bas Rhin
90 Territoire de
Belfort
16 Charente
55 Meuse
68 Haut Rhin
94 Val de Marne
24 Dordogne
58 Nievre
70 Haute Saone
e
.b
01 Ain Orientales
89 Yonne
Deze vereiste zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen, zodat u de draadloze LANkaart wellicht in meer gebieden in Frankrijk kunt gebruiken.
Kijk op de website van ART voor de nieuwste informatie (www.art-telecom.fr).
Opmerking: De WLAN-kaart zendt minder dan 100 mW uit, maar meer dan 10 mW.
76 - Voorschriften- en veiligheidsmededeling
ow
D
ed
ad
o
nl
List van landencodes
m
fro
ISO 3166
w
w
2-lettercode
w
Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt:
Land
ISO 3166
Land
BE
Nederlands
NT
Cyprus
CY
Polen
PL
Tsjechië
CZ
Portugal
PT
Denemarken
DK
Slovakije
SK
Estland
EE
Slovenië
SL
Finland
FI
Spanje
ES
Frankrijk
FR
Zweden
SE
Duitsland
DE
Verenigd Koninkrijk
GB
Griekenland
GR
IJsland
IS
Hongarije
HU
Liechtenstein
LI
Ierland
IE
Noorwegen
NO
Italië
IT
Zwitserland
CH
Letland
LV
Bulgarije
BG
Litouwen
LT
Roemenië
RO
Luxemburg
LU
Turkije
TR
e
MT
België
.b
Malta
rre
AT
bo
n
de
an
.v
2-lettercode
Oostenrijk
CANADA – LICENTIEVRIJSTELLING VOOR RADIOCOMMUNICATIEAPPARATEN MET EEN LAAG
VERMOGEN (RSS-210)
Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)
De computer gebruikt low gain integral antennes die geen RF veld uitstralen dat niet
voldoet aan de eisen van Health Canada ter bescherming van de bevolking; raadpleeg
Safety Code 6, te verkrijgen van de website van Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/rpb
Voorschriften- en veiligheidsmededeling - 77
ow
D
ed
ad
o
nl
Dit apparaat voldoet aan de Canadese Standard of Industry RSS210.
m
fro
Dit digitaal apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese normen ICES-003, Versie
4 en RSS-210, nr. 4 (Dec 2000) en nr. 5 (Nov 2001).
w
w
w
e
.b
rre
bo
n
de
an
.v
"Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen,
dient het apparaat binnenshuis en uit de buurt van ramen gebruikt te worden om te zorgen
voor een maximale afscherming. Voor apparatuur (of voor de zendantenne ervan) die
buitenshuis geïnstalleerd is, dient een vergunning aangevraagd te worden."
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et
CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).
« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une
licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir
un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à
l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
Pas op: Bij gebruik van een IEEE 802.11a draadloos netwerk, mag dit apparaat
alleen binnenshuis gebruikt worden vanwege zijn werking in het 5,15 tot 5,25 GHz
frequentiebereik. Industry Canada vereist dat dit product binnenshuis gebruikt
wordt bij een frequentiebereik van 5,15GHz tot 5,25 GHz om mogelijk schadelijke
interferentie op de kanaalverdeling van mobiele satellietsystemen te verminderen.
Hoge energie radar is toegewezen als de hoofdgebruiker van de frequentiebanden
5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Deze radarstations kunnen storing
veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
De maximaal toegestane versterking voor gebruik met dit apparaat bedraagt 6dBi om te
voldoen aan de E.I.R.P limiet voor de frequentiebereiken van 5,25 tot 5,35 en 5,725 tot
5,85 GHz bij point-to-point functioneren.
78 - Voorschriften- en veiligheidsmededeling
Ver.: 01.01.01
Download PDF

advertising