Melissa 630-010 User's Manual

MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 1
(Sort/Process Black plade)
630-010
SE
Automatisk blodtrycksmätare för handled ..................................................2
DK
Automatisk blodtryksmåler til håndled ........................................................4
NO
Automatisk blodtrykksmåler til håndleddet
FI
Automaattinen verenpainemittari
....................................................6
............................................................8
........................................................10
UK
Automatic Blood Pressure Monitor
DE
Vollautomatisches Blutdruckmeßgerät ......................................................12
PL
Automatyczny ciÊnieniomierz do mierzenia ciÊnienia w nadgarstku
RU
Аппарат для автоматичского измрния кровяного давлния на запясть
..................14
....16
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 2
(Sort/Process Black plade)
KLASSIFICERING AV BLODTRYCK
- Normalt blodtryck bör ligga under 140 mm Hg (systoliskt), och
under 90 mm Hg (diastoliskt).
- Gränsfall för normalt blodtryck ligger mellan 140 och 160 mm Hg
(systoliskt) och mellan 90 och 95 mm Hg (diastoliskt).
- Förhöjt blodtryck är över 160 mm Hg (systoliskt) och/eller över
95mm Hg (diastoliskt).
SE
INLEDNING
För att du ska få största möjliga glädje av din nya blodtrycksmätare,
ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda
blodtrycksmätaren. Vi rekommenderar att du spar bruksanvisningen
om du vid ett senare tillfälle skulle behöva repetera hur blodtrycksmätaren fungerar.
KUNSKAP OCH FRÅGOR OM BLODTRYCK
Blodtrycket är den kraft hjärtat använder för att pressa blodet genom
pulsådror och blodådror (blodkärl). Blodtrycket varierar konstant,
men när det konsekvent är över det normala har du för högt blodtryck.
Blodtrycket mäts normalt vid två punkter: den höga punkten, där
hjärtat drar ihop sig för att pressa ut blodet i omloppet, även kallat
systol; och den låga punkten, där hjärtat slappnar av för att åter fyllas
med blodet, som returneras av omloppet, även kallat diastol.
Max. systoliskt:
Max. diastoliskt:
Förhöjt blodtryck
över 160
eller över 95
Gränsfall
140-159
eller 90-94
Normalt blodtryck
101-139
och 61-89
Lågt blodtryck
under 90
eller under 50
FRÅGOR OCH SVAR OM BLODTRYCK
Varför är det inte hälsosamt med ett för högt blodtryck?
Vid för högt blodtryck utvidgas blodådrorna som en för hårt pumpad
ballong och ådrorna är benägna att brista eller tjockna med tiden.
Detta kan betyda att viktiga organ inte får tillräckligt med blod, vilket
igen kan förorsaka allvarliga sjukdomar. Viktiga organ som är mest
påverkade av högt blodtryck är:
Förhöjt blodtryck, som är vanligast hos vuxna, kan medföra allvarliga
hälsoproblem som t.ex. slaganfall, hjärtattack m.m. om blodtrycket
inte kommer ner i en normal nivå. Det är därför viktigt att kontrollera
blodtrycket och försöka få ner det genom att äta förnuftigt, äta mindre salt och genom att motionera regelbundet. Även personer som är
födda med för högt blodtryck kan förebygga en eventuell försämring
med hjälp av en passande kontroll.
Hjärnan
För högt blodtryck kan leda till förkalkning av blodådrorna i hjärnan,
vilket kan resultera i en hjärnblödning eller slaganfall.
2
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 3
(Sort/Process Black plade)
Vilka förhållanden har inflytande på blodtrycket?
1. Medicin
2. Arbetsmiljö
3. Motion
4. Sömn
5. Fysiskt tillstånd
6. Mentalt tillstånd
7. Kost
Hjärtat
Vid för högt blodtryck kan hjärtkammaren överutvecklas, och i värsta
fall kan det uppstå en blodpropp i hjärtat.
Njurarna
Åderförkalkning kan leda till nedsatt njurfunktion, vilket kan resultera i
urinförgiftning.
Hur görs en korrekt mätning av blodtrycket?
Blodtrycket varierar konstant. Många förhållanden påverkar blodtrycket så att det förändras,
t.ex. matvanor, kondition, väderförhållanden, tid och plats m.m. Det
är därför viktigt att mäta blodtrycket vid samma tidpunkt, flera dagar i
sträck, och att föra anteckningar över mätningarna, som därefter kan
värderas av din egen läkare.
Kan jag undvika / förebygga förhöjt blodtryck?
Om du konstaterar att blodtrycket är för högt, bör du vara uppmärksam på dina kostvanor; ät mindre fett och mindre salt. Du bör även
vara uppmärksam på dina arbetsvanor; undvik stress och jäkt. Dessutom bör du se till att motionera regelbundet, få tillräcklig vila, undvika rökning och hålla alkoholförbrukningen på ett minimum. Följ upp
blodtrycket och konsultera din läkare regelbundet.
Varför är det en bra ide att mäta blodtrycket i det egna hemmet?
När blodtrycket mäts på sjukhus eller hos läkaren, är det vanligt att
nervositet kan leda till att blodtrycket stiger. Dessutom ger det, som
nämnts tidigare, en tydligare bild om blodtrycket mäts
upprepade gånger.
Varför utvecklar man för högt blodtryck?
I 90-95% av alla fall kan man inte hitta någon orsak till för högt blodtryck. I de resterande
fallen är det i regel ett annat problem (sjukdom) som är orsak till det
höga blodtrycket.
Finns det symptom på för högt blodtryck?
Blodtrycket kan vara för högt, utan att det finns tydliga symptom,
men några indikatorer kan vara t.ex. huvudvärk, man känner sig svimfärdig, sömnlöshet, andningsbesvär, stela axlar m.m.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
- Blodtrycksmätaren bör inte användas innan du har frågat din
läkare om råd.
- Blodtrycksmätaren bör inte utsättas för stark värme eller fukt,
eftersom det kan skada de vitala komponenterna i apparaten.
- Blodtrycksmätaren får inte sänkas ner i någon form av vätska.
3
MS-900VX IM new
-
-
01/10/03
9:54
Side 4
(Sort/Process Black plade)
OBS
Personer med för högt blodtryck, diabetes, njurproblem, åderförkalkning eller dåligt blodomlopp i till exempel armar och ben
kan möjligtvis se en stor skillnad i blodtrycket mätt på överarmen (vilket görs hos läkaren) jämfört med på handleden. Om du
skulle undra över något, kontakta din läkare.
Blodtrycksmätaren bör förvaras oåtkomligt för barn.
Tryck ej på Start/Stopp-knappen utan att manschetten är spänd
runt din handled.
Ta inte isär blodtrycksmätaren.
Blodtrycksmätaren får inte användas om den skadats. Låt endast
en fackman utföra reparationer.
Blodtrycket är mer ostabilt, när en person är stressad eller nervös. Mät endast blodtryck, när personen är avslappnad.
För lite sömn, förstoppning, bekymmer, träning och måltider kan
medföra att blodtrycket stiger.
En timma efter intag av middag är den tidpunkt då man är som
mest avslappnad; alltså en perfekt tidpunkt för mätning av blodtrycket.
Blodtrycket stiger precis efter det att man har druckit kaffe, te
eller har rökt.
Dra inte ihop kroppen, eftersom all slags press på magen ökar
blodtrycket.
Slappna av i minst 20 minuter efter hård träning eller dusch, innan
du mäter blodtrycket.
Om du vill mäta ditt blodtryck efter middagen, bör du göra det
INNAN du dricker alkohol och innan en ev. dusch.
Vänta ett par minuter med att mäta blodtrycket efter toalettbesök.
Kalla temperaturer får blodtrycket att stiga. Den ideala rumstemperaturen att mäta blodtrycket i är 20°C.
Man ska sitta ner när blodtrycket mäts. Om man ligger ner, ska
man vara uppmärksam på att mätningen blir annorlunda.
Gör inte upprepade mätningar i sträck under lång tid åt gången.
Var lugn under mätningen av blodtrycket.
KORREKT METOD FÖR MÄTNING AV BLODTRYCKET
För att uppnå den mest korrekta mätningen av blodtrycket, ska du
göra följande:
- Sitt på en stol med ryggstöd. Låt vänster arm vila på ett bord, så
att manschetten är i jämnhöjd med hjärtat.
-
4
Använd fodralet eller liknande till att stöda underarmen med. Placera båda fötterna på golvet.
Manschetten ska vara i jämnhöjd med hjärtat, annars kan mätningen bli inkorrekt.
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 5
(Sort/Process Black plade)
ÖVERSIKT
-
På grund av var mätningen görs och skillnader i artärens diameter, kommer resultaten av blodtrycket från handled och överarm
att variera lite.
En sund och frisk person kommer troligtvis att se att värdena varierar
med max. ± 10 mm Hg, både systoliskt och diastoliskt.
Display
Batterilock
Handledsmanschett
Set-knapp
Memory-knapp
Start/Stopp-knapp
Mode-knapp
Förvaringsfodral
5
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 6
(Sort/Process Black plade)
MONTERING AV MANSCHETT
- Sätt på manschetten runt om handleden, med undersidan av
armen uppåt, så att det är 10 mm upp till handflatan.
- Manschetten får inte monteras utanpå en ärm, klocka eller liknande.
DISPLAYENS VISNINGAR
Fallande
Stigande
Mätfel
Mätning
Dåligt batteri
FÖRBEREDELSER INFÖR BLODTRYCKSMÄTNING
Installation av batterier:
- Dra av batterilocket åt samma
håll som pilen visar.
- Sätt i, eller byt ut, 2 st AAA
batterier, så att + (positiv) och
- (negativ)-polerna matchar de
märkta polerna i batterifacket.
- Sätt på batterilocket igen.
- Om indikatorn för dåligt batteri
visas i displayen, ska båda
batterierna bytas ut. Det
rekommenderas att använda
Alkaline-batterier, eftersom de
håller längre.
OBS! Batterierna bör tas ur, om blodtrycksmätaren inte används
under en längre period.
-
Var uppmärksam på att manschetten sitter fast ordentligt och att
den är spänd lika mycket upptill som nertill.
Varje öppning mellan manschett och handled kommer att påverka mätningen av blodtrycket.
Böj den resterande delen av manschetten motsatt och sätt fast
den för att underlätta läsningen av displayen.
Ovanstående anvisningar ska följas oavsett vilken handled man
mäter på.
MÄTA BLODTRYCKET
- När manschetten är ordentligt fastsatt på den högra eller vänstra
handleden trycker du på Start/Stop. Alla symboler i displayen visas.
- När "0" visas i displayen kommer funktionen "Fuzzy Logic" automatiskt att fylla manschetten med luft till ett ungefärligt tryck.
Därefter släpps luften långsamt ut samtidigt som mätningen
utförs. När mätningen är klar kommer hjärtsymbolen samt de
systoliska och diastoliska värdena att visas i displayen. Efter 5
6
MS-900VX IM new
-
-
-
-
01/10/03
9:54
Side 7
(Sort/Process Black plade)
MINNESFUNKTION
- När en giltig mätning utförs så kommer den data som läses in
automatiskt att lagras i minnet med datum och tid så fort apparaten stängs av, stängs av automatiskt eller om en annan mätning
påbörjas.
- Om du vill se dina senaste inläsningar trycker du på knappen
Memory. Minnesnumret syns i displayens övre högra hörn.
- Ju lägre minnesnummer, desto nyare inläsning. Upp till 30 tidigare inläsningar kan visas.
När det står ”No:A” i displayen kommer det genomsnittliga systoliska och diastoliska blodtrycket att visas. Inläsningen av blodtrycket respektive pulsen visas sedan växelvis. Inläsningarna
baseras på de mätningar som för tillfället finns i minnet.
- Du kan när som helst avbryta minnesfunktionen genom att trycka
på Start/Stop. Displayen återgår då till normal visning av tid/datum.
sekunder visas pulsen i displayen. Nu visas värdena växelvis.
Om du av någon anledning vill avbryta mätningen trycker du bara
på Start/Stop så stängs apparaten av och luften i manschetten
släpps ut.
Om batterinivån sjunker till en nivå som inte är tillräckligt hög
under mätningen kommer apparaten att avbryta mätningen och
symbolen för lågt batteri att visas i displayen.
Byt batterier och gör om mätningen.
Om apparaten inte kan uppmäta en puls kommer mätningen att
avbrytas. Vänta några minuter, se till att manschetten är ordenligt
fastsatt och försök på nytt.
Displayen stängs automatiskt av efter 3 minuter.
STÄLLA IN DATUM OCH TID
- Om du vill kunna spara framtida mätningar med rätt datum och
tid måste du ställa in datum och tid efter att batterier har installerats eller bytts ut på rätt sätt.
- När batterierna har installerats visas "0:00" och "1 – 1" i displayen.
- Om du trycker på knappen Mode så börjar de enskilda siffrorna
att blinka.
- När den siffra som du vill ändra blinkar trycker du på knappen
Set.
- Om du vill fortsätta med nästa siffra trycker du på knappen Mode
så börjar nästa siffra att blinka. Tänk på att när du ställer in datum
så syns månaden till vänster och datumet till höger.
- När du har ställt in datum och tid trycker du på Start/Stop så
avslutas inställningen.
7
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 8
(Sort/Process Black plade)
SPECIFIKATIONER
Modell
Typ
Display
Mätområde
FELVISNINGAR
Indikation: Trycket på manschetten når 330 mm Hg.
Orsak: "Ballongen" inuti manschetten har snott sig.
Korrektion: Var säker på att "ballongen" ligger helt platt i manschetten och sätt på den igen.
Precision
Tryck
Urluftning
Manschett
Strömkälla
Indikation: "Err" visas i displayen, manschetten lossnar och "0" visas
i displayen.
Orsak: Överdriven rörelse med armen eller det samtalas under mätningen.
Korrektion: Tryck på Start/Stopp-knappen för att mäta igen och håll
dig lugn.
MS-900VX
Oscillometrisk
LCD st.: 26 x 26 mm
0 - 300 mm Hg/ 0-40 kPa (blodtryck)
30 - 190 pulsslag per minut
± 3 mm Hg /± 0.4 kPa (blodtryck)
± 5% (puls)
Fuzzy Logic
Ventilurluftningssystem
Kardborrband med mekanisk stängning
2 st. AAA batterier - Alkaline - ingår inte
MILJÖTIPS
En el-/elektronikprodukt bör avfallshanteras med minsta möjliga miljöbelastning när den inte längre är funktionsduglig. Apparaten skall
avfallshanteras efter de lokala reglerna i din kommun, men i många
fall kan du göra dig av med produkten på din lokala avfallsstation.
Batterierna är slut: Byt ut dem.
GARANTIN GÄLLER INTE
- Om ovanstående inte följs.
- Om apparaten misskötts, varit utsatt för våld eller tagit annan
form av skada.
- Om det företagits oauktoriserade ingrepp i apparaten.
RENGÖRING OCH FÖRVARING
- Displayen får INTE rengöras med slipande rengöringsmedel. Den
ska rengöras med en torr, mjuk trasa.
- Ta ut batterierna om blodtrycksmätaren inte används under en
längre period.
På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion
och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.
8
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 9
(Sort/Process Black plade)
IMPORTOR
Adexi AB
Adexi A/S
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
9
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 10
(Sort/Process Black plade)
KLASSIFICERING AF BLODTRYK
- Normalt blodtryk bør ligge under 140mmHg(Systolisk), og under
90mmHg (Diastolisk).
- Grænsetilfælde for normalt blodtryk ligger imellem 140 og
160mmHg (Systolisk) og mellem 90 og 95mmHg(Diastolisk).
- Forhøjet blodtryk er over 160mmHg (Systolisk) og/eller over
95mmHg (Diastolisk).
DK
INTRODUKTION
For at De kan få mest glæde af Deres blodtryksmåler, beder vi Dem
venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før de tager blodtryksmåleren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket blodtryksmålerens funktioner.
VIDEN OG SPØRGSMÅL OM BLODTRYK
Blodtryk er den kraft hjertet bruger, for at presse blod gennem
pulsårer og blodårer (blodkar). Blodtrykket varierer konstant, men når
det er konsekvent over normalen har man for højt blodtryk.
Blodtryk måles normalt ved to punkter: det høje punkt, hvor hjertet
trækker sig sammen for at presse blodet i cirkulation, også kaldt
systole; og det lave punkt, hvor hjertet slapper af for at blive fyldt
med blodet, som returneres af circulationen, også kaldt diastole.
Maks. Systolisk
Maks. Diastolisk
Forhøjet blodtryk
Over 160
Eller over 95
Grænsetilfælde
140-159
Eller 90-94
Normalt blodtryk
101-139
Og 61-89
Lavt blodtryk
Under 90
Eller under 50
SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ BLODTRYK
Hvorfor er det ikke sundt at have for højt blodtryk ?
Blodårene bliver spændt ud af højt blodtryk, som en for hårdt pumpet ballon, og er tilbøjelige til at briste eller fortykkes med tiden. Dette
kan betyde at vigtige organer ikke får tilført nok blod, hvilket igen kan
forårsage alvorlig sygdom. Vigtige organer som er mest påvirket af
højt blodtryk inkluderer:
Forhøjet blodtryk, som er mest almindeligt blandt voksne, kan medføre alvorlige helbredsproblemer såsom slagtilfælde, hjerteanfald
m.m., hvis ikke det bliver bragt ned i et normalt leje. Det er derfor vigtigt at kontrollere blodtrykket og bringe det ned, ved at føre en fornuftig diæt, motionere jævnligt og reducere saltforbruget. Selv mennesker der er født med for højt blodtryk, kan forebygge eventuel forværring ved hjælp af passende kontrol.
Hjernen
For højt blodtryk kan lede til forkalkning af hjerneblodårene, hvilket
kan resultere i en hjerneblødning eller slagtilfælde.
10
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 11
(Sort/Process Black plade)
Hvilke forhold har indflydelse på blodtrykket?
1. Medicin
2. Arbejdsmiljø
3. Motion
4. Søvn
5. Fysisk tilstand
6. Sindstilstand
7. Kost
Hjertet
Ved for højt blodtryk kan der ske en overudvikling af hjertekammeret,
og mere alvorligt kan der opstå en blodprop i hjertet.
Nyrerne
Forkalkning af årene kan lede til nedsat nyrefunktion, hvilket kan
resultere i urinforgiftning.
Hvordan foretager man en korrekt måling af blodtryk?
Blodtryk varierer konstant. Mange forhold har indvirkning på ændring
af blodtryk, såsom madvaner, kondition, vejrforhold, tid og sted m.m.
Derfor er det vigtigt at foretage målinger på samme tidspunkt, flere
dage i træk og føre regnskab over disse målinger, som derefter kan
vurderes af egen læge.
Kan man undgå / forebygge forhøjet blodtryk?
Hvis man konstaterer at blodtrykket er for højt, bør man være
opmærksom på sine kostvaner; spis mindre fedt og mindre salt. Man
bør også være opmærksom på sine arbejdsvaner; undgå stress og
jag. Desuden bør man sørge for jævnlig motion, tilstrækkelig hvile,
undgå rygning og hold alkoholforbruget på et minimum. Følg blodtrykket og konsultér lægen jævnligt.
Hvorfor er det en god idé at måle blodtryk i sit eget hjem?
Ved måling af blodtryk på hospital eller hos lægen, er det ikke unormalt at nervøsitet kan betyde, at blodtrykket stiger. Desuden giver
det, som nævnt tidligere, et mere klart billede, hvis blodtrykket bliver
målt adskillige gange.
Hvorfor udvikler man for højt blodtryk?
I 90 -95% af tilfældene finder man ingen årsag til for højt blodtryk. I
de resterende
tilfælde er der som regel et andet problem (sygdom) der ligger til
grund for det høje blodtryk.
Findes der nogle symptomer på for højt blodtryk?
Ens blodtryk kan sagtens være for højt, uden at der er nogen tydelige
symptomer, men nogle indikatorer kan være; hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, åndedrætsbesvær, skulderstivhed m.m.
11
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 12
(Sort/Process Black plade)
-
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
- Blodtryksmåleren bør ikke anvendes inden man har rådført sig
med egen læge.
- Blodtryksmåleren bør ikke udsættes for stærk varme eller fugt, da
dette kan skade de vitale komponenter i apparatet.
- Blodtryksmåleren må ikke neddyppes i nogen former for væske.
- Blodtryksmåleren bør opbevares utilgængeligt for børn.
- Tryk ikke på Start/Stop knappen uden at manchetten er spændt
om dit håndled.
- Adskil ikke nogen dele i blodtryksmåleren.
- Såfremt apparatet skulle blive beskadiget, undlad da at benytte
apparatet. Indlevér det til en fagmand for reparation.
- Blodtrykket er mere ustabilt, når en person er under stress eller
nervøs. Mål kun blodtryk, når personen er afslappet.
- For lidt søvn, forstoppelse, bekymringer, træning og spisning er
tilbøjelige til at forhøje blodtrykket.
- En time efter indtagelse af middag er det tidspunkt, hvor man er
mest afslappet; altså perfekt til måling af blodtryk.
- Lige efter indtagelse af kaffe / the eller rygning vil blodtrykket stige.
- Træk ikke kroppen sammen, da ethvert pres på maven vil forhøje
blodtrykket.
- Slap af i mindst 20 minutter efter hård træning eller bad, inden
der måles blodtryk.
- Hvis det ønskes at måle blodtryk efter middagen, bør dette gøres
FØR indtagelse af alkohol og før et evt. bad.
- Vent et par minutter efter toiletbesøg med at måle blodtrykket.
- Kolde temperaturer vil få blodtrykket til at stige. Den idéelle stue
temperatur til at tage sit blodtryk er 20°C.
-
Siddende position er grundreglen for at måle blodtryk. Hvis personen ligger ned, skal man være opmærksom på, at målingen vil
være anderledes.
Foretag ikke gentagne målinger lige i træk i længere tid ad gangen.
Forhold dem i ro under blodtryksmåling.
OBS
Folk med forhøjet blodtryk, diabetikere, nyre-problemer, åreforkalkning eller dårlig blodcir-culation i eksempelvis arme og ben
vil muligvis finde en stor forskel i blodtrykket målt på overarmen
(hvilket gøres hos lægen) i forhold til håndleddet. Hvis der skulle
forekomme nogle spørgsmål, skal egen læge konsulteres.
12
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 13
(Sort/Process Black plade)
FUNKTIONSOVERSIGT
KORREKT METODE TIL MÅLING AF BLODTRYK
For at opnå den mest korrekte måling af blodtryk, bedes nedenstående følges:
- Tag plads på en stol med ryglæn. Hvil venstre arm på et bord,
således at manchetten er i samme højde som hjertet.
Display
Batterifack
Handledsmanschett
Set-knapp
Memory-knapp
Start-/stopp-knapp
-
Mode-knapp
Benyt opbevaringsboksen eller lignende til at støtte underarmen
med. Placér begge fødder på gulvet.
Manchetten skal være i samme højde som hjertet ellers vil ukorrekte målinger forekomme.
På grund af lokationen af målingen og forskelligheder i arteriens
diameter, vil resultater af blodtryk fra håndled og overarm variere
en smule.
En sund og rask person vil sandsynligvis se et maksimalt udsving
på ± 10mmHg, både systolisk og diastolisk.
Förvaringsetui
13
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 14
(Sort/Process Black plade)
Påsætning af manchetten:
- Med undersiden af armen opad, påsættes manchetten rundt om
håndledet, således at der er 10 mm op til håndfladen.
DISPLAYETS VISNINGER
Faldende
Stigende
Måle fejl
Måling
Lavt batteri
FORBEREDELSE TIL BLODTRYKSMÅLING
Installation af batterier:
- Træk batteridækslet af i samme
retning som pilen peger.
- Isæt eller udskift 2 stk AAA batterier, således at + (positiv) og (negativ) polerne matcher de
afmærkede poler i batterirummet.
- Påsæt batteridækslet igen.
- Hvis indikatoren for lavt batteri
fremkommer i displayet, skal
begge batterier udskiftes. Det
anbefales at benytte Alkaline
batterier, da disse holder længere.
-
Må ikke monteres ovenpå et ærme, ur eller lignende.
Vær opmærksom på, at manchetten sidder ordenligt til og at det
er strammet lige meget foroven og forneden.
Enhver åbning mellem manchet og håndled vil påvirke målingen
af blodtrykket.
Den overskydende del af manchetten bøjes modsat og hæftes
fast, for at lette læsningen af displayet.
Hvis målingen foretages på højre hånd, følges ovenstående
anvisninger også.
MÅLING AF BLODTRYK
- Tag 5-6 dybe indåndinger, slap af i skuldre og arme, og foretag
så målingen i en naturlig position.
- Tryk på Start/Stop knappen. Alle displayets symboler lyser.
- Når displayet viser "0" er måleren færdig med forberedelserne.
- "Fuzzy logic" funktionen vil nu automatisk fylde luft i manchetten
og derefter afsluttes målingen. Dette symbol (hjerte symbol) vil
blive vist på displayet.
OBS! Batterierne bør tages ud, hvis blodtryksmåleren ikke benyttes i en længere periode.
14
MS-900VX IM new
-
-
-
-
01/10/03
9:54
Side 15
(Sort/Process Black plade)
BRUG AF MEMORY FUNKTION
- Når blodtryksmåleren har afsluttet en måling, bliver denne automatisk gemt i blodtryksmåleren under den dato og det tidspunkt,
der er indstillet på blodtryksmåleren. Denne lagring af data sker,
når man trykker på Start/Stop knappen efter en måling, når apparatet automatisk afslutter en måling, eller når man påbegynder en
ny måling.
- For at hente de gemte data frem, trykkes på Memory knappen.
- Lagrings nummeret bliver vist øverst i højre hjørne på displayet.
Det laveste lagrings nummer viser de nyeste data. Der kan lagres
op til 30 målinger.
- Når der står "No-A" i displayet, vises gennemsnittet af det systoliske og det diastoliske blodtryk samt pulsen. Gennemsnittet er
baseret på de målinger der er gemt i blodtryksmåleren.
- For at vende tilbage til dato og tid, tryk på Start/Stop knappen.
Efter målingen er færdiggjort vil de systoliske og diastoliske
målingerne vises først på displayet i ca. 5 sekunder herefter vises
pulsen. Nu vil blodtryk og puls blive vist skiftevis.
Målingen kan på et hvilket som helst tidspunkt afsluttes, ved at
trykke på Start/Stop knappen.
Hvis batteriniveauet pludselig falder til et utilstrækkeligt niveau
under målingen, vil monitoren slette alt og vise indikatoren for lavt
batteri. Udskift batterierne og foretag målingen på ny.
Hvis apparatet ikke kan måle en puls vil den stoppe alle målinger.
I dette tilfælde afventes der et par minutter, hvorefter der prøves
igen, sørg for at manchetten er korrekt placeret.
Displayet vil automatisk slukke efter 3 minutter.
INDSTILLING AF DATO OG TID
- For at kunne være i stand til at gemme målinger i blodtrykmålerens hukommelse er det nødvendigt at indstille dato og tid på
blodtryksmåleren.
- Når batterierne er blevet installeret vises "0:00" og "1 – 1" på displayet.
- Tryk på Mode knappen, de individuelle tal begynder at blinke.
- Når det tal du ønsker at ændre blinker, trykkes på Set knappen
for at ændre det.
- For at fortsætte til det næste tal tryk på Mode knappen til det
næste tal begynder at blinke. Vær opmærksom på at når datoen
indstilles står måned til venstre og datoen til højre.
- Når dato og tid er ændret til det ønskede, trykkes på Start/Stop
knappen for at afslutte indstillingen.
15
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 16
(Sort/Process Black plade)
SPECIFIKATIONER
Model
Type
Display
Måleområde
FEJL VISNINGER
Indikation:
Årsag:
Korrektion:
Indikation:
Årsag:
Korrektion:
Presset på manchetten når 330 mmHg.
"Ballonen" inde i manchetten er vredet rundt.
Vær sikker på at "ballonen" ligger helt flat i
manchetten og påsæt denne igen.
Nøjagtighed
Tryk
Udluftning
Manchet
Strømkilde
"Err" vises i display, manchetten løsner sig og der
vises "0" i displayet.
Overdrevent bevægelse med armen eller at der tales
under målingen.
Tryk på Start/Stop knappen for at måle igen og fo
hold Dem i ro.
MS-900VX
Oscillometrisk
LCD str.: 26 x 26 mm
0 - 300 mmHg/ 0-40 kPa (blodtryk)
30 - 190 pulsslag pr. minut
± 3mmHg /± 0.4 kPa (blodtryk)
± 5% (puls)
Fuzzy Logic
Ventiludluftningssystem
Velcro med mekanisk lukning
2 stk. AAA batterier – Alkaline – ikke incl.
MILJØ TIPS
Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt,
bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i Deres kommune, men i de fleste tilfælde kan De komme af med produktet på Deres lokale genbrugsstation.
Batterierne har opbrugt deres levetid. Udskift disse.
GARANTIEN DÆKKER IKKE
- hvis ovennævnte ikke iagttages.
- hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt
anden form for overlast.
- hvis der har har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
RENGØRING OG OPBEVARING
- Displayet må IKKE rengøres med slibende rengøringsmidler. Denne skal rengøres med en tør, blød klud.
- Tag batterierne ud, hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i en
længere periode.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og
designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.
16
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 17
(Sort/Process Black plade)
IMPORTØR
Adexi AB
Adexi A/S
Der tages forbehold for trykfejl.
17
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 18
(Sort/Process Black plade)
KLASSIFISERING AV BLODTRYKK
- Normalt blodtrykk bør ligge under 140mmHg (systolisk) og under
90mmHg (diastolisk).
- Grensetilfeller for normalt blodtrykk ligger mellom 140 og
160mmHg (systolisk) og mellom 90 og 95mmHg (diastolisk).
- For høyt blodtrykk er over 160mmHg (systolisk) og/eller over
95mmHg (diastolisk).
NO
INTRODUKSJON
For at du skal få mest mulig glede av din nye blodtrykksmåler, ber vi
deg lese gjennom denne bruksanvisningen før den tas i bruk. Vi
anbefaler også at du oppbevarer bruksanvisningen i tilfelle du skulle
få bruk for den senere for å gjenoppfriske blodtrykksmålerens funksjoner.
KUNNSKAP OG SPØRSMÅL OM BLODTRYKK
Blodtrykk er kraften hjertet bruker for å presse blodet gjennom
pulsårer og blodårer (blodkar). Blodtrykket varierer hele tiden. Når det
imidlertid konsekvent ligger over normalverdien, har man for høyt
blodtrykk.
Maks. systolisk
Blodtrykket måles normalt ved to punkter: det høye punktet der hjertet trekker seg sammen for å presse blodet i sirkulasjon, også kalt
systole, og det lave punktet der hjertet slapper av for å bli fylt med
blodet som returneres av sirkulasjonen, også kalt diastole.
Maks. diastolisk
For høyt blodtrykk
over 160
eller over 95
Grensetilfelle
140-159
eller 90-94
Normalt blodtrykk
101-139
og 61-89
Lavt blodtrykk
under 90
eller under 50
SPØRSMÅL OG SVAR VEDR. BLODTRYKK
Hvorfor er det usunt å ha for høyt blodtrykk?
Blodårene utvides av høyt blodtrykk, på samme måte som en ballong
som er blåst opp for mye. Da blir de tilbøyelige til å sprekke eller fortykkes med tiden. Dette kan bety at viktige organer ikke får tilført nok
blod, noe som igjen kan forårsake alvorlig sykdom. Noen av de viktige organene som er mest påvirket av høyt blodtrykk er:
For høyt blodtrykk, som er mest vanlig hos voksne, kan føre til alvorlige helsemessige problemer som for eksempel slaganfall, hjerteinfarkt m.m. dersom det ikke føres til normalverdi. Derfor er det viktig å
kontrollere blodtrykket og få det ned ved å følge en fornuftig diett,
mosjonere jevnlig og redusere saltforbruket. Selv mennesker som er
født med for høyt blodtrykk kan forbygge en eventuell forverring ved
hjelp av jevnlig kontroll.
Hjernen
For høyt blodtrykk kan føre til forkalkning av hjernens blodårer, noe
som kan resultere i hjerneblødning eller slag.
18
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 19
(Sort/Process Black plade)
Hvilke forhold påvirker blodtrykket?
1. Medisin
2. Arbeidsmiljø
3. Mosjon
4. Søvn
5. Fysisk tilstand
6. Psykisk tilstand
7. Kosthold
Hjertet
Ved for høyt blodtrykk kan det oppstå en overutvikling av hjertekammeret. I alvorligere tilfeller kan det oppstå blodpropp i hjertet.
Nyrene
Forkalkning av årene kan føre til nedsatt nyrefunksjon, som igjen kan
forårsake urinforgiftning.
Hvordan foretas en korrekt blodtrykksmåling?
Blodtrykk varierer hele tiden. Mange forhold påvirker en endring av
blodtrykket, for eksempel matvaner, kondisjon, værforhold, tid og
sted m.m. Derfor er det viktig at man alltid foretar målinger på samme tidspunkt og over flere dager, samt noterer disse målingene som
deretter kan vurderes av din egen lege.
Kan man unngå/forebygge høyt blodtrykk?
Hvis man konstaterer at blodtrykket er for høyt, bør man være
oppmerksom på sine kostvaner. Spis mindre fet og mindre salt mat.
Man bør også være oppmerksom på sine arbeidsvaner; unngå stress
og mas. Dessuten bør man sørge for jevn mosjon, tilstrekkelig hvile,
unngå røyking og holde alkoholforbruket på et minimum. Følg blodtrykket og oppsøk lege regelmessig.
Hvorfor er det en god idé å måle blodtrykket i sitt eget hjem?
Ved måling av blodtrykket på sykehus eller hos legen er det ikke
unormalt at nervøsitet kan føre til en øking av blodtrykket. Dessuten
gir det, som tidligere nevnt, et klarere bilde hvis blodtrykket måles
flere ganger.
Hvorfor utvikler man for høyt blodtrykk?
I 90 - 95% av tilfellene finner man ingen årsak til for høyt blodtrykk. I
de resterende
tilfeller er det som regel et annet problem (sykdom) som er årsaken til
det høye blodtrykket.
Finnes det noen symptomer på for høyt blodtrykk?
Blodtrykket kan godt være for høyt uten at man kjenner noen tydelige
symptomer, men noen indikatorer kan være hodepine, svimmelhet,
søvnløshet, åndedrettsbesvær, skulderstivhet m.m.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
- Blodtrykksmåleren bør ikke anvendes uten å ha rådført seg med
egen lege.
- Blodtrykksmåleren må ikke utsettes for sterk varme eller fuktighet, da dette kan ødelegge apparatets vitale komponenter.
- Blodtrykksmåleren må ikke dyppes i vann eller annen væske.
19
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 20
(Sort/Process Black plade)
OBS
Folk med høyt blodtrykk, diabetikere, mennesker med nyreproblemer, åreforkalkning eller dårlig blodsirkulasjon i f.eks. armer
og ben vil muligens finne store forskjeller avhengig om blodtrykket måles på overarmen (som gjøres hos legen) eller på håndleddet. Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med din egen lege.
-
Blodtrykksmåleren bør oppbevares utilgjengelig for barn.
Trykk ikke på start/stoppknappen uten at mansjetten er festet til
håndleddet.
- Demontér ikke noen av blodtrykksmålerens deler.
- Dersom apparatet blir ødelagt, må det ikke brukes. Levér det til
en fagmann til reparasjon.
- Blodtrykket er mer ustabilt når en person er under stress eller er
nervøs. Mål blodtrykket kun når du er avslappet.
- For lite søvn, forstoppelse, bekymringer, trening og spising er
mulige årsaker for høyt blodtrykk.
- Man er mest avslappet en time etter middag. Dette er altså det
perfekte tidspunktet til måling av blodtrykket.
- Blodtrykke stiger like etter at man har inntatt kaffe eller te.
- Trekk ikke kroppen sammen, da ethvert press på magen vil øke
blodtrykket.
- Slapp av i minst 20 minutter etter hard trening eller et bad før du
måler blodtrykket.
- Hvis du skal måle blodtrykket etter middagen, gjør det FØR du
drikker alkohol og før et eventuelt bad.
- Vent et par minutter med å måle blodtrykket etter å har vært på
toalettet.
- Kald temperatur får blodtrykket til å stige. Den ideelle romtemperaturen for blodtrykksmålingen er 20°C.
- Grunnregelen er å måle blodtrykket i sittende posisjon. Hvis personen ligger, skal man være oppmerksom på at målingen vil være
annerledes.
- Foreta ikke gjentatte målinger etter hverandre over lengre tid.
- Forhold deg rolig under blodtrykksmålingen.
KORREKT METODE FOR Å MÅLE BLODTRYKKET
For å oppnå en mest korrekt måling av blodtrykket, følg anvisningene
nedenfor:
- Sett deg på en stol med rygg. Hvil venstre arm på et bord slik at
mansjetten er i samme høyde som hjertet.
-
20
Bruk oppbevaringsesken eller lignende for å støtte underarmen.
Plassér begge føtter på gulvet.
Mansjetten skal være i samme høyde som hjertet, ellers kan ukorrekte målinger forekomme.
Alt etter hvor målingen foretas og forskjell på arteriens diameter,
vil resultater av blodtrykket målt på håndleddet eller overarmen
variere noe.
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 21
(Sort/Process Black plade)
DISPLAYETS VISNINGER
En sunn og frisk person vil sannsynligvis legge merke til en maksimal
variasjon på ± 10mmHg, både systolisk og diastolisk.
Fallende
Stigende
Feilmåling
Måling
Lavt batteri
FUNKSJONSOVERSIKT
Display
Batterideksel
Håndleddsmansjett
FORBEREDELSE TIL MÅLING AV BLODTRYKK
Installere batterier:
- Trekk av batteridekselet i
pilens retning.
- Sett i eller utskift 2 stk AAA
batterier slik at + (positiv) og (negativ) polene matcher de
avmerkete polene i batterirommet.
- Sett batteridekselet på igjen.
- Hvis displayet indikerer for lav
batterikapasitet, skal begge
batteriene skiftes ut. Det
anbefales å bruke alkaliske
batterier, da disse har lenger
levetid.
OBS! Batteriene bør tas ut hvis blodtrykksmåleren ikke brukes
over lengre tid.
Still inn-knapp
Minneknapp
Start/stoppknapp
Modus-knapp
Oppbevaringseske
21
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 22
(Sort/Process Black plade)
Påsetting av mansjetten:
- Mansjetten settes rundt håndleddet med undersiden av armen
vendt oppover, i 10 mm avstand til håndflaten.
-
-
-
-
Den må ikke settes over ermer, klokker eller lignende.
Sørg for at mansjetten sitter korrekt og at den sitter like stramt
oppe og nede.
Enhver åpning mellom mansjett og håndledd påvirker målingen
av blodtrykket.
displayet. Deretter vises verdiene vekselvis.
For å avslutte målingen trykker du bare på start/stoppknappen.
Enheten slås dermed av, og du kan løsne mansjetten.
Hvis strømmen faller til et utilstrekkelig nivå under målingen,
avslutter enheten målingen og viser symbolet for lavt batterinivå..
Sett inn nye batterier og gjenta målingen.
Hvis måleren ikke klarer å fastslå pulsen, avsluttes måleforsøket.
Vent noen minutter, kontroller at mansjetten er riktig plassert og
prøv igjen.
Displayet slås automatisk av etter 3 minutter.
INNSTILLING AV DATO OG KLOKKESLETT
- For å kunne lagre påfølgende målinger med korrekt dato og klokkeslett må du stille inn disse verdiene etter innsetting og skifte av
batterier.
- Når batteriene er satt inn, står det "0:00" og "1 – 1" på displayet.
- Trykk inn modusknappen (mode). Tallene begynner å blinke ett
etter ett.
- Når tallet du ønsker å endre, blinker, trykker du på innstillingsknappen (set) for å endre verdien.
- For å fortsette til neste tall trykker du inn modusknappen. Neste
tall begynner å blinke. Ved innstilling av dato skal du være
oppmerksom på at tallet til venstre angir måned mens tallet til
høyre angir dag.
- Når dato og klokkeslett er riktig innstilt, trykker du på start/stoppknappen for å avslutte innstillingen.
Den overskytende delen av mansjetten bøyes i motsatt retning og
festes slik at avlesingen fra displayet gjøres enklere.
Hvis målingen skal foretas på høyre hånd, følg også de ovenfor
nevnte anvisninger.
MÅLING AV BLODTRYKKET
- Når mansjetten er festet ordentlig enten på høyre eller venstre
håndledd, trykker du inn start/stoppknappen. Alle symboler vises
på displayet.
- Når det står "0" på displayet, vil "Fuzzy Logic"-funksjonen automatisk starte oppblåsningen til et tilnærmet trykk. Deretter slippes luften sakte ut mens målingen utføres. Når målingen er utført,
vises hjertesymbolet på displayet, og det systoliske og diastoliske trykket kommer frem. Etter ca. 5 sekunder vises pulsen på
22
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 23
(Sort/Process Black plade)
FEILVISNINGER
MINNEFUNKSJON
- Når du har foretatt en gyldig måling, vil de avleste verdiene automatisk lagres i minnet med dato og klokkeslett så snart enheten
slås av, enten av deg eller automatisk, ev. når en ny måling starter.
- For å hente fram siste måling trykker du på minneknappen. Minnenummeret vises øverst i høyre hjørne på displayet.
- Den nyeste målingen har det laveste nummeret. Du kan hente
frem inntil 30 målinger.
Når det står "No:A" på displayet, vises gjennomsnittsverdien for
ditt systoliske og diastoliske blodtrykk. Deretter vises vekselsvis
blodtrykk og puls. Disse verdiene er basert på de aktuelle verdiene i minnet.
- Du kan når som helst stanse lesingen fra minnet ved å trykket på
start/stoppknappen. Displayet går tilbake til normal visning av
dato og klokkeslett.
Indikasjon:
Årsak:
Korrigerende tiltak:
Presset på mansjetten når 330 mmHg.
"Ballongen" inne i mansjetten er vridd rundt.
Sørg for at "ballongen" ligger helt flat i
mansjetten, og sett denne på igjen.
Indikasjon:
"Err" vises i displayet, mansjetten løsner seg
og det vises "0" i displayet.
Overdreven bevegelse med armen eller det
snakkes under målingen.
Trykk på Start/stoppknappen for å gjenno
føre en ny måling, og hold deg helt i ro.
Årsak:
Korrigerende tiltak:
Batterienes levetid er oppbrukt. Skift ut
batteriene.
RENGJØRING OG OPPBEVARING
- Displayet må IKKE rengjøres med slipende rengjøringsmidler.
Den skal rengjøres med en tørr og bløt klut.
- Ta ut batteriene hvis blodtrykksmåleren ikke brukes over lengre
tid.
23
MS-900VX IM new
SPESIFIKASJONER
Modell
Type:
Display LCD str.:
Måleområde
Nøyaktighet
Trykk
Utluftning
Mansjett
Strømkilde
01/10/03
9:54
Side 24
(Sort/Process Black plade)
IMPORTØR
Adexi AB
Adexi A/S
MS-900VX
Oscillometrisk
26 x 26 mm
0 - 300 mmHg/ 0-40 kPa (blodtrykk)
30 - 190 pulsslag pr. minutt
± 3mmHg /± 0.4 kPa (blodtrykk)
± 5% (puls)
Fuzzy Logic
Ventilutluftningssystem
Velcro med mekanisk lukking
2 stk. AAA batterier – Alkaline – ikke inkl.
Vi tar forbehold om trykkfeil.
MILJØTIPS
Når et elektrisk/elektronisk produkt ikke lenger virker, bør det kastes
på en minst mulig miljøbelastende måte. Apparatet skal fjernes i henhold til det kommunale regelverk der du bor, men vanligvis kan produktet leveres på det lokale resirkuleringsstedet.
GARANTIEN GJELDER IKKE
- dersom ovennevnte punkter ikke overholdes.
- dersom apparatet ikke er korrekt vedlikeholdt, har vært utsatt for
maktbruk eller er blitt beskadiget på annen måte.
- dersom det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet.
Som følge av konstant uvikling av våre produkter på funksjons- og
designsiden, forbeholder vi oss retten til å foreta produktendringer
uten foregående varsel.
24
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 25
(Sort/Process Black plade)
VERENPAINEEN LUOKITUKSET
- Normaali verenpaineen on oltava alle 140 mmHg (systolinen) ja
alle 90 mmHG (diastolinen).
- Normaalin verenpaineen raja-arvot ovat 140 ja 160 mmHg (systolisk) ja 90 ja 95 mmHg (diastolinen) välissä.
- Korkea verenpaine on yli 160 mmHg (systolinen) ja/tai yli 95
mmHg (diastolinen).
FI
JOHDANTO
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden verenpainemittarin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että säilytät käyttöohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
TIETOA JA KYSYMYKSIÄ VERENPAINEESTA
Verenpaineella tarkoitetaan sitä voimaa, jolla sydän kuljettaa verta
valtimoverisuonissa ja verensuonissa. Verenpaine vaihtelee koko
ajan, mutta jos se jatkuvasti on yli normaalin sanotaan, että verenpaine on korkea.
Verenpaine mitataan tavallisesti kahdesta kohtaa: Suurimmillaan verenpaine on silloin kun sydän supistelee, eli työntää verta verenkiertoon. Tämä sydämen pumppausvaiheen paine on nimeltään systolinen
verenpaine (yläpaine). Pienimmillään paine on sydämen levätessä,
juuri ennen supistusta, jolloin sydän täyttyy verellä. Tätä sydämen
lepovaiheen verenpainetta nimitetään diastoliseksi verenpaineeksi
(alapaine).
Kork. systolinen
Kork. diastolinen
Korkea verenpaine
yli 160
tai yli 95
Rajatapaus
140-159
tai 90-94
Normaali verenpaine
101-139
ja 61-89
Matala verenpaine
alle 90
tai alle 50
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA VERENPAINEESTA
Miksi korkea verenpaine vaarantaa terveyttä?
Korkea verenpaine rasittaa verisuonia, samalla tavalla kuin liian täydeksi puhallettu ilmapallo, ja tästä syystä verisuonilla on taipumus
jäykistyä tai rappeutua ennenaikaisesti. Seurauksena on, että kehon
tärkeät elimet ei saa tarpeeksi uutta verta, ja siitä puolestaan aiheutuu vakavia sairauksia. Korkea verenpaine vaikuttaa eniten seuraaviin
tärkeisiin elimiin:
Kohonnut verenpaine, joka on yleinen pääasiassa aikuisilla, lisää vakavien terveysongelmien, kuten aivoverenvuodon, sepelvaltimotaudin
ja sydämen vajaatoiminnan riskiä. On pystytty osoittamaan selvästi,
että korkean verenpaineen hoito kannattaa ja vähentää riskiä. Verenpaineen tarkastaminen ja sen saaminen normaalitasolle mm. ruokavalion, liikunnan lisäämisellä ja suolan määrän rajoittamisella on tästä
syystä tärkeä. Seurannalla voidaan myös ennaltaehkäistä synnynnäisesti korkean verenpaineen pahenemista.
Aivot
Liian korkea verenpaine saattaa johtaa aivoverensuonien kalkkeutumiseen. Seurauksena saattaa olla aivoverenvuoto tai aivohalvaus.
25
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 26
(Sort/Process Black plade)
Mitkä tekijät vaikuttavat verenpaineeseen?
1. Lääkkeet
2. Työympäristö
3. Liikunta
4. Uni
5. Fyysinen kunto
6. Psyykkinen kunto
7. Ravinto
Sydän
Liian korkean verenpaineen takia sydämen kammion saattaa kehittyä
liikaa. Vakavimmissa tapauksissa sydämeen saattaa kehittyä veritulppa.
Munuaiset
Verisuonien kalkkeutuminen saattaa alentaa munuaisten toimintaa.
Seurauksena saattaa olla virtsamyrkytys.
Voiko korkeaa verenpainetta välttää / ennaltaehkäistä?
Mikäli verenpaine todetaan liian korkeaksi, on kiinnitettävä huomiota
ruokailutottumuksiin; vähenettävä rasvan ja suolan syöntiä. On myös
kiinnitettävä huomiota työtottumuksiin; vältettävä stressiä ja kiirettä.
Lisäksi on huolehdittava säännöllisestä kuntoilusta, riittävästä levosta, vältettävä tai lopetettava tupakanpoltto ja pidettävä alkoholinkulutus minimissä. Verenpainetta on seurattava ja käytävä lääkärin tutkituttavana säännöllisesti.
Miten suoritetaan asianmukainen verenpaineen mittaus?
Verenpaine vaihtelee jatkuvasti. Useat tekijät, kuten ruokailutottumukset, fyysinen kunto, sääolosuhteet, aika, paikka jne. vaikuttavat
verenpaineen muutoksiin. Tämän takia on tärkeä suorittaa mittaus
aina samaan kellonaikaan, monta päivää peräkkäin ja kirjata tulokset
ylös, jotta lääkäri voi arvioida ne.
Miksi on järkevää mitata verenpaine omassa kodissa?
Kun verenpainetta mitataan sairaalassa tai lääkärin vastaanotolla verenpaine nousee usein pelkästä jännityksestä tai hermostuneisuudesta johtuen. Tämän lisäksi saadaan, kuten yllä mainitaan, selkeämpi
kuva verenpaineesta, jos sitä mitataan useamman kerran.
Miksi verenpaine nousee?
90-95%:ssa tapauksista ei korkealle verenpaineelle löydetä syytä.
Muissa tapauksissa korkean verenpaineen aiheuttaa yleensä toinen
ongelma (sairaus).
Mitkä ovat korkean verenpaineen oireet?
Verenpaine voi hyvinkin olla liian korkea ilman selviä oireita. Päänsärky, huimaus, unettomuus, hengitysvaikeudet, hartiakivut saattavat
viitata korkeaan verenpaineeseen.
TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET
- Verenpainemittari ei saa käyttää ennen kuin asiasta on keskusteltu lääkärin kanssa.
- Korkeat lämpötilat ja kosteus saattavat vahingoittaa verenpainemittarin keskeisiä osia.
- Verenpainemittaria ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.
26
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 27
(Sort/Process Black plade)
-
Verenpainetta ei pitemmän aikaa tule mitata monta kertaa peräkkäin.
- Verenpainetta mitattaessa on pysyttävä rauhallisena.
HUOM
Henkilöt, joiden verenpaine on korkea, sokeritautia (diabetesta)
sairastavat tai munuaisongelmista, verensuonten kalkkeutumisesta tai huonosta verenpaineesta kärsivät ihmiset tulevat luultavasti huomaamaan suuriakin eroja lääkärin mittaamassa ja käsivarresta mitatussa verenpaineessa. Kysymyksiin vastaa lääkäri.
-
Verenpainemittari on säilytettävä lasten ulottumattomilla.
Älä paina päälle/pois painiketta ennen kuin olet asettanut mansetin paikoilleen käsivarteen.
- Älä irrota verenpainemittarin osia.
- Jos laite on vahingoittunut, sitä ei tule käyttää. Toimita se ammattilaisen korjattavaksi.
- Verenpaine vaihtelee herkästi, jos henkilö on stressaantunut tai
hermostunut. Mittaa verenpainetta rentoutuneena.
- Unen puute, ummetus, huolet, fyysinen rasitus ja ruokailu voivat
korottaa verenpainetta.
- Yksi tunti ruokailun jälkeen on se hetki, jolloin henkilö on rentoutunein ja näin ollen siis paras hetki mitata verenpaine.
- Verenpaine nousee välittömästi kahvin tai teen juonnin tai tupakanpolton jälkeen.
- Älä jännitä kehoa tai pidätä henkeä; vatsaan kohdistuva paine
nostaa verenpainetta.
- Rentoudu vähintään 20 minuuttia kuntoilun tai kylvyn jälkeen
ennen kuin mittaat verenpainetta.
- Jos verenpainetta halutaan mitata ruokailun jälkeen, se on suoritettava ENNEN alkoholin nauttimista ja ennen mahdollista kylpemistä tai saunomista.
- WC:llä käynnin jälkeen on myös odotettava pari minuttia ennen
verenpaineen mittaamista.
- Kylmät lämpötilat saavat verenpaineen nousemaan. Ihanteellinen
lämpötila mitata verenpaine on 20°C.
- Verenpaine mitataan pääsääntöisesti istualta an tai istuvalta
henkilöltä. On huomioitava, että mittauksen tulos ei ole sama jos
henkilö makaa.
ASIANMUKAINEN TAPA MITATA VERENPAINE
Luotettavin tulos saadaan seuraavia ohjeita noudattamalla:
- Istu tuolilla, jossa on selkänoja. Anna vasemman käden ja käsivarren levätä pöytää vasten niin, että mansetti on sydämen korkeudella.
-
27
Tue käsivarsi säilytysrasiaan tms. Aseta molemmat jalat tukevasti
lattiaan.
Mansetin on oltava sydämen korkeudella. Muussa tapauksessa
mittauksen tulos ei ole luotettava.
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 28
(Sort/Process Black plade)
DISPLAY:N NÄYTÖT
-
Olkavarresta tai käsivarresta suoritettuna mittaus vaihtelee lisäksi
myös mittauspaikasta ja verisuonen halkaisijan vaihteluista riippuen.
Terveellä henkilöllä maksimaalinen vaihtelu on todennäköisesti ± 10
mmHg. Tämä koskee sekä systolista että diastolista painetta.
Laskeva
Nouseva
Mittausvirhe
Mittaus
Paristo tyhjä
Display
TOIMINNOT
VERENPAINEEN MITTAUKSEN ESIVALMISTELUT
Paristojen asentaminen:
- Vedä paristoluukun kantta
nuolen osoittamaan suuntaan.
- Aseta luukkuun 2 kappaletta
AAA paristoja siten, että +
(positiiviset) ja - (negatiiviset)
navat vastaavat paristoluukkun merkintöjä.
- Laita paristoluukun kansi
takaisin paikalleen.
- Molemmat paristot on vaihdettava uusiin jos merkkivalo, joka osoittaa, että paristot ovat tyhjentymässä,
ilmestyy näyttöön. Suosittelemme Alkaline paristojen
käyttöä.
HUOM! Paristot on poistettava, jos verenpainemittari ei käytetä
pitempään aikaan.
Paristoluukun kansi
Mansetti
Set painike
Memory painike
Start/Stop painike
Mode painike
Säilytysrasia
28
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 29
(Sort/Process Black plade)
Mansetin kiinnittäminen:
- Mansetti kiinnitetään käsivarteen käsivarren alaosan osoittaessa
ylöspäin. Kämmeneen jätetään 10 mm.
- Mansettia ei saa sijoittaa hihan, kellon tai muun vastaavan esineen päälle.
-
-
-
Kiinnitä huomiota siihen, että mansetti on kunnolla paikallaan ja
että se on yhtä kireänä sekä ylhäältä että alhaalta.
Jokainen aukko mansetin ja käsivarren välissä vaikuttaa verenpaineen mittaukseen.
Mansetin ylimääräinen osa taitetaan vastakkaiseen suuntaan ja
kiinnitetään siihen, jotta se ei häiritsisi displayn lukemista.
Mikäli mittaus suoritetaan oikealta kädeltä, seurataan myös yllä
olevia ohjeita.
perään.
Jos haluat keskeyttää mittauksen, sammuta yksikkö ja vapauta
mansetin paine painamalla Start/Stop-painiketta.
Jos virta laskee mittauksen aikana riittämättömälle tasolle, yksikkö keskeyttää mittauksen ja näyttää alhaisen virrantason symbolin näytössä.
Vaihda paristot ja toista mittaus.
Jos mittari ei pysty mittaamaan sykettä, se keskeyttää mittauksen. Odota muutaman minuutin ajan ja varmista, että mansetti on
asetettu ranteeseen oikein, ja toista sitten mittaus.
Näyttö sammuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN
- Jotta voit tallentaa seuraaviin mittauksiin oikean päivämäärän ja
kellonajan, sinun on asetettava päivämäärä ja kellonaika oikein,
kun olet asettanut tai vaihtanut yksikköön paristot.
- Paristojen vaihdon jälkeen näytössä näkyy ”0:00” ja ”1 – 1”.
- Paina Mode-painiketta, jolloin yksittäiset numerot alkavat vilkkua.
- Kun numero, jota haluat muuttaa, vilkkuu, muuta sitä painamalla
Set-painiketta.
- Voit jatkaa seuraavaan numeroon painamalla Mode-painiketta,
jolloin seuraava numero alkaa vilkkua. Päivämäärää asetettaessa
on syytä muistaa, että kuukausi on vasemmalla ja päivä oikealla.
- Kun päivämäärä ja kellonaika on asetettu, voit lopettaa asetuksen
painamalla Start/Stop-painiketta.
VERENPAINEEN MITTAAMINEN
- Kun mansetti on asetettu joko oikeaan tai vasempaan ranteeseen, paina Start/Stop-painiketta. Kaikki symbolit näkyvät näytössä.
- Kun näytössä lukee ”0”, Fuzzy Logic -toiminto täyttää mansetin
automaattisesti likimääräiseen paineeseen ja alkaa sitten hitaasti
tyhjentää painetta samalla, kun se mittaa verenpaineen. Kun mittaus on valmis, näytössä näkyy sydänsymboli sekä 5 sekunnin
kuluttua systoliset ja diastoliset arvot. Tämän jälkeen näytössä
näkyy syke. Sen jälkeen arvoja näytetään näytössä vuoron
29
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 30
(Sort/Process Black plade)
HÄIRIÖT
MUISTITOIMINTO
- Kun käypä mittaus on tehty, lukemat, päivämäärä ja kellonaika
tallennetaan automaattisesti muistiin heti, kun yksikkö sammutetaan, se sammuu automaattisesti tai kun aloitetaan uusi mittaus.
- Kun haluat tarkastella viimeisintä mittauslukemaa, paina Memorypainiketta. Muistinumero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
- Uusimmalla lukemalla on pienin muistinumero. Muistista voi
hakea enintään 30 viimeisintä mittauslukemaa.
Kun näytössä näkyy ”No:A”, näytössä on systolisen ja diastolisen
paineen senhetkiset keskiarvot. Verenpainelukema ja syke näkyvät tämän jälkeen näytössä vuoron perään. Nämä lukemat perustuvat muistissa oleviin senhetkisiin lukemiin.
- Voit milloin tahansa keskeyttää muistin lukemien katsomisen painamalla Start/Stop-painiketta, jolloin näyttö palaa normaaliin kellonajan/päivämäärän näyttöön.
Indikaatio:
Syy:
Korjaus:
Mansetin paine nousee 330 mmHg:n.
Mansetin sisällä oleva "ilmapallo" on kiertynyt.
Varmista, että "ilmapallo" on täysin litteänä mansetin
sisällä ja aseta mansetti uudestaan.
Indikaatio:
Displayssa näkyy "Err", mansetti irrottautuu ja di
playssa näkyy "0".
Käsivartta on liikutettu liikaa tai mittauksen aikana on
puhuttu.
Paina Start/Stop painiketta ja mittaa uudestaan ja
pysy rauhallisena.
Syy:
Korjaus:
Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot uusiin.
PUHDISTUS JA SÄILYTYS
- Displayta EI saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla. Se
puhdistetaan kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Poista paristot, jos verenpainemittari ei käytetä pitempään aikaan.
30
MS-900VX IM new
ERITTELYT
Malli
Tyyppi
Display
Mittauksen alue
Tarkkuus
Paine
Tuuletus
Mansetti
Virranlähde
01/10/03
9:54
Side 31
(Sort/Process Black plade)
MAAHANTUOJA
Adexi AB
Adexi A/S
MS-900VX
oskillometrinen
LCD:n koko: 26 x 26 mm
0 - 300 mmHg/ 0-40 kPa (verenpaine)
30 - 190 sydämen lyöntiä minuutissa
± 3 mmHg /± 0.4 kPa (verenpaine)
± 5% (pulssi)
Fuzzy Logic
venttiilituuletusjärjestelmä
tarralukitus mekaanisella lukituksella
2 kpl. AAA paristoa – Alkaline – eivät sisälly
toimitukseen
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
YMPÄRISTÖVINKKI
Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittää
ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla. Laite tulisi
toimittaa paikallisten viranomaisten (ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen
TAKUU EI KATA
- jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.
- jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty
väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.
- jos laitetta on jollain tavalla korjannut, muuttanut tai muunnellut
henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.
Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen
ilman edeltävää ilmoitusta.
31
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 32
(Sort/Process Black plade)
KLASSIFIZIERUNG DES BLUTDRUCKS
- Der normale Blutdruck sollte unter 140 mmHg (systolisch) und
unter 90 mmHg (diastolisch) liegen.
- Der Grenzbereich des normalen Blutdrucks liegt zwischen 140
und 160 mmHg (systolisch) und zwischen 90 und 95 mmHg (diastolisch).
- Bluthochdruck liegt vor, wenn der Blutdruck über 160 mmHg
(systolisch) und/oder über 95 mmHg (diastolisch) beträgt.
DE
EINFÜHRUNG
Um möglichst viel Freude an Ihrem Blutdruckmeßgerät zu haben,
machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor
Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des
Gerätes jederzeit nachlesen.
WISSENSWERTES ÜBER BLUTDRUCK
Der Blutdruck ist die Kraft, die das Herz braucht, um das Blut durch
die Arterien und Venen zu pressen. Der Blutdruck unterliegt ständigen Schwankungen. Liegt er jedoch dauerhaft über dem Normalwert,
so hat man einen zu hohen Blutdruck.
Bluthochdruck
Grenzbereich
Normaler Blutdruck
Niedriger Blutdruck
In der Regel wird der Blutdruck an zwei Punkten gemessen: dem
oberen Punkt, wo sich das Herz zusammenzieht, um das Blut in die
Zirkulation zu pressen, auch Systole genannt, und dem unteren
Punkt, wo sich das Herz entspannt, um mit dem Blut gefüllt zu werden, das aus der Zirkulation zurückkommt, auch Diastole genannt.
Max. systolisch
über 160
140-159
101-139
unter 90
Max. diastolisch
oder über 95
oder 90-94
und 61-89
oder unter 50
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM BLUTDRUCK
Warum ist Bluthochdruck ungesund?
Die Blutgefäße werden von zu hohem Blutdruck gespannt, wie bei
einem zu stark aufgeblasenen Ballon, und neigen dazu, zu platzen
oder sich zu verengen. Das kann dazu führen, daß wichtigen Organen nicht genug Blut zugeführt wird, was wiederum ernsthafte Krankheiten verursachen kann. Die wichtigen Organe, die durch Bluthochdruck am meisten beeinträchtigt werden, umfassen:
Bluthochdruck, der bei Erwachsenen am häufigsten ist, kann zu
schweren Gesundheitsproblemen wie Schlaganfällen, Herzanfällen
u.a.m. führen, wenn er nicht auf Normalmaß gebracht wird. Es ist
deshalb wichtig, den Blutdruck zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls zu reduzieren - durch eine vernünftige Diät, regelmäßige Bewegung und geringeren Salzkonsum. Sogar Menschen, denen Bluthochdruck angeboren ist, können einer eventuellen Verschlimmerung
durch passende Kontrolle vorbeugen.
Das Gehirn
Bluthochdruck kann zur Verkalkung der Blutgefäße im Gehirn führen,
was zu Gehirnblutungen oder Schlaganfällen führen kann.
32
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 33
(Sort/Process Black plade)
Welche Faktoren beeinflussen den Blutdruck?
1. Arzneimittel
2. Arbeitsumwelt
3. Bewegung
4. Schlaf
5. Körperzustand
6. Gemütsverfassung
7. Kost
Das Herz
Bei Bluthochdruck kann eine Überentwicklung der Herzkammer
erfolgen, und im ernsteren Fall kann ein Herzinfarkt eintreten.
Die Nieren
Eine Verkalkung der Gefäße kann zu reduzierter Nierenfunktion
führen, mit einer möglichen Urinvergiftung zur Folge.
Wie nimmt man eine korrekte Blutdruckmessung vor?
Der Blutdruck unterliegt ständigen Schwankungen. Viele Faktoren
können den Blutdruck verändern, beispielsweise Eßgewohnheiten,
Kondition, Witterung, Zeit und Ort u.a.m. Daher ist es wichtig, mehrere Tage nacheinander Messungen zum gleichen Zeitpunkt vorzunehmen und über diese Messungen Buch zu führen, damit sie danach
vom Hausarzt beurteilt werden können.
Kann man Bluthochdruck vermeiden bzw. ihm vorbeugen?
Wenn man bei sich zu hohen Blutdruck feststellt, sollte man auf seine
Eßgewohnheiten achten und weniger Fett und weniger Salz essen.
Die Arbeitsgewohnheiten spielen ebenfalls eine Rolle: Streß und
Hetze vermeiden. Außerdem sollte man für regelmäßige Bewegung
und ausreichende Ruhe sorgen, das Rauchen vermeiden und den
Alkoholkonsum auf ein Minimum begrenzen. Verfolgen Sie Ihren Blutdruck und konsultieren Sie regelmäßig Ihren Arzt.
Warum ist es sinnvoll, den Blutdruck zu Hause zu messen?
Bei der Blutdruckmessung im Krankenhaus oder beim Arzt ist es
nicht ungewöhnlich, daß Nervosität den Blutdruck steigen läßt.
Außerdem ergibt sich, wie bereits erwähnt, durch mehrmaliges Messen ein klareres Bild.
Weshalb entsteht Bluthochdruck?
In 90-95% läßt sich für Bluthochdruck keine Ursache ermitteln. In
den übrigen Fällen liegt ein anderes Problem (Krankheit) dem Bluthochdruck zugrunde.
Gibt es Symptome, die auf Bluthochdruck hindeuten?
Der Blutdruck kann durchaus zu hoch sein, ohne daß eindeutige
Symptome vorliegen, als Indikatoren gelten jedoch u.a. Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Atembeschwerden, Schultersteifheit.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
- Das Blutdruckmeßgerät nicht benutzen, bevor der Hausarzt konsultiert wurde.
- Das Gerät keiner starken Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, um
die vitalen Teile des Geräts nicht zu beschädigen.
33
MS-900VX IM new
-
01/10/03
9:54
Side 34
(Sort/Process Black plade)
-
Das Gerät unter keinen Umständen in Flüssigkeiten tauchen.
Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Die Taste Start/Stop nicht drücken, ohne daß die Manschette am
Handgelenk angelegt ist.
Keine Teile des Geräts zerlegen.
Sollte das Gerät beschädigt werden, so benutzen Sie es bitte
nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
Der Blutdruck ist weniger stabil, wenn eine Person gestreßt oder
nervös ist. Nur bei entspannten Personen messen.
Zu wenig Schlaf, Verstopfung, Sorgen, Training und Essen neigen
dazu, den Blutdruck zu erhöhen.
Eine Stunde nach dem Mittagessen ist man am entspanntesten.
Dieser Zeitpunkt bietet sich also für die Blutdruckmessung an.
Kurz nach dem Genuß von Kaffee oder Tee oder nach dem Rauchen steigt der Blutdruck.
Den Körper nicht zusammenziehen, da jeder Druck auf den
Magen den Blutdruck erhöht.
Nach hartem Training oder einem Bad mindestens 20 Minuten
entspannen, bevor eine Messung vorgenommen wird.
Eine Messung nach dem Essen sollte VOR dem Genuß von Alkohol und vor einem etwaigen Bad vorgenommen werden.
Nach einem Toilettenbesuch ein paar Minuten warten, bevor der
Blutdruck gemessen wird.
Niedrige Temperaturen lassen den Blutdruck steigen. Die ideale
Raumtemperatur für das Blutdruckmessen ist 20°C.
Als Grundregel den Blutdruck im Sitzen messen. Liegt die betreffende Person, so beachten Sie, daß die Meßwerte anders ausfallen.
-
Wiederholte Messungen nicht über längere Zeit kurz nacheinander vornehmen.
Während der Blutdruckmessung körperliche und seelische Ruhe
bewahren.
HINWEIS
Personen mit Bluthochdruck, Diabetes, Nierenbeschwerden, Arterienverkalkung oder schlechtem Blutkreislauf beispielsweise in Armen
und Beinen werden möglicherweise feststellen, daß sich die am
Oberarm gemessenen Werte von den am Handgelenk gemessenen
stark unterscheiden. Bei Fragen den Hausarzt konsultieren.
KORREKTES VERFAHREN ZUR BLUTDRUCKMESSUNG
Um die korrektesten Werte zu erzielen, ist folgendes zu beachten:
- Auf einem Stuhl mit Rückenlehne Platz nehmen. Den linken Arm
so auf einem Tisch ruhen lassen, daß sich die Manschette in
Herzhöhe befindet.
-
34
Die Aufbewahrungsbox oder ähnliches zur Unterstützung des
Unterarms benutzen. Beide Füße auf den Fußboden stützen.
MS-900VX IM new
-
01/10/03
9:54
Side 35
(Sort/Process Black plade)
BESCHREIBUNG
Die Manschette muß sich in Herzhöhe befinden. Andernfalls kommt es zu abweichenden Meßwerten.
Aufgrund der Lage der Messung und der Unterschiede des Arteriendurchmessers unterscheiden sich die am Handgelenk und am
Oberarm gemessenen Werte etwas.
Eine gesunde Person wird wahrscheinlich eine maximale Abweichung von "10 mmHg feststellen, systolisch wie auch diastolisch.
Display
Batteriedeckel
Handgelenkmanschette
Tasta Set
Taste Memory
Taste Start/Stop
Taste Mode
Aufbewahrungsbox
35
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 36
(Sort/Process Black plade)
Manschette anlegen:
- Bei nach oben gerichteter Unterseite des Arms die Manschette
so um das Handgelenk legen, daß der Abstand zur Handfläche
mindestens 10 mm beträgt.
- Nicht über einem Ärmel, einer Uhr o.ä. anlegen.
ANZEIGEN DES DISPLAYS
Symbol Fallend
Symbol Steigend
Symbol Meßfehler
Symbol Messung
Symbol Batterien zu schwach
VORBEREITUNG DER BLUTDRUCKMESSUNG
Batterien einsetzen:
- Batteriedeckel in Pfeilrichtung
abziehen.
- 2 Stck. AAA-Batterien einsetzen bzw. austauschen. Dabei
die Angabe der Polarität +
(positiv) und - (negativ) beachten.
- Batteriedeckel wieder anbringen.
- Wenn im Display die Anzeige
„Batterien zu schwach"
erscheint, sind die Batterien
auszutauschen. Es empfiehlt
sich, Alkaline-Batterien zu
benutzen, da diese länger
halten.
HINWEIS Bei längerem Nichtgebrauch des Blutdruckmeßgeräts
die Batterien herausnehmen.
-
Darauf achten, daß die Manschette eng anliegt und oben und
unten gleichermaßen gestrafft ist.
Jede Öffnung zwischen Manschette und Handgelenk beeinträchtigt die Messung.
Den überschüssigen Teil der Manschette entgegengesetzt biegen
und befestigen, um das Ablesen des Displays zu erleichtern.
Bei einer Messung am rechten Handgelenk die vorstehenden
Anweisungen ebenfalls befolgen.
BLUTDRUCK MESSEN
- 5- 6-mal tief einatmen, Schultern und Arme entspannen und die
Messung in einer natürlichen Körperhaltung vornehmen.
- Taste Start/Stop drücken. Alle Symbole im Display leuchten.
- Wenn das Display „0“ anzeigt, sind die Vorbereitungen des
Geräts abgeschlossen.
- Die „Fuzzy Logic“ pumpt die Manschette jetzt automatisch auf
und beendet danach die Messung. Das Herzsymbol erscheint im
Display.
36
MS-900VX IM new
-
-
-
-
01/10/03
9:54
Side 37
(Sort/Process Black plade)
ANWENDUNG DER SPEICHERFUNKTION
- Nach Beendigung einer Messung werden die Messwerte unter
dem Datum und der Uhrzeit, die im Gerät eingestellt sind, automatisch im Gerät gespeichert. Diese Speicherung der Daten
erfolgt, wenn man nach einer Messung die Taste Start/Stop
drückt, wenn das Gerät eine Messung automatisch beendet oder
wenn eine neue Messung erfolgt.
- Zur Anzeige gespeicherter Daten die Taste Memory drücken.
- Der Speicherplatz wird in der oberen rechten Ecke des Displays
angezeigt. Die niedrigste Speichernummer zeigt die neuesten
Daten an. Es können bis zu 30 Messungen gespeichert werden.
- Zeigt das Display „No-A“ an, so werden die Durchschnittswerte
des systolischen und des diastolischen Blutdrucks sowie der
Pulsfrequenz angezeigt. Die Durchschnittswerte beruhen auf den
im Gerät gespeicherten Messungen.
- Um zu Datum und Uhrzeit zurückzukehren, Taste Start/Stop
drücken.
Nach beendeter Messung erscheinen zunächst der systolische
und der diastolische Blutdruck für ca. 5 Sekunden, danach der
Puls im Display. Danach werden Blutdruck und Puls abwechselnd angezeigt.
Die Messung kann durch Drücken der Taste Start/Stop jederzeit
unterbrochen werden.
Sollten die Batterien während der Messung plötzlich zu schwach
werden, so löscht das Display alles und zeigt das Symbol „Batterien zu schwach“ an. Neue Batterien einsetzen und die Messung
erneut vornehmen.
Sofern das Gerät keinen Puls messen kann, stoppt es alle Messungen. In diesem Fall ein paar Minuten warten und den Vorgang
dann erneut versuchen. Achten Sie darauf, dass die Manschette
korrekt angelegt ist.
Das Display schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab.
DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN
- Damit die Messungen im Blutdruckmessgerät gespeichert werden können, sind Datum und Uhrzeit am Gerät einzustellen.
- Nach Einsetzen der Batterien zeigt das Display „0:00“ und „1 - 1“
an.
- Taste Mode drücken. Die einzelnen Zahlen blinken.
- Wenn die zu ändernde Zahl blinkt, Taste Set zum Einstellen
drücken.
- Zum Wechseln zur nächsten Zahl Taste Mode drücken. Die
nächste Zahl blinkt. Bitte beachten, dass bei der Datumseinstellung der Monat links und das Datum rechts steht.
- Nach der korrekten Einstellung von Datum und Uhrzeit Taste
Start/Stop drücken, um die Einstellung zu beenden.
37
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 38
(Sort/Process Black plade)
SPEZIFIKATIONEN
Modell
Typ
Display
Meßbereich
FEHLERANZEIGEN
Indikation:
Ursache:
Behebung:
Indikation:
Ursache:
Behebung:
Der Manschettendruck erreicht 330 mmHg.
Der „Ballon" in der Manschette ist verdreht.
Sicherstellen, daß der „Ballon" in der Manschette
ganz flach liegt, und die Manschette erneut anlegen.
Genauigkeit
Druck
Entlüftung
Manschette
Stromquelle
„Err" wird im Display angezeigt, die Manschette
lockert sich, und das Display zeigt „0" an.
Während der Messung wurde der Arm zu sehr
bewegt, oder es wurde gesprochen.
Drücken Sie die Taste Start/Stop, um die Messung zu
wiederholen, und verhalten Sie sich ruhig.
MS-900VX
Oszillometrisch
LCD 26 x 26 mm
0-300 mmHg / 0-40 kPa (Blutdruck)
30-190 Pulsschläge pro Minute
± 3 mmHg / ± 0,4 kPa (Blutdruck)
± 5% (Puls)
Fuzzy Logic
Ventilentlüftungssystem
Klettenverschluß, mechanisch
2 Stck. AAA-Batterien - Alkaline nicht im Lieferumfang enthalten
UMWELTTIPS
Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei
sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In
den meisten Fällen können Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen
Recyclingstation abgeben.
Die Batterien sind verbraucht. Neue Batterien
einsetzen.
DIE GARANTIE WIRD HINFÄLLIG
- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns
autorisiert sind.
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG
- Das Display darf NICHT mit schleifenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Ein trockenes, weiches Tuch benutzen.
- Batterien bei längerem Nichtgebrauch des Geräts herausnehmen.
38
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 39
(Sort/Process Black plade)
Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts
ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR:
Adexi AB
Adexi A/S
Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
39
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 40
(Sort/Process Black plade)
-
UK
INTRODUCTION
Please read all instructions before operating your new Idé-line blood
pressure monitor. They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance, keep these instructions
in a safe place for future reference and show them to other users if
necessary.
High blood pressure is over 160mmHg (systolic) and 95mmHg
(diastolic).
High blood pressure
Borderline
Normal blood pressure
Low blood pressure
KNOWLEDGE ABOUT BLOOD PRESSURE
Blood pressure is the force that blood exerts on the arteries. This force is constantly changing as the heart beats. When the heart contracts, blood pressure reaches its highest value, this is called systolic
blood pressure. When the heart relaxes between beats, the value of
blood pressure is lower, this is called the diastolic blood pressure.
Max. Systolic
Over 160
140-159
101-139
Under 90
Max. Diastolic
Or over 95
Or 90-94
And 61-89
Or under 50
QUESTIONS AND ANSWERS ON BLOOD PRESSURE
Why is it not healthy to have high blood pressure ?
The veins will be tighten when you have high blood pressure, and the
vein can in some cases break or thicken with time. This can mean
that important organs are not receiving the correct amount of blood,
which again can cause serious diseases. Important organs which are
mostly affected by high blood pressure includes:
High blood pressure, is a condition where an individual’s blood pressure is high over a long period of time. Untreated, hypertension can
cause many serious medical problems including strokes and heart
attacks. To control hypertension it is therefore important to check the
blood pressure and decrease it by reducing fat and salt intake, maintain proper weight and exercise. Even people who are born with high
blood pressure can prevent worsening by doing suitable controls.
The Brain
High blood pressure can cause sclerosis of the veins in the brain.
This can further cause a brain haermorrhage or a stroke.
The Heart
High blood pressure can in serious cases cause coronary.
CLASSIFICATION OF BLOOD PRESSURE
- Normal blood pressure should be under 140mmHg (systolic) and
under 90mmHg (diastolic).
- The borderline for normal blood pressure lies between 140mmHg
and 160mmHg (systolic) and between 90mmHg and 95mmHg
(diastolic).
The Kidneys
Sclerosis of the veins can result in a decreased kidney function, which further can result in urine poisoning.
40
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 41
(Sort/Process Black plade)
IMPORTANT SAFEGUARDS
- Do not use the blood pressure monitor, before consulting your
doctor.
- Keep the unit out of locations with high temeperatures or high
humidity and keep it out of direct sunlight.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquids.
- Store the unit out of childrens reach.
- Do not push the Start/Stop button before the unit is securely placed on your wrist.
- To obtain the best results make sure that the person doing the
measurements is relaxed and calm.
- One hour after eating a meal is a perfect time to measure the blood pressure, since you are very relaxed at that time.
- After smoking or drinking alcohol the blood pressure will increase.
- After exercising or after taking a bath it is recommended that you
wait 20 minutes before measurering the blood pressure.
- Low temperatures will make the blood pressure rise, a room temeprature of approx. 20° is perfect for measurering the blood
presure.
- If you wish to do a measurement after a meal, do the measurement before drinking alcohol or smoking.
- People with high blood pressure, diabetics, people with kidney
problems etc. will properly find a large difference in the blood
pressure taken on the upper arm (which is the case when you
have it done at the doctor) and when the blood pressure is measured on the wrist. If there is any doubt, please contact your
doctor.
How do you take a correct measurement of the blood
pressure ?
The blood pressure changes constantly. Various conditions are affecting the changes in the blood pressure. Therefore it is extremely
important that the measurements are taken at the same time, several
days and it is also important that the measurements are saved so
you can control the development.
Are there any symptoms related to high blood pressure ?
If your blood pressure is too high, there are no visible symptoms, but
examples of symptoms are: headache, problems breathing, dizziness, sleeplessness etc.
Which conditions are affecting the blood pressure ?
- Medication
- Exercise
- Sleep
- Diet
- Physical condition
- Working environment
Can you avoid / prevent high blood pressure ?
If you have high blod pressure, you should be aware of the food you
eat: eat less fat and less salt. You should also be aware of your working conditions: avoid stress. Furthermore exercise and plenty of rest
are also helpful to prevent high blood pressure.
41
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 42
(Sort/Process Black plade)
CORRECT METHOD OF MEASUREMENT
To obtain the most accurate blood pressure measurement, please
follow these important directions.
- Be seated in a chair with back support.
- Rest your arm on a table so the cuff is at the same level as your
heart. Use the storage box or similar item to support the forearm.
LIST OF COMPONENTS
Display
Battery cover
Wrist cuff
Set button
Memory button
Start/Stop button
Mode button
-
Place both feet on the ground.
Storage boxl
42
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 43
(Sort/Process Black plade)
Applying the waste cuff:
- With your palm side up, center monitor on your wrist and apply
the cuff so that the cuff’s edge should be approximately 1 cm
from your palm.
- Do not apply wrist unit on top of a shirt sleeve.
DESCRIPTION OF DISPLAY MARKS
Deflating
Inflating
Measurement error
Measuring
Low battery
PREPARATION BEFORE TAKING A MEASUREMENT
Battery installation:
- Pull off the battery cover in the
same direction as the arrows
are pointing.
- Install 2 pcs. alkaline AAA batteries, noting the proper orientation of positive and negative
terminals of the batteries in the
battery compartment.
- Replace the battery cover.
- If the low battery symbol
appears on the display replace
both batteries.
- It is recommended that you
use Alkaline batteries since
they are functioning for a longer period of time.
- Remove the batteries if the unit is not being used for a long period of time.
-
-
Wrap the cuff snugly around your wrist and attach using the
fastener. The top and bottom edges of the cuff should be tightended evenly around your wrist.
Any gab between the wrist and cuff will affect the result of the
measurement.
The fabric cuff can be folded down for ease of viewing the display.
TAKING A MEASUREMENT
- After the cuff has been properly placed on either the right or left
wrist, press the Start/Stop button. All symbols on the display will
appear.
- After the display reads "0" the "Fuzzy Logic function will automatically inflate to an approximate pressure and will then begin to
slowly deflate as it takes the measurement. When the measurement is done the heart symbol will be shown on the display and
the systolic and diastolic values be shown in the display after 5
sec. will the pulse be shown in the display. Now will the values be
43
MS-900VX IM new
-
-
-
01/10/03
9:54
Side 44
(Sort/Process Black plade)
MEMORY FUNCTION
- When a valid measurement is made, the reading data will be stored with data and time into the Memory automatically as soon as
the unit is turned off, automatically shuts off, or when another
measurement is initiated
- To recall your last readings, press the memory button, the memory number will appear in the upper right hand corner of the display.
- Less memory number represents the newer reading. Up to 30
previous readings can be recalled.
When "No:A" appears in display will the represents average
value of your systolic, diastolic be shown. The blood pressure
reading and pulse will then be displayed alternately. These readings are based on the current readings in the memory.
- By pressing the Start/Stop button at any time you would stop
your memory recall and the display will return to normal time/date
display.
shown alternately.
To end a measurement for any reason, just press Start/Stop button to turn off the unit and release the cuff pressure.
If during a measurement the power drops to an insufficient level,
the unit will end the measurement and display the low battery
symbol.
Replace the batteries and repeat the measurement.
If the monitor is unable to measure a pulse it will end the measurement attempt. Wait a few minutes make sure that the cuff is
positioned properly, and try again.
The display automatically turns off after 3 minutes.
SETTING DATE AND TIME
- To be able to save subsequent measurement with correct date
and time, you have to set date and time after proper battery
installation or replacement.
- After the batteries have been installed "0:00" and "1 – 1" on the
display.
- Press the Mode button, the individual figures will start to flash.
- When the figure you wish to change is flashing, press the Set
button to change it.
- To continue to the next figure, press the Mode button, the next
figure starts to flash. Be aware that when setting the date, the
month is on the left and the date is on the right.
- When the date and time has been installed, press the Start/Stop
button to end the setting procedure.
44
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 45
(Sort/Process Black plade)
Model
Type
Display
Measuring range
ERROR INDICATORS
Indication:
Cause:
Correction:
Indication:
Cause:
Correction:
Cuff pressure reaches 330mmHg
Twisted bladder inside off the cuff
Make sure that the bladder lays flat within the cuff.
Carefully read and repeat the above mentioned steps.
Accuracy
Pressure
Deflation system
Cuff
Power source
Displays "Err", cuff pressure releases and "0"
pressure displays.
Excessive arm movement or talking during
measurement.
Press Start/Stop button to measure again while
keeping still.
MS-900VX
Oscillometric
LCD: size: 26 x 26 mm
0 – 300 mmHg / 0-40 kPa
(blood pressure)
30 – 190 pulse beats pr. minute
± 3mmHg / ± 0.4 kPa (blood pressure)
± 5% (pulse)
Fuzzy logic
Electro-mechanical release valve
Velcro with mechanical closing
2 pcs. AAA batteries – Alkaline
(Not incl.)
ENVIRONMENTAL TIP
An electronic appliance should, when it is no longer capable of
functioning be disposed with least possible environmental damage.
The appliance should be disposed according to the local regulations
in your municipality, in most cases you can discharge the appliance
at your local recycling center
Batteries are used. Please change the two batteries
with new ones.
THE WARRENTY DO NOT COVER
- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has
been used against it or if it has been damaged in any other way.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any
way or by any person not properly authorized.
CARE AND MAINTENANCE
- Do not clean the monitor with volatile liquids. The monitor should
be cleaned with a soft, dry cloth.
- Take out the batteries if the unit is not being used for a long
period of time.
45
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 46
(Sort/Process Black plade)
Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without
preceding notice.
PL
WPROWADZENIE
AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego
ciÊnieniomierza, prosimy Was o dok∏adne
przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji urzàdzenia w przysz∏oÊci.
IMPORTER
Adexi A/S
Adexi AB
We take reservations for printing errors.
WIEDZA I PYTANIA DOTYCZÑCE CINIENIA
CiÊnienie krwi to ta si∏a, którà serce wykorzystuje do przepompowania krwi przez t´tnic´ i ˝y∏y ( naczynia krwionoÊne).
CiÊnienie krwi zmienia si´ nieustannie, ale gdy jest ono konsekwentnie powy˝ej wielkoÊci przyj´tych za normalne to mo˝na mówiç o stanie podw˝szonego ciÊnienia.
CiÊnienie mierzone jest zazwyczaj w dwóch punktach; wysoki punkt,
gdzie nast´puje skurcz serca dla wypchni´cia krwi do krwioobegu,
zwany tak˝e punktem skurczu oraz punkt niski, gdzie nast´puje
rozkurcz serca i jego wype∏nienie krwià z krwioobiegu, zwany punktem rozkurczu.
Podwy˝szone ciÊnienie, które jest zjawiskiem najcz´Êciej
wyst´pujàcym wÊród osób doros∏ych, mo˝e prowadziç do szeregu
powa˝nych chorób jak np. udaru mózgowego, zawa∏u serca itd.,
je˝eli nie zostanie ono unormowane. Dlatego te˝ wa˝nym jest kontrolowanie ciÊnienia i jego obni˝anie przez stosowanie odpowiedniej
diety, poprawianiu swojej sprawnoÊci fizycznej oraz zredukowaniu
spo˝ywania produktów o du˝ej zawartoÊci soli.
46
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 47
(Sort/Process Black plade)
Mózg
Zbyt wysokie ciÊnienie prowadzi do stwardnienia naczyƒ
krwionoÊnych co mo˝e byç powodem wylewu krwi do mózgu lub
udaru mózgowego.
Osoby z wrodzonym podwy˝szonym ciÊnieniem poprzez cz´ste jego
kontrolowanie mogà zapobiec ewentualnemu dalszemu podwy˝szaniu ciÊnienia.
KLASYFIKACJIA CINIENIA
- CiÊnienie normalne powinno byç na poziomie; poni˝ej 140 mmHg
(systoliczne) i 90 mmHg (diastoliczne).
- Granice dla ciÊnienia normalnego le˝à pomi´dzy 140-160 mmHg
(systoliczne) oraz 90- 95 mmHg (diastoliczne)
- CiÊnienie podwy˝szone to gdy wartoÊci pomiaru sà wy˝sze od
160 mmHg dla ciÊnienia systolicznego i/lub ponad 95 mmHg dla
ciÊnienia diastolicznego.
Serce
Zbyt wysokie ciÊnienie mo˝e spowodowaç powi´kszenie komory
serca oraz co jest bardzej niebezpieczne - powstanie zakrzepu w
sercu.
Nerki
Podwy˝szone ciÊnienie mo˝e spowodowaç stwardnienie ˝y∏ oraz
doprowadziç do niewydolnoÊci nerek , a to z kolei do zatrucia organizmu.
Max. ciÊnienie systoliczne Max. ciÊnienie diastoliczne
(skurczowe)
( rozkurczowe)
CiÊnienie podwy˝szone
ponad 160
lub ponad 95
Granice
140 - 159
lub 90 - 94
CiÊnienie normalne
101 - 139
oraz 61 - 89
CiÊnienie niskie
poni˝ej 90
lub poni˝ej 50
W jaki sposób nale˝y prawid∏owo mierzyç ciÊnienie krwi ?
CiÊnienie krwi zmienia si´ nieustannie. Wiele czynników mo˝e mieç
wp∏yw na zmiany ciÊnienia np. spo˝ywne posi∏ki, kondycja, warunki
pogodowe, pora dnia i miejsce pobytu itd. Z tego w∏aÊnie powodu
wa˝nym jest aby pomiary ciÊnienia by∏y dokonywane o tych samych
porach dnia, przez kilka kolejnych dni i zapisywane w notesie, aby
lekarz móg∏ dokonaç prawid∏owej diagnozy.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZÑCE CINIENIA KRWI
Dlaczego podwy˝szone ciÊnienie krwi jest szkodliwe ?
Podwy˝szone ciÊnienie powoduje i˝ ˝y∏y b´dà bardzej napr´˝one,
tak jak mocno nadmuchany balon, i b´dà mia∏y tendencj´ do p´kania
lub z czasem ulegnà zgrubieniu. To mo˝e oznaczaç i˝ wa˝ne organy
nie b´dà zaopatrywane w dostatecznà iloÊç krwi, a to z kolei mo˝e
doprowadziç do powa˝nych chorób. Wa˝ne organy na które podwy˝szone ciÊnienie mo˝e mieç wp∏yw to:
Dlaczego dobrze jest mierzyç ciÊnienie we w∏asnym domu ?
Przy pomiarach ciÊnienia w szpitalu lub podczas wizyty u lekarza lekkie poddenerwowanie mo˝e spowodowaç podwy˝szenie mierzonego
ciÊnienia. Innà przyczynà jest to i˝ ciÊnienie powinno byç mierzone
wielokrotnie dla uzyskania bardziej miarodajnego obrazu pomiarów.
47
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 48
(Sort/Process Black plade)
Pozosta∏a cz´Êç to przypadki gdzie podwy˝szone ciÊnienie jest
nast´pstwem innej dolegliwoÊci (choroby).
Jakie sà symptony wyst´powania podwy˝szonego ciÊnienia ?
Podwy˝szone ciÊnienie mo˝e mieç miejsce bez wyst´powania jakichkolwiek symptomów, ale to co mo˝e wskazywaç na jego istnienie to:
bóle g∏owy, zawroty g∏owy, bezsennoÊç, trudnoÊci w oddychaniu,
sztywnoÊç ramion itd.
WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA
- CiÊnieniomierza powinno si´ u˝ywaç po uprzednim skonsultowaniu si´ z lekarzem
- CiÊnieniomierz nie powinien byç nara˝any na wysokà temperatur´ lub wilgoç albowiem mo˝e to doprowadziç do uszkodzeƒ
mierniczych elementów urzàdzenia.
- CiÊnieniomierz nie mo˝e byç zanu˝any w jakimkolwiek p∏ynie.
- CiÊnieniomierz powinnien byç przechowywany w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
- Nie wciskaj przycisku Start / Stop przed za∏o˝eniem mankietu na
nadgarstek.
- Nie rozmontowywuj ˝adnych cz´Êci ciÊnieniomierza.
- Nie u˝ywaj urzàdzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia.
Dla dokonania reperacji oddaj urzàdzenie do punktu serwisowego.
- CiÊnienie jest niestabilne u osób zestresowanych lub poddenerwowanych. Mierz ciÊnienie wy∏àcznie gdy dana osoba jest wypocz´ta.
- Brak snu, problemy z wypró˝nieniem, k∏opoty, trening oraz
spo˝ywane posi∏ki mogà wp∏ywaç na podwy˝szenie ciÊnienia.
- Najlepszym momentem do pomiaru ciÊnienia to - po up∏ywie
godziny od spo˝ycia g∏ównego podsi∏ku, wtedy jest si´ najbardzej
odpr´˝onym.
- Po wypiciu kawy / herbaty lub wypaleniu papierosa ciÊnienie podwy˝sza si´.
Co mo˝e mieç wp∏yw na poziom ciÊnienia krwi ?
1. Leki
2. rodowisko i warunki pracy
3. Uprawianie sportu
4. Sen
5. Forma fizyczna
6. Forma psychiczna
7. Wy˝ywienie
Czy mo˝na uniknàç / zapobiec podwy˝szonemu ciÊnieniu ?
W przypadku stwierdzenia stanu podwy˝szonego ciÊnienia nale˝y
zwracaç uwag´ na swoje przyzwyczajenia zwiàzane ze spo˝ywanymi
produktami i spo˝ywaç produkty o mniejszej zawartoÊci t∏uszczów i
soli. Nale˝y równie˝ mieç na uwadze, i˝ stres i poÊpiech nie sprzyjajà
w sytuacji podwy˝szonego ciÊnienia. Poza tym nale˝y zadbaç o
regularny ruch dla poprawy sprawnoÊci fizycznej, wytarczajàcy odpoczynek, unikaç palenia papierosów i ograniczyç spo˝ycie alkoholu do
minimum. Nale˝y regularnie kontrolowaç ciÊnienie i konsultowaç je z
lekarzem.
Jakie sà powody powstawania podwy˝szonego ciÊnienia ?
W 90-95 % przypadków nie znane sà powody wyst´powania podwy˝szonego ciÊnienia.
48
MS-900VX IM new
-
-
-
01/10/03
9:54
Side 49
(Sort/Process Black plade)
POPRAWNA METODA POMIARU CINIENIA
Dla uzyskania najbardziej poprawnego pomiaru ciÊnienia nale˝y
post´powaç w sposób nast´pujàcy:
- Usiàdê wygodnie na krzeÊle z oparciem. Po∏ó˝ lewà r´k´ na blacie sto∏u tak, a˝eby mankiet znajdowa∏ si´ na wysokoÊci serca.
Podczas mierzenia ciÊnienia nie siadaj w pozycji, która mog∏aby
powodowaç uciski jakiejÊ cz´Êci cia∏a, ka˝dy ucisk ˝o∏àdka
powoduje podwy˝szenie ciÊnienia.
Po treningu lub kàpieli odpocznij co najmniej 20 min. zanim
przystàpisz do mierzenia ciÊnienia.
Przy mierzeniu ciÊnienia po spo˝ytym posi∏ku nale˝y pami´taç i˝
musi byç ono mierzone PRZED spo˝yciem alkoholu i przed ew.
kàpielà.
Po wizycie w toalecie odczekaj kilka minut zanim rozpoczniesz
mierzenie ciÊnienia.
Niska temperatura powoduje wzrost ciÊnienia. Idealnà temperaturà do pomiarów ciÊnienia jest temperatura wynoszàca 20?C.
Pozycja siedziàca jest pozycjà podstawowà do pomiarów ciÊnienia. W pozycji le˝àcej wynik pomiaru ciÊnienia b´dzie inny.
Nie dokonuj pomiarów ciÊnienia wielokrotnie jeden po drugim
przez d∏u˝szy czas.
Pozostawaj w nieruchu podczas dokonywania pomiarów.
-
U˝yj etui lub innego przedmiotu dla podparcia ew. r´ki. Siedê tak,
aby obie stopy znajdowa∏y si´ na pod∏odze.
- Mankiet musi znajdowaç si´ na wysokoÊci serca, inaczej pomiary
mogà byç b∏´dne.
- Ze wzgl´du na ró˝nic´ w Êrednicy t´tnic w zale˝noÊci od metody
pomiaru - przy u˝yciu ramienia czy nadgarstka - wyniki pomiarów
mogà si´ nieco ró˝niç.
U zdrowej osoby mo˝e najprawdopodobniej wystàpiç odchylenie ± 10
mmHg, zarówno przy ciÊnieniu skurczowym i rozkurczowym.
UWAGA !
U osób z podwy˝szonym ciÊnieniem, cierpiàcych na cukrzyc´,
majàcych k∏opoty z nerkami, mia˝d˝ycà lub krwioobiegiem w np.
koƒczynach dolnych lub górnych mogà wystàpiç znaczne ró˝nice
w pomiarach ciÊnienia mierzonego przy u˝yciu ramienia ( tak jak
u lekarza) a ciÊnienia mierzonego w nadgarstku. O ewentualne
wyjaÊnienia nale˝y zwróciç si´ do lekarza.
49
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 50
(Sort/Process Black plade)
OPIS BUDOWY
INFORMACJE WYWIETLANE NA TABLICZCE WYWIETLACZA
Opadajàce
Roznàce
B∏àd pomiaru
Wynik pomiaru
Zu˝ycie baterii
Tabliczka wyÊwietlacza
Wieczko pojemnika na baterie
Mankiet
PRZYGOTOWANIE CINIENIOMIERZA DO POMIARU
Instalowanie baterii:
- Pociàgnij za wieczko do
pojemnika na baterie w tym
samym kierunku , w którym
wskazuje strza∏ka.
- W∏ó˝ lub wymieƒ 2 szt. baterii
AA tak aby + (dodatni) i (ujemny) biegun baterii
odpowiada∏ zaznaczonym biegunom w pojemniku na baterie.
- Za∏ó˝ ponownie wieczko
pojemnika.
- W przypadku gdy na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol
dotyczàcy zu˝ycia baterii
nale˝y wymieniç obie baterie.
Zaleca si´ wykorzystywanie baterii alkalicznych, albowiem te
baterie majà najd∏u˝szà ˝ywotnoÊç.
Przycisk Set
Przycisk Memory
Przycisk Start/Stop
Przycisk Mode
Etui
50
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 51
(Sort/Process Black plade)
UWAGA ! Je˝eli ciÊnieniomierz nie jest u˝ywany przez d∏u˝szy
okres czasu nale˝y wyjàç z niego baterie.
Nak∏adanie mankietu:
- Odwróç wewn´trznà stron´ d∏oni do góry i na∏ó˝ mankiet na nadgarstek w odleg∏oÊci 10 mm. od powierzchni d∏oni.
- Mankietu nie wolno zak∏adaç na ubranie, zegarek itd.
-
-
-
-
-
Zwróç uwag´ na to, aby mankiet by∏ za∏o˝ony poprawnie oraz
równomiernie dociÊni´ty z ka˝dej strony nadgarstka.
Ka˝da wolna przestrzeƒ pomi´dzy mankietem i nadgarstkiem
b´dzie mia∏a wp∏yw na pomiar ciÊnienia.
Pozostajàcà w nadmiarze cz´Êç mankietu nale˝y odgiàç w dó∏ i
zaczepiç tak, aby nie utrudnia∏a odczytywania wyniku pomiaru z
wyÊwietlacza.
W przypadku gdy pomiary sà dokonywane na prawej r´ce nale˝y
post´powaç analogicznie.
-
przybli˝onego ciÊnienia, po czym rozpocznie si´ powolne
opró˝nianie mankietu z powietrza i dokonywanie pomiaru ciÊnienia krwi. Po zakoƒczeniu pomiaru na wyÊwietlaczu pojawi si´
symbol serca oraz wartoÊci ciÊnienia skurczowego i rozkurczowego, a po up∏ywie 5 sekund urzàdzenie poda wartoÊç zmierzonego
t´tna. Nast´pnie wartoÊci te b´dà wyÊwietlane na przemian.
W celu zakoƒczenia pomiaru w dowolnym momencie nacisnàç
przycisk Start/Stop. Urzàdzenie zostanie wy∏àczone, a powietrze
z mankietu usuni´te.
Je˝eli w trakcie pomiaru dojdzie do znacznego wyczerpania si´
baterii, urzàdzenie zakoƒczy pomiar, a na wyÊwietlaczu pojawi si´
symbol niskiego poziomu na∏adowania baterii.
Wymieniç baterie i powtórzyç pomiar.
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie w stanie zmierzyç t´tna, próba
dokonania pomiaru zostanie zakoƒczona. Odczekaç kilka minut,
upewniç si´, czy mankiet jest prawid∏owo za∏o˝ony i ponowiç
prób´.
WyÊwietlacz wy∏àcza si´ automatycznie po 3 minutach.
USTAWIANIE DATY I GODZINY
- W celu zapisania w pami´ci urzàdzenia kolejnych pomiarów opatrzonych prawid∏owà datà i godzinà niezb´dne jest ustawienie daty
i godziny po zainstalowaniu i ka˝dorazowej wymianie baterii.
- Po w∏o˝eniu baterii na wyÊwietlaczu pojawià si´ wartoÊci:"0:00"
oraz "1 - 1".
- Po naciÊni´ciu przycisku Mode (Tryb) zacznà migaç poszczególne cyfry.
- Kiedy miga ˝àdana cyfra, nacisnàç przycisk Set (Ustaw).
- W celu przejÊcia do nast´pnej cyfry nacisnàç przycisk Mode
DOKONYWANIE POMIARU
- Po prawid∏owym umieszczeniu mankietu na lewym lub prawym
nadgarstku nacisnàç przycisk Start/Stop. Na wyÊwietlaczu
pojawià si´ wszystkie symbole.
- Po wyÊwietleniu wartoÊci "0" dzi´ki funkcji Fuzzy Logic mankiet
zostanie automatycznie napompowany do momentu uzyskania
51
MS-900VX IM new
-
01/10/03
9:54
Side 52
(Sort/Process Black plade)
INDYKACJE B¸¢DÓW
(Tryb). Kolejna cyfra zacznie migaç. Przy ustawianiu daty
pami´taç, ˝e miesiàc zapisany jest po lewej stronie, a dzieƒ po
prawej.
Po ustawieniu daty i godziny, na zakoƒczenie nacisnàç przycisk
Start/Stop.
FUNKCJA PAMI¢CI
- Po uzyskaniu wa˝nego pomiaru wynik wraz z datà i godzinà jest
automatycznie zapisywany w pami´ci urzàdzenia. Wynik jest
zapisywany w momencie wy∏àczenia urzàdzenia, równie˝ samoczynnego, a tak˝e w sytuacji, gdy rozpoczynany jest kolejny
pomiar.
- W celu przywo∏ania ostatniego odczytu nacisnàç przycisk Memory (Pami´ç). Numer zapisu pojawi si´ w prawym górnym rogu
wyÊwietlacza.
- Ni˝szy numer oznacza nowszy zapis. W pami´ci przechowywanych jest do 30 odczytów.
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis "No:A", oznacza on Êrednià wartoÊç ciÊnienia skurczowego i rozkurczowego. WartoÊci
ciÊnienia krwi oraz t´tna b´dà wyÊwietlane na przemian. WartoÊci
Êrednie obliczane sà na podstawie aktualnych zapisów przechowywanych w pami´ci urzàdzenia.
- NaciÊni´cie przycisku Start/Stop powoduje przerwanie wyszukiwania zapisów znajdujàcych si´ w pami´ci urzàdzenia. Na
wyÊwietlaczu pojawi si´ bie˝àca data i godzina.
Indykacja:
Przyczyna:
Karekta:
Ucisk mankietu przy 330 mmHg
"Balon" w Êrodku mankietu jest poprzekr´cany.
Upewnij si´ i˝ "balon" w mankiecie jest u∏o˝ony
p∏asko i za∏ó˝ mankiet ponownie.
Indykacja:
"Err" na tabliczce wyÊwietlacza, mankiet rozluênia si´
i na tabliczce wyÊwietlacza pojawia si´ "0".
Zbyt gwa∏towne ruchy r´kà lub prowadzenie rozmowy
podczas pomiaru.
WciÊnij przycisk Start/Stop i rozpocznij ponownie
pomiar bez gestykulacji i rozmów.
Przyczyna:
Korekta:
Baterie sà zu˝yte, wymieƒ je.
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
- Tabliczki wyÊwietlacza nie wolno czyÊciç tràcymi Êrodkami czyszczàcymi. Nale˝y jà czyÊciç suchà, mi´kkà Êciereczkà.
- Wyjmuj baterie je˝eli nie u˝ywasz ciÊnieniomierza przez d∏u˝szy
czas.
52
MS-900VX IM new
SPECYFIKACJE
Model
Typ
WyÊwietlacz
Rozpi´toÊç pomiarów
Dok∏adnoÊç
Nape∏nianie mankietu
Opró˝nianie mankietu
Mankiet
Zasilanie
01/10/03
9:54
Side 53
(Sort/Process Black plade)
GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W PRZYPADKU:
- JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o przestrzegane.
- JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia mechaniczne.
- JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.
- JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.
W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno
od strony funkcjonalnej jak i projektowej,
zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
MS-900VX
Oscylometryczny
LCD o wymiarach: 26 x 26 mm.
0-300 mmHg/ 0 -40 kPa (ciÊnienie)
30 - 190 uderzenia pulsu / min.
± 3 mmHg /± 0,4 kPa ( ciÊnienie)
± 5% ( puls )
Fuzzy Logic
System wentylowy
Velcro z mechanicznym zapi´ciem
2 szt. baterii AAA - Alkaliczne - nie sà
w za∏àczeniu
IMPORTER
Adexi A/S
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE RODOWISKA NATURALNEGO
Urzàdzenia elektrycznego/elektronicznego nie nadajàcego si´ do
u˝ytku powinno pozbyç si´ w sposób
najmniej szkodliwy dla Êrodowiska naturalnego. Dlatego te˝ urzàdzenia nale˝y pozbyç si´ przestrzegajàc
lokalnie obowiàzujàcych przepisów lub dostarczyç do najbli˝szej stacji utylizacji odpadów.
Adexi AB
Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku
53
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 54
(Sort/Process Black plade)
диеты, ежедневных физических упражнений и сокращения
потребления в пищу соли. Благодаря регулярному контролю за
кровяным давлением даже лица, имеющие повышенное
давление от рождения, могут предупредить возможное
обострение состояния.
RU
ВВЕДЕНИЕ
Для того, чтобы Вы смогли правильно пользоваться Вашим
аппаратом для измерения кровяного давления, пожалуйста,
прочтите настоящее руководство по эксплуатации, прежде чем
начнёте пользоваться им. Мы рекомендуем Вам также
сохранить данное руководство по эксплуатации для того, чтобы
в последующем иметь возможность вспомнить необходимые
сведения относительно функций аппарата.
КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ
- Нормальное давление находится в пределах: до 140 mmHg
(систолическое) и до 90 mmHg (диастолическое).
- Пограничный случай нормального давления составляет
интервал 140 - 160 mmHg (систолическое) и 90 - 95 mmHg
(диастолическое).
- Повышенное давление составляет выше 160 mmHg
(систолическое) и/или выше 95 mmHg (диастолическое).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРОВЯНОМ ДАВЛЕНИИ
Давление крови является следствием работы мышцы сердца,
которая, сокращаясь, прогоняют кровь по кровеносным сосудам
(венам, артериям и т.п.). Давление крови постоянно изменяется,
однако, если оно имеет тенденцию находиться выше нормы,
речь идёт о повышенном давлении.
Повышенное давление
Пограничный случай
Нормальное давление
Пониженное давление
Давление крови имеет два показателя: самая высокая точка
давления, создаваемого в результате сокращения сердечной
мышцы (систолическое давление) и самая низкая точка
давления, которое образуется в результате расслабления
сердечной мышцы, когда сердце разжимается и в него
поступает кровь (диастолическое давление).
Макс.
систолическое
Макс.
диастолическое
Выше 160
140 - 159
101 - 139
Ниже 90
или выше 95
или 90 - 94
и 61 - 89
или ниже 50
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О КРОВЯНОМ ДАВЛЕНИИ
Почему иметь повышенное давление вредно для здоровья?
При повышенном давлении кровеносные сосуды подвергаются
повышенной нагрузке со стороны крови, они растягиваются как,
например, растягивается сильно надутый воздушный шар, в
результате чего кровеносные сосуды могут иметь склонность со
временем либо становиться тонкими и разрываться, либо
Повышенное давление, распространённое у взрослых людей,
может повлечь за собой серьёзные последствия для здоровья
(инсульт, инфаркт миокарда и т.п.), если оно не будет
приведено в норму. Именно поэтому важно контролировать
кровяное давление и понижать его при помощи рациональной
54
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 55
(Sort/Process Black plade)
измерять давление в одно и то же время, несколько раз в день
и вести запись показаний этих замеров, на основании которых
лечащий врач мог бы дать своё заключение.
утолщаться (просвет между стенками сосудов уменьшается).
Это может приводить к тому, что важные органы не получают
достаточного кровоснабжения, что, в свою очередь, может
привести к серьёзным заболеваниям. Ниже перечислены
важные органы, на которые прежде всего оказывает влияние
повышенное давление:
Почему измерять кровяное давление лучше всего в
домашних условиях?
При измерении давления в условиях больницы или на приёме у
врача нередко на показателях давления сказывается нервное
напряжение пациента, обычно возникающее в этих ситуациях.
Кроме этого, благодаря измерению давления несколько раз в
день можно составить более подробную картину изменений
кровяного давления в разное время суток.
Головной мозг
Повышенное давление может привести к атеросклерозу
кровеносных сосудов мозга, что, в свою очередь, может
привести к кровоизлиянию в мозг или инсульту.
Сердце
При повышенном давлении возникает гипертрофия (чрезмерное
развитие, увеличение) сердечной камеры, в более серьёзных
случаях может возникнуть закупорка сердца.
Каковы симптомы повышенного кровяного давления?
Повышенное давление может и не проявляться явными
симптомами. Однако, некоторые явления могут указывать на
повышенное давление: головная боль, головокружение,
бессонница, одышка, ограниченность подвижности плеч и т.п.
Почки
Атеросклероз кровеносных сосудов может привести к
пониженной функции почек (почечной недостаточности), что
может привести к дисфункции мочеотделения и отравлению
организма продуктами жизнедеятельности.
Какие условия оказывают влияние на кровяное давление?
1. Лекарственные препараты
2. Атмосфера (обстановка) рабочего места
3. Физическая активность
4. Продолжительность сна
5. Физическая подготовка
6. Душевное состояние
7. Питание
Как производить правильный замер кровяного давления?
Кровяное давление постоянно меняется. Условия,
сказывающиеся на изменении давления, многообразны.
Например, это и состав ежедневно принимаемой пищи, и
физическая подготовка, и погодные условия, и то или иное
время суток, местонахождение и т.п. Именно поэтому важно
55
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 56
(Sort/Process Black plade)
-
Можно ли избежать/предотвратить возникновение
повышенного кровяного давления?
При обнаружении повышенного давления крови следует
уделить внимание составу и количеству принимаемой пищи, при
этом следует сократить потребление соли и жира. Следует
также обратить внимание на обстановку своего рабочего места
и привычки в связи с работой: следует избегать стресса и
нервных перегрузок. Кроме этого, необходимо регулярно
двигаться, давать себе необходимый отдых, избегать курения и
свести потребления алкоголя к минимуму. Следите за
показателями своего давления и регулярно консультируйтесь у
своего лечащего врача.
-
-
Почему возникает повышенное давление?
В 90-95% случаев причина повышенного давления не
обнаруживается. В остальных случаях речь идёт о том или ином
заболевании, которое и является причиной повышенного
давления.
-
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТОМ
- Не следует пользоваться аппаратом, не посоветовавшись
предварительно со своим лечащим врачом.
- Не следует подвергать аппарат воздействию высоких
температур, горячего воздуха или влажности, которые могут
привести к повреждению важных частей аппарата.
- Не опускайте аппарат в воду или жидкость иного рода.
- Храните аппарат в месте, недоступном для детей.
- Не нажимайте на кнопку Ѕtart/Ѕtop, не закрепив манжету на
запястье.
-
-
-
56
Не разбирайте аппарат.
В случае поломки аппарата, не пользуйтесь аппаратом,
сдайте его в мастерскую для ремонта.
Давление становится нестабильным при нервном стрессе
или испуге, страхе и т.п. Измеряйте давление лишь когда
находитесь в спокойном состоянии.
Недосыпание, запор, озабоченность, физические
упражнения и приём еды повышают давление крови.
Для измерения давления лучше всего подходит время через
час после ужина, когда организм наиболее расслаблен.
После выпитого кофе, чая, выкуренной сигареты давление
обычно повышается.
После интенсивных физических упражнений или принятия
ванны/душа следует отдохнуть 20 минут, прежде чем
измерять давление крови.
При измерении давления после ужина следует делать это
ДО принятия алкоголя или ванной/душа.
После посещения туалета следует подождать несколько
минут, прежде чем измерять давление крови.
При низкой температуре окружающего воздуха давление
обычно повышается. Оптимальная температура воздуха в
помещении при измерении давления составляет 20∞С.
Положение сидя является оптимальным для измерения
давления. Следует знать, что при положении лёжа давление
изменяется.
Не производите многочисленных замеров подряд за
продолжительный промежуток времени.
Во время измерения давления пребывайте в спокойном
состоянии.
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 57
(Sort/Process Black plade)
-
Из-за различий в диаметре артерий между запястьем и
предплечьем результаты замеров в этих местах могут
немного отличаться.
Показания давления здорового человека могут давать разброс
в показаниях не более 10 mmHg в обе стороны, как
систолического, так и диастолического давления.
ВНИМАНИЕ!
Лица с повышенным давлением, страдающие диабетом,
почечной недостаточностью, атеросклерозом или нарушением
кровообращения в конечностях могут обнаружить большую
разницу между тем, какие показатели даёт замер на
предплечьи (как это делается у врача) и при измерении
давления на запястье. Для разъяснений обратитесь за
консультацией к лечащему врачу.
КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ КРОВИ
Для наиболее правильного измерения давления следует
выполнять следующие инструкции:
- Сядьте на стул со спинкой. Положите левую руку на стол
так, чтобы манжета находилась на одном уровне с сердцем.
-
Для поддержки руки используйте футляр или т.п.
Установите обе ноги на полу.
Манжета должна находиться на уровне сердца, в противном
случае измерение может дать неправильный результат.
57
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 58
(Sort/Process Black plade)
ОБЗОР ФУНКЦИЙ
ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ
Повышается
Понижается
Ошибка
Замер
Низкое напряжение батареи
Дисплей
Крышка батарейного отсека
Манжета для запястья
ПОДГОТОВКА К ЗАМЕРУ ДАВЛЕНИЯ
Установка батарей:
- Сдвиньте крышку батарейного
отсека в направлении,
указанном стрелкой.
- Вставьте или замените 2 шт
батареек типа ААА, таки
образом, чтобы соблюдалась
полярность (знаки г+“ и г-“ в
батарейном отсеке совпадали с
такими же знаками на
батареях.
- Вставьте крышку на место.
- Если на дисплее появится
индикатор низкого напряжения
батарей, замените обе батареи.
Рекомендуется пользоваться
щелочными батареями, так как
у них более долгий срок
службы.
Кнопка установки (Ѕet)
Кнопка запоминания (Memory)
Кнопка Вкл./Выкл. (Ѕtart/Ѕtop)
Кнопка выбора (Mode)
Футляр
58
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 59
(Sort/Process Black plade)
-
ВНИМАНИЕ! В случае, если аппарат не используется
продолжительное время, батареи следует вынуть.
Установка манжеты:
- Поверните внутреннюю часть руки вверх и оберните
манжету вокруг запястья, в 10 мм от ладони.
- Запрещается устанавливать манжету на браслеты, ремешки
с часами и т.п.
-
-
-
-
-
-
Проверьте, правильно ли установлена/затянута манжета,
плотность её прилегания к руке должна быть везде
одинаковой.
Любые просветы между рукой и манжетой оказывают
влияние на результаты замеров.
Отогните оставшуюся часть манжеты в противоположную
сторону и закрепите её, чтобы облегчить наблюдение за
дисплеем.
Вышеуказанные правила относятся также к правому
запястью.
-
После отображения на дисплее “0“ будет автоматически
установлено приблизительное давление с помощью функции
“Fuzzy Logic“, затем при проведении измерения начнется
постепенное понижение давление. После завершения
измерения на дисплее отобразится значок в виде сердца,
систолическое и диастолическое давление будет
отображено через 5 сек. после отображения на дисплее
пульса. Теперь значения будут отображаться попеременно.
Для завершения измерения нажмите кнопку Ѕtart/Ѕtop
(Старт/Стоп), чтобы выключить прибор и сбросить давление
манжеты.
Если во время проведения измерения уровень напряжения
питания падает, измерение прекратится, а на дисплее
отобразится символ низкого уровня заряда батареи.
Замените батареи и повторите измерение.
При невозможности измерения пульса измерение
завершится. Подождите несколько минут, убедитесь, что
манжета размещена правильно, и повторите измерение.
Дисплей автоматически выключается через 3 минуты.
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
- Для сохранения результатов измерений с правильным
указанием даты и времени следует установить дату и время
после установки или замены батареи.
- После замены батарей на дисплее отображается индикация
“0:00“ и “1 - 1“.
- Нажмите кнопку Mode (Режим), некоторые цифры начнут
мигать.
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
- После правильной установки манжеты на правом или левом
запястье нажмите кнопку Ѕtart/Ѕtop (Старт/Стоп). На
дисплее будут отображаться все символы.
59
MS-900VX IM new
-
-
01/10/03
9:54
Side 60
(Sort/Process Black plade)
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Когда будет мигать цифра, которую необходимо изменить,
нажмите кнопку Ѕet (Установка) для ее изменения.
Для перехода к следующей цифре нажмите кнопку Mode
(Режим), при этом начнет мигать следующая цифра. При
установке даты обратите внимание, что месяц обозначается
цифрами слева, а дата - цифрами справа.
После установки даты и времени нажмите кнопку Ѕtart/Ѕtop
(Старт/Стоп) для завершения установки.
Сообщение:
Причина:
Исправление:
ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
- После успешного измерения результаты автоматически
сохраняются в памяти вместе с датой и временем
проведения измерения при выключении прибора, при его
автоматическом выключении или при проведении другого
измерения
- Для вызова последних показаний нажмите кнопку memory
(память). При этом в верхнем правом углу дисплея появится
номер ячейки памяти.
- Ячейка памяти с меньшим номером соответствует более
позднему по времени результату. Можно отобразить до 30
результатов.
Если на дисплее появляется “No:A“, будет отображаться
среднее значение между систолическим и диастолическим
давлением. При этом кровяное давление и пульс будут
отображаться попеременно. Данные показания основаны на
текущих показаниях, находящихся в памяти.
- Нажав в любое время кнопку Ѕtart/Ѕtop (Старт/Стоп), можно
отменить отображение показаний из памяти, дисплей
вернется к обычному отображению даты/времени.
Давление в манжете достигло 330 mmHg
Резиновый резервуар для воздуха внутри
манжета перекрутился.
Убедитесь в том, что резервуар
расположен правильно: в расправленном, плоском положении
внутри манжеты, после чего снова
наденьте манжету.
Сообщение:
На дисплее появляется “Err“, манжета
расстёгивается и на дисплее появляется
“0“.
Причина:
Чрезмерное движение рукой или разговор
во время замера.
Исправление:
Нажмите на кнопку Ѕtart/Ѕtop для
следующего замера и сохраняйте
спокойствие.
Если батареи израсходовались, замените
их.
60
MS-900VX IM new
01/10/03
9:54
Side 61
(Sort/Process Black plade)
СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Электрическое (электронное) изделие следует, после того, как
оно более не может служить по назначению, утилизировать с
наименьшим ущербом для окружающей среды. Аппарат
утилизируется с учётом местных требований и правил по
утилизации. В большинстве случаев его можно сдать в
ближайшее к Вам предприятие по утилизации.
ЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить дисплей абразивными чистящими
веществами. Протирайте дисплей сухой мягкой тряпкой.
- Выньте батареи, если аппарат не будет применяться в
течение долгого времени.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель:
Тип:
Дисплей:
Рабочий диапазон:
MЅ-900VX
Осциллометрический
ЖКД (26 х 26 мм)
0 - 300 mmHg/0 - 40 кПа (кровяное
давление)
30 - 190 ударов пульса в минуту
Погрешность:
± 3 mmHg / ± 0,4 кПа (кровяное давление)
± 5% (пульс)
Давление:
Fuzzy Logic
Отвод воздуха:
Клапанная система
Материал манжеты: “Велкро“ с механическим замком
Источник тока:
2 шт батареи типа ААА, щелочные, (не
входят в комплект поставки)
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ:
* Невыполнения требований настоящей инструкции.
* Нарушения правил пользования изделием, насильственных и
прочих действий, приведших к выходу из строя изделия.
* Неавторизованного вскрытия изделия.
По причине постоянного совершенствования наших изделий в
области дизайна и конструкции, мы оставляем за собой право
внесения изменений в наши изделия без предупреждения.
ИМПОРТЁР:
ADEKСИ А/Б
ADEKСИ А/С
Производитель и импортёр не несут ответственности за
возможные опечатки в тексте.
61