Microlife MT 3001 Navigation Manual

MT 3001
IB MT 3001 EN-HU 3014
EN
Description of this Thermometer
1 ON/OFF button
2 Display
3 Battery compartment cover
4 Measuring sensor
Important Safety Instructions
• The instrument may be used only for measuring body temperature!
• The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!
• Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.
• Protect the instrument from impact and dropping!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the instrument.
• We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.
Read the instructions carefully before using this device.
Type BF applied part
A lázmérő leírása
1 BE/KI gomb
2 Kijelző
3 Elemtartó fedele
4 Érzékelőfej
HU
Biztonsági előírások
• A készülék kizárólag testhőmérséklet mérésére használható!
• A csipogó hangjelzés megszólalásáig tartó minimális mérési időt
mindig be kell tartani!
• Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, mert
annak kisebb alkotóelemeit esetleg lenyelhetik.
• Óvja a készüléket az eséstől és ütéstől!
• Kerülje a 60 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékletet! Kifőzni
szigorúan tilos!
• A készülék tisztításához kizárólag a «Tisztítás és fertőtlenítés» fejezetben felsorolt fertőtlenítőszerek használhatók.
• Javasoljuk, hogy a készülék pontosságát kétévente ellenőriztessék,
illetve akkor is, ha ütés érte (például leesett). A teszt elvégzése érdekében forduljanak a Microlife szervizéhez!
Az elemeket és az elektronikai termékeket az érvényes
előírásoknak megfelelően kell kezelni, a háztartási hulladéktól elkülönítve!
Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az
útmutatót!
BF típusú védelem
Turning on the Thermometer
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed.
Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
flashing «°C» appear at the display field 2. The thermometer is now
ready for use.
Function Test
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Using the Thermometer
Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.
Storage of Measured Values
If the ON/OFF button 1 is pressed for more than 3 seconds when
turning on the thermometer, the automatically stored maximum
temperature during the last measurement will be displayed. At the
same time, a «M» for memory will appear on the display. About
2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.
Measuring methods / Normal body temperature
 In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue,
to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor 4
must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe
evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.
Approx. measuring time: 1 minute!
 In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 1 minute!
 In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended.
Cleaning and Disinfecting
Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70%
Isopropyl) to clean the thermometer.
Please never immerse into liquids!
Battery Replacement
When the «» symbol (upside-down triangle) appears at the display
field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
remove the battery compartment cover 3 from the thermometer.
Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a
battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any
electrical store.
Technical Specifications
A lázmérő bekapcsolása
A lázmérő bekapcsolásához nyomja meg a BE/KI kapcsolót 1; egy
rövid csipogó hang jelzi, hogy a lázmérő bekapcsolt, és a készülék
önellenőrzése megtörtént. Ilyenkor minden ábra megjelenik a kijelzőn.
Ha a környezeti hőmérséklet kisebb, mint 32 °C, akkor egy «L» és egy
villogó «°C» jelenik meg a kijelzőn 2. A lázmérő most használatra
kész.
A működőképesség ellenőrzése
A lázmérő minden bekapcsoláskor automatikusan ellenőrzi, hogy
működőképes-e. Ha bármilyen rendellenességet (mérési pontatlanságot) észlel, akkor ezt a megjelenő «ERR» felirat jelzi, és a mérés
nem lehetséges. Ebben az esetben a lázmérőt ki kell cserélni.
A lázmérő használata
Válassza ki a kívánt mérési módot. Mérés közben folyamatosan jelzi
a készülék a pillanatnyi hőmérsékletet, és villog a «°C» jel. Amikor a
hangjelzést hallja (10 csipogás), és a «°C» jel már nem villog, akkor
az azt jelenti, hogy a mért hőmérséklet 16 másodperc alatt nem változott 0,1 °C-nál többet, és a hőmérséklet értéke leolvasható.
Az elem hosszabb élettartama érdekében használat után a BE/KI
gomb 1 rövid lenyomásával kapcsolja ki a lázmérőt. Ha nem teszi
meg, a lázmérő 10 perc után automatikusan kikapcsol.
A mért érték tárolása
Ha a BE/KI gombot 1 a lázmérő bekapcsolásakor 3 másodpercnél
tovább lenyomva tartja, akkor a kijelzőn megjelenik az utolsó
mérésnél automatikusan elmentett legnagyobb érték. Ilyenkor a
kijelzőn megjelenik a memóriát jelző «M» betű is. A gomb elengedése
után körülbelül 2 másodperccel a hőmérséklet értéke eltűnik, és a
lázmérő újra készen áll a mérésre.
Mérési módok / Normális testhőmérséklet
 Szájban (orális) / 35,5 - 37,5 °C
Helyezze a lázmérőt a nyelv alá, a nyelv tövétől jobbra vagy balra
elhelyezkedő egyik üregbe! Az érzékelőfej 4 minél jobban érintkezzen a testszövettel! Csukja be a száját, és egyenletesen lélegezzen az orrán át, hogy a belégzett és kilégzett levegő a szájban
ne zavarja a mérést!
A mérés ideje: kb. 1 perc.
 Végbélben (rektális) / 36,6 - 38,0 °C
Ez a legmegbízhatóbb mérési mód, és különösen alkalmas
csecsemők és gyerekek esetében. Óvatosan helyezze a lázmérő
érzékelőfejét 4 2-3 cm mélyen a végbélnyílásba!
A mérés ideje: kb. 1 perc.
 Hónaljban (axilláris) / 34,7 - 37,3 °C
A megbízható eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a hőmérsékletet inkább a szájban vagy a végbélben mérjék. Hónaljban ajánlott
a mérést hosszabban, legalább 3-5 percig végezni.
Tisztítás és fertőtlenítés
A hőmérő házát és a mérőszondát alkoholos tisztítópálcával vagy
vattával tisztíthatja meg (70%-os izopropil-alkohol).
Soha ne mártsa folyadékba!
Elemcsere
A «» szimbólum (fejére állított háromszög) megjelenése azt jelenti,
hogy az elem lemerült, és ki kell cserélni. Az elem kicseréléséhez
először el kell távolítani az elemtartó fedelét 3. Az új elemet a + jellel
felfelé kell behelyezni. Mindig ugyanolyan típusú elemet használjon! A
készülékhez szükséges elemek elektronikai szaküzletben kaphatók.
Műszaki adatok
Type:
Measurement range:
Maximum thermometer
32.0 °C to 43.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Operating temperature: 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage temperature:
-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:
1.5/1.55 V; LR41
Reference to
EN 12470-3, clinical thermometers;
standards:
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Típus:
Mérési tartomány:
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
Guarantee
We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All
other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted
with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well
and send with sufficient postage to the Microlife distributor.
A készülék megfelel az orvosi készülékekre vonatkozó 93/42/EEC
számú direktívának.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Garancia
A vásárlás napjától kezdve élettartam-garanciát vállalunk a készülékre. A helytelen kezelésből eredő károkra, valamint az elem és a
csomagolásra a garancia nem terjed ki. Minden egyéb kártérítési
igény ki van zárva. A garanciális igény csak a vásárlást igazoló blokkal
együtt érvényesíthető. A hibás készüléket gondosan becsomagolva
és megfelelően bérmentesítve küldje el a Microlife forgalmazójának.
Microlife AG, Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Maximumhőmérő
32 °C és 43,9 °C között
32 °C alatt a kijelzőn: «L» (túl alacsony hőmérséklet)
43,9 °C felett a kijelzőn: «H» (túl magas hőmérséklet)
Mérési pontosság:
± 0,1 °C, 34 °C és 42 °C között
Üzemi hőmérséklet: 10 - 40 °C; 15-95 % maximális relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet: -25 - +60 °C között; 15-95 % maximális relatív páratartalom
Elem:
1,5/1,55 V; LR41
Szabvány:
EN 12470-3, klinikai lázmérők;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)