Melissa 645-055 User's Manual

Melissa 645-055 User's Manual
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 1
645-055
DK
UK
Ledningsfri el-kedel ..................................................2
Cordless jug kettle ....................................................5
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 2
DK
-
For at De kan få mest glæde af Deres elkedel , beder vi Dem venligst gennemlæse
denne brugsanvisning, før De tager
el-kedlen i brug.
Vi anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere
tidspunkt skulle få brug for at få
genopfrisket el-kedlens funktioner.
-
Indhold i kassen:
-
1 stk el-kedel
1 stk base til el-kedel med ledningsmagasin.
1 stk brugsanvisning
(Netspænding : 230V~50Hz)
-
ALMINDELIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
-
-
-
-
-
-
Læs hele brugsanvisningen.
El-kedlen må kun tilsluttes 230V.
Anvend kun el-kedlen til at koge vand i.
Børn bør holdes under opsyn, hvis de
opholder sig i nærheden af el-kedlen,
når denne er i brug.
Anbring ikke el-kedlen på eller nær
varme kilder, såsom komfur, kogeplader
eller gasblus.
El-kedlen må aldrig nedsænkes i nogen
former for væske.
El-kedlen må aldrig fyldes mere end til
maksimum punktet , da der ellers er
risiko for, at det kogende vand kan
sprøjte ud af hældetuden.
Før brug kontrolleres det, at stik og
ledning er helt tørre.
Undlad at rykke i ledningen, når stikket
tages ud af stikkontakten.
Tag stikket ud af stikkontakten før
påfyldning af vand, tømning, rengøring
og når den ikke er i brug.
Såfremt el-kedlen eller dele af denne
skulle blive beskadiget, undlad da at
benytte den. El-kedlen skal indleveres til
fagmand, da der skal anvendes
specialværktøj.
-
Lad ikke ledningen hænge ud over
bordkanter m.v. Vær opmærksom på at
ledningen ikke kommer i klemme i
skuffer, skabe m.v.
Undgå at berøre de varme overflader på
el-kedlen; benyt altid kun håndtaget.
For at undgå skade af damp, bør
el-kedlen placeres således, at tuden
vender væk fra eventuelle overflader.
Løft kun el-kedlen i håndtaget.
Læg altid en beskyttelses plade under
el-kedlen, hvis denne bruges på en
træoverflade for at undgå skade.
Efter brug bør kedlen sættes tilbage på
basen.
Tænd aldrig for el-kedlen hvis den er
tom.
En el-kedel bør ikke efterlades med
stikket i en aktiveret stikkontakt, i rum
hvor temperaturen kan falde til minus
grader (eks. kolonihavehus), da der kan
forekomme det ,at kedlens automatiske
kontrol-termostat slår til, hvorved
el-kedlen begynder at koge.
PRODUKT BESKRIVELSE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hældetud
Låg
Vandstandsmåler
Kontrollampe
Tænd/sluk knap
Kontakt
Base
b.
a.
c.
d.
e.
f.
g.
2
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 3
Hvis denne funktion har været i gang, tages
stikket ud af stikkontakten, og el-kedlen
afkøles i 5–10 minutter. El-kedlen kan nu
benyttes igen.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden De anvender el-kedlen første gang
eller efter længere tids opbevaring uden
brug, bør kedlen koges igennem.
Fyld el-kedlen op med vand til
maksimum påfyldningsniveau på 1,7 L.
Tænd for el-kedlen.
Når vandet har kogt, hældes det ud.
Gentag dette 3 gange
RENGØRING OG OPBEVARING
Efter brug slukkes der på stikkontakten og
stikket tages ud. Lad el-kedlen køle af.
Da denne el-kedel har skjult varmelegeme,
er vigtigt jævnligt at holde bunden ren for at
opnå optimal ydelse. Bunden kan mellem
afkalkningerne rengøres med opvaskebørste
eller skuresvamp.
Brug en fugtig klud til at aftørre el-kedlen
med udvendig og tør efter med et tørt
viskestykke el. lign.
Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller
midler med slibende effekt, da disse kan
ridse og skade el-kedlens ydre.
BRUG
-
-
-
-
-
-
Fyld el-kedlen med den ønskede
mængde vand; dog som minimum 0,35
L. og maksimalt 1,7 L. El-kedlen fyldes
gennem tuden eller låget åbnes og vand
kan påfyldes herefter
El-kedlen anbringes på foden, der skal
placeres på en fast, plan overflade. Sæt
derefter stikket i stikkontakten og skub
tænd/sluk knappen til position "l",
Kontrollampen vil nu lyse.
Vandet vil koge i løbet af få minutter, alt
efter mængde.
Hvis De ønsker at afbryde
kogningsprocessen, skub tænd/sluk
knappen til position "0".
Når vandet er i kog, slukker el-kedlen
automatisk ved hjælp af den
indbyggede termostat.
Kogetiden varierer alt efter mængden af
vand.
Efter 30 sekunder, kan el-kedlen
aktiveres igen. Forsøg ikke at tænde før,
da dette kan ødelægge el-kedlen.
Løft nu el-kedlen af foden og hæld
forsigtigt fra kanden.
AFKALKNING
På grund af kalk i vandet, vil der over en
længere periodes anvendelse sætte sig kalk
i selve el-kedlen.
Til afkalkning kan De bruge en opløsning af
eddikesyre og vand, eller et
kalkfjerningsmiddel, som kan købes i alle
supermarkeder, etc.
-
-
-
OBS! El-kedlen må ikke flyttes fra basen så
længe den er aktiveret.
-
Denne el-kedle er med skjult varmelegeme
og dermed nikkelfri.
Denne el-kedel er installeret med en
automatisk sikkerhedsafbryder for at
forhindre overophedning. Den går i gang,
hvis el-kedlen er sat i gang med for lidt eller
intet vand.
Bland 1 dl. eddikesyre (aldrig
husholdningseddike) med 3 dl. koldt
vand eller følg instruktionen på
kalkfjerningmidlet.
Fyld blandingen i el-kedlen og tænd på
kontakten. Lad opløsningen koge op 2
gange. Hæld derefter opløsningen ud.
For at fjerne de sidste rester af kalk og
eddikesyre/kalkfjerner fyldes el-kedlen
op til maksimum mærket med koldt
vand og der tændes for el-kedlen.
Efter at vandet har kogt, hældes det ud
og man gentager processen 3 gange.
Herefter er el-kedlen klar til brug igen.
Afkalkning foretages efter 2–3 måneders
dagligt brug. Afkalk ikke for ofte, da det kan
beskadige varmelegemet.
3
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 4
MILJØ TIPS
Et el/elektronik produkt bør, når det ikke
længere er funktionsdygtigt,
bortskaffes med mindst mulig
miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes
efter de lokale regler i din kommune, men i
de fleste tilfælde kan du komme
af med produktet på din lokale
genbrugsstation.
GARANTIEN GÆLDER IKKE:
-
-
hvis ovennævnte ikke iagttages.
hvis apparatet har været misligholdt,
været udsat for vold eller lidt anden
form for overlast.
for fejl som måtte opstå grundet fejl på
ledningsnettet.
hvis der har har været foretaget
uautoriseret indgreb i apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore
produkter på funktions- og designsiden
forbeholder vi os ret til ændringer af
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR:
Adexi A/S
Adexi AB
Der tages forbehold for trykfejl.
4
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 5
UK
-
To avoid possible steam damage, turn
the spout away from walls or cabinets
when operating the kettle.
If operated on wood furniture, use a
protective pad to prevent damage to
delicate finishes.
To avoid scalding, always ensure the lid
is correctly positioned before operating.
Scalding may occur if the lid is removed
whilst heating.
Remove and replace the lid carefully
when hot.
Extreme caution must be used when
moving the kettle containing hot water.
Never lift the kettle by its lid. Always use
the body handle.
Do not switch your kettle on if it is
empty.
To protect from electrical hazard, do not
immerse this kettle, power base or cord
in any liquid.
Use the kettle only with the supplied
base unit. Do not use the base unit for
other purposes.
To protect against fire, do not operate in
the presence of explosive and/ or
flammable fumes.
A kettle should not be left connected to
a wall socket when the room
temperature is likely to fall to outdoor
winter temperatures. At sub-zero
temperatures the automatic control
thermostat may reset to boilenergize the
element.
Do not use the kettle for any purpose
other than heating water. Other liquids
or food will contaminate the interior.
This product has not been designed for
any other uses than those specified in
this booklet.
SAVE THESE INSTRUCTIONS!
Please read this instruction manual carefully
and familiarise yourself with your new jug
kettle before using for the first time.
Please retain this manual for future
reference.
IMPORTANT SAFEGUARDS:
When using your kettle, basic safety
precautions should always be followed,
including the following.
-
-
-
-
-
-
-
-
Read all instructions carefully, even if
you are familiar with the appliance.
Close supervision is necessary if the
appliance is used by or near children.
Before connecting the kettle, check if
the voltage indicated on the appliance
(underside of kettle and base unit.)
corresponds with the main voltage in
your home. If this is not the case,
contact your dealer contact your dealer
and do not use the kettle.
Switch off and unplug from the outlet
before filling, emptying or cleaning, or
when not in use.
Do not overfill as boiling water may be
ejected. The maximum level is marked
on the water indicator.
Do not operate or place any part of this
appliance on or near any hot surfaces
(such as gas or electric burner or in a
heated oven).
Do not let the cord hang over the edge
of a table or counter. Do not let the cord
touch hot surfaces.
Never yank on the cord as this may
damage the cord and eventually cause
a risk of electric shock.
If the supply cord of this appliance is
damaged, it must be replaced by a
repair shop appointed by the
manufacturer, because special purpose
tools are required.
Avoid touching hot kettle surfaces - use
the handle and knobs.
5
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 6
-
PRODUCT DESCRIPTION:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Spout
Lid
Water meter
Control lamp
On/Off button
Contact
Base with cord rewind
-
b.
a.
-
c.
CORDLESS KETTLE:
d.
-
e.
f.
g.
-
INSTRUCTIONS FOR USE:
-
-
-
If the automatic safety cut-out has
operated, switch the kettle off,
disconnect from the power outlet and
allow the kettle to cool down for 5- 10
minutes. Then refill with water and
switch on - the kettle wills then boil and
cut off as in normal operation.
The kettle may be switched off at any
time by either pushing the switch of the
kettle to the "down" position or by
switching the power off at the power
outlet.
To pour water, lift the kettle from the
power base and pour
-
Before first use, fill the kettle with clean
water to maximum capacity and boil.
Discard the water and repeat.
The kettle should always be unplugged
when filling or adding water.
Fill the kettle with water to the desired
level. Do not overfill or there will be a
risk of spillage or spitting. The water
level indicator will assist you to measure
correct amount. You can fill the kettle
via the spout or after opening the lid. Do
not forget to close the lid after filling
otherwise the kettle will not
automatically switch off after use.
Do not fill with less that 0,35 litre of
water.
Do not fill with more than 1,7 litres of
water (up to "MAX" indication).
An automatic safety cut-out has been
fitted for protection against overheating.
It will operate if the kettle is switched on
when containing insufficient water.
-
-
6
Place the power base on a dry, flat
surface.
Place the kettle on the power base. The
electrical connections will be made
automatically as the kettle slides onto
the power base.
Plug the cord into an earthed power
socket and switch on by depressing the
switch of the kettle to the "l" position.
When the water has boiled, the kettle
will switch off automatically. After
allowing the kettle to cool down for
30 seconds, the water can be brought
back to the boil by pushing the switch
back to the "l" position. During the
cooling down time do not force the
on/off switch into the "l" position as this
can damage the operating mechanism.
Do not remove the kettle from the
power-base without first switching off.
Remember, if you do not wish to re-boil
the kettle, turn it off at power point.
The kettle may be switched off at any
time by either pushing the switch of the
kettle to the "0" position or by switching
the power off at the power outlet.
To pour water, lift the kettle from the
power base and pour.
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 7
HOW TO CARE FOR YOUR KETTLE:
ENVIRONMENTAL TIP
Wipe the exterior of the kettle with a soft,
damp cloth or sponge. Remove stubborn
spots with a cloth moistened with mild liquid
detergent. Do not use abrasive scouring
pads or powders. Never immerse the kettle
in water or other liquids.
As this kettle has concealed heating
element, is it important to keep the bottom
clean. Between the decalcification you may
use a washing-up brush or sponge.
From time to time, dependent on the nature
of your water supply, a limescale deposit is
naturally formed and can be found mostly
adhered to the heating element and reduce
the heating capacity.
The amount of limescale deposited (and
subsequently the need to clean or descale)
largely depends on the water hardness in
your area and the frequency with which the
kettle is used.
Limescale is not harmful to your health. But
if poured into your beverage it can give a
powdery taste to your drink. Therefore, the
kettle should be descale periodically as
indicated below:
An electronic appliance should, when it is no
longer capable of functioning be disposed
with least possible environmental damage.
The appliance should be disposed
according to the local regulations in your
municipality, in most cases you can
discharge the appliance at your local
recycling center.
THE WARRENTY DOES NOT COVER
-
-
If the above points have not been
observed.
If the appliance has not been properly
maintained, if force has been used
against it or if it has been damaged in
any other way.
Errors or faults owing to defects in the
distribution system.
If the appliance has been repaired or
modified or changed in any way or by
any person not properly authorised.
Owing to our constant development of our
products on both functionality and design
we reserve the right to change the product
without preceding notice.
DESCALING:
Descale the kettle regularly. With normal
use: at least twice a year.
Fill the kettle up to the "MAX" with a
mixture of one part acetic acid and two
parts water. Switch on and wait for the
appliance to switch off automatically.
Let the mixture remain inside the kettle
overnight.
Throw the mixture away the next
morning.
Fill the kettle with clean water up to
"MAX" and boil again.
Throw away this boiled water to remove
any remaining scale and vinegar.
Rinse the inside of the kettle with clean
water.
IMPORTER:
Adexi A/S
Adexi AB
We take reservations for printing errors.
7
XB-6578C IM
01/05/03
12:59
Side 8
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement