Satelitarny Tuner TV -karta PCI S350 / S300. Instrukcja

Satelitarny Tuner TV
-karta PCI
S350 / S300.
Instrukcja obsługi.
Compro Technology, Inc.
www.comprousa.com
Poniższa instrukcja opisuje podstawowe czynności związane z instalacją i
obsługą karty tunera satelitarnego VideoMate. Ten opis pomoże w
uruchomieniu produktu i zapozna użytkownika z podstawowymi funkcjami
realizowanymi przez załączone oprogramowanie.
Zastosowanie karty PCI VideoMate.
VideoMate TV pozwala oglądać na ekranie komputera i rejestrować
programy telewizji satelitarnej lub obraz z zewnętrznego źródła (kamera,
magnetowid). Tuner S350 jest wyposażony w system sterowania włączaniem
komputera „Wake Up” i system włączania komputera przez programator
nagrań „Power Up Scheduling”. Dodatkowe wejścia wideo / s-wideo pozwalają
podłączyć i zgrywać do komputera materiał ze źródeł analogowych np. z
magnetowidowych kaset VHS.
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE.
z
z
z
z
z
z
z
z
Procesor Pentium III 1000 MHz lub odpowiednik
Pamięć 128 MB RAM
Karta dźwiękowa
Karta graficzna obsługująca DirectX 9.0.
Wolny slot PCI (niesąsiadujący bezpośrednio z karta grafiki!!).
Napęd CD-ROM do instalacji oprogramowania
System operacyjny Windows XP, 2000.
50 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji programu.
ZALECANE WYMAGANIA SYSTEMOWE.
Dla wykorzystania wszystkich możliwości karty VideoMate, z rejestracją w
najwyższej jakości DVD, oglądaniem HDTV komputer musi być zdecydowanie
lepszy:
z
z
z
z
z
z
z
z
Procesor Pentium 4 2,4 GHz lub kompatybilny
Pamięć 256 MB RAM
Karta dźwiękowa Sound Blaster lub kompatybilna
Jeden wolny slot PCI
Napęd CD-ROM do instalacji oprogramowania
System operacyjny Windows XP z SP2.
50 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji podstawowego
oprogramowania.
Około 3GB wolnego miejsca na dysku na każdą godzinę planowanej
rejestracji wideo.
Zawartość opakowania VideoMate S350/S300 PCI.
Karta PCI
VideoMate S350
Płyty CD z
oprogramowaniem
Instrukcja
Kabel do połączenia z
wejściem “Power.
Button” płyty głównej
(Tylko S350)
2
Nadajnik zdalnego
sterowania (+ baterie).
Kabelek audio Odbiornik zdalnego
Jack-Jack
sterowania
(zewnętrzny).
Złącza kart VideoMate S350.
1
2
8
3
9
4
5
6
7
Nr
Funkcja
Opis
1
Loop Through
Gniazdo przelotowe do podłączenia kolejnych urządzeń
satelitarnych.
2
Satellite TV -In
Gniazdo do podłączenia konwertera LNB anteny satelitarnej.
3
IR
Gniazdo odbiornika podczerwieni.
4
Audio-In
Wejście dźwięku z zewnętrznego źródła – kamery,
magnetowidu.
Wymaga zaopatrzenia się w kabelek z odpowiednimi
wtyczkami.
5
External Audio-Out
Wyjście dźwięku z karty TV – należy połączyć z wejściem karty
dźwiękowej komputera (najlepiej Line IN).
6
S-Video-In
Wejście S-Video do podłączenia zewnętrznego źródła
(kamera, DVD, wideo).
7
Composite-In
Wejście wizji do podłączenia zewnętrznego źródła obrazu
(kamera, DVD, wideo).
8
To Case Power Switch
Wejście do podłączenia przycisku Power znajdującego się na
obudowie komputera.
9
To Mainboard Power
Switch Connector
Wyjście do połączenia z wejściem „Power SW” płyty głównej.
3
Złącza kart VideoMate S300.
1
2
3
4
5
Nr
Funkcja
1
Loop Through
2
3
4
6
7
5
6
7
Opis
Gniazdo wyjściowe do podłączenia
następnego odbiornika satelitarnego.
Satellite TV -In Gniazdo do podłączenia konwertera LNB
anteny satelitarnej.
IR
Gniazdo odbiornika podczerwieni.
Audio-In
Wejście dźwięku z zewnętrznego źródła –
kamery, magnetowidu.
Wymaga zaopatrzenia się w kabelek z
odpowiednimi wtyczkami.
External
Wyjście dźwięku z karty TV – należy połączyć z
Audio-Out
wejściem karty dźwiękowej komputera
(najlepiej Line IN).
S-Video-In
Wejście S-Video do podłączenia zewnętrznego
źródła (kamera, DVD, wideo).
Composite-In Wejście wizji do podłączenia zewnętrznego
źródła obrazu (kamera, DVD, wideo).
Montaż karty.
1. Wyłączyć komputer.
Wyłącz kabel zasilający z gniazdka sieci elektrycznej ! ! !
2. Zdemontować obudowę.
3. Umieścić kartę VideoMate w wolnym
slocie PCI. Rekomenduje się slot PCI
nr 2, 3 lub 4 licząc od karty graficznej.
(Krok 4~6 dotyczy tylko karty S350)
Uwaga:
Karta VideoMate uzyskuje najlepszą wydajność, jeżeli posiada własne,
samodzielne przerwanie IRQ, niewspółdzielone z żadnym innym
urządzeniem w komputerze. Można próbować uzyskać taki stan
umieszczając tuner w różnych slotach PCI.
4
4. Zlokalizować konektor „Power SW” na
płycie głównej.
5. Odłączyć znajdującą się tam parę
przewodów (od przycisku POWER na
obudowie) i podłączyć ją do wejścia
„Power SW” tunera satelitarnego.
6. Wolne obecnie złącze „Power SW” płyty głównej połączyć odpowiednim
kablem (wyposażenie) z wyjściem „Mainboard” tunera TV.
Sprawdź dokładnie wykonane połączenia. W razie pomyłki komputer
może nie uruchamiać się lub funkcjonować nieprawidłowo.
7. Połączyć wyjście Audio-OUT tunera TV (zielone) z wejściem Line-IN karty
dźwiękowej (niebieskie) za pomocą załączonego zewnętrznego kabelka
Jack- Jack.
8. Przed zmontowaniem obudowy dobrze jest podłączyć kabel zasilający,
sprawdzić czy świeci zielona dioda LED na karcie tunera i czy działa
przycisk włączający komputer.
9. Podłączyć antenę satelitarną do gniazda RF In (LNB In).
5
10. Włączyć odbiornik zdalnego sterowanie do odpowiedniego gniazda karty, a
czujnik umieścić w miejscu widocznym dla osoby obsługującej nadajnik
(pilot).
Zaleca się, aby wszystkie połączenia, zwłaszcza z urządzeniami
zewnętrznymi, wykonywać przy wyłączonym zasilaniu komputera.
Instalacja oprogramowania.
Krok 1. Po uruchomieniu komputera, system stwierdzi obecność nowego
urządzenia i automatycznie uruchomi kreatora dodawania nowego sprzętu.
Pojawi się okno z propozycją wyszukania i instalacji sterowników VideoMate
TV. Należy wybrać opcje “Anuluj”.
Krok 2. Umieścić załączoną płytę CD w czytniku CD lub DVD. Jeżeli funkcja
“Autostartu” nie jest w systemie wyłączona, po chwili pojawi się automatycznie
okno powitalne instalatora. Jeżeli to nie nastąpi, należy uruchomić „Setup.exe”
z głównego katalogu dysku CD. Można wybrać instalację typu „Complete”
( wszystkie dostępne programy zostaną zainstalowane (VideoMate TV drivers,
ComproDTV, ComproDVD 2, Ulead PhotoExplore 8 SE) lub “Custom”, z
możliwością wyboru instalowanych składników. Zaleca się jednak instalacje
„Complete”.
Krok 3. Jeżeli pojawi się komunikat, że instalowane oprogramowanie nie
było na testach w firmie Microsoft, należy wybrać polecenie “Mimo to
kontynuuj”.
Mimo to kontynuuj.
Krok 4. W celu poprawnego zainstalowania wszystkich składników
wystarczy w kolejnych oknach naciskać przycisk “Dalej” lub “Kontynuuj”.
Zostaną zainstalowane następujące programy: ComproDTV (do obsługi TV),
6
ComproDVD2 (do odtwarzania płyt DVD) oraz Ulead PhotoExplore 8 SE.
Krok 5. Gdy instalacja dobiegnie końca, należy nacisnąć “Finish”. Nastąpi
restart komputera.
Automatyczne włączanie komputera.
Tuner S350 posiadają dodatkową, unikalną funkcję automatycznego,
zdalnego włączania komputera. Firma Compro zawsze skupiała się na
zapewnianiu użytkownikowi maksymalnej wygody. Stąd powstał i został
zrealizowany pomysł automatycznego uruchamiania komputera. Połączenie
nowoczesnego sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem umożliwia teraz
włączenie komputera za pomocą jednego przycisku w pilocie. Użytkownik nie
potrzebuje już zbliżać się do komputera. Oczywiście można również pilotem
komputer wyłączyć. Żadnego klikania myszą, żadnego naciskania klawiatury.
Ta funkcja zamienia zwykłego P-Ceta w wygodne centrum rozrywki.
Korzystanie z funkcji „Remote Wake Up”
Po zainstalowaniu karty i oprogramowania, pojedyncze naciśnięcie jednego z
przycisków na pilocie TV lub DVD/VCD będzie uruchamiało komputer.
Uwaga
Do prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest prawidłowe
podłączenie przewodów Power SW. Start komputera następuje z opóźnieniem
około 2 sekund. Zdalne włączanie nie obsługuje logowania do systemu.
Jeżeli logowanie do systemu jest wymagane, trzeba to zrobić z klawiatury w
tradycyjny sposób.
Zdalne wyłączanie.
Są dwie możliwe sytuacje, kiedy chcemy wyłączyć komputer.
1. Program TV nie jest oglądany i aplikacja ComproDTV nie jest
uruchomiona:
Należy nacisnąć przycisk SLEEP w dolnym prawym rogu pilota. Pojawi
się okno z informacją, że komputer zostanie wyłączony za 20 sekund I czas
ten będzie odliczany. Po dojściu licznika do zera, nastąpi wyłączenie
komputera. Jeżeli chcemy wstrzymać procedurę wyłączania, należy nacisnąć
SLEEP ponownie. Wyłączanie zostanie anulowane.
7
2. Program TV jest oglądany, aplikacja ComproDTV jest uruchomiona:
Należy naciskać przycisk SLEEP w dolnym prawym rogu pilota, aż
wybrana zostanie odpowiadająca nam możliwość. Na ekranie pojawi się tekst
SLEEP OFF, SLEEP ON - 30 MINUTES, SLEEP ON - 1 HOUR, SLEEP ON - 2
HOURS oraz SHUTDOWN. Jeżeli widnieje napis SHUTDOWN, program
odliczy 20 sekund I wyłączy komputer. Pozostałe możliwości, to wyłączenie po
30 minutach, 1 godzinie lub 2 godzinach. Jeżeli chcemy wstrzymać procedurę
wyłączania, należy naciskać przycisk SLEEP, aż pojawi się tekst SLEEP OFF.
Uwaga.
Nie zapomnij zapisać swojej pracy i danych przed skorzystaniem z funkcji
zdalnego wyłączania.
8
Zdalne sterowanie karty S350.
9
ComproDTV 2
ComproDVD 2
0-9
Klawiatura numeryczna
Klawiatura numeryczna
10
Mute – wyciszenie
Mute – wyciszenie
11
Zoom – pełny ekran
Zoom – pełny ekran
12
Start / Stop ComproDVD 2
13
10
Nieużywane
14
Start / Stop ComproDTV 2
15
Powtórz
Cofnij
16
Funkcja Timeshift
Play / Pauza
17
Zaawansowane
Do przodu
18
Poprzedni program
Poprzednia scena
19
Stop
Stop
20
Funkcja Tab
Następna scena
21
EPG
Pomoc
22
Kanały audio.
Otwiera okno ustawień.
23
Strzałka w górę lub wybór dźwięku
Strzałka w górę
24
Powtórzenie
Strzałka w lewo
25
Strzałka w dół lub zdjęcie z ekranu.
Strzałka w dół
26
Zaawansowane
Strzałka w prawo
27
Regulacja siły głosu.
Regulacja siły głosu.
28
Lista odtwarzania
OK
29
Kanał +
Wybór kamery
30
Kanał -
Wybór napisów DVD.
31
Nagrywanie
Zdjęcie z ekranu
32
Źródło Sat TV / S-Video / Composite
Zaznaczanie
33
Przegląd kanałów
Skok do zaznaczenia
34
Nieużywane
Wybór języka
35
Wyłączanie z timerem SLEEP
Powtarzanie od A do B
Zdalne sterowanie kart S300.
Ikona
Compro DTV 2
ZOOM
Zoom In/Out
DVD
Włączanie Compro DVD
TV
0-9
Włączanie Compro TV
Klawiatura numeryczna
CHAN
VOL
REC
TV/VIDEO
Backward
Przełącznik kanałów
Siła głosu
Nagrywanie
Źródło: TV/ S-Video
Powtórzenie/wstecz
Play/Pause
Pauza w Timeshifting
Stop
Stop
Forward
CC
RECALL
SURF
Do przodu
Nie używane
Poprzedni program
Przegląd kanałów
MTS
Snapshot
Mono / Stereo / SAP
Zdjęcie
Auto wyłączanie Sleep
Nie używane
SLEEP
A, B
11
ComproDTV.
ComproDTV to kompleksowe rozwiązanie pozwalające odbierać
satelitarne cyfrowe programy TV i radiowe i sygnały z innych, zewnętrznych
źródeł wideo. Umożliwia oglądanie telewizji w oknie lub na pełnym ekranie,
obsługuje funkcję Timeshifting. Ta funkcja pozwala wstrzymać bieżący
program TV i kontynuować jego oglądanie po kilku minutach przerwy,
dokładnie od miejsca wstrzymania. Bieżący program jest na żywo
rejestrowany na dysku twardym komputera, a odtwarzany zgodnie z potrzebą
użytkownika z pewnym opóźnieniem. Dysk pełni rolę bufora, w którym z jednej
strony jest wgrywany program na żywo, a z drugiej strony pobierany program z
wymaganym opóźnieniem. Zintegrowana technologia „deinterlacingu”
gwarantuje uzyskanie obrazu o wysokiej jakości. Ponadto większość funkcji
może być obsługiwana na odległość, za pomocą pilota.
ComproDTV zapewnia pełną kontrolę nad oglądaniem, nagrywaniem,
przesuwaniem w czasie, programowaniem nagrań na przyszłość. Posiada
również funkcję podglądu wielu kanałów na jednym ekranie (do 4 kanałów TV
z jednego transpondera). Funkcja wymaga jednak bardzo szybkiego
procesora.
Dokowanie
(D)
Pomoc
(H)
Minimalizu
j
Pełny ekran
(Z)
Zamknij
(CTRL+X)
Poziom
sygnału
Wybór języka
(Q)
Pasek Timeshift
Mute
(M)
Teletext
(T)
Siła głosu
(+, -)
Podgląd
kanałów (F)
Zmiana kanału
(Page Up) z listy( I )
Zdjęcie
(Space)
Zmiana kanału
(Page down)
Timeshift
(T)
Opcje
(O)
Ostatni kanał
(N)
EPG
(E)
Programator
(B)
Źródło
(V)
Kolejne okna TV:
dodaj (F3)
usuń (F2)
12
Ustawianie okna (F5) /
Wszystich okien (F6)
Powtórz
(Left Arrow)
Nagrywanie
(R)
Stop
(S)
Play
(P)
Pauza
(U)
Do przodu
(Right Arrow)
Oglądanie TV.
Po instalacji, wystarczy nacisnąć na pilocie przycisk PVR/TV lub
dwukrotnie kliknąć myszą ikonę ComproDTV na pulpicie i już będzie można
oglądać program TV i wykonywać wszystkie funkcje z tym związane:
wyszukiwanie programów, przełączanie kanałów, regulację głośności i wiele
innych. Większość z nich jest dostępna zarówno z klawiatury jak i z pilota
zdalnego sterowania.
Opcje.
Żeby jednak program mógł prawidłowo odbierać sygnały z satelity, należy
najpierw skonfigurować opcje odbioru i wyszukać dostępne stacje. Należy
nacisnąć ikonę opcji
.
Konfiguracja ustawień telewizji cyfrowej (Digital TV Settings).
1.
Tryb „Easy Mode”.
Tryb „Easy Mode” ma
zastosowanie w sytuacji
gdy do karty tunera
satelitarnego podłączony
jest bezpośrednie jeden
konwerter LNB (brak
przełącznika DiSEqC).
Należy wybrać z rozwijanej
listy satelitę, na którego
jest skierowana antena,
kliknąć „Apply” (Zastosuj) i „Autoscan”. Program automatycznie wyszuka
programy i umieści je na liście znalezionych programów. Programy mogą
utworzyć nową listę lub zostaną dodane do istniejącej, w zależności, czy opcja
„Clear channel list....” (wyczyść listę kanałów przy skanowaniu) jest
zaznaczona, czy nie.
2.
Tryb „Single”.
Tryb „Single mode” i pozostałe są przeznaczone dla użytkowników, którzy
posiadają więcej niż jeden konwerter LNB i stosują przełącznik DiSEqC,
używają anten obrotowych sterowanych silnikiem, lub po prostu wymagają
dostępu do zaawansowanych, szczegółowych ustawień.
Można tu również znaleźć dodatkowe opcje skanowania tylko jednego
transpondera lub tylko określonej częstotliwości.
Skanowanie transpondera - Transponder Scan.
13
Ta funkcja pozwala
zeskanować tylko jeden,
wybrany transponder
zamiast skanować całego
satelitę. Znalezione w tym
trybie programy zostaną
dodane do bieżącej listy.
Przed rozpoczęciem
należy dodatkowo podać
niezbędne informacje o
transponderze.
Skanowanie tylko
określonej
częstotliwości - Scan
the specific frequency
ONLY.
Ten typ skanowania
stosuje się tylko w
przypadku bardzo
słabego, zanikającego
sygnału, gdy inne metody
skanowania nie przynoszą rezultatu.
Ustawienia konwertera LNB - LNB Settings.
Ustawienia konwertera LNB muszą być zgodne z posiadanym sprzętem.
Informacja o parametrach konwertera powinna znajdować się w dokumentacji
otrzymanej przy jego zakupie a dodatkowo (najczęściej) znajduje się również
na tabliczce znamionowej na samym
konwerterze. W Polsce najczęściej
spotyka się konwertery typu
uniwersalnego (universal), więc w
razie braku informacji można z
dużym prawdopodobieństwem
zaryzykować twierdzenie, że
posiadany konwerter jest też tego
typu. Należy więc wpisać
następujące parametry (lub wybrać z
listy) :
LOW Oscillator –
9750000, HIGH Oscillator –
10600000, LNB Switch – 11700000.
Ustawienia sterowania silnikiem
obrotnicy anteny DiSEqC1.2.
Tunery Compro S350 / S300
14
obsługują DiSEqC ver.1.2. Jeżeli antena jest wyposażona w obrotnicę
sterowaną zgodnie ze standardem DiSEqC, można z niej skorzystać, sterując
silnikiem w celu zmiany pozycji anteny przy odbiorze z różnych satelitów..
3.
2 wejściowy przełącznik sterowany sygnałem 22KHz/
2 wejściowy mini DiSEqC / 4 wejściowy DiSEqC 1.0 /
4 wejściowy DiSEqC 1.2.
Ustawienia tych czterech przełączników są analogiczne do ustawień
pojedynczego konwertera. Różnica polega tylko na większej ilości
konwerterów (każdy trzeba zadeklarować osobno). Należy zwrócić szczególną
uwagą na podanie prawidłowej informacji, na którego satelitę jest skierowany
konwerter podłączony do danego wejścia. Okno ustawień będzie miało
odpowiednio 2 do 4 zakładek, dla każdego wejścia wybranego typu
przełącznika, oznaczonych Port S1....do Port S2. Rzeczywiste przełączniki
DiSEqC mogą mieć również inne oznaczenia wejść np. 1, 2, 3, 4, lub LNB A,
LNB B, LNB C, LNB D itp., ale to tylko kwestia innego oznaczenia.
Uwaga
Karty Compro S350 / S300 obsługuję maksymalnie 4 portowe przełączniki
DiSEqC. Przed rozpoczęciem skanowania należy sprawdzić podłączenie i
ustawienie każdego konwertera LNB. Po skanowaniu (każdego satelity
osobno), program ComproDTV będzie posiadał odpowiednie listy
znalezionych programów dla każdego satelity.
Proszę zawsze nacisnąć “Zastosuj” (Apply) przed użyciem funkcji
“Autoscan” lub “DiSEqC motor control”.
Rozwijana lista z wybranymi
satelitami.
Tutaj można wybrać listę wszystkich
znalezionych programów lub przełączać
się pomiędzy listami programów z
konkretnych, zeskanowanych satelitów.
Free to Air
Selekcja programów nie kodowanych (w
rzeczywistości takich, które program
Compro DTV nie rozpoznał jako
kodowane).
15
Radio – Tylko programy radiowe.
Scrambled – Tylko programy kodowane.
Uwaga.
Po dokonaniu jednej z powyższych selekcji, tylko takie wybrane programy
będą dostępne pod przyciskami zmiany kanałów na panelu sterującym
programu TV.
Compro IP Sink
Compro IP Sink jest oknem konfiguracyjnym
przeznaczonym dla użytkowników Internetu
Satelitarnego.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące
konfiguracji i parametrów transmisji /
połączenia należy uzyskać od konkretnego
dostawcy usługi internetowej.
Przegląd programów.
Podczas oglądania TV, można skorzystać z funkcji podglądu wielu
kanałów jednocześnie. Funkcja ta dzieli ekran na wiele pól i w każdym
pokazywana jest kolejno zawartość innego programu (pojedyncze stopklatki,
aktualizujące się sekwencyjnie i tylko programy z tego samego transpondera).
Menu pod prawym przyciskiem myszy.
Jeżeli wskaźnik myszy znajduje się na obrazie TV, kliknięcie prawym
przyciskiem myszy przywoła menu podręczne z wieloma użytecznymi
funkcjami.
16
Przechwytywanie pojedynczych obrazów.
Kliknięcie na odpowiednią ikonę znajdującą się na panelu sterującym lub
naciśnięcie spacji na klawiaturze spowoduje zarejestrowanie obrazu, jednej
klatki z aktualnie oglądanego programu.
Nagrywanie.
ComproDTV jest także cyfrowym magnetowidem. Umożliwia
rejestrowanie na twardym dysku komputera obrazu i dźwięku z TV,
magnetowidu, kamery itp. Program ComproDTV pozwala nagrywać z
kompresją MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 lub z użyciem prawie każdego kodeka
znajdującego się w systemie operacyjnym. Można dzięki temu znacznie
zaoszczędzić miejsce na dysku i dopasować jakość nagrań do potrzeb.
Nagrywanie:
1.
Naciśnięcie przycisku Record
rozpoczyna natychmiast nagrywanie
obrazu i dźwięku z aktualnego źródła. Materiał jest zapisywany do pliku
na twardym dysku.
2.
Przycisk Pause pozwala wstrzymać na jakiś czas proces rejestracji.
Bardzo przydatna funkcja do usuwania na przykład reklam z programów
TV.
3.
Przycisk Stop
4.
Po zakończeniu rejestracji program poprosi o podanie nazwy, pod jaką to
nagranie ma być przechowywane na dysku. Proszę podać nazwę i
nacisnąć OK.
kończy nagrywanie.
Najprostszy sposób na odtwarzanie posiadanych nagrań, to naciśnięcie
przycisku Play i wybranie odpowiedniego pliku z listy.
Nagrywanie z wykorzystaniem programatora.
ComproDTV posiada rozbudowany system umożliwiający planowanie
automatycznych nagrań lub przypominający komunikatem o nadchodzącym
programie, który chcemy oglądać. Programować można pojedyncze pozycje
do nagrania, pozycje powtarzające się regularnie (np. w każdą środę, o 16),
pozycje powtarzające się codziennie, ale tylko w dni powszednie itp. Żaden
ulubiony program, ani odcinek serialu nie zostanie już pominięty.
17
Przycisk
otwiera okno dialogowe programatora. Można tu dodać nową
pozycję, usunąć lub zmieniać już zaplanowane akcje.
Przesuwanie w czasie – „Timeshifting”.
Funkcja Timeshift pozwala zatrzymywać, powtarzać lub pomijać np.
reklamy w oglądanym programie TV. Funkcja przesuwania w czasie daje
użytkownikowi niedostępne dotychczas możliwości kontrolowania sposobu
oglądania telewizji. Dla przykładu: jeżeli oglądasz pasjonującą transmisję
sportową i przyszła ci ochota na łyk czegoś zimnego z lodówki, wystarczy
nacisnąć przycisk Timeshifting
upływającym czasie:
. Pojawi się pasek informujący o
Pasek informuje jak duża część bufora na dysku jest wykorzystana. Można
dzięki temu zorientować się, jak długo jeszcze program można wstrzymywać.
Teraz po powrocie ze szklanką chłodnego płynu można usiąść przed
monitorem i kontynuować oglądanie programu dokładnie od chwili, w której
przerwaliśmy. Przesuwając wskaźnik postępu myszą, można przeskoczyć w
określone miejsce zapisanego tymczasowo programu np. na początek. Można
również korzystać z przycisku Advance (przeskok do przodu – np dla
pominięcia reklamy) lub Replay (w celu natychmiastowego powtórzenia
fragmentu programu.
Funkcja Timeshifting zapisuje tymczasowo program na dysku twardym
komputera. Wielkość bufora deklaruje się w opcjach programu.
PIP / POP (Picture in/out Picture).
W transmisjach satelitarnych, na jednej częstotliwości, nadawanych jest z
reguły kilka / kilkanaście programów TV. Aplikacja ComproDTV potrafi
obsłużyć do 4 programów jednocześnie, wyświetlając każdy w osobnym oknie.
Służy do tego przycisk
.
Każde naciśnięcie tego przycisku wywoła
kolejne okno z kolejnym programem TV. Maksymalna możliwość to jedno okno
główne i trzy dodatkowe. Podwójne kliknięcie na ekranie dodatkowym
powoduje, że dany program przełącza się do okna głównego.
18
W każdym dodatkowym oknie dostępne są przyciski sterujące
:
Kanał+, Kanał-, Wyciszenie –Mute, Przełączenie do okna głównego i
Zamknięcie okna.
Uwaga
Otwieranie kolejnych okien TV znacznie obciąża procesor. Gdy obciążenie
dojdzie do 100%, nastąpi zanik płynności ruchów – „gubienie klatek”. Należy
wtedy zredukować ilość otwartych okien lub wyłączyć inne aplikacje.
TV – Wideo na pulpicie.
ComproDTV oferuje nową, unikalną funkcję - Video Desktop. Po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy na ekranie TV, pojawi się menu, z którego należy
wybrać tryb Video Desktop. Oglądany program TV stanie się żywą, ruchomą
tapetą pulpitu. W tym trybie cały czas dostępne są „normalne” funkcje
programu: przełączanie kanałów, PIP, odtwarzanie nagranych plików itp.
19
Rozwiązywanie problemów.
Sterowniki.
Większość problemów w użytkowaniu kart telewizyjnych wynika z
nieprawidłowej instalacji sterowników. Jeżeli masz problemy podczas
oglądania TV, nagrywania lub korzystania z funkcji timeshifting live TV, proszę
sprawdzić stan sterowników WDM w Menadżerze urządzeń systemu
Windows.
Jeżeli sterowników tam nie ma, lub coś jest z nimi nie w porządku, proszę
odinstalować VideoMate DTV i zainstalować ponownie. Należy korzystać z
systemowej funkcji Dodaj/Usuń programy. Reinstalacja sterowników
powinna rozwiązać problem.
Jeżeli problem nadal występuje, może to oznaczać konflikt przerwań IRQ.
Na przykład karta sieciowa lub dźwiękowa w komputerze korzysta z tego
samego przerwania IRQ, co tuner DTV VideoMate. Użyj Menadżera Urządzeń
do zdiagnozowania problemu: wybierz opcje „Widok - > Zasoby według typu" i
kliknij na znaczek "+" obok „Żądanie przerwania (IRQ)”. Jeżeli jakieś inne
urządzenie współdzieli przerwanie z tunerem TV, wyjmij kartę DTV i umieść
ją w innym slocie PCI. Następnie odinstaluj i zainstaluj ponownie
sterownik do karty. Takie działanie powinno w końcu przynieść oczekiwany
rezultat w postaci samodzielnego przerwania IRQ dla karty DTV.
20
Nie można nagrywać.
Do nagrywania, ComproDTV 2 wymaga kilku komponentów z programu
Ulead PhotoExplore 8 SE. Jeżeli ten program nie został zainstalowany na
początku, proszę to zrobić teraz. Ulead PhotoExplore 8 SE znajduje się na
załączonej płycie CD.
Obraz nagrywa się prawidłowo, ale bez dźwięku.
Przyczyną może być wybór złego źródła dźwięku do rejestracji w
opcjach – Urządzenia systemowe programu ComproDTV 2. W pozycji „Źródło
audio” wybierz odpowiednie wejście, do którego podłączony jest dźwięk z
tunera TV. Typowo jest to Line-IN.
W zakładce “Nagrywanie” opcji programu Compro PVR2 sprawdź regulator
poziomu rejestrowanego sygnału audio.
Nagrania z zewnętrznego magnetowidu są bez dźwięku.
Sygnał Composite Video z magnetowidu należy połączyć z żółtym
wejściem Composite tunera TV. Natomiast dźwięk z magnetowidu należy
podłączyć osobnym kablem z wejściem stereo mini jack 3,5mm Audio IN
tunera TV. Odpowiednie kable należy dokupić osobno w zależności od gniazd
w podłączanym magnetowidzie lub kamerze, np.:
Przy korzystaniu z Eurozłącza (Scart) należy również pamiętać, że
spotyka się kable z Eurozłączem wejściowym (tylko wejście do magnetowidu)
lub wyjściowym, lub uniwersalne dwukierunkowe. Pierwszy wymieniony typ nie
nadaje się do zgrywania materiału z magnetowidu do komputera.
Nie można odtworzyć nagrań.
Najczęściej jest to konflikt kodeków wynikający z instalacji ich
różnorodnych wersji i odmian niezbędnych do odtwarzania filmów Divx.
Problem powinna rozwiązać deinstalacja któregoś z dodatkowych kodeków
(na przykład Nimo, K-Lite), instalacja nowszej wersji pakietu kodeków (codecs
pack). Czasami reinstalacja sterowników DirectX może również przynieść
pozytywne rezultaty.
21
Nie można nagrywać w innym formacie. Brak takiej opcji.
Transmisje satelitarne są zawsze w formacie MPEG-2 i tak też są
rejestrowane. Program ComproDTV nie jest wyposażony system
transkodowanie z MPEG 2 na inne formaty. Rejestracja w różnych formatach
jest dostępna tylko przy nagrywaniu z wejścia analogowego.
Nie działa zdalne sterowanie.
Sprawdź czy odbiornik zdalnego sterowania jest podłączony i czy wtyczka
jest dokładnie włożona do końca. Umieść odbiornik w widocznym miejscu.
Sprawdź baterie w pilocie. Nie używaj starych baterii.
Sprawdź czy ikona
znajduje się na pasku zadań, w okolicy zegara. Jeżeli
nie, uruchom program:
C:\Program Files\Common Files\VideoMate\ComproRemoteDTV.exe
Ikona IR
powinna pokazać się na pasku zadań. Naciskanie
przycisków w nadajniku zdalnego sterowania powinien powodować zmianę
koloru tej ikony. Jeżeli nie ma odpowiedzi, może to oznaczać, że sterowniki IR
są nieprawidłowo zainstalowane. Proszę odinstalować ComproDTV 2
używając systemowej opcji „Dodaj/usuń” programy i zainstalować program
ponownie.
W trosce o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne i zgodnie z Dyrektywą Unii
Europejskiej
dotyczącą
odpadów
produktów
elektrycznych
i
elektronicznych, …„produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą
być
traktowane
jako
śmieci
komunalne
i
umieszczane
w
pojemnikach
przeznaczonych na tego typu śmieci. Producenci i dystrybutorzy takich urządzeń są
zobowiązani do ich odbierania w momencie, gdy te produkty zostaną wycofane z
użycia. Dowiedz się gdzie znajduje się odpowiedni punkt zbiorczy, gdy twoje
urządzenie będzie już wycofywane z użycia.
P/N: 3GA0310156
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising