Detská hviezda sa vracia!

Detská hviezda sa vracia!
číslo 41
9. októbra 2009
HereŘka Zuzana VaŘková (38) sa opäƃ chopila svojho remesla
Detská hviezda
sa vracia!
Bola tu a zrazu zmizla! Sympatická hereŘka Zuzana VaŘková, na ktorú si isto pamätáte
z rozprávky o Jablonke, Ři ako na AniŘku vo lme Kosenie Jastrabej lúky, moderátorku
Štúdia kontakt a Zóny D. Sláva a úspech! Toto všetko okúsila v destve i poŘas dospievania. A potom po nej zostalo ticho, vytratila sa... Objavila sa až v relácii o varení. Lenže
v kútiku duše túži znova stáƃ na doskách, ktoré znamenajú svet.
vyžaduje svoj Řas, kedže som na ne sama. Musím však dodaƃ, že nikdy som nevnímala, že by
som bola nejako populárna. Ale bola som a som
veűmi vśaŘná za to, že robím prácu, ktorá ma
nesmierne baví. Nie každý má to šƃastie.
Syn je už dospelý, dcérka sa už tiež bude
z roka na rok stávaƃ samostatnejšou,
najvyšší Řas dohnaƃ zameškané a dobyƃ
šoubiznis, nie? Je pravda, že v poslednej dobe
dobieham zameškané a sedím v divadle aspoŵ
každý druhý deŵ ako divák. Cítim, že mi divadlo
veűmi chýba, takže intenzívne pracujem na tom,
aby som si užila dosky, ktoré znamenajú svet.
34-0293
Zuzana VaŘková - vaše meno bolo kedysi
v titulkoch množstva relácií, seriálov, rozprávok... Potom nastal na dosƃ dlhú dobu
útlm a už bolo poŘuƃ iba váš hlas. PreŘo?
Pre rodinu, pre deti, pre cestovanie, pre podnikanie...
Už od detstva ste boli úspešná a veűmi
obsadzovaná hereŘka. Bolo ƃažké odísƃ
z obrazovky? Vzdaƃ sa obdivu, potlesku?
Ono sa to naozaj iba zdá, že som „odišla z obraPoŘas svojej hereckej odmlky sa Zuzana zu“, ale pravda je taká, že som mala stále veűa
VaŘková stihla vydaƃ, staƃ sa matkou a roz- príležitostí. A popritom som vychovala dve deti,
viesƃ. Na druhej strane sa doŘítate viac... syn už má osemnásƃ a dcérka päƃ, a to si tiež
Samosprávy majú problémy s aplikáciou
ko.eu
www.kosic
34-0163
sociálnych službách. Predovšetkým
však apelujú na potrebu zásadnej
novely zákona o sociálnych službách,
ktorá ponúkne systémové riešenie
financovania a zaručí občanom, že
v prípade odkázanosti na niektorú
zo služieb ju reálne aj dostanú. Jedným z odporúčaných návrhov pre
MPSVaR je aj vytvorenie pracovnej
skupiny na prípravu novely zákona,
ktorej členmi by mali byť aj zástupcovia združenia K8.
Mesto Košice počas pracovného
stretnutia oboznámilo vedúcich
sociálnych odborov krajských a partnerských miest z celého Slovenska aj
s fungovaním komunitných centier,
Krízového strediska Oceľová nádej a
Zariadenia opatrovateľskej služby na
Južnej triede, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Odbornú pracovnú skupinu tvoria
zástupcovia miest Bratislava, Banská
Bystrica, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Prešov, Košice, Lipany, Lučenec,
Brezno, Poprad a Spišská Nová Ves.
34-0279
stretnutia sa ďalej zhodli na tom, že
zákon o sociálnych službách nepriniesol systémové riešenie v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a
jeho implementácia nebola dostatočne pripravená. Tridsiati zástupcovia krajských a partnerských miest
konštatovali, že jeho prijatím bola
prenesená plná zodpovednosť za
poskytovanie sociálnych služieb seniorom na obce a mestá. Poukázali
aj na to, že nesystémové zabezpečenie potrebných finančných zdrojov v
konečnom dôsledku v praxi znamená reálne obmedzenie poskytovania
sociálnych služieb. Okrem uvedených
problémov sa krajské mestá stretávajú aj s mnohými ďalšími problémami súvisiacimi s implementáciou
zákona o sociálnych službách, ale i
zákona o sociálnoprávnej ochrane.
Zámerom odbornej skupiny K8 je
preto hľadať možnosti na zabezpečenie poskytovania sociálnej pomoci
odkázaným občanom. Navrhujú
urýchliť proces refundácie nákladov,
súvisiacich so zabezpečením kompetencií vyplývajúcich zo zákona o
34-0010
Samosprávy majú značné problémy
s aplikáciou zákona o sociálnych
službách, platného od začiatku roka.
Zhodli sa na tom vedúci sociálnych
odborov krajských a partnerských
miest z celého Slovenska, ktorí diskutovali v dňoch 5. a 6. októbra na
pôde Magistrátu mesta Košice o skúsenostiach s jeho implementáciou.
„Ide predovšetkým o oblasť financovania sociálnych služieb. Odborná
pracovná skupina bola vytvorená
na základe Vyhlásenia združenia
krajských miest SR K8. Jej úlohou
je na základe vzájomnej výmeny
skúseností dohodnúť sa na koordinovanom postupe pri implementácii
zákona o sociálnych službách, monitorovať dopady nového zákona na
rozpočty samospráv, ako aj poskytnúť relevantné informácie o situácii.
S cieľom naplniť stanovené zámery
sú na naše stretnutia pozývaní aj
zástupcovia MPSVaR SR a zástupcovia ZMOS-u,“ uviedla dnes vedúca
Oddelenia služieb obyvateľstvu Magistrátu mesta Košice Eva Dudová.
Účastníci piateho pracovného
15-0048
zákona o sociálnych službách
DOMÁCNOSŤ
TVPROGRAM
PONDELOK
12. október 2009
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Herkules IV. 8/22 09:20 V
mene zákona 09:50 Kapitán II. 1/8 11:40 Jediné dcéry 13:15
Bez stopy III. 1/23 14:10 Priatelia VII. 9-10/24 15:05 Kobra 11
V. 11/18 16:05 Walker, texaský ranger IV. 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:50 Bez servítky 18:30 V
mene zákona 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:20 DNES 19:45 Po23:25 Super finta
časie 19:50 Športové noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar
- rozhodnutie 20:50 Prvý krok 4/13 22:10 Paľba 22:40 112 23:25 Super finta - Akčná komédia, USA,
2001. Hrajú: O. Jones, E. Griffin 01:00 Impostor: Živá zbraň 02:35 A-tím IV. 1/23 03:25 Mestečko
Heuréka 04:45 Kobra 11 V. 11/18
05:30 Autosalón 05:50 PRVÉ NOVINY 06:00 KRIMI NOVINY
06:30 NOVINY TV JOJ 07:00 RANNÁ ŠOU S ADELOU A SAJFOM
09:00 Prvé oddelenie 30 09:20 Tajomstvá zátoky 11:20 Čo ste
urobili nášmu synovi?! 13:30 C. S. I. : Kriminálka New York V. 5
14:15 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII. 21 15:10 Vražedné čísla
6 16:10 C. S. I. : Kriminálka Miami II. 1/24 16:59 PRVÉ NOVINY
22:55 Webmaster
17:25 PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 31 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák 315 21:15 KEBY BOLO KEBY - Láska, sex a šťastie 2 22:15 Kutyil s. r. o. III. 7 22:55 Webmaster
- Zábavná relácia 23:30 Črepiny  00:40 Sladkých 17 02:15 Celebrity CAMP 03:10 Črepiny 
05:55 Ranný magazín 08:05 Útek zo zlatej krajiny 1/7 09:10
Šláger na šláger 09:40 Diagnóza: Vražda 57, 58/91 11:15 Sila
lásky I. 237 12:15 Dámsky magazín STV 13:30 Varení pečení
14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Divoký anjel 20/270 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 Počasie
16:30 Zostane to v rodine 17:10 Sila lásky III. 60, 61/200 19:00
20:15 Rok do svadby
Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie 20:15 Rok do svadby - Romantická komédia, Nemecko 2005. Účinkujú:
Muriel Baumeister, René Steinke 21:55 Reportéri 22:25 V sieti CIA 1/3 00:05 Prípad pre Samanthu
00:50 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 7, 8/26 01:45 Sila lásky III. 60, 61/200
... rozhovor
34-0319
(dokonŘenie rozhovoru z 1. strany)
VaŘková:
Po sláve netúžim!
STAVIAME
34-0313
Už druhý rok sa na Slovensku
úspešne nakrúcajú seriály. Vy
ste sa však objavili v jednom
z nich – v Paneláku, až teraz. Nie
je vám űúto, že vás neoslovili od
zaŘiatku? Myslím, že mi niŘ neutieklo. Je pravda, že nerobím síce hlavné
postavy, ale práce mám dosƃ. Navyše,
desaƃ rokov som podnikala – s rodiŘmi sme prevádzkovali rekreaŘný areál
pri SládkoviŘove, kde bolo práce vyše
hlavy.
Zdá sa mi, že sa úmyselne vyhýbate priamej odpovedi na priamu otázku... Ak znela otázka, Ři je je
mi to űúto, tak nie, nie je!
Žena, ktorú hráte, je napohűad
otravná, akoby každému liezla
na nervy... Vedeli by ste komunikovaƃ a spolupracovaƃ s űuśmi,
na ktorých vidíte, že o vás nestoja? To urŘite nie. Na tieto veci som
možno až precitlivelá. Akonáhle vycítim, že niekde nie som vítaná, viac
ma tam neuvidíte, ani keby Řo bolo.
Ale táto postava mi celkom vyhovuje.
Obűúbila som si ju.
A ako ste spokojná so svojou postavou? Ste typ hereŘky, ktorá
pre svoju vizáž urobí všetko?
Nepatrím k tým, Řo sa idú pre svoj
vzhűad zblázniƃ. S tým, ako vyzerám,
som spokojná a nebojujem nijako
zúrivo proti tomu, Řo mám dané do
vienka. Jasné, dobré krémy, kozmetika, kaderník, manikúra, pedikúra,
to považujem za samozrejmosƃ. A aj
trochu toho pohybu. Ale naozaj len
trochu (smiech).
ėi už s dokonalou alebo menej
dokonalou postavou, zdá sa, že
hereŘkám, ktoré sa zaraśujú medzi „váš roŘník“ svitá na lepšie
Řasy. Možno vás Řaká śalšia vlna
obrovského hereckého úspechu?
Veűká sláva- poűná tráva. Nikdy som
po nej netúžila. Ak sa űuśom páŘi to,
Řo robím a vážia si to, som šƃastná.
Nemyslím si, že moja spokojnosƃ v živote sa meria mojím hereckým úspechom. Ale iste by ma potešil. Na pűaci
sa totiž cítim ako ryba vo vode.
Po ƃažšom životnom období to
musí byƃ pre vás veűké zadosƃuŘinenie. Veś zrejme úplne opaŘne
ako tá ryba, ste sa cítili v Řase,
keś ste sa rozvádzali... Rozvod?
Áno, boli to ƃažké Řasy, ale našƃastie
sú za nami, a teraz sme v pohode. NiŘ
neűutujem. ėo ma nezabije, to ma
posilní a všetko zlé je na nieŘo dobré.
Vśaka za každú skúsenosƃ.
Napadlo mi, priezvisko VaŘková
je dievŘenské alebo po ex-manželovi? Priezvisko VaŘková je moje
dievŘenské priezvisko a pri ŵom aj
ostanem.
Mali ste predtuchu, tak ste si ho
radšej nezmenili? Ale zmenila, no
rýchlo som sa vrátila opäƃ k dievŘenskému.
ėo by ste odkázali ženám, ktoré
nad rozvodom premýšűajú, no
zároveŵ stále váhajú... V takých
veciach sa nedá radiƃ. Snáś len, robte
tak, aby deti trpeli Řo najmenej.
IVANA SMATANOVÁ
Foto: sa Z.V.
ėím vás upútal rozhovor so Zuzanou VaŘkovou? ėo jej chcete
odkázaƃ? O kom by ste si chceli preŘítaƃ o týždeŵ? Vaše postrehy
a námety zašlite na adresu: [email protected] sk
KE 09-41 STRANA - 02
SLUŽBY
RUSTIKÁLNY A ŠTÝLOVÝ NÁBYTOK
37-118
Otváracie hodiny:
Po - Pia: 9.00 - 16.30 hod.
So: 9.00 - 13.00
Rozumieme
Vašim
potrebám
jte
kontaktu
nás:
(smer Miškolc, za nadjazdom, oproti VSS)
cena dohodou vždy na mieste zákazky
Tel.: 0918 185 738
0918 185 880
74-0142
Hraničná 1, Košice- Barca
Máte starú poškodenú strechu?
Šikmú, alebo plochú?
Bez demontáže starej krytiny obnovíme strechy!
Šikmé aj ploché, eternitové, plechové, bitúmenové,
plus tepelná izolácia stien
74-0138
mob.: 0902 917520,0902 917521
www.sioroznava.sk
e-mail: [email protected] HĽADÁME o. zástupcov so živnostenským listom
83 0168
ŽIADNY PROBLÉM!
Naša spoločnosť má pre Vás
jedinečné riešenie!
Rýchlu obnovu starých a
poškodených striech!
životnosť min. 25 - 30 rokov!
KARIÉRA
KRTKOVANIE
35-0000
SUPER PRÁCA!
AJ BEZ ZNALOSTI CUDZIEHO JAZYKA
denný plat 464,71 - 929,43 € (14 - 28 tis.Sk)
cestovné, ubytovanie a strava ZADARMO
Práca v ČR, SR plat od 829,85 do 1991,64 €
(od 25 do 60 tis. Sk)
Sprostredkovanie, alebo informácie sú zadarmo,
platíte za telefonát 0,74 € (22,44 Sk)*
Infocentrum BSI, P.O.Box 83, 830 08 BA
Tel. 0986/ 88 88 88
volajte z celej SR, z pevnej linky, T-Mobile
alebo O2aj keó máte paušál v inom štáte,
denne aj cez víkend, sviatky 8:00 – 20:00
(noêný režim 20:00 – 8:00)
0910 408 357
0918 154 983
0918 154 982
CLASSE s.r.o. Koválovec 21,
908 63 Radošovce
KOŠICE: Senný trh 2
tel.: 055 / 625 13 20, fax: 055 / 622 08 53
e-mail: [email protected]
KOŠICE: Moldavská cesta 21
tel.: 055 / 622 59 28, fax: 055 / 622 59 27
e-mail: [email protected]
KE 09-41 STRANA - 03
32-0241X41
SUPER JOB
Rôzne druhy prác celozápadnej EU.
02-0260X41
navliekaním korálikov,
lepením, skladaním,
písaním, umiestnením
reklamy na Váš dom, plot,
auto atď.
32-0302X41
Nad 18 rokov */15 sek. s DPH min 2,98 € (89,76 Sk) s DPH
ZAROBTE SI DOMA
500 až 5 000 Euro
VRTNÉ PLOŠINY
37-0109
0905 743 408, 0908 985 976
74-0141
- čistenie a prebíjanie odpadového
potrubia
t bi a kkanalizácie
li á i
- použitie najmodernejšej techniky
- byty, domy a priemyselné budovy
- bezkonkurenčné ceny
- práca NONSTOP
DOMÁCNOSŤ
TVPROGRAM
UTOROK
13. október 2009
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Herkules IV. 9/22 09:20 V
mene zákona 09:45 Kapitán II. 2/8 11:45 Ľúbostný list 13:20
Bez stopy III. 2/23 14:15 Priatelia VII. 11-12/24 15:05 Kobra 11
V. 12/18 16:05 Walker, texaský ranger IV. 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:50 Bez servítky 18:30 V
mene zákona 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:20 DNES 19:45 Po21:40 Nočný let
časie 19:50 Športové noviny 20:00 Ordinácia v ružovej záhrade
21:40 Nočný let - Triler, USA, 2005. Hrajú: R. McAdamsová, C. Murphy 23:05 Odložený prípad V.
16/18 00:05 K-19: Stroj na smrť 02:25 Rodinná vojna I. 21/22 02:45 A-tím IV. 2/23 04:05 Mestečko
Heuréka I. 1/11 04:50 Kobra 11 V. 12/18
05:50 PROMI NOVINY 06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV
JOJ 07:00 RANNÁ ŠOU S ADELOU A SAJFOM 09:00 Prvé oddelenie 31 09:20 Sladkých 17 11:20 Policajt z L. A. II. 1/22 12:20 C. S.
I. : Kriminálka Las Vegas VII. 21 13:15 Medicopter 117 22 14:15
C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII. 22 15:10 Vražedné čísla 7 16:10
C. S. I. : Kriminálka Miami II. 2 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI
21:15 Odsúdené
NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 32 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák 316 21:15 Odsúdené 13 - Slovensko-český seriál (2009). Hrajú: Z. Mauréry, M. Ťapák 22:15 Profesionáli III. 7 23:15
Mafstory 00:15 C. S. I. : Kriminálka Miami II. 2 01:10 Odsúdené 02:00 Črepiny 
05:15 Zostane to v rodine 05:55 Ranný magazín 08:05 Útek
zo zlatej krajiny 2/7 09:10 Šláger na šláger 09:45 Diagnóza:
Vražda 59, 60/91 11:15 Sila lásky I. 238 12:15 Dámsky magazín
STV 13:30 Varení pečení 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30
Kaviareň Slávia 15:10 Divoký anjel 21/270 16:00 Správy STV o
16:00 16:25 Počasie 16:30 Zostane to v rodine 17:10 Sila lásky
21:45 Chodili sme spolu
III. 62, 63/200 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body sekundy 20:05 Počasie 20:15 Drišľakoviny 21:45 Chodili sme spolu
- Talkshow Petra Marcina 22:40 Obete a tí druhí 23:10 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka III. 11,
12/22 00:35 Prípad pre Samanthu 01:20 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 9, 10/26
KE 09-41 STRANA - 04
69-0210
74-0137
74-0139
34-0204
74-0011
37-0070
SLUŽBY
AUTO-MOTO
Nakoľko riadková občianska inzercia je u nás bezplatná, redakcia
nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v nekomerčnom inzeráte,
za obsah inzerátu zodpovedá zadávateľ. Riadková občianska inzercia
sa podáva poštou, osobne alebo
e-mailom (s diakritikou). Nie telefonicky!!!
POČÍTAČE
$ Odpredám počítačovú zostavu z firmy - zn. Intel s LCD monitorom (tenký
monitor), DVD napaľovačkou, vhodná
na win XP, office, exel, Linux, na bežnú prácu v kancelárii alebo doma, na
internet, skype, mp3, foto, audio, napaľovanie DVD filmu, atď., je v 100%
stave, viac účelový počítač je vhodný
pre každého, PC doveziem zadarmo,
zapojím + mesiac záruka, cena: 199
Eur (5995 Sk). Tel.: 0914 293 500
PONUKA PRÁCE
$ Učiteľka na dôchodku hľadá brigádu
ako asistentka v škole, doučovanie a
opatrovateľka detí, starostlivosť o starých ľudí. T.č.: 055- 671 4219,
0910 174 289.
$ Doučujem slovenčinu pre základné a
stredné školy Tel.: 0908 667 424.
$ Hľadám brigádu na stavbe, pomoc.
stavebné práce, búranie, betonáž, výkopy, súrne, len Košice.
T.č.: 0949 515 167.
$ Doučím maľovanie obrazov.
Tel.: 055- 645 0990.
$ Hľadám prácu ako projektant, alebo
programátor. T.č.: 055- 645 0990.
ZOZNÁMENIE
$ SŠ 52/165, mladistvá, pokojnejšej
povahy, rada by spoznala dobrého,
rozumného, veriaceho, nefajčiara.
T.č.: 0910 387 779.
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
$ Predám 1-izbový byt+komora, Veľký
Krtíš. V dobrej lokalite. 0907 859 591
$ Predám starší rodinný dom so záhradou v Kostoľanoch N/HOR.
Tel.: 055/633 21 83
$ Predám slnečný, veľký, rovinatý pozemok o rozlohe 1140m2 v lokalite Košice- Krásna so všetkými inžinierskymi
sieťami. Vhodný na stavbu RD. Cena :
83 000 €. Tel.: 0911 157 702
$ Predám novy nadstan. dvojpodlažný
rodinný dom na Hornej Orave 2km od
okr. mesta Namestovo,1km od Oravskej priehrady,v blízkosti termálne
kúpalisko Oravice,množstvo lyžiarskych stredisk,10km od poľských
hraníc. Cena 130 000 EUR.
Tel.: 0915 864 890
$ Predám rodinný dom po kompletnej
rekonštrukcii v Partizánskom, časť Veľké Bielice. Svojou polohou veľmi vhodný aj na podnikateľské účely. Vo dvore
sa nachádza 25m dlhá prístavba. Cena
dohodou, potrebné vidieť.
Kontakt: 0911/ 248 079
$ Predám 2- izb.byt v OV v Strážskom
Chemik, súrne, cena: 12 000 € aj dohoda, byt je v pôvodnom stave.
T.č.: 0902 556 906.
34-0357
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
$ Predám kompletne zrekonštruovaný
3- izb. Byt v OV blízko centra, 72m2,
veľká logia, komora, pivnica, kuchyňa
na mieru so vstavanými spotrebičmi,
priestranná kúpelňa s novou sanitou,
vstavané skrine, bezpečnostné dvere,
internet. T.č.: 0949 352 337.
$ Predám 1- izb. byt v Moldave nad
Bodvou na Severnej ulici v OV. Cena :
23 500 €, DOHODA MOŽNÁ.
Tel.: 0908 336 404.
KE 09-41 STRANA - 05
SLUŽBY
STREDA
14. október 2009
37-0001
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:35 Herkules IV. 10/22 09:20 V
mene zákona 09:50 Kapitán II. 3/8 11:45 Vražedná dovolenka
13:40 Bez stopy III. 3/23 14:35 Priatelia VII. 13/24 15:05 Kobra
11 V. 13/18 16:05 Walker, texaský ranger V. 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:50 Bez servítky 18:30
V mene zákona 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:20 DNES 19:45
17:50 Bez servítky
Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Modré z neba 21:40 Rádio Fresh 22:40 Nebezpečné hry 3 - Triler, USA, 2004. Hrajú: S. Leineová, S. McCoyová 00:25 Rukojemníci 7/13 01:15 3 libry 7/8 02:00 Rodinná vojna I. 22/22 02:20 A-tím IV. 3/23 03:10 Neviditeľné
zlo 04:30 Mestečko Heuréka I. 2/11
05:50 PROMI NOVINY 06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV
JOJ 07:00 RANNÁ ŠOU S ADELOU A SAJFOM 09:00 Prvé oddelenie 32 09:20 Vražedné čísla 7 10:20 Medicopter 117 22 11:20
Policajt z L. A. II. 2 12:15 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII. 22
13:15 Medicopter 117 23 14:15 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas
VII. 23 15:10 Vražedné čísla 8 16:10 C. S. I. : Kriminálka Miami II.
21:15 C. S. I. : Kriminálka Miami
3 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 33 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:15 Panelák 317 21:15 C. S. I. : Kriminálka Miami - Americký kriminálny seriál 22:00 Kosti
IV. 7 23:00 Blízko smrti 00:00 PREMIÉRA: Stopár 01:40 Kriminálka San Francisco 02:20 Črepiny 
05:55 Ranný magazín 08:05 Útek zo zlatej krajiny 3/7 09:05
Šláger na šláger 09:40 Diagnóza: Vražda 61, 62/91 11:15 Sila
lásky I. 239 12:15 Dámsky magazín STV 13:30 Varení pečení
14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Divoký anjel 22/270 16:00 Správy STV o 16:00 16:25 Počasie
16:30 Zostane to v rodine 17:10 Sila lásky III. 64, 65/200 19:00
22:35 48 hodín v Barcelone
Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV 19:55 Góly
body sekundy 20:05 Počasie 20:15 Kvalifikácia na MS vo futbale 2010 22:35 48 hodín v Barcelone
- Thriller, Nemecko, Španielsko 2004. Účinkujú: Jessica Schwarz, Ximo Solano 00:10 Prípad pre Samanthu 00:55 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 11, 12/26 01:50 Sila lásky III. 64, 65/200
01-0220 TT17
12-0002
TVPROGRAM
STAVIAME
www.ckdmarket.sk
slovenský e-shop s najväčšou kamennou
amennou predajňou
d
3.600 m2
m2!
/1,
výhodný
nákup na slátky
464,-46€
13.987 Sk
01-383
,
KE 09-41 STRANA - 06
34-353
STAVIAME
KE 09-41 STRANA - 07
SLUŽBY
NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ
$ Predám starší rodinný dom (chalupu) vo Vysokých Tatrách, v obci Nová
Lesná. Dom je po čiastočnej rekonštrukcii. Tel: 0905 223 646.
$ Predám 2- podlažný rekreačný dom
vo Vrbove, v areáli termálneho kúpaliska, v zone rekreačných domov a
chát, 10 km od Popradu. Pozemok 400
m2, zastavaná plocha 75 m2, obytná
plocha 173 m2. Celoročne obyvateľná,
všetky inžinierske siete. T.č.: 0905 465
234.
$ Predám veľmi lacno, pekný dom v
okrese Sobrance. Tel.: 0907 946 836.
$ Predám 3- izb. byt na Hronskej ul.,
OV., 1. posch., plast. okná, nová sanita,
sporák. Dobrá cena.
T.č.: 0910 652 053.
$ Predám 4- izb. byt na Jazere, Talinská ul., 76m., 8 posch., pôv. stav. Cena
dohodou. T.č.: 0910 652 053.
$ Predám 3- izb. Byt 4. posch. balkon,
meteorova ul. Jazero.
T.č.: 0908 417 099.
$ Predám 2- izb. tehlový byt v centre
BA- Staré Mesto, OV, 60 m2, celková
rekonštrukcia vrátane el., plyn. a vod.
rozvodov, parkovanie vo dvore byt.
domu pod kamer. syst., ihneď voľný,
možnosť aj na HÚ, nie som RK, cena:
115 000 EUR, dohoda možná.
Tel.: 0903 100 002, [email protected]
com.
EHMK vnáša do Kulturparku život
Verejnú výzvu na podávanie žiadostí
na obsadenie nebytových priestorov a
tvorivé zapojenie do realizácie projektu procesu transformácie a prevádzky
Kasárne Kulturpark na Kukučínovej
ulici č. 2 v Košiciach vyhlásila nezisková organizácia Košice – Európske
hlavné mesto kultúry 2013.
„Táto verejná výzva nemá výrazné
vecné obmedzenia charakteru podávaných žiadostí. Zámery, ciele, ale aj
vecnú náplň podávaných žiadostí (projektových zámerov) určuje uchádzač
sám, pričom základným predpokladom
úspechu žiadosti je ich nadväznosť na
priority, poslanie a vízie organizácie
Košice 2013 vo vzťahu k projektu Košice Interface 2013 a projektu Kasárne
Kulturpark,“ uviedla pre TASR hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová.
Ako dodala, poslaním by malo
byť vytvorenie moderného kultúrneho a umeleckého centra v Košiciach.
„Program Kulturparku bude koncipovaný so zameraním na poskytnutie
najkvalitnejšej produkcie vo všetkých
umeleckých oblastiach, ktorá uspokojí
očakávania svojich návštevníkov bez
ohľadu na ich vek, sociálne postavenie,
pohlavie, národnosť či vierovyznanie,“
spresnila.
Kultúrne centrum Kasárne Kulturpark je situované v unikátnom areáli
bývalých kasární, v srdci novej zelenej
zóny v centre mesta s prístupom 24
hodín denne. Predmetom tejto výzvy
je prenájom vybraných kancelárskych
priestorov a ďalších nebytových multifunkčných priestorov v objekte Kasárne Kulturpark s celkovou výmerou
362,3 m2.
„Okrem zaujímavého prostredia
ponúka tento priestor výnimočné príležitosti spolupráce pre stabilných i začínajúcich kultúrnych hráčov na báze
vzájomnej výmeny zdrojov, informácií
a sociálnej inklúzie. Každý zo subjektov
získa možnosť podieľať sa na tvorbe a
realizácii programu Kulturparku, byť
súčasťou intenzívneho tvorivého dialógu, ako aj možnosť nezávislej tvorby
a prezentácie,“ uzavrela Krajkovičová.
TVPROGRAM
ŠTVRTOK
15. október 2009
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Herkules IV. 11/22 09:20 V
mene zákona 09:50 Kapitán II. 4/8 11:40 Náš taliansky manžel
13:20 Bez stopy III. 4/23 14:15 Priatelia VII. 14-15/24 15:05
Kobra 11 V. 14/18 16:05 Walker, texaský ranger V. 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:50 Bez servítky
18:30 V mene zákona 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:20 DNES
22:35 Múzeum voskových figurín
19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade 21:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 16/19 22:35 Múzeum voskových figurín - Triler,
Austrália-USA, 2005. Hrajú: : E. Cuthbertová, P. Hilton 00:40 Stávka na smrť 02:15 Zbaľ ju! 02:40
A-tím IV. 4/23 03:45 TELEVÍZNE NOVINY 04:05 Mestečko Heuréka I. 3/11 04:45 Kobra 11 V. 14/18
05:50 PROMI NOVINY 06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV
JOJ 07:00 RANNÁ ŠOU S ADELOU A SAJFOM 09:00 Prvé oddelenie 33 09:20 Vražedné čísla 8 10:20 Medicopter 117 23 11:20
Policajt z L. A. II. 3 12:20 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII. 23
13:15 Medicopter 117 24 14:15 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII.
24/24 15:10 Vražedné čísla 9 16:10 C. S. I. : Kriminálka Miami II.
20:15 Panelák
4 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25 PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 34 18:00 Súdna sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE
POČASIE 20:15 Panelák 318 - Prvý slovenský denný seriál 21:15 Odsúdené 14 22:15 Mafstory 23:15
Profesionáli III. 3 00:00 C. S. I. : Kriminálka Miami II. 4 00:55 Odsúdené 01:45 Črepiny 
05:15 Zostane to v rodine 05:55 Ranný magazín 08:05 Útek
zo zlatej krajiny 4/7 09:10 Šláger na šláger 09:40 Diagnóza:
Vražda 63, 64/91 11:15 Sila lásky I. 240 12:15 Dámsky magazín
STV 13:30 Varení pečení 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:35
Kaviareň Slávia 15:15 Divoký anjel 23/270 16:00 Správy STV o
16:00 16:25 Počasie 16:30 Zostane to v rodine 17:10 Sila lásky
22:30 Ohnivé oči
III. 66, 67/200 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body sekundy 20:05 Počasie 20:15 Dnes vás baví Senzi Senzus 21:50 ooops!
Načierno. 22:30 Ohnivé oči - Thriller, USA 1984. Účinkujú: David Keith, Drew Barrymore 00:20 Prípad pre Samanthu 01:05 Medzinárodný terorizmus po roku 1945 13, 14/26
jte
kontaktu :
nás
Rozumieme
Vašim
potrebám
Nezamestnanosť trápi čoraz viac ľudí
Ako sa ukázalo, sociálna vláda nedokáže ochrániť veľké časti pracujúcich pred nezamestnanosťou.
Medzičasom má Slovensko viac ako 300-tisíc nezamestnaných a ich počet stále rastie. To, čo teraz
pomôže, sú konkrétne opatrenia na zníženie nezamestnanosti a nie sladké sociálno-romantické reči.
Zrušiť minimálne odvody
Ktokoľvek si založí živnosť, musí
platiť mesačné odvody vo výške približne 130 eur. Aj keď je jeho príjem nízky alebo
je dokonca v strate. Samozrejme, že veľa ľudí to potom
so živnosťou ani len neskúsi a radšej budú na dávkach.
Minimálne odvody pre živnostníkov nemajú najmenšie
opodstatnenie.
Dočasne zrušiť minimálnu mzdu
Drvivá väčšina zamestnancov (viac ako 98 %) pracuje za
vyššiu mzdu, ako je minimálna. To znamená, že keby sa
minimálna mzda zrušila, zamestnanci by to nepocítili
a zároveň by mohli vzniknúť nové, jednoduché pracovné
príležitosti. Je určite lepšie, keď niekto zametá chodník
za menej, ako je minimálna mzda, ako keď nerobí vôbec
nič a je na dávkach.
Umožniť rodičom pracovať, keď dostávajú rodičovský
príspevok
Keď je matka doma, nemôže si privyrobiť ani cent, inak
príde o rodičovský príspevok. To predsa nie je správne.
Nielen, že mladým rodinám sa takto umelo znižujú príjmy,
matky navyše stratia aj pracovné skúsenosti a po skončení materskej ich potom nikto nechce zamestnať, lebo nič
nevedia. Keď má mamička na materskej chuť a možnosť si
privyrábať, nesmieme jej v tom brániť.
Umožniť pracovať tým, ktorí sú na dávkach
Keď je dnes človek na dávkach, môže si privyrobiť len veľmi
málo, inak príde o dávky. Tento stav priam núti ľudí ostať
doma a nič nerobiť, čo je, samozrejme, zvrátené. Preto navrhujeme umožniť im mať aj nízke príjmy bez toho, aby
o dávku ihneď prišli. Pracovné návyky takto získajú aj dlhodobo nezamestnaní. Tým, že budú dostávať časť svojich
pôvodných dávok, budú môcť pracovať aj za menej ako
minimálnu mzdu a napriek tomu mať celkový vyšší príjem.
Slovensko teraz nepotrebuje siahodlhé diskusie a kopu
rečí. Slovensko nutne potrebuje konkrétne a jasné riešenia, ktoré sa môžu okamžite uplatniť. Tie sme predstavili.
My, odborníci z SaS.
Jozef Mihál, podpredseda pre ekonomiku
KE 09-41 STRANA - 08
11-0007 TT41
Včera sme my zo strany Sloboda
a Solidarita predstavili deväť konkrétnych riešení, ktoré je možné
okamžite realizovať a ktoré okamžite pomôžu zvýšiť zamestnanosť. Uvediem pár príkladov:
34-0354
74-0136
09-16
Lietadlo je tesne pred pádom. Motory
nefunguju. Nešťastie je neodvrátiteľné. Jedna z pasažierok v panike
vyskočí zo sedadla a zakričí:
- Ak mám zomrieť, tak sa chcem pri
tom cítiť ako skutočná žena! - postŕha
zo seba všetko oblečenie a pokračuje:
- Je tu nejaký muž, ktorý by mi dal
pocítiť, že som stále ženou?
Jeden zo spolucestujucich pohotovo
vyskočí zo sedadla, strhne si košelu
a kričí:
- Vyžehli ju!
*****
Nad otvoreným hrobom neboštíka
stojí vdova a narieka:
- Joj, Janooo! Čo si mi to urobiiiil?!
Čo si ja, úbohá 28-ročná vdova Jana,
bývajúca na Javorovej ulici číslo 107,
telefón 165553 počneeeem?!
*****
Po manželskej hádke hovorí manželka
mužovi:
- Nebyť teba, bol by z nás ideálny pár!
Zhovárajú sa dve manželky:
- Varíš mužovi obedy?
- Iba keď mu chcem spraviť napriek!
*****
Ako žena schudne za jeden deň sto
kilogramov?
Ráno je krava, na obed sliepka a večer
chrobáčik.
é
zn e
a
r
vý ženi
í
zn ien h
c
c
ny k
d
á
fas ieto
om
37-0121
... zasmej sa
SLUŽBY
14. 9. - 30. 10. 2009
akrylátová omietka
25 kg od 28,- €
RC Profit, Geča 360, Košice Vidiek, 055 699 9456
DABE - Dalibor Belušár, Kvetná 11, Košice - Šaca, 0903 644 773
KE 09-41 STRANA - 09
39-0399 TT37
silikónová omietka
25 kg od 35,- €
SLUŽBY
PIATOK
16. október 2009
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:30 Herkules IV. 12/22 09:20
V mene zákona 09:50 Kapitán II. 5/8 11:40 Miesto činu: Deň
lovca - Kriminálny film, Nemecko, 2006. Hrajú: J. Schüttauf, A.
Sawatzká 13:20 Bez stopy III. 5/23 14:15 Priatelia VII. 16-17/24
15:05 Kobra 11 V. 15/18 16:05 Walker, texaský ranger V. 17:00
Prvé Televízne noviny 17:25 Reflex 17:40 Počasie 17:50 Bez
21:20 Fešák
servítky 18:30 V mene zákona 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:20
DNES 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny 20:00 Aj múdry schybí 21:20 Fešák - Akčná komédia,
USA, 1998. Réžia S. Hung. Hrajú: J. Chan, R. Norton 23:15 Svedkyňa vraždy 00:50 Ochranca 02:20
Nepriateľská akcia 03:50 Kocka 0
06:00 KRIMI NOVINY 06:30 NOVINY TV JOJ 07:00 RANNÁ ŠOU
S ADELOU A SAJFOM 09:00 Prvé oddelenie 34 09:20 Vražedné
čísla 9 10:20 Medicopter 117 24 11:20 Policajt z L. A. II. 4 12:20
C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VII. 24/24 13:15 Medicopter 117 25
14:15 C. S. I. : Kriminálka Las Vegas VIII. 1/17 15:10 Kosti IV. 7
16:10 C. S. I. : Kriminálka Miami II. 5 16:59 PRVÉ NOVINY 17:25
21:15 Mafiánka
PROMI NOVINY 17:45 Prvé oddelenie 35 18:00 Súdna sieň
19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:15 Panelák
319 21:15 PREMIÉRA: Mafiánka - Americký kriminálny film (2008). Hrajú: A. Milanová, J. Gedrick
22:55 SEDEM 23:30 De Facto 00:25 Skutočný príbeh: Zlodej detí 02:00 Črepiny 
05:15 Zostane to v rodine 05:55 Ranný magazín 08:05 Útek
zo zlatej krajiny 5/7 09:05 Šláger na šláger 09:40 Diagnóza:
Vražda 65, 66/91 11:15 Sila lásky I. 241 12:15 Dámsky magazín
STV 13:30 Varení pečení 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30
Kaviareň Slávia 15:10 Divoký anjel 24/270 16:00 Správy STV o
16:00 16:25 Počasie 16:30 Zostane to v rodine 17:10 Sila lásky
20:15 MINI TALENT SHOW
III. 68, 69/200 19:00 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body sekundy 20:05 Počasie 20:15 MINI TALENT SHOW - Šou Petra Marcina
na podporu malých talentov 21:50 Takí sme boli 23:00 Blázniví partneri 00:30 Špirála 1/8 01:20
Medzinárodný terorizmus po roku 1945 15, 16/26 02:15 Sila lásky III. 68, 69/200
34-0343
37-0107
TVPROGRAM
34-0341
... zasmej sa
KE 09-41 STRANA - 10
Hovorí Fero dcére:
- Nevydávaj sa za toho Joža. Je to
sirota, neprekypuje múdrosťou a ešte
je aj krivý.
- Ach... ja nepotrebujem Alaina
Delona.
- Asi si nerozumieme. Zľutuj sa nad
ním! Osud ho už aj tak dosť potrestal.
*****
Manželka po večeri umýva riady a
kričí na svojho muža do obývačky:
„Tak si predstav Ignác, že tá naša
dcéra sa dala na šachy.“
Muž zdvihne oči od novín a hovorí:
„To vážne? Ona a šach?“
„Áno. Pred chvíľou volala, že ťahá
na E55!“
*****
Tmavovláska na pláži: - Mám plnú
hlavu piesku.
Blondínka: - Zaujímavé, mne sa to
dostalo iba do vlasov.
*****
Žena stojí pred zrkadlom a vraví mu:
„Zrkadlo, zrkadlo, povedz mi, kto je na
svete najkrajší!“
A začne sa pred ním nakrúcať. Zrkadlo
odpovie rázne:
„Odstúp - nevidím!“
*****
Stretnú sa dve kamarátky - jasnovidky.
- Ahoj. Ako sa mám?
- Dobre. A ja?
*****
Čo sa stane so ženou, ktorá namiesto
antikoncepčných tabletiek berie
tabletky na ukľudnenie?
Má osem detí a vôbec ju to neserie!
*****
Viete prečo sú nevesty v bielom?
Lebo sú súčasťou bielej techniky.
*****
Viete kedy môže žena vybrať ruky z
drezu, prestať žehliť, prať a upratovať?
Keď privezú uhlie!
*****
Žena hovorí mužovi:
„Idem na 5 minút k susedke. A hlavne
nezabudni každú polhodinu pomiešať
guláš!“
KE 09-41 STRANA - 11
34-0020
80-0148
34-0056
12-0383
34-0305
34-0356
SLUŽBY
STAVIAME
34-0255
SLUŽBY
NEHNUTEĽNOSTI KÚPA
$ Kúpim byt pri kruhovom objazde na
Terase. T.č.: 055- 3090 710,
0903 068 117.
$ Kúpim 2- 3 izb. byt mimo prízemia.
Lokalita nerozhoduje. Rýchle jednanie.
T.č.: 0903 067 987.
PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
$ Dám do prenájmu 3-izb.byt v KE,
blízko centra. T.č.: 0949 352 337.
$ Dám do dlhodobého prenájmu 3izbový čiastočne zariadený byt v Košiciach - Šaci, 3.poschodie
72,45 m3. Cena 330 EUR.
Telefonický kontakt: 0902 191 507 po
16 hod.
AUTO MOTO PREDÁM
$ Predám Ford GALAXY 1,9TDi,uved.do
prevádzky v 2003, 7sedadiel+roleta,
6-stupňová prevodovka, klíma, nezávislé kúrenie, rádio CD, ABS, el. okná,
centrál na DO, nové pneu na krásnych
16“elektrónoch, ťažné 2000kg, nová
STK,EK. Nízka spotreba, predaj z
rodinných dôvodov, 7800eur.
Tel.: 0944321344.
$ Predám Alfa Romeo 147 r.v. 11/2001
1.9 JTD 115koni, 5dv, 140 000km, ABS,
ESP, ASR, EBD, DSC, 8xAirbag, dvojzónová klíma, centrál, el.okna, zrkadlá,
kožený paket, ovládanie rádia na
volante, lakťová opierka, tempomat,
palub. počítač, hl. disky, tónované
sklá, sezónne prezutie, po výmene
náplní, rozvodov, STK, EK, TOP stav,serivsná kniha, 2 kľúče. Tel.: 0903557196
Bardejov
$ Predám Daewoo ESPERO 1,5DOHC v
plnej výbave, 4x el.okná, vyhrievané
el.zrkadlá, servo, airbag, ABS, klíma,
letné pneu na elektrónoch, nové
zimné pneu na plech.diskoch. Slušný
výkon(90k), nízka spotreba, nový olej,
rozvody, zachovalé, bez ďalších investícií. Cena:2200EUR, možná výmena za
combi alebo MPV. Tel.: 0917373154.
$ Predám Renault Clio Thália Prestige
1,4, 1390 cm3, 55 kw, limitovaná séria
pre Autosalón Nitra, 9/2003, výborný
stav, málo jazdené, 49550 km, imobilizér, strieborná metalíza, centrál, na
diaľkové otváranie, hmlovky, servo,
posilňovač riadenia, airbagy, autorádio + MC zabudované, elektrické
okná, elektrické a vyhrievané zrkadlá a
zadné sklo, nastavenie zrkadiel z miesta vodiča, nastavenie svetiel z miesta
vodiča, výškovo nastavenie sedadlo
vodiča, výškovo nastaviteľný volant,
DEFEND LOOK, nové predné brzdy,
tónované sklá, bez škrabancov, nehavarované, servisná knižka, 1.majiteľ,
STK/EK do 10/2011. Cena podľa dohody. 0905/285338
$ Predám Renault Megane, 1.9 D, r.v.
1999, 150 000 km. Cena 3 500,- eur,
TEL: 0915 423 245
$ Predám Opel Astra G Caravan 1.4 16V,
r.v.7/2003, čierna met., klíma,ABS,
servo, el.okná , airbagy, elektróny,
super stav, cena 4.990,-Eur, možnosť
výhodných splátok. Tel.:0907 737 022
$ Predám Opel Corsa 1.3CDTi,
r.v.11/2003, 5-dverová, klíma,ABS,
servo, el.okná , airbagy, super stav,
spotreba 4l nafty, cena 4.500,-Eur,
možnosť výhodných splátok.
Tel.:0907 737 022
$ Predám autorádio VW BETA, posledný model (malo by plne fungovať vo
všetkých autách, má ISO konektor).
Možnosť ovládania z volantu,
ovládanie CD prehrávača, CD meniča.
Ďalej predám CD menič na 6CD,
tiež originál od VW. Všetko ako nové,
nevyužité. Tel: 0917373154.
$ Predám motorku Hondu NSR 125
Tajfun, R.v 2003,bixenony svetla, elektróny, STK do 2010, cena 1400 EU.
Tel.: 0902697793
$ Predám motorku Yamaha 650 ako
nová, cena: 6 500 €, 2,5 ročná (nová
stojí 8 000 €). T.č.: 0949 542 477.
$ Predám Renault Clio 1.5 dci r.v.
2005, naj. 27 000 km, čierna metalíza, 5 dverí, klíma, hmovky, el. okná,
servisná knižka, malé úsporné, cena:
5 650 €. T.č.: 0907 513 103.
$ Predám Opel Corsa 1,4i, Family
3- dverové, spredu búrané, motor
funkčný, r.v. 1996, 195 000 km, STK
02/2010, EK 11/2009. Cena: 900 Eur,
prípadne dohoda, okres ZH.
Tel: 0904 698 485.
$ Predám Volkswagen Transporter T5,
1,9 TDi, r.v. 5/2004, diesel, 195 000
km, sezónne prezutie. Cena 10 000
EUR bez DPH. Pri rýchlom jednaní zľava. Tel.: 0911 271 227 volať po 19-tej.
$ Predám Renault Clio r.v. 1997,
najazdených 70 000km, 5- dverové,
zachovalé, garážované. Cena: 2 158€.
Tel: 0902 211 635.
$ Predám auto Peugeot Partner v záruke, najazdené 45 000 km, r.v.: 2007,
100% stav, súrne, cena: 6 000 EUR s
DPH, T.č.: 0907 195 524.
$ Predám úplne nový PEUGEOT 207
1.4e 75k/54kW Slovakia, r.v. 9/2009,
najazdených len 230 km, bordová
metalíza, 5-dverový, manuálna klimatizácia, autorádio s CD/MP3 6 reproduktorov s ovládaním pod volantom,
ABS, AFU, automatické rozsvecovanie
svetiel, tónované sklá, predné a bočné
airbagy, centrál na diaľkové ovládanie,
elektrické predné okná atď. Cena dohodou! Tel.: 0917 323 238.
$ Predám starý ruský vojenský motocykel aj so sajtkou Dnepr K 750,
plne funkčný, zachovalý, vhodný na
veteránske značky, chyta na prvý kop,
krásny vzhľad, super zvuk a ešte lepšie
zvezenie, unikát, veľmi atraktívna, treba vidieť, foto e- mailom, cena: 1 500
Eur. T.č.: 0908 909 230, z finančných
dôvodov.
$ Predám Renault Lagunu 1.8i LPG,
r.v. 96, 180 000 km, čierna, udržiavaná, super stav, v elektrike, semišový
interiér, interiér je ako nový, spotreba
8L plynu, 1,20 Sk/ km, výborný motor,
treba vidieť, STK, EK, len 1 990 Eur. T.č.:
0908 909 230, z finančných dôvodov.
$ Predám Felíciu, r.v. 95, 1,3i, zachovala. Zimné pnue, ťažne, centrál na
kľučik, cena dohodou.
T.č.: 0904 934 386.
$ Predám diely do motora skúter ČZ
175/ 502. T.č.: 0907 870 797.
$ Predám Opel Tigra 1,4 16V, r.v. 1997,
modrá metalíza, el. okná, centrál, diaľkové ovládanie, pos. riadenia, liatinové disky, veľmi dobrý tech. stav. Cena:
2 500,- €. T. č.: 0905 799 289.
$ Predám moped Babetta 210, automat, 2 rýchlostny, top stav, cena 300€,
zdarma zabezpečím prevoz k Vám.
Tel.: 0908 883 990.
$ Predám Škodu Octávia 1,4 16V 63
kW výbava DRIVE, r.v. 2004, naj. 68
000 km, strieborná metalíza, klíma,
elektické okná a zrkadlá, centrál s DO
a alarmom, 2x AIRBAG, ABS, vstavané
rádio Škoda, palubný počítač, super
stav, nehavarovaná, nestriekaná, garážovaná, v zime nejazdená, 1 vodič.
T.č.: 0915 918 492.
$ Predám VW Pasat 1,9 TDI 96 Kw,
6- rýchlostný, r.v. 2003, 58 000 km, s
komplet výbavou okrem kože, multifunkčný volant, alarm, mech. zab.
rýchl.páky, servisná knižka, kúpené na
Slovensku, dohoda.
Tel.: 0905 638 293.
$ Predám Ford Fiesta 1.4, modrý, 5
dverí, 66 kw, elektrické okná, klimatizácia, centrál, hmlovky, airbagy, elektróny, bez korózie, cena: 2 750 Eur.
Tel.: 0907 513 103.
$ Predám Opel Zafira 1.6 16V r.v. 2000,
124 000 km, modrá, 7 miest, ABS, centrál na DO, klíma, hmlovky, el.okná,
el. zrkadlá, 4x airbag, multifunkčný
volant, vyškovo nastaviteľný, rádio, lyžiny, cena: 4 650 €. T.č.: 0949 254 482.
TVPROGRAM
SOBOTA
17. október 2009
05:25 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Deti z ostrova pokladov 2:
Obluda z ostrova pokladov 07:20 Alf II. 18/24 07:50 Dvaja
pátrači: Spy Kids 2 09:40 Krok za krokom II. 6-7/24 10:35
Česko Slovenská SuperStar - semifinále 12:50 Česko Slovenská
SuperStar - rozhodnutie 13:40 Bezmocná 15:25 Taxi 3 17:00
Partička 17:45 Skvelý deň 18:30 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
22:10 Ostreľovač
NOVINY 19:20 DNES 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Česko Slovenská SuperStar - semifinále 22:10 Ostreľovač - Akčný triler, USA-Kanada-Bulharsko, 2007. Réžia A. Fuqua. Hrajú: M. Wahlberg, M. Peňa 00:30 Sľub 02:15 Dracula II: Vzkriesenie
03:35 Equilibrium
05:00 PRVÉ NOVINY 05:30 Prvé oddelenie 05:50 KRIMI NOVINY
06:10 NOVINY TV JOJ 06:40 TV JOJ DEŤOM: Káčerovo 07:00 TV
JOJ DEŤOM: Rozprávková jazda 07:30 TV JOJ DEŤOM: Barbie ako
Princezná z ostrova 09:15 Simpsonovci VIII. 17 09:45 TV JOJ
DEŤOM: Cililing 11:20 Skutočný príbeh: Zlodej detí 13:20 Mafia! 15:00 Vyhlásený za mŕtveho 17:00 Kutyil s. r. o. III. 7 17:45
20:20 Nepriestrelný mních
PRVÉ NOVINY 18:00 VÍKENDOVÉ PROMI NOVINY 19:00 KRIMI
NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Nepriestrelný mních
- Americký akčný film (2003) Hrajú: Ch. Yun-Fat, S. W. Scott 22:30 Sexi kosť 00:50 Zviera 2 02:30
Parťák 04:00 KRIMI NOVINY 04:25 NOVINY TV JOJ 04:45 Veľké problémy v Malej Číne
06:15 Svet v obrazoch 06:40 Pocoyo 06:45 Všetky psy idú do
neba 07:10 Malí Einsteini 07:35 Moji kamaráti Tiger a Macko
Pú 08:00 Fidlibum 08:25 Páni zo semaforu 08:40 Superchyty
09:10 Lassie 09:35 Hannah Montana II. 13/30 10:00 Falcon
Beach 21/26 10:50 MINI TALENT SHOW 12:20 Motormagazín
12:40 Začnem od seba 2/4 14:30 Odvrátená tvár hôr, II. 16:05
23:40 Solaris
Vôňa kvetov a vetra 7/14 17:05 Postav dom, zasaď strom 17:40
Show Billa Cosbyho VI 25, 26/26 18:30 Extra 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre teba 21:15 Pošta pre teba - Návraty 22:10 Skutočný príbeh: Smrteľné zvádzanie
23:40 Solaris - Sci-fi, USA 2002. Účinkujú: George Clooney, Natascha McElhone 01:15 Ucho ihly
KE 09-41 STRANA - 12
38,5 kW na zemný plyn. Cena dohodou. Tel.:055- 6852 291.
$ Predám skrinkový šijací stroj Veritas.
Cena dohodou. Tel.: 055-6852 291.
$ Predám oceľovo - hliníkové okná s 5
mm sklom a hliníkové žalúzie. Vhodné
do rodinného domu, na skleník, alebo
zimnú záhradu rozmer v 226 cm x š
134 cm (8 ks) a v 226 cm x š 68 cm (8
ks). Cena dohodou.
Tel.: 055- 6852 291.
$ Predám čierne plechy 2,5 mm hrubé
rozmer 300 x 150 mm (5 ks) a rozmer
300 x 198 mm (1 ks) a oceľové profily
6 m dĺžky tvaru T 60/60/7 (13 ks). Cena
dohodou. Tel.: 055- 6852 291.
$ Predám detského, dreveného hojdajúceho kohúta. Nový, nepoužitý. Vhodný ako darček pre dieťatko od 1 roka.
Kohút je klasický, drevený ako pred
„20 rokmi“. T.č.: 0902 902 851.
$ Predám aut.práčku Zanussi zhora
plnená, 900 otáčok, ako nová, dohoda.
Tel.: 0905 638 293.
$ Predám teplovzdušný plynový kotol
agregát 50 kW. T.č.: 0903 437 289.
$ Predám piano Petrof svetlé, matné.
Tel: 0905 272 077.
$ Predám VW Passat 2.5TDi, tiptronic,
combi, r.v. 2001, modrý, automatická
klíma, plná výbava, v koži, udržiavaný,
nehavarovaný, cena: 5 490 Eur.
T.č.: 0907 513 103.
RÔZNE KÚPIM
$ Kúpim akékoľvek staré vojenské
veci do roku 1945 , napr. uniformy,
maskáče, maskovacie celty, výstroj,
šable, nože, dýky, vyznamenania,
vysielačky, puškohľady a nemecké prilby ( aj čierne zo skladov), hlavne po
nemeckých vojakoch a po Hlinkovej
garde, platí stále. Tel.: 0903 710880,
032/7717373
$ Kúpim pianíno PETROF mahagóno-
vej farby s vysokým leskom vo výbornom stave. Cena dohodou.
Tel.: 0903 603 295
$ Kúpim starú gitaru aj basu značky
jolana alebo resonet. ponúknite
zberateľ. Tel.: 0905 239543 [email protected]
orangemail.sk
$ Kúpim starý motocykel, sajdku,
auto, náhr. diely, stabil. motory a pod.
T.č.: 0908 896 736, 051- 776 3291.
$ Kúpim el. Gitaru, alebo bass zn. Jolana, Neoton, Resonet a iné staršie.
T.č.: 0908 896 736.
$ Kúpim voj. vyznamenania slov.
vojakov, rôzne zbrane nem. vojakov,
jubilejné mince, papierové peniaze od
r. 1921, nem., švajčiarske
hodinky, PO. Tel.: 0907 474 474.
ko.eu
www.kosic
AKCIA:
bezpečnostné dvere TYTAN
s montážou
445€ (13 406,- Sk)
TYPIZOVANÉ DVERE PRE SLOVENSKÝ TRH
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ BEZ NADMERNÉHO HLUKU A PRACHU
KE 09-41 STRANA - 13
80-0137
RÔZNE PREDÁM
$ Predám nohavičkové plienky č.S.
Tel.: 0908 372 402
$ Predám: nábytkovú zostavu z
Univerzálu, veľký stojan na CD a MG
kazety, stojanovú vodovodnú batériu,
glóbus priemer 25cm-svieti, starožitnú obedovú súpravu, sklo-porcelán,
č.t. 055/ 6714418, 0918 867031,
$ Predám bielu šuflíkovú mrazničku
CALEX 120L, cena:40€. Fritovací hrniec
„BRAVO“ BIO 2L, cena: 30€ + nádoby
na prípravu jogurtu. Cestovný kufríkový písací stroj „CHEVRON“ 8 polohový
tabulátor. Cena: 30€ Dohoda možná.
Tel. 0905 719 837
$ Predám takmer nepoužívanú bielu
päťšuflíkovú mrazničku WHIRLPOOL
CV-190S, energ.tr.A, 170L, 140x 59,
6x60cm, zmraz.kapac. 20kg/24h,
cena: 200€. Pre náročných. Dohoda
možná. Tel. 0905 719 837
$ Predám kovové 6m dlhé mreže na
balkón pražského typu. Cena 25€.
$ Predám originál čínsku vázu, vysokú
60cm. Cena dohodou.
Tel. 0908 634 411
$ Predám domáce plátno, vhodnú na
ručnú prácu. Mám aj priadze matné a
perleťové. Lacno. Predám lacno nové
čierne dámske čižmy na polovysokom
podpätku. č.5/38 . Predám knihy životopisov a reprodukcie z diela V. LOFFLERA a J.SZABOA. Tel.: 055/ 6225 177
$ Nový nepoužitý vojenský stan
4,5x4,5x4,8m. Satelit priemer 120.
Cena dohodou. Tel.: 0915 510 247
$ Predám 3- mesačné teľa.
T.č.: 055- 6969 407.
$ Predám kovovú detskú postieľku s
madracom, chromovana.
T.č.: 0904 190 280.
$ Predám štvorkolesový drevený vozík
vhodný do exterieru, resp.na prevoz.
T.č.: 0904 190 280.
$ Predám tmavý chlapčenský oblek
vhodný na stužkovú, maturitu, na výšku cca.180 cm. T.č.: 0904 190 280.
$ Predám domáce plátno vhodné na
ručné práce, lacno.
T.č.: 055- 622 5177.
$ Predám nové čierne dámske čižmy
č.5/38 na polovysokom podpätku, lacno. T.č.: 055- 622 5177.
$ Predám zbierku DVD, horory, akčné,
komédie, rozprávky, koncerty.
T.č.: 0907 635 031, 0914 137 905.
$ Predám nepoužívane duralové rozširovacie podložky 4ks na osobný automobil aj so šrubami, cena: 92 Eur.
T.č.: 0908 909 230.
$ Predám motorový olej Shell Helix
Plus 10W- 40, 4- litrové originál balenie (pre benzínové motory) cena 33
eur. T.č.: 0949 743 814, Košice.
$ Predám nové ponorné kalové čerpadlo Flora best do 5 mm nečistoty, príkon 400 W, ponorná hĺbka 7 m , max.
dopravné množstvo 10 000 lit./ hod za
20 eur príp.dohodou.
T.č.: 0949 743 814, Košice.
$ Predám NOKIU 2630, odblokovaná,
farebný displej, fotoaparát, video, rádio, bluetooth, komplet príslušenstvo
za 45 €. T.č.: 0949 486 723, Košice.
$ Predám parak. T.č.: 0910 194 283,
057- 4452 136.
$ Predám rýchle športové auto Ford
Puma 1,7 92 kW r.v. 98, klimatizácia,
2 x airbag, ABS, servo, centrál, elekt.
okná a zrkadlá, vyhrievané čelné sklo,
rádio CD, ele. nastav. sedadlo, tmavo
zelená metalíza, STK a EK 2011, Cena:
lacno, dohodou. Tel.: 0907 140 238.
$ Predáme gaštany, cena 3 €/kg. V prípade záujmu ich môžeme poslať aj na
dobierku. Modrý Kameň.
T.č.: 0910 199 134, 0904 047 360
$ Predám plynový kotol VIADRUS G23,
09-388
AUTO MOTO KÚPIM
$ Kúpim Škodu Felíciu po STK, EK,
cena: do 1000 €. T.č.: 0949 479 720.
$ Kúpim Daewoo Lanos, ale len s LPG
!!! Tel. 0907 484 542, alebo
0911 484 542.
DOMÁCNOSŤ
TVPROGRAM
NEDEĽA
18. október 2009
05:40 Jugi a Pyramída svetla 07:05 Moja mama veterinárka
I. 12/13 08:00 Bieli vlci III.: Volanie Bieleho vlka 09:40 90210:
Nová generácia 10:40 Česko Slovenská SuperStar 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:30 Lampáreň 14:15 Neskrotná
Angelika 15:50 Nevesta na úteku - Romantická komédia, USA,
1999. Hrajú: J. Robertsová, R. Gere 18:10 Na streche 19:00
22:10 Partička
TELEVÍZNE NOVINY 19:20 DNES 19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny 20:00 Česko Slovenská SuperStar - semifinále 22:10 Partička - Sprievodca jedinečným humorom 22:50 Fringe 3/22 23:55 Mimic 2 01:20 Pach krvi 02:45 Hriešne prázdniny v Malibu 04:00
Napoleon dynamit
06:25 Vyhlásený za mŕtveho 08:15 Zviera 2 10:00 Profesionáli
III. 7 11:00 Stratené duše III 8 - Americký mysteriózny seriál
11:55 C. S. I. : Kriminálka New York V. 6 12:40 Črepiny PLUS
13:30 Autosalón - Vzrušujúce novinky nielen pre motoristov
14:00 Odsúdené 13, 14 16:00 KEBY BOLO KEBY - Rozhodnutia, ktoré zmenili ich životy 1, 2/12 18:00 PRVÉ NOVINY 18:20
00:40 Veľké problémy v Malej Číne Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY TV JOJ 19:55
ŠPORT 19:59 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 OSTROV SMRTI - KTO PREŽIL? - Americký kriminálno-mysteriózny seriál (2009). Hrajú: Ch. Gorham, K. Cassidyová 00:40 Veľké problémy v Malej Číne 02:20
OSTROV SMRTI - KTO PREŽIL?
05:50 Postav dom, zasaď strom 06:20 Motormagazín 06:40
Pocoyo 06:45 Všetky psy idú do neba 07:10 Malí Einsteini 07:35
Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:00 Maškrtníček 08:25 Góóól
08:55 Hannah Montana 09:20 Štvrtá hlava draka 10:30 Divoká Čína 3/6 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:20
Agatha Christie : Poirot 14:55 Nemocnica na okraji mesta IV. 22:05 Nemilosrdný vrah
Nové osudy 7/13 16:00 Pošta pre teba 17:05 Zmenáreň 17:40
Show Billa Cosbyho VII 1, 2/26 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:15 Večerníček 19:30 Správy STV
20:05 Počasie 20:15 Festival televíznej zábavy 22:05 Nemilosrdný vrah - Thriller, USA 1992. Účinkujú: Farrah Fawcett, A Martinez 23:45 Agatha Christie : Poirot 01:20 Chodili sme spolu
jadril sa Barbarič. Pripomenul, že ide o
ustanovujúci rekord, pretože to zatiaľ
nikto neskúsil. „Keď ho pohnem, tak by
som ho chcel potiahnuť čo najďalej,“
povedal silák s tým, že nevylučuje ani
charitatívny rozmer pokusu.
Barbarič už pokračuje v príprave,
pričom jeho cieľom, ako uviedol, bude
okrem kondície nabrať najmä svalovú
hmotu. K parametrom lietadla A 225
- Mrija (po ukrajinsky Sen), ktoré existuje zatiaľ len v jednom exemplári a
používalo sa aj na prepravu raketoplánov, silák uviedol, že jeho šírka aj dĺžka je 80 metrov, čo je približne plocha
futbalového štadióna. Má 32 kolies a
celková úžitková hmotnosť je 650 ton.
Silák Barbarič sa pokúsi v Kyjeve
potiahnuť najväčšie lietadlo na svete
Ukrajinský letecko-výskumný komplex Antonov poskytne najsilnejšiemu
Slovákovi, košickému silákovi Jurajovi
Barbaričovi najväčšie lietadlo na svete Mrija na jeho ťahanie a zápis do
Guinnessovej knihy rekordov, vrátane
tréningov.
Pokus by sa mal realizovať počas
leteckého salónu a leteckých dní Aviasvet XXI, ktoré budú v septembri
budúceho roku v Kyjeve, uviedol dnes
pre TASR Barbarič s tým, že o súhlase
výrobcu lietadla informovalo vedenie
minulý mesiac slovenského vojenského atašé v Kyjeve Juraja Beskida.
V súhlasnom liste manažment komplexu Antonov vyjadril presvedčenie,
že akcia bude nielen spestrením aviasalónu, ale aj ďalším krokom pri rozvoji
priateľských vzťahov medzi Ukrajinou
a Slovenskom.
„Idem sa pokúšať potiahnuť najväčšie lietadlo a je to aj prezentácia
Slovenska na Ukrajine i vo svete“, vy-
KE 09-41 STRANA - 14
Ťahať však chce prázdne lietadlo s pohotovostnou hmotnosťou 300 ton.
K splneniu celoživotného Barbaričovho sna mu pomohol svojimi
kontaktmi na Ukrajine starosta obce
Horný Hričov v okrese Žilina Jozef Trizuljak, kde silák v roku 2005 už ťahal
menšie lietadlo v rámci podpornej
akcie na pomoc svalovým dystrofikom.
Podobný - 500 kilometrový maratón s
automobilom na pomoc takto postihnutým má za sebou Barbarič aj v Košiciach. Košický silák je držiteľom piatich
zápisov do Guinnessovej knihy rekordov v ťahaní nadrozmerných nákladov,
najmä železnicných vozňov.
4L
KE 09-41 STRANA - 15
34-0007
34-0133
STAVIAME
KE 09-41 STRANA - 16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement