Mode com | MC-910 | MC-910 manual.indd

MC-910
Innovation
G-Laser Mouse
user’s manual
MODECOM
Innovation G-Laser Mouse
MC-910
GB
Innovation
G-Laser Mouse
Thank you for choosing a high quality computer mouse MC-910.
The computer mouse MC-910 has been created especially with a
view to customers who highly appreciate comfort at work. The use
of the latest standards in ergonomics allows to work with the mouse
for an extended period of time without a risk of hands ischemia or a
feeling of discomfort. Moreover, MC-910 features a high resolution
of 1600 DPI and unique functionality owing to G-Laser function –
mouse can be used on glass textures. The application of 4-direction
scroll, an indicator of DPI change (1600, 1200, 800) as well as „backward” and „forward” buttons, which facilitate web pages browsing,
make the mouse a real one-off. Additional advantage of the mouse
MC-910 is the high quality.
MODECOM places a high value on the quality of its products to not
only fulfil but also surpass customers requirements. Products are
2
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
created with the modern views and the latest technology in mind.
Choose better future – choose MODECOM!
Package Contents
Mouse
CD Driver
Instruction Manual
The Description for Each Part
Up Direction
Left Direction
Right Direction
Down Direction
Backward
Forward
DPI button
DPI Status
Indicator
Copyright©2008 MODECOM S.A. All rights reserved. MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.
3
Innovation G-Laser Mouse
The Feature
Adjustable DPI Button
• Adjustable DPI Button: 1600DPI / 1200DPI / 800DPI
• User can set up different „DPI” – different speed with adjustable
„DPI” button in preference
4 Direction Scrolling
• Special mechanism to support 4 direction rolling by one wheel
key only
• Scrolling up & down for Vertical bar control, Left & right for
Horizontal bar control
Double Lens Technology
• 100% Eye Safety
• High Quality Lens
• Super Sensitivity For Working on Almost 99% Surfaces
Multi Function
• To combine function of Internet Page forward and backward
• Just click the multi function key, you can feel the convenience of
internet browsing
4
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
DPI Status Indicator
• Friendly & Different LED color to indicate “DPI Status”
• Red LED: 800 DPI, Green LED :1200 DPI, Orange LED: 1600DPI
Hardware Installation
• How to connect your mouse:
1. Use the USB Interface plug into the USB port of PC or Notebook
2. You can use the function of ”Multi Function” and „DPI speed
Function” after connection
Note:
1. The mouse will have the „4 Direction Function” after installation
of software (Please refer to the software installation)
2. It doesn’t need the driver for „4 Direction Function”, if the system
supports „Tilt Wheel” software under „VISTA System”
• How to change the DPI setting of speed for G-Laser mouse:
Users may now use adjustable DPI button to speed up or slow
down the pace of the mouse at their fingertips.
5
Innovation G-Laser Mouse
Recommended
resolution of
display
Resolution:
Recommend for:
800 DPI
Slow-Speed and normal accuracy player (suitable for using in
1024×768
Word, Excel and other Office software etc.)
1200 DPI
Medium speed and Required
average accuracy Player (suitable
1152×864
for using in Office software, gamer and professional designer.)
1600 DPI
High-Speed and required
pinpoint accuracy player (su1280×960
itable for Gamer or professional designer.)
Software installation
• How to install mouse software:
Attention: Please uninstall any previous mouse drivers before installing the mouse software.
The Steps of installation:
Step 1: Connect the mouse USB cable to the USB port.
6
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
Step 2: Put the CD driver into „CD ROM” properly and follow the „ on
screen” instruction to complete your installation.
You will see a mouse icon
at the right bottom of your task
bar.
1) Click “Next” to begin the installation
7
Innovation G-Laser Mouse
2) Select Destination Location, then click “Next”
8
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
3) Select Start Menu Folder, then click “Next”
9
Innovation G-Laser Mouse
4) Click “Install”
10
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
5) Start Installation
11
Innovation G-Laser Mouse
6) Click “Finish”
Setting the Software:
After finishing installation of software,
will pop out at the bot-
tom right corner of the screen. Double click the button and you will
open the setting menu.
• Key Function setting
The scroll of this mouse has the setting function. Besides the gen-
12
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
eral hot key setting, it also has special function settings. Details as
below:
Uninstall the software:
• How to uninstall the software:
1) Click „Start” of Window System from the task bar and choose
„Programs”
2) Select „MC-910” and select uninstall „MC-910 Innovation G-Laser
Mouse”
Q & A
Q: What’s G-Laser mouse and what’s the feature for G-Laser?
1. It can work on almost 99% surfaces.
2. It can work on every surface so the performance is around 30x
than standard optical mouse.
3. The G-Laser mouse utilizes the brand new technology - Double
Lens technology which is more convenient at work.
13
Innovation G-Laser Mouse
MC-910
PL
Innovation
G-Laser Mouse
Dziękujemy za wybór wysokiej jakości myszy MC-910.
Mysz MC-910 została stworzona specjalnie z myślą o potrzebach
użytkownika ceniącego wygodę pracy. Zastosowanie najnowszych
standardów ergonomii sprawia, że nawet dłuższe używanie tej myszy nie powoduje zatrzymania przepływu krwi w ręku i tym samym
wyklucza uczucie dyskomfortu. Ponadto MC-910 charakteryzuje się wysoką rozdzielczością 1600 DPI i niezwykłą funkcjonalnością, zapewnioną przez opcję G-Laser – mysz działa nawet na szkle.
Niepowtarzalność myszy MODECOM stanowi również zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, czyli 4-kierunkowej
rolki, przycisku i wskaźnika zmiany DPI (1600, 1200, 800) oraz przycisków „cofnij” i „do przodu” ułatwiających przeglądanie stron www
w przeglądarce internetowej. Dodatkowym atutem MC-910 jest
wysoka jakość wykonania.
14
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
MODECOM dba o jakość swoich wyrobów, by nie tylko spełniać, ale
i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów. Produkty tworzone są
w oparciu o nowoczesną myśl i technologię.
Wybierz lepszą przyszłość – wybierz MODECOM!
Zawartość opakowania
Mysz, Płyta CD ze sterownikami, Instrukcja obsługi
Opis części
Do góry
W lewo
W prawo
Do dołu
Wstecz
Dalej
Przycisk
zmiany DPI
Wskaźnik
statusu DPI
Copyright©2008 MODECOM S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MODECOM jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy MODECOM S.A.
15
Innovation G-Laser Mouse
Cechy
Przycisk zmiany DPI
• zmienia rozdzielczość (DPI): 1600DPI / 1200DPI / 800DPI
• Użytkownik może ustawić rozdzielczość “DPI” w zalężności od indywidualnych preferencji i potrzeb.
4-kierunkowe przewijanie
• specjalny mechanizm umożliwiający 4-kierunkowe przewijanie za
pomocą tylko jednej rolki przewijania
• przewijanie do góry i do dołu pionowych pasków przewijania,
oraz w lewo i w prawo poziomych pasków przewijania (w przeglądarkach internetowych, oknach eksplorera, itp.).
Technologia Podwójnych Soczewek
• 100% bezpieczeństwa dla oczu
• doskonała jakość soczewek
• wysoka czułość myszy (do pracy na 99% różnych powierzchni).
Wielofunkcyjność
• przyciski „Dalej” i „Wstecz” do przeglądania m.in. witryn www, katalogów
16
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
• aby poczuć wygodę przeglądania stron www, wystarczy jedno
kliknięcie przycisku multimedialnego.
Wskaźnik statusu DPI
• przyjazne i różne kolory diody LED informujące o wybranej rozdzielczości „DPI”
• czerwona dioda LED: 800 DPI, zielona dioda LED: 1200 DPI, pomarańczowa dioda LED: 1600DPI.
Podłączenie
• Jak podłączyć mysz:
1. Używając wtyczki USB myszy, podłącz ją do wolnego portu USB
w twoim komputerze.
2. Po podłączeniu myszy możesz już korzystać z funkcji
„Wielofunkcyjność” i „Przycisk zmiany DPI”.
Ważne:
1. Dopiero po instalacji oprogramowania będziesz mógł korzystać
z fukcji „4-kierunkowe przewijanie” (Patrz punkt: Instalacja oprogramowania).
17
Innovation G-Laser Mouse
2. Jeżeli system operacyjny VISTA obsługuje „Przechylane kółko
przewijania” (Tilt wheel) funkcja „4-kierunkowe przewijanie” będzie dostępna bez konieczności instalacji oprogramowania.
• Jak zmienić ustawienia rozdzielczości DPI:
Użytkownik może dostosować szybkość myszy za pomocą przycisku do zmiany rozdzielczości DPI.
18
Przy
rozdzielczości:
Zalecane do:
800 DPI
Poczatkujący użytkownik (odpowiednie do pracy z aplikacjami pa- 1024×768
kietu Office)
1200 DPI
Średnio-zaawansowany użytkownik (odpowiednie do pracy z aplikacjami pakietu Office, z grami, 1152×864
oraz profesjonalnymi programami
graficznymi)
1600 DPI
Zaawansowany użytkownik wymagający wysokiej szybkości i precy1280×960
zyjności (odpowiednie dla graczy
lub dla grafików komputerowych)
www.modecom.eu
Zalecana
rozdzielczość
ekranu:
Innovation G-Laser Mouse
Instalacja oprogramowania
Jak zainstalować oprogramowanie myszy:
Uwaga: Należy odinstalować wszystkie poprzednie sterowniki myszy
przed instalacją oprogramowania myszy MC-910.
Kolejne kroki instalacji:
Krok 1: Podłączyć mysz do portu USB.
Krok 2: Umieścić poprawnie płytę CD w napędzie optycznym „CD
ROM”, by ukończyć instalację wykonywać kolejne kroki zgodnie
z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. W prawym dolnym
rogu paska narzędzi pojawi się ikona
.
1) Naciśnij “Dalej” aby rozpocząć instalację.
19
Innovation G-Laser Mouse
2) Wybierz folder docelowy i kliknij „Dalej”.
20
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
3) Wybierz Folder Start Menu (który pojawi się w „Menu Start”) i
kliknij „Dalej”.
21
Innovation G-Laser Mouse
4) Wybierz “Install”.
22
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
5) Rozpocznij Instalację.
23
Innovation G-Laser Mouse
6) Wybierz “Zakończ”.
Ustawienia oprogramowania
Po zakończeniu instalacji oprogramowania w prawym dolnym
rogu ekranu pojawi się ikona myszy:
. Kliknij na nią dwa razy,
aby otworzyć menu ustawień.
• Ustawianie głównych funkcji
Kółko przewijania posiada funkcję zmiany ustawień. Poza głów-
24
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
nymi ustawieniami klawisza skrótów, posiada również ustawienia
specjalne.
Odinstalowanie oprogramowania
• Jak odinstalować oprogramowanie:
1) Kliknij „Start” na pasku zadań i wybierz „Programy”.
2) Wybierz „MC-910”, a następnie „Uninstall MC-910 Innovation
G-Laser Mouse”.
Pytania i odpowiedzi
Q: Czym jest myszka G-Laser i czym jest funkcja G-Laser?
1. MC-920 może pracować na 99% różnych powierzchni.
2. Mysz może pracować gdziekolwiek chcesz, więc jej funkcjonalność jest 30× większa od standardowej myszy optycznej.
3. Mysz G-Laser posiada najnowszą technologię – „Podwójnych
Soczewek” (Dual Lens) – dzięki której mysz ta jest dużo bardziej
dokładna niż standardowa mysz optyczna.
25
Innovation G-Laser Mouse
MC-910
H
Innovation
G-Laser Mouse
Köszönjük, hogy a kiemelkedő minőségű MC-910 egeret választotta.
Az MC-910 kimondottan azoknak készült, akik értékelik a kényelmet munka közben. A legújabb ergonómiai szabványoknak köszönhetően hosszabb munkavégzés során sem okoz kézfájdalmat
vagy kényelmetlen érzést. Az MC-910 nagy felbontásának (1600
DPI) és egyedi funkcionalitásának és a G-Laser funkciójának köszönhetően – az egér használható üvegfelületen is. A 4-D gördítés,
a DPI változtatás (1600, 1200, 800) kijelzése, valamint az „előre” és a
„vissza” gombok használata -ami leegyszerűsíti a weboldalak böngészését-, teszik ezt az egeret egyedülállóvá. Az MC-910 további
előnye a kimagasló minőség.
A MODECOM különös hangsúlyt fektet a felhasználók elvárásainak való megfelelésre, sőt, még azok túlszárnyalására is. A termé-
26
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
kek a legfrissebb technológiáknak és gondolatoknak megfelelően
készülnek
Válassza a jobb jövőt – válassza a MODECOM-ot!
A csomag tartalma:
Egér, CD Driver, Használati útmutató
A részek leírása
fel
balra
jobbra
le
hátra
előre
dpi állító gomb
DPI státusz
kijelző
Copyright©2008 MODECOM S.A. Minden jog fenntartva. A MODECOM logó a
MODECOM S.A. vállalat levédett márkajele.
27
Innovation G-Laser Mouse
Jellemzők:
DPI állító gomb
• DPI állító gomb: 1600DPI / 1200DPI / 800DPI
• A felhasználó különböző „DPI”-ket állíthat be – különböző sebesség a „DPI” állító gombbal 4 irányú gördítés
• Speciális mechanizmus 4 D gördítéshez, egyetlen gördítő használatával
• Fel és le gördítés függőleges mozgatáshoz, job és bal vízszintes
mozgatáshoz
Dupla lencsés technológia
• 100% szemkímélő
•Magas minőségű lencsék
• Szuper érzékenység, szinte minden felületen való munkavégzés
Multifunkció
• Internet oldalak böngészése, előre-hátra
• csak egy kattintás a multifunkciós gombbal, és élvezheti a kényelmes böngészést
28
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
DPI Státusz kijelző
• Barátságos és különleges színes LED kijelző, ami mutatja a “DPI
Státuszt”
• Vörös LED: 800 DPI, Zöld LED :1200 DPI, Narancs LED: 1600DPI
Termék beüzemelés
• Az egér csatlakoztatása:
1. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a számítógép vagy notebook
USB portjához.
2. Csatlakoztatás után választhat a ”Multifunkció” és a „DPI sebesség funkció” közül
Figyelem:
1. Az egér csak a telepítőprogram telepítése után biztosítja a „4 D
funkciót” (Kérjük ellenőrizzea program telepítését)
2. A „4 D funkció” nem igényel drivert, ha a rendszer VISTA alatt támogatja a „Tilt Wheel”-t.
• A DPI sebesség beállítása a G-Laser egér esetében:
A felhasználók az állítható DPI gomb használatával tudják növelni,
vagy csökkenteni az egér sebességét.
29
Innovation G-Laser Mouse
Felbontás: Ajánlott:
Ajánlott képernyő felbontás
800 DPI
Lassú sebesség, és normál pontosságú felhasználás (megfelelő
1024×768
Word, Excel és egyéb Office programok használatánál)
1200 DPI
Közepes sebesség és átlagos
pontosság játéknál (megfelelő
1152×864
Office programoknál, játék és tervező programoknál)
1600 DPI
Nagy sebesség, hajszálpontos,
tökéletes játék eszköz (kiváló
1280×960
Gamer és rofesszionális tervezők részére)
Program telepítés
• Az egér programjának telepítése:
Figyelem: Kérjük, távolítson el minden más egér drivert a telepítés előtt.
A telepítés lépései:
1.Csatlakoztassa az egér USB csatlakozóját az USB porthoz.
30
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
2. Helyezze el a telepítő CD-t a „CD ROM”-ba, és kövesse a telepítő
program utasításait a képernyőn.
Egy kis egér ikon fog megjelenni a jobb alsó sarokban.
1) Klikkeljen a “Next”-re, hogy elkezdje a telepítést
31
Innovation G-Laser Mouse
2) Válassza ki a helyet ahova telepíteni szeretné a programot, és
klikkeljen a “Next”-re
32
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
3) Válassza ki a Start Menü mappát és klikkeljen a “Next”-re
33
Innovation G-Laser Mouse
4) Klikkeljen az “Install”-ra
34
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
5) A telepítés elkezdődik
35
Innovation G-Laser Mouse
6) Klikkeljen a “Finish”-re
A program beállításai:
Telepítés után, egy ikon fog megjelennia képernyő jobb alsó sarkában. Kattintson dulán az ikonra és lépjen be a beállítások menübe.
• Billentyű/gmb beállítások
Az egér görgője beállítási funkcióval rendelkezik. Az általános
gyorsgombok mellett egyéb speciális funkciókat állíthat be.
36
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
A program eltávolítása:
1)Klikkeljen a „Start”-ra az indítópultban és válassza a „Programs”-t
2) Válassza ki az „MC-910”-t és távolítsa el a „MC-910 Innovation
G-Laser Mouse”-t
Kérdések és válaszok:
Kérdés: Mi az a G-Laser egér és mi a G-Laser jellemzője?
1. Szinte minden felületen működik.
2.Bárhol is dolgozik, mindenhol használhatja, így szinte 30-szor
jobban kihasználhatja, mint egy hagyományos optikai egeret.
3. A G-Laser egér kiaknázza az új technológiák kínálta lehetőségeket – a Dupla lencsés technológia kényelmes munkavégzést biztosít.
37
Innovation G-Laser Mouse
MC-910
CZ
Innovation
G-Laser Mouse
Děkujeme Vám, že jste si vybrali vysoce kvalitní myš MC-910.
Myš MC-910 byla vynalezena hlavně pro uživatele, kteří si cení pohodlnost v práci. Díky aplikování nejnovějších standardů ergonomie
i dosti dlouhé používání myši nemá za následek zastavování průtoku krve v ruce a tímto vylučuje pocit diskomfortu. Kromě toho myš
MC-910 má vysokou rozlišovací schopnost 1600 DPI a nevšední funkčnost, kterou zajišťuje opce G-Laser – myš má možnost snímání lesklého a hladkého povrchu – funguje i na skle. O neopakovatelnosti myši
MODECOM svědčí rovněž použití nejnovějších technologických řešení - jako 4-směrného kolečka, tlačítka a ukazatele změny DPI (1600,
1200, 800) a tlačítek „zpět” i „dopředu” pro navigaci ve webovém prohlížeči. Další předností myši MC-910 je její velice kvalitní provedení.
MODECOM pečuje velice o kvalitu svých výrobků. Nejen splňuje,
ale i předvídá očekávání svých Zákazníků. Výrobky jsou vytvářeny
38
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
na základě moderních technologií a technických trendů.
Vyberte lepší budoucnost – vyberte MODECOM!
Obsah obalu
Myš
CD s ovladači
Návod k obsluze
Součásti
Nahoru
Doleva
Doprava
Dolů
Zpět
Dále
Tlačítko
změny DPI
Ukazatel
stavu DPI
Coprihght©2008 MODECOM S.A. Veškeré práva vyhrazené. Logo MODECOM
je chráněným znakem firmy MODECOM S.A.
39
Innovation G-Laser Mouse
Vlastnosti
Laserový senzor DPI
• změna rozlišovací schopnosti (DPI): 1600DPI / 1200DPI / 800DPI
• Uživatel může změnit rozlišovací schopnost “DPI” podle svých
potřeb a preferencí.
4-směrné rolovací kolečko
• speciální mechanizmus pro 4-směrné rolování pomocí pouze jednoho kolečka
• pohyb obrazovky nahoru a dolů, doleva a doprava (v internetovém prohlížeči, oknech Exploreru, atd.).
Technologie dvojitých čoček
• 100% bezpečnost pro zrak
• dokonalá kvalita čoček
• vysoká citlivost myši (může pracovat na 99% různých povrchů).
Víceúčelovost
• tlačítka „Dopředu” a „Zpět” pro surfování na www stránkách a prohlížení katalogů
• aby se vám pohodlně přepínalo www stránky, stačí jednou klik-
40
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
nout na multimediální tlačítko.
Snímač rozlišení DPI
• příjemné a rozličné barvy LED diod informující o vybrané rozlišovací schopnosti „DPI”
• červená dioda LED: 800 DPI, zelená dioda LED: 1200 DPI, oranžová
dioda LED: 1600DPI.
Připojení
• Jak připojit myš k počítači:
1. Kabel USB myši zasuňte do volného portu USB ve Vašem počítači.
2. Ihned po připojení myši můžete používat funkci „Víceúčelovost ”
i „Tlačítko změny DPI”.
Důležité:
1. Teprve po instalaci softwaru budete moci využít funkci „4-směrného rolování” (Viz bod: Instalace software).
2. Jestliže operační systém VISTA obsluhuje „Naklápěcí rolovací
kolečko” (Tilt wheel) funkce „4- směrného rolování” bude dostupná
bez nutnosti instalace softwaru.
41
Innovation G-Laser Mouse
• Jak změnit nastavení rozlišovací schopnosti DPI:
Uživatel může změnit rychlost myši pomocí tlačítka do změny rozlišovací schopnosti DPI.
Doporučovaná
rozlišovací schopnost
obrazovky:
Při rozlišovací schopnosti:
Doporučované pro:
800 DPI
Začátečníky (vodné pro práci
1024×768
s aplikacemi paketu Office)
1200 DPI
Středně pokročilý uživatel
(vodné pro práci s aplikacemi
1152×864
paketu Office, pro hry a profesionální grafiku)
1600 DPI
Pokročilý uživatel, který
vyžaduje značnou rychlost
1280×960
a přesnost (vodné pro hráče a
počítačové grafiky)
Instalace software
Jak nainstalovat ovladače myši:
Pozor: Před instalací ovladače myši MC-910 je nutné odinstalovat
všechny dřívější ovladače myši.
42
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
Jednotlivé kroky instalace:
Krok 1: Připojte myš k portu USB.
Krok 2: Umístěte správně instalační CD do mechaniky „CD ROM”,
pro ukončení instalace vykonávejte další kroky podle instrukcí objevujících se na obrazovce. V pravém dolním rohu na liště se
objeví ikona.
1) Klikněte “Dále” pro zahájení instalace.
43
Innovation G-Laser Mouse
2) Vyberte cílovou složku a klikněte „Dále”.
44
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
3) Vyberte složku Menu Start (která se objeví v „Menu Start”) a klikněte „Dále”.
45
Innovation G-Laser Mouse
4) Vyberte “Instaluj”.
46
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
5) Zahajte instalaci.
47
Innovation G-Laser Mouse
6) Vyberte “Dokončit”.
Konfigurace software
Po zakončení instalace software se v pravém dolním rohu obrazovky objeví ikona myši. Klikněte na ni dvakrát a otevře se menu
nastavení.
• Nastavení hlavních funkcí
Rolovací kolečko je vybaveno funkcí změny nastavení. Kromě hlav-
48
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
ních nastavení klávesových zkratek, má také nastavení speciální.
Podrobnosti níže.
Odinstalování software
• Jak odinstalovat software:
1) Klikni „Start” na hlavním panelu a zvolte „Programy”.
2) Zvolte „MC-910”, a dále „Uninstall MC-910 Innovation G-Laser
Mouse”.
Otázky a odpovědi
Q: Co to je myš G-Laser a co znamená funkce G-Laser?
1. MC-920 může pracovat na 99% různých povrchů.
2. Myš může pracovat všude, kdekoliv chcete, a proto její použitelnost je 30× větší než standardní optické myši.
3. Při výrobě myši G-Laser se využívá nejnovější technologie –
„Dvojitých čoček” (Dual Lens) – díky které je tato myš mnohem
přesnější a citlivější než standardní optická myš.
49
Innovation G-Laser Mouse
MC-910
SK
Innovation
G-Laser Mouse
Ďakujeme, že ste si vybrali veľmi kvalitnú myšku MC-910.
Myška MC-910 bola vytovrená špeciálne pre potreby používateľa,
ktorý si cení pohodlie pri práci. Použitie najnovších štandardov ergonómie má vplyv na to, že ani dlhšie používanie tejto myšky nespomaľuje krvný obeh v ruke a preto pocit diskomfortu je úplne vylúčený. Okrem toho MC-910 sa charakterizuje vysokým rozlíšením
1600 DPI a neobyčajnou funkčnosťou, ktorú zabezpečuje možnosť
G-Laser – myška pracuje dokonca aj na skle. Neobyčajnosť myšky
MODECOM predstavuje taktiež použitie najnovších technologických riešení, čiže 4-smerového rolovacieho kolieska a ukazovateľa
zmeny DPI (1600, 1200, 800), ako aj tlačidiel „naspäť“ a „do predu“,
ktoré uľahčujú prezeranie www stránok v internetovom prehľadávači. Dodatočným tromfom MC-910 je vysoká kvalita vykonania.
MODECOM dbá o kvalitu svojich výrobkov, nielen kvôli spĺňaniu,
50
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
ale aj predbiehaniu očakávaní svojich Klientov. Výrobky sú vyrobené na základe modernej myšlienky a technológie.
Vyberte lepšiu budúcnosť – vyberte MODECOM!
Obsah balenia
Myška, CD ze ovládačmi, Inštrukcia obsluhy
Popis častí
Hore
Vľavo
Vpravo
Dole
Naspäť
Ďalej
Tlačidlo zmeny DPI
Ukazovateľ
štatútu DPI
Coprihght©2008 MODECOM S.A. Všetke práva vyhradené. Logo MODECOM
je chráneným znakom firmy MODECOM S.A.
51
Innovation G-Laser Mouse
Charakteristika
Tlačidlo zmeny DPI
• mení rozlíšenie (DPI): 1600DPI / 1200DPI / 800DPI
• Používateľ môže nastaviť rozlíšenie “DPI” v závislosti od individuálnych preferencií a potrieb.
4-smerové prevíjanie
• špeciálny mechanizmus, ktorý umožňuje 4-smerové rolovanie pomocou jedného rolovacieho kolieska
• rolovanie hore a dole zvislých pásov rolovania, ako aj vľavo a vpravo vodorovných rolovacích pásov (v internetových prehľadávačoch, oknách explorera, atď.).
Technológia dvojitých šošoviek
• 100% bezpečnosť pre oči
• dokonalá kvalita šošoviek
• vysoká snímateľnosť myšky (vytvorená pre prácu skoro na 99 %
rôznych povrchov).
Mnohofunkčnosť
• talčidlá „Ďalej” a „Naspäť” na prehľadávanie okrem iného www
52
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
strán, katalógov
• aby ste cítili pohodlie pri prehľadávaní www strán, stačí jedno kliknutie multimediálneho tlačidla.
Ukazovateľ štatútu DPI
• príjemné a rôzne farby LED diódy, ktoré informujú o zvolenom
rozlíšení „DPI”
• červená dióda LED: 800 DPI, zelená dióda LED: 1200 DPI, oranžová
dióda LED: 1600DPI.
Pripojenie
• Ako pripojiť myšku:
1. S použitím USB kľúča myšky, pripojte ju do voľného portu USB
vo Vašom počítači.
2.
Po
pripojení
myšky
môžete
ihneď
využívať
funkciu
„Mnohofunkčnosť” a „Tlačidlo zmeny DPI”.
Dôležité:
1. Až po inštalácii programového vybavenia, môžete využívať funkciu
„4-smerové rolovanie“ (Pozri bod: Inštalácia programového vybavenia).
53
Innovation G-Laser Mouse
2. Ak operačný systém VISTA obsluhuje „Rolovacie koliesko” (Tilt
wheel) funkcia „4-smerové rolovanie“ bude dostupná bez nutnosti
inštalácie programového vybavenia.
• Ako zmeniť nastavenia rozlíšenia DPI:
Používateľ môže rýchlosť myšky prispôsobiť pomocou tlačidla pre
zmenu rozlíšenia DPI.
54
Odporúčané
rozlíšenie obrazu:
Pri rozlíšení:
Odporúča sa do:
800 DPI
Začiatočník (vhodné pre
prácu s aplikáciami balíka 1024×768
Office)
1200 DPI
Stredne-pokročilý používateľ (vhodné pre prácu s aplikáciami balíka Office, s hrami, 1152×864
ako aj profesionálnymi grafickými programami)
1600 DPI
Pokročilý používateľ vyžadujúci vysokú rýchlosť a precíznosť (vhodné pre hráčov 1280×960
alebo pre počítačových grafikov)
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
Inštalácia programového vybavenia
Ako nainštalovať programové vybavenie myšky:
Poznámka: Je potrebné odinštalovať všetky predchádzajúce ovládače myšky pre inštaláciu programového vybavenia myšky MC-910.
Ďalšie kroky inštalácie:
Krok 1: Pripojte myšku do portu USB.
Krok 2: Správne vložte CD do „CD ROM-u”, aby ste ukončili inštaláciu,
ďalšie kroky vykonávajte v súlade s inštrukciami, ktoré sa zobrazujú na
monitore. V pravom dolnom rohu riadiaceho panelu sa objaví ikona .
1) Stlač “Ďalej” na začatie inštalácie.
55
Innovation G-Laser Mouse
2) Vyberte cieľový súbor a kliknite „Ďalej”.
56
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
3) Vyberte Súbor Start Menu (ktorý sa objaví v „Menu Start”) a kliknite „Ďalej”.
57
Innovation G-Laser Mouse
4) Vyberte “Install”.
58
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
5) Začnite Inštaláciu.
59
Innovation G-Laser Mouse
6) Vyberte “Ukončiť”.
Nastavenia programového vybavenia
Po ukončení inštalácie programového vybavenia v pravom dolnom
rohu obrazovky sa objaví ikona myšky: Kliknite na ňu dvakrát, aby
ste otvorili menu nastavení.
• Nastavovanie hlavných funkcií
Rolovacie koliesko obsahuje funkcie zmeny nastavení. Okrem hlav-
60
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
ných nastavení klávesu skratiek, má taktiež špeciálne nastavenia.
Podrobnosti sú uvedené nižšie.
Odinštalovanie programového vybavenia
• Ako odinštalovať programové vybavenie:
1) Kliknite „Start” na riadiacom páse a vyberte „Programy”.
2) Vyberte „MC-910”, a následne „Uninstall MC-910 Innovation
G-Laser Mouse”.
Otázky a odpovede
Q: Čo je to myška G-Laser a čo je to funkcia G-Laser?
1. MC-920 môže pracovať na 99% rôznych povrchoch.
2. S myškou môžete pracovať kdekoľvek chcete, takže jej funkčnosť
je 30×väčšia ako pri štandardnej optickej myške.
3. Myška G-Laser obsahuje najnovšiu technológiu – „Dvojitých šošoviek“ (Dual Lens) – vďaka ktorým je táto myška oveľa presnejšia
ako štandardná optická myška.
61
Innovation G-Laser Mouse
ENVIRONMENT PROTECTION:
This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU
Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic
equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the
potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product must
not be disposed of with your other waste. You must hand it over to a designated collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the
product should obey all the specific Community waste management legislations. Contact
your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection. Weight of the device: 140 g
OCHRONA ŚRODOWISKA:
Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować
go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu
zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie
miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa
sprzętu: 140 g
KÖRNYEZETVÉDELEM:
Az alábbi készülék az Európai Unió 2002/96/EU, elektromos és elektronikus
berendezések újrahasznosítására vonatkozó irányelvének megfelelő jelöléssel rendelkezik (WEEE). A termék megfelelő eltávolításának a biztosításával
megelőzi a termék helytelen tárolásából eredő, a természetes környezetre és
62
www.modecom.eu
Innovation G-Laser Mouse
az emberi egészségre ható esetleges negatív hatásokat. A terméken található jelölés
arra utal, hogy a terméket nem szabad átlagos háztartási kommunális hulladékként kezelni. A terméket át kell adni az újrahasznosítással foglalkozó elektromos és elektronikus
készülékek begyűjtő helyére- A termék eltávolításának meg kell felelnie a helyi, érvényben lévő, hulladékok eltávolítására vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak. Az alábbi termék eltávolítására, visszanyerésére és újrahasznosítására vonatkozó részletes információkat a városi hivatalban, tisztító üzemben vagy abban a boltban szerezheti be,
ahol megvásárolta az alábbi terméket. Termék súlya: 140 g
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Této zařízení je označené dle Směrnici Evropské unie č. 2002/96/EU tykající se
likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Separovaně zlikvidovat této zařízení znamená zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví, které by mohli vzniknout z nevhodné likvidace.
Symbol na výrobku znamená, že se zařízení nesmí likvidovat spolu s běžným domovým
odpadem. Opotřebené zařízení lze odevzdat do osobitných sběrných středisek, poskytujících takovou službu. Likvidace zařízení provádějte dle platných předpisů pro ochranu
životního prostředí tykajících se likvidace odpadů. Podrobné informace tykající se likvidace, znovu získání a recyklace výrobku získáte na městském úřadu, skladiště odpadu
nebo obchodě, v kterém jste nakupili výrobek. Hmotnost: 140 g
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č. 2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie.
Symbol na výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať do osobitných zberných stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre
ochranu životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 140 g
63
MODECOM S.A.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1
www.modecom.eu
MODECOM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising